Sunteți pe pagina 1din 3

Tema:Serviciul diplomatic al SUA 1. institutiile statale din SU implicate in politica externa 2. structura departamentului de stat al SUA 3.

evolutia serviciului diplomatic al SUA in jumatatea a doua a sec 20-inc sec 21 4. legea despre servociul diplomatic de peste otare !. structura am"asasei sua #. pregatirea cadrelor diplomatice $. agentiile independente si institutiile de stat care cola"orea%a in serviciul diplomatic &. rangurile diplomatice si modalitatile de remunerare 1 Institutiile statale in politica externa: 'resedintele repre% partea executiva in stat con(orm art 2 al consitutiei el este comandantul suprem al armatei si (lotei) el este imputernicit ca cu acordul senatului ca sa inc eie acorduri internationali) sa numeasca am"asadori si consuli) sa primeasca am"asadori) doar presedintele primeste scrisori o(iciale de la alte state si doar el se adresea%a o(icial altor state in ceea ce priveste politica externa) el otaraste sa recunoasca sau nu alte state)potrivit legii din 1*4* el este si se(ul consiliului national de securitate) mem"rii ai consiliului national de securitate mai sunt si secretarul de stat)ministrul apararii si directorul departamentului situatii exceptionale. Secretarul de stat-este principalul consilier al presedintelui privind politica externa si pre%idea%a departamentul de stat care este principalul reali%ator al ei. +epartamentul de stat impreuna cu presedintele conduc agentiile pentru politica externa)departamentul coordonea%a agentiile in implimentarea politicii externe) dirijea%a "ugetul pentru politica externa)coordonea%a repre%entantele diplomatice de peste otare)coordonea%a politica externa am"asadele si consulatele sua si repre%entantele pe linga organi%atiile internationale. ,unctiile departamentului de stat-protejarea cetatenilor)a coordona repre%entantele sua peste otare) a asista "ussinesul sua pe piata internationala) a pastra pu"licul mereu in(ormat privind politica externa a SUA. 2 Structura MAE. -n 1*4# congresul la cererea departamentului de stat sa adopte un nou act al serviciului diplomatic care crea # clase de angajati: - se(i de misiune - (unctionari de servicii externe - (oreign service reservits - personal diplomatic

- alien personel-aliati)aliniati - cunsular agents Alien personel au (ost numiti mai tir%iu lonle. engaged sta((.o(icialii tre"uiau sasi petreaca cariera peste otare ./(icialii re%ervisti isi petreceau majoritatea carierei in 0AS1-23T/2.'ersonalul diplomatic includea po%itii de simpli (unctionari.Acest act a creat consiliul serviciului extern care avea responsa"ilitati extinse privind personalul in totalitate si a creat (unctia de director general al serviciului de externe.Acest act a introdus si sistemul up or out) in care esecul de a o"tine promovarea la rang mai mare intrun timp speci(icat in clasa ar duce la pensionarea o"ligatorie.Actul a creat de semenea rangul de ministru de cariera)acordat o(itierilor celor mai virstnici si a sta"ilit virsta de pensionare o"ligatorie.Actul serviciului diplomatic din 1*&0 a a"olit (unctia de o(iteri in re%erva si a re(ormat sistemul de personal pentru personalul nou diplomatic.Actul reontari%ea%a consiliului serviciului diplomatic care tre"uie ca sa includa unul sau mai multi repre%entanti ai departamentului de stat a adentiei de in(ormatii SUA) agentiei pentru de%voltare internationala a SUA) a departamentului pentru agricultura) comert)muncii) "iroul de managment si "uget) comisia pentru angajari si oportunitati egale)precum si orice alte agentii desemnate de presedinte. Subiect 4) in 1*&0 (orreign service act a re(ormat si a sta"ilit reguli clare privind politica externa)sta"ilind mem"rii)sarcinile (oreign servicului)conditiile de remunerare)de recrutare a cadrelor diplomatice) regulile de administrare) clasi(icarea in (unctie)conditiile de pensionare si avansare in ran(.4egea are 1!* paragra(e si se imparte in titluri)capitole)su"capitole.5on(orm acestei legi mem"rii serviciului sunt: -se(i de misiuni numiti con(orm sectiei 302 A. -am"asadori -mem"rii seniori ai (oreign service care constituie corpul de lideri si experti pentru menagmentul serviciului si per(ormantele (unctiilor sale -(unctionarii servicului din strainatate -personalul serviciului din strainatate -angajati) cetateni straini care (urni%ea%a suport religios) administrativ)te nic)(iscal -angajati consulari Acest act speci(ica (unctiile ce tre"uie indeplinite de mem"rii serviciului a(lat in su"ordinea secretarului de stat: -repre%entarea intereselor sua in relatiile cu statle straine -reali%area si conducerea programelor si activitatilor)departamente)agentii care au legatura cu politica externa. 5erintele pentru a deveni mem"ru al serviciului diplomatic:

-doar cetatenii sua pot (i numiti in cadul servicului diplomatic cu ecceptia agentilor consulari -secretarul va prescrie examen oral)scris) de lim"a straina)si alte examene pentru numirea in cadul serviciului 6in alte (unctii decit se( de misiune)am"asador Au prioritate veteranii)sau veteranii invali%i. Su"iectul !7 5adrele diplomatice -n 1*0! roosvelt a semnat un act special pentru selectarea cadrelor diplomatice) in "a%a de examen. -n cadul departamentului de stat a (ost creat o comisie de examinare)si sta"ilire in (unctie in "a%a de merite)dupa cali(icarea in munca ani in cadrul serviciului diplomatic.Actele care au re(ormat serviciul diplomatic si lau trans(ormat intrun sistem pro(esional de elita care apara interesele americane au (ost: -legea rogers 1*24. -si (oreign service din 1*&0 5andidatii tre"uie sa treaca un examen comun in scris)cei care trec examenul) doar 10 8)sunt invitati pentru un examen oral)interviu care arata a"ilitatile de convingere si sociali%are ale candidatilor.rata de trecere este de 208.5ei care doresc ca sa devina specialisti (oreign service sunt evaluati de experti in domeniul de speciali%are al candidatului si sunt recomandati de catre acestia pentru consiliul examinatorilor pentru un examen oral al a"ilitatilor respective.posturile de specialisti sunt impartite: -administrare -ingineria constructiilor -te nologii in(ormationale -programe pentru in(ormatii internationale si l.engle%a -medicina si sanatate -o((ice menagment si secretariat. Atit (unctionarii cit si specialistii tre"uie sa treaca niste cursuri de pregatire si examene medicale.