Sunteți pe pagina 1din 3

Teorema lui Pitagora

Fia 1
1) Completai:
a)
c

.Pitagora
)=90 T
ABC: m( A
..

A
b

B
b) N

C
MNP: m()=90 T.Pit. .,
deci MN2 = ..,
iar MP2 = ..

M
c) D

P
C
ABD: m()=90 T.Pit. BD2 =.
CBD: m()=90 T.Pit. CD2 =.

d)

A
MAC: m()=90 T.Pit. AM2 =...
MAB: m()=90 T.Pit. AB2 =

B
M
C
2) Calculai lungimile laturilor necunoscute:
a)

A
3

b)

F c) B
5
2

13

d) A
?

B
6

B
?

3) Aflai lungimea diagonalei unui dreptunghi cu dimensiunile de 5cm i respectiv 10cm.


4) Aflai lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic i isoscel cu cateta de lungime 8cm.
5) Aflai lungimea catetei unui triunghi dreptunghic i isoscel cu ipotenuza de lungime 6cm.
) = 90, AD BC, D(BC), se cunosc AB = 20cm i AD = 12cm.
6) n triunghiul dreptunghic ABC, m( A
Calculai lungimile segmentelor [BD], [CD], [BC] i [AC].
) = 90, AD BC, D(BC), se cunosc BC = 29cm i AC = 21cm.
7) n triunghiul dreptunghic ABC, m( A
Calculai lungimile segmentelor [AB], [BD], [CD] i [AD].

Fi de sistematizare
Completai:
ntr-un triunghi dreptunghic,........................................................................................

Tema 1
1) Calculai lungimile laturilor necunoscute din figurile de mai jos:
a)

A
20

b)
15

8 3

N
?

c)

A
20

20

d) A
20

B
?

?
?

B P

12

M B

21

24
2) Aflai lungimea unui dreptunghi ce are limea egal cu 8 5 cm i diagonala 32 cm.
3) Calculai perimetrul unui romb ce are diagonalele de 24 cm i respectiv 10 cm.
) = 90, avem AD BC, D(BC), AB = 15 cm i BC = 25 cm.
4) n triunghiul dreptunghic ABC, cu m( A
Calculai lungimile segmentelor [AC], [AD], [BD] i [CD].

) = 30.
) = 90, avem AD BC, D(BC), AD = 9 cm i m( C
5) n triunghiul dreptunghic ABC, cu m( A
Calculai perimetrul i aria triunghiului.
) = 90, avem AD BC, D(BC), AC = 12 cm i AD = 7,2 cm.
6) n triunghiul dreptunghic ABC, cu m( A
Calculai lungimile segmentelor [CD], [BD], [BC] i [AB].

Aplicaii ale teoremei lui Pitagora


Fia 2
1) Calculai lungimea diagonalei unui ptrat cu latura l.
2) Calculai lungimea diagonalei unui ptrat cu latura de lungime:
a) 4 cm;
b) 18 cm;
c) 7 3 cm;
d) 9 2 cm.
3) Calculai lungimea laturii unui ptrat cu diagonala de lungime:
a) 12 2 cm; b) 10 cm;
c) 24 3 cm; d) 9 10 cm.
4) Calculai lungimea nlimii unui triunghi echilateral cu latura l.
5) Calculai lungimea nlimii unui triunghi echilateral cu latura de lungime:
a) 8 cm;

b) 6 3 cm;

c) 15 2 cm;

d)

8 3
cm.
3

6) Calculai lungimea laturii unui triunghi echilateral cu nlimea de:


a) 14 3 cm; b) 6 cm;
c) 18 2 cm; d) 15 6 m.
) = 120. Calculai:
7) Fie rombul ABCD cu latura de 9 cm i m( B
a) lungimea diagonalei AC;
b) distana de la punctul B la latura AD.
8) Aflai lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic i isoscel cu cateta de 12 cm.
9) Aflai lungimea catetei unui triunghi dreptunghic i isoscel cu ipotenuza de 8 3 cm.
) = 60. Calculai lungimea
10) n trapezul isoscel ABCD, cu AB // CD, avem ACBC, AB = 24 3 cm i m( A
diagonalei trapezului.

Fi de sistematizare
Completai:
1. Lungimea diagonalei unui ptrat cu latura l se calculeaz cu formula ........................
2. Lungimea nlimii unui triunghi echilateral cu latura l se calculeaz cu formula...

Tema 2
1) Calculai lungimea diagonalei unui ptrat cu latura de lungime:
a) 15 cm;
b) 6 2 cm; c) 3 6 cm;
d) 14 10 cm.
2) Calculai lungimea laturii unui ptrat cu diagonala de lungime:
a) 8 2 cm;
b) 26 cm;
c) 4 6 cm;
d) 9 3 cm.
3) Calculai lungimea nlimii unui triunghi echilateral cu latura de lungime:
a) 16 cm;

b) 2 3 cm;

c) 6 15 cm;

d)

10 3
cm.
3

4) Calculai lungimea laturii unui triunghi echilateral cu nlimea de:


a) 9 3 cm;
b) 20 cm;
c) 12 6 cm; d) 3 15 m.
5) Aflai lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic i isoscel cu cateta de 35 cm.
6) Aflai lungimea catetei unui triunghi dreptunghic i isoscel cu ipotenuza de 10 5 cm.
7) Fie dreptunghiul ABCD cu AD = 6 cm i m( S ABD ) = 30. Calculai distana de la punctul D la dreapta AC.
8) Fie paralelogramul MNPQ, cu MN = 2NP, NQMQ i MQ = 28 cm. Calculai distana de la punctul Q la
dreapta MN.

Fia 3
1) Un triunghi isoscel ABC are AB = AC = 15 cm i BC = 18 cm. Calculai lungimile nlimilor triunghiului.

) = 75 i m( B
) = 60. Calculai:
2) n triunghiul ABC avem AB = 18 cm, m( A
a) perimetrul triunghiului;
b) distana de la punctul B la dreapta AC.
) = 90, AB = 30 cm, BC = 50 cm i (BE bisectoarea unghiului B
al
3) Fie triunghiul dreptunghic ABC cu m( A
triunghiului. Calculai lungimea segmentului [BE] i distana de la C la BE.
4) Trapezul isoscel ABCD, cu AB // CD, are AB = 18 cm, CD = 12 cm i AD = 9 cm. Calculai:
a) lungimea nlimii i aria trapezului;
b) lungimea diagonalei trapezului.
) = 90, avem AD = 12 cm, BC = 8 3 cm i CD = 6 3
5) n trapezul dreptunghic ABCD, cu AB // CD, m( A
cm. Calculai: a) perimetrul i aria trapezului;
b) lungimile diagonalelor trapezului;
c) lungimile segmentelor [MA] i [MB], unde AD BC = {M};
d) ct la sut reprezint aria trapezului din aria triunghiului MAB.
6) Trapezul isoscel ABCD, AB // CD, are diagonalele perpendiculare i AB = 20 cm, CD = 8 cm. Calculai:
a) lungimea diagonalei trapezului;
b) perimetrul i aria trapezului.
) = 60, BD AD i AC = 10 7 cm. Calculai perimetrul i aria
7) n paralelogramul ABCD avem m( A
paralelogramului.

Tema 3
) = 90, AB = 9 cm i AC = 12 cm. Calculai distana de la C la
1) Fie triunghiul dreptunghic ABC, cu m( A
dreapta BM, unde M este mijlocul laturii AC.
) = 45 i m( B
) = 105. Calculai:
2) Fie triunghiul ABC, cu BC = 30 cm, m( A
a) perimetrul i aria triunghiului;
b) lungimile nlimilor triunghiului.
3) n dreptunghiul ABCD, avem AB = 16 cm i BC = 12 cm. Calculai lungimea bisectoarei [CM a unghiului
S ACB , M(AB).
) = 90, avem BC = 7 3 cm, DC = 4 3 cm i AC =
4) n trapezul dreptunghic ABCD, cu AB // CD, m( A
8 3 cm. Calculai:
a) perimetrul i aria trapezului;
b) lungimea diagonalei BD a trapezului;
c) raportul dintre aria triunghiului ABC i aria trapezului.
5) n trapezul isoscel ABCD, cu AB // CD, avem AC BC, AB = 20 cm i BC = 12 cm. Calculai:
a) lungimea diagonalei trapezului;
b) perimetrul trapezului;
c) distana de la O la bazele trapezului, unde O este punctul de intersecie al diagonalelor trapezului.