Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 2: INTRPRINZATORUL SI ACTIVITATILE ANTREPRENORIALE Ce inseamna sa fii intreprinzator si in ce consta activitatea antreprenoria a!

Fara nici o indoiala, intreprinzatorul reprezinta, prin continutul muncii, pozitia sociala si veniturile obtinute, una dintre ocupatiile cele mai tentante pentru un tanar. De altfel, in tarile dezvoltate intre 10% si 20% dintre persoanele care muncesc sunt intreprinzatori. Spre exemplu, in SUA sunt peste 1 de milioane, in timp ce in !om"nia, circa #0.000. $o%ard Stevenson, un &'uru( al fenomenului antreprenorial contemporan, de la faimoasa universitate $arvard din SUA, defineste intreprinzatorul intr)o maniera mai concreta si sintetica* cel care)si asuma riscuri referitoare la banii investiti, creditele contractate, linistea si si'uranta familiei, presti'iul etc.+ fondator de firme sau de noi activitati in cadrul acestora+ inovator, in sensul crearii de noi produse, piete, servicii sau firme, sau al modernizarii celor existente+ capitalist, intruc"t detine capital pe care il foloseste pentru a obtine profituri, dorind sa se imbo'ateasca+ flexibil moral si comportamental, deoarece activitatea de intreprinzator implica adaptarea la diverse situatii prin sc,imbari te,nice, economice, umane contine si, nu rareori, asumarea anumitor compromisuri cu salariatii cu care lucreaza, cu clientii, furnizorii etc. -rin prisma acestei abordari triaxiale, intreprinzatorul se caracterizeaza astfel* a. din punct de vedere socio o"ic# al valorilor, printr)un puternic individualism, acordand o atentie prioritara autonomiei si libertatii de decizie. !aportat la normele care predomina in societate, intreprinzatorul este considerat o persoana &aparte(, nu rareori &intrand( in conflict cu aceasta+ b. din punct de vedere psi$o o"ic, al implicarii, intreprinzatorul isi asuma riscuri ridicate referitoare la cariera sa, la familie, la propria ima'ine si, fireste, la bani. /ntreprinzatorul isi asuma riscuri ma0ore, de re'ula &calculate(, deoarece crede cu putere ca poseda capacitatea de a le influenta si ca are forta de a)si diri0a propriul destin+ c. din punct de vedere operationa , intreprinzatorului ii este proprie o ridicata capacitate de a actiona, asociata cel mai adesea cu o abordare creativa, inovatoare, ce urmareste valorificarea unei oportunitati de afacere. /ntreprinzatorul face parte din cate'oria asa numitilor realizatori. /ntreprinzatorul deruleaza activitati antreprenoriale. Activitatea antreprenoria a consta sintetic in i%entificarea si va orificarea &nei oport&nitati economice %e catre &n intreprinzator# in ve%erea o'tinerii %e profit( Intreprin%erea principa a componenta a economiei !ezultatul initiativei intreprinzatorului este intreprinderea, in cadrul careia se desfasoara activitatea sa antreprenoriala. 1ai concis, intreprinderea este o or'anizatie alcatuita din una sau mai multe persoane care desfasoara activitati, utilizand de re'ula mi0loace economice in vederea obtinerii de profit. -entru a infiinta o intreprindere este nevoie de patru cate'orii de resurse*

&mane, reprezentate de persoanele care muncesc in firma ca executanti, mana'eri si intreprinzator+ te$nicomateria e, alcatuite din cladiri, utila0e, computere, mi0loace de transport, materii prime, combustibili, ener'ie, apa etc., informationa e constituite din sisteme de codificare, documentatii te,nice, economice, pro'rame de calculator, standarde de calitate etc. necesare derularii activitatilor+ financiare sumele de bani alocate pentru infiintarea, functionarea si dezvoltarea afacerii. -rin utilizarea acestor resurse in cadrul firmei se desfasoara procese de munca diverse, care, in functie de natura lor si de scopurile specifice urmarite, se delimiteaza in 'rupe de activitati sau functiuni. De retinut ca dimensiunea si continutul functiunilor si activitatilor variaza de la o firma la alta in functie de dimensiune, profil, viziunea intreprinzatorului etc. /n firmele mici, unele dintre activitati cum ar fi cele de conceptie te,nica sau de formare a personalului pot sa dispara. /n cadrul fiecarei firme exista si functioneaza concomitent patru sisteme* sistem& te$nic, format din ansamblul utila0elor, ec,ipamentelor, te,nolo'iilor, materiilor prime din firma, in stransa lor interdependenta, prin care se creeaza produsele si serviciile cerute de piata+ sistem& &man, alcatuit din totalitatea persoanelor din cadrul or'anizatiei si din relatiile care se stabilesc intre ele, care desfasoara procesele de munca ce pun in miscare celelalte sisteme+ sistem& economic# constituit din totalitatea veniturilor, fluxurilor banesti si c,eltuielilor, prin care se asi'ura suportul financiar pentru celelalte sisteme din firma si producerea de profit+ sistem& mana"eria , format din ansamblul elementelor cu caracter decizional, or'anizatoric, informational, motivational etc. din cadrul or'anizatiei, prin care se exercita procese si relatii de mana'ement in vederea obtinerii unei eficacitati si eficiente cat mai mari. !eferitor la aceste sisteme, se impun urmatoarele precizari* fiecare sistem are roluri bine definite si o pronuntata specificitate, aflandu)se in stransa interdependenta cu celelalte sisteme+ sistemul mana'erial in cadrul caruia intreprinzatorul are o in fluenta ma0ora exercita un rol inte'rator, cu influenta ,otaratoare asupra functionarii si performantelor afacerii. Firmele sunt deosebit de variate si complexe. /n functie de marime si mod de re'lementare 0uridica, firmele se clasifica in mai multe cate'orii * microintreprinderi, intreprinderi mici si mi0locii, intreprinderi mari. /n ultimul deceniu, in tarile dezvoltate s)a conturat un nou tip de or'anizatie intreprinderea bazata pe cunostinte. 2aracteristic ei este faptul ca resursa principala o reprezinta cunostintele, adica acele informatii ce sunt pra'matice, prin a caror utilizare se 'enereaza valoare economica. Firmele moderne de informatica, telecomunicatii, biote,nolo'ie etc. fac parte din aceasta cate'orie. 2ea mai cunoscuta intreprindere bazata pe cunostinte din lume este 1icrosoft, condusa de le'endarul 3ill 4ates, care, desi poseda cladire, calculatoare, ec,ipamente in valoare de cateva zeci de miliarde de dolari, este cotata la bursa din 5e% 6or7 de peste patru ori mai mult.

/n continuare, numarul intreprinderilor bazate pe cunostinte se va multiplica rapid, ele constituind componenta de baza a noului tip de economie, economia bazata pe cunostinte. 2unoasterea cate'oriilor de intreprinderi incluse in tabel este deosebit de importanta,intrucat infiintarea si functionarea lor, precum si responsabilitatile intreprinzatorului difera intr)o masura apreciabila de la un tip de intreprindere la altul, asa cum va rezulta si din elementele care trebuie prezentate pe parcursul manualului. De retinut, ca peste 80% dintre intreprinzatori atat din !omania, cat si din alte tari infiinteaza microintreprinderi care au re'im 0uridic de societate cu raspundere limitata 9S!:.. Aceasta situatie se explica prin faptul ca resursele si dificultatile constituirii si functionarii lor sunt mai reduse, ca si riscurile asumate de intreprinzator. /ntreprinderea este cea mai importanta componenta a economiei si societatii. /ntreprinderile si intreprinzatorii care le infiinteaza si le dezvolta reprezinta principala bo'atie a unei natiuni. ;arile care au intreprinderi numeroase si intreprinzatori multi si competitivi cum sunt SUA sau <aponia sunt si cele mai bo'ate si mai puternice. Caracteristici e intreprinzator& &i si ta ent& antreprenoria /ntreprinzatorii ca si ceilalti oameni de altfel sunt deosebit de diversi din multiple puncte de vedere. = abordare sensibil diferita, dar foarte semnificativa, de mare succes si pra'matica a caracteristicilor intreprinzatorului de succes apartine c,iar unui intreprinzator, elvetianul >amble?, care lea prezentat astfel* sa aiba puterea sa lupte sa sc,imbe ceea ce se poate sc,imba+ sa posede rabdarea de a suporta ceea ce nu poate sc,imba+ sa aiba suficienta intelepciune pentru a sti cand sa lupte sa sc,imbe si cand sa aiba rabdarea de a suporta cele ce nu pot fi sc,imbate. 2apacitatea de a ne'ocia a intreprinzatorilor reprezinta fundamentul multora dintre caracteristicile prezentate mai sus. -rin ne'ociere intele'em procesul prin care o persoana incearca prin discutii, folosind ar'umente lo'ice sau sentimentale, sa influenteze o alta persoana pentru a realiza un anumit lucru. /ntreprinzatorul foloseste ne'ocierea in relatiile cu asociatii, salariatii, clientii, furnizorii, banca etc, prin intermediul sau stabilind niveluri de salarii, preturi, comisioane, dob"nzi etc. 5e'ocierea moderna, eficace, se bazeaza pe principiul &fiecare parte casti'a(, si nu pe principiul clasic &unul casti'a si altul pierde(. Arta ne'ocierii consta in a nu ceda nimic fara a obtine ceva in sc,imb. =rice ne'ociere trebuie foarte bine pre'atita in prealabil. /nainte de a intra la ne'ociere, intreprinzatorul trebuie sa stabileasca precis obiectivele urmarite, nivelul minim 9pretul de vanzare, calitatea de materie prima cumparata sub care se poate cobori. sau maxim 9salarii, comisioane, dobanzi etc.. pe care nu)l poate depasi, precum si tactica de utilizat, in functie de caracteristicile persoanelor cu care ne'ociaza si de conditiile economice, te,nice, 0uridice implicate. Unii specialisti au identificat si trasaturi definitorii ale )nonintreprinzatori or*: credinta ca nimeni nu le poate face ceva 9invulnerabilitate., superioritate fata de alte persoane, razvratire impotriva autoritatilor, impulsivitate, preocuparea excesiva pentru a face lucruri perfecte, necooperarea cu altii, asumarea de riscuri excesive, e'oism si prea plin de sine. Fireste, cine poseda aceste caracteristici nu poate fi un intreprinzator de succes.

In conc &zie# intreprinzator& %e s&cces tre'&ie sa pose%e ta ent& %e intreprinzator# care este o rez& tanta a caracteristici or en&ntate si care ii confera posesor& &i sa& capacitatea %e a i%entifica si a va orifica oport&nitati e %e afaceri . ;alentul de intreprinzator, ca orice alt talent de cantaret, fotbalist sau pictor , se dezvolta si se amplifica prin pre'atire si munca. Deci, talentul de intreprinzator trebuie mai intai identificat si apoi, prin eforturi sistematice si bine directionate, trebuie dezvoltat. -recizam ca, potrivit specialistilor, desi circa o treime din populatia unei tari poseda suficient talent de intreprinzator, pentru a initia si a dezvolta afaceri performante, numai o parte si l valorifica. Ro &ri e si importanta intreprinzatori or = ima'ine mai cuprinzatoare si mai realista a supra a ceea ce este un intreprinzator si asupra pozitiei si influentei sale in economie si societate se obtine punctand principalele roluri pe care le realizeaza . /ntreprinzatorul este un inventator, deoarece 'enereaza, sin'ur si cu alte persoane, produse si servicii noi si modernizate, concepe si modernizeaza te,nolo'ii, modalitati de comercializare a produselor, abordari mana'eriale etc. 2oncomitent, intreprinzatorul este investitor, intrucat in crearea si dezvoltarea afacerii foloseste banii proprii si ai altor persoane sau or'anizatii, asumandu)si riscul de ai pierde partial sau inte'ral. !ezultatul investitiilor intra total sau cel putin partial in proprietatea intreprinzatorului, care trebuie sa o 'estioneze si sa le prote0eze, indeplinind deci si rolul de proprietar. /ntreprinzatorul este si mana'erul afacerii. Functionarea afacerii si obtinerea de performanta sunt rezultatul deciziilor si actiunilor de previziune, or'anizare, coordonare, antrenare si controlevaluare pe care le exercita intrepr inzatorul. Foarte adesea, intreprinzatorul realizeaza efectiv munca de executie de produse sau de furnizare a serviciilor prin care se deruleaza afacerea, adica este si executant o parte mai mare sau mai mica a zilei de munca. De retinut ca indeplinirea fiecaruia dintre cele cinci roluri presupune calitati, cunostinte, deprinderi si abilitati oarecum diferite. -osedarea acestora cel putin la un nivel minim este obli'atorie pentru ca intreprinzatorul sa fie eficace si sa obtina profit. -rin rolurile exercitate, intreprinzatorii au o influenta ma0ora asupra celorlalte personae din 0urul lor, asupra comunitatii in care se afla afacerea. !elatiile dintre intreprinzator si comunitatea in care se afla sunt deosebit de importante pentru ambele parti. !esursele pe care le utilizeaza intreprinzatorul, incepand cu resursa umana 9an'a0atii., caile de transport, de comunicatii, inclusiv serviciile publice de apa, telefon, ener'ie sunt furnizate de si prin comunitatea locala. /n afara comunitatii locale, afacerea nu poate functiona. /n acelasi timp insa, afacerile intreprinzatorilor au si o influenta vitala asupra comunitatii, prin locurile de munca oferite, impozitele si taxele locale, produsele si serviciile comercializate etc. 2u cat intr)o comunitate sunt mai mul ti intreprinzatori si mai multe afaceri, cu atat si standardul de viata al locuitorilor si nivelul de dezvoltare economica si sociala sunt mai ridicate.