Sunteți pe pagina 1din 2

Sa citim!

zi zic zar zid za-re ze-ro zi-le za-hr za-le Zi-zi zi-ua va-z z-rit z-voi z-vor fa-zan caz zor iaz roz pa-z Zi-na zi-dar blu-z bu-z Zi-cu ra-z Am-za zar-v zea-m zum-zet paz-nic zboa-r vi-teaz gro-zav Zr-neti za-cus-c mu-zi-c Zoe praz zori zmeu bar-z ze-br var-z bar-z cri-z ma-caz Rz-van per-vaz zil-nic zu-grav

li-vezi Za-lu iz-vor zar-zr z-pa-d a-ra-gaz

zglo-biu zbur-d zgo-mot z-re-te Ca- zi-mir

zam-bi-le A-zo-rel u-zi-n zo-re-le zi-de-te lu-crea-z E-li-za a-a-z zum-z-ie bu-zu-nar ma-z-re Za-ha-ri-a z-pu-ea-l dez-mor-e-te vi-zu-i-n

zar-za-vat vie-zu-re Zo-i-ca bro-dea-z ze-moa-s vz-du-hul Li-zu-ca u-zi-n Zam-fi-ra

sur-pri-z a-mia-z zgo-mo-tos zme-u-r pic-tea-z vi-zi-t Lu-i-za nz-dr-van

Ro-za-li-a cri-zan-te-me Za-ha-res-cu te-le-vi-zor

Eliza are o bluz roz. Albinele zumzie prin livezi. Zoica zrete o veveri. Roua se aaz pe frunze. Berzele au un cuib mare. Ea deseneaz o vaz cu zorele.