Sunteți pe pagina 1din 34

INSTRUCIUNI TEHNICE PRIVIND NCERCAREA N SITU PRIN NCERCRI STATICE CONFORM STAS 1336-80 A CONSTRUCIILOR CIVILE I INDUSTRIALE

Indi !"i# C $0%-81


C&'(in)

1* +ENERALITI
1.1. Prezentele instruciuni tehnice detaliaz prevederile STAS 1336-80 C nstrucii. !ncercarea !n situ a. C nstruciil r prin !ncrcri statice" pentru cazul c nstruciil r civile #i industriale !n c n$ r%itate cu indicaia de la punctul 1.1 al. & al acestuia. 1.&. Sc pul !ncercrii prin !ncrcare a c nstruciil r civile #i industriale este cule'erea de date e(peri%entale !n vederea aprecierii aptitudinii pentru e(pl atare a c nstruciei !ncercate #i a dezv ltrii te riei c nstruciil r) prin analiza c %p rtrii c nstruciei la aciunea !ncrcrii de pr * su* ur%t arele aspecte+ - rezistena #i sta*ilitatea ansa%*lului structurii #i a pril r sale c %p nente, - c %p rtarea elastic de ansa%*lu sta*ilizat) respectiv a% rtizarea cre#teril r de$ r%aiil r la repetarea !ncrcrii-descrcrii c nstruciei la acela#i nivel al !ncrcrii de pr * - intensitatea #i distri*uia e$ rturil r unitare principale #i a e$ rturil r seci nale -a s licitril r. calculate pe *aza de$ r%aiil r %surate !n ele%entele structurii #i rap rtul dintre val rile acest ra #i val rile l r de e(pl atare c nsiderate ca ele%ente de re$erin, - %ri%ea de$ r%aiil r c nstruciei #i a ele%entel r sale !n rap rt cu cele de e(pl atare ad%isi*ile, - %eninerea $unci nalitii c nstruciei c n$ r% destinaiei sale su* aspectul lipsei apariiei un r $en %ene neper%ise pe ti%pul !ncercrii) ca spre e(e%plu+ $isurarea pereil r #i pierderea capacitii l r de iz lare #i pr iecie) deteri rarea !nvelit rii ac peri#ului #i pierderea etan#eitii ei) !nepenirea 'rinzil r sau a p duril r rulante dat rit de$ r%rii cil r de rulare) !nepenirea u#il r) a $erestrel r sau spar'erea 'ea%uril r dat rit de$ r%rii pereil r) deteri rarea instalaiil r le'ate de structur etc.+ - c nc rdana %ri%il r deter%inate e(peri%ental cu cele calculate. 1.3. /ncercarea in situ este *li'at rie pentru c nstruciile civle #i industriale+ a. care adp stesc a'l %erri $recvente de peste 1000 a%eni) cu %0%& , densitate e'al sau %ai %are de 1

*. care sup rt sau adp stesc *unuri %ateriale de i%p rtan de se*it pentru ec n %ia nai nal , c. a cr r avarie ar pr duce daune de se*it de i%p rtante vieii ec n %ic -s ciale a rii. 1.1. /ncercarea in situ se p ate aplica #i !n t ate celelalte cazuri !n care $ l sirea ei p ate duce la !nlturarea un r du*ii privind aptitudinea pentru e(pl atare a unei c nstrucii. Ase%enea cazuri p t apare c!nd+

a. se $ l sesc %et de n i de calcul) alctuiri n i structurale) %ateriale n i de c nstrucie sau tehn l 'ii n i de e(ecuie a cr r e$icien tre*uie atestat, *. se c nstat de$iciene de e(ecuie , c. se % di$ic c ndiiile de e(pl atare ale c nstruciei !n rap rt cu cele prevzute la pr iectare, d. se % di$ic starea $izic a c nstruciei ca ur%are a !%*tr!nirii %aterialel r sau a s licitrii ei de ctre aciuni neprevzute -incendiu) inundaie) cutre%ur) alunecri de teren) pr*u#iri de utila2) ura'an etc.. 1.3. Ter%in l 'ia #i n taiile $ l site !n cuprinsul prezentel r instruciuni s!nt cele e(plicate !n ane(a 1 la STAS 1336-80. 4t p5

$* NCRCRI
&.1. /ncrcarea t tal a unei c nstrucii civile sau industriale pe durata !ncercrii este $ r%at !n principiu din !ncrcarea ei per%anent) c nstant) #i din !ncrcarea de pr *) varia*il. &.&. Partea din !ncrcarea per%anent care lipse#te la data !ncercrii va $i realizat !nainte de e$ectuarea acesteia) printr- !ncrcare de suplinire ce se va %enine neschi%*at pe t at durata !ncercrii. 6ipsuri !n !ncrcarea per%anent apar de re'ul !n cazul !ncercrii un r c nstrucii !n $aza l r de e(ecuie #i se re$er la a*sena pereil r de u%plutur) a pereil r desprit ri) a $inisa2el r -tencuieli) placa2e) pard seli) iz laii) rna%ente.) a c nductel r tehn l 'ice) a canalel r de ventilaie) a utila2el r 'rele cu p ziie $i( etc.7 /ncrcarea de suplinire c %penseaz nu%ai a*sena ele%entel r c nstructive) !ncrcrile date de utila2ele #i instalaiile tehn l 'ice ur%8nd a $i cuprinse !n !ncrcarea de pr *. &.&.1. 9istri*uia #i val area intensitii !ncrcrii de suplinire tre*uie s $ie echivalent !ncrcrii pe care supline#te la val area de e(pl atare a intensitii ei. 9istri*uia #i val area de e(pl atare a intensitii !ncrcril r suplinite se iau din n tele de calcul #i plan#ele de e(ecuie ale pr iectului c nstruciei, echivalena cu aceste !ncrcri se realizeaz pe *aza c nsiderrii e$ectului l r principal -s licitare ) sau de$ r%aie. asupra aptitudinii pentru e(pl atare a c nstruciei !ncercate. &.&.&. 9urata %ini% de %eninere a c nstruciei su* !ncrcarea de suplinire !nainte de !nceperea !ncercrii este de &1 de re pentru c nstruciile %etalice #i de 18 de re pentru restul c nstruciil r, pentru acestea din ur% se rec %and lun'irea acestei durate cu at8t %ai %ult cu c8t !ncrcarea de suplinire reprezint parte %ai %are din !ncrcarea per%anent. &.3. /ncrcarea de pr * se aplic pe c nstrucie !ntr-una sau %ai %ulte sche%e de !ncrcare ast$el alese) !nc!t s $ie echivalente e$ectel r cel r %ai ne$av ra*ile sche%e p si*ile ale !ncrcril r reale pentru care se e$ectueaz !ncercarea. &.3.1. Ale'erea sche%el r de !ncrcare real) pe care ur%eaz s le % deleze !ncrcarea de pr *) se $ace $ l sind datele cuprinse !n pr iectul c nstruciei) sau) !n lipsa acestuia) p rnind) de la principiile

'enerale de veri$icare a si'uranei c nstruciil r -STAS 1010000-:3. #i a prevederil r standardel r re$erit are la aciuni -STAS 1010100-:3.. /n ane(a 1 se prezint c!te7va e(e%ple de sche%e de !ncrcare uzuale $ l site la !ncercarea siste%el r c nstructive c ntinue -'rinzi) plan#ee) cadre. pe %ai %ulte reaze%e) cun scute ca sche%e de !ncrcare !n #ah. ;iecare sche% de !ncrcare c nduce la apariia unui anu%it e$ect cutat !ntr-un anu%it ele%ent c nstructiv din alctuirea structurii de rezisten a c nstruciei !ncercate) $apt ce $ace necesar $ l sirea %ai %ult r sche%e de !ncrcare pentru veri$icarea prin s nda2 a ele%entel r ase%enea &.3.&. Pentru $iecare sche% de !ncrcare se va c nsidera) drept nivel de re$erin al !ncrcrii de pr *) val area intensitii ei c respunzt are val ril r de e(pl atare ale intensitil r !ncrcril r pe care le % deleaz. /n cazul $ l sirii un r sche%e de !ncrcare echivalente prin e$ect sche%el r de !ncrcare reale) se va calcula nivelul de re$erin al !ncrcrii de pr * pentru e$ectul sc ntat. 9e e(e%plu) dac !ncrcarea uni$ r% distri*uit pe 'rind si%plu reze%at se % deleaz printr!ncrcare c ncentrat la %i2l cul deschiderii ei) ur%rindu-se *inerea % %entului %a(i% !n seciunea de la %i2l cul deschiderii) nivelul de re$erin al !ncrcrii de pr * se va e(pri%a !n uniti de $ r c ncentrat) av!nd alt val are dec!t nivelul de re$erin al !ncrcrii reale distri*uite pe 'rind. Ast$el) dac 'rinda are 1)0 % lun'i%e #i nivelul de re$erin al !ncrcrii reale este de 1000 da<0%) nivelul de re$erin al !ncrcrii de pr * este de &000 da<. &.3.3. <ivelul %a(i% al !ncrcrii de pr * se sta*ile#te !n cursul !ncercrii) ca nivelul p!n la care s!nt satis$cute c ndiiile de c %p rta%ent ale c nstruciei !ncercate speci$icate la punctul 1.&.1.$. &.3.1. 6i%itarea apri ric a unui nivel %a(i% pentru !ncrcarea de pr * !n sche%ele de !ncrcare alese p ate servi drept indicaie de c ntr l !n cazul un r !ncercri cu sc p li%itat -de e(e%plu aprecierea rezistenei unei c nstrucii la un siste% de !ncrcri sp rite $a de prevederile iniiale avute !n vedere la pr iectare) veri$icarea unei %et de de calcul etc.. <ivelul %a(i% predeter%inat al !ncrcrii de pr * nu tre*uie s dep#easc val rile c respunzt are val ril r li%it ale intensitil r !ncrcril r reale pe care le % deleaz, aceste val ri li%it se e(tra' din n tele de calcul ale pr iectului) sau) !n a*sena acestuia) se sta*ilesc $ l sind c e$icienii !ncrcril r din prescripiile tehnice de pr iectare !n vi' are. &.1. =i2l acele de !ncrcare $ l site !n vederea realizrii !ncrcrii de pr * p t $i+ - a'enii) %aterialele sau utila2ele ce v r s licita c nstrucia pe ti%pul e(pl atrii ei -apa sau aerul !n cazul recipientil r de presiune) %aterialele de !nsil zare !n cazul s lizuril r) %aterialele de dep zitare !n cazul dep zitel r) p durile rulante. !n) cazul 'rinzil r de rulare #i a structurii halel r industriale etc., - lest pentru !ncrcare direct prin 'reutate pr prie -ap) +nisip) cr%izi) pre$a*ricate) i'le etc.., - disp zitive si%ple de s licitare -plat$ r%e suspendate direct sau printr-un siste% de p8r'hii) prese) tr lii) scripei etc.., - instalaii speciale de !ncrcare-descrcare a c nstruciil r cu $ re verticale #i riz ntale) c ncentrate sau distri*uite) aci nate de la distan. /n ane(a & se prezint unele e(e%ple privind $ l sirea prinipalel r %i2l ace de !ncrcare.

&.1.1. =i2l acele de !ncrcare $ l site la !ncercarea prin !ncrcare tre*uie s satis$ac ur%t arele c ndiii+ a. S trans%it !ncrcarea de pr * la c nstrucie dup sche%a ad ptat. 9e e(e%plu) !n cazul !ncercrii un r $er%e de ac peri# ale unei hale industriale cu a2ut rul un r plat$ r%e suspendate #i lestate) punctele de aplicaie ale $ rel r !n n durile $er%ei tre*uie s se re$ere la n durile tlpii superi are pentru % delarea !ncrcril r ce vin de pe !nvelit are -$i'. 3 a-Ane(a &. #i la n durile tlpii in$eri are !n cazul % delrii aciunii un r 'rinzi de rulare suspendate de $er%e -$i'. 3 *-Ane(a &.. *. Aciunea l r asupra c nstruciei s p at $i evaluat !n rice % %ent. Aceast c ndiie presupune cun a#terea prin %surare a caracteristicil r prin care %i2l acele de !ncrcare !#i !ndeplinesc $uncia particular !n cazul !ncercrii) respectiv+ presiunea 'azel r sau lichidel r !n cazul rezerv arel r, 'reutatea v lu%etric a %aterialel r $ l site ca lest !n vrac #i !nli%ea de a#ezare a acest ra) 'reutatea *ucat cu *ucat a %aterialel r s lide sau a cel r c ninute !n diverse $ r%e de c ntainere #i nu%rul l r pe c nstrucie, rap rtul *rael r de p8r'hie !n siste%ele de trans%isie indirect #i c nstana sa, $ rele de reacie !n reaze%e #i le'turi. 9in acest punct de vedere nu se rec %and $ l sirea drept %i2l ace de !ncrcare a %aterialel r ce-#i p t schi%*a 'reutatea v lu%etric pe ti%pul $ l sirii l r drept %i2l ace de !ncrcare -de e(e%plu %aterialele pulverulente hi'r sc pice !n vrac.) piesel r de $ r%e #i 'reuti di$erite) a disp zitivel r cu *rae de p8r'hie lun'i #i $le(i*ile. c. Aciunea l r s nu $ie in$luenat !n % d se%ni$icativ de c ndiiile e(terne !ncercrii -$act ri cli%atici) te%peraturi) tehn l 'ii etc.) de % dul l r de dispunere -e$ectul de * lt. sau de le'turi cu alte ele%ente ale c nstruciei, >n$luena cea %ai puternic din partea $act ril r cli%atici -u%iditate at% s$eric) pl aie) v8nt. sup rt %aterialele pulverulente) 'run ase sau p r ase hi'r sc pice care reaci neaz la variaia acest ra prin variaii !n 'reutatea l r v lu%etric) schi%*8nd val area !ncrcrii de pr * pe ti%pul !ncercrii, acelea#i %ateriale p t su$eri !ndesri !n ur%a vi*raiil r utila2el r din apr pierea !ncercrii) reduc8nd precizia deter%inrii *azat pe %surarea !nli%ii l r de a#ezare. 9ac t tu#i $ l sirea acest r %ateriale este i%pus de c ndiiile l cale) tre*uie luate %suri de pr tecie !%p triva inte%periil r #i e$ectuate c ntr ale peri dice asupra pstrrii caracteristicil r pe ti%pul !ncercrii. >n$luena te%peraturii tre*uie c nsiderat !n special !n cazul $ l sirii apei ca %i2l c de !ncrcare) iarna e(ist!nd peric lul de !n'he neprevzut) iar vara peric lul evap rrii puternice. Pentru !nlturarea e$ectului de * lt la %aterialele !n *uci sau !n c ntainere) dispunerea l r nu se $ace c ntinu #i !ntreesut) ci !n stive) cu interspaii. d. S nu pericliteze pr cesul %uncii. =aterialele $ l site la !ncrcarea c nstruciei tre*uie ast$el dispuse !nc8t s nu !%piedice circulaia pers nalului #i a %i2l acel r %ecanice $ l site la a#ezarea l r pe z nele de !ncrcare) iar % dul de a#ezare al stivel r s nu per%it rsturnarea l r #i accidentarea pers nalului. 9isp zitivele de s licitare #i ele%entele c %p nente ale instalaiil r de !ncrcare-descrcare tre*uie di%ensi nate ast$el !nc8t s se evite p si*ilitatea ruperii l r pe ti%pul utilizrii !n cadrul !ncercrii. 9isp zitivele de s licitare v r $i prevzute cu siste%e de si'uran - prit ri la tr lii) pene su* plat$ r%ele suspendate.) iar !n cazul $ l sirii apei ca %i2l c de !ncrcare se v r prevedea c nducte-si$ n pentru descrcare rapid #i trasee pentru scur'erea apei !n caz de pierdere a etan#eitii sau a ruperii rezerv arel r.

&.1.&. ?reutatea pr prie a disp zitivel r de trans%itere a !ncrcrii de pr * tre*uie luat !n c nsideraie) !n %sura !n care in$lueneaz starea de !ncrcare a c nstruciei) la evaluarea niveluril r !ncrcrii de pr *. Se rec %and ca 'reutatea pr prie a disp zitivel r de trans%itere a !ncrcrii de pr * s $ie inclus ri de c!te ri este p si*il !n val area !ncrcrii de suplinire) reduc!nd din 'reutatea %aterialel r $ l site pentru realizarea acesteia parte c respunzt are. /n cazul !n care nu e(ist necesitatea unei !ncrcri de suplinire) !ncrcarea dat de 'reutatea disp zitivel r de trans%itere a !ncrcrii de pr * se va aplica !n c ndiiile !ncrcrii de suplinire, cu alte cuvinte) nivelul zer al !ncrcrii de pr * se va c nsidera nivelul de !ncrcare al c nstruciei cu disp zitivele aplicate) iar nivelul ei de re$erin se va reduce !n % d c respunzt r. 4t p5

3* MSURRI
3.1. /n cursul !ncercrii se v r ur%ri prin %surri realizarea niveluril r prevzute ale !ncrcrii de pr *) ev luia para%etril r ce caracterizeaz starea de de$ r%aie a c nstruciei #i a terenului adiacent) a para%etril r ce caracterizeaz c ndiiile de %ediu cu in$luen asupra c %p rtrii c nstruciei #i $i(area !n ti%p a % %entel r caracteristice !n des$#urarea !ncercrii. 3.1.1. @ealizarea niveluril r !ncrcrii de pr * se veri$ic prin %surri ast$el+ a. Presiunea %ediil r $luide pe pereii recipienil r -rezerv are) !ncperi er%etic !nchise. se %s ar cu a2ut rul %an %etrel r pentru 'aze sau lichide sau cu a2ut rul d zel r electrice de presiune. /n aceste %surri se va ine sea%a de eventualele di$erene de presiune date de 'reutatea c l anei de lichid pe !nli%ea recipientului) prevz!ndu-se nu%rul necesar de puncte de %surare. *. Presiunea %ediil r pulverulente #i 'ranulare pe pereii recipienil r -*uncre) celule de sil z) !ncperi de dep zitare.) presiunea reactiv a %ediil r pulverulente #i 'ranulare ale terenuril r de $undaie la c ntactul cu supra$aa $undaiei ca #i presiunea !n interi rul acest r %edii se %s ar cu a2ut rul capt arel r speciale de presiune %ecanice) hidraulice) pneu%atice) sau al d zel r electrice de presiune -rezistive) inductive) cu c ard vi*rant.. c. /ncrcarea dat de 'reutatea %aterialel r $ l site drept lest se %s ar dup caz ast$el+ - pentru %aterialele pulverulente sau 'run ase se deter%in 'reutatea l r v lu%etric %edie pe cel puin 3 pr *e e'ale ca v lu% luate din l curi di$erite, $ l sind aceast caracteristic se deter%in 'reutatea pe %& !n cazul !ncrcrii pe supra$a sau 'reutatea t tal a recipientului prin %surarea !nli%ii stratului de %aterial realizat, - pentru ap) se c nsider %asa v lu%etric de 1 A'0d% 3 -respectiv 1 t0%3. #i se %s ar d ar !nli%ea c l anei de ap realizat) calcul!nd dup caz !ncrcarea pe % & sau !ncrcarea t tal !n cazul recipienil r, - pentru %aterialele !n *uci si%ilare -cr%izi) pre$a*ricate) a'le. sau cele c ninute !n di$erite c ntainere -saci) vase. se deter%in 'reutatea %edie a l r prin c8ntrirea a cel puin 3 pr *e alese la !nt!%plare #i se calculeaz !ncrcarea prin nu%rarea unitil r depuse pe % & de supra$a sau !n recipient , d. /ncrcarea trans%is cu a2ut rul disp zitivel r si%ple au(iliare se %s ar dup caz ast$el+

- pentru plat$ r%ele suspendate direct !n punctele de aplicaie ale !ncrcril r se deter%in 'reutatea %aterialului de lestare dep zitat pe $iecare plat$ r% c n$ r% indicaiil r de la punctul c de %ai sus) sau se %s ar 'reutatea t tal !n % d direct cu a2ut rul dina% %etrel r %ecanice sau al d zel r de $ r intercalate pe ca*lul de suspendare al plat$ r%el r -!ntindere.) sau !ntre structur #i ca*lu -c %presiune. !n punctul de aplicaie al !ncrcrii, - pentru plat$ r%ele suspendate de structur prin inter%ediul un r 'rinzi de distri*uie) se calculeaz *raele de p8r'hie necesare trans%iterii c recte a !ncrcrii necesare !n $iecare punct de aplicaie $ l sind ecuaia de % %ente) !ncrcarea t tal pe plat$ r% %sur!ndu-se ca la punctul c de %ai sus , - pentru tr lii se %s ar $ ra de !ntindere aplicat prin inter%ediul ca*lului) intercal!nd !n traseul acestuia) !n punctul de aplicaie al $ rei) un dina% %etru sau d z de $ r, - pentru prese se $ l sesc dease%eni dina% %etre sau d ze de $ r intercalate !ntre acestea #i structur) !n punctele de aplicaie ale !ncrcrii, !n cazul trans%iterii !ncrcrii cu a2ut rul 'rinzil r de distri*uie) se calculeaz *raele de p8r'hie c respunzt are trans%iterii c recte a !ncrcrii, - pentru instalaiile speciale de !ncrcare-descrcare %surarea !ncrcril r se $ace !n c n$ r%itate cu instruciunile de utilizare ale acest r instalaii. 3.1.&. Bv luia para%etril r ce caracterizeaz starea de de$ r%aie a c nstruciei #i a terenului adiacent se ur%re#te ast$el+ a. =ri%ea tasril r terenului de $undaie #i a de$ r%aiil r $undaiil r ca ur%are a tasril r se %s ar cu %i2l ace t p 'ra$ice -repere $i(e #i % *ile) nivel de precizie #i %ire de invar. sau cu a2ut rul disp zitivel r de %surare cu vase c %unicante, %et da de lucru este descris !n >nstruciunile tehnice pentru deter%inarea tasrii c nstruciil r de l cuine) s cial-culturale #i industriale prin %et de t p 'ra$ice") indicativ C 61-:1. *. 9e$ r%aiile relative ale ele%entel r de c nstrucie se ur%resc prin %surarea %ri%ii %i#crii un r puncte ale acest ra pe direciile ce intereseaz -deplasarea reazi%el r) scurtarea sau lun'irea de ansa%*lu) valizri) s'ei etc.) cu a2ut rul c %parat arel r cu $ir sau cu ti2) #i cu %i2l ace t p 'ra$ice -repere % *ile) nivel) te d lit.) respectiv prin %surarea %ri%ii r tirii un r *aze de %surare %arcate pe ele%ente cu a2ut rul clin %etrel r sau perechil r de c %parat are. c. 9e$ r%aiile speci$ice !n anu%ite z ne ale c nstruciei se %s ar cu de$ r%etrul %ecanic sau cu instalaii de tens %etrie electric rezistiv) inductiv sau cu c ard vi*rant, la !ncercarea in situ a c nstruciil r se rec %and !n % d special $ l sirea tens %etriei electrice rezistive) iar !n cazul !n care dup !ncercare c nstrucia ur%eaz s $ie inut su* *servaie instru%ental -ur%rire special.) se rec %and #i $ l sirea tens %etriei cu c ard vi*rant sau a tens %etriei %ecanice cu de$ r%etru a% vi*il. d. Cariaia %ri%ii deschiderii $isuril r se %s ar cu a2ut rul ri'lei de $isuri) a lupei 'radate) sau a de$ r%etrului %ecanic a% vi*il $ l sind repere $i(ate de parte #i de alta a $isurii, acest ulti% %i2l c $ l se#te #i la %surarea variaiei %ri%ii deschiderii r sturil r. 3.1.3. Para%etrii ce caracterizeaz c ndiiile de %ediu cu in$luen asupra c %p rtrii c nstruciei se %s ar ast$el+ a. te%peratura aerului !nc n2urt r cu a2ut rul ter% %etrel r uzuale de ca%er, *. te%peratura %ediil r tehn l 'ice cu a2ut rul ter% %etrel r speciale) !n $uncie de val rile %a(i%e #i %ini%e #i de natura %ediului -lichid) 'az) 'ranular.,

c. u%iditatea aerului !nc n2urt r cu a2ut rul hi'r %etrel r, d. 'radul de !ns rire cu a2ut rul actin %etrel r, e. te%peraturile %aterialel r c %p nente ale ele%entel r de c nstrucie) la supra$aa acest ra sau !n interi rul l r) cu a2ut rul ter% cuplel r sau al traduct arel r electrice rezistive de te%peratur, se atra'e atenia c p t e(ista di$erene %ari !ntre te%peratura aerului #i a %aterialel r !ns#i) !n special !n cazul !ns ririi directe a un r supra$ee de cul are !nchis) $apt ce necesit une ri %surri de te%peratur a chiar %aterialului ele%entel r e(puse. 3.1.1. ;i(area !n ti%p a % %entel r caracteristice !n des$#urarea !ncercrii se $ace prin %surarea cu ceasul *i#nuit a ti%pului scurs. 3.&. @epartiia punctel r de %surare #i a *azel r de %surare pentru ur%rirea strii de de$ r%aie a c nstruciei !ncercate se va $ace !n c nc rdan cu *iectivele !ncercrii #i !n nu%r su$icient pentru a per%ite interpretare veridic a rezultatel r #i tra'erea de c ncluzii !nte%eiate. <u%rul necesar de puncte de %surare pentru aprecierea c %p rtrii pe ti%pul !ncercrii a ele%entel r uzuale de c nstrucii) natura #i l cul dispunerii l r este dat) !n % d rientativ) !n ane(a 1. 3.&.1. Punctele de %surare v r $i ast$el repartizate pe ele%entele c nstruciei !nc8t s cuprind !ntrea'a z n a c nstruciei !n care se resi%te e$ectul !ncrcrii de pr * !n % d se%ni$icativ. 3.&.&. Punctele de %surare i%p rtante se v r du*la) $ l sind %i2l ace de %surare *azate pe principii de %surare di$erite) pentru c ntr lul recipr c al rezultatel r. 3.&.3. Se v r prevede puncte de %surare au(iliare !n situaiile !n care este necesar separarea val ril r principale de in$luene secundare. Ast$el) !n cazul %surrii s'eil r un r 'rinzi !nc v iate este necesar une ri s se %s are #i a#ezarea reazi%el r 'rinzii pentru a deduce ast$el nu%ai e$ectul de !nc v iere pr priu 'rinzii. /n cazul %surril r tens %etrice este necesar ca) pe l8n' traduct arele active" ce %s ar de$ r%atiile speci$ice t tale -din s licitrile ce apar !n ur%a aplicrii !ncrcrii de pr * #i din s licitrile dat rate variaiil r de te%peratur #i u%iditate.) s se prevad #i traduct are pasive" pe c rpuri-%art r nes licitate de !ncrcarea de pr *) traduct are care s %s are d ar de$ r%atiile speci$ice dat rate variaiei c ndiiil r de %ediu) pentru a deduce ast$el nu%ai e$ectul !ncrcrii de pr * asupra strii de de$ r%aie !n punctul c nsiderat. 3.3. /n ale'erea %i2l acel r de %surare $ l site la !ncercarea in situ a c nstruciil r tre*uie s se respecte ur%t arele c ndiii+ - pra'ul de sensi*ilitate al %i2l cului de %surare s reprezinte cel %ult &D din val area %a(i% prevzut a $i atins !n cursul !ncercrii de ctre para%etrul %surat, - d %eniul de %surare s dep#easc cu cel puin 30D val area %a(i% a $i atins !n cursul !ncercrii de ctre para%etrul %surat. 9e e(e%plu) pentru %surarea un r s'ei previzi*ile de 3 %%) se cere ca %i2l cul de %surare s ai*e pra'ul de sensi*ilitate de cel %ult 0)1 %% #i d %eniul de %surare s $ie de cel puin :)3 %%, - %i2l cul de %surare s $ie r *ust) si%plu de %anipulat #i insensi*il la in$luenele %ediului a%*iant) sau s per%it c %pensare prin % nta2, ulti%a cerin se satis$ace !n cazul %surril r cu traduct are

electr tens %etrice rezistive prin % ntarea perechil r de traduct are -activ #i pasiv. !n *rae alturate ale sche%ei punii Eheatst ne e(teri ar aparatului de %surare, - *aza de %surare a de$ r%aiil r speci$ice s $ie adecvat naturii %aterialului #i 'radientului de e$ rturi prevzut, pentru le%n #i *et n 'reu se rec %and *aze de 30 ... 100 %%) !n ti%p ce pentru el se $ l sesc *aze de 3 ... &0 %%. Se rec %and $ l sirea siste%el r aut %ate de achizii nare a datel r #i de prelucrare !n %ini rdinat are pe *az de pr 'ra%) care asi'ur rapiditatea e$ecturii peraiil r #i c ndiii de securitate sp rit. /n ane(a 1 se prezint ta*elul %i2l acel r de %surare rec %andate pentru utilizare la !ncercarea in situ a c nstruciil r. 3.1. 6a % ntarea %i2l acel r de %surare se v r respecta ur%t arele c ndiii+ a. s $ie pr te2ate de aciunea direct a $act ril r cli%atici -!ns rire) precipitaii) v8nt. #i de p si*ilitatea de'radrii l r prin atin'eri !nt!%plt are) # curi) vi*raii, !n acest sc p se v r prevedea paravane) ac peri#uri) !n'rdiri) a% rtiz are) capace de pr tecie) ac periri elast -plastice etc., *. disp zitivele de care sunt $i(ate s $ie sta*ile #i rezistente, se interzice $i(area aparatel r de %surat la schelele de acces sau de si'uran) precu% #i de ele%ente ale c nstruciei !ncercate care ar putea $i antrenate !ntr- %i#care nec ntr lat de ctre de$ r%area c nstruciei supus !ncrcrii. 9isp zitivele de $i(are a aparatel r de %surat tre*uie s $ie independente) su$icient de 'rele #i cu supra$aa de reze%are su$icient de %are -este de pre$erat reze%area !n trei puncte.) iar eventualele *rae sup rt-aparat tre*uie s $ie scurte #i ri'ide, c. accesul la %i2l acele de %surare s $ie si'ur #i s per%it citirea c % d a indicaiil r l r. 3.3. T ate %i2l acele de %surare tre*uie veri$icate !nainte de $ l sirea l r) iar pentru cele supuse prin le'e c ntr lului %etr l 'ic de stat se va ur%ri dac au $ st veri$icate !n ter%enul le'al. 4t p5

,* METODA DE NCERCARE PRIN NCRCRI STATICE


1.1. =et da de !ncercare in situ a c nstruciil r civile #i industriale) ilustrat prin dia'ra%a !ncercrii prezentat !n $i'ura 1) se caracterizeaz prin parcur'erea !n cursul !ncercrii a patru $aze succesive+ $aza de !ncrcare) $aza de suprave'here la nivelul de re$erin al !ncrcrii de pr *) $aza de descrcare #i $aza de suprave'here dup descrcare la nivelul zer al !ncrcrii de pr *. 1.&. /n parcur'erea acest r $aze tre*uie respectate ur%t arele c ndiii+ 1.&.1. ;aza de !ncrcare+ a. Atin'erea niveluril r succesive ale !ncrcrii de pr * p8n la nivelul ei de re$erin se $ace $ie prin trepte de !ncrcare succesive) $ie prin cicluri de !ncrcare-descrcare repetate de cel puin d u ri la $iecare nivel atins) cu pauze c respunzt are la $iecare nivel pentru c ntr lul sta*ilitii indicaiil r aparatel r de %surat) e$ectuarea %surril r #i *servarea c %p rtrii c nstruciei !ncercate.

*. <u%rul niveluril r inter%ediare !ntre nivelul zer al !ncrcrii de pr * #i nivelul de re$erin va $i de %ini%u% unu. c. <ivelurile de pr * peste nivelul ei de re$erin se sta*ilesc in8nd sea%a de c %p rtarea c nstruciei su* !ncrcare p8n la acest nivel, cre#terea l r succesiv nu va dep#i !ns 10D din nivelul de re$erin. d. /n cazul $ l sirii treptel r de !ncrcare p8n la un nivel %a(i% al !ncrcrii de pr * predeter%inat) se rec %and veri$icarea supli%entar la acest nivel prin cel puin un ciclu de !ncrcare-descrcare. e. Citeza de !ncrcare-descrcare va $i pstrat c nstant pe t at durata $azei de !ncrcare. $. Trecerea de la un nivel al !ncrcrii de pr * la cel i%ediat superi r este per%is dac se c nstat c+ indicaiile aparatel r de %surat din punctele !n care s-au atins val rile cele %ai %ari prezint sta*ilitate % %entan la citirea l r iniial #i tendin de sta*ilizare la citirea repetat la intervale de circa 1 %inut, c nstrucia nu prezint se%ne de cedare sau de pierdere a sta*ilitii, val rile de$ r%aiil r %surate -a*s lute) relative sau speci$ice.) nu atin' val rile de e(pl atare, nu au aprut de$ecte ale c nstruciei care s-i !%piedice e(pl atarea c n$ r% destinaiei -pierderea etan#eitii) $isurarea pereil r desprit ri sau a u%pluturil r de zidrie) spar'erea 'ea%uril r) !ntreruperea $unci nrii un r instalaii etc..

/n cazul $ l sirii cicluril r de !ncrcare-descrcare se ur%re#te !n plus satis$acerea ur%t arel r c ndiii+ la repetarea ciclului de !ncrcare-descrcare) de$ r%aiile c respunzt are cel r d u !ncrcri succesive #i de$ r%aiile re%anente c respunzt are cel r d u descrcri c nsecutive nu di$er cu %ai %ult de 3D , val area rap rtului !ntre val rile de$ r%aiil r re%anente %surate la descrcare #i val rile de$ r%aiil r %surate la !ncrcare nu dep#e#te val rile indicate !n ta*elul 1, aceast c ndiie se aplic #i pentru cazul ciclului de veri$icare supli%entar rec %andat la punctul 1.&.1.d. F, Ta*elul 1 9in el din *et n prec %pri%at din *et n ar%at din zidrie sau *et n u# r

din le%n sau %ateriale plastice

C nstrucii sudate

asa%*late cu #uru*uri sau nituri

n i

0)10

0)13

0)13

0)&3

0)30

0)30

vechi

0)03

0)03

0)10

0)13

0)&0

0)&0

G*servaie+ C ndiiile enu%erate p t $i !nl cuite !n % d 2usti$icat sau c %pl tate #i cu alte c ndiii speci$ice ce decur' din destinaia c nstruciei !ncercate. '. <ivelul !ncrcrii de pr * pentru care nu %ai sunt satis$cute c nc %itent c ndiiile de %ai sus este nivelul ei %a(i% e(peri%ental. 1.&.&. ;aza de suprave'here la nivelul de re$erin al !ncrcrii de pr *+ a. <ivelul !ncrcrii de pr * se va %enine c nstant pe t at durata $azei.

*. Se rec %and ca durata %ini% a $azei de suprave'here pentru c nstruciile n i s $ie de+ 1& re pentru c nstruciile %etalice, &1 re pentru c nstruciile din *et n ar%at #i *et n prec %pri%at , 18 re pentru c nstruciile din zidrie sau *et n u# r, :& re pentru c nstruciile din le%n sau %ateriale plastice. Pentru c nstruciile vechi) durata $azei de suprave'here se reduce la 2u%tate. c. =surrile se v r $ace la intervale de ti%p dinainte sta*ilite) %ai dese la !nceputul $azei #i %ai rare la s$!r#itul ei) ur%rindu-se sta*ilizarea de$ r%aiil r c nstruciei !ncercate. Se rec %and ur%t area e#al nare a intervalel r de ti%p+ 0, 0)3; 1, 1)3, &, 3, 1, 8, 1&, &1 re) ap i din &1 !n &1 re. 1.&.3. ;aza de descrcare+ a. 9escrcarea c nstruciei de la nivelul de re$erin al !ncrcrii de pr * p8n la nivelul zer se $ace prin trepte de descrcare) trec8nd !n rdine invers prin acelea#i niveluri inter%ediare ca #i la !ncrcare. *. 9escrcarea c nstruciei se $ace cu aceea#i vitez ca #i !ncrcarea ei. c. Pauzele de c ntr l la nivelurile inter%ediare ale !ncrcrii de pr * v r avea aceea#i durat ca #i la !ncrcare. 1.&.1. ;aza de suprave'here dup descrcare) la nivelul zer al !ncrcrii de pr *+ a. 9urata $azei de suprave'here dup descrcarea c nstruciei se rec %and a $i e'al cu durata $azei de suprave'here la nivelul de re$erin al !ncrcrii de pr *. *. =surrile se v r $ace la acelea#i intervale de ti%p ca #i !n $aza de suprave'here la nivelul de re$erin al !ncrcrii de pr *. 4t p5

%* OR+ANI-AREA I E.ECUTAREA NCERCRII


3.1. /ntrea'a activitate le'at de realizarea !ncercrii !n situ a unei c nstrucii civile sau industriale se va des$#ura su* c nducerea unui r'an de specialitate sta*ilit de c %un ac rd de ctre prile interesate. Prin r'an de specialitate !n sensul STAS 1336-80 se !nele'e unitate care dispune de %i2l acele) cadrele #i e(periena necesar e$ecturii !ncercrii. Hnitile care p t prelua r lul de r'an de specialitate se v r sta*ili de >nstitutul central de cercetare) pr iectare #i directivare !n c nstrucii. 3.&. Gr'anul de specialitate ela* reaz pr iectul !ncercrii) c nduce peraiunile le'ate de realizarea ei practic) prelucreaz datele e(peri%entale #i prezint re$eratul cu c ncluzii asupra rezultatel r !ncercrii. 3.3. Pr iectul !ncercrii tre*uie s cuprind ur%t arele date+ a. @ezultatele studiului preli%inar cu privire la+ e(istena #i cuprinsul pr iectului de e(ecuie) a n tel r sau *reviarului de calcul #i a datel r cu privire la ip tezele de !ncrcare #i la di%ensi narea structurii de rezisten, veri$icarea c nstruciei su* aspectul c resp ndenei cu prevederile de pr iect -alctuire) di%ensiuni. #i al strii 'enerale -de$ecte) $isuri) c r ziune etc.. , !ncercrile au(iliare e$ectuate pentru sta*ilirea caracteristicil r $izic -%ecanice ale %aterialel r din c nstrucie -rezistene) % dul de elasticitate) c e$icientul lui P iss n. cu %et de nedistructive -ultrasunete) scler %etrie. sau pe epruvete !n la* rat r -car te.) precu% #i alte deter%inri -c rectitudinea e(ecutrii suduril r) nituril r) !%*inril r) p zii narea ar%turii) c %p rtarea la %icr seis%e etc.., in$ r%aii asupra eveni%entel r i%p rtante din e(istena c nstruciei care au avut in$luen asupra aptitudinii ei pentru e(pl atare -!n'he pe ti%pul *et nrii) incendii) inundaii) e(pl zii) reparaii) c ns lidri etc.. Aceste in$ r%aii se p t lua din 2urnalul eveni%entel r de la Cartea tehnic a c nstruciei sau de la *ene$iciarul c nstruciei, in$ r%aii d cu%entare din literatura de specialitate asupra un r !ncercri si%ilare cu indicarea sursel r de in$ r%are. Studiul preli%inar se !ncheie cu c ncluzii asupra *iectivel r #i a%pl arei !ncercrii) respectiv dac este necesar !ncercarea un r ele%ente reprezentative) a unei pri sau a ansa%*lului c nstruciei.

*. Sche%ele de !ncrcare reale avute !n vedere pentru !ncercare #i calculul val rii para%etril r ce ur%eaz a $i %surai) pentru intensitile !ncrcril r c respunzt are niveluril r caracteristice ale !ncrcrii de pr *. Sche%ele de !ncrcare reale se e(tra' din n tele de calcul ale pr iectului sau se sta*ilesc de c %un ac rd cu *ene$iciarul) in8nd sea%a de c ndiiile reale de e(pl atare ale c nstruciei, t t !n n tele de calcul se 'sesc #i val rile de e(pl atare ale intensitii !ncrcril r avute !n vedere la pr iectare ca #i eventualii c e$icieni ai !ncrcril r) !n lipsa l r aceste val ri $iind luate din prescripiile !n vi' are. /n calculul val rii para%etril r ce ur%eaz a $i %surai se v r aplica prescripiile de calcul $iciale) iar !n lipsa acest ra alte %et de de calcul c nsiderate adecvate) 2usti$ic!ndu-se $ l sirea l r. c. = dul de realizare al !ncrcrii de suplinire) dac este cazul) #i a !ncrcrii de pr * -sche%e de !ncrcare) nivelurile caracteristice) %i2l ace de !ncrcare) %i2l ace au(iliare.. Se va %eni na dac se ad pt sche%ele de !ncrcare reale sau sche%e de !ncrcare echivalente care s c nduc la apariia acel ra#i val ri ale para%etril r ce ur%eaz a $i %surai cu cele calculate pentru cazul aplicrii sche%el r reale. <ivelurile caracteristice ale !ncrcrii de pr * se deter%in in!nd sea%a de c ndiiile reale de des$#urare a !ncercrii -supra$ee eventual reduse de !ncrcare) trans%isii indirecte ale !ncrcrii prin p8r'hii etc.. #i n t8nd nivelurile de re$erin pe care le echivaleaz, sta*ilirea nu%rului niveluril r caracteristice se $ace c n$ r% prevederil r de la punctul 1.&.1 * #i c. =i2l acele de !ncrcare tre*uie s per%it realizarea niveluril r caracteristice prevzute) prin p si*ilitatea $raci nrii l r !n % d c respunzt r) !n special !n cazul %aterialel r de lestare !n *uci sau c ntainere) #i p si*ilitatea %surrii $iecrui nivel atins cu precizie de I3D din val area pri%ului nivel. Pr iectul tre*uie s c nin plan#ele de e(ecuie pentru disp zitivele neuzuale) ce ur%eaz a $i c n$eci nate !n % d special. d. = dul de realizare a %surril r #i a *servrii c %p rtrii c nstruciei -para%etrii de %surat) distri*uia punctel r de %surare) %i2l acele de %surare) %i2l acele au(iliare.. /n pr iectarea %surril r se v r ale'e para%etrii cei %ai reprezentativi #i l curile !n care ace#tia p t apare cu val area %a(i% caracteriz8nd situaii critice pentru c %p rtarea c nstruciei, %i2l acele de %surare se ale' in8nd sea%a de c ndiiile prevzute la punctul 3.3 #i se precizeaz ca tip de aparat) cu indicarea c ncret a %surii !n care satis$ac c ndiiile cerute) !n cazul siste%el r aut %ate de achizii nare a datel r #i de prelucrare pe *az de pr 'ra% !n chiar ti%pul de des$#urare al !ncercrii) se v r preciza t ate aparatele c %p nente ale lanului de %surare) st care) prelucrare #i a$i#are sau tiprire a rezultatel r. =i2l acele au(iliare s!nt %i2l acele de p zii nare) $i(are #i pr tecie a %i2l acel r de %surare #i ele tre*uie precizate) iar !n cazul !n care s!nt neuzuale) se prezint plan#e de e(ecuie !n vederea c n$eci nrii l r. A%plasarea aparatel r de %surat pe c nstrucii se va preciza pe plan#e) $ l sind si%* lurile prezentate !n ane(a 3. e. 9ia'ra%a !ncrcrii de pr * va avea una din $ r%ele dia'ra%ei din $i'. 1 #i se va !nt c%i pentru $iecare sche% de !ncrcare !n parte) preciz8nd t ate val rile necesare des$#urrii !ncercrii !n dreptul n taiil r respective. $. = dul de r'anizare a lucrril r -echipe de lucru) resp nsa*iliti) le'turi #i c %unicaii) a%plasa%ente de dep zite) ci de circulaie) %suri de c rd nare #i c ntr l. #i 'ra$icul des$#urrii acest ra. Gr'anizarea lucrril r se va re$eri la t ate cele trei etape de lucru le'ate de !ncercare+ pre'tirea !ncercrii) des$#urarea !ncercrii pr priu-zise #i lucrrile de dup !ncercare p!n la predarea re$eratului cu c ncluzii. Pentru etapa de pre'tire a !ncercrii se v r7preciza+ unitatea destinat a c n$eci na disp zitivele speciale de !ncrcare #i cele au(iliare %surril r pe *aza plan#el r de e(ecuie !nt c%ite !n cadrul pr iectului, cantitile de %i2l ace de !ncrcare) %surare #i au(iliare necesare a $i asi'urate !n vederea !ncercrii #i unitatea de la care se pr cur, % dul cu% se asi'ur transp rtul #i dep zitarea la l cul !ncercrii a %i2l acel r de !ncrcare #i %surare) respectiv %i2l acele de transp rt #i echipele de lucru necesare, dep zitarea %i2l acel r de !ncrcare se va $ace !n z ne e(teri are c nstruciei !ncercate sau !n z ne ale acesteia ast$el alese !ne!t s nu in$lueneze starea de de$ r%aie a p riunil r ce ur%eaz a $i !ncrcate #i nici s nu supras licite p riunea pe care s!nt dep zitate, rdinea de % nta2 a disp zitivel r de !ncrcare #i %surare) #i indicaii privind % ntarea l r,

sche%a le'turil r de c %unicaie -tele$ n) inter$ n) radi p rtativ. #i indicaii privind e(ecutarea l r,

Pentru etapa de des$#urare a !ncercrii se v r preciza + c %p nena echipel r de lucru ce e(ecut !ncrcarea de pr * #i resp nsa*ilul cu realizarea !ncrcrii, c %p nena echipel r de lucru ce e(ecut %surrile #i resp nsa*ilul cu realizarea %surril r, c %p nena #i l cul echipei de prelucrare pri%ar a datel r #i resp nsa*ilul cu realizarea prelucrril r, l cul resp nsa*ilului de !ncercarea c nstruciei #i % dul de realizare a le'turil r acestuia cu resp nsa*ilii echipel r de lucru, se rec %and ca resp nsa*ilul de !ncercarea c nstruciei s nu ai*e sarcini de a%nunt) el av!nd resp nsa*ilitatea suprave'herii 'enerale a des$#urrii !ncercrii #i a aprecierii de ansa%*lu a c %p rtrii c nstruciei) pe ti%pul !ncercrii, cile de acces #i circulaie a pers nalului cupat cu realizarea !ncrcrii #i a %surril r. Pentru etapa ulteri ar !ncercrii pr priu-zise, % dul de evacuare #i dispersare a %i2l acel r de !ncrcare #i %surare $ l site la !ncercare, c %p nena echipei de prelucrare a datel r e(peri%entale #i de pre'tire a %aterialel r re$eratului cu c ncluzii #i % dul de prelucrare a datel r -%anual) aut %at.. ?ra$icul des$#urrii lucrril r va cuprinde t ate cele trei etape %eni nate #i va $i detaliat pe lucrri #i zile) ast$el !nc8t s rezulte clar ti%pul t tal #i ti%pul a$ectat $iecrei etape !n parte. Pentru deter%inarea ti%pului #i pers nalului necesar e(ecutrii instalaiil r de %surare #i e$ecturii %surril r) !n ane(a 6 se dau unele n r%e de ti%p rientative. '. =surile de si'uran a !ncercrii #i de pr tecie a %uncii -schele) plat$ r%e) !n'rdiri) instructa2e.) c n$ r% prevederil r punctului 3. Pentru schelele #i plat$ r%ele la e(ecuia cr ra nu se $ l sesc %ateriale uzuale de inventar se v r !nt c%i plan#e de e(ecuie #i % nta2. Se v r ela* ra instruciuni de pr tecie a %uncii adecvate 7 situaiei c ncrete) !n *aza cr ra se va $ace instructa2ul de pr tecie a %uncii cu) pers nalul participant la !ncercare. h. 9evizul lucrril r se !nt c%e#te pentru ansa%*lul peraiunil r din cele trei etape le'ate de !ncercare, de re'ul) r'anul de specialitate detaliaz partea de deviz privind c stul peraiunil r de c nducere 'eneral) de %surare #i *servare) de prelucrare a datel r e(peri%entale) de interpretare a rezultatel r #i !nt c%irea re$eratului cu c ncluzii) pentru restul peraiunil r detalierea devizului revenind *ene$iciarului sau unei uniti de c nstrucii-% nta2 an'a2at c la* rat are. 3.1. A%pl area #i nivelul de detaliere al pr iectului !ncercrii depinde de i%p rtana ei #i se sta*ile#te de c %un ac rd cu *ene$iciarul !ncercrii. 3.3. /n des$#urarea !ncercrii se va ur%ri respectarea prevederil r pr iectului) atenia principal $iind !ndreptat spre sesizarea % %entului !n care c ndiiile de trecere de la un nivel al !ncercrii de pr * la cel i%ediat superi r -punctul 1.&.1.$. nu %ai sunt satis$cute, !n aceast privin e(periena resp nsa*ilului 2 ac un r l h tr!t r. 3.3.1. /nainte de !nceperea !ncercrii se va realiza) dac este cazul) !ncrcarea de suplinire #i se va deter%ina prin %surri !n puncte caracteristice in$luena variaiil r de %ediu a%*iant asupra de$ r%aiei c nstruciei pe peri ad de ti%p de cel puin &1 re) !n vederea sta*ilirii c reciil r necesare pentru separarea e$ectului l r. Se rec %and ca aceste %surri s se e(ecute cu !ntre' ansa%*lul de instalaii de %surat ce se va $ l si la !ncercare) citirea aparatel r $c!ndu-se din r !n r. Pentru a se evita e$ectul !ns ririi asupra rezultatel r %surril r este pre$era*il ca !ncercarea s se $ac pe ti%p n r s sau chiar n aptea. Se v r e(a%ina cu atenie ele%entele c nstruciei ce ur%eaz a $i s licitate !n cursul !ncercrii) %are!nduse pe ele de$ectele e(istente #i !nt c%indu-se un releveu a%nunit al acest ra) pentru a se putea evidenia ev luia l r pe ti%pul !ncrcrii sau apariia un r de$ecte n i, se rec %and e(ecutarea de $ t 'ra$ii asupra strii c nstruciei !nainte de !nceperea !ncercrii.

/nainte de p rnirea !ncercrii pr priu-zise se va c ntr la !n % d %inui s e(istena tutur r c ndiiil r i%puse prin pr iectul !ncercrii) dup care se rec %and un c ntr l al $unci nrii !ntre'ului siste% tehnicr'anizat ric prin e(ecutarea unui ciclu preli%inar de !ncrcare-descrcare p8n la pri%ul nivel al !ncrcrii de pr *. 9up !nlturarea de$icienel r c nstatate cu cazia acestui c ntr l) se !ncepe !ncercarea pr priu-zis dup dia'ra%a !ncercrii. 6a $iecare nivel atins al !ncrcrii de pr * se $ac %surrile prevzute) !ncep8nd de re'ul cu punctele de %surare cu val rile cele %ai %ari !n care se presupune c se p t %ani$esta cu pri ritate e$ecte de insta*ilitate !n c %p rtarea ele%entel r s licitate, t t dat se $ace un c ntr l vizual al de$ectel r) %arc!ndu-se pe cle%ente #i !n releveu pr 'resiunea l r) sau apariia alt ra n i. @ezultatele %surril r se n teaz !n ta*ele c n$ r% % delel r rec %andate !n ane(a :. Bveni%entele i%p rtante din cursul cel r 3 etape ale !ncercrii #i !n special descrierea a%nunit a des$#urrii !ncercrii) cu rezultatele *servrii c %p rtrii c nstruciei !n diversele $aze ale acesteia) se v r !nscrie !ntr-un 2urnal al !ncercrii. Se rec %and e(ecutarea de $ t 'ra$ii pe parcursul !ncercrii) !n special a de$ectel r i%p rtante aprute la diversele niveluri ale !ncrcrii de pr *. 3.3.&. /n cazul apariiei un r $en %ene pericul ase !n ti%pul cre#terii !ncrcrii de pr * de la un nivel la altul sau !n ti%pul $azei de suprave'here la nivelul de re$erin al !ncrcrii de pr *) !ncercarea se pre#te #i se descarc c nstrucia, reluarea !ncercrii se per%ite nu%ai dup analiza cauzel r apariiei $en %enel r #i luarea %suril r c respunzt are. 3.3.3. @ezultatele %surril r #i ale *servrii c %p rtrii c nstruciei pe ti%pul !ncercrii se str!n' !ntr-un d sar al !ncercrii) care se pstreaz la unitatea ce a e$ectuat !ncercarea pe durat de 10 ani. 9 sarul) care va avea $ilele nu%er tate #i se%nate $iecare !n parte de ctre resp nsa*ilul !ncercrii) va $i prevzut cu * rder u #i para$at. /n cazul unui v lu% %are de d cu%ente se v r !nt c%i %ai %ulte d sare nu%er tate. 4t p5

6* MSURI DE SI+URAN
6.1. 6a rice !ncercare prin !ncrcare tre*uie prevenit deteri rarea c nstruciei !n ur%a cedrii ei pre%ature, de ase%enea tre*uie pr te2at pers nalul e(peri%entel r de e$ectele pericul ase ale acestei deteri rri. 6.1.1. Pentru li%itarea deteri rrii c nstruciei !n ti%pul !ncercrii se rec %and prevederea de ele%ente de spri2inire di%ensi nate #i % ntate ast$el !ne!t aciunea pril r c nstruciei care s-ar putea deteri ra s $ie preluate de acestea !n % d si'ur) $r !ns a !%piedica de$ r%aia li*er a c nstruciei !n li%itele prevzute de des$#urarea n r%al a !ncercrii. 6.1.&. Pentru pr tecia pers nalului #i a aparatel r de %surare $ l site la !ncercare se v r prevedea plat$ r%e) !n'rdiri) schele) plase #i se v r respecta t ate %surile prevzute de n r%ele de securitate a %uncii speci$ice activitii de !ncercare. 6.&. Se interzice accesul pers anel r strine de pers nalul e(peri%entat r an'a2at la !ncercare !n z na e$ecturii acesteia, !n sc pul deter%inrii z nei de interdicie a accesului) aceasta va $i prevzut cu !n'rdiri vizi*ile) iar cile p si*ile de acces v r $i prevzute cu t*lie purt!nd inscripia ACCBSH6 ><TB@J>S - /<CB@CA@B /< CH@S - PB@>CG6 9B ACC>9B<TB". 63. Se va asi'ura paza c ntinu a aparatel r #i disp zitivel r #i a z nei de !ncercare interzis accesului pu*lic prin pers nal de paz special instruit) care va $i pus la disp ziie de *ene$iciarul !ncercrii. 6.1. Se v r lua %suri de prevenire sau de !nlturare a supra!ncrcrii accidentale a c nstruciei pe ti%pul aplicrii !ncrcrii de pr *) descrc8ndu-se la nev ie p!n la !nlturarea supra!ncrcril r aprute. 4t p5

/* APRECIEREA RE-ULTATELOR NCERCRII


:.1. Aprecierea rezultatel r !ncercrii se $ace !n *aza analizei datel r *inute din %surri #i *servarea c %p rtrii c nstruciei pe ti%pul !ncercrii dup prelucrarea l r preala*il -siste%atizare) c rectare) veri$icare. #i aducerea la $ r% accesi*il unei interpretri clare -'ra$ice) ta*ele.. 6a prelucrarea datel r e(peri%entale se va ac rda cea %ai %are atenie e$ecturii c reciil r pentru eli%inarea in$luenei $act ril r cli%atici) -te%peratur !ns rire.) $ l sind citirile e$ectuate pe c nstrucia nesupus aciunii !ncrcrii de pr * -de$ r%aii !%piedicate dat rit variaiil r de te%peratur.) ca #i a alt r $act ri speci$ici instalaiil r de %surare -de e(e%plu in$luena lun'i%ii ca*luril r la instalaiile de %surare cu traduct are electr tens %etrice rezistive..

Se rec %and $ l sirea siste%el r aut %ate de achizii nare a datel r #i de prelucrare a acest ra pe %ini rdinat are pe *az de pr 'ra% cu tiprirea datel r ci$rice sau !nre'istrarea l r anal 'ic. Prelucrarea aut %at a datel r se p ate $ace #i pe *az de pr 'ra%e speciale la centrele de calcul terit riale. :.&. Aprecierea se va re$eri la d u aspecte principale+ a. caracterizarea aptitudinii pentru e(pl atare a c nstruciei !ncercate su* aciunea !ncrcril r % delate prin !ncrcarea de pr * , *. p si*ilitatea e(tinderii acestei caracterizri pentru aciuni ne% delate prin !ncrcarea de pr *. :.&.1. C nstrucia !ncercat este c nsiderat apt pentru e(pl atare pentru aciunea !ncrcril r % delate prin !ncrcarea de pr * dac s!nt satis$cute !n % d c nc %itent ur%t arele trei c ndiii+ a. nivelul %a(i% al !ncrcrii de pr * deter%inat e(peri%ental c respunde cu nivelul ei %a(i% predeter%inat) sau a dep#it nivelul de re$erin cu cantitate ce satis$ace e(i'enele i%puse prin *iectivele !ncercrii, *. !n ti%pul $azei de suprave'here la nivelul de re$erin al !ncrcrii de pr * nu au aprut $en %ene pericul ase pentru) rezistena #i sta*ilitatea c nstruciei, c. val area rap rtului dintre de$ r%aiile re%anente la s$8r#itul $azei de suprave'here la nivelul zer al !ncrcrii de pr * #i de$ r%aiile %a(i%e din $aza de suprave'here la nivelul ei de re$erin se !nscrie !n val rile li%it indicate !n ta*elul : -punctul 1.&.1.$.. /n cazul !ndeplinirii acest r c ndiii) aptitudinea pentru e(pl atare a c nstruciei !ncercate se p ate caracteriza 'l *al prin c e$icientul de asi'urare al aptitudinii pentru e(pl atare) $ l sind n iunile de rezerv de si'uran #i rezerv de de$ r%a*ilitate pentru !ncrcrile avute !n vedere) cu c e$icienii respectivi. C e$icientul de asi'urare al aptitudinii pentru e(pl atare este rap rtul !ntre nivelul %a(i% e(peri%ental #i nivelul de re$erin al !ncrcrii de pr *, nivelul %a(i% e(peri%ental p ate $i c ndii nat de atin'erea strii li%it de de$ r%aie -atin'erea val ril r de e(pl atare ale de$ r%aiil r.) identi$ic!ndu-se ast$el cu c e$icientul rezervei de de$ r%a*ilitate) sau p ate $i c ndii nat de atin'erea strii li%it a c %p rtrii elastice de ansa%*lu sta*ilizate -c nstrucia !nre'istreaz cre#teri c ninue de de$ r%aie t tal #i re%anent la cicluri de !ncrcare-descrcare repetate la acela#i nivel al !ncrcrii de pr *.) identi$ic8nduse ast$el cu c e$icientul rezervei de si'uran. /n ti%p ce starea li%it de de$ r%aie p ate $i dep#it !n anu%ite cazuri) spre a a$la #i starea li%it a c %p rtrii elastice de ansa%*lu sta*ilizate a c nstruciei !ncercate) aceasta din ur% nu p ate $i dep#it !n nici un caz) li%it!nd !n % d a*s lut nivelul %a(i% e(peri%ental al !ncrcrii de pr *. Pentru a declara c nstrucie apt pentru e(pl atare tre*uie ca ea s prezinte anu%it rezerv de de$ r%a*ilitate #i anu%it rezerv de si'uran) respectiv ca cei d i c e$icieni s $ie supraunitari. /n ane(a 8 se prezint unele indicaii rientative privind val rile de e(pl atare ale para%etril r ce p t caracteriza li%ita de de$ r%a*ilitate a c nstruciil r civile #i industriale. :.3. Aprecierea rezultatel r !ncercrii su* aspectul p si*ilitii e(tinderii caracterizrii de apt pentru e(pl atare" pentru aciuni ne% delate prin !ncrcarea de pr * se $ace !n c nte(tul cun #tinel r 'enerale asupra c %p rtrii !n e(pl atare a un r c nstrucii si%ilare) sau prin calcul. :.1. Pentru c nstruciile la care e(ist pr iect) respectiv n te de calcul) precu% #i pentru c nstruciile ce p t $i supuse unei veri$icri c ncludente prin calcul) aprecierea rezultatel r !ncercrii se va re$eri !n % d *li'at riu #i la c relaia 2ntre val rile calculate #i cele %surate ale para%etril r supu#i *servrii) analiz8ndu-se cauzele pr *a*ile ale eventualel r nec nc rdane. /n calculul val ril r para%etril r supu#i %surrii se v r $ l si %et dele de calcul $icializate prin prescripii sau alte %et de) r lul acestei c %paraii $iind de veri$icare a validitii a-cest ra #i de e(trap lare cu a2ut rul l r a rezultatel r !ncercrii. 4t p5

8* PRE-ENTAREA RE-ULTATELOR NCERCRII


8.1. @ezultatele !ncercrii se v r prezenta su* $ r%a unui re$erat cu c ncluzii care va cuprinde+ - date 'enerale -denu%irea *ene$iciarului !ncercrii #i nu%rul c ntractului) denu%irea #i l calizarea c nstruciei !ncercate) precizarea ele%entel r sau prii de c nstrucie supus !ncercrii) *iectivele !ncercrii) denu%irea #i adresa r'anului de specialitate) nu%ele pers anel r ce au participat la !ncercare #i resp nsa*ilitile avute., - rezultatele studiului preli%inar #i datele iniiale luate !n c nsideraie -veri$icri de pr iect #i teren) d cu%entaie) sche%e de !ncercare) val ri calculate ale para%etril r supu#i *servrii.,

- % dul de realizare al !ncrcrii de suplinire #i de pr *, - % dul de realizare al %surril r, - % dul de r'anizare al lucrril r, - rezultatele %surril r #i al *servrii c %p rtrii c nstruciei pe ti%pul !ncercrii #i analiza l r, - c ncluzii asupra aptitudinii pentru e(pl atare a c nstruciei !ncercate #i pr puneri de %suri. 8.&. @e$eratul cu c ncluzii se va !nt c%i !n patru e(e%plare repartizate unul la *ene$iciarul de c ntract) unul la r'anul de specialitate #i d u la Cartea tehnic a c nstruciei. 4t p5 A<BKA 1

E.EMPLE CONSTRUCTIVE DE NCRCARE PENTRU SISTEME CONSTRUCTIVE PE MAI MULTE REA-EME


1. ?rinzi c ntinue

&. Plan#ee c ntinue 'rinzi principale) secundare #i st8lpi

3. Cadre

4t p5 A<BKA &

E.EMPLE DE MI0LOACE DE NCRCARE-DESCRCARE LA NCERCAREA IN SITU A CONSTRUCIILOR CIVILE I INDUSTRIALE

1* n 1( !(2! &ni34(5 di)"(i6&i"1 & 5!"2(i!72 8n 6& 19i '2 &n '7!n:2&

$* n 1( !(2! &ni34(5 di)"(i6&i"1 ! &n&i ! 4'2(i: 8n '!n"1 & !'1 8n 6!;in

3* n 1( !(2! &n2i 32(52 d2 ! 4'2(i: & '7!"34(52 )&)'2nd!"2 a L pentru !ncrcarea de pe ac peri# * L pentru !ncrcarea din 'rinzi rulante c L pentru !ncrcare riz ntal

,* In)"!7!9i2 d2 8n 1( !(2 & !'1 )&6 '(2)i&n2 ! &n&i (2;2(#4(

%* n ( !(2! &n&i )"<7' & !=&"4(&7 &n&i "(47i&

6* n 1( !(2! &n2i >(in;i & !=&"4(&7 '(2)274(

/* In)"!7!9i2 d2 8n 1( !(2-d2) 1( !(2 "272 45!nd!"1 & '7!"34(52 2"!=!"2 )&)'2nd!"2 ! 9i4n!"2 ?id(!&7i

8* In)"!7!9i2 d2 8n 1( !(2-d2) 1( !(2 & !'1 "272 45!nd!"1 4t p5 A<BKA 3

INDICAII ORIENTATIVE PENTRU AMPLASAREA PUNCTELOR DE MSURARE LA NCERCAREA N SITU A CONSTRUCIILOR CIVILE I INDUSTRIALE
1. ?rinzi si%plu reze%ate+ %ini%%+ s'eata la %i2l cul deschiderii supli%entar+ s'eile la s$erturile deschiderii) a#ezarea reazi%el r) de$ r%aii speci$ice !n seciunea din %i2l cul dechiderii. &. ?rinzi c ntinue) ri'le de cadru+ %inu%u%+ s'eata la %i2l cul dechiderii) de$ r%aii speci$ice !n seciunile de la %i2l cul deschiderii #i la capete supli%entar+ r tiri !n seciunile de capt) $ re !n reazi%e 3. Plci+ %ini%u%+ s'eata !n centrul plcii supli%entar+ s'eile la s$erturile deschideril r pe cele d u a(e principale) de$ r%aii speci$ice la intervale e'ale pe cele d u a(e) a#ezarea reazi%el r 1. Plan#ee dal) plan#ee cu 'rinzi+ %ini%u%+ s'eata !n centrul plcil r #i la %i2l cul deschiderii 'rinzil r supli%entar+ de$ r%aii speci$ice #i r tiri !n seciunile de l8n' reazi%e 3. St8lpi+ %ini%u%+ de$ r%aii speci$ice !n seciuni la %i2l cul !nli%ii #i la capete) s'eata la %i2l cul !nli%ii pe d u direcii rt ' nale supli%entar+ s'ei la s$erturile !nli%ii pe d u direcii rt ' nale) scurtarea de ansa%*lu 6. Perei+ %ini%u%+ de$ r%aii speci$ice !n puncte e'al distanate la %i2l cul !nli%ii #i la s$erturi supli%entar+ s'ei la %i2l cul !nli%ii) r tiri pe peri%etru) % di$icarea lun'i%ii laturil r #i a dia' nalel r :. Ac peri#uri -inclusiv cu arce #i p8nze su*iri.+ %ini%u%+ s'ei pe una sau d u a(e principale %ediane !n puncte e'al distanate supli%entar+ de$ r%aii speci$ice #i r tiri pe acelea#i a(e #i puncte) a#ezarea reazi%el r) $ re !n reazi%e sau tirani 8. ?rinzi cu z*rele+ %ini%u%+ s'eata la %i2l cul deschiderii supli%entar+ s'ei la s$erturile deschiderii) de$ r%aii speci$ice !n seciunile de %i2l c #i de capt ale *arel r cel r %ai s licitate) s'ei de deplasare la %i2l cul deschiderii F. C nstrucii zvelte -turnuri) c #uri de $u%.+ %ini%u%+ s'ei la v8r$) r tirea $undaie supli%entar+ s'ei la nivelele inter%ediare) de$ r%aii speci$ice la acelea#i nivele 10. Sil zuri) rezerv are+

%ini%u%+ de$ r%aii speci$ice !n puncte e'al distanate de-a lun'ul un r linii caracteristice -direct are L 'enerat are) %eridiane - paralele. supli%entar+ de$ r%aii speci$ice !n z ne cu c ncentrri de e$ rturi -c ntacte !ntre celule) reazi%e.) valizri. 4t p5 A<BKA 1

MI0LOACE DE MSURARE UTILI-A@ILE LA NCERCAREA N SITU A CONSTRUCIILOR CIVILE I INDUSTRIALE APRODUSE R*S*R*B
9enu%irea aparaturii Pr duct r 'eneric c %ercial

=ri%ea de %surat

9 %eniu de %surare

Sensi*ilitate precizie

G*servaii

&

1 >nstitutul nai nal de %etr l 'ie Mucure#ti 6a* rat r Ti%i# ara Str. Crizante%el r nr. 61 Ti%i# ara 1F00 Nudeul Ti%i#

; ra

9 z de $ r cu TB@

Traduct r dina% %etric rezistiv la c %presiune

30 t$.

&000 C0C

C d 381 :11

Traduct r dina% %etric rezistiv la traciunec %presiune Traduct r de tip %a'net elastic pt. %surarea $ rel r !n re'i% static

>de%

3) 10) &0) 100) &00 A< &000 C0C

C d 381 :11 C d 136 131

Traduct r de $ r %a'net elastic

>nstitutul de cercetri #i pr iectri Blectr putereO Calea Mucure#ti <r. 111 1100 Crai va) Nudeul 9 l2

130 A$ -0)3D. 300 A$ 300 A$

Se livreaz tra-duct rul !%preun cu sursa de ali%entare, necesit aparate de %surat. Pre in$ r%ativ 33000 -13000 lei

Presiune

=an %etru

=an %etru industrial 60 %%

/ntreprinderea de aparate de %sur #i c ntr l Str. =etalur'iei) nr. & 6300 Caslui Nudeul Caslui

dup tip C d 381 3&0 9ia%etrul cadranului 60 %% &)3, 1, 6, 10, 16, &3, 10, 60, 100, 160, &30 *ari ;ilet de rac rd = 1&(1)3 -cl. &)3. 9ia%etrul cadranului 100 %% ;ilet de rac rd --1 *ar. -cl. &)3. = 1&(1)3 C d 381 111 Se $ l se#te cu $ir de invar 0)& %% #i 'reutate de !ntindere de &00 '. Se e(e-cut la c %and cu disp zitiv de $i(are la sativ &00 %% -neli%itat prin repetare. Pre in$ r%ativ 800 lei C d 381 111

Cacu%etru 100 %%

>de%

9e$ r%aii relative

C %parat r cu $ir

C %parat r cu r l #i $ir

/ntreprinderea %ecanic $in Str. P pa 6azr nr. F :8:83 Mucure#ti

0)1 %%

C %parat r cu ti2

C %parat r 60 %%

>de% 10 %% >nstitutul p litehnic PTraian CuiaO L 0)01 %% Pre in$ r%ativ 300 lei Traduct r de c ntact % ntat cu

Traduct r inductiv

Traduct r

30 %%

- D.

de deplasare

inductiv de deplasare

Secia de pr t tipuri #i %icr pr ducie cu pr $il %ecanic #i electric Md. =ihai /ntreprinderea de ele%ente pneu%atice #i aparate de %sur. Calea @epu*licii <r. 3&0 M8rlad 6100 Nudeul M8rlad &00 %% 0)1 %%

%an# ane <ecesit punte electr nic de %surare. C d 381 111 Se $ l sesc la %surarea dis-tenel r !ntre re-pere $i(e pentru deschideri de r sturi #i $isuri

9istane) deschideri

Qu*ler

Qu*ler de e(teri r

9istane) deschideri 9istane) deschideri

=icr %etru

=icr %etru de e(teri r

>de% 30 %% /ntreprinderea ptic @ %8n >G@->> Md. > n Qulea &8: :1383 Mucure#ti 0)01 %%

>de% C d 386 300 =rire 10( ; l se#te la *-servarea $isuril r #i a deschiderii acest ra cu a2ut rul ri'lei de $isuri C d 136131

6up

6up de citit cu %8ner $i(

6up

6up de %sur

ide% =ri%ea 10( Pre in$ r%ativ &0: lei

0)1 %%

9e$ r%aii speci$ice

Traduct r eletr tens %etric rezistiv -TB@.

Traduct r eletr tens %etric rezistiv -TB@.

>nstitutul de cercetri !n c nstrucii #i ec n %ia c nstruciil r><CB@C Q s. Panteli% n nr. &66 :F611 Mucure#ti

C d 136 131 1D 0)1 %0% 6un'i%ea *azei de %surare+ 3, 10, &0, 30, 80, 100 % @ezistena electric %edie 1&0 c nstana de cali*rare %edie+ & Sup rt de h8rtie Pre+ 10 lei

9e$ r%aii speci$ice

>nstalaie de %surare electr tens %etric cu -TB@.

Tens %etru cu a$i#are anal 'ic <.&3011.&1 Tens %etru cu a$i#are nu%eric <.&3011.38.&1 Tens %etru cu c %utare pe 1& pct. de %-sur #i a$i#are nu%eric <.&3011.131.&3

/ntreprinderea de aparate electr nice de %sur #i industriale Q s. ;a*rica de 'luc z nr. F-11 :810 Mucure#ti

C d 381 :11 Tipul <.&3 011.&1 #i <.&3011. 38.&1 pt 1 punct de %surare. Se p t c necta TB@ cu @R30... 100000 %0% !n 10 scri de sensi*ilitate 1000 Tensiunea punii de traduct are 1-&-1-8 Ce$ C d383 &00 &00...600C 10C Pre in$ r%ativ &3 lei Se pr cur

Te%peTer% %etru ratur Ter% %etru de ca%er

>.S. Bpru*eta Str. Papaz 'lu 9u%itru nr. 31 :1&31 Mucure#ti

din c %er

Te%peTer% %etru ratur

Ter% %etru industrial <. &F01

>nstitutul de cercetri #i pr iectri electr nice->CB Calea ;l reasca <r. 16F :F61& Mucure#ti 100... &000C !n patru scri >nstitutul nai nal de %etr l 'ie Q s. Citan L M8rze#ti nr. 11 :F61& Mucure#ti - &D.

C d 383 &00 =s ar prin c ntact cu s lide #i lichide cu a2ut rul ter%ist ril r din s nde, c %pus din s nde #i aparate de %surat C d 136131 =s ar te%peraturi de c ntact cu s nde. Se pr duce la c %and. Pre in$ r%ativ 1000 lei

Trus de te%peratur

&00... 3000C 3000.. 3000C -&)3D.

H%iditate

Si'r %etru

Si'r %etru electr nic

/ntreprinderea de aparate #i utila2 pentru cercetare Str. ;a*riciii nr.1: :8:30 Mucure#ri &&D... FFDHr - &DHr.

C d 3818:& Pre in$ r%ativ 1&000 lei

4t p5 A<BKA 3

4t p5 A<BKA 6

NORME ORIENTATIVE DE TIMP PENTRU E.ECUTAREA INSTALAIILOR DE MSURAT I A MSURRILOR LA NCERCAREA IN SITU A CONSTRUCIILOR CIVILE I INDUSTRIALE
A. B(ecutarea instalaiil r de %surare 1. = ntarea unui c %parat r -cu ti2 sau cu $ir. !n c ndiii n r%ale de lucru) respectiv la nivelul terenului #i av8nd la disp ziie stativele necesare 101T 10& r &. = ntarea reperel r pentru un clin %etru a% vi*il !n ele%ente $inite -$ rarea 'uril r) p zii nare) $i(are. 1 - & re 3. = ntarea unui reper t p 'ra$ic !n ele%ente $inite -$ rarea 'uril r) p zii nare) $i(are. 10& - 1 r 1. = ntarea unui traduct r electr tens %etric rezistiv pe supra$aa ele%entel r $inite -ale'ere) veri$icare) lipire) iz lare) le'are !n circuit) rac rdare la aparate) c ntr lul % nta2ului. 1T1 10& re 3. = ntarea unui traduct r electr tens %etric cu c ard vi*rant cu sup rii c rzii !n'l *ai !n ele%entul $init -$ rare) p zii nare) $i(are) !ntindere c ard) veri$icare. 1T1 10& re 6. = ntarea unui dina% %etru sau d ze de $ r electrice 101T10& r :. = ntarea unui %an %etru sau d ze de presiune pentru $luide 101T 10& r. 8. = ntarea unei d ze de presiune de c ntact sau de interi r su* talpa $undaiei sau !n %asiv 10&T 1 r M. B(ecutarea %surril r 1. Citirea indicaiil r unui c %parat r #i n tarea rezultatului citirii. 10-&0 s &. Sta*ilirea #i n tarea val rii %edii din trei citiri e$ectuate cu de$ r%etrul sau clin %etrul a% vi*il 1T& %in. 3. Citirea unui punct de %surare electr tens %etric la c %utarea %anual #i n tarea c nc %itent a val rii citite 13T30 s 1. Citirea unui punct de %surare electr tens %etric la c %utarea #i !nre'istrarea aut %at a val ril r 0)&T1 s 3. Citirea unui punct cu aparate t p 'ra$ice 3 L 10 %in 4t p5 A<BKA :

TA@ELE RECOMANDATE PENTRU NSCRIEREA I PRELUCRAREA PRIMARA MANUAL A RE-ULTATELOR MSURRILOR I O@SERVRII COMPORTRII CONSTRUCIILOR CIVILE I INDUSTRIALE LA NCERCAREA LOR IN SITU
A* E#id2n9! 8n 1( 1(i74( Hnitatea /ncercarea BC>9B<UA /<CV@CV@>6G@ Gra 9ata > T > B t0 C <>P reale de pr * /ncrcri

&

>ndicaii de c %pletare+ /n c l ana 1 se n teaz ziua) luna #i anul e$ecturii !ncrcrii. /n c l ana & #i 3 se n teaz ra #i %inutul !nceperii !ncrcrii ->. #i a ter%inrii ei -T.. /n c l ana 4 i 5 se n teaz te%peratura interi ar ->. #i e(teri ar -B. c nstruciei !ncercate. /n c l ana 6 se n teaz nivelul !ncrcrii de pr * p8n la care se e$ectueaz !ncrcarea sau descrcarea c nstruciei rap rtat la nivelul de re$erin al !ncrcrii de pr * c nsiderat >. 9e e(e%plu 0)&3 !nsea%n c nivelul p8n la care se $ace !ncercarea reprezint un s$ert din nivelul de re$erin al !ncrcrii de pr *) !n c l ana : se n teaz nivelul !ncrcrii reale iar !n c l ana 8 nivelul c respunzt r al !ncrcrii de pr * dup care se c nduce !ncercarea. 9e e(e%plu) pentru nivelul relativ de 0)&3) nivelul !ncrcrii reale pe un plan#eu p ate $i 30 da<0% &) iar nivelul !ncrcrii de pr * de 60 da<0%& dat rit supra$eei reduse pe care se aplic. /n cazul realizrii unui nivel de !ncrcare cu %ai %ulte %i2l ace de !ncrcare c ncentrate -de e(e%plu prese sau plat$ r%e. ce trans%it val ri di$erite) c l anele : #i 8 se !%part !ntr-un nu%r c respunzt r de su*c l ane. @* E#id2n9! 51)&(1"4(i74( Hnitatea /ncercarea

EVIDENA MSURTORILOR DE &

PH<CTH6 9B =VSH@A@B <>P 1 & n

G*s >ndicaii de c %pletare. W. Se c %pleteaz natura $en %enului %surat -tasare) de$ r%aie) r tire) te%peratur etc.. WW. Se c %pleteaz tipul de aparat de %surare $ l sit. /n c l ana NIp se !nscriu val rile succesive ale nivelel r relative ale !ncrcrii de pr * c relate cu cele !nscrise !n $ r%ularul de evidena !ncrcril r.

/n c l ana C se n teaz val rile citiril r pe aparate e$ectuate la nivelul respectiv, !n cazul repetrii citiril r la acela#i nivel) acesta se repet !n c l ana NIp at8t !n $ r%ularul de eviden a !ncrcril r) unde se % di$ic d ar datele din c l anele 1 T 3) c8t #i !n $ r%ularul de eviden a %surril r. /n c l ana AC se calculeaz di$erenele dintre citirile succesive. /n c l ana SAC se calculeaz su%a di$erenel r citiril r c nsecutive. Pe linia G*servaie se p t !nscrie *servaiile $cute eventual cu privire la val rile de se*ite aprute pe parcursul citiril r la vreunul din punctele de %surare. 4t p5 A<BKA 8

INDICAII ORIENTATIVE PRIVIND VALORILE DE E.PLOATARE PENTRU PARAMETRII CE POT CARACTERI-A COMPORTAREA UNEI CONSTRUCII CIVILE SAU INDUSTRIALE NCERCAT N SITU CU NCRCRI STATICE CB
Ble%entul de c nstrucie #i para%etrul %surat Particularizri #i % tivarea reastriciil r Cal area de e(pl atare

1 Plan#ee, s'eata %a(i% din !nc v iere $ pe direcia deschiderii %a(i%e 6

& de ac peri# care dreneaz apa netencuite) sau sup rt8nd perei te%p rari sensi*ili la !nc v iere tencuite) sau sup rt8nd perei desprit ri sensi*ili la !nc v ierea plan#eului sup rt8nd activiti 'enerat are de scilaii -'i%anstic) dans. sup rt8nd transp rt de cale $erat !n'ust n r%al sup rtnd utila2e sensi*ile la % di$icarea p ziiei !n ur%a !nc v ierii !n plan#eele curente

3 $06 10&30

$06 10&30

$06 10330

$06 10800

$06 10100 $06 10600 $06 indicat de pr duct rul de utila2

?rinzi, s'eata

$06 10100

%a(i% din !nc v iere $ pe direcia deschiderii %a(i%e 6

ale cldiril r civile #i industriale sup rt8nd calea de rulare a 'rinzil r sau p duril r rulante %anuale electrice

$06 10300 $06 1060010:00

Cldiri civile #i industriale, deplasarea %a(i% la v8r$ul cldirii #i pe nivel - h. Ble%ente din *et n ar%at ad%ise a $isura, deschiderea $isurii $

cldiri cu !nli%e t tal S #i !nli%ea nivelului h

0S 10300 -h. 1 %%

!n %ediu e(teri r nea'resiv !n %ediu interi r nea'resiv

$ 0)& %% $ 0)3 %%

W. Cal rile prezentate se re$er la c %p rtarea c nstruciei !ncercate su* e$ectul !ncrcrii t tale din ti%pul !ncercrii -'reutatea pr prie plus !ncrcarea de pr *..