Sunteți pe pagina 1din 100

LUCRARE DE DIPLOM

PLANIFICAREA FAMILIAL I CONTRACEPIA


Studiu epidemiologic privind !n!t"te" reproducerii# pe un lot de $emei de l" Sec%i" de O& tetric!' (inecologie# Spit"lul )ude%e"n Ne"m%

-Iai 2005-

Cuprins
A. Partea General
Cap. . Noiuni referitoare la sexualitatea uman..................................8

1.1.Definiia sexualitii........................................................................8 1.2..........................................................................................................Sexualit atea-aspecte psiho-comportamentale........................10 1.3.Noiuni privin e ucaia sexual la tineri........................................1! Cap. 2. "amilia #i planificarea familial.............................................1$

2.1. %eto ele e planificare familial tra iionale #i mo erne........1$ 2.2 Noiuni privin planificarea familial #i contracepia..................22 2.2.1. &onceptul e planificare familial.....................................22 2.2.2.Definirea conceptului e planificare familial..................23 2.2.3.&onsultaia 'n planificarea familial. (rincipii e consiliere 'n planificarea familial....................................2! 2.2.!.)tapele consultaiei e planificare familial *counselin+,. 22.2.-..ipuri e consiliere *counselin+,.......................................27 2.3 Noiuni espre contraceptie #i contra+estie...................................2$ 2.3.1 Scurt istoric al contracepiei...............................................2$ 2.3.2 &lasificarea meto elor contraceptive..................................31 2.3.3 &ontracepia hormonal oral.............................................32.3.3.1 &ontraceptive orale com/inate *&0&,.....................31 2.3.3.2 (ilula cu pro+esta+en *(0(2 minipilula,..................!0 2.3.! &ontracepia hormonal cu aciune 'nt3r4iat. ...........................!1
8

2.3.!.1 &ontracepia in5ecta/il....................................................!1 2.3.!.2 &ontracepia prin implante su/ ermale *Norplantul,........!! 2.3.!.3 &ontracepia prin utili4area inelelor va+inale...................!7 2.3.- &ontracepia intrauterin - ispo4itive intrauterine *D67,.........!7 2.3.1 &ontracepia e /arier .............................................................-1 2.3.1.1.(re4ervativul.........................................................................-3 2.3.1.2 &upolele cervicale..................................................................-2.3.1.3 Spermici ele..........................................................................-2.3.1.! 8ureii cu spermici e.............................................................-1 2.3.1.- Diafra+mele..........................................................................-1 2.3.7 9/stinena perio ic........................................................................-8 2.3.7.1%eto a coitului 'ntrerupt......................................................-8 2.3.7.29/stinena total....................................................................-$ 2.3.7.3 9lptatul la s3n......................................................................-$ 2.3.7.! %eto a calen arului *meto a ritmic2 meto a 0:6N0-;N97SS,...........................................................10 2.3.7.- %eto a temperaturii /a4ale............<......................................11 2.3.7.1 %eto a mucusului cervical *8illin+s,.................................12 2.3.7.7 %eto a simpto-termal.........................................................12 2.3.8 &ontracepia chirur+ical................................................................13 2.3.8.1 Sterili4area chirur+ical masculin *vasectomia,..................13 2.3.8.2 Sterili4area chirur+ical feminin...........................................1! 2.3.$&ontra+estia *avortul,.......................................................................12.3.$.1 Definiia #i clasificarea avortului..........................................12.3.$.2 9vortul spontan....................................................................11 2.3.$.3 9vortul la cerere...................................................................18 2.3.$.!9vortul terapeutic.................................................................18
$

2.3.$.-9vortul provocat...................................................................18

!. C"ntri#u$ia pers"nal
Cap. %otivaiile lucrrii.........................................................................70 2.1 Structura pe +rupe e v3rst a lotului stu iat..............................71 2.2 Structura lotului stu iat 'n funcie e me iul e re4i en.........78 2.3 Structura lotului stu iat 'n funcie e apartenena reli+ioas......7$ 2.! =epre4entarea contracepiei #i a planificrii familiale>>>..80 2.!.1 Sursele e informare privin contracepia>>>>>...81 2.!.2 %eto e contraceptive cunoscute>>>>>>>>>..82 2.!.3 %eto e contraceptive aplicate>>>>>>>>>>.8! 2.!.! 6nteresarea partenerului e via privin planificarea familial>>>...>>>..>>>>>>>>>>>.81 2.!.- Numr e nascui vii ai femeii anchetate>>>>>>.87 2.!.1 )valuarea numrului e avorturi>>>>>>>>>.8$ Cap. % 0pinia femeilor referitoare la imensiunea familiei i eale>>....$0 Cap. & 0pinia femeilor referitoare la imensiunea propriei familii>>...$2 Cap. 5 &onclu4ii>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.$! Cap. ' (ropuneri>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..>..$7 !i#li"(ra)ie>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.$$

Cap. 2 Structura lotului stu iat...................................................................71

10

PAR*EA GE+ERAL M"tt", -E.u/a$ia este /ea 0ai 0are i /ea 0ai (rea pr"#le0 /are s-a putut .a spre re1"l2area "0ului 3

11

CAPI*OLUL I +O4IU+I RE5ERI*OARE LA 6E7UALI*A*EA UMA+ . . De)ini$ia se8ualit$ii Sexualitatea< *lat.? sexualis2 referitor la sex, repre4int< 1., 9nsam/lul manifestrilor 'n relaie cu aparatul +enital@ 2., 9nsam/lul comportamentelor #i activitilor le+ate e instinctul sexual. Sexualitatea uman cuprin e aspectele somatice2 emoionale2 intelectuale2 sociale #i morale ale fiinei. 6n plan psihic2 aceasta efine#te un /ar/at #i o femeie. )a cuprin e faptul fi4iolo+ic e a fi stimulat sexual #i e a experimenta or+asmul. Din punct e ve ere social2 ea etermin tipul e relaii 'n care se an+a5ea4 un in ivi 2 /r/at sau femeie. Din punct e ve ere moral2 antrenea4 o luare e eci4ie asupra comportamentelor accepta/ile sau inaccepta/ile privin actul sexual. Sexualitatea umana este a esea consi erat in termeni a ou componente< cea ere itar #i cea o/an it. &omponenta ere itar etermin anatomia #i fi4iolo+ia or+anelor +enitale. &omponenta o/an it este re4ultatul interaciunilor cu me iul social. 0ricum2 fiecare aspect al comportamentului sexual cuprin e at3t componente ere itare c3t #i componente o/3n ite. )ste eci important s lum 'n consi eraie interaciunea acestor ou componente 'ntr-o activitate sexual at. 6n teoria psihanalitic2 conform creia e4voltarea in ivi ului este 'neleas #i anali4at prin or+ani4area sa psihosexual2 conceptul 4onele ero+ene2 chiar ac acestea nu sunt cele sexuale. 9ctivitatea sexual a omului cuprin e ou laturi<
12

e sexualitate are o

accepiune mai lar+2 referin u-se la orice satisfacie care este o/inut 'n relaie cu

activitatea +enital *sexual propriu-4is, funcia e repro ucere

9ctivitatea sexual a omului este un fenomen complex2 cu multiple aspecte< /iolo+ice2 psihice2 morale2 etice. )a constituie o parte in existena in ivi ului2 cu un pronunat aspect social< perpetuarea speciei umane. 9ctivitatea +enital este format in ou laturi< impulsul sexual reali4area sexual. secreia e hormoni cu o e4voltare normal a

6mpulsul sexual *li/i oul, se e4volt pe msur ce ovarul #i testiculul intr 'n funciune2 re4ultatul fiin or+anelor +enitale. Aa om na#terea impulsului sexual2 al li/i oului2 este str3ns le+at e maturaia sexual. 9#a cum maturaia sexual este un proces pro+resiv2 tot a#a #i impulsul sexual se va e4volta treptat2 fiin la 'nceput orientat ifu4 #i nu strict spre reali4area sexual. 6mpulsul sexual este eclan#at e factori hormonali2 intre care rolul cel mai important 'l au hormonii sexuali. 7lterior se vor asocia la ace#tia excitani sen4oriali #i psihici. Dup o anumit experien sexual vor apare impresiile sen4oriale #i psihice2 ce pro uc BmaturareaC impulsului orient3n u-1 spre reali4area sexual. %aturarea sexual se esv3r#e#te 'n 5urul v3rstei e 30 e ani. 8a4a hormonal a impulsului sexual asi+ur activitatea sexual a in ivi ului 'n +eneral. "aptul c in ivi ul se simte atras e o anumit persoan2 c are orina s intre 'n relaie cu ea2 este impulsului. &a importan2 up excitanii psihici #i sen4oriali2 urmea4 excitanii tactili #i cei au itivi. Dintre excitanii tactili se numr excitaiile pornite e la B4onele ero+eneC *4one care prin atin+ere cresc excitaia sexual, iar
13

eterminat

e excitanii sen4oriali #i psihici ai

intre excitanii

au itivi amintim< vocea2 tim/rul ei2 intonaia cuvintelor. Realizarea sexual *contactul sexual, normal implic o relaie intre oi oameni maturai sexual2 e iferite sexe2 'n reptat spre satisfacia sexual2 care la ep#irea unui anumit nivel e excitaie2 se termin prin e5acularea spermato4oi4ilor 'n va+in2 concomitent cu numitul or+asm. Sexualitatea nu se poate sustra+e inamicii psiholo+ice #i sociale a vieii. Sexualitatea este o prticic a ei2 foarte important2 ar care epin e e un set e caracterisitici in ivi uale anatomice2 care formea4 /a4a atraciei interin ivi uale2 ar #i unele caracterisitici psihosociale ce completea4 sau re uc atracia *comportamentul2 simpaticDantipatic,. .2. 6e8ualitatea - aspe/te psi9" - /"0p"rta0entale Aiteratura e specialitate in ic faptul c pro/lematica sexualitii este mai acut resimit la v3rsta a olescenei. Aa aceast v3rst ea este le+at e formarea i entitii sexuale #i e presiunea social ctre rolul e sex - #i la tineri2 pentru care eci4iile privin profesiuneaDocupaia *cariera, #i relaiile cu parteneri e sex opus sunt nu numai centrale 'n sistemul valoric ar #i e o mare importan pentru traseul lor existenial. Deci4ia este elementul e le+tur 'ntre psihosexualitate #i ou planificarea familial. E3rsta la care psihosexualitatea este mai puternic repre4entat rm3ne a olescena. (opulaia a olescentin se confrunt cu #i care sunt eterminante ale formrii a ou tipuri e su/i entitate personal< cea sexual #i cea profesional. eci4ii ma5ore care influenea4 personalitatea #i inamica ei 'n toate imensiunile +estica2 lim/a5ul2 inteli+ena2 mo ul e a te face eclan#area sen4aiei e satisfacie2 e plcere2 a#a-

Dup Dreher #i Dreher2 a olescena este efinit ca o perioa a vieii 'n care
1!

in ivi ul se confrunt cu o serie e 'ntre/ri personale #i relaionale. &ultura occi ental le recunoa#te a olescenilor o maturitate psihic2 'ns nu le recunoa#te reptul e a tri o sexualitate a ult. )i experimentea4 puternice impulsuri sexuale pe care tre/uie s le controle4e. Fn perioa a pu/ertii2 mastur/area #i o/servarea or+anelor +enitale a celor e aceea#i v3rst este 'nc frecvent2 mai ales la /iei@ este pur #i simplu o etap a e4voltrii. 9ceste e o/servaii au ca scop compararea cre inelor #i a reaciilor lor psihice cu cele ale altora. 9ctivitile heterosexuale sunt foarte varia/ile la aceast v3rst2 mer+3n la 'm/ri#are #i srut2 stimularea 4onelor ero+ene2 p3n la contactul sexual. Sarcinile semificative care apar #i care 'l 'n eplineasc sunt< G acceptarea schim/rilor fi4ice corporale G nevoia e a sta/ili relaii e prietenie cu in ivi4ii e am/ele sexe G 'nvarea e a sta/ili relaii intime #i ura/ile cu un partener G confruntarea cu constituirea in epen enei #i autonomiei fa e prini G formarea2 e4voltarea self-ului personal #i acceptarea lui G planificarea viitorului. &omponenta psiholo+ic a sexualitii umane nu poate fi ne+li5at2 a/or area mo ern a sexualitii consi er faptul c fiina uman are o sexualitate iferit e cea animal 'ntruc3t aspectul /iolo+ic capt un coninut iferit. Se va ine cont e asemenea #i e imensiunea /iolo+ic #i cea socio-relaional a comportamentului sexual. Di0ensiunea psi9"l"(i/ a se8ualit$ii &omponentele sen4oriale2 +estualitile sexuale incluse 'n funcionarea sexual sunt reali4ate prin inte+rare emoional #i afectiv. (rin su/linierea rolurilor sexuale2 ale ima+inaiei2 preferinelor2 motivaiilor2 controlului #i a aptrilor
1-

etermin pe a olescent s le

in ivi uale2 ar #i prin procesarea tuturor acestor informaii2 capacitatea mental poate fi consi erat un Bor+an sexualC. 9cest Bor+anH inte+rea4 multitu inea acestor componente #i creea4 o ima+ine sexual complex2 care este component pe plan psihic cu i ealul sexual in ivi ual2 'n funcie e care se e4volt un anumit comportament. Di0ensiunea #i"l"(i/ a se8ualit$ii (rocesul sexuali4rii fiinei umane are o complexitate eose/it prin at3t intervenia proceselor psiho - comportamentale2 acestea particulari43n

procesul sexual c3t #i actul sexual 'n sine. (e l3n+ or+anele +enitale ce ierarhi4e4 structura funcional - sexual2 orice or+an sen4orial constituie o component important a acestei funcionaliti. 9stfel< au4ul poate eveni intens afro isiac prin tim/rul vocii2 intensitatea

sau ritmul vor/irii2 +ustul are aceea#i semnificaie erotic mirosul poate fi foarte excitant pentru unele persoane pentru altele simul tactil are o semnificaie istinct cruia i se pot i entifica o component activ #i una pasiv. &omponenta activ s-ar +si 'n v3rful e+etelor #i al lim/ii2 ca #i la nivelul m3inilor #i picioarelor2 cea pasiv fiin repre4entat e toat suprafaa corpului. 6e8ualitatea /a pr"/es .e :n2$are "iecare in ivi are o personalitate proprie2 reali4at prin in ivi ualitatea proceselor e +3n ire #i percepie2 ca #i un mo personal e 'nvare2 e4volt3n o istorie proprie experienelor insu#ite. 9parentul conflict 'ntre autori porne#te e la
11

ar #i respin+tor

prioritatea mecanismelor /iolo+ice sau ale proceselor e 'nvare 'n ceea ce prive#te comportamentul sexual. 9stfel2 prima teorie consi er factorul /iolo+ic ca fiin nivelul +eneral al interesului sexual prin procesul mo ul 'n care acest interes este exprimat. &ea e a oua teorie aprecia4 procesul e 'nvare ca av3n cea mai mare semnificaie2 componenta /iolo+ic ne ep#in rolul e con uit sexual 'n ale+erea ireciei pe care 'l constituie acest comportament. Di0ensiunea s"/i" - rela$i"nal a se8ualit$ii De#i particularitile /iolo+ice umane2 inclusiv cele sexuale2 au rmas relativ neschim/ate 'n ecursul e4voltrii civili4aiei umane2 mo ul 'n care a fost efinit sexualitatea a iferit mult 'n timp atorit evoluiei valorilor #i caracteristicilor me iului social #i cultural. 9par astfel2 'n ca rul unui me iu socio-cultural efinit temporal2 iferene e percepie a sexualitii atorit iferenelor e statut2 apartenen etnic2 v3rst2 factori etico-confesionali. Deci4iile 'n privina sexualitii implic evaluarea comportamentului 'n funcie e c3teva principii care2 e altfel stau la /a4a procesului e planificare familial< (rincipii personale - valori2 aspiraii2 preferine #i atitu ini care i4vorsc in concepia pe care in ivi ul o are espre via2 sensul #i finalitatea ei2 relaiile cu semenii. (rincipii sociale - mo ul 'n care in ivi ul se raportea4 la valorile sociale. (rincipii reli+ioase - apartenena la un anumit tip e reli+ie2 cult care2 o at ce nu este pasiv sau formal2 antrenea4
17

eterminant pentru etermin3n u-se

e 'nvare

eci4ii conforme cu

coninutul i eolo+ic al reli+iei2 cultului respectiv. (rincipii psiholo+ice - particulariti psiholo+ice ale in ivi ului care uc la +sirea unor soluii in ivi uale /a4ate pe a aptarea lor la contextul 'n care trie#te in ivi ul. 9chi4iia informaiilor espre sexualitate repre4int pentru in ivi un aport co+nitiv in iscuta/il necesar 'n ve erea formrii i entitii sexuale #i exprimrii ei 'n plan comportamental prin orientri2 preferine #i eci4ii. (siholo+ic s-a constatat c 'nainte e a eveni sexual activ2 in ivi ul are e5a structurate atitu ini complexe fa e sexualitate. Deci4iile sexuale sunt eterminate numai e acest complex psiholo+ic. 9titu inea sexual are ca orice atitu ine o component co+nitiv2 una evaluativ #i una comportamental. 'ntre aceste trei componente nu exist raporturi e con+ruen astfel 'nc3t in exterior se percepe mai ales actul comportamental * eci4ia sexual,. Deci4ia sexual nu este numai eci4ie psiholo+ic #i social ci #i moral2 reli+ioas. )ste2 e asemenea2 o eci4ie privin sntatea #i evi ent2 starea e /ine a persoanei. .%. +"$iuni pri2in. e.u/a$ia se8ual la tineri ) ucaia sexual repre4int un omeniu important al e ucaiei pentru sntate inte+rale #i2 e fapt2 este o pro/lem e e ucaie +eneral. Sntatea sexual este un su/iect controversat2 isputat2 i+norat sau exa+erat #i foarte actual2 preocup3n speciali#ti in omenii iferite< me icin2 sociolo+ie ar #i factori politici2 a ministrativi2 mass-me ia #i nu 'n ultimul r3n - populaia 'n +eneral. "oruri internaionale o inclu 'n a+en ele unor conferine2 pro+rame locale2 naionale #i internaionale #i 'ncearc s +seasc cele mai /une ci e promovare a sntii 'n +eneral #i 'n special al aspectului sexual.
18

9ceste preocupri rspun re4oluiei !2D181 0N7 in 1$87. (rin aceast re4oluie importantul for sta/ilea o/iectivele +lo/ale privin reali4area unui echili/ru 'ntre populaie #i me iu *resursele acestuia,. 'n aceast vi4iune2 planificarea familial #i e ucaia pentru sntate ar tre/ui s evin componente eseniale ale pro+ramelor estinate re ucerii pro/lemelor me icale referitoare la sexualitate2 fie c sunt le+ate e repro ucere2 fie e anumite comportamente sexuale #i inci ena /olilor cu transmitere sexual *inclusiv I6EDS6D9,. &a fenomen /iome ical2 sntatea sexual se poate efini ca< a/sena /olii2 a suferinei fi4ice sauD#i psihice2 a sarcinii ne orite. 7nii inclu aici #i contactul sexual reali4at prin coerciie sau violen2 alii raportea4 sntatea sexual 'n funcie e riscurile 'm/olnvirii pe cale sexual2 inclusiv seropo4itivitatea I6EDS6D9. ) ucaia sexual are rept scop furni4area e ate #i informaii care s se re+seasc 'n a optarea unor atitu ini #i comportamente lipsite e riscurile sarcinii ne orite2 ale /olilor venerice ar #i a sentimentelor ne+ative #i conflictelor posi/ile 'ntre valori #i atitu ini2 percepte e ucaionale #i asumarea unor comportamente sexuale. =eaciile sexuale exist 'nc e la na#tere< familia2 societatea2 cultura vor orienta expresiile acestora2 inhi/3n u-le sau permi3n u-le s se e4volte2 'nvarea lim/a5ului afectiv #i relaional2 a #tiinei e a tri 'n armonie cu #inele #i cu ceilali urea4 toat viaa pentru c oamenii personale sau profesionale. 6nformaia referitoare la sexualitate #i repro ucere este /ine venit la orice v3rst2 iar pentru cate+oriile e populaie expuse riscurilor2 'nainte e a fi interesant sau util2 este 'n primul r3n necesar. Dintre cate+oriile sociale2 cea mai expus riscurilor este cea repre4entat e
1$

escoper aproape permanent structuri

relaionale. 0amenii sunt o/li+ai s se a apte4e BprovocrilorC interpersonale2

a olesceni. )ste v3rsta mo ificrilor corporale vi4i/ile ar #i a orinei e a fi luai 'n serios e a uli2 e a se impune 'n faa celorlali2 e a-#i sta/ili #i cuta propria i entitate. 9 olescena este #i o perioa a insta/ilitilor emoionale2 a conflictelor latente sau manifeste2 'ntre nevoia e afirmare a i entitii #i a valorilor tra iionale ale familiei. ) ucaia sexual urmre#te s transmit mesa5e clare pentru construirea unor concepii po4itive espre sexualitate. 6nformaiile se refer at3t la cre#tere #i e4voltare2 la orientarea sexual #i rspunsuri sexuale2 sarcin2 contracepie2 avort2 I6EDS6D9 c3t #i la a/u4 #i a+resiune sexual. 6nformaiile #i meto ele utili4ate a5ut a olescenii s '#i e4volte propriile valori2 s i#i c3#ti+e 'ncre erea 'n ei 'n#i#i2 e4volt3n u-le a/iliti pentru a-#i lua sin+uri eci4iile2 eli/erai e iferite presiuni *antura52 mass-me ia2vi4ionare e filme2 consum e alcool,. Demersul e ucaional urmre#te #i e4voltarea unor a/iliti interpersonale2 mai ales 'n comunicare #i 'n respectul iferenei. ) ucaia sexual este util ac rspun e nevoilor tinerilor2 'i a5ut 'n clarificarea propriilor aspiraii ar mai ales2 ac nu repre4int expresia orinelor incon#iente reprimate ale a ulilor *prinilor sau e ucatorilor,. ) ucaia sexual 'ncura5ea4 ialo+ul2 exprimarea 'n oielilor #i a orinelor2 cre3n astfel contextul 'n care tinerii vor reu#i s i#i +seasc rspunsurile proprii. 6nformarea se poate face fie in ivi ual sau la nivel e +rup. "ormele e e ucaie sexual #i contraceptiv la nivel e +rup sunt< J ialo+ul #i iscuia 'n +rup J conferina2 'nsoit e iapo4itive sau alte mi5loace intuitive2 cu atenie la coninut J film i actic J literatura e informare. ) ucaia sexual ar tre/ui inclus 'n pro+rama #colar
20

e liceu -

up

I.:rassel2 principiile aciunilor sexual-e ucative ar tre/ui s fie urmtoarele< J 'ncre ere reciproc 'ntre e ucator #i a olescent2 J a ecvarea informaiei 'n sta iul e e4voltare psiho-fi4ic #i intelectual a a olescentului2 J pre+tirea temeinic a iscuiilor2 J sinceritate2 J claritate2 J crearea momentelor 'n care receptivitatea personal a a olescentului este maxim2 J tre4irea responsa/ilitii care tre/uie s existe fa e cellalt2 J formarea atitu inii fa e sexualitate2 care este ceva firesc. ) ucaia sexual este limitat e faptul c nu poate fi 'nsoit e o iniiere practic - a#a cum se 'nt3.pl 'n celelalte omenii ale e ucaiei - ci oar e o aciune pre+titoare. )xistena #i rolul ca/inetelor e planificare familial sunt 'nc insuficient cunoscute2 mi5loacele e informare 'n materie e sexualitate *anatomo-fi4iolo+ie2 i+ien2 contracepie, fiin repre4entate 'n special e familie2 prieteni2 reviste2 mai puin e #coal #i e personalul me ical. 6n =om3nia2 planificarea familial se afl 'n atenia %inisterului Sntii2 alturi e pro/leme le+ate e protecia mamei #i copilului2 c3t #i #colar #i universitar. 6n 1$$0 s-a creat un or+anism ne+uvernamental< Societatea pentru ) ucaie &ontraceptiv #i Sexual *S.).&.S, ce i#i propune< G e ucaia 'n omeniul contracepiei G formarea e speciali#ti G e ucarea populaiei cu atenie special pentru anumite +rupe e risc *a olesceni2 etc.,
21

e me icina

Desi+ur ca o e ucaie pentru contracepie #i planificare familial s fie eficient aceasta tre/uie s fie prece at e o e ucaie sexual anterioar v3rstei a olescenei2 'ns a ecvat iferitelor cate+orii e v3rst. &ontinuitatea #i pro+resivitatea e ucaiei sexuale 'i +arantea4 eficiena. (romovarea sntii sexuale prin pro+rame e e ucaie in ivi ual2 'n cuplu sau pentru +rupuri are loc 'n contextul e ucaiei pentru o via sntoas2 'nele+erea sexualitii2 repro ucerii 'n termenii /iolo+iei2 evoluie armonioas2 'n /eneficiul sntii. (entru a etermina in ivi ul s '#i asume responsa/ilitatea 'n raport cu eci necesar s i se ofere exprim #i consecinele e alii2 vor propria sexualitate #i sntate a repro ucerii este ce comportamente sexuale #i-o manifest #i responsa/ilitatea fa ar #i a relaiilor e4voltare #i o interpersonale 'n cuplu permit in ivi ului2 cupluluiDfamiliei o

informaii prin care el s poat2 pe /a4a lor2 s eci ce orientare sexual are2 prin comportamentului su asupra me iului relaional 'n care este implicat. (rin aceasta2 e sine #i responsa/ilitatea social2 cea fa etermina starea e /ine #i calitatea vieii sale. 0rice consiliere 'n pro/leme e planificare familial evine inerent un proces e vali are #i schim/are e valori personale2 i entitatea psihosexual fiin esena acestui poces.

22

CAPI*OLUL 2
2. Met".e .e plani)i/are )a0ilial tra.i$i"nale i 0".erne Fn toate efiniiile se consi er ca premis a familiei normale *tra iionale, cstoria 'ncheiat 5uri ic2 'nsoit e isponi/ilitate afectiv. &onform 7.N.).S.&.0.2 familia este consi erat Bo form e comunicare uman2 'ntemeiat prin cstorie2 care une#te pe soi2 pe escen enii acestora prin relaii str3nse e or in /iolo+ic2 economic2 psiholo+ic #i spiritua'KK. 'n eplinirea acestor cerine se reali4ea4 prin funciile pe care le 'n epline#te familia< funcii interne - /iolo+ice2 economice2 e transmitere a unor valori e cultur #i e ucaie sau e sociali4are a escen enilor. funcii externe - repre4entate raporturi cu me iul extrafamilial. =e+lementrile referitoare la formarea #i funcionarea familiei se e4volt 'n funcie e cultura creia 'i aparin2 con iiile necesare pentru reali4area le+turii materiale /eneficiin e o atenie eose/it in partea societii. Structura funcional a familiei epin e e un complex e factori2 printre care mo elul societii2 +ra ul e e4voltare economic al societii #i mo elul e proprietate2 istri/uia funciilor 'ntre mem/rii familiei2 inclusiv e rolul economic al copiilor 'n acest sistem relaional2 mo ul e comunicare #i mo elul e exprimare a afectivitii familiei. &storia *elementul fun amental al unei familii tra iionale, implic a aptarea reciproc #i potrivirea sexual. Sentimentele e ra+oste evin profun e #i statornice mai ales ac la /o+ia sufleteasc a soilor se a au+ capacitatea lor e a +si noi mo aliti e c3#ti+are #i pstrare a afeciunii celuilalt.
23

e re+lementarea #i me ierea unor

De mii e ani se #tie c armonia 'n familie este eterminat e calitatea sufleteasc a mem/rilor cuplului2 e capacitatea lor e a susine un climat familial optim printr-o participare afectiv a ecvat. Din punct e ve ere /iolo+ic2 atracia sexual formea4 perechea *cuplul,2 iar intimitatea fi4ic menine cuplul. 0mul este o fiin cu o sexualitate permanent #i aceast caracteristic are consecine 'n consoli area cuplului2 'n 'ntemeierea #i e4voltarea vieii e familie #i a vieii sociale. Dar sexualitatea permanent nu tre/uie s 'nsemne #i maternitate permanent2 pentru c 'n acest ca4 ar fi exa+erat finalitatea /iolo+ic a sexualitii 'n auna celorlalte aspecte ale sale. 6n contextul pro/lematicii familiale2 comportamentul sexual repre4int o con iie a reali4rii familiei #i a e4voltrii ei. 'n ca rul parteneriatului marital2 relaia sexual semnific nu numai o orin in ivi ual2 ci #i o cerin a resat partenerului2 accentu'n u-se 'n acest fel caracterul e Bmo 'l lum 'n consi eraie acestui comportament. De4voltarea comportamentului sexual este o funcie #i o relaie multimo al 'n care familia e ori+ine ofer un mo el #i valori2 iar in ivi ul2 'n relaia sa complex cu viaa2 le folose#te 'n +ra e iverse 'n crearea propriului su mo el e a/or are a sexualitii. &a factori participani la in ivi uali4area acestui mo el putem aminti< particularitile /iolo+ice2 temperamentul2 +ra ul e e ucaie2 nivelul e cultur2 capacitile e comunicare. Sexualitatea implic un context relaional2 ale crui coor onate sunt /ine repre4entate 'n ca rul microsistemului marital2 comportamentul sexual av3n rolul unei mo aliti e funcionare #i exprimare a afectivitii reciproce. 9stfel2 satisfacia sexual este corelat cu celelalte 'mpliniri in ca rul unei relaii maritale2 nici una intre acestea neexprim3n u-se pe eplin 'n a/sena celorlalte. %ai mult2 coor onatele procesului inamicii sexualitii intrafamiliale se re+sesc 'n ca rul 'ntre+ii funcionaliti familiale.
2!

e comunicareC pe care

Sexualitatea cuplului marital evoluea4 'n timp2 mo iflc3n u-se o at cu na#terea copiilor2 cu +ra ul partenerilor. Eariaiile cuplu este e ocupare profesional #i 'naintarea 'n v3rst a ac pot provoca e manifestare a e intensitate 'n viaa sexual2 chiar in formele

tul/urri2 nu pot amenina un cuplu /ine 'nche+at2 oarece liantul e /a4 al unui ra+ostea2 iar sexul este numai una afeciunii ce 'i lea+ pe cei oi. %ai puin activitate sexual nu 'nseamn mai puin afeciune sau intimitate. )xist multiple forme e intensitate emoional care pot fi transmise partenerului *ei, chiar #i 'n afara relaiilor sexuale@ 'ns relaia sexual rm3ne un important mi5loc e comunicare 'n ca rul cuplului. D. =ee pre4int cstoria ca fiin re4ultatul a trei componente< 1., structura sociolo+ic a societii 2., starea psiholo+ic a am/ilor soi 3., factorii a aptaionali care etermin comportamentul marital e-a lun+ul vieii. 6n timp2 cstoria poate avea ou 'nfi#ri< tradiional #i contemporan2 cea contemporan fiin supus influenei factorilor sociali2 care se schim/ #i se amplific 'n funcie e evoluia sau e involuia societii. Statutul moral2 cinstea #i fi elitatea cuplului sunt ero ate in ce 'n ce mai mult e avalan#a noilor alternative2 cum ar fi omiciliile separate2 sexul extracon5u+al2 concu/ina5ul2 inversarea structurilor tra iionale *femeia c3#ti+ venituri mai mari2 iar soul cre#te copii,. "aptul c principiile cstoriei tra iionale au evenit esuete repre4int un motiv e cutare a unor ie#iri. 6n pre4ent sunt ou ta/ere istincte< una care apr cstoria tra iional2 pe care o consi er plasat 'n Bparametri normaliC #i alta care ore#te o schim/are2 pornin e la consi erentul c forma tra iional Bnu este flexi/il2 nu ofer con iii e e+alitate #i limitea4 potenialul in ivi ual al femeii2 e cele mai multe oriC.

2-

)xist #i cercettori care ar prefera ca valenele csniciei s nu mai fie sta/ilite pe /a4a criteriului sexual2 ci fiecruia ca in ivi C. up Bvaloarea2 a/ilitatea #i capacitatea

2.2 +"$iuni pri2in. plani)i/area )a0ilial i /"ntra/ep$ia


2.2. . C"n/eptul .e plani)i/are )a0ilial Sntatea pu/lic efine#te comportamentul emo+rafic prin atitu inea unei perechi fa e propria-i repro ucere2 fa e imensiunea familiei sale2 fa e numrul e urma#i. &omportamentul emo+rafic natural este caracteristic unei perechi care nu aplic meto e e limitare a na#terilor. B&omportamentul emo+rafic con#tient este asociat unei perechi care aplic meto e contraceptive sau a/ortive e planificare familial 'n ve erea eterminrii numrului final e urma#i #i e#alonrii acestora.C *E. =u+in, (3n 'n 1$8$ 'n =om3nia nu au existat meto e Neexist3n e control a fertilitii. oficial mi5loace contraceptive eficiente2 sin+ura alternativ rmas

femeilor a fost cea e avort provocat2 camuflat eseori ca avort spontan. Deseori femeile apelau # la avort provocat empiric2 meto ce a us eseori la ecesul femeilor. 6n =om3nia up li/erali4area avorturilor 'n 1$$02 au ptruns pe pia e +ratuitate la prescrierea anticoncepionalelor 'ns numeroase contraceptive hormonale2 ispo4itive intrauterine2 pre4ervative. 0 parte in paciente au /eneficiat atorit costului sc4ut al avortului multe femei preferau 'ntreruperea sarcinii. Din acest motiv s-a 'neles c nu este necesar numai utili4area unor mi5loace contraceptive a ecvate fiecrei paciente ci #i e servicii e specialitate2 servicii care s influene4e #i s e uce femeia repro ucerii.
21

e responsa/ilitatea ce o are 'n privina

9stfel2 au aprut centre 4onale #i 5u eene e planificare familial #i sntatea repro ucerii care reali4ea4 o +am e servicii ar #i perfecionarea personalului me ical. 2.2.2. De)inirea /"n/eptului .e plani)i/are )a0ilial (lanificarea familial poate fi efinit 'n mai multe mo uri. 9stfel 6. %unteanu consi er c planificarea familial e un termen sare inclu e Bmultiple forme ale comportamentului uman2 raportat la asi+urarea con#tient #i planificat a succesiunilor. )l cuprin e un u/lu aspect< /iolo+ic #i social. (e plan /iolo+ic sunt incluse aciunile cuplului vis - a - vis e contraceptie #i na#tere2 iar pe plan social aciuni precum cstoria2 sisi+urarea locuinei2 a opia2 raportate la interesul succesorilorC. 9plicarea planificrii familiale 'nseamn 'n primul r3n un numr optim e copii pe care partenerii #i-i oresc2 iar 'n al oilea r3n 2 ace#ti copii s se nasc 'n momentul orit e prini. 9le+erea momentului optim pentru na#tere repre4int aspectul fun amental al planificrii familiale. 9li autori *ALn .homas,2 irector pentru re+ionala )uropa la 6nternational (lanne 8renhoo "e eration consi er c B(lannin+-ul familial este o cale e re4olvare2 pentru ca femeile s poat sta/ili ele 'nsele numrul e copii #i intervalul intre na#teriC. (lanificarea familial este un mo el cultural2 eterminat e numero#i factori. )xercitarea planificrii familiale presupune trei con iii< cunoa#tere2 atitu ine #i practicare2 'n sensul c tre/uie s existe o informaie corect2 urmat e o motivaie pentru a aptarea eci4iei e a avea un anumit numr e copii. (lanificarea familial se refer la urmtoarele aspecte< a. mo alitatea e evitare a unei sarcini ne orite@
27

/. mo ul e a avea o sarcin la un moment orit@ c. re+larea intervalului intre na#teri@ . pre4ervarea fertilitii@ e. evitarea sarcinilor cu risc pentru mam #i copil@ f. cre#terea strii e /ine in ivi ual #i social@ +. armonia 'n cuplu@ h. epistarea #i tratarea /olilor cu transmitere sexual. 9st4i activitatea e planificare familial tin e s-#i extin aria2 'n eplinin #i alte o/iective< ia+nosticul infertilitii cuplului@ epistarea neoplasmelor +enito-mamare@ sfat con5u+al #i +enetic@ consultan 'n tul/urrile sociale@ tratamentul menopau4ei.

2.2.%. C"nsulta$ia :n plani)i/area )a0ilial. Prin/ipii .e /"nsiliere :n plani)i/area )a0ilial &onsultaia +eneral. 6n primul r3n ifer pentru c me icul iscut cu persoane2 'n +eneral2 orit2 /ine'neles up ce me icul i-a aparent sntoase. 6n al oilea r3n pentru c persoana care poate fi numit client '#i ale+e sin+ur meto a contraceptiv pre4entat meto ele e contracepie care 'i sunt eficiente. e planificare familial ifer e o consultaie e me icin

28

&ine se a resea4 ca/inetelor e planificare familialM 1. 9 esea pacienta se pre4int pentru o consultaie privin ale+erea unei meto e contraceptive sau ac au aprut pro/leme D efecte secun are pe parcursul tratamentului respectiv@ 2. (acienta care #i-a autoa ministrat me icaie ar care a e#uat #i suspectea4 o eventual sarcin@ 3. (ersoane care solicit o me icaie e ur+en@ !. (ersoane cu /oli cu transmitere sexual -. &upluri cu pro/leme e inamic sexual. (entru c 'n aceste ca4uri2 comunicarea este /i irecional2 at3t me ic pacient c3t #i pacient - me ic se prefer 'n locul termenului e consultaie pe cel e Bcounselin+C. Scopurile counselin+-ului sunt< a,. pacienii *clienii, sunt 'ncura5ai s se +3n easc atent asupra pro/lemelor lor@ /,. up ce s-a 'neles pro/lema2 se scontea4 trecerea la aciune 'n ve erea re4olvrii pro/lemei. 9ciunea este tre/uie s aparin clientului. 2.2.&. Etapele /"nsulta$iei .e plani)i/are )a0ilial ;/"unselin(< )tapele counselin+-ului 'n planificarea familial sunt pre4entate up o formul e memorare S6N969< S - Salutul e 'nt3mpinare a clientului 6 - 6nformaii espre client
2$

iri5at

e consilier

ar

eci4ia aparine

pacientului. &ounselin+-ul 'nseamn ale+ere. (entru ca eci4ia s fie a ecvat2

up meto olo+ia

recoman at 'n revista B(opulation =eportC a 7niversitii Nohn IopOins in S79

N - Noiuni espre toate meto ele e planificare *contraceptive, 9 - 9le+erea meto ei 6 - 6nformaii espre meto a aleas 9 - 9 resa/ilitatea la re'ntoarcere *vi4ita e urmrire, &oninutul acestor 1 etape este urmtorul< 1. *S, 'nt3mpinarea clientului - me icul tre/uie s i se a rese4e clientului politicos@ - me icul tre/uie s fac o scurt pre4entare a serviciilor me icale ce le ofer acel ca/inet. 2. *6, 6nformaii espre client - se 'ntrea/ clientul cu ce poate fi a5utat@ - se sta/ile#te ac pro/lema clientului intr 'n sfera serviciilor me icale@ - se notea4 atele referitoare la pacient2 care este asi+urat e 'ntrea+a confi enialitate a atelor. Datele referitoare la pacient cuprin < a,. 9ntece ente here o-colaterale@ /,. 9ntece ente fi4iolo+ice@ c,. Date espre numrul e na#teri@ ,. Numrul e avorturi@ e,. Dac a mai fost 'n evi ena altor ca/inete e planificare familial. 3. *N, Noiuni espre meto ele e plannin+ familial - me icul pre4int cele mai frecvente meto e e planificare familial * e o/icei cele mai u4uale,@ pacientul este 'ntre/at ce meto 'l interesea4 #i ac eine informaii referitoare la acea meto 2 iar ac aceste informaii sunt corecte. !. *9, 9le+erea meto ei

30

- me icul tre/uie s a5ute pacientul 'n ale+erea meto ei potrivite 'n funcie e personalitatea sa2 sexualitate #i stilul e via al acestuia. De asemenea se ine cont e cate+oria social2 e situaia familial2 nivelul e instruire #i nu 'n ultimul r3n e orina partenerului. ate suplimentare e ur+en -. *6, 6nformaii privin ale+erea meto ei up ce pacientul a ales meto a i se ofer referitoare la acea meto . - i se pre4int efectele secun are #i primele semne me ical. 1. *9, Ei4ita e urmrire Aa o nou vi4it e 'ntre/at< ac e mulumit sau ac au aprut pro/leme ac ore#te o alt meto ac ore#te s ai/ un copil i se va explica c3n #i 'n ce mo tre/uie s

'ntrerup meto a contraceptiv aleas. 2.2.5. *ipuri .e /"nsiliere ;/"unselin(< 1., &ounselin+ +eneral 2., &ounselin+ contraceptiv - se pre4int toate meto ele caracteristice lor 3., &ounselin+ specific pentru o meto Se iscut< &aracteristicile meto ei %ecanismul e aciune 9vanta5ele meto ei De4avanta5ele acesteia )ficiena meto ei aplicate Si+urana
31

)ventualele efecte secun are Semne e alarm 6nstruciuni e folosire a meto ei Pi ca4ul efectelor secun are - tratamentul acestora !,. &ounselin+ special 'n situaii particulare *pre-2 posta/ortum2 counselin+ premarital2 counselin+ psiho-sexual2 counselin+ post a+resiune sexual2 counselin+ 'n sterili4area chirur+ical,. a, &ounselin+ pre Dposta/ortum &3n pacienta se a resea4 unui ca/inet e planificare familial 'naintea efecturii avortului2 recoman a/il este a i se pre4enta noiuni privitoare la contracepie #i mo aliti e evitare a unui eventual avort 'n viitor. Dac pacienta se a resea4 unui ca/inet e plannin+ in ca rul unei materniti i se pre4int mo alitatea avortului2 a aneste4iei. Deci4ia e a recur+e la 'ntreruperea sarcinii sau nu2 aparine 'n totalitate pacientei. &3n pacienta se a resea4 unui ca/inet 'n perioa a post-a/ortum2 i se pre4int meto ele contraceptive #i eventual spri5inul unui psiholo+ pentru acele femei afectate psihic e acest eveniment. /, &ounselin+ psihosexual 9cest tip e counselin+ se a resea4 'n special acelor persoane cu pro/leme e inamic sexual2 acelor care au pro/leme e percepie a normalitii #i a anormalitii 'n sexualitate2 persoanelor cu pro/leme psihice 'n sfera sexualitii. c, &ounselin+ post-a+resiune sexual .re/uie i entificat e me ic ac pacienta are nevoie #i e un consult me ical #i tratament e specialitate < chirur+ical psihiatric
32

me icin le+al .re/uie menionat ac este nevoie s se recur+ la contracepie e ur+en. , &onsiliere *counselin+, 'n sfatul premarital in aceast situaie< De preferat a se iscuta cu am/ii parteneri@ 6n sfera sexualitii se normalitate D anormalitate@ se pre4int meto ele contraceptive #i se ale+e una 'n situaia 'n care partenerii '#i oresc 'ntr-o perioa scurt un copil. e, &ounselin+ 'n sterili4area chirur+ical pentru c acest tip e contracepie este efinit2 counselin+ul necesit a fi efectuat cu mare atenie@ i se acor pacientei un timp e +3n ire ac aceasta nu este ecis 'n totalitate2 #tiin c fertilitatea nu va mai fi re at printr-o alt operaie@ se iscut espre numrul copiilor2 ac '#i poate schim/a pe viitor statutul marital. iscut espre aspectul e

2.% +"$iuni .espre /"ntra/ep$ie i /"ntra(estie


2.%. 6/urt ist"ri/ al /"ntra/ep$iei (rin contracepie se 'nele+e o meto e planificare familial inte+rat 'n me icina cu caracter profilactic const3n utili4area e mi5loace contraceptive. 6mpie icarea apariiei unei sarcini ne orite a existat 'nc in antichitate. Documente chine4e#ti ce atea4 in 2700 '.e.n. conineau reete contraceptive #i
33

'n prevenirea apariiei sarcinii prin

prescripii cu efect a/ortiv. 'n )+ipt2 'n urm cu !000 '.e.n.2 apruser reete contraceptive e tipul< Ba u+ai puin miere unei msuri e ro5 ie2 amestecai /ine #i o intro uceiC. (apirusuri e+iptene su spermici . 6n :recia antic2 meto a e a controla na#terile a repre4entat un su/iect intens iscutat mai ales 'n lucrrile lui Iipocrat. )l vor/e#te 'n 5urm3ntul su e BatoOiaC *contraceptive, #i BphtoriaC *a/ortive,. 6n =oma antic s-au folosit prima at pre4ervativele. =omanii 'l reali4au in ve4ic e capr sau intestin +ros. 9 fost uitat secole #i pus 'n practic intens e ctre octorul &on ome2 octorul re+elui &harles2 e un e i s-a atri/uit #i numele lui2 pre4ervativului masculin. Iin u#ii '#i expuneau testiculele la soare pentru a-#i iminua fecun itatea. %e icul +rec Soranus in )phes2 sec 66 e.n.2 escoperise c femeia poate rm3ne 'nsrcinat 'n anumite perioa e ale ciclului menstrual. De aici eriv ou in meto ele naturale e contracepie< a lui 0+ino-;nauss cur/a termic 9lturi mo aliti e pre4ervativul masculin2 istoria contracepiei menionea4 #i e la u#urile va+inale ale &leopatrei2 e contracepie feminine< atate in 18-0 '.e.n.2 consemnau iferite creme va+inale< acacia planta ce coninea +uma ara/ic2 a fost recunoscut pentru efectul

pre4ervativul feminin escoperit e evrei p3n la /ureii lui %arL Stopes care conineau o capsul pentru intro ucerea unei ta/lete chimice. :re+orL (incus2 'n 1$-12 a cmilele lor. escoperit #i e4voltat pilula hormonal. Steriletul eriv intr-un proce eu pus 'n aplicare e noma4ii ara/i la

3!

&ercetarile me icale ale sfarsitului contra+estive e tip =7!81.

e mileniu au avut in ve ere

rerfectionarea mi5loacelor hormonale2 fa/ricarea vaccinurilor ca si a rreparatelor

2.%.2 Clasi)i/area 0et".el"r /"ntra/epti2e %eto ele contraceptive se pot clasifica upa mai multe criterii< in functie e utili4ator< J feminine J masculine in functie e urata< J temporare J permanente in functie e meto a contraceptiva< J hormonale J mecanice J clinice J chirur+icale J naturale J mixte Diferitele meto e contraceptive aplicate in practica au o eficacitate iferita. 9precierea si eficacitatea unei meto e contraceptive se reali4ea4a folosin in icele ()9=A *=,2 avan urmatoarea formula<

3-

(entru un cuplu sanatos care nu foloseste nici o meto a contraceptiva2 = varia4a intre 10-100. %eto ele contraceptive i eale are tre/ui sa ai/a =?0. &u cat valoarea lui = este mai mica cu atat acea meto a este mai eficienta. =e4ultatul se exprima prin rata e esecuri la 100 femei D an. &alitatile i eale ale unui contraceptiv sunt< si+uranta completa eficacitate 100Q a/senta efectelor secun are reversi/ilitatea rapi a si usoara pretul sca4ut *chiar +ratuitate, isparitia necesitatii controlului me ical in epen enta fata e momentul contactului sexual /una accepta/ilitate (entru ca nici una in meto ele contraceptive cunoscute si utili4ate nu intruneste toate calitatile pre4entate mai sus2 avan atat avanta5e cat si e4avanta5e2 aplicarea unei meto e contraceptive se face cu a5utorul counselin+-ului pre4entat in ca/inetele e planificare familiala. &lasificarea recoman ata e catre "e eratia 6nternationala a :inecolo+ilor si 0/stetricienilor *"6:0, si &entrul pentru (opulatie si Sanatate a "amiliei al 7niversitatii &olum/ia *S79,< 1.Contraceptia oral hormonal J pilula com/inata minipilula *pilula cu pro+esto+eni, 2. Contraceptia hormonal cu aciune ntrziat contraceptive in5ecta/ile J implanturi J inele va+inale
31

3. Contraceptia intrauterin J D67 mecanice *tip Aipps loop, D67 cu me icatie *tip &ooper . si &ooper 72 D67 cu prosta+en, J D67 chine4esti 4. Contraceptia de barier J pre4ervativ J capul cervical J spermici ele J /ureti cu spermici . !bstinena periodic meto a calen arului J meto a mucusului cervical *8illin+s, J meto a simptotermala J meto a coitului intrerupt ". Contraceptia chirur#ical tehnici pentru femeie< J chirur+icala J electrica J mecanica J chimica J histerectomia tehnici pentru /ar/at< J vasectomia chirur+icala J vasectomia chimica 7. !$ortul< J vacuum aspiratia J ilatare si chiureta5
37

prosta+lan ine J antipro+estive &lasificarea a R/ranca,< 1. Metode contraceptive a,. %aturale %eto a calen arului %eto a temperaturii /a4ale %eto a calen arului S temperatura /a4ala %eto a testelor colorimetrice %eto a 8illin+s %eto a simptotermala 9laptatul la san &oit intrerupt &oit re4ervat 9/stinenta totala /,. !rti&iciale 9. Contraceptia masculina (re4ervativul masculin Easectomia 0/structia nechirur+icala a eferentelor &ontraceptia hormonala masculina &ontraceptia prin mi5loace fixe &ontraceptia imunolo+ica 8. Contracepia &eminin
38

oua utili4ea4a terminolo+ia

e contraceptie-contra+estie2 in )uropa * upa ).

escrie meto e mo erne aflate in cercetare in unele tari

Contracepia mecanic o iafra+mul

o capul cervical o vimula o pesarul o o/structia tu/ara nechirur+icala o o o li+atura e trompe ispo4itivele intrauterine inele va+inale

o /uretele e cola+en 'permicidele Contraceptia hormonala( J estropro+estative J pro+estative J analo+i e AI-=I &ontracepia imunolo+ic *vaccinare contraceptiv, &ontracepia prin prosta+lan ine 2. Metode contragestive 9vortul chirur+ical 9vortul prosta+lan inic =7!81 2.%.% C"ntra/ep$ia 9"r0"nal "ral Definiie: =epre4int utili4area 'n scop contraceptiv a hormonilor steroi ieni sexuali #i a fost intro us e :re+orL (incus.
3$

(rimele

contraceptive

orale

conineau

o4e mari

estro+eni

#i

pro+esto+eni2 care au fost +ra at #i semnificativ iminuate2 uc3n la re ucerea efectelor secun are. Forme: &ontracepia oral prin< 1. pilula com/inat estropro+estativ *&0&, 2. pilula cu pro+esta+en *minipilula (0(, 2.%.%. C"ntra/epti2e "rale /"0#inate ;COC< Definiie: &0& sunt preparate e estro+eni #i pro+esteron sintetic cu o eficacitate crescut 'n evitarea sarcinii. Fn pre4ent2 su/stana estro+enic e repre4entat e etinilestra iol2 iar pro+esta+enul e pro+estativele e sinte42 care sunt erivai e 1$-nortestosteron #i erivai e pro+esteron. Clasificare: %onofa4ice< cu o concentraie fix pro+esta+eni pe tot parcursul ciclului. %ultifa4ice< ou */ifa4ice, - trei *trifa4ice, cu concentraii iferite e estro+eni #iDsau pro+esta+eni pe parcursul unui ciclu. 6n pre4ent2 'n =om3nia pilule contraceptive com/inate sunt isponi/ile su/ forma e folie cu 21 sau 28 e pilule. Mecanism de aciune: a., 6nhi/area ovulaiei prin aciunea asupra axului hipotalamohipofi4ar2 /loc3n astfel eli/erarea hormonilor +ona otropi hipofi4ari. e hormoni estro+eni #i

!0

/., )n ometrul sufer o transformare specific infiltrat mastocitar fr eferenierea arterelor spiralate. c., )piteliul va+inal ne+ativ #i mucoasa cervical

evenin

inpropriu

ni aiei2hipotrofie +lan ular pro+resiv2 pseu o eci uali4are stromal cu sufer mo ificri ce * iminuea4 clau o+enic

influenea4

mo/ilitatea

spermato4oi4ilor e repro ucere.

cantitatea e mucus cresc3n v3sco4itatea acestuia,2 ., )fect *efect post-ovulaie,< previne procesul Administrare: ) "olie e 21 - 4ilnic 21 e 4ile2 7 4ile pau4

- "olie e 28 - 4ilnic 21 e 4ile2 apoi 4ilnic 7 4ile pilule place/o Indicaii: )ste recoman at femeilor care< 1. necesit o meto contraceptiv cu eficacitatea crescut2 'ns reversi/il@ 2. nu oresc ca meto a s interfere cu actul sexual #i nu oresc s epin e partener@ 3. au 'n antece ente ca4uri e sarcin ectopic@ !. care au ismenoree@ -. care au chisturi ov ariene /eni+ne@ 1. au 'n antece ente sau au risc 'nalt e afeciuni inflamatorii pelvine. Contraindicaii: a,. !bsolute 9. Circulatorii( trom/o4e arteriale #i venoase /oli car iace ischemice

!1

factori

e risc severi pentru /oli arteriale #i anomalii

coa+ulare sau fi/rinoli4 atacuri ischemice tran4itorii /oli valvulare hipertensiune pulmonar 8. !&eciuni hepatice( /oli active2 icter recurent2 sin romul Du/in-Nohnson #i =othor a enom hepatic litia4 /iliar porfirii &. *storic al unor boli in&luenate de hormoni steroizi( herpes +estaional sin rom hemolitic uremie D. 'arcina ). 'n#erri #enitale nedia#nosticate ". %eoplasme estro#en)dependente /,. Relati$e 1,. (re4ena unor factori e risc pentru /olile car iovasculare *DR2 I.92 fumat G !0 i+ri D 4i2 v3rsta 'naintat2 exces pon eral, 2,. %i+rena 3,. Siclemia homo4i+ot !,. 0li+o- sau amenoreea -,. Iiperprolactinemia 1,. Depresia sever Efecte secundare: a,. +oli cardio$asculare
!2

trom/o4e venoase *inclusiv 9E&, em/olia pulmonar I.9 6nfarct miocar ic #<. !&eciuni hepatice 9 enomul hepatic &arcinom hepatocelular Aitia4 /iliar c,. ,atolo#ie tumoral Neoplasm cervical Displa4ii cervicale Neoplasm e s3n2 melanoame ,. -&ecte metabolice =e ucere a toleranei la +luco4a &re#tere 'n +reutate Efecte adverse minore i complicaii: 1. Depresia - se a ministrea4 vitamina 81@ 2. %o ificri e li/i ou@ 3. .ul/urri e cau4 vascular retiniana sau cere/ral@ !. 6nfecii urinare mai frecvente@ -. Dere+lri menstruale@ 1. Aeucoreea@ 7. &loasma@ 8. %o ificri ale imunitii. Eficacitatea: 'nalt cu con iia folosirii corecte
!3

)#ecul< 022 - 1 la 100 femei D an *+re#eli e a ministrare ? pilula uitat,

2.%.%.2 Pilula /u pr"s(esta(en ;POP= 0inipilula< Definiie: (0( sunt contraceptive hormonale orale ce conin oar pro+esta+en2 intr-o o4 mai mic ec3t pilulele com/inate. (0( conin numai 023 - 02- m+ e pro+esta+en2 in +rupul noretisteron sau le$onor#estrel. Mecanism de aciune: Se /a4ea4 pe transformrile mucusului cervical. )l se 'n+roa#2 este re us cantitativ #i evine impenetra/il pentru spermato4oi4i. Administrare: (rima pilul tre/uie luat 'n prima 4i a menstruaiei2 up care se continu 4ilnic la aceea.i or cu c3te o pilul2 fr pau4. Indicaii: (ersoane ce pre4int contrain icaii sau efecte a verse la a ministrarea &0&@ E3rsta peste !- e ani2 'n a/sena fumatului #i peste 3- e ani 'n pre4ena factorilor e risc2 'n special fumatul@ Dia/etul2 o/e4itatea@ Iipertensiunea 'n tratament@ %i+rene@ "emeile 'n perioa a alptrii. Contraindicaii: 9. !bsolute( Nu se recoman (0( femeilor care au< o 9feciuni mali+ne ale s3nului@ o 9feciuni mali+ne cervicale2 uterine sau ovariene@ o 8oli arteriale cere/rovasculare #i coronariene
!!

8. /emporare( Sarcin sau suspiciunea e sarcin *p3n c3n se infirm,@ 8oli hepatice acute@ S3n+erri anormale ne ia+nosticate@ Suspiciuni e le4iuni mali+ne ale s3nului. Efecte secundare: 1,. .ul/urri menstruale< - s3n+erri nere+ulate cu cicluri e 2- - 3- e 4ile@ - amenoreea2 eterminat e anovulaie 2,. %asto inia 3,. &re#terea relativ a inci enei sarcinilor ectopice. Eficacitate: ) %ai sc4ut ca cea a &0&@ =ata e e#ecuri 023 - - Dl 00 femeiDan@ 6ntervalul permis pentru Bpilula uitatC este e 3 ore2 eficacitatea fiin

sc4ut up aceste interval.

2.%.& C"ntra/ep$ia 9"r0"nal /u a/$iune :nt>r1iat 2.%.&. C"ntra/ep$ia in?e/ta#il (rimul preparat in5ecta/il cu pro+esteron a fost reali4at 'n 1$-0 #i a fost utili4at 'n tratamentul an ometrio4ei #i a cancerului en ometrial. 6n pre4ent cele mai utili4ate preparate sunt< a. %e roxipro+esteron acetat epo4it *D%(92 epo-provera, fiecare o4 are 1-0 m+2 se a ministrea4 intramuscular la fiecare 3 luni@
!-

/. Nortisteron enantat *N).-)N2 Noristerat2 Novi+est, - fiecare o4 are 200 m+2 se a ministrea4 intramuscular la 2 - 3 luni. Mod de aciune: Supresia ovulaiei@ Fn+ro#area v3sco4itii mucusului cervical2 nepermi3n penetrarea spermato4oi4ilor prin cervix@ &rearea unui en ometru su/ire2 atrofie %o ificri asupra trompelor. Eficacitate: )ste foarte 'nalt. =ata e#ecurilor< 02- - 12- la 100 femeiDan.

Administrare: (erioa a optim e 'ncepere a contracepiei in5ecta/ile este cea a primelor 7 4ile ale ciclului menstrual2 ar a ministrrile ulterioare pot fi mai puin ri+uroase ca moment2 av3n u-se 'n ve ere marea eficacitatea a preparatelor. (entru femeile 'n post-partum2 ac alptea4 2 in5ecia iniial se va face 'n a 1-a sptm3n post-partum2 nu mai evreme. Dac nu alptea42 se va face in5ecia pe intervalul e 2 luni post-partum2 nu mai evreme e 1 sptm3ni atorit hemora+iilor importante ce pot apare. Indicaii: "emeile care alptea4@ "emeile care sunt 'n ultimii ani ai vieii repro uctive@ "emeile care preconi4e4 recur+erea la sterili4are chirur+ical 'n urmtoarele 3-12 luni@ &ele ce au 'n antece ente anemia falcipar@

!1

"emei

care

folosesc

'n

mo

curent

me icamente

in uctoare

en4imatice hepatice@ "emei care au nevoie e contraceptive pentru c3teva luni@ "emei care prefer me icaia in5ecta/il2 care oresc s pstre4e secretul folosirii unei meto e contraceptive fa e parteneri@ "emei care fumea4. Contraindicaii: Sarcin ia+nosticat sau suspicioas@ S3n+erri anormale +enitale inexplica/ile 'n ultimele 3 luni@ Sarcin orit 'n viitorul apropiat@ (reocupare cu privire la cre#terea pon eral. Efecte enefice: Sca inci ena #i +ravitatea inflamaiilor pelvine2 en ometrio4ei2 can i o4ei va+inale2 neoplasmului ovarian #i en ometrial. Avanta!e: 9ccepta/ilitate /un@ Nu exist posi/ilitatea Bpilulei uitateC@ )ficacitate crescut 'n comparaie cu &0&@ (erioa 'n elun+at e aciune@ (ermite suprave+herea perio ic me ical. De"avanta!e: 'n ca4ul apariiei e efecte a verse2 aciunea sa nu poate fi 'ntrerupt /rusc@ Necesit personal calificat. Efecte secundare:

!7

.ul/urrile menstruale sunt foarte frecvente2 variin foarte a/un ente.

e la amenoree #i

oli+omenoree p3n la s3n+erri nere+ulate frecvente2 prelun+ite #i rareori =eluarea ovulaiei #i fertilitii necesit2 'n me ie --7 luni #i se poate prelun+i la 2 ani. &re#terea Efecte adverse: %o ificari lipi ice - nivelul IDA crescut@ %eta/olism +luci ic< pot apare sca eri ale tolerantei la +luco4a si hiperinsulinism@ &ancer mamar - folosirea in elun+ata e catre femei mai tinere e 2- e ani ar repre4enta un rise mai crescut e cancer e san. %eta/olismul osos - D%(9 poate fi folosit la orice varsta mai mica e 11 ani@ =eactiile aler+ice pot apare ime iat upa in5ectarea D%(9. 2.%.&.2 C"ntra/eptia prin i0plante su#.er0ale ;+"rplantul< 6mplantul su/ ermal Norplant consta in 1 mici capsule moi in silastic *cauciuc siliconic,. "iecare capsula are 22! mm iametru si contine 31 m+ levonor+estrel. &apsulele sunt inserate su/ ermal in /ratul femeii sau in 4ona in+hinala printr-o proce ura chirur+icala minora efectuata su/ aneste4ie locala. Norplantul are la /a4a numai pro#esteronul. Dupa inserie capsulele %orplant sunt palpa/ile2 ar nu sunt vi4i/ile. )fectul contraceptiv este o/an it printr-o eli/erare lenta si constanta a levonor+estrelului prin ifu4iune curentul san+uin. Mecanism de actiune:
!8

'n

+reutate2

cefalee2

e eme2

ameeli2

o/oseal2

irita/ilitate2 masto inie pot apare la unele utili4atoare.

e mem/rana silastica in

Se cre e ca are la /a4a urmatoarele mo alitati e actiune< Supresia ovulatiei@ 6n+rosarea mucusului cervical2 ceea ce impie ica penetrarea spermato4oi4ilor prin cervix@ &rearea unei mucoase en ometriale su/tiri si atrofice. Indicatii: =epre4inta o meto a potrivita pentru ma5oritatea femeilor aflate la -varsta repro uctiv2 ins este recoman at in mo special acelor femei care< - oresc o contraceptie continua@ - oresc o meto a e spatiere a sarcinilor pe termen lun+@ - oresc o meto a contraceptive care sa nu interfere cu actul sexual sau sa epin a s. i e partener@ - prefera o meto a care sa nu necesite aprovi4ionarea frecventa si2 mai important2 sa nu fie aplicata 4ilnic@ - are numarul e copii pe care Ti-i oreste ar nu vrea sa opte4e pentru strerili4are@ nu pot folosi contraceptive care au in compo4itie estro+en. Contraindicatii a solute: %ali+nitati ale sanului@ cere/ro-vasculara sau coronariana. - %ali+nitati ale cervixului2 uterului sau ovarelor@ - 8oala Contraindicatii a solute temporare: Sarcina sau suspiciunea e sarcina@ 8oala hepatica acuta *hepatita virala,@

- San+erari +enitale e cau4a neeluci ata@


!$

- Suspiciunea

e cancer

e san2 pana can

se infirma ia+nosticul.

Contraindicatii relative: 9nemii severe@ .ul/urari e coa+ulare sau terapie anticoa+ulants in curs Efecte secundare: %o ificari menstruatii &efaleea@ Stare e irasci/ilitate@ 9meteala@ :reata2 eruptii te+umentare e tipul rash-ului@ 9cneea2 mo ificari ale apetitului@ &a erea parului2 cresterea pilo4itatii faciale si corporale2 con+estie mamara@ 9paritia e chisturi ovariene. Incidente: Aa femeile care folosesc ca meto a contraceptiva Norplantul2 rata -arcinii ectopice este e 123Q pe an. S-a o/servat ca rata sarcinii ectopice la femeile su/ Norplant este mai mare la persoanele cu o/e4itate si creste pe masura ce sfarsitul celor - ani e utili4are. Eficacitate: =ata esecurilor este e aproximativ 3 sarcini la 100 femei D an.
-0

menstruale< nere+ulate

san+erari sau

a/un ente

sau

simplu tul/urari

spottin+2 e tip

chiar

amenoree2

hipermenoree sau hipomenoree.

urata

e utili4are a

Norplantului este mai mare. Se aprecia4a ca o/li+atorie extra+erea implantelor a

2.%.&.% C"ntra/ep$ia prin utili1area inelel"r 2a(inale =epre4inta sin+ura meto a a5utor me ical. Sunt 2 tipuri e inele va+inale< 7nele care contin 2 hormoni *estro+en si pro+esteron,2 asemanatoare pilulei com/inate@ actionan prin inhi/area ovulatiei. %eto a este activa timp e 3 saptamani2 upa care inelul se scoate pentru o saptamana atunci can apare san+erarea e privare *menstruatia,. &elalalt tip e inele eli/erea4a un sin+ur tip e hormon2 e 20 pro+esta+en2 si este purtat timp e 3 luni e 4ile. =ata e eli/erare a pro+esta+enului *levonor+estrel, este micro+rame D 4i. &a e&ecte secundare ale meto ei se mentionea4a< - menstruatii nere+ulate@ - riscuri e expul4ie la femeile in varsta sau multipare. 2.3.- C"ntra/eptia intrauterina - .isp"1iti2e intrauterine ;DIU< Istoric: 6n 1$0$2 =ichar =ichter mentiona re4ultatele cu efect contraceptiv otinute in urma intro ucerii in cavitatea intrauterina a unui fir e ata @nirur+icala e 27 mm iametru. e lun+a urata aflata su/ controlul upa orinta fara utili4atorului. "emeia isi poate intro uce sau scoate inelul

-1

Dupa 1$102 sperantele le+ate e folosirea ispo4itivelor intrauterine au <rescut2 s-a apelat la plasticul /iolo+ic inert care se putea mula forme2 facilitan astfel insertia. .ot in anii K10 in S79 s-a pre4entat spirala 0ar1uiles in poilietilena2 ispo4itiv 22 eschisC care evita riscul oclu4iilor intestinale asociate insertiei unui nel si care se insera cu a5utorul unui tu/ e plastic. 6n anii K12 este pre4entata bucla 2ippes3 care avea un fir e reper la nivelul colului si care permitea verificarea /unei po4itionari. 9par e asemenea2 tot in aceasta perioa a2 primele ispo4itive in cupru2 su/ forma unui ispo4itiv in .. Deflnitie: Dispo4itivele intrauterine sunt o/iecte pro use numele e sterilete. Clasificare: Sunt oua varietati< a,. *nerte ) Sunt fa/ricate in plastic *polietilena impre+nata cu /ariu, sau in otel. &onstituie prima +eneratie e D67 si sunt enumite inerte pentru ca nu contin nici un element *metal, activ si nici su/stante chimice care sa se eli/ere4e in cavitatea uterina. /,. +iolo#ic acti$e - )li/eratoare e cupru2 ar+int2 aur sau su/stantahormonale@ - cele mai cunoscute D67 mo erne sunt in forma e< U &opper 7 U &opper . *. cu 3 80 92 . cu 3 80 9+, U %ultiloa *%ultiloa &u 37-,
-2

upa iferite

intr-un material soli 2

care se intro uc in cavitatea uterina in scop contraceptiv. Sunt cunoscute si su/

D67 care pose a 37--280 mm 2 suprafata acoperita cu cupru2 au o urata e utili4are e minim 1 ani. )ficacitatea intrauterina a unui D67 cu fir e cupru e 02! mm *. cu
@

S09, sau a unui fir e ar+int acoperit cu cupru *mo el . cu 380 9+, poate epasi 10 ani. Steriletele eli/eratoare e hormoni se /a4ea4a pe calitatile suportului e

metilpolisiloxan capa/il e a ifu4a steroi4ii la un nivel constant. (rimul ispo4itiv eli/erator e hormoni eli/erea4a pro+esteron irect in uter la un nivel me iu e 1mc+D4i2 timp e un an. 9cesta este cunoscut su/ numele e ,ro#estasert. S-a o/servat ca pro+esteronul mo ifica ciclul menstrual la femeile ce utili4ea4a (ro+estasert-ul2 volumul san+erarii este consi era/il re us in raport cu cantitatea existenta inaintea insertiei. 7ltimul tip Mecanism de actiune: - *mpiedica &ecundatia prin alterarea capacitatii e fertili4area spermato4oi ului si ovulului precum si prin inhi/area transportului tu/ar al ovulului si a mi+rarii spermat4oi4ilor prin mucusul cervical si prin secretiile in cavitatea uterina. - *mpiedica implantarea 3 fie prin eliminarea sa pertur/ate si in ucerii luteolizei. - %o ificari traumatice en ometriale *ireversi/ile,@ - %o ificari imunolo+ice si mo ificari hormonale. Indicatii: Steriletul poate fi recoman at mai ales femeilor care< -au reali4at e5a un numar e copii2 si solicita o meto a eficienta ar si reversi/ila@
-3

ispo4itiv 2e$ono$a3

eli/erea4a le$onor#estrel la un nivel me iu e 20 mc+D4i timp e - ani.

istru+erea oului2 fie prin

atorita activitatii uterine crescute2 motilitatii tu/are

- prefera o meto a care nu necesita aplicare li/era si care sa nu interfere cu actul sexual si sa nu epin a e partener@ - au - au contrain icatii ificultati la meto ele ar e si contraceptie hormonala sau a *patolo+ie2 fumat,@ in procurarea utili4area pilulei mi5loacelor e /ariera. Contraindicatii: a4. !bsolute - Sarcina@ - San+erari +enitale anormale@ - 6nflamatii pelvine active@ - (atolo+ie cu transmitere sexuala@ - Sarcina ectopica in antece ente@ - 9nomalii /,. Relati$e - Earsta su/ 20 ani@ - Nuliparitatea@ - 9nemiile@ - %enora+iile2 ismenoreea severa@ - (arteneri sexuali multipli@ - 8oli cu rise crescut e /acteriemie@ - 7terul cicatricial si steno4ele cervicale@ - Sarcina Insertia: ectopica in antece ente. ale uterului *malformatii con+enitale2 fi/romioame2 hiperpla4ie uterina,.

-!

%omentul optim este in timpul menstruatiei sau ime iat upa aceasta *4ilele 3-1 ale ciclului menstrual,. 6nsertia tar iva creste frecventa aparitiei unor complicatii ca urerea2 san+erarea2 sarcini acci entale. 6nsertia post-a/ortum nu presupune o crestere a reactiilor a verse2 ar e/uie luate precautii speciale pentru a asi+ura po4itionarea corecta a D67 si evit perforatia. =iscul expul4iilor spontane este mai mare in aceasta situatie si - femeile care alaptea4a. Complicatii: a,. ,recoce 9tacul vaso-va+al eterminat e manevrele asupra colului uterin2 urmat foarte rar e cri4e e tip convulsiv@ 9lcalo4e prin polipnee2 urmata e tetanie@ (erforatia. /,. /ardi$e Sarcina intrauterina@ Sarcina ectopica *3-!Q in sarcinile aparute pe D67,@ Durerea@ San+erarea@ )xpul4iespontana@ Disparitia firelor@ 6nfectiile pelvine. Eficacitatea: =ata e esec pentru D67 mo eme este e 12- - 2Q. 2.%.' C"ntra/eptia .e #ariera &uprin e<
--

1. (re4ervativul 2. &apul cervical 3. Spermici e !. 8ureti cu spermici e -. Diafra+ma %eto ele e contraceptie prin /ariera ofera protectie impotriva sarcinilor prin /locarea patrun erii spermato4oi4ilor in cavitatea uterina. Mod de actiune: &ontraceptivele e /ariera au 2 componente< a4 0ecanic b4 Chimic Componenta mecanicd * iafra+me2 cupolele cervicale2 pre4ervativul, pie ica penetrarea spermato4oi4ilor in canalul cervical. Componenta -ermato4oi4ii. Avanta!e: 9/senta efectelor sistemice si a verse 'nsemnate@ 9/senta influentarii ciclurilor menstruale si lactatiei@ =eversi/ilitate /una@ 9si+urarea De"avanta!e: =ata crescuta a esecurilor@ (retul relativ mare@ 6nterferenta cu activitatea sexuala. Indicatii generate defolosire a metodelor de ariera unui +ra e protectie impotriva /olilor cu transmitere sexuala. chimicd *spermici ul, istru+e sau inactivea4a

-1

(entru persoane care pre4inta contrain icatii me icale pentru alte meto e reversi/ile@ (entru persoane care au contacte sexuale nere+ulate@ &a o forma interimara e contraceptie< 6n timpul amenoreei e lactatie Dupa o vasectomie &an se folosesc me icamente care interferea4a cu contraceptivele orale2 sca4an u-le eficacitatea. 6n perioa a e investi+are a unor simptome +inecolo+ice@ 6n com/inatie cu o meto a fertila a ciclului menstrual@ (entru protectie impotriva /olilor cu transmitere sexuala2 inclusiv S6D9. 2.%.'. Pre1er2ati2ul Denumite si con oame2 sunt fa/ricate in latex sau plastic su/tire2 prelucrate prin a au+are e silicon si am/alate ermetic. (re4ervativul acopera penisul in erectie. )l colectea4a lichi ul spermatic si actionea4a ca o /ariera ce impie ica intrarea spermato4oi4ilor in va+in. Indicatii: &ontraceptiv sexuala@ )5acularea precoce@ Ae4iuni cervicale.
-7

e calcul a fertilitatii2 pe o perioa a

sau

protector

impotriva

/olilor

cu

transmitere

Contraindicatii: a, !bsolute - nici una2 a, Relati$e ) aler+ia la spermici ul lu/reflant2 la latex *tumefiere2 prurit2 tumefiere,. Avanta!e: (ot fi folosite ime iat upa nastere@ Nu au influenta asupra laptelui matern@ Sunt lipsite e nocivitate. Nu au efecte secun are asociate unei componente hormonale. "olosirea lor poate fi facuta e /ar/ati e orice varsta@ Nu necesita o consultatie me icala preala/ila. De"avanta!e: (ot sca ea intensitatea sen4atiilor in timpul actului sexual2 sca4an placerea am/ilor parteneri@ &uplurile tre/uie sa intrerupa actul sexual pentru a pune pre4ervativul@ 9re o reputatie rea *sunt asociate cu imoralitatea,@ )xista riscuri mici ca pre4ervativul sa alunece D sa se rupa in timpul actului sexual. Eflcadtate: 6n ca4ul utili4arii o/isnuite 12-1! sarcini D 100 femei in primul an e utili4are. 7tili4ate in mo corect2 sunt eficiente< 3 sarcini la 100 femei in primul an e utili4are. Pre1er2ati2ele pentru )e0ei 0 foita in forma e sac2 confectionata in plastic su/tire2 transparent si moale. 6nainte e actul sexual se intro uce aceasta foita in interiorul va+inului.
-8

Avanta!e: (oate fi controlat e utili4ator@ Destinata atat prevenirii /olilor cu transmitere sexuala cat si a sarcinilor@ Nu s-au i entificat efecte secun are si reactii aler+ice. De"avanta!e: Sunt scumpe@ )ste nevoie e cooperarea partenerului@ .re/uie sa fie la in emana in ca4ul actelor sexuale nepreva4ute. Eficienta: - 6n ca rul utili4arii o/isnuite este e 21 la 100 femei in primul an e utili4are. - 6n ca rul utili4arii corecte si re+ulate este e - sarcini la 100 femei. 2.%.'.2 Cup"lele /er2i/ale Sunt confectionate in cauciuc2 plastic sau metal2 avan 2 in +eneral2 forme e e+etar. "ixarea lor se face pe exocol printr-un efect e ventu4a. Se utili4ea4a in asociere cu un spermici . (o4itionarea si extra+erea se efectuea4a la fel ca pentru iafra+ma. Eflcacitate: ) 10-1- sarcini la 100 femei D an. 2.%.'.% 6per0i/i.ele Sunt su/stante chimice care inactivea4a si menfe+ol. Suportul spermici elor poate fi repre4entat ra/lete efervescente2 spraL-uri.
-$

istru+ spermato4oi4ii.

(rincipals a+enti care actionea4a ca surfactanti sunt< monoximol2 octoxLmol si e creme2 +eluri2 ovule2

Indicatii: - 6n asociatie cu iafra+mele D cupolele cervicale@ - %eto a Contraindicatii: a,. !bsolute 5 nu exista@ /,. Relati$e 5 reactii aler+ice@ - in capacitatea clientului Eficacitatea: ) =ata esecurilor este mare2 pe loturi neselectionate fiin 1-Q femei D an. 2.%.'.& !uretii /u sper0i/i.e Sunt /ureti in poliuretan moale2 e forma rotun a2 cu iametrul e -2cm2 impre+nati cu spermici 2 pe care il eli/erea4a prim ume4irea cu apa inainte e aplicare. Datorita formei2 ei acopera exocolul. (ot fi intro usi in va+in ime iat2 inainte e contactul sexual sau pana la 2! e ore inainte. Se extra+ upa 1 ore e la contactul sexual. 8uretele contraceptiv este o alternativa foarte convena/ila pentru femeia aflata in perioa a premenopau4ala2 care nu necesita un +ra protectie. Eficacitate: ) rata esecurilor este e 7-12 sarcini la 100 femei D an. 2.%.'.5 Dia)ra(0ele Sunt calote concave confectionate su/tire avan o mar+ine metalica flexi/ila.
10

suplimentara

pre4ervativului.

e a folosi meto a@ e peste

inalt

intr-un cauciuc special *latex,

6naintea insertiei2 in interiorul spermici . &an concavitatea urmarin conturul va+inal.

iafra+mei se pune crema sau +el iafra+ma acopera colul uterin2

este inserata in va+in2

)fectul contraceptiv al iafra+mei epin e pe e o parte e actiunea ca o /ariera intre lichi ul spermatic si colul uterin2 iar pe e alta parte e functia iafra+mei ca recipient pentru spermici e. Contraindicatii: a,. !bsolute -nici una@ #<. Relati$e - antece ente e sin rom e soc toxico-septic@ - infectii repetate ale tractului urinar@ - anomalii va+inale care interfera cu locali4area corecta a iafra+mei2 cum ar fi prolaps uterin2 tonus va+inal sca4ut2 o/structii va+inale@ - nasterea unui copil la termen in urma cu 1-12 saptamani. Momentul insertiei: Diafra+ma poate fi inserata chiar inainte e contactul sexual sau cu pana la 1 ore inainte. 6naintea montarii se aplica o o4a e spermici pe iafra+ma. Diafra+ma se lasa pe loc cel putin 1 ore upa contactul sexual2 insa nu mai mult e 2! e ore upa insertie. Diafra+ma se va spala cu un sapun moale2 apa moale si se va usca. Efecte adverse: 6nfectii ale tractului urinar@ 6ritatii locale cau4ate e hipersensi/ilitate sau aler+ie@ Disconfort fie al utili4atorului2 al partenerului * urere,2 presiune pe ve4ica urinara sau rect@ Ae4iuni va+inale cau4ate e mar+inea iafra+mei.
11

Eflcacitate: 6n con itiile utili4arii corecte2 rata esecurilor este e 3 sarcini la 100 femei D an.

2.%.@ A#stinen$a peri".i/ (rin a/stinena perio ic *planificare familiala naturala, se intele+e meto a aleasa e femeie D /ar/at2 care prin semnalele propriului corp reuseste sa i entifice perioa e in care fecun atia e maxima si pe care le poate evita. Dintre meto ele naturale e contraceptie amintim< 1. &oitul intrerupt 2. 9/stinenta totala 3. 9laptatul la san !. %eto a calen arului -. %eto a temperaturii /a4ale 1. %eto a mucusului cervical *8illin+s, 7. %eto a simpto-termala 2.%.@. Met".a /"itului intrerupt )ste consi erata e multi autori cea mai raspan ita si cea mai 22popularaC meto a naturala. 8ar/atul recur+e la retra+erea rapi a a penisului si epunerea spermei in afara va+inului in momentul iminentei e5acularii in timpul raportului sexual.

12

9ceasta meto a nu asi+ura o securitate aria/il e spermato4oi4i. De"avanta!e: 6mplica o motivatie puternica@

eplina pentru ca se stie ca

nainte e e5aculare se elimina mici cantitati e flui care pot contine un numar .

6mplica un autocontrol eose/it in partea /ar/atului@ 9par tul/urari e inamica sexuala@ Sca erea li/i oului@ 6mpotenta. Eficacitate: ) Se inre+istrea4a esecuri e 1--2- sarcini la 100 femeiDan.

2.%.@.2 A#stinenta t"tala )ste meto a cu si+uranta 100Q. 2.%.@.% Alaptatul la san Dupa ce femeia a nascut2 alaptatul la san in ! in ! ore impie ica ovulatia timp e cel putin 10 saptamani2 ferin femeia e o noua sarcina. (are sa fie sin+ura mo alitate cu a evarat naturala e planificare familiala. Avanta!e: Nu necesita nici o interventie in timpul actului sexual@ Nu se asocia4a cu nici un fel e cheltuieli pentru contraceptie sau pentru alimentatia su+arului@ Nu are efecte secun are hormonale. De"avanta!e:

13

o (entru unele femei2 in special cele care si-au reluat lucrul2 alaptatul frecvent poate fi ificil@ o Nu asi+ura protectia impotriva /olilor cu transmitere sexuala si I6E *S6D9,. Eficacitate: ) )ste foarte eficienta in ca4ul utili4arii corecte< 02- sarcini la 100 femei in primele 1 luni upa nastere.

2.%.@.& Met".a /alen.arului ;0et".a rit0i/a= 0et".a OGI+O-A+AU66< )ste una cele mai utili4ate meto e e a/stinenta perio ica2 in icata in special femeilor care au ciclu re+ulat2 cu o rata ()9=A este e = ? 1! - 38 sarcini la 100 femei. %eto a se /a4ea4a pe inre+istrarea numarului re4ultatul fiin perioa a fertila. &alcularea perioa ei fertile se /a4ea4a pe urmatoarele ar+umente< - ovulatia *in me ie, menstrei urmatoare@ - sperma isi mentine capacitatea e fertili4are 2-3 4ile@ - ovulul poate fi fertili4at 12-2! ore upa ovulatie@ - perioa a e fecun a/ilitate a femeii urea4a 3-! 4ile2 in cursul ciclului menstrual. 0+ino a propus urmatoarea formula<
1!

e esec la femeile cu ciclu

nere+ulat2 eoarece nu se poate sta/ili cu exactitate urata fa4ei fertile. 6n icele e 4ile ale ciclurilor

menstruale cele mai lun+i si cele mai scurte in care se sca e 11 respectiv 20

se pro uce

cu

1!

4ile inaintea

- 10 S n-28 ? x - 17 S N-28?L un e< n - numarul e 4ile ale ciclului menstrual eel mai scurt@ N - numarul e 4ile ale ciclului menstrual eel mai lun+@ 6ntre 4ilele x si L fecun itatea este maxima. 9ceasta meto a este mai si+ura pentru femeile cu menstre re+ulate. Eficacitate: )=at mare a e#ecurilor 1!-38 sarcini la 100 femei D an *apreciat prin in ice ()9=A,. - )ste recoman a/il com/inarea cu alte meto e naturale. 2.%.@.5 Met".a te0peraturii #a1ale Se /a4ea4 pe cre#terea temperaturii /a4ale a corpului2 care apare up ovulaie #i care poate fi utili4at pentru a i entifica 4ilele si+ure *nefertile, in fa4a postovulatorie a ciclului menstrual. 9ceast cre#tere a temperaturii se atorea4 secreiei e pro+esteron care este termo+enetic. .emperatura se ia 4ilnic2 imineaa la tre4ire2 'n acela#i mo 2 3 minute #i este 'nre+istrat pe un +rafic2 astfel 'nc3t cre#terea s se poat o/serva. )a cre#te cu 022 - 02! V & ime iat up ovulaie #i rm3ne astfel2 'n platou2 p3n la 'nceputul menstruaiei. Dup 3 4ile 'n care temperatura s-a meninut crescut se consi er c ovulul nu mai poate fi fertili4at #i activitatea sexual poate fi reluat2 cu riscuri mici e apariie a sarcinii. Se recoman a/stinena 'ntre prima #i a treia 4i 'n care temperatura se menine ri icat. .re/uie excluse eventualele cau4e ce pot temperaturii *fe/r2 infecii2 etc,. Avanta!e:
1-

etermina cre#terea

6n icat la femei cu ciclu nere+ulat2 precum #i la cuplurile cu perioa e mai mari e a/stinen@ 6eftin2 nu se asocia4 cu efecte secun are e or in fi4ic@ Sunt reversi/ile ime iat@ Nu necesit a5utor in partea personalului me ical up ce meto a a fost 'nvat. De"avanta!e: o Aimitea4 activitatea sexual la fa4a postovulatorie a ciclului.

Eficacitate: )ste con iionat e +ra ul e e ucaie #i motivaie a cuplului2 uce la o rat e e#ec su/ 1 sarcini la 100 femei pe an. 2.%.@.' Met".a 0u/usului /er2i/al ;!illin(s< "emeia este 'nvat s-#i evalue4e mo ificrile hormonale ce apar 'n cursul ciclului menstrual asupra mucusului cervical in punct e ve ere al cantitii2 consistenei2 filanei. (rin acestea femeia poate recunoa#te semnele apropierii ovulaiei. (acienta tre/uie 'nvat timp e c3teva luni s-#i i entifice momentul ovulator prin semnele mai sus menionate. Eficacitate: ) =ata e#ecurilor e mai mare< 2--3- sarcini la 100 femeiDan. 2.%.@.@ Met".a si0pt"-ter0al

11

9ceast meto se /a4ea4 pe com/inarea mucusului cu temperatura. 9st4i este cea mai rsp3n it intre meto ele e planificare familial natural. )ste apro/at chiar #i e 8iserica &atolic. (entru eterminarea fa4ei infertile preovulatorii se utili4ea4 meto a mucusului cervical iar pentru cea postovulatorie am/ele meto e. Avanta!e: Scurtarea perioa ei e a/stinen. De"avanta!e: Necesitatea motivaiei foarte puternice care s etermine femeia s-#i 'nre+istre4e #i s interprete4e multitu inea ovulatorii. Eficacitatea: =ata e e#ec este e 20 sarcini la 100 femei D an. 2.%.B C"ntra/ep$ia /9irur(i/al &ontracepia chirur+ical sau permanent poate fi< 1. masculin 2. feminin Avanta!e: =epre4int cea mai eficace meto contraceptiv< Nu necesit utili4area constant a unei meto e2 controale re+ulate2 cumprarea e contraceptive. e semne

De"avanta!e: Necesit o echip antrenat #i materiale corespun4toare. Indicaii: !. 6bstetricale(


17

"emei cu mai multe na#teri 'n antece ente@ "emei peste 3- e ani@ "emei cu complicaii o/stetricale 'n antece ente@ "emei cu mai multe ce4ariene 'n antece ente. +. %eobstetricale( Aa cerere2 up o consiliere a ecvat. 2.%.B. 6terili1area /9irur(i/al 0as/ulin ;2ase/t"0ia< %eto a const 'ntr-o inci4ie unic sau u/l e 02- - 1 cm 'n poriunea superioar a scrotului. 9ici se evi enia4 canalele spermatic 'mpie ic3n astfel eliminarea spermato4oi4ilor. Contraindicaii: 6nfecii locale ale pielii sau infeciile tractului +enital@ Earicocel@ Ii rocel@ Iernia hiatal@ &riptorhi ia@ 6ntervenii chirur+icale anterioare pe scrot2 tumori intrascrotale. Efecte secundare: =eacii aler+ice la antiseptice sau la aneste4icul local@ ) eme #i ureri scrotale. Complicaii: Iipotensiune #i /ra icar ie reflex intraoperatorie@ 0rhita +ranulomului spermatic@
18

eferente

in cor onul

rept #i st3n+ care se li+aturea4 sau se

iatermocoa+ulea42

=eanastomo4area spontan a vasului. 2.%.B.2 6terili1area /9irur(i/al )e0inin Se reali4ea4 prin oclu4ia trompelor uterine. %o alitile e o/strucie tu/ar sunt< J Ai+atura tu/ar cu sau fr exci4ia unei poriuni e tromp@ 9plicarea e /en4i e oclu4ie2 inele sau clipsuri@ J )lectrocoa+ularea trompelor. Complicaii: 6nfecia Iematoame sau hemora+ie intraperitoneal Ae4iuni ale viscerelor a/ ominale Sarcina 6nfecii pelvine acute &ar iopatii2 pneumopatii Iipertensiunea arterial2 ia/et Sin roame hemora+ipare .umori pelvine 0/e4itatea Sin rom a erenial pelvin sau a/ ominal

Contraindicaii:

Eficacitate: - =ata e#ecurilor este e 0200- - 020! sarcini la 100 femei sterili4ate Dan. 2.%.C C"ntra(estia ;a2"rtul<

1$

%eto ele

e contra+estie sunt mo aliti

e control a fertilitii prin

erferarea sta/ilirii sau continurii meninerii sarcinii. 2.%.C. De)ini$ia i /lasi)i/area a2"rtului efinit ca a/sena semnelor e via pentru un pro us e

!$ortul este

ncepie ce provine intr-o sarcin a crei v3rst e +estaional este mai mic <@ 28 sptm3ni #i are o +reutate mai mic e 1000 +rame *0N7,. Clasi&icare( !. Criteriu etiolo#ic( 9vort spontan 9vort la cerere

9vort terapeutic 9vort eu+enie 9vort elictual +. 7up $rsta sarcinii 9vort e trimestrul 6 *13 sptm3ni, 9vort e trimestrul 66 *peste 1! sptm3ni, C. 7up e$oluia clinic 9vort iminent 9vort 'n evoluie 9vort incomplet 2.%.C.2A2"rtul sp"ntan 9vortul spontan se pro uce fr o intervenie extern sau intern2 put3n fi unic *acci ental, sau cu repetiie *mala ie a/ortiv,.

70

Frecvena: )ste e 10Q #i cre#te up !0 ani la 20Q. Etiologia: !. 8actori ce acioneaz asupra #ameilor 6nfecii cronice 6ntoxicaii 6ra ieri +. 8actori ce acioneaz dup concepie a,. "actori e me iu extern 9port insuficient e vitamine *62, &onsum exa+erat e alcool .a/a+ism .raumatisme /,. "actori e me iu intern 0vulari< - +ametopatii eterminate e afeciuni virale2 patolo+ia anexelor %aterni< - infecii acute sau ia/et2 cronice2 anemii +rave2 toxoplasmo42 c,. psihosomatici - stri conflictuale ,. cau4e economice sau sociale Avortul #n evoluie
71

malformaii uterine2 tumori

uterine2 cicatrici uterine2 /eana colului.

6n primele 2 luni2 avortul spontan se pro uce 'ntr-un sin+ur timp2 eliminarea oului fiin complet. 6ncep3n in luna a 3-a avortul se reali4ea4 'n 2 timpi2 se elimin 'nt3i ftul apoi anexele sale. Avort incomplet )ste o entitate ificil e ia+nostic Conduita curativ$ Se re4olv printr-o meto chirur+ical e tip< &hiureta5 evacuator Iisterotomie Iisterectomie Complicaii posta ortum 6nfecia Iemora+ia Ae4iuni cervicale sau uterine traumatice &omplicaii toxice sau trom/oem/olice

2.%.C.% A2"rtul la /erere )ste avortul le+al ce se efectuea4 'n primele 1 2 - 1 3 sptm3ni e sarcin la cererea femeii. Ai/erali4area avortului a constituit o msur noastr. 6n acest context2 rolul ca/inetelor e planificare familial este eterminant alturi e a5utorul #colii2 e ucaiei familiei2 presa2 /iserica2 etc.
72

e o importan civic

eose/it. =eversul acestei li/erali4ri a fost un eclin emo+rafic ma5or 'n ara

2.%.C.& A2"rtul terapeuti/ 9vortul terapeutic se efectuea4 'n primele 12- 13 sptm3ni e sarcin av3n ca in icaii afeciuni +enerale sau locale care contrain ic evoluia sarcinii. 6n trimestrul 62 avortul se face prin acelea#i meto e ca la avortul la cerere iar 'n trimestrul 66 se 'ncearc meto e me icale2 chirur+icale sau mixte< 1. a ministrarea va+inal e prosta+lan ine 2. amnioinfu4ia< intro ucerea e soluii 'n cavitatea amniotic 3. intro ucerea prin col2 intrauterin e &Ltotec *analo+ e prosta+lan ine, 2.%.C.5 A2"rtul pr"2"/at 9vortul provocat * elictual, se reali4ea4 prin mi5loace empirice la iferite v3rste e sarcin2 repre4ent3n o ur+en ma5or atorit complicaiilor hemora+ice2 infecioase sau toxice. )voluia este 'ntot eauna +rav2 atorit complicaiilor care pot pune su/ semn e 'ntre/are pro+nosticul vital.

73

8. &0N.=687W69 ()=S0N9A9

0otto( 9*n timp ce noi continum s a$em teama iraional ca prin educaie sexual .i ser$icii de contracepie ncura:m promiscuitatea tinerilor3 lipsa acestora $a contribui la &aptul c exist milioane de sarcini nedorite n ntrea#a lume; <=.'hapiro4

CAPI*OLUL MO*IDA4IILE LUCRRII


=ata 'nalt a avorturilor c3t #i numrul mare e copii ne orii2 aflai 'n 'n+ri5irea societii2 sunt motivele care au a us pe prim plan2 ca o ur+en 'n sntatea pu/lic2 necesitatea a/or rii pro/lemelor contracepiei #i planificrii familiale. Fn con iiile unei politici pronataliste2 plin aplicarea Decretului 770D1$112 politic impus populaiei prin mi5loace le+islative #i meto e
7!

represive familial.

in cele mai

ure2 ce aveau

rept o/iect nu numai inter4icerea

avortului ar #i inter4icerea ifu4rii noiunilor privin meto ele e planificare 6mpactul irect al acestei politici a avut rept consecin o cre#tere a ratei mortalitii materno-infantile #i fiin una in cele mai crescute in )uropa. Ai/erali4area avorturilor 'n masiv a numrului 'ntreruperilor sin+ura meto ecem/rie 1$8$ a eterminat o cre#tere rept e sarcin2 utili4ate cel mai frecvent

e planificare familial2

e#i +uvernul a implementat un

pro+ram naional e planificare familial. 9ciunile iniiate 'n ultimii ani *crearea S.).&.S.2 seminariile #i +rupurile e lucru2 a5utorul internaional 'n pro/leme e contracepie #i planificare familial2 formarea speciali#tilor2 e ucaia pentru sntate sexolo+ic #i contraceptiv, sunt 'nc neconvin+toare2 neconcreti43n u-se prin re4ultate semnificative. Su/iect Bta/uC2 mar+inali4at p3n 'n ecem/rie 1$8$ in raiuni in epen ente ale corpului me ical2 contracepia s-a 'nscris totu#i pe o traiectorie ascen ent2 at3t 'n vi4iunea me icilor in iferite specialiti2 c3t #i a pu/licului lar+. Fn pre4ent e ucaia sexual 'n pro/leme esf#oar 'n ou perioa e ale vieii copilului< J (remarital *la v3rsta a olescenei,@ J 6ntracon5u+al *la cuplurile formate #i le+ali4ate prin cstorie,. ) ucaia sexual se face - se #tie - la orice v3rst2 /ine'neles cu +ri5 a ecvrii ei la nivelul e 'nele+ere al copilului #i la nivelul e e ucaie al tinerilor #i al a ulilor. Fn particular2 e ucaia 'n pro/leme e contracepie #i planificare familial tre/uie fcut la v3rsta a olescenei2 a#a 'nc3t 'n 5urul v3rstei e 11 ani
7-

e planificare familial se

s se atin+ un nivel satisfctor e informare 'n omeniul relaiilor sexuale #i al pro/lemelor teoretice #i practice ale contracepiei. )vitarea instalrii unei sarcini 'n perioa a a olescenei este 5ustificat e lipsa maturi4rii epline somatice #i psiholo+ice a BprinilorC2 a mamei 'n special - c3t #i e faptul c maturitatea prea timpurie afectea4 e4voltarea in ivi ual #i personal a tinerei mame. (ericolul instalrii sarcinii la v3rsta a olescenei a crescut foarte mult prin co/or3rea v3rstei primului act sexual2 ar #i atorit carenelor e ucaionale #i a lipsei e informare #i experien. "actorii e informare implicai 'n esf#urarea activitii e e ucaie sexual #i contraceptiv sunt< familia2 #coala2 ca rul me ical2 literatura 'n omeniu2 mass-me ia. Se ore#te ca 'ntr-un viitor in ce 'n ce mai apropiat2 femeile s poat s ai/ propriile opinii referitoare la fertilitatea proprie2 sntatea repro uctiv #i rolul lor 'n societate. (entru a re uce rata avorturilor ar #i a na#terilor ne orite este in icat ca noiuni referitoare la contracepie2 meto e ce repre4int un mi5loc e tinere c3t #i e tineri. 9ceste informaii vor a5uta viitorul cuplu2 viitoarea familie la crearea unui me iu familial lipsit e +ri5ile apariiei unei sarcini surpri4 #i e asemenea la reali4area e ctre viitorii prini a numrului i eal e copii orii. &ontri/uia personal a constat 'n efectuarea unei anchete e opinie cu caracter me ico - social privin mo ul e reflectare a acestei pro/lematici 'n con#tiina #i comportamentul femeilor. e protecie 'mpotriva /olilor cu transmitere sexual s fie cunoscute 'nc in a olescen2 at3t

71

Stu iul a fost reali4at prin meto a interviului2 pe /a4a unui chestionar cu auto eterminare2 lotul fiin alctuit in 102 femei internate in secia e o/stetrica-+inecolo+ie a Spitalului Nu eean Neam.

A+E7
&hestionarul utili4at cuprin e mai multe seciuni< 'eciunea 1 cuprin e v3rst statut social ocupaia
77

ate +enerale referitoare la o serie

caracteristici ce in e persoana intervievat<

me iul e provenien apartenen reli+ioas

'eciunea 2 cuprin e ate referitoare la cunoa#terea #i aplicarea meto elor contraceptive c3t #i a me iului in care provine *numr e frai2 surori c3t #i componena propriei familii2 numr e avorturi, 9m reali4at 'ntre/ri care fac iferena 'ntre< - meto ele cunoscute e femei - meto ele utili4ate e femei 'eciunea 3 conine 'ntre/ri referitoare la structura familiei ce #i-o oresc tinerele intervievate ar #i a familiei 'n +eneral2 'n con iiile actuale in =om3nia.

7N6E)=S6.9.)9 D) %)D6&6NX P6 "9=%9&6) B:r...(0(9H 69P6 Disciplina e Sntate (u/lic #i %ana+ement

"i#a Nr. YYYYYY (A9N6"6&9=) "9%6A69AX Aocul 'nre+istrrii<


78

1. E3rsta < YYYYYYYani 2. (rofesia< YYYYYYYYYYYYYYYYY 3. 0cupaia<YYYYYYYYYYYYYYYYY !. Starea civil<YYYYYYYYYYYYYYY -. 9partenena reli+ioas < a, orto ox@ /, catolic@ c, alt reli+ie@ 1. %e iul e re#e in< 7D= 7. %e iul e provenien afemeii anchetate < a, rnesc@ /, intellectual@ c, alte me ii@ 8. Numrul e nscui vii a mamei femeii anchetate<YYYYYYYY $. Numrul e nscui vii a femeii anchetate<YYYYYYYYYY 10. Numrul e nscui mori a femeii anchetate<YYYYYYYYYYYY 11. Numrul e avorturi 'n antece ente< a,spontane YYYYYYY /,provocateYYYYYYYY 12. &3i copii cre ei ca ar tre/ui s ai/ o familie< a,1@ /,2@ c,3@ ,peste 3@ e, nici unul@ 13. &3i copii ai ori s ai/ familia vs.< a,1@ /,2@ c,3@ ,peste 3@ e, nici unul@ 1!. E-a vor/it cineva espre contracepie M D9DN7 @ ac D9 cine anume < a,prinii@ /, soulDprietenul@ c, ca re me icale@ , antura5ul@ e, alte personae@ 1-. Ptii ce este contracepia M D9DN7 11. &e meto e contraceptive cunoa#teiM YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 17. &e meto e contraceptive aplicai MYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 18. SoulDpartenerul vs. este interesat c, mult@ 1$.Suntei sterilM D9DN7 aca D9 ce fel < a, primar@ /, secun ar e planificare familial M a, eloc@ /,puin@

E mulumesc
7$

Data YYYYY

CAPI*OLUL 2 6*RUC*URA LO*ULUI 6*UDIA* Aotul stu iat a fost alcatuit in 102 femei2 e v3rst fertil2 internate 'n Spitalul Nu eean (.Neamt2 sectia e o/stetric-+inecolo+ie2 lotul av3n o structur relativ omo+en privin cuno#tinele teoretice ce se refer la sntatea repro ucerii.
80

2. 6tru/tura pe (rupe .e 2>rst a l"tului stu.iat Se remarca faptul ca stu iul a fost efectuat la femei e v3rst fertil cu v3rste intre 17 #i 37 e ani2 pon erea cea mai mare repre4ent3n -o +rupa e v3rst 2--2$ ani. Tabelul I. Structura pe grupe de vrste a lotului studiat N7%X= 98S0A7. 7 32 3! 22 7 102

EZ=S.9 *9N6, 1--1$ 9N6 20-2! 9N6 2--2$ 9N6 30-3! 9N6 3--3$ 9N6 .0.9A

(=0&)N.) *Q, 1.81Q 31.37Q 33.33Q 21.-8Q 1.81Q 100.00Q

81

40 35 30 25 20 15 10 5 0 15-19 20-24 25-29 Varsta (ani) Fig. 1. Structura lotului studiat pe grupe de vrst 30-34 35-39 7 7 22 32 34

2.2 6tru/tura l"tului stu.iat in )un/$ie .e 0e.iul .e re1i.en$


82

Fn funcie e me iul e re4i en ma5oritatea femeilor *-7.8-Q, provin in me iul ur/an. *.a/el 662 "i+. 2, Tabelul II.Structura lotului studiat n funcie de mediul de reziden

%e iul e re4i en 7r/an =ural .0.9A

Numr a/solut -$ !3 102

(rocente -7.8-Q !2.1-Q 100.0Q

42.15%

57.85%

Urban Rural

Fig. 2. Structura lotului studiat n funcie de mediul de reziden 2.% 6tru/tura l"tului stu.iat :n )un/$ie .e apartenen$a reli(i"as
83

%a5oritatea lotului stu iat este format

in persone

e reli+ie orto ox

*$1.08Q,2 urmat 'n or ine escresctoare e reli+ia catolic *1.$1Q,2 restul in3n e alte reli+ii */aptist2 a ventist2 etc., 2acestea in urm av3n o pon ere estul e mic *1.$1Q,. *.a/el 6662 "i+. 3, Tabelul III. Structura lotului studiat n funcie de apartenena religioas

=eli+ie 0rto ox &atolica 9lte reli+ii .0.9A

Numr a/solut $8 2 2 102

(rocente $1.08Q 1.$1Q 1.$1Q 100.0Q

8!

Ort"."8= C'.0BE

Cat"li/a= .C'E Alte reli(ii= .C'E

Fig. . Structura lotului studiat n funcie de apartenena religioas 2.& Repre1entarea /"ntra/ep$iei i a plani)i/rii )a0iliale (entru a aprecia cuno#tinele pe care le au femeile cuprinse 'n stu iu referitoare la contracepie #i mo ul 'n care au fost puse 'n practic aceste informaii2 a fost folosit un set e 'ntre/ri care au cuprins < Sursele e informare %eto ele e contracepie cunoscute %eto ele e contracepie aplicate

8-

2.&. 6ursele .e in)"r0are pri2in. /"ntra/ep$ia %o ul 'n care se reflect noiunea e contracepie 'n con#tiina unor femei epin e intr-o important msur e mo ul e e ucaie #i noiunile cu caracter informativ e care acestea au /eneficiat *prinii2 soulDprietenul2 ca re me icale2 antura5ul2 alte persoane,. 9stfel in cele 102 femei intervievate2 pon erea cea mai mare o repre4int informaiile primite in partea ca relor me icale *-8.8Q,2 urmat 'n or ine espre escresctoare e cele oferite e antura5 *1-.2Q,2 alte persoane *10.-Q,2 prinii *10.1Q,2 soDprieten *3.-Q,2 iar un procent mic *1.$Q, nu li s-a vor/it contracepie si nici nu au au4it e aceasta. *"i+. !,

+u li s-a 2"r#it .e /"ntra/ep$ie Alte pers"ane Antura? Ca.re Me.i/ale 6"$FPrieten Prin$ii 0.00%

1.90%

10.50%

15.20% 58.80%

3.50%

10.10%

10.00%

20.00%

30.00% Procente (%)

40.00%

50.00%

60.00%

Fig !. Surse informative privind contracepia


81

2.&.2 Met".e /"ntra/epti2e /un"s/ute 6e o/serv ca ma5oritatea femeilor cunosc mai multe meto e contraceptive *cele mai cunoscute meto e contraceptive fiin repre4entate e pre4ervativ2 contraceptive orale si sterilet,. (ersoanele anchetate cunosc mai mult e o meto contraceptiv2 motiv pentru care au enumerat mai mult e o meto . 9u fost femei care cunosc ca meto a e contracepie oar pre4ervativul 'ns au existat si femei care nu cunosc nici o meto a contraceptiv *1.$Q, repre4ent3n acel procent e femei in lotul anchetat carora nu li s-a vor/it nicio ata espre contracepie si nici nu au au4it ce inseamn contracepia. *"i+. -, =estul femeilor2 *$8.1Q,2 au enumerat ca meto contraceptiv pilula *-8.82Q,2 urmat e< -1 femei au enumerat ca meto *-!.$Q,@ !- femei au enumerat ca meto a contraceptiv #i iafra+ma #i steriletul *D.6.7, *!!.11Q,@ 32 femei cunosc ca meto a contraceptiv li+atura trompelor *31.37Q,@ 11 femei au enumerat ca meto e e contracepie< vasectomia2 creme spermici e2 meto e in5ecta/ile *1-.18Q,@ 10 femei au enumerate #i alte meto e contraceptive *$.8Q,< 3 femei cunosc ca meto *2.$!,@ e contracepie implantele su/ ermice e contracepie #i pre4ervativul

87

(on erea cea mai mare o repre4inta pilula *-8.82Q,2 urmata e < - pre4ervativul -!.$ Q iafra+m 3-.-Q - li+atura trompelor 31.37Q - steriletul 30.1Q - vasectomie2 creme spermici e2 meto e in5ecta/ile $.7Q - meto a calen arului -.0Q - coitus interuptus 3.2Q - alte meto e 2.1Q

.lte "eto)e -oitus intreru&tus ,eto)a calen)arului Vasecto"ie( cre"e s&er"ici)e( "eto)e in*ecta+ile 'terilet $i!atura %ro"&elor Dia ra!"# Prezervativul Pilula

2.10% 3.20% 5.00% 9.70% 30.60% 31.37% 35.50% 54.90% 58.82%

0.00% 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 % % % % % % %

Procente (%)

Fig ". #etode contraceptive cunoscute


88

2.&.% Met".e /"ntra/epti2e apli/ate 0 'ntre/are a chestionarului s-a referit la preferina aplicrii anumitor meto e contraceptive intre cele cunoscute pentru persoanele investi+ate. De remarcat este faptul c in cele 102 femei anchetate2 22 e femei *21.-1Q, nu folosesc nici o meto anticoncepional eoarece acestea '#i oresc un copil sau nu cunosc meto ele anticoncepionale ori le cunosc ar nu le folosesc. Fn funcie e nivelul intelectual2 unele in su/iecte au utili4at una sau mai multe meto e contracepionale astfel< anticoncepionalele sunt utili4ate in proporie e !7.0-Q@ pre4ervativul este utili4at in proporie e 17.1!Q@ steriletul este utili4at in proporie e $.80Q@ coitus intreruptus 3.$-Q. .re/uie menionat ca o parte in femeile anchetate *-.8Q, folosesc mai mult e o meto anticoncepional.

8$

+u )"l"ses/ 0et".e /"ntra/epti2e

21.56%

3.95% C"itus intreruptus

9.80% 6teriletul

17.64% Pre1er2ati2ul 47.05% Anti/"n/ep$i"nalele

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Procente (%)

Fig. $. #etode contraceptive aplicate Dintre persoanele anchetate care folosesc meto e e contracepie * 'n numr e 80 femei repre4ent3n 78.!3Q in totalul femeilor anchetate,2 o parte intre aceste meto e au fost aplicate cu succes pe c3n o alt parte au us la e#ec. De succes s-au /ucurat urmatoarele meto e< anticoncepionale [ utili4ate e !- femei *-1.2-Q, @ pre4ervativul [ utili4at la 1- femei *18.7-Q, @ steriletul [ utili4at e 8 femei *10.0Q, o com/inaie e meto e folosite e 1 femei *3.7-Q,
$0

Dup cum se o/serv2 pilula ca unic meto e contracepie este utili4at e -1.2-Q in su/iectele intervievate *'n numr e !-,2 pe c3n pre4ervativul este folosit intr-o proporie mai mic e 18.7-Q in su/iectele intervievate *'n numr e 1-,. &elelalte meto e procenta5ului. *"i+. 1, )#ecul meto elor a fost 'nre+istrat la 1 femei ce au folosit totu#i o meto anticoncepional2 ins meto *pre4ervativ2 anticoncepionale, folosit +re#it *mo e a ministrare2 utili4are,. 2.&.&. Interesarea partenerului .e 2ia$ pri2in. plani)i/area )a0ilial &hestionarul reali4at a pre4entat #i o intre/are 'n care se urmre#te #i participarea la planificarea familial2 a partenerului acestuia in acest omeniu. 9stfel se o/serv ca o mare parte a partenerilor e via sunt interesai e planificarea familial *10.78Q,2 pe c3n o alt parte *mai mica ca procenta5 -13.7-Q, nu sunt eloc interesai e planificarea familial. *.a/el 6E2 "i+. 7, Tabelul I%. Interersarea partenerului de via privind planificarea familial 9titu inea Deloc (utin %ult .otal Numr a/solut 1! 21 12 102 (rocente *Q, 13.72Q 2-.!$Q 10.78Q 100.0Q e via prin interesarea utili4ate sin+ular sau in comun repre4int restul

$1

,ult( 60.78%

Deloc( 13.72%

Putin( 25.49%

Fig. &. Interesarea partenerului de via privind planificarea familial 2.&.5. +u0r .e ns/u$i 2ii ai )e0eii an/9etate Fn urma stu iului reali4at2 in cele 102 femei anchetate2 un numr e< - 1 femei au 0 copii * aceast +rup e femei repre4int o parte in cele ce au suferit avorturi fie provocate fie spontane, repre4ent3n -.88Q in total @ - -7 femei au 1 copil repre4ent3n --.88 in total@ - 2! femei au 2 copii repre4ent3n 23.-2Q in total@ $ femei au 3 copii repre4ent3n 8.82Q in total@ 2 femei au ! copii repre4ent3n 1.$1Q in total@ 2 femei au - copii repre4ent3n 1.$1Q in total@

- 1 femeie are 1 copii repre4ent3n 0.$8Q in total@ - 1 femeie are 7 copii repre4ent3n 0.$8Q in total@

$2

Tabelul %. 'umr de nscui vii ai femeii anc(etate +u0r /"pii 0 2 % & 5 ' @ +u0r a#s"lut ' 5@ 2& C 2 2 Pr"/ente 5.BBE 55.BBE 2%.52E B.B2E .C'E .C'E 0.CBE 0.CBE 102 100.00%

%otal

60.00%

55.88%

50.00%

40.00%

Procente (%)

30.00%

23.52%
20.00%

10.00%

8.82% 5.88% 1.96% 1.96% 5

0.00%

$3
0 1 2 3 4 /u"#r -o&ii

0.98% 6

0.98% 7

Fig. ). 'umr de nscui vii ai femeii anc(etate 2.&.' E2aluarea nu0rului .e a2"rturi &hestionarul presupune #i evaluarea numrului e avorturi at3t spontane cat #i provocate ale femeilor anchetate2 fapt ce susine ipote4a c meto ele e contracepie ct #i informarea espre aceste meto e este necesar. 9stfel in totalul femeilor anchetate2 20 e femei *1$.10Q, au avut in antece ente intre unu si trei avorturi spontane e iferite cau4e2 'ns numrul e avorturi provocate este intre 1 #i - per femeie lu3n in calcul c oar 30 *2$.!1Q, e femei au suferit avorturi provocate in totalul femeilor anchetate. %otivul e /a4 'n luarea eci4iei e avort
100.00% provocat %otal nu a e"ei fost insuficiena meto ei contraceptive ci neutili4area acesteia in

perioa a incriminat e avortul provocat. *"i+. $,


%otal avorturi 49.01%

.vorturi Provocate

29.41%

.vorturi '&ontane

19.60%

$!
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

Procente (%)

Fig. *. +valuarea numrului de avorturi

CAPI*OLUL %
OPI+IA 5EMEILOR RE5ERI*OARE LA DIME+6IU+EA 5AMILIEI IDEALE Aa intre/area referitoare la imensiunea familiei i eale femeile anchetate au ales unul sau mai multe rspunsuri 'ns au existat ca4uri 'n care su/iectele consi erc o familie i eal nu ar tre/ui s ai/ copii. 9stfel< J nici un copil a ales o sin+ur femeie *0.$8Q, J 1 copil [ 8 femei *7.8!Q, J 2 copii [ 71 femei *7!.-8Q, J 3 copii [ 11 femei *10.78Q, J mai mult e 3 copii [ 1 femei * -.88Q, %a5oritatea consi er c o familie i eal ar tre/ui s ai/ 2 copii2 urmat e cele ce consi er ca ar tre/ui s ai/ 3 copii. *.a/el E62 "i+. 10, Tabelul %I. ,imensiunea unei familii ideale.

$-

/0,12 D3 -.4025 2#s&uns /ici un co&il 1 co&il 2 co&ii 3 co&ii ,ai "ult )e 3 co&ii %otal /u"#r a+solut 1 e"ei 8 e"ei 76 e"ei 11 e"ei 6 e"ei 102 e"ei
74.58% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00%

Procente (%) 0.98% 7.84% 74.58% 10.78% 5.88% 100.00%

Procente (%)

40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% /ici un co&il 1 co&il 2 co&ii 3 co&ii ,ai "ult )e 3 co&ii 0.98% 7.84% 10.78% 5.88%

/u"#r co&ii

Fig. 1-. ,imensiunea familiei ideale.

$1

CAPI*OLUL &
OPI+IA 5EMEILOR A+CGE*A*E RE5ERI*OARE LA DIME+6IU+EA PROPRIEI 5AMILII

&a #i in capitolul prece ent sunt femei care nu '#i oresc copii. %area ma5oritate consi er c numrul copiilor pe care #i-i oresc este e 22 urmat e cele care '#i oresc 3 copii.*.a/el E662 "i+. 11, 9stfel < J nici un copil [ 2 femei J 1 copil [ 8 femei J 2 copii [ J 3 copii [ 11 femei J mai mult e 3 copii [ ! femei Tabelul %II. ,imensiunea propriei familii.

/0,12 D3 -.4025
$7

2#s&uns /ici un co&il 1 co&il 2 co&ii 3 co&ii ,ai "ult )e 3 co&ii %otal

/u"#r a+solut 2 e"ei 8 e"ei 77 e"ei 11 e"ei 4 e"ei 102 e"ei

Procente (%) 1.96% 7.84% 75.49% 10.78% 3.92% 100.00%

/ici un co&il 1 co&il 2 co&ii( 75.49% 2 co&ii 3 co&ii ,ai "ult )e 3 co&ii

3 co&ii( 10.78%

,ai "ult )e 3 co&ii( 3.92% 1 co&il( 7.84% /ici un co&il( 1.96%

Fig. 11. ,imensiunea propriei familii.

$8

CAPI*OLUL 5
CO+CLUHII (ro/lema contracepiei #i a planificrii familiale2 la noi 'n ar2 este o pro/lem pe care s-a pus accentul 'n special up ecem/rie 1$8$ #i care are o rsp3n ire estul e sla/ 'n teritoriu. Din acest motiv2 scopul stu iului a fost investi+area nivelului informaional privin noiunile e e ucaie sexual #i contraceptiv pe un lot e 102 e femei e v3rst fertil cuprinse 'ntre 17-37 ani in secia e o/stetric-+inecolo+ie a spitalului 5u eean Neam. Stu iul efectuat2 motivat e particularitile emo+rafice si cu caracter socioeconomic ale =om3niei si 5u eului Neam pot repre4enta suportul propunerii e o/iective pentru pro+ramele naionale sau loco-re+ionale privin repro ucerii. Stu iul nostru #i-a propus sa escrie comportamentul emo+rafic pe un lot e persoane e v3rst fertil2 e sex feminin2 eoarece pro/lema sexualitii si cea e utili4are a mi5loacelor contaceptive la femei repre4int o pro/lem important e sntate pu/lic. &uno#tinele acestora privin noiuni le+ate e plannin+ familial2 contracepie #i contra+estie emonstrea4 nivelul e ucativ sc4ut al populaiei. sntatea

$$

Stu iul a fost reali4at prin interme iul unei fi#e chestionar cu aplicaie in ivi ual #i caracter anonim cuprin43n mai multe intre/ri oferin contracepia #i planificarea familial@ meto e e contracepie cunoscute2 utili4ate *cu succes sau care au ate privin <

con us la e#ec,@ numr e avorturi spontane2 provocate2 etc@ imensiunea familiei2 numrul na#terii2 motivaii@ suport e ucativ oferit e or+ane a/ilitate *%inisterul Sntii,2 precum #i antrenarea 'n aceast activitate a instituiilor e 'nvm3nt2 mass me ia2 societatea civil. 6nformaii espre contracepie #i planificare au fost o/inute 'n special e la ca re me icale2 prini #i antura5 #i 'ntr-o proporie mai mic in mass - me ia2 partener e via. S-a constatat c informaiile espre contracepie ale femeilor sunt estul e /o+ate. &u toate acestea2 se manifest o iscor an 'ntre numrul meto elor contraceptive cunoscute #i cele aplicate 'n practic *pro/a/il atorit faptului ca sunt mulumite e meto a folosit sau poate atorit neinteresului fa e alte meto e,. Fn funcie e nivelul e ucativ2 re4ultatele confirm existena unor eficiene 'n utili4area corect a meto elor contraceptive2 motivul fiin pre4ena a unui numr estul e mare e avorturi provocate acest lucru repre4ent3n sarcini ne orite cau4ate e neutili4area sau utili4area incorect a unei unei meto e contraceptive. Numrul e avorturi provocate varia4 intre 1 #i - avorturi per femeie ce a suferit un avort2 avorturile spontane neav3n le+atur cu meto ele contraceptive e copii orit2 reali4at2spolierea

100

De#i se semnalea4 un numr mare *meto ele au fost corect utili4ate,. 9proximativ un sfert *21.-1Q,

e avorturi2 peste 30

e avorturi

provocate2 exist meto e corect utili4ate *anticoncepionalele #i pre4ervativul, in persoanele intervievate ce au viaa

sexual nu au utili4at nici un mi5loc e protecie #i nici nu utili4ea42 acest lucru repre4int un motiv 'n plus e 'n+ri5orare privin riscul mare e 'm/olnvire cu 8.S. 0 parte in acest +rup *peste 7-Q, repre4int acel procent e femei castorite cu orina e a avea un copil sau mai muli2 in aceast cau4 nu folosesc meto e contraceptive =eferitor la meto ele contraceptive cunoscute2 se remarc faptul c toate femeile cunosc mcar o meto contraceptiv. (utem aprecia c exist eficiene care ar putea fi corectate prin intro ucerea e ucaiei sexuale ca materie #colar sau a unei mai /une informri a populaiei exist3n 2 in pcate *1.$0Q,2 femei carora nu li s-a vor/it nicio at e contracepie. Din acest punct e ve ere se o/serv c o mare parte a femeilor2 peste 5umtate2 cunosc meto ele contraceptive *-8.80Q, Aotul e femei chestionat a consi erat2 'n marea lui ma5oritate c o familie i eal ar tre/ui s ai/ 2 copii #i tot 2 copii #i-ar ori marea ma5oritate a femeilor. atorit contactului ce 'l au cu ca re me icale

101

CAPI*OLUL '
PROPU+ERI J ) ucaia sexual s fie intro us ca materie #colar. 9ceasta ar a5uta a olescentul s 'nelea+ 'n mo a/ilitatea e a lua po4itiv sntatea sa sexual2 s-i furni4e4e espre i entitate2 eci4ii2 s-i forme4e cre ine #i valori

comportament #i relaii interpersonale. J 6ntro ucerea orelor e e ucaie sexual e sine stttoare #i nu 'n spaiul orelor e iri+enie2 pe parcursul 'ntre+ului an e stu iu. 9ceasta ar putea uce la reali4area scopului e Be ucaieC #i nu la furni4area unor informaii isparate. J )ste necesar formarea unor ca re speciali4ate pentru pro+rama e e ucaie sexual #i sexual. J &onsilierea pacienilor privin meto ele e planificare necesit o instruire special #i o atitu ine e respect #i consi eraie fa e pacient. e asemenea e materiale a ecvate esf#urrii orelor e e ucaie

102

J 0r+ani4area

e conferine sau populari4area contracepiei prin mass -

me ia care s asi+ure #i informarea prinilor a olescenilor2 primii lor e ucatori2 astfel 'nc3t informaiile oferite s fie c3t mai exacte. J 6n ca rul e ucaiei sexuale nu tre/uie ne+li5at prevenirea asupra posi/ilitilor e contractare a /olilor cu transmitere sexual 'n urma unor activiti sexuale e4or onate. J (romovarea 'n e+al msur a mi5loacelor e contracepie feminin c3t #i masculin. J (ro/lema planificrii familiale #i contracepia tre/uie 'nca rate 'n pro/lema social a comunitii2 av3n 'n ve ere necesitatea unei /une repro uceri a populaiei2 'n care se asi+ur sporul natural necesar2 precum #i o structur favora/il pe v3rste a populaiei. Deci4ia asupra utili4rii meto ei contraceptive aparine 'n totalitate persoanei2 me icul tre/uin avanta5ele #i e4avanta5ele meto ei. J 6mplicarea or+ani4aiilor non+uvernamentale *societi non - profit2 reli+ioase2 cu caracter privat, pot 5uca un rol foarte important atorit posi/ilitilor economice mai mari #i atorit forei e penetraie mai ri icat 'n r3n ul populaiei2 eci #i al a olescenilor s explice protocolul meto ei alese2

103

!I!LIOGRA5IE 1. 9N&962 7r+ente in pe iatrie2 ) . %e icala2 8ucuresti2 1$$1." 2. 8)A"6)AD2 .orni - B"(9 contraceptive han /ooOC. 3. D7D92 =ene &orneliu - BSntate (u/lic #i %ana+ementC2 %ol otip. 6a#i2 1$$1. !. :=9SS)A2 Ieni4 - B.ineret2 sexualitate2 e ucaieC2 2 1>?1. -. :76AA)89ND2 Nohn - B.he pili an other forms of hormonal contraceptionC. 1. I9.&I)= =.2 \9=D =inehart - B&ontracepia - +hi practicC2 1$$C. 7. I9.&I)= =.2 .=)SS)A N. - B.ehnolo+ia contraceptivelorC2 ) iia a 11 a2 Ne] ^orO2 6rvin+ton2 1$$!. 8. I)=)R92 &arlos - B:hi pentru servicii e planificare familialC2 1$$1. $. N9&08S.2 9.N. - B(racticai :4necolo+LC2 9ppleton _ Aan+e2 1$$!. 10. ;A)6%%9N2 =onal - BDirectorL of hormonal contraceptivesC.

10!

11. A0ND0N2 NancL - BIan /ooO of familL plannin+ an repro uctive health careC2 1$$$. 12. %6IX6AX2 Ealerica - B6 entitate #i a olescenC. 13. %6.=0"9N2 6olan a - B&uplu con5u+al- armonie #i Ptiinific #i )nciclope ic2 8ucure#ti2 1$8$. 1!. %0==6S2 Desmon - B%aimua +oalC2 ) . )nciclope ic2 8ucure#ti2 1$$1. 1-. N)78)=.2 =u olf- B(ro/leme 8ucure#ti2 1$18. 11. 0.%.S. - B&ontraceptive in5ecta/ile - rolul lor 'n planificarea familialC2 :eneva2 0.%.S.2 1$$0. 17. (9NX S.2 D60N6S6) Daru - BSexalitatea umanC2 8ucure#ti2 1$$8. 18. ().)9N72 %ihai - B) ucaia relaiilor 8ucure#ti. 1$18. 1$. (=6&0(2 "lorentina - B(lanificare familialC2 ) . Eenus2 1$$7 20. (=6&0(2 %ihai - B&urs e o/stetric #i +inecolo+ieC2 6nstitutul )uropean. 2001. 21. (7692 Sorin Aucian - B&ompen iu practic e planificare familial entru u4ul me icului +eneralistC2 8ucure#ti2 1$$1. 22. =)A:6S2 )u+en - B6storia sexual a omeniriiC2 ) itura Di actic #i (e a+o+ic2 8ucure#ti2 1$7!. 23. =6&I - &0.=96N2 9. - B9rmonia sexualC2 ) . Diamant2 8ucure#ti2 1$72. 2!. =7:6NX2 Ealeriu - B&urs e me icin socialC2 Aito+rafia 6%" 6a#i2 1$81. 2-. =7S72 Ealeriu - BDicionar me icalC2 ) . %e ical2 8ucure#ti2 2001. 21. SXAX:)9N72 E. - B9 olescentul2 familia #i repro ucereaC2 &lu5-Napoca2 1$$7. 27. S.06&92 .. - BSexolo+ie #i e ucaieC2 ) itura B=C2 1$$3.
10-

i4armonieC2 ) .

e e ucaie a sexelorC2 ) . Ptiinific2

intre sexeC2 ) . Ptiinific.

28. 7N:7=)9N72 %ria - BSex #i sexolo+ieC2 ) . %e ical2 8ucure#ti2 1$$!. 2$. 7=S062 &onstantin - B6+iena sexualC2 ) . "acla2 .imi#oara2 1$80. 30. EA96&72 8ri+itta - B9 olescenii in =om3nia sf3r#itului e secol ``2 trsturi e maturi4are pu/ertar #i comportament sexualC. 31. R9N0S&I62 :eor+eta [ aSntate pu/lic #i mana+ement sanitar a ) it. Dan2 6a#i2 2003 32. R8=9N&92 )use/ie - B&ontracepiaC2 ) . Ptiinific2 1$$1. 33. \I)9.2 \.2 \I)9. :. - BEiaa intim 'n csnicia cre#tinC. 3!. bbb - http<DD]]].sex ex.ro 3-. bbb - http<DD]]].teen]ire.com 31. bbb - http<DD]]].sanatatea.com 37. bbb - BSntatea repro ucerii 'n concept mo ernC2 1$$2. 38. bbb - BSexolo+L for health professionalsC2 1$87. 3$. bbb - BNatural familL plannin+ C. !0. bbb - B)mer+encL - contraceptionC !1. bbb - B:hi e servicii e planificare familialC2 9nexe. !2. bbb - B(ro+ram for internaional trainin+ in healthC2 1$$2. !3. bbb - B%anuel e planification a lKusa+e e me icinisC2 ) . 6(("2 !!. bbb - B:ui e to effective counsellin+C2 Ne] ^orO2 1$$0

101