Sunteți pe pagina 1din 6

MANAGEMENTUL FINANCIAR FARMACEUTIC Managementul financiar reprezinta un ansamblu prin intermediul carora se fundamenteaza deciziile financiare in contextul realizarii

unor obiective organizationale,formulate printr-o strategie de firma.

CHELTUIELILE ,VENITURILE SI REZULTATELE FINANCIARE Cheltuielile,veniturile si rezultatele financiare fac parte din categoria proceselor economice,care reflecta miscarile si transformarile care au loc in structura interna a patrimoniului. CHELTUIELILE Pentru realizarea obiectivului de activitate o unitate patrimoniala trebuie sa consume resurse de natura materiala ,umana si financiara. Cheltuielile (engl.Expenses ,fr.Depense,Frais charges)reprezinta efortul facut de catre unitatea patrimoniala,in vederea realizarii obiectului de activitate. Cheltuielile se clasifica in functie de natura activitatilor care le genereaza: _cheltuieli de exploatare -cheltuieli exceptionale -cheltuieli financiare

*CHELTUIELILE DE EXPLOATARE:reprezinta consumul de resurse economice,umane,material,financiare necesar pentru indeplinirea obiectivului de activitate,pentru prestarea unor servicii sau pentru executarea unor lucrari. In categoria cheltuielior de exploatare intra urmatoarele: -cheltuieli cu materii prime :reprezinta consumul de materii prime necesar obtinerii de produse,executarii de lucrari sau pentru prestarea unor servicii pentru terti. -cheltuieli cu materialel consumabile:aceasta categorie reflecta consumurile care ajuta la realizarea productiei,respective la desfasurarea obiectului de activitate,la prestarea serviciilor sau la executarea lucrarilor. -cheltuieli cu baracamentele si amenajarile provizorii:aceste elemente se regasesc la nivelul unitatilor de constructii,fiind legate de punerea in aplicare a proiectului de executie si inceperea lucrailor de constructii propriu-zise -cheltuieli privind energia si apa -cheltuieli cu animale si pasarile -cheltuieli privind marfurile:mijloacele economice sau bunurile produse sau achizitionarea in vederea revanzarii se inregistreaza in structura marfurilor. -cheltuieli cu ambalajele:aici se regasesc consumurile de ambalaje refolosibile,achizitionate sau fabricate,destinate produselor vandute si care,in mod temporar ,pot fi pastrate de terti,cu obligatia restituirii conform clauzelor specificate in contractile incheiate. -cheltuieli cu intretinerea si reparatiile -cheltuieli cu redeventele ,locatiile de gestiune si chiriile -cheltuieli cu primele de asigurare -cheltuieli cu studiile si cercetarile

-cheltuieli cu colaboratorii:sunt determinate de salarizarea unor persoane specializate in efectuarea unor lucrari,servicii ,la care unitatea apeleaza la un moment dat -cheltuieli de protocol,reclama si publicitate -cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane -cheltuieli cu deplasari,detasari,transferari -cheltuieli postale si taxele de telecomunicatii -cheltuieli cu alte impozite si taxe:taxa pe valoarea adaugata,impozitul pe cladiri,etc -cheltuieli cu remuneratiile personalului:reprezentate de salariile personalului,sporuri *CHELTUIELI FINANCIARE(fr.Charges financieres,frais financieres;engl.Financial expenses),reprezinta cheltuielile determinate de activitatea financiar-bancara. Grupa cheltuielilor financiare cuprinde urmatoarele: 1.Pierderi din creante legate de participatii:sunt incluse cheltuielile determinate de pierderile care se pot inregistra in legatura cu participatiile ,depozite,garantii platite.Aceste pierderi apar atunci cand participatiile indifferent de natural or nu mai pot fi platite 2.Pierderi din vanzarea titlurilor de plasament reprezinta cheltuieli care apar ca urmare a diferentelor nefavorabile dintr valoare contabila a titlurilor de plasament si pretul de cesiune al actiunilor proprii rascumparate,actiunilor emise de alte unitati,obligatiunile cumparate inclusive dobanzile la obligatiuni si titluri de plasament 4.Pierderi din diferente de curs valutacheltuieli privind dobanzile

5.Cheltuieli privind sconturile acordate:scontul reprezinta un consum generat de prezentarea unor facilitate clientilor sub forma unor reduceri,atunci cand se realizeaza plata anticipate aunor datorii inainte de scadenta. 6.Alte cheltuieli financiare:in aceasta grupa sunt incluse toate cheltuielile de natura financiara neregasite in celelalte grupe care pot sa apara ca urmare a unei prevederi legale sau altor situatii concrete generate de activitatea economica. 7.Cheltuieli privind amortizarile si provizioanele:in aceasta structura de cheltuieli se regasesc provizioanele pentru riscuri si cheltuieli,cheltuielile financiare privind provizioanele pentru deprecieri si cheltuielile financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor.

* CHELTUIELI EXCEPTIONALE(Engl.Extraordinary expenditure,fr.Charges exceptionnels)sunt determinate de operatiuni care nu au un caracter productibil zi de zi si care nu sunt generate de activitatea curenta a unitatii patrimoniale.In categoria cheltuielilor exceptionale intra: 1.In categoria cheltuielilor exceptionale din operatii de gestiune se inregistreaza valoarea despagubirilor,amenzilor si penalitatilor datorate sau platite,valoarea debitorilor insolvabili,pierderi din calamitati inregistrate la materii prime,mat.consumabile,obiective de inventor. 2.In categoria cheltuielilor exceptionale privind operatiile de capital se concretizeaza consumurile determinate din cesiunea imobilizarilor necorporale sau corporale,valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale, corporale sau financiare scoase din evidenta . 3.Cheltuieli exceptionaleprivind amortizarile se refera la consumul exceptional al amortizarilor aferente imobilizarlor aferente imobilizarilor necorporale sau corporale. 4.Cheltuieli exceptionale privind provizioanele se refera la valoarea provizioanelor care se constituie,in conditii exceptionale pentru provizioanele

reglementate ,pentru riscuri si cheltuieli,sau pentru deprecierile cu caracter exceptional survenite.

Fazele procesului de creare a veniturilor Platile constau din achitarea unei sume de bani ca echivalent in cadrul relatiilor financiare. Ex:achitarea obligatiei fata de furnizori pentru materialele aprovizionate de la acestia,reprezinta o plata echivalent,iar plata impozitului pe profit reprezinta un transfer fara echivalent * IMPUTAREA reprezinta momentul cand cheltuielile sunt decontate sau repartizate asupra rezultatelor obtinute. In cazul procesului de creare a veniturilor se delimiteaza patru momente:productia,facturarea sau vanzarea pe credit,incasarea ,incorporarea. *PRODUCTIA este momentul crearii rezultatului ca produs al activitatii consumatoare de resurse. Ex:la o intreprindere producatoare,aceasta faza se identifica ca productia in curs de fabricatie si productia finite. *FACTURAREA SI VANZAREA pe credit constau in transformarea dreptului de proprietate de la vanzator la client. *INCASAREA reprezinta etapa in care rezultatul vandut se transforma in bani. * INCORPORAREA este o etapa strict contabila prin care veniturile sunt inglobate in rezultate pentru a absorbi cheltuielile.

S-ar putea să vă placă și