Sunteți pe pagina 1din 13

Psihologie organizationala

MULTIPLE CHOICE

1. Tipurile de organizatii despre care vorbeste Bennis sunt:


a) organizatia primara
b) organizatia aparenta
c) organizatia presupusa.
d) organizatia prezenta
e) organizatia evidenta
f) organizatia necesara

a. c, e
b. c, d, e, f
c. a, d, f
d. c, d, e

2. Valorile fundamentale in cazul organizatiei formale sunt:


a) decizia de tip participativ
b) adaptarea
c) incurajarea si evidentierea personalului
d) respectarea autoritatii
e) loialitatea

a. b, e
b. a, b, e
c. b, d, e

3. Valorizarea consensului este stimulata in organizatia de tip:


a. colegial
b. formal
c. consensual

4. In organizatia de tip formal, pentru o buna functionare, trebuie sa se evite:


a) “sinceritatea cu tine insuti”
b) abaterea de la instructiunile date de autoritate.
c) atingerea consensului
d) asumarea riscurilor
a. b, d
b. a, b
c. b, c, d

5. Caracteristicile de baza ale organizatiei de tip deschis sunt:


a) caracterul predictiv
b) caracterul anticipativ
c) caracterul participativ
d) flexibilitatea
e) responsabilizarea
a. a, b, c
b. a, b, c, d, e
c. b, d, e

6. Organizatiile se deosebesc de celelalte organisme prin urmatoarele dimensiuni:


a) timp
b) finalitate.
c) alegere
d) complexitate
e) tip de decizie

a. a, d
b. a, c, d
c. a, d, e

7. Organizatiile se deosebesc de celelalte organisme si prin dimensiunea timpului ,


aceasta fiind diferita in cazul celor doua: in sistemele umane, schimbarea
producandu-se:
a. lent, extrem de incet
b. extrem de rapid comparativ cu sistemele organizationale

8. Formele de control in cazul organizatiilor de tip formal sunt:


a. regulile, legile, recompensele, pedepsele
b. angajamentele interpersonale, de grup
c. actiuni aliniate cu identitatea sinelui

9. Formele de control in cazul organizatiilor de tip colegial sunt:


a. regulile, legile, recompensele, pedepsele
b. angajamentele interpersonale, de grup
c. actiuni aliniate cu identitatea sinelui

10. Formele de control in cazul organizatiilor de tip centrat pe persoana sunt:


a. regulile, legile, recompensele, pedepsele
b. angajamentele interpersonale, de grup
c. actiuni aliniate cu identitatea sinelui

11. Finalul dezirabil este in cazul organizatiilor de tip formal obtinerea:

a. asentimentului
b. consensului
c. actualizarii de sine

12. Finalul dezirabil este in cazul organizatiilor de tip colegial obtinerea:

a. asentimentimentului
b. consensului
c. actualizarii de sine

13. Statusul corespunde:


a. pozitiei sau functiei din structura organizationala, dobandirea lui fiind

conditionata de competentele individului (grad de instruire, experienta,


atitudini etc.).
b. ansamblului expectantelor altora privind comportamentul
corespunzator intr-o anumita situatie.

14. . Rolul corespunde:

a. ansamblului expectantelor altora privind comportamentul


corespunzator intr-o anumita situatie
b. pozitiei sau functiei din structura organizationala, dobandirea lui fiind
conditionata de competentele individului (grad de instruire, experienta,
atitudini etc.).

15. Problemele legate de rol sunt:


a). ambiguitatea
b).incompatibilitatea rolului
c). conflictul de rol
d). supraincarcarea cu roluri
e). subincarcarea cu roluri

a. a, d, d
b. a, b, c, d, e
c. c, d, e

16. Ca strategii rezolutive in cazul problemelor ce pot aparea intr-o organizatie vis-
s-vis de conflictul de rol, enumeram ca strategii eficiente:
a.). aderarea la expectantele altora (persoane influente)
b). impunerea propriilor expectante de rol altora
c). cererea de clarificari in definirea rolului, incercandu-se un acord in privinta
diferentelor de perceptie
d). disocierea comportamentelor de rol
e).o compartimentare a vietii printr-o ierarhizare a prioritatilor, in functie de
natura situatiei sau de timp

a. d, e
b. a, d, e,
c. c, d , e

17. Supraincarcarea cu roluri poate fi rezolvata prin strategii de tip unilateral cum
sunt:
a).minimalizarea importantei unor roluri si renuntarea la performanta ridicata in
aceste roluri
b).perceperea scopurilor corespondente ca fiind neimportante
c). redistribuire consensuala a responsabilitatilor si a prioritatilor
a. a, b
b. b, c
c. a, b, c

18. Subincarcarea cu roluri poate fi rezolvata prin strategii de tip unilateral cum
sunt:

a. initierea unor reguli sau proceduri care sa-i sporeasca importanta in


organizatie, desi vor ingradi libertatea altora
b. disocierea comportamentelor de rol si o compartimentare a vietii
printr-o ierarhizare a prioritatilor, in functie de natura situatiei sau de
timp
c. minimalizarea importantei unora dintre rolurile concurente care trebuie
indeplinite sau a performantelor in aceste roluri

19. Exista 2 categorii de persoane in functie de cantitatea de stres acumulata de


individ si de impactul acestuia (efectele) asupra activitatii si comportamentului
individului: tipul A si tipul B. Tipul A de personalitate sunt acele persoane care:

a. sunt mai nepasatoare, care iau lucrurile mai in usor, mai putin
susceptibile de a deveni viitorii bolnavi cardiovasculari
b. sunt puternic afectate de stres si predispuse la aparitia bolilor implicate
de stres

20. Autoritatea reprezinta:

a. dreptul unui conducator de a lua decizii si de a solicita subordonatilor


sa se supuna acestora in vederea realizarii scopurilor organizationale
b. capacitatea unui conducator de a controla si influenta comportamentul
altora chiar impotriva vointei acestora

21. Legitimitatea reprezinta:

a. procesul de consimtire la a fi condus, influentat de altcineva prin


deciziile luate
b. dreptul unui conducator de a controla si influenta comportamentul
altora chiar impotriva vointei acestora

22. Categoriile de autoritate cele mai importante sunt:


a). directa
b). auxiliara
c). functionala
d). Legitima

a. a, b, c
b. a, b
c. b, c
d. a, b, c, d

23. Autoritatea directa apartine persoanelor:

a. aflate in pozitii de conducere care dau ordine subordonatilor lor directi


b. care faciliteaza indirect realizarea obiectivelor organizatiei

24. Autoritatea auxiliara apartine persoanelor:

a. aflate in pozitii de conducere care dau ordine subordonatilor lor directi


b. care faciliteaza indirect realizarea obiectivelor organizatiei

25. Staff authority reprezinta intr-o organizatie:

a. autoritatea directa
b. autoritatea indirecta
c. autoritatea auxiliara
d. autoritatea legitima

26. In modelul clasic al rationalitatii decidentul urmareste:

a. obtinerea celei mai buna alternative in scopul maximizarii rezultatelor


b. alternativa cea mai satisfacatoare

27. In modelul rationalitatii limitate decidentul urmareste:


a. obtinerea celei mai buna alternative in scopul maximizarii rezultatelor
b. alternativa cea mai satisfacatoare

28. Teoria clasica asupra deciziei are o natura:

a. prescriptiva
b. descriptiva

29. In stilul autocratic de conducere managerul:


a).ia singur decizia
b).cere informatii de la subordonati, dar decide singur, putand sa comunice sau
nu problema subordonatilor
c). discuta problema in grup si tot grupul ia decizia

a. a, b
b. a, c
c. a, b, c

30. . Economia de piata, spre care ascedem este:


a).un sistem deschis, in cadrul caruia schimburile cu exteriorul mentin
intensitatea concurentiala
b).o economie descentralizata, in care proprietatea dominanta este cea privata,
statul exercitand o influenta directa.
c).o economie care urmareste maximizarea profitului

a. a, b
b. a, b, c
c. a, c

31. Elementele culturii organizationale pot fi structurate pe urmatoarele niveluri:


a). nivelul credintelor si convingerilor, intiparit in constiinta personalului, de
care adesea acesta nu este constient
b). nivelul valorilor si atitudinilor pentru care salariatii organizatiei opteaza si pe
care le etaleaza
c).nivelul comportamentului individual si de grup in cadrul organizatiei, care
poate fi perceput prin observatii spontane si sistematice

a. a, c
b. a, b, c
c. a, b

32. Exista o serie de categorii de norme ca manifestari ale culturii organizationale:


a).normele formale
b).norme comportamentale
c).informale

a. a, b, c
b. a, b
c. a, c

33. Eficienta unei organizatii depinde de :


a. valorile individuale ale membrilor organizatiei
b. valorile comune membrilor organizatiei
c. cultura organizationala
d. managementul organizational

a. b, c, d
b. b, c
c. a, b, c, d

34. Dimensiunea socio-afectiva a climatului organizational depinde de :

a. gradul de cunoastere interpersonala

b. relatiile de simpatie, antipatie sau indiferenta dintre membrii


grupului

c. conflictele intra- si intergrupale


35. Dimensiunea motivational-executiva a climatului organizational depinde de :
a. existenta subgrupurilor si numarul acestora
b. nivelul de elaborare si modul de functionare a normelor de grup
c. gradul de compatibilitate a necesitatilor si intereselor membrilor
organizatiilor
d. satisfactiile / insatisfactiile profesionale

a. c, d
b. a, c, d
c. b, d

36. Dimensiunea structurala a climatului organizational depinde de :

a. modul de functionare a normelor de grup

b. gradul de acceptare a liderului formal in cadrul grupului

c. originea si pozitia sociala a membrilor grupului

37. Cultura si climatul organizational pot fi studiate prin metoda :


a. observatiei
b. sociometrica
c. tehnicilor proiective
d. experimentala

a. a, b, c
b. b, c, d
c. a, b

38. Negocierea este :


a. un proces psihic
b. un proces decizional
c. un proces persuasiv

a. a, b, c
b. a, c
c. b, c

39. Reactiile psihologice la stres implica in primul rand :


a. procese cerebrale
b. procese cognitive
c. procese emotionale
d. comportamente manifeste

a. a, b, c
b. a, c
c. a, c, d

40. Reducerea anxietatii asociate cu stresul implica intrarea in functiune a


mecanismelor de aparare. Astfel, atunci cand o persoana atribuie propriile idei si
motive indezirabile unor alte persoane (de exemplu, un director de vanzari care
traverseaza un conflict in legatura cu mita oferita unui functionar strain, poate sa
argumenteze ca acela este corupt) mecanismul de aparare in acest caz se
numeste :

a. reprimare
b. deplasare
c. proiectie
d. compensare

41. Startegiile care pot reduce stresul organizational includ :


a. pregatirea angajatilor pentru stresul predictibil
b. prezentarea realista a postului
c. suportul social
d. politicile de personal

a. a, c, d
b. a, b, c, d
c. b, c, d

42. Abordarea organizationala a imbunatatirii comunicarii include :


a. sondaje de opinie intre angajati
b. feedback-ul la 360 de grade
c. discutii libere cu angajatii
d. instruirea echipei manageriale

a. a, b
b. a, c
c. a, b, c

43. In comunicarea organizationala orizontala, fluxul de informatii circula :

a. de la varful ierarhiei organizatiei spre baza


b. de la baza organizatiei spre varf
c. la nivel managerial
d. intre departamente

44. Procesul decizional este conceput ca :


a. o angajare fata de un anumit curs al actiunii
b. un proces de rezolvare de probleme
c. o optiune intre mai multe posibilitati de actiune

a. a, b, c
b. a, b
c. b, c

45. Acceptarea unei decizii de grup este in special utila in :

a. stadiul de identificare a problemei


b. stadiul de implementare a solutiei
c. stadiul de formulare a solutiilor alternative
d. stadiul de evaluare a solutiilor

46. Structurile organizationale mecaniciste au urmatoerele caracteristici :


a. un grad de centralizare inalt
b. un grad de centralizare scazut
c. autoritate bazata pe cunoastere
d. autoritate bazata pe pozitie

a. a, b, d
b. a, d
c. b, c, d

47. Cu cat o organizatie este mai mare cu atat :


a. gradul de formalizare creste
b. gradul de formalizare scade
c. gradul de descentralizare creste
d. gradul de descentralizare scade

a. a, b, c
b. a,c
c. b, c, d

48. Teoreticienii organizationali clasici prefera structurile organizationale :


a. centralizate
b. descentralizate
c. cu putine niveluri ierarhice
d. cu multe niveluri ierarhice

a. a, b, c, d
b. a, d
c. c, d

49. Organizatiile birocratice se caracterizeaza prin :


a. specializare inalta
b. specializare redusa
c. promovare pe baza de competenta tehnica
d. promovare pe baza de competenta sociala

a. a, c
b. a, b, c
c. c, d
50. Dimensiunea cognitiv-axiologica a climatului organizational depinde de :

a. existenta subgrupurilor si numarul acestora


b. atitudinile interpersonale
c. particularitatile procesului de comunicare interpersonala