Sunteți pe pagina 1din 2

ANUL IV PASTORAL CATEHETIC, SEMESTRUL AL II-lea TEMATICA pentru examenul din I$ mai !

"#"

E%UCA&IA RELI'IOAS A COPIILOR (N VI)IUNEA S*$ IOAN 'UR %E AUR


notele de curs. Bibliografie: Constantin Cuco, Educaia religioas. Repere teoretice i metodice, Edit. Polirom, Iai, 1999, pp. !- " #$ero$%& Carmen-'aria Bolocan, Catehetica i didactica religiei. Interferene i deosebiri, Editura (f. 'ina, Iai, )**+, pp. 1,"-1-)& 'aica 'agdalena, Sfaturi pentru o educaie ortodox a copiilor de azi, cu traducerea rom.neasc/ a cu0.ntului (f. Ioan 1ur/ de 2ur 34espre educa5ia copiilor3, Editura 4eisis, (ibiu, )*** i edi5iile ulterioare, pp. 1* -11" i 1))-1), #$ero$%.

II$

CONTRI+U&IA LUI SIMION MEHE%IN&I LA %E)VOLTAREA PE%A'O'IEI CRE,TINE ROM-NE,TI


notele de curs. Bibliografie: medalion pr. 6asile Cre5u, Simion Mehedini pedagog cretin #suport electronic, $ero$%& (imion 'e7edin5i, !arabole i "n#tturi din E#anghelie, Ed. (op7ia, Bucureti, )**), pp. ) -!* i 9,-1** #$ero$%.

III$

PROIECTUL CATEHETIC .HRISTOS (MPRT,IT COPIILOR/


Istoric, implementare 8n Rom.nia i paii necesari pentru implementarea la ni0elul paro7iei, interac5iunea dintre profesor i ele0, aspecte practice& 0e9i notele de curs i 7ttp:::;;;.7ristosimpartasitcopiilor.com:inde$<ro.7tml. Bibliografie: Pr. prof. dr. 6. 1ordon, =(impo9ion cu tem/ cate7etic/ : >ristos 8mp/rt/it copiilor? , 8n $estitorul %rtodoxiei din !1 ian.:)**,, p. + #suport electronic, $ero$% & Comunicat de pres/ ,*-+:)-.*+.)**+ @ 'esaAul P.B. P/rinte Patriar7 4aniel adresat participan5ilor la seminarul na5ional al Birourilor de cate7i9are a tineretului #suport electronic, $ero$% & 2telier de formare C>ristos 8mp/rt/it copiilorD, pp. !+-"1 i "- #suport electronic, $ero$%.

IV$

CENTRUL PAROHIAL PENTRU COPII ,I TINERI


notele de curs. Bibliografie: 17idul practic &Centrul parohial pentru copii si tineri', Editura Institutului Biblic i de 'isiune Ertodo$a, Bucuresti )**+, pp. -1 #$ero$% & (f.nta 'itropolie a Elteniei @ 2r7iepiscopia Craio0ei, Centrul de formare si consiliere =(fintii 2r7ang7eli 'i7ail si 1a0riil?, (inerii i )iserica "n zilele noastre. Caiet de lucru pentru preoi "n moderarea seminariilor de formare a tinerilor , Editura 'itropolia Elteniei, Craio0a, )**!, pp. )*-!9 #$ero$%.

V$

*AMILIA CRE,TIN 0 *ACTOR AL E%UCA&IEI RELI'IOASE


notele de curs. Bibliografie: Pr. prof. dr. 6. 1ordon, Introducere "n Catehetica ortodox..., pp. 1!--1"+ #$ero$%& 'aica 'agdalena, Sfaturi pentru o educaie ortodox a copiilor de azi, cu traducerea rom.neasc/ a cu0.ntului (f. Ioan 1ur/ de 2ur 34espre educa5ia copiilor3, Editura 4eisis, (ibiu, )*** i edi5iile ulterioare, pp. )"-) i !)- , #$ero$% & Pr. Eugen Furca, Experiena duho#niceasc i culti#area 1

puterilor sufleteti. Contribuii de metodologie i pedagogie cretin , Ed. 'arineasa, Gimioara, )**1, pp. 1*9-1)1 #$ero$%. -

VI$

STATUTUL OREI %E RELI'IE (N &RI %IN U$E$


notele de curs& modele de abordare a educa5iei religioase & statutul educa5iei religioase 8n curriculum-ul colar& con5inuturi ale educa5iei religioase. Bibliografie: Irina >orga, =Perspecti0e europene pri0ind educa5ia religioas/ 8n coal/?, 8n *lmanah bisericesc, 2r7iepiscopia Bucuretilor, )**,, pp. 111-11+ #suport electronic, $ero$%.

6II. Re1eratul intitulat .Virtu2ile re1le3tate 4n Didahii/ din 3adrul 5eminariil6r la Cate7eti38 #suport electronic, $ero$%.$
Pr. lect. dr. 6asile CREHI Pr. asist. drd. 6ictor '2REJ2