Sunteți pe pagina 1din 3

SERVICIUL METODOLOGIE I ASISTEN

CONTRIBUABILI - DGFP BRA OV

IMPOZITUL PE VENITURILE MICRONTREPINDERILOR NCEPND CU 1 FEBRUARIE 2013 [OG 8/2013] ncepnd cu 1 februarie 2013 impozitul pe veniturile microntreprinderilor nu mai este op ional ci este OBLIGATORIU pentru to i cei care ndeplinesc condi iile prev zute de lege. 1. Persoanele juridice care au optat pentru sistemul de impozitare pe veniturile microntreprinderilor anterior anului 2013 (la 31 ianuarie 2011, la 31 ianuarie 2012) figurnd n eviden a organului fiscal ca pl titoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor p streaz acest sistem de impozitare n anul 2013 (att timp ct n cursul anului 2013 nu realizeaz venituri mai mari de 65.000 euro).
[art. 1122 alin. (7) Cod fiscal modificat de OG 8/2013]

2. Pl titorii de impozit pe profit care au optat pentru schimbarea sistemului de impozitare de la impozit pe profit la impozit pe veniturile microntreprinderilor pn la data de 31 ianuarie 2013 (ntre 1 ianuarie 31 ianuarie 2013), p streaz regimul de impozitare pe veniturile microntreprinderilor n anul 2013 (att timp ct n cursul anului 2013 nu realizeaz venituri mai mari de 65.000 euro)
[art. 1122 alin. (7) Cod fiscal modificat de OG 8/2013]

3. Pl titorii de impozit pe veniturile microntreprinderilor care la data de 31 decembrie 2012 nu mai ndeplinesc condi ia privind num rul de salaria i prev zut de reglement rile legale n vigoare pn la 1 februarie 2013 (de la 1 pn la 9 salaria i inclusiv), trebuie s depun declara ia de men iuni - formular 010 pn la data de 31 ianuarie 2013 pentru schimbarea vectorului fiscal de la impozit pe veniturile microntreprinderilor la impozit pe profit, iar n cazul n care la 31 decembrie 2012 au realizat venituri mai mici de 65.000 euro, ncepnd cu 1 februarie 2013 vor aplica sistemul de impozitare pe veniturile microntreprinderilor.
[art. 1122 alin. (3) Cod fiscal modificat de OG 8/2013]

4. Pl titorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor care i exercit op iunea de trecere la impozitul pe profit pn la data de 31 ianuarie 2013 (ntre 1 ianuarie - 31 ianuarie 2013), nu vor putea aplica sistemul de impozitare la impozit pe profit ncepnd cu 1 februarie 2013 dac la 31 decembrie 2012 au realizat venituri mai mici de 65.000 euro,
1

SERVICIUL METODOLOGIE I ASISTEN

CONTRIBUABILI - DGFP BRA OV

fiind obligate s aplice microntreprinderilor.

sistemul

de

impozitare

pe

veniturile

[art. 1122 alin. (3) Cod fiscal modificat de OG 8/2013]

5. Persoanele juridice care figureaz n eviden a organului fiscal ca pl titoare de impozit pe profit i care la 31 decembrie 2012 au realizat venituri mai mici de 65.000 euro au obliga ia s aplice sistemul de impozitare pe impozit pe veniturile microntreprinderilor ncepnd cu 1 februarie 2013.
[art. 1122 alin. (3) Cod fiscal modificat de OG 8/2013]

Persoanele men ionate la pct. 3 care au realizat venituri mai mici de 65.000 euro, precum i la pct. 4 i pct. 5 trebuie s comunice organului fiscal modificarea vectorului fiscal de la impozit pe profit la impozit pe veniturile microntreprinderilor, prin declara ia de men iuni - formular 010, pn la data de 25 martie 2013 inclusiv, termen pn la care se va depune i Declara ia 101 privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil, ob inut n perioada 1 ianuarie 2013 - 31 ianuarie 2013, prin excep ie de la prevederile art. 34 i 35 din Codul fiscal. ATEN IE!!!
[art. 1122 alin. (3) Cod fiscal modificat de OG 8/2013]

ntruct ncepnd cu 1 februarie 2013 impozitul pe veniturile microintreprinderilor este obligatoriu pentru to i pl titorii de impozit pe profit care la 31 decembrie 2012 au realizat venituri mai mici de 65.000 euro, pl titorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor care opteaz s treac la impozitul pe profit, prin depunerea declara iei de men iuni formular 010 pn la 31 ianuarie 2013, vor figura ca pl titori de impozit pe profit n luna ianuarie 2013, iar dac la 31 decembrie 2012 au realizat venituri mai mici de 65.000 euro vor avea obliga ia s comunice organului fiscal, pn la data de 25 martie 2013 inclusiv, schimbarea vectorului fiscal de la impozit pe profit la impozit pe veniturile microntreprinderilor, prin declara ia de men iuni - formular 010. Pn la termenul 25 martie 2013 inclusiv vor depune i Declara ia 101 privind impozitul pe profit datorat pentru perioada 1 ianuarie 2013 - 31 ianuarie 2013, prin excep ie de la prevederile art. 34 i 35.
Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului n euro a plafonului de 65.000 euro este cel de la nchiderea exerci iului financiar precedent, respectiv 1 euro = 4,4287 lei. [Pct. 13 normele date n aplicarea art. 1126]
Material elaborat de Serviciul Metodologie i Asisten a Contribuabili la data de 28.01.2013

SERVICIUL METODOLOGIE I ASISTEN

CONTRIBUABILI - DGFP BRA OV

Nr ANTERIOR 2013 Crt 1 Pl titor IMPOZIT MICRONTREPRINDERI i ndepline te condi iile i la 31.12.2012 2 Pl titor IMPOZIT PROFIT i ndepline te condi iile pentru microntreprinderi la 31.12.2012 3 Pl titor IMPOZIT MICRONTREPRINDERI i nu mai ndepline te la 31.12.2012 condi ia privind num rul de salaria i

1 - 31 IANUARIE 2013 Pl titor IMPOZIT MICRONTREPRINDERI

NCEPND CU 1 FEBRUARIE 2013 Pl titor IMPOZIT MICRONTREPRINDERI n 2013 att timp ct veniturile realizate n 2013 < 65.000 euro [art. 1122 alin. (7)] Pl titor IMPOZIT MICRONTREPRINDERI n 2013 att timp ct veniturile realizate n 2013 < 65.000 euro [art. 1122 alin. (7)] 1. Pl titor IMPOZIT PROFIT dac veniturile la 31 decembrie 2012 > 65.000 euro [art. 1122 alin. (3)] 2. Pl titor IMPOZIT MICRONTREPRINDERI dac veniturile realizate la 31.12.2012 < 65.000 euro. Depune pn la 25.03.2013 - D010 pentru impozit microntreprinderi i D101 impozit pe profit pentru perioada 01 31.01.2013 [1122 alin. (3)] 1. Pl titor IMPOZIT PROFIT dac veniturile la 31 decembrie 2012 > 65.000 euro [art. 1122 alin. (3)] 2.Pl titor IMPOZIT MICRONTREPRINDERI dac veniturile realizate la 31.12.2012 < 65.000 euro. Depune pn la 25.03.2013 - D010 pentru impozit microntreprinderi i D101 impozit pe profit pentru perioada 01 31.01.2013 [1122 alin. (3)] 1. Pl titor IMPOZIT PROFIT dac veniturile la 31 decembrie 2012 > 65.000 euro [art. 1122 alin. (3)] 2. Pl titor IMPOZIT MICRONTREPRINDERI dac veniturile realizate la 31.12.2012 < 65.000 euro. Depune pn la 25.03.2013 - D010 pentru impozit microntreprinderi i D101 impozit pe profit pentru perioada 01 31.01.2013 [art. 1122 alin. (3)]

OPTEAZ PENTRU IMPOZIT MICRONTREPRINDERI D010 DEPUNE D010 PENTRU IMPOZIT PROFIT

4 Pl titor IMPOZIT MICRONTREPRINDERI i ndepline te condi iile i la 31.12.2012

OPTEAZ PENTRU IMPOZIT PROFIT

5 Pl titor IMPOZIT PROFIT

PL TITOR IMPOZIT PROFIT