Sunteți pe pagina 1din 71

Management general anul 1 sem 1 2009

MULTIPLE CHOICE 1.

Latura tehnico organizatorica a managementului decurge din: Precizati care este varianta de raspuns corecta care indica abordarea universalitatii managementului prin prisma laturii tehnico organizatorice.
a. natura juridica a colectivitatilor implicate; b. calitatea factorilor de decizie la nivel de sectii; c. caracterul oricarui proces de munca si care reprezinta managementul

tehnicii si al tehnologiei de fabricatie;


d. numarul de contracte de munca; e. prghiile economice folosite, la formele si metodele managementului, la

aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale;


!": # $.

Principala lucrare publicata in 1%11 de catre &rederic' (a)lor este: legeti varianta de raspuns corecta care scoate in evidenta principala lucrare publicata in 1%11 de catre &rederic' (a)lor.
a. b. c. d. e.

Principiile de baza ale managementului prin proiecte; Principiile decizionale la nivel de firma; Principiile managementului inovatiei; Principiile cercetarii si proiectarii; Principiile managementului stiintific.

!": * +.

&olosit initial in tarile anglo,sa-one, conceptul de management a cunoscut: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu conceptul de management folosit initial in tarile anglo,sa-one.
a. b. c. d. e.

o rapida dezvoltare pe toate meridianele globului; o dezvoltare relativa; o dezvoltare continua; o dezvoltare rapida in secolul al ./00,lea; o dezvoltare rapida in ".1. .

!": 2.

3n limba engleza termenul 4manage5 si 4management5 a fost receptat: #nd a fost receptat termenul 4manage5 si 4management5 in limba engleza6 0ndicati varianta de raspuns corecta.

a. b. c. d. e.

in secolul al ..0,lea; in secolul al .0/,lea; in secolul al ./,lea; in secolul al ./0,lea; in secolul al ..,lea

!": 7 8.

9anagementul este: #are este definitia corecta si completa a managementului?


a. ansamblul activitatilor care au ca scop analizarea intregului colectiv de salariati din b. c. d. e.

intreprindere; o disciplina fundamentala care are ca scop asigurarea unui viitor trainic si eficace pe plan economic; o disciplina fundamentala care are ca scop asigurarea unui viitor trainic si eficace pe plan social; dat de numarul de sarcini pe care le are de indeplinit un manager in vederea obtinerii de profit; ansamblul activitatilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care inglobeaza sarcinile conducerii, gestiunii, administrarii si organizarii agentului economic si vizeaza ca prin adoptarea deciziilor optime in proiectarea si reglarea proceselor microeconomice sa analizeze intregul colectiv de salariati pentru a intreprinde si a lucra profitabil, pentru a organiza schimbari capabile sa asigure unitatii un viitor trainic si eficace pe plan economic si social.

!": * :.

#onceptul de management are semnificatii multiple si se foloseste mult in: #are sunt semnificatiile multiple ale conceptului de management6 0dentificati varianta de raspuns corecta.
a. b. c. d. e.

stiinte e-acte; teorie si practica; domenii financiare; economie; domeniul bancar.

!": 7 ;.

<avid = =emphil, sustine ca managementul este: 1> un compus al elementelor putere; $> autoritate; +> influenta; 2> specific firmelor mari; 8> specific firmelor mici si mijlocii. #are din combinatiile de mai jos au legatura cu definitia data de <avid = =emphil:

a. b. c. d. e.

$,+,2 1,$,+ 1,2,8 1,$,8 +,2,8

!": 7 ?.

#eea ce ramne precumpanitor in activitatea manageriala, crede <ruc'er, este faptul ca: #e crede <ru'er in legatura cu activitatea manageriala dintr,o societate comerciala6 0dentificati varianta de raspuns corecta.
a. inteligenta managerilor are de a face cu oameni, mai mult dect cu forte materiale

sau cu fapte conjuncturale; inteligenta managerilor are de a face cu mijloacele tehnologice, mai mult dect cu oamenii; c. inteligenta managerilor are de a face cu politica practicata de fiecare stat in parte; d. inteligenta managerilor are de a face cu mijloacele circulante; e. inteligenta managerilor are de a face cu potentialul creativ al subalternilor.
b. !": %.

@illiam !eAman defineste managementul ca: legeti varianta de raspuns corecta care scoate in evidenta definitia managementului in opinia lui @illiam !eAman.
a. ansamblul activitatilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care inglobeaza

b. c. d. e.

sarcinile conducerii, gestiunii, administrarii si organizarii agentului economic si vizeaza ca prin adoptarea deciziilor optime in proiectarea si reglarea proceselor microeconomice sa analizeze intregul colectiv de salariati pentru a intreprinde si a lucra profitabil, pentru a organiza schimbari capabile sa asigure unitatii un viitor trainic si eficace pe plan economic si social importanta tehnica sociala, ca directionare, conducere si control al eforturilor unei grupe de indivizi in vederea realizarii unui anumit scop comun; ansamblul activitatilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care inglobeaza sarcinile conducerii; ansamblul deciziilor optime in vederea proiectarii si reglarii proceselor microeconomice ansamblul deciziilor optime in vederea proiectarii si reglarii proceselor macroeconomice.

!": 7 1B.

Latura social , economica a managementului se refera la: Precizati care este varianta de raspuns corecta care indica abordarea universalitatii managementului prin prisma laturii social , economice6

a. esenta economica a managementului productiei, la prghiile economice folosite, la

b. c. d. e.

formele si metodele managementului, la aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale, gradul de autonomie, initiativa si raspunderea personala si colectiva; calitatea factorilor de decizie la nivel de sectii; caracterul oricarui proces de munca si care reprezinta managementul tehnicii si al tehnologiei de fabricatie; numarul de contracte de munca prghiile economice folosite, la formele si metodele managementului, la aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale;

!": 11.

3n privinta raportului dintre stiinta si arta in management si,au e-pus punctul de vedere numerosi oameni de stiinta printre care enumeram: #are din variantele enumerate mai sus nu reprezinta om de stiinta care si,a e-pus punctul de vedere in privinta raportului dintre stiinta si arta in management6
a. b. c. d. e.

*.7rech; /asile /. Popescu; 9ircea 9alita &rederic' @. (a)lor #ornel Pavelescu

!": * 1$.

Progresul managementului se bazeaza pe: 1> e-igentele generale ale stiintelor aplicate, continuitatea in dezvoltarea cunostintelor, observarea riguroasa a organizarii; $> desfasurarea procesului managerial; +> personalitatea managerului; 2> obtinerea resurselor necesare prin mijloace proprii; 8> cercetarea sistematica att a succeselor ct si a esecurilor. #are din combinatiile de mai jos au legatura cu progresul managementului:
a. b. c. d. e.

$,+,2 1,$,+ 1,2,8 1,$,8 +,2,8

!": < 1+.

&a)ol a adus o mare contributie la teoria managementului, in sensul ca a prezentat managementul ca un proces universal, constnd din: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu ceea ce a precizat &a)ol in legatura cu teoria managementului.

a. b. c. d. e.

functii aflate in stare de interrelatii; raporturile dintre banca si terte persoane; cercetarea sistematica att a succeselor ct si a esecurilor; desfasurarea procesului managerial; desfasurarea procesului de productie

!": 12.

C0ein DaEues, in lucrarea sa 4FuGest le management65 defineste managementul ca: legeti varianta de raspuns corecta care scoate in evidenta definitia managementului in opinia lui C0ein DaEues, in lucrarea sa 4FuGest le management65
a. ansamblul disciplinelor, metodelor, tehnicilor care inglobeaza sarcinile conducerii,

gestiunea, administrarea, organizarea intreprinderii


b. importanta tehnica sociala, ca directionare, conducere si control al eforturilor unei

grupe de indivizi in vederea realizarii unui anumit scop comun;


c. ansamblul activitatilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care inglobeaza

sarcinile conducerii;
d. ansamblul deciziilor optime in vederea proiectarii si reglarii proceselor

microeconomice e. ansamblul deciziilor optime in vederea proiectarii si reglarii proceselor macroeconomice


!": 18.

9ediul ambinat include: legeti varianta de raspuns corecta care defineste corect mediul ambinat.
a. b. c. d. e.

toate elementele e-ogene firmei; toate elementele specifice economiei de piata; toate elementele e-ogene firmei, de natura economica, tehnica, politica resursele necesare, adaptarea si aplicarea deciziilor de realizare a lor toate elementele e-ogene firmei, de natura economica, tehnica, politica, demografica, culturala, stiintifica, organizatorica, juridica, psiho sociologica, educationala si ecologica ce marcheaza stabilirea obiectivelor acesteia, obtinerea resurselor necesare, adaptarea si aplicarea deciziilor de realizare a lor

!": * 1:.

Printre factorii economici care influenteaza mediul ambiant asupra agentului economic amintim: 1> piata agricola de produse; $> piata bancara; +> piata interna; 2> piata e-terna; 8> prghiile economico financiare.

#are din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta factori economici care influenteaza mediul ambiant asupra agentului economic:
a. b. c. d. e.

$,+,2 1,$,2 1,2,8 1,+,8 +,2,8

!": * 1;.

Printre factorii tehnici si tehnologici care influenteaza mediul ambiant asupra agentului economic se numara: 1> mentalitatile; $> capacitatea de inovare; +> calitatea tehnologiilor; 2> 'noA,hoA,ul; 8> reglementarile juridice. legeti combinatia de variante care reflecta corect factorii tehnici si tehnologici economici care influenteaza mediul ambiant asupra agentului economic:
a. b. c. d. e.

$,+,2 1,$,2 1,2,8 1,+,8 +,2,8

!": 1?.

(rasaturile distinctive ale firmei ca agent economic elementar sunt urmatoarele: 1> este subiect al activitatii economice, dar si purtator al unor interese proprii; $> nu dispune de resurse proprii acesta apelnd la resurse atrase; +> relatia cu ceilalti agenti economici nu este reprezentativa; 2> are comportament specific constnd in decizii si actiuni, dispunand de resurse proprii; 8> se afla in relatie cu ceilalti agenti elementari. #are din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta trasaturi distinctive ale firmei ca agent economic:
a. b. c. d. e.

1,+,2 1,$,2 1,2,8 1,+,8 +,2,8

!": # 1%.

<inamizarea managementului societatii comerciale depinde in principal de:

1> initiativa mangerilor; $> politic adoptata de firma; +> gradul de implicare al factorilor de decizie; 2> initiativa statului; 8> calitatile managerilor. <e ce anume depinde in principal dinamizarea managementului societatii comerciale6 legeti combinatia de variante corecta care scoate in evidenta acest lucru.
a. b. c. d. e.

1,2 $,+ +,2 2,8 1,8

!": * $B.

<esfasurarea activitatii agentilor economici intr,un mediu concurential specific economiei de piata impune: #e anume impune desfasurarea activitatii agentilor economici intr,un mediu concurential specific economiei de piata6 0dentificati varianta de raspuns raspuns corecta.
a. b. c. d. e.

reconsiderarea relatiilor dintre agentii economici si mediul ambiant un comportament specific constnd in decizii si actiuni; un comportament lejer risc pe plan international; risc pe plan national.

!": $1.

9ultitudinea de variabile endogene si e-ogene specifice evolutiei firmei in conte-tul economico,social contemporan implica: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu multitudinea de variabile endogene si e-ogene specifice evolutiei firmei in conte-tul economico,social contemporan.
a. reconsiderarea relatiilor dintre agentii economici si mediul ambiant; b. analiza atenta a elementelor care influenteaza in mod hotartor evolutia actuala a

agentului economic
c. risc pe plan international d. risc pe plan national e. toate elementele e-ogene firmei, de natura economica, tehnica, politica !": 7 $$.

&actorii directi si principali ai mediului e-tern al organizatiei sunt: legeti varianta de raspuns care nu are legatura cu factorii directi si principali ai mediului e-tern al organizatiei.
a. furnizorii de materiale, de resurse de munca si de capital;

b. c. d. e.

organele legislative si statale cenzorii; consumatorii concurentii.

!": # $+.

Principalii factori de schimbare indirecti ai mediului e-tern al organizatiei sunt: legeti varianta de raspuns care nu are legatura cu principalii factori de schimbare indirecti ai mediului e-tern al organizatiei.
a. b. c. d. e.

furnizorii de materiale, de resurse de munca si de capital tehnologiile conditiile economice conditiile politice factorii socioculturali.

!": $2.

Pentru a,si asigura succesul in afacerile economice internationale, managerul trebuie sa stie si sa tina seama de: legeti varianta de raspuns care nu reprezinta particularitate specifica asigurarii succesului managerului in afacerile economice internationale.
a. b. c. d. e.

particularitatile culturale ale diferitelor tari; particularitatile administrative ale diferitelor tari particularitatile economice ale diferitelor tari; particularitatile juridice ale diferitelor tari particularitatile politice ale diferitelor tari.

!": 7 $8.

plicarea necorespunzatoare a managementului transformarii mediului ambiant in cadrul firmei sau aplicarea acestuia intr,un numar nesemnificativ de firme dauneaza: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu aplicarea necorespunzatoare a managementului transformarii mediului ambiant in cadrul firmei a. analizei rezultatelor economice b. intrarii in fabricatie a materiilor prime c. controlului #.(.# al produselor d. adoptarii deciziilor e. procesului general de management al transformarii mediului ambiant la nivel agregat, macroeconomic
!": * $:.

3n economia romneasca societatea comerciala reprezinta: #e anume reprezinta societatea comerciala in economia romneasca6 legeti varianta de raspuns corecta

a. baza e-istentei sociale, prin capacitatea de care dispune de a crea si distribui bunuri

materiale necesare vietii;


b. coordonarea operativa a deciziilor c. vector de transformare a economiei romnesti; d. resursa financiar,bancara; e. o resursa materiala !": $;.

Punnd in evidenta rolul factorului uman in procesul managerial, continutul social este redat de: legeti varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu rolul factorului uman in procesul managerial.
a. b. c. d. e.

analiza resurselor financiare pe termen mediu si lung participarea omului in etapele de stabilire a scopului; analiza situatiei depistarea problemei elaborarea variantelor deciziei.

!": $?.

Procesul managerial al societatii comerciale are urmatoarele trasaturi caracteristice: legeti varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu trasaturi caracteristice ale procesul managerial al societatii comerciale.
a. b. c. d. e.

dinamism stabilitate continuitate consecventa si ciclicitate rationalitate.

!": * $%.

<eterminarea continutului metodologic al procesului managerial, date fiind trasaturile specifice ale activitatii manageriale, se face parcurgnd urmatoarele etape: 1> definirea scopului; $> adoptarea deciziilor de reinvestire; +> analiza optiunilor strategice; 2> analiza situatiei; 8> determinarea problemei si adoptarea deciziei. #are este combinatia de variante corecta care scoate in evidenta etapele specifice procesului managerial:
a. b. c. d.

1,+,8 1,2,8 $,2,8 +,2,8

e. 1,$,+ !": 7 +B.

#ontinutul economic al procesului managerial este determinat de faptul ca in acest proces isi gaseste e-presia folosirea resurselor productiei, de la: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu continutul economic al procesului managerial.
a. b. c. d. e.

analiza rezultatelor economice si pna la elaborarea strategiilor intrarea in fabricatie a materiilor prime si pna la controlul de calitate al acestora controlul #.(.# si pna la scoaterea pe piata a produselor; analiza e-istentei lor si pna la transformarea lor in produs intrarea in fabricatie pna la iesirea acestora din fabricatie.

!": < +1.

#iclicitatea subliniaza faptul ca: legeti varianta de raspuns care defineste corect ciclicitatea ca trasatura specifica procesului managerial.
a. b. c. d. e.

fiecare actiune de influentare se termina prin trecerea sistemului condus la o noua stare; se manifesta in functie de nivelul de e-ercitare a managementului si de particularitatile societatii apar transformari in sensul directiilor de orientare a intregului proces managerial cercetarea si transmiterea informatiei e-ercita o influenta semnificativa in analiza procesului managerial fiecare act de influentare se termina prin trecerea sistemului condus la o noua stare, ceea ce subliniaza necesitatea stabilirii unui nou scop al managementului sau de a corecta ori completa scopul precedent si pentru realizarea caruia este necesar un nou act de influentare.

!": * +$.

Previziunea se bazeaza pe analiza atenta si profunda a urmatoarelor elemente: 1> coordonarea operativa a deciziilor, $> resursele disponibile; +> rezultatele activitatii trecute; 2> situatia actuala si scopurile activitatii; 8> analiza atenta si detaliata a informatiei. #are din combinatiile de variante de mai jos scot in evidenta elementele specifice previziunii6
a. b. c. d.

$,+,2 1,2,8 $,2,8 +,2,8

e. 1,$,+ !": ++.

"unt functii ale managementului: 1. functia de previziune; $. functia financiar contabila; +. functia de organizare; 2. functia de coordonare; 8. functia de cercetare,dezvoltare; :. functia de antrenare; ;. functia de evaluare,control. #are din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta functiile managementului:
a. b. c. d. e.

1,$,+,2,8 1,+,2,8,: 1,+,2,:,; $,+,8,:,; $,2,8,:,;

!": # +2.

<in punctul de vedere al practicii, necesitatea studierii procesului managerial este pusa in evidenta de: <e ce anume este pusa in evidenta necesitatea studierii procesului managerial din punctul de vedere al practicii6 0dentificati varianta de raspuns corecta.
a. cresterea deosebita a rolului parametrilor temporali ai managementului in era b. c. d. e.

vitezei dezvoltarii tehnico,stiintifice rezultatele activitatii trecute rezultatele activitatii prezente functiile managementului firmei; functiunile managementului firmei

!": +8.

3n functie de continut si efecte procesele de munca se impart in doua grupe de baza: 1> procese de e-ecutie; $> procese manageriale; +> procese decizionale; 2> procese functionale; 8> procese strategice. #are din combinatiile de mai jos reprezinta grupe de baza in functie de continutul si efectele proceselor de munca:
a. 1,2 b. $,+

c. +,2 d. 2,8 e. 1,$ !": * +:.

"fera de cuprindere si intensitatea procesului managerial se afla intr,un raport de: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu sfera de cuprindere si intensitatea procesului managerial.
a. dependenta cu esalonul managerial, in sensul ca, cu ct acesta se realizeaza pe o

b.

c.

d.

e.

treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial, cu att este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat in semnificatii si rezultate independenta cu esalonul managerial, in sensul ca, cu ct acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial, cu att este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat in semnificatii si rezultate dependenta cu esalonul managerial, in sensul ca, cu ct acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia inferioara a sistemului managerial, cu att este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat in semnificatii si rezultate dependenta cu esalonul managerial, in sensul ca, cu ct acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia inferioara a sistemului managerial, cu att este mai cuprinzator, mai putin intens si mai bogat in semnificatii; crestere a esalonul managerial, in sensul ca, cu ct acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial, cu att este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat in semnificatii.

!": +;.

*senta procesului managerial consta in: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu esenta procesului managerial.
a. crestere a esalonul managerial, in sensul ca, cu ct acesta se realizeaza pe o treapta

din ierarhia superioara a sistemului managerial


b. concentrarea eforturilor umane pentru coordonarea muncii comune c. semnificatii si rezultate deosebite d. cresterea deosebita a rolului parametrilor temporali ai managementului in era

vitezei dezvoltarii tehnico,stiintifice


e. diversificarea gamei de produse !": 7 +?.

"tudiul continutului procesului managerial necesita: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu studiul continutului procesului managerial.
a. crestere a esalonul managerial, in sensul ca, cu ct acesta se realizeaza pe o treapta

din ierarhia superioara a sistemului managerial


b. o atentie deosebita;

c. intelegerea modului de influentare asupra salariatilor in solutionarea problematicii

economice a societatii comerciale


d. stabilirea unui nou scop al managementului e. concentrarea eforturilor umane pentru coordonarea muncii comune !": # +%.

#ontinutul procesului managerial depinde de: <e ce anume depinde continutul procesului managerial6 raspuns corecta.
a. b. c. d. e.

0dentificati varianta de

sarcinile principale ce stau in fata societatii comerciale diversificarea gamei de produse ierarhia inferioara a sistemului managerial; ierarhia superioara a sistemului managerial; tehnologia performanta

!": 2B.

#ontinutul economic al procesului managerial poate fi e-primat in patru etape si anume: legeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta etapa a continutului economic al procesului managerial.
a. determinarea necesitatilor economice; b. alegerea solutiilor optime c. analiza e-istentei resurselor d. repartizarea resurselor e. folosirea resurselor !": 7 21.

#ontinutul informational al procesului managerial are in vedere urmatoarele etape: legeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta etapa a continutului informational al procesului managerial.
a. b. c. d. e.

cercetarea informatiei; completarea informatiei repartizarea informatiei prelucrarea informatiei transmiterea informatiei

!": # 2$.

#ontinutul functional al procesului managerial se contureaza in urmatoarele etape: legeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta etapa a continutului functional al procesului managerial.
a. coordonare

b. c. d. e.

planificarea organizarea; controlul; influentarea

!": 2+.

(rasaturile definitorii ale strategiei sunt: 1> au in vedere, in mod e-plicit si implicit, realizarea unor scopuri bine precizate, specificate sub forma de misiune si obiective, vizndu,se in acelasi timp perioadele viitoare; $> sfera de cuprindere a strategiei o reprezinta forta de munca; +> identificarea principalelor deficiente ale sistemului informational; 2> sfera de cuprindere a strategiei este organizatia in ansamblul sau rezumndu,se la elementele sale esentiale; 8> este rezultatul negocierii. #are din combinatiile de mai jos reprezinta trasaturile definitorii ale strategiei:
a. b. c. d. e.

$,+,2 1,$,2 1,2,8 1,+,8 +,2,8

!": # 22.

3n functie de dinamica principalelor obiective incorporate, strategiile pot fi: 1> strategii de redresare; $> strategii de economice; +> strategii de consolidare; 2> strategii de dezvoltare; 8> strategii organizatorice. #are din combinatiile de mai jos reprezinta strategii principale in functie de dinamica principalelor obiective incorporate:
a. b. c. d. e.

$,+,2 1,+,2 1,2,8 1,+,8 +,2,8

!": 7 28.

3n functie de sfera de cuprindere, strategiile pot fi: 1> strategii globale; $> strategii organizatorice; +> strategii partiale; 2> strategii economice; 8> strategii administrativ economice.

#are din combinatiile de mai jos reprezinta strategii principale in functie de sfera de cuprindere:
a. b. c. d. e.

1,+ $,+ +,2 2,8 1,8

!": 2:.

3n strategia manageriala este implicata: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu strategia manageriala a. protectia mediului b. inovatia ca variabila care sta la baza orientarii si pregatirii sistematice a viitorului firmei; c. gndirea intuitiva d. strategia de redresare e. strategia organizatorica
!": 7 2;.

*laborarea si aplicarea strategiilor nu reprezinta un scop in sine, ci constituie: legeti varianta de raspuns corecta care scoate in evidenta modul de elaborare si aplicare a strategiilor.
a. b. c. d.

sfera de cuprindere a organizatiei; esenta managementului obiectivul de studiu al managerului o modalitate manageriala majora de profesionalizare a conducerii si cresterii competitivitatii firmei e. totalitatea operatiunilor de verificare a desfasurarii procesului de productie.
!": < 2?.

3n conceperea si fundamentarea activitatilor firmelor un rol esential il au strategiile si politicile elaborate de catre: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu conceperea si fundamentarea activitatilor firmelor.
a. b. c. d. e.

mecanismele manageriale structurile guvernamentale structurile functionale subalterni actionari

!":

2%.

Dustin Longenec'er si #harles <. Prigle prezinta strategia ca o concretizare a previziunii, statund ca are drept obiect: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu strategia prezentata de Dustin Longenec'er si #harles <. Prigle.
a. elaborarea unor cuprinzatoare programe de esenta privind prezentul, continundu,

se cu o planificare mai detaliata si de o natura specifica


b. elaborarea unor cuprinzatoare programe de esenta privind viitorul, continundu,se

cu o planificare mai detaliata si de o natura specifica;


c. elaborarea unor strategii si programe de esenta privind trecutul, continundu,se cu

o planificare mai detaliata si de o natura specifica


d. elaborarea unor programe guvernamentale de esenta privind trecutul, prezentul,

continundu,se cu o planificare mai detaliata si de o natura specifica


e. elaborarea unor programe legislative de esenta privind prezentul, continundu,se

cu o planificare mai detaliata si de o natura specifica.


!": 7 8B.

"pecialistul belgian Philippe de @oot concepe strategia ca fiind: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu strategia prezentata de specialistul belgian Philippe de @oot. a. optiunile importante ale intreprinzatorului in confruntarea cu mediul tinnd cont de resursele de care dispune b. optiunile importante ale intreprinzatorului in confruntarea cu mediul tinnd cont de nevoile personale c. optiunile importante ale clientului in confruntarea cu mediul tinnd cont de resursele de care dispune d. o modalitate manageriala majora de profesionalizare a conducerii si cresterii competitivitatii firmei e. totalitatea operatiunilor de verificare a desfasurarii procesului de productie.
!": 81.

"pecialistul 9. 7oAer concepe strategia ca fiind: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu strategia prezentata de specialistul 9. 7oAer. a. optiunile importante ale intreprinzatorului in confruntarea cu mediul tinnd cont de resursele de care dispune b. stiinta si arta de a declansa toate resursele intreprinderii pentru atingerea cu succes a obiectivelor si scopurilor fi-ate c. totalitatea operatiunilor de verificare a desfasurarii procesului de productie d. arta de a declansa toate resursele intreprinderii pentru atingerea cu succes a scopurilor fi-ate e. modalitatea manageriala majora de profesionalizare a conducerii si cresterii competitivitatii firmei
!": 7

8$.

"trategia unei societati comerciale vizeaza in principal: #e anume vizeaza in principal strategia unei societati comerciale6 0dentificati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu strategia unei societati comerciale.
a. sfera de produse si de piete in care este angajata societatea comerciala, ceea ce ii

b. c. d. e.

ofera managerului avantajul de a se concentra asupra unor domenii complet conturate att pe planul aprovizionarii ct si al desfacerii produselor firmei vectorul de crestere, care indica directia in care se dezvolta societatea comerciala, orientarea concreta a schimbarii strategice avantajul competitiv, pus in evidenta de catre proprietatile specifice ale pietelor si produselor care vor asigura societatii comerciale o pozitie competitiva solida o modalitate manageriala majora de profesionalizare a conducerii si cresterii competitivitatii firmei sinergia, care concretizeaza si masoara capacitatea societatii comerciale de a face eficiente intrarile de produse pe piete, indeosebi in domenii noi de crestere.

!": < 8+.

9anagementul strategic este definit ca: legeti varianta de raspuns care defineste corect managementul strategic a. un set de decizii si actiuni concretizat in formularea si implementarea de planuri proiectate pentru a realiza obiectivele firmei b. un set de functii manageriale si actiuni concretizat in formularea si de planuri proiectate pentru a realiza obiectivele firmei c. un set de functiuni manageriale si actiuni concretizat in formularea si de planuri proiectate pentru a realiza obiectivele firmei d. un set de procese manageriale si actiuni concretizat in formularea si de planuri proiectate pentru a realiza obiectivele firmei; e. arta de a declansa toate resursele intreprinderii pentru atingerea cu succes a scopurilor fi-ate
!": 82.

"chendel si =ofer, in binecunoscuta lor lucrare H"trateg) &ormulation and nalitical #onceptsH, delimiteaza patru componente ale oricarei strategii: legeti varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu strategia prezentata de "chendel si =ofer, in binecunoscuta lor lucrare H"trateg) &ormulation and nalitical #onceptsH.
a. domeniul abordat, ce se refera la interactiunile prezente si viitoare ale organizatiei

cu mediul
b. avantajul competitiv, pus in evidenta de catre proprietatile specifice ale pietelor si

produselor care vor asigura societatii comerciale o pozitie competitiva solida;


c. desfasurarea resurselor are in vedere nivelul si structura resurselor organizatiei,

precum si perfectionarea abilitatilor ce contribuie la realizarea obiectivelor si scopurilor d. avantajul competitiv vizeaza pozitia unica pe care o organizatie o dezvolta, in

raport cu concurentii sai, prin structurile evolutiei resurselor siIsau deciziile privind domeniul abordat; e. sinergia, definita ca afecte sintetice ce se asteapta, ca urmare a implementarii deciziilor si utilizarii resurselor organizatiei
!": 7 88.

3n etapa de tranzitie la economia de piata, in jurul societatii comerciale evolueaza: legeti varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu societatea comerciala aflata in etapa de tranzitie la economia de piata.
a. b. c. d. e.

furnizorii tehnica produsele pietele concurentii

!": 8:.

Pentru a formula strategia, managerul trebuie sa stabileasca un model in care sa clarifice cele patru componente ale strategiei manageriale: legeti varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu formularea strategiei de catre manager.
a. oportunitatea pietei b. competentele si resursele societatii comerciale c. valorile si aspiratiile personale ale cadrelor superioare d. sinergia, definita ca afecte sintetice ce se asteapta, ca urmare a implementarii

deciziilor si utilizarii resurselor organizatiei


e. valorile morale, rolul social si responsabilitatea sociala a societatii comerciale !": < 8;.

Jrganizarea se cladeste in functie de trei criterii: 1> divizarea lucrului general in vederea atingerii unui obiectiv, dintr,o serie de activitati si de operatii; $> costuri mai mari dect precedentele dar relativ modeste; +> forta de munca specializata cu pregatire continuu actualizabila; 2> evitarea reverificarii sarcinilor; 8> orientarea tuturor eforturilor catre un obiectiv unic si o functionare corespunzatoare. #are din combinatiile de mai jos reprezinta criterii specifice organizarii:
a. b. c. d. e.

$,+,2 1,+,2 1,2,8 1,+,8 +,2,8

!": #

8?.

"emnificatia organizarii procesuale consta in faptul ca: legeti varianta de raspuns corecta care scoate in evidenta semnificatia organizarii procesuale a. informatiile sunt necesare pentru previzionarea obiectivelor b. au un caracter e-ceptional, nerepetndu,se intr,un viitor previzibil; c. eficacitatea lor depinde de potentialul decizional al decidentului; d. cu ajutorul ei se contureaza, ordoneaza si se antreneaza ansamblul de procese de munca fizica si intelectuala ce se desfasoara in cadrul societatii comerciale e. depinde decisiv de intuitia si capacitatea decizionala a managerilor implicati.
!": < 8%.

Printre activitatile specifice functiunii de productie enumeram: 1> programarea, lansarea in productie si urmarirea realizarii productiei; $> controlul tehnic de calitate al materialelor de constructie; +> intretinerea si reparatia instalatiilor electrice; 2> asigurarea unor conditii corespunzatoare de securitate si de igiena a muncii, dar si controlul tehnic de calitate al materiilor prime, semifabricatelor, subansamblelor pe intregul flu- de fabricatie, precum si al produselor finite potrivit metodelor, frecventei si cu mijloacele prevazute in documentatia tehnica; 8> intretinerea si reparatia instalatiilor, masinilor si cladirilor. #are din combinatiile de mai jos reprezinta activitati specifice functiunii de productie:
a. b. c. d. e.

$,+,2 1,+,2 1,2,8 1,+,8 +,2,8

!": # :B.

Jrganizarea structurala consta in: legeti varianta de raspuns care defineste corect organizarea structurala.
a. gruparea functiunilor, activitatilor, atributiilor in functie de anumite criterii si b. c. d. e.

repartizarea acestora pe grupuri de lucru investigarea sectoarelor susceptibile de perfectio,nare ordonarea si sistematizarea sistemului informational managerial realizarea obiectivelor societatii comerciale gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii si repartizarea acestora in scopul realizarii lor, pe grupuri de lucru si salariati in vederea concretizarii conditiilor care sa asigure posibilitati pentru realizarea obiectivelor societatii comerciale

!": *

:1.

*lementele caracteristice postului sunt urmatoarele: 1> obiectivele postului; $> sarcinile postului; +> competenta organizationala sau autoritatea formala; 2> numarul de ore zilnic lucrate; 8> competenta organizationala si operationala; :> competenta sau autoritatea profesionala; ;> responsabilitatea. #are din combinatiile de mai jos reprezinta elementele caracteristicile postului:
a. b. c. d. e.

1,+,:,; 1,2,8,: 1,$,+,2 +,2,:,; $,2,8,;

!": :$.

3n actuala etapa de tranzitie la economia de piata, activitatea societatii comerciale este posibil sa se desfasoare eficient numai: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu desfasurarea eficienta a activitatii societatii comerciale in actuala etapa de tranzitie la economia de piata a. pe fondul unei organizari rationale, bazata pe principii, metode si tehnici fundamentate stiintific b. pe fondul unei organizari structurale, bazata pe principii, metode si tehnici fundamentate stiintific c. pe fondul unei organizari procesuale, bazata pe principii, metode si tehnici fundamentate stiintific d. pe fondul unei organizari strategice, bazata pe principii, metode si tehnici fundamentate stiintific e. pe fondul unei organizari tactice, bazata pe principii, metode si tehnici fundamentate stiintific
!": :+.

Jrganizarea, ca functie manageriala reprezinta: legeti varianta de raspuns care defineste corect organizarea, ca functie manageriala.
a. ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu ma-imum de eficienta a

resurselor materiale
b. ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu ma-imum de eficienta a

resurselor materiale, umane si financiare pe care le are la dispozitie societatea comerciala; c. ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu ma-imum de eficienta a resurselor materiale, umane d. ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu ma-imum de eficienta a

resurselor financiare pe care le are la dispozitie societatea comerciala e. ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu minim de eficienta a resurselor materiale.
!": 7 :2.

9cKregor, #. 7armiaird. =. . "imon, *. 7a''e, L. Li'ert si alti teoreticieni ai organizarii intreprinderilor acorda o atentie deosebita: "pre ce anume si,au aplecat atentia 9cKregor, #. 7armiaird. =. . "imon, *. 7a''e, L. Li'ert si alti teoreticieni in ceea ce priveste organizarea intreprinderilor6 0dentificati varianta de raspuns corecta. a. actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu minim de eficienta a resurselor materiale b. resurselor materiale, umane si financiare c. problemelor structurii organizatorice d. resurselor materiale, umane e. metodelor, tehnicilor si instrumentelor manageriale
!": # :8.

9cKregor, #. 7armiaird. =. . "imon, *. 7a''e, L. Li'ert si alti teoreticieni ai organizarii intreprinderilor sustin ca pentru a fi eficienta, organizarea trebuie sa se bazeze pe: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu ceea ce au spus 9cKregor, #. 7armiaird. =. . "imon, *. 7a''e, L. Li'ert si alti teoreticieni ai organizarii intreprinderilor in legatura cu organizarea.
a. ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu ma-imum de eficienta a

resurselor financiare pe care le are la dispozitie societatea comerciala;


b. structuri dinamice, adaptate continuu la obiectivele intreprinderii si la oamenii care

le realizeaza;
c. ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu ma-imum de eficienta a

resurselor umane pe care le are la dispozitie societatea comerciala


d. metode, tehnici si instrumente manageriale e. principii, metode si tehnici fundamentate stiintific !": 7 ::.

=. &a)ol defineste organizarea in felul urmator: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu definitia data de =. &a)ol in ceea ce priveste organizarea.
a. a organiza intreprinderea inseamna a o aproviziona cu tot ce,i necesar pentru

functionarea ei: materii prime, utilaj, bani, personal


b. ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu ma-imum de eficienta a

resurselor financiare pe care le are la dispozitie societatea comerciala


c. ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu ma-imum de eficienta a

resurselor umane pe care le are la dispozitie societatea comerciala;


d. gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite

criterii si repartizarea acestora in scopul realizarii lor, pe grupuri de lucru si salariati in vederea concretizarii conditiilor care sa asigure posibilitati pentru realizarea obiectivelor societatii comerciale e. gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii si repartizarea acestora in scopul realizarii lor
!": :;.

Prin organizare, managerul: #e anume face managerul intr,o intreprindere cu ajutorul organizarii6 0dentificati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu organizarea a. analizeaza posibilitatile reale de a,si realiza nevoile personale dar si ale societatii comerciale b. contureaza structura productiei; c. abordeaza inzestrarea tehnica si procesele tehnologice d. selectioneaza personalul e. organizeaza munca acestuia.
!": :?.

3n functie de continut organizarea societatilor comerciale se divide in urmatoarele forme principale: 1> organizarea procesuala; $> organizarea structurala; +> organizarea fractionala; 2> organizarea legislativa; 8> organizarea participativa. #are din combinatiile de mai jos reprezinta forme principale ale organizarii societatilor comerciale:
a. b. c. d. e.

1,+ $,+ +,2 2,8 1,$

!": * :%.

(ratata ca obiect managerial, organizarea procesuala consta in: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu organizarea procesuala tratata ca obiect managerial.
a. descompunerea proceselor de munca att fizica, ct si intelectuala in elementele

componente, adica in timpi, operatii, miscari, insotita de analiza acestora in scopul regruparii lor in functie de nivelul obiectivelor la realizarea carora participa b. descompunerea proceselor de munca att fizica, ct si intelectuala in elementele componente, adica in timpi c. gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite

criterii si repartizarea acestora in scopul realizarii lor, pe grupuri de lucru si salariati in vederea concretizarii conditiilor care sa asigure posibilitati pentru realizarea obiectivelor societatii comerciale d. gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii si repartizarea acestora in scopul realizarii lor, pe grupuri de lucru si salariati; e. gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii
!": ;B.

3n procesul de grupare a activitatilor pe functiuni managerul va tine seama de legaturile dintre obiective, functiuni si activitati, precum si de anumite criterii, dintre care mai semnificative ne apar: 1> criteriul de identitate, care cere ca gruparea unor activitati identice ca factura sa tina seama si de necesitatea utilizarii unor tehnici specializate de lucru in acelasi domeniu, precum si de volumul de lucru care sa justifice tratarea lor distincta; $> criteriul de complementaritate care solicita gruparea unor activitati ca factura, dar cu legaturi indispensabile ceea ce impun activitatilor respective raporturi de completare reciproca sau de au-iliaritate; +> criteriul de convergenta, care are in vedere gruparea activitatilor diferite ca natura, care solicita tehnici specializate deosebit de diferite, dar care converg spre realizarea acelorasi obiective; 2> criteriul de reducere a costurilor de productie care are in vedere gruparea activitatilor diferite ca natura; 8> criteriul desfasurarii procesului de productie in bune conditii. #are din combinatiile de mai jos reprezinta criterii de care managerul trebuie sa tina seama in procesul de grupare a activitatilor pe functiuni:
a. b. c. d. e.

$,+,2 1,+,2 1,2,8 1,$,+ +,2,8

!": < ;1.

3n practica managementului societatii comerciale se utilizeaza urmatoarele feluri de informatii: 1> de comanda sau de dirijare Manaliza fenomenelor manageriale, declansarea actiunilor manageriale>; $> dificile in sensul ca analiza fenomenelor manageriale nu reprezinta o problema in finalizarea obiectivelor firmei; +> informatiile legate de modul de desfasurare a productiei; 2> de reglare si de cunoastere si raportare M indreptarea mersului activitatii economice, prin modificari cantitative si calitative>; 8> de planificare si prognoza Mnecesare formularii de decizii privitoare la dezvoltarea economiei societatii comerciale>.

#are din combinatiile de mai jos reprezinta principalele feluri de informatii specifice practicii managementului firmei:
a. b. c. d. e.

$,+,2 1,+,2 1,2,8 1,+,8 +,2,8

!": # ;$.

3ntregul proces managerial din cadrul societatii comerciale ne apare ca un proces de insusire si transmitere a: legeti varianta de raspuns care defineste corect intregul proces managerial din cadrul societatii comerciale.
a. b. c. d. e.

informatiei; proceselor decizionale deciziei flu-urilor informationale circuitelor informationale

!": ;+.

&lu-ul informational reprezinta: legeti varianta de raspuns care defineste corect flu-ul informational a. ansamblul datelor, informatiilor, flu-urilor si circuitelor informationale, procedurile si mijloacele de tratare a informatiilor menite sa contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor organizatiei; b. ansamblul proceselor de munca omogene c. o varietate de circuite si flu-uri informationale d. traiectul pe care,l parcurge o informatie sau o categorie de informatii intre emitator si destinatar e. cantitatea de informatii care este vehiculata intre emitatorul si beneficiarul pe circuitul informational, caracterizat prin anumite caracteristici:lungime, viteza de deplasare, fiabilitate, cost.
!": * ;2.

#ircuitele informationale se clasifica in: 1> e-terioare si interioare; $> verticale, orizontale si oblice; +> periodice si ocazionale; 2> publice; 8> semiautomate. #are din combinatiile de mai jos reprezinta criterii de clasificare a circuitelor informationale:

a. b. c. d. e.

$,+,2 1,+,2 1,2,8 1,$,+ +,2,8

!": < ;8.

"istemul informational managerial asigura intr,o societate comerciala: #e anume asigura sistemul informational managerial intr,o societate comerciala6 0dentificati varianta de raspuns corecta.
a. indeplinirea obiectivelor stabilite de manager b. baza de date din societatea comerciala c. cunoasterea realitatilor societatii comerciale si contribuie astfel la elaborarea si

indeplinirea obiectivelor stabilite de manager;


d. dinamismul sistemului managerial e. eficienta sistemului decizional. !": # ;:.

"istemul informational managerial apare: legeti varianta de raspuns care defineste corect sistemul informational managerial.
a. ca un comple- de oameni si activitati practice, de echipamente si de proceduri,

b. c. d. e.

orientat catre modelarea proceselor manageriale cu ajutorul unor operatii de prelucrare a informatiilor ca un comple- de oameni si activitati practice, de echipamente ca un comple- de factori interni si e-terni descrierea grafica a fenomenelor informationale ansamblu de date, informatii, flu-uri si circuite informationale, menite sa contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor organizatiei

!": ;;.

(ratarea sistemica a organizarii managementului unitatii economice implica: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu tratarea sistemica a organizarii managementului unitatii economice.
a. b. c. d. e.

o analiza profunda si analitica a aspectului sau informational o analiza corecta a aspectului sau informational; o descrierea grafica a fenomenelor informationale descrierea grafica a flu-urilor informationale descrierea grafica a circuitelor informationale

!": 7 ;?.

doptarea deciziei la nivel de societate comerciala genereaza:

#e anume genereaza adoptarea deciziei la nivel de societate comerciala6 0dentificati varianta de raspuns corecta.
a. circuite informationale care se transmit la e-ecutanti sub forma de planuri b. informatia decizionala, care se transmite la e-ecutanti sub forma de planuri,

sarcini, normative, comenzi si le serveste ca impuls spre actiuni coordonate si orientate spre scopuri manageriale precise c. un comple- de factori interni si e-terni d. definirea ariei studiului precum si definirea cerintelor sistemul informational managerial e. definirea cerintelor sistemul informational managerial
!": 7 ;%.

3n sistemul managementului societatii comerciale toti conducatorii si salariatii sunt legati intre ei prin: Prin ce anume sunt legati intre ei toti conducatorii si salariatii in sistemul managementului societatii comerciale6 0dentificati varianta de raspuns corecta.
a. informatii, care furnizeaza o retea comunicationala unica b. actiuni coordonate si orientate spre scopuri manageriale precise c. flu-uri si circuite informationale, menite sa contribuie la stabilirea si realizarea

obiectivelor organizatiei d. ansamblul proceselor de munca omogene e. cantitatea de informatii care este vehiculata intre destinatar si emitator pe circuitul informational
!": ?B.

"ursele informationale la nivel de societate comerciala se caracterizeaza prin: 1> continut; $> distanta; +> intensitate; 2> proceselor de munca omogene; 8> regim temporal. #are din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristicile surselor informationale la nivel de societate comerciala:
a. b. c. d. e.

$,+,2 1,+,2 1,2,8 1,$,+ 1,+,8

!": * ?1.

#omponenta primordiala a sistemului informational managerial este:

#are este componenta primordiala a sistemului informational managerial6 0dentificati varianta de raspuns corecta a. informatia care poate fi definita ca element de instiintare care provoaca managerului si celorlalte cadre de conducere reactii ce declanseaza decizii si actiuni b. reprezentata de directionarea constienta a procesului de productie c. data de totalitatea actiunilor coordonate si orientate spre scopuri manageriale precise d. relativa e. orientata spre scopuri manageriale precise
!": ?$.

3n managementul societatii comerciale informatiile furnizeaza: #e anume furnizeaza informatiile in managementul societatii comerciale6 0dentificati varianta de raspuns corecta a. date cu privire la activitatea productiva si pun in evidenta pozitia adoptata de manager in legatura cu problemele ce urmeaza sa fie rezolvate b. un comple- de factori interni si e-terni c. o analiza profunda si analitica a societatii comerciale d. o analiza corecta a societatii comerciale e. operatii de prelucrare a datelor
!": ?+.

3n concordanta cu diferite faze ale procesului managerial, flu-ul informational poate fi impartit in urmatoarele etape componente: legeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta etapa a flu-ul informational in concordanta cu diferite faze ale procesului managerial a. stabilirea liniei generale a politicii economice a societatii comerciale Melaborarea planului de dezvoltare in perspectiva> b. stabilirea strategiei societatii comerciale Min cadrul perspectivei concepute de catre manager>, elaborarea planului operativ al societatii comerciale; c. definirea ariei studiului precum si definirea cerintelor sistemul informational managerial d. alegerea tacticii in realizarea planurilor operative Mmanagementul operativ al societatii comerciale> e. mobilizarea resurselor si utilizarea optima a acestor resurse ale societatii comerciale
!": # ?2.

#a principale caracteristici ale procedurilor informationale ale managementului societatii comerciale mentionam: legeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta caracteristica principala a procedurilor informationale ale managementului societatii comerciale a. informatiile pot fi definite ca elemente de instiintare care provoaca managerului si celorlalte cadre de conducere reactii ce declanseaza decizii si actiuni

b. in prelucrarea informatiilor se utilizeaza metode matematice, economice, statistice,

sociologice, psihologice etc


c. gradul sporit de formalizare, subliniat de accentul deosebit acordat tipizarii,

standardizarii si codificarii informatiilor si situatiilor, informationale


d. caracterul operational accentuat, capabil sa asigure o tratare rapida a informatiei,

cu consecinte pe planul deciziei si actiunii


e. economicitatea pronuntata, generata de traducerea in fapt a principiului e-ceptiilor

si al prioritatilor
!": ?8.

3n management, menirea actului decizional consta in: legeti varianta de raspuns corecta care scoate in evidenta menirea actului decizional intr,o societate comerciala a. elaborarea deciziei corecte b. fundamentarea deciziei c. elaborarea strategiei de mar'eting d. directionarea constienta a procesului de productie; e. directionarea constienta a activitatii economice si sociale a societatii comerciale
!": * ?:.

<ecizia reprezinta: #e reprezinta decizia pentru orice societate comerciala6 0dentificati varianta de raspuns corecta.
a. o veriga in circuitul marfurilor b. o veriga in procesul managerial c. o varietate de informatii d. o necesitate pentru societatea comerciala pe termen scurt e. o functie a managementului. !": 7 ?;.

9etodele si tehnicile decizionale specializate sunt destinate sa asigure intr,o firma: legeti varianta de raspuns corecta care scoate in evidenta metodele si tehnicile decizionale specializate. a. cresterea nivelului de trai al populatiei b. sporirea numarului de comenzi; c. operativitatea deciziei d. rationalizarea procesului de elaborare a deciziei in ansamblul sau si se utilizeaza in cazul situatiilor decizionale de mare comple-itate si cu o periodicitate ridicata e. cresterea productivitatii muncii.
!": <

??.

&unctionarea economiei societatii comerciale in consens cu imperativele optimului economico,social se afla in strnsa dependenta de: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu functionarea economiei societatii comerciale in consens cu imperativele optimului economico,social.
a. b. c. d. e.

calitatea procesului decizional; managementul practicat mediul ambiant; elementele constitutive specifice mecanismului informational elementele constitutive specifice mecanismului financiar.

!": ?%.

<eciziile strategice stabilesc orientarile de perspectiva, in sensul ca se refera la: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu orientarile de perspectiva specifice deciziilor strategice. a. o perioada mai mica de un an b. o perioada scurta de timp c. o perioada mai mare de un an d. perioade mari de timp e. elementele constitutive specifice mecanismului financiar
!": # %B.

3n procesul managerial al societatii comerciale, cu ajutorul deciziilor se stabilesc: #e anume se stabilesc cu ajutorul deciziilor in procesul managerial al societatii comerciale6 0dentificati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu cele prezentate mai sus.
a. b.

obiectivele derivate din plan si modalitatile de realizare a acestora politicile economice a societatii comerciale Melaborarea planului de dezvoltare in perspectiva> c. actiunile si comportamentele e-ecutantilor d. programele corespunzatoare e. se adopta perfectionarile si corecturile necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii in societatea comerciala.
!": 7 %1.

Lolul deosebit al deciziei in managementul societatii comerciale este subliniat de faptul ca: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu rolul deosebit al deciziei in managementul societatii comerciale a. prin intermediul ei se determina locul fiecarei verigi organizationale a societatii comerciale, a fiecarei subunitati si a fiecarui salariat la solutionarea sarcinilor preconizate b. fiecare salariat participa la progresul societatii comerciale

c. se adopta perfectionarile si corecturile necesare pentru desfasurarea eficienta a

activitatii in societatea comerciala


d. se adopta perfectionarile necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii in

societatea comerciala
e. informatiile pot fi definite ca elemente de instiintare care provoaca managerului si

celorlalte cadre de conducere reactii ce declanseaza decizii si actiuni.


!": %$.

<iversitatea deosebita a deciziilor manageriale in managementul societatii comerciale pune in evidenta: #e pune in evidenta diversitatea deosebita a deciziilor manageriale in managementul societatii comerciale6 0dentificati varianta de raspuns corecta a. obiectivele derivate din plan si modalitatile de realizare a acestora b. politicile economice a societatii comerciale Melaborarea planului de dezvoltare in perspectiva> c. necesitatea cunoasterii tipologiei acestor decizii in vederea rationalizarii componentelor sale, pentru adoptarea si aplicarea unor decizii calitativ superioare d. actiunile si comportamentele e-ecutantilor e. desfasurarea eficienta a activitatii in societatea comerciala.
!": # %+.

3n raport cu nivelul de elaborare, deciziile se clasifica in: 1> strategice; $> tactice; +> multicriteriale; 2> operationale; 8> repetitive #are din combinatiile de mai jos reprezinta decizii de management clasificate in raport cu nivelul de elaborare:
a. b. c. d. e.

1,$,2 +,2,8 1,2,8 1,$,8 $,+,2

!": %2.

3n functie de certitudinea atingerii obiectivelor distingem decizii: 1> certe; $> repetitive; +> multicriteriale; 2> incerte; 8> risc. #are din combinatiile de mai jos reprezinta decizii de management clasificate in functie de certitudinea atingerii obiectivelor:

a. b. c. d. e.

1,$,+ +,2,8 1,2,8 1,$,8 $,+,2

!": # %8.

Procesul luarii si transmiterii deciziilor manageriale comporta trei etape principale: 1> etapa de pregatire a deciziei, in cadrul careia se contureaza solutiile posibile pentru rezolvarea problemei; $> etapa de determinare a solutiei optime, realizabila in conditiile e-istente si de luare propriu,zisa a deciziei; +> etapa de rationalizare a procesului de elaborare a deciziei in ansamblul sau; 2> etapa de motivare, transmitere si control al deciziei; 8> etapa stabilirii obiectivelor derivate principale si secundare. #are din combinatiile de mai jos reprezinta etape principale specifice procesului luarii si transmiterii deciziilor manageriale:
a. b. c. d. e.

1,$,2 +,2,8 1,2,8 1,$,8 $,+,2

!": %:.

#u ajutorul metodelor specifice elaborarii deciziei manageriale se reuseste sa se aprecieze cu o precizie mai mica sau mai mare valoarea si utilitatea diferitelor alternative. ceste metode au in vedere: legeti varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu metodele specifice elaborarii deciziei manageriale.
a. perfectionarea stabilirii criteriilor de apreciere a diferitelor aspecte ale fiecarei b. c. d. e.

alternative propuse stabilirea valorii ponderii factorilor implicati de diferite criterii oferirea de solutii pentru rezolvarea situatiilor conflictuale si eliminarea unor erori dar si efectuarea de studii de comparare predeterminarea avantajelor aplicarii deciziei, stabilirea dependentelor economico, sociale si determinarea gradului de acceptare a deciziei aportul propriu de gndire al fiecarui e-ecutant

!": * %;.

<upa sfera de cuprindere a decidentului, putem clasifica deciziile in: 1> individuale; $> repetitive;

+> multicriteriale; 2> incerte; 8> colective. #are din combinatiile de mai jos reprezinta decizii de management clasificate in functie de sfera de cuprindere a decidentului:
a. b. c. d. e.

1,8 +,2 1,2 1,$ $,+

!": %?.

<eciziile individuale la nivelul societatii comerciale se adopta de catre: <e catre cine se adopta deciziile individuale la nivelul societatii comerciale6 0dentificati varianta de raspuns corecta.
a. consiliul de administratie b. un singur cadru de conducere, potrivit unor norme care stabilesc limitele

interventiei respective c. mai multe cadre de conducere d. cenzori; e. salariati


!": 7 %%.

7ugetul reprezinta instrumentul cu ajutorul caruia: 1> managerul raspunde cerintelor de pe piata; $> managerul fundamenteaza si infaptuieste deciziile; +> isi asuma raspunderi pentru utilizarea eficienta a resurselor; 2> se asigura cunoasterea si evaluarea obiectivelor de atins; 8> controleaza nivelul veniturilor, cheltuielilor si profitului. #are din combinatiile de mai jos definesc corect bugetul:
a. b. c. d. e.

$,+,8 1,+,2 1,2,8 1,$,+ +,2,8

!": 1BB.

9etoda manageriala reprezinta: legeti varianta de raspuns care defineste corect metoda manageriala a. ansamblul datelor, informatiilor si flu-urilor informa,tionale b. modalitatea prin care managerul actioneaza pe piata financiara c. modalitatea in care managerul realizeaza procesul managerial, transformnd

informatiile in actiune cu ajutorul deciziilor, prin armonizarea resurselor cu cerintele si urmarind rezultatele ma-ime d. nivelul veniturilor, cheltuielilor si profitului; e. modalitatea prin care managerul actioneaza pe piata valutara
!": # 1B1.

9anagementul prin e-ceptie se caracterizeaza prin: 1> definirea cadrului general de desfasurare a activitatii societatii comerciale; $> reglarea sistemului in vederea desfasurarii unor actiuni eficiente; +> considera procesul managerial ca proces distinct, deoarece privit ca sistem, att la intrari, ct si la iesiri, elementele caracteristice sunt informatiile; 2> cere sa se transmita managerului prin tehnologia informationala numai acele informatii cu caracter de e-ceptie, care reprezinta abateri de la planuri, programe, norme sau obiective prestabilite; 8> informatiile sunt selectate aleator astfel inct procesul manageriale sa fie simplificat. #are din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristici ale managementului prin e-ceptie:
a. b. c. d. e.

1,$ $,+ 2,8 +,2 1,2

!": < 1B$.

*senta managementului prin inovare consta in aplicarea consecventa si sistematica a urmatoarelor principii: 1> principiul sistematizarii informatiei; $> viteza de circulatie a informatiei; +> reprezentarea grafica a flu-urilor informationale; 2> optimizarea aprovizionarii pietei in conditiile concentrarii activitatii de cercetare si a tuturor celorlalte posibilitati pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor in anii viitori; 8> perfectionarea si introducerea de metode noi in managementul activitatii de realizare a produselor noi. #are din combinatiile de mai jos reprezinta principii esentiale necesare managementului prin inovare:
a. b. c. d. e.

1,$ $,+ 2,8 +,2 1,2

!": # 1B+.

<intre cele mai frecvent utilizate instrumente manageriale amintim: 1> recomandarea, evaluarea, indicatia; $> directiva, hotarrea; +> simularea, decizia, optimizarea; 2> decizia, ordinul, sanctiunea, aprobarea; 8> functia, functiunea, promovarea; :> avizul, indrumarea, aprecierea. #are din combinatiile de mai jos reprezinta cele mai frecvent utilizate instrumente manageriale:
a. b. c. d. e.

1,$,+,8 +,2,8,: 1,+,8,: $,+,2,8 1,$,2,:

!": * 1B2.

9anagementul prin rezultate poate fi definit ca: legeti varianta de raspuns care defineste corect managementul prin rezultate.
a. un mod de a asigura desfasurarea activitatii mnagerului; b. totalitatea instructiunilor cu privire la conceptia managerului pentru

realizarea obiectivelor ansamblul de principii, metode si mijloace destinate elaborarii de metode matematice d. totalitatea obiectivelor generale ale societatii comerciale e. un mod de a asigura desfasurarea si evaluarea activitatii managerului, potrivit realizarii obiectivelor proprii pe termen lung sau scurt si concordantei acestora cu obiectivele generale ale societatii comerciale
c. !": * 1B8.

9anagementul prin alternative consta in faptul ca: 3n ce consta managementul prin alternative6 0ndicati varianta de raspuns corecta. a. luarea deciziilor se realizeaza independent de vointa managerului b. modeleaza procesele economice c. transforma informatiile in actiune d. are ca scop armonizarea resurselor e. anterior adoptarii deciziei, se studeaza mai multe variante, respectiv alternative.
!": * 1B:.

#u ajutorul tehnicilor stochastice se poate: legeti varianta de raspuns care indica corect semnificatia tehnicilor stochastice.
a. ajunge la scopul propus de organizare

b. previziona viitorul intreprinderii c. sistematiza rationamentul aplicat diferitelor ipoteze, circumstante si

obiective manageriale care trebuie avute in vedere atunci cnd se adopta o decizie in conditii de risc; d. sistematiza rationamentul aplicat diferitelor ipoteze, circumstante si obiective manageriale care trebuie avute in vedere atunci cnd se adopta o decizie in conditii de incertitudine e. sistematizarea rationamentului aplicat diferitelor ipoteze si obiective manageriale in conditii de certitudine
!": # 1B;.

bordarea societatii comerciale ca sistem se caracterizeaza prin faptul ca: legeti varianta de raspuns corecta care reprezinta caracteristica specifica abordarii societatii comerciale ca sistem.
a. b. c. d.

functiile manageriale nu mai sunt tratate ca unitati individuale functiunile manageriale nu mai sunt tratate ca unitati individuale luarea deciziilor se realizeaza independent de vointa managerului anterior adoptarii deciziei, se studeaza mai multe variante, respectiv alternative e. optimizarea aprovizionarii pietei in conditiile concentrarii activitatii de cercetare si a tuturor celorlalte posibilitati au ca scop satisfacerea nevoilor consumatorilor in anii viitori
!": 1B?.

Prin sistem managerial integrat al societatii comerciala intelegem: legeti varianta de raspuns care defineste corect sistemul managerial integrat al societatii comerciale a. un mod de a asigura desfasurarea activitatii mnagerului b. totalitatea instructiunilor cu privire la conceptia managerului pentru realizarea obiectivelor c. un ansamblu coerent de proceduri automatizate, a caror utilizare se fundamenteaza pe utilizarea metodelor manageriale, care permit pregatirea si adoptarea de decizii; d. ansamblul de principii, metode si mijloace destinate elaborarii de metode matematice e. totalitatea obiectivelor generale ale societatii comerciale
!": # 1B%.

9etoda manageriala reprezinta: legeti varianta de raspuns care defineste corect metoda manageriala.
a. o structura de ordine, un program dupa care se regleaza actiunile practice si

intelectuale in vederea atingerii unui scop;


b. totalitatea obiectivelor generale ale societatii comerciale c. modalitatea prin care managerul actioneaza pe piata financiara

d. modalitatea in care managerul realizeaza procesul managerial, transformnd

informatiile in actiune cu ajutorul deciziilor, prin armonizarea resurselor cu cerintele si urmarind rezultatele ma-ime e. nivelul veniturilor, cheltuielilor societatii comerciale
!": 11B.

!ecesitatea e-istentei metodelor manageriale intr,o societate comerciala este dictata de: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu necesitatea e-istentei metodelor manageriale intr,o societate comerciala. a. totalitatea obiectivelor generale ale societatii comerciale b. dinamica problematicii manageriale a societatii comerciale, metodele fiind legate nemijlocit de scopul urmarit de catre manager c. ansamblul coerent de proceduri automatizate, a caror utilizare se fundamenteaza pe utilizarea metodelor manageriale, care permit pregatirea si adoptarea de decizii d. pregatirea si adoptarea de decizii; e. managerii de nivel superior
!": 7 111.

"copul metodelor manageriale intr,o societate comerciale consta in: 1> optimizarea folosirii capacitatii de munca a managerului; $> eficientizarea comportamentului si actiunii salariatilor; +> analiza atenta a situatie datoriilor; 2> antrenarea intregului personal la atingerea obiectivelor unitatii; 8> pregatirea si adoptarea strategiilor de risc. #are din combinatiile de mai jos reprezinta elemente care definesc scopul metodelor manageriale intr,o societate comerciala:
a. b. c. d. e.

1,$,+ +,2,8 1,+,8 $,+,2 1,$,2

!": * 11$.

Principiile fundamentale ale managementului prin bugete au fost stabilite de catre @. <. Cnight si *. =. @einAurm si pot fi redate astfel: 1> participarea, inteleasa ca mijloc de stimulare a salariatilor de a participa activ si constructiv la solutionarea problemelor unitatii in general si la cele de planificare si control in special; $> realismul ca necesitate si mijloc de asigurare a unei relatii clare intre nivelurile prevazute in bugete si considerentele de ordin subiectiv; +> alegerea tacticii in vederea realizarii planurilor operative Mmanagementul operativ al societatii comerciale>; 2> mobilizarea resurselor si utilizarea optima a acestor resurse ale societatii comerciale;

8> fle-ibilitate necesara in procesul de implementare a bugetului in sistemul managerial. #are din combinatiile de mai jos reprezinta principiile fundamentale ale managementului prin bugete care fost stabilite de catre @. <. Cnight si *. =. @einAurm:
a. b. c. d. e.

1,$,8 +,2,8 1,+,8 $,+,2 1,$,2

!": 11+.

*liminarea perturbatiilor in ceea ce priveste controlul se refera la: legeti varianta de raspuns corecta care scoate in evidenta modalitatea de eliminare a perturbatiilor in ceea ce priveste controlul. a. realizarea functiunilor manageriale b. cresterea profitului; c. indicele de profitabilitate d. politicile adoptate e. identificarea cauzelor abaterilor, analizarea si elaborarea de masuri concrete pentru inlaturarea lor
!": * 112.

3n activitatea manageriala controlul urmareste: 1> analiza rezultatelor; $> bugetul previzionat; +> echilibrul financiar al firmei; 2> eficienta economica a activitatii; 8> cresterea profitului. #are din combinatiile de mai jos au legatura cu controlul:
a. b. c. d. e.

1,+,2 1,$,2 1,2,8 1,+,8 +,2,8

!": * 118.

<intre trasaturile specifice controlului amintim: 1> caracterul obiectiv al controlului; $> caracterul coordonator; +> promoveaza personalul; 2> verifica competenta fiecarui angajat; 8> este bazat pe informatii si date; :> poate genera autocontrolul;

;> verifica procesul de productie continuu si permanent doar la sfrsitul e-ercitiului financiar. #are din combinatiile de mai jos reprezinta trasaturi specifice controlului:
a. b. c. d. e.

1,$,+,2 1,$,8,: 1,+,8,; $,+,8,; 1,$,+,8

!": 7 11:.

Principalele functii ale controlului, conceput ca aport al acestuia la realizarea scopurilor manageriale, sunt urmatoarele: 1. functia de evaluare a rezultatelor; $. functia recuperativa; +. functia organizatorica; 2. functia informativa; 8. functia preventiva; :. functia comerciala; ;. functia educativ,stimulativa. #are din combinatiile de mai jos reprezinta principalele functii ale controlului, conceput ca aport al acestuia la realizarea scopurilor manageriale:
a. b. c. d. e.

1,$,+,2,: $,+,2,8,; 1,$,2,8,; +,2,8,:,; 1,+,8,:,;

!": # 11;.

<in punct de vedere al psihosociologiei manageriale controlul constituie: #e anume constituie controlul din punct de vedere al psihosociologiei manageriale6 0ndicati varianta de raspuns corecta a. o necesitate in adoptarea deciziilor b. planul de lucru al managerului c. o forma de manifestare concreta a interesului pe care il acorda managerul si ajutoarele sale e-ecutarii planului si adoptarii deciziilor d. modalitatea prin care se pot evalua rezultatele e. un risc la nivel de intreprindere
!": # 11?.

plicarea cu fermitate a controlului in activitatea manageriala presupune: 1. perfectionarea cailor si modalitatilor de realizare;

$. cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale activitatii firmei, astfel inct sa se asigure o mai buna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii ale economiei de piata; +. o mai buna adaptare a controlului la vechile cerinte; 2. o forma de manifestare concreta a interesului pe care il acorda managerul si ajutoarele sale e-ecutarii planului si adoptarii deciziilor; 8. o necesitate in adoptarea deciziilor. #are din combinatiile de mai jos reprezinta elemente care conduc la aplicarea cu fermitate a controlului in activitatea manageriala:
a. b. c. d. e.

1,$ +,2 1,+ $,+ 1,2

!": 11%.

#ontrolul ca functie manageriala defineste: legeti varianta de raspuns care defineste corect si complet controlul ca functie manageriala.
a. ansamblul proceselor de urmarire a modului in care se desfasoara diferite actiuni

sau intreg procesul de management


b. ansamblul proceselor de urmarire a modului in care se desfasoara diferite actiuni

sau intreg procesul de management, ct si de reglare a activitatilor societatii comerciale prin gasirea unor solutii eficiente de identificare si eliminare a efectelor perturbatii lor aparute in functionarea sistemului de management c. gasirea unor solutii eficiente de identificare si eliminare a efectelor perturbatii lor aparute in functionarea sistemului de management d. cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale activitatii firmei, astfel inct sa se asigure o mai buna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii ale economiei de piata e. o mai buna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii ale economiei de piata.
!": 7 1$B.

Lolul principal al controlului in managementul societatii comerciale consta in: legeti varianta de raspuns care defineste corect rolul principal al controlului in managementul societatii comerciale.
a. contributia sa practica att la constatarea, ct si la solutionarea problemelor cu care

se confrunta conducerea societatii


b. ansamblul proceselor de urmarire a modului in care se desfasoara diferite actiuni

sau intreg procesul de management; c. cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale activitatii firmei d. gasirea unor solutii eficiente de identificare si eliminare a efectelor perturbatii lor

aparute in functionarea sistemului de management e. analiza atenta a mediului ambiant.


!": 1$1.

1tilitatea controlului la realizarea obiectivelor societatii comerciale demonstreaza: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu utilitatea controlului la realizarea obiectivelor societatii comerciale.
a. interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor

fenomene negative
b. 0nterventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor

fenomene pozitive
c. contributia sa practica att la constatarea, ct si la solutionarea problemelor cu care

se confrunta conducerea societatii


d. cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale

activitatii firmei, astfel inct sa se asigure o mai buna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii ale economiei de piata e. cuprinderea in obiectivele de control a cerintele noilor conditii ale economiei de piata
!": 1$$.

&unctiile controlului managerial specifice societatii comerciale au in vedere: #e anume au in vedere functiile controlului managerial pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul societatii comerciale6 0ndicati varianta de raspuns corecta. a. orientarea sa judicioasa spre realizarea obiectivelor strategice; b. nu numai constatarea erorii in activitatea manageriala, ci si efectele pozitive generate de acesta, care se refera la corectarea actiunii si orientarea sa judicioasa spre realizarea obiectivelor strategice si tactice c. orientarea sa judicioasa spre realizarea obiectivelor tactice d. orientarea sa judicioasa spre realizarea obiectivelor finale e. interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor fenomene negative
!": 7 1$+.

&unctia preventiva a controlului la nivel de societate comerciala se manifesta: #nd se manifesta functia preventiva a controlului la nivel de societate comerciala6 0ndicati varianta de raspuns corecta. a. dupa ce au aparut abaterile fata de valorile preconizate b. inaintea producerii abaterile fata de valorile preconizate c. nu dupa ce au aparut abaterile fata de valorile preconizate, ci inaintea producerii lor; d. dupa constatarea erorii in activitatea manageriala e. periodic conform noilor politici adoptate
!": #

1$2.

&unctia educativ stimulativa a controlului la nivel de societate comerciala deriva: <in ce deriva functia educativ stimulativa a controlului la nivel de societate comerciala6 0ndicati varianta de raspuns corecta.
a. din faptul ca activitatile de control actioneaza ca forta ce stimuleaza eforturile

b. c. d. e.

unitatilor pentru depasirea situatiei prezente si obtinerea unor rezultate economice superioare; interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor fenomene negative interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor fenomene pozitive din faptul ca activitatile de previziune actioneaza independent pentru depasirea situatiei prezente si obtinerea unor rezultate economice superioare din cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale activitatii firmei, astfel inct sa se asigure o mai buna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii ale economiei de piata

!": 1$8.

<iversitatea proceselor manageriale, particularitatile specifice diferitelor domenii de activitate si structura de organizare a societatii comerciale genereaza o multitudine de: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu diversitatea proceselor manageriale, particularitatile specifice diferitelor domenii de activitate si structura de organizare a societatii comerciale a. nevoi personale b. clasificari ale controlului c. interventii venite din partea managerului general d. procesele manageriale e. costurile manageriale
!": 7 1$:.

3n functie de pozitia managerului fata de actul de control e-ista: 1> control direct; $> control indirect; +> autocontrol; 2> control de conformitate; 8> control posterior. #are din combinatiile de mai jos reprezinta tipuri principale de control in functie de pozitia managerului fata de actul de control:
a. b. c. d. e.

$,2,8 1,$,2 1,$,+ 1,+,8 +,2,8

!": #

1$;.

Particularitatile activitatii de cercetare,dezvoltare sunt urmatoarele: 1> reprezinta o necesitate pentru firma datorita documentatiei folosite; $> constituie un instrument de investigare pentru dobndirea de noi cunostinte care conduc la numeroase proiecte de studii de dezvoltare a societatii comerciale; +> eficienta activitatii de cercetare dezvoltare poate fi urmarita prin parcurgerea etapelor de productie si desfacere; 2> eficienta activitatii de cercetare,dezvoltare poate fi urmarita prin parcurgerea etapelor de productie, desfacere, propaganda comerciala si vnzari; 8> orienteaza schimburile comerciale, modificnd pozitia de desfacere a unitatii economice si investignd noi surse de profit. #are din combinatiile de mai jos reprezinta particularitati ale activitatii de cercetare dezvoltare:
a. b. c. d. e.

$,2,8 1,$,2 1,$,+ 1,+,8 +,2,8

!": 1$?.

#a modalitati concrete menite sa contribuie la realizarea unei activitati de cercetare stiintifica cu costuri ct mai reduse mentionam: 1> evaluarea costurilor de productie; $> evaluarea realista a resurselor umane si financiare e-istente; +> luarea in considerare a cerintelor si potentialului tehnico stiintific disponibil, precum si stabilirea judicioasa a prioritatilor care trebuie acordate domeniilor specifice ale cercetarii stiintifice; 1> cucerirea unor noi piete straine sau stabilizarea pozitiilor pe pietele e-terne deja e-istente; $> conturarea precisa a responsabilitatilor participantilor la activitatea de cercetare stiintifica; :> pastrarea cheltuielilor la un nivel rational; ;> alocarea mijloacelor necesar stimularii cercetarilor stiintifice. #are din combinatiile de mai jos reprezinta modalitati concrete menite sa contribuie la realizarea unei activitati de cercetare stiintifica cu costuri ct mai reduse:
a. b. c. d. e.

1,$,+,2 1,$,8,: 1,+,8,; $,+,8,; 1,$,+,8

!": < 1$%.

Letehnologizarea reprezinta: legeti varianta de raspuns de raspuns corecta care defineste corect retehnologizarea.

a. un mod de actiune a societatilor comerciale, in dorinta de sporire a

competitivitatii si rentabilitatii lor


b. o unitate de masura a capacitatii de orientare a managerului c. o unitate de masura a incapacitatii de orientare a managerului; d. suportul de baza in vederea asigurarii viitorului intreprinderii e. reducerea la nivelul optim a frontului de lucru in constructii. !": 1+B.

3n managementul societatii comerciale activitatea de cercetare,dezvoltare detine un rol decisiv, subliniat de faptul ca: legeti varianta de raspuns corecta si completa care are legatura cu rolul decisiv pe care il are activitatea de cercetare,dezvoltare in managementul societatii comerciale.
a. nivelul, ritmul si directiile sale influenteaza toate laturile vietii economico,sociale

b. c. d. e.

a unitatii si in mod deosebit productivitatea muncii, nivelul si structura productiei, eficienta intregii activitati economico,sociale nivelul si structura productiei sunt nesatisfacatoare nivelul, ritmul si directiile sale influenteaza toate laturile vietii economico,sociale a unitatii; ritmul activitatii de cercetare,dezvoltare este scazut eficienta activitatii de cercetare dezvoltare poate fi urmarita prin parcurgerea etapelor de productie

!": 1+1.

3n procesul de cercetare,dezvoltare, in cresterea eficientei acestuia un rol important revine: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu procesul de cercetare, dezvoltare, in vederea cresterii eficientei.
a. b. c. d. e.

structurii productiei sistemului decizional salariatului; cenzorilor managementului

!": * 1+$.

"uccesul activitatii de cercetare,dezvoltare dintr,o societate comerciala se concretizeaza: legeti varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu succesul activitatii de cercetare, dezvoltare dintr,o societate comerciala a. prin innoiri tehnologice b. prin cresterea ritmului de dezvoltare si a productivitatii c. prin mentinerea nivelului de competivitate pe piata printr,un grad ridicat al profitului; d. indeosebi printr,o riguroasa si eficienta desfasurare a intregului proces productiv

e.

reducerea pretului de cost, precum si micsorarea consumurilor la materii si materiale


!": *

1++.

3n legatura cu semnificatia activitatii de cercetare,dezvoltare, apare necesar ca managerul sa apeleze la: legeti varianta de raspuns corecta care legatura cu semnificatia activitatii de cercetare,dezvoltare.
a. tehnici distincte manageriale si metode speciale de planificare care sa tina seama b. c. d. e.

de particularitatile acestei activitati reducerea pretului de cost, precum si micsorarea consumurilor la materii si materiale cresterea pretului de cost, precum si micsorarea consumurilor la materii si materiale tehnici speciale de planificare a productiei instrumente manageriale speciale de planificare a productiei

!": 1+2.

1n management eficient, att in domeniul cercetarii,dezvoltarii, ct si in acela al relatiilor interpersonale, este esential pentru: legeti varianta de raspuns corecta care legatura cu managementul eficient, att in domeniul cercetarii,dezvoltarii, ct si in acela al relatiilor interpersonale a. realizarea planurilor b. realizarea programului si pentru controlul rezultatelor c. realizarea programelor d. realizarea functionalitatii si competitivitatii crescute a produselor create cu o durata de finalizare si un cost ct mai ridicat e. realizarea functionalitatii si competitivitatii crescute a produselor create cu o durata de finalizare si un cost ct mai scazut
!": 7 1+8.

3n etapa de tranzitie la economia de piata obiectivul central al managementului activitatii de cercetare stiintifica consta in: 1> ridicarea substantiala a nivelului tehnic si calitativ al intregii productii prin intensitatea lucrarilor de reproiectare si modernizare; $> realizarea functionalitatii si competitivitatii crescute a produselor create cu o durata de finalizare si un cost ct mai ridicat prin intensitatea lucrarilor de reproiectare si modernizare; +> imbunatatirea structurii sortimentale; 2> asimilarea de noi produse cu performante superioare in toate domeniile; 8> retragerea de pe piata a produselor care nu sunt cerute de consumatori. 0ndicati combinatia de variante corecte care are legatura cu obiectivul central al managementului activitatii de cercetare stiintifica in etapa de tranzitie la economia de piata.

a. b. c. d. e.

$,+,2 1,+,2 1,+,8 1,$,+ +,2,8

!": 7 1+:.

0mplementarea de tehnologii de inalt randament, concomitent cu omologarea si punerea in fabricatie de serie a unor produse noi cu caracteristici tehnico,functionale superioare implica: #e implica implementarea de tehnologii de inalt randament, concomitent cu omologarea si punerea in fabricatie de serie a unor produse noi cu caracteristici tehnico, functionale superioare6 0ndicati varianta de raspuns corecta.
a. imbunatatirea structurii sortimentale b. asimilarea de noi produse cu performante superioare in toate domeniile de

activitate;
c. un management care sa se caracterizeze prin fle-ibilitate si rapiditate decizionala si

factuala;
d. retragerea de pe piata a produselor care nu sunt cerute de consumatori e. ridicarea substantiala a nivelului tehnic si calitativ al intregii productii prin

intensitatea lucrarilor de reproiectare si modernizare


!": # 1+;.

<intre problemele care se pun managerului din punct de vedere al comple-itatii si amplorii cercetarilor stiintifice in conditiile tranzitiei la economia de piata si a actualei revolutii tehnico,stiintifice amintim: 1na din variantele enumerate mai sus nu reprezinta o problema care se pune managerului din punct de vedere al comple-itatii si amplorii cercetarilor stiintifice in conditiile tranzitiei la economia de piata si a actualei revolutii tehnico,stiintifice. #are este aceasta varianta6 a. implicatiile umane ale procesului de creatie in cercetarea stiintifica b. particularitatile selectiei, orientarii profesionale, a pregatirii si perfectionarii personalului ce lucreaza in cercetarea stiintifica; c. factorii psihosociali ai managementului cercetarii stiintifice d. factorii psihosociali ai managementului inovarii e. aspectele psihosociale ale folosirii intereselor in cresterea eficientei activitatii de cercetare stiintifica
!": < 1+?.

Preocupat de stimularea creativitatii si inovarii, managerul are obligatia: legeti varianta de raspuns corecta care legatura cu stimularea creativitatii si inovarii managerul. a. de a urmari cu multa atentie curbele de viata ale produselor sale pentru a fi gata sa lanseze la timp pe piata noi produse b. imbunatateasca structura sortimentala a produselor;

c. sa verifice procesul tehnologic d. sa combine factorii de productie e. sa se implice atunci cnd situatia o cere !": 1+%.

3n vederea aplicarii creativitatii si inovarii in unitatea sa managerul poate apela la patru modalitati: legeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta modalitate de aplicare a creativitatii si inovarii pentru manager in unitatea sa.
a. organizarea saptamnii creativitatii si inovarii, care reuneste pe cei ce se ocupa de

b. c.

d. e.

problema pentru a reflecta la aspectele prezente si cele viitoare si a contura masurile concrete si necesare ce urmeaza a fi supuse atentiei managerului pentru a decide constituirea unei echipe speciale, reunita doar atunci cnd este nevoie pentru a mobiliza ideile si inteligenta lor in vederea stimularii creativitatii in imitate; constituirea unui compartiment permanent cu creativitatea, al carui responsabil primeste, regrupeaza, triaza si prelucreaza ideile noi pe care le prezinta apoi managerului; selectarea unui grup permanent de creativitate care se reuneste o data pe saptamna si caruia ii sunt e-puse toate problemele societatii comerciale sau regiei autonome realizarea functionalitatii si competitivitatii crescute a produselor create cu o durata de finalizare si un cost ct mai ridicat prin intensitatea lucrarilor de reproiectare si modernizare

!": * 12B.

#omponenta initiala de baza in ciclul dezvoltare,productie, proiectarea tehnologica si constructiva are ca principal obiectiv: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu proiectarea tehnologica si constructiva ca o componenta initiala de baza in ciclul dezvoltare,productie.
a. de a asigura utilitate, functionalitate si competitivitate produselor create prin

b. c. d. e.

performante tehnico,economice ridicate, cu o durata de finalizare si un cost ct mai reduse realizarea functionalitatii si competitivitatii crescute a produselor imbunatatirea structurii sortimentale a produselor ridicarea substantiala a nivelului tehnic si calitativ al intregii productii prin intensitatea lucrarilor de reproiectare si modernizare asimilarea de noi produse cu performante superioare in toate domeniile de activitate

!": 121.

ctivitatea de management al productiei are de indeplinit doua sarcini principale: 1> proiectarea sistemului de productie; $> proiectarea sistemului de fabricatie a produselor;

+> functionarea la parametrii normali a utilajelor; 2> functionarea sistemului de productie astfel inct sa indeplineasca criteriile de performanta stabilite; 8> programarea propriu,zisa a productiei. #are din combinatiile de mai jos reprezinta sarcini principale de indeplinit in activitatea de management al productiei:
a. b. c. d. e.

$,+ 1,+ +,2 1,2 +,8

!": < 12$.

3n societatile comerciale productia se programeaza pe doua niveluri: 1> la nivelul comitetului de directie se intocmeste programul de ansamblu care cuprinde sortimentul de produse, mijloacele de productie, marimea utilajelor si amplasarea lor; $> la nivelul operational are loc att organizarea si planificarea interna, prevazndu,se in detalii intreaga desfasurare a serviciilor de productie pe sectii, ateliere, pe grupe de masini si pe fiecare loc de munca si pe termene; +> la nivel microeconomic; 2> pe sectii, ateliere, mijloace de productie; 8> la nivel functional prevazndu,se in detalii intreaga desfasurare a serviciilor de productie pe sectii, dar si posibilitatile tehnice de productie, financiare si de desfacere a produselor. #are din combinatiile de mai jos reprezinta niveluri de programare a productiei intr,o societate comerciala:
a. b. c. d. e.

$,+ 1,+ 1,$ 1,2 +,8

!": # 12+.

Programarea propriu,zisa a productiei vizeaza: 1> elaborarea programelor de productie ale sectiilor, atelierelor, locurilor de munca precum si stabilirea parametrilor programarii productiei; $> programarea propriu,zisa a productiei; +> determinarea momentului de intrare in fabricatie a fiecarui produs; 2> urmarirea productiei; 8> stabilirea ordinii de e-ecutie a fiecarui produs, piesa sau reper, pe fiecare loc de munca. #are din combinatiile de mai jos reprezinta aspecte semnificative ale programarii propriu,zise a productiei:

a. b. c. d. e.

$,2,8 1,$,2 1,$,+ 1,+,8 +,2,8

!": < 122.

9arimea capacitatii de productie a utilajului se determina in functie de: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu marimea capacitatii de productie a utilajului a. stadiul indeplinirii cantitative si calitative a productiei b. repartitia sarcinilor pe e-ecutanti c. repartitia sarcinilor pe echipe d. utilajul de baza al productiei si caracteristica lui de lucru si de normele tehnice de folosire intensiva sau e-tensiva e. repartitia sarcinilor si lansarea in fabricatie a produselor
!": < 128.

Prin standardizare se intelege: legeti varianta de raspuns corecta care defineste conceptul de standardizare.
a. activitatea organizata de limitare la un ma-imum rational si necesar, a

varietatii produselor
b. activitatea organizata de limitare la un ma-imum rational si necesar, a

varietatii produselor, subansamblelor, pieselor prin elaborarea unor noi standarde de calitate; c. eliminarea deficitelor de capacitate, a locurilor inguste din cadrul procesului de productie; d. se intelege activitatea organizata de limitare la un minimum rational si necesar, a varietatii produselor, subansamblelor, pieselor, tipodimensiunilor si marcilor de materiale necesare fabricarii acestora prin elaborarea unor noi standarde si revizuirea celor e-istente; e. ansamblul de reguli tehnice obligatorii prin care se stabilesc, potrivit nivelului de dezvoltare tehnica intr,un anumit moment, insusirile tehnice, respectiv continutul, configuratia, dimensiunile, rezistenta la diverse probe, insusirile estetice, conditiile de utilizare, pe care trebuie sa le indeplineasca un produs, o lucrare sau un serviciu, precum si prescriptiile privind receptia, marcarea, depozitarea, transportul acestora, dupa caz.
!": < 12:.

#onceptul de management al productiei presupune: legeti varianta de raspuns care defineste corect si complet conceptul de management al productiei. a. imbinarea si folosirea in procesul de productie a resurselor materiale, banesti si

b. c. d. e.

umane, in scopul e-ecutarii unei anumite cantitati de produse, de o anumita calitate, la termenele stabilite si cu cheltuieli minime de productie imbinarea si folosirea in procesul de productie a resurselor materiale imbinarea si folosirea in procesul de productie a resurselor umane; e-ecutarea unei anumite cantitati de produse, de o anumita calitate, la termenele stabilite; e-ecutarea unei anumite cantitati de produse, de o anumita calitate cu cheltuieli minime de productie

!": 12;.

Programarea de ansamblu a productiei, care se realizeaza la nivelul conducerii societatii comerciale, trebuie sa fie: legeti varianta de raspuns care defineste corect programarea de ansamblu a productiei, care se realizeaza la nivelul conducerii societatii comerciale.
a. b. c. d. e.

continua fle-ibila si adaptabila relativa la nivel microeconomic la nivel macroeconomic

!": 7 12?.

ctivitatea de programare a productiei la nivel de societate comerciala cuprinde: 0ndicati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu activitatea de programare a productiei la nivel de societate comerciala.
a. b. c. d. e.

programarea periodica a productiei programarea propriu,zisa a productiei lansarea in fabricatie e-ecutia urmarirea productiei

!": 12%.

1rmarirea productiei la nivel de societate comerciala prezinta urmatoarele caracteristici specifice: 1> asigurarea trecerii continue a obiectelor muncii prin sectii si ateliere, iar in cadrul acestora pe la locurile de munca, preintmpinarea aparitiei unor dereglari in procesul de productie; $> pregatirea e-ecutarii produselor la nivelul sectiilor, atelierelor si locurilor de munca; +> culegerea de informatii cu privire la stadiul indeplinirii cantitative si calitative a productiei; 2> compararea continua a sarcinilor de productie realizate cu cele planificate; 8> e-ploatarea rationala a utilajelor si instalatiilor. #are din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristici specifice urmaririi productiei la nivel de societate comerciala:

a. b. c. d. e.

$,2,8 1,+,2 1,$,+ 1,+,8 +,2,8

!": 7 18B.

"tandardizarea este o functie importanta a managementului productiei, deoarece: <e ce standardizarea este o functie importanta a managementului productiei6 0ndicati varianta de raspuns corecta.
a. la nivelul comitetului de directie se intocmeste programul de ansamblu care

b.

c. d. e.

cuprinde sortimentul de produse, mijloacele de productie, marimea utilajelor si amplasarea lor; la nivelul operational are loc att organizarea si planificarea interna, prevazndu,se in detalii intreaga desfasurare a serviciilor de productie pe sectii, ateliere, pe grupe de masini si pe fiecare loc de munca si pe termene face posibil controlul fabricatiei, aprovizionarii, contabilitatii si a altor activitati la un anumit nivel de performante si de calitate; face posibil controlul altor activitati la un anumit nivel de performante face posibil controlul altor activitati la un anumit nivel de calitate

!": # 181.

#a avantaje ale standardizarii productiei mentionam urmatoarele: 0ndicati varianta de raspuns corecta care nu reprezinta un avantaj ale standardizarii productiei.
a. asigurarea trecerii continue a obiectelor muncii prin sectii si ateliere, iar in cadrul

b. c. d. e.

acestora pe la locurile de munca, preintmpinarea aparitiei unor dereglari in procesul de productie contribuie la imbunatatirea activitatii de afaceri, prin aceea ca atunci cnd materialele, procedeele si produsele sunt prestabilite, costurile descresc prin prevederea de specificatii se pot obtine economii in productia de masa si o uniformizare a calitatii produselor in domeniul materialelor, standardele contribuie la realizarea unei productii economice si la asigurarea unei aprovizionarii eficiente face posibila standardizarea procedeelor tehnologice, a utilajelor si sculelor si, pe aceasta baza, devine posibila introducerea masinilor automate si a diviziunii ma-ime a muncii in productie.

!": 18$.

"implificarea productiei urmareste: #e se urmareste prin simplificarea productiei6 0ndicati varianta de raspuns corecta. a. cresterea costului de materii prime si materiale

b. scaderea costului de materii prime si materiale c. reducerea costului si a gradului de comple-itate a activitatii economice prin

reducerea varietatii produselor si serviciilor, prin eliminarea diferentelor neesentiale, a tipurilor de prisos sub aspectul dimensiunilor, modelelor sau stilurilor si a acelora care produc numai un profit minim, sau sunt pe cale de a deveni nerentabile d. eliminarea risipei prin cresterea costurilor de productie e. e-ploatarea rationala a utilajelor si instalatiilor.
!": # 18+.

<intre atributiile compartimentului energetic la nivel de societate comerciala retinem: 0ndicati varianta de raspuns corecta care nu reprezinta o atributie a compartimentului energetic la nivel de societate comerciala a. determinarea necesarului de energie electrica, energie termica, de abur si de apa b. eliminarea risipei prin cresterea costurilor de productie c. asigurarea cantitatilor de energie electrica, termica, abur, apa, la nivelul planificat, in mod ritmic; d. folosirea in mod complet a capacitatii instalatiilor energetice e. reducerea pierderilor in procesul de productie, transport si consum
!": 7 182.

3n scopul de a contribui la cresterea eficientei economice si a profitului societatii comerciale fabricatia trebuie sa respecte cteva principii de baza: 0ndicati varianta de raspuns corecta care nu reprezinta un principiu al fabricatiei in scopul de a contribui la cresterea eficientei economice si a profitului societatii comerciale.
a. principiul proportionalitatii, potrivit caruia la fiecare operatie specifica, capacitatea

b. c. d. e.

de productie sau numarul de muncitori este necesar sa fie proportional cu volumul cheltuielilor de munca necesar e-ecutarii ei principiul ritmicitatii, care implica continuitatea miscarii si o viteza constanta pe linia de fabricatie principiul asigurarii cantitatilor de energie electrica, termica, abur, apa, la nivelul planificat, in mod ritmic principiul simultaneitatii, potrivit caruia operatiile din fabricatie ce se e-ecuta sa fie concomitent la toate locurile de munca si asupra tuturor produselor principiul continuitatii.

!": # 188.

ria activitatilor de mar'eting cuprinde: 1> prospectarea consumului; $> preturile mici ale produselor; +> consumul de materii prime; 2> conturarea canalelor de distributie; 8> studierea atitudinilor consumatorului asupra produsului si stabilirea posibilitatilor de imbunatatire.

#are din combinatiile de mai jos reprezinta elemente specifice activitatilor de mar'eting:
a. b. c. d. e.

1,2,8 1,$,2 1,$,+ 1,+,8 +,2,8

!": 18:.

Principalele caracteristici ale pietei sunt: 1> obtine informatii referitoare la reteaua de distributie a produselor si serviciilor; $> investigheaza cererea de marfuri si servicii; +> constituie sfera economica in care productia de bunuri si servicii apare sub forma de oferta, iar nevoile de consum iau forma de cereri de marfuri; localizeaza confruntarea dintre cerere si oferta si asigura realizarea lor prin intermediul actelor de vnzare , cumparare; 2> in functie de factorii economici, sociali, demografici si de alta natura apar relatiile de piata ce contureaza si influenteaza cerintele pietei, mecanismul pietei, dinamica cererii si a ofertei de marfuri, miscarea preturilor, curba vnzarilor si altele; 8> piata este alcatuita dintr,o serie larga de compartimente, segmente si subsegmente, care imbraca diferite forme particulare in functie de obiectul ofertei si cererii, natura partenerilor, locul si conditiile de realizare a actelor de piata. #are din combinatiile de mai jos reprezinta principalele caracteristici ale pietei:
a. b. c. d. e.

$,2,8 1,$,2 1,$,+ 1,+,8 +,2,8

!": * 18;.

Leclama comerciala si promovarea vnzarilor vizeaza: #e anume vizeaza reclama comerciala si promovarea vnzarilor6 0ndicati varianta de raspuns corecta a. transpunerea in viata a obiectivelor stabilite de manager prin politica si programele sale comerciale; b. mecanismul pietei, dinamica cererii; c. dinamica ofertei d. reclama prin servicii si prime e. atitudinea fata de piata
!": 18?.

"trategia de piata reprezinta: legeti varianta de raspuns corecta si completa care scoate in evidenta definitia

strategiei de piata. a. obtinerea de date privitoare la publicitatea comerciala, uzantele comerciale, legislatia economica; b. obtinerea de informatii referitoare la produse si servicii; c. mijlocul prin care managerul isi contureaza pentru o perioada lunga sau medie atitudinea sa fata de piata, concretizata prin indicarea obiectivelor esentiale in cadrul raporturilor de piata, insotita de precizarea liniei principale de actiune pentru atingerea lor d. precizarea liniei principale de actiune e. indicarea obiectivelor esentiale in cadrul raporturilor de piata
!": # 18%.

(ranzitia la economia de piata si schimbarile calitative pe care le implica in modul de desfasurare a activitatii societatilor comerciale creeaza: #e anume creeaza tranzitia la economia de piata si schimbarile calitative pe care le implica, in modul de desfasurare a activitatii societatilor comerciale6 0ndicati varianta de raspuns corecta a. un teren propice aplicarii mar'etingului si e-tinde aria de utilizare a metodelor si tehnicilor sale b. satisfacerea nevoilor de consum c. precizarea liniei principale de actiune; d. investigarea pietei interne e. mijlocul prin intermediul caruia managerul isi contureaza pentru o perioada lunga sau medie atitudinea sa fata de piata
!": 1:B.

0nterventia mar'etingului in procesul managerial, ca si in desfasurarea concreta a activitatii societatii comerciale se materializeaza intr,o serie de functii, dintre care esentiale ne apar urmatoarele: 0ndicati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu interventia mar'etingului in procesul managerial, ca si in desfasurarea concreta a activitatii societatii comerciale a. investigarea pietei interne si e-terne si a nevoilor de consum b. adaptarea societatii comerciale la dinamica mediului c. satisfacerea nevoilor de consum d. cresterea eficientei economice si a profitabilitatii unitatii e. obtinerea de date privitoare la publicitatea comerciala, uzantele comerciale, legislatia economica
!": * 1:1.

Jbiectul studiilor de piata specifice unei firme consta in: 0ndicati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu obiectul studiilor de piata specifice unei firme. a. operatiunile de obtinere a informatiilor referitoare la fenomenele si procesele pietei; b. operatiunile de prelucrare a informatiilor c. analiza informatiilor

d. interpretarea informatiilor e. studierea atitudinilor consumatorului asupra produsului si stabilirea

posibilitatilor de imbunatatire
!": * 1:$.

#omponenta majora a strategiei de dezvoltare a societatii comerciale, strategia de piata reprezinta: #e reprezinta strategia de piata ca parte componenta majora a strategiei de dezvoltare a societatii comerciale6 0ndicati varianta de raspuns corecta a. mijlocul prin intermediul caruia managerul isi contureaza pentru o perioada lunga sau medie atitudinea sa fata de piata, concretizata prin indicarea obiectivelor esentiale in cadrul raporturilor de piata, insotita de precizarea liniei principale de actiune pentru atingerea lor b. mijlocul prin care managerul isi contureaza pentru o perioada lunga sau medie atitudinea sa fata de piata c. adaptarea societatii comerciale la dinamica mediului d. satisfacerea nevoilor de consum e. cresterea eficientei economice si a profitabilitatii unitatii
!": 1:+.

La determinarea preturilor managerul trebuie sa tina seama de urmatoarele: <e ce anume trebuie sa tina seama managerul la determinarea preturilor6 0ndicati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu determinarea preturilor de catre manager a. influenta schimbarilor de preturi asupra volumului de desfacere b. adaptarea societatii comerciale la dinamica mediului; c. consecintele diferitelor volume de productie asupra pretului de cost al produselor d. modul de incasare al costului serviciilor de intretinere si de e-peditie e. cerintele legale cu privire la preturi
!": 7 1:2.

Publicitatea poate fi definita ca: legeti varianta de raspuns corecta si completa care defineste publicitatea in vederea vnzarii produselor pe piata de catre o societate comerciala a. mijlocul prin intermediul caruia managerul isi contureaza pentru o perioada lunga sau medie atitudinea sa fata de piata, concretizata prin indicarea obiectivelor esentiale in cadrul raporturilor de piata, insotita de precizarea liniei principale de actiune pentru atingerea lor; b. mijlocul prin intermediul caruia managerul isi contureaza pentru o perioada lunga sau medie atitudinea sa fata de piata c. un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia, a caror merite sau calitati se difuzeaza prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare, fara cheltuieli din partea societatii comerciale d. un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia e. operatiunile de obtinere a informatiilor referitoare la fenomenele si procesele

pietei
!": # 1:8.

0ntegrarea conceptului de mar'eting in activitatea firmei este un proces de durata ce comporta urmatoarele etape: 1> 0 etapa, cu preocupari de mar'eting limitate, localizate la compartimentul de desfaceri si la productie si financiar,contabil, si fara modificari in organigrama unitatii; $> a,00,a etapa cu preocupari de mar'eting limitate, localizate la compartimentul de desfaceri si la productie si financiar,contabil, si cu modificari in organigrama unitatii; +> a,000,a etapa este caracterizata printr,un grad mai mare de incorporare a mar'etingului grupat deja intr,un singur compartiment si anume in cel comercial; 2> a,0/,a etapa este caracterizata printr,un grad mai mic de incorporare a mar'etingului grupat deja intr,un singur compartiment si anume in cel comercial; 8> a,/,a etapa corespunde integrarii efective si depline a mar'etingului in activitatea societatii comerciale sau a regiei autonome si in care mar'etingul apare ca functie a unitatii. #are din combinatiile de mai jos reprezinta etape ale integrarii conceptului de mar'eting in activitatea firmei:
a. b. c. d. e.

$,2,8 1,$,2 1,$,+ 1,+,8 +,2,8

!": < 1::.

<upa canalele de informare folosite si mijloacele tehnice de realizare deosebim urmatoarele tipuri de reclame: 1> reclama procesului de productie; $> reclama grafica si reclama prin efecte luminoase; +> reclama prin viu grai, realizata cu ajutorul megafonului sau radioului si reclama combinata, realizata prin cinema sau televiziune; 2> reclama curbei preturilor; 8> reclama prin etalarea produselor cu ajutorul vitrinei sau e-pozitiei, prin servicii si prime acordate cumparatorului. #are din combinatiile de mai jos reprezinta tipuri de reclame folosite in functie de mijloacele tehnice de realizare a canalelor de informare:
a. b. c. d. e.

$,2,8 1,$,2 1,$,+ 1,+,8 $,+,8

!": * 1:;.

<in punctul de vedere al psihosociologiei economice, volumul desfacerilor pentru o societate comerciala reprezinta: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu volumul desfacerilor din punctul de vedere al psihosociologiei economice a. un criteriu principal al eficientei si profitabilitatii societatii comerciale b. un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia, a caror merite sau calitati se difuzeaza prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare, fara cheltuieli din partea societatii comerciale c. un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia d. un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia, a caror merite sau calitati se difuzeaza prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare, cu cheltuieli din partea societatii comerciale e. transpunerea in viata a obiectivelor stabilite de manager prin politica si programele sale comerciale
!": 1:?.

"pre deosebire de reclama, publicitatea nu urmareste sa atraga atentia si sa determine decizia de achizitionare imediata a unui produs, ci sa influenteze: #um influenteaza publicitatea comportamentul consumatorului spre deosebire de reclama care urmareste sa atraga atentia si sa determine decizia de achizitionare imediata a unui produs6 0ndicati varianta de raspuns corecta a. transpunerea in viata a obiectivelor stabilite de manager prin politica si programele sale comerciale b. indirect comportamentul consumatorilor, sa,i creeze o impresie favorabila despre produsul respectiv c. transpunerea in viata a politicilor stabilite de manager prin actiuni concrete d. profitabilitatea societatii comerciale e. costul de productie
!": 7 1:%.

9anagementul financiar poate fi definit ca: legeti varianta de raspuns corecta care defineste managementul financiar.
a. b. c. d. e.

procesul de elaborare si formulare a planurilor financiare totalitatea bunurilor si serviciilor necesare luarii de decizii totalitatea rezultatelor financiare necesare luarii de decizii gradul de dotare cu mijloace fi-e a societatii comerciale o functie a carui scop esential consta in asigurarea permanenta si regulata a societatii comerciale cu fondurile necesare.

!": * 1;B.

9ecanismele financiare de conducere a intreprinderii constituie: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu mecanismele financiare de conducere a intreprinderii a. suportul dezvoltarii acesteia

b. c. d. e.

ponderile totale nete gradul de dotare cu mijloace fi-e unul dintre instrumentele de baza ale managerilor evolutia veniturilor si a cheltuielilor

!": < 1;1.

3n toate formele de societate comerciala, capitalul social este constituit din: <in ce anume este constituit capitalul social in toate formele de societate comerciala6 0ndicati varianta de raspuns corecta a. rezerve rambursabile b. credite contractate de la diferite banci c. fonduri fi-e; d. mijloace circulante e. aportul adus de primii actionari, care primesc in schimb actiuni.
!": * 1;$.

La nivelul societatii comerciale decizia financiara reprezinta: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu decizia financiara la nivelul societatii comerciale a. utilizarea eficienta a resurselor b. utilizarea eficienta a fondurilor fi-e c. utilizarea eficienta a mijloacelor circulante d. utilizarea eficienta a capitalurilor proprii; e. modalitatea de manifestare a managementului financiar
!": * 1;+.

Principalele etape ale deciziei financiare sunt: 1> precizarea necesarului de aprovizionat; $> precizarea obiectivelor financiare; +> analiza informationala financiara; 2> adoptarea deciziei financiare; 8> e-ecutia deciziei financiare. #are din combinatiile de mai jos reprezinta etape ale deciziei financiare:
a. b. c. d. e.

1,$,2,8 1,$,+,8 $,+,2,8 1,+,2,8 1,$,+,2

!": # 1;2.

&unctia financiara din cadrul unei firme este implicata in urmatoarele domenii: 1> strategii, prin stabilirea criteriilor financiare privind deciziile de investire a capitalului;

$> managementul riscului si operatii, prin asigurarea disponibilitatii unor fonduri suficiente, sub forma de disponibilitati banesti sau linii de credit, pentru acoperirea deficitului net de numerar; +> analiza informationala financiara; 2> adoptarea deciziei financiare; 8> e-ecutia deciziei financiare. #are din combinatiile de mai jos reprezinta domenii ale functiei financiare din cadrul unei firme:
a. b. c. d. e.

1,$ 1,+ $,+ 1,2 +,8

!": 1;8.

9anagementul financiar include: legeti varianta de raspuns corecta si completa care scoate in evidenta toate activitatile specifice managementului financiar a. toate activitatile ce vizeaza colectarea, prelucrarea si interpretarea datelor financiare; b. controlul necesar dezvoltarii intreprinderii; c. planificarea financiara, preturile si tarifele d. toate activitatile ce vizeaza colectarea, prelucrarea si interpretarea datelor financiare, inclusiv mecanismele aferente, procurarea si folosirea mijloacelor financiare, precum si controlul necesar in acest domeniu e. mecanismele aferente, procurarea si folosirea mijloacelor financiare
!": < 1;:.

*lementele primare ale activitatii financiare dintr,o societate comerciala cuprind numeroase operatiuni dintre care esentiale sunt urmatoarele: legeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta operatiune esentiala privind elementele primare ale activitatii financiare dintr,o societate comerciala.
a. b. c. d. e.

culegerea, conservarea si transmiterea de informatii prelucrarea datelor in vederea obtinerii informatiei financiare realizarea repartizarii rezultatelor economice si financiare ale societatii comerciale efectuarea controlului financiar analiza flu-urilor si circuitelor informationale si participarea la fundamentarea si realizarea deciziilor economice

!": * 1;;.

3n rezolvarea sarcinilor ce revin activitatii financiare, se organizeaza un compartiment financiar sub forma de sarcini sau birou cu urmatoarele diviziuni functionale:

1> planificarea financiara, decontarile fara numerar, ordonantarea actelor referitoare la incasari si plati; $> raportul imprumuturi capital propriu, politica de dividende; +> salarizare, casierie, preturi si tarife; 2> managementul activelor si pasivelor, evidentierea operatiilor de repartitie financiara; 8> analizele economice, control financiar, intern. #are din combinatiile enumerate mai jos reprezinta diviziuni functionale necesare in rezolvarea sarcinilor ce revin compartimentului financiar dintr,o societate comerciala:
a. b. c. d. e.

1,2,8 1,$,2 1,$,+ 1,+,8 +,2,8

!": < 1;?.

*-ercitarea managementului financiar in societatea comerciala presupune: #e anume presupune e-ercitarea managementului financiar in societatea comerciala6 0ndicati varianta de raspuns corecta a. formarea si utilizarea unui mecanism financiar b. utilizarea resurselor e-istente c. rezistenta la schimbare d. analiza atenta a resurselor disponibile din firma; e. analiza riscului economic
!": 1;%.

3n fiecare societate comerciala managerul stabileste obiective de natura managerial , financiara. <intre acestea retinem: legeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta obiectiv de natura managerial financiara stabilit de managerul din fiecare societate comerciala.
a. analiza flu-urile informationale si a circuitelor informationale b. intarirea gestiunii economico,financiare c. fundamentarea temeinica si elaborarea unui buget de venituri si cheltuieli rational,

care sa se constituie intr,un instrument al managementului financiar d. perfectionarea indicatorilor economico,financiari; e. imbunatatirea generala a activitatii financiare a societatii comerciale
!": 1?B.

0nstrument de baza al managementului financiar, al analizei si controlului, al asigurarii echilibrului financiar al societatii comerciale bugetul de venituri si cheltuieli ofera managerului general urmatoarele informatii legate de: 1> posibilitatea de a cunoaste mijloacele financiare; $> metodele de utilizat pentru sporirea eficientei economice;

+> un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia, a caror merite sau calitati se difuzeaza prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare, cu cheltuieli din partea societatii comerciale; 2> metodele de utilizat pentru cresterea profitului, prin antrenarea intregului personal; 8> doar o imagine sumara a starii in care se afla societatea comerciala. #are din combinatiile enumerate mai jos reprezinta informatii importante pentru manager in ceea ce priveste bugetul de venituri si cheltuieli ca instrument de baza al managementului financiar, al analizei si controlului, al asigurarii echilibrului financiar al societatii comerciale:
a. b. c. d. e.

1,2,8 1,$,2 1,$,+ 1,+,8 +,2,8

!": 7 1?1.

3n conditiile tranzitiei la economia de piata, bugetele de venituri si cheltuieli ale intreprinderilor trebuie sa vizeze: #e anume vizeaza in conditiile tranzitiei la economia de piata, bugetele de venituri si cheltuieli ale intreprinderilor6 0ndicati varianta de raspuns corecta.
a. activitatea comerciala b. activitatea de cercetare,dezvoltare c. toate compartimentele, toate functiile unitatilor respective, adica nu numai

productia, ci si cercetarea,dezvoltarea, activitatea comerciala, cea de personal si financiar,contabila, insistnd pe elementele de contact al acestora cu managementul financiar; d. imprumuturile bancare e. o serie de informatii cu privire la unitate si la produsele acesteia
!": # 1?$.

Pe baza bilantului societatii comerciale, se poate stabili dinamica unor indicatori de baza, ce caracterizeaza situatia economico,financiara a unitatii: legeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta indicator de baza privind situatia economico,financiara a unitatii ce se poate stabili pe baza bilantului societatii comerciale.
a. b. c. d. e.

cresterea capitalului propriu gradul de dotare cu mijloace fi-e si uzura acestora evolutia veniturilor, a cheltuielilor, a profitului gradul de indatorare cu mijloace fi-e si circulante; evolutia drepturilor si obligatiilor societatii comerciale fata de terti si de stat

!": < 1?+.

#a principale niveluri de efectuare a analizei economico,financiare a activitatii economice a societatii comerciale distingem:

legeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta nivel de efectuare a analizei economico, financiare a activitatii economice a societatii comerciale a. analiza la nivel general, prin care se compara gradul in care prin rezultatele obtinute s,au infaptuit obiectivele propuse, respectiv cerintele pietei b. analize,diagnostic, prin care se urmareste cunoasterea necesarului si starii resurselor, a potentialului productiv c. analiza starilor obiective propriu,zise, cu ajutorul careia se urmareste asigurarea concordantei dintre obiectivele partiale, ale e-ecutantilor cu obiectivele generale si de perspectiva ale societatii comerciale d. analiza rezultatelor activitatii productive care se foloseste pentru a reflecta masura in care, folosind resursele disponibile, s,au obtinut rezultate corespunzatoare; e. analiza de detaliu la nivelul functiunilor societatii comerciale
!": * 1?2.

naliza activitatii financiare a unitatii economice cerceteaza, pe baza datelor de plan, de evidenta si a altor surse urmatoarele: 1> analiza,diagnostic, prin care se urmareste cunoasterea necesarului si starii resurselor, a potentialului productiv; $> rezultatele obtinute in procesul de constituire si repartizare a fondurilor banesti; +> obtinerea unor acumulari banesti ct mai ridicate cu un consum de munca ct mai redus; 2> folosirea mai activa a prghiilor financiare pentru imbunatatirea utilizarii resurselor materiale si financiare; 8> analiza la nivel general, prin care se compara gradul in care prin rezultatele obtinute s,au infaptuit obiectivele propuse. #are din combinatiile enumerate mai jos reprezinta elemente de cercetare esentiale analizei activitatii financiare a unitatii economice pe baza datelor de plan, de evidenta si a altor surse:
a. $,+,2 b. 1,$,2 c. 1,$,+ d. 1,+,8 e. +,2,8 !": 1?8.

Lesursele umane, intelese si tratate ca totalitate a aptitudinilor fizice si intelectuale pe care omul le utilizeaza in procesul de producere a bunurilor materiale, necesare e-istentei, reprezinta: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu resursele umane, intelese si tratate ca totalitate a aptitudinilor fizice si intelectuale pe care omul le utilizeaza in procesul de producere a bunurilor materiale, necesare e-istentei a. o notiune care vizeaza att elemente de ordin tehnico,economic, ct si social, istoric; b. o notiune care vizeaza att elemente de ordin cultural, ct si social; c. o notiune care vizeaza elemente de ordin politic

d. o notiune care vizeaza elemente de ordin structural; e. o notiune care vizeaza elemente de ordin decizional !": 1?:.

"electia profesionala presupune o analiza obiectiva a concordantei dintre: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu selectia profesionala a. caracteristicile profesiunii si posibilitatile de ordin fizic, psihic si informational pe care le prezinta persoana b. teorie si decizie c. potentialul creator al fiecarui salariat si profitul brut al intreprinderii; d. veniturile si cheltuielile angajatului e. potentialul creator al tuturor salariatilor si profitul net al intreprinderii.
!": 1?;.

Prin promovare profesionala se intelege: legeti varianta de raspuns care defineste corect promovarea profesionala.
a. gradul de adaptare la noile conditii de munca b. gradul de adaptare la vechile conditii de munca c. incredintarea unei functiuni cu nivel de responsabilitate superior celei

detinute anterior, pe baza eficientei dovedite si a aptitudinilor cerute e-ercitarii noii functiuni; d. atitudinea fata de munca si nevoi personale e. masurarea performantelor individuale.
!": # 1??.

Lezultatele obtinute prin acordarea calificativelor si compararea meritelor la nivel de societate comerciala se folosesc pentru: 1. dezvoltare unei atitudini combative si favorabile la salariati; $. stimularea realizarilor individuale; +. administrarea salarizarii; 2. determinarea potentialului in viitor; 8. desfacerea contractului de munca sau transferul, imbunatatirea performantelor. legeti combinatia de variante corecte care scot in evidenta aspectele legate de acordarea calificativelor si compararea meritelor la nivel de societate comerciala:
a. b. c. d. e.

$,2,8 1,$,2 1,$,+ $,+,8 +,2,8

!": * 1?%.

Procedura de stabilire a programului de securitate a muncii vizeaza:

1. infiintarea unui sistem organizatoric pentru prevenirea accidentelor; $. analizarea riscurilor de accidente si introducerea masurilor de tehnica securitatii, introducerea si urmarirea evidentei accidentelor; +. administrarea salarizarii; 2. gradul de adaptare la vechile conditii de munca; 8. eliminarea riscurilor prin revizuirea mijloacelor de productie, cunoasterea si aplicarea masurilor de securitate a muncii. #are din combinatiile de mai jos scot in evidenta aspectele care vizeaza procedura de stabilire a programului de securitate a muncii:
a. b. c. d. e.

$,2,8 1,$,8 1,$,+ $,+,8 +,2,8

!": 7 1%B.

"tarea de spirit sau, moralul salariatilor ocupa un loc dominant in: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu starea de spirit sau, moralul salariatilor a. managementul resurselor umane b. buna desfasurare a procesului de productie c. e-ercitarea profesiei d. cresterea profitului firmei e. scaderea profitului firmei
!": 1%1.

0nterventia resurselor umane in dinamica activitatii societatii comerciale, este mijlocita de numeroase instrumente de actionare printre care un rol semnificativ, revine: legeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta instrument de actionare in ceea ce priveste interventia resurselor umane in dinamica activitatii societatii comerciale. a. sistemului de norme, componentelor conte-tuale ale proceselor umane structurilor organizationale care permit si faciliteaza integrarea oamenilor in activitati sociale utile; b. cooperarii si schimbului de activitate c. corelarii intereselor individuale cu cele colective d. amplificarii si adncirii potentelor umane in procesul dezvoltarii eficace a unitatilor economice; e. repartizarii rezultatelor economice si financiare ale societatii comerciale
!": * 1%$.

ccentuarea rolului primordial al resurselor umane in procesul de productie si de crestere a eficientei economice nu trebuie sa duca insa la o: legeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu accentuarea rolului primordial al resurselor umane in procesul de productie si de crestere a eficientei economice.

a. b. c. d. e.

subevaluare a resurselor materiale si financiare crestere a costurilor de productie stimulare continua a realizarilor individuale situatie de criza privind administrarea salarizarii; interventie a resurselor umane in dinamica activitatii societatii comerciale

!": 1%+.

Jbiectivele de ansamblu al managementului resurselor umane constau in: legeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta obiectiv de ansamblu al managementului resurselor umane a. definirea, dezvoltarea si administrarea politicii si programului referitor la conceperea unei structuri organizatorice corespunzatoare si eficiente b. stimulare continua a realizarilor pur individuale c. asigurarea unui personal calificat, a unui tratament corect si echitabil si instaurarea unor reguli si practici impartiale care sa creeze posibilitati reale si stimulatorii de promovare d. cointeresare in munca e. asigurare a protectiei muncii in unitate
!": 7 1%2.

#a principale domenii ale managementului resurselor umane retinem: legeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta domeniu principal al managementului resurselor umane a. atragerea si folosirea resurselor umane si asigurarea managerului ca toate posturile sunt ocupate cu personal competent, ingenios si calificat, iar cheltuielile pentru salarizare sunt rationale si eficient definite b. administrarea salarizarii si a altor remunerari, insotita de preocuparea de a evalua corect salariul cuvenit si de a asigura intregului personal o salarizare corecta si profitabila c. conceperea modalitatilor concrete si crearea sistemului de relatii cu salariatii care sa le asigure satisfactii si posibilitatea de a imbina interesele personale cu cele ale unitatii d. planificarea si dezvoltarea unei structuri organizatorice care sa creeze conditii pentru atragerea si mentinerea unui personal competent si eficace; e. organizarea si efectuarea unor servicii de proasta calitate pentru salariati, care sa nu le creeze conditii corespunzatoare pentru indeplinirea atributiilor si sa,i ajute sa solutioneze problemele privitoare la drepturile lor si situatia lor personala
!": * 1%8.

tributiile compartimentului de resurse umane dintr,o societate comerciala se pot repartiza pe urmatoarele subdiviziuni: legeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta atributie specifica compartimentului de resurse umane dintr,o societate comerciala.

a. b. c. d. e.

asigurarea utilizarii si mentinerii resurselor umane instruirea personalului, organizarea deservirii salariatilor evidenta si efectuarea de investigatii, sanatatea si protectia muncii acordarea asistentei medicale salariatilor doar atunci cnd situatia o cere administrarea salariilor, relatiile mutuale intre salariati si manager, relatiile publice.

!": < 1%:.

Prin recrutarea personalului se intelege nu numai simpla ocupare a unor posturi libere, ci si: #e anume mai implica recrutarea personalului in afara de simpla ocupare a unui post liber de catre un angajat6 0ndicati varianta de raspuns corecta.
a. procesul prin care noul angajat se integreaza psihosocioprofesional in unitate, in

b. c. d. e.

grupul de lucru, modul in care se ataseaza de colectiv pentru a,si indeplini sarcinile si de a raspunde chiar la indatoriri sporite; instruirea angajatului asigurarea de asistenta psihologica in caz de nevoie crearea de relatii mutuale intre salariat si manager crearea de relatii mutuale intre salariat si membrii familiei

!": 1%;.

3n recrutarea personalului dintr,o firma distingem urmatoarele elemente esentiale: 1na din variantele enumerate mai sus nu reprezinta element esential in recrutarea personalului dintr,o firma. #are este aceasta varianta6
a. politica de recrutare aprobata de catre manager; b. organizarea intr,un compartiment distinct a recrutarii, caruia sa i se delege

autoritatea si responsabilitatea specifice procesului de recrutare a personalului


c. conturarea cerintelor viitoare pentru ocuparea unor posturi vacante si elaborarea

previziunilor privind necesarul de resurse umane


d. constituirea si dezvoltarea unor surse de munca si adaptarea metodelor de

valorificare a acestor surse


e. cai si metode de evaluare a programului de selectie a resurselor umane. !": * 1%?.

Prin orientare profesionala se intelege: legeti varianta de raspuns care defineste corect orientarea profesionala.
a. actiunea de indrumare a persoanei catre o profesiune sau catre un grup de

profesiuni, in concordanta cu aptitudinile si inclinatiile sale


b. organizarea intr,un compartiment distinct a recrutarii c. elaborarea previziunilor privind necesarul de resurse umane d. conturarea cerintelor viitoare pentru ocuparea unor posturi vacante si elaborarea

previziunilor privind necesarul de resurse umane


e. constituirea si dezvoltarea unor surse de munca si adaptarea metodelor de

valorificare a acestor surse


!": 1%%.

Pentru integrarea noilor salariati intr,o societate comerciala trebuie indeplinite urmatoarele cerinte esentiale: 1> definirea clara si e-acta a conditiilor muncii respective; $> definirea sumara conditiilor muncii respective; +> ajutarea noului salariat in vederea acomodarii cu toate cerintele muncii pe care o indeplineste; 2> insuflarea increderii in unitatea economica, in aptitudinea lui de a invata repede munca pentru care a fost angajat si in capacitatea lui de a o indeplini; 8> conturarea cerintelor viitoare pentru ocuparea unor posturi vacante si elaborarea previziunilor privind necesarul de resurse umane. #are din combinatiile de mai jos reprezinta cerinte esentiale necesare pentru integrarea noilor salariati intr,o societate comerciala:
a. b. c. d. e.

$,2,8 1,$,8 1,+,2 $,+,8 +,2,8

!": # $BB.

Principalele caracteristici ale serviciilor in folosul salariatilor dintr,o societate comerciala constau in urmatoarele: 1> asigurarea de asistenta psihologica in caz de nevoie; $> crearea de relatii mutuale intre salariat si manager; +> cheltuielile pentru desfasurarea lor sunt sustinute in cea mai mare parte, sau in totalitatea lor de catre unitatea economica respectiva; 2> nu sunt legate de nivelurile individuale ale salariilor, de conditiile organizatorice, de vechimea in serviciu sau alte criterii; 8> vizeaza in principal conservarea resurselor umane. #are din combinatiile de mai jos reprezinta principalele caracteristici ale serviciilor in folosul salariatilor dintr,o societate comerciala:
a. b. c. d. e.

$,2,8 1,$,8 1,+,2 $,+,8 +,2,8

!": * $B1.

3n concordanta cu spiritul practicist american, prin management se intelege: legeti varianta corecta care defineste corect managementul in concordanta cu spiritul practicist american.

a. un mod de a privi si de a aborda problemele, o modalitate concreta de a dirija intr,

b. c. d. e.

o viziune dinamica, indreptata catre un scop bine conturat, respectiv spre eficienta ma-ima in orice activitate calitatea factorilor de decizie la nivel de sectii; caracterul oricarui proces de munca si care reprezinta managementul tehnicii si al tehnologiei de fabricatie numarul de contracte de munca; prghiile economice folosite, la formele si metodele managementului, la aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale

!": $B$.

3n conceptia americana, managementul inglobeaza: #e anume inglobeaza managementul in conceptia americana6 0dentificati varianta de raspuns corecta.
a. functiile de conducere ale tuturor cadrelor din intreprindere, incepnd de la director

pna la seful de echipa


b. esenta economica a managementului productiei, la prghiile economice folosite; c. esenta economica a managementului productiei la formele si metodele

managementului
d. esenta economica a managementului productiei la aspectele concrete ale

stimulentelor materiale si morale


e. esenta economica a managementului productiei la gradul de raspundere personala

si colectiva
!": $B+.

Ncoala comportamentala a adus profunde modificari in viziunea scolii relatiilor umane, introducnd modificari esentiale in: #are sunt modificarile esentiale pe care le,a adus scoala comportamentala in viziunea scolii relatiilor umane6 0dentificati varianta de raspuns corecta.
a. elaborarea si perfectionarea metodelor de relatii interumane b. calitatea factorilor de decizie la nivel de sectii c. caracterul oricarui proces de munca si care reprezinta managementul

tehnicii si al tehnologiei de fabricatie d. numarul de contracte de munca e. prghiile economice folosite, la formele si metodele managementului, la aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale
!": $B2.

Procesul de dezvoltare a teoriei managementului a fost serios influentat de: legeti varianta corecta care are legatura cu procesul de dezvoltare a teoriei managementului.

a. b. c. d. e.

matematica, statistica, stiintele ingineresti si alte domenii ale cunoasterii cultura manageriala factorii economici factorii culturali strategiile manageriale europene

!": $B8.

9anagementul ca teorie si practica constituie de fapt: legeti varianta corecta care are legatura cu managementul ca teorie si practica.
a. esenta economica a managementului productiei, la prghiile economice folosite; b. o cale stiintifica de rezolvare a problemelor puse conducerii in conditiile

comple-itatii interdependentelor si schimbarilor care caracterizeaza lumea moderna dinamica; c. esenta economica a managementului productiei la aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale d. esenta economica a managementului productiei la gradul de raspundere personala si colectiva e. gradul de raspundere personala si colectiva pentru fiecare cadru de conducere
!": 7 $B:.

3n abordarea universalitatii managementului trebuie avute in vedere urmatoarele: 1> latura tehnico organizatorica; $> latura social,economica; +> latura politica; 2> latura relationala; 8> latura participativa. #are din combinatiile de mai jos reprezinta principalele laturi ale abordarii universalitatii managementului:
a. b. c. d. e.

$,2 1,2 1,$ 1,8 1,+

!": # $B;.

3n capitolul privitor la 41niversalitatea managementului5 Loland #aude subliniaza ca orice colectivitate ce are anumite scopuri de atins, are nevoie de: 1> o anumita structura, deci de organizare; $> de un echilibru economic dinamic, deci de gestiune; +> echilibru intre cerere si oferta; 2> de conducatori competenti, deci de management; 8> metode operationale.

#are din combinatiile de mai jos reprezinta scopuri de atins subliniate de Loland #aude in capitolul privitor la 41niversalitatea managementului5:
a. b. c. d. e.

$,2,8 1,$,8 1,+,2 $,+,8 1,$,2

!": * $B?.

9anagerul organizeaza munca salariatilor sai in vederea unei ct mai adecvate productivitati, tinnd seama de: <e ce anume tine seama managerul in vederea unei ct mai adecvate productivitati6 0dentificati varianta de raspuns corecta. a. nevoile si de nazuintele salariatilor, ca si de functia sociala a societatii comerciale pe care o conduce si care ii justifica e-istenta numai in limitele acestei functii sociale b. contureaza structura productiei c. abordeaza inzestrarea tehnica si procesele tehnologice; d. selectioneaza personalul; e. organizeaza munca acestuia
!": $B%.

#onsiderat ca o institutie si un vector al progresului in diferite domenii, managementul este investit cu: #u ce anume este investit managementul considerat ca o institutie si un vector al progresului in diferite domenii6 0dentificati varianta de raspuns corecta a. functie culturala b. functie sociala avnd sarcina orientarii generale spre progres si prosperitate a societatii, in cadrul careia activeaza si isi indeplineste vocatia sociala si economica. c. vocatie psihosociala d. sarcini specifice e. sarcini general valabile
!": 7 $1B.

Principalele schimbari ale mediului intern al organizatiei sunt: legeti varianta corecta care nu reprezinta caracteristica a schimbarii mediului intern al organizatiei. a. strategia b. structura c. scopurile d. sarcinile e. tehnologiile si oamenii.
!":

$11.

(oate schimbarile interne ale organizatiei sunt legate intre ele constituind: legeti varianta corecta care are legatura cu schimbarile interne ale organizatiei a. latura social,economica b. subsistemul sociotehnic c. latura politica d. latura relationala e. latura participativa
!": 7 $1$.

Pentru obtinerea scopurilor, organizatia trebuie sa reactioneze in mod eficace la: legeti varianta corecta care are legatura cu organizatia in ceea ce priveste obtinerea scopurilor.
a. b. c. d. e.

factorii economici factorii culturali schimbarile mediului e-tern si sa se adapteze la acestea strategiile manageriale europene schimbarile mediului intern

!": # $1+.

&actorii economici ai mediului ambiant potrivit divizarii mediului firmei in mediu intern si mediu e-tern sunt urmatorii: 1> piata interna; $> piata e-terna; +> prghiile economico financiare; 2> mecanismele motivationale; 8> mecanismele de control. #are din combinatiile de mai jos reprezinta factorii economici ai mediului ambiant potrivit divizarii mediului firmei in mediu intern si mediu e-tern:
a. b. c. d. e.

$,2,8 1,$,8 1,+,2 $,+,8 1,$,+

!": * $12.

&actori socio,culturali ai mediului ambiant potrivit divizarii mediului firmei in mediu intern si mediu e-tern sunt urmatorii: legeti varianta corecta care nu are legatura cu factorii socio,culturali ai mediului ambiant potrivit divizarii mediului firmei in mediu intern si mediu e-tern a. mentalitatile si stiinta b. puterea politica c. cultura

d. invatamntul e. structura sociala a populatiei !": 7 $18.

gentii economici pot fi elementari sau agregati in functie de nivelul la care se face raportarea: legeti varianta corecta care are legatura cu agentii economici elementari sau agregati. a. microeconomic sau macroeconomic b. politic sau strategic c. functionala d. decizionala e. in functie de risc
!": $1:.

"impla utilizare si adaptare a agentilor economici la mecanismele spontane ale pietei reprezinta: legeti varianta corecta care are legatura cu simpla utilizare si adaptare a agentilor economici la mecanismele spontane ale pietei.
a. b. c. d. e.

o anumita structura, deci si de organizare o etapa depasita din punct de vedere istoric un echilibru economic dinamic un echilibru intre cerere si oferta un scop bine definit

!": 7 $1;.

#omponentele principale ale managementului prin obiective sunt urmatoarele: legeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta componenta principala a managementului prin obiective.
a. sistemul de obiective al societatii comerciale, care cuprinde ansamblul obiectivelor

b. c. d. e.

fundamentale, derivate de gradul 1, derivate de gradul $, specifice si individuale, agregate comple- si armonios pe verticala sistemului managerial al societatii comerciale programele de actiuni, pe ansamblul societatii comerciale si pe fiecare subdiviziune organizatorica principala obiectivele societatii comerciale fiecare subdiviziune organizatorica calendarele de termene si bugetele metodele manageriale si de e-ecutie precum si instructiunile cu privire la conceptia managerului pentru realizarea obiectivelor.

!": #