Sunteți pe pagina 1din 8

Tehnologii Tehnologii Tehnologii Tehnologii Geodezice Spatiale Geodezice Spatiale Geodezice Spatiale Geodezice Spatiale

Tehnologii Tehnologii Tehnologii Tehnologii Geodezice Spatiale Geodezice Spatiale Geodezice Spatiale Geodezice Spatiale
Curs 5
Curs 5
CURS V CURS V CURS V CURS V
CURS V CURS V CURS V CURS V
Incadrarea retelelor GNSS in reteaua
nationala
Diverse aplicatii ale GNSS
Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (I) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (I) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (I) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (I)
Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (I) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (I) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (I) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (I)
In Romania, sistemul de referinta oficial pentru lucrari geodezice este bazat pe elipsoidul
de referinta Krasovski (1940) avand punctul fundamental la Pulkovo, datumul purtand
denumirea de S-42 (Sistem de referinta 1942).
Elipsoidul Krasovski 1940 este definit din punct de vedere geometric de urmatorii
parametri:
Semiaxa mare a = 6 378 245 m
Inversul turtirii geometrice 1 / f = 298.3
In ceea ce priveste pozitionarea planimetrica, pentru tara noastra proiectia oficiala este
proiectia Stereografica 1970 bazata pe sistemul de referinta mai sus mentionat, avand:
- Centrul proiectiei (polul proiectiei) :
Latitudinea B = 46
0
Nord
Longitudinea L = 25
0
Est Greenwich
- Sistem de coordonate rectangulare plane avand axa Ox cu sensul pozitiv orientat
spre Nord si axa Oy cu sensul pozitiv orientat spre Est.
- Factorul de scara : m = 0.99975
- Din considerente practice (pentru a nu se lucra cu coordonate negative), originea a
fost translatata cu X
fals
= Y
fals
= 500 000 m
In ceea ce priverste pozitionarea altimetrica, sistemul de altitudini oficial folosit in prezent
in tara noastra este sistemul de altitudini normale Marea Neagra 1975
Masuratorile satelitare au ca sistem de referinta, sistemul WGS84, ce are atasat un
elipsoid propriu, bazat pe elipsoidul GRS80 si astfel apare problema trecerii din sistemul
de referinta WGS84 in cel national sau intr-un sistem de referinta oarecare cerut de
beneficiar.
Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (II) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (II) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (II) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (II)
Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (II) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (II) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (II) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (II)
Ca si in cazul topografiei sau geodeziei clasice cand se doreste incadrarea unei retele locale
intr-o retea existenta fie ea nationala sau nu, aceasta se realizeaza pe baza unor puncte
comune, puncte ce au coordonate in ambele sisteme. Precizia cu care sunt determinate
pozitiile punctelor decide precizia cu care vor fi determinate coordonatele in noul sistem
pentru toate punctele pentru care se doreste a se efectua transcalculul.
Pentru cazul practic in care se doreste introducerea unei retele determinate prin tehnologii
GNSS (WGS84) in cadrul retelei nationale (S-42 Stereo 70) este nevoie ca o parte a
punctelor retelei sa aibe o pozitie cunoscuta in ambele sisteme. Este recomandat ca
punctele comune ale retelei sa aiba o distributie geometrica buna si sa acopere intreaga
retea ce trebuie transcalculata.
Puncte comune distribuite bine Puncte comune distribuite prost
- punct comun - punct cunoscut intr-o singura retea
Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (III) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (III) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (III) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (III)
Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (III) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (III) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (III) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (III)
Pentru punctele retelei determinate prin observatii satelitare se cunosc coordonate in
sistem cartezian geocentric WGS84 (X,Y,Z)
WGS
. Pentru punctele comune se dispune si
de coordonatele acestora in proiectie Stereografica 1970 (x,y)
ST70
.
Intr-un prim pas, se transforma coordonatele planimetrice in coordonate elipsoidale
referitoare la elipsoidul Krasovski folosind relatiile matematice cunsocute si se obtin
valorile (B,L,H)
KRAS
Calculul matematic fiind greoi folosind coordonatele eipsoidale, in urmatorul pas se
transforma aceste coordonate in coordonate carteziene tridimensionale pe acelasi
elipsoid (X,Y,Z)
KRAS
, unde :
Numarul minim de puncte comune necesar pentru a putea efectua incadrarea este dat
de modelul matematic de transcalcul intre cele doua sisteme.
( ) | |

+ =
+ =
+ =
B H N e Z
L B H N Y
L B H N X
KRAS
KRAS
KRAS
sin 1
sin cos ) (
cos cos ) (
2
2
2 2
2
2 2
sin 1
a
b a
e
B e
a
N

=

=
Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (IV) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (IV) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (IV) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (IV)
Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (IV) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (IV) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (IV) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (IV)
In general transformarea intre cele doua este o transformare conforma cu 7 parametri
(cunoscuta si ca transformare Helmert). Cei 7 parametri sunt 3 translatii, 3 rotatii si 1
factor de scara. Matricial, aceasta transformare are forma :
, unde :
In cele de mai sus, vectorul X
0
reprezinta vectorul translatiilor dintre cele doua sisteme,
m reprezinta factorul de scara iar matricea R inglobeaza cele 3 unghiuri de rotatie.
Daca parametri de transformare sunt cunoscuti, relatia de transcalcul intre cele doua
sisteme se face folosind relatia data. Pentru cazul in care acesti parametri nu sunt
cunoscuti ei trebuie determinati printr-un proces de estimare .
Pentru cazul acestui tip de transformare cu 7 parametri, sunt necesare minim 7 ecuatii
de corectie. Un punct ofera 3 coordonate iar pentru fiecare coordonata se poate scrie o
ecuatie de corectie. Rezulta ca pentru un minim de 3 puncte comune se pot scrie 9
ecuatii, sistemul devenind rezolvabil din punct de vedere geodezic printr-un proces de
compensare.
WGS KRAS
X R m X X + =
0
|
|
|
|

\
|
=
KRAS
KRAS
KRAS
KRAS
Z
Y
X
X
|
|
|
|

\
|
=
WGS
WGS
WGS
WGS
Z
Y
X
X
|
|
|

\
|
=
0
0
0
0
Z
Y
X
X
Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (V) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (V) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (V) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (V)
Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (V) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (V) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (V) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (V)
Pentru procesul de compensare sunt necesare in primul rand valori provizorii pentru cei 7
parametri.
Pentru aceasta, factorul de scara se aproximeaza cu 1
unghiurile de rotatie vor fi vazute ca unghiuri mici si, avand in vedere aproximatiile
matematice pentru acest caz, se obtine:
cu aceste valori se pot obtine acum valori provizorii pentru translatiile dintre cele doua
sisteme cu :
introducand cele de mai sus in relatia principala se obtine :
dm m + =1
dR I R
X Y
X Z
Y Z
+ =
|
|
|

\
|


=
1
1
10
*
0 0
*
0
dX X X X X X
GPS KRAS
+ = =
WGS KRAS
X dR I dm dX X X + + + + = ) ( ) 1 (
0
*
0
Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (VI) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (VI) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (VI) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (VI)
Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (VI) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (VI) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (VI) Incadrarea retelelor GNSS in retele existente (VI)
Dezvoltand relatia de mai devreme, grupand termenii se ajunge la forma matriciala
cunoscuta a modelului de compensare Gauss Markov :
, unde v reprezinta vectorul corectiilor, l reprezinta termenii liberi, matricea A reprezinta
matricea design iar x vectorul parametrilor necunoscuti.
Pentru n puncte comune matricea design A si vectorul parametrilor x au forma :
l x A v =
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

\
|

=
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
GPS
n
GPS
n
GPS
n
GPS
n
GPS
n
GPS
n
GPS
n
GPS
n
GPS
n
GPS GPS GPS
GPS GPS GPS
GPS GPS GPS
X Y Z
X Z Y
Y Z X
X Y Z
X Z Y
Y Z X
A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

\
|
=
Z
Y
X
dm
Z
Y
X
x

0
0
0
X
0
Y
0
Z
0
dm
X

Y

Z