Sunteți pe pagina 1din 14

Legea nr. 270 / 22 decembrie 2010 privind modificarea i completarea Legii nr.

51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 872 din 28 decembrie 2010

arlamentul !om"niei adopt# prezenta lege. $rt. %. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat, republicat n Monitorul ficial al !o"#niei, $artea %, nr. 11& din ' "artie ())1, cu "odificrile i co"pletrile ulterioare, se "odific i se co"pleteaz dup cu" ur"eaz* 1. La articolul 1, alineatul !" #e modific i $a a$ea urmtorul cu%rin#& +,&- .onstituirea i funcionarea de barouri n afara /.0.1.!. sunt interzise. 2ctele de constituire i de nregistrare ale acestora sunt nule de drept. 0ulitatea poate fi constatat i din oficiu.3 2. La articolul ', alineatul 1" #e modific i $a a$ea urmtorul cu%rin#& +2rt. 5. ,1- 4or"ele de exercitare a profesiei de avocat sunt* cabinete individuale, cabinete asociate, societi civile profesionale sau societ i profesionale cu rspundere li"itat.3 !. (rticolul '1 #e modific i $a a$ea urmtorul cu%rin#& +2rt. 51. ,1- 5ocietatea profesional cu rspundere li"itat este o societate civil cu personalitate 6uridic, constituit n condi iile prevzute de prezenta lege i de 5tatutul profesiei de avocat, prin asocierea a cel pu in ( avoca i definitivi, afla i n exerciiul profesiei, indiferent dac de in sau nu ori dac apar in sau nu unei alte for"e de exercitare a profesiei. ,(- 7ob#ndirea personalitii 6uridice a societ ii profesionale cu rspundere li"itat are loc la data nregistrrii la barou a deciziei e"ise de ctre consiliul baroului n a crui raz teritorial se afl sediul ei principal. ,&- 5ocietatea profesional cu rspundere li"itat de ine un patri"oniu de afectaiune. ,8- bligaiile i rspunderea societii profesionale cu rspundere li"itat sunt garantate cu patri"oniul de afectaiune. 2socia ii rspund personal, nu"ai n li"ita aportului social al fiecruia. ,5- 9n situaia n care societatea profesional cu rspundere li"itat se constituie din avocai care fac parte din alte for"e de exercitare a profesiei, acestea din ur" pot s nu fie supuse lic:idrii, dac asociaii convin astfel. ,'- 4or"a de exercitare a profesiei din care provine asociatul, dac este cazul, i nceteaz activitatea profesional desfurat n nu"e propriu pe perioada n care avocatul titular sau, dup caz, avoca ii titulari ai acesteia au calitatea de asociat n societatea profesional cu rspundere li"itat. $e perioada n care for"a de exercitare a profesiei i nceteaz activitatea din aceast cauz, n ;abloul

avocailor se "enioneaz corespunztor situa ia privind ncetarea activit ii, n condiiile prevzute de 5tatutul profesiei de avocat. ,<- 9n cazul prestaiilor profesionale const#nd n asisten i reprezentare 6uridic la instane, parc:ete, organe de cercetare penal sau alte autorit i, societatea profesional cu rspundere li"itat are obliga ia de a "en iona n contractul nc:eiat cu clientul nu"ele avocatului/avocailor ales/ale i sau acceptat/accepta i de client s asigure serviciul profesional, precu" i acordarea sau, dup caz, neacordarea dreptului de substituire. ,=- 5ocietatea profesional cu rspundere li"itat conduce contabilitatea n partid si"pl i este supus regi"ului transparenei fiscale. $lata i"pozitului pe venit se face de ctre fiecare asociat, pentru venitul su propriu.3 ). La articolul 11 alineatul 1", literele a" i b" #e modific i $or a$ea urmtorul cu%rin#& +a- are exerciiul drepturilor civile i politice> b- este liceniat al unei faculti de drept cu durata stabilit de lege>3 '. La articolul 12, alineatul 1" #e modific i $a a$ea urmtorul cu%rin#& +2rt. 1(. ,1- Me"brul unui barou dintr?o alt ar poate exercita profesia de avocat n !o"#nia, n cazul ndeplinirii condiiilor prevzute de prezenta lege.3 *. La articolul 1!, litera b" #e modific i $a a$ea urmtorul cu%rin#& +b- cel care a sv#rit abuzuri prin care au fost nclcate drepturile i libert ile funda"entale ale o"ului, stabilite prin :otr#re 6udectoreasc, sau a sv#r it abateri disciplinare grave, sancionate cu "sura excluderii din profesie, ca sanciune disciplinar>3 7. (rticolul 1* #e modific i $a a$ea urmtorul cu%rin#& +2rt. 1'. ,1- $ri"irea n profesie se realizeaz nu"ai n baza unui exa"en organizat de /.0.1.!., cel puin anual i la nivel na ional, potrivit prezentei legi i 5tatutului profesiei de avocat. ,(- @xa"enul pentru pri"irea n profesia de avocat se sus ine n cadrul %nstitutului 0aional pentru $regtirea i $erfecionarea 2voca ilor i se desf oar n "od unitar, n centrele teritoriale ale acestuia, av#nd la baz o "etodologie elaborat i aprobat de .onsiliul /.0.1.!. ,&- ;e"atica exa"enului este unic la nivelul /.0.1.!., iar selectarea subiectelor se face de co"isia naional de exa"en. ,8- .o"isia naional de exa"en este for"at cu precdere din avoca i cadre didactice universitare, care au "ini"u" 1) ani vec:i"e n profesia de avocat. 7ese"narea acesteia se face de .o"isia per"anent a /.0.1.!., la propunerea barourilor. ,5- 7ispoziiile art. 1)( alin. ,(- din Legea nr. &)&/())8 privind statutul 6udectorilor i procurorilor, republicat, cu "odificrile i co"pletrile ulterioare, se aplic n "od corespunztor, precu" i 6udectorilor de la instan ele interna ionale.3 8. (rticolul 1*1 #e abro+. ,. La articolul 17, du% alineatul 2" #e introduce un nou alineat, alineatul 21", cu urmtorul cu%rin#&

+,(1- 9n perioada stagiului, cu acordul avocatului ndru"tor, avoca ii stagiari pot ur"a cursuri de "asterat, care sunt luate n considerare la aprecierea for"rii profesionale iniiale, n condiiile prevzute de 5tatutul profesiei de avocat.3 10. La articolul 17, alineatul !" #e modific i $a a$ea urmtorul cu%rin#& +,&- 5tagiul se suspend n caz de lips "otivat din profesie ori n caz de ncetare a ndru"rii profesionale fr culpa avocatului stagiar. $erioada de stagiu anterior efectuat se socotete pentru ndeplinirea stagiului.3 11. (rticolul 1, #e modific i $a a$ea urmtorul cu%rin#& +2rt. 19. ,1- .alitatea de avocat definitiv se dob#nde te n baza unui exa"en organizat de /.0.1.!., anual i la nivel na ional, potrivit prezentei legi i 5tatutului profesiei de avocat sau prin pro"ovarea exa"enului de absolvire a %nstitutului 0aional pentru $regtirea i $erfecionarea 2voca ilor, n condi iile prevzute de 5tatutul profesiei de avocat. ,(- @xa"enul de definitivare se susine n cadrul %nstitutului 0a ional pentru $regtirea i $erfecionarea 2vocailor i se desf oar n "od unitar, pe centre teritoriale, av#nd la baz o "etodologie elaborat i aprobat de .onsiliul /.0.1.!. ,&- ;e"atica exa"enului de definitivare este unic la nivelul /.0.1.!., iar selectarea subiectelor se face de co"isia naional de exa"en. ,8- .o"isia naional de exa"en este for"at, cu precdere, din avoca i cadre didactice universitare, care au "ini"u" 1) ani vec:i"e n profesie. 7ese"narea acesteia se face de .o"isia per"anent a /.0.1.!., la propunerea barourilor. ,5- .el care a pro"ovat exa"enul de pri"ire n profesia de avocat i care p#n la data susinerii exa"enului de pri"ire n profesia de avocat a ndeplinit func ia de 6udector, procuror, notar public, consilier 6uridic sau 6urisconsult ti"p de 5 ani dob#ndete calitatea de avocat definitiv, fr sus inerea exa"enului de definitivare prevzut la alin. ,1-, cu condi ia pro"ovrii exa"enului de definitivat n profesia din care provine. ,'- 7ispoziiile alin. ,5- se aplic i persoanelor care au pro"ovat exa"enul de intrare n profesia de avocat i care au ndeplinit func ii de specialitate 6uridic n aparatul $arla"entului, 2d"inistraiei $reziden iale, Auvernului, .ur ii .onstituionale, 2vocatului $oporului, .ur ii de .onturi i .onsiliului Legislativ ti"p de 5 ani nentrerupi. ,<- 2vocatul stagiar care a exercitat cel pu in un "andat de parla"entar, pri"ar, vicepri"ar, preedinte de consiliu 6udeean sau vicepre edinte de consiliu 6ude ean dob#ndete la cerere calitatea de avocat definitiv. ,=- 2vocaii foti 6udectori nu pot pune concluzii la instan ele unde au func ionat, iar fotii procurori i cadrele de poliie nu pot acorda asisten 6uridic la unitatea de ur"rire penal la care i?au desfurat activitatea, ti"p de 5 ani de la ncetarea funciei respective.3 12. La articolul 20, alineatul 1" #e modific i $a a$ea urmtorul cu%rin#& +2rt. (). ,1- $rofesia de avocat nu poate fi exercitat la instan ele, precu" i la parc:etele de pe l#ng acestea, inclusiv la 7irec ia 0a ional 2nticorup ie, 7irec ia de %nvestigare a %nfraciunilor de .ri"inalitate rganizat i ;eroris", 9nalta .urte de .asaie i Bustiie sau la $arc:etul de pe l#ng 9nalta .urte de .asa ie i Busti ie, unde soul avocatului sau ruda ori afinul su p#n la gradul al treilea inclusiv ndeplinete funcia de 6udector sau procuror, indiferent de sec ia, direc ia, serviciul sau biroul n care i desfoar activitatea.3

1!. La articolul 20, du% alineatul 2" #e introduce un nou alineat, alineatul 2 1", cu urmtorul cu%rin#& +,(1- 7ispoziiile alin. ,1- nu se aplic cabinetului asociat, societ ii civile sau societii cu rspundere li"itat n care este asociat ori anga6at cel cruia i se aplic interdicia "enionat la alin. ,1- i ,(-.3 1). La articolul 20, alineatul !" #e abro+. 1'. La articolul 20, alineatul )" #e modific i $a a$ea urmtorul cu%rin#& +,8- 7ispoziiile alin. ,1- i ,(- se aplic i avocatului titular, avocatului asociat, avocatului colaborator sau salarizat n cadrul profesiei, care se folose te de for"a de organizare profesional ori de raporturile de conlucrare profesional stabilite n condiiile legii n scopul eludrii acestor interdic ii.3 1*. La articolul 22, du% alineatul 1" #e introduce un nou alineat, alineatul 1 1", cu urmtorul cu%rin#& +,11- 2vocaii stagiari, dup nscrierea n barou, au obliga ia s ur"eze cursurile %nstitutului 0aional pentru $regtirea i $erfec ionarea 2voca ilor, n perioada de stagiu.3 17. La articolul 22, du% alineatul 2" #e introduce un nou alineat, alineatul !", cu urmtorul cu%rin#& +,&- 2vocatul definitiv este obligat s frecventeze for"ele de pregtire profesional continu organizate de barou, %nstitutul 0a ional pentru $regtirea i $erfec ionarea 2vocailor sau de for"ele de exercitare a profesiei, n condi iile prevzute de 5tatutul profesiei de avocat.3 18. La articolul 2', du% alineatul 1" #e introduc %atru noi alineate, alineatele 2"- '", cu urmtorul cu%rin#& +,(- %nstanele sunt obligate s verifice i s se pronun e asupra calit ii de reprezentant al unei persoane care se prezint ca avocat, exercit#nd acte specifice acestei profesii i folosind nse"nele profesiei de avocat. ,&- 2ctele specifice profesiei de avocat, efectuate n "od public de o persoan care nu a dob#ndit calitatea de avocat n condi iile prezentei legi, sunt nule dac s?a produs o vt"are ce nu poate fi re"ediat n alt "od, n afar de cazul n care "odul de ndeplinire a acestora a fost de natur s produc o eroare co"un cu privire la calitatea celui care le?a sv#rit. ,8- 9n cazurile prevzute de prezentul articol, baroul are dreptul la ac iune n despgubiri "potriva persoanei fizice sau 6uridice care exercit fr drept profesia de avocat. ,5- 5u"ele obinute cu titlu de despgubiri potrivit alin. ,8- vor fi cuprinse n bugetele barourilor i vor fi folosite n "od exclusiv pentru organizarea activit ii de pregtire profesional a avocailor, n condiiile legii.3 1,. (rticolul !1 #e modific i $a a$ea urmtorul cu%rin#& +2rt. &1. .ontestaiile i recla"aiile privind onorariile se solu ioneaz de decanul baroului. 7ecizia decanului poate fi atacat la consiliul baroului, a crui :otr#re este definitiv.3

20. La articolul !2, du% alineatul !" #e introduce un nou alineat, alineatul )", cu urmtorul cu%rin#& +,8- 2vocatul are dreptul la recuperarea capacit ii de "unc, n condi iile prevzute de 5tatutul profesiei de avocat.3 21. .u% articolul !2 #e introduce un nou articol, articolul !2 1, cu urmtorul cu%rin#& +2rt. &(1. .onstituie vec:i"e n profesia de avocat perioada n care avocatul a exercitat funcia de 6udector, procuror, notar, a ndeplinit func ii de specialitate 6uridic n aparatul $arla"entului, 2d"inistra iei $reziden iale, Auvernului, .ur ii .onstituionale, 2vocatului $oporului, .ur ii de .onturi i .onsiliului Legislativ, precu" i perioada n care acesta a fost suspendat din profesie n vederea exercitrii unei funcii de de"nitate public sau a unei func ii asi"ilate cu func ia de de"nitate public.3 22. (rticolul !* #e modific i $a a$ea urmtorul cu%rin#& +2rt. &'. Ministerul Bustiiei este obligat s asigure spa iile necesare n vederea desfurrii activitii avocailor n sediul instanelor 6udectore ti.3 2!. La articolul !7, alineatul 2" #e modific i $a a$ea urmtorul cu%rin#& +,(- 2"eninarea sv#rit "potriva avocatului n ti"pul exercitrii profesiei i n legtur cu aceasta se pedepsete cu nc:isoare de la & luni la ( ani sau cu a"end.3 2). La articolul !7, du% alineatul )" #e introduce un nou alineat, alineatul ) 1", cu urmtorul cu%rin#& +,81- 9n cazul infraciunilor prevzute la alin. ,(- i ,&-, sv#r ite "potriva so ului sau a unei rude apropiate a avocatului n scop de inti"idare ori de rzbunare n legtur cu exercitarea de ctre avocat a profesiei, li"itele speciale de pedeaps prevzute de lege se "a6oreaz cu 6u"tate.3 2'. La articolul !7, du% alineatul *" #e introduce un nou alineat, alineatul * 1", cu urmtorul cu%rin#& +,'1- 2vocatul nu rspunde penal pentru reco"andrile i opiniile profesionale pe care le co"unic clientului su i nici pentru actele 6uridice pe care le propune clientului su, ur"ate de sv#rirea de ctre client a unei fapte prevzute de legea penal. $rezentul alineat nu se aplic n cazul infrac iunilor prevzute de .odul penal la art. 155 art. 1<&, art. 1<8 art. 19(, art. 19< art. ()8, art. ()5 art. ()', art. (&' art. (88, art. (<& art. (<<, art. (<9 art. (=1, art. &)& art. &)<, art. &)= art. &1&, art. &18 art. &1', art. &1< art. &&), art. &&1 art. &8<, art. &8= art. &5(, art. &5& art. &55, art. &5' art. &'1.3 2*. La articolul )2, du% alineatul 1" #e introduce un nou alineat, alineatul 2", cu urmtorul cu%rin#& +,(- 2ctele ntoc"ite de avocat pentru inerea eviden elor profesionale cerute de lege, precu" i pentru legiti"area fa de ter i a calit ii de reprezentant au for a probant deplin p#n la nscrierea n fals.3

27. La articolul ),, du% alineatul 1" #e introduce un nou alineat, alineatul 2", cu urmtorul cu%rin#& +,(- 9n cadrul baroului i desfoar activitatea co"isia de cenzori i co"isia de disciplin. rganizarea, funcionarea, precu" i atribu iile acestora sunt regle"entate potrivit 5tatutului profesiei de avocat.3 28. La articolul '0 alineatul 2", litera b" #e modific i $a a$ea urmtorul cu%rin#& +b- alege i revoc decanul, "e"brii consiliului, "e"brii co"isiei de cenzori i pe cei ai co"isiei de disciplin. 7ecanul este ales pentru un "andat de 8 ani i poate fi reales o singur dat. 7ecanul se alege dintre avoca ii cu o vec:i"e de "ini"u" 1) ani n profesie>3. 2,. La articolul '2, alineatele 2" i !" #e modific i $or a$ea urmtorul cu%rin#& +,(- 9n cazul n care nu"rul legal nu este ntrunit, iar pe ordinea de zi a edin ei nu este inclus alegerea organelor de conducere a baroului, prezidiul adunrii generale, de fa cu cei prezeni, stabilete o nou adunare general n ter"en de cel "ult 15 zile de la data pri"ei convocri. .onsiliul baroului are obliga ia s ndeplineasc procedura convocrii cu cel puin < zile nainte de data fixat. ,&- 2dunarea general convocat n condi iile alin. ,(- este legal constituit cu participarea a cel puin unei trei"i din nu"rul total al "e"brilor si.3 !0. La articolul '2, alineatul !1" #e abro+. !1. .u% articolul '2 #e introduce un nou articol, articolul '2 1, cu urmtorul cu%rin#& +2rt. 5(1. ,1- 2dunrile generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite nu"ai cu participarea "a6orit ii "e"brilor adunrii generale a baroului. ,(- $rin excepie de la prevederile alin. ,1-, n cazul barourilor care au n eviden "ai "ult de 5)) de avocai cu drept de exercitare a profesiei, n cazul n care, la pri"a convocare, nu"rul legal de participan i nu este ntrunit sunt aplicabile, n "od corespunztor, dispoziiile art. 5( alin. ,(- i ,&-. ,&- $articiparea la adunarea general de alegere a organelor de conducere a baroului se face personal. 2vocatul "e"bru al baroului nu poate delega exercitarea dreptului su de vot unui alt avocat.3 !2. La articolul '!, alineatul 1" #e modific i $a a$ea urmtorul cu%rin#& +2rt. 5&. ,1- .onsiliul baroului este for"at din 5 p#n la 15 "e"bri, ale i pe o perioad de 8 ani, i care au o vec:i"e continu n profesie de "ini"u" = ani. 7ecanul i prodecanul se includ n acest nu"r.3 !!. La articolul '7, du% alineatul '" #e introduce un nou alineat, alineatul *", cu urmtorul cu%rin#& +,'- 4olosirea fr drept a denu"irilor C1arouD, C/niunea 0a ional a 1arourilor din !o"#niaD, C/.0.1.!.D ori C/niunea 2vocailor din !o"#niaD sau a denu"irilor specifice for"elor de exercitare a profesiei de avocat de ctre orice persoan fizic sau persoan 6uridic, indiferent de obiectul activit ii desf urate de aceasta, precu" i folosirea nse"nelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat n alte

condiii dec#t cele prevzute de prezenta lege constituie infrac iuni i se pedepsesc cu nc:isoare de la ' luni la & ani sau cu a"end.3 !). La articolul *!, litera /" #e modific i $a a$ea urmtorul cu%rin#& +:- organizeaz exa"enul de pri"ire n profesia de avocat i de dob#ndire a titlului profesional de avocat definitiv, n condiiile art. 1' i cu respectarea prevederilor 5tatutului profesiei de avocat>3. !'. La articolul *' alineatul 1", du% litera f" #e introduce o nou liter, litera +", cu urmtorul cu%rin#& +g- aprob propunerile barourilor de dese"nare a co"isiilor teritoriale necesare pentru susinerea exa"enului de intrare i definitivare n profesia de avocat.3 !*. .u% titlul ca%itolului 0 #e introduce #eciunea 1, cu urmtorul titlu& +5@.%/0@2 1 &azurile i condiiile de acordare a asistenei 'udiciare( !7. (rticolul *8 #e modific i $a a$ea urmtorul cu%rin#& +2rt. '=. ,1- 9n cazurile prevzute de lege, barourile asigur asisten a 6udiciar n ur"toarele for"e* a- n cauzele penale, n care aprarea este obligatorie potrivit dispozi iilor .odului de procedur penal> b- n orice alte cauze dec#t cele penale, ca "odalitate de acordare a a6utorului public 6udiciar, n condiiile legii> c- asistena 6udiciar prin avocat, acordat la solicitarea organelor ad"inistra iei publice locale. ,(- 9n cazuri de excepie, dac drepturile persoanei lipsite de "i6loace "ateriale ar fi pre6udiciate prin nt#rziere, decanul baroului poate aproba acordarea cu titlu gratuit a asistenei de specialitate 6uridic.3 !8. .u% articolul *8 #e introduc %atru noi articole, articolele *8 1-*8), cu urmtorul cu%rin#& +2rt. '=1. ,1- 9n cazul n care, potrivit art. 1119 din rdonan a de urgen a Auvernului nr. 51/())= privind a6utorul public 6udiciar n "aterie civil, aprobat cu "odificri i co"pletri prin Legea nr. 19&/())=, a fost ncuviin at cererea de a6utor public 6udiciar sub for"a asistenei prin avocat, cererea "preun cu nc:eierea de ncuviinare se tri"it de ndat decanului baroului din circu"scrip ia acelei instan e. ,(- 7ecanul baroului sau avocatul cruia decanul i?a delegat aceast atribu ie va dese"na, n ter"en de & zile, un avocat nscris n !egistrul de asisten 6udiciar, cruia i trans"ite, odat cu ntiinarea dese"nrii, nc:eierea prevzut la alin. ,1-. 7ecanul baroului are obliga ia de a co"unica i beneficiarului a6utorului public 6udiciar nu"ele avocatului dese"nat. 1eneficiarul a6utorului public 6udiciar poate solicita el nsui dese"narea unui anu"it avocat, cu consi" "#ntul acestuia, n condiiile legii. 2rt. '=(. ,1- 2vocatul dese"nat potrivit art. '= 1 alin. ,(- s acorde a6utorul public 6udiciar nu poate refuza aceast sarcin profesional dec#t n caz de conflict de interese sau pentru alte "otive 6ustificate. ,(- !efuzul ne6ustificat de a prelua cazul sau de a continua executarea constituie abatere disciplinar, n condiiile legii.

,&- !efuzul ne6ustificat al beneficiarului sau renun area unilateral i ne6ustificat a acestuia la asistena acordat de avocatul dese"nat duce la ncetarea a6utorului public sub for"a asistenei prin avocat. 2rt. '=&. ,1- 2sistena extra6udiciar prevzut la art. &5 din rdonan a de urgen a Auvernului nr. 51/())=, aprobat cu "odificri i co"pletri prin Legea nr. 19&/())=, se acord de 5erviciul de asisten 6udiciar constituit la nivelul fiecrui barou, pe baza unei cereri al crei "odel se aprob de 7eparta"entul de coordonare a asistenei 6udiciare, care va cuprinde "en iuni privind obiectul i natura solicitrii de asisten, identitatea, codul nu"eric personal, do"iciliul i starea "aterial ale solicitantului i ale fa"iliei sale, ata #ndu?se nscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia i ale fa"iliei sale, precu" i dovezi cu privire la obliga iile de ntreinere sau de plat. .ererea va fi nso it i de o declara ie pe propria rspundere a solicitantului, n sensul de a preciza dac n cursul ulti"elor 1( luni a "ai beneficiat de a6utor public 6udiciar, n ce for", pentru ce cauz, precu" i cuantu"ul acestui a6utor. ,(- 7ovada strii "ateriale a solicitantului se face, n principal, cu ur"toarele docu"ente* a- adeverin eliberat de autorit ile co"petente sau de ctre anga6ator, dup caz, din care s rezulte veniturile profesionale ale solicitantului i ale celorlal i "e"bri ai fa"iliei supuse, potrivit legii, i"pozitului pe venit, realizate n perioada prevzut de legislaia privind a6utorul public 6udiciar sau su"ele ncasate cu titlu de pensie, inde"nizaie de o"a6 sau asigurri sociale i altele ase"enea, ncasate pe aceea i perioad> b- livretul de fa"ilie i, dup caz, certificatele de na tere ale copiilor> c- certificatul de persoan cu :andicap al solicitantului sau al copilului, dup caz> d- declaraie pe propria rspundere din care s reias c solicitantul i ceilal i "e"bri ai fa"iliei nu beneficiaz de alte venituri supli"entare> e- declaraie pe propria rspundere privind situa ia patri"onial a solicitantului i a fa"iliei sale> f- declaraie pe propria rspundere din care s rezulte c solicitantul i/sau cellalt printe natural ori adoptiv sau, dup caz, o alt persoan creia i s?a ncredin at copilul n vederea adopiei ori care are copilul n plasa"ent sau n plasa"ent n regi" de urgen ori a fost nu"it tutore se ocup de cre terea i ngri6irea copilului i c acesta nu este ncredinat sau dat n plasa"ent niciunui organis" privat autorizat ori serviciu public autorizat sau unei persoane 6uridice> g- dovada eliberat de autoritile co"petente privind situa ia bunurilor i"pozabile ale solicitantului sau, dup caz, ale celorlal i "e"bri ai fa"iliei> :- alte acte necesare stabilirii dreptului la acordarea de asisten 6udiciar, potrivit legii. ,&- .ererea de acordare a asistenei extra6udiciare se depune la serviciul de asisten 6udiciar i se soluioneaz n ter"en de cel "ult 15 zile lucrtoare de la data nregistrrii, prin decizie de ad"itere ori de respingere, dup caz. ,8- 9n cazul ad"iterii cererii de acordare a asisten ei extra6udiciare, decizia privind acordarea de asisten 6udiciar va cuprinde ur"toarele* a- denu"irea actului> b- denu"irea organului e"itent> c- te"eiul legal i de fapt pentru e"iterea deciziei> d- persoana creia i se acord asistena extra6udiciar> e- tipul sau for"a asistenei extra6udiciare acordate> f- data eliberrii, funcia i se"ntura persoanei care a eliberat actul respectiv.

,5- 9n te"eiul deciziei de acordare a asisten ei extra6udiciare, decanul baroului co"petent dese"neaz un avocat din !egistrul de asisten 6udiciar al baroului. ,'- 7up posibiliti, decanul baroului poate aproba acordarea asisten ei extra6udiciare de ctre un avocat ales de persoana creia i se acord asisten a 6udiciar. ,<- 7ecizia prevzut la alin. ,&- se co"unic solicitantului n ter"en de 5 zile lucrtoare de la data e"iterii deciziei. ,=- 7ecizia de respingere a cererii de acordare a asisten ei extra6udiciare poate fi contestat la consiliul baroului, n ter"en de 5 zile de la co"unicarea acesteia. ,9- .ontestaiile for"ulate "potriva deciziei de respingere se solu ioneaz de consiliul baroului, cu caracter de urgen la pri"a edin a consiliului baroului. 2rt. '=8. 2vocatul care acord asisten 6udiciar potrivit prezentului capitol nu are dreptul s pri"easc de la client sau de la cel aprat niciun fel de re"unera ie sau de alte "i6loace de reco"pens, nici c:iar cu titlu de acoperire a c:eltuielilor.3 !,. 1naintea articolului *, #e introduce #eciunea a 22a cu%rin3nd articolele *8'-*81!, a$nd urmtorul cu%rin#& +5@.%/0@2 a (?a )rganizarea activit#ii de acordare a asistenei 'udiciare 2rt. '=5. ,1- 9n cadrul /.0.1.!. se organizeaz 7eparta"entul de coordonare a asistenei 6udiciare, organ cu activitate per"anent, coordonat de un vicepre edinte al /.0.1.!. 5tructura organizatoric a acestui departa"ent se stabile te prin decizie a .o"isiei per"anente a /.0.1.!. ,(- 7eparta"entul de coordonare a asisten ei 6udiciare e"ite decizii i nor"e "etodologice n li"itele atribuiilor conferite prin prezenta lege, n condi iile i cu procedura prevzute de 5tatutul profesiei de avocat. 2rt. '='. 7eparta"entul de coordonare a asisten ei 6udiciare exercit, n principal, ur"toarele atribuii* a- desfoar conducerea "etodologic a activit ii de acordare a asisten ei 6udiciare> b- elaboreaz proiectul de !egula"ent?cadru pentru organizarea serviciilor de asisten 6udiciar> c- propune sau, dup caz, avizeaz proiecte de protocoale ce se nc:eie cu autoritile publice co"petente n scopul obinerii "i6loacelor financiare necesare pentru organizarea serviciilor de asisten 6udiciar> d- organizeaz !egistrul naional de asisten 6udiciar pe baza registrelor ntoc"ite de barouri> e- organizeaz i coordoneaz "etodologia de plat a onorariilor pentru asisten a 6udiciar acordat> f- efectueaz controlul asupra asistenei 6udiciare acordate> g- elaboreaz proiecte de acte nor"ative n do"eniul asisten ei 6udiciare, pe care le propune Ministerului Bustiiei n vederea pro"ovrii> :- stabilete, "preun cu Ministerul Busti iei, indicii statistici, ine eviden a statistic a siste"ului de asisten 6udiciar i analizeaz infor"a iile necesare pentru planificarea i coordonarea corect a siste"ului de asisten 6udiciar> i- colaboreaz cu Ministerul Bustiiei pentru buna func ionare i planificarea, inclusiv din punct de vedere bugetar, a siste"ului de asisten 6udiciar> 6- popularizeaz siste"ul de asisten 6udiciar>

E- stabilete for"ularistica utilizat de barouri pentru organizarea activit ii de asisten 6udiciar i extra6udiciar, n condi iile legii> l- reprezint /.0.1.!. n do"eniul asisten ei 6udiciare, n cadrul colaborrii internaionale n "aterie, n condiiile legii sau ale 5tatutului profesiei de avocat. 2rt. '=<. 9n vederea organizrii activit ii de asisten 6udiciar, barourile ndeplinesc ur"toarele atribuii* a- organizeaz serviciile de asisten 6udiciar at#t la nivelul fiecrui barou, c#t i la sediul fiecrei instane 6udectoreti> b- organizeaz i actualizeaz !egistrul de asisten 6udiciar al fiecrui barou pe baza cererilor avocailor, aprobate de consiliul baroului> c- dese"neaz avocaii nscrii n !egistrul de asisten 6udiciar pentru acordarea asistenei 6udiciare, in#nd cont de experien a profesional i de calificarea avocatului, precu" i de natura i co"plexitatea cazului, de celelalte dese"nri ale acestuia potrivit prezentei legi i de gradul de anga6are al acestuia> d- efectueaz controlul asupra acordrii asisten ei 6udiciare de ctre avoca ii din cadrul baroului> e- organizeaz i execut progra"e de popularizare a siste"ului de asisten 6udiciar> f- ndeplinesc orice alte atribuii prevzute de lege sau de !egula"entul?cadru pentru organizarea serviciilor de asisten 6udiciar. 2rt. '==. ,1- 1aroul organizeaz serviciile de asisten 6udiciar la sediile tuturor instanelor 6udectoreti din 6ude, n spaii destinate exclusiv desf urrii acestei activiti, care se pun la dispoziie, n "od obligatoriu i cu titlu gratuit de Ministerul Bustiiei sau, dup caz, de autoritile ad"inistra iei publice locale. ,(- 5erviciile de asisten prevzute la alin. ,1- sunt conduse de un avocat definitiv, nu"it de consiliul baroului, i sunt coordonate de un "e"bru al consiliului. rganizarea, funcionarea i atribuiile serviciilor de asisten 6udiciar se realizeaz potrivit regula"entului aprobat de consiliul baroului, n baza !egula"entului?cadru pentru organizarea serviciilor de asisten 6udiciar, aprobat de .onsiliul /.0.1.!. 2rt. '=9. ,1- 4iecare barou organizeaz !egistrul de asisten 6udiciar n care sunt nscrii avocaii ce pot fi dese"nai pentru acordarea asisten ei 6udiciare i a asistenei extra6udiciare. ,(- !egistrul este public, se pstreaz pe suport :#rtie i n for"at electronic i se public pe pagina de internet a fiecrui barou. ,&- 2ctualizarea !egistrului de asisten 6udiciar pentru ur"torul an calendaristic se efectueaz p#n la sf#ritul lunii septe"brie a anului calendaristic precedent. ,8- 9n cazuri excepionale, n !egistrul de asisten 6udiciar pot fi operate "odificri i n cursul anului, potrivit procedurii prevzute pentru nscrierea n registru. ,5- /.0.1.!. organizeaz !egistrul naional de asisten 6udiciar, constituit din registrele de asisten 6udiciar ale tuturor barourilor. ,'- !egistrul naional de asisten 6udiciar se public pe pagina de internet a /.0.1.!. i se actualizeaz n "od auto"at odat cu actualizarea datelor din registrul fiecrui barou. 2rt. '=1). ,1- $entru nscrierea n !egistrul de asisten 6udiciar, avocatul depune o cerere la baroul din care face parte. ,(- .ererea prevzut la alin. ,1- se co"pleteaz confor" for"ularului aprobat de 7eparta"entul de coordonare a asistenei 6udiciare din cadrul /.0.1.!. ,&- 9nscrierea avocatului n !egistrul de asisten 6udiciar se efectueaz n baza deciziei consiliului baroului.

10

,8- .onsiliul baroului poate, "otivat, s refuze nscrierea n registru sau s radieze din registru un avocat n ur"toarele cazuri* a- dac avocatului solicitant i s?a aplicat o sanciune disciplinar> b- dac avocatul este nvinuit pentru sv#rirea unei infrac iuni de drept co"un> c- dac s?a constatat nclcarea repetat a dispozi iilor prezentei legi sau calitatea inferioar a asistenei 6udiciare acordate. ,5- !adierea din registru poate fi dispus pentru o perioad de un an, iar dac se constat sv#rirea consecutiv a trei sau a "ai "ultor abateri de la obliga iile prevzute de prezenta lege, radierea se poate dispune pentru o perioad de p#n la & ani. ,'- !efuzul baroului de nscriere a avocatului solicitant n registru, precu" i "sura radierii unui avocat din registru pot fi contestate potrivit procedurii prevzute la cap. F% din prezenta lege. ,<- 7ecizia de radiere din registru se aduce la cuno tin publicului prin afi are pe pagina de internet a baroului, precu" i pe pagina de internet a /.0.1.!. 2rt. '=11. ,1- $entru asistena 6udiciar acordat, avocatul dese"nat are dreptul la un onorariu stabilit de organul 6udiciar, potrivit naturii i volu"ului activit ii desfurate, n li"itele su"elor stabilite prin protocolul nc:eiat ntre /.0.1.!. i Ministerul Bustiiei. ,(- $rin actul de ncuviinare a asistenei 6udiciare, organul 6udiciar stabile te i valoarea provizorie a onorariului avocatului. ,&- 7up acordarea asistenei 6udiciare, avocatul ntoc"e te un referat scris cu privire la prestaia avocaial efectiv, confor" for"ularului aprobat de 7eparta"entul de coordonare a asisten ei 6udiciare din cadrul /.0.1.!. !eferatul este supus confir"rii organului 6udiciar, care, n func ie de volu"ul i co"plexitatea activitii desfurate de avocat, precu" i n raport cu durata, tipul i particularit ile cauzei, poate dispune "eninerea sau "a6orarea onorariului stabilit ini ial. ,8- !eferatul confir"at potrivit alin. ,&- se nainteaz baroului, n vederea efecturii for"alitilor prevzute de lege pentru plata onorariilor. ,5- 9n cazul n care avocatul este sancionat disciplinar, potrivit art. <) alin. ,1-, avocatul nu va pri"i onorariul n asigurarea asisten ei 6udiciare pentru care a fost dese"nat, pentru acel caz. 2rt. '=1(. ,1- $lata onorariului pentru asistena 6udiciar acordat se face lunar prin vira"ent bancar, pe baza docu"entelor pentru decontare prevzute la art. '= 11 alin. ,(-, avizate de consiliul baroului. ,(- 5u"ele necesare pentru plata onorariilor sau, dup caz, a re"unera iilor pentru asistena 6udiciar se vireaz, lunar, n condi iile legii, ntr?un cont distinct, desc:is de fiecare barou. !espectarea de ctre barouri a destina iei fondurilor astfel virate face i obiect al controlului /.0.1.!., n condi iile stabilite de 5tatutul profesiei de avocat. 2rt. '=1&. /.0.1.!. i barourile conlucreaz cu Ministerul Busti iei, .onsiliul 5uperior al Magistraturii, instanele 6udectore ti, precu" i cu parc:etele de pe l#ng acestea, n vederea desfurrii n bune condi ii a activit ii de acordare a asistenei 6udiciare prevzute de prezentul capitol.3 )0. (rticolul *, #e modific i $a a$ea urmtorul cu%rin#& +2rt. '9. ,1- norariile pentru asistena 6udiciar acordat n oricare dintre for"ele prevzute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul nc:eiat ntre /.0.1.!. i Ministerul Bustiiei, n condiiile legii.

11

,(- 4ondurile necesare pentru plata onorariilor prevzute la alin. ,1- se asigur potrivit art. (' alin. ,1- lit. a- din Legea nr. 18'/199< privind taxele 6udiciare de ti"bru, cu "odificrile i co"pletrile ulterioare. ,&- $entru c:eltuielile curente necesare func ionrii serviciilor de asisten 6udiciar din cadrul barourilor, din su"ele virate lunar pentru plata onorariilor cuvenite pentru asistena 6udiciar, fiecare barou i constituie un fond prin re inerea a 1G din valoarea acestor su"e, aprobate i efectiv vrsate. !e inerea procentului de 1G se face la ac:itarea efectiv a onorariului ctre avocatul ndrept it. ,8- norariile pentru asistena 6udiciar acordat n oricare dintre for"ele prevzute de prezentul capitol, la solicitarea organelor ad"inistra iei publice locale, se acord din fondurile acestor organe, n li"itele su"elor stabilite prin protocol nc:eiat de fiecare barou cu acestea. 9n lipsa protocolului, sunt aplicabile li"itele stabilite prin protocolul prevzut la art. '=11 alin. ,1-.3 )1. (rticolul 77 #e abro+. )2. La articolul 801, du% alineatul 1" #e introduce un nou alineat, alineatul 2", cu urmtorul cu%rin#& +,(- 7ispoziiile prezentului capitol sunt aplicabile i avoca ilor care i?au ob inut calificarea profesional n .onfederaia @lve ian, care i exercit profesia pe teritoriul !o"#niei n oricare din "odalitile prevzute la alin. ,1-.3 )!. La articolul 80*, alineatul 1" #e modific i $a a$ea urmtorul cu%rin#& +2rt. =)'. ,1- 2utoritatea co"petent ro"#n i autorit ile co"petente din statele "e"bre de origine colaboreaz n vederea aplicrii corespunztoare a dispozi iilor prezentei legi, infor"aiile care se obin n cadrul acestor colaborri fiind confideniale. .olaborarea se poate realiza i prin inter"ediul siste"ului de infor"are n cadrul pieei interne, n confor"itate cu prevederile rdonan ei de urgen a Auvernului nr. 89/())9 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n !o"#nia, aprobat cu "odificri i co"pletri prin Legea nr. '=/()1).3 )). .u% articolul 8) #e introduce un nou articol, articolul 8', cu urmtorul cu%rin#& +2rt. =5. $rocedurile i for"alitile de autorizare prevzute de prezenta lege pot fi ndeplinite i prin inter"ediul punctului de contact unic, n confor"itate cu prevederile rdonanei de urgen a Auvernului nr. 89/())9, aprobat cu "odificri i co"pletri prin Legea nr. '=/()1). $revederile prezentului articol se aplic de la data operaionalizrii punctului de contact unic.3 $rt. %%. ,1- 9n ter"en de ') de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, 5tatutul profesiei de avocat, publicat n Monitorul ficial al !o"#niei, $artea %, nr. 85 din 1& ianuarie ())5, cu "odificrile i co"pletrile ulterioare, se "odific potrivit prevederilor prezentei legi. ,(9n ter"enul prevzut la alin. ,1-, .onsiliul /niunii 0a ionale a 1arourilor din !o"#nia adopt !egula"entul?cadru pentru organizarea serviciilor de asisten 6udiciar prevzut la art. '=' lit. b- din Legea nr. 51/1995, republicat, cu "odificrile i co"pletrile ulterioare, precu" i cu cele aduse prin prezenta lege.

12

$rt. %%%. 7ispoziiile referitoare la societile profesionale cu rspundere li"itat din Legea nr. 51/1995, republicat, cu "odificrile i co"pletrile ulterioare, precu" i cu cele aduse prin prezenta lege, intr n vigoare dup intrarea n vigoare a "odificrilor 5tatutului profesiei de avocat, prevzute la art. %%. $rt. %*. 7ispoziiile art. % pct. <9 se aplic i pentru exa"enele aflate n desfurare la data intrrii n vigoare a prezentei legi. $rt. *. 9n tot cuprinsul Legii nr. 51/1995, republicat, cu "odificrile i co"pletrile ulterioare, sintag"a +societate civil profesional cu rspundere li"itat3 se nlocuiete cu sintag"a +societate profesional cu rspundere li"itat3. $rt. *%. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat, republicat n Monitorul ficial al !o"#niei, $artea %, nr. 11& din ' "artie ())1, cu "odificrile i co"pletrile ulterioare, precu" i cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica n Monitorul ficial al !o"#niei, $artea %, d#ndu?se textelor o nou nu"erotare. Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din onstituia Romniei, repu!licat. $!@@7%0;@L@ .2M@!@% 7@$/;2%L ! !)+,!-$ $L.$ $/$0-$0, $!@@7%0;@L@ 5@02;/L/% .%!&,$12$/ 3,)$/4 1ucureti, (( dece"brie ()1). 0r. (<).

13

!,,2%/-,L, !).5/%,%

2,&!,pentru promulgarea Legii privind modificarea i completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat 9n te"eiul prevederilor art. << alin. ,1- i ale art. 1)) alin. ,1- din .onstitu ia !o"#niei, republicat, reedintele !om"niei d e c r e t e a z * 2rticol unic. 5e pro"ulg Legea privind "odificarea i co"pletarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul ficial al !o"#niei, $artea %. $!@@7%0;@L@ ! MH0%@% -!$%$/ +40,0&6 1ucureti, () dece"brie ()1). 0r. 1.(&5. ???????????????????

14