Sunteți pe pagina 1din 12

ORGANE DE MA INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORIE

Capitolul 9
ARBORI /1, 5, 6, 7, 11, 14, 18, 19/

- 107 -

ORGANE DE MA INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORIE

9.1. GENERALIT a) Caracterizare

Arborii sunt organe de ma ini rotative care sus in piese rotative i transmit putere i tura ie (deci moment de torsiune). Ca urmare, arborii sunt solicita i compus la ncovoiere i r sucire. Ei se utilizeaz la reductoare, motoare electrice, trolii etc. Observa ie - De i sunt asem n toare constructiv cu arborii, osiile sunt organe de ma ini rotative sau fixe care sus in piese rotative. Deci, osiile sunt solicitate numai la ncovoiere i se utilizeaz de exemplu la vagoane. n figura 9.1 este reprezentat schema cinematic a unei transmisii mecanice format din motorul electric (ME), transmisia prin curele (TC) i reductorul de tura ie vertical (RTV). Dintre cei trei arbori ai transmisiei, n continuare va fi analizat arborele II, de intrare n reductor. Arborele este nc rcat cu for a Fc de tensionare a transmisiei prin curele. Aceast for are dou componente: Fcsina n plan vertical i Fccosa n plan orizontal. De asemenea arborele mai este solicitat de cele trei for e din angrenajul cilindric cu din i nclina i: for ele radial Fr i axial Fa n plan vertical, respectiv for a tangen ial Ft n plan orizontal.

Fig.9.1. Schema cinematic a unei transmisii mecanice. n figura 9.2 este reprezentat desenul de subansamblu al arborelui II. Se observ c arborele este format din mai multe tronsoane, avnd roluri func ionale diferite. Cap tul de arbore cilindric, de diametru dca i lungime lca (ambele standardizate), pe care este montat prin intermediul unei pene paralele roata de curea condus . Aceasta este rezemat axial spre dreapta pe inelul elastic de arbore (v.fig. 9.3.a) i fixat axial cu ajutorul unei aibe prinse cu dou uruburi de suprafa a frontal a arborelui. Observa ii Exist i capete de arbore conice standardizate. Exist i inele elastice de alezaj (v.fig. 9.3.b). - 108 -

ORGANE DE MA INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORIE

Fig.9.2. Subansamblul arborelui de intrare n reductor. Un tronson tronconic, pentru montarea corect (f r zgrierea buzei) a man etei de etan are. Un tronson cilindric pentru etan are, pe diametru det (standardizat), pe care freac buza de cauciuc a man etei de etan are. - 109 -

ORGANE DE MA INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORIE

Dou tronsoane cilindrice de fus, de diametru df (standardizat), pe care sunt monta i rulmen ii. Un tronson cilindric de calare, de diametru dR (nestandardizat), pe care este montat prin intermediul unei pene paralele roata din at conduc toare a reductorului. Un tronson cilindric, de diametru nestandardizat, cu rol de um r axial att pentru inelul interior al rulmentului din stnga, ct i pentru roata din at . n afar de tronsoanele cilindrice i tronconice, geometria arborelui mai este caracterizat de te ituri, raze de racordare, degaj ri, canale de pan , caneluri etc. La capete, arborele este prev zut cu g uri de centrare care permit prelucrarea ntre vrfuri (v.fig. 9.3.c).

Fig.9.3. Inele elastice. Gaur de centrare

b) Materiale
O eluri carbon de uz general [OL], de calitate [OLC] sau aliate: au o bun rezisten mecanic ; au o bun tehnologicitate (se preteaz la forjare, laminare, matri are i a chiere); celor cu compozi ie chimic garantat (carbon de calitate i aliate) li se pot aplica tratamente de durificare (termice sau termochimice) pentru a le cre te rezisten a la oboseal . O eluri turnate [OT], fonte cu grafit nodular [Fgn]: se preteaz pentru arborii foarte mari; au o bun tehnologicitate (se preteaz la turnare i a chiere).

c) Tehnologie
Ob inerea semifabricatelor se realizeaz prin: laminare; forjare; matri are; turnare. Prelucr ri prin a chiere: strunjirea suprafe elor frontale; - 110 -

ORGANE DE MA INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORIE

centruirea (executarea g urilor de centrare, care permit la prelucr rile ulterioare prinderea ntre vrfuri i deci materializarea axei); strunjirea suprafe elor cilindrice (degro ri, semifinis ri, finis ri); alte prelucr ri (executarea te iturilor, degaj rilor, filetelor, g urilor, canalelor de pan , canelurilor); rectific ri (n special zonele de etan are, fusurile etc.).

9.2. CALCULE DE REZISTEN 9.2.1. Reac iuni i diagrame de momente


Pentru exemplul considerat, pe baza shemei cinematice a transmisiei (v.fig. 9.1) i a desenului de subansamblu al arborelui (v.fig. 9.2) se poate realiza schema de rezemare i nc rcare a arborelui (v.fig. 9.4). Astfel, arborele este rezemat n punctele A i B, corespunz toare mijloacelor l imilor celor doi rulmen i. Componentele for ei de tensionare a transmisiei prin curele ncarc arborele n dreptul mijlocului l imii coroanei ro ii de curea, deci la cota a fa de reazemul din A. For ele din angrenajul cilindric cu din i nclina i se consider aplicate la nivelul diametrului de divizare al danturii d (v. capitolul 12), n dreptul sec iunii 1, plasate la mijlocul coroanei ro ii din ate, mai precis la cota b fa de reazemul din A, respectiv la cota c fa de reazemul din B. n plan vertical, arborele este solicitat de for ele Fcsina, Fr i Fa. For a axial ncarc arborele cu momentul ncovoietor concentrat Mi = Fa d/2. Reac iunea radial VA se poate Fig.9.4. Diagramele de for e i momente. determina din bilan ul momentelor fa de reazemul B: d Fc sin a(a + b + c ) + VA (b + c ) - Fa - Fr c = 0 (9.1) 2 Cealalt reac iune din planul vertical, VB, se poate determina fie din ecua ia de momente fa de reazemul A, fie, mai simplu, din bilan ul for elor t ietoare: - 111 -

ORGANE DE MA INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORIE

Fc sin a + VA - Fr + VB = 0

(9.2)

Trasarea diagramei de momente ncovoietoare n plan vertical se fae pe baza momentelor din sec iunile A i respectiv 1:
M iV ,A = Fc sin a a (9.3) M iV ,1,s = Fc sin a(a + b ) + VA b M iV ,1,d = VB c n plan orizontal, nc rcarea este dat de for ele Fccosa i Ft. For a tangen ial din angrenaj, solicit arborele la ncovoiere, dar i la r sucire cu momentul:
d 3 10 7 P M t = Ft = 2 p n care este constant pe por iunea de lungime a + b. Reac iunea HA se determin din bilan ul momentelor fa de B: Fc cos a(a + b + c ) - H A (b + c ) + Ft c = 0

(9.4)

(9.5) (9.6)

Reac iunea HB rezult din bilan ul for elor t ietoare din plan orizontal: Fc cos a - H A + Ft = 0

Pentru trasarea diagramei de momente ncovoietoare, se determin momentele din sec iunile A i 1: M iH ,A = Fc cos a a (9.7) M H c = iH , 1 B ncovoierea i r sucirea arborelui sunt variabile n timp. Astfel, de i diagramele de momente ncovoietoare sunt fixe, arborele fiind rotitor, rezult c solicitarea la ncovoiere este alternant simetric (v.fig. 9.5.a). Dac n fiecare perioad de func ionare a transmisiei, arborele II se rote te n acela i sens, atunci tensiunea de r sucire este pulsatoare (v.fig. 9.5.b).

9.2.2. Dimensionarea
n faza de dimensionare a unui arbore nu se cunosc dect puterea P i tura ia n (deci momentul de torsiune Mt) pe care acesta trebuie s le transmit . Rezult c dimensionarea nu se poate face dect din considerente de r sucire. Practic, se determin diametrul minim necesar pentru o tensiune admisibil tta = 1530 MPa (mai mic dect cea corespunz toare unei solicit ri simple de torsiune):
d nec 3 16M t pt ta

(9.8)

Apoi, se consult standardele i constructiv se stabilesc diametrele diferitelor tronsoane ale arborelui i respectiv cotele axiale. Observa ie - Exist un standard de momente transmisibile din care se poate alege direct diametrul cap tului de arbore n func ie de momentul de torsiune. - 112 -

ORGANE DE MA INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORIE

si si,max si,v si,m = 0

tt tt,max tt,v tt,m si,v t tt,v

si,min a)

tt,min = 0 b)

Fig.9.5. Varia ia n timp a tensiunilor de ncovoiere i torsiune.

9.2.3. Verificarea la solicitare compus static


n faza de verificare, sunt cunoscute toate datele legate de geometrie i de solicit ri. Considernd o sec iune oarecare x, circular , de diametru dx, aceasta este solicitat de momentele MiV,x, MiH,x i respectiv Mt,x. Momentului de ncovoiere total:
2 2 M i ,tot , x = M iV , x + M iH , x

(9.9)

i corespunde tensiunea de ncovoiere:


s i,x = M i ,tot , x pd 3 x 32 M t ,x ;

(9.10)

Tensiunea de r sucire este:


pd 3 x 16 Tensiunea echivalent se poate determina cu teoria a III-a de rezisten : t t ,x =

(9.11)

(9.12) pd 3 x 32 i are expresia unei tensiuni de ncovoiere. De aceea se define te momentul de ncovoiere echivalent:
M i ,ech ,x = M i2,tot ,x + M 2 t ,x

s ech ,x =

s i2,x

4t 2 t ,x

M i2,tot , x + M 2 t ,x

(9.13)

- 113 -

ORGANE DE MA INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORIE

Cu aceast nota ie rela ia de verificare a tensiunii echivalente de ncovoiere devine: M ,x (9.14) s ech ,x = i,ech s iaIII pd 3 x 32 unde siaIII este tensiunea de novoiere admisibil pentru ciclu alternant simetric. Momentul de ncovoiere echivalent calculat cu rela ia (9.13), corespunz toare teoriei a III-a de rezisten , duce la ob inerea unor tensiuni exagerat de mari. De aceea, se poate folosi teoria a IV-a de rezisten :
pd 3 x 32 c reia i corespunde momentul ncovoietor echivalent: s ech ,x = s i2,x + 3t 2 t ,x = M i,tot ,x + 0,75M 2 t ,x

(9.15)

M i ,ech ,x = M i ,tot ,x + 0,75M 2 t ,x

(9.16)

i n acest caz se ob in tensiuni echivalente prea mari, astfel nct pentru momentul echivalent se utilizeaz rela ia:
M i ,ech ,x = M i2,tot x + (aM t ,x )
2

(9.17)

Coeficientul a se determin ca raport al tensiunilor de ncovoiere admisibile pentru ciclul tensiunii de ncovoiere (alternant simetric) i pentru ciclul tensiunii de torsiune (de obicei pulsator): s a = iaIII 0,6 (9.18) s iaII

9.2.4. Verificarea la oboseal


Este calculul cel mai important pentru arbore, deoarece ine cont de varia ia n timp a tensiunilor i de configura ia real a arborelui n sec iunea respectiv (concentrator de tensiuni, dimensiune, rugozitate). innd cont c ncovoierea este alternant simetric , deci si,max,x = 0 (v.fig. 9.5.a), coeficientul de siguran la solicit ri variabile corespunz tor este: 1 1 c s,x = = (9.19) b ks,x s i ,max,x b ks , x s i , v , x s i , m , x + e s,x g x s -1 e s,x g x s -1 sc n rela ia (9.19): - bks,x este factorul concentratorului de tensiuni pentru ncovoiere; - es,x este factorul dimensional pentru ncovoiere; - gx este factorul de calitate a suprafe ei; - si,v,x este amplitudinea tensiunii de ncovoiere; - si,m,x este tensiunea de ncovoiere medie; - 114 -

ORGANE DE MA INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORIE

- s-1 este rezisten a normal la oboseal a materialului pentru ciclu alternant simetric; - sc este limita normal de curgere a materialului. Tensiunea maxim se calculeaz cu momentul ncovoietor total: 32M i ,tot ,x s i,max,x = (9.20) pd 3 x R sucirea se face de obicei dup un ciclu pulsator (v.fig. 9.5.b), astfel nct coeficientul de siguran corespunz tor este: 1 1 c t,x = = (9.21) b kt,x t t ,v ,x t t ,m ,x t t ,max,x b kt,x 1 1 + + e t,x g x t -1 tc 2 e g t t,x x -1 t c n rela ia (9.21): - bkt,x este factorul concentratorului de tensiuni pentru r sucire; - et,x este factorul dimensional pentru r sucire; - tt,v,x este amplitudinea tensiunii de r sucire; - tt,m,x este tensiunea de r sucire medie; - t-1 este rezisen a tangen ial la oboseal a materialului pentru ciclu alternant simetric; - tc este limita tangen ial de curgere a materialului. Tensiunea de r sucire maxim este: 16M t ,x t t ,max,x = (9.22) pd 3 x Verificarea la oboseal const de fapt n compararea coeficientului de siguran global cu cel admisibil: c c c x = s,x t,x c a = 1,3...1,5 (9.23) 2 2 cs + c ,x t,x

9.3. CALCULE DE DEFORMA II


n func ionare, datorit solicit rii compuse, arborele este supus la deforma ii de ncovoiere (flexionale) i de r sucire (torsionale). n continuare sunt prezentate calculele aferente deforma iilor de ncovoiere pentru cazul particular schi at n figura 9.6. Pe arbore, la mijlocul distan ei l dintre reazemele A i B, este montat o roat din at cilindric cu din i drep i. Deci, arborele este nc rcat cu for ele radial Fr (n plan vertical), respectiv tangen ial Ft (n plan orizontal). Dac E este modulul de elasticitate longitudinal al materialului, iar Ia este momentul de iner ie axial, atunci deforma iile liniare, care sunt maxime n dreptul ro ii din ate, se calculeaz cu rela iile: - 115 -

ORGANE DE MA INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORIE

Fr l 3 f V = 48EI a (9.24) 3 f = Ft l H 48E I a Observa ie - Momentul de iner ie se poate calcula cu rela ia Ia= pd4/64, dar pentru un diametru d ponderat care s in cont de diametrele tronsoanelor Fig.9.6. Schi pentru calculul arborelui la pe care arborele le are ntre deforma ii de ncovoiere. reazeme i care sunt deformate. Deforma ia liniar total se determin prin n sumare geometric : f=
2 fV

2 fH

Fr2 + Ft2 = fa 48EI a

(9.25)

Deforma ia admisibil depinde de aplica ie. Astfel: - la motoare electrice 0,1 d f a (0,01...0,03)m - la reductoare 0,002 l - la ma sin i unelte unde d este ntrefierul, m este modulul danturii i l distan a dintre reazeme. Deforma iile unhiulare sunt maxime n dreptul reazemelor:
Fr l 2 ja j V ,A = j V ,B = 16E I a Ft l 2 j = j H ,B = ja H ,A 16 E I a Deforma ia admisibil depinde de tipul lag relor: 0,001 - la lagare cu alunecare ja 0,008 - la rulmenti

(9.26)

(9.27)

(9.28)

9.4. CALCULE DE VIBRA II


Att arborele, ct i piesele montate pe el, sunt confec ionate din materiale neomogene. Pe de alt parte, ntotdeauna exist erori de execu ie i montaj. Ca urmare, centrul de greutate al subansamblului rotitor al arborelui nu se g se te pe axa de rota ie. De aceea, n func ionare apar vibra ii de ncovoiere (flexionale) i de r sucire (torsionale). n continuare, sunt prezentate calculele aferente vibra iilor de ncovoiere pentru un arbore vertical, de mas neglijabil (vezi fig. 9.7). Arborele are distan a - 116 -

ORGANE DE MA INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORIE

dintre reazeme l i la mijlocul ei este montat o roat (de exemplu din at ) de mas m concentrat n centrul de greutate G, plasat la excentricitatea e fa de ax (vezi fig. 9.7.a).

Fig.9.7. Schi e pentru calculul arborelui la vibra ii de ncovoiere. n timpul func ion rii (tura ia n, respectiv viteza unghiular w diferite de zero), datorit vibra iilor flexionale apare deforma ia dinamic fdin (vezi fig. 9.7.b). Astfel, for a centrifug :
Fc = mw2 (f din + e )

(9.29) (9.30)

este echilibrat de for a elastic , care depinde de rigiditatea c a arborelui: Fe = c f din Rezult :

mw2 e f din = (9.31) c - mw2 Observa ie Rigiditatea c a arborelui se poate determina considernd arborele orizontal, n repaus (vezi fig. 9.7.c), caz n care for ei gravita ionale mg i corespunde deforma ia static : m g = c f st (9.32)

innd cont c :
m g l3 f st = 48EI a

(9.33)

se ob ine:
c= m g 48EI a = 3 f st l

(9.34)

Analiznd rela ia (9.31), se observ c exist o valoare a vitezei unghiulare, numit critic , pentru care se anuleaz numitorul frac iei:

- 117 -

ORGANE DE MA INI PENTRU PROFIL ENERGETIC - TEORIE

wcr =

c g = m f st 30 g p f st

(9.35)

Observa ie Tura ia critic este:


n cr =

(9.36)

Cnd w wcr , se produce fenomenul de rezonan , adic fdin i arborele se rupe. O astfel de situa ie trebuie n mod evident evitat . Rela ia (9.31) se poate adimensionaliza dac se mparte prin excentricitatea e, iar prin intermediul rela iei (9.35) se pune n eviden wcr :
w 2 2 2 w f din w w mw cr = = = 2 = 2 - w2 e c - mw2 c - w2 wcr w 1- m w cr
2

(9.37)

fdin/e

Dependen a dintre fdin /e i w /wcr este reprezentat n fig. 9.8. f r amortizare Se observ c n cazul real, cu amortizare n care se ine cont c n func ionare exist amortizare (de 1 exemplu, datorit lubrifiantului din lag re), chiar i pentru w = wcr, deforma ia dinamic fdin are o 0 1 w/wcr valoare finit . Totu i, domeniul 0,8 1,2 tura iei critice trebuie evitat n func ionare. Din acest punct de Fig.9.8. Varia ia deforma iei dinamice cu vedere, n func ie de tura ia de viteza unghiular . func ionare n , arborii pot fi: 0,8n cr - arbori rigizi n (9.38) 1 , 2 n arbori elastici cr

Deci, la arborii rigizi, domeniul tura iei critice este evitat complet. n schimb, la arborii elastici, la pornire i la oprire se trece prin tura ia critic i exist pericolul ruperii. De aceea, la ace ti arbori, pornirile i opririle trebuie s fie ct mai rapide.

- 118 -