Sunteți pe pagina 1din 8

INVESTIGAREA UMIDITII CLDIRILOR IN SITU ETAP NECESAR PENTRU MODERNIZAREA ACESTORA

c. s. fiz. Monic C!EREC!ES "# c. $. III fiz. P%&'( PUTINA )


1

Institutul Naional de Cercetare n Construcii - INCERC Iai, putina_monica@yahoo.com Institutul Naional de Cercetare n Construcii - INCERC Iai

In&'o*(c%'% !ene"iciind de di#erse $rade de protecie termic%, datorit% construirii n di"erite perioade, dar n $eneral insu"iciente, "ondul de locuine e&istent n Rom'nia tre(uie s% constituie o(iectul unei aciuni necesare de rea(ilitare termotehnic% n scopul ridic%rii calit%ii con"ortului interior i reducerii consumului de ener$ie. )e$islaia i normati#ele adoptate de Rom'nia n pri#ina reducerii consumurilor de ener$ie n cl%dirile noi, dar i n cele de*a e&istente, sunt n concordan% cu politica dus% de +E n acest domeniu. ,n conte&tul creat de strate$ia de-#olt%rii dura(ile, n care se pune accent pe promo#area e"icienei i a utili-%rii raionale a ener$iei la ni#elul cl%dirilor, pro(lemele eseniale care r%m'n sunt le$ate de nceperea e"ecti#% i pe scar% lar$% a aciunilor de e&perti-are . auditare, in#esti$are /in situ0 i de rea(ilitare termic% a cl%dirilor. ,n cadrul studiilor pentru asi$urarea con"ortului termic i reducerea consumurilor ener$etice, pre-int% interes cercet%rile e"ectuate pe cl%diri n e&ploatare. +na din marile pro(leme cu care s-au con"runtat i nc% se con"runt% cl%dirile din "ondul locati# e&istent n ara noastr% i chiar pe plan mondial, o constituie umiditatea sta(ilit% n elementele de construcie. Cercetarea /in situ0 a acestui parametru termo"i-ic are o importan% deose(it% n in#esti$area an#elopei cl%dirilor datorit% impactului asupra per"ormanei de i-olare i dura(ilit%ii construciilor. 1ro(lemele comport%rii construciilor i a aptitudinii lor pentru e&ploatare sunt de interes ma*or, nu numai pentru specialitii din construcii, dar i pentru ntrea$a populaie a %rii, cunoaterea lor i corecta re-ol#are "iind necesare pentru satis"acerea cerinelor de si$uran%, con"ort i economie de ener$ie ale societ%ii contemporane. ). In+%s&i,-'i in si&( Cl%dirile, dup% cum tim, sunt o(iecte materiale create i destinate a satis"ace anumite cerine ale celor ce le-au e&ecutat, ocup'nd un loc esenial. 2paiul neocupat de construcie "ormea-% mediul ei am(iant, interior i e&terior, de care se delimitea-% prin supra"eele sale. Cu acest mediu, dar i cu sine ns%i, construcia se $%sete n relaii continue de interaciune pe tot parcursul e&istenei sale 314. In#esti$area din punct de #edere termotehnic a cl%dirilor e&istente urm%rete, n $eneral5 - m%sur%tori pe unele -one ale an#elopei cl%dirii, nre$istr%ri ale temperaturii i 1

".

umidit%ii relati#e ale aerului6 - e&istena de$rad%rilor datorit% unor cau-e e&terioare sau interioare6 - identi"icarea -onelor a"ectate de condens sau muce$ai, e&istena in"iltraiilor de ap%6 - o(ser#area la parter sau su(sol a -onelor a"ectate de i$rasie sau in"iltraii de ap%6 - e"ectuarea de calcule termotehnice i corelarea cu alte m%sur%tori i in#esti$aii speci"ice, urmate de recomand%ri de specialitate, pri#ind m%suri de re-ol#are a de"icienelor constatate. +miditatea e&cesi#% n cl%diri determin% deteriorarea elementelor componente i a "inisa*elor decorati#e. 2pecialitii implicai n identi"icarea, mana$ementul i remedierea de$rad%rilor au ca priorit%i5 - o(ser#area e&tinderii ume-elii6 - dia$nosticarea cau-ei pro(lemei6 - monitori-area schim(%rilor n ceea ce pri#ete ni#elul umidit%ii. E&ist% instrumente care r%spund acestor cerine a#'nd ca aplicaii supra#e$herea de (a-%, inspecia de control, m%surarea i monitori-area ni#elului de umiditate i dia$nosticarea cau-elor. 1re#%-ute cu dou% moduri de operare . c%utare i m%surare . acestea #in n spri*inul distin$erii ume-elii de supra"a% i de su( aceasta, in"ormaie esenial% atunci c'nd tre(uie determinat% cau-a pro(lemei. )." M%&o*% .i ins&'(/%n&% *% /-s(' '% $ ' /%&'i0o' &%'/ofizici i c0-*i'i0o' 7iind unul din "actorii cu impact ma*or asupra conducti#it%ii termice a materialelor de construcie, implicit asupra per"ormanei de i-olare termic% a unei cl%diri, umiditatea este un parametru ce necesit% o (un% cunoatere printr-o determinare corect%. 8etodele de m%surare a umidit%ii sunt $rupate n "uncie de principiul de m%surare 3 45 - re-isten% i capacitate electric%, #olta*, (a-ate pe "aptul c% propriet%ile electrice ale materialelor #aria-% cu coninutul de umiditate 9re-istena electric%, constanta dielectric%:6 - microunde, (a-ate pe un principiu similar cu metodele capaciti#e, dar la o "rec#en% mult mai mare. ;ermo$ra"ia n in"rarou i metodele a#'nd la (a-% microundele sunt utili-ate pentru a identi"ica -one cu anomalii de umiditate n an#elopa cl%dirilor. ;estele sunt de o(icei urmate de in#esti$aii in#a-i#e sau monitori-are continu% n #iitor. 7a(ricat n 8area !ritanie, umidometrul 2ur#eymaster, este unul dintre dispo-iti#ele care permite m%surarea ni#elului umidit%ii materialelor de construcie. Cele dou% moduri de operare, c'nd sunt "olosite mpreun%, ameliorea-% considera(il capacitatea utili-atorului pentru a identi"ica e&cesul de umiditate i dia$nosticarea cau-elor pro(lemelor datorate umidit%ii. Cercetarea ntreprins% a recurs la un aparat modern de m%surare /in situ0 a umidit%ii, "iind etalonat n preala(il. <st"el, permite sta(ilirea umidit%ii n orice -on%, e#it'nd

procedeele clasice care presupuneau recoltarea de pro(e i transportarea lor pentru determin%ri n la(orator. ).). E& $%0% /-s('-&o'i0o' %f%c&( &% 2tudiul e"ectuat pe cl%diri situate n -onele climatice II . I= pentru determinarea e"ectelor umidit%ii asupra dura(ilit%ii i per"ormanei de i-olare termic% a cl%dirilor, a constat n parcur$erea urm%toarelor etape 3>45 anali-a elementelor caracteristice pri#ind amplasarea cl%dirii n mediul construit5 - -ona climatic% n care este amplasat% cl%direa6 - orientarea "a% de punctele cardinale6 - distana "a% de cl%dirile n#ecinate i n%limea acestora6 in#esti$area preliminar% a cl%dirii, e"ectuat% prin anali-area documentaiei care a stat la (a-a e&ecuiei cl%dirii i a instalaiilor termice a"erente5 - partiurile de arhitectur%, planuri, schie6 - m%surarea dimensiunilor $eometrice ale elementelor de construcii6 - m%surarea dimensiunilor $olurilor din perei, distana dintre $oluri, n%limea parapeilor6 - structura an#elopei cl%dirii6 - alc%tuirea i materialele care compun elementele de nchidere e&terioar%6 anali-a #i-ual% a st%rii cl%dirii5 - "isuri #i-i(ile6 - de$rad%ri datorit% unor cau-e e&terioare sau interioare6 - e&istena in"iltraiilor de ap%6 - identi"icarea -onelor a"ectate de condens sau muce$ai6 - o(ser#area -onelor a"ectate de i$rasie sau in"iltraii de ap%6 m%sur%tori ale umidit%ii la supra"aa "aadelor corespun-%toare celor patru puncte cardinale5 - m%surarea parametrilor speci"ici e&teriorului cl%dirii 9temperatura aerului, umiditatea aerului, #ite-a #'ntului, $radul de nsorire:6 - m%surarea umidit%ii la supra"aa "aadei, ncep'nd de la (a-a peretelui i continu'nd cu m%sur%tori e"ectuate din 1? n 1? cm p'n% la 1?? . ? cm n%lime6 m%sur%tori ale umidit%ii la interiorul pereilor5 - practicarea $%urilor cu a*utorul unui dispo-iti# de tip (ormain% cu (ur$hiuri cu lun$imea de 9>,@ cm, A,@ cm, 11 cm: B 9C cm, A cm, 11 cm: B 9C cm, A,@ cm, 1 cm: B 9C,@ cm, D cm, 1> cm: B 9@,@ cm, E cm, 1> cm:, n "uncie de structura peretelui i de natura materialelor ce alc%tuiesc elementul de construcie6 - l%sarea unui timp de c'te#a ore ntre practicarea $%urilor i momentul m%sur%torilor, n #ederea re#enirii umidit%ii la #aloarea normal%, nepertur(at% de nc%l-irea local% datorat% "rec%rii (ur$hiului cu materialul de construcie6

>

- introducerea sondelor n $olurile practicate, asi$urarea unui contact intim ntre acestea i material prin ap%sarea uoar% pe e&tremitatea li(er% i e"ectuarea citirilor de date de pe dispaly-ul umidometrului. ).1. C ' c&%'is&ici0% c0-*i'i0o' in+%s&i, &% 8%sur%torile s-au e"ectuat pe > cl%diri indi#iduale, di"erite ca structur%, dar i ca amplasare din punct de #edere al -on%rii climatice. Cl%direa C1 este situat% n =aslui 9-ona climatic% III:, a#'nd pereii alc%tuii din #%l%tuc 9ar$il% cu paie "i(roase:, cu pri din cio(uri de ceramic% spart%. 2ituat% n *ud. !u-%u 9-ona climatic% II:, cl%direa C are pereii de -id%rie din (locuri de ar$il% nears%. 1entru am(ele cl%diri tencuiala este din mortar 9nisip cu #ar i ciment:, pri din nisip cu ciment i "inisare cu soluie din #ar cu pi$ment, aplicat% cu (idineaua sau pompa. ,n ca-ul cl%dirii C>, situat% n *ud. 2ucea#a 9-ona climatic% I=:, structura peretelui se pre-int% ast"el5 -id%rie de c%r%mid% cu tencuial% "inisat% drept, peste care s-a aplicat #ar la#a(il. ;re(uie menionat% "undaia de piatr% cu mortar de ar$il% i acoperirea cu i$l% pentru toate cele trei tipuri de cl%diri.

Figura 1 Msurarea umiditii la suprafaa peretelui nordic i 20 cm nlime (Cldire din zona climatic IV)

Caracteristicile tehnice principale ale cl%dirilor studiate n cele trei -one climatice s-au concreti-at prin sta(ilirea unor in"ormaii re"eritoare la construcia n sine 9tipul cl%dirii, supra"aa locui(il%, num%rul total de unit%i "uncionale, num%rul de ni#eluri ale cl%dirilor: i la instalaia de nc%l-ire interioar%. 2e menionea-% "aptul c% cele > cl%diri in#esti$ate au c'te un ni#el, iar sursa principal% de ener$ie termic% pentru nc%l-ire este com(usti(ilul solid de tip C

lemn. 1erioada construirii cl%dirilor este 1D@? . 1D@ pentru C1, 1D@D . 1DF? pentru C i 1D>E . 1D>D pentru C>.

T 2%0 "3 U/i*i& &% *in +o0(/ /-s(' &- $% &%nc(i 0 4n-05i/% *% 0 2 z $%'%&%0(i 6c/7 C"9"N ? 1? ? >? C? @? F? A? E? D? 1?? 11? 1 ? 1>? 1C? 1@? ?? ,F 1C,D 1>,> 1 ,C 11,E 1?,1 D,> A, 11,@ 1>,> 1@,1 -

&'%i &i$('i *% c0-*i'i *if%'i&%

V 0o'i (/i*i& &% /-s(' &- 687

C)9"N 1 1,E 1E,@ 1@,@ 1@, 1>,1 1 1?, 1?,D 1?,1 D,1 1?,@ D,@ F,1 -

C)9)N 1,C 1D,> 1A,> 1F 1@,@ 1>,F 11,> 1?,F 11,C D,D 11,1 D D,> E,C -

C)91N >A, @,C 1,@ 1 1D,E 1E,1 1F,D 1 ,F 11,F 1 ,A 1?,D 11,> 1?,C E,F -

C19"N 1F 1@, 1>,@ 1C 1> 1 ,D 1?,A 1 ,D 1?,E 11,@ D,A 1?,C 1>,@ 11,C 1>, 1 , -

C19)N 1E,A D 1C,D 1C,1 1C 1> 11,@ 11,F 1 ,@ 11,1 1 , 1?,D 1?,D 1?, 1>,1 1> 11,@

2inte-a datelor a"erente celor trei tipuri de cl%diri, din punct de #edere a umidit%ii acumulate n masa pereilor, con"irm% presupunerea $eneral% con"orm c%reia umiditatea cea mai ridicat% este n interiorul pereilor nordici. 2-a optat atunci pentru reali-area studiului comparati# ntre umidit%ile sta(ilite n pereii nordici, utili-'nd seturile de date ale m%sur%torilor 91 m%sur%toare pentru cl%direa C1, > m%sur%tori pentru cl%direa C i m%sur%tori pentru cl%direa C>:. <nali-'nd i prelucr'nd datele re-ultate n urma m%sur%torilor e"ectuate se pot trasa unele conclu-ii, in'nd ns% cont de "aptul c% studiul s-a e"ectuat n anumite condiii n care tre(uie luai n calcul o serie de "actori cu impact asupra re-ultatelor o(inute.

40

35

30 Umiditatea la suprafata peretelui (%)

25

20

15

C1 - 1N C2 - 1N C2 - 2N C2 - 3N C3 - 1N C3 - 2N

10

0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200 Inaltimea de la baza peretelui (cm)

Figura 2: Profilul umiditii pe faadele nordice a tipuri de cldiri din zone climatice diferite

;re(uie menionat% n primul r'nd perioada anului, i anume aprilie . iulie ??@, precum i in"luena "actorilor climatici, n special a ploii, ntruc't prim%#ara anului trecut, prin e&cepie, a "ost una n care cantit%ile de ap% c%-ute pe m au dep%it n multe locuri media o(inuit%. 8%sur%torile s-au e"ectuat n e&teriorul construciilor, (ene"iciind de condiii meteorolo$ice cu #'nt sla(, cer #aria(il, temperatura aerului e&terior ntre 1D . A ?C i umiditate relati#% a aerului ntre C . >F G 9la orele 1C.?? . 1E.??: 3C4. +n alt "actor deose(it de important i care tre(uie luat n calcul este repre-entat de in"luena cl%dirilor n#ecinate, situate la distane "oarte mici de cl%dirile in#esti$ate, dar i de #e$etaia ar(orescent% din *ur, care de asemenea um(rete poriuni din "aade, contri(uind la o #entilare necorespun-%toare i mai ales mpiedic'nd nsorirea i deci uscarea pereilor. Hradul de e"icien% a colect%rii i scur$erii apei plu#iale de pe acoperi are o mare importan%, e&ist'nd -one n care (urlanele sunt sparte sau nu pot prelua n totalitate apa scurs% de pe acoperi, mai ales n ca-ul ploilor nsemnate cantitati#. 8ai mult, n ca-ul cl%dirilor C i C> se constat% lipsa total% a acestora. ;re(uie luat% n calcul lipsa trotuarelor de la (a-a cl%dirilor, care "a#ori-ea-% acumularea apei e&act l'n$% perei. Iar c'nd acestea e&ist%, sunt n mare parte "isurate n anumite poriuni, datorit% #echimii sau circulaiei. Iesi$ur c% i natura solului pe care sunt amplasate cl%dirile, precum i lipsa proiectelor n e&ecuia "undaiilor, pot "i luate n calcul la e&plicarea umidit%ii sta(ilite n perei. Ieci, cau-ele care au determinat umiditatea sta(ilit% n perei sunt n primul r'nd condensul, in"iltraiile de ap% de la ploi i ascensiunea capilar% din p%m'nt 9i$rasie: n lipsa unor hidroi-olaii e"iciente. F

Con"i$uraia perimetral% a cl%dirilor, cu amplasarea "a% de punctele cardinale sunt "actori care tre(uie menionai n e&plicarea "enomenelor nt'lnite. 1. Conc0(zii . 8odelul %rilor europene de-#oltate ne arat% c% e"orturile "%cute pentru reali-area cl%dirilor cu consumuri ener$etice sc%-ute, s-au (a-at pe pro$resele importante n domeniul materialelor de construcie e"iciente i a tehnolo$iilor de construcie per"ormante. R%m'ne s% "ie i la noi n primul r'nd cunoscute, apoi aplicate cu pricepere. Jric'nd omul a dorit s%-i economiseasc% (anii, iar cei pe care i are s%-i in#esteasc% n lucruri pe care le poate "olosi imediat. < construi cl%diri cu materiale $rele, cu umiditate mare i e&ecutate n timp ndelun$at tre(uie s% aparin% trecutului, deoarece aduce multe insatis"acii, at't constructorului, c't i (ene"iciarului. ,n pre-ent tre(uie e&ecutate lucr%ri cu materiale uoare i "%r% umiditate n e&ces. )a aceasta dat%, n Rom'nia se reali-ea-% ma*oritar construcii clasice din c%r%mid% i (eton, ceea ce implic% multe de-a#anta*e, ca timpul mare de e&ecuie, cantit%i mari de materiale de pus n oper% i de transportat, procese tehnolo$ice umede. Iin studiile reali-ate de autorit%ile n materie de construcii re-ult% c%, n ara noastr%, cl%dirile reali-ate din (eton i c%r%mid% au nceput s% se de$rade-e, rea(ilitarea lor reclam'nd un #olum i mai mare de e&ecuie, care se adau$% la necesitatea strin$ent% de in#estiii n construcii. J tehnolo$ie care s% reduc% aceste de-a#anta*e ar "i at't n "a#oarea constructorului, c't i a (ene"iciarului. Iac% la acestea se adau$% i un pre mai mic, se poate #or(i de mari a#anta*e. Comportarea construciilor este un domeniu "oarte important, deoarece se re"er% la construciile pe locul lor de e&isten%, supuse aciunii a$enilor de mediu natural i tehnolo$ic reali i ndeplinindu-i "unciile lor utilitare con"orm destinaiei dorite. ,n "ond, toat% acti#itatea de cercetare, proiectare i e&ecuie are drept scop tocmai reali-area unor construcii apte de a "i e&ploatate n condiiile date i care s% satis"ac% n cea mai mare m%sur% cerinele (ene"iciarilor. 1e drept cu#'nt, se poate spune c% numai comportarea in situ a construciilor poate s% dea un #erdict #ala(il pri#ind utilitatea re-ultatelor cercet%rilor, si numai comportarea in situ a construciilor poate sa scoat% la i#eal% necesit%ile unor cercet%ri teoretice i aplicati#e pentru a le m(un%t%i r%spunsul la cerinele (ene"iciarilor. Re-ultatele pri#ind umiditatea, cau-ele care o determin% i e&istena sau nu a unor posi(ilit%i de remediere sunt necesare pentru a sta(ili dac% poate a#ea loc o moderni-are 9rea(ilitare: e"icient% sau dac% este mai (ine ca imo(ilul s% "ie demolat. ,n consecin%, "a-a /e&perti-% termic%0 a auditului ener$etic ar tre(ui s% includ% i o in#esti$aie in situ a umidit%ii. 1re-entele cercet%ri, printre puinele e"ectuate n ara noastr%, n -onele climatice II . I=, au urm%rit e#aluarea e"ectelor aciunii de lun$% durat% a umidit%ii de echili(ru asupra dura(ilit%ii i per"ormanei de i-olare termic% a cl%dirilor, n #ederea o(inerii unor date

tehnice cu implicaii n construcia de locuine noi i rea(ilitarea termic% a "ondului construit e&istent. 1relucrarea i anali-a datelor re-ultate n urma m%sur%torilor e"ectuate pe supra"aa pereilor, ncep'nd de la (a-a acestora i p'n% la n%limea de - , ? m, au condus la conclu-ia c% umiditatea la supra"aa pereilor scade cu creterea n%limii. 1este , ? m, n $eneral umiditatea se sta(ilete n *urul unor #alori constante de F . A G, pertur(ate de pre-ena e#entualelor elemente ca atice i sol(ancuri, care um(resc supra"aa pereilor, mpiedic'nd local nsorirea ca pe restul pereilor. ;re(uie menionat "aptul c% umiditatea la supra"a% cunoate #ariaii i n -ona elementelor de t'mpl%rie, mai e&act a "erestrelor pre#%-ute cu per#a-, la care se poate meniona pre-ena "enomenelor anterioare. ,n ceea ce pri#ete interiorul pereilor, m%sur%torile s-au e"ectuat cu a*utorul sondelor de umiditate, n trei puncte repre-entati#e, situate la 1? cm de la (a-a peretelui, respecti# @? cm i 1?? cm. Introducerea sondelor n interior a necesitat e"ectuarea unor $%uri cu ad'ncimi pro$resi#e, n $eneral de > - @ cm, A - D cm i 11 - 1> cm. Conclu-iile pre-entului studiu se re"er% e&clusi# la cl%dirile anali-ate, urm%rind e#idenierea unor aspecte reale, chiar dac% ne$ati#e, n #ederea anali-%rii acestora i e#entual a $%sirii unor soluii pentru remedierea pro(lemelor e&istente. Ieparte de e&actitatea m%sur%torilor e"ectuate n la(orator, unde condiiile climatice 9i nu numai: sunt n $eneral controla(ile, *usteea i e&actitatea #alorilor din pre-entul studiu poate "i desi$ur a"ectat% de erori. :. ;i20io,' fi% 314 7.E.I. Kann, !rmrirea comportrii in situ a construciilor , "ri#una Construciilor$ nr% 2& $ 'ucureti$ 2002( 3 4 8. Nady 2aLd, Moisture Measurement )uide for 'uildin* +n,elope -pplications$ .esearc/ .eport n% 010$ 'uildin* +n,elope and 2tructure Pro*ram$ 3ational .esearc/ Council Canada$ 2004( 3>4 INCERC 7iliala Iai, 2tudiu difereniat pe zone climatice pentru e,aluarea efectelor aciunii de lun* durat a umiditii asupra dura#ilitii i performanei de izolare termic a construciilor% .eferenial pentru protecia construciilor$ M+C$ Ctr% -M".-32 5'0672004( 3C4 8. Heor$escu, H. Rodan, In,esti*area 8in situ9 a cauzelor condensului la cldiri indi,iduale utiliz:nd termo*rafia n infrarou$ .e,ista Construciilor$ fe#ruarie 200;%