Sunteți pe pagina 1din 7

JUDETUL NEAMT

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI


31/12/2013

Pag.
Drepturi constatate

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol

capi- ra- pa / titol graf Titlu col

neat

Denumire indicator

Prevederi
bugetare
initiale

Prevederi
bugetare
definitive

Total,
din care:

3=4+5

din anii
precedenti

Stingeri pe
alte cai
decat incasari

Incasari
realizate

din anul
curent

1 - leiDrepturi
constatate
de incasat

8=3-6-7

0001 02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

191.331.000

212.638.220

306.218.671

82.993.895

223.224.776

188.770.948

53.171.801

64.275.922

0002

I. VENITURI CURENTE

144.063.000

156.498.220

266.990.995

82.992.178

183.998.817

149.544.989

53.170.084

64.275.922

0003

A. VENITURI FISCALE

129.514.000

141.713.220

189.796.339

37.466.460

152.329.879

140.721.787

12.371.279

36.703.273

0004

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI


40.630.000

41.843.000

41.219.903

109.969

41.109.934

41.109.570

60.306

50.027

JURIDICE

5.000

5.000

2.763

2.763

2.763

IMPOZIT PE PROFIT

5.000

5.000

2.763

2.763

2.763

5.000

5.000

2.763

2.763

2.763

40.515.000

41.647.000

40.910.596

40.910.596

40.910.596

1.100.000

1.106.000

625.852

625.852

625.852

1.100.000

1.106.000

625.852

625.852

625.852

VENIT

39.415.000

40.541.000

40.284.744

40.284.744

40.284.744

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

38.840.000

39.940.000

39.693.644

39.693.644

39.693.644

04

Sume alocate din cotele defalcate

575.000

601.000

591.100

591.100

591.100

110.000

191.000

306.544

196.575

196.211

60.306

50.027

CASTIGURI DIN CAPITAL


A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

0005

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0102
01

Impozit pe profit de la agentii


economici

0300 02

A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI


DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
IMPOZIT PE VENIT

0302
18

Impozitul pe veniturile din transferul


proprietatilor imobiliare din
patrimoniul personal
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

0402

din impozitul pe venit pentru


echilibrarea bugetelor locale

0500 02

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI


CASTIGURI DIN CAPITAL

0502

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

109.969

Pag.
Drepturi constatate

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol

capi- ra- pa / titol graf Titlu col

neat

Denumire indicator

Prevederi
bugetare
initiale

Prevederi
bugetare
definitive

Total,
din care:

3=4+5

din anii
precedenti

din anul
curent

Incasari
realizate

Stingeri pe
alte cai
decat incasari

2 - leiDrepturi
constatate
de incasat

8=3-6-7

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0502

FIZICE

110.000

191.000

306.544

109.969

196.575

196.211

60.306

50.027

110.000

191.000

306.544

109.969

196.575

196.211

60.306

50.027

Alte impozite pe venit, profit si

50

cistiguri din capital

0700 02

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

19.265.000

20.394.000

59.470.894

29.363.227

30.107.667

20.326.587

10.803.834

28.340.473

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

19.265.000

20.394.000

59.470.894

29.363.227

30.107.667

20.326.587

10.803.834

28.340.473

Impozit si taxa pe cladiri

15.995.000

16.970.000

50.831.096

25.184.169

25.646.927

17.042.314

9.942.871

23.845.911

5.310.000

6.100.000

9.158.287

2.719.869

6.438.418

6.368.245

133.145

2.656.897

10.685.000

10.870.000

41.672.809

22.464.300

19.208.509

10.674.069

9.809.726

21.189.014

1.595.000

1.689.000

6.363.458

3.603.396

2.760.062

1.739.879

300.735

4.322.844

757.000

838.000

1.822.039

803.041

1.018.998

908.836

55.489

857.714

763.000

776.000

4.385.479

2.702.141

1.683.338

798.295

236.038

3.351.146

75.000

75.000

155.940

98.214

57.726

32.748

9.208

113.984

1.540.000

1.540.000

1.362.748

10.153

1.352.595

1.314.386

1.541

46.821

135.000

195.000

913.592

565.509

348.083

230.008

558.687

124.897

7.875.036

80.954.822

79.133.811

1.427.052

8.268.995

72.783.727

72.783.727

01
01

Impozit pe cladiri de la persoane

01

fizice

02

Impozit si taxa pe cladiri de la

02

persoane juridice
Impozit si taxa pe teren

02

03

01

Impozit pe terenuri de la persoane

01

fizice

02

Impozit si taxa pe teren de la persoane

02

juridice

03

Impozitul pe terenul extravilan


Taxe judiciare de timbru si alte
taxe de timbru

50

Alte impozite si taxe pe proprietate

1000 02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

69.477.000

79.326.220

88.829.858

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

63.439.000

73.084.220

72.783.727

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea


adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor,oraselor, municipiilor,

Pag.
Drepturi constatate

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol

capi- ra- pa / titol graf Titlu col

neat

Denumire indicator

B
sectoarelor si Municipiului Bucuresti

1102

Prevederi
bugetare
initiale

Prevederi
bugetare
definitive

Total,
din care:

3=4+5

din anii
precedenti

Stingeri pe
alte cai
decat incasari

Incasari
realizate

din anul
curent

3 - leiDrepturi
constatate
de incasat

8=3-6-7

59.879.000

66.252.000

65.951.507

65.951.507

65.951.507

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

3.535.000

6.807.220

6.807.220

6.807.220

6.807.220

SI SERVICII

58.000

58.000

102.443

49.112

53.331

46.410

4.076

51.957

Taxe hoteliere

58.000

58.000

102.443

49.112

53.331

46.410

4.076

51.957

Sume defalcate din taxa pe valoarea

05

adaugata pentru drumuri


Sume defalcate din taxa pe valoarea

06

adaugata pentru echilibrarea bugetelor


locale
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

1202
07

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

20.000

20.000

62.929

22.038

40.891

12.008

440

50.481

01

Impozit pe spectacole

15.000

15.000

57.296

22.038

35.258

6.375

440

50.481

50

Alte taxe pe servicii specifice

5.000

5.000

5.633

5.633

5.633

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

5.960.000

6.164.000

15.880.759

7.803.886

8.076.873

6.291.666

1.422.536

8.166.557

Impozit pe mijloacele de transport

5.152.000

5.356.000

15.277.125

7.800.651

7.476.474

5.699.537

1.422.427

8.155.161

2.930.000

2.930.000

8.572.585

4.437.533

4.135.052

3.200.100

892.157

4.480.328

2.222.000

2.426.000

6.704.540

3.363.118

3.341.422

2.499.437

530.270

3.674.833

780.000

780.000

585.140

3.235

581.905

573.635

109

11.396

28.000

28.000

18.494

18.494

18.494

142.000

150.000

275.684

157.456

151.819

80.087

43.778

1502

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

1602

AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR

02

03

01

Impozit pe mijloacele de transport

01

detinute de persoane fizice*)

02

Impozit pe mijloace de transport

02

detinute persoane de juridice*)


Taxe si tarife pentru eliberarea de
licente si autorizatii de functionare

50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor,


autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurare de activitati

1800 02

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

118.228

Pag.
Drepturi constatate

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol

capi- ra- pa / titol graf Titlu col

neat

Denumire indicator

B
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802
50

Alte impozite si taxe

Prevederi
bugetare
initiale

1
142.000

Prevederi
bugetare
definitive

Total,
din care:

3=4+5
150.000

din anii
precedenti

275.684

5
118.228

Stingeri pe
alte cai
decat incasari

Incasari
realizate

din anul
curent

6
157.456

Drepturi
constatate
de incasat

8=3-6-7

7
151.819

4 - lei-

80.087

43.778

142.000

150.000

275.684

118.228

157.456

151.819

80.087

43.778

14.549.000

14.785.000

77.194.656

45.525.718

31.668.938

8.823.202

40.798.805

27.572.649

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

6.343.000

6.343.000

62.451.553

38.605.741

23.845.812

2.680.952

40.208.842

19.561.759

VENITURI DIN PROPRIETATE

6.343.000

6.343.000

62.451.553

38.605.741

23.845.812

2.680.952

40.208.842

19.561.759

2900 02

C. VENITURI NEFISCALE

3000
3002

Venituri din concesiuni si inchirieri

6.343.000

6.343.000

62.451.553

38.605.741

23.845.812

2.680.952

40.208.842

19.561.759

3300 02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8.206.000

8.442.000

14.743.103

6.919.977

7.823.126

6.142.250

589.963

8.010.890

3302

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE


ACTIVITATI

656.000

656.000

567.670

7.766

559.904

552.781

14.887

08

Venituri din prestari de servicii

205.000

205.000

206.108

206.108

206.108

10

Contributia parintilor sau sustinatorilor

400.000

400.000

332.610

332.610

332.610

1.000

1.000

966

966

966

50.000

50.000

27.959

20.193

13.070

14.887

27

27

724.438

724.438

05

legali pentru intretinerea copiilor in


crese

12

Contributia persoanelor beneficiare


ale cantinelor de ajutor social

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor


de judecata, imputatii si despagubiri

50

7.766

Alte venituri din prestari de servicii


si alte activitati

27

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

3402

ELIBERARI PERMISE

02

Taxe extrajudiciare de timbru


AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI

3502
01

695.000

724.612

174

174
174

675.000

695.000

724.612

174

724.438

724.438

2.325.000

2.425.000

11.000.473

6.856.968

4.143.505

2.528.378

589.961

7.882.134

2.225.000

2.325.000

10.891.528

6.837.747

4.053.781

2.439.433

586.905

7.865.190

Venituri din amenzi si alte sanctiuni


aplicate potrivit dispozitiilor legale

02

675.000

Penalitati pentru nedepunere sau

Pag.
Drepturi constatate

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol

capi- ra- pa / titol graf Titlu col

neat

Denumire indicator

Prevederi
bugetare
initiale

Prevederi
bugetare
definitive

Total,
din care:

3=4+5

din anii
precedenti

Stingeri pe
alte cai
decat incasari

Incasari
realizate

din anul
curent

5 - leiDrepturi
constatate
de incasat

8=3-6-7

depunere cu intarziere declaratiei

3502

de impozite si taxe

1.000

20.234

99.000

88.711

4.550.000

4.666.000

2.450.348

75.000

88.939

88.939

88.939

4.500.000

4.500.000

2.147.422

2.147.422

2.147.422

50.000

91.000

213.987

158.918

100.292

tare a bugetului local(cu semnul minus)

-4.032.000

-11.652.350

-9.282.350

-9.282.350

-9.282.350

Varsaminte din sectiunea de functionare

4.032.000

11.652.350

9.282.350

9.282.350

9.282.350

3900 02

II. VENITURI DIN CAPITAL

3.165.000

5.262.000

4.284.178

1.717

4.282.461

4.282.461

1.717

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3.165.000

5.262.000

4.284.178

1.717

4.282.461

4.282.461

1.717

58.000

59.000

79.889

79.889

79.889

2.000

13.000

12.822

12.822

12.822

107.000

2.192.000

2.462.820

2.461.103

2.461.103

locuinte

2.998.000

2.998.000

1.728.647

1.728.647

1.728.647

4100 02

IV. SUBVENTII

8.450.000

17.217.000

16.914.120

16.914.120

16.914.120

4200

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

Alte amenzi, penalitati si confiscari


DIVERSE VENITURI

3602
05

55.069

1.013

234

88.711

88.711

2.395.279

2.336.653

disponibilitatile institutiilor publice


Taxe speciale

50

Alte venituri

113.695

55.069

113.695

Varsaminte din sectiunea de functionare


pentru finantarea sectiunii de dezvol-

04

01

Venituri din valorificarea unor bunuri


ale institutiilor publice

03

Venituri din vanzarea locuintelor


construite din fondurile statului

07

Venituri din vanzarea unor bunuri


apartinind domeniului privat al statului
sau al unitatilor administrativteritoriale

10

16.944

Varsaminte din veniturile si/sau

06
3702 03

19.221

3.056

1.000
99.000

50

1.717

Depozite speciale pentru constructii de

1.717

Pag.
Drepturi constatate

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol

capi- ra- pa / titol graf Titlu col

Total,
din care:

3=4+5

ADMINISTRATIEI PUBLICE

8.450.000

17.217.000

16.914.120

16.914.120

16.914.120

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

8.450.000

17.217.000

16.914.120

16.914.120

16.914.120

128.000

127.537

127.537

127.537

6.460.000

9.740.000

9.514.790

9.514.790

9.514.790

300.000

300.000

286.135

286.135

286.135

1.690.000

1.690.000

1.626.443

1.626.443

1.626.443

5.359.000

5.359.215

5.359.215

5.359.215

Denumire indicator

4200
4202

Prevederi
bugetare
initiale

Incasari
realizate

Prevederi
bugetare
definitive

neat

din anii
precedenti

din anul
curent

Subventii pentru reabilitarea termica

12

a cladirilor de locuit
Subventii de la bugetul de stat catre

20

bugetele locale necesare sustinerii


derularii proiectelor finantate din
fonduri externe nerambursabile(FEN)
postaderare
Subventii pentru acordarea ajutorului

34

pentru incalzirea locuintei cu lemne,


carbuni,combustibili petrolieri
Subventii de la bugetul de stat pentru

41

finantarea sanatatii
Sume alocate din bugetul de stat

62

aferente corectiilor financiare


SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

4502

IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

01

02

PREFINANTARI

35.653.000

33.661.000

18.029.378

18.029.378

18.029.378

Fondul european de Dezvoltare Regionala

34.753.000

32.761.000

17.407.151

17.407.151

17.407.151

20.447.000

18.245.000

7.228.477

7.228.477

7.228.477

14.306.000

14.306.000

9.968.954

9.968.954

9.968.954

210.000

209.720

209.720

209.720

900.000

622.227

622.227

622.227

01

Sume primite in contul platilor

01

efectuate in anul curent

02

Sume primite in contul platilor

02

efectuate in anii anteriori

03

Prefinantare
Fondul Social European

900.000

Stingeri pe
alte cai
decat incasari

6 - leiDrepturi
constatate
de incasat

8=3-6-7

Pag.
Drepturi constatate

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol

capi- ra- pa / titol graf Titlu col

4502

neat

Denumire indicator

01

Sume primite in contul platilor

01

efectuate in anul curent

02

Sume primite in contul platilor

02

efectuate in anii anteriori

Prevederi
bugetare
initiale

Prevederi
bugetare
definitive

Total,
din care:

3=4+5

200.000

200.000

700.000

700.000

Conducatorul institutiei,

622.227

din anii
precedenti

din anul
curent

Incasari
realizate

Stingeri pe
alte cai
decat incasari

622.227

622.227

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

7 - leiDrepturi
constatate
de incasat

8=3-6-7