Sunteți pe pagina 1din 1

Asociatia ... Cu sediul n ............................................. Codul Unic de Inregistrare nr. .

Nr..//01/2014

CATRE, Primaria Orasului Popesti-Leordeni, Jud. Ilfov

Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca in cadrul complexului rezidential .. compus dintr-un numar de imobile situate la adresa: str. .., nr, oras Popesti-Leordeni, jud. Ilfov, locuiesc efectiv un numar de persoane, care figureaza in evidentele noastre ca platind intretinerea lunara. Se elibereaza prezenta in vederea imbunatatirii conditiilor soci -economice din zona ! cartiertul in care se afla imobilele mentionate antior.

Presedinte, (nume in clar si semnatura !!!!!!!!!!!!!..!!!. Administrator (nume in clar si semnatura !!!!!!!!!.!!!!!!!!.