Sunteți pe pagina 1din 3

PROFEŢIA LUI MELCHISEDEC

Melchisedec, un nume înconjurat de mistere şi legende magice. Este venerat şi cunoscut în diverse culturi. În Biblie, apare citat de multe ori ca Regele Salemului, iar în tradiţia evreiască este menţionat în diverse cărţi cum ar fi Zohar şi Midrash Rabba. Este cunoscut de popoarele orientale, temut de mongoli şi venerat de lamaşii budişti ai acelor pământuri. Prof. Dr. Ferdinand Ossendowski, un ilustru călător, om de ştiinţă şi scriitor, povesteşte următoarele în deja clasica sa operă de călătorii “Bestii, Oameni şi Zei” (1924):

În timp ce traversam într-o caravană stepele Asiei Centrale, aproape de Tzagan- Luk, ghidul mongol a strigat dintr-o dată: ” Stop, opriţi-vă!”, şi de îndată s-a aruncat de pe cămilă la pământ, murmurând clasica mantră budistă “OM MANI PADME HUM”. Ceva incredibil se petrecu în acel moment. Aerul vibra suav şi aducea cu sine un cîntec de dragoste şi pace, care ajungea direct la inimă. Pămîntul şi cerul păreau să îşi ţină respiraţia. Până şi animalele o percepeau: păsările coborau din zborul lor şi se odihneau, cămilele îşi ciuliseră urechile, caii rămăseseră nemişcaţi şi atenţi, câinii se opriră din lătratul lor şi yakii se întinseseră pe sol. Hamalii mongoli îngenuncheaseră şi se rugau cu ardoare în timp ce se simţea acea pace absolută: până şi vântul nelipsit din acele părţi, încetă să mai bată. Era o atmosferă extraordinară, o linişte şi o pace neobişnuite, mai ales pentru occidentali.

Când extazul colectiv se termină, mongolii îi explicară lui Ossendowski ce s-a întâmplat. Se apropiaseră de Misterul Misterelor, de regatul subteran al Regelui Lumii, chiar în momentul în care acesta era în meditaţie.

După cum probabil vă puteţi da seama, Ossendowski nu a putut obţine prea multe informaţii de la acei oameni. Acei mongoli ştiau că lamaşii pǎstrau cu aviditate secretul Regelui Lumii, şi îi pedepseau cu severitate pe aceia care divulgau aceste lucruri.

Dar, şi aici apare încă un mister, mărturisirea făcută de Ossendowski cu acea ocazie coincide foarte mult cu expunerea din cartea “Mission de l’Inde” a lui Marqués Saint-Yves d’Alveydre (1910) şi de asemenea cu povestirea altui autor mai puţin celebru, Louis Jacolliot,

PROFE Ţ IA LUI MELCHISEDEC Melchisedec , un nume înconjurat de mistere ş i legende magice.

This work is licensed under the CC BY-NC-ND 3.0 RO. To view a copy of this license, visit

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ro/deed.en_US

în “Les Fils de Dieu” şi “Le Spiritisme dans le Monde”.

Cei trei scriitori meţionaţi vorbesc despre Agharti sau Agharta, nume cu care, în limba tibetană, este denumit misteriosul regat subteran în care îşi are reşedinţa Regele Lumii.

Ossendowski povesteşte că, fiind în vizită la mănăstirea din Narabanchi, în Mongolia, a găsit o surprinzătoare profeţie lăsată de Melchisedec în acel loc pe care Geniul Pământului l-a vizitat în anul 1890. Iat-o aici:

Cu fiecare zi care trece, oamenii vor uita de sufletele lor şi se vor ocupa mai mult de corpurile lor.

Corupţia cea mai mare va domni pe pământ. Oamenii se vor asemăna mai degrabă cu animalele

sălbatice, însetaţi de sângele fraţilor lor. Semiluna va fi ştearsă şi adepţii săi se vor îngloda în

cerşetorie şi într-un război continuu. Cuceritorii lor vor fi răniţi de soare, dar nu se vor ridica de

douǎ ori; va cădea peste ei cea mai mare dintre nenorociri şi vor ajunge să fie insultaţi de

în “Les Fils de Dieu” ş i “Le Spiritisme dans le Monde” . Cei trei scriitori

celelalte popoare. Coroanele regilor, mari şi mici, vor cădea. Unu, doi, trei, patru, cinci, şase,

şapte, opt Va fi un război teribil între toate popoarele. Oceanele se vor înroşi…Pământul şi

...

fundul mărilor se vor acoperi de schelete, se vor diviza regatele, vor muri naţiuni

întregi

...

Foamea,

bolile, crimele necunoscute de lege, ce lumea nu va fi contemplat încă. Atunci

vor veni inamicii lui Dumnezeu şi ai Spiritului Sfânt ce se aflǎ în interiorul omului. Cei care iau şi

partea celuilalt, vor pieri de asemenea. Cei uitaţi, cei persecutaţi se vor răscula şi vor atrage

atenţia lumii întregi. Vor fi ceaţă şi furtuni, munţii dezgoliţi se vor umple de păduri. Se va

cutremura pământul

...

Milioane

de oameni vor schimba lanţurile sclaviei şi umilinţelor cu foame,

boli şi moarte. Vechile drumuri se vor umple de mulţimi care vor merge dintr-un loc în altul.

Cele mai bune şi mai frumoase oraşe vor pieri în foc

...

una,

două, trei

...

Tatăl

se va lupta cu fiul,

fratele cu fratele, mama cu fiica. Viciul, crima, distrugerea corpurilor şi a sufletelor, vor domni

în “Les Fils de Dieu” ş i “Le Spiritisme dans le Monde” . Cei trei scriitori

This work is licensed under the CC BY-NC-ND 3.0 RO. To view a copy of this license, visit

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ro/deed.en_US

fără limite ... Familiile se vor împrǎştia ... Fidelitatea şi dragostea vor pieri ... Din zece
fără limite
...
Familiile
se vor împrǎştia
...
Fidelitatea
şi dragostea vor pieri
...
Din
zece mii de oameni,
doar unul va supravieţui
unul
nebun, dezbrăcat, înfometat şi fără forţe, care nu va şti să-şi
construiască o casă, nici să-şi procure alimente… Va urla ca un lup turbat, va devora cadavre, va
muşca din propria sa carne şi îl va sfida înfuriat pe Dumnezeu. Se va depopula pământul.
Dumnezeu îl va lăsa din mâna sa. Deasupra lui vor fi împrăştiate doar fructele nopţii şi ale
morţii. Atunci va apărea un popor necunoscut până acum care, cu mână puternică, va smulge
buruienile nebuniei şi viciului şi îi vor conduce pe cei care au rămas fideli spiritului
oamenilor în bătălia împotriva răului. Vor fonda o nouă viaţă pe pământul purificat de moartea
naţiunilor. De-a lungul a cincizeci de ani nu vor mai fi decât trei mari noi regate care vor trăi
fericite pentru şaptezeci şi unu de ani. În continuare vor veni zece şi opt ani de războaie şi
cataclisme
Apoi
popoarele din Agharti vor ieşi din cavernele lor subterane şi vor apărea pe
suprafaţa pământului.
În ultimul paragraf, în urma unei atente lecturi, Óscar Uzcategui a descoperit că Melquisedec
dădea nişte date foarte exacte pentru profeţia sa. Să vedem:
Profeţia a fost scrisă de Domnul Lumii în anul 1890. Astfel că, atunci
când Melchisedec spune ““pe parcursul a 50 de ani nu vor mai fi decât trei mari noi regate”, ne
vorbeşte despre anul 1940, adică, de al doilea război mondial.
Au apărut atunci trei mari noi regate: Europa, Rusia şi Statele Unite ale Americii. Apoi spune
că “vor trăi fericiţi pentru şaptezeci şi unu de ani”. Adică: 1940 plus 71, ne dă 2011. Şi în acest
an fatidic “în continuare vor veni zece şi opt ani de războaie şi cataclisme”.
Ne spune astfel că suntem la porţile unui conflict mondial care va avea consecinţe oribile,
nemaivăzute, şi care va dura 18 ani: din 2011 până în 2029.
fără limite ... Familiile se vor împrǎştia ... Fidelitatea şi dragostea vor pieri ... Din zece

This work is licensed under the CC BY-NC-ND 3.0 RO. To view a copy of this license, visit

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ro/deed.en_US