Sunteți pe pagina 1din 1

PROTECIA CONSUMATORULUI Protecia consumatorului privind consumul de ciocolat

Cap !" Motivarea temei #i o$iectivele" Cap %" Aspecte conceptuale & de'iniia ciocolatei & clasi'icarea ciocolatei Cap (" Evoluia consumului de ciocolat ) evoluia pu$licit ii privind ciocolata" ("!" Scurt istoric" ("%" Cum a evoluat consumul de ciocolat la nivel mondial" ("(" Importul #i e*portul ciocolatei in Rom+nia" ("," Cadrul -uridic .n produse /a0aroase" Cap ," In'luena consumul de ciocolat " ,"!" Aspecte po/itive" ,"%" Aspecte ne1ative" Cap 2" Anali/a proteciei consumatorului pe piaa ciocolatei .n Rom+nia" 2"!" Anali/a consumului de ciocolat .n Rom+nia 2"%" Anali/a proteciei consumatorului pe piaa ciocolatei" 2"(" Previ/iunea consumului de ciocolat .n anul %3!( .n Rom+nia" 2"," Strate1ii de mar4etin1 pe piaa ciocolatei" Cap 5" Conclu/ii #i propuneri" 6i$lio1ra'ie" Ane*e"

Ec0ipa7 Istudor Alina Ro/en Alina Manolescu 8alentina 9+naru Mi0ai"