Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea .........................

REGISTRUL-JURNAL
Nr. pagin ......

Nr.
crt.
1

2.12.2013

Documentul (felul,
nr., data)
factura 01

achizitie mp

3.12.2013

factura 02

achizitie mf

3
4

4.12.2013
4.12.2013

op 01
factura 03

plata furnizor
vanzare marfuri

5
6
7
8

4.12.2013
5.12.2013
5.12.2013
6.12.2013

bon de consum 01
op 02
bon de transfer 01
factura 04

descarcare gestiune
plata furnizor
obtinere produse finite
vanzare pf

6.12.2013

descarcare gestiune

10

7.12.2013

11

7.12.2013

bon de consum 02
dispozitie de
incasare 01
factura 05

12
13

7.12.2013
8.12.2013

bon de consum 03
extras de cont 01

Data nreg.

Explicaii

Simbol conturi
Debitoare
Creditoare
301
401
4426
371
401
4426
401
5121
4111
707
4427
607
371
401
5121
345
711
4111
701
4427
711
345

Sume
Debitoare
10000
2400
20000
4800
12400
28520

Creditoare
12400
24800

50000

12400
23000
5520
20000
24800
100000
50000
12000
50000

20000
24800
100000
62000

incasare clienti

5311

4111

28520

28520

vanzare pf

4111

62000

descarcare gestiune
incasare clienti

711
5121

701
4427
345
4111

50000
12000
50000
124000

50000
124000

14-1-1
ntocmit,

Verificat,