Sunteți pe pagina 1din 9

NORME din 18 decembrie 2003 de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate (la data 23-ian-2004 actul a fost

aprobat de Hotarirea 1546/2003 ) CAPITO ! I" #is$o%itii &enerale Art' 1 Prezentele Norme de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, denumite n continuare norme, reglementeaza conditiile de efectuare a operatiunilor de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile. Art' 2 n ntelesul prezentelor norme, urmatorii termeni reprezinta: a(conservarea preventiva - un ansamblu de activitati cu caracter permanent, avnd ca scop contracararea actiunii tuturor factorilor care intervin n mecanismul proceselor de deteriorare sau de distrugere a bunurilor culturale mobile, care pot fi efectuate de un conservator acreditat; b(conservarea curativa - un ansamblu de masuri menite sa contracareze efectele degradarilor fizice, chimice si biologice asupra bunurilor culturale mobile, care pot fi efectuate numai de un restaurator acreditat; c(restaurarea - o interventie competenta cu mi loace adecvate asupra unui bun cultural mobil, cu scopul de a stopa procesele de deteriorare, de a pastra ct mai mult posibil din original si din semnificatia initiala a obiectului asupra caruia se intervine. CAPITO ! II" Conservarea bunurilor culturale mobile clasate Art' 3 !alorificarea e"pozitionala, temporara sau permanenta, a bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural national mobil se face numai n spatii corespunzatoare. #ricare ar fi motivele invocate, nu se admite amplasarea, chiar pentru perioade scurte, a unor bunuri culturale mobile n spatii care nu corespund conditiilor prevazute de prezentele norme. Art' ) $e considera corespunzator spatiul care ndeplineste urmatoarele conditii: a(este salubru; b(are stabilitate microclimatica: - umiditatea relativa, denumita n continuare %.&., trebuie sa fie cuprinsa n general ntre '(-)'*. Pentru obiecte foarte sensibile, pentru care din anamneza se cunoaste ca si-au creat un echilibru la alte valori ale %.&., se vor crea conditii n consecinta +eventual locale,; - temperatura nu trebuie sa depaseasca --./, urmarindu-se permanent corelarea acesteia cu %.&.; c(pentru un spatiu nou construit, renovat sau restaurat, trebuie sa treaca cel putin 0-) luni de la terminarea lucrarilor, timp necesar pentru asigurarea stabilizarii microclimatului interior; d(nivelul iluminarii bunurilor de natura organica, reglat n functie de gradul lor de sensibilitate la degradarea foto-chimica, sa nu depaseasca nivelul ma"im admis de lucsi " ore anual. n general se recomanda urmatoarele valori ale iluminarii: '(-1( lucsi pentru carti, documente, miniaturi, acuarele, grafica, te"tile, lemn pictat, os, fildes, specimene de istorie naturala, 2'(--(( lucsi pentru picturi si obiecte din lemn, iar componenta %! emisa de sursele de iluminat nu trebuie sa depaseasca 3' 45lm +micro6att5lumen,;

e(este lipsit de no"e provenite din pulberi sau gaze nocive; *(instalatiile de iluminat, ncalzire, apa si canal sunt n buna stare, au fost temeinic verificate si functioneaza n mod corespunzator; &(asigura securitatea bunurilor e"puse; +(ndeplineste totalitatea conditiilor impuse de reglementarile n vigoare privind prevenirea si combaterea incendiilor. Art' , 7"punerea bunurilor culturale mobile este conditionata de starea lor de conservare. $e interzice e"punerea bunurilor care nu sunt n stare buna de conservare sau prezinta aspecte de degradare evolutiva. Art' 8olosirea bunurilor culturale mobile n activitatea e"pozitionala se face cu stricta respectare a cerintelor de conservare. Pentru aceasta organizatorii e"pozitiilor trebuie sa respecte urmatoarele prevederi: a(proiectarea prealabila a oricarei e"pozitii; proiectul trebuie sa indice locul obiectelor n sala de e"pozitie, pozitia si tehnica concreta n care acestea vor fi etalate; elaborarea proiectului trebuie sa se faca n echipa cu structura multidisciplinara +muzeograf, arhitect, conservator, restaurator,; b(la alegerea solutiilor de etalare se interzic: tensionarea obiectelor +pe ct posibil, acestea trebuie asezate n pozitii de repaus,, faldarea, mpaturirea, agatarea punctiforma, baterea n cuie, folosirea benzilor adezive, lipirea documentelor si a lucrarilor de grafica artistica, plasarea obiectelor n imediata apropiere a surselor de iluminat, ncalzit, deasupra elementilor de calorifer; c(etalarea obiectelor n salile de e"pozitie trebuie facuta numai n momentul n care s-au terminat lucrarile de pregatire a spatiilor, inclusiv montarea mi loacelor de etalare: vitrine, panouri, postamente; d(dupa ce au fost conservate sau restaurate, obiectele se pregatesc pentru etalare n spatii speciale de tranzit, de unde sunt aduse pe rnd n sali si montate n locurile indicate n proiect. $e interzic: aducerea obiectelor n sali cu mult timp nainte de etalare, ntinderea lor pe pardoseala, precum si cautarea variantei optime de e"punere. Art' . #biectele susceptibile degradarii de orice natura se prote eaza prin asigurarea conditiilor care sa previna actiunea tuturor factorilor de risc. 7le vor fi etalate n casete neutre din punct de vedere chimic, din materiale securizate, care n cazul spargerii sa nu degradeze mecanic obiectul e"pus. Art' 8 Prote area obiectelor din e"punerea libera +picturi, piese de mobilier, sculptura, mpotriva atingerii acestora de catre vizitatori se poate realiza prin montarea unor elemente de distantare. Art' / #peratiunile de mnuire, transport si etalare a e"ponatelor se supravegheaza de catre conservator. $eful sectiei, respectiv comisarul e"pozitiei, raspunde, n conditiile legii, de asigurarea conditiilor necesare pentru ca amena area e"pozitiei sa se desfasoare potrivit cerintelor conservarii stiintifice. Art' 10

9etinatorii de bunuri care fac parte din patrimoniul cultural national mobil au obligatia sa asigure supravegherea spatiilor e"pozitionale pentru prevenirea sustragerii sau distrugerii bunurilor e"puse. n acest scop detinatorii de bunuri culturale mobile vor elabora norme si atributii interne, adaptate de la caz la caz, n care se vor prevedea masuri privind supravegherea, regimul de gestionare si administrare a bunurilor si spatiilor aferente. Art' 11 9epozitarea bunurilor culturale mobile se face n spatii corespunzatoare n scopul asigurarii conditiilor optime de conservare. #rganizarea depozitului trebuie precedata de alegerea spatiului si de determinarea calitatii acestuia. $patiul de depozitare trebuie sa ndeplineasca urmatoarele conditii: a(sa fie salubru si stabil din punct de vedere al microclimatului. !alorile %.&. trebuie sa ndeplineasca conditiile prevazute pentru e"punere. /ladirea trebuie sa beneficieze de o buna izolare termica, conditie a unei temperaturi constante. #rice temperatura cuprinsa ntre 2-21./ este acceptata, cu conditia stabilitatii sale, iar %.&. sa se ncadreze n limitele optime prevazute pentru obiectele depozitate; b(proiectul si amena area depozitelor sa fie avizate de un conservator acreditat, conform prevederilor legale n vigoare. Art' 12 :mplasarea sau asezarea bunurilor culturale mobile se face separat, potrivit naturii materialelor, tipului morfologic si formatului sau dimensiunii tip, conform principiului tipodimensionarii, lundu-se inclusiv masuri de prevenire a efectelor provocate de seisme. Art' 13 #rganizarea depozitului implica parcurgerea obligatorie a urmatoarelor etape: a(codificarea ncaperilor; b(efectuarea inventarului; c(etichetarea obiectelor; d(masurarea obiectelor; e(stabilirea tipurilor morfologice; *(stabilirea formatelor; &(stabilirea modului de asezare a obiectelor prin elaborarea modelului grafic si matematic al modulelor de depozitare; +(calcularea necesarului de spatiu si proiectarea acestuia; i(proiectarea mobilierului de depozit; 0(elaborarea catalogului topografic si a celorlalte forme de organizare a informatiei de orice natura privind regasirea obiectului. Art' 1) 11(;obilierul din spatiile de depozitare trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte generale: a(sa fie functional, sa asigure cele mai bune conditii de prote are, asezare, acces si mnuire a obiectelor; b(sa fie adaptat parametrilor fizici, morfologici si dimensionali ai obiectelor; c(sa fie simplu si confectionat din materiale compatibile cu bunurile culturale mobile care urmeaza sa fie depozitate.

12(n acelasi timp cu proiectarea mobilierului trebuie sa se conceapa si mi loacele si dispozitivele de acces si mnuire a bunurilor culturale mobile plasate n partea superioara a modulelor de depozitare. Art' 1, <ntroducerea bunurilor culturale mobile ntr-un spatiu de depozitare este conditionata de: a(uscarea completa a spatiului nou construit, renovat sau restaurat; b(curatarea, dezinfectarea si dezinsectizarea generala a spatiului si a modulelor de depozitare +n anumite cazuri chiar deratizarea spatiilor,; c(dezinfectarea, dezinsectizarea si conservarea obiectelor prin curatari, consolidari, deplieri, ntinderi; d(plasarea obiectelor n spatii nchise - cutii, dulapuri, ori de cte ori este posibil; daca se opteaza pentru e"punerea libera, acestea trebuie prote ate mpotriva depunerilor de impuritati, n special de praf. Art' 111(9epozitarea bunurilor culturale mobile trebuie sa ndeplineasca urmatoarele conditii: a(sa asigure stabilitatea necesara, precum si o stare de repaus complet; b(accesul la oricare dintre obiectele plasate n acelasi micromodul sa nu afecteze starea acestora; c(la obiectele asezate unele lnga altele nu se admit suprapuneri dect n cazul te"tilelor plate, usoare +--0 piese,, documentelor si operelor grafice +cel mult 2( piese, separate cu materiale neutre,; d(cartonul sau hrtia folosita pentru confectionarea paspartuurilor, plicurilor, cutiilor, pentru depozitarea graficii, documentelor, cliseelor trebuie sa fie neutra +p= 3,((,; e(pictura pe pnza se depoziteaza n pozitie verticala pe montanti; daca montantii sunt mobili, se vor lua masuri pentru prevenirea trepidatiilor si a socurilor mecanice; *(daca picturile sunt depozitate pe rafturi compartimentate, nu se depoziteaza n acelasi compartiment doua sau mai multe lucrari, iar latimea compartimentului trebuie sa fie mai mare dect latimea lucrarii care se introduce, astfel nct aceasta sa stea usor nclinata +2(-2'.,; &(picturile pe lemn se depoziteaza n pozitie orizontala, pe blaturi mobile; +(documentele volante se introduc n plicuri din hrtie transparenta, iar plicurile, cte 2(2-, n cutii din carton neacid; i(cartile din fondul vechi si rar, legate n piele sau cu ferecatura metalica, se aseaza, de asemenea, separat, n pozitie orizontala; 0(studierea, cercetarea, fotografierea si filmarea bunurilor culturale mobile depozitate se efectueaza, sub supravegherea gestionarului-conservator, ntr-un spatiu anume amena at. 12($e interzic: a(depozitarea obiectelor pe pardoseala +chiar temporar,, rezemarea obiectelor de sursele de ncalzire, de piese de mobilier sau de alte corpuri din spatiul respectiv; b(depozitarea cliseelor si a fotografiilor n incinta atelierului foto sau n spatii umede; c(folosirea spatiului de depozitare pentru alte activitati; d(introducerea si depozitarea altor obiecte +materiale straine de specificul muzeului,, precum si consumul si pastrarea alimentelor n incinta depozitului de bunuri culturale mobile. Art' 1.

:ccesul n depozitele de obiecte muzeale se face n baza prevederilor regulamentelor de ordine interioara stabilite de fiecare institutie si a prezentelor norme. Art' 18 Pentru realizarea evidentei operative a miscarii bunurilor culturale mobile si pentru o corecta analiza cauzala a modificarilor starii acestora, se introduce la fiecare depozit un registru de evidenta, n care se consemneaza: natura activitatii n care este implicat obiectul +filmare, fotografiere, e"punere, cercetare,, durata, perioada, conditiile de microclimat ale noului spatiu, cine l ia n primire sub semnatura. Art' 1/ 9etinatorii de bunuri culturale mobile sunt obligati sa instruiasca temeinic personalul care, prin atributii, vine n contact cu acestea, le mnuieste n spatiile de e"punere, depozitare sau de tranzit. Art' 20 11(Pe timpul mnuirii, ambalarii si transportarii bunurilor culturale mobile se va avea n vedere ca toate operatiunile de mnuire si transport intern sa se faca sub supravegherea conservatorului colectiei5sectiei5 muzeului. 12(n timpul manipularii bunurilor culturale mobile se interzic: a(mnuirea obiectelor cu minile neprote ate +fara manusi, si fara echipament de lucru adecvat +halat,; b(trrea obiectelor; c(asezarea lor direct pe pardoseala, spri inirea de piese de mobilier, calorifere, sobe, usi, ferestre, pereti; d(atingerea fetei5spatelui picturilor; e(mnuirea sculpturilor si a pieselor de mobilier prin apucarea, presarea sau tensionarea protuberantelor5 proeminentelor; *(transportarea cu acelasi mi loc +carucior, cutie, cos, a obiectelor cu structuri si marimi diferite; &(miscarea obiectelor mari si grele fara a dispune de echipe de lucru corespunzatoare specificului operatiunii; +(transportarea mai multor obiecte n acelasi timp de catre o singura persoana; i(miscarea obiectelor n alte ncaperi, fara e"aminarea prealabila a starii lor de conservare; 0(coborrea obiectelor mari +ca masa sau volum, aflate la o anumita naltime n dulapuri, pe rafturi, postamente, folosindu-se mi loace improvizate si fara stabilitate buna. Art' 21 11(<tinerarea bunurilor culturale mobile necesare organizarii e"pozitiilor n tara sau peste hotare se realizeaza n conformitate cu prevederile prezentelor norme. 12(<nstitutia care organizeaza e"pozitia ncheie un protocol5contract cu detinatorul de la care mprumuta bunurile culturale mobile, n cadrul caruia se stabilesc conditiile mprumutului. 13(Protocolul5contractul prevazut la alin. +-, trebuie sa cuprinda prevederi referitoare la: a(durata, locul si scopul actiunii; b(parametrii microclimatici care trebuie asigurati pe tot parcursul itinerarii, respectiv transport, depozitare si e"punere;

c(masurile necesare pentru securitatea obiectelor pe toata durata mprumutului, respectiv sisteme si instalatii antifurt, antiincendiu si pentru prevenirea efectelor provocate de seisme; d(numele si calitatea persoanei care asigura ambalarea si transportul, precum si atributiile si responsabilitatile acesteia; e(numele si calitatea persoanei care nsoteste transportul, precum si atributiile si responsabilitatile acesteia; *(numele si calitatea persoanei care semneaza pentru primire, precum si atributiile si responsabilitatile acesteia; &(locul de depozitare si prote are a ambala elor; +(obligativitatea informarii unitatii organizatoare si a detinatorului asupra oricarui incident sau accident privind obiectele mprumutate si asupra eventualelor modificari n starea de conservare a obiectelor, cu precizarea cauzelor care le-au generat; i(alte prevederi menite sa asigure protectia corespunzatoare a bunurilor. 1)(/u cel putin ) luni naintea deschiderii unei e"pozitii, unitatea organizatoare ntocmeste lista bunurilor culturale mobile propuse pentru e"punere, solicitndu-se laboratoarelor de profil autorizate e"aminarea starii lor de conservare. 1,($pecialistii nominalizeaza bunurile culturale mobile a caror stare de conservare face imposibila e"punerea lor si pe cele care pot fi e"puse, dar asupra carora trebuie intervenit n prealabil, indicnd si durata operatiunilor respective. 1-(#bligatia de a ambala bunurile culturale mobile n tranzit se stabileste prin protocol5contract ntre partile interesate, precizndu-se cine asigura aceasta operatiune. 1.(7"aminarea bunurilor culturale mobile, ambalarea si nsotirea transportului se asigura de catre personalul autorizat5curier, stabilit prin protocol5contract. 18(>unurile culturale mobile se transporta numai cu servicii specializate si nsotite de un conservator sau restaurator, iar, dupa caz, si de personalul de paza. Art' 22 Pentru fiecare bun cultural mobil mprumutat si itinerat se ntocmeste documentatia starii de conservare, dupa cum urmeaza: a(fisa de conservare, care va cuprinde descrierea e"acta a starii de conservare a obiectului, recomandari speciale de e"punere, ambalare, mnuire, transport. 9aca e"pozitia se itinereaza n strainatate, fisa de conservare trebuie sa aiba un duplicat ntr-o limba de circulatie internationala; b(fotografii de ansamblu ale obiectului, cu dimensiuni de 215-? cm, si fotografii de detaliu, dupa caz. Art' 23 11(:mbalarea se realizeaza n raport cu particularitatile morfologice si cu proprietatile fizico-mecanice ale bunurilor culturale mobile implicate, trebuind sa asigure protectia deplina a obiectelor mpotriva urmatorilor factori de risc: a(variatii microclimatice, n special fluctuatii ale %.&.; b(patrunderea lichidelor si a gazelor nocive; c(socuri si trepidatii; d(degradari mecanice. 12(;aterialele folosite trebuie sa fie compatibile cu proprietatile fizico-chimice ale bunurilor culturale mobile.

13($e va asigura stabilitatea bunului cultural mobil n interiorul containerului si a acestuia n mi locul de transport. Art' 2) 11(8ilmarea5fotografierea cu scop comercial sau documentar a bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural national mobil, aflate n proprietatea publica a statului, poate fi e"ecutata numai cu acordul scris al titularului dreptului de administrare si cu avizul /omisiei Nationale a ;uzeelor si /olectiilor si aprobarea ;inisterului /ulturii si /ultelor, precum si cu respectarea @egii nr. 821//- privind dreptul de autor si drepturile cone"e, cu modificarile si completarile ulterioare. 12(n acest scop detinatorul va nainta o cerere nsotita de o copie a contractului ntocmit cu solicitantul, prin care se solicita aprobarea pentru fotografierea5filmarea bunurilor culturale mobile. 13(9etinatorul bunului +bunurilor, cultural mobil caruia i s-a solicitat fotografierea studiaza oportunitatea solicitarii, e"amineaza starea de conservare a bunului +bunurilor, respectiv, precum si implicatiile efectelor filmarii5fotografierii asupra acestuia si si e"prima acordul n scris cu privire la filmare5fotografiere pentru fiecare caz n parte. 1)(/ererea se trimite spre aprobare directiei de specialitate din cadrul ;inisterului /ulturii si /ultelor, care i va comunica detinatorului hotarrea. 1,(9etinatorul instruieste echipa de filmare5fotografiere asupra conditiilor n care aceasta are acces n institutie si la bunurile culturale mobile, asupra regulilor generale de securitate care trebuie respectate privind zonele de acces si folosirea instalatiilor, precum si asupra altor conditii menite sa previna degradarea obiectelor ca urmare a prezentei si activitatii echipei de filmare5fotografiere. 1-(8ilmarea5fotografierea bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural national mobil se face n prezenta conservatorului colectiei5sectiei5muzeului, care va decide asupra conditiilor optime de lucru pentru a nu se produce deteriorari. 1.(Nu se aproba filmarea5fotografierea bunurilor din patrimoniul cultural national mobil n urmatoarele cazuri: a(daca se apreciaza ca actiunea pentru care se solicita aprobarea are un caracter minor n raport cu valoarea obiectului; b(obiectul nu este n stare buna de conservare, cu e"ceptia fotografiilor necesare activitatii de conservare-restaurare; c(e"ista replici de valoare egala sau apropiata care pot substitui originalul, fara ca prin aceasta sa se diminueze calitatea reproducerii; d(fototecile muzeale, arhiva de imagini sau alte institutii poseda clisee utilizabile potrivit scopului urmarit; e(nu se accepta filmarea5fotografierea bunurilor din materiale organice care fac parte din patrimoniul cultural national mobil daca acestea au mai fost filmate5fotografiate pe parcursul unui an. 18(Persoanele care e"ecuta operatiuni de filmare5 fotografiere a bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural national mobil sunt obligate sa utilizeze tehnici adecvate n conformitate cu recomandarile privind conditiile de prote are a bunului care urmeaza sa fie filmat5fotografiat. 1/(8ilmarea5fotografierea se va consemna, pentru fiecare obiect n parte, n registrul de miscare a obiectelor din colectia respectiva. CAPITO ! III" Restaurarea bunurilor culturale mobile clasate

Art' 2, $electarea bunurilor culturale mobile si includerea lor n lista bunurilor propuse pentru restaurare se face n functie de starea de conservare, valoarea patrimoniala si cerintele valorificarii e"pozitionale. Art' 211(nainte de restaurare, bunul cultural mobil este cercetat din punct de vedere fizic, chimic si biologic n laboratorul de investigatii, n vederea stabilirii deteriorarilor, cauzelor, factorilor de deteriorare si a metodologiei de restaurare. /orelarea rezultatelor si raportarea acestora la evolutia tehnologiilor trebuie sa conduca si la rezolvarea unor probleme de datare si autentificare. 12(:nalizele trebuie sa se efectueze, pe ct este posibil, prin metode nedistructive sau microdistructive care nu afecteaza integritatea bunului cultural mobil. 13(9upa finalizarea cercetarii, bunul cultural mobil se trimite, mpreuna cu documentatia, la laboratorul de restaurare pentru stabilirea metodologiei de restaurare. &estauratorul ntocmeste dosarul de restaurare pe care l prezinta, mpreuna cu bunul cultural mobil, comisiei de restaurare. Art' 2. 11(/omisia de restaurare, stabilita de catre conducatorul institutiei, se compune din personal de specialitate acreditat conform legii si factori de decizie +directorul institutiei, membri ai consiliului stiintific, seful laboratorului de restaurare,. 12(/omisia de restaurare analizeaza, avizeaza si aproba metodologia de restaurare si asigura receptia finala a lucrarilor. 13(=otarrile comisiei de restaurare sunt obligatorii. Prin aprobarea data, comisia de restaurare raspunde solidar cu restauratorul, n conditiile legii, n ceea ce priveste corectitudinea diagnosticului si a metodologiei de restaurare. Art' 28 &esponsabilitatea aplicarii corecte a metodologiei aprobate revine n totalitate restauratorului. Art' 2/ 11(Pe timpul efectuarii lucrarilor de restaurare se interzic: a(modificarea metodologiei de restaurare aprobate; b(ntreruperea metodologiei de lucru n mod arbitrar. 12(;odificarile metodologiei de restaurare sunt permise numai cu aprobarea comisiei de restaurare. Art' 30 Aoate interventiile la care este supus bunul cultural mobil se consemneaza n documentatia de restaurare, care cuprinde: a(fisa de evidenta; b(fisa de conservare; c(documentatia restaurarilor anterioare; d(documentatia de investigatii; e(documentatia foto; *(metodologia de restaurare; &(procesul-verbal al comisiei de restaurare; +( urnalul de restaurare. Art' 31

&estaurarea bunurilor culturale mobile se efectueaza numai de catre restauratori acreditati conform legii, n cadrul organizat al laboratoarelor si atelierelor de profil acreditate potrivit legii. Art' 32 n cursul procesului de restaurare se vor avea n vedere urmatoarele principii: a(pastrarea n totalitate a partilor originale din obiect. Nici o interventie nu trebuie sa nlature, sa diminueze, sa falsifice parti ale obiectului +Primum non nocere,; b(folosirea unor materiale similare celor originale sau, daca nu este posibil, acestea sa aiba proprietati fizico-mecanice ct mai apropiate celor originale +/ompatibilitatea materialelor,; c(utilizarea unor materiale, substante etc. care au fost e"perimentate, testate n conditii controlate, suficient de riguroase pentru a fi concludente n determinarea incompatibilitatilor si efectelor secundare; d(folosirea unor materiale, substante reversibile etc. care pot fi ndepartate ulterior, fara a afecta starea obiectului. ;aterialele nereversibile se vor folosi numai n situatii limita n care utilizarea lor ar constitui singura modalitate de salvare a obiectului; e(toate interventiile asupra obiectului, din punctul de vedere al naturii, pozitionarii, completarii zonelor lacunare etc., sa se poata observa fie prin e"aminare directa, fie prin intermediul documentatiei din dosarul de restaurare +@izibilitatea interventiilor,; *(nu se vor face completari daca lipseste mai mult de '(* din original +&estaurarea se opreste unde ncepe ipoteza,; &(urmarirea evolutiei starii obiectului restaurat prin efectuarea de controale periodice. Art' 33 :ctul de restaurare nu-si propune sa creeze un bun cultural mobil nou. 7l urmareste sa aduca bunul cultural mobil la o stare, la un aspect care sa transmita ct mai complet functia originala a acestuia. Art' 3) Protectia si securitatea bunurilor culturale mobile pe toata durata restaurarii revin n sarcina atelierului sau a laboratorului de restaurare, potrivit legii. Art' 3, 7ste interzisa scoaterea bunurilor culturale mobile din atelierul sau laboratorul de restaurare fara acordul scris al detinatorului. Publicat n ;onitorul #ficial cu numarul '1 din data de -0 ianuarie -((?