Sunteți pe pagina 1din 3

Agricultura Romniei De la Wikipedia, enciclopedia liber Romnia are o suprafa agricol de 14,7 milioane de hectare, dintre care doar

ece milioane sunt ocupate cu terenuri arabile!1"# Dup o e$aluare fcut %n noiembrie &''(, apro)imati$ *,( milioane de hectare agricole nu sunt lucrate!&"# +aloarea produciei agricole din Romnia a crescut %n anul &''( cu 4',, la **,-- miliarde lei!.", iar %n anul &''- a sc ut pn la /-,- miliarde lei!4"# 0n anul &''-, Romnia a e)portat produse agroalimentare %n $aloare de &,1 miliarde de euro 1i a importat de .,4 miliarde de euro!/"# 2ru Din punct de $edere al suprafeei culti$ate, Romnia ocup locul patru %n 3uropa, pe aceea1i po iie cu 4area 5ritanie, dup 6rana 7/,1 milioane hectare8, 2ermania 7.,& milioane ha8 1i 9olonia 7&,. milioane ha8!("# :u toate acestea, randamentul la hectar, de &,4 tone, este la mai puin de ;umtate din randamentul mediu al <niunii 3uropene!("# De e)emplu, Danemarca a a$ut %n &''- o producie medie la hectar de (,1 tone, ceea ce a plasat=o deasupra Romniei ca producie total, cu toate c suprafaa culti$at cu gru este de doar 74'#''' de hectare!("# 0n anul &''-, Romnia a fost pe locul 7 din punct de $edere a produciei, ca urmare a randamentului, care a repre entat mai puin de ;umtate 744,7,8 din randamentul mediu al <3!&."# >ecesarul de gru al Romniei se situea %ntre .,/ 1i 4 milioane de tone 1i include consumul uman 7urban, rural8, cel industrial, precum 1i grul de smn!&4"# 9entru panificaie se consum .,/ de milioane tone de gru!&/"# 9rin comparaie, %n 5ulgaria cererea intern este de &,& milioane de tone de gru anual!&*"# 0n anul &''7, peste *', din culturile agricole au fost distruse de secet, iar Romnia a obinut o producie de gru de . milioane de tone, fiind apreciat de speciali1ti drept cea mai mic din 1-4'!&7"# 0n anul &''*, producia a fost de /,/& milioane tone!1"# 0n anul &''(, preul cu care se comerciali a tona de gru era de /'' de lei 711/ euro?ton8!&("# 9rin comparaie, %n anul &''. preul era de &'' dolari?ton!&-"#Anul &'1'!&/" &''-!.'" &''(!1-"!.1" &''7!1-"!&'" &''*!1"!&'" &''/!&'" &''4!.&" &''.!&-" &''&!.." &''1!.4" &'''!.4" 9roducia 7mil# tone8 /,7 /,& 7,1 . /,/ 7,4 7,/ & 4,& 7,( 4,& @uprafaa culti$at 7ha8 &!./" &,& 1,1,& &,/ = = = = =

!modificare" 9orumb 0n anul &''7, Romnia era al treilea mare productor de porumb din <niunea 3uropean, dup 6rana 1i Atalia 1i a$ea alocat cea mai mare suprafa pentru aceast cultur!.*"# 0n anul &''-, Romnia a$ea mai mult de un sfert din suprafaa culti$at

cu porumb din <niunea 3uropean, adic aproape &7,/,, fiind tot pe primul loc!1&"# 0mpreun cu 6rana, <ngaria 1i Atalia, Romnia a$ea trei sferturi din culturile de porumb european, ca suprafa!1&"# Ba producie total Romnia era pe locul & cu 1.,(, din totalul <3 1i %mpreun cu statele respecti$e deinea o cot de 7', din recolte!1&"# 9roducti$itatea a fost %n Romnia de .,4 tone?ha, 6rana = -,1 tone?ha, Atalia (,& tone?ha, <ngaria = *,4 tone?ha 1i 5ulgaria = 4,& tone?ha!1&"# 9otenialul agricol la porumb ar fi de 14=1/ tone? ha, dac s=ar face agricultur %n stil european!1&"# 0n anul &''-, au fost culti$ate .#''' de hectare cu porumb modificat genetic!.7"#Anul &''(!11"!.(" &''7!.-" &''*!1("!.-" &''/!&'" 9roducia 7mil# tone8 7,( .,* (,* 1',4 @uprafaa culti$at 7ha8 &,* &,1 &,/ = Cre :onsumul de ore de pe piaa romneasc este de circa 1''#''' de tone anual, din care cea mai mare parte este importat, %n principal din 3gipt!4*"# 0n anul &''-, suprafaa culti$at cu ore era de (#''' de hectare, din care compania italian Riso @cotti deinea 4#''' de hectare!47"# :u aceast suprafa culti$at, Romnia a re$enit %n topul productorilor de ore din 3uropa, fiind dep1it doar de Atalia 1i @pania!47"# Romnia este considerat ara din <niunea 3uropean cu cel mai mare potenial de cre1tere %n domeniul ore ului, pentru c regiunea Dunrii are de &' de ori mai multe re er$e de ap dect ba inul 9adului, unde se culti$ cea mai mare parte a ore ului italian!47"# !modificare" Cr 0n anul &'1', suprafaa culti$at cu or a fost de &4.#4*1 hectare!./"# !modificare" :artofi Romnia este al treilea culti$ator de cartofi din 3uropa, ca suprafa, dup 2ermania 1i 9olonia!4(", 1i pe locul *, dup 2ermania, 9olonia, Clanda, 6rana 1i 4area 5ritanie, a$nd %n anul &''- un randament de /4,1, din randamentul mediu al <niunii 3uropene!1&"# 0n Romnia se consum anual %n ;ur de dou milioane de tone de cartofi, circa un milion de tone fiind utili ate pentru smn 1i fura;e, iar pentru industriali are alte 4'#''' de tone!4("# 9roducia medie a fost de aproape 1/ tone la hectar %n anul &''*, 1i de 1& tone %n &''7!4("# 0n anul &''-, producia Romniei a fost de 1/,- tone la hectar, fa de 5ulgaria = 1*,& tone la hectar, 9olonia = 1-,7 tone, <ngaria = &/,. tone, :ehia = &*,7 tone, 2ermania = 44 tone 1i 6rana = 4.,4 tone!4-"#Anul &''(!4(" &''7!4(" 9roducia 7mil# tone8 = .,* @uprafaa culti$at 7ha8 ',&* ',&*

!modificare" @fecla de ahr

0n anul &''- au fost culti$ate &1,& mii de hectare cu sfecl de ahr 1i s=a obinut o producie total de *-',1 mii tone, producia medie fiind de .&,/ tone la hectar!/'"# !modificare" 9epeni 0n anul &''- s=au culti$at .4#''' de hectare cu pepeni, cu 4#''' mai mult fa de anul anterior 1i s=a obinut o producie total de **&#''' de tone, %n cre1tere cu 17,(, fa de &''(!4-"# !modificare" Begume 0n anul &''-, suprafaa culti$at cu legume a fost de &.7#''' hectare!/1"#

S-ar putea să vă placă și