Sunteți pe pagina 1din 4

Constantin Mavrocordat a fost Domn al rii Romneti in perioadele 3 septembrie-4 octombrie 1730 13 octombrie 1731-!

aprilie 1733 1" noiembrie 173!-! septembrie 1741 i#lie 1744-aprilie 174$ $ febr#arie 17!"a#%#st 17!$ si ! i#nie 17"1-& martie 17"3 i al Moldovei in perioadele aprilie 1733-1" noiembrie 173! septembrie 1741-'0 i#lie 1743 aprilie 174$-'0 a#%#st 174& 1$ i#nie-4 decembrie 17"&( Domn l#minat) a ini*iat #n vast pro%ram de reforme) menit s moderni+e+e rile Romne( ,a 7 febr#arie 1741 emite #n -risov care ad#ce o serie de re%lementri .n domeniile fiscal) a%rar) administrativ i /#ridic( 0risov#l a c#nosc#t o lar% dif#+are) fiind p#blicat .n revista Merc#re de 1rance) .n i#lie 174'( 2rima reform ini*iat de Mavrocordat a fost cea fiscal) reali+at .n rile Romne printr-o serie de ae+minte i por#nci emise .ntre 1733 i 17!$( 2rincipi#l f#ndamental al acestei reforme a fost acela al drii #nice pltibil la patr# termene an#ale( 3n paralel c# desfiin*area drilor m#ltiple4 vcrit) vdrrit) po%onrit) c#ni*a) darea preo*ilor) impo+it#l pe sate 5cisl6) plocoanele mnstirilor) s-a introd#s o dare fi7 pe cap de loc#itor) percep#t .n patr# sfert#ri 5rate6 an#ale( 8 alt reform a vi+at aparat#l administrativ) f#nc*ionarii stat#l#i fiind salari+a*i( 3n fr#ntea /#de*elor a# fost n#mi*i boieri ca ispravnici-/#dectori salaria*i) c# obli%a*ia s .mpart dreptate loc#itorilor( 8 alt cate%orie de boieri salari+a*i era# aa-n#mi*ii veli*i) ma+ili) /#dectori) respectiv mari boieri rmai fr dre%torii) care #rma# s primeasc leaf .n sc-imb#l prestrii #nei activit*i /#dectoreti( Reforma fiscal a c#prins i acordarea de sc#tiri fiscale boierilor) mnstirilor i cler#l#i( 2rin acordarea de sc#tiri boierilor) domn#l le-a definit clar stat#t#l( 2otrivit vec-imii neam#l#i i dre%toriei) acetia era# .mpr*i*i .n do# cate%orii4 .n ara Romneasc marii boieri 5veli*i6) de la cl#cer la ban) i #rmaii lor 5neam#ri6 i boierii mici n#mi*i ma+ili .n Moldova4 boierii de treapta .nti) de la marele lo%oft la treti lo%oft) i boieri ma+ili( Reforma social repre+int o component a pro%ram#l#i de moderni+are a societ*ii romneti ini*iat de Mavrocordat) precedat de cteva 9ae+minte9 care ##ra# sit#a*ia r#mnilor) ea a fost aplicat ini*ial .n ara Romneasc( ,a ! a#%#st 174") o mare ad#nare a *rii) convocat de domn) -otra eliberarea r#mnilor) dar n#mai persoana lor i fr a primi pmnt( :tpnii era# solicita*i s-i elibere+e %rat#it r#mnii) .n ca+ contrar r#mn#l #rmnd s plteasc 10 taleri i 9s se rsc#mpere i c# voe de va fi stpn#l#i sa# fr de voe9( 2rin aceast ms#r) r#mnia era abolit .n ara Romneasc( 1otii r#mni era# aimila*i oamenilor c# .nvoial) fiind s#p#i ae+mnt#l#i domnesc .n vi%oare4 treb#ia# s efect#e+e 1' +ile de clac pe an) s plteasc di/me i alte obli%a*ii( ;#mit .n 174$ domn .n Moldova) Mavrocordat a p#s .n aplicare reforma social i .n aceast *ar( <ici .ns) opo+i*ia boierimii a fost m#lt mai p#ternic) ceea ce a fc#t ca) .n con*in#t#l s#) ms#ra s fie p#*in diferit de cea din ara Romneasc( 2rintr-#n -risov emis la " aprilie 174&) dei n# era condamnat serbia) domn#l .i stabilea stat#t#l preci+nd#-se c 9vecinii robi n# s#nt9 i c 9vecin va s +ic stean me%ie fr moie) atta n#mai c din sat n# este volnic s ias9( <ct#l condamna ms#rile ab#+ive ale stpnilor de a-i asimila pe vecini c# robii *i%ani i fi7a obli%a*ia #nei clci la '4 de +ile pe an) d#bl#l celei a oamenilor c# .nvoial de pe moiile boierilor i mnstirilor( :frit#l domniei l#i Mavrocordat s-a prod#s pe fond#l i+b#cnirii r+boi#l#i r#so-t#rc din 17"$-1774( 3n condi*iile intrrii tr#pelor r#se .n 3ai) domn#l) fidel t#rcilor) s-a retras la =ala*i #nde a fost fc#t pri+onier de r#i( =rav rnit .n #rma #nei alterca*ii c# #n ofi*er r#s i transportat pe o vreme %eroas la 3ai) a .ncetat din via* la 4 decembrie 17"&( Dimitrie Cantemir s-a nasc#t la 3asi a #rcat pe tron#l Moldovei in an#l 1"&3) d#pa moartea domnitor#l#i Constantin Cantemir) care era tatal sa#( < domnit n#mai trei saptamani) intre 1& martie si $ aprilie) fiind nevoit sa paraseasca tron#l( < stat apoi) c# #nele intrer#peri) apro7imativ 17 ani la 3stanb#l) casti%and increderea otomanilor( <cestia) in an#l 1710) avea# nevoie de o persoana de incredere pe tron#l Moldovei) pentr# a-l p#tea s#prave%-ea pe Constantin >rancovean#) ban#it de #neltiri antiotomane( 3n noiembrie 1710) a fost n#mit domn al Moldovei( 3n sc#rta sa domnie 51710-17116) C( s-a preoc#pat de intarirea domniei si a #rmarit) in secret) eliberarea Moldovei de s#b dominatia otomana) motiv pentr# care s-a orientat spre alianta c# R#sia( ,a '?13 aprilie 1711 s-a inc-eiat tratat#l de la ,#t@) care prevedea alianta moldo-r#sa in l#pta antiotomana( De asemenea) prevedea rec#noasterea domniei ereditare in familia Cantemir) %arantarea -otarelor tarii) spri/in militar reciproc in l#pta antiotomana( ,a data de '0 mai 1711) C( a dat o proclamatie catre loc#itorii tarii) c-emand#-i sa l#pte

impotriva otomanilor( ,a '4 i#nie 1711) tar#l 2etr# cel Mare a sosit la 3asi) #nde s-a intalnit c# domnitor#l moldovean( 8stile celor doi a# fost insa infrante la :tanilesti) pe 2r#t) de otomani) in batalia desfas#rata intre 1$ si '0 i#lie 1711( C( s-a ref#%iat in R#sia) #nde a devenit #n apropiat al tar#l#i 2etr# cel Mare) si a m#rit la Dimitrov@a( 8semintele i-a# fost ad#se in tara in an#l 1&3!) si in-#mate la biserica Arei 3erar-i din 3asi( C( a fost #n om de o aleasa c#lt#ra( Dintre scrierile sale se remarca4 Descrierea Moldovei 5171"6) prima pre+entare %eo%rafica si istorica a acestei tari) a instit#tiilor si obicei#rilor ei 3storia cresterii si descresterii 3mperi#l#i 8toman 517146) #na dintre cele mai b#ne istorii ale acest#i stat care a# fost scrise vreodata 0ronic#l vec-imii romano-moldo-vla-ilor 517''6) l#crare in care a scris despre ori%inea si contin#itatea romanilor) dar care a ramas neterminata( Br#ditia de care a dat dovada a fac#t ca el sa fie ales) in an#l 1714) membr# al <cademiei din >erlin( <le7andr# 3oan C#+a) 5n( '0 martie 1$'0) 0#i) Moldova) ast+i .n Romnia C d( 1! mai 1$73) 0eidelber%) =ermania6) om politic) prim#l ef de stat al Romniei) Domnitor#l Moldovei) Domnitor#l rii Romneti) apoi Domnitor#l 2rincipatelor Dnite Romne( B7ponent al %enera*iei paoptiste) a l#ptat pentr# reform i moderni+are .n micarea din primvara an#l#i 1$4$) apoi a desf#rat o bo%at activitate #nionist( 2rin d#bla ale%ere a l#i C#+a) ca Domn al Moldovei i ca Domn al rii Romneti) s-a .nfpt#it Dnirea 2rincipatelor Romne( Reformele adoptate s#b domnia sa a# p#s ba+ele or%ani+rii instit#*ionale i constit#irii stat#l#i romn modern(En an#l 1$4$ particip activ la micarea revol#*ionar din Moldova) fiind #n#l dintre liderii acesteia alt#ri de Mi-ail Fo%lnicean# i Gasile <lecsandri( 2e '7 martie 1$4$) la -otel#l 2etersb#r% din 3ai) semnea+ H2eti*i#nea-2roclama*i#neI) doc#ment adresat domnitor#l#i Mi-ail :t#rd+a) ce sinteti+a ideal#rile de reform i moderni+are ale boierilor i elitei moldovene( Domnitor#l :t#rd+a ordon represi#nea micrii) iar C#+a este rnit .n .nfr#ntarea ce a #rmat( Aentativa revol#*ionar este .nb#it) iar viitor#l domn este arestat) dar c# a/#tor britanic re#ete s evite deportarea i pleac .n e7il) c# vapor#l pe D#nre J3K( </#n%e la 2esta) iar de aici se .ndreapt la >la/) #nde particip la Marea <d#nare ;a*ional de pe Cmpia ,ibert*ii) din 3 mai 1$4$( 1iind lider al Comitet#l#i revol#*ionar moldovean) redactea+ i p#blic la Cern#*i HDorin*ele partidei na*ionale din MoldovaI) idei ce vor fi prel#ate i .n H2rin*ipiile noastre pentr# reformarea patrieiI) doc#ment revol#*ionar din Aransilvania(D#p #n l#n% i #neori tra#mati+ant peripl# la 2esta) Giena) 2aris i Constantinopol) <le7andr# 3oan C#+a revine .n *ar .n i#lie 1$4&) .n timp#l domniei l#i =ri%ore <le7andr# =-ica( 3mediat el .i reia f#nc*ia de 2reedinte al L#dectoriei Cov#rl#i) iar din 1$!1 oc#p post#l de director al Minister#l#i de 3nterne) la 3ai J4K) devenind #n b#n c#nosctor al problematicilor administrative ale *rii( En 1$!" este n#mit prclab 5prefect6 al /#de*#l#i Cov#rl#i 5ast+i =ala*i6) f#nc*ie din care va desf#ra o important activitate #nionist) iar #n mai tr+i# reintr .n armat) fiind mai apoi .naintat la %rad#l de colonel( C#+a va fi n#mit i -atman) practic comandant al .ntre%ii armate moldoveneti( :e remarc prin cinste i onoare dnd#-i demisia din f#nc*ia de prclab J!K) .n moment#l cnd este deconspirat falsificarea ale%erilor de ctre caimacam#l ;icolae Go%oride pentr# Divan#l <d--oc al Moldovei) iar rel#area ale%erilor) decis de Marile 2#teri) a dat cti% de ca#+ taberei #nioniste( <stfel) din a#%#st 1$!$ C#+a repre+int =ala*i#l .n Divan#l <d--oc de la 3ai) fiind #n ferm s#s*intor al Dni#nii .ntre Moldova i Gala-ia( En timp#l cons#ltrilor ce a# av#t loc) este remarcat pentr# calit*ile de e7celent om politic) astfel c .n decembrie 1$!$ este ales Gicepreedinte a <d#nrii Blective) cea care va ale%e no#l domn al Moldovei(D#p .ndel#n%i de+bateri) C#+a este nominali+at de 2artida ;a*ional drept candidat la domnia Moldovei J"K) .n defavoarea #n#i prin* strin) c#m anterior se pron#n*aser .n Re+ol#*ia Divan#rilor <d--oc( En +i#a de ! ian#arie 1$!& <le7andr# 3oan C#+a .ntr#nete #nanimitatea vot#rilor) astfel c devine no#l Domnitor al Moldovei J7K( <ceast victorie a av#t #n p#ternic rs#net) astfel c micrile radicale #nioniste din ara Romneasc apelea+ la spri/in pop#lar ca sol#*ie pentr# a asi%#ra victoria ca#+ei na*ionale( De+baterile <d#nrii Blective s-a# *in#t s#b presi#nea m#l*imilor care manifesta# pentr# #nire) astfel c .ntr-o edin* secret se prop#ne ale%erea domnitor#l#i Moldovei J$K) profitnd#-se de ambi%#itatea Conven*iei de la 2aris) care n# preci+a c domnii alei .n cele do# 2rincipate Romne s fie diferi*i( Entr-o edin* p#blic) plin de ent#+iasm patriotic) .n diminea*a +ilei de '4 ian#arie 1$!& <d#narea Blectiv din ara Romneasc .l ale%e .n #nanimitate Domnnitor pe <le7andr# 3oan C#+a J&K( <stfel) prin d#bla ale%ere se .nfpt#iete Dnirea 2rincipatelor Romne(2e plan intern) C#+a demarea+ ini*ia+ #n ampl# pro%ram de consolidare a #nirii) #nificnd pota) administra*ia) c#rs#l monetar i armata) centrali+nd administra*ia tele%raf#l#i i contopind serviciile de vam( Aotodat se formea+ Comisia Central i Enalta C#rte de Casa*ie i L#sti*ie J10K( 2e plan

e7tern) domnitor#l .ntreprinde primele demers#ri pentr# rec#noaterea oficial a #nirii din partea Marilor 2#teri %arantate i p#terii s#+erane) 3mperi#l 8toman( Dmnitor#l trimite misi#ni diplomatice .n capitalele p#terilor %arantate) c# scop#l rec#noaterii d#blei ale%eri i a #nirii depline a 2rincipatelor Dnite( <stfel) pe 1 aprilie 1$!&) la Conferin*a de la 2aris) <n%lia) 1ran*a R#sia i :ardinia rec#nosc Hfapt#l .mplinitI la '4 ian#arie) iar .n a#%#st 1$!&) 3mperi#l <#striac i Enalta 2oart rec#nosc) la rnd#l lor) d#bla ale%ere a l#i C#+a J11K( <vnd s#s*inere occidental) .n special a Emprat#l#i 1ran*ei) ;apoleon al 333-lea) .ns#i <le7andr# 3oan C#+a se deplasea+ la Constantinopol) .n toamna an#l#i 1$"0) #nde pledea+ .n mod direct pentr# reali+area #nirii depline( D#p efort#ri diplomatice d#re) la Conferin*a de la Constantinopol 5septembrie-decembrie 1$"16 A#rcia emite firman#l pentr# #nire) dar rec#noate Dnirea 2rincipatelor) n#mai pe timp#l domniei l#i C#+a J1'K ( En aceste condi*ii) pe 11 decembrie 1$"1 Domnitor#l <le7andr# 3oan C#+a emite H2roclama*ia DniriiI2e '' ian#arie 1$"' se formea+ prim#l %#vern #nic) s#b cond#cerea l#i >arb# Catar%i#) iar la '4 ian#arie 1$"' .i desc-ide l#crrile prima <d#nare ,e%islativ #nic) >#c#reti fiind desemnat capitala .ntre%ii *ri( <stfel) Dnirea 2rincipatelor Romne este desvrit(Reformele Drmtoarea sarcin a Domnitor#l#i <le7andr# 3oan C#+a era moderni+area stat#l#i romn d#p model occidental) c# instit#*ii i cadre le%islative moderne) prin adoptarea #nor serii ample de reforme) care s p#n ba+a constit#irii stat#l#i romn modern( En acest sens .n decembrie 1$"3 se adopt le%ea sec#lari+rii averilor mnstireti) prin efect#l creia '!M din s#prafa*a arabil a *rii intr .n sfera fond#l#i f#nciar al stat#l#i romn J14K( En an#l 1$"4 a# fost prom#l%ate le%ile privind or%ani+area administra*iei( 2rin le%ea com#nal) satele i ct#nele se %r#pa# .n com#ne r#rale mai m#lte com#ne forma# o plas) iar mai m#lte pli forma# #n /#de*( <dminstra*ia /#de*elor i a com#nelor se fcea de consilii alese pe ba+a vot#l#i cen+itar) iar .n fr#ntea administra*iei /#de*#l#i era #n prefect) plasa era cond#s de #n s#bprefect 5mai tr+i# pretor6) iar com#na era cond#s de #n primar J1!K( Dna din cele mai importante .nfpt#iri a domnitor#l#i a fost reor%ani+area /#sti*iei( <stfel) a# l#at fiin* /#dectoriile de plas) trib#nalele /#de*ene) c#r*ile de apel) c#r*ile de /#ra*i i C#rtea de Casa*ie) care era totodat i instan*a de rec#rs( <doptarea Cod#rilor penal) civil i comercial) ce a# intrat .n vi%oare din an#l 1$"!) a# .nsemnat moderni+area sistem#l#i /#diciar J1"K( 8 important reform politic a fost ,e%ea electoral) ce scdea cens#l i sporea considerabil n#mr#l ale%torilor) .mpr*i*i .n ale%tori direc*i 5pltea# o cotrib#*ie de 4 %albeni) tia# carte) avea# vrsta de cel p#*in '! de ani6 i ale%tori primari 5vota# prin dele%a*i) forma*i din cei care pltea# impo+ite mai mici) p#tea# fi alese persoanele .n vrst de cel p#*in 30 de ani6 J17K( En domeni#l .nv*mnt#l#i) C#+a a .ntreprins n#meroase reforme prin .nfiin*area Dniversit*ilor de stat de la 3ai 51$"06 i >#c#reti 51$"46) si a #nor Ncoli ;a*ionale) prec#m cea de Medicin Geterinar i cea de <rte 1r#moase) cond#s de A-eodor <man) prin e7tinderea re*elei colare sa# prin ,e%ea instr#c*i#nii p#blice) adoptate pe '! noiembrie 1$"4( <cesta din #rm stabilea trei %rade de .nv*mnt4 primar) sec#ndar i s#perior) cel primar fiind obli%atori# i %rat#it J1$K( Cele mai apri%i de+bateri c# <d#narea le%islativ a fost .n /#r#l reformei a%rare( Dep#ta*ii) mari proprietari de pmnt) se op#nea# ferm .mproprietririi a peste 400(000 de familii de *rani( En acest sens) C#+a d o lovit#r de stat pe ' mai 1$"4 i di+olv <d#narea ,e%islativ) elabornd o no# constit#*ie den#mit :tat#t#l de+volttor al Conven*iei de la 2aris J1&K) #nde domn#l .i aro% lar%i prero%ative le%islative i e7ec#tive) avnd drept de veto) de ini*iativ le%islativ i p#tea n#mi #nii membrii din :enat i 2reedintele <d#nrii( 2rin aceast no# le%e f#ndamental) 2arlament#l devine bicameral 5 Corp#l 2onderator sa# :enat#l i <d#narea Dep#ta*ilor 6 i se formea+ Consili#l de :tat) care elabora proiecte de le%i pe ba+a ini*iativelor domn#l#i J'0K( En noile condi*ii) pe 14 a#%#st 1$"4 este adoptat ,e%ea r#ral) cel mai imortant act le%islativ pentr# constit#irea stat#l#i modern romn( 2otrivit acesteia claca este desfiin*at) iar stenii clcai devin pe deplin proprietari liberi pe loc#rile s#p#se posesi#nii lor( ranii a# fost .mpr*i*i .n4 fr#ntai) mi/locai i plmai i a# primit pmnt prin desp%#bire) .n f#nc*ie de aceast .mpr*ire i .n f#nc*ie de n#mr#l de vite( Cei care n# a# fc#t clac devenea# proprietari n#mai pe loc#rile de cas i %rdin( 2mnt#l treb#ia pltit .n 1! ani i n# p#tea fi .nstrinat timp de 30 de ani J'1K( 2rin reforma a%rar l#i C#+a a# fost .mproprietrite apro7( 4"3 !!4 de familii( Aotodat) .n timp#l domniei l#i C#+a) s-a proclamat a#tocefalia >isericii 8rtodo7e Romne fa* de 2atriar-ia de la Constantinopol J''K( D#p lovit#ra de stat i insta#rarea domniei a#toritare C#+a .i atra%e treptat antipatii pe .ntrea%a scen politic din *ar) fiind s#spectat c inten*ionea+ s insta#re+e #n re%im personal( <cest fapt determin apropierea dintre cele do# %r#pri politice din *ar) liberalii i conservatorii) .n vederea .nlt#rrii domnitor#l#i) ce a rmas c#nosc#t .n istorie s#b n#mele de HMonstr#asa coali*ieI( En con/#ra*ie a# fost atrai i #nii lideri importan*i ai armatei i ai %r+ii personale a domnitor#l#i J'3K( 2entr# a .nela vi%ilen*a poli*iei) este or%ani+at o recep*ie .n seara +ilei de 10 spre 11 febr#arie 1$"") sear .n care C#+a cina la palat c# doamna Blena( Din partea #n#i

%a+etar) domnitor#l#i .i este ad#s o tele%ram) prin care era .ntiin*at c patr# mii de oameni vor nvli .n palat i .l vor sili s abdice J'4K( En acel moment C#+a le cere colonel#l#i 0aralambie i maior#l#i ,ecca) membri ai con/#ra*iei) s d#ble+e pa+a palat#l#i i s .l asi%#re c ora#l este linitit( :pre diminea*) tr#pe de artilerie ptr#nd .n palat) #nde %arda) comandat de maior#l ,ecca) .i atepta( 8fi*erii ce treb#ia# s-l areste+e ptr#nd .n apartament#l domn#l#i i .i .nmnea+ l#i C#+a doc#ment#l abdicrii(Bste #rcat .ntr-o trs#r i trimis la loc#in*a l#i Costac-e Ciocrlan) apoi) a do#a +i) este m#tat la 2alat#l Cotroceni) de #nde seara va fi obli%at s prseasc *ara( Enainte de a pleca) C#+a i-a e7primat dorin*a c n#mai #n prin* strin va avea %ri/ de viitor#l Romniei J'"K i dnd dovad de patriotism a #rat4 H: dea D#mne+e# s mear% *rii mai bine fr mine dect c# mineI i a .nc-eiat prin c#vintele4 H: triasc RomniaOI J'7K( Dltimii ani din via* .n e7il 2alat#l l#i C#+a de la R#%inoasa) /#de*#l 3ai2lecat .n e7il) C#+a a/#n%e la Giena) apoi la 2aris J'$K) #nde .i manifest interes#l de a l#cra .n contin#are .n interes#l *rii) pentr# ad#cerea #n#i principe strin) aa c#m f%d#ise i s n# se lase dominat de sentiment#l de r+b#nare) pe care i-l provocase fapt#l de la 11 febr#arie J'&K( Dlterior) este ac#+at de #nele %a+ete viene+e i pari+iene c .ncearc s complote+e c# R#sia pentr# re.ntoarcerea l#i .n Romnia J30K) total fals d#p c#m .i mt#risea c-iar .ntr-o scrisoare adresat l#i Carol 3 pe '0 aprilie 1$"7 J31K( Dei C#+a a dorit .ntotdea#na s revin .n *ar) principele Carol a considerat c n# este oport#n) din ca#+a sit#a*iei politice din cel moment J3'K( D#p o perioad petrec#t .ntr-o localitate de ln% Giena) C#+a este rp#s de boal i se m#t la 1loren*a J33K) dar treptat boala se a%rave+ m#lt din ca#+a s#prrilor pe care le-a av#t( <flnd despre #n ren#mit specialist se deplasea+ .n 0eidelber%) =ermania J34K) dar va fi prea tr+i#) cci <le7andr# 3oan C#+a .ncetea+ din via* pe 1! mai 1$73) la vrsta de !3 de ani( Bste .nmormntat ini*ial la >iserica Domneasc de ln% 2alat#l de la R#%inoasa) conform dorin*ei sale) iar d#p <l Doilea R+boi Mondial) osemintele sale a# fost m#tate la >iserica Arei 3erar-i din 3ai(

,iberalism si democrati+area vietii politice occidentale Caracter#l pro%resist al liberalism#l#i)cel reactional al conservatorism#l#i si social al socialism#l#i a# creat #n climat de l#pta politica intre partide)%r#p#i de interese)cate%orii sociale)in re+#ltat#l carora s-a# prod#s transformarile democratice(3deolo%ia liberala a dominat secol#l P3P-lea si a inspirat #n n#mar mare de miscari politice)partide liberale s-a# format in mai m#lte tari(,ibertatea)pro%res#l)initiativa)ideea de contract si ideea #ni mecanism care cond#ce l#mea d#pa propi#l ei plac5))mina invi+ibilaQQ6a# stat la ba+a conceptiei care a insta#rat economia de piata)re%im#l democratic si formele constit#tionale de %#vernamint in ma/oritatea tarilor e#ropene(3n plan economic)liberalism#l a fost de+voltat de <dam :mit-)L(:t#art Mill)in plan politc-de >en/amin Constant(3n Marea >ritanie)democrati+area a re+#ltat dintr-#n proces %rad#al de e7tindere electorala si de reforme sociale economice)democratia e7tin+ind#-se ca #rmare a raspindirii ideilor liberale si a presi#nilor cate%oriilor de /os ale societatii(Reformele electorale 1$3')1$"7)1$$4 lar%ea# s#ccesiv acces#l cetatenilor la viata politica(Marea >ritanie a trec#t la le%ali+area %rad#ala si prote/area miscarii sindicale)care solicita constant reforme politice(De asemenea)a# fost efectate o serie de reforme sociale si reforme in domeni#l sanatatii piblice a fost re%lamentata +i#a de l#cr# etc())Declaratia drept#rilor om#l#i si ale cetatean#l#iQQ517$&6)dar si cele trei Constit#tii france+e a# en#ntat si de+voltat n#meroase principii c# caracter democratic4libertatea presei)constiintei)confesi#nilor)e%alitatea cetatenilor in fata le%ii si a averii(Revol#tia din 1$4$)pe lin%a alte principii democratice) a p#s in practica pentr# prima data s#fra%i#l #niversal)separatia p#terilor in stat etc(Model#l democratiei britanice s-a e7tins in :#edia)3talia)>el%ia)8landa)Danemarca #n model francoamerican-in Blvetia(Doctrinele social-politice a# determinat acti#nile %r#p#rilor politice si ale maselor sociale)fapt care a# determinat transformarile c# caracter democratic din secol#l al P3P-lea(

S-ar putea să vă placă și