Sunteți pe pagina 1din 167

INTRODUCERE

n lumea de astzi proiectarea asistat de calculator a


devenit o necesitate evident. Mediul de lucru Visual C++
permite o mare variaie de implementare a problemelor de tip
ingineresc, matematic i nu numai.
Pentru a rezolva o problem de tip ingineresc, sau
matematic o metod de lucru ar fi folosirea claselor
MC!Microsoft oundation Classes" i eventual a #izard$
ului pus la dispoziie de Visual C++. Programele create din
aceast lucrare au fost create folosind Visual C++ %.&.
Pentru fiecare problem, s$au parcurs urmtorii pai'
(. Crearea unei ferestre de dialog pentru introducerea
datelor.
). *efinirea unor butoane i elemente de tip +dit ,o-
i .tatic ,o-, alte elemente grafice!imagini".
/. *efinirea unor funcii ataate butoanelor, care s
e-ecute anumite operaii pentru a rezolva problema.
0. 1fiarea rezultatului!2ntr$un +dit ,o- sau 2ntr$o
fereastr de mesa3e".
.pre e-emplificare , vom considera o problem simpla
de matematic.

Enunt:
. se citeasc i s se calculeze suma a dou numere
naturale.
Pentru a rezolva aceast problem trebuie sa parcurgem
paii descrii mai sus.
Pasul 1
Mai int4i se lanseaz 2n e-ecuie mediul de lucru Visual
C++. *in meniul ile alegem opiunea 5e6. Va aprea o
fereastr 2n catre se va alege tipul de aplicaie dorit!2n cazul de
fa MC 1pp #izard!e-e", numele aplicaiei!2n st4nga sus",
locaia unde va fi salvat aplicaia!2n stinga".
1poi se va solicita tipul de fereastr dorit. .e va alege
*ialog ,ase i se apas butonul NEXT> . Vei fi 2ntrebai apoi
ce elemente dorii s fie introduse!7elp, butoane /*, 1ctiv 8
Controls, etc." *up ce se vor selecta elementele dorite se
apas din nou butonul NEXT>. Va aprea urmtoarea
fereastr'
.untei 2ntrebai dac s fie introduse comentarii sau nu
2n proiectul dvs. .e recomand acceptarea acestora deoarece
pot reprezenta nite puncte de g9ida3 utile 2n timpul
programrii.
n fine ultima alegere trebuie fcut este daca aplicaia
va fi facut 2n formal rulabil!statical lin:ed librar;" indiferent
de calculatorul pe care ruleaz sau dac va necesita ca pe
calculatorul respective sa fie de3a instalat Visual C++!s9ared
*<<".
Pasul 2
.e definesc bo-ele de editare si butoanele necesare'
$ ) +dit ,o- !pt. introducerea valorilor a i b"
$ ) .tatic ,o- !pt. a afia ce trebuie introdus"
$ ( buton de calcul !care va fi afiat pentru calcului
valorilor"
$ ( buton de Cancel! pentru a anula o operaie"
n partea sting 3os se observ / seciuni' Classes unde
sunt afiate clasele, Resources unde sunt vizualizate
resursele!fereste, meniuri, imagini" i ileVie6 unde se afl
fiierele.
.e alge obiunea =esource.
n zona principal se observ imaginea ferestrei 2n care
se va lucra.
n partea dreapt avem list de elemente. .e alege
elementul dorit i apoi se trege in zona din fereastr 2n care
dorim sa fie plasat.
>n buton de tip .tatic ,o- permite afiarea unui te-t.
Ca s realizm, aceasta alegem din dreapta .tatic ,o-, il
plasm unde dorim, apsm clic: dreapta pe acesta i alegem
opiunea Properties. Va aprea o fereastr!vezi fereastra din
partea de 3os" i 2n zona Caption se scrie te-tul dorit!ma-im
)?% caractere". n aceeai fereastr, 2n partea st4nga se gaseste
in cod de identificare e acestui element!@*CA.tatic". n zona
.t;le i +-tended .t;le se poate opta pentru diferite aspecte
de design a elementului selectat.
Pentru imagine este necesar introducerea unei noi
resurse' o imagine bmp. Pentru aceasta ne poziionm 2n
fereastra din st4nga pe numele proiectului!2n cazul nostru
suma resources" clic: dreapta si alegem obiunea Insert. .e
alege apoi obiunea ,itmap New dac se dorete un desen
nou, sau Import dac se se dorete un desen de3a e-istent aflat
pe 7**.
Pentru a introduce un desen se alege un element de tip
Picture i se introduce 2n fereastr. .e apas clic: drepta pe
acest element i se merge la Properties.
@n seciunea Type se alege ,itmap iar 2n seciunea
Image se alege ca opiune codul de identificare a imaginii
dorite!acesta se poate vedea 2n partea sting la seciunea
,itmap".
Pentru a introduce un buton se alege controlerul
respectiv i apoi la properties 2n seciunea Caption se scrie
numele dorit a fi afiat pe acesta. n cazul de fa butonul are
identificatorul @*BC, iar cel de Cancel este definit automat ca
avind indentificatorul @*Cancel. Cele dou bo-e de editare au
identificatorii @*CA+dit(!pentru variabila a",
@*CA+dit)!pentru variabila b".
Paii 3 i 4
nainte de a introduce funcia de calcul trebuie s
definim c4teva variabile. Pentru aceasta se selecteaz
fereastra, se apas clic: dreapta i se alege opiunea
Class#izard, apoi member variabile.
Va aprea o fereastr 2n care sunt afiai identificatorii
ce pot primi variabile'
Vom defini variabilele a si b pentru identificatorii
butoanelor de editare aps4nd pe butonul Add Variabile.
.e observ 2n figura de mai 3os modul de introducere al
datelor.
*eoarece datele de intrere trebuie sa fie naturale am
definit variabilele de tip intreg.
Pentru a define ca datele sa fie mai mari ca zero se
selecteaz variabila i, 2n partea de 3os se alege intervalul
&../)&&& !reamintim ca tipul intreg e limitat la valori intre
$/)D%E../)D%D"'
Frebuie s definim acum funcia de calcul. Pentru
aceasta se apas dublu clic: pe butonul pentru care se dorete
definirea funciei ce e-ecut operaia!2n cazul nostru butonul
Calculeaz". <a versiunile mai vec9i!Visual C++ ?.&" se
apas clic: dreapta se alege opiunea +vents. Va apare o
fereastr 2n care trebuie s definim tipul de apsareal
butonului !clic: sau dublu clic:"i apoi se alege opiunea Add
and Edit i se definesc tipul funciei, numele i lista de
parametri.
unciile cu identificatori @*B: i @*Cancel sunt
virtuale predefinite, ca atare nu mai este necesar definirea
tipului sau a liste de parametri.
<a apsarea butonului !" se poate defini funcia. @at
definiia funciei pentru calculul sumei'
void C.uma*lg''BnBC!"
G
HH FB*B' 1dd e-tra validation 9ere
>pdate*ata!"IHH actualizeaza datele din +dit,o-$urile definite in
fereastra
HH se efectueaza calculul
int sI
sJa+bI
HH se afiseaza datele intr$o fereastra de tip Message bo-.
C.tring sirI HH variabila sir va retine te-tul ce trebuie afisat
sir.ormat!K=ezultatul este LdK,s"IHH functia ormat poate
formata te-tul asemanator instructiunii printf
1f-Message,o-!sir"I HHafiseaza fereastra cu rezultate
C*ialog''BnBC!"IHH inc9ide fereastra curenta. daca este cazul
poate lipsi
M
Pentru rulare se apas fiebutonul cu semnul N din
Foolbar fie Ctrl+?, fie se algege obiunea +-ecute fin meniul
,uild.
@at rezultatul'
Problemele rezolvate de studeni sunt prezentate
parcurg4nd urmtoarele etape'
$ enuniul problemei
$ modelul matematic
$ programul
$ e-emplu concret de date de intrare i datele de iesire
pentru acesta
$ imagini cu ferestrele de introducere a datelor
$ imagini cu ferestrele de afiare a datelor.
acem observaia c dei ma3oritatea problemelor
respect aceste etape, 2n unele probleme apar i alte modaliti
de afiare sau rezolvare. <a acestea sunt menionate
diferenele.
*e asemenea datele de intrare i de ieire sunt fie
menionate direct 2ntr$o seciune, fie introduse 2n ferestrele de
lucru, observ4ndu$se 2n imagini.
Probleme rezolvate e stuentii !el"iu #oni$a%Tuos&
Ioan i 'mari(ei Ci)rian stuen(i la *a$ultatea e
Ele$trite"ni$& Iai
Problema nr.1

Enunt:
.e da o portiune de circuit intre bornele ( si ), care
contine doua rezistente conectate in serie si o sursa de
tensiune. @ntre cele doua rezistente se mai leaga o ramura de
circuit prin care circula curentul @
:
. .e cere sa se afle
intensitatea acestui curent @
:
.

+$"ema )ortiunii e $ir$uit:
Comentarii:
.ursa de tensiune are sensul dinspre borna ) spre (. <a
legarea celei de$a doua ramuri de circuit se formeaza un nou
nod de circuit pe care l$am notat cu /. =amura se leaga intre
cele ) rezistente iar curentul care circula prin ea are sensul
spre nodul pe care l$a format!in 3os". 1stfel in portiunea de
circuit sunt / curenti: I% I
3
% I
,
-
Date e intrare:
Tensiunea intre cele ) borne >
()
,
@ntensitatea curentului @,
.ursa de tensiune +
Cele doua rezistente =
(
si =
)
.
Date e iesire' @ntensitatea curentului @
:
.
#oel matemati$'
1plicind teorema ( a lui Circ99off avem
$@$@
:
+@
/
J& de aici rezulta ca
@
:
J @
/
$@I
*ar @
/
J!>
()
$=
(
O@$+"I
Nota:
Pentru valorile curentilor,a tensiunelor si a rezistentelor
nu se introduc numere negativeNNN
Valorile intensitatilor curentilor sunt calculate in
1mperiP1Q,a tensiunilor in VoltiPVQ,a rezistentelor in
B9miPRQ.
Pro.ramul !O"
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CCln(*lg''BnBC!"
G
HH FB*B' 1dd e-tra validation 9ere
C*ialog''BnBC!"I
float @:,@/I
@/J!float"!>()$=(O@$+"H=)I
@:J!float"@/$@I
C.tring .irI
.ir.ormat!KCurentul este'St LfK,@:"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
unde >(), =(, @, +, =), reprezint variabilele ataate edit
bo-urilor din fereastra de introducere a datelor. 1nalog i
pentru programele urmtoare, variabilele ce nu apar declarate
sunt var. ataate pentru c4mpurile edit bo-.
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
Problema nr.2
Enunt'
.e da o portiune de circuit intre bornele ( si ), care
sunt puse la potentialele V
(
si V
)
si este alcatuita din doua
rezistente si doua surse de tensiune cu sensuri opuse. .e cere
sa se determine curentul care circula prin aceasta poriune de
circuit @.
+$"ema )ortiunii e $ir$uit:
Date e intrare'
5odul ( se afla la potentialul V
(
,nodul ) la V
)
I
Valorile surselor de tensiune +
(
si +
)

Valorile rezistentelor =
(
si =
)
.
Date e iesire' @ntensitatea curentului @.
#oel mat"emati$:
iind date potentialele celor doua noduri putem afla
tensiune inte ( si )' >
()
JV
(
$V
)
I de aici curentul rezulta a fi'
@J!>
()
$+
(
++
)
"H!=
(
+=
)
"I
Nota: Pentru valorile datelor de intrare nu se introduc numere
negativeNNN
=ezistentele sunt calculate in B9miPRQ,tensiunile in
VoltiPVQ, curentul 2n 1mperiP1Q. .ensul curentului prin
circuit este ales arbitrarNN
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CCln)*lg''BnBC!"
G
HH FB*B' 1dd e-tra validation 9ere
C*ialog''BnBC!"I
int >()I
float @I
>()JV($V)I
@J!float"!>()$+(++)"H!=(+=)"I
C.tring .irI
.ir.ormat!KCurentul este'St LfK,@"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
Problema nr.3
Enunt:
.e da un circuit alcatiut din n rezistente si m surse de
tensiune toate fiind legate in serie. .ursele de tensiune au
acelas sens..e cere sa se determine rezistenta ec9ivalenta a
circuitului =e,sursa de tensiune ec9ivalenta +e,sursa de curent
ec9ivalenta @ge si conductanta ec9ivalenta Te.

+$"ema $ir$uitului'
Circuitul poate continua pina la n rezistente si m surseI
Date e intrare:
.e introduc nr de rezistente n si numarul de surse de
tensiune m din care va fi alcatiut circuitul si valorile celor n
rezistente si a celor m surse.
Date e iesire' =e, Te, +e, @geI
#oel mat"emati$: ormula pentru aflarea rezistentei
ec9ivalente atunci cund ele sunt legate in serie este'
=eJ=
(
+=
)
+U..+=
n
I iar pt surse de tensiune ' +eJ+
(
++
)
+U.
++
m
I
*aca stim =e si +e putem afla TeJ(H=e si @geJ+eH=eI
Nota' 5umarul de rezistente si de surse de tensiune introduse
nu trebuie sa depaseasca (& .Valorile datelor de intrare trebuie
sa fie positive si intregiI
>nitatile de masura folosite sunt ' B9mi, 1mperi, Volti.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CCln/*lg''BnBC!"
G
HH FB*B' 1dd e-tra validation 9ere
C*ialog''BnBC!"I
int iI
float =e,Te,@ge,+eI
=eJ&.&I +eJ&.&I
=eJ=(+=)+=/+=0+=?+=%+=D+=E+=V+=(&I
+eJ+(++)++/++0++?++%++D++E++V++(&I
TeJ!float"(H=eI
@geJ!float"+eOTeI
C.tring .irI
.ir.ormat!K=ezistenta ec9ivalenta este'St Lf Sn .ursa de tensiune ec9ivalenta este'St Lf Sn .ursa
de curent ec9ivalenta este'St Lf Sn Conductanta ec9ivalenta este'St LfK,=e,+e,@ge,Te"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
ereastra cu rezultate arata astfel'
Problma nr.4
Enunt:
olosind Feorma Trand .c9midt sa se determine o
baza ortonormata a vectorilor v(,v),v/.1cestia formeaza
initial o baza in Vn ,,JGv(,v),v/MI .e da produsul
W-,;XJ-(O;(+-)O;)+-/O;/I si vectorii v(!a(,b(,c("I
v) !a),b),c)"I v/!a/,b/,c/"I ce formeaza baza ,.,aza
ortonormata va fi ,B5JGe(,e),e/MI sa se gaseasca e(,e),e/I
Date e intrare: Vectorii din baza initiala v(,v),v/I
Date e iesire: Vectorii din noua baza ortonormata e(,e),e/I
#oel mat"emati$'
iind dati v(,v),v/ se vor calcula / vectori intermediari
prin t9 Trand .c9midt' 6(,6),6)I
1lgoritmul teoremei este'
213v14
223v256v2%7189671%7180714
233v356v3%7189671%71807156v3%7289672%7280724
Vectorii bazei ortonormate se vor calcula astfel'
e13719:71: 4 e23729:72:4 e33739:73:4

,B5JGe(,e),e/M
Nota' +lementele vectorilor v(,v),v/ sunt numere intregiI
unctia )rous;s/n%<%=1 calculeaza produsul scalar
dintre ) vectori - si ; de dimensiune nI
unctia >+/n%v1%v2%v3%71%72%731 calculeaza vectorii
intermediari 6(,6),6/I
unctia ?ON/n%71%72%73%e1%e2%e3" calculeaza vectorii
bazei ortonormate e(,e),e/I
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
float produsAs!int n,float -PQ,float ;PQ"
G
int iI
float pI
pJ&I
for!iJ&IiWnIi++"
pJp+-PiQO;PiQI
return pI
M
void T.!int n,float v(PQ,float v)PQ,float v/PQ,float
6(PQ,float 6)PQ,float 6/PQ"
G
int iI
float a,b,cI
for!iJ&IiWnIi++"
6(PiQJv(PiQI
aJprodusAs!n,v),6("HprodusAs!n,6(,6("I
for!iJ&IiWnIi++"
6)PiQJv)PiQ$aO6(PiQI
bJprodusAs!n,v/,6("HprodusAs!n,6(,6("I
cJprodusAs!n,v/,6)"HprodusAs!n,6),6)"I
for!iJ&IiWnIi++"
6/PiQJv/PiQ$bO6(PiQ$cO6)PiQI
M
void ,B5!int n,float 6(PQ,float 6)PQ,float
6/PQ,float e(PQ,float e)PQ,float e/PQ"
G
int iI
float p(,p),p/I
p(J&Ip)J&Ip/J&I
for!iJ&IiWnIi++"
G
p(Jp(+po6!6(PiQ,)"I
p)Jp)+po6!6)PiQ,)"I
p/Jp/+po6!6/PiQ,)"I
M
for!iJ&IiWnIi++"
G
e(PiQJ6(PiQHsYrt!p("I
e)PiQJ6)PiQHsYrt!p)"I
e/PiQJ6/PiQHsYrt!p/"I
M
M
void CProb(*lg''BnBC!"
G
HH FB*B' 1dd e-tra validation 9ere
C*ialog''BnBC!"I
int nJ/,iI
float v(P/Q,v)P/Q,v/P/Q,6(P/Q,6)P/Q,6/P/Q,e(P/Q,
e)P/Q,e/P/QI
v(P&QJv((I
v(P(QJv()I
v(P)QJv(/I
v)P&QJv)(I
v)P(QJv))I
v)P)QJv)/I
v/P&QJv/(I
v/P(QJv/)I
v/P)QJv//I
C.tring .irI
for!iJ&IiWnIi++"
.ir.ormat!KVectorii introdusi sunt'Sn Primul
vector'St L.)f St L.)fSt L.)fSn K,v(PiQ"I
1f-Message,o-!.ir"I
for!iJ&IiWnIi++"
.ir.ormat!KSn 1l doilea vector'St L.)f St L.)fSt
L.)fSn K,v)PiQ"I
1f-Message,o-!.ir"I
for!iJ&IiWnIi++"
.ir.ormat!KSn 1l treilea vector'St L.)f St L.)fSt
L.)fSn K,v/PiQ"I
1f-Message,o-!.ir"I
T.!n,v(,v),v/,6(,6),6/"I
for!iJ&IiWnIi++"
.ir.ormat!KVectorii 6 sunt'Sn Primul vector'St
L.)f St L.)fSt L.)fSn 1l doilea vector'St L.)fSt
L.)fStL.)f Sn1l treilea vector'St L.)fStL.)fSt
L.)fStK,6(PiQ,6)PiQ,6/PiQ"I
1f-Message,o-!.ir"I

,B5!n,6(,6),6/,e(,e),e/"I
for!iJ&IiWnIi++"
.ir.ormat!KVectorii din baza ortonormata
sunt'Sn Primul vector'St L.)f St L.)fSt L.)fSn 1l
doilea vector'St L.)fStL.)fStL.)f Sn1l treilea
vector'St L.)fStL.)fStL.)fStK,e(PiQ,e)PiQ,e/PiQ"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor
Problma nr.5
Enunt:
Calculul sinusului si cosinusului cu argument dat in
grade.
Date e intare' .e introduce argumentul in grade ZI
Date e iesire' 1fiseaza sinus si cosinus de ZI
#oel mat"emati$' 1rgumentul Z se inmulteste cu valoarea
lui [J/,(0(?V)%?0I si se folosesc functiile matematice sin!"
si cos!"I
Nota' 1rgumentul trebuie sa fie nr pozitiv,realI
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CProb)*lg''BnBC!"
G
HH FB*B' 1dd e-tra validation 9ere
C*ialog''BnBC!"I
float a,b,-I
-J;O/.(0(?V)%?0H(E&I
aJsin!-"I
bJcos!-"I
C.tring .irI
.ir.ormat!KSn sin!Lf"J LfSn cos!Lf"JLfK,-,a,-,b"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
Problema nr 6
Enunt :
Miscarea unei particule avind masa m si sarcina
electrica YX& are loc sub actiunea unui cimp magnetic unifom
si stationar,de inductie magnetica ,!r"J,Jct. <a momentul
t&J& particula este lansata din pozitia P&,cu o viteza v& si care
face cu linia de cimp prin P& un ung9i \ P&,[Q. .a se
determine'
a"Modelul matematic care descrie miscarea I
b"<egile de miscare ale particuleiI
Date e intrare:
masa particulei m,
Y$sarcina,
,$inductia magnetica ,
v
&
$viteza initiala,
\ ]ung9iul facut cu linia de cimpI
Date e iesire' Modelul matematic vectorial si scalarI legile
de miscare ale particulei.
#oel mat"emati$'
Modelul matematic vectorial este' Pd!drHdt"HdtQJYPdrHdtQ-,I
!..=.@." r!&"J&I pt t
&
J& I
PdrHdtQ!&"Jv
&
I
Modelul matematic scalar este'
mPd!d-Hdt"HdtQJY,Od;HdtI
mPd!d;Hdt"HdtQJ$Y,Od-HdtI
mPd!dzHdt"HdtQJ&I
<egile de miscare ale particulei sunt'
-!t"Jv
&
H6Osin!\"OP($cos!6t"QI
;!t"Jv
&
H6Osin!\"Osin!6t"I pt tXJ&I
z!t"Jv
&
OtOcos!\"I
Nota' !..=.@."J reprezinta sistemul de referinta inertialI
v
&
Jviteza initialaI
t
&
Jmomentul initialI
6J^Y^,Hm ' pulsatia ciclotronicaI
Valorile introduse pt masa si viteza initiala trebuie sa fie
numere pozitiveI
.arcina electrica trebuie sa fie pozitivaI
>ng9iul \ este introdus in gradeI
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CProb/*lg''BnBC!"
G
C*ialog''BnBC!"I
float -,;,z,g,6,9I
C.tring .irI
.ir.ormat!K*atele introduse sunt'Sn masa'St LfSn sarcina pozitiva'St Lf Sn inductia magnetica'St LfSn viteza
initiala'St LfSn ung9iul fi'St LfK,m,Y,,,v&,fi"I
1f-Message,o-!.ir"I
gJYO,I
6JgHmI
9Jv&H6I
.ir.ormat!KModelul matematic care descrie miscarea este'Sn .ingura forta care actioneaza asupra particulei
este forta <orentz 'fJYv-,ISn Modelul vectorial este'mOPd!drHdt"HdtQJYPdrHdtQ-, Sn <a t&J& r!&"J&Sn PdrHdtQ
!&"Jv&ISn Modelul matematic scalar este'mOPd!d-Hdt"HdtQOd;HdtJY,Od;HdtISt mOPd!d;Hdt"HdtQJ$Y,Od-HdtISt
mOPd!dzHdt"HdtQJ&ISn LfOPd!d-Hdt"HdtQJLfOd;HdtISn LfOPd!d;Hdt"HdtQJ$LfOd-HdtISn
LfOPd!dzHdt"HdtQJ&IK,m,g,m,g,m"I
1f-Message,o-!.ir"I
.ir.ormat!K<egile de miscare ale particuleisunt'Sn -!t"JLfOsin!Lf"OP($cos!LfOt"QISn ;!t"J
LfOsin!Lf"Osin!LfOt"ISn z!t"JLfOtOcos!Lf"IK,9,fi,6,9,fi,6,v&,fi"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu ferestrele cu rezultate'
Problema nr.7
Enunt:
.e da un circuit alcatuit din n conductante si m surse
de current. Foate sunt legate in paralel iar sursele de curent
sunt dispuse in acelas sensI .e cere sa se determine
conductanta ec9ivalenta Te, rezistenta ec9ivalenta =e, sursa
de curent ec9ivalenta @ge si sursa de tensiune ec9ivalenta +eI

+$"ema $ir$uitului in )aralel'
Circuitul poate continua pina la n conductante si m surse
de current.
Pe sc9ema = este TI
Date e intrare' .e introduc numarul de conductante si de
surse de current si valorile numerice ale celor n conductante si
m surseI
Date e iesire' Te, =e, @ge, +eI
#oel mat"emati$' ormulele pentru circuitele in paralel
sunt'
TeJT(+T)+U+TnI
=eJ(HTeI
@geJ@g(+@g)+U+@gmI
+eJ@geO=eI
Nota' 5umarul de conductante si de surse de curent introdus
nu trebuie sa depaseasca (&I
Valorile pentru datele introduse trebuie sa fie pozitive si
intregiI
>nitatile de masura folosite sunt' B9mi,1mperi,VoltiI
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CFest0*lg''BnBC!"
G
HH FB*B' 1dd e-tra validation 9ere
C*ialog''BnBC!"I
float +e,=e,@ge,TeI
TeJ&.&I @geJ&.&I
TeJT(+T)+T/+T0+T?+T%+TD+TE+TV+T(&I
@geJ@g(+@g)+@g/+@g0+@g?+@g%+@gD+@gE+@gV+@g(&I
=eJ!float"(HTeI
+eJ!float"@geHTeI
C.tring .irI
.ir.ormat!K=ezistenta ec9ivalenta este'St Lf Sn .ursa de curent ec9ivalenta este'St Lf Sn .ursa
de tensiune ec9iv este'St Lf Sn Conductanta ec9ivalenta este'St Lf K,=e,@ge,+e,Te"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu fereastra cu rezultate'
Problema nr. 8
Enunt:
Calculeaza o integrala improprie din functia
f!-"Jsin!-"H- 2n intervalul P&../.(0Q, piJ/.(0I
+-emple de integrale improprii.
(
(H )
&
# d#

,
&
sin #
d#
#

,
)
! " #
e d#

I
#oelul matemati$
.e poate lua orice integrala improprie de speta @ din
analiza matematica !se observa varietteaa functiilor integrant".
1lgoritmul de calcul a lvalorii integralei foloseste metoda
punctelor mediane'
& & &
! H )" s $ % a $ +
,unde
&
$ b a
,
(
H /
& &
$ $

I
(
( ( ( (
(
(
! ! ! ! ?H %" " ! ! ! (H %" ""
/
&
n
& & & & &
i
s s $ % a i $ % a i $

+ + + +

,
>nde
(
H /
& &
$ $

,:J(,),/,UUUU.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
float functie!float -"
G
return sin!-"H-I
M
float impropriu!float functie!float", float a, float
b"
G
const float epsJ(e$%I
const int :ma-J(VI
float 9,s,s&,sumI
float f(J(.H%.,f?J?.H%.I
long i,nI
int :I
9Jb$aI
nJ(I
s&J9Ofunctie!a+&.?O9"I
for!:J(I:WJ:ma-I:++"
G
sumJ&.&I
for!iJ(IiWJnIi++"
sum+Jfunctie!a+!i$f?"O9"+functie!a+!i$f("O9"I
sJ!s&+9Osum"H/I
if!fabs!s$s&"WJ epsOfabs!s"" brea:I
9HJ/InOJ/Is&JsI
M
if!:XJ:ma-" printf!KSn integrala improprie'S
numar ma-im de iteratii depasitK"I
return sI
MI
void C@ntegralaAimproprie*lg''BnBC!"
G
HH FB*B' 1dd e-tra validation 9ere
C*ialog''BnBC!"I
C.tring .irI
float -minJ&.&,-ma-J/.(0I
.ir.ormat!Kintegrala improprie calculata esteSn
@JLfK,impropriu!functie,-min,-ma-""I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu fereastra cu rezultate'
Problema nr. 9
Enunt:
.a se calculeze determinantul unei matrici patratice de
ordinul /.
Date e intrare: +lementele matricii introduse de la
tastaturaI
Date e iesire: *eterminantul matriciiI
#oel matemati$'
.$a folosit metoda clasica de calcul a
determinantului,prin adunarea minorilor formati de eliminarea
pe rind a liniilor si a coloanelor corespunzatoare fiecarui
element de pe o linie sau o coloana.
*aca avem o matrice' a
((
a
()
a
(/

1 J a
)(
a
))
a
)/

a
/(
a
/)
a
//
1tunci determinantul ei va fi'
det!1"J a
((
!a
))
Oa
//
$a
/)
Oa
)/
" +a
()
!$("!a
//
Oa
)(
$a
/(
Oa
)/
"+a
(/
!a
/)
Oa
)(
$a
/(
Oa
))
"I
Nota:
+lementele matricii vor fi numere intregiI
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
int det/!int n,int aPQP/Q"
G
int i,3,:,au-P/QP/Q,d,-I
iJ&I
dJ&I
for!3J&I3WnI3++"
if!3Xi"
G
-Ji+3I
for!:J&I:WnI:++"
G
au-P:QP3QJaP:QP3QI
aP:QP3QJaP:QPiQI
aP:QPiQJau-P:QP3QI
M
dJd+po6!!$(",-"O aPiQPiQO!aPi+(QPi+(QOaPi+)Q
Pi+)Q$aPi+(QPi+)QOaPi+)QPi+(Q"I
M
else
dJd+aPiQPiQO!aPi+(QPi+(QOaPi+)QPi+)Q$aPi+(Q
Pi+)QOaPi+)QPi+(Q"I
return dI
M
void CProbV*lg''BnBC!"
G
HH FB*B' 1dd e-tra validation 9ere
C*ialog''BnBC!"I
int nJ/,d,aP/QP/QI
aP&QP&QJa((I
aP&QP(QJa()I
aP&QP)QJa(/I
aP(QP&QJa)(I
aP(QP(QJa))I
aP(QP)QJa)/I
aP)QP&QJa/(I
aP)QP(QJa/)I
aP)QP)QJa//I
dJdet/!n,a"I
C.tring .irI
.ir.ormat!KSn *eterminantul matricei este'
LdK,d"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Problema nr 10;

Enunt:
iind dat un sistem de n forte, a caror intensitati sunt
cunoscute sa se determine'
a"+-presiile analitice ale vectorilor forta,
b"=ezultanta sistemuluiI
c"Momentele in report cu polul B ale tutuor fortelorI
d"Momentul rezultant in raport cu polul B al sistemuluiI
e" @nvariantul scalar al sistemuluiI
f"Momentul minim al sistemuluiI
Date e intrare: Modulul celor n forte !valoarea lor
numerica",coordonatele originii si a virfului fiecarei forteI
Date e iesire: +-presiile analitice ale fortelor,=ezultanta
sistemului,Momentele in raport cu B,momentul rezultantI
@nvariantul scalar,Momentul minimI
#oel matemati$'
Consideram ca avem n forte, pentru care stim
intensitatea!modulul",coordonatele originii si ale virfului
forteiI
a"+-presia analitica a fiecarei forte va fi' !e-presie vectoriala"
PiQJPiQP&Qi+PiQP(Q3+PiQP)Q:I
iJ&,n unde &,(,) sunt !-,;,z" ale sistemului de a-eI
!vector"PiQJ!scalar"PiQOabH^ab^I
>nde !scalar"PiQ este intensitatea fortei iI
!vector"abJabP&Qi+abP(Q3+abP)Q:I
^ab^Jradical!abP&QOabP&Q+ abP(QOabP(Q+abP)QOabP)Q"I
abP&QJbP&Q$aP&QI
abP(QJbP(Q$aP(QI
abP)QJbP)Q$aP)QI
unde aPiQ sunt coordonatele originii fortei i I
bPiQ sunt coordonatele virfuil fortei i I
b" =ezultanta sistemului va fi'
!vector" =JrP&Qi+rP(Q3+rP)Q: J_iI
c"Momentele in raport cu polul B aloe tuturor fortelor sunt'
Mo!PiQ"JmPiQP&Qi+mPiQP(Q3+mPiQP)Q:I

>nde mPiQP&QJaP(QOPiQP)Q$aP)QOPiQP(QI
mPiQP(QJaP)QOPiQP&Q$aP&QOPiQP)QI
mPiQP)QJaP&QOPiQP(Q$aP(QOPiQP&QI
d"Momentul resultant in raport cu polul B al sistemului este'
!vector"MJMP&Qi+MP(Q3+MP)Q:I
>nde MP&QJ _mPiQP&QI
MP(QJ _mPiQP(QI
MP)QJ _mPiQP)QI
e"@nvariantul scalar al sistemului este'
=MJrP&QOMP&Q+rP(QOMP(Q+rP)QOMP)QI
f" Momentul minim al sistemului este'
!vector"MminJMminP&Qi+MminP(Q3+MminP)Q:I
>nde MminP&QJ=MOrP&QH=mod)I
MminP(QJ=MOrP(QH=mod)I
MminP)QJ=MOrP)QH=mod)I
=mod)J=O=JrP&QOrP&Q+rP(QOrP(Q+rP)QOrP)QI
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CProbE*lg''BnBC!"
G
C*ialog''BnBC!"I
float f-(P/Q,f-)P/Q,fa(P/Q,fa)P/Q,fo(P/Q,fo)P/QI
float ab(P/Q, ab)P/Q, ab/P/Q, abmod(, abmod),
abmod/, f(P/Q, f)P/Q, f/P/Q, m(P/Q, m)P/Q,m/P/QI
int i,3I
f-(P&QJ-(I
f-(P(QJ;(I
f-(P)QJz(I
f-)P&QJ-)I
f-)P(QJ;)I
f-)P)QJz)I
fa(P&QJa(I
fa(P(QJb(I
fa(P)QJc(I
fa)P&QJa)I
fa)P(QJb)I
fa)P)QJc)I
fo(P&QJo(I
fo(P(QJp(I
fo(P)QJY(I
fo)P&QJo)I
fo)P(QJp)I
fo)P)QJY)I
for!iJ&IiW/Ii++"
G
ab(PiQJf-)PiQ$f-(PiQI
ab)PiQJfa)PiQ$fa(PiQI
ab/PiQJfo)PiQ$fo(PiQI
M
abmod(JsYrt!ab(P&QOab(P&Q+ab(P(QOab(P(Q+ab(
P)QOab(P)Q"I
abmod)JsYrt!ab)P&QOab)P&Q+ab)P(QOab)P(Q+ab)
P)QOab)P)Q"I
abmod/JsYrt!ab/P&QOab/P&Q+ab/P(QOab/P(Q+ab/
P)QOab/P)Q"I
for!3J&I3W/I3++"
G
f(P3QJ!(Oab(P3Q"Habmod(I
f)P3QJ!)Oab)P3Q"Habmod)I
f/P3QJ!/Oab/P3Q"Habmod/I
M
C.tring .irI
.ir.ormat!KSn ortele introduse sunt'Sn r(J
Lfi+Lf3+Lf: Sn r)JLfi+Lf3+Lf:I Sn r/J
Lfi+Lf3+Lf:IK,f(P&Q,f(P(Q,f(P)Q,f)P&Q,f)P(2,
f)P)Q,f/P&Q,f/P(Q,f/P)Q"I
1f-Message,o-!.ir"I
m(P&QJf-(P(QOf(P)Q$f-(P)QOf(P(QI
m(P(QJf-(P)QOf(P&Q$f-(P&QOf(P)QI
m(P)QJf-(P&QOf(P(Q$f-(P(QOf(P&QI
m)P&QJfa(P(QOf)P)Q$fa(P)QOf)P(QI
m)P(QJfa(P)QOf)P&Q$fa(P&QOf)P)QI
m)P)QJfa(P&QOf)P(Q$fa(P(QOf)P&QI

m/P&QJfo(P(QOf/P)Q$fo(P)QOf/P(QI
m/P(QJfo(P)QOf/P&Q$fo(P&QOf/P)QI
m/P)QJfo(P&QOf/P(Q$fo(P(QOf/P&QI
.ir.ormat!KSn Momentul fortei ( este' Sn Mo(J
Lfi+Lf3+Lf: Sn Momentul fortei ) este'Sn
Mo)JLfi+Lf3+Lf: Sn Momentul fortei / este'Sn
Lfi+Lf3+
Lf:K,m(P&Q,m(P(Q,m(P)Q,m)P&Q,m)P(Q,m)P)Q,m
/P&Q,m/P(Q,m/P)Q"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
Problema nr 11
Enunt:
olosind metoda @acobi sa se determine forma
canonica pentru o forma patratica de ordinul/ de forma'
9!-" J a(O-(O-( + a)O-)O-) + a/O-/O-/$
bO-(O-) ] cO-(O-/ ] dO-)O-/I
Date e intrare' 5umarul de indici ai functionalei patratice n
care este WJ/ si elementele matricii T completata sub forma
prezentata mai 3os. Coeficientii care lipsesc se inlocuiesc in
matrice cu &.
Date e iesire' Coeficientii formei canonice f(,f),f/. *e aici
forma canonica va rezulta astfel'
9!-"Jf(O`(O `(+f)O `)O `)+f/O `/O `/I
si signatura sgn!p,Y,r"I
#oel matemati$'
9!-" este o functionala patraticaI Pentru a gasi forma ei
canonica o scriem sub forma unei functii biliniare astfel'
g!-,;"J a(O-(O;( + a)O-)O;)+a/O-/O;/$ bH)O-(O;)$
bH)O-)O;($cH)O-(O;/$cH)O-/O;($dH)O-)O;/$dH)O-/O;)I
Coeficientii noi care s$au format sunt elementele
matricei functionalei patrarice'
a( ]bH) ]cH)
TJ $bH) a) $dH)
$cH) $dH) a/
.e vor calcula / determinanti ' *(Ja(I
*)Ja(Oa) $ cH)ObH)I
*/Jdet!T"I
orma canonica va fi'
"/<13@10A10 A1B@20 A20 A2B@30 A30 A34
unde fi,f),f/ sunt coeficientii formei canonice'
f(J(H*(I
f)J*(H*)I
f/J*)H*/I
.ignatura formei va fi ' s.n/)%C%r14
>nde pJnr de coeficienti pozitiviI
YJnr de coeficienti negativeI
rJnr de coeficienti nuliI
Nota: Coeficientii se introduc sub forma de matrice e-act
elementele din matricea T pe care am format$oI
@n functia et/n%a1 se va calcula determinantul matricii
T care este */.
@n functia e<);$/n%.1 se vor calcula determinantii
intermediari *( si *), afiseaza *(,*),*/ apoi calculeaza
coeficientii formei canonice dupa modelul prezentat mai sus
si 2i afisazaI
>rmeaza calcularea signaturii si afisarea ei prin
verificarea coeficientilor !citi sunt pozitivi ,citi negativi si citi
nuli"I
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
int det!int n,int aPQP/Q"
G
int i,3,:,au-P(&QP(&Q,d,-I
C.tring s,gI
C.tring .irI
sJK KI
.ir.ormat!KSn Matricea functionalei patratice
este'SnK"I
1f-Message,o-!.ir"I
for!iJ&IiWnIi++"
G
for!3J&I3WnI3++"
G
g.ormat!KLdStK,aPiQP3Q"I
sJs+gI
M
sJs+KSnKI
M
1f-Message,o-!s"I
iJ&I
dJ&I
for!3J&I3WnI3++"
if!3Xi"
G
-Ji+3I
for!:J&I:WnI:++"
G
au-P:QP3QJaP:QP3QI
aP:QP3QJaP:QPiQI
aP:QPiQJau-P:QP3QI
M
dJd+po6!!$(",-"O aPiQPiQO!aPi+(QPi+(QOaPi+)Q
Pi+)Q$aPi+(QPi+)QOaPi+)QPi+(Q"I
M
else
dJd+aPiQPiQO!aPi+(QPi+(QOaPi+)QPi+)Q$aPi+(Q
Pi+)QOaPi+)QPi+(Q"I
return dI
M
void e-pAc!int n,int gPQP/Q"
G
int i,3,p,Y,rI C.tring .irI
float aP(&Q,dP(&QI
dP&QJgP&QP&QI
dP(QJgP&QP&QOgP(QP(Q$gP(QP&QOgP&QP(QI
dP)QJdet!n,g"I
.ir.ormat!KSn *eterminantul( ' LfSn
*eterminantul)'LfSn *eterminantul/'Lf
K,dP&Q,dP(Q,dP)Q"I
1f-Message,o-!.ir"I
aP&QJ(HdP&QI
for!iJ(IiWnIi++"
aPiQJdPi$(QHdPiQI
.ir.ormat!KSn Coeficientii din e-presia
canonica sunt'St L?.)f StL?.)f StL?.)f
K,aP&Q,aP(Q,aP)Q"I
1f-Message,o-!.ir"I

pJ&IYJ&IrJ&I
for!iJ&IiWnIi++"
if!aPiQX&"
pJp+(I
else
if !aPiQW&"
YJY+(I
else
rJr+(I
.ir.ormat!KSn signatura este'!Ld,Ld,
Ld"K,p,Y,r"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
void CProb((*lg''BnBC!"
G
C*ialog''BnBC!"I
int dP/Q,-P/QP/Q,i,3I
float aP/QI
-P&QP&QJg((I
-P&QP(QJg()I
-P&QP)QJg(/I
-P(QP&QJg)(I
-P(QP(QJg))I
-P(QP)QJg)/I
-P)QP&QJg/(I
-P)QP(QJg/)I
-P)QP)QJg//I
e-pAc!n,-"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
Problema nr 12;

Enunt:
.a se afle derivate functiei f!-"Jsin!-".
*erivata se calculeaza pentru valorile
&
%
i
# i

+
,iJ&,(,),/,0,?,%I
#oelul matemati$:
Pentru calculul derivatei in aceste puncte se foseste
formula '
a ( &
i
% %
%
$

,pentru primul punct -&I


.e considera pasul 9J
H %
.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void C*erivatafunctieisin*lg''BnBC!"
G
HH FB*B' 1dd e-tra validation 9ere
C*ialog''BnBC!"I
int iI
float -P(&&Q,fP(&&Q,9,r,piJ/.(0()I
9JpiH%I
for!iJ&IiWnIi++"
-PiQJiO9I
for!iJ&IiWnIi++"
G
fPiQJ!sin!!-PiQ+("OpiH(E&"$sin!-PiQOpiH(E&""H9I
rJfPiQI
M
HH afisam val der pt punctele alese
C.tring .irI
.ir.ormat!Kderivata este LfK,r"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu fereastra cu rezultate'
Problema nr 13;

Enunt:
.a se apro-imeza valoarea lui
#
e .
Pentru calcularea lui
#
e s$a folosit seria de puteri '
(
N
# i
i
#
e
i

,
#oelul matemati$:
*eterminarea relatiei de recurenta'
(
(
, , &,
N ! ("
i
i
i i
# #
t t i
i i
+
+

+
*eci '
( )
(
( &
, , (
! (" (
i
i i
i
t # #
t t t
t i i
+
+

+ +
Calculul sumei
( i
s s t
+
+
Valorile initiale sunt' iJ&,sJ(,
&
(
i
t t
.tabilirea conditiei de convergenta
(
ma- ma-
(&& , (L
i
t
s

+
<
,numarul ma-im de iterati J)&.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void C+AlaA-*lg''BnBC!"
G
C*ialog''BnBC!"I
C.tring .irI
int i,nI
float tc,s,ti,epsI
.ir.ormat!K.eria eAlaA- se calculeaza pentruS
valorileSnJL./fSnepsma-JL./fSnnrma-J
L./fK,-,epsma-,nrma-"I
1f-Message,o-!.ir"I
sJ(I
tiJ(I
iJ&I
do
G
tcJtiO!-H!i+(""I
sJs+tcI
epsJfabs!tcHs"O(&&I
iJi+(I
if!iXnrma-"
G
.ir.ormat!KSnSnStStStsolutie divergenta NSnK"I
1f-Message,o-!.ir"I
MI
tiJtcI
M
69ile!epsXepsma-"I
HHprintf!KSnSnStSt.olutia esteJL./fSnSnK,s"I
.ir.ormat!KSnSnStSt.olutia esteJL./fSnSnK,s"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
Problema nr 14;

Enunt:
Fransfigurarea unei retele de trei elemente pasive de tip
resistor din stea in tring9i.
retea stea
R1
1.0Ohm_5%
R2
1.0Ohm_5%
R3
1.0Ohm_5%
retea triunghi
R1
1.0Ohm_5%
R2
1.0Ohm_5%
R3
1.0Ohm_5%
#oelul matemati$:
Pentru trecerea de la reteau stea la reteaua triung9i se se
utilizeaza formulele de calcul'
r
()
J!r
(
Or
)
+r
(
Or
/
+r
)
Or
/
"Hr
/
I
r
(/
J!r
(
Or
)
+r
(
Or
/
+r
)
Or
/
"Hr
)
I
r
)/
J!r
(
Or
)
+r
(
Or
/
+r
)
Or
/
"Hr
(
I
>nitatea de masura pentru rezistenta este o9m,se pot
lua multipli sau submultipli dar utilizatprul este limitat la tipul
de data @loat din mediul de programare.utilizatorul poate
considera valoarea ( ca fiind ( o9m, (:o9m, (mo9m, (go9m
sau (mo9m, uo9m e.t.c.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void C.teaAtriung9i*lg''BnBC!"
G
C*ialog''BnBC!"I
float r(),r(/,r)/I
C.tring .irI
.ir.ormat!K=ezistentele introduse suntSn =(J
L./fSn =)JL./fSn =/JL./fSnK,r(,r),r/"I
1f-Message,o-!.ir"I

r()J!r(Or)+r(Or/+r)Or/"Hr/I
r(/J!r(Or)+r(Or/+r)Or/"Hr)I
r)/J!r(Or)+r(Or/+r)Or/"Hr(I
.ir.ormat!Kr() este rezistenta ec9ivalenta intre
r( si r) r()JL./fSn r(/ este rezistenta
ec9ivalenta intre r( si r/ r(/JL./fSn r)/ este
rezistenta ec9ivalenta intre r) si r/ r)/J
L./fSnK,r(),r(/,r)/"I
1f-Message,o-!.ir"IM
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
Problema nr 15;

Enunt:
Fransfigurarea unei retele de trei elementepasivede tip
resistor din triung9i in stea.
retea triunghi
R1
1.0Ohm_5%
R2
1.0Ohm_5%
R3
1.0Ohm_5%
retea stea
R1
1.0Ohm_5%
R2
1.0Ohm_5%
R3
1.0Ohm_5%
#oelul matemati$:
Pentru trecerea de la reteau triung9i la reteaua stea se se
utilizeaza formulele de calcul'
r
()
J!r
(
Or
)
"H!r
(
+r
)
+r
/
"I
r
(/
J!r
(
Or
/
"H!r
(
+r
)
+r
/
"I
r
)/
J!r
)
Or
/
"H!r
(
+r
)
+r
/
"I
>nitatea de masura pentru rezistenta este o9m,se pot
lua multipli sau submultipli dar utilizatprul este limitat la tipul
de data @loat din mediul de programare.utilizatorul poate
considera valoarea ( ca fiind ( o9m, (:o9m, (mo9m, (go9m
sau (mo9m, uo9m e.t.c.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CFriung9iAstea*lg''BnBC!"
G
C*ialog''BnBC!"I
float r(),r(/,r)/I
C.tring .irI
.ir.ormat!K=ezistentele introduse sunt'Sn =(J
LfSn=)JLfSn=/JLfK,r(,r),r/"I
1f-Message,o-!.ir"I
r()J!r(Or)"H!r(+r)+r/"I
r(/J!r(Or/"H!r(+r)+r/"I
r)/J!r)Or/"H!r(+r)+r/"I
.ir.ormat!KStr() este rezistenta ec9ivalenta
intre r( si r) r()JL./fSnS r(/ este rezistenta
ec9ivalenta intre r( si r/ r(/JL./fSnS r)/ este
rezistenta ec9ivalenta intre r) si r/ r)/J
L./fSnK,r(),r(/,r(/"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu fereastra de rezultate'
Problema nr.16
Enunt:
.a se construiasca polinonul de interpolare <agrange
pentru functia data prin tabelul de valori'
<
,
D
E
D
1
D
2
D
3
D
4
=
,
F
1
F
2
F
3
F
4
F
G
#oel matemati$'
Valorile din tabel pot continua pina la -n si ;n. unctia
este cunoscuta prin valorile sale in cele !n+(" puncte ,-
:
,
:J&,nI iar ;
:
Jf!-
:
"I
.e pune problema determinarii unui polinom de grad n
care sa coincida cu functia in cele !n+(" puncte.Polinomul se
noteaza <n!-"IVa trebiu sa avem deci <n!-
:
"Jf!-
:
"J;
:
I cu
:J&,(I

Hn/<13=
E
0I
E
/<1B=
1
0I
1
/<1B---B=
n
0I
n
/<14
unde ;
:
sunt cele!n+(" valori ale functiei iar \:!-" sunt !n+("
polinoame de grad n avind forma generala '
\:!-"J!-$-&"!-$-("...!-$-
n
"H!-
:
$-&"!-
:
$-("...!-
:
$-!:$(""...!-
:
$-
n
"I
unde iJ&,nI ib:I
sau putem scrie' \:!-"Jprodus!-$-
i
"Hprodus!-
:
$-
i
"I ib:I
orma generala a polinomului <agrange este'
<n!-"J_ ;
:
O \:!-"I :J&,nI
*aca se cere calcularea functiei intr$un anumit punct
dat, z, atunci valoare functiei sa va calcula punind numarul z
in locul lui - din e-presia generala a lui <n!-" astfel'
Hn/z13J =,0 I,/z14 iar f!z"J<n!z"I
Date e intrare: Valorile din tabel' punctele pt care se
aplica functia i valorile functiei in acele puncteI si un alt
punct in care se doreste calcularea funstiei ,zI
Date e iesire: Valoarea functiei f!-" intr$un punct
oarecare zI
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s
void C<agrange*lg''BnBC!"
G
C*ialog''BnBC!"I
int i,:I
float fiP?Q,ln,pP?Q,-P?Q,;P?QI

-P&QJ-&I
-P(QJ-(I
-P)QJ-)I
-P/QJ-/I
-P0QJ-0I
;P&QJ;&I
;P(QJ;(I
;P)QJ;)I
;P/QJ;/I
;P0QJ;0I

C.tring .irI
.ir.ormat!KSn *atele introduse sunt'Sn -P&QJ
L.)f ;P&QJL.)f Sn -P(QJ L.)f ;P(QJL.)f Sn
-P)QJ L.)f ;P)QJL.)f Sn -P/QJ L.)f ;P/QJ
L.)f Sn -P0QJ L.)f ;P0QJL.)f
K,-P&Q,;P&Q,-P(Q,;P(Q,-P)Q,;P)Q,-P/Q,;P/Q,-P0Q,;P0Q
"I
1f-Message,o-!.ir"I

for!:J&I:WnI:++"
fiP:QJ(I
for!:J&I:WnI:++"
for!iJ&IiWnIi++"
if!iNJ:"
fiP:QJfiP:QO!-P:Q$-PiQ"I
.ir.ormat!KSn Coeficientii fi sunt'Sn fiP&QJ
L.)f Sn fiP(QJL.)f Sn fiP)QJ L.)f Sn fiP/QJ
L.)f Sn fiP0QJ L.)f Sn
K,fiP&Q,fiP(Q,fiP)Q,fiP/Q,fiP0Q"I
1f-Message,o-!.ir"I
lnJ&I
for!:J&I:WnI:++"
pP:QJ(I
for!:J&I:WnI:++"
for!iJ&IiWnIi++"
if!iNJ:"
pP:QJpP:QO!z$-P:Q"I
for!iJ&IiWnIi++"
lnJln+;PiQOpPiQHfiPiQI
.ir.ormat!KSn Valoarea functiei in punctul
L.)f este L.)fK,z,ln"I
1f-Message,o-!.ir"I
M

Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor'
@magini cu fereastra de rezultate'
Problema nr.17
Enunt:
.a se descompuna in produs F. matricea 1. Matricea 1
este patratica si nesingulara'

a(( a() a(/..a(n

1J a)( a)) a)/..a)n
................
an( an) an/..ann
#oel matemati$:
*eoarece matricea 1 este nesingulara! det1b&" ea
poate fi descompusa intr$un produs de doua matrice '
$una inferior triung9ilara FI
$una superior triung9iulara .I
Matricea . are pe prima linie elementele primei linii din
1, iar matricea F are pe prima coloana elementele primei
coloane din 1 impartita la a(( iar pe diagonala principala
elementele sunt (I
@n prima faza matricile arata astfel'

a(( a() a(/..a(n ( & &...&

& s)) s)/..s)n a)(Ha(( ( &... &
.J FJ
& & s//..s/n a/(Ha(( t/) (... &
................ .....................
& & &.... snn an(Ha(( tn) tn/..(
=elatiile de calcul pt alementle necunoscute ale acestor
matrice sunt'
+
,K
3a
,K
5JT
,)
0+
)K
4 )31%,514
T
i,
319+
,,
0La
i,
5JT
i)
0+
),
M4 )31%,514
Date e intrare: Matricea 1,cu elemente numere realeI
Date e iesire: Matricile F si .I
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s
void CF.*lg''BnBC!"
G
C*ialog''BnBC!"I
int i,3,:,pI
float aP0QP0Q,tP0QP0Q,ssP0QP0Q,sum(,sum)I
aP&QP&QJa((I
aP&QP(QJa()I
aP&QP)QJa(/I
aP&QP/QJa(0I
aP(QP&QJa)(I
aP(QP(QJa))I
aP(QP)QJa)/I
aP(QP/QJa)0I
aP)QP&QJa/(I
aP)QP(QJa/)I
aP)QP)QJa//I
aP)QP/QJa/0I
aP/QP&QJa0(I
aP/QP(QJa0)I
aP/QP)QJa0/I
aP/QP/QJa00I
C.tring s,gI
C.tring .irI
sJK KI
.ir.ormat!KSn Matricea introdusa este'SnK"I
1f-Message,o-!.ir"I
for!iJ&IiWnIi++"
G
for!3J&I3WnI3++"
G
g.ormat!KL.)fStK,aPiQP3Q"I
sJs+gI
M
sJs+KSnKI
M
1f-Message,o-!s"I
for!iJ&IiWnIi++"
for!3J&I3WnI3++"
G
ssPiQP3QJ&I
tPiQP3QJ&I
M
iJ&I
for!3J&I3WnI3++"
ssPiQP3QJaPiQP3QI
for!iJ&IiWnIi++"
for!3J&I3WnI3++"
if!iJJ3"
tPiQP3QJ(I
3J&I
for!iJ(IiWnIi++"
tPiQP3QJaPiQP3QHaP&QP&QI
for!:J(I:WnI:++"
G
for!3J:I3WnI3++"
G
sum(J&I
for!pJ&IpWJ:$(Ip++"
sum(Jsum(+tP:QPpQOssPpQP3QI
ssP:QP3QJaP:QP3Q$sum(I
M
for!iJ:+(IiWnIi++"
G
sum)J&I
for!pJ&IpWJ:$(Ip++"
sum)Jsum)+tPiQPpQOssPpQP:QI
tPiQP:QJ(HssP:QP:QO!aPiQP:Q$sum)"I
M
M
.ir.ormat!KSn Matricea F este'SnK"I
1f-Message,o-!.ir"I
for!iJ&IiWnIi++"
G
for!3J&I3WnI3++"
G
g.ormat!KL.)fStK,tPiQP3Q"I
sJs+gI
M
sJs+KSnKI
M
1f-Message,o-!s"I
.ir.ormat!KSn Matricea . este'SnK"I
1f-Message,o-!.ir"I
for!iJ&IiWnIi++"
Gfor!3J&I3WnI3++"
G g.ormat!KL.)fStK,ssPiQP3Q"I
sJs+gI
M
sJs+KSnKI
M
1f-Message,o-!s"IM
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
Problema nr.18;
Enunt:
Pentru urmatorul circuit se cunosc @gJ)1, =J/1. .e cere s se
determine =- astfel incit @abJ)1I
#oel matemati$:
1legem sensurile curentilor pe laturile in care nu avem de3a sensul
dat de sursele de current. Pe laturile pe care avem surse de current sensul
curentului este dat de acestea.
.$au numerotat laturile ca in figur.
Conform legii lui B9m avem' @abJ>abH=I rezulta >abJ@abO=I
@nlocuind numeric >abJ)O/J%I
Conform teoremelor lui Cirrc9off avem relatiile'
@abO=+@-O=-$@gJ& rezulta @-O=-J@g$@abO=I
@nlocuid numeric @-O=-J$0I
$@g$@-$@(J& rezulta @-J$@g$@(I
$@g+@)+@(+@/J&I
$@)$@0+@ab+@gJ&I
$@/+@0$@gJ&I
1dunind ultimele doua relatii se reduce @0 si obtinem ]@)$@/J$)I
rezulta @)+@/J)I
@n program @)+@/ o notam cu s I
*in relatia ]@g+@)+@/+@(J& scoatem @(J@g$@)$@/J&I
=ezulta ca @-J$@g$&J$)I
=-J$0H@-J$0H$)J)I
Date e intrare' @g,=,@abI
>nitile de masura folosite sunt' @!1", =!c", >!V".
*atele introduse vor fi numere intregi.
Date e iesire' =-I
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
Programul funcioneaz pentru orice valori 2ntregi ale
datelor de intrare.
void CC<5n*lg''BnBC!"
G
HH FB*B' 1dd e-tra validation 9ere
C*ialog''BnBC!"I
int @(,s,>abI
float r-,@-I
>abJrO@abI
sJ@abI
@(Jig$sI
@-J$ig$@(I
r-J!ig$@abOr"H@-I
C.tring .irI
.ir.ormat!K =ezistenta r- este' L.)fK,r-"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu fereastra de rezultate'
Problema nr.19;
Enunt:
.a se scrie numarul natural a carui cod binar este
introdus de utilizator.Codul binar introdus va fi o combinatie
de 0 cifre de ( si &I
#oel matemati$:
Consideram ca 1,,,C,* sunt cele 0 cifre de & si (
introduse.5umarul natural va fi de forma'
5J *O)
/
+CO)
)
+,O)
(
+1O)
&
I
E<em)lu:
*orim sa gasim numarul natural a carui cod binar este'
((&&I
1sta inseamna ca avem' *J(, CJ(,,J&,1J&I
5umarul natural va fi' 5J(OE+(O)+&O)+&O(J(( deci 5J((I
Utilizarea )ra$ti$a a a$estor $onversii'
<a afisa3ele electronice' ceasuri electronice cu cifre,
panouri C=, etcI
Conversiile din numere naturale in cod biner si invers
se utilizeaza in decodificatoare ,C*$Dsegmante.
Circuitul de afisare va contine celula de afisare cu
Dsegmente si o retea logica de conversie binarI
1,,,C,* sunt intrari digitale si formeaza un numar
binar in cod ,C*J,innar; Coded *ecimal; ' 5zJ*O)
/
+CO)
)
+,O)
(
+1O)
&
I
5zJnumarul natural rezultat si care apare pe ecranele
ceasurilor, panourilorI
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CCod*lg''BnBC!"
G
HH FB*B' 1dd e-tra validation 9ere
C*ialog''BnBC!"I
int 5I
5JdOE+cO0+bO)+aI
C.tring .irI
.ir.ormat!KSn 5umarul a carui cod l$ati introdus este'LdK,5"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu fereastra de rezultate'
Problema nr.20;
Enunt:
ie / vectori a,b,c definiti astfel' aJa(Oi+a)O3+a/O:I
bJb(Oi+b)O3+b/O:I
cJc(Oi+c)O3+c/O:I
unde i,3,: sunt cursori.
.a se determine daca vectorii sunt coplanari si volumul
paralelipipedului format de acesti / vectori.
Date e intrare' coordonatele celor / vectori'
a(,a),a/,b(,b),b/,c(,c),c/I
Date e iesire'volumul paralelipipedului VpI
#oel matemati$'
Frei vectori sunt coplanari daca Wa,b,cXJ& adica daca
determinantul format din coordonatele celor / vectori este &'
*et

,
_

/ ) (
/ ) (
/ ) (
c c c
b b b
a a a
Volumul paralelipipedului va fi modul din acest determinant'
VpJ ^Wa,b,cX^
+-emplu '
Consideram ca avem urmatorii vectori ' aJi+)3$?:I
bJi$3+0:I
cJi$3+:I
Calculam determinantul format de acesti vectori pentru a afla
daca vectorii sunt coplanari sau nu. Matricea corespunzatoare
va fi'
( ) $?
MJ ( $( 0
( $( (
@ar determinantul ei va fi' dJV deci este diferit de & rezulta ca
vectorii nu sunt coplanari.
Volumul paralelipipedului va fi ^V^ si deci VpJVI
*aca vectorii erau coplanari VpJ&I
Bbservatie' Coordonatele vectorilor sunt introduse ca numere
reale
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
float det/!int n, float aP/QP/Q"
G
int i,3,:I
float au-P/QP/Q,d,-I
iJ&I dJ&I
for!3J&I3WnI3++"
if!3Xi"
G
-Ji+3I
for!:J&I:WnI:++"
G
au-P:QP3QJaP:QP3QI
aP:QP3QJaP:QPiQI
aP:QPiQJau-P:QP3QI
M
dJd+po6!!$(",-"O aPiQPiQO !aPi+(QPi+(QO aPi+)Q
Pi+)Q $ aPi+(QPi+)QO aPi+)QPi+(Q"I
M
else
dJd+aPiQPiQO!aPi+(QPi+(QOaPi+)QPi+)Q$aPi+(Q
Pi+)QOaPi+)QPi+(Q"I
return dI
M
void CCopl*lg''BnBC!"
G
C*ialog''BnBC!"I
float d,vp,aP/QP/QI
aP&QP&QJa(I
aP&QP(QJa)I
aP&QP)QJa/I
aP(QP&QJb(I
aP(QP(QJb)I
aP(QP)QJb/I
aP)QP&QJc(I
aP)QP(QJc)I
aP)QP)QJc/I
dJdet/!n,a"I
vpJ!float"fabs!d"I
if!dJJ&"
1f-Message,o-!KSn Vectorii sunt
coplanari Sn Volumul paralelipipedului este &K"I
else
G
C.tring .irI
.ir.ormat!KSn Vectorii sunt necoplanari Sn
Volumul paralelipipedului este 'LfK,vp"I
1f-Message,o-!.ir"I
M M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu fereastra de rezultate'
Problema nr. 21 ')ro<imarea @un$tiilor )rin Polinomul
Ne7ton $u i@erente ivizate'
Enunt:
.e considera o functie f ale carei valori se cunosc
intr$un ansamblu de noduri -
i
, iJ&,n nu neaparat
ec9idistante..e se determine un polinom de apro-imare
5e6ton cu diferente divizate care sa permita calculul functiei
in orice punct.
#oel matemati$:
+-presiile' !f!-("$f!-&""H!-($-&" , !f!-)"$f!-(""H!-)$-(",
U.' !f!-n"$f!-
n$(
""H!-n$-
n$("

.e numesc diferente divizate de ordinul ( ale lui f. 1ceste
diferente se noteaza prin' f!-&,-(",f!-(,-)",Uf!-
n$(
,-n".
*iferentele divizate de ordinul ( se constituie ca fiind
operatori liniari fata de f, fiind simetrice in raport cu punctele
-i,-3 . .e pot defini recursiv diferentele divizate de ordinul )
prin'
f!-i,-3,-:"J!f!-3,-:"$f!-i,-3""H-:$-3I
*iferentele divizate de ordinul : se scriu pornind de la
diferentele divizate de ordinul !:$(" astfel'
f!-
i$(
,-i,U-
i+:
"J P f!-i,U,-
i+:
"$f!-
i$(
,U,-
i+:$(
"QH-
i+:
$-
i$(
I
Polinomul 5e6ton cu diferente divizate este'
5n!-"Jf!-&"+f!-&,-("!-$-&"+U+f!-&,-(,U,-n"!-$-&"!-$-("
U!-$-
n$(
"I
>nde - este numarul in care dorim sa aflam valoarea functiei.
Date e intrare' 5umarul de noduri n , punctele -&,-(,U-n
si valorile functiei in aceste puncte f!-&",f!-("Uf!-n" si
nodul - in care dorim sa aflam valoarea functieiI
Date e iesire' Valoarea functiei intr$un punct datI
Nota' Punctele -&,-(,U-n vor fi numere intregi.Valorile
functiei in aceste puncte vor fi numere reale.
E<em)lu'
.e da o functie prin urmatoarele noduri '
-: ( ) /
f!-:" 0 ? %
f!-&,-("JPf!-("$f!-&"QH-($-&J!?$0"H)$(J(
f!-(,-)"JPf!-)"$f!-("QH-)$-(J!%$?"H/$)J(
f!-&,-(,-)"JPf!-(,-)"$f!-&,-("QH-)$-&J&
5n!-"Jf!-&"+f!-&,-("!-$-&"+f!-&,-(,-)"!-$-&"!-$-("J0+!-$("
*aca dorim sa aflam valoarea functiei in punctul /
inlocuim - cu / si avem f!/"J% care este o verificare conform
tabeluluiI
Pentru -JD avem valoarea functiei (&I
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
float divizate!int n, int -PQ, float fPQ"
G
int i,3,:,;I
float aP(&Q,s,pP(&QI
for!iJ&IiWn$(Ii++"
G
3Ji+(I
aPiQJ!fP3Q$fPiQ"H!-P3Q$-PiQ"I
M
pP&QJ(I
for!3J&I3Wn$(I3++"
G
:J3+(I
pP:QJpP3QO!;$-P3Q"I
M
sJfP&QI
for!iJ&IiWn$(Ii++"
G
3Ji+(I
sJs+aPiQOpP3QI
M
return sI
M
void C*ivizate*lg''BnBC!"
G
C*ialog''BnBC!"I
int -P(&QI
float 5n,fP(&QI
-P&QJ-&I
-P(QJ-(I
-P)QJ-)I
-P/QJ-/I
-P0QJ-0I
fP&QJf&I
fP(QJf(I
fP)QJf)I
fP/QJf/I
fP0QJf0I
5nJdivizate!n,-,f"I
C.tring .irI
.ir.ormat!KSn *atele introduse
sunt'Sn -P&QJ Ld fP&QJL.)f Sn -P(QJ Ld fP(QJ
L.)f Sn -P)QJ Ld fP)QJL.)f Sn -P/QJ Ld fP/QJ
L.)f Sn -P0QJ Ld fP0QJL.)f
K,-P&Q,fP&Q,-P(Q,fP(Q,-P)Q,fP)Q,-P/Q,fP/Q,-P0Q,fP0Q"I

1f-Message,o-!.ir"I
.ir.ormat!KValoarea functiei in
punctul ; este'St L.)fK,5n"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
Problema nr.22
Enunt:
.e considera un circuit sub forma de punte alcatuit din
0 impedante ca in figura de mai 3os..e dau ca date de intrare
valoarile a / impedante 'z(,z),z/, valoarea pulsatiei d si
capacitatea condensatorului Ce..a se determine valoarea celei
de$a 0$a impedante e-J=-+3d<-I unde =- este partea reala a
impedantei,rezistenta, iar <- este inductanta bobinei.
#oelul matemati$:
.e observa ca z(J=(, z)J=), z/J=/ iar
e-J=-+3d<-+(H3dCeI
*eci necunoscutele ce trebuie aflate sunt =- si <-I
@5 este indicatorul de nulI
olosim conditia de ec9ilibru >J&I
1plicind teoremele lui Circ99off avem relatiile'
@(J+Hz(+z0I @/J+Hz/+z)I unde @(,@/ sunt curentii din laturile
( si /I de aici rezulta ca z/O+Hz/+z)Jz(O+Hz(+z0I
Bbtinem in final ca impedantele din bratele opuse sunt
egale' z/z0Jz(z)I
>nde z0 este impadanta pe care trebuie sa o aflam
notata cu e-I
Finind cont de faptul ca z(J=( , z)J=), z/J=/ iar
e-J=-+3d<-+(H3dCe aplicind egalitatea obtinuta mai sus
avem =(=)J=/P=-+3!d<-$(HdCe"I
=(=)J=/=- rezulta ca =-J=(=)H=/I
<-J(HdOdOCeI
E<em)lu' Consideram ca avem datele z(J) cI z)J/ cI
z/J% cI dJ)& radHs, CeJ(& I
>nitatile de masura folosite sunt' cJB9mi,
radHsJradiani pe secundaI JfaraziI
olosind formulele de calcul prezentate avem
urmatoarele rezultate' =-J)O/H%J(I
<-J(H0&&O(&J(H0&&&J&,&&?I
*eci N<31BK0E%EEG4
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CPunte(*lg''BnBC!"
G
HH FB*B' 1dd e-tra validation 9ere
C*ialog''BnBC!"I
float r-,l-,--I
r-J!r(Or)"Hr/I
l-J(H!omegaOomegaOce"I
--JomegaOl-I
C.tring .irI
.ir.ormat!K@mpedanta necunoscuta este e-J Lf+3LfK,r-,--"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu fereastra de rezultate'
Problema nr.23

Enunt:
.e considera un circuit sub forma de punte ca in figura
urmatoare si care contine 0 impedante ' z(,z),z/,z- si o sursa
de tensiune +. @mpedanta z- este necunoscuta..e mai cunoaste
valoarea pulsatiei omega..e cere sa se afle valoarea
impedantei z-J=-+3 d<-I
#oel matemati$:

@5J indicator de nulI
e(Jr+=e+3d<eI
5otam cu =(Jr+=e si avem z(J=(+3d<eI
e)J=)I
e/J=/I
e-J=-+3d<-I
=)!=(+3d<e"J=/!=-+3d<-", rezulta de aici ca'
=)O=(J=/O=- ,de unde rezulta' =-J=)O=(H=/
d<eO=)J d<-O=/,de unde rezulta <-J<eO=)H=/
*eci am aflat e-J=-+3 d<-I
*ate de intrare' Valorile celor / impedante cunoscute z(,z),z/
si pulsatia dI
*ate de iesire' Valoarea impedantei necunoscute e-J =-+3
d<-I
E<em)lu'
Considerem ca' z(J(+3?I e)JEI e/J)I
@nlocuind numeric in relatiile de mai sus avem
=-JEO(H)J0 iar <-J?OEH)J)&
=ezulta ca e-J0+3)&I
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CPunte)*lg''BnBC!"
G
HH FB*B' 1dd e-tra validation 9ere
C*ialog''BnBC!"I
float r-,l-,--I
r-J!r(Or)"Hr/I
l-J!-(Or)"H!omegaOr/"I
--JomegaOl-I
C.tring .irI
.ir.ormat!K@mpedanta necunoscuta este e-J Lf+3LfK,r-,--"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu fereastra de rezultate'
Problema nr 24;
Enunt:
.a se calculeze laturile si ung9iurile triung9iului format din /
vectori'
aJa(Oi+a)O3+a/O:I
bJb(Oi+b)O3+b/O:I
cJc(Oi+c)O3+c/O:I
unde i,3,: sunt cursori!vectori unitari"
Date e intrare' coordonatele celor / vectoriI
Date e iesire' dimensiunea celor / laturilor si
cosinusurilecelor / ung9iuri.
#oelul matemati$'
*aca avem coordonatele vectorilor atunci putem afla laturile
triung9iului deoarece laturile sunt de fapt lungimile vectorilor'
<(J^a^I <)J^b^I </J^c^I
^a^J
/ O / ) O ) ( O ( a a a a a a + +
J<(I
^b^J
/ O / ) O ) ( O ( b b b b b b + +
J<)I
^c^J
/ O / ) O ) ( O ( c c c c c c + +
J</I
Cosinusurile ung9iurilor se afla cu formulele'
cos1JWc,$bXH^c^O^b^I
cos,JWa,$cXH^a^O^c^I
cosCJW$a,bXH^a^O^b^I
*eci pentru a calcula cosinusurile trebuie sa calculam
produsele scalare ' Wc,$bX,Wa,$cX, W$a,bX
Wc,$bXJ$Wc,bXJ$!c(Ob(+c)Ob)+c/Ob/"I
Wa,$cXJ$Wa,cXJ$!a(Oc(+a)Oc)+a/Oc/"I
W$a,bXJ$Wa,bXJ$!a(Ob(+a)Ob)+a/Ob/"I
+-emplu'
Consideram ca avem vectorii' aJi+3$):I
bJ/i+)3$?:I
cJ$0i$/3+D:I
Calculam modulele acestor vectori care sunt de fapt lungimile
laturilor triung9iului'
^a^J 0 ( ( + + J
%
J<(I
^b^J
)? 0 V + +
J
/E
J<)I
^c^J
0V V (% + +
J
D0
J</
Calculam apoi produsele scalare'
$Wc,bXJ$!$()$%$/?"J?/
$Wa,cXJ$!$0$/$(0"J)(
$Wa,bXJ$!/+)+(&"J$(?
1cum putem calcula cosinusurile ung9iurilor'
cos1J?/H!
/E
O
D0
"I
cos,J)(H!
%
O
D0
"I
cosCJ$(?H!
%
O
/E
"I
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CVect*lg''BnBC!"
G
C*ialog''BnBC!"I
int aP/Q,cP/Q,bP/QI
float la,lb,lc,cosAa,cosAb,cosAcI
aP&QJa(I
aP(QJa)I
aP)QJa/I
bP&QJb(I
bP(QJb)I
bP)QJb/I
cP&QJc(I
cP(QJc)I
cP)QJc/I
laJlungime!a,n"I
lbJlungime!b,n"I
lcJlungime!c,n"I
cosAaJ!$scalar!c,b,n""H!lbOlc"I
cosAbJ!$scalar!a,c,n""H!laOlc"I
cosAcJ!$scalar!a,b,n""H!laOlb"I
C.tring .irI
.ir.ormat!KSn <ungimile laturilor triung9iului sunt' L.)f,L.)f,L.)fK,la,lb,lc"I
1f-Message,o-!.ir"I
.ir.ormat!KSn Cosinusurile ung9iurilor triung9iului sunt' L.)f,L.)f,L.)fK,cosAa,cosAb,cosAc"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu fereastra de rezultate'
Problema nr 25; PUNTE' DE #'+UR' 2!E'T+TONE
Enunt
Clasa de precizie cJ&.&? data,avand rezistorul =) cu
cinci decade reglabil intre &.( o9m si ((((( o9m. .e cere sa
se determine valoarea rezistentei =-, eroarea absoluta,si
relative limita asupra rezultatului,surentii admisibili pentru
fiecare decada a rezistentelor din brtatele puntii,tensiunea
ma-ima admisibila de alimentare a puntii asa incat nici o
rezistenta san u fie solicitata.

#oel matemati$:
Valoarea
X
R
se calculeaza cu
/
)
0
X
R
R R
R

,iar
0 /
0
(&
N
R
R
R

rezulta
(&&
N
X X
R c
R R
"
_
t

,
,
PLQ (&&
X
X
R
X
R
R

.
Pentru curentul adimisibil ma-im ,se calculeaza cu formula
pentru fiecare valoare a lui =)'
admisibil
'
I
R
.
<a ec9ilibru curentul prin indicatorul de null este & rezulta ca
X
R
si
)
R
sunt parcurse de acelasi current @(, iar
/
R
si
0
R
de un
acelasi current @)'
(
) X
E
I
R R

+
si )
/ 0
E
I
R R

+
.
Valorile ma-ime pentru @( si @) sunt dictate de curentul
admisibil prin decadacea mai mare care este parcursa de
@(,respective @) asa incat ramura !
X
R
+
)
R
" admite'
( )
! " H
X admisibil
E R R I +
iar ramura !
/ 0
R R +
" '
( / 0
! " H
admisibil
E R R I +

D'TE DE INTR'RE IN 'H>ORIT#
.e introduce in problema rezistentele =),=/,=0,puterea
ma-ima admisibila pentru fiecare element de rezistenta al
puntii,constanta puntii.
EDE#PHU CONCRET DE UTIHIN'RE '
PRO>R'#UHUI

/
)
0
(&&&
((/).? ((/.)?
(&&
X
R
R R
R

,
0 /
0
(&
N
R
R
R

,
/
&.&? (&
((/).? &.((
(&& (&& (&
N
X X
R c
R R
"
_
_
t t + t

,
,
&.((
PLQ (&& (&& &.&VL
((/.)?
X
X
R
X
R
R


t
&.?
).)/
&.(
admisibil
'
I A
R
pentru valoarea lui
)
R
J&.(
1sa se procedeaza mai departe pentru celelalte
valori'(I(&I(&&I(&&&.
Pentru determinarea tensiunii ma-ime admisibila de
alimentare a puntii asa incat nici o rezistenta san u fie
solicitata
( )
! " H !((/.)? ((/).?"&.&)) )D
X admisibil
E R R I V + +
( / 0
! " H !(&&& (&&"&.&)) )0.)
admisibil
E R R I V + +
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s
void C#7+1F.FB5+*lg''BnCalculeazar-!"
G
>pdate*ata!"I
float =8I
HHB=M><1 *+ C1<C>< 1< <>@ =8
=8J!mAr/HmAr0"OmAr)I
HHAFC71= O=etVal, Osz.tringI
HH=etVal J Atcsrev!sz.tring"I
HH6c9arAt O=etVal, Osz.tringI
HH=etVal J A6csrev!sz.tring"I
HHAlto6! =8, sz.tring, (& "I
HH6c9arAt bufferP)&&QI
c9ar bufferP)&&QI
Altoa! =8, buffer, (& "I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
C.tring .irI
.ir.ormat!K=ezistenta calculata'
SnSnSnStSt =8J LfK,=8"I
1f-Message,o-!.ir"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
C+dit Op(J!C+dit
O"Tet*lg@tem!@*CA+*@F0"I
p($X.et#indo6Fe-t!buffer"I
M
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
void C#7+1F.FB5+*lg''Bn+roarea!"
G
>pdate*ata!"I
float =8,=),=/,=0I
c9ar bufferP)&&QI
=)J(&&&&IHHval ma-ima
=8J!mAr/HmAr0"OmAr)I
float =5,*=8,CJ&.&?,+=8I
int CJmA:I
=5J!mAr/HmAr0"O(&&&&IHHPF =)J(&&&&I
HHC<1.1
float cJ&.&?I
*=8J!CH(&&"O!!=5HC"+=8"I
+=8J!*=8H=8"O(&&IHH+=B1=+1
C1<C><1F1
Altoa! +=8, buffer, (& "I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
C.tring .irI
.ir.ormat!K+roarea absoluta'
SnSnSnStSt +=8J LfK,+=8"I
1f-Message,o-!.ir"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HH Pentru afisarea in @*CA+*@FV
C+dit Op(J!C+dit
O"Tet*lg@tem!@*CA+*@FV"I
p($X.et#indo6Fe-t!buffer"I
M
void C#7+1F.FB5+*lg''Bn@admisibil!"
G
>pdate*ata!"I
float =8,=),=/,=0I
c9ar bufferP)&&QI
=)JmA=)I
HH=/JmAr/I
HH=0JmAr0I
float iadmisibil,P,1>8I
PJmApma-I
1>8JPH=)I
iadmisibilJsYrt!1>8"IHHcurentul admisibil
ma-im pentru fiecare r) introdus
Altoa! iadmisibil, buffer, (& "I
C+dit Op(J!C+dit
O"Tet*lg@tem!@*CA+*@FD"I
p($X.et#indo6Fe-t!buffer"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
C.tring .irI
.ir.ormat!KCurentul ma-im
admisibil ' SnSnSnStSt @ma-1dmJ
LfK,iadmisibil"I
1f-Message,o-!.ir"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
M
void C#7+1F.FB5+*lg''BnFensiunea!"
G
>pdate*ata!"I
c9ar bufferP)&&QI
float =)J(&&&I
float =8,=/,=0I
=8J!mAr/HmAr0"OmAr)I
HHB=M><1 *+ C1<C>< 1< <>@ =8I
float iadmisibil,P,1>8I
PJmApma-I
1>8JPH=)I
iadmisibilJsYrt!1>8"IHHcurentul admisibil
ma-im pentru fiecare r) introdus
float +(,+),ma-I
+(J!=8+mAr)"OiadmisibilI
+)J!mAr0+mAr/"OiadmisibilI
ma-J+(I
if!+(W+)" ma-J+)I
HHtensiunea ma-ima admisibila
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
C.tring .irI
.ir.ormat!KFensiunea ma-ima
admisibila ' SnSnSnStSt +ma-1dmJ LfK,ma-"I
1f-Message,o-!.ir"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Altoa! ma-, buffer, (& "I
C+dit Op(J!C+dit
O"Tet*lg@tem!@*CA+*@F(&"I
p($X.et#indo6Fe-t!buffer"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu ferestrele de rezultate'
Problema nr 26; 2'TT#ETRU EHECTRODIN'#IC
Enunt
>n 6attmetru electrodinamic are urmatoarele date '
)?&
N
( V
,
).?
N
I A
,
()?
)AX
di*
,
&.), cos! " (
n
c %i
,
Consumul circuitului de tensiune
ma-
(&
V+
I mA
,
=ezistenta sircuitului de consum
&.&)
A+
r
.
.a se determine'
$constanta nominala a 6attmetruluiI
$rezistenta aditionala necesara e-tinderii limitei de masurare
in tensiune la ?&&V!se poate da orice valoare mai mare sau
egala cu valoarea nominala a aparatului"I
$constanta 6attmetrului cu rezistenta aditionalaI
$consumul propriu ma-im al aparatului in cele doua situatiiI
#oel matemati$:
cos! " )?&O).?O(
? H
()?
n n n n
+n
)AX )AX
' ( I %i
" + di*


/
ma-
)?&
)?&&&
(&O(&
n
V+
V+
(
R
I


,
a
?&&
! (" )?&&&! (" )?&&&
)?&
n
a V+
n
(
R R
(

,
a a
a
cos! " ?&&O).?O(
(& H
()?
n n n n
+n
)AX )AX
' ( I %i
" + di*


,
) )
) )
ma- ma-
)?&
&.&)O).? ).%)?
)?&&&
n
A+ V+ A n
V+
(
' ' ' r I +
R
+ + +
,
a ) )
a a ) )
ma- ma-
)?&
&.&)O).? ?.(E?
?&&&&
n
A+ V+ A n
V+ a
(
' ' ' r I +
R R
+ + +
+
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void C#attmetru*lg''BnConstnom6!"
G
>pdate*ata!"I
c9ar bufferP)&&QI
float :6I
:6J!mAunOmAinOmAcosfi"HmAdevacI
Altoa! :6, buffer, (& "I
C+dit Op(J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@FE"I
p($X.et#indo6Fe-t!buffer"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
C.tring .irI
.ir.ormat!KConstanta nominala a
#attmetrului ' SnSnSnStSt Cnom#J LfK,:6"I
1f-Message,o-!.ir"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
M
void C#attmetru*lg''Bn=adition!"
G
>pdate*ata!"I
c9ar bufferP)&&QI
float rv6,unprimJ?&&.&,raditI
rv6J!mAunHmAivma-"O(&&&IHHavem curent de
m1
raditJrv6O!unprimHmAun$("I
Altoa! radit, buffer, (& "I
C+dit Op(J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@FV"I
p($X.et#indo6Fe-t!buffer"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
C.tring .irI
.ir.ormat!K=ezistenta 1ditionala Sn pentru
e-tindereaSn la ?&&V 'SnSnSnStSt =aditionalaJ
LfK,radit"I
1f-Message,o-!.ir"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
M
void C#attmetru*lg''BnConst6cur!"
G
>pdate*ata!"I
c9ar bufferP)&&QI
float :6prim,unprimJ?&&.&I
:6primJ!unprimOmAinOmAcosfi"HmAdevacI
Altoa! :6prim, buffer, (& "I
C+dit Op(J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@F(&"I
p($X.et#indo6Fe-t!buffer"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
C.tring .irI
.ir.ormat!KCostanta #attmetrului Sn
cu rezistenta aditionala 'SnSnSnStSt C#J
LfK,:6prim"I
1f-Message,o-!.ir"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
M
void C#attmetru*lg''Bn.ita!"
G
>pdate*ata!"I
c9ar bufferP)&&QI
float p,rv6I
rv6J!mAunHmAivma-"O(&&&I
pJmArcurOmAinOmAin+!!mAunOmAun"Hrv6"I
Altoa! p, buffer, (& "I
C+dit Op(J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@F(("I
p($X.et#indo6Fe-t!buffer"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
C.tring .irI
.ir.ormat!KConsumul propriu alSn aparatului
in Sn cazul 1" 'SnSnSnStSt PJ LfK,p"I
1f-Message,o-!.ir"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
M
void C#attmetru*lg''Bn.itb!"
G
>pdate*ata!"I
c9ar bufferP)&&QI
float pprim,rv6,unprimJ?&&.&,raditI
rv6J!mAunHmAivma-"O(&&&I
raditJrv6O!unprimHmAun$("I
pprimJmArcurOmAinOmAin+!!unprimOunprim"H
!rv6+radit""I
Altoa! pprim, buffer, (& "I
C+dit Op(J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@F()"I
p($X.et#indo6Fe-t!buffer"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
C.tring .irI
.ir.ormat!KConsumul propriu alSn aparatului
in Sn cazul ," 'SnSnSnStSt PprimJ LfK,pprim"I
1f-Message,o-!.ir"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu ferestrele de rezultate'
Problema nr 27; O!#ETRU EHECTRO#'>NETIC
Enunt:
>n o9metru magnetoelectric cu sc9ema serie cu sursa
de t.e.m. + si rezistenta interna =e, rezistenta =( de limitare a
curentului avand o fractiune
(
R
reglabila pentru a3ustarea
capatului de scalaal instrumentului !c.s.".
E<em)lu numeri$ e ate
+J(,?VI=eJ/&I
& &
( I )D& I (&&
n )AX
I mA r di*
.
.e cere '
$sa se calculeze =( stiind ca pentru
&
&, . .
# n
R I I c s
$sensibilitatea aparatului electromagneticI
$sa se calculeze fractiunea variabila
(
R
pentru compensarea
scaderii de tensiune a t.e.m. cu )&L.
#oel matemati$
Curentul care se stabileste prin circuit este'
( &
! "
E X i X
E E
I
R R r R R R

+ + + +
unde
( & i E
R R R r + +
este rezistenta interna a o9metrului , rezulta'
( I
i X
E
, I ,
R R

+
, unde
(
di*
,
A
1
1
]
sensibilitatea instrumentului
magnetoelectric, (
( &
! "
X
X
ER
,
R r R

+
*imensionarea rezistentei
c
R
,implicit a rezistentei
(
R
se face
impunand conditia pentru
&
, . .
# n
R I I c s
ceea ce determina
&
V
V&
&.(
c
n
E
R
I

si
( &
V& &./ V&
c
R R r
,deoarece
& (
&./ V& r R <<
.
Cand t.e.m. a bateriei scade cu )&L adica devine
a
)&
)&L V V D.)
(&&
E E E V
trebuie sa fie indeplinita
conditia
a
a a
(
&
D.)
D)
&.(
c
n
E
R R
I

adica
(
R
trebuie sa prezinte o
variatie de la D) o9mi pana la V& o9mi, ceea ce inseamna
(
V& D) (E R
.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CB7M+F=>M1T*lg''Bn1!"
G
>pdate*ata!"I
c9ar bufferP)&&QI
float r-,rc,r(,s(,au-,uI
rcJ!mAtnomHmAinom"O(&&&I
r(Jrc$mAr&I
au-JmAama-H)I
uJmAr&OmAinomI
r-JuH!mAinom$!uHmAr&""I
HHtinem seama de faptul ca r&WW=(
s(J!mAama-O!r(O!mAr&+r-"""H!mAtnomOr-"I
Altoa! s(,buffer, (& "I
C+dit Op(J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@FD"I
p($X.et#indo6Fe-t!buffer"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
C.tring .irI
.ir.ormat!K.ensibilitatea
aparatului 'SnSnSnStSt .(JLfK,s("I
1f-Message,o-!.ir"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
M
void CB7M+F=>M1T*lg''Bn,!"
G
>pdate*ata!"I
c9ar bufferP)&&QI
float rc,r(I
rcJ!mAtnomHmAinom"O(&&&IHHlucram cu 1
r(Jrc$mAr&I
Altoa! r(, buffer, (& "I
C+dit Op(J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@FE"I
p($X.et#indo6Fe-t!buffer"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
C.tring .irI
.ir.ormat!KValoarea rezistentei 'SnSnSnStSt =(J
LfK,r("I
1f-Message,o-!.ir"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
M
void CB7M+F=>M1T*lg''BnC!"
G
>pdate*ata!"I
c9ar bufferP)&&QI
float e,r(primI
eJmAtnom$!)&.&H(&&.&"OmAtnomI
HHconditie pt conservarea etalonarii
r(primJeHmAinomI
float rc,r(,dr(I
rcJ!mAtnomHmAinom"O(&&&I
r(Jrc$mAr&I
dr(Jr($r(primI
Altoa! dr(, buffer, (& "I
C+dit Op(J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@FV"I
p($X.et#indo6Fe-t!buffer"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
C.tring .irI
.ir.ormat!Kractiunea *elta= pentruSna asigura
compensarea scaderiiSntensiunii de alimntare Sn
cu )& L 'SnSnSnStSt *rJ LfK,dr("I
1f-Message,o-!.ir"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu ferestrele de rezultate'
Problema nr 28; +C!E#' HUI !ORNER
Enunt:
.e citeste de la tastatura un polinom si argumenrul cu
care se va face evaluarea acestuia si se obtine restul impartirii
polinomului prin -$fargumentulg.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
float polinom! float -, float aPQ, int n"
G
float pI
int iI
pJaP&QI
for!iJ(IiWJnIi++"
pJpO-+aPiQI
return pI
M
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHH
void C7B=5+=*lg''BnCalculeaza!"
G
>pdate*ata!"I
float aPDQI
int n,-,iI
float raspunsI
c9ar buffer(P)&&QI
int n(I
aP&QJmAintAa&I
aP(QJmAintAa(I
aP)QJmAintAa)I
aP/QJmAintAa/I
aP0QJmAintAa0I
aP?QJmAintAa?I
aP%QJmAintAa%I
nJmAintAnI
-JmAintA-I
raspunsJpolinom!-,a,n"I
c9ar buffer)P)&&QI
Altoa! raspuns, buffer), (& "I
C+dit Op(J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA="I
p($X.et#indo6Fe-t!buffer)"I
Altoa! -, buffer(, (& "I
C+dit Op)J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@F(&"I
p)$X.et#indo6Fe-t!buffer("I
C+dit Op/J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA8"I
p/$X.et#indo6Fe-t!buffer("I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
C.tring .irI
.ir.ormat!Kevaluarea ' SnSnSnStSt =aspunsJ
LfK,raspuns"I
1f-Message,o-!.ir"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu fereastra de rezultate'
Problema nr 29;
Enunt:
nmulirea a n nr. comple-e.!Programul poate inmuli
ma-im % nr. comple-e"
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void input''BnBC!"
G
>pdate*ata!"I
c9ar bufferP)&&QI
float aP(&Q,bP(&Q,rP(&Q,tP(&QI
aP(QJmAa(I
bP(QJmAb(I
aP)QJmAa)I
bP)QJmAb)I
aP/QJmAa/I
bP/QJmAb/I
aP0QJmAa0I
bP0QJmAb0I
aP?QJmAa?I
bP?QJmAb?I
aP%QJmAa%I
bP%QJmAb%I
int 5I
float r(J(.&,t(J&.&I
for!int iJ(IiWJ5Ii++"
G
rPiQJsYrt!po6!aPiQ,)"+po6!bPiQ,)""I
M
for !iJ(IiWJ5Ii++"
G
r(Jr(OrPiQI
t(Jt(+tPiQI
M
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
C.tring .irI
.ir.ormat!KSnSnSnStSt=ezultatul inmultirii
numerelor este ' SnSnStz( O z)JLfPcos!Lf"+i
sin!Lf"QK,r(,t(,t("I
1f-Message,o-!.ir"I
HOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Altoa! r(, buffer, (& "I
C+dit Op(J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@F(/"I
p($X.et#indo6Fe-t!buffer"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu fereastra de rezultate'
Problema nr 30;

Enunt:
mprirea a dou numere comple-e.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void C@MP1=F@=+*lg''BnCalculeaza!"
G
>pdate*ata!"I
c9ar bufferP)&&QI
float r(,r),t(,t)I
r(JsYrt!po6!mAa(,)"+po6!mAb(,)""I
r)JsYrt!po6!mAa),)"+po6!mAb),)""I
HHprintf!Kmodulul r(JLfK,r("I
t(Jacos!mAa(Hr("I
t)Jacos!mAa)Hr)"I
float au-(,au-)I
au-(Jr(Hr)Iau-)Jt($t)I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
C.tring .irI
.ir.ormat!KSnSnSnStSt=ezultatul impartirii
numerelor este'SnSn z( H z)JLfPcos!Lf"+i
sin!Lf"QK,r(Hr),t($t),t($t)"I
1f-Message,o-!.ir"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c9ar buffer(P)&&QI
c9ar buffer)P)&&QI
c9ar buffer/P)&&QI
c9ar buffer0P)&&QI
HHafisam valorile numereleor
Altoa! mAa(, buffer(, (& "I
C+dit Op(J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@F%"I
p($X.et#indo6Fe-t!buffer("I
Altoa! mAb(, buffer), (& "I
C+dit Op)J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@FD"I
p)$X.et#indo6Fe-t!buffer)"I
Altoa! mAa), buffer/, (& "I
C+dit Op/J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@FE"I
p/$X.et#indo6Fe-t!buffer/"I
Altoa! mAb), buffer0, (& "I
C+dit Op0J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@FV"I
p0$X.et#indo6Fe-t!buffer0"I
HHafisam rezultat final
Altoa! au-(, buffer, (& "I
C+dit OpJ!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@F?"I
p$X.et#indo6Fe-t!buffer"I
c9ar buffer?P)&&QI
c9ar buffer%P)&&QI
Altoa! au-), buffer?, (& "I
C+dit Op?J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@F(&"I
p?$X.et#indo6Fe-t!buffer?"I
Altoa! au-), buffer%, (& "I
C+dit Op%J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@F(("I
p%$X.et#indo6Fe-t!buffer%"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu fereastra de rezultate'
Problema nr 31;

Enunt:
. se calculeze radicalul de ordin n dintr$un numr
comple-.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void C=1*A5*lg''BnCalculeaza!"
G
>pdate*ata!"I
c9ar buffer(P)&&QI
c9ar buffer)P)&&QI
const float piJ/.(0(?V/I
float a,b,r,cost,sintI
rJsYrt!mAaOmAa+mAbOmAb"I
float t,m,-I
tJacos!mAaHr"I
-Jfloat!(.&HmAn"I
float radI
radJpo6!r,-"I
tJacos!mAaHr"I
C.tring .irP(&QI
for !int :J&I:WJmAn$(I:++"
G
.irP:Q.ormat!K z!Ld"JLfPcos!Lf"+i
sin!Lf"Q' SnSnK,:,rad,!t+)O:Opi"HmAn,
!t+)O:Opi"HmAn"I
1f-Message,o-!.irP:Q"I
M
Altoa! mAa, buffer(, (& "I
C+dit Op(J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@F0"I
p($X.et#indo6Fe-t!buffer("I
Altoa! mAb, buffer), (& "I
C+dit Op)J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@F?"I
p)$X.et#indo6Fe-t!buffer)"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu fereastra de rezultate'
Problema nr 32;

Enunt:
=idicarea la puterea ana a unui numar comple-.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CeA<1A5*lg''BnCalculeaza!"
G
>pdate*ata!"I
c9ar bufferP)&&QI
float a,b,r,cost,sintI
rJsYrt!mAaOmAa+mAbOmAb"I
float t,FJ&.&I
tJacos!mAaHr"I
for!int iJ(IiWJmAnIi++" FJF+tI
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
C.tring .irI
.ir.ormat!KSnSnSt5umarul zhLdJLfPcos!Lf"+i
sin!Lf"QK,mAn,po6!r,mAn",F,F"I
1f-Message,o-!.ir"I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Altoa! mAn, buffer, (& "I
C+dit Op(J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@F%"I
p($X.et#indo6Fe-t!buffer"I
c9ar buffer(P)&&QI
c9ar buffer)P)&&QI
c9ar buffer/P)&&QI
c9ar buffer0P)&&QI
c9ar buffer?P)&&QI
Altoa! mAa, buffer(, (& "I
C+dit Op)J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@F0"I
p)$X.et#indo6Fe-t!buffer("I
Altoa! mAb, buffer), (& "I
C+dit Op/J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@F?"I
p/$X.et#indo6Fe-t!buffer)"I
Altoa! po6!r,mAn", buffer/, (& "I
C+dit Op0J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@FD"I
p0$X.et#indo6Fe-t!buffer/"I
Altoa! F, buffer0, (& "I
C+dit Op?J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@FE"I
p?$X.et#indo6Fe-t!buffer0"I
Altoa! F, buffer?, (& "I
C+dit Op%J!C+dit O"Tet*lg@tem!@*CA+*@FV"I
p%$X.et#indo6Fe-t!buffer?"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu fereastra de rezultate'
Problema nr 33;

Enunt:
*oua bile egale de masa m sunt sunspendate in vid de
acelasi punctde sustinere din ) fire de matase de lungime l.
,ilele se incarca cu sarciniidentice ca semn si marime. .a se
determine valoarea acestor sarcini stiind ca la ec9ilibru firele
formeaza ung9iul ) alfa.
Date e intrare:
masa bilelor $ mI
lungimea firului $ l I
ung9iul alfa $ I
#oelul matemati$:
Pentru o viziune mai clara asupra problemei s$a creat si
sc9ema aferenta'

*eterminarea sarcinii o realizam cu a3utorul ortei lui
Coulomb'
)
&
)
" ) ! 0 d
-
.

@ntrucat ortele
(
si
)
sunt de semn contrar ele sunt
egale. <e determinam cu a3utorul functiilor trigonometrice
cosinus si sinus , obtinand astfel '
cos
(
. .
si
sin
)
/ .
.
1flam distanta dJ
sin l
si inlocuim in , iar apoi din
relatia obtinuta scoatem sarcina Y.

Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CM;(pr*lg''BnBC!"
G
C*ialog''BnBC!"I
int T,gJ(&I
double f,(,),,Y,P@J/.(0,eps&,dI
eps&JE.EOpo6!(&,$()"I
TJmOgI
C.tring .irI
.ir.ormat!KTreutatea este'LdK,T"I
1f-Message,o-!.ir"I
fJP@H(E&I
dJlOsin!alfaOf"I
YJsYrt!(%"OsYrt!po6!d,)""OsYrt!P@Oeps&OmOgOta
n!alfaOf""I
J!YOY"H!(%OP@Oeps&OdOd"I
(JOcos!alfaOf"I
)JTOsin!alfaOf"I
.ir.ormat!KSn ortele ( si ) sunt egale cu '
L./fK,("I
1f-Message,o-!.ir"I
.ir.ormat!KSn Valorea fortei este'L.)fK,"I
1f-Message,o-!.ir"I
.ir.ormat!KSn Valoarea sarcinii Y este'L.%fK,Y"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu ferestrele de rezultate'
')li$atii )ra$ti$e:
=ezolvand aceasta problema de dam seama ca o putem
e-tinde si generaliza .
1stfel ca +lectroscopul vine ca o aplicatie practica.
1cest aparat poate fi construit astfel' la capatul inferior al unei
sarme metalice, sunt fi-ate doua foite subtiri din aluminiu.
.arma si foitele sunt introduse in interiorul unei cutii metalice
cu ferestruici din sticla. *aca comunicam sarmei o sarcina
electrica, prin atingerea cu un corp electirzat, foitele din
aluminiu se electrizeaza si, respingandu$se una pe cealalata
diverg. *upa departarea lor se poate stabili gradul de
electrizare ce li s$a comunicat. Pentru aceasta se poate folosi o
scara gradata.
i@ndicatorul electricj a fost construit pentru prima data
in (D0?, de =i9man care a cercetat electrizarea ce apare la
descarcarile electrice din natura. 1cest indicator electric
prezinta o rigla metalica suspendata vertical, si de al carei
capat se fi-eaza un fir de matase. Prin electrizare firul se
departeaza de rigla si gradul de deviere poate fi determinat cu
a3utorul diviziunilor trasate pe un cadran de lemn.
B alta aplicatie practica poate constitui +lectrometrul
modern, construit dupa sc9ema lui =i9man . Comunicand o
sarcina electrica unei bare *, foita de aluminiu se departeaza
de bara fi-a. Marimea devierii se masoara pe scara gradata.
Problema nr. 34
Enunt:
*oua corpuri conductoare punctiforme cu sarcini Y
(
X&,
Y
)
XY
(
, sunt plasate in vid la distanta d. .a se gaseasca pe
dreapta care uneste cele doua sarcini, acel punct in care
intesitatea este &, precum si punctul in care intensitatile sunt
egale si de acelasi semn.
+$"ema:

Date e intrare:
*istanta dintre sarcini ' d
Valoarea sarcinilor Y
(
si Y
)
.
Date e iesire:
Punctul in care intensitatile sunt egale si de acelasi sens' -
(

Punctul in care intensitatea este &' -
)
#oel matemati$:
1m notat cu +
(
si +
)
intensitatea campului electrostatic.
>tilizand relatia pentru calcularea campului electrostatic am
obtinut '
)
&
(
(
0 #
-
E

si
)
&
)
)
" ! 0 # d
-
E

. @ntrucat +
( J
+
)
vom egala relatiile si vom a3unge la o ecuatie de gradul ) in -'
-
)
!Y
)
$Y
(
"+)Yd-$Yd
)
. Calculam delta, dupa care radacinile -
(
si -
)
corespunzatoare cerintelor problemei'
(
(
(
+

-
-
d
#
si -
)
J
(
(

-
-
d
I
Nota: Pentru distanta d nu se va introduce valoare negativa.
1 se tine cont de cerinta din enuntz' Y)XY(I Y(X&I
@n cazul in care este vorba de o particula , sarcina acesteia este
de ordinul (&
$(V
!sarcina electronului fiind eJ (,%O(&
$(V
". *aca
ne referim la ioni sarcina acestuia poate lua valori de ordinul'
t eI t)eI t/e.
*aca ne referim la un corp macroscopic , sarcina acestuia
poate lua valori de ordinul (&
$/
, (&
$0
, etc.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CM;)*lg''BnBC!"
G
C*ialog''BnBC!"I
double delta,-(,-),P@J/.(0,eps&JE.EOpo6!(&,$
()",+(,+)I
deltaJ0Opo6!Y(,)"Opo6!d,)"+0OY(OdOdO!Y)$
Y("I
C.tring .irI
-(JdH!!sYrt!Y)HY("+(""I
+(JY(H!0OP@Oeps&O-(O-("I
+)JY)H!0OP@Oeps&Opo6!!d$-(",)""I
.ir.ormat!K -(, punctul in care intensitatile sunt
egale si de acelasi sens este'L.)fK,-("I
1f-Message,o-!.ir"I
.ir.ormat!KSn 1stfel ca intensitatile sunt ' +(J
L.?f si +)JL.?fK,+(,+)"I
1f-Message,o-!.ir"I
-)J$dH!sYrt!Y)HY("$("I
.ir.ormat!KSn -), punctul in care intensitatea
este & are valoarea''L.)fK,-)"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu ferestrele de rezultate'
Problema nr-3G
Enunt:
Patru sarcini punctiforme pozitive de valorea Y sunt
situate in varfurile unui patrat de latura a. *eterminati sarcina
punctiforma Y
(
ce trebuie asezata in centrul patratului astfel
incat sistemul format sa fie in ec9ilibru.
+$"ema:

Date e intrare:
<atura patratului' a
.arcina electrica 'Y
Date e iesire:
.arcina punctiforma' Y
(
#oel matemati$:
*eterminam orta rezultanta ca fiind egala cu

(
+
)
+
/
+
0
J&
1stfel ca' )
)
&
)
(
0
.
a
-
.

@ntrucat
(
J
)
determinam forta

()
J
(
)

)
&
)
/
" ) ! 0 a
-
.

si
)
&
(
0
"
)
)
! 0
a
- -
.

. *upa sensul considerat


al fortei
0
pentru ca forta rezultanta sa fie &, sarcina Y trebuie
sa fie de semn contrar sarcinii Y
(
.

()
+
/
$
0
J&. *in aceasta relatie obtinem ecuatia )Y
(
0 ) - - +
, de unde aflam pe Y
(.
Nota: @n cazul in care este vorba de o particula , sarcina
acesteia este de ordinul (&
$(V
!sarcina electronului fiind eJ
(,%O(&
$(V
". *aca ne referim la ioni sarcina acestuia poate lua
valori de ordinul' t eI t)eI t/e, etc.
*aca este vorba de un corp macroscopic , sarcina acestuia
poate lua valori de ordinul (&
$0
, (&
$/
, sau mai mari.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CM;/*lg''BnBC!"
GC*ialog''BnBC!"I
double /,(,),(),Y(,0,P@J/.(0,
eps&JE.EOpo6!(&,$()"I
(J!YOY"H!0OP@Oeps&OaOa"I
C.tring .irI
.ir.ormat!KSn orta ( este'L.(&fK,("I
1f-Message,o-!.ir"I
)J(I
.ir.ormat!KSn ) are aceiasi valoare ca si
('L.(&fK,)"I
1f-Message,o-!.ir"I
()JsYrt!po6!(,)"+po6!),)""I
.ir.ormat!KSn () are valoarea'L.(&fK,()"I
1f-Message,o-!.ir"I
/J!YOY"H!0OP@Oeps&Opo6!!aOsYrt!)"",)""I
.ir.ormat!KSn orta / este'L.(&fK,/"I
1f-Message,o-!.ir"I
0J()+/I
.ir.ormat!KSn orta 0 este'L.(&fK,0"I
1f-Message,o-!.ir"I
Y(JYO!)OsYrt!)"+("H0I
.ir.ormat!KSn .arcina punctiforma Y( este'
L.(&fK,Y("I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu ferestre de rezultate'
Problema nr. 36 ; Ca)itolul #etoa Ima.inilor ele$tri$e.
Enunt:
.a se demonstreze ca o sfera conductoare neincarcata
capata intr$un camp electrostatic potentialul ce$l avea centrul
ei inainte de introducerea sferei in camp. .e noteaza Y sarcina
ce creeaza camp situata la distanta ada de centrul sferei de raza
aaa.
+$"ema:
Date e intrare:
.arcina electrica' Y
=aza sferei ' a
*istanta de la centrul sferei la sarcina Y' d
Date e iesire:
Potentialul electric ' Vm
#oel matemati$:
Calculam Vm ca fiind egala cu V
(
+V
)
+V
/
, unde'
" ! 0
&
(
a d
-
V

,
" ! 0
& &
(
)
r a
-
V

si
a
-
V
&
)
/
0

I
Nota: =aza sferei si distanta d nu pot lua valori negative.
@n cazul in care este vorba de o particula , sarcina acesteia este
de ordinul (&
$(V
!sarcina electronului fiind eJ(,%O(&
$(V
". *aca
ne referim la ioni sarcina acestuia poate lua valori de ordinul'
t eI t)eI t/e etc.
*aca este vorba de un corp macroscopic , sarcina acestuia
poate lua valori de ordinul (&
$/
, (&
$0
, etc.
>nitatea de masura pentru potentialul electric este Voltul.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CM;0*lg''BnBC!"
G
C*ialog''BnBC!"I
double
r&,Y(,Y),Vm,V(,V),V/,P@J/.(0,eps&JE.EOpo6!
(&,$()"I
Y(J$YO!aHd"I
r&J!aOa"HdI
Y)J$Y(I
V(JYH!0OP@Oeps&O!d$a""I
C.tring .irI
.ir.ormat!KSn V( are valoarea'L.%fK,V("I
1f-Message,o-!.ir"I
V)JY(H!0OP@Oeps&O!a$r&""I
.ir.ormat!KSn V) are valoarea'L.%fK,V)"I
1f-Message,o-!.ir"I
V/JY)H!0OP@Oeps&Oa"I
.ir.ormat!KSn V/ are valoarea'L.%fK,V/"I
1f-Message,o-!.ir"I
VmJV(+V)+V/I
.ir.ormat!KSn Vm are valoarea 'L.%fK,Vm"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Problema nr. 37
Enunt:
>n conductor filiform, rectiliniu, paralel cu pamantul
situat la inaltimea 9, in raport cu acesta e uniform incarcat cu
roAl a sarcinii electrice libere. Prin influenta electrostatica
suprafata pamantului se incarca si ea. *eterminati densitatea
superficiala roAs a sarcinii electrice libere cu care se incarca
suprafata pamantului.
+$"ema:
Date e intrare:
@naltimea' 9
.arcina electrica ' roAl
*istanta' -
Date e iesire:
*ensitatea superficiala a sarcinii electrice libere' roAs
#oelul matemati$:
>tilizam legea flu-ului electric'

- A d 0
. @n
acelasi timp
A 0 A d 0

iar A s r -

A
&
. *educem ca roAsJ
$*,!* J inductia electrica" iar pe * calculam cu formula
E 0
&

.
Nota: >nitatea de masura pentrul densitatea superficiala este
CHm
)
.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CM;?*lg''BnBC!"
GC*ialog''BnBC!"I
double
+,+(,r(,r),cosAalfa,*,roAs,P@J/.(0,eps&JE.EOpo
6!(&,$()"I
C.tring .irI
r(JsYrt!!9O9"+!-O-""I
.ir.ormat!KSn Valoarea lui r( si r) este'
L.)fK,r("I
1f-Message,o-!.ir"I
cosAalfaJ9H!sYrt!!9O9"+!-O-"""I
+(JroAlH!)OP@Oeps&Or("I
r)Jr(I
+J)O+(OcosAalfaI
.ir.ormat!KSn @ntensitatea + are valoarea'
L.(&fK,+"I
1f-Message,o-!.ir"I
*Jeps&O+I
.ir.ormat!KSn @nductia electrica * are valoarea'
L.%fK,*"I
1f-Message,o-!.ir"I
roAsJ $*I
.ir.ormat!KSn *ensitatea superficiala roAs are
valoarea'L.%fK,roAs"I
1f-Message,o-!.ir"I
O
Problema nr. 38
Enunt:
>n electron cu viteza initiala & este accelerat sub o
tensiune >. Cunoscandu$se masa m electronului, sa se
determine lungimea undei de ,roglie.
Date e intrare:
Masa electronului' mJV,(O(&
$/(
Cg
Fensiunea'> !Volti"
.arcina electronului' (,%O(&
$(V
9$constanta lui Planc:$ 9J%.%O(&
$/0
Date e iesire:
<ungimea undei ' l
#oel matemati$:
>tilizam formula'
* m
$
l

% 9 fiind constanta lui


Planc: , necunoscuta este v.
1flam v din din egalarea energiei cinetice
)
)
m*
cu Y
(
. *e
unde rezulva
m
( -
*

)

Nota: >nitatea de masura pentru lungimea de unda va fi '
amstrongul k.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void Ci-Aunda*lg''BnBC!"
GC*ialog''BnBC!"I
double v,+c,l,9I
9J%.%O!po6!(&,$/0"",mJV.(Opo6!(&,$
/(",YJ(.%Opo6!(&,$(V"I
vJsYrt!!)OYO>"Hm"I
C.tring .irI
.ir.ormat!KViteza este'L./fK,v"I
1f-Message,o-!.ir"I
+cJ!mOpo6!v,)""H)I
.ir.ormat!K+nergia cinetica are valoarea '
L.)&fK,+c"I
1f-Message,o-!.ir"I
lJ9H!mOv"I
.ir.ormat!K<ungimea undei de ,orglie este'
L.()fK,l"I
1f-Message,o-!.ir"I
M
Probleme rezolvate e stuenti in anul III $a a)li$a(ii e
laborator
Problema rezolvata de studentul 1gapi Paul.
Enunt:
.e citesc de la tastatura coordonatele unui trapez si se
reprezinta grafic trapezul corespunzator. .e determina
lungimea laturilor si lungimea inaltimii trapezului ,aceasta
fiind apoi trasata grafic..e calculeaza perimetrul si aria figurii.

#oelul matemati$

a" .e citesc de la tastatura coordonatele a 0 puncte'
1!a(,b("I ,!a),b)"I C!a/,b/"I *!a0,b0"
b" .e traseaza trapezul corespunzator datelor introduseI
c" .e caluleaza apoi lungimea fiecarei laturi'
<(JsYrt!!a($a)"O!a($a)"+!b($b)"O!b($b)""I
<)JsYrt!!a)$a/"O!a)$a/"+!b)$b/"O!b)$b/""I
</JsYrt!!a/$a0"O!a/$a0"+!b/$b0"O!b/$b0""I
<0JsYrt!!a0$a("O!a0$a("+!b0$b("O!b0$b(""I
d" .e determina lungimea inalimii trapezului!distanta
dintre cele ) laturi paralele ale trapezului"'
7Jb($b)I
.e reprezinta inaltimea calculataI
e" .e caculeaza perimetrul trapezului'
PerJ<(+<)+</+<0I
f" .e calculeaza aria trapezului'
1riaJ!!<)+<0"O7"H)I

Datele e intrare

Pentru citirea datelor de intrare s$au folosit E butoane
l+ditj , preluarea datelor de la tastatura efecuandu$se cu
a3utorul variabilelor' mAa(, mAa), mAa/, mAa0, mAb(, mAb),
mAb/, mAb0.
Ca variabile globale au fost declarate <(,<),</ si <0
reprezentand laturile trapezului, precum si 7 inaltimea
acestuia.
E<em)lu e rezolvare $on$ret
a" .$au introdus de la tastatura'
1!/&&,)&&"I ,!)?&,/?&"I C!??&,/?&"I *!?&&,)&&"
b" .$a reprezentat grafic trapezulI
c" .$a determinat lungimea celor 0 laturi'
<(J(?EI <)J/&&I </J(?EI <0J )&&.
d" .$a determinat lungimea inaltimii'
7J(?&.
e" .$a reprezentat in desen inaltimea calculataI
f" .$a calculat perimetrul trapezului'
PerJE(%.
g" .$a calculat aria trapezului'
1riaJ/D?&&.
Pro.ramul !O"
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
a1 buton Ptrasare tra)ezP
void CPaul*lg''Bn,utton(/!"
G
>pdate*ata!"I
C*C Op*CJTet#indo6*C!"I
p*C$XMoveFo!mAa(,mAb("I
p*C$X<ineFo!mAa),mAb)"I
p*C$X<ineFo!mAa/,mAb/"I
p*C$X<ineFo!mAa0,mAb0"I
p*C$X<ineFo!mAa(,mAb("I
C*ialog''BnPaint!"I
M
b1 buton Plun.imea laturilorP
void CPaul*lg''Bn,utton(&!"
G
>pdate*ata!"I
l(JsYrt!!mAa)$mAa("O!mAa)$mAa("+
!mAb)$mAb("O!mAb)$mAb(""I
l)JsYrt!!mAa/$mAa)"O!mAa/$mAa)"+
!mAb/$mAb)"O!mAb/$mAb)""I
l/JsYrt!!mAa0$mAa/"O!mAa0$mAa/"+
!mAb0$mAb/"O!mAb0$mAb/""I
l0JsYrt!!mAa0$mAa("O!mAa0$mAa("+
!mAb0$mAb("O!mAb0$mAb(""I
C.tring sir(,sir),sir/,sir0I
sir(.ormat!Klungimea laturii ( esteJ
LdK,l("I
1f-Message,o-!sir("I
sir).ormat!Klungimea laturii ) esteJ
LdK,l)"I
1f-Message,o-!sir)"I
sir/.ormat!Klungimea laturii / esteJ
LdK,l/"I
1f-Message,o-!sir/"I
sir0.ormat!Klungimea laturii 0 esteJ
LdK,l0"I
1f-Message,o-!sir0"I
M
$1 buton Peterminarea inaltimiiP
void CPaul*lg''Bn,utton((!"
G
>pdate*ata!"I
9JmAb)$mAb(I
C.tring sirI
sir.ormat!K inaltimea este J LdK,9"I
1f-Message,o-!sir"I
C*C Op*CJTet#indo6*C!"I
p*C$XMoveFo!mAa(,mAb("I
p*C$X<ineFo!mAa(,mAb(+9"I
C*ialog''BnPaint!"I
M
1 buton Qarie )erimetruP
void CPaul*lg''Bn,utton()!"
G
>pdate*ata!"I
>@5F per,arieI
perJl(+l)+l/+l0I
arieJ!!l)+l0"O9"H)I
C.tring sir(,sir)I
sir(.ormat!K perimetrul trapezului
esteJ LdK,per"I
1f-Message,o-!sir("I
sir).ormat!K aria trapezului esteJ
LdK,arie"I
1f-Message,o-!sir)"I
MI
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu ferestre de rezultate'
Problema rezolvata de studentul 1rdeleanu 1ndrei.
Enunt:
.e considera ) sarcini punctiforme de valoare Y situate
la distanta d una fata de cealalta si la intaltimea 9 deasupra
pamantului. .a se calculeze intensitatea campului electric !+"
si potentialul campului situat la mi3locul distantei dintre cele )
sarcini.
#oel matemati$
m J m
(
+ m
)
+ m / + m
0
!("
m
(
J $ m
)
J X m
(
+ m
)
J & !)"
@ntroducem !)" in !(" si obtinem'
m J m / + m
0
J)O m / Ocosn !/"
+ / JYH!0OoOp&Orq" !0"
rqJdqH0 + 09q

rJ
09q dqH0 +
!?"
cosnJ)9HrJ)9H
09q dqH0 +
!%"
olosim !%" in !0" si obtinem'
+ / J YH0OoOp&O!dqH0 + 09q" !D"
p&J(H0OoOVO(&
V
!E"
@ntroducem !E" in !D" si obtinem'
+ / J YOVO(&
V
H!dqH0 + 09q" !V"
+J)O PYOVO(&
V
H!dqH0 + 09q"QO)O9H
09q dqH0 +


E3/40R01E
V
0C0"19/S94 B 4"S1
) H /
/1E1
V
)
JV
(
+ V
)
+ V/ + V
0
J )O V
(
+ )O V/ J
J )OYH!0OoOp&Or
(
" +)O!$Y"H! 0OoOp&Or
)
" !(("
r
(
JdH) !()"
r
)
J
09q dqH0 +
!(/"
p&J(H0OoOVO(&
V
!(0"
olosim !()", !(/", !(0" in !((" si obtinem'
T
)
320C0R01E
V
/29 U 19
09q dqH0 +
1 /1G1
Rezolvare
YJ( , dJ) , 9J/
+J!0OVO(&
V
O(O/"H!)qH0 + 0O/q"
) H /
J !(&EO(&
V
"H!(+/%"
) H /
J!(&EH))?,&%))"
) H /
O(&
V

E3E%4VRWX 0 1E
V
V
)
J )O(OVO(&
V
!)H) ] (H
/q O 0 )qH0 +
" J
(EO!( ] (H%,&E)D"O(&
V
J(EO!( ] &,(%00 "O (&
V

V
)
J (E O &,E/?% O (&
V

T
)
3 1G%E4EV 0 1E
V
Pro.ramul !O"
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CProiect*lg''BnBC!"
G
double +,V,-,;,e/I
int d-,d;I
-J))?HmAdI
;J/&&HmA9I
if !-WJ;"
-J-I
else
-J;I
d-JmAdO-I
d;JmA9O-I
+J!0OVOmAYOmA9"H
!po6!!!mAdOmAd"H0"+!0O!mA9OmA9""
,(.?""I
VJ!mAYO)OV"O!!)HmAd"$!(H
!sYrt!!!mAdOmAd"H0"+0OmA9OmA9""""I
>pdate*ata!"I
C.tring e(,v(I
e(.ormat!KLlfK,+"I
mAe..et#indo6Fe-t!e("I
>pdate*ata!"I
v(.ormat!KLlfK,V"I
mAv..et#indo6Fe-t!v("I
>pdate*ata!"I
C*C Op*CJTet#indo6*C!"I
p*C$XMoveFo!/&&,%&"I
p*C$X<ineFo!/&&+d-,%&"I
p*C$X+llipse!)V?,??,/&?,%?"I
p*C$X+llipse!!)V?+d-",??,
!/&?+d-",%?"I
p*C$XMoveFo!/&&,%&+&.?Od;"I
p*C$X<ineFo!/&&+d-,%&+&.?Od;"I
p*C$XMoveFo!/&&,%&+d;"I
p*C$X<ineFo!/&&+d-,%&+d;"I
p*C$X+llipse!)V?,??+d;,/&?,%?+d;"I
p*C$X+llipse!!)V?+d-",??+d;,
!/&?+d-", %?+d;"I
p*C$XMoveFo!)V?+&.?Od-,?D"I
p*C$X<ineFo!/&&+&.?Od-,%&"I
p*C$XMoveFo!)V?+&.?Od-,%)"I
p*C$X<ineFo!/&&+&.?Od-,%&"I
p*C$XMoveFo!/&?+&.?Od-,?D"I
p*C$X<ineFo!/&&+&.?Od-,%&"I
p*C$XMoveFo!/&?+&.?Od-,%)"I
p*C$X<ineFo!/&&+&.?Od-,%&"I
p*C$XMoveFo!/&&+&.?Od-,%&"I
p*C$X<ineFo!/&&+&.0/Od-,%&+&.
(?Od;"I
p*C$XMoveFo!/&&+&.0(DOd-,
%&+&.()DOd;"I
p*C$X<ineFo!/&&+&.0/Od-,
%&+&.(?Od;"I
p*C$XMoveFo!/&&+&.0%Od-,
%&+&.(/Od;"I
p*C$X<ineFo!/&&+&.0/Od-,
%&+&.(?Od;"I
p*C$XMoveFo!/&&+&.?Od-,%&"I
p*C$X<ineFo!/&&+&.?DOd-,
%&+&.(?Od;"I
p*C$XMoveFo!/&&+&.?0Od-,
%&+&.()DOd;"I
p*C$X<ineFo!/&&+&.?DOd-,
%&+&.(?Od;"I
p*C$XMoveFo!/&&+&.?E/Od-,
%&+&.()0Od;"I
p*C$X<ineFo!/&&+&.?DOd-,
%&+&.(?Od;"I
p*C$XMoveFo!/&&+&.?Od-,%&"I
p*C$X<ineFo!/&&+&.?Od-,
%&+&./Od;"I
p*C$XMoveFo!/&&+&.0EOd-,
%&+&.)DDOd;"I
p*C$X<ineFo!/&&+&.?Od-,
%&+&./Od;"I
p*C$XMoveFo!/&&+&.?)Od-,
%&+&.)DDOd;"I
p*C$X<ineFo!/&&+&.?Od-,
%&+&./Od;"I
p*C$XMoveFo!/&&,%&"I
p*C$X<ineFo!/&&,%&+&.?Od;"I
p*C$XMoveFo!/&&$&.&)Od-,
%&+&.0DDOd;"I
p*C$X<ineFo!/&&,%&+&.?Od;"I
p*C$XMoveFo!/&&+&.&)Od-,
%&+&.0DDOd;"I
p*C$X<ineFo!/&&,%&+&.?Od;"I
p*C$XMoveFo!/&&$&.&)Od-,
%&+&.&)/Od;"I
p*C$X<ineFo!/&&,%&"I
p*C$XMoveFo!/&&+&.&)Od-,
%&+&.&)/Od;"I
p*C$X<ineFo!/&&,%&"I
p*C$XMoveFo!)V?+&.?Od-,?D+d;"I
p*C$X<ineFo!/&&+&.?Od-,%&+d;"I
p*C$XMoveFo!)V?+&.?Od-,%)+d;"I
p*C$X<ineFo!/&&+&.?Od-,%&+d;"I
p*C$XMoveFo!/&?+&.?Od-,?D+d;"I
p*C$X<ineFo!/&&+&.?Od-,%&+d;"I
p*C$XMoveFo!/&?+&.?Od-,%)+d;"I
p*C$X<ineFo!/&&+&.?Od-,%&+d;"I
p*C$XMoveFo!/&&,%&+&.?Od;"I
p*C$X<ineFo!/&&,%&+d;"I
p*C$XMoveFo!/&&$&.&)Od-,
%&+&.VDDOd;"I
p*C$X<ineFo!/&&,%&+d;"I
p*C$XMoveFo!/&&+&.&)Od-,
%&+&.VDDOd;"I
p*C$X<ineFo!/&&,%&+d;"I
p*C$XMoveFo!/&&$&.&)Od-,
%&+&.?)/Od;"I
p*C$X<ineFo!/&&,%&+&.?Od;"I
p*C$XMoveFo!/&&+&.&)Od-,
%&+&.?)/Od;"I
p*C$X<ineFo!/&&,%&+&.?Od;"I
C*ialog''BnPaint!"I
M
Ima.ine'
Problema rezolvata de studentul ,almus 1le-andru Cristian.
Enunt:
Proiectul s$a dorit a fi o suita de aplicatii matematice.
Varianta de fata include inmultirea a doua matrice si
rezolvarea ecuatiei de gradul ), cu trasarea graficului functiei.
@nterfata cu utilizatorul este prietenoasa, usor de utilizat
pentru a oferi o e-perienta cat mai placuta.
*in interfata principala se poate lansa fie dialogul
pentru operatia cu matrice apasand pe butonul iMatricej sau
pentru ecuatia de gradul ), butonul i+c. Tr. )j.
@n cazul inmultirii a doua matrice modelul matematic este'
Cm,p J 1m,nO,n,p
iar algoritmul folosit este'
for i J &, m$(
for 3 J &, p$(
Ci,3 J &I
for i J &, m$(
for 3 J &, p$(
for : J &, n$(
Ci,3 J Ci,3 + 1i,:O,:,3I
Pentru ecuatia de gradul doi avem'
a8h) + b8 + C J &I
* J bh) ] 0acI
8( J !$b + sYrt!*""H!)a"I
8) J !$b ] sYrt!*""H!)a"I
Cazuri particulare'
pt * W & ec nu are solutii realeI
pt a J & ec este de gradul (I 8 J $cHbI
Verificarea functionalitatii'
Pentru inmultirea a doua matrice s$au considerat'
( /
? () (% /( 0 (0
1
0,)
J D ) ,
), 0
J
V )/ () )0 ) E

?) (&/ (& /E
))0 00/ 00 (%%
.$a obtinut matricea rezultat C
0,0
J (/% )%? /) ((0
0)& E/( E) /(&
Pentru ecuatia de gradul )'
Cazul ('
&.&08h) + 08 + ) J &
.$au obtinut' * J (?.%, 8( J $&.?&, 8) J $VV.?
Cazul )'
&8h) + 08 + ) J &
>tilizatorul este atentionat ca ecuatia este de gradul (I
.$au obtinut' * J n, 8( J $&.?&, 8) J nI
!inj $X nu e-ista rezultat"
Pro.ramul !O"
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CMfcAtest0*lg''Bn,uttonTen!"
G
>pdate*ata!"I
if !mAnrAliniiWJ0 rr mAnrAcolWJ0 rr
mAnrAliniiX& rr mAnrAcolX&"
G
for !int i J &I i W mAnrAliniiI i++"
for !int 3 J&I 3 W mAnrAcolI 3++"
G
m(.ctrlPiQP3Q J !C+ditO"Tet*lg@tem
!m(.idcPiQP3Q"I
m(.ctrlPiQP3Q$X.9o6#indo6
!.#A.7B#"I
M
C.tring strFe-tI
strFe-t.ormat!KLdK, mAnrAcol"I
mActrlAlinii)..et#indo6Fe-t!strFe-t"
I
mActrlAgen.+nable#indo6!1<.+"I
mActrlAgen).+nable#indo6!F=>+"I
M
else
Message,o-!K@ntroduceti valori intre (
si 0NK"I
M
void CMfcAtest0*lg''Bn,uttonTen)!"
G
>pdate*ata!"I
if !mAnrAcol)WJ0 rr mAnrAcol)X&"
G
for !int i J &I i W mAnrAcolI i++"
for !int 3 J&I 3 W mAnrAcol)I 3++"
G
m).ctrlPiQP3Q J !C+ditO"
Tet*lg@tem!m).idcPiQP3Q"I
m).ctrlPiQP3Q$X.9o6#indo6
!.#A.7B#"I
M
C.tring strFe-tI
strFe-t.ormat!KLdK, mAnrAlinii"I
mActrlAlinii/..et#indo6Fe-t!strFe-t"I
strFe-t.ormat!KLdK, mAnrAcol)"I
mActrlAcol/..et#indo6Fe-t!strFe-t"I
mActrlAgen).+nable#indo6!1<.+"I
mActrlAcalc.+nable#indo6!F=>+"I
M
else
Message,o-!K@ntroduceti valori intre ( si
0NK"I
M
void CMfcAtest0*lg''Bn,uttonCalc!"
G
C.tring strFe-tI
int i, 3, :I
>pdate*ata!"I
for !i J &I i W mAnrAliniiI i++"
for !3 J&I 3 W mAnrAcolI 3++"
G
m(.ctrlPiQP3Q$XTet#indo6Fe-t!strFe-t"I
m(.valPiQP3Q J atoi!strFe-t"I
M
for !i J &I i W mAnrAcolI i++"
for !3 J&I 3 W mAnrAcol)I 3++"
G
m).ctrlPiQP3Q$XTet#indo6Fe-t!strFe-t"I
m).valPiQP3Q J atoi!strFe-t"I
M
for !i J &I i W mAnrAliniiI i++"
for !3 J&I 3 W mAnrAcol)I 3++"
m/.valPiQP3Q J &I
for !i J &I i W mAnrAliniiI i++"
for !3 J &I 3 W mAnrAcol)I 3++"
for !: J &I : W mAnrAcolI :++"
m/.valPiQP3Q J m/.valPiQP3Q + m(.valPiQ
P:QOm).valP:QP3QI
for !i J &I i W mAnrAliniiI i++"
for !3 J&I 3 W mAnrAcol)I 3++"
G
m/.ctrlPiQP3Q J !C+ditO" Tet*lg@tem
!m/.idcPiQP3Q"I
strFe-t.ormat!KLdK, m/.valPiQP3Q"I
m/.ctrlPiQP3Q$X.et#indo6Fe-t
!strFe-t"I
m/.ctrlPiQP3Q$X.9o6#indo6
!.#A.7B#"I
M
M
void +cTr)*ialog''Bn.olve!"
G
C.tring strF-tI
c9ar c9 J anaI
>pdate*ata!"I
mAvalAdelta J po6!mAvalAcoefA-, )" $
0OmAvalAcoefA-)OmAvalAcoefI
!mAvalAcoefA- NJ & rr
mAvalAcoefA-) NJ &"
if !mAvalAdelta XJ &"
G
mAvalA-( J !$mAvalAcoefA- +
sYrt!mAvalAdelta"" H
!)OmAvalAcoefA-)"I
mAvalA-) J !$mAvalAcoefA- $
sYrt!mAvalAdelta"" H
!)OmAvalAcoefA-)"I
strF-t.ormat!KL.)fK, mAvalAdelta"I
mActrlAdelta..et#indo6Fe-t!strF-t"I
strF-t.ormat!KL.)fK, mAvalA-("I
mActrlA-(..et#indo6Fe-t!strF-t"I
strF-t.ormat!KL.)fK, mAvalA-)"I
mActrlA-)..et#indo6Fe-t!strF-t"I
M
else
G
Message,o-!K*elta este negativ $
ecuatia nu are solutii realeNK"I
strF-t.ormat!KL.)fK, mAvalAdelta"I
mActrlAdelta..et#indo6Fe-t!strF-t"I
strF-t.ormat!KLcK, c9"I
mActrlA-(..et#indo6Fe-t!strF-t"I
mActrlA-)..et#indo6Fe-t!strF-t"I
M
else
if !mAvalAcoefA- NJ &"
G
Message,o-!K+cuatia este de gradul (K"I
mAvalA-( J $mAvalAcoefHmAvalAcoefA-I
strF-t.ormat!KL.)fK, mAvalA-("I
mActrlA-(..et#indo6Fe-t!strF-t"I
strF-t.ormat!KLcK, c9"I
mActrlAdelta..et#indo6Fe-t!strF-t"I
mActrlA-)..et#indo6Fe-t!strF-t"I
M
else
if !mAvalAcoefA-) NJ &"
G
mAvalA-( J &I
strF-t.ormat!KL.)fK, mAvalA-("I
mActrlA-(..et#indo6Fe-t!strF-t"I
strF-t.ormat!KLcK, c9"I
mActrlAdelta..et#indo6Fe-t!strF-t"I
mActrlA-)..et#indo6Fe-t!strF-t"I
M
else
Message,o-!KMacar unul din
coeficienti !pentru -h) sau -" trebuie
sa fie diferit de zeroNK"I
M
void +cTr)*ialog''BnTrap9ic!"
G
>pdate*ata!"I
*1F1 dataI
data.stAminAval J mAminAvalI
data.stAma-Aval J mAma-AvalI
data.stAcoef J mAvalAcoefI
data.stAcoefA- J mAvalAcoefA-I
data.stAcoefA-) J mAvalAcoefA-)I
mAp#ndTrap9 J ne6
C+cTr)Trap9!data"I
mAp#ndTrap9$X.9o6#indo6
!.#A.7B#"I
M
Ima.ini:
Problema rezolvata de studenta ,anea +lena.
Enunt:
ie un s;stem d;namic monovariabil a carui tranziie
intrare$iesire in domeniul timp este descrisa de ecuaia
difereniala' as d;!t"Hdt + ao;!t" J bo.u!t"
.e cer '
a- uncia de transfer
b- Partea reala a raspunsului la frecvena
$- Partea imaginara a raspunsului la frecvena
- =aspunsul la frecvena
e- Modulul si faza raspunsului la frecvena
@- =eprezentarea grafica a semnalului de intrare si a
semnalului de iesire .
#oel mat"emati$:
a1-
(
(
" !
" !
& ! ( . I
( " !
" !
" !
, " ! " ! " ! .
" !
" !
" ! ' H " ! . " ! " ! .
" ! "M ! G
" ! . M G
" ! M " ! G
" ! . " !
" !
( (
&
&
(
&
(
&
(
& (
& (
(
+
>
+
>

+ >
+
> + >

+ +
st s (
s 1
s 2 & pt
st
&
s (
s 1
s 2
&
a
b
t
a
a
s (
ao
bo
s 1 s 1 s
a
a
a s a
bo
s u
s y
s 2 a s ( bo s ao1 s y s a
s y t y l
s y s
dt
dy
l
s u t u l
t u bo t aoy
dt
t dy
a
(
t
J constanta de timp
&
J factor de transfer
Vom folosi
&
J ( !ma3oritatea sistemelor dinamice au
&
J ("
b1 % $1 % 1

%rec*enta la raspunsul
3wt
3w 2 3w s
+

(
(
(
" ! t
imaginara partea reala partea
w 2 w 2
t w
wt
3
t w t w
3wt
3w 2
I R
" ! " !
(
.
(
(
(
(
" !
)
(
)
(
)
(
) )
(
)
(

+

+
+


e1
)4w5 6 modulul numarului comple- 7!36"

" !6t arctg $
" !
" !
arctg argument " !
(
(
" ! " ! " !
(
)
(
)
) )

+
+
w 2
w 2
w
T w
w 2 w 2 w )
R
I
I R


@1
u !t"
; !t"
t
Pro.ramul !O"
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void Cunctiadetransfer*lg''BnPaint!"
G
if !@s@conic!""
G
CPaint*C dc!t9is"I HH device conte-t
for painting
.endMessage!#MA@CB5+=1.+,C
T5*, !#P1=1M" dc.Tet.afe7dc!",
&"I
HH Center icon in client rectangle
int c-@con J
Tet.;stemMetrics!.MAC8@CB5"I
int c;@con J
Tet.;stemMetrics!.MACZ@CB5"I
C=ect rectI
TetClient=ect!rrect"I
int - J !rect.#idt9!" $ c-@con + (" H )I
int ; J !rect.7eig9t!" $ c;@con + (" H )I
HH *ra6 t9e icon
dc.*ra6@con!-, ;, mA9@con"I
M
else
G
C*ialog''BnPaint!"I
M
M
HH F9e s;stem calls t9is to obtain t9e
cursor to displa; 69ile t9e user drags
HH t9e minimized 6indo6.
7C>=.B=
Cunctiadetransfer*lg''Bnuuer;*rag
@con!"
G
return !7C>=.B=" mA9@conI
M
void Cunctiadetransfer*lg''
BnCalculeaza!"
G
double t(,t),i,ui,;i,6,fi,9ii,9riI
C.tring .irI
C.tring .ir)I
C.tring .ir(I
C.tring .ir/I
C.tring .ir0I
>pdate*ata!"I
t(JmAbHmAaI
t)Jt(Ot(I
6J)O/,(0OmAfI
s6itc9!mAoperatie"
G
case &'
.ir.ormat!K(H!sOL.)lf +("K,t("I
mArezultat..et#indo6Fe-t!.ir"I
mAte-tJK7!s"JKI
brea:I
case ('
.ir(.ormat!K(H!6O6OL.)lf +("K,t)"I
mArezultat..et#indo6Fe-t!.ir("I
mAte-tJK7r!6"JKI
brea:I
case )'


.ir).ormat!K$6OL.)lfH!6O6OL.)lf
+("K,t(,t)"I
mArezultat..et#indo6Fe-t!.ir)"I
mAte-tJK7i!6"JKI
brea:I
case /'
.ir/.ormat!K(HsYrt!6O6OL.)lf
+("K,t)"I
mArezultat..et#indo6Fe-t!.ir/"I
mAte-tJK7!36"JKI
brea:I
case 0'
.ir/.ormat!K(HsYrt!6O6OL.)lf
+("K,t)"I
mArezultat..et#indo6Fe-t!.ir/"I
mAte-tJKM!6"JKI
brea:I
case ?'
.ir0.ormat!K$arctg!6OL.)lf"K,t("I
mArezultat..et#indo6Fe-t!.ir0"I
mAte-tJK!6"JKI
brea:I
default' 1f-Message,o-!K5u s$a optat
pentru nici o operatieNNNK"I
M
>pdate*ata!1<.+"I
C*C O p*CJTet#indo6*C!"I
HHa-a -'
p*C$XMoveFo!))?,)D?"I
p*C$X<ineFo!%&&,)D?"I
HHa-a ;'
p*C$XMoveFo!/%&,)&?"I
p*C$X<ineFo!/%&,/%&"I
HHsageata ptr a-a ;'
CPoint
a!/??,)&?",b!/%?,)&?",c!/%&,)&&"I
CPoint
vPQJGa,bM,v(PQJGc,aM,v)PQJGb,cMI
p*C$XMoveFo!))&,)D?"I
p*C$XPol;line!v,)"I
p*C$XPol;line!v(,)"I
p*C$XPol;line!v),)"I
HHsageata ptr a-a -'
CPoint
d!%&&,)D&",e!%&&,)E&",f!%&?,)D?"I
CPoint
v/PQJGd,eM,v0PQJGf,dM,v?PQJGe,fMI
p*C$XMoveFo!??&,)D&"I
p*C$XPol;line!v/,)"I
p*C$XPol;line!v0,)"I
p*C$XPol;line!v?,)"I
p*C$XMoveFo!/%&,)D%"I
for!iJmA6(IiWmA6)Ii++"
G
9riJ(H!(+iOiOt)"I
9iiJ$!iOt("H!(+iOiOt)"I
fiJatan!9iiH9ri"I
uiJumOsin!iO6"I
;iJ;mOsin!iO6+fi"I
p*C$X.etPi-el!/%&+i,)D%+ui,
=T,!)??,&,&""I
p*C$X.etPi-el!/%&+i,)D%+;i,
=T,!&,&,)??""I
MI
>pdate*ata!"I
C*ialog''BnPaint!"I
M
void Cunctiadetransfer*lg''
BnCancel!"
G
HH FB*B' 1dd ;our control
notification 9andler code 9ere
C*ialog''BnCancel!"I
M
Ima.ine'
Problema rezolvata de studentul Constantinescu Marius 1lin
Enunt:
iind date doua cercuri prin coordonatele centrelor si
razele lor, se cere sa se determine pozitiile lor relative.
.e vor trata cazurile' concentrice, identice, tangente
interne, tangente e-terne, secante, interne, e-terne.
#oelul matemati$:
iind date doua cercuri C(!!-(,;(",r(" , C)!!-),;)",r)"
se calculeaza distanta dintre centrele cercurilor cu formula'
AAAAAAAAAAAAAAAA
dJv!-($-)"q + !;($;)"q

Cercurile sunt'
concentrice daca dJ & si r(NJr)I
identice daca dJ& si r(Jr)I
tangente e-terne daca dJr(+r)I
tangente interne daca r(Jd+r) sau
r)Jd+r(I
e-terne daca dXr(+r)I
un cerc este interior celuilalt daca r(Xd+r)
sau r)Xd+r(I
secante daca dWr(+r) si r(Wd+r) si
r)Wd+r(I
D'TE DE INTR'RE :
$coordonatele centrului primului cerc si raza sa' -(,;(,r(I
$coordonatele centrului celui de$al doilea cerc si raza sa'
-),;),r).
D'TE DE IE+IRE:
@n functie de distanta dintre centrele cercurilor si razele lor
se afiseaza un mesa3 cu pozitia relativa a celor doua cercuri .
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
class cerc
G
public'
float -,;,rI
MI
CMarius*lg''CMarius*lg!C#ndO
pParent HOJ5><<OH"
'
C*ialog!CMarius*lg''@**, pParent"
G
-( J &.&fI
;( J &.&fI
r( J &.&fI
-) J &.&fI
;) J &.&fI
r) J &.&fI
mA9@con J 1f-Tet1pp!"$X <oad@con
!@*=AM1@5=1M+"I
M
void CMarius*lg''*o*ata+-c9ange
!C*ata+-c9angeO p*8"
G
C*ialog''*o*ata+-c9ange!p*8"I
**8AFe-t!p*8, @*CA+*@F(, -("I
**8AFe-t!p*8, @*CA+*@F), ;("I
**8AFe-t!p*8, @*CA+*@F/, r("I
**VAMinMa-loat!p*8, r(, &.f,
VVVVV.f"I
**8AFe-t!p*8, @*CA+*@F0, -)"I
**8AFe-t!p*8, @*CA+*@F?, ;)"I
**8AFe-t!p*8, @*CA+*@F%, r)"I
**VAMinMa-loat!p*8, r), &.f,
VVVVV.f"I
HHMM18A*1F1AM1P
M
void CMarius*lg''Bn=ezolva!"
G
cerc c(,c)I
C.tring
str@(,str@),str@/,str@0,str@?,str@%I
>pdate*ata!"I

C+ditOp+diti(J!C+ditO"Tet*lg@tem!@
*CA+*@F("I

C+ditOp+diti)J!C+ditO"Tet*lg@tem!@
*CA+*@F)"I

C+ditOp+diti/J!C+ditO"Tet*lg@tem!@
*CA+*@F/"I

C+ditOp+diti0J!C+ditO"Tet*lg@tem!@
*CA+*@F0"I

C+ditOp+diti?J!C+ditO"Tet*lg@tem!@
*CA+*@F?"I

C+ditOp+diti%J!C+ditO"Tet*lg@tem!@
*CA+*@F%"I
p+diti($XTet#indo6Fe-t!str@("I
p+diti)$XTet#indo6Fe-t!str@)"I
p+diti/$XTet#indo6Fe-t!str@/"I
p+diti0$XTet#indo6Fe-t!str@0"I
p+diti?$XTet#indo6Fe-t!str@?"I
p+diti%$XTet#indo6Fe-t!str@%"I
C.tring sI
c(.-J-(Ic(.;J;(Ic(.rJr(I
c).-J-)Ic).;J;)Ic).rJr)I
float dI
dJ!float"sYrt!po6!c(.-$c).-,)"+po6!c(.;$
c).;,)""I
if!!c(.-JJ&"rr!c(.;JJ&"rr!c(.rJJ&"rr!
c).-JJ&"rr!c).;JJ&"rr!c).rJJ&""
G
C.tring s(I
s(.ormat!KCaz Particular' Cercurile sunt
centrul B al a-eiNK"I
1f-Message,o-!s("I
M
else
G
if!dJJ&"
G
if!c(.rNJc).r"
G
C.tring s(I
s(.ormat!KCercurile sunt concentriceNK"I
1f-Message,o-!s("I
M
else
G
C.tring s)I
s).ormat!KCercurile sunt identiceNK"I
1f-Message,o-!s)"I
M
returnI
M
if!dJJ!c(.r+c).r""
G
C.tring s(I
s(.ormat!KCercurile sunt tangente
e-terneNK"I
1f-Message,o-!s("I
M
if!c(.rJJ!d+c).r"^^c).rJJd+c(.r"
G
C.tring s)I
s).ormat!KCercurile sunt tangente
interneNK"I
1f-Message,o-!s)"I
M
if!dX!c(.r+c).r""
HHcoutWWKCercurile sunt e-terneNKI
G
C.tring s)I
s).ormat!KCercurile sunt e-terneNK"I
1f-Message,o-!s)"I
M
if!!c(.rXd+c).r"^^!c).rXd+c(.r""
G
C.tring s)I
s).ormat!K>n cerc este interior celuilaltNK"I
1f-Message,o-!s)"I
M
if!!dWc(.r+c).r"rr!c(.rWd+c).r"rr!c).rWd
+c(.r""
G
C.tring s)I
s).ormat!KCercurile sunt secanteNK"I
1f-Message,o-!s)"I
M
M
M
Ima.ine'
Problema rezolvata de studenta 7elgiu Monica
Enunt:
ie un voltmetru cu n domenii de masurare' 8lim(, 8lim),
8lim/ in voltiI avind indicele clasei de precizie c. Cu acest
instrument masuram o tensiune de >( in Volti. .a se
determine'
a" eroarea absoluta ma-ima admisibila ale instrumentului,
b" intervalul de incadrare a valorii masurate ,
c" eroarea relativa asupra valorii masurate ,
pe fiecare domeniu de masurare.
Date e intrare:
(. 5umarul domeniilor de masurareI
). Valorile limita ale celor n domenii de masurareI
/. @ndicele clasei de precizie cI
0. Valoarea tensiunii care se masoara >(I
Date e iesire'
(. +roarea absoluta ma-ima admisibila ale instrumentului,
pe fiecare domeniu
).@ntervalul de incadrare a valorii masurate, pe fiecare
domeniu
/. +roarea relativa asupra valorii masurate, pe fiecare
domeniu de masurare.
#oel matemati$:
@n problema de fata consideram / domenii de masurare
iar 8lim(I 8lim)I 8lim/ si reprezinta valorile limita a
domeniilor de masurareI
Consideram indicele clasei de precizie cJ&,)I scris pe
cadranul instrumentului de masuraI
Pentru rezolvarea problemei se foloseste formula
indicelui clasei de precizie'
cJ(&&O^*8ma-^H8
lim
I
@n aceasta formula cunoastem ' cJ&,) si 8
lim
I
Pe domeniul ( de masurare avem'
CJ&,) si 8
lim(
J%?I
a" =ezulta ca eroarea absoluta ma-ima pe acest interval este'
^*8ma-^JcO8
lim(
H(&&J&,)O%?H(&&J&,(/ V

b"@ntervalul de incadrare a rezultatului masurarii va fi'
ie 8m valoarea obtinuta din masurare!citita de pe aparat"
8m$^*8ma-^W8W8m+^*8ma-^
@nlocuid cu valori numerice avem intervalul'
%&$&,(/W-W%&+&,(/ rezulta intervalul' !?V,EDI%&,(/"
c"+roarea relativa asupra valorii masurate'
ie 8( valoarea de masurat si rezulta p(JcO8lim(H8(I
inlocuind numeric avem p(J&,)O%?H%&J&,)( L
Pentru domeniul ) de masurare'
a"^*8ma-^J&,)O(/&H(&&J&,)% V

b"%&$&,)%W8W%&+&,)% rezulta intervalul !?V,D0I%&,)%"
c"p(J&,)O(/&H%&J&,0)I
Pentru domeniul / de masurare'
a"^*8ma-^J&,)O)%&H(&&J&,?) V
b"%&$&,?)W8W%&+&,?) rezulta intervalul !?V,0EI%&,?)"
c"p(J&,)O)%&H%&J&,E0 L
=ezulta ca in primul domeniu se obtine cea mai mica
eroare absoluta ma-ima,cel mai redus interval si cel mai mic
procent al erorii relative.
+ste de observat ca masurarea este cea mai precisa daca
se lucreaza cu primul domeniu de masurare si in general se
alege domeniul de masurare incit indicatorul deviatiei la
instrumentele analogice sa se afle in ultima treime a scarii
gradate.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CProiect*lg''Bn=ezultate!"
G
int i,lP%QI
float -m,erI
C*ialog''BnBC!"I
lP&QJ-l(I
lP(QJ-l)I
lP)QJ-l/I
lP/QJ-l0I
lP0QJ-l?I
lP?QJ-l%I
C.tring .irI
for!iJ&IiWnIi++"
G
if!u(XlPiQ"
G
.ir.ormat!K Valoarea masurata nu se
incadreaza in domeniul Ld NNNK,i+("I
1f-Message,o-!.ir"I
M
else
G
-mJeroareAabs!c,lPiQ"I
erJerArelativa!c,lPiQ,u("I
.ir.ormat!KPentru domeniul Ld
rezultatele sunt'Sn +roarea absoluta
ma-ima este'Lf ,Sn +roarea relativa
este'Lf, Sn @ntervalul de incadrare pe
domeniul Ld este'K,i+(,-m,er,i+("I
1f-Message,o-!.ir"I
interval!lPiQ,u(,c"I
MMM
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
Problema rezolvata de studenta @orguta 5icoleta.
Enunt:
.a se dimensioneze o bara de sectiune circulara plina,
stiind ca este solicitata la intindere de o forta a-iala de (& tf
ca in figura (. +ste confectionata dintr$un material cu
rezistenta la rupere egala cu ()& 5Hmm
)
, coeficient de
elasticitate longitudinal egal cu ),(O(&
?
5Hmm
)
. *upa
dimensionare sa se calculeze alungirea barei daca lungimea ei
este de % m.
Notatii' w
a
Jrezistenta la rupereI

J(&tfI
Jforta a-ialaI w
a
J()&5Hmm
)
I
lJlungimea bareiI +J),(O(&
?
5Hmm
)
.
dJdiametrul bareiI
xlJalungirea bareiI
+Jcoeficient de elasticitate longitudinal.
+e $ere'
!a" dJt !b"xl Jt
#oelul matemati$
!(" conditia de rezistenta.
/a1 w
a
JH1
necesara
JX !(" 1
necesara
JHw
a
!)"1
necesaraJ
!oOd
)
"H0
!)"JXdJP!0O1
necesara
"HoQ
(H)
JXdJP!0O"H
!oOw
a
"Q
(H)
JXdJP!0O(&&&&&"H
!/,(0(?V)%?0O()&"Q
(H)
JXdJ/),?D/?&)mm.
J(&tfJ(&&&&:gJ(&&&&&5. 5J
/b1 xlJ!5Ol"H!+O1"
1JoOd
)
H0JX1J!/,(0(?V)%?0O/),?D/?&)
)
"H0JX1JE//,/////
//mm
)
xlJ!5Ol"H!+O1"JX xlJ!(&&&&&O%O(&
/
"H
!),(O(&
?
OE//,///////"JXxlJ/,0)E?D(mm.
Rezultate: 332%GV3GE2mm-
Yl33%42WGV1mm-
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CProiectfinal*lg''Bn,utton(!" G
float aria(I
const float piJ/.(0(?V)%?0I
C.tring sirI
>pdate*ata!
"I
aria(J!!(&&&&OmAf"HmAr"I
dJ!float"!sYrt!!0Oaria("Hpi""I
sir.ormat !KLfK,d"I
mAd..et#indo6Fe-t !sir"I
M
void CProiectfinal*lg''Bn,utton)!"
G
float aria)I
const float piJ/.(0(?V)%?0I
const float eJ)(&&&&I
C.tring sirI
>pdate*at
a!"I
aria)J!piOd
Od"H0I
alungJ!!(&&
&&OmAf"O!(&&&OmAl""H!aria)Oe"I
sir.ormat !KLfK,alung"I
mAal..et#indo6Fe-t !sir"I
M
Ima.ine'
Problema rezolvata de studentul Mi9il Marius.
Enunt:
. se calculeze aria unui triung9i dat prin coordonatele
v4rfurilor.
Considerm punctele 1!-a,;a", ,!-b,;b", C!-c,;c"
varfurile triung9iului 1,C. Pentru determinarea ariei acestui
triung9i se va folosi formula'
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CProba*lg''BnBC!"
G
double a,ab,bc,ac,ma-I
int d-I
HHdetermina aria triung9iului
aJ!!mA-a$mA-c"O!mA;b$mA;c"$
!mA-b$mA-c"O!mA;a$mA;c""H)I
>pdate*ata!"I
C.tring a(I
a(.ormat!KLlfK,a"I
mAa..et#indo6Fe-t!a("I
>pdate*ata!"I
HHcalculeaza laturile
abJsYrt!!mA-b$mA-a"O!mA-b$mA-a"+
!mA;b$mA;a"O!mA;b$mA;a""I
bcJsYrt!!mA-c$mA-b"O!mA-c$mA-b"+
!mA;c$mA;b"O!mA;c$mA;b""I
acJsYrt!!mA-c$mA-a"O!mA-c$mA-a"+
!mA;c$mA;a"O!mA;c$mA;a""I
HHdetermina latura cea mai mare
ma-JabI
if !ma-WJbc"
ma-JbcI
if !ma-WJac"
ma-JacI
d-Jint!(D&Hma-"I
C*C Op*CJTet#indo6*C!"I
p*C$XFe-tBut!)0&,V&, AF!KBK""I
p*C$XMoveFo!)?&,V&"I
p*C$X<ineFo!?)&,V&"I
p*C$XFe-tBut!?)&,V&,AF!K8K""I
p*C$XMoveFo!)?&,V&"I
p*C$X<ineFo!)?&,/E&"I
p*C$XFe-tBut!)0&,/E&, AF!KZK""I
HHdeseneaza latura 1,
p*C$XMoveFo
!)0&+mA-cOd-,E&+mA;cOd-"I
p*C$X<ineFo
!)0&+mA-aOd-,E&+mA;aOd-"I
p*C$XFe-tBut
!)0&+mA-aOd-,E&+mA;aOd-, AF!K1K""I
HHdeseneaza latura 1C
p*C$XMoveFo
!)0&+mA-aOd-,E&+mA;aOd-"I
p*C$X<ineFo
!)0&+mA-bOd-,E&+mA;bOd-"I
p*C$XFe-tBut
!)0&+mA-bOd-,E&+mA;bOd-, AF!K,K""I
HHdeseneaza latura ,C
p*C$XMoveFo
!)0&+mA-bOd-,E&+mA;bOd-"I
p*C$X<ineFo
!)0&+mA-cOd-,E&+mA;cOd-"I
p*C$XFe-tBut
!)0&+mA-cOd-,E&+mA;cOd-, AF!KCK""I
>pdate*ata!"I
M
Ima.ine'
Problema rezolvata de studentul Bnofrei <ucian.
Enunt:
,obina unui instrument feromagnetic este realizata din
conductor de cupru, dimensionat pentru curentul nominal de
&,&&D1 si are doua sectiuni identice, fiecare cu rezistenta
=(J=)J/)R, masurata la temperatura de referinta
y&J)&zC..e stie coeficientul de variatie cu temperatura a
rezistivitatii cuprului, ncuJ&,&&0 HzC.
.a se determine '
a" =ezistenta aditionala din manganina necesara pentru
realizarea unui voltmetru cu domeniul de (,? V, daca
cele doua sectiuni se conecteaza in serieI
b" =ezistenta specifica a voltmetrului realizatI
c" +roarea suplimentara de temperatura a voltmetrului
pentru o variatie xyJ{(&zC fata de y&J)&zC I
d" Curentul consumat de voltmetru, rezistenta specifica si
rezistenta aditionala necesara pentru a realiza limita de
masura de (,? V, daca cele doua sectiuni ale bobinei se
conecteaza in paralelI
e" Clasa in care se poate incadra voltmetrul obtinut, din
punct de vedere al erorii suplimentare de temperatura.
#oelul matemati$:
a" Pentru yJy&J )&zC rezistenta bobinei rezulta '
=
.
J=(+=)J/)+/)J%0 R I
=ezistenta aditionala '
=
a(
J!>
5
$=
&.
O@
5
"H@
5
J! (,?$%0ODO&,&&("DO&,&&(J(?& R I
b" =vJ(H@
5
J(HDO&,&&(J(0/ RHV I
c" <a temperatura yWX y&
=g
&.
J=
&.
!(+ ncuO xy"J%0P(+&,&&0O!{(&"QJ%%,?% R
.au
%(,00 R I
+roarea suplimentara de temperatura pentru xyJ+(& zC este'
p
>s
PLQJ!ng$n"H nO(&& I
p
>s
PLQJPP!%0+(?&"O !%0+(?&"H!%%,?%+(?&" O!%%,?%+(?&"Q$
(QO(&&J$),/?LI
Pentru xyJ$(& zC este'
p
>s
PLQJ!ng$n"H nO(&&
p
>s
PLQJPP!%0+(?&"O!%0+(?&"H!%(,00+(?&"O!%(,00+(?&"Q$(QO
O(&&J),00LI
d"<a y J y&J)& zC '
@vn J) O@
5
J)ODO&,&&(J&,&(0 1 I ceea ce arata dublarea
curentului consumat de voltmetru.
=vJ(H@vnJ(H&,&(0JD(,0/ RHV I
=
&p
J=(H)J/)H)J(% R I
=
a)
J !>
5
$ =
&pO
@vn"H @vnJ!(,?$(%O&,&(0"H&,&(0JV( R I
Pentru xyJ$(& zC, cazul mai defavorabil, rezistenta bobinei
este' =g
&p
J =
&p
!(+ ncuO xy"J(%O!($&,&&0O(&"J(?,/% R I
p
>s
PLQJ&,()LI
e"cJ&,).
*ate de intrare'
Curentul nominal ' @
nom
J&,&&D

1Q
I
Femperatura de referinta ' t9eta& J)& zC I
=ezistentele de intrare '=(J/) RI =)J/) RI
Coeficientul de variatie cu temperatura a rezistivitatii
cuprului ' alfaCu J&,&&0 HzC I
*ate de iesire '
=ezistenta aditionala necesara pentru realizarea unui
voltmetru cu domeniul de (,? V, daca cele doua sectiuni se
conecteaza in serie' =
a(
R I
=ezistenta specifica a voltmetrului realizat' =v RHV I
+roarea suplimentara de temperatura a voltmetrului' p
>s
LI
Curentul consumat de voltmetru, rezistenta specifica si
rezistenta aditionala daca cele doua sectiuni ale bobinei se
conecteaza in paralel' @vn 1I =v RHV I =
a)
R I
Clasa voltmetrului din punct de vedere al erorii
suplimentare de temperatura' cI
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CProiect*lg''Bn1!"
G
>pdate*ata!"I
C.tring sI
float rbob,raditionalI
rbobJ=(+=)I
raditionalJ!(.?$rbobOinom"HinomI
s.ormat!KLfK,raditional"I
a..et#indo6Fe-t!s"I
M
void CProiect*lg''Bn,(!"
G
>pdate*ata!"I
C.tring sI
float raditional,rop,ivnomI
ropJ=(H)I
ivnomJ)OinomI
raditionalJ!(.?$ropOivnom"HivnomI
s.ormat!KLfK,raditional"I
b(..et#indo6Fe-t!s"I
M
void CProiect*lg''Bn,)!"
G
C.tring sI
float rop,roppI
ropJ=(H)I
roppJropO!(.&+alfacuO!$(&""I
s.ormat!KLfK,ropp"I
b)..et#indo6Fe-t!s"I
M
void CProiect*lg''BnC!"
G
C.tring sI
float rvI
rvJ(.&HinomI
s.ormat!KLfK,rv"I
c..et#indo6Fe-t!s"
M
void CProiect*lg''Bn*!"
G
C.tring sI
float cJ&.)I
s.ormat!KLfK,c"I
d..et#indo6Fe-t!s"I
M
void CProiect*lg''Bn+(!"
G
C.tring sI
float dt9etapI
float rbob,rbobp(,raditionalI
rbobJ=(+=)I
rbobp(JrbobO!(.&+alfacuO(&.&"I
raditionalJ!(.?$rbobOinom"HinomI
float er(I
er(J!po6!!rbob+raditional",)"Hpo6!!rbob
p(+raditional",)"$(.&"O(&&.&I
s.ormat!KLfK,er("I
e(..et#indo6Fe-t!s"I
M
void CProiect*lg''Bn+)!"
G
C.tring sI
float dt9etapI
float rbob,rbobp),raditionalI
rbobJ=(+=)I
rbobp)JrbobO!(.&+alfacuO!$(&.&""I
raditionalJ!(.?$rbobOinom"HinomI
float er)I
er)J!po6!!rbob+raditional",)"Hpo6!!rbob
p)+raditional",)"$(.&"O(&&.&I
s.ormat!KLfK,er)"I
e)..et#indo6Fe-t!s"I
M
Ima.ine'
Problema rezolvata de studentul Pata 1ndrei *oru.
Enunt:
.a se realizeze un program care sa implementeze
functiile unui decodificator ,C* ] D segmente.
Date e intrare:
*atele de intrare vor fi starile celor 0 intrari 1, ,, C, *
!& sau (". +- 1J(, ,J&, CJ&, *J(I
Date e iesire:
*atele de iesire sunt cele D iesiri a, b, c, d, e, f, g care
vor lua una din starile & si ( care constituie segmentele
afisorului.

'

(
(
&
&
(
(
(
g
%
e
d
c
b
a
#oelul matemati$:
*ecodificatorul ,C*$D segmente este un circuit logic
combinational utilizat pentru comanda circuitelor de afiare
numerice ce utilizeaz celule de afiare cu D segmente !<+*$
uri, <C*, becuri".
Circuitul prezint 0 intrri !1, ,, C, *I 5J
& ( ) /
) ) ) ) + + + A 7 C 0 " ce codific cifra de afiat, i D ieiri !a,
b, c, d, e, f, g" pentru comanda segmentelor.
n cazul folosirii <+*$urilor, celulele de afiare se
construiesc cu anod comun sau cu catod comun. Celulele se
aprind cu & logic !tensiune sczut" aplicat pe catozii
necomuni ai diodelor 2n cazul anod comun i respectiv cu (
logic !tensiune ridicat" aplicat pe anozii necomuni 2n cazul
catod comun !caz folosit in acest proiect".
.c9emele interne ale celor dou tipuri de afioare i
reprezentarea sc9ematic a decodificatorului sunt prezentate
mai 3os'
a
b
c
d
e
f
g
Cc
a
b
c
d
e
f
g
1
c
a b c d e f g
1 , C
*ecodificator
,C* $ D segmente
*
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
Fabelul de adevr al circuitului arat ca mai 3os !catod
comun"'
@ntrri @eiri
1 , C * a b c d e f g
& & & & ( ( ( ( ( ( &
& & & ( & ( ( & & & &
& & ( & ( ( & ( ( & (
& & ( ( ( ( ( ( & & (
& ( & & & ( ( & & ( (
& ( & ( ( & ( ( & ( (
& ( ( & & & ( ( ( ( (
& ( ( ( ( ( ( & & & &
( & & & ( ( ( ( ( ( (
( & & ( ( ( ( & & ( (
Fabelul de adevr prezentat mai sus este incomplet
definit, strile de la (& la (? lipsind, datorit faptului c 2n
codul ,C* nu e-ist. *ecodificatorul ,C*$D segmente se
comand de regul cu un numrtor ,C*.
Conform cu tabelul de adevr de mai sus se pot construi
diagramele VC'
( 8 ( & &(
( 8 & ( &&
(& (( &( &&

*C
,1
8 8 & ( (&
8 8 ( ( ((
( 8 & ( &(
( 8 ( ( &&
(& (( &( &&

*C
,1
8 8 & ( (&
8 8 ( ( ((
( 8 ( ( &(
( 8 ( ( &&
(& (( &( &&

*C
,1
8 8 ( & (&
8 8 ( ( ((
& 8 ( & &(
( 8 & ( &&
(& (( &( &&

*C
,1
8 8 ( ( (&
8 8 & ( ((
& 8 & & &(
( 8 & ( &&
(& (( &( &&

*C
,1
8 8 ( ( (&
8 8 & & ((
( 8 ( & &(
( 8 ( ( &&
(& (( &( &&

*C
,1
8 8 ( & (&
8 8 & & ((

C A 7 A 0 C A a + + + 7 A 7 A C b + +
C 7 A A 7 C 7 C A d + + + C A 7 c + +
7 A C A e +
0 C 7 7 A A C % + + +
( 8 ( & &(
( 8 ( & &&
(& (( &( &&
*C
,1
8 8 ( ( (&
8 8 & ( ((
1 , C *
a J 1|C + * + 1|, + 1|C
b J C + 1|, + 1|,
c J , + 1 + C
d J 1|C + ,|C + ,|1 + 1|,|C
e J 1|C + 1|,
f J + 1|, C|1 + C|, + *
g J ,|C + 1|, + * + C|,
Conform cu ecuaiile determinate mai sus, sc9ema
logic a circuitului decodificator ,C* ] D segmente arat ca
2n figura urmtoare'
7 C 0 7 A C 7 g + + +
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void C*ecodificator*lg''Bn,utton(!"
G
,BB< a,b,c,d,e,f,gI
>pdate*ata!"I
aJ!!NmA1"rr!NmAC""^^mA*^^
!mA1rrmA,"^^!mA1rrmAC"I
bJNmAC^^!!NmA1"rr!NmA,""^^
!mA1rrmA,"I
cJ!NmA,"^^mA1^^mACI
dJ!!NmA1"rr!NmAC""^^!mA,rr!N
mAC""^^!!NmA1"rrmA,"^^!mA1rr!N
mA,"rrmAC"I
eJ!!NmA1"rr!NmAC""^^!!NmA1"rrmA,"I
fJ!!NmA1"rrmAC"^^!!NmA1"rr!NmA,""^^
!!NmA,"rrmAC"^^mA*I
gJ!!NmA,"rrmAC"^^!!NmA1"rrmA,"^^
mA*^^!mA,rr!NmAC""I
if!aJJ("
G
if!-aJJ&"
V+=@Z!mAamp.<oad,itmap!@*,Aai""I
mAab..et,itmap !mAamp"I
C#in1ppO p1ppJ1f-Tet1pp!"I
-aJ(I
M
else
G
mAab..et,itmap !mA-mp"I
C#in1ppO p1ppJ1f-Tet1pp!"I
M
if!bJJ("
G
if!-bJJ&"
V+=@Z!mAbmp.<oad,itmap!@*,Abi
""I
mAbb..et,itmap !mAbmp"I
C#in1ppO p1ppJ1f-Tet1pp!"I
-bJ(I
M
else
G
mAbb..et,itmap !mA-mp"I
C#in1ppO p1ppJ1f-Tet1pp!"I
M
if!cJJ("
G
if!-cJJ&"
V+=@Z!mAcmp.<oad,itmap!@*,Abi
""I
mAcb..et,itmap !mAcmp"I
C#in1ppO p1ppJ1f-Tet1pp!"I
-cJ(I
M
else
G
mAcb..et,itmap !mA-mp"I
C#in1ppO p1ppJ1f-Tet1pp!"I
M
if!dJJ("
G
if!-dJJ&"
V+=@Z!mAdmp.<oad,itmap!@*,Aai
""I
mAdb..et,itmap !mAdmp"I
C#in1ppO p1ppJ1f-Tet1pp!"I
-dJ(I
M
else
G
mAdb..et,itmap !mA-mp"I
C#in1ppO p1ppJ1f-Tet1pp!"I
M
if!eJJ("
G
if!-eJJ&"
V+=@Z!mAemp.<oad,itmap!@*,Abi""I
mAeb..et,itmap !mAemp"I
C#in1ppO p1ppJ1f-Tet1pp!"I
-eJ(I
M
else
G
mAeb..et,itmap !mA-mp"I
C#in1ppO p1ppJ1f-Tet1pp!"I
M
if!fJJ("
G
if!-fJJ&"
V+=@Z!mAfmp.<oad,itmap!@*,Abi""I
mAfb..et,itmap !mAfmp"I
C#in1ppO p1ppJ1f-Tet1pp!"I
-fJ(I
M
else
G
mAfb..et,itmap !mA-mp"I
C#in1ppO p1ppJ1f-Tet1pp!"I
M
if!gJJ("
G
if!-gJJ&"
V+=@Z!mAgmp.<oad,itmap!@*,Aai""I
mAgb..et,itmap !mAgmp"I
C#in1ppO p1ppJ1f-Tet1pp!"I
-gJ(I
M
G
mAgb..et,itmap !mA-mp"I
C#in1ppO p1ppJ1f-Tet1pp!"I
M
>pdate*ata!"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
@magini cu fereastra de rezultate!pentru e-. ales in enunt"
Problema rezolvata de studentul Popa Paul$Constantin
Enunt:
.e considera un condensator plan avand aria armaturii
1, distanta d intre armaturi, situat intr$un dielectric de
permitivitate p
r
.
<a un moment dat una din armaturi se deplaseaza spre
cealalta cu viteza constanta v. Calculati intensitatea curentului
@ care circula prin conductoarele ce fac legatura intre
condensator si sursa de tensiune > la o valoare constanta.
#oelul matemati$:
@J
dt
d-
I

t * d #
#
A
C
( C -
O
r O o O
O

}X YJ
t O v $ d
r O o O A
I
@n circuit apare curent numai daca i-j variaza in timp.

( )
( ) ( )

,
_

,
_

) )
a
a
a
O O
O
O
(
O
(
O
(
> O 1 O r O o
t * d
*
t * d
t * d
t * d
t * d
I

}X @J
( )
)
t O v $ d
v O > O 1 O r O o
.
Date e intrare:
$ se considera p
&
J(I
$ tensiunea > J ))& VI
$ aria armaturii J / cm
)
J /O(&
$0
m
)
I
$ permitivitatea relativa p
r
J &,)I
$ distanta dintre armaturi d J( cm J &,&( mI
$ viteza deplasarii unei armature vJ&,( mHsecundaI
$ timpul deplasarii tJ / secunde.
Date e iesire:
$ curentul @J &,&(?D 1.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CProiect*lg''BnBC!"
G
double i,-,;I
>pdate*ata!"I
C.tring sirI
-JmAeOmAaO&.&&&(OmAuOmAvI
;J!mAdO&.&($mAvOmAt"O!mAdO&.&($mAvOmAt"I
iJ!-H;"I
sir.ormat!KL.0lfK,i"I
mAi..et#indo6Fe-t!sir"I
1f-Message,o-!sir"I
M
Ima.ine'
Problema rezolvata de studenta Poponea @rinel$Mi9ai.
Enunt:
.e considera un semiarc de raza i=j pe care este
repartizata uniform o sarcina electrica cu densitatea liniara de
sarcina ~
l
. .a se calculeze intensitatea campului electric i+j
creat de sarcina, in centrul semiarcului.
#oelul mat"emati$ :
~
l
J
l
8
I
+J

/ )
O
& O O 0
(
O O
& O O 0
(
r
ldl
r
r
ldl
l

'

l
l
ry
r
ldl
Ey
r#
r
ldl
E#
O O
& O O 0
(
O O
& O O 0
(
)
)r
-
J=Ocos
r
;
J=Ocos
rJ=
dlJ=Od
+
-
J

&
&
&
/
& sin
(
O
& O O 0
cos O
(
O
& O O 0
cos O
& O O 0 R
l
d
R
l
R
R
Rd l

+
;
J

&
&
&
/
" cos !
(
O
& O O 0
sin O
(
O
& O O 0
sin O
& O O 0 R
l
d
R
l
R
R
Rd l
J
R
l
R
l (
O
& O O )
" cos cos ! O
(
O
& O O 0

+

+ " cos cos !
)

'

&
(
O
& O O )
E#
R
l
Ey

@ntensitatea campului '


+J+
-
Oi++
;
O3J $+
;
O3.
Date e intrare :
$ sarcina electrica repartizata pe semiarc ~
l
J( VI
$ permitivitatea electrica p
&
J&,(I
$ raza semiarcului =J&,? m.
Date e iesire :
$ intensitatea campului electric +J $/,(E? VHmI
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void CProiect*lg''BnBC!"
G
HH FB*B' 1dd e-tra
validation 9ere
double e;,iI
>pdate*ata!"I
e;JmAroH!)O/.(0OmAeOmAr"I
iJ$e;I
>pdate*ata!"I
C.tring sirI
sir.ormat!KL./lfK,e;"I
mAe;..et#indo6Fe-t!sir"I
1f-Message,o-!sir"I
sir.ormat!KL./lfK,i"I
mAi..et#indo6Fe-t!sir"I
1f-Message,o-!sir"I
HHC*ialog''BnBC!"I
M
Ima.ine'
Problema rezolvata de studenta .olcan <ucian.
Enunt:
.a se citeasca de la tastatura coordonatele a / puncte,sa
se traseze triung9iul corespunzator,sa se calculeze punctul de
mi3loc a fiecarei laturi si sa se traseze medianele,sa se
calculeze coordonatele punctului de greutate a triung9iului si
sa se traseze cercul inscris in triung9i.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
a" itrasarea triung9iuluij
void CProiect(*lg''Bn,utton/!"
G >pdate*ata!"I
C*C Op*CJTet#indo6*C!"I
p*C$XMoveFo!mA-(,mA;("I
p*C$X<ineFo!mA-),mA;)"I
p*C$X<ineFo!mA-/,mA;/"I
p*C$X<ineFo!mA-(,mA;("I
C*ialog''BnPaint!"I
M
b" icalcularea mi3loacelor laturilorj
void CProiect(*lg''Bn,utton0!"
G >pdate*ata!"I
a(J!mA-(+mA-)"H)I
a)J!mA-)+mA-/"H)I
a/J!mA-/+mA-("H)I
b(J!mA;(+mA;)"H)I
b)J!mA;)+mA;/"H)I
b/J!mA;/+mA;("H)I
M
c" itrasarea medianelorj
void CProiect(*lg''Bn,utton?!"
G >pdate*ata!"I
C*C Op*CJTet#indo6*C!"I
p*C$XMoveFo!mA-(,mA;("I
p*C$X<ineFo!a),b)"I
p*C$XMoveFo!mA-),mA;)"I
p*C$X<ineFo!a/,b/"I
p*C$XMoveFo!mA-/,mA;/"I
p*C$X<ineFo!a(,b("I
C*ialog''BnPaint!"I
M
d" icentrul de greutatej
void CProiect(*lg''Bn,utton%!"
G >pdate*ata!"I
-gJ!mA-(+mA-)+mA-/"H/I
;gJ!mA;(+mA;)+mA;/"H/I
C.tring sirI
sir.ormat!KCoordonatele punctului de greutate ' Ld
LdK,-g,;g"I
1f-Message,o-!sir"I
M
e" icercul inscrisj
void CProiect(*lg''Bn,uttonD!"
G >pdate*ata!"I
>@5F :I
:JsYrt!!!-g$a("O!-g$a(""+!!;g$b("O!;g$b("""I
>pdate*ata!"I
C.tring sirI
sir.ormat!Kraza este' LdK,:"I
1f-Message,o-!sir"I
C*C Op*CJTet#indo6*C!"I
p*C$X+llipse!-g,;g,:,:"I
C*ialog''BnPaint!"IM
Problema rezolvata de studentul Ftaru Ciprian.
Enunt:
,obina de e-citaie a unui electromagnet are N spire.
Conductorul bobinei are diametrul d i grosimea stratului de
izolaie 9.
Cunoscanduse dimensiunele geometrice ale circuitului,
numarul de spire ale infasurarii de e-citatie i grosimea
stratului de izolaie, s se determine'
(. grosimea bobinei
). rezistena 2nfaurrii
/. curentul i solenaia
0. temperature e-terioara
?. temperature ma-im 2n seciunea bobinei
.e face urmatoarea obervaie' .e va considera c
suprafeele izoterme sunt cilindri concentrici. ,obina este fr
izolatie 2ntre straturi i are 2nfurare regulat.
Date e intrare:
5 $ numrul de spire
d $ diametrul bobinei
$ grosimea stratului de izolaie

iz
$ conductivitatea termic a izolaiei
conductorului
~ $ rezistivitatea
9 $ 2nlimea bobinei
*
(
$ diametrul interior al bobinei
y
a
$ temperatura mediului ambient
> $ tensiunea de alimentare.
#oelul matemati$:
(. 5umrul de spire pe strat'
(
n
$
d

5umrul de straturi'
)
n
(
N
n

Trosimea bobinei'
g

)
n
d
). <ungimea conductorului bobinei '
m
l 0 N
( )
)
m
0 0
0
+

l
R
A

/. Curentul 2n bobin'
(
I
R

.olenaia
NI
0. n ipoteza c flu-ul termic se transmite numai la
suprafaa lateral e-terioar, supratemperatura
ma-im va fi'
)
m
RI
A

?. Puterea dezvoltat 2n unitatea de volum'


)
) )
) (
0
! "
RI
p
0 0 $

Conductivitatea termic ec9ivalent a bobinei se


poate calcula cu relaia'
&.%
)
iz
d

Creterea de temperatur 2n interiorul bobinei este'


) ) ) )
) ( (
(
! " ln
0 )
R p p
R R R
Rma- m
+
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void program''BnCalculeaza!"
G
>pdate*ata!"I
C.tring sir,sI
float n(,n)I
n(J!9O(&&&"H!dO(&&&"I
n)JnHn(I
float gI
gJ!n)OdO(&&&"H(&&&I
HHHHHHHHHHHHHH
float dmI
dmJ!d(+d)"H)I
float l,rI
lJ/.(0OdmO(&&&&I
rJr&O!lH!/.(0O&.&&&&&&)?""I
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
float i,solenatiaI
iJuHrI
solenatiaJnOiI
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
float tm,FmI
tmJ!rOiOi"H!VO/.(0OdmO9O(&"I
FmJtm+t9etaI
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
float pI
pJ0O!rOiOi"H!!d)Od)$d(Od("O9"I
float lamI
lamJ&.%OlambdaO!dH!)Odelta""I
sir.ormat!KSn Trosimea ,obinei TJ
LfSn =ezistenta infasurarii bobinei =J
LfSn Curentul prin infasurarea bobina
@JLfSn .olenatia bobinei .JLfSn
Femperatura ma-ima Fma-JLfSn
Puterea dezvoltata in unitate de volum
PJLfSn Conductivitatea termica
ec9ivalenta a bobinei <ambda ec9ivJ
LfSn SnSnSn 1pasati BC pentru a
reintroduce *ate
noi NNNK,g,r,i,solenatia,Fm,p,lam"I
1f-Message,o-!sir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.
Problema rezolvata de studenta Foma *aniel Mi9ai.
Enunt: )etoda diagramei Veitc$
Pe baza tabelului de adevr al funciei se construiete o
i9artj !tabel" cu mai multe celule, fiecare corespunz4nd unei
anumite combinaii a variabilelor de intrare. +-ist at4tea
celule c4te combinaii e-ist' )n !nJnumrul de variabile de
intrare".
.e pot construi 9ri pentru ), /, 0, ?,... variabile de
intrare.
*iagrama V$C pentru ) variabile de intrare arat ca mai 3os'
#etoa e rezolvare:
$ se procedeaz la minimizare prin 2ncercuirea unui numr
de )n !n5" csue adiacente care conin ( logic. <a final
toate csuele ce conin ( logic trebuie sa fie cuprinse 2ntr$un
astfel de grup.
$2n e-presia final fiecrui grup 2i va corespunde un termen
care va conine numai variabilele ale cror valoare nu se
modific pentru toate csuele grupului,dac grupul este
cuprins sub ( atunci variabila apare nenegat, iar dac este 2n
afara acoladei variabila apare negat.
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void C*anniel*lg''Bn,utton(!"
G
C.tring str@(,str@)I
>pdate*ata!"I
C+ditOp+diti(J!C+ditO"Tet*lg@tem!@
*CA+*@FV"I
C+ditOp+diti)J!C+ditO"Tet*lg@tem!@
*CA+*@F?"I
p+diti($XTet#indo6Fe-t!str@("I
p+diti)$XTet#indo6Fe-t!str@)"I
C.tring sirI
if!mA(JJ("
G
if!mA)JJ("
G
if!mA/JJ("
G
if!mA0JJ("
mA((JKnullKI
else
mA((JKhK+mAi(+K+K+KhK+mAi)I
M
else
mA((JKhK+mAi)I
M
else
mA
(
mA
/
m
A)
,
1
&
(
&
(
mA
0
G
if!mA/JJ("
mA((JKhK+mAi(I
else
mA((JKhK+mAi(+KhK+mAi)I
M
M
if!mA)JJ("
if!mA0JJ("
G
if!mA/JJ&"
if!mA(JJ&"
mA((JmAi(I
else
mA((JmA((+K+K+mAi(I
else
if!mA(JJ&"
mA((JmAi(+K+K+mAi)I
M
else
if!mA(JJ&"
mA((JmAi(+KhK+mAi)I
if!mA/JJ("
if!mA0JJ("
G
if!mA)JJ&"
if!mA(JJ&"
mA((JmAi)I
else
mA((JmA((+K+K+mAi)I
M
else
if!mA(JJ&"
if!mA)JJ&"
mA((JKhK+mAi(+mAi)I
else
mA((JmA((+K+K+KhK+mAi(+mAi)I
if!mA0JJ("
if!mA)JJ&"
if!mA/JJ&"
if!mA(JJ&"
mA((JmAi(+mAi)I
else
mA((JmA((+K+K+mAi(+mAi)I
if!mA(JJ&"
if!mA)JJ&"
if!mA/JJ&"
if!mA0JJ&"
mA((JKnullKI
sir.ormat!KLsK,mA(("I
mAr..et#indo6Fe-t!sir"I
M
Ima.ine'
Problema rezolvata de studentul Vere3an 1ndrian.
Enunt:
+lectromagneti.
>n circuit magnetic alimentat in current continuu are forma
din figura'
Cunoscanduse dimensiunele geometrice ale circuitului,
numarul de spire ale infasurarii de e-citatie si inductia in
intrefier sa se determine'
a" valoarea curentului de magnetizareI
b" reluctanta ec9ivalentaI
B,.'
.e negli3eaza flu-urile de umflari si scapari si se tinea seama
de reluctanta fierului.
*1F+<+ *+ @5F=1=+'
<(, <), </ ] lungimile !in metri"I
1(, 1), 1/ ] ariile !in metri patrati"I
5 ] numarul de spire ale infasurarii de e-citatieI
* ] distanta !in metri"I
,* ] inductia in intrefierI
#oel matemati$:
a" @nductia magnetica in ramura / este egala cu inductia in
interfier'
,/J,*I
Pe baza teoremei a doua a lui Circ99off, se scrie'
7/O</+)7*O*$7)O<)J&,
de unde'
7)J
)
O O ) / O /
:
0 20 : 2 +
I
*in curba de magnetizare rezulta' 7/J)/& 1Hm
@n interfier'
7*J
& miu
70
JX 7), miu&J
D
(& O O 0

I
*in curba de magnetizare rezulta'
,)Jf!7)"J(,V0 FI
lu-ul din ramura ( va fi'
(J)+/J,)O1)+,/O1/I
@nductia si intensitatea campului magnetic in ramura ( vor fi'
,(J
(
(
A
.
I
7(Jf!,("J?E& 1HmI
.olenatia dezvoltata de bobina'
F7+F1J5O@J7(O<(+7)O<)I
Curentul de magnetizare rezulta'
@J
N
T2ETA
I
b1 .c9ema ec9ivalenta este redata in figura'
*e unde rezulta reluctanta ec9ivalenta'
=eJ
R0 R R
R0 R R
R
+ +
+
+
/ )
" / ! O )
(
I
@n care'
=(J
( O (
(
A miu
:
J
( O
(
(
(
A
2
7
:
I
=)J
) O
)
)
)
A
2
7
:
I
=/J
/ O
/
/
/
A
2
7
:
I
=deltaJ
/ O &
O )
A miu
0
I
Pro.ramul/01
!O" Programul a fost scris 2n Visual C++. *e aceea, mai 3os se
afl descris doar secvena de program care rezolv partea
matematic a programului, nu i desenarea ferestrei #indo6s.
void problema''BnCalcul(!"
G
>pdate*ata!"I
float 7/J)/&.&I
float miu&J&.&&&&&()?%I
float 7delta,7)I
float ,)J(.V0I
float (,,(,7(J?E&.&I
float F7+F1I
float ,/J,*I
7deltaJ,*Hmiu&I
7)J!7/O<)+)O7deltaO*"H<)I
(J,)O1)+,/O1/I
,(J(H1(I
F7+F1J7(O<(+7)O<)I
float @I
@JF7+F1H5I
C.tring sirI
sir.ormat!KCurentul de magnetizare
@JL.(&fK,@"I
1f-Message,o-!sir"I
M
void problema''BnCalcul)!"
G
>pdate*ata!"I
float 7/J)/&.&I
float miu&J&.&&&&&()?%I
float 7delta,7)I
float ,)J(.V0I
float (,,(,7(J?E&.&I
float F7+F1I
float ,/J,*I
7deltaJ,*Hmiu&I
7)J!7/O<)+)O7deltaO*"H<)I
(J,)O1)+,/O1/I
,(J(H1(I
F7+F1J7(O<(+7)O<)I
float @I
@JF7+F1H5I
float =(,=),=/,=e,=deltaI
=(J!<(O7("H!,(O1("I
=)J!<)O7)"H!,)O1)"I
=/J!</O7/"H!,/O1/"I
=deltaJ!)O*"H!miu&O1/"I
=eJ=(+!=)O!=/+=delta""H
!=)+=/+=delta"I
C.tring sirI
sir.ormat!K=eluctanta ec9ivalenta
=eJL.(&fK,=e"I
1f-Message,o-!sir"I
M
Ima.ine'
ereastra #indo6s realizata pentru introducerea datelor.