Sunteți pe pagina 1din 17
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Carte de telefoane Serviciul de telefonizare. Grigore Sudureac

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Carte de telefoane Serviciul de telefonizare. Grigore Sudureac

Carte de telefoane

Serviciul de telefonizare. Grigore Sudureac Telefon: intern 4 22

Bălţi, 2013

1

Pentru efectuarea apelurilor, vă rugăm să formaţi numărul după modelul următor:

apel intern USB „A. Russo”: formaţi numărul intern x xx(exemplu: 3 00)

apel oraşul Bălţi: prefixul naţional „0” + codul de destinaţie „231sau („331”) + numărul abonatului „x xx xx(exemplu: 0 231 2 57 41)

apel interurban: prefixul naţional „0” + codul de destinaţie „xxx

+ numărul abonatului „x xx xx

(exemplu: 0 259 2 57 41)

apel către abonaţii Orange: prefixul naţional „0+ codul de destinaţie „68” sau „69” + numărul abonatului „xx xx xx

(exemplu: 0 69 41 73 92)

apel către abonaţii Moldcell: prefixul naţional „0+ codul de destinaţie „78” sau „79” + numărul abonatului „xx xx xx(exemplu: 0 79 41 73 92)

apel către abonaţii Unite: prefixul naţional „0+ codul de destinaţie „67” + numărul abonatului „xx xx xx(exemplu: 0 67 41 73 92)

Pentru a efectua apeluri internaţionale, formaţi:

prefixul internaţional „00+ codul de ţară + prefixul regiunii +

numărul abonatului

(exemplu: 00 40 21 230 04 74)

Toţi abonaţii reţelei de telefonie fixă a USB „A. Russo” pot primi apeluri externe:

apel de la telefon fix şi mobil din localităţile Republicii Moldova:

prefixul

naţional „0” + codul de destinaţie „231” („331”) + numărul abonatului

xx x xx

(exemplu: 0 231 52 3 00)

apel de peste hotarele Republicii Moldova: codul de ţară „373+

codul de destinaţie „231” + numărul abonatului xx x xx(exemplu: 373 231 52 3 00) Toţi abonaţii reţelei de telefonie fixă a USB „A. Russo” au acces

pentru apeluri gratuite la Servicii de Urgenţă:

Pompieri

9

0 1

Poliţia

9

0 2

Ambulanţa

9

0 3

Scurgeri gaze

9

0 4

2

 

Administraţia

 

Funcţia deţinută

Prenumele,

Număr

Număr

Număr

Număr

Numele

intern

extern

domiciliu

mobil

Rector

Gheorghe Popa

3 40

0231-

 

0231-

067-43 30 60

52

3 40

9

25 60

 

Natalia Cojocar

4 30

0231-

 

0231-

068-78 31 00

Anticamera

52

4 30

4

42 13

Fax: 0231 52 4 39

     

Prim-prorector,

         

prorector pentru

activitate didactică

Alexandru Balanici

3

44

0231-

52

3 44

6

0231-

03 53

067-43 33 05

Secretar

Andriana Rotaru

3

44

0231-

 

0231-

 

prim-prorector

 

52

3 44

3

37 99

Prorector pentru

         

activitate ştiinţifică

Valentina Priţcan

3

42

0231-

0231 -

067-43 33 08

şi relaţii

 

52

3 42

7

69 15

internaţionale

     

Prorector pentru învăţământ cu frecvenţă redusă şi formare continuă

Gheorghe Neagu

3

96

0231-

 

0231-

067-43 33 07

 

52

3 96

2

31 63

Secretar ştiinţific al Senatului

Valeriu Guţan

3

65

0231-

 

067-43 33 10

 

52

3 65

079-22 20 22

Prorector în

         

probleme de

Veaceslav

3

63

0231-

 

0231-

067-43 33 09

administrare şi

Zeleneţchii

 

52

3 63

6

65 55

gospodărie

   

Director General al Bibliotecii

Elena Harconiţa

4

45

0231-

 

0231-

067-43 30 59

 

52

4 45

4

22 30

 

Departamentul de management al calităţii

 

Şef departament

Corina Negara

4

74

0231-

 

069-23 88 84

 

52

4 74

Metodist

Diana Stratuţa

 

0231-

 

069-27 02 48

Metodist

Octavian Gaivas

4

74

52

4 74

 

069-83 33 73

 

Departamentul tehnologii informaţionale

 

Şef departament

Nona Deinego

3

81

0231-

 

0231-

067-43 30 58

 

52

3 81

7

73 77

Secţia programatori

Cristina Ciobanu

3

82

0231-

   
 

52

3 82

Traducător de sait

Stela Moraru

3

81

0231-

   
 

52

3 81

3

 

Ruslan Usatîi

       

Secţia administrare

de reţea

Artur Duduţa

Denis Gatman

3

88

0231-

52

3 88

Secţia deservirea tehnicii de calcul, de imprimare şi telefonizare

Vasile Cazacu

3

88

0231-

   
 

52

3 88

Grigore Sudureac

4

22

0231-

 

0231-

 
 

52

4 22

4

09 41

 

Secţia studii

 

Şef departamentul

         

pentru activitate

didactică

Andrei Rotaru

4

52

0231-

52

4 52

2

0231-

71 44

079-62 02 22

Metodist coord. al practicii pedagogice

 

3

14

0231-

   
 

52

3 14

Metodist formare continuă şi eliberarea actelor de studii

Maria Revenco

3

91

0231-

 

0231-

069-87 72 68

 

52

3 91

4

45 20

Metodist

Victoria Dinescu

3

18

0231-

 

0231-

069-05 84 94

 

52

3 18

 

Metodist pentru educaţie şi activitate extracurriculară

Cristina Benea

3

96

0231-

 

069-32 23 50

 

52

3 96

Formare profesio-

Eudochia Olaru

4

12

0231-

   

nală continuă

 

52

4 12

Metodist F/R fac. de Filologie

Lidia Boleac

3

89

0231-

 

0231-

069-67 37 68

 

52

3 89

6

47 87

Metodist F/R fac. de Ştiinţe reale

Valentina Dunaeva

4

13

0231-

 

0231-

079-87 19 84

 

52

4 13

3

07 26

Metodist F/R fac. de Ştiinţe ale educaţiei şi Arte

Natalia Măneaţă

3

97

0231-

 

0231-

079-58 34 00

 

52

3 97

6

16 61

Metodist F/R fac. de Psihologie şi Asistenţă socială

Cătălina Ciorici

3

57

0231-

 

0231-

069-45 21 94

 

52

3 57

4

57 82

Metodist F/R fac. de Economie

Marcela Demian

3

85

0231-

 

0231-

069-17 19 04

 

52

3 85

6

54 29

Metodist F/R fac. de Drept

Ina Bînzari

4

66

0231-

 

0231-

 
 

52

4 66

6

17 63

 

Secţia ştiinţă

 

Metodist

Alexandra Melnic

     

0231-

069-08 53 66

coordonator

0231-

9

23 40

Metodist

Oxana Niculica

4

91

52

4 91

 

069-52 82 37

4

Secţia Relaţii internaţionale şi integrare europeană

 

Metodist

Cristina Ţîbuleac

3

43

0231-

 

069-94 53 06

categoria 1

 

52

3 43

 

Secţia administrativ-gospodărească

 

Prorector

Viaceslav

3

63

0231-

 

0231-

067-43 33 09

Zeleneţchii

 

52

3 63

6

65 55

Secretar

Angela Gorban

4

58

0231-

 

0231-

060-11 64 55

 

52 4 58

6

84 02

Şeful secţiei con- strucţii şi reparaţii capitale şi al secto- rului gospodăresc

Ştefan Procoavă

3

99

0231-

 

0231-

069-01 82 59

 

52

3 99

6

26 03

Inginer-devize

Evghenia

Novgorodschi

       

proiectări în

construcţii

3

99

0231-

52

3 99

2

0231-

65 81

069-01 50 90

Agent-furnizor

Aurel Bînzari

3

28

0231-

 

0231-

067-43 13 88

 

52

3 28

6

17 63

Inginer electric

Dumitru Svatuţa

3

20

0231-

 

0231-

069-02 60 13

 

52

3 20

6

90 69

Centrala termică

Mihail Negritu

4

63

0231-

 

0231-

069-38 59 53

 

52

4 63

2

63 83

Şef depozit

Svetlana Rusnac

4

89

0231-

 

0231-

068-11 48 09

 

52

4 89

5

52 66

Intendent bl.1

Zinaida Puşcari

4

01

0231-

 

0231-

069-03 74 06

 

52

4 01

2

71 34

Intendent bl.3

Rita Vtorina

4

03

0231-

 

0231-

068-12 94 77

 

52

4 03

7

13 81

Intendent bl.4

Ludmila Mahu

3

04

0231-

 

0231-

068-81 33 48

 

52

3 04

4

10 73

Intendent bl.5

Ludmila Mahu

4

05

0231-

 

0231-

068-81 33 48

 

52

4 05

4

10 73

Intendent bl.6

Raisa Lisenco

4

06

0231-

 

0231-

079-75 58 16

 

52

4 06

3

82 57

Intendent bl.8

Valentina Tcaci

3

08

0231-

 

0231-

079-93 11 56

 

52

3 08

2

51 27

Intendent BŞU

Tamara Chilat

4

37

0231-

 

0231-

068-82 90 00

 

52

4 37

2

08 28

Director campus

Ion Topalo

4

59

0231-

 

0231-

079-35 37 00

 

52

4 59

7

43 58

Cămin Romanticii

Petru Popescu

4

51

0231-

 

060-70 91 70

 

52

4 51

Cămin Olimp

Vitalie Botezatu

4

54

0231-

 

0231-

079-97 68 58

 

52

4 54

7

68 58

Cămin Integrala

Larisa Rotaru

4

57

0231-

 

0231-

079-58 08 33

 

52

4 57

4

15 56

5

Cămin Luceafărul

Ion Topalo

4

59

0231-

 

0231-

079-35 37 00

 

52

4 59

7

43 58

Cămin Meridian

Ludmila Băcioi

 

0231-

 

0231-

069-01 11 69

2

33 53

6

99 48

Cămin ABC

Nicolae Tcaci

 

0231-

 

0231-

079-92 51 27

7

26 11

2

51 27

Autodrom

Nicolae Tcaci

 

0231-

 

0231-

079-92 51 27

2

15 75

2

51 27

Conducător auto

Vitalie Pănuşă

4

64

0231-

 

0231-

067-43 13 85

 

52

4 64

3

34 83

Echipa de electricieni

3

22

 

0231-52 3 22

067-43 13 86

Echipa de lăcătuşi-sudori

3

64

 

0231-52 3 64

067-43 13 87

Gardian poarta cat. sf. Constantin şi Elena

3

00

 

0231-52 3 00

 

Gardian bl.1

3

01

 

0231-52 3 01

 

Gardian bl.2

3

02

 

0231-52 3 02

 

Gardian bl.3

3

03

 

0231-52 3 03

 

Gardian bl.4

3

04

 

0231-52 3 04

 

Gardian bl.5

3

05

 

0231-52 3 05

 

Gardian bl.6

3

06

 

0231-52 3 06

 

Gardian bl.8

3

08

 

0231-52 3 08

 

Gardian Biblioteca Ştiinţifică

4

21

 

0231-52 4 21

 

Lemnar bl.3

4

71

 

0231-52 4 71

 

Cantina „Speranţa”

4

29

 

0231-52 4 29

 
 

Biblioteca Ştiinţifică www.libruniv.usb.md

 

Director

Elena Harconiţa

4

45

0231-

 

0231-

067-43 30 59

 

52 4 45

4

22 30

Director adjunct

Lina Mihaluţa

4

35

0231-

 

0231-

069-76 02 26

 

52

4 35

6

67 08

Director adjunct

Igor Afatin

4

46

0231-

 

0231-

069-30 18 16

Informatizare

 

52

4 46

2

78 17

Serviciul

         

Documentare,

Elena Scurtu

4

32

0231-

0-231-

informare

 

52

4 32

4

92 44

bibliografică

   

Serv. Referinţe

         

bibliografice.

Natalia Culicova

4

26

0231-

 

0231-

079-77 06 27

Centrul cultura

 

52

4 26

2

41 71

informaţională

   

Centrul Marketing

Silvia Ciobanu

4

24

0231-

 

0231-

069-49 80 15

Activitate editorială

 

52

4 24

7

25 09

Serviciul cercetare.

         

Asistenţă de

specialitate

Elena Stratan

4

27

0231-

52

4 27

4

0231-

16 21

068-40 97 23

Serv. Dezvoltarea

Polina Spânu

4

23

0231-

 

0231-

069-62 44 64

colecţiilor

 

52

4 23

3

28 09

6

Centrul manifestări culturale. Centrul de documente ONU

Valentina Topalo

4

42

0231-

 

0231-

079-64 71 36

 

52

4 42

7

43 58

Serv. Comunicarea

         

colecţiilor. Biroul

0231-

 

0231-

informaţii. Permise.

Împrumut

Ludmila Răileanu

4

18

52

4 18

7

20 49

079-90 47 27

interbibliotecar

   

Sala împrumut nr.1 Documente ştiinţifice, beletristică

Ala Lîsîi

4

18

0231-

 

0231-

079-33 03 59

 

52

4 18

2

18 81

Sala împrumut nr.2 Didactice, metodice

Olga Colina

4

19

0231-

 

0231-

069-90 30 86

 

52

4 19

7

04 99

Sala împrumut nr.3 Docum. muzicale

Elena Ţurcan

4

31

0231-

 

0231-

060-06 36 65

 

52

4 31

7

34 13

Sala împrumut nr.4 Oficiul documente în limbi străine

Lilia Ababi

4

43

0231-

 

0231-

068-51 38 71

 

52

4 43

2

68 39

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe economice socioumanistice. Colecţia Băncii Mondiale. P.I. a BICE. CDI NATO

Galina Belcovscaia

4

33

0231-

 

0231-

068-08 70 42

 

52

4 33

3

06 32

Sala de lectură nr.2 Ştiinţe filologice. Colecţia Institului Cultural Român. Direcţia Români din afara Ţării

Adela Cucu

4

44

0231-

 

0231-

079-25 44 52

 

52

4 44

3

91 03

Sala de lectură nr.3 Ştiinţe ale naturii, reale, psihologie, pedagogie, artă. Colecţia AGEPI

Angela Hăbăşescu

4

34

0-231-

 

0231-

069-42 18 15

 

52

4 34

2

73 27

Sala de lectură nr.4 Literatură în limbi străine. Sala pentru cadre didactice

Margareta Iulic

4

50

0231-

 

0231-

068-89 02 47

 

52

4 50

2

46 74

Serv. Comunicarea

         

colecţiilor. Biroul

informaţii. Permise.

Împrumut

Ludmila Răileanu

4

18

0231-

52

4 18

7

0231-

20 49

079-90 47 27

interbibliotecar

   

7

Serv. Organizarea şi conservarea colecţiilor

Elena Cristian

4

17

0231-

 

0231-

069-87 62 28

 

52

4 17

4

00 52

Mediateca

Renata Toncoglaz

4

41

0231-

 

069-86 43 39

 

52

4 41

Serv. Catalogare,

Varvara Ganea

4

25

0231-

 

0231-

069-21 43 33

clasificare

 

52

4 25

3

81 12

Oficiul

Eugenia Pascal

4

10

0231-

 

0231-

079-95 60 38

legare,copertare

 

52

4 10

2

88 40

Intendent

Tamara Chilat

4

37

0231-

 

0231-

 
 

52

4 37

2

08 28

Gardian

4

21

 

0231-52 4 21

 
 

Facultatea de Filologie

 

Decan

Nicolae Leahu

3

38

0231-

 

0231-

067-43 06 23

 

52

3 38

6

16 71

Prodecan

Adela Novac

3

67

0231-

 

0231-

069-98 38 69

 

52

3 67

4

04 52

Secretar

Viorica Cuţulab

     

0231-

069-42 44 48

0231-

6

82 20

Metodist F/Z

Victoria Carcea

3

39

52

3 39

 

069-09 72 64

Metodist F/R

Lidia Boleac

3

89

0231-

 

0231-

069-67 37 68

 

52

3 89

6

47 87

 

Catedra de limba română

 

Şef de catedră

Ala Sainenco

3 32

0231-

 

0231-

079-10 76 30

52

3 32

2

12 41

Laborant superior

Rodica Cincilei

4 72

0231-

 

0231-

069-53 62 00

52

4 72

3

76 01

 

Catedra de literatura română şi universală

 

Şef de catedră

Maria Abramciuc

     

0231-

069-01 11 29

3

48

0231-

6

64 55

   

52

3 48

 

0231-

 

Laborant superior

Olesea Melnic

   

7

79 30

069-77 01 13

 

Catedra de slavistică

 

Şef de catedră

Elena Sirota

     

0231-

069-55 45 59

3

46

0231-

6

04 25

   

52

3 46

 

0231-

 

Laborant superior

Ludmila Colcina

   

4

75 66

069-62 60 10

 

Facultatea de Ştiinţe Reale

 

Decan

Pavel Topală

     

0231-

067-43 06 24

3

68

0231-

3

99 41

   

52

3 68

 

0231-

 

Prodecan

Oxana Scutelnic

   

6

17 18

Secretar

Svetlana Voitovici

3

29

0231-

 

0231-

060-19 36 15

 

52

3 29

4

58 30

 

8

Metodist F/Z

Adela Cirimpei

3 29

0231-

0231-

068-37 39 36

52

3 29

2

83 49

Metodist F/R

Valentina Dunaeva

4 13

0231-

0231-

079-87 19 84

52

4 13

3

07 26

 

Catedra de matematică

 

Şef de catedră

Ina Ciobanu

3

37

0231-

0231-

079-30 60 66

 

52

3 37

3

20 65

Laborant superior

Marina Scurtu

3

37

0231-

0231-

069-56 08 18

 

52

3 37

4

14 28

 

Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti

 

Şef de catedră

Vitalie Beşliu

   

0231-

069-75 87 58

4

81

0231-

4

71 27

   

52

4 81

0231-

 

Laborant superior

Ala Cazacu

   

2

01 62

068-06 35 06

Catedra de informatică aplicată şi tehnologii informaţionale

Şef de catedră

Eugen Plohotniuc

   

0231-

079-62 58 18

4

88

0231-

6

94 66

   

52

4 88

0231-

 

Laborant superior

Galina Ciornaia

   

6

75 13

068-53 32 86

Laborator didactic „Electrotehnică şi maşini electrice”

 

Şef laborator

Valeriu Abramciuc

4

15

0231-

   
 

52

4 15

 

Laborator didactic „Electrotehnica practică”

 

Laborant superior

Pavel Lisnic

3

25

0231-

 

079-47 54 80

 

52

3 25

Atelier didactic „Tehnologii de prelucrare a lemnului”

 

Maistru de instruire

Mihail Bodnari

3

90

0231-

 

079-39 85 95

 

52

3 90

Atelier didactic „Tehnologii de prelucrare a metalului”

 

Maistru de instruire

Sveatoslav Juravski

3

41

0231-

0231-

 
 

52

3 41

3

02 63

 

Laborator de instruire „Multimedia”

 

Şef laborator

Andrei Cerneleanu

3

65

0231-

   
 

52

3 65

 

Laborator de cercetări ştiinţifice „Tehnologii laser”

 

Şef laborator

Ion Olaru

3

23

0231-

0231-

 
 

52

3 23

7

05 23

Laborator de cercetări ştiinţifice „Spectroscopie Optică”

 

Şef laborator

 

4

16

0231-

   
 

52

4 16

 

Laborator de cercetări ştiinţifice „Radiofizică”

 

Şef laborator

Serghei Botnariuc

3

83

0231-

   
 

52

3 83

 

Laborator de calculatoare nr. 523

 

Inginer programator

Ina Maslovscaia

3

92

 

0231-52 3 92

 

9

 

Laborator de calculatoare nr. 545

 

Inginer programator

Ina Maslovscaia

3

94

0231-

   
 

52

3 94

Centrul de resurse pentru formarea continuă a cadrelor didactice universitare în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie „WETEN – USB”

Coordonator

Valeriu Cabac

4

40

0231-

 

0231-

069-17 10 58

 

52

4 40

7

78 37

 

Facultatea de Limbi şi Literaturi străine

 

Decan

Iulia Ignatiuc

3

19

0231-

 

0231-

067-43 06 25

 

52

3 19

 

Prodecan

Viorica Condrat

3

49

0231-

 

0231-

068-68 78 71

 

52

3 49

7

52 11

Secretar

Maria Ciobanu

3

45

0231-

 

0231-

 
 

52

3 45

 

Metodist F/Z

Svetlana Lucic

3

49

0231-

 

0259-

068-85 27 05

 

52

3 49

6

33 95

Laborator de

         

calculatoare

Traducători

4

65

0231-

52

4 65

 

Catedra de filologie engleză

 

Şef de catedră

Ana Muntean

     

0231-

079-01 04 85

3 26

0231-

6

22 36

   

52

3 26

 

0231-

 

Laborant superior

Victoria Emciuc

   

4

84 88

069-05 56 82

Centrul metodic

Dina Puiu

4 38

0231-

 

0231-

 

52

4 38

7

53 68

 

Catedra de filologie franceză

 

Şef de catedră

Liliana Gheorghiţă

     

0262-

068-94 44 22

0231-

5

35 10

Laborant superior

Elena Drab

3

35

52

3 35

   
 

Catedra de filologie germană

 

Şef de catedră

Irina Ciornaia

     

0231-

060-20 51 21

3 36

0231-

2

50 42

   

52

3 36

 

0231-

 

Laborant superior

Nicoleta Gorbani

   

7

92 27

078-80 78 83

Centrul metodic

Ana Pomelnicova

4 47

0231-

 

0231-

 

52

4 47

4

66 57

 

Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei şi Arte

 

Decan

Ion Gagim

3

58

0231-

 

0231-

067-43 06 26

 

52

3 58

7

55 30

Prodecan

Veronica Rusov

3

66

0231-

 

0231-

069-51 83 44

 

52

3 66

2

68 83

Secretar

Maria Sandiuc

3

69

0231-

 

0231-

 
 

52

3 69

7

57 71

10

Metodist F/R

Natalia Măneaţă

3

97

0231-

 

0231-

079-58 34 00

 

52

3 97

6

16 61

Catedra de pedagogie, învăţământ primar şi preşcolar

 

Şef de catedră

Lora Ciobanu

     

0231-

068-31 65 70

4

84

0231-

7

82 47

   

52

4 84

 

0252-

 

Laborant superior

Vera Dolinţă

   

5

95 95

069-29 32 10

 

Catedra de arte şi educaţie artistică

 

Şef de catedră

Margareta Tetelea

3 34

0231-

 

0231-

069-29 25 55

52

3 34

6

13 97

Laborant superior

Natalia Redina

4 79

0231-

 

0231-

069-96 13 45

52

4 79

3

50 43

 

Catedra de educaţie fizică

 

Şef de catedră

Alexandru Morari

     

0231-

079-58 99 67

3 15

0231-

6

78 96

   

52

3 15

 

0231-

 

Laborant superior

Aurica Gurcenco

   

4

01 29

069-88 46 41

Sala de sport (bl. 6)

 

4 49

 

0231-52 4 49

 
 

Facultatea de Psihologie şi Asistenţă socială

 

Decan

Valeriu Capcelea

 

0231-

 

0231-

067-43 06 27

   

4

85

52

4 85

 

0231-

 

Secretar

Natalia Cucereavîi

   

4

77 20

079-79 10 71

Prodecan

Vasilie Garbuz

 

0231-

 

0231-

 
   

3

57

52

3 57

 

0231-

 

Metodist F/R

Cătălina Ciorici

   

4

57 82

069-45 21 94

 

Catedra de psihologie şi asistenţă socială

 

Şef de catedră

Silvia Briceag

     

0231-

078-24 24 58

0231-

4

19 58

Laborant superior

Cristina Frunză

4

55

52

4 55

 

0-

 

Catedra de ştiinţe socioumane

 

Şef de catedră

Igor Cojocaru

 

0231-

 

069-60 09 81

   

3

74

52

3 74

 

0231-

 

Laborant superior

Tatiana Chelaru

   

7

45 24

 

Facultatea de Economie

 

Decan

Alla Trusevici

4

69

0231-

 

0231-

067-43 06 47

 

52

4 69

6

01 07

Prodecan

Corina Nichitcin

3

33

0231-

 

0231-

069-00 59 55

 

52

3 33

3

18 73

Secretar

Svetlana Edu

4

61

0231-

 

0231-

069-45 24 62

 

52

4 61

7

06 65

11

Metodist F/R

Marcela Demian

3

85

0231-

 

0231-

069-17 19 04

 

52

3 85

6

54 29

 

Catedra de finanţe şi contabilitate

 

Şef de catedră

Nelli

     

0231-

069-77 76 52

Amarfii-Railean

9

32 57

Laborant superior

Irina Lavric

3

98

0231-

 

069-17 20 05

 

52

3 98

Laborant superior

Olesea Samson

   

0231-

068-23 46 48

4

87 46

 

Catedra de economie şi management

 

Şef de catedră

Carolina Tcaci

4

90

0231-

 

0231-

0-

 

52

4 90

 

Laborant superior

Evelina Babii

 

0231-

 

0231-

 
   

4

90

52

4 90

 

0231-

 

Laborant superior

Stela Arventi

   

7

85 78

069-42 34 60

 

Facultatea de Drept

 

Decan

Viaceslav Pânzari

3

21

0231-

 

0231-

067-43 06 48

 

52

3 21

6

19 26

Prodecan

Ion Dănoi

3

30

0231-

   
 

52

3 30

Secretar

Mariana Griţco

3

27

0231-

   
 

52

3 27

Metodist F/R

Ina Bînzari

4

66

0231-

 

0231-

 
 

52

4 66

6

17 63

 

Catedra de drept privat

 

Şef de catedră

Eduard Boişteanu

     

0252-

060-06 44 86

0231-

2

63 90

Laborant superior

Natalia Gajosu