Sunteți pe pagina 1din 3

VII ACIZEE SI ALTE TAXE SPECIALE

ANEXA 1 la titlul VII Accize si alte taxe speciale din Codul fiscal Nr. Denumirea produsului sau a grupei de produse crt. % 1 1 Alcool i ()uturi alcoolice *ere din care+ 1.1. *ere produs) de micii produc)tori independeni Vinuri &.1. Vinuri linitite &.&. Vinuri spumoase *)uturi fermentate- altele dec2t (ere i "inuri '.1. linitite '.&. spumoase ,roduse intermediare Alcool etilic 1.1. Alcool etilic produs de micile distilerii 4utun prelucrat igarete ig)ri i ig)ri de foi 4utun de fumat fin t)iat- destinat rul)rii 8n igarete Alte tutunuri de fumat ,roduse energetice *enzin) cu plum( *enzin) f)r) plum( Motorin) ,)cur) 1'.1. utilizat) 8n scop comercial 1'.&. utilizat) 8n scop necomercial ;az petrolier lic!efiat 1/.1. utilizat drept com(usti(il pentru motor 1/.&. utilizat drept com(usti(il pentru 8nc)lzire 1/.'. utilizat 8n consum casnic7'$ ;az natural 11.1. utilizat drept com(usti(il pentru motor 11.&. utilizat drept com(usti(il pentru 8nc)lzire 11.&.1. 8n scop comercial 11.&.&. 8n scop necomercial 13 ,etrol lampant 9erosen$7/$ 13.1. utilizat drept com(usti(il pentru motor ton) U.M. & !l#1 grad ,lato 1$ Acciza ec!i"alent euro#U.M.$ ' %-./0 %-/' %-%% '/-%1

&

!l de produs

' / 1 3 . 0 : 1% 11 1& 1'

!l de produs

1%%-%% /1-%% !l de produs 131-%% .1%-%% !l de alcool pur &$ /.1-%% 1.%%% igarete 1.%%% (uc)i 9g 9g ton) 1.%%% litri ton) 1.%%% litri ton) 1.%%% litri 1.%%% 9g /0-1% 5 &&67$ 3/-%% 01-%% 01-%% 1/.-%% /&1-1: /3.-%% '1:-1: './-%% '13-%' 11-%% 11-%% 1.%%% 9g 1&0-&3 11'-1% %-%% ;< &-3% %-1. %-'& /3:-0:

1/

11

13.&. utilizat drept com(usti(il pentru 8nc)lzire 1. C)r(une =i cocs 1..1. utilizat 8n scop comercial 1..&. utilizat 8n scop necomercial Energie electric) 10.1. utilizat) 8n scop comercial 10.&. utilizat) 8n scop necomercial

1.%%% litri ton) 1.%%% litri ;<

'.1-:1 /3:-0: '.1-:1 %-11 %-'%

10

M>! %-1% 1-%%

7$ Aceast) structur) a accizei se aplic) p2n) la data de '% iunie &%11 inclusi". ?n perioada 1 iulie &%11 @'1 decem(rie &%1. inclusi"- structura accizei totale "a fi pre")zut) 8n !ot)r2rea ;u"ernului pentru apro(area accizei specifice ce se aplic) 8ncep2nd cu data de 1 iulie a fiec)rui an. 1$ ;radul ,lato reprezint) greutatea de za!)r exprimat) 8n grame- coninut) 8n 1%% g de solu ie m)surat) la origine la temperatura de &%A#/A C. &$ Bl de alcool pur reprezint) 1%% litri alcool etilic rafinat- cu concentraia de 1%%6 alcool 8n "olumla temperatura de &%A C- coninut 8ntrCo cantitate dat) de produs alcoolic. '$ ,rin gaze petroliere lic!efiate utilizate 8n consum casnic se 8nelege gazele petroliere lic!efiatedistri(uite 8n (utelii tip aragaz. *uteliile tip aragaz sunt acele (utelii cu o capacitate de p2n) la maximum 1&-1 9g. /$ ,etrolul lampant utilizat drept com(usti(il de persoanele fizice nu se accizeaz). ANEXA & la titlul VII Accize si alte taxe speciale din Codul fiscal Nr. Crt. 1. &. ' Denumirea produsului sau a grupei de produse Cafea "erde Cafea pr)Dit)- inclusi" cafea cu 8nlocuitori Cafea solu(il) Acciza C euro#ton) C 11' &&1 :%%

ANEXA ' 777 A(rogat). ANEXA / 777 A(rogat) ANEXA /.1 777 A(rogat) ANEXA 1 777 A(rogat)

ANEXA 3 la titlul VII Accize si alte taxe speciale din Codul fiscal

&%11 Data de implementare 1 1 ian 1 iul & '

&%1& 1 iul / .3-1% &% .:-1: X1$

&%1' 1 iul 1 .:-%% 1: 01-.0 X1$

&%1/ 1 iul 3

&%11 1 iul .

&%13 1 iul 0

&%1. 1 iul :

&%10 1ian 1% :%-%% 1/ :'-10 X1$

Acciza minim) .'-1/ ./-%% euro#1.%%% igarete$ && &1 Acciza ad "alorem 6 Acciza total) euro#1.%%% .3-3% .3-3% igarete$ Acciza specific) /0-1% X1$ euro#1.%%% igarete$

01-1% 0/-%% 10 1.

03-1% 0:-%% 13 11

0/-'. 03-:3 X1$ X1$

0:-11 :&-1/ X1$ X1$

1$ Ee determin) 8n funcie de preul mediu ponderat de "2nzare cu am)nuntul aferent anului precedent- acciza ad "alorem i acciza total).