Sunteți pe pagina 1din 138

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

CUVNT NAINTE
Este foarte posibil ca, di tre toate !isterele "i ec# os$ c#tele care a# !arcat istoria pla etei "i a e%iste &ei #!a e, 'PROIECTUL MONTAUK( s) repre*i te cea !ai #l#itoare "i totodat) cea !ai oc#ltat) ac&i# e de a +er,#r) a oa!e ilorAspectele care s# t pre*e tate . aceast) carte /"i . seria de c)r&i care +a #r!a, +i*0 d acela"i s#biect1 s# t at0t de eobi" #ite "i, practic, at0t de #i!itoare pri co &i #t#l "i at#ra lor, . c0t ele pot fi . cadrate c# #"#ri &) la capitol#l de scie ce$fictio - 2cepticis!#l cititorilor poate fi ali!e tat, pe de o parte, de i, ora &a lor . do!e i#, iar pe de alt) parte de ed#ca&ia "tii &ific) for!al) "i !aterialist) c# care a# fost . doctri a&i . c) di copil)rie- 3e4a este o realitate "i # fapt rec# osc#t c) i for!a&iile "tii &ifice care s# t pre*e tate . !a #alele "colare s# t c# !#lt dep)"ite de co cep&iile, st#diile "i descoperirile di #lti!ii a i . cerc#rile !ai p#&i ortodo%e ale "tii &ei- Pe de alt) parte, este relati+ dificil s) se &i ) pas#l c# 'e%plo*ia( i +e &iilor, teoriilor "i ideilor "tii &ifice i o+atoare care apar, c5iar dac) !#lte di tre acestea, fii d 'i co!ode( pe tr# i teresele # or sfere de i fl#e &) politic), eco o!ic) "i social), s# t . !od deliberat oc#ltate, i, orate sa# c5iar de i,rate, astfel . c0t s) # a4# ,) la co "tii &a p#$ blic#l#i lar,Pri #r!are, aproape c) # treb#ie s) e !ai !ir)! c), . pli pro,res te5 olo,ic "i e%ti dere a ori*o t#l#i "tii &ific la i+el !o dial, cea !ai !are parte a oa!e ilor sa# a repre*e ta &ilor # or !i4loace de i for!are !ass!edia . c) ."i !ai p# . treb)ri p#erile c# pri+ire la e%iste &a sa# o $ e%iste &a ci+ili*a&iilor e%traterestre, . c) !ai co sider) istoria oficial) ca fii d ade+)rat) "i . c) !ai ia# . der0dere, c# o cras) i, ora &), posibilitatea descoperirii "i #tili*)rii dispo*iti+elor care folosesc 'e er,ia liber), i fi it) "i ,rat#it)(
6

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

/free e er,71 di # i+ers co te%t#l # ei '!i ci# i diri4ate( la i+el !o dial "i al # #i e%tre! de co!ple% siste! de co trol "i !a ip#lare a pop#la&iei P)!0 t#l#i /aspecte care a# . cep#t s) fie re+elate "i de!o strate . tot !ai !#lte l#cr)ri de c)tre di+er"i a#tori occide tali "i c5iar di &ara oastr)1, !i tea o!#l#i obi" #it este te tat) de cele !ai !#lte ori s) ia !i ci# a drept ade+)r "i ade+)r#l drept !i ci# )- O!#l si!pl# se ba*ea*) de cele !ai !#lte ori pe # a"a$*is 'b# si!&( de co cep&ie, care .i este i oc#lat . !od ,radat . c) di copil)rie de siste!#l c#lt#ral "i social . care el tr)ie"te- 3ECON3I8IONAREA de aceste i!presii s#bco "tie te false /pri i ter!edi#l obser+a&iei ate te, a +i,ile &ei "i a ref#*#l#i de . cadrare . a"a$*isele '"abloa e( de ,0 dire "i co!porta!e t1 este dificil), dar E2EN8IALA pe tr# a str)p# ,e +)l#l il#*iei "i al a#to!atis!#l#i . care 'o!#l$!eca ic( ."i d#ce e%iste &aU #l di tre cei !ai i!porta &i factori . aceast) direc&ie .l repre*i t) acces#l la IN9ORMA8IA CORECT:, care de cele !ai !#lte ori este 2ECRETA "i OCULTAT:- ,e eral +orbi d, se co sider) c) cel !ai . alt i+el de sec#ritate /UT2 $ ULTRA TOP 2ECRET1 .l repre*i t) i!i%ti# ea di+erselor ci+ili*a&ii e%traterestre . societatea #!a ) "i rela&iile pe care acestea le a# c# a #!ite ,r#p#ri de i fl#e &) oc#lt) care s# t !ai pres#s c5iar dec0t for&a politic) a ,#+er elor # or state co siderate Mari P#teri; . aceea"i cate,orie /ULTRA TOP 2ECRET1 se . cadrea*) "i 'PROIECTUL MONTAUK(, care pri tre altele a i cl#s "i te5 olo,ia de a c)l)tori . ti!p- M#lte di tre aspectele pe care a#tor#l /Presto Nic5ols1 le pre*i t) . carte s# t at0t de eobi" #ite pe tr# co cep&ia oastr) #*#al), . c0t ele pot s) i d#c) foarte #"or ideea # ei farse sa# a # #i ro!a de fic&i# e- A ali*a ate t) a do+e*ilor despre care se +orbe"te . carte, #tili*0 d ele!e te di di+erse alte s#rse de i for!are, e poate co d#ce . s) # #!ai la co +i ,erea c) e%peri!e tele de deplasare . ti!p care a# fost efect#ate . cadr#l 'PROIECTULUI MONTAUK( s# t a#te tice, ci c)
<

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

e%ist) c5iar !#lte do+e*i fi*ice care pot fi coroborate c# afir!a&iile di carte=a sa a f)c#t s) pot l#a le,)t#ra c# Presto Nic5ols "i Peter Moo "i astfel s) afl# a #!ite aspecte pe care, . s), # le pot de*+)l#i deoca!dat) aici- Tot#"i, treb#ie s) !e &io e* fapt#l c) do! #l#i Nic5ols i$a fost ref#*at) . repetate r0 d#ri eliberarea # #i pa"aport i ter a&io al de c)tre a#torit)&ile a!erica e- Pri #r!are, Presto Nic5ols # poate c)l)tori . ici o &ar); !ai !#lt, pre*e &a l#i este s#pra+e,5eat) !ere# . !od discret, fii d co siderat) o persoa ) i!plicat) . ac&i# i specifice care s# t . cadrate . cate,oria '2ecretelor de 2tat(3ac) . tr$ade+)r tot#l este o !i ci# ), at# ci de ce toate aceste preca#&ii> C5iar dac) do! #l Nic5ols # are !o!e ta posibilitatea de a c)l)tori . Ro!0 ia /# de ar fi fost de acord s) s#s&i ) o serie de co feri &e pe te!a 'PROIECTULUI MONTAUK(, Peter Moo s$a declarat de acord s) e +i*ite*e &ara "i s) .!p)rt)"easc) celor i teresa&i !#lte ele!e te i edite . ceea ce pri+e"te #l#itor#l secret care . +)l#ie acest proiect "i c)l)toriile . ti!p- El ar p#tea fi . so&it, de ase!e ea, de fra&ii Ed?ard /act#al#l Al @ieleA1 "i 3# ca Ca!ero , adic) de do#) di tre fii &ele #!a e care a# i trat . !od efecti+ . +orte%#l te!poral de la Mo ta#A "i s$a# deplasat . di+erse loca&ii spa&io$te!porale ale istoriei o!e iriiDAN BOZARU

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

INTRODUCERE
e%tre!itatea estic) a ora"#l#i Lo , Isla d se afl) Mo ta#A Poi t, care este c# osc#t !a4orit)&ii e? 7orAe*ilor datorit) far#l#i "i a fr#!#se&ii peisa4elor sale- *o a de +est di i!ediata apropiere a far#l#i e%ist) o ba*) !ilitar) !isterioas), p)r)sit), ce apar&i e 9or&elor Aerie e 2UA, fii d co str#it) pe tere #l !ai +ec5i#l#i 9ort Cero- 3e"i a fost . !od oficial . c5is) "i aba do at) de 9or&ele Aerie e 2UA . c) di 6DED, ba*a a fost #lterior redesc5is), co ti #0 d#$"i acti+itatea f)r) aprobarea F#+er #l#i 2tatelor U ite2#rsa fi a &)rii ba*ei repre*i t), de ase!e ea, # !isterN# s$a# descoperit do+e*i c) ,#+er #l sa# ar!ata ar fi f#r i*at fo d#rile ecesare- Oficialii ,#+er #l#i a# c)#tat # ele r)sp# s#ri, . s) f)r) s#cces2ecret#l opera&i# ii a di a!i*at i!a,i a&ia oa!e ilor care a# creat le,e de ce se p#tea# asc#lta la tot pas#l pri Lo , Isla d- Este tot#"i i!probabil ca +re# #l di local icii de la Mo ta#A sa# cei care a# la sat *+o #rile s) c# oasc) . trea,a po+este a celor petrec#te acoloU ,r#p de persoa e care a# fost i!plicate . aceste e%peri!e te co sider) c) 'Proiect#l Mo ta#A( a fost, de fapt, o co ti #are, repre*e t0 d # p# ct c#l!i a t al cercet)rilor efect#ate la bord#l distr#,)tor#l#i USS Eldridge, . 6DGB9e o!e #l, c# osc#t s#b #!ele de 'E%peri!e t#l P5iladelp5ia(, . care a+a a disp)r#t literal!e te di spectr#l +i*#al, s$a prod#s . ti!p ce Mari a a!erica ) reali*a e%peri!e te . ceea ce pri+e"te ob&i erea i +i*ibilit)&ii a+elor la detectarea lor pri i ter!edi#l radar#l#iCo for! acestor relat)ri, a# #r!at trei dece ii de cercet)ri secrete "i te5 olo,ie aplicat)- E%peri!e tele i cl#dea# s#pra+e,5erea electro ic) a !i &ii "i co trol#l a #!itor cate,orii de pop#la&ie- P# ct#l c#l!i a t al acestor
G

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

e%peri!e te a fost ati s la Mo ta#A Poi t, . a #l 6DHB "i a repre*e tat !o!e t#l c0 d 'Proiect#l Mo ta#A( a re#"it desc5iderea # ei por&i spa&io$te!porale c)tre 6DGB !od cert, persoa a cea !ai pre,)tit) s) e e%p# ) . trea,a po+este este Presto Nic5ols, i ,i er electro ist "i i +e tator care a st#diat, +re!e de !ai bi e de # dece i#, 'Proiect#l Mo ta#A(- I teres#l s)# pe tr# acest st#di# a fost a!plificat par&ial de circ#!sta &e eobi" #ite ce a# a+#t loc . propria sa +ia&)- El a re#"it s) ac5i*i&io e*e . !od le,al o parte di ec5ipa!e t#l folosit . cadr#l proiect#l#iI +esti,a&iile sale perse+ere te a# re+elat propri#l s)# rol pe care l$a a+#t . acest proiect, adic) cel de director te5 ic- ci#da repetatelor 'sp)l)ri ale creier#l#i( "i a!e i &)rilor pe care el le$a s#ferit, Presto a s#pra+ie&#it "i a decis c) este . i teres#l t#t#ror s)$"i sp# ) po+esteaPETER MOON

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

GHID PENTRU CITITOR


3atorit) fapt#l#i c) s#biect#l acestei c)r&i este dest#l de co tro+ersat, dori! s) oferi! cititor#l#i # ele 4aloa e de orie tareAceast) carte este # e%erci&i# pe tr# co "tii &)- Este o i +ita&ie de a pri+i ti!p#l . tr$o o#) !a ier) "i de a +) redi!e sio a ori*o t#l c# oa"terii # i+ers#l#i- Ti!p#l e diri4ea*) soarta "i e co d#ce spre !oarte- 3e"i e ,5id)! d#p) le,ile sale, s# t !#lte ,ol#ri . c# o"ti &ele oastre despre ti!p "i despre !od#l s)# de rela&io are c# co "tii &a oastr)- 2per)! c) aceste i for!a&ii +or a+ea cel p#&i # efect de l)r,ire a ori*o t#rilor c# oa"terii act#aleU ele i for!a&ii pe care le +e&i citi aici pot fi co siderate 'date probabile(- Aceasta # . sea! ) c) ele # s# t ade+)rate, dar # s# t . s) s#s&i #te de do+e*i iref#tabile'3atele co cl#de te( s# t repre*e tate de doc#!e ta&ii sa# de do+e*ile fi*ice care pot a#te tifica # fapt3atorit) at#rii s#biect#l#i . disc#&ie "i a co sidera&iilor de sec#ritate, datele co cl#de te despre 'Proiect#l Mo ta#A( a# fost ,re# de ob&i #t- E%ist) o *o ) de 5otar . tre aceste do#) tip#ri de i for!a&ii, care poate fi #!it) *o a 'datelor ce #"ii(Acestea s# t foarte pla#*ibile, . s) # s# t la fel de #"or de do+edit ca . ca*#l celor co cl#de teOrice i +esti,a&ie asid#) +a de!o stra c) 'Proiect#l Mo ta#A( a a+#t loc c# ade+)rat- Probabil c) cei care +or . cerca aceasta +or p#tea ,)si persoa e care a# l#at parte la aceste e%peri!e te . tr$# fel sa# alt#lCartea de fa&) # este o . cercare de a do+edi ce+a a #!e2cop#l s)# este de a relata e+e i!e tele petrec#te, care s# t de # i teres ese &ial pe tr# cercet)torii "tii &ifici, !etafi*icie i, dar "i pe tr# to&i loc#itorii pla etei P)!0 t, . ,e eral- Este po+estea # #i a #!it i di+id "i a cerc#l#i s)# de co tacte c#
E

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

fii &e "i sit#a&ii e%cep&io ale- 2per)! astfel ca di ce . ce !ai !#lte persoa e care a# fost i!plicate . acele e%peri!e te s) ias) di a o i!at "i c) cercet)torii +or reali*a i +esti,a&ii, f#r i*0 d astfel !ai !#lte i for!a&ii9e o!e ele "i e+e i!e tele descrise . aceast) carte # s# t ficti+e "i # co &i i for!a&ii false, d#p) b# a c# oa"tere a a#torilorLa sf0r"it#l c)r&ii este pre*e tat # ,losar care co &i e at0t ter!e i di electro ic), c0t "i di do!e i#l e*oteric, pe tr# a fi de a4#tor cititorilor . +ederea # ei c0t !ai b# e . &ele,eri a l#cr)rii- Oa!e ilor de "tii &) care +or citi aceast) carte le este i dicat s) . &elea,) c) defi i&iile di acest ,losar a# fost oferite pe tr# a . les i cititor#l#i /care # este fa!iliari*at c# acest li!ba41 lect#rarea acestei c)r&i- Pri #r!are, ele # coresp# d cel#i !ai o# li!ba4 te5 ic- 3e ase!e ea, celorlal&i le prop# s) . &elea,) c) dia,ra!ele pre*e tate . carte a# fost i cl#se pe tr# spri4i #l te5 icie ilor- 3ac) +e&i fi i teresa&i s) . &ele,e&i . prof# *i!e si!bol#rile "i ter!e ii te5 ici ce a# fost pre*e ta&i +) reco!a d s) st#dia&i Manualul Radio-amatorului sa# o carte de at#r) ase!) )toarePETER MOON

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

1
EXPERIMENTUL PHILADELPHIA
Ori,i ea 'Proiect#l#i Mo ta#A( datea*) di a #l 6DGB, c0 d s$a# reali*at cercet)ri c# pri+ire la fe o!e #l de i +i$ *ibilitate la i stala&iile radar, opera&i# e care s$a desf)"#rat la bord#l distr#,)tor#l#i USS Eldridge. 3atorit) sta&io )rii l#i USS Eldridge . port#l Na+7 Kard di P5iladelp5ia, testele la care a+a a fost s#p#s) a# fost #!ite 'E%peri!e t#l P5iladelp5ia(6- 3eoarece a repre*e tat de4a s#biect#l !#ltor c)r&i prec#! "i al # #i fil! de l# , !etra4, +o! oferi aici doar o sc#rt) si te*) a e+e i!e telorE%peri!e t#l P5iladelp5ia a fost c# osc#t at0t celor care co d#cea# opera&i# ile, c0t "i celor direct i!plica&i s#b #!ele de cod 'Proiect#l Rai bo?(- 9#sese ,0 dit ca # proiect strict secret, care ar fi a4#tat la . c5eierea cel#i de$al doilea r)*boi !o dial- Pre!er,)tor al te5 olo,iei stealth, 'Proiect#l Rai bo?( e%peri!e ta o te5 ic) ce f)cea ca a+a s) de+i ) i +i*ibil) la detectarea pri radar- I +i*ibilitatea se ob&i ea pri crearea # #i 'sc#t( elctro!a, etic care a+ea efect de redirec&io are a # delor radar . 4#r#l a+ei- U 'sc#t( electro!a, etic are rol#l de a sc5i!ba . tre,#l c0!p electro!a, etic al *o ei i!plicate . acest ca*, cel di 4#r#l a+ei USS Eldridge. 3e"i obiecti+#l e%peri!e t#l#i era de a face ca a+a s) fie edetectabil) pri i ter!edi#l radar#l#i, el a a+#t # efect sec# dar drastic "i total ea"teptat- Na+a a de+e it i +i*ibil) pe tr# oc5i#l liber "i a fost practic 'e%tras)( di co ti ##!#l spa&io$te!poral, pe tr# a reap)rea br#sc la NorfolA, . Lir,i ia, la s#te de Ailo!etri dista &)3i p# ct de +edere !aterial, proiect#l a fost # s#cces, dar
6

Mai !#lte i for!a&ii despre E%peri!e t#l P5iladelp5ia pot fi ,)site . A e%a EH

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

. ceea ce pri+e"te oa!e ii i!plica&i /adic) ec5ipa4#l de pe a+)1, el a . se! at o catastrof)- C0t ti!p USS Eldridge 'a fost tra sportat( la NorfolA "i . apoi, ec5ipa4#l s$a aflat . tr$o stare de co!plet) de*orie tare- !od e+ide t, acele fii &e #!a e p)r)siser) # i+ers#l fi*ic, prec#! "i tot ce era le,at de acestaLa . toarcerea a+ei . P5iladelp5ia Na+7 Kard /Port#l Mari ei Militare P5iladelp5ia1, # ii !e!bri ai ec5ipa4#l#i era# co topi&i c# pere&ii a+ei- Cei care a# s#pra+ie&#it se afla# . tr$ o stare !i tal) de de*orie tare total) "i ,roa*) teribil)Ulterior, ec5ipa4#l a fost dispo ibili*at, c# dia, ostic#l ' epotri+i&i di p# ct de +edere !i tal(, d#p) ce . prealabil !e!brii l#i a# petrec#t o perioad) de ti!p co siderabil) pe tr# a$"i reface s) )tatea- C# acest 'stat#t(, relat)rile lor a# fost #"or de discreditatAceast) sit#a&ie a ad#s 'Proiect#l Rai bo?( . tr$# !are i!pas3e"i se f)c#se o descoperire !a4or), # era ici o si,#ra &) c) fii &ele #!a e p#tea# s#pra+ie&#i co ti #)rii e%peri!e $ t#l#i- Era !#lt prea risca t- 3r- Mo5 +o Ne#!a , cel care co d#cea proiect#l . acea perioad), f#sese co +ocat s) l#cre*e la 'Proiect#l Ma 5atta (- 3#p) c#! se "tie, acesta i!plica co str#irea bo!bei ato!ice care a . c5eiat, . cele di #r!), cel de$al doilea r)*boi !o dial- 3e"i # este foarte si,#r, +astele cercet)ri care . cep#ser) la 'Proiect#l Rai bo?( a# fost rel#ate spre sf0r"it#l a ilor NGO- Proiect#l a co ti #at, c#l!i 0 d c# desc5iderea # ei por&i . co ti ##!#l spa&io$ te!poral la Mo ta#A, . a #l 6DHB- cele ce #r!ea*), +) +oi po+esti c#! e#, Presto Nic5ols, a! a4# s s) descop)r at0t e%iste &a acest#i proiect, c0t "i #i!itoarea !ea i!plicare . cadr#l s)#, ca director te5 ic-

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

2
MONTAUK DESCOPERIT
6DJ6 a! . cep#t s) l#cre* la co!pa ia @MM <, care era o co!pa ie bi e c# osc#t) . Lo , Isla d- 3e$a l# ,#l ti!p#l#i a! ob&i #t calificarea de i ,i er electro ist "i apoi a! de+e it specialist . fe o!e e electro!a, etice- Pe at# ci # a#*ise! . c) de E%peri!e t#l P5iladelp5ia "i ici de proiectele care era# co e%e c# acesta3e"i # era! e%traordi ar de i teresat de aspectele para or!ale la acea +re!e, a! ob&i #t aprobarea de a st#dia telepatia "i de a deter!i a dac) aceasta e%ist) sa# #- A! c)#tat s) do+edesc c) # e%ist), dar a! fost s#rpri s s) descop)r co trari#lA! . cep#t cercet)rile "i a! descoperit fapt#l c) tra s$ !isiile telepatice operea*) pe pri cipii #i!itor de si!ilare c# cele ale # delor radio- Astfel, a! descoperit o # d) care p#tea fi #!it) '# d) telepatic)(- # ele pri+i &e, aceast) # d) se co!port) prec#! o # d) radio- A"adar, a! #r!)rit s) ob&i toate caracteristicile acestei '# de telepatice(, st#dii d l# ,i!ea ei de # d) "i alte aspecte corelate- Astfel a! a4# s la co cl#*ia c), . +re!e ce o # d) telepatic) se co!port) prec#! o # d) radio, ea # este, de fapt, o # d) radio- 3e"i se propa,) . !od si!ilar # delor electro!a, etice "i de&i e propriet)&i ase!) )toare, # toate tr)s)t#rile # delor telepatice se . cadra# . caracteristicile or!ale ale # ei # de radioToate acestea !i se p)rea# deosebit de i teresa te3escoperise! o f# c&ie electro!a, etic) c# tot#l o#), despre care # e%ista# referi &e . ici o carte de specialitate- 3orea! s) afl# tot ce se p#tea "i a! st#diat toate acti+it)&ile care folosea# acest tip de f# c&ie- I teres#l !e# . !etafi*ic) f#sese astfel tre*it<

@MM este #

#!e ficti+ al corpora&iei pe tr# care a! l#crat6O

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

A! co ti #at cercet)rile . ti!p#l liber "i a! colaborat c# diferi&i !edi#!i pe tr# a testa "i !o itori*a +ariatele lor reac&ii- 6DJG a! obser+at # fe o!e stra i#, care era co!# t#t#ror !edi#!ilor c# care l#cra!- fiecare *i, la aceea"i or), !i &ile lor era# br#iate- Apare t, . acel i ter+al de ti!p, ei # !ai p#tea# ,0 di- 2#spect0 d fapt#l c) i terfere &a era ca#*at) de # se! al electro ic foarte p#ter ic, !i$a! folosit ec5ipa!e t#l radio "i l$a! acordat c# ceea ce +e ea pe calea # delor . !o!e tele c0 d !edi#!ii era# bloca&i- 3e fiecare dat) c0 d ap)rea . eter # cicl# de G6O$G<O MC*, ei de+e ea# ca parali*a&i- C0 d cicl#l se oprea, !edi#!ii ."i p#tea# re. cepe acti+itatea d#p) alte <O de !i #te- Era clar c) acest se! al li!ita capacit)&ile lorA! 5ot)r0t s) depiste* loc#l de pro+e ie &) al se! al#l#iA! i stalat o a te ) i!pro+i*at) pe capota !a"i ii, a! l#at # receptor LC9 "i l$a! pro,ra!at pe tr# c)#tarea s#rsei- Astfel a! a4# s la Mo ta#A Poi t- A! descoperit c) se! al#l pro+e ea de la o a te ) radar de c#loare ro"# c# alb, aflat) pe teritori#l ba*ei !ilitare a 9or&elor Aerie eLa . cep#t a! cre*#t c) acest se! al era ,e erat acci$ de tal- A! cercetat *o a "i a! descoperit c) ba*a era . c) opera&io al)- 3i p)cate, era foarte bi e p)*it), iar pa* icii # !i$a# oferit i for!a&ii folositoare- Mi$a# sp#s doar c) radar#l era pe tr# # proiect reali*at de c)tre 9AA- N# p#tea! i sista !ai !#lt, dar ceea ce a# sp#s ei era # o se s- A te a, de fapt, era # siste! radar de ap)rare #tili*at . cel de$al doilea r)*boi !o dial, c# osc#t s#b #!ele '2a,e(- Era de$a drept#l o a tic5itate "i # ,)sea! ici # !oti+ pla#*ibil pe tr# care 9AA ar fi a+#t e+oie de # ase!e ea siste! . +ec5it- N# i$a! cre*#t, dar era! i tri,at- 3i p)cate a4# sese! . tr$# p# ct !ort!pre# ) c# ec5ipa !ea de !edi#!i a! co ti #at cercet)rile, dar # a4# sese! ic)ieri c# i +esti,a&ia despre a te a de la Mo ta#A p0 ) . 6DHG, c0 d !$a s# at # priete Mi$a sp#s c) loc#l este ac#! aba do at "i c) ar treb#i s) !er,
66

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

s) +erific- C0 d a! a4# s acolo, a! ,)sit !olo* .!pr)"tiat peste tot- A! +)*#t # sti ,)tor de foc pri tre !#lte 50rtii ar# cate 5aotic- Poarta era desc5is), la fel #"ile "i ,ea!#rile cl)dirii- N# acela era !od#l . care ar!ata re # &) la o ba*)M$a! pli!bat pri *o )- Ec5ipa!e t#l de !are +olta4 a fost pri!#l l#cr# care !i$a captat ate &ia- A! de+e it di tr$o dat) foarte i teresat, c)ci acela repre*e ta delici#l oric)r#i i ,i er radio- Colec&io e* ec5ipa!e te radio "i +oia! s)$l c#!p)r- M) ,0 dea! c) +a fi iefti , dac) f)cea! de!ers#rile ecesare pri 2#rpl#s 3isposal A,e c7 di Mic5i,a 3#p) e%a!i area ec5ipa!e t#l#i a! co tactat a,e &ia "i a! disc#tat c# o doa! ) a!abil)- I$a! sp#s ce dorea!, iar ea !$a asi,#rat c) se +a i teresa despre aceasta- Ec5ipa!e t#l p)rea a fi aba do at "i ar)ta prec#! # !aterial de reciclare3ac) . tr$ade+)r era a"a, at# ci a" fi re#"it s) ob&i ce dorea!N# a! pri!it ici # r)sp# s, a"a c) a! s# at di o#, trei s)pt)!0 i !ai t0r*i#- Mi s$a sp#s c) a,e &ia # re#"ise s) descopere proprietar#l acel#i ec5ipa!e t- At0t ar!ata, c0t "i F2A /Fe eral 2er+ice Ad!i istratio $ 2er+ici#l Fe eral de Ad! istra&ie1 s#s&i ea# c) # "ti# i!ic despre acest s#biect3i fericire, a,e &ia !i$a co!# icat c) +or co ti #a c)#t)rile3#p) . c) o s)pt)!0 ) sa# do#), a! s# at di o#- Aceea"i doa! ) !i$a sp#s c) !) +a p# e . le,)t#r) c# # a #!e Mo5 2!it5 / #!e ficti+1, care se afla la o ba*) !ilitar) !ariti!) di @a7o e, Ne? Merse7'Lorbi&i c# el "i +) +a a4#ta(, !i$a sp#s- ' totdea# a dori! s) e satisface! clie &ii-( M$a! . t0l it c# Mo5 2!it5, c)ci # a dorit s) disc#t)! i!ic la telefo - Mi$a sp#s c), . !od oficial, i!e i # ad!itea c) ar de&i e ec5ipa!e t#l- 3i p# ct#l lor de +edere ec5ipa!e t#l era aba do at, iar e# p#tea! s) !er, acolo s) ia# tot ce dorea!- Mi$a dat # act care p)rea a fi oficial "i !i$a sp#s s)$l ar)t oric#i !i$ar fi p#s . treb)ri despre pre*e &a !ea . *o )- N# era . s) # doc#!e t oficial "i ici # f#sese . re,istrat # de+a, dar !$a asi,#rat c) +a &i e poli&ia la
6<

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

dista &)- 3e ase!e ea, !$a reco!a dat ad!i istrator#l#i de la ba*a 9or&elor Aerie e di Mo ta#A care #r!a s) .!i pre*i te *o a-

6B

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

3
O VIZITA LA MONTAUK
c#rs#l aceleia"i s)pt)!0 i era! de4a la ba*)- Acolo l$a! . t0l it pe ad!i istrator, dl- A derso - A fost foarte a!abilMi$a ar)tat c#! era# ara 4ate l#cr#rile "i !i$a sp#s s) fi# ate t, ca s) # cad pri podea#a "#bred)- Mi$a !ai sp#s c) era! bi e+e it s) ia# tot ce p#tea!, dar dac) !) !ai +edea +reodat) pe acolo !) d)dea afar)- 2arci a l#i, la #r!a #r!ei, era s)$i &i ) pe e+e t#alii +i*itatori departe de *o )- =i$a dat sea!a c) act#l pe care .l a+ea! era, . cel !ai b# ca*, se!i$oficial- A fost tot#"i s#ficie t de a!abil s)$!i sp# ) c) . fiecare seara, la ora J, obi" #ie"te s) plece s) bea ce+aC)l)toria la Mo ta#A a! f)c#t$o c# # priete , @ria , # !edi#! care !) a4#ta . cercet)rile !ele- A ali*0 d *o a, a! l#at$o fiecare . do#) direc&ii diferite- E# a! i trat . tr$o cl)dire "i a! +)*#t o persoa ) care p)rea a fi f)r) ad)post- Mi$ a sp#s c) loc#ise . cl)dire de c0 d aceasta f#sese aba do at)Mi$a !ai sp#s c) . #r!) c# # a a+#sese loc # e%peri!e t i!porta t "i c) tot#l c)p)tase o t#r #r) bi*ar)- Apare t, el . c) #$"i re+e ise di acel "oc3e fapt, aceast) persoa ) !$a rec# osc#t, dar e# 5abar # a+ea! ci e era sa# despre ce +orbea- I$a! asc#ltat . s) c# ate &ie po+estea- 2p# ea c) f#sese te5 icia la aceast) ba*)P)r)sise proiect#l c5iar c# p#&i ti!p . ai te ca ba*a s) fie aba do at)- !i +orbea despre # !o str# #ria" care ap)r#se sperii d#$i pe to&i- A !e &io at !#lte detalii te5 ice despre aparat#r) "i despre !od#l c#! f# c&io a- Mi$a !ai !)rt#risit ce+a deosebit de stra i#- Mi$a sp#s c) ."i a!i tea dest#l de bi e de !i e- 3e fapt, f#sese! "ef#l l#i . cadr#l proiect#l#i@i e. &eles, !i s$a p)r#t # o se sLa acea +re!e, # "tia! c0t ade+)r e%ista . po+estea respecti+)- Acesta a+ea s) fie . cep#t#l descoperirii !ele c)
6G

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

'Proiect#l Mo ta#A( era realA! plecat de l0 ,) acest o! "i l$a! ,)sit pe @ria - 2e pl0 ,ea c) ce+a # era . re,#l) "i c) si!&ea +ibra&ii stra ii- L$ a! r#,at s) efect#e*e o sca are !edi#!ic) a loc#l#i c5iar . acel !o!e t- Ceea ce a +)*#t el era si!ilar c# cele descrise de persoa a f)r) ad)post- Lorbea despre tipare !eteorolo,ice ere,#late, despre co trol#l !i &ii "i despre apari&ia # #i !o str# ci#dat- Co trol#l !i &ii a fost pri cipal#l fe o!e 'citit( de @ria 2ca area a fost i teresa t), dar era! acolo s) tra sport)! ec5ipa!e t#l- Mare parte di el era deosebit de ,re# "i # i s$ a per!is s) ad#ce! !a"i a aproape- Oric#!, a! re#"it s) l#)! o !are parte di ec5ipa!e t#l aba do at ce f#sese #tili*at . 'Proiect#l Mo ta#A(C0te+a s)pt)!0 i !ai t0r*i#, a! fost #i!it de +i*ita # ei persoa e care a dat b#* a . laborator#l !e#- A +e it direct la laborator, care se afla . spatele casei, f)r) a s# a la #")2#s&i ea c) !) c# o"tea "i sp# ea c) a! fost "ef#l l#i- A co ti #at s)$!i e%plice !#lte di detaliile te5 ice di 'Proiect#l Mo ta#A(- Po+estea l#i se co!pleta c# cele sp#se de !edi#! "i de persoa a f)r) ad)post- N# l$a! rec# osc#t, dar a! asc#ltat tot ce a+ea de sp#sEra! si,#r c) ce+a se petrec#se la ba*a !ilitar) de la Mo ta#A, dar # "tia! ce- I!plicarea !ea . acest proiect era e+ide t), dar # o l#a! foarte serios . co siderareM)rt#risesc, . s), c) era! dest#l de ed#!erit de fapt#l c) diferite persoa e .!i sp# ea# c) !) rec# osc- Treb#ia s) i +esti,5e* c# ate &ie 'Proiect#l Mo ta#A(- A"a c) a! plecat "i !i$a! !o tat cort#l pe pla4a de la Mo ta#A Poi t pe tr# +reo s)pt)!0 )- A! i trat pri diferite bar#ri, . treb0 d local icii despre ce se !ai a#de referitor la ba*a !ilitar)- A! +orbit c# oa!e i pe pla4), pe strad), ori# de .i ,)sea!- I$a! . trebat despre toate acti+it)&ile d#bioase despre care se pres#p# e c) a# a+#t loc . acea *o )=ase oa!e i diferi&i !i$a# sp#s c) i sese . !i4loc#l l#i
6I

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

a#,#st- A# fost . re,istrate +0 t#ri de o for&) specific) #ra,a elor, ap)r#te de ic)ieri- 9#rt# i p#ter ice, t# ete "i f#l,ere a# fost +)*#te . *o ) ap)r0 d . circ#!sta &e eobi" #ite- 9e o!e ele se !a ifesta#, de"i # e%ista# i for!a&ii !eteorolo,ice care s) s#,ere*e i!i e &a decla ")rii lorA# e%istat "i alte po+e"ti eobi" #ite . afara celor despre +re!e- Acestea i cl#dea# po+estiri despre a i!ale care ap)rea# . ora" . t#r!e "i # eori c5iar se i*bea# de ferestreLe ise! acolo .!pre# ) c# c0&i+a !edi#!i- Po+estirile local icilor a# co fir!at ceea ce !edi#!ii p#tea# si!&i pri propria lor recepti+itate sf0r"it, !i$a +e it ideea s) +orbesc c# "ef#l poli&iei care, de ase!e ea, !$a i for!at despre tot fel#l de . t0!pl)ri bi*are- 3e e%e!pl#, el obser+ase c) cele !ai !#lte i frac&i# i era# s)+0r"ite . tr$o a #!it) perioad) a *ilei, care &i ea ca! do#) ore- Apoi br#sc, i!ic- 3#p) li i"te, #r!a o alt) perioad) de do#) ore . care se s)+0r"a# alte i frac&i# i- Mi$a relatat despre ti erii di ora" care se ad# a# . ,r#p#ri ti!p de do#) ore d#p) care, . !od !isterios, se desp)r&ea#, d#c0 d#$se fiecare . propria sa direc&ie- =ef#l poli&iei # p#tea oferi e%plica&ii, . s) declara&iile coresp# dea# perfect c# i for!a&iile oferite de !edi#!i despre e%peri!e tele de co trol ab#*i+ al !i &ii altor oa!e iA! ad# at o serie de i for!a&ii dest#l de stra ii, . s) # de&i ea! prea !#lte r)sp# s#ri- 3e+e ise!, . s), foarte i tri,at de toate aceste aspecte- Mer,ea! deseori la t0r,#ri # de se co!erciali*a# ec5ipa!e te radio, iar acolo era! rec# osc#t de !ai !#lte persoa e- N# a+ea! ici cea !ai +a,) idee despre ci e era# acestea, dar !) obi" #ise! s) +orbesc c# ele "i s) le . treb despre Mo ta#A- C# ti!p#l, !i$a# par+e it di ce . ce !ai !#lte i for!a&ii, dar tot#l era . c) # !are p#**le-

6E

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

BAZA MILITAR MONTAUK AIR FORCE


I!a,i e ,e eral), pri+it) di spre ord- Ce tr#l co!p#terelor se afl) pe partea dreapt)- spatele acest#ia se afl) o cl)dire de biro#ri- Cl)direa rot# d) di st0 ,a este o cl)dire pe tr# radar care a fost folosit) ca depo*it-

REFLECTORUL RADARULUI
Acesta este #ria"#l reflector de radar care se afl) pe cl)direa tra s!i&)tor#l#i de la @a*a Militar) Mo ta#A Air 9orce-

6J

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

4
SOSETE DUNCAN
l# a oie!brie a a #l#i 6DHG, . #"a laborator#l#i !e# "i$a f)c#t apari&ia o persoa ) pe care # o c# o"tea!- N#!ele ei este 3# ca Ca!ero - A+ea # fra,!e t de ec5ipa!e t a#dio "i dorea s) "tie dac) .l p#tea! a4#ta- 2$a adaptat rapid la ,r#p#l de !edi#!i c# care l#cra! la acea +re!e- I teres#l s)# . do!e i#l te5 ic era o co ti #are a li iei !ele i i&iale de cercet)ri- 3# ca a+ea aptit#di i foarte bi e de*+oltate pe tr# aceste cercet)ri "i era deosebit de e t#*iast- M) ,0 dea! c) tot#l era prea fr#!os pe tr# a fi ade+)rat- Asiste t#l !e#, @ria , si!&ea la fel- N# +edea c# oc5i b# i i!plicarea br#sc) a l#i 3# ca "i a decis s) co ti #e cercet)rile pe co t propri#La # !o!e t dat, l$a! s#rpri s pe 3# ca sp# 0 d#$i l#i @ria c) #r!a s)$l d#c . tr$# loc pe tr# a +edea dac) .l +a rec# oa"te- L$a! d#s c# !a"i a la ba*a 9or&elor Aerie e de la Mo ta#A- N# #!ai c) a rec# osc#t$o, dar !i$a sp#s care era scop#l deser+it de fiecare di tre diferitele cl)diri- =tia c# e%actitate !#lte detalii- E+ide t, !ai f#sese acolo- C# o"tea loc#l prec#! propri#l s)# b#*# ar- Noile i for!a&ii pri!ite de la 3# ca se .!bi a# de !i # e c# cele pe care de4a le de&i ea!C0 d 3# ca a p)"it . cl)direa tra s!i&)tor#l#i, br#sc a i trat . tr$o for!) de tra s) "i a . cep#t s) di+#l,e tot fel#l de i for!a&ii- A treb#it s)$l sc#t#r de c0te+a ori pe tr# a$l scoate di acea stare- C0 d l$a! read#s pe 3# ca . laborator, a! aplicat # ele te5 ici pe care le . +)&ase! pe tr# a$l a4#ta s)$"i debloc5e*e a!i tirile- M#lte di tre strat#rile de pro,ra!)ri !e tale s#bco "tie te era# ac#! +erbali*ate, iar o !are parte di tre acestea co &i ea# i for!a&ii despre 'Proiect#l Mo ta#A(A# fost astfel re+elate !#lte i for!a&ii +aloroase, p0 )
6H

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

c0 d U aspect "oca t a r)*bit di prof# *i!ile s#bco "tie t#l#i direct . !i tea co "tie t) a l#i 3# ca - El a sp#s c) f#sese pro,ra!at s) +i ) la !i e acas), s) se .!priete easc) c# !i e "i apoi s) !) #cid) "i s) ar# ce . tre,#l laborator . aer- Toat) !# ca !ea ar fi fost astfel distr#s)- 3# ca era !#lt !ai . ,ro*it de toate acestea dec0t era! e# . s#!i- A 4#rat c) #$i +a !ai a4#ta pe cei care l$a# pro,ra!at "i de at# ci a l#crat c# !i eCercet)rile reali*ate .!pre# ) c# 3# ca a# scos la l#!i ) i for!a&ii "i !ai stra ii- El f#sese i!plicat . E%peri!e t#l P5iladelp5iaP Mi$a !)rt#risit c) at0t el, c0t "i fratele s)#, Ed?ard, a# fost !e!bri ai ec5ipa4#l#i de pe Eldridge3. 9oarte !#lte l#cr#ri a# ie"it !ai apoi la s#prafa&), ca re*#ltat al i +esti,a&iilor reali*ate .!pre# ) c# 3# ca - E# . cep#se! de4a s)$!i a!i tesc de # ele aspecte despre 'Proiect#l Mo ta#A( "i ac#! era! si,#r c) f#sese! perso al i!plicat . reali*area acest#ia- 3oar c) # "tia! c#! sa# de ce- P#**le$#l se li!pe*ea ,radat- A! descoperit c) 3# ca era # !edi#! deosebit de se sibil "i, c# a4#tor#l l#i, a! re#"it s) co fir! oi i for!a&ii-

O descriere a rol#l#i l#i 3# ca . E%peri!e t#l P5iladelp5ia poate fi citit) . cartea Experimentul Philadelphia i Alte Conspiraii /T5e P5iladelp5ia E%peri!e t Q Ot5er Co spiracies1 scris) de @rad 2tei,er, Al @ieleA "i 25err7 Ca so 2tei,er6D

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

O CONSPIRA!IE DEMASCATA
3e at# ci, a! +i*itat ora"#l Mo ta#A de !ai !#lte ori, de obicei . so&it de diferite persoa e care f#seser) i!plicate . proiect- U !ic ,r#p di tre oi e$a! dat sea!a c) descoperise! # #l di proiectele ce be eficia de o co fi$ de &ialitate e%cep&io al) . 2UA- Era deci i!perios ecesar s) face! ce+a c# aceste i for!a&ii- ca* co trar, e$a! fi p#t#t tre*i pe l#!ea cealalt)Ne$a! 5ot)r0t, deci, s) ac&io )!- Care era . s) cel !ai i dicat l#cr# de f)c#t . aceast) direc&ie> 2) p#blic)! . trea,a po+este> A! de*b)t#t pe lar, toate posibilit)&ile- i#lie 6DHE, a! decis c# to&ii c) ar treb#i s) !er, la United States Ps !hotroni!s Asso!iation, U2PA /Asocia&ia A!erica ) de Psi5otro ie1 di C5ica,o "i s) +orbesc despre cele descoperiteM$a! d#s "i a! re#"it s) i cit i teres#l co d#cerii de acoloR+o #l a a4# s c# repe*ici# e la cei care # dorea# de*+)l#irea 'Proiect#l#i Mo ta#A(- 9ii d la C5ica,o, a! &i #t # c#rs epro,ra!at despre acest s#biect- I for!a&ia a a4# s astfel la s#te de oa!e i "i a co trib#it co siderabil la si,#ra &a oastr)N# p#tea! fi p#r "i si!pl# a i5ila&i f)r) s) se st0r easc) o f#roare . !as)- C5iar "i ast)*i aprecie* atit#di ea desc5is) "i libertatea de e%pri!are oferit) de U2PANe$a! 5ot)r0t apoi s) tra s!ite! i for!a&iile descoperite ,#+er #l#i federal- U #l di asocia&ii !ei .l c# o"tea pe epot#l # #i se ator /. *o a de s#d$+est1- Nepot#l, pe care .l +o! #!i Le 7, l#cra pe tr# se ator- I$a! f#r i*at i for!a&iile l#i Le 7, care le$a tra s!is # c5i#l#i s)#- Aceste i for!a&ii c#pri dea# "i fotocopii ale ordi elor pri!ite de diferi&i !ilitari di perso al#l proiect#l#i, pe care oi le ,)sise! .!pr)"tiate la ba*)2e ator#l a . trepri s o a c5et) perso al) "i a descoperit
<O

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

c), . tr$ade+)r, !ilitarii te5 icie i f#seser) tra sfera&i la acea ba*)- 2e ator#l !ai aflase c) ba*a !ilitar) de la Mo ta#A f#sese . c5is) "i aba do at) . c) di a #l 6DED- Pe tr# c) a ser+it &ara . # ifor!) de ,e eral al 9or&elor Aerie e A!erica e, se ator#l era i teresat . !od deosebit s) "tie de ce perso al#l 9or&elor Aerie e l#cra . tr$o ba*) p)r)sit) "i, !ai ales, de # de pro+e ea# fo d#rile pe tr# redesc5iderea "i . tre&i erea ei3#p) ce a . trepri s propria l#i i +esti,a&ie "i d#p) ce a +)*#t foto,rafiile "i doc#!e tele pe care oi i le oferise!, se ator#l # a !ai a+#t ici o . doial) c) ba*a f#sese, . tr$ ade+)r, acti+)- Astfel, s$a +erificat "i s$a descoperit c) ba*ele !ilitare 9ort Cero /care este, de altfel, #!ele ori,i al al ba*ei !ilitare ce e%ista . ti!p#l pri!#l#i r)*boi !o dial "i care c#pri de "i act#ala ba*) !ilitar) a 9or&elor Aerie e1 "i Mo ta#A era# . tr$ade+)r aba do ate "i fi,#ra# ca fii d . proprietatea 2er+ici#l Fe eral de Ad!i istra&ie /Fe eral 2er+ices Ad!i istratio 1, . c) di 6DJO2e ator#l s$a i!plicat foarte !#lt . aceste cercet)ri "i a c)l)torit la Lo , Isla d pe tr# a . trepri de cercet)ri despre ba*a 9or&elor Aerie e A!erica e de la Mo ta#A- N# a fost . t0!pi at c# cooperare e t#*iast), . ci#da acredit)rilor sale i!presio a te- Oa!e ii relatea*) c) l$a# +)*#t pri+i d de d#p) ,ard#ri, c)#t0 d s) . &elea,) ce se petrece- M$a +i*itat perso al "i !$a r#,at s) p)stre* t)cerea, c)ci altfel .i periclita! a c5etaAcesta este !oti+#l pe tr# care a! &i #t asc# se aceste i for!a&ii p0 ) ac#!P0 ) la fi ali*area i +esti,a&iei, se ator#l # a re#"it s) descopere ici o #r!) de fi a &are ,#+er a!e tal), ici aprob)ri oficiale, ici co!isii de s#pra+e,5ere "i ici . re$ ,istrarea +re# ei pl)&i- 3#p) # ti!p, el a ie"it la pe sie, dar a! fost i for!at de c)tre Le 7 c) se ator#l # are i!ic .!potri+) ca po+estirea !ea s) fie p#blicat)- Mi$a !ai sp#s c) se ator#l este . c) '. sce )( "i c) a c5eta a fost redesc5is)<6

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

"
PROIECTUL MOONBEAM
+re!e ce se ator#l i +esti,a doc#!e te ce ar p#tea re+ela secretele de la Mo ta#A, a! "ti#t c) el #$!i +a el#cida propriile eclarit)&i- Era! rec# osc#t de oa!e i pe care e# . s#!i # .i c# o"tea! "i era e+ide t c) !) co fr# ta! c# se+ere bloca4e de !e!orie- N# !) p#tea! rese! a datorit) fapt#l#i c) a+ea! # set co!plet de a!i tiri ' or!ale(, care .!i sp# ea# # de f#sese!Me!oria !ea se .!b# )t)&ise de c0 d l#cra! c# 3# ca "i la # !o!e t dat a! reali*at c) e%istase! . do#) di!e si# i te!porale disti cte- Oric0t de stra i# ar p#tea s) par) aceast) afir!a&ie, ea era tot#"i si ,#ra e%plica&ie re*o abil) . acele circ#!sta &e- 3atorit) fapt#l#i c) !e!oria !ea era . c) . !are parte blocat), a! ide tificat trei !od#ri de abordare a proble!ei- Pri!#l co sta di a #r!)ri s) .!i a!i tesc de cel)lalt !edi# te!poral pri re,resie sa# 5ip o*)- 2$a do+edit a fi . s) foarte dificil . ca*#l !e#, iar re*#ltatele a# fost, practic, #le- Al doilea !od pres#p# ea c)#tarea de i dicii "i s#,estii /. propri#l ostr# !edi# te!poral1 c) cel)lalt !edi# te!poral e%ista c# ade+)rat- Al treilea !od co sta di . cercarea de a ,)si r)sp# s#ri c# a4#tor#l te5 olo,iei- Acesta i cl#dea a #$ !ite teorii ale !od#l#i . care e%ista cel)lalt !edi# te!poral "i despre c#! a! a4# s e# acolo- A! apreciat c) al treilea !od de abordare era cel !ai #"or- Mi s$a sp#s c) !#ltor oa!e i li se poate p)rea sit#a&ia ca fii d deosebit de stra ie, dar e# era! foarte fa!iliari*at c# teoriile i!plicate . E%peri!e t#l P5iladelp5ia "i # !) si!&ea! i ti!idat de fi*ic) "i electro!a, etis!- Mi se p)rea pla#*ibil- Al doilea !od de abordare a sit#a&iei s$a do+edit a fi, de ase!e ea, de !are a4#tor, . s) i diciile era# ,re# de depistatEra! . a #l 6DHD- A! . cep#t s) 5oi )resc pri #*i a
<<

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

@MM, # de . c) l#cra!- Obi" #ia! s) +orbesc c# diferite persoa e, #r!)ri d s) ob&i orice i for!a&ie se p#tea f)r) s) par prea i teresat- M) pli!ba! adeseori pri #*i ), focali*at fii d as#pra diferitelor reac&ii e!o&io ale care .!i era# di a!i*ate de loc#rile pri care a4# ,ea!- A! obser+at c), de fiecare dat) c0 d !) afla! . drept#l # ei a #!ite ca!ere, de+e ea! foarte iritat- 2to!ac#l !e# p#r "i si!pl# +ibra- A! si!&it foarte clar c) . acea ca!er) se ,)sea ce+a ce !) dera 4a- A! s# at la acea #") "i !i s$a sp#s c) # a+ea! per!isi# ea s) i tr#- Era o *o ) de !a%i!) sec#ritate- 2e sp# ea c) doar *ece oa!e i di #*i ) a+ea# drept#l s) i tre . acea ca!er)- A! descoperit apoi c), practic, i!e i # "tia care era #tilitatea acelei ca!ere- sf0r"it, descoperise! do#) persoa e care f#seser) . )# tr#, dar care a# sp#s c) # pot +orbi despre aceasta- Probabil # a di tre cele do#) persoa e !$ a de # &at, c)ci la sc#rt ti!p a! pri!it +i*ita perso al#l#i de pa*) "i sec#ritate- Era ti!p#l s) !) opresc pe tr# o +re!eLa # a de *ile de la *adar ica !ea i +esti,a&ie, ca!era a fost . . tre,i!e de*afectat)- U"ile era# lar, desc5ise "i orici e p#tea i tra- Era e+ide t c) . )# tr# f#seser) depo*itate "i . treb#i &ate tot fel#l de ec5ipa!e te- 2e! e de praf ar)ta# c) . ca!er) e%istaser) patr# obiecte rot# de- A! pres#p#s c) era +orba de bobi e- Era foarte clar c) acolo f#sese i stalat) o co sol)- Mai e%ista "i # cabl# de . alt) te si# e- Acest loc .!i d)dea fiori, dar era! 5ot)r0t s) afl# tot ce se p#tea spatele ca!erei a! descoperit # lift- A! i trat . )# tr# "i a! +)*#t c# #i!ire c) # era# dec0t do#) b#toa eS parter "i s#bsol- Mai e%ista "i o !ic) tastat#r) c# cifre- A! ap)sat pe b#to #l s#bsol . cerc0 d s) cobor, dar lift#l # s$a por it- A! a#*it o +oce care .!i sp# ea s) i trod#c cod#l #!eric la acea tastat#r)- N# "tia! cod#l "i, drept #r!are, s$a decla "at # se! al so or care a d#rat BO de sec# de- 2ec#ritatea f#sese alertat)- I trase! di o# pe # dr#! !ortN# prea . scria! . fa+oarea !ea, spre deosebire de ser+ici#l de sec#ritate, "i a treb#it s) ies di cadr# di o#
<B

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

pe tr# o +re!e- cep#se! s) !) ,0 desc c#! a" p#tea de!o stra c) ce+a eobi" #it se petrecea acolo3e ase!e ea, .!i a!i tea! de a #!ite e%perie &e stra ii a terioare, care a# a+#t loc . +re!e ce l#cra! la @MM- Astfel, a e%istat o perioad) c0 d, br#sc, # plast#re de pri! a4#tor ap)rea pe !0 a !ea- Era! si,#r c) # f#sese acolo c# 6I !i #te . ai teP N#$!i a!i tea! s)$l fi p#s e#- =i acest fe o!e stra i# s$a petrec#t de !ai !#lte ori la r0 d- La # !o!e t dat, . ti!p ce l#cra! la biro#, a! si!&it br#sc c#! !0 a . cepe s) !) doar)- Pe !0 ) a+ea! o ra ) "i peste ea se afla # plast#re- Era! absol#t si,#r c) ici e#, ici altci e+a #$!i lipise acel plast#re- A! de+e it foarte s#spicios- M$a! ridicat de la biro# "i !$a! d#s la i fir!ier)- I$a! sp#sS '2$ar p#tea s)$&i par) ci#dat, dar sp# e$!i, te ro,, a! fost e# aici pe tr# a$!i p# e # plast#re>('N#, # a&i fost(, !i$a r)sp# s eaA! . trebat$o de # de l$a" fi p#t#t l#a "i !i$a sp#sS 'Probabil l$a&i l#at di tr#sele de pri! a4#tor- N# +) a!i ti&i>(' cerc s) . &ele,(, i$a! sp#s, d#p) care a! plecatM) ,0 dea! c) si ,#r#l loc # de a" p#tea ,)si # plast#re la @MM este i fir!ieria- A+ea! e+oie de orice do+ad), a"a c) !i$a! pro!is s) # !ai folosesc +reodat) o tr#s) de pri! a4#tor fi al !i$a! a!i tit de ce s#ferise! at0tea r) i la !0i i cealalt) realitate /. realitatea alter ati+)1 era! deseori e+oit s) !#t diferite ele!e te de ec5ipa!e t- Era! ca! si ,#r#l care p#tea face aceasta, c)ci orici e se apropia de acel ec5ipa!e t a+ea proble!e- 3i tr$# a #!it !oti+, pe !i e # p)rea s) !) afecte*e, . s) obiectele era# foarte !asi+e "i ,re# de !a e+rat- Nea+0 d pe i!e i disp#s s) !) a4#te, r) ile de la !0i i "i plast#rii de pri! a4#tor de+e iser) # fapt c#re t!i &i #se! pro!isi# ea de a # folosi tr#se de pri! a4#tor- 3e fiecare dat) c0 d ap)rea#, +erifica! dac) f#sese! la i fir!erie, iar fi"ele ar)ta# clar c) # f#sese! acolo- Pe tr# c) era # fapt dest#l de stra i#, probabil c) i fir!iera !$a raportat
<G

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

la ser+ici#l de sec#ritate- Ace"tia !$a# +i*itat "i !i$a# sp#sS '3e ce . treba&i de plast#ri de pri! a4#tor, d$le- Nic5ols>(=tia! . c) o dat) c) # treb#ie s) !ai co ti #iRe!e!orarea acestor e%perie &e le,ate de plast#rii de pri! a4#tor !$a a4#tat s)$!i .!pi , a!i tirile p0 ) . 6DJH- !i a!i tea! de o *i c0 d !) afla! la !asa !ea de l#cr#- @r#sc, a! si!&it # !iros p#ter ic de tra sfor!atoare . ci se- Ap)rea "i disp)rea foarte repede- Era e%tre! de . &ep)tor, prec#! !iros#l de s!oal) ar*0 d)- Aceasta s$a prod#s la ora D di!i ea&a- Rest#l *ilei a co ti #at or!al p0 ) la ora G d#p)$ a!ia*a, c0 d . trea,a #*i ) a . cep#t s) !iroas) a f#! irespirabil de la tra sfor!atoare . ci se- M$a! ,0 ditS 'Este e%act acela"i !iros pe care l$a! si!&it la ora D di!i ea&aP(3ar !i$a trec#t pri !i te c) probabil e+e i!e t#l # s$a prod#s c0 d credea! e#- N# po&i s) dai foc # #i tra sfor!ator "i s) faci f#!#l s) dispar) a"a de repede c#! a! si!&it e# . acea di!i ea&)2$a# !ai petrec#t !#lte e+e i!e te de o ase!e ea at#r)9iecare pies) di p#**le d)dea o ot) de co f#*ie s#biect#l#i pri cipal- O !#l&i!e de oa!e i a# co ti #at s) !) rec# oasc)Ara . cep#t s) pri!esc ,e #l de corespo de &) pe care .l pri!e"te . !od or!al o persoa ) care oc#p) f# c&ia de +icepre"edi te . tr$o co!pa ie- 3e e%e!pl#, a! fost i +itat s) particip la o co feri &) despre pate te "i bre+ete- N# "tia! despre ce +orbea#- A! !ai fost i +itat la . t0l iri c# # a #!it director- 3e fiecare dat) c0 d +orbea! c# el, p)rea foarte a,itat "i eli i"titCele !ai !#lte . treb)ri pe care le pri!ea! de la aceste persoa e era# despre 'Proiect#l Moo bea!(- N# "tia! ce era3ar . tr$o *i a! a+#t # . de! i t#iti+- 2#bsol#l cl)dirii de la @MM di Mel+ille a+ea o *o ) de !a%i!) sec#ritate- 3e"i co "tie t c) # a! aprobarea de a !er,e acolo, !$a! d#s- !od or!al, c0 d treci di tr$o *o ) de sec#ritate . alta, treb#ie s) predai ,ardia #l#i de ser+ici# ec#so #l t)#, iar el .&i . !0 ea*) alt#l /c# # aspect diferit1- Aceasta .&i per!ite apoi
<I

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

s) i tri . *o a respecti+) de sec#ritate- M$a! d#s p#r "i si!pl# "i a! predat ec#so #l !e#, care era caracteristic # ei *o e de o !ai !ic) sec#ritate- =i ce crede&i> Mi$a . !0 at # alt ec#so c# #!ele !e# pe el- A+#sese! o presi!&ire "i a f# c&io at- A! !ers pri acea *o ) "i !i$a! l)sat i t#i&ia s) !) ,5ide*e- M$a! . dreptat c)tre o . c)pere .!br)cat) ele,a t . le! de !a5o - )# tr# a! ,)sit # biro# !are pe care se afla o pl)c#&) ce a+ea i scrip&io ate #r!)toareleS 'Presto @Nic5ols, Assista t Pro4ect 3irector( /Asiste t#l 3irector#l#i de Proiect1- Aceasta a fost pri!a do+ad) fi*ic) ta ,ibil) pe care o a+ea! c), . !od clar, se petrecea ce+a c# tot#l ie"it di co!# - M$a! a"e*at la biro# "i a! . cep#t s) r)sfoiesc diferite dosare- Era i!posibil s) ies c# +re# doc#!e t di biro#, c)ci "tia! c) la ie"irea di *o a de . alt) sec#ritate +oi fi perc5e*i&io at- A"a c) a! . credi &at tot ce +edea! !e!oriei !ele- A! a+#t o a do#a carier) aici despre care # "tia! aproape i!icP Nici !)car # pot +orbi despre aceasta, deoarece s# t i for!a&ii strict co fide &iale- 2# t obli,at s) # de*+)l#i i!ic di aceste i for!a&ii pe parc#rs#l a BO de a i . #r!a # ei . &ele,eri pe care a! se! at$o c# @MM- Tot#"i # a! se! at i!ic c# pri+ire la acti+it)&ile di cadr#l 'Proiect#l#i Mo ta#A(- A! petrec#t . 4#r de "ase ore . biro#l !e# o# descoperit, cercet0 d c# !#lt) ate &ie diferite doc#!e te- Apoi a! decis s) !) . torc la sl#4ba !ea obi" #it), . ai te ca *i#a s) se fi ter!i at- A! predat ec#so #l "i a! plecat- A# trec#t ca! do#) *ile p0 ) c0 d !$a! decis c) a sosit ti!p#l s) !) . torc "i s) +erific di o# sit#a&ia- A! predat . c) o dat) ec#so #l ,ardia #l#i dar, de data aceasta, # !i$a dat i!ic . sc5i!b- Mi$a sp#sS 'Apropo, dl- Roberts / #!e ficti+1 dore"te s) +) +orbeasc)(U b)rbat, dl- Roberts se pare, a ie"it di tr$# biro# pe #"a c)r#ia scria 'Pro4ect 3irector( /3irector de Proiect1- M$a pri+it "i !$a . trebatS '3e ce +re&i s) i tra&i aici, do! #le>('2) a4# , la cel)lalt biro# al !e#(, a! r)sp# s e#Mi$a sp#sS 'N# a+e&i ici # alt biro# aici(<E

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

A! i dicat ca!era # de "tia! c) se afl) biro#l !e#- 3ar, d#p) ce a! i trat . ca!er) .!pre# ) c# director#l de proiect, a! descoperit c) tot#l disp)r#se- cele c0te+a *ile c0t # !ai f#sese! acolo, ei "terseser) orice #r!) de$a !ea di acea ca!er)Probabil ci e+a reali*ase c)$!i +i*itase! biro#l c0 d # treb#ia- I trase! . tr$o stare or!al) a !i &ii, care # era pe plac#l lor- 2e pare c) ei # la saser) pro,ra!#l /pri care era! tra sferat . realitatea alter ati+)1 pe tr# acea *i "i s# t co +i s c) se . treba# de ce +e ise!- Probabil ei co cl#*io aser) c) proces#l a+ea fis#ri "i c) era! oarec#! capabil s)$!i a!i tesc de e%iste &a alter ati+)- 3rept re*#ltat, ei a# 5ot)r0t s) opreasc) tot#l- A! fost escortat afar) "i !i s$a sp#s c), dac) scotea! +re# c#+0 t despre ceea ce credea! c) +)*#se!, +oi fi tri!is . . c5isoare, iar 'c5eia +a fi ar# cat)(A! . cercat s) !) ,0 desc la alte i cide te bi*are care a+#seser) loc- Mi$a! p)strat o atit#di e s#spicioas) "i a! f)c#t i +esti,a&ii a i la r0 d- Era! ac#! si,#r c) e%peri!e tase! do#) e%iste &e separate- C#! se face c) !) afla! la Mo ta#A "i l#cra! la @MM, apare t . aceea"i perioad) de ti!p> 3e4a a4# sese! la co cl#*ia c) treb#ie s) fi a+#t do#) sl#4be si!#lta , pe tr# c) a e%istat o perioad) c0 d !) . torcea! acas) ep#i*atA4# s . acest p# ct, tot ceea ce a&i citit for!a # 5aos i!e s . !i tea !ea- =tia! c) l#crase! . do#) di!e si# i te!porale diferite sa# poate c5iar . !ai !#lte- 3e fapt, descoperise! !#lte l#cr#ri, dar tot#l .!i era !ai de,rab) co f#*, dec0t li!pede- 6DDO, a! re#"it s) fac, tot#"i, o descoperire !a4or) . cercet)rile !ele- cep#se! s) co str#iesc o a te ) 3elta TG pe acoperi"#l laborator#l#i !e#G

O a te ) 3elta T este o a te ) . for!) de octaedr# care are # efect de tra sp# ere . alte do!e ii /realit)&i1 te!porale- Este !e it) s) c#rbe*e ti!p#l- 3elta T T 3elta Ti!p- "tii &), 3elta este folosit pe tr# a s#bli ia sc5i!barea, iar '3elta TU se refer) la o sc5i!bare te!poral)- Mai !#lte i for!a&ii despre at#ra acestei a te e +or fi oferite . pa,i ile #r!)toare<J

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

tr$o *i, !) afla! pe acoperi"#l laborator#l#i "i lipea! i elele a te ei . c#tiile rele#l#i /care tra s!ite se! ale de la a te ) . laborator1- 2e pare c), . +re!e ce &i ea! firele s) le lipesc, f# c&iile ti!p#l#i .!i f)cea# !i tea s) se tra sp# ) . alt) realitate- C# c0t s#da! !ai !#lt firele . tre ele, c# at0t !ai !#lt re#"ea! s) de+i !ai co "tie t de acest proces- Apoi, br#sc, . tr$o *i, . trea,a !e!orie !i$a re+e itP Ceea ce p#tea! . &ele,e era c) a te a 3elta T # ea fl#%#rile de # de te!porale . !o!e t#l . care e# co ecta! firele . tre ele- P#r "i si!pl# .!i !odifica ,radat percep&ia !i &ii c# pri+ire la ti!p- A te a acce t#a ti!p#l /c#rb0 d#$l1 "i astfel se prod#cea o c#rbare s#ficie t) pe tr# ca e# s) !) afl# la !od#l s#bco "tie t . do#) li ii te!porale- Aceasta a fost re#"ita !e!oriei !eleOricare ar fi fost e%plica&ia, e# era! b#c#ros c) rec0"ti,ase! o !are parte di !e!oria !ea- Cred, de ase!e ea, c) teoria !ea despre a te a 3elta T este corect), deoarece, c# c0t petrecea! !ai !#lt ti!p l#cr0 d la a te ), c# at0t .!i re+e ea# !ai !#lte a!i tiri- P0 ) . i# ie 6DDO, .!i rec)p)tase! toate a!i tirile !ele i!porta te i#lie a! fost co cediat- 3#p) acel !o!e t toate rela&iile !ele apropiate a# fost, de ase!e ea, . l)t#rate- 3#p) ce l#crase! la @MM !ai bi e de do#) dece ii, ac#! # !ai a+ea! priete i "i ici alte le,)t#ri c# co!pa ia- 2#rsele !ele de i for!a&ii a# fost se+er red#seA+e&i ac#! o pa ora!) ,e eral) a circ#!sta &elor . care a! re#"it s)$!i rec0"ti, !e!oria- Ur!)toarea parte a c)r&ii co &i e pre*e tarea 'Proiect#l#i Mo ta#A(, ce i cl#de o descriere ,e eral) a te5 olo,iei i!plicate- Istorisirea se ba*ea*) pe propriile !ele a!i tiri "i pe i for!a&iile care !i$a# fost .!p)rt)"ite de diferi&i cole,i i!plica&i, la r0 d#l lor, . acest proiect de a!ploare-

<H

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

#
$ILHELM REICH I PROIECTUL PHOENIX
F#+er #l 2tatelor U ite . cep#se, spre fi al#l a ilor NGO, proiect#l pe tr# co trol#l +re!ii ce p#rta #!ele de cod 'P5oe i%(- I for!a&iile "i te5 olo,ia pe tr# acest proiect pro+e ea# de la dr- Vil5el! Reic5, # o! de "tii &) a#striac care st#diase .!pre# ) c# 9re#d "i Carl M# ,Reic5 era # o! ,e ial, dar foarte co tro+ersat- 3e"i a . trepri s +aste e%peri!e te "i a scris !#lte +ol#!e de spe$ cialitate, p#&i i di criticii s)i i$a# pri+it c# b# )+oi &) cercet)rile, iar !#lte di tre acestea # e s# t dispo ibile- O parte di +i ) poate fi atrib#it) "i or,a i*a&iei '9ood A d 3r#, Ad!i istratio ( /93A, a#toritatea a!erica ) care are # c#+0 t ,re# de sp#s . pri+i &a protec&iei co s#!atorilor1 , care a s#pra+e,5eat arderea !asi+) a t#t#ror !aterialelor sale dispo ibile "i a distr#s !are parte di ec5ipa!e t#l s)# de laboratorReic5 este c# osc#t "i ca descoperitor#l e er,iei or,o ice, #!it), de altfel, "i e er,ia or,as!ic) sa# e er,ia +ie&iiE%peri!e tele sale a# re+elat c) e er,ia or,o ic) este . !od disti ct diferit) de cea electro!a, etic) obi" #it)- Reic5 era capabil s) de!o stre*e . laborator e%iste &a acestei e er,ii3escoperirile sale a# fost co se! ate . diferite 4#r ale !edicale "i de psi5iatrie ale +re!ii- N# at0t descoperirea . si e a e er,iei or,o ice a f)c#t di Reic5 # perso a4 celebr#, dar co tro+ersat, ci !ai ales fapt#l c) el a declarat, . fa&a a#torit)&ilor, c) a re#"it s) +i dece ca cer#l c# a4#tor#l teoriilor sale- El asocia, de ase!e ea, e er,ia 'or,o ic)( c# 'e er,ia cos!ic)( "i c# co cept#l e?to ia de 'eter(- Nici # a di +i*i# ile sale # i$a# c0"ti,at s#s&i erea di partea oa!e ilor de "tii &) co +e &io ali ai a ilor NGO<D

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

La . cep#t#l secol#l#i trec#t /6DOO1, oa!e ii de "tii &) .!br)&i"aser) o&i# ea e?to ia ) de 'eter(- Aceasta se referea la o ipotetic) s#bsta &) i +i*ibil) despre care se post#la c) #!ple tot spa&i#l "i ser+e"te drept !edi# de !a ifestare a e er,iei radia te "i a l#!i ii- Ei stei , care a acceptat teoria . a ii de . cep#t ai st#diilor sale, a co cl#*io at . fi al c) # p#tea e%ista o !are cal!) de eter pri care !ateria se !i"c)N# to&i fi*icie ii i$a# acceptat . s) opi ia, iar Reic5 a fost # #l di tre ace"tia- El a ar)tat c) Ei stei a ar,#!e tat ,re"it co cept#l de eter static- Reic5 co sidera c) eter#l se !a ifest) s#b for!a # delor . at#r) "i icidec#! static3e at# ci sa+a &ii co +e &io ali a# rec# osc#t e%iste &a fe o!e #l#i care repre*i t) o . cr#ci"are . tre partic#le "i # de- U eori s$a# f)c#t referiri as#pra acestora c# #!ele de '?a+ecles( /?a+e W particles1- Cercet)ri obi" #ite a# de!o strat c) +id#l co &i e, de ase!e ea propriet)&i co!ple%e care s# t de at#r) di a!ic)3e"i # este scop#l !e# s) preia# ca*#l l#i Reic5, co $ cept#l s)# as#pra eter#l#i s$a do+edit a fi f# c&io al . cadr#l cercet)rilor !ele- N# co tea*) dac) e referi!, de fapt, la '?a+ecles( sa# la fe o!e e !#lt !ai e*oterice c0 d +orbi! despre eter- Acesta este c#+0 t#l pe care Reic5 l$a folosit "i este !ai #"or pe tr# !i e s) descri# astfel diferitele aspecte pe tr# p#blic#l lar,- Cititor#l este i +itat s) lect#re*e l#cr)rile l#i Reic5, c)ci opera sa este +ast) "i c#pri de !#lt !ai !#lte ele!e te dec0t pot fi reprod#se . cadr#l acestei c)r&i3e e%e!pl#, Reic5 a descoperit . treb#i &)ri practice ale teoriilor sale, c#! ar fi cele care &i de !odificarea +re!ii- El a descoperit c) f#rt# ile +iole te ac#!#lea*) 'e er,ie or,o ic) !oart)( pe care a #!it$o 3OR- E er,ia or,o ic) !oart) se refer) la ac#!#l)rile de e er,ie care se afl) pe o spiral) desce de t)- 3espre e er,ia or,o ic) "i cea 3OR s$a descoperit c) ele s# t pre*e te # #!ai . or,a is!e biolo,ice, dar "i . re,i# i libere ale !edi#l#i . co 4#r)tor- U o! e er,ic, acti+ "i e t#*iast este co siderat a a+ea o !are
BO

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

e er,ie or,o ic), . +re!e ce # ipo5o dr# pl0 ,)cios are o !are e er,ie 3OR3e e%e!pl#, Reic5 a descoperit c) ,rad#l de i te sitate al f#rt# ii este direct propor&io al c# ca titatea de e er,ie 3OR, astfel c), c# c0t e%ist) !ai !#lt) e er,ie 3OR . tr$o f#rt# ), c# at0t f#rt# a +a fi !ai +iole t)- A e%peri!e tat !#lte !odalit)&i de a dispersa e er,ia 3OR "i a i +e tat o !etod) electro!a, etic) si!pl) de a red#ce +iole &a f#rt# ilor- 2pre fi al#l a ilor NGO, Reic5 a co tactat ,#+er #l 2UA "i le$a sp#s !e!brilor acest#ia c) a creat o te5 olo,ie care poate red#ce i te sitatea f#rt# ilor- ci#da oric)ror i for!a&ii false pe care le$a&i p#tea a#*i, ,#+er #l a!erica "tia de4a ce poate face Reic5 "i .i rec# o"tea !erit#l de ,e i#- F#+er #l i$a solicitat prototip#rile, iar el a fost . c0 tat s) colabore*e, c)ci # era i teresat de pro,res#l !eca ic, ci doar de cercetareAstfel, ec5ipa te5 olo,ic) a ,#+er #l#i a folosit i for$ !a&iile ob&i #te de la Reic5 .!pre# ) c# !odalit)&ile te5 olo,ice descoperite de ei . +ederea !o itori*)rii !eteo si astfel a# dat a"tere la ceea ce a de+e it c# osc#t s#b #!ele de 'radioso d)(- Co trib#&ia ,#+er #l#i la crearea radioso dei datea*) di 6D<O, o dat) c# reali*area dispo*iti+#l#i #!it '!etro,raf aerop#rtat(I- Acesta era # dispo*iti+ !eca ic care . re,istra te!perat#ra, #!iditatea "i presi# ea at!osferic)- Era la sat . tr$# balo dotat c# para"#t) "i . re,istra i for!a&iile pe # s#l de 50rtie- @alo #l era proiectat astfel . c0t la # !o!e t dat se sp)r,ea, #r!0 d ca para"#ta s) d#c) !etro,raf#l la p)!0 t . b# e co di&ii- P#blic#l era . c#ra4at s) le rec#pere*e, pri!i d c0te I dolari pe tr# fiecare dispo*iti+ predat, s#!) ce era co siderabil !ai +aloroas) dec0t . pre*e t- Acesta era !od#l . care ,#+er #l ob&i ea i for!a&ii !eteorolo,ice e%actePe tr# c) aceste dispo*iti+e era# tri!ise pri po"t), ti!p#l care trecea p0 ) c0 d i for!a&iile p#tea# fi st#diate "i a ali*ate
I

C#+0 t#l '!etro,raf este !ai #"or de . &eles "tii d c) de fapt '!etroU se refer) la # dispo*iti+ !eteorolo,ic "i ',raf se! ific) repre*e tare ,rafic)B6

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

era !#lt prea . del# ,at2pre sf0r"it#l a ilor NBO, a fost proiectat # o# dispo*iti+ ce p#rta #!ele de '!etro,raf radio(- Acesta era si!ilar !etro,raf#l#i aerop#rtat, c# e%cep&ia c) o#l dispo*iti+ era dotat c# se *ori electrici, co ecta&i la # tra s!i&)tor care tri!itea i for!a&ia la # receptor aflat pe p)!0 tC0 d Vil5el! Reic5 a co tactat ,#+er #l 2UA, spre sf0r"it#l a ilor NGO, cel !ai b# dispo*iti+ !eteo era pe at# ci !etro,raf#l radio- El le$a pre*e tat # !ic pac5et di le! de pl#t) care p#tea fi tri!is . aer c# # balo - Co for! declara&iilor !artorilor, . apropierea f#rt# ilor c# desc)rcare electric), pac5et#l de pl#t) se desf)cea "i se decla "a a#to!at proces#l de cercetare a *o eiF#+er #l a co!bi at te5 olo,ia !etro,raf#l#i radio c# dispo*iti+#l de disipare a e er,iei 3OR al l#i Reic5 "i a# reali*at # aparat relati+ si!pl#, pe care l$a# #!it 'radioso d)(- Acesta a fost perfec&io at p0 ) c0 d s$a re#"it ob&i erea # or efecte co siderabile as#pra aspectelor !eteo ce p#tea# fi reprod#se a ii NIO era# tri!ise . aer apro%i!ati+ do#) s#te de radioso de pe *i- 3i !o!e t ce aceste dispo*iti+e era# tri!ise . aer c# a4#tor#l baloa elor, ele # ateri*a# s#ficie t de br#sc pe tr# a se a#todistr#,e . #r!a i!pact#l#i- P#blic#l le ,)sea "i era aproape i!posibil s) p)stre*e dispo*iti#l s#ficie t de secret f)r) s) atra,) s#spici# i- F#+er #l a dat p#blicit)&ii apare t#l scop al . re,istr)rii i for!a&iilor !eteo, fapt care ar fi a4#tat cercet)rile a c)ror real) at#r) # f#sese di+#l,at), de*i for!0 d astfel pop#la&ia- Ade+)rat#l scop # este foarte e+ide t- 3ac) ci e+a s$ar fi acordat pe frec+e &a dispo*iti+#l#i di tr$# ase!e ea !o ta4, #tili*0 d ec5ipa!e t radio or!al, se! al#l # ar fi p)r#t deloc eobi" #it- P0 ) aici toate b# eP Ei a# ar)tat p#blic#l#i o sta&ie de recep&ie a i for!a&iilor; era pro,ra!at) s) pri!easc) datele i e%acte "i efolositoareAcest ec5ipa!e t de recep&ie a fost prod#s . serie red#s)Ril ic . aer pl#tea# s#te de astfel de radioso de- A+0 d o
B<

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

ra*) radio li!itat) la 6EO de Ailo!etri, ar fi treb#it s) e%iste o '!#l&i!e( de receptoare pe tr# radioso de "i ar fi treb#it s) fie foarte co!# e- 3eoarece s# t # pasio at colec&io ar de ec5ipa!e te radio, este foarte stra i# c) # a! +)*#t iciodat) +re# receptor pe tr# radioso de "i ici ec5ipa!e t#l care ar treb#i s) o . so&easc)- Este foarte eobi" #it ca radioso d) s) de&i ) # tra s!i&)tor f)r) +re# receptor care s) preia i for!a&iile- 3e aceea .!i este foarte clar c) ,#+er #l # a folosit, de fapt, receptoareleUr!)toarea !ea idee a fost s) cercete* descrierea te5 ic) a l)!pii radio di co!p# erea radioso dei care, . !od cate,oric, afir!) c) d#rata de +ia&a a acesteia este doar de c0te+a ore- ci#da acestor afir!a&ii, e# a! &i #t o astfel de la!p) radio . f# c&i# e +re!e de peste <OOO de ore "i . pre*e t a! co str#it peste <O astfel de # it)&i a+0 d # si ,#r e"ec /este o rat) i d#strial) foarte b# ) de e"ec, dar . acela"i ti!p repre*i t) # se! de a+erti*are1- 2i ,#ra !ea e%plica&ie este c), dac) # radio a!ator ,)se"te sa# c#!p)r) o radioso d), el, citi d datele, +a fi i d#s . eroare "i # se +a obosi s) cree*e # !o ta4 care s) d#re*e 'doar c0te+a ore(- La folosi f)r) . doial) o alt) la!p) radio2e pare c) ,#+er #l # dore"te ca p#blic#l s) foloseasc) aceste l)!pi radio, pe tr# a # descoperi ce+a eobi" #it ce le$ ar p#tea astfel sp#lbera secret#l- 3e aceea, i for!a&iile ,re"ite di descrierea te5 ic) a# ca scop !e &i erea secret#l#i- 3e fapt ei # !i t, pe tr# c) a# proiectat bateria astfel . c0t la!pa radio s) ard) . apro%i!ati+ B ore- Aceasta este ca#*at) de bo!bardarea catod#l#i, care se +a r)ci ,radat "i apoi se +a a#todistr#,eRadioso dele era# de4a distr#se . ai te de a ati ,e p)!0 t#l- acest !od, p#blic#l, care era . c#ra4at s) le rec#pere*e "i s) le ret#r e*e, # a+ea c#! s) c#lea,) +re# dispo*iti+ . f# c&i# e- 3ac) # a fost ici # secret la !i4loc, at# ci de ce ,#+er #l a proiectat o baterie care s) ard) o la!p) radio costisitoare ce treb#ia . loc#it) d#p) o sc#rt)
BB

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

. treb#i &are> Pe tr# a fi si,#ri c) secret#l lor # +a fi descoperit, ei .!pac5eta# se *orii . fiole si,ilate, ceea ce . se! a c), d#p) e%p# erea lor . aer, se *orii a+ea# o +ia&) sc#rt)- 3atorit) acestor preca#&ii, secret#l a fost !e &i #t +re!e de patr#*eci de a i- La o e%a!i are !ai ate t) a radioso dei "i a sc5e!ei sale electrice de !o ta4, a! descoperit c) co toarele de #!iditate "i te!perat#r) di i terior # f# c&io a#- Nici !)car # #lP 2e *or#l de te!perat#r) # era capabil s) . re,istre*e te!perat#ra, . s) a+ea tot#"i o f# c&ie-E 2e co!porta prec#! o a te ) pe tr# e er,ia 3OR, . +re!e ce se *or#l de #!iditate se co!porta prec#! o a te ) or,o ic)- 3ac) a te a sesi*a pre*e &a e er,iei 3OR, tra s!i&ator#l #r!a s) e!it) defa*at disip0 d astfel e er,ia 3OR "i e%tr),0 d +iole &a di tr$o f#rt# )- !od op#s, e!isia si fa*ic) ,e era a!plificarea . !edi# a e er,iei 3OR2e *or#l de #!iditate a+ea acela"i efect, . s) pe tr# e er,ia or,o ic)- E!isia si fa*ic) a!plifica e er,ia or,o ic), iar e!isia defa*at) o red#ceaRadioso da !ai co &i ea # ele!e t de presi# e care se co!porta prec#! # se! al de co!#tare "i !e &i ea e er,ia 3OR sa# cea or,o ic)- Acesta este !od#l . care ei a!plifica# e er,ia or,o ic)Tra s!i&ator#l co &i ea do#) oscilatoare- U #l era # oscilator p#rt)tor "i f# c&io a la GOB MC*- Cel)lalt f# c&io a la J MC* "i era # oscilator de pa#*)- Acesta p#lsa pe desc5is "i . c5is . f# c&ie de ele!e tele ce ap)rea# "i !o itori*a f# c&ia eteric) a radioso dei- N# a! descoperit tot ce se p#tea despre radioso de, dar a! reali*at o a ali*) "tii &ific) a acestora pe care a! i cl#s$o . a e%) /+e*i a e%a A1 pe tr# cei i teresa&iE

Pe tr# cei c# . cli a&ii te5 ice, se *or#l de te!perat#r) este # ter!istor; dar . loc s) fie pe ba*) de carbo el co &i e !etale obile "i ele!e te e%otice- Este # se *or de te!perat#r) foarte prost pe tr# c) . +re!e ce te!perat#ra il face s) oscile*e, c#rba re*iste &ei se sc5i!b) "i #$"i !e &i e calibrarea- 2e *or#l de #!iditate s#fer) de aceea"i proble!)BG

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

Ceea ce +$a! pre*e tat despre radioso de repre*i t) do+e*i solide care pot . fr# ta c# s#cces orice cercetare- Ele sta# la ba*a credi &ei !ele c) . cadr#l proiect#l#i de co trol !eteo a e%istat # alt proiect secret- N# p#te! "ti e%act dac) radioso dele a+ea# doar rol#l de a disipa f#rt# ile +iole te, pe tr# c) e%ista "i posibilitatea de a le crea "i a!plifica- fi al, ,#+er #l a aba do at proiect#l de co trol !eteorolo,icMa ip#larea +re!ii p#tea co d#ce la procese . i sta &), dac) p#tea fi do+edit) . trib# alU aspect !ai re+olt)tor dec0t cel pri+i d co trol#l !eteorolo,ic .l repre*i t) pote &ialitatea e,ati+) a e er,iilor 3OR "i or,o ic)- Teoretic, aceasta . sea! ) c) ,#+er #l ."i p#tea l#a drept &i te co!# it)&i, cl)diri sa# pop#la&ii . tre,i pe tr# a tra s!ite e er,ie or,o ic) sa# 3OR- Astfel de acti+it)&i a# fost raportate . R#sia- 3e"i acestor sit#a&ii # li s$ a# acordat spa&ii prea i!porta te . pres), s#biect#l # a r)!as ede*b)t#t- 3ac) aceste e er,ii a# fost folosite c# # scop !alefic sa# . cadr#l # #i r)*boi # pot r)sp# de, . s) posibilitatea e%ist)- Patr#*eci de a i de cercet)ri ar fi p#t#t, de ase!e ea, tra sfor!a acest dispo*iti+ . tr$# #i foarte a+a satPe tr# i for!a&ii s#pli!e tare despre Vil5el! Reic5 p#te&i st#dia a e%a @-

BI

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

%
&PROIECTUL PHOENIX' ABSOARBE &PROIECTUL RAINBO$'
+re!e ce 'Proiect#l P5oe i%( i +esti,a aspectele !eteorolo,ice "i #tili*area radioso delor, 'Proiect#l Rai bo?( /care era #!ele de cod pe tr# opera&i# ile ce a# dat a"tere E%peri!e t#l#i P5iladelp5ia1 a ie"it di o# la s#prafa&) spre sf0r"it#l a ilor NGO- Acest proiect treb#ia s) co ti #e cercet)rile . cep#te la bord#l distr#,)tor#l#i USS Eldridge. cadr#l proiect#l#i a fost folosit) te5 olo,ia 'recipie t electro!a, etic( care, . cele di #r!), a re*#ltat . ceea ce ast)*i c# oa"te! s#b #!ele de 'a+io !ilitar i +i*ibil( "stealth fi,5ter1Ca! . aceea"i perioad) de ti!p, dr- Mo5 +o Ne#!a "i ec5ipa sa de cercetare a# fost di o# solicita&i de ,#+er #l 2UA- Ei l#craser) i i&ial la 'Proiect#l Rai bo?(, dar !ai apoi s$a# tra sferat la # o# proiect- Acesta era si!ilar E%peri!e t#l#i P5iladelp5ia, . s) a+ea # alt scop- Ei treb#ia# s) afle ce a !ers prost . ca*#l 'factor#l#i #!a ( di acel e%peri!e t dra!atic "i de ce el s$a . c5eiat c# # e"ec totalLa . cep#t#l a ilor 6DIO, s$a l#at 5ot)r0rea ca 'Proiect#l Rai bo?(, prec#! "i proiect#l c# radioso de s) fie i cl#se s#b acela"i pa+ilio c# st#di#l factor#l#i #!a - 3#p) aceea, #!ele 'Proiect#l P5oe i%( a fost folosit pe tr# referiri as#pra t#t#ror acestor acti+it)&iCartier#l ,e eral al proiect#l#i era la @rooA5a+e Labs /Laboratoarele @rooA5a+e 1 di Lo , Isla d "i pri!#l ordi a fost acela de a$l #!i pe dr- +o Ne#!a director "i respo sabil al . tre,#l#i proiect3r- Mo5 +o Ne#!a era # !ate!aticia +e it . 2tatele U ite di Fer!a ia- El era # b# teoreticia . do!e i#l fi*icii "i a fost re!arcat pe tr# co ceptele sale a+a sate despre
BE

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

spa&i# "i ti!p- Este i +e tator#l calc#lator#l#i "i a co str#it pri!#l calc#lator c# l)!pi de +id la U i+ersitatea Pri ceto , . cadr#l c)reia a oc#pat f# c&ia de director la I stit#te for Ad+a ced 2t#d7 /I stit#t#l pe tr# 2t#dii A+a sate13r- +o Ne#!a a+ea ceea ce ar p#tea fi #!it '# b# si!& te5 ic(- El a+ea capacitatea de a tra sp# e teorii a+a sate . te5 olo,ie, adic) . practic)- 3e ase!e ea, re*#ltatele e%cep&io ale ale st#diilor sale, pe care le ob&i #se . do!e i#l !ate!aticii, i$a# dat posibilitatea s) co!# ice c# s#cces c# . s#"i Ei stei C0 d a . cep#t s) l#cre*e la 'Proiect#l P5oe i%(, +o Ne#!a a . &eles rapid c) treb#ia s) st#die*e "i !etafi*icaEra ecesar s) . &elea,) "i lat#ra !etafi*ic), spirit#al) a fii &ei #!a e- E%peri!e t#l P5iladelp5ia 'disipase( p#r "i si!pl# str#ct#ra fi*ic) "i biolo,ic) a fii &ei #!a e- U ii !e!bri ai ec5ipa4#l#i a# fost ,)si&i . castra&i . o&el#l pere&ilor a+ei, iar al&ii era# at0t de sc5i!ba&i, . c0t de+e iser) ,re# de rec# osc#t- Ceea ce s$a re!arcat . s) . pri!#l r0 d, a fost fapt#l c) f# c&iile !e tale "i psi5ice ale celor de pe a+) f#seser) p#ter ic afectateLo Ne#!a "i ec5ipa sa a# petrec#t apro%i!ati+ *ece a i #r!)ri d s) . &elea,) de ce fii &ele #!a e a# fost at0t de afectate de i te sitatea c0!p#rilor electro!a, etice care i$a# 'tra sportat( pri diferite loc#ri "i ti!p#ri- cele di #r!), ci "i$a# dat sea!a c) fii &ele #!a e se asc c# ceea este c# osc#t s#b #!ele de 'p# ct de referi &) te!poral)(- La co cepere, fii &a #!a ) care #r!ea*) s) se asc) este ata"at) # ei a #!ite li ii te!porale, iar +ia&a ei por e"te, practic, di acel p# ctPe tr# a . &ele,e aceasta este ecesar s) pri+i! 'fii &a de e er,ie( sa# s#flet#l c0t !ai disti ct de corp#l fi*ic al persoa ei respecti+e- tre,#l ostr# p# ct de referi &) ca fii &e fi*ice "i !etafi*ice se a"te di acel p# ct de referi &) te!poral) care, de fapt, se afl) . !edi#l electro!a, etic al pla etei oastre- Acest p# ct de referi &) te!poral) este p# ct#l f# da!e tal de orie tare al pla etei oastre- L) p#te&i
BJ

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

i!a,i a c#! +$a&i si!&i dac) acele ceas#l#i ar . cepe br#sc s) se roteasc) . se s i +ers $ la fel "i ti!p#l- Acest p# ct de referi &) te!poral) este cel care a fost, de fapt, de*ec5ilibrat . ca*#l fiec)r#i i di+id di ec5ipa4#l a+ei USS Eldridge, ca#*0 d#$i tra#!e foarte !ariTe5 olo,ia i!plicat) . 'Proiect#l Rai bo?( di a!i*ea*) "i creea*) ceea ce poate fi #!it 'realitate alter ati+) sa# artificial)(- Ea creea*) # efect stealth /i +i*ibilitate la radar1, i*ol0 d # doar a+a, ci "i fii &ele i di+id#ale . cadr#l 'efect#l#i de recipie t(- ca*#l E%peri!e t#l#i P5iladelp5ia, !e!brii ec5ipa4#l#i de pe a+) a# fost p#r "i si!pl# e%tra"i di spa&i#l "i di # i+ers#l ostr# a"a c#! .l c# oa"te!- Acest fe o!e st) la ba*a i +i*ibilit)&ii a+ei "i a ec5ipa4#l#iRealitatea alter ati+) astfel creat) # are referi &e te!porale, pe tr# c) # face parte di fl#%#l or!al al ti!p#l#i; ea este . . tre,i!e . afara ti!p#l#i- A e%ista . tr$o realitate alter ati+) ar fi ca "i c#! +$a&i tre*i "i # a&i a+ea ici cea !ai +a,) idee # de +) afla&i- C# si,#ra &), toate acestea ar fi foarte t#lb#r)toare'Proiect#l P5oe i%( treb#ia s) re*ol+e proble!a de a$i ad#ce pe oa!e i di 'recipie t( /adic), . apoi1 "i, . acela"i ti!p, de a$i co ecta la p# ct#l lor or!al de referi &) te!poral) /pe care ei .l +or percepe ca fii d pla eta P)!0 t etc-1- Aceasta . se! a c), . ti!p ce se afla# . realitatea alter ati+) sa# . 'recipie t(, treb#ia s) li se ofere ce+a care s) le asi,#re o referi &) te!poral)- Ei a# re*ol+at proble!a i trod#c0 d . 'recipie t( toate f# dal#rile at#rale de pe pla eta P)!0 t $ sa# cel p#&i at0tea c0te a# co siderat ei c) era# s#ficie te pe tr# a$i co +i ,e de e%iste &a # #i fl#% co ti ## de referi &) te!poral)- Altfel, era foarte probabil s) cree*e celor di 'recipie t( p#ter ice t#lb#r)ri tra sdi!e sio ale, prec#! "i alte proble!e de acest tip- 3e aceea era ecesar) i stalarea # ei sce e false, pe tr# c) cei i!plica&i ar fi p#t#t si!&i astfel # a #!it ,rad de or!alitate3r- +o Ne#!a era ca didat#l ideal pe tr# post#l de
BH

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

director de proiect, deoarece a+ea +aste c# o"ti &e de pro,ra!are co!p#teri*at)- 3ac) ei #r!a# s) calc#le*e referi &ele te!porale . ca*#l fiec)r#i i di+id "i apoi s) le reprod#c) /. ti!p ce oa!e ii trecea# pri 'recipie t#l electro!a, etic( sa# realitatea alter ati+)1, at# ci era ecesar s) se foloseasc) de calc#lator- Oa!e ii di i terior#l 'recipie t#l#i( #r!a# s) treac) pri tr$# !o!e t te!poral *ero "i . !od ese &ial pri tr$o 'irealitate( sa#, . cel !ai b# ca*, pri tr$o realitate co f#*)- Co!p#ter#l treb#ia s) ,e ere*e # f# dal electro!a, etic /adic), o sce ) fals)1 c# care fii &a fi*ic) s$ar fi si cro i*at- 3ac) # se f)cea aceasta, s#flet#l "i corp#l fi*ic s$ar fi de*ali iat, re*#lt0 d astfel eb# ia- 2# t do#) ele!e te care treb#ie s#bli iate aiciS fii &a fi*ic) /corp#l fi*ic1 "i fii &a spirit#al) /s#flet#l1- Referi &a te!poral) '. c)t#"a( s#flet#l, iar f# dal#l electro!a, etic '. c)t#"a( corp#l fi*ic- Acest proiect a . cep#t . 6DGH "i a fost fi ali*at . 6DEJ- O dat) c# . c5eierea sa, a fost scris # raport co!plet, pe care l$a# tri!is Co ,res#l#i- Co ,res#l fi a &ase acest proiect p0 ) . fa*a #lti!) "i a #r!)rit . !od per!a e t re*#ltatele raport se sp# ea despre co "tii &a o!#l#i c) poate fi . !od cert afectat) de electro!a, etis!; . co!pletare, se !e &io a c) poate fi de*+oltat # ec5ipa!e t care ar p#tea efecti+ sc5i!ba !od#l . care o persoa ) ,0 de"te3eloc s#rpri *)tor, Co ,res#l a ref#*at co ti #area fi a &)rilor- Me!brii l#i era# . ,ri4ora&i c), . ca*#l . care aceast) te5 olo,ie ar fi a4# s . posesia # ei persoa e epotri+ite, ei . "i"i /co ,res!e ii1 ar p#tea fi +icti!e, !a ip#l0 d#$li$se propriile lor ,0 d#ri- Era o . ,ri4orare . te!eiat) "i astfel s$a ordo at ca p0 ) . 6DED s) se aba $ do e*e . tre,#l proiect-

BD

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

(
PROIECTUL MONTAUK
N# !ai este ici # secret fapt#l c) . 2UA Co ,res#l a f)c#t !ari presi# i as#pra CIA$#l#i pe tr# a descoperi tot ce se petrece . cerc#rile de spio a4- Astfel, li s$a# red#s di fo d#ri "i li s$a# li!itat p#terile le,ale- Tot#"i, . co te%t#l pe care$l disc#t)! aici, c5iar dac) CIA$#l a fost i!plicat . tr$o a #!it) !)s#r) . 'Proiect#l Mo ta#A(, # ei a# be eficiat de re*#ltateC0 d Co ,res#l a sistat 'Proiect#l P5oe i%(, ,r#p#l de la @rooA5a+e co str#ise de4a # . tre, a ,re a4 . 4#r#l acest#i proiect- 3e&i ea# te5 olo,ie 'reic5$ia )( "i te5 olo,ie stealth care, . !od cert, p#tea# afecta !i tea #!a )Fr#p#l @rooA5a+e a co tactat Pe ta,o #l, i for!0 d co d#c)torii acest#ia despre te5 olo,ia e%cep&io al) la care l#cra#- Ei a# e%p#s Pe ta,o #l#i i for!a&ii despre # dispo*iti+J care ar p#tea face ca i a!ic#l s) se predea f)r) a !ai fi e+oie de +reo co fr# tare, pri tr$o si!pl) ap)sare de b#to - @i e. &eles, ar!ata a fost foarte i teresat), c)ci acesta era +is#l oric)r#i e%pert de r)*boiI!a,i a&i$+) # dispo*iti+ care ar p#tea face i a!ic#l s) se predea . ai te de . ceperea b)t)lieiPli ) de e t#*ias!, ar!ata era ,ata s) coopere*e- A fost i for!at) c) # a+ea# e+oie de s#port fi a ciar, de aceasta oc#p0 d#$se c5iar ,r#p#l de la Laboratoarele Na&io ale @rooA5a+e - Ec5ipa de cercetare a+ea e+oie doar de # spa&i# adec+at # de p#tea# fi reali*ate e%peri!e tele . depli ) sec#ritate, prec#! "i de a #!ite ec5ipa!e te "i perso al !ilitar- A# . !0 at astfel ar!atei o list) c# toat) te5 olo,ia
J

A! i cl#s . A e%a C # ele do+e*i care s#,erea*) #tili*area dispo*iti+elor pe tr# co trol#l !i &ii .!potri+a iraAie ilor . ti!p#l R)*boi#l#i di Folf#l PersicGO

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

ecesar)- 3e o i!porta &) deosebit) pe aceast) list) se afla +ec5i#l radar 2a,e- Pe tr# acest proiect era e+oie de o radioso d) #ria") care s) opere*e . ,a!a de frec+e &e de la G<I la GIO MC*- 3i cercet)ri a terioare se "tia c) aceasta repre*e ta # a di 'frec+e &ele fereastr)( pri care se p#tea p)tr# de . co "tii &a #!a )- A"adar, era e+oie de # radar de . alt) p#tere care s) f# c&io e*e . ,a!a de frec+e &e !e &io$ at) a teriorAr!ata a+ea e%act ceea ce ,r#p#l @rooA5a+e c)#taS o ba*) !ilitar) apar&i 0 d 9or&elor Aerie e la Mo ta#A Poi t care ,)*d#ia # radar 2a,e ie"it di #*, ce se potri+ea perfect c# ecesit)&ile lor- 2iste!#l a+ea de4a sec&i# i R9 "i # !od#lator, ecesare co str#irii #ria"ei radioso deRadar#l 2a,e de la Mo ta#A f)c#se parte i i&ial di # #l di pri!ele siste!e de a+erti*are folosit . scop#ri de ap)rare . perioada a ilor NIO $ NEO- Ast)*i, sateli&ii "i radarele ce sca ea*) deas#pra ori*o t#l#i fac ca acea te5 olo,ie s) fie c# !#lt dep)"it) pe tr# a !ai p#tea fi #tili*at) . scop#ri de ap)rare- !od cert se ridic) o . trebare i!porta t), c5iar dac) # ii # cred aceast) po+este- 3e ce # siste! de ap)rare . +ec5it a fost rep#s . f# c&i# e "i #tili*at pe tr# o perioad) de peste 6O a i> Acest proiect a fost #!it 'P5oe i% II(, de c)tre oficialii i!plica&i- 3e at# ci, el a fost #!it de !i e "i de al&ii la r0 d#l lor i!plica&i, 'Proiect#l Mo ta#A(P0 ) . acea perioad), Co ,res#l f#sese i for!at de ceea ce se petrecea- 3ar, di aceast) fa*), proiect#l ce f#sese i ter*is de Co ,res era co ti #at de ,r#p#ri i depe de te care opera# . afara # #i co trol ,#+er a!e tal "i, . acest proces, folosea# c5iar ar!ata 2UA- @i e. &eles, apare . trebarea 'Ci e folose"te pe ci e>(3ar ceea ce treb#ie s#bli iat aici este c) proiect#l se desf)"#ra f)r) s#pra+e,5erea oficialilor ale"i, . ci#da obiecti+elor acestora@a*a !ilitar) de la Mo ta#A f#sese redesc5is)- Radar#l
G6

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

2a,e a fost . c5is di 6DED p0 ) . 6DJO, c0 d ba*a a fost predat) . ,ri4a 2er+ici#l#i Fe eral de Ad!i istra&ie- Era o ba*) ce apar&i #se ,#+er #l#i, # de # se afla i!ic i!porta t, iar fi a &area ,#+er a!e tal) f#sese oprit)Era e+ide t c) pe tr# efort#l redesc5iderii ba*ei era# ecesare fo d#ri #ria"e- 9i a &area este . s) . +)l#it) . !ister, dar pare a fi . . tre,i!e pri+at)- N# de&i doc#!e te a#te tice . pri+i &a s#rselor de fi a &are, dar c# o"ti &ele !ele de la Mo ta#A !i$a# sp#s c) ba ii pro+e ea# 'pri b# )+oi &a( a*i"tilor 6DGG, # tre !ilitar a!erica trecea pri tr$# t# el fra ce* tra sport0 d a#r a*ist . +aloare de 6O !iliarde de dolari- Tre #l a fost di a!itat . +re!e ce se afla . t# el- tre se afla# "i I6 de !ilitari a!erica i- Fe eral#l Feor,e Patto se afla . E#ropa la acel !o!e t "i a i +esti,at tra,ic#l i cide t, dar # . &ele,ea c#! a fost posibil ca # tre ce apar&i ea tr#pelor a!erica e s) fie di a!itat . +re!e ce se afla pe teritori#l de +est al Alia&ilor- 2oarta celor 6O !iliarde de dolari a r)!as, de ase!e ea, . +)l#it) . !ister, iar efort#rile l#i Patto a# fost blocateMi s$a sp#s c) acest a#r a a4# s, . fi al, la Mo ta#A- Era# 6O !iliarde de dolari . a#r, calc#late la <O de dolari # ciaAcea ca titate de a#r +alorea*) ast)*i <OO de !iliarde de dolari- 2#!a a fost folosit) pe tr# fi a &area desc5iderii proiect#l#i "i pe tr# s#s&i erea cercet)rilor . a ii ce a# #r!at3#p) ce a# fost c5elt#i&i, se pres#p# e c) proiect#l a fost fi a &at de c)tre abo!i abila fa!ilie Kr#ppH, care de&i ea co trol#l corpora&iei ITT2pre sf0r"it#l a ilor 6DJO$6DJ6, @a*a Militar) a 9or&elor Aerie e de la Mo ta#A, @atalio #l Radar OJJB, a fost
H

Me!brii cla #l#i Kr#pp a# fost proprietarii fabricilor ,er!a e de ar!a!e t di ti!p#l celor do#) r)*boaie !o diale- 3#p) ce a fost ,)sit +i o+at de co!plicitate c# Citler la proces#l de la N#re!ber,, cap#l cla #l#i Kr#pp a pri!it o se ti &) #"oar) c# s#spe dare "i i s$a per!is s)$"i co ti #e afacerile sale otorii c# ar!a!e tG<

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

redesc5is)- Treb#ia dese! at perso al#l, i stalat ec5ipa!e t#l "i pre,)tit) . trea,a ba*) de cercetareA# fost p#se la p# ct cele !ai stricte !)s#ri de sec#ritate, o parte di ele pe depli . te!eiate- 3e"i era i!plicat) "i te5 olo,ia secret) stealth, # era # secret fapt#l c) aparat#l de *bor stealth /i +i*ibil detec&iei radar1 a fost proiectat c# # . +eli" care absorbea # dele i stala&iilor radar- A #!ite aspecte ale te5 olo,iei, #!ite 'recipie t electro!a, etic(, prec#! "i !od#l . care ea era acti+at) a# r)!as . s) strict secrete- N# +o! descrie "i ici # +o! disc#ta aici despre aceste aspecte, c)ci ele repre*i t) # secret !iliar care pri+e"te sec#ritatea 2tatelor U ite- aceast) carte i te &io )! s) de*+)l#i! # proiect care ici !)car # treb#ia s) fi fost +reodat) co cep#tNea+0 d +re# scop !ilitar sa# de .!b# )t)&ire a ap)r)rii a&io ale pe care s) se focali*e*e, proiect#l a fost co cep#t pe tr# co trol#l !i &ii colecti+e a !aselor, "i aceasta . ci#da i ter*icerii sale de c)tre Co ,res2taff$#l era # a!estec de !ilitari, a ,a4a&i ai ,#+er #l#i "i, de ase!e ea, perso al ce pro+e ea de la diferite corpora&ii- E# a! fost # #l di #lti!a cate,orie !e &io at) "i a! fost cooptat . proiect . a #l 6DJB- cadr#l proiect#l#i era# i!plica&i "i # #!)r de te5 icie i ai 9or&elor Aerie e care l#craser) la radar#l 2a,e . a ii NEO- 9or&ele Aerie e i$a# reparti*at la Mo ta#A, de"i aceast) ba*) !ilitar) era trec#t) . doc#!e te ca fii d aba do at)- Te5 icie ii a# !e &io at ,r#p#l#i P5oe i% c) ei p#tea# sc5i!ba starea ,e eral) a ba*ei !odific0 d frec+e &a "i d#rata de p#lsa&ie a radar#l#i- Obser+aser) acest efect ca o c#rio*itate profesio al) d#p) a i de *ile de l#cr# c# radar#lEra o s#rpri*) pe tr# speciali"tii P5oe i% "i ei a# co siderat acest fapt deosebit de i teresa t- 2c5i!b0 d rata p#lsa&iei "i l)&i!ea de ba d) sa# de # d) a p#ls#l#i, ei p#tea# !odifica !od#l ,e eral . care fii &ele #!a e ,0 dea#; era e%act ceea ce ei c)#ta#- Aceast) o#) i for!a&ie a co d#s la ceea ce e# #!esc ac#! e%peri!e tele 'c#ptor c# !icro# de(- A# l#at
GB

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

reflector#l /care sea!) ) foarte !#lt c# o coa4) de ba a ) "i care se poate +edea de la dista &) dac) +) afla&i la Mo ta#A Poi t1 "i l$a# rotit spre +est, orie t0 d#$l c)tre . 4os pe tr# a$l focali*a pe # a di cl)diri, # de ei credea# c) este # loc si,#r )# tr#l cl)dirii, . tr$o ca!er) ecra at), a# !o tat # sca# - La . cep#t a"e*a# pe ci e+a pe sca# $ aceast) persoa ) era de obicei 3# ca Ca!ero - Apoi desc5idea# "i . c5idea# #"a ca!erei, . cerc0 d s) deter!i e i+el#l e er,iei UC9 /frec+e &) #ltra . alt) $ !icro# de1 care i tra . ca!er)- Toate acestea se reali*a# at0ta ti!p c0t a te a era focali*at) . tr$# p# ct di fa&a cl)dirii- acela"i ti!p, tra s!i&)tor#l e!itea ,i,a?ati de e er,ie electric)A# f)c#t e%peri!e te pro,ra!0 d tra s!i&)tor#l la l)&i!i diferite de p#ls "i la diferite rate ale acest#ia, #tili*0 d di+erse frec+e &e- A# . cercat tot ce le trecea pri !i te, efect#0 d si!ple e%peri!e te e!pirice- 3orea# s) +ad) ce se poate petrece c# persoa a aflat) pe sca# c0 d era 'bo!bardat)( c# frec+e &e '%(, i!p#ls#ri etc- A# obser+at c) a #!ite sc5i!b)ri f)cea# ca persoa a respecti+) s) pl0 ,), s) r0d), s) doar!), s) se e!o&io e*e etc- Era# *+o #ri c), ori de c0te ori radar#l 2a,e i tra . f# c&i# e, starea ,e eral) a . tre,ii ba*e !ilitare se sc5i!ba- Aceste obser+a&ii era# foarte i teresa te pe tr# cei care s#pra+e,5ea# desf)"#rarea proiect#l#i, pe tr# c) ei era# . pri!#l r0 d i teresa&i de st#di#l factor#l#i #!a 3orea# s) +ad) c#! p#tea# co trola "i !odifica # dele cerebrale- Aceasta se f)cea sc5i!b0 d frec+e &a p#ls#l#i "i a!plit#di ea sa . corespo de &) c# diferite f# c&ii biolo,ice acest !od p#tea# fi co trolate ,0 d#rile # ei persoa e9olosi d frec+e &a radio de G<I$GIO MC*, ei a+ea# practic o fereastr) desc5is) c)tre !i tea #!a )- Ur!)tor#l pas era s) descopere ce se afla i i terior#l ei3e"i #"a ca!erei ecra ate era . c5is) aproape co ti ##, ea # i*ola perfect . c)perea- 2#biec&ii era# e%p#"i # #i c0!p electro!a, etic p#ter ic pe tr# a le i fl#e &a # dele cerebrale, . s) s#ficie t de red#s pe tr# a # le ca#*a afec&i# i de at#r)
GG

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

biolo,ic)- Tot#"i, dac) e%p# erile se desf)"#ra# . !ai !#lte *ile co sec#ti+ pe aceia"i s#biec&i, ele a+ea# efecte distr#,)toare as#pra lor3e pild), 3# ca a s#ferit serioase pert#rb)ri la i+el cerebral "i de &es#t, ca re*#ltat al e%p# erilor la 6OO KV de # de R9 /9rec+e &) Radio1 de la o dista &) de 6OO !etriU dele radio aproape i$a# 'copt( pl)!0 ii "i creier#l- Peste tot . corp#l s)# # de e%ista o !odificare de de sitate, se crea# *o e de c)ld#r) sa# e er,ie datorit) co ce tra&iei !icro# delor- Medic#l care l$a co s#ltat pe 3# ca a f)c#t # ele co!e tarii despre starea eobi" #it) a &es#t#l#i pl)!0 ilor s)i- N# !ai +)*#se i!ic ase!) )tor- U alt doctor care l$a co s#ltat a !)rt#risit c) !ai +)*#se a"a ce+a o si ,#r) dat), c0 d ci e+a a4# sese accide tal . fa&a # ei p#ter ice ra*e radarA ali*ele a terioare "i cele de d#p) 6DHE a# i dicat fapt#l c) creier#l l#i 3# ca era, di p# ct de +edere !edical, '!ort(- I i&ial r#,ase! c0&i+a !edi#!i s) .l 'e%a!i e*e( pe 3# ca - Ei s#s&i #ser), de ase!e ea, c) are creier#l '!ort(Mai "tia! c) e%ista posibilitatea i 4ect)rii # ei a #!ite s#bsta &e . creier, d#p) care se p#tea face o radio,rafie sa# o sca are care p#tea re+ela ce *o e di creier !ai era# o%i,e ateI di+i*ii c# creier#l '!ort( s#fer) datorit) eo%i,e )rii creier#l#i- 3ac) !edi#!ii deter!i aser) corect, aceasta . se! a c) creier#l l#i 3# ca # !ai folosea s#ficie t o%i,e A! +orbit c# # e#rolo, c# care era! . rela&ii de priete ie "i a co fir!at c), . !od cert, este posibil ca i di+i*ii c# creier#l !ort s) co ti #e s) tr)iasc)- El a citat # ele e%peri!e te efect#ate post$!orte! pe s#biec&i #!a i . A ,lia "i . 2UA, ale c)ror creiere s$a co statat c) era# acoperite de # . +eli" eobi" #it, de apro%i!ati+ 6 !! ,rosi!eMai i teresa t tot#"i era # alt ca* pe care$l . t0l ise . #r!) c# 6O a i- A l#at c0te+a radio,rafii ale # ei persoa e or!ale "i !i$a ar)tat *o ele ro"ii- Mi$a ar)tat "i # ele *o e albastre, dar acestea # a+ea# e+oie de !#lt o%i,e - Apoi !i$
GI

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

a ar)tat o alt) radio,rafie # de . tre,#l creier era albastr#Aceasta . se! a c) persoa a respecti+) tr)ia prec#! # o! perfect or!al, c# e%cep&ia # or pierderi de !e!orie datorate sit#a&iei respecti+e- Era . !od clar o persoa ) c# creier#l '!ort(, iar acesta folosea s#ficie t o%i,e c0t s) # p#tre*easc)- A! obser+at col&#l radio,rafiei "i a! fost s#rpri s s) +)d scris pe ea #!ele l#i 3# ca I$a! cer#t doctor#l#i o e%plica&ie, dar # era foarte si,#rN# p#tea oferi dec0t o co cl#*ie teoretic) ba*at) pe capacit)&ile s#flet#l#i- El a sp#s c) profesia sa rec# o"tea e%iste &a fe o!e elor le,ate de s#flet, dar # le p#tea . &ele,e acest p# ct . &ele,ea! c) si ,#r#l !oti+ pe tr# care 3# ca !ai este . c) . +ia&) se datorea*) # ei aptit#di i p#ter ice a psi5ic#l#i s)#- Astfel, partea psi5ic) /s#fleteasc)1 a !i &ii a prel#at partea fi*ic) a !i &ii, . tre&i 0 d corp#l fi*icT#lpi a creier#l#i s)# este +ie; coloa a sa +ertebral) este s) )toas); corp#l s)# fi*ic este . +ia&), dar partea s#perioar) a creier#l#i s)# este, practic +orbi d, !oart)- E er,ia psi5ic#l#i /s#flet#l#i1 s)# . tre&i e corp#l c# a4#tor#l t#lpi ii creier#l#i3# ca # era si ,#ra persoa ) afectat)- N# "ti! e%act c0te persoa e a# fost i!plicate, dar oric#! #!)r#l acestora a fost foarte !arePri 6DJ< sa# 6DJB ei a# . &eles . sf0r"it c) te5 olo,ia stealth # a+ea i!ic de$a face c# radia&iile ce prod#c arderiU a di tre acele teorii era c) radia&iile care # prod#c arderi era# e!ise, de fapt, pri reflector "i se . drepta# . direc&ia op#s) p# ct#l#i de focali*are a a te eiA# . cercat aceast) teorie "i a# . tors a te a c# 6HO de ,rade- A# &i tit ra*ele distr#,)toare spre cer, iar spre s#biec&ii di ca!er) se e!itea# radia&ii edistr#,)toare- Apoi a# descoperit c) aceste radia&ii a+ea# acelea"i efecte de !odificare a st)rilor, dac) # c5iar !ai i te se ca celelalte, iar aceasta se petrecea f)r) s) !ai prod#c) +re# r)# s#biec&ilor- 3i efericire, era de4a prea t0r*i# pe tr# persoa ele pe care s$a# f)c#t e%peri!e tele a terioareGE

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

aceast) fa*) a proiect#l#i, ei era# i teresa&i de !o$ itori*area oa!e ilor "i de !odificarea ,0 d#rilor sa# a st)rilor lor psi5ice- N# co ta . !od deosebit c#! i d#cea# aceste !odific)ri de stare, ci !ai ales circ#!sta &ele . care se prod#cea#- A# fost i +ita&i solda&i di diferite # it)&i !ilitare pe tr# a$"i petrece acolo sf0r"it#rile de s)pt)!0 )- 3i p# ct#l de +edere al !ilitarilor, era +orba de o e%c#rsie ,rat#it) . tr$o loca&ie fr#!oas)- e%terior#l ba*ei e%ista o sal) de ,i! astic) bi e dotat) "i o sal) de bo?li , c# ca*are "i 5ra ) e%cele teCeea ce era . s) ec# osc#t !ilitarilor care +e ea# astfel . ?eeA$e d, era c) ei de+e iser) astfel cobai pe tr# e%peri!e tele de co trol al !i &ii- Tot#"i, ace"tia # era# si ,#rii cobai- 2$a# . trepri s e%peri!e te "i pe ci+ilii di ora"e prec#! Lo , Isla d, Ne? Merse7, Ne? KorA "i Co ectic#t, doar pe tr# a +edea c0t de departe se p#tea a4# ,e c# diferitele tip#ri de !etode- Tot#"i, cele !ai !#lte e%peri!e te s$a# reali*at pe solda&ii afla&i . +aca &)2e !o itori*a# diferite tip#ri de i!p#ls#ri, . cerc0 d orice frec+e &), iar apoi obser+a# "i etic5eta# diferitele efecte- Era# e%peri!e te p#r "i si!pl# e!pirice "i astfel s$a ac#!#lat o i!porta t) ba*) de date- 3#p) ce a# ob&i #t s#ficie te i for!a&ii, a# . cep#t s) . &elea,) treptat se! ifica&ia efectelor diferitelor f# c&iiTot . ti!p#l acestei perioade a# e%peri!e tat "i sc5i!barea br#sc) de frec+e &e- Aceasta co sta di sc5i!barea i sta ta ee "i aleatoare a frec+e &ei pe # a di cele ci ci frec+e &e diferite pe care era pro,ra!at tra s!i&)tor#l- Aceast) fa*) a proiect#l#i a de+e it !ai t0r*i# foarte i!porta t), c)ci repre*e ta # ele!e t c5eie pe tr# ob&i erea c#rb)rii ti!p#l#iA# descoperit c) salt#rile foarte rapide de la o frec+e &) la alta f)cea# !od#la&iile !ai acti+e di p# ct de +edere psi5ic- A fost de*+oltat) at# ci o ba*) de date care . re,istra !o!e tele de sc5i!bare a frec+e &ei /adic) !o!e tele c0 d o persoa ) trecea de la o frec+e &) la alta1, !od#la&ia i!p#ls#rilor, rata la care i!p#ls#rile era# !od#late, l)&i!ea i!p#ls#rilor "i
GJ

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

te si# ea de ie"ire- 2c5i!barea br#sc) a frec+e &ei a fost apoi c#plat) c# efectele sale de feed$bacA- @a*a de date era foarte !are "i acoperea # lar, spectr# de ca#*e "i efecte3#p) i te se e%peri!e t)ri, a# reali*at # pa o# de co trol c# care p#tea# pro,ra!a diferite !od#la&ii "i si cro i*)ri ale i!p#ls#rilor, astfel . c0t tra s!isia ,e erat) #r!a s) 'se!e e( ,0 d#ri$tipar . tr$# i di+id- Aceasta . se! a c) p#tea# seta aceast) p#lsa&ie pe tr# orice dorea# "i apoi a"tepta# s) se prod#c) efect#l sco tatToate acestea a# fost reali*ate . trei sa# patr# a i de cercet)ri- Tra s!i&)tor#l era ac#! opera&io al la . trea,a sa capacitate "i pre,)tit pe tr# e!isii pro,ra!ate- P#tea# fi la sate pro,ra!e care p# ea# tra s!i&)tor#l s) treac) pri toate fa*ele sale- Pro,ra!ele era# create pe tr# a p#tea sc5i!ba dispo*i&iile oa!e ilor, i d#c0 d#$le st)ri de t#lb#rare "i, de ase!e ea, pe tr# a!plificarea ratei de i frac&io alitateC5iar "i a i!alele di +eci )tate era# pro,ra!ate s) fac) l#cr#ri ci#dateCercet)torii p#tea# c5iar crea pro,ra!e pri care s) se focali*e*e as#pra # ei !a"i i, opri d#$i toate f# c&i# ile electrice- N# "ti# care era# !od#la&iile siste!#l#i . acele !o!e te, dar a! . &eles c) ei descoperiser) aceasta accide tal tr$o *i, # ele +e5ic#le !ilitare e%ec#ta# patr#l)ri . 4#r#l ba*ei- @r#sc, acestea s$a# oprit, e!aifii d pe tr# !o!e t f# c&io ale- A #r!at o i +esti,a&ie pe tr# a descoperi ce se petrecea c# tra s!i&)tor#l . acele clipe "i astfel a fost de*+oltat # alt pro,ra!- La . cep#t, pro,ra!#l p#tea doar s) fac) l#!i a far#rilor !a"i ilor s) scad) . i te sitate- Ulterior a fost .!b# )t)&it "i c#r0 d p#tea opri toate f# c&iile electrice de la orice a#to+e5ic#lC0&i+a a i de cercet)ri "i ac#!#l)ri de i for!a&ii a# co d#s, . fi al, la ob&i erea # #i dispo*iti+ pe tr# co trol#l !i &ii- Ur!)tor#l obiecti+ era crearea # ei te5 olo,ii de preci*ie . aceast) direc&ie- Pe tr# ati ,erea acest#i &el s$a# ob&i #t a4#toare di s#rse foarte oc#lteGH

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

AMPLITRON
A!plificator UC9- a!plitro #l ser+ea drept a!plificator fi al al tra s!i&)tor#l#i . ai te ca pro,ra!ele s) fie e!ise pri a te )- U t#b foarte !are, c0 t)rea 6IO A, "i DO c! . di!e si# ile sale cele !ai !ari-

GD

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

TIRATRON
Acesta este # #l di cei patr# tiratro i de i!p#ls#ri care a# fost folosi&i pe tr# a ac&io a t#b#l de la ie"ire- Tiratro ii re,la# s#rsa care i d#cea 'a,ilitatea de frec+e &)(, ali!e t0 d t#b#l fi al c# i!p#ls#ri pri i ter!edi#l tra sfor!ator#l#i de i!p#ls#ri- C#rbarea "i co trolarea a%elor te!porale a# de+e it posibile pri 'a,ilitatea de frec+e &)(IO

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

1)
SCAUNUL MONTAUK
a ii NIO, corpora&ia ITT de*+oltase foarte !#lt te5 olo,ia se *orilor, . c0t aceasta p#tea per!ite c# #"#ri &) afi"area pe # !o itor a tot ceea ce o persoa ) ,0 dea- La !od#l ese &ial +orbi d, aceasta era o !a"i ) pe tr# 'citit( !i tea, care opera pe pri cipi#l prel#)rii f# c&iilor de at#r) electro!a, etic) ale fii &ei #!a e "i trad#cerea lor . tr$o for!) i teli,ibil)- Era # !eca is! apare t si!pl#, ce co sta di tr$# sca# pe care se a"e*a o persoa )- @obi ele care ser+ea# drept se *ori era# plasate . 4#r#l sca# #l#i- Mai e%ista# trei receptoare, "ase ca ale "i # co!p#ter Cra7 6 care #r!a s) afi"e*e pe # !o itor care era# ,0 d#rile acelei persoa eMod#l . care a fost co cep#t) aceast) te5 olo,ie este . c) # !ister- 2$a s#,erat c) cercet)rile a# fost spri4i ite de 2irie i, o ras) e%traterestr) care pro+i e di siste!#l solar #!it 2iri#sAceast) teorie s#s&i e c) e%tratere"trii a# oferit ideile de ba*), iar oa!e ii a# co ti #at di acel p# ctAstfel, a# fost ara 4ate trei set#ri de bobi e . tr$o pira!id) care c#pri dea sca# #l respecti+- Mai e%ista o bobi ) . *o a de +0rf a pira!idei, care era le,at) . paralel c# bobi ele de la ba*a ei- Persoa a era a"e*at) . i terior#l c0!p#l#i for!at de bobi e- Cele trei set#ri de bobi e era# co ectate la trei receptoare radio diferite /Ca!!erla d 2#per ProP EOONs1 "i la "ase ie"iri- U detector de l# ,i!e de ba d) i depe de t, care a+ea # siste! de referi &) +ariabil, f#r i*a "ase ie"iri de la cele trei receptoare- Trei di tre ele era# pe partea l# ,i!ii de ba d) dedes#bt#l # dei p#rt)toare, iar celelalte trei se afla# pe partea l# ,i!ii de ba d) deas#pra # dei p#rt)toare- Acest dispo*iti+ ridic) . s) o . trebare foarte i!porta t)- 3ac) respecti+#l a sa!bl# electro ic 'citea( ,0 d#rile, ce #tili*a # da p#rt)toare pe tr# a reali*a aceasta>
I6

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

C# a4#tor#l # #i oscilator, detectorii di receptoare era# capabili s) fi%e*e pe loc # se! al eteric care era prel#at i i&ial de bobi e- N# e%ista, de fapt, o # d) p#rt)toare a"a c#! . !od or!al o c# oa"te! oi- 3etectorii se fi%a# as#pra +0rf#l#i de se! al care era i i&ial prel#at de bobi ele di cele trei set#ri de frec+e &e pe care era# acordate receptoarele aceast) fa*), ec5ipa de cercetare a re#"it s) detecte*e se! ale care repre*e ta# f# c&ii co!parabile c# cele ale !i &ii #!a e- 2e! ale solide care se!) a# c# ,0 d#rile # ei persoa e pro+e ea#, de fapt, di receptoare- Acest dispo*iti+ citea a#ra #!a ), care este # c#+0 t c# care !edi#!ii "i !etafi*icie ii obi" #iesc s) descrie c0!p#l electro!a, etic ce . co 4oar) corp#l #!a - acela"i !od . care +orbirea #!a ) este propa,at) pri # de radio, acest dispo*iti+ propa,a ,0 d#rile /care teoretic se !a ifest) . a#r)1Cele "ase ca ale de ie"ire de la receptoare era# co ectate la # co +ertor di,ital /tra sfor!0 d se! al#l . li!ba4 de calc#lator1 "i apoi era# i terco ectate la # calc#lator- U co!p#ter Cra7 6 era folosit pe tr# decodificarea se! al#l#i i terceptat de receptoare- 3#p) !#lte cercet)ri s$a a4# s . sit#a&ia . care co!p#ter#l p#tea lista c5iar # . tre, dialo, !e tal- Acesta era 'dialo,#l( c#re t al s#biect#l#i care ,0 dea3#p) "i !ai !#lte efort#ri, s$a a4# s la perfor!a &a . care s#biect#l +i*#ali*a ce+a "i pe !o itor#l calc#lator#l#i ap)rea o i!a,i e- !b# )t)&irile te5 olo,iei a# f)c#t posibil) repre*e tarea . B3 a aspectelor a#diti+eX+i*#ale /ale ,0 d#rilor s#biect#l#i1, ce ap)rea# pe !o itor#l calc#lator#l#i "i p#tea# astfel s) fie listateC0 d cei de la Mo ta#A a# aflat despre acest dispo*iti+ perfor!a t de citire, li s$a p)r#t c# ade+)rat o reali*are e%cep&io al)- 3orea# s) tra sfor!e dispo*iti+#l de citire . tr$ # tra s!i&)tor- Astfel, se p#tea# eli!i a risc#rile . ca*#l oa!e ilor care efect#a# e%peri!e te de i +i*ibilitate sa# de c)l)torii . ti!p- Teoria era c) o persoa ) aflat) pe sca# tra s!itea ec5ipa4#l#i /prec#! . E%peri!e t#l P5iladelp5ia1 o
I<

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

realitate alter ati+)- C0 d a+a de+e ea i +i*ibil), ec5ipa4#l era at# ci . si cro i*are c# realitatea alter ati+) "i astfel !e!brii l#i # a4# ,ea# s) fie de*orie ta&i "i r)t)ci&i . ti!p "i spa&i# aceast) etap), s$a proc#rat # sca# la care e +o! referi ac#! ca fii d fai!os#l '2ca# Mo ta#A(- Acest sca# a fost co ectat la i stala&iile de bobi e co str#ite la ITT- Calc#lator#l Cra7 6, care era folosit pe tr# decodificarea tra s!isiilor ce era# ,e erate de persoa a care se afla pe sca# , era i terco ectat c# # co!p#ter I@M BEO- Acesta se afla, la r0 d#l s)#, . le,)t#r) c# tra s!i&)tor#l Mo ta#ACo!p#ter#l I@M BEO era ecesar pe tr# a co trola !od#la&ia tra s!i&)tor#l#i, astfel ca acesta s) poat) sc5i!ba br#sc frec+e &ele de$a l# ,#l . tre,ii l# ,i!i de ba d)!i a!i tesc c) . aceast) etap) Al @ieleA a prel#at # rol c5eie . cadr#l 'Proiect#l#i Mo ta#A(- Al este # #l di a#torii c)r&ii 'E%peri!e t#l P5iladelp5ia "i alte Co spira&ii ORN(- El ."i a!i te"te de i!plicarea sa . 'Proiect#l Rai bo?(- I i&ial f#sese ad#s la proiect pe tr# a e%plica ce se petrecea di p# ct de +edere !etafi*ic o dat) c# #tili*area tra s!i&)tor#l#i as#pra fii &elor #!a e- El # f#sese ales doar pe tr# c) a+ea e%perie &) . i ,i erie, ci !ai ales pe tr# c) era dotat c# o a #!it) se sibilitate !edi#!ic) a+0 d, de ase!e ea, +aste c# o"ti &e pe te!e e*oterice- Ac#! de+e ise treaba l#i Al de a i terco ecta co!p#ter#l Cra7 6 c# I@M BEO- Co!p#ter#l Cra7 6 f#r i*a to e de i for!a&ii- Ei # "tia# ce s) fac) c# ele "i a+ea# e+oie de o persoa ) e%pert) . !etafi*ic) pe tr# a le prel#cra . !od corect- Treb#ia ca ei s) co +erteasc) datele f#r i*ate de co!p#ter#l Cra7 6, pe tr# a se si cro i*a c# !od#la&ia de i!p#ls#ri dorit) de calc#lator- I@M BEO reali*a aceast) f# c&ie "i era #tili*at ca trad#c)tor "i ba c) de date pe tr# ceea ce ,e era co!p#ter#l Cra7 6Tra s!i&)tor#l a+ea # co!p#ter de !od#la&ie care era ali$ !e tat di,ital pe cod#l tipic de B< octe&i pe care I@M BEO .l prod#cea- Co!p#ter#l de !od#la&ie "i tra s!i&)tor#l era#, de
IB

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

ase!e ea, si cro i*ate coresp# *)tor- I@M BEO 'sp# ea( calc#lator#l#i de !od#la&ie c#! s) !od#le*e tra s!i&)tor#lA+ea! ac#! # siste! . care se p#tea# i trod#ce date . cod#l tipic de B< octe&i, iar apoi tra s!i&)tor#l e!itea, la r0 d#l l#i, ce+a precis- Persoa a di sca# tri!itea diferite se! ale receptoarelor care tra s!itea# i for!a&iile c)tre co!p#ter#l Cra7 6, care 'sp# ea( ce ,0 dea s#biect#l- Aceste i for!a&ii tra s!ise de Cra7 6 #r!a# s) fie prel#ate "i tra sfor!ate pe tr# ca I@M BEO s) recodifice for!a$,0 d i i&ial tra s!is)A d#rat . 4#r de # a pe tr# a i terco ecta c# s#cces calc#latoareleE# a! fost cooptat la proiect . aceast) fa*) pe tr# a l#cra c# frec+e &ele radio "i c# tra s!i&)tor#l- 3e"i se re#"ise . tr$o oarecare !)s#r) s) se co ecte*e . tre ele calc#latoarele, !ai e%ista# . c) !ari proble!e c# feed$bacA#l de la tra s!i&)tor la sca# - 2ol#&ia . acest ca* era !#tarea sca# #l#i la ce tr#l ITT di 2o#t5a!pto , Lo , Isla d- Pe sca# , la 2o#t5a!pto se afla # !edi#! care se raporta pri calc#lator la tra s!i&)tor#l de la Mo ta#A /fii d # rele# +ia calc#lator spre tra s!i&)tor1Medi#!#l e!itea ,0 d#ri, iar Cra7 6 le decodificaI for!a&ia ob&i #t) era astfel tri!is) pri tr$o co e%i# e radio de B< octe&i la Mo ta#A, # de era prel#at) de co!p#ter#l I@M BEO- Apoi, I@M BEO e!itea i for!a&ia pri tra s!i&)tor "i astfel se p#tea co str#i la Mo ta#A o for!)$,0 d di ceea ce !edi#!#l ,0 dea la 2o#t5a!pto - ese &), dispo*iti+#l era # a!plificator !e tal- A !ai trec#t . c) # a de cercet)ri p0 ) s) se re#"easc) ob&i erea # #i se! al i teli,ibil /ba*at pe ceea ce !edi#!#l ,0 dea la 2o#t5a!pto 1 care era tri!is la Mo ta#A "i apoi era e!is pri tra s!i&)tor- Pri!#l lor obiecti+ era s) ob&i ) o percep&ie fidel) a ,0 d#rilor /ce pro+e ea# de la persoa a a"e*at) pe sca# 1 pri tra s!i&)tor#l Mo ta#A "i apoi e!isia acestor ,0 d#ri pri i ter!edi#l a te ei- afar) de 3# ca !ai era# "i al&i !edi#!i- Ace"tia a4#ta# la .!b# )t)&irea pro,ra!elor pe calc#lator- cele di #r!), redarea for!elor$,0 d de+e ise clar)- Medi#!#l di
IG

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

2o#t5a!pto se p#tea co ce tra as#pra # #i a #!it l#cr#, iar tra s!i&)tor#l de la Mo ta#A tra s!itea foarte clar repre*e tarea a ceea ce !edi#!#l ,0 deaAceasta a fost pri!a fa*) . care tra s!i&)tor#l de la Mo ta#A l#cra c# o . alt) fidelitate de redare a ,0 d#rilorPe la . cep#t#l a #l#i NJI, .!i a!i tesc c) a# descoperit o alt) proble!)- 3ac) ap)rea +reo disco ti #itate . c#r,erea ti!p#l#i, practic tot#l se )r#ia- C# alte c#+i te, dac) !edi#!#l de pe sca# proiecta o realitate /. ter!e i te!porali, . acest ca*1 care # a+ea de$a face c# realitatea oastr) /c#! ar fi, de e%e!pl#, c#r,erea ti!p#l#i . realitatea oastr)1, el pro+oca astfel . trer#perea co e%i# ii di tre 2o#t5a!pto "i Mo ta#A- Orice disco ti #itate . co ti ##!#l spa&io$te!poral di tre cele do#) ora"e ca#*a . trer#perea tra s!isiei for!ei$,0 d- Pe tr# a . &ele,e o disco ti #itate a ti!p#l#i, i!a,i a&i$+) ti!p#l prec#! o p#lsa&ie sa# # fl#% co ti ##- P#lsa&ia de ba*) a ti!p#l#i i terac&io ea*) "i ."i sc5i!b) for!a . co for!itate c# alte fl#%#ri e er,etice sa# fe o!e e- C0 d aceste p#lsa&ii ce trale care co!p# ti!p#l s# t pert#rbate /datorit) # ei !odific)ri . realitate sa# datorit) altor fe o!e e1, direc&ia, +ite*a sa# c#r,erea ti!p#l#i s# t "i ele !odificate- Acest proces este c# osc#t ca fii d o disco $ ti #itate a ti!p#l#i- Teoretic, aceste disco ti #it)&i apar di c0 d . c0 d dar, di !o!e t ce oi s# te! ce tra&i . realitatea oastr), # obser+)! c# ade+)rat o disco ti #itate te!poral)- 9e o!e #l de4a +# ar p#tea fi # b# e%e!pl# al # ei astfel de disco ti #it)&i . str#ct#ra ti!p#l#iA+0 d sca# #l la 2o#t5a!pto , e%peri!e tele de co trol al !i &ii # f# c&io a# . totdea# a- Aceste disf# c&io alit)&i era# atrib#ite disco ti #it)&ilor di str#ct#ra ti!p#l#i- 2e !ai "tia c), . ca*#l . care tra s!i&)tor#l era ali!e tat c# o !are ca titate de e er,ie electric) . ti!p#l # ei disco ti #it)&i a ti!p#l#i, efectele p#tea# fi de*astr#oaseAc#! de+e ise i!perati+ ecesar) rei stalarea sca# #l#i la Mo ta#A- Mai . t0i a# ecra at foarte bi e sca# #l, astfel . c0t
II

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

c0!p#l electro!a, etic de la Mo ta#A s) #$l afecte*e- 3ar teoria # a f# c&io at "i a# 5ot)r0t s) p# ) sca# #l . tr$o *o ) !oart) di p# ct de +edere electro!a, etic- A# ales cea !ai b# ) *o ) dispo ibil) care coresp# dea ecesit)&ilor, dar ici aceast) te tati+) # a fost . c# # at) de s#ccesE%peri!e tele a# co ti #at p0 ) la 4#!)tatea l#i NJI, dar a# . t0!pi at dific#lt)&i p0 ) c0 d a# co s#ltat prototip#l ori,i al d#p) care f#sese reali*at sca# #l /care se pres#p# e c) a fost i +e tat de 2irie i1- Acest dispo*iti+ # era ide tic c# cel creat de ITT- A+ea # !od diferit de co str#c&ie a bobi elor "i . i terior#l sca# #l#i bobi ele era# co ectate la receptoare di cristal- Acestea era# c5iar cristale "i # dispo*iti+e electro ice obi" #ite- 3#p) a ali*area prototip#l#i, a# fost reali*ate licita&ii secrete pe tr# co str#c&ia # #i o# sca# , . #r!a c)rora corpora&ia RCA a ie"it . +i ,)toare- NiAola TeslaD proiectase receptoare pe tr# RCA . a ii NBO- Acti+itatea sa di acea perioad) a fost reali*at) s#b #!ele de 'N- Terbo(, care se era, de fapt, #!ele de fat) al !a!ei sale- Receptoarele Tesla a+ea# bobi e de o str#ct#r) foarte special)- Era# bobi e radio or!ale, dar era# ara 4ate . tipare eobi" #ite de c#plareCo str#c&ia sca# #l#i Mo ta#A a fost, de ase!e ea, .!b# )t)&it) pri folosirea bobi elor Cel!5olt*- Acestea era# plasate . 4#r#l sca# #l#i "i ser+ea# drept bobi e de prel#are a se! al#l#i- electro ica clasic), bobi ele Cel!5olt* se co!p# di do#) set#ri de bobi e- Ele posed) o proprietate # ic), aceea de a se p#tea si cro i*a pe tr# a crea # c0!p co sta t de e er,ie . i terior#l bobi elor- A# fost folosite trei set#ri de bobi e /X, K "i R1, pe care le$a# si cro i*at astfel ca, . +re!e ce . i terior#l bobi elor p#tea fi !e &i #t) o e er,ie co sta t), . e%terior # se prod#cea absol#t ici # efectD

NiAola Tesla era # ,e i# . electro ic), fii d pri!#l care a descoperit "i aplicat pri cipiile c#re t#l#i alter ati+- C# spri4i #l fi a ciar oferit de Feor,e Vesti ,5o#se, Tesla a re+ol#&io at !od#l . care electricitatea era #tili*at) . . trea,a l#!e- Le*i A e%a 3 pe tr# !ai !#lte i for!a&ii despre TeslaIE

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

2tr#ct#ra bobi ei di receptoare, proiectat) de Tesla, era ideal) pe tr# 'Proiect#l Mo ta#A(- N# doar sca# #l era plasat . tr$o str#ct#r) de bobi e, dar c5iar "i receptoarele- Aceast) disp# ere ecra a perfect c0!p#l e er,eticTreb#ie acordat) ate &ie fapt#l#i c) str#ct#ra bobi elor de la receptoarele Tesla !ai este c# osc#t) s#b #!ele de str#ct#r) de bobi e 3elta T sa# 3elta Ti!p- Proprietatea de ecra are a # #i c0!p e er,etic de c)tre aceste bobi e repre*i t) o parte di ceea ce a per!is crearea 'efect#l#i de recipie t( . 4#r#l a+ei USS Eldridge di E%peri!e t#l P5iladelp5ia- @obi ele 3elta T prel#a#, de fapt, trei a%e de se! al te!poral- 9ii d !#lt !ai potri+ite proiect#l#i, ei a# re # &at la co e%i# ea pri !icro# de, care se defecta . ti!p#l # ei sc5i!b)ri de realitatePe tr# a face sca# #l Mo ta#A s) f# c&io e*e f)r) i terfere &e, treb#ia ca ei s) reprod#c) f# c&iile receptoarelor de cristal di te5 olo,ia '2iria )(- 2tr#ct#ra bobi elor di receptoarele prototip era str#ct#r) de bobi ) 3elta TReceptor#l a+ea, de ase!e ea, f# c&ia 3elta T, dar a te a #Te5 olo,ia creat) de ITT a+ea f# c&ia 3elta T la a te ), dar # la receptoare- Lersi# ea RCA #tili*a bobi e sta dard de tip#l Cel!5olt* pe tr# prel#area se! al#l#i care p#tea reali*a co +ersia 3elta T . receptoare- Ei a+ea# acela"i siste! de detectare "i de fi%are a oscila&iilor pe care ITT .l folosise c# co!p#ter#l Cra7 6 aceast) fa*), b# a desf)"#rare a proiect#l#i depi dea doar de bobi e- e%terior#l str#ct#rii bobi elor # e%ista se *iti+itate- P#tea# a"e*a sca# #l . spa&i#l efolosit ce se afla . tre a te a de tra s!isie de pe cl)direa tra s!i&)tor#l#i "i a te a !a, etic) de tra s!isie aflat) la s#bsol- Aceasta di #r!) se afla . ba*a s#btera ) a cl)dirii tra s!i&)tor#l#i, care de4a f#sese bi e ecra at)- #r!)toarea ca!er) ei a+ea# trei receptoare special proiectate "i, de ase!e ea, alte ec5ipa!e te folosite pe tr# a si cro i*a toate oscilatoarele locale c# se! al#l, . !od ase!) )tor c# siste!#l ITTIJ

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

Ac#! a te a, tra s!i&)tor#l "i sca# #l era# . acela"i pla te!poral- Co!p#terele era# . propri#l lor pla te!poral- N# co ta c) sca# #l se afla la s#bsol, iar co!p#terele Cra7 6 "i I@M BEO . cealalt) cl)dire /ele tri!itea# r)sp# s . apoi . cl)direa tra s!i&)tor#l#i1- C0 d tot#l este 'di,itali*at(, persoa a care este i!plicat) # se !ai afl) . ti!p real; este creat astfel # 'ti!p fals(- Co!p#terele p#tea# fi locali*ate ori# de- Cl)direa co!p#terelor a fost proiectat) pe tr# ,)*d#irea acestora- Ea ecra a co!p#terele de c0!p#l electro!a, etic "i de e er,ia pro+e i d de la a te ) pe tr# a # fi distr#se- Ce tr#l de opera&i# i era ecra at total c# ci!e t "i o&el fi al, ei a# creat a do#a "i #lti!a ,e era&ie de sca# Mo ta#A, ce a+ea acela"i rol ca "i pri!#l- Ad#cea acelea"i "ase ca ale de i for!a&ie la calc#lator, dar !ai a+ea # a+a ta4 . pl#sS era i!# la se! al#l a te ei- Ac#!, se! al#l de la a te ) # a+ea feed$bacA pe tr# a ca#*a i terfere &e- 3eci tot#l era pre,)tit- A# !ai trec#t apro%i!ati+ E l# i p0 ) spre sf0r"it#l a #l#i NJI $ . cep#t#l l#i NJE, . care a# fost efect#ate diferite teste pe tr# potri+irea, a4#starea "i si cro i*area ec5ipa!e t#l#i, astfel . c0t tot#l s) f# c&io e*e la para!etri opti!i fi al a# re#"it s) p# ) . f# c&i# e tra s!i&)tor#l, l#cr# de$a drept#l #l#itor- Ceea ce s$a reali*at d#p) aceea, a dep)"it orice a"tept)ri-

IH

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

ID

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

DIAGRAMA SCAUNULUI MONTAUK

EO

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

E6

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

DIAGRAMA GENERALA A INSTALA!IEI

E<

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

11
CREA!IE DIN ETER
Odat) p#s . f# c&i# e tra s!i&)tor#l, a !ai fost e+oie de apro%i!ati+ # a de *ile pe tr# a re*ol+a proble!ele le,ate de pro,ra!ele de co!p#ter pe tr# ca siste!#l s) poat) tra s!ite toate f# c&iile psi5o$acti+e- 2pre sf0r"it#l a #l#i NJJ, tra s!i&)tor#l reprod#cea for!ele$,0 d f)r) erori "i disco ti #it)&i "i c# # . alt ,rad de ac#rate&e- aceast) fa*), a# folosit toate res#rsele fi a ciare, f)r) restric&ii- L$a# p#s pe 3# ca Ca!ero s) se co ce tre*e as#pra # #i obiect solid- =i ce crede&i c) s$a prod#s> Obiect#l solid p#r "i si!pl# s$a !ateriali*at di eterP 3# ca ."i focali*a ate &ia as#pra # #i obiect solid, care !ai apoi se !ateriali*a # de+a . spa&i#l ba*ei !ilitareI difere t de obiect#l +i*#ali*at de 3# ca , !atricea obiect#l#i era tra s!is) c)tre tra s!i&)tor care i d#cea s#ficie t) e er,ie pe tr# !ateriali*area obiect#l#i +i*#ali*at, care ap)rea . orice p# ct di ba*) la care 3# ca se p#tea raporta- C# alte c#+i te, dac) ar fi &i #t # obiect . !0i i sa# l$ar fi +i*#ali*at, ar fi ap)r#t la loc#l dorit- Ei descoperiser), de fapt, # !od de a !a ifesta act#l crea&iei direct de la i+el#l ,0 d#rilor c# a4#tor#l tra s!i&)tor#l#i- Orice ar fi ,0 dit 3# ca , tot#l se !ateriali*a- 3e !#lte ori obiect#l se p#tea +edea doar . tr$o for!) eteric) /prec#! o fa to!)1 "i # . tr$o stare solid)U eori se !ateriali*a s#b for!a # #i obiect real solid, care era . tr$o stare stabil) "i care co ti #a s) se !e &i ) a"a- alte sit#a&ii, obiect#l se !ateriali*a . stare de a,re,are solid), dar # r)!0 ea . pla #l fi*ic dec0t at0ta +re!e c0t tra s!i&)tor#l era desc5is, iar apoi, c0 d acesta era . c5is, obiect#l disp)reaI for!a&iile pre*e tate de calc#lator f#r i*a# c# ac#rate&e ceea ce 3# ca ,0 dea- Ulterior, cercet)torii p#tea# selecta ,0 d#rile care #r!a# s) fie e!ise pri tra s!i&)tor- Ma4oritatea
EB

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

acestor ,0 d#ri era# e!ise . apropierea ba*ei !ilitare Mo ta#A Air 9orce, dar era# #tili*ate "i alte loca&iiCeea ce 3# ca ,0 dea s#b for!a # ei realit)&i s#biecti+e era creat ca realitate obiecti+) /. stare solid) sa# . tr$o for!) tra spare t) . f# c&ie de circ#!sta &e1- 3e e%e!pl#, el se p#tea ,0 di la o . trea,) cl)dire care se !ateriali*a c5iar . i terior#l peri!etr#l#i ba*ei !ilitare de la Mo ta#A- Acest tip de e%peri!e te de+e ise de4a o r#ti )2iste!#l f# c&io a c# # . alt ,rad de fidelitate- Ac#!, ei dorea# sa +ad) ce . treb#i &are practic) .i p#tea# da . folos#l lor- Pri!#l e%peri!e t a fost #!it 'T5e 2eei , E7e( $ Oc5i#l L)*)tor- A+0 d o b#cl) di p)r#l # ei persoa e sa# alte obiecte care a# apar&i #t acelei persoa e, 3# ca se p#tea co ce tra as#pra ei "i era capabil s) +ad) ca "i c#! pri+ea pri oc5ii ei, s) a#d) pri #rec5ile sale "i s) si!t) pri corp#l eiEfecti+, el p#tea '+edea( astfel pri al&i oa!e i, ori# de pe pla et)- E%peri!e tele se reali*a# co ti ## "i a+ea# o !are +arietate, dar # "ti# c0t de prof# d) era i!plicarea lor- Era . tr$ade+)r i credibil c) o ase!e ea ac&i# e a p#t#t fi reali*at) de oa!e i- 3e fapt, tot#l de+e ise !ai !#lt si istr# dec0t i credibil, pe tr# c) ei era# foarte i teresa&i s) co trole*e !od#l de ,0 dire al oa!e ilor- Ur!)tor#l pas a fost s) +ad) dac) p#tea# i d#ce ,0 d#ri . !i tea altei persoa e- 3e e%e!pl#, .l tri!itea# pe 3# ca s) se . t0l easc) c# # a #!it i di+id- 3#p) . t0l ire "i f)r) "tirea respecti+ei persoa e, 3# ca se co ce tra as#pra ei- DDY di sit#a&ii, s#biect#l a+ea apoi ,0 d#ri si!ilare c# cele ale l#i 3# ca - 9ii d capabil s) p)tr# d) foarte prof# d . !i tea altei persoa e, 3# ca o p#tea astfel co trola "i .i era #"or s) o fac) s) ac&io e*e c#! dorea el- Acest factor de co trol se prod#cea la # i+el !ai prof# d dec0t 5ip o*a obi" #it)C# a4#tor#l l#i 3# ca , a ec5ipa!e t#l#i "i a tra s$ !i&)tor#l#i Mo ta#A, oa!e ii de "tii &) p#tea# efecti+ . c)rca i for!a&ii, pro,ra!e sa# co!e *i . !i &ea # #i i di+idF0 d#rile l#i 3# ca de+e ea# ,0 d#rile respecti+#l#i i di+idEG

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

9olosi d acest procede# "i te5 olo,ia l#i afere t), orici e p#tea fi pro,ra!at s) fac) ceea ce . !od or!al # f)ceaIat), deci, . cep#t#l e%peri!e telor de co trol al !i &ii di cadr#l 'Proiect#l#i Mo ta#A(Aceast) li ie de cercetare a co ti #at p0 ) . a #l 6DJD- A# #r!at !#lte alte e%peri!e te cel#i descris !ai s#s- U ele era# foarte i teresa te, dar altele a+ea# co seci &e oribile- &i ta lor i tra# i di+i*i, !ase de oa!e i, a i!ale, loc#ri "i te5 olo,ie- 2e p#tea# orie ta, practic, spre orice- 3e e%e!pl#, # tele+i*or p#tea fi f)c#t c# #"#ri &) s) se dere,le*e- P#tea# opri i!a,i ea sa# c5iar s)$l . c5id) de tot- Mi"ca# obiecte ca . fe o!e ele de teleAi e*ie "i de+asta# astfel ca!ere . tre,i tr$# ca* a #!e, 3# ca s$a co ce trat pe tr# a spar,e # ,ea!- A fost ,e erat) s#ficie &) for&) . c0t a sf)r0!at # ,ea! di tr$# ora" di apropiere de Mo ta#A- A i!alele p#tea# fi o!or0te de la dista &), iar oa!e ii p#&ea# fi i fl#e &a&i s) decla "e*e +al#ri de i frac&i# iTreb#ie s) . &ele,e&i c) . !o!e tele . care 3# ca reali*a aceste e%peri!e te era . tr$o stare alterat) de co "tii &)9#sese special pre,)tit de c)tre CIA sa# N2A- orice ca*, !i tea sa co "tie t) era !ai !ere# redirec&io at) pri i ter!edi#l st)rii de or,as! se%#al- Astfel, ceea ce oi a! p#tea #!i !i tea i ferioar), ie"ea at# ci la s#prafa&)3# ca , persoa a, era tra sferat . tr$o tra s) or,as!ic)Mi tea sa i ferioar) /!ai bi e *is, s#bco "tie t#l1, fii d la dispo*i&ia cercet)torilor, de+e ise foarte s#,estibil) "i era astfel foarte #"or co trolabil)Pe tr# acest tip de 'pro,ra!are( !e tal), i for!a&iile p#tea# fi i!ple!e tate pri orice si!& al corp#l#i- 3# ca era apoi direc&io at spre a$"i co ce tra !i tea i ferioar) as#pra i for!a&iilor care era# tra s!ise . acest !od- 3e e%e!pl#, o dat) ce !i tea l#i i ferioar) ie"ea la s#prafa&) "i i se sp# ea s) se co ce tre*e as#pra # #i a #!it obiect, el se focali*a . acea direc&ie c# toat) for&a- trea,a sa !i te se focali*a as#pra # #i si ,#r obiect, . +re!e ce corp#l s)# i tra . tr$o stare de
EI

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

s#spe dare te!porar) a f# c&iilor +italeMi tea i ferioar) era at# ci c#r)&at) de pro,ra!)rile a terioare, p#t0 d fi i trod#s orice altce+a- C#+i te rostite sa# scrise, fil!e, !#*ic) sa# orice era co siderat ecesar era folosit pe tr# a p# e !i tea i ferioar) . !i"careAceste te5 ici repre*e ta# c5eia pe tr# a ob&i e for!e$ ,0 d#ri clare de la tra s!i&)tor care ori afecta# !i tea altei persoa e, ori !ateriali*a# diferite obiecte di eter prea4!a a #l#i 6DJH, te5 icile de co trol al !i &ii era# . . tre,i!e de*+oltate "i . dosariate- A# fost . re,istrate casete coresp# *)toare "i distrib#ite diferitelor a,e &ii pe tr# a fi tra sp#se . aplica&ii practice-

EE

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

12
DISCONTINUITATEA TIMPULUI
E%peri!e tele a# co ti #at . a #l 6DJD, c0 d s$a p#t#t obser+a # fe o!e e%tre! de stra i#- Pe !)s#r) ce ,0 d#rile l#i 3# ca era# proiectate pri tra s!i&)tor, la # !o!e t dat ele se oprea# br#sc- Aspect#l era dest#l de fr#stra t "i d)dea i!presia # ei defec&i# i- Mai apoi, . s), s$a obser+at c) . realitate ,0 d#rile l#i 3# ca # . ceta#- Ele e%ista#, dar . afara fl#%#l#i or!al de ti!pP 3e e%e!pl#, el se co ce tra as#pra # #i l#cr# la orele <OSOO "i !a ifestarea sa obiecti+) a+ea loc la !ie*#l op&ii sa# la orele ESOO di!i ea&a- La orice s$ar fi ,0 dit, !ateriali*area respecti+#l#i obiect # se prod#cea . acela"i ti!p2e p)rea astfel c) oa!e ii de "tii &) de la Mo ta#A p#tea# folosi capacit)&ile !edi#!ice ale l#i 3# ca pe tr# a c#rba ti!p#lP A# . cep#t s) cercete*e acest fe o!e c# !#lt) er)bdare- Ca! . aceea"i perioad), i s$a cer#t t#t#ror s) particip)! la ceea ce era c# osc#t s#b #!ele de 'Co feri &e 2i,!a(, care a+ea# loc . apropiere de Ol7!pia, Vas5i ,to Aceste co feri &e a+ea# drept s#biect f# c&iile ti!p#l#i, iar oi era! acolo s) ob&i e! o !ai b# ) . &ele,ere as#pra !eca is!elor ti!p#l#i- Ni se sp# ea c) treb#ie s) opti!i*)! #tili*area tra s!i&)tor#l#i pe tr# !a ip#larea ti!p#l#iA! aflat c) ec5ipa!e t#l pe care .l folosea! era s#ficie t de p#ter ic pe tr# a c#rba ti!p#l, dar tot#"i . c) # era! capabili s) reali*)! aceastaA te ele folosite de oi prod#cea# ceea ce ar p#tea fi #!it # efect sec# dar de 'disco ti #itate a ti!p#l#i(- Acest efect sec# dar de !odificare a fl#%#l#i te!poral de!o stra tot#"i c) ec5ipa!e t#l de ba*) era s#ficie t pe tr# aceasta- 3ar c5iar "i a"a, oi a! cer#t o a te ) care era !#lt !ai eficie t) . operarea de !odific)ri te!poraleEJ

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

3#p) ce a! participat la !ai !#lte co feri &e "i a! disc#tat c# !ai !#lte persoa e, ,r#p#l ostr# de cercetare a re!arcat c) frec+e &a radio pe care o folosea! # era cea !ai potri+it) pe tr# scop#l ostr#- Treb#ia# operate a #!ite sc5i!b)ri, c#! ar fi, de pild), !odificarea ratei i!p#ls#rilor di bobi e- A! !ai st#diat ,eo!etria pira!idal) "i !od#l de #tili*are a acesteia pe tr# a c#rba c0!p#l te!poral2#pli!e tar, a treb#it s) . +)&)! !ai !#lte despre ceea ce este c# osc#t s#b #!ele de f# c&ii te!porale 3elta /adic), f# c&iile de sc5i!bare a ti!p#l#i1C5eia . &ele,erii oastre a fost o s#,estie de a #tili*a # a #!it tip de a te ) pe care o +oi #!i a te ) Orio 3elta TAceast) de #!ire co &i e "i c#+0 t#l Orio , deoarece a# e%istat !#lte *+o #ri c) proiect#l acestei a te e f#sese pri!it de oa!e ii o"tri de "tii &) de la e%tratere"trii di co stela&ia Orio /acesta este # alt ,r#p de e%tratere"tri dec0t cei di siste!#l 2iri#s, ale c)ror c# o"ti &e se pres#p# e c) a# fost folosite pe tr# co str#c&ia sca# #l#i Mo ta#A1- Co for! *+o #l#i, cei di co stela&ia Orio "tia# c) s# te! aproape de . depli irea c# s#cces a sarci ii oastre "i dorea# s) e a4#teA te a Orio 3elta T era o a te ) . for!) de octaedr# "i f#sese plasat) la s#bsol- M)s#ra ca! BO p0 ) la IO de !etri de la # p# ct la alt#l- A# fost f)c#te e%ca+)ri de aproape 6OO ! pe tr# a ,)*d#i a te a s#b tra s!i&)tor2ca# #l Mo ta#A a fost plasat s#b tra s!i&)tor "i deas#pra a te ei 3elta T, pe tr# a si cro i*a a te a R9 de la s#prafa&) c# a te a di s#btera , astfel . c0t sca# #l s) se afle . tr$# p# ct e#tr# . tre ele- Astfel, sca# #l era co!plet ferit de orice i terfere &)A te a de tra s!isie 3elta T era ali!e tat) c# e er,ie di trei s#rse- E er,ia de la do#) di cele trei s#rse pro+e ea de la !od#latoarele de i!p#ls#ri ale celor do#) tra s!i&)toare "i era tri!is) . bobi ele X "i K ale a te ei 3elta T /acela"i i!p#ls care f#r i*a e er,ie electric) c)tre a!plitro f#r i*a, de ase!e ea, e er,ie c)tre a te a 3elta T care se afla s#b
EH

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

p)!0 t1- A treia a%) era a%a R- Aceasta f#sese plasat) . 4#r#l peri!etr#l#i a te ei "i pro+e ea de la o s#rs) de *,o!ot alb6O, /e%plica&ie . s#bsol1 care era ob&i #t de la # a!plificator a#dio de <IO KV- R,o!ot#l alb p# ea . re*o a &) . tre,#l tra s!i&)tor, . s) !ai !#lte ele!e te . aceast) pri+i &) +or fi descrise pe parc#rs#l capitolelor #r!)toareA te a o! idirec&io al) ce era locali*at) la s#prafa&), pe cl)direa tra s!i&)tor#l#i, a fost acordat) pe frec+e &a radio respecti+)- pl#s, co!po e ta o $5ert*ia ) /care este de at#r) eteric)1 a frec+e &ei radio a4# ,ea . s#btera "i se i terco ecta c# c0!p#l !a, etic ,e erat s#b p)!0 t- C0 d frec+e &ele era# . s#!ate . aceast) !a ier), re*#lta# !ari distorsi# i "i pert#rb)ri ale ti!p#l#iTe5 olo,iile de ba*) di acest proiect era# ide tice c# cele folosite . E%peri!e t#l P5iladelp5ia- La bord#l l#i Eldridge, ei a"e*aser) tra s!i&)toarele R9 pe pri cipal#l catar, al a+ei@obi ele era# plasate pe p# te de 4#r .!pre4#r "i era# acti+ate de i!p#ls#ri c# o a #!it) frec+e &)- ese &), oi a! d#plicat !eca is!ele folosite . 'Proiect#l Rai bo?(, .!b# )t)&i d#$le . s) . !od co siderabil perfor!a &ele- No#a te5 olo,ie a f)c#t ca proiect#l s) fie !#lt !ai stabil "i !ai #"or de co trolatPe l0 ,) a te a 3elta T, !ai s# t do#) ele!e te c5eie care treb#ie . &eleseS !o!e t#l *ero "i *,o!ot#l albLa !o!e t#l *ero e$a! referit a terior, dar +oi oferi e%plica&ii s#pli!e tare pe tr# o !ai b# ) . &ele,ere a s#biect#l#i- pri!#l r0 d, !o!e t#l *ero se afl) . afara # i+ers#l#i ostr# tridi!e sio al- l +o! co sidera !ai '. +0rst)( dec0t # i+ers#l, c)ci !o!e t#l *ero e%ista . ai te de apari&ia . tre,ii Crea&ii- Mo!e t#l *ero /sa# ori,i ea pri!ordial)1 repre*i t) co e%i# ea oastr) f# da!e tal) c#
6O

R,o!ot#l alb este # i!p#ls a#to,e erat pe orice frec+e &) "i . acela"i ti!p- C0 d acorda&i radio#l pe # post pe ba d) 9M, de e%e!pl#, *,o!ot#l pe care$l a#*i&i . tre post#rile radio este *,o!ot#l alb- Poate fi co siderat prec#! o e%plo*ie br#sc) e%iste t) pe orice frec+e &) sa# prec#! # !) # c5i de i!p#ls#ri ce s# t e!ise .!pre# )ED

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

# i+ers#lC0 d # i+ers#l ostr# se rote"te, el face aceasta . 4#r#l !o!e t#l#i *ero- 3ar # i+ers#l ostr# /adic), # i+ers#l fi*ic1 # este si ,#r#l care e%ist)- 9iecare # i+ers /fi*ic sa# s#btil1 are # !o!e t *ero- Toate !o!e tele *ero ale diferitelor # i+ers#ri coi cid "i # se !i"c) iciodat); de aceea acest p# ct este #!it !o!e t#l *eroUr!)toarea a alo,ie ar p#tea fi de # real folos- I!a,i a&i$ +) # car#sel care se rote"te . 4#r#l # ei cabi e ce trale- O!#l di )# tr#l cabi ei repre*i t) !o!e t#l *ero- Pe l0 ,) acest car#sel, !ai s# t "i alte car#sele care se rotesc pe diferite i+el#ri, dar toate s# t s#b co trol#l acel#ia"i p# ct ce tral *ero, care . aceast) a alo,ie este repre*e tat de o!#l di cabi )Pri a ii N<O, ,e ial#l NiAola Tesla crease de4a # ,e erator de referi &) as#pra !o!e t#l#i *ero- El co sta, practic, di tr$ # co!ple% de dispo*iti+e "i roti&e- tr$# li!ba4 !ai fa!iliar, e +o! referi la acest ,e erator s#b #!ele de 'titire*(- El este # dispo*iti+ relati+ stra i#, c)ci . !o!e t#l . care este desc5is, se poate a#*i c#! 'se fi%ea*) as#pra a ce+a(, dar # !) refer la e er,ia electric)- Mi s$a sp#s c) se fi%ea*) as#pra rota&iei P)!0 t#l#i, care repre*i t) o referi &) as#pra !o!e t#l#i *ero sec# dar- Este sec# dar pe tr# c) rota&ia P)!0 t#l#i se afl) . str0 s) rela&ie c# siste!#l solar, care este . acela"i !od . rela&ie c# ,ala%ia "i, astfel, c# . tre,#l # i+ers- U i+ers#l se rote"te . 4#r#l !o!e t#l#i *eroToate acestea pot fi "i !ai bi e . &elese st#dii d !od#l . care Tesla a descoperit c#re t#l alter ati+ folosi d#$se de pri cipiile c0!p#rilor !a, etice rotitoare ale P)!0 t#l#iFe erator#l !o!e t#l#i *ero este . tr$# a #!it ,rad o e%trapolare a !odalit)&ii descrise a terior; tot#"i, acesta # face doar o referire la !i"carea de rota&ie a P)!0 t#l#i- Fe erator#l ia . co siderare orbita soarel#i, ,ala%ia oastr) "i, . fi al, ce tr#l . tre,ii oastre realit)&iCel)lalt ele!e t c5eie ce treb#ie . &eles este *,o!ot#l alb,
JO

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

care ar p#tea fi co siderat drept 'ade*i+#l( ce face ca . trea,a opera&i# e s) f# c&io e*e corect- Este o opera&i# e p#r te5 ic), pe care o +oi descrie s#!arTra s!i&)tor#l 2a,e co &i ea . 4#r de GO sa# IO de oscilatoare, !i%ere "i a!plificatoare co trolate de cristale care ,e era# # se! al pe frec+e &a de G<I MC*- Mai #tili*a "i 'a,ilitatea de frec+e &)(, care . se! a c) p#tea s) treac) spo ta de la o frec+e &) la alta- !pre# ) c# tra s!i&)tor#l, ei a+ea# ceea ce este c# osc#t s#b #!ele de dispo*iti+ 'COCO( sa# 'or,a i*ator coere t al oscilator#l#i(- !od or!al, # 'COCO( f# c&io ea*) a+0 d ca referi &) doar o si ,#r) frec+e &)- Tot#"i, tra s!i&)tor#l Mo ta#A # ob&i ea . acest !od si cro i*area /sa# re*o a &a1 care era ecesar)Pe tr# a ob&i e aceast) co di&ie de re*o a &), a! l#at fiecare oscilator dispo ibil "i i$a! !od#lat a!plit#di ea c# a4#tor#l *,o!ot#l#i alb- 3i !o!e t ce *,o!ot#l alb este . propor&ie de IOY corelat c# tot#l, el coresp# de # ei f# c&ii # i+ersale a#tocorelate sa# a#tosi cro i*a&e- Re*#ltat#l a fost c) toate co!po e tele eterice ale oscilatoarelor era# ac#! corelate # a c# cealalt)- Noi # . cerca! s) corel)! f# c&iile electrice, pe tr# c) acestea # e pri+ea#; era! i teresa&i doar de f# c&iile eterice, pe tr# c) ele f#r i*a#, de fapt, efectele pe care oi le c)#ta!A+ea! e+oie, . s), de # p# ct de reper te!poral foarte stabil, care era f#r i*at de ,e erator#l de !o!e t *ero- Acesta prod#cea do#) # de de BO C* . rela&ie c# !o!e t#l *ero- U a era co ectat) la co!p#tere "i si cro i*a ceas#l sa# f# c&iile de te!pori*are- Cealalt) # d) !od#la ,e erator#l de *,o!ot albA4#st0 d si cro i*area lor e p#tea! focali*a as#pra oric)r#i fra,!e t te!poral, !o itori*0 d . trea,a opera&i# e- Aceasta e per!itea s) e+ide &ie! corespo de &ele *,o!ot#l#i alb "i s)$l rela&io )! c# p# ct#l ce tral al ti!p#l#i, # de toate ti!$ p#rile se i tersectea*)2cop#l acest#i e%peri!e t era s) face! coere te tra s$ !isiile !edi#!ice ale l#i 3# ca . rela&ie c# ti!p#l- 3r- +o
J6

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

Ne#!a e$a e%plicat c) tra s!i&)tor#l treb#ie s) fie corelat te!poral, &i 0 d sea!a de !o!e t#l *ero- Fe erator#l de referi &) as#pra !o!e t#l#i *ero ser+ea "i ca 'p# ct !artor( . apoi c)tre E%peri!e t#l P5iladelp5ia, iar acesta era # aspect e%tre! de i!porta t- Proiect#l #r!)rea s) desc5id) o poart) te!poral) c)tre U22 Eldridge . 6DGBModific)rile la ec5ipa!e te a# co ti #at p0 ) . a #l 6DJD, c0 d s$a re#"it stabili*area # #i siste! coere t de tra s!isie ce &i ea sea!a de si cro i*area te!poral)- co ti #are, #r!a ca ei s) a4#ste*e "i s) !odifice ec5ipa!e t#l pe tr# a se si cro i*a c# 3# ca - El de!o strase de4a c) a+ea p# cte de reper perso ale as#pra !o!e t#l#i *ero c0 d, apare t di . t0!plare, a+#seser) loc a #!ite c#rb)ri ale ti!p#l#i- Aceasta probabil se p#tea e%plica !ai bi e pri+i d e%perie &a sa a terioar) di ti!p#l E%peri!e t#l#i P5iladelp5ia- Acolo, el s)rise de la bord#l l#i USS Eldridge "i f#sese atras c# for&) . tr$ # +orte% te!poral- La Mo ta#A, circ#!sta &ele era# altele, dar se pare c) fa!iliari*area sa c# !o!e t#l *ero #$l p)r)siseMai era# "i al&i !edi#!i, dar 3# ca era pri!#l pe care .l folosea#; DOY di ti!p#l c0 d siste!#l era desc5is, el se afla pe sca# - 3ac) era bol a+ sa# # se si!&ea bi e, obi" #ia# s) a"tepte o *i- 3e fiecare dat) c0 d sc5i!ba# operator#l, era ecesar s) recalibre*e "i s) repro,ra!e*e calc#latoarele "i !od#lator#l de i!p#ls#ri "i a+ea# e+oie de do#) *ile . tre,i pe tr# a re#"i aceasta- 3ac) 3# ca era i dispo ibil pe tr# o perioad) de do#) s)pt)!0 i sa# !ai !#lt, ei p# ea# pe sca# # alt operator, dar #$!i a!i tesc dec0t o si ,#r) dat) c0 d a# f)c#t aceasta- A fost aproape # de*astr#, pe tr# c) # acordaser) s#ficie t de !#lt ti!p pe tr# recalibrarea i i&ial)3i acel !o!e t, 3# ca a fost si ,#r#l care a #tili*at ec5ipa!e t#l- Tot#"i, # !edi#! de re*er+) treb#ia s) fie pre*e t, . ca* c) i se petrecea ce+a l#i 3# ca - prea4!a l#i 6DHO, reflector#l radar#l#i /care sea!) ) c# o #ria") coa4) de ba a )1 ce se afla pe o cl)dire, # !ai era . f# c&i# e- E%ista# cele do#) tra s!i&)toare care ali!e ta# a te a
J<

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

o! idirec&io al) /cea de la sol1, iar !od#latoarele de i!p#ls#ri ali!e ta# at0t aceast) a te ), c0t "i bobi ele de la a te a 3elta T aflat) la s#bsol3e ase!e ea, sca# #l era co ectat la co!p#ter, fii d ac#! a"e*at . tr$# p# ct e#tr#, aflat . tre cele do#) a te e- La acea +re!e, siste!#l #ria" al co!p#ter#l#i era ,)*d#it de ca!era de co trol de l0 ,) t#r #l radar#l#i- pl#s, ca!era co!p#ter#l#i !ai co &i ea di+erse ter!i ale "i !o itoare pe tr# a . re,istra diferite acti+it)&i di cadr#l proiect#l#i3# ca desc5idea opera&i# ile a"e*0 d#$se pe sca# "i, di acel !o!e t, tra s!i&)tor#l era por it- Mai . t0i, el #r!)rea s)$"i ,oleasc) !i tea de orice ,0 d#ri para*ite- Apoi era direc&io at s) se co ce tre*e as#pra # ei a #!ite desc5ideri . ti!p, s) sp# e! di 6DHO /ce repre*e ta at# ci !o!e t#l pre*e t1 spre 6DDO- At# ci, c5iar . ce tr#l a te ei 3elta T ap)rea # portal te!poral /care, de fapt, era # +eritabil +orte% sa# t# el te!poral1 $ "i astfel te p#teai deplasa pri portal di 6DHO . 6DDO- portal se prod#cea o desc5idere pri care p#teai s) pri+e"ti efecti+ . ti!p- Ar)ta prec#! # coridor circ#lar, care a+ea o l#!i ) la cap)t#l l#i- Poarta te!poral) e%ista at0ta +re!e c0t 3# ca se co ce tra as#pra a ilor 6DDO "i 6DHOCei care a# i trat . t# el#l te!poral !i$a# sp#s c) acesta ar)ta prec#! o spiral), ase!) )toare c# stil#l de repre*e tare scie ce$fictio a # #i +orte%- C0 d te aflai . afara t# el#l#i, portal#l se +edea ca "i c#! ai pri+i pri spa&i# $ de la o desc5idere circ#lar) ap)r#t) . spa&i# c)tre o fereastr) circ#lar) p#&i !ai !ic) la cel)lalt cap)t- Perso al era! co siderat prea +aloros pe tr# opera&i# ile te5 ice di proiect "i de aceea #$ !i era per!is s) c)l)toresc pri portal3i 6DHO p0 ) spre sf0r"it#l a #l#i 6DH6, f# c&ia ti!p#l#i a fost re,lat) astfel . c0t ea s) de+i ) stabil)- La . cep#t, portal#rile te!porale # era# stabile- O persoa ) p#tea s) treac) pri portal a4# ,0 d p0 ) . 6DEO, dar c0 d dorea s) se . toarc), de"i era co ectat la ti!p#l real /de por ire1, portal#l
JB

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

# !ai ap)rea # de treb#ia- Astfel, te p#teai pierde c# #"#ri &) . ti!p "i spa&i#- La . cep#t, portal#l se desc5idea, dar # era stabil deoarece !i tea l#i 3# ca # era stabil)- A fost e+oit s) treac) pri pre,)tiri i te se pe tr# a face ca portal#l s) fie stabil- A treb#it, de ase!e ea, s) focali*)! tra s!i&)tor#l !ai aproape "i s) i te sific)! trad#cerea for!ei$,0 d pe tr# ca tot#l s) fie . ordi e- Petrecea! *ile . "ir . cerc0 d s) face! s) apar) o sc5i!bare te!poral) a"a c#! era pre+)*#t- C# toate acestea, # era ici o dific#ltate . crearea # ei disco ti #it)&i . c#r,erea ti!p#l#i- 3ific#ltatea co sta . a pre+edea care +or fi efectele acestei pert#rb)ri te!porale- sf0r"it, spre fi al#l a #l#i 6DH6, a! aflat c#! s) e fi%)! as#pra disco ti #it)&ii fl#%#l#i te!poral, astfel c), . !o!e t#l . care era creat # portal, acesta r)!0 ea stabil- 3e"i crearea "i !e &i erea # #i portal te!poral # se petrecea# . tr$# !od absol#t perfect, co!porta!e t#l portal#l#i era tot#"i pre+i*ibil, stabil "i f# c&io a co for! pla #rilor oastre- ese &), ceea ce f)cea# oa!e ii de "tii &) era s) foloseasc) +orte%#l te!poral di 6DGB, 6DEB, 6DHB care se ba*a pe biorit!#l at#ral al P)!0 t#l#i, al c)r#i cicl# este de <O de a i- A ii 6DGB, 6DEB "i 6DHB ac&io a# prec#! p# cte de a cor) as#pra +orte%#l#i pri cipal2#b+orte%#rile sa# +orte%#rile di e%peri!e tele care era# efect#ate era# create pri i trarea . +orte%#l pri cipal la # p# ct de a cor) /NGB, NEB sa# NHB1- La Mo ta#A era folosit) *i#a de 6< a#,#st 6DHB3e e%e!pl#, s) pres#p# e! c) ei dorea# s) a4# ,) . oie!brie 6DH6- tre l# a oie!brie a a #l#i 6DH6 "i 6< a#,#st 6DHB e%ista # p# ct de le,)t#r)- Plec0 d di 6< a#,#st 6DHB, ei se p#tea# . drepta spre orice !o!e t te!poral dorea#Lorte%#l f# c&io a . tre 6< a#,#st 6DGB "i 6< a#,#st 6DHB, pe tr# c) acesta era +orte%#l pri cipalAceasta le$a co ferit stabilitatea de a crea ceea ce #!i! # +orte% desc5is$. c5is- Este #!it a"a pe tr# c) la cel)lalt cap)t # e%ista ici # dispo*iti+ de care s) se a core*e3e"i stabili*aser) aspect#l te!poral al portal#rilor, treb#ia
JG

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

s) se l#cre*e "i la aspect#l spa&ial- A# re#"it s) stabili*e*e "i acest aspect, astfel c) p#tea# # doar s) desc5id) # portal te!poral . tr$# !o!e t dat, ci c5iar "i . tr$# spa&i# dat3#p) ce a# re#"it stabili*area aspectelor te!porale "i spa&iale ale portal#l#i, i$a# tri!is pe to&i acas), c#r)&0 d . trea,a ba*) c# e%cep&ia c0tor+a persoa e c5eie- E# a! r)!as, c)ci era! operator#l te5 ic "i ese &ial al proiect#l#i- =i 3# ca a r)!as, c)ci el era !edi#!#l care p# ea siste!#l . f# c&i# e tre,#l siste! era acordat c# el- A# !ai fost re&i #&i al&i doi !edi#!i, . ca* c) 3# ca ar fi !#rit sa# ar fi fost i dispo ibil . tr$# fel sa# alt#l- 3e ase!e ea, a# r)!as directorii de proiect, dar a plecat perso al#l !ilitar "i a fost ad#s) o o#) ec5ip) pe tr# . tre&i erea ba*ei2ec#ritatea era de4a foarte solid), dar ei o +oia# "i !ai b# )- N# dorea# ca ar!ata s) afle de !od#l . care se 4#ca# c# ti!p#l, dar toat) l#!ea i t#ia c) acolo se petrecea ce+a stra i# s) i!e i # "tia e%act ce-

JI

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

13
CALATORII IN TIMP
3eoarece !a4oritatea te5 icie ilor plecaser), a fost ad#s) o o#) ec5ip)- N# "ti# ci e era# "i ici ce calific)ri a+ea#, dar era# #!i&i 'Ec5ipa 2ecret)(- Proiect#l a fost rela sat "i a pri!it #!ele 'P5oe i% III(- Acesta a d#rat di febr#arie 6DH6 p0 ) . 6DHBObiecti+#l era e%plorarea ti!p#l#i- Ec5ipa a . cep#t s) pri+easc) . trec#t "i, de ase!e ea, . +iitor, doar obser+0 dCo ti #a# s) ca#te !edii ostile- Pri +orte% p#tea# l#a !ostre de aer, de sol "i toate acestea f)r) ca ci e+a s) i tre . portalCei care a# c)l)torit pri +orte% l$a# descris ca pe # t# el special care era l#!i at pe . trea,a sa l# ,i!e- 3#p) ce o persoa ) . cepea s) . ai te*e . +orte%, era br#sc aspirat de acesta- Era .!pi s . ai te c)tre cel)lalt cap)t al t# el#l#i, de obicei . tr$# alt loc /op#s l#i Mo ta#A1 sa# . f# c&ie de loc#l spre care tra s!i&)tor#l era orie tat "i pro,ra!at- P#tea fi ori# de . U i+ersT# el#l se ase!) a c# # tirb#"o "i era il#!i at ca "i c0 d pe . trea,a sa s#prafa&) s$ar fi aflat bec#ri apri se- A+ea # fel de str#ct#r) !oletat) "i # era prec#! # t# el drept- 2e r)s#cea "i se c#rba p0 ) a4# ,ea la cel)lalt cap)t- Acolo, persoa a tri!is) . t0l ea pe ci e+a sa# . depli ea !isi# ea care .i f#sese . credi &at)- 3#p) ce ."i . c5eia !isi# ea, se . torcea- T# el#l se desc5idea pe tr# el "i se . torcea de # de plecase- Tot#"i, dac) se prod#cea o c)dere de e er,ie electric) . ti!p#l opera&i# ii, persoa a respecti+) era pierd#t) . ti!p sa# aba do at) # de+a . i terior#l +orte%#l#i- C0 d ci e+a era pierd#t, aceasta se prod#cea datorit) # ei erori . 5iperspa&i#-66 3e"i !#l&i era# astfel pierd#&i, treb#ie tot#"i s)
66

Ciperspa&i#l este defi it prec#! spa&i#l care dep)"e"te li!itele celor trei # i+ers#riJE

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

preci*e* c) oa!e ii de "tii &) # .i aba do a# . !od deliberat sa# f)r) s) le peseCo for! sp#selor l#i 3# ca , !ai e%ista o alt) f# c&ie a t# el#l#i te!poral- Ca! la do#) trei!i di t# el, persoa a . ca#*) ."i pierdea . trea,a e er,ie- 2i!&ea at# ci o lo+it#r) p#ter ic) . so&it) de o capacitate de percep&ie !#lt e%pa sio at)- Relata c) si!&ea, de ase!e ea, o a!plificare a i teli,e &ei, d#blat) de o e%perie &) e%tracorporal)- Aceast) stare a fost #!it) 9ULL OUT /co!plet . afar)1- Cercet)torii c)#ta# s) !a ifeste aceasta . 3# ca - P#tea fi o co ti #are a e%peri!e telor '2eei , E7e( /oc5i#l +)*)tor1 sa# o f)cea# di alte !oti+eCrearea t# el#l#i, racolarea s#biec&ilor de pe strad) "i tri!iterea acestora pri t# el de+e ise de4a o r#ti )- !a4oritatea sit#a&iilor, ace"ti oa!e i era# si!pli +a,abo *i sa# copii ai str)*ii, care f#seser) aba do a&i "i a c)ror abse &) ar fi trec#t eobser+at)- 3ac) ei se . torcea# di t# el#l te!poral, a+ea# s) relate*e pe lar, tot ceea ce . t0l iser)- Ma4oritatea +a,abo *ilor folosi&i . e%peri!e te era# !ai . t0i de*!etici&i ti!p de o s)pt)!0 ) . ai te de a i tra . portal, dar !#l&i # se !ai . torcea#- N# "ti! c0&i oa!e i pl#tesc . c) . ti!p, pri ce +re!#ri "i pri ce loc#ri- Pe tr# c) 'P5oe i% III( pro,resa, i di+i*ii ale"i pe tr# aceste cercet)ri era# co ecta&i la tot fel#l de ec5ipa!e te radio "i TL pe tr# a tra s!ite . apoi 'li+e(9iecare i di+id era escortat pri portal, # eori c# for&a2e! alele radio "i TL c)l)torea# pri portal#ri "i, at0t ti!p c0t le p#tea# recepta, cercet)torii de&i ea# . re,istr)ri a#dio "i +ideo c# ceea ce s#biect#l e%peri!e taseCei care co trola# proiect#l a# . cep#t parc) s) se 4oace c# ti!p#l, !a ip#l0 d trec#t#l "i +iitor#l, d#p) b# #l lor plac- N# "ti# e%act ce f)cea# pe tr# c) e# era! la b#toa e- Post#l !e# se afla . cl)direa tra s!i&)tor#l#i "i treb#ia s) !e &i tot#l . tr$o c0t !ai b# ) f# c&i# e- N# era! i!plicat . tot ceea ce se petrecea, dar la # a #!it !o!e t a! aflat c) de&i ea# o +ast) bibliotec) de casete +ideo- A! +)*#t casetele, de"i #
JJ

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

a+ea! aprob)ri speciale pe tr# aceasta- 3e fapt, e# proiectase! "i co str#ise! i stala&ia de +i*#ali*are a tra s!isiilor /c# a4#tor#l # or res#rse #ria"e1 "i a+ea! o idee despre ce se petrecea- M#lte l#cr#ri pe care le "tia! pro+e ea# di relat)rile l#i 3# ca , pe tr# c) la +re!ea aceea de+e iser)! b# i priete i- fi al a! fost i tero,a&i "i tri!i"i pe c)i separate- Mare parte di a!i tirile !ele c# el !i$a# fost "tersePe l0 ,) persoa ele aba do ate, cercet)torii folosea#, de ase!e ea, pe tr# a #!ite !oti+e, "i copii- N# s# t si,#r care era . s) scop#l pe care .l #r!)rea#- Era # p#"ti la Mo ta#A care obi" #ia s) plece de la ba*) "i s) ad#c) c# el pe al&ii de +0rsta l#i- Era prec#! o 'ra*) tractoare(- Loc#ia la Mo ta#A "i circ#la pri *o ) foarte le4er- O !#l&i!e de copii care de obicei +a,abo da# . *o a !etro#l#i e? 7orA$e* p#tea# s) dispar) +reo "ase ore f)r) s) se si!t) lipsa lor- Era# . !od special i str#i&i s) ad#c) c# ei "i al&i copii- U ii se . torcea#, al&ii #Copiii ale"i a+ea# +0rste c#pri se . tre 6O "i 6E a i sa# poate c5iar 6H cei !ai !ari, iar D a i cei !ai ti eri- Ma4oritatea era# . fa*a de trecere la p#bertate sa# toc!ai . c5eia# aceast) etap)- 3e obicei era# blo *i, a+ea# oc5i alba"tri, era# . al&i "i c# te #l alb- 2e potri+ea# foarte bi e stereotip#l#i aria - 3i c# o"ti &ele !ele, ici o fat) # a f)c#t parte di aceste ,r#p#riO i +esti,a&ie #lterioar) a de!o strat c) 'Proiect#l Mo ta#A( a+ea o co e%i# e eo$ a*ist) "i c) a*i"tii era# . c) sti!#la&i de s#perioritatea aria )- N# "ti# # de era# d#"i copiii, c#! era# i str#i&i sa# fel#l . care era# pro,ra!a&i- 3ac) se . torcea# sa# #, pe tr# !i e este . c) # !ister- I for!a&iile dispo ibile s# t c) ei tri!itea# fiecare proasp)t recr#t . +iitor, . a #l EOBJ d-C-, . totdea# a . acela"i loc, care p)rea a fi # ora" . r#i e- Tot#l era sta&io ar, dar # ca . tr$o stare de +isN# e%ista# se! e de +ia&)- ce tr#l ora"#l#i era # peri!etr# # de se afla # cal de a#r pe # piedestal- P#tea# fi +)*#te a #!ite i scrip&ii pe acel piedestal, iar recr#&ii era# tri!i"i s)
JH

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

citeasc) ce scria- c) # "ti! ce #r!)rea# aceste cercet)riPoate c)#ta# s) ,)seasc) acela"i r)sp# s de la persoa e diferite- N# "ti#- 3# ca a s#,erat c) . i terior#l piedestal#l#i s$ar fi aflat o te5 olo,ie e%tre! de a+a sat) "i c) ei . cerca# s) ,)seasc) pe ci e+a care s) si!t) sa# s) perceap) ce fel de te5 olo,ie era aceeaAlte persoa e i!plicate . proiect sp# ea# c) acel cal era acolo pe tr# testarea p#terii de obser+a&ie a recr#&ilor "i c), de ase!e ea, ser+ea ca p# ct de reper- Recr#&ii . totdea# a era# . treba&i dac) a# +)*#t pe ci e+a . ora"- 9iecare i di+id i terpreta . !od perso al ceea ce obser+ase, d#p) care relata cele +)*#te=ti! c) !#l&i oa!e i a# fost tri!i"i . +iitor c# <OO sa# poate BOO de a i- Esti!)rile arat) c) . tre BOOO "i 6O-OOO de persoa e a# fost astfel aba do ate . co ti ##!#l spa&io$ te!poral- N# a+e! . s) ici o idee pe tr# ce scopA! !ai sp#s de4a c) # "ti# e%act ce f)cea# c# ti!p#l "i ici despre fel#l . care #r!)rea# s)$l !a ip#le*e- N# era! de fa&), dar "ti# c) a# a+#t !#lt de$a face c# pri!#l "i c# cel de$al doilea r)*boi !o dial- A# !o itori*at acele !o!e te "i a# f)c#t !#lte foto,rafii- =tia# e%act ceea ce f)cea#- P#tea#, de fapt, s) cree*e # +orte% sec# dar pri care s) obser+e e+e i!e tele- Noi #!ea! aceast) f# c&ie 'oc5i#l +)*)tor(Lorte%#l i i&ial /pri!ar1 era at0t de !are, . c0t p#teai co d#ce # ca!io pri el- 3ar +orte%#l sec# dar era # #l e er,etic, f)r) soliditate fi*ic)- 9olosi d co 4# c&ia de fa*) pri pro,ra!e sofisticate de co!p#ter, trec#t#l "i +iitor#l p#tea# fi efecti+ tra s!ise pri portal "i +i*#lali*ate pe # !o itor-

JD

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

14
MISIUNE PE MARTE
Cercet)torii proiect#l#i a# co ti #at s) scr#te*e ti!p#l- Era spre sf0r"it#l a #l#i 6DH6 sa# . cep#t#l l#i 6DH< c0 d pe tr# pri!a dat) aceast) te5 olo,ie a fost #tili*at) pe tr# a se re#"i i trarea . *o ele s#btera e di !area pira!id) de pe pla eta MartePe tr# c) acest !aterial +a fi co tro+ersat pe tr# !arele p#blic "i +a st0r i c# si,#ra &) pole!ici, +oi . cerca s) descri# p#&i cadr#l ,e eral al acestor e+e i!e te pre*e t circ#l) o . re,istrare +ideo #!it) 'Pla eta Marte . +i*i# ea l#i Coa,la d(- Este o pre*e tare pe tr# oa!e ii de "tii &) de la NA2A f)c#t) de c)tre sa+a t#l 4#r alist Ric5ard Coa,la d c# pri+ire la co!ple%#l tetraedric care este asociat c# 'c5ip#l de pe pla eta Marte(- aceast) . re,istrare, Coa,la d pre*i t) 'c5ip#l( /#i!itor de ase!) )tor c# fa&a # ei fii &e #!a e1 "i pira!idele di apropiere care a# fost foto,rafiate de a+a spa&ial) LiAi ,, . a ii NJO- 2# t folosite te5 olo,ii de proiec&ie co!p#teri*at) pe tr# a pre*e ta i!a,i i care ofer) o s#r+olare a 'c5ip#l#i( de pe Marte c# BEO de ,rade- aceast) . re,istrare, Coa,la d . cearc) s) co +i ,) NA2A s) foto,rafie*e !ai !#lt aceast) re,i# e c# osc#t) s#b #!ele de C7do ia- NA2A a fost i!posibil de co +i s "i a !i i!ali*at . !od e+ide t se! ifica&ia efort#rilor l#i Coa,la d- 3e fapt, s$a# dep#s efort#ri i te se pe tr# a se i ter*ice pre*e tarea acestei . re,istr)ri pe post#rile a&io ale de tele+i*i# e- Relatarea acest#i sca dal a fost reali*at) de sta&ia radio e? 7orA$e*), VA@C- 3e ce a abordat NA2A o ase!e ea atit#di e fa&) de # s#biect at0t de "oca t> R)sp# s#l probabil se afl) e%plicat . tr$o carte, #!it) Alternati#a 3, scris) de Leslie VatAi s, 3a+id A!brose "i

HO

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

C5ristop5er Miles-6< Cartea se ba*ea*) pe o . re,istrare +ideo care a re+elat # pro,ra! spa&ial secret co d#s de o co spira&ie i ter a&io al) care i cl#dea at0t R#sia, c0t "i 2tatele U iteEste o descriere fasci a t) ce i cl#de astro a#&i care . calc) re,#lile de si,#ra &), oa!e i de "tii &) disp)r#&i, cri!e "i co stit#irea colo iilor de scla+i pe L# ) "i pe pla eta MarteCartea s#s&i e c), de fapt, o!#l a ateri*at pri!a dat) pe Marte . 6DE<N# este . i te &ia !ea s) do+edesc c) a e%istat sa# e%ist) o colo ie #!a ) pe Marte- A! i cl#s aceste i for!a&ii pe tr# ca cititor#l s) . &elea,) c) e%ist) # . tre, sce ari# pri+i d pla eta Marte, care este separat de po+estirea !ea- Cei i teresa&i pot i +esti,a ei . "i"i . re,istrarea 'Pla eta Marte . +i*i# ea l#i Coa,la d( sa# cartea Alter ati+a B- Este i teresa t de obser+at c) doc#!e tar#l i tit#lat Alter ati+a B a fost dif#*at pe # post de tele+i*i# e di 2a 9ra cisco pri a ii NJO- 3e at# ci s$a r)sp0 dit ipote*a co for! c)reia 9CC a a!e i &at c# retra,erea lice &ei de e!isie a post#l#i respecti+ de tele+i*i# e dac) +a !ai dif#*a +reodat) acele i!a,i i- Pri #r!are, doc#!e tar#l # a !ai fost rel#at iciodat)3irectorii 'Proiect#l#i Mo ta#A( "tia# c) e%ist) o colo ie pe Marte- Este !ai !#lt dec0t probabil c) "i ei f)cea# parte di co spira&iePla eta Marte co stit#ia # !are p# ct de i teres pe tr# cercet)torii di cadr#l 'Proiect#l#i Mo ta#A(, pe tr# c) ei "i$ a# dat sea!a c) acolo e%ista# dispo*iti+e te5 olo,ice e%tre! de a+a sate- =tia#, de pild), c) pira!idele de pe fa&a pla etei Marte # era# for!a&i# i at#rale "i c) ci e+a le co str#ise . ti!p#ri de de!#ltCo for! i for!a&iilor pe care e# "i asocia&ii !ei le$a! descoperit, cei care loc#ia# la s#prafa&a pla etei Marte # p#tea# a4# ,e . *o a s#btera ) aflat) dedes#bt#l pira!idei6<

Alternati#a 3 a fost pri!a dat) p#blicat) . Marea @rita ic Pri!a edi&ie p#blicat) . 2UA a ap)r#t . 6DJD la A+o @ooAs, 3i+isio of t5e Cearst Corporatio , DID Ei,5t A+e #e, Ne? KorA, NK, 6OO6DH6

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

I tr)rile ori era# si,ilate, ori p#r "i si!pl# # p#tea# fi ,)site3e fapt, se p)rea c) !area pira!id) era !#lt !ai bi e si,ilat) dec0t pira!ida de la Fi*e5- ci#da costisitoarei "i i o+atoarei te5 olo,ii care era dispo ibil), pira!ida # p#tea fi pe etrat)Oa!e ii de "tii &) de la Mo ta#A a# 5ot)r0t c) cea !ai b# ) abordare ar fi s) reali*e*e o proiec&ie direct . ce tr#l pira!idei pri cipale, . s#bsol#l !ar&ia - Te5 olo,ia de la Mo ta#A le oferea s#ficie te res#rse s) poat) folosi o dis$ co ti #itate spa&ial) pe tr# a p)tr# de . pira!id)- 3espre ca+er ele s#btera e ale acesteia se credea c) f#seser) co $ str#ite "i ad!i istrate de o foarte +ec5e ci+ili*a&iePortal#l te!poral eli!i a risc#rile opera&i# ii, c)ci oi p#tea! pri+i pri el- P#sese! la p# ct o i stala&ie c# !o itoare TL, astfel c) orice +i*#ali*a 3# ca , p#tea fi #r!)rit pe !o itoare- Aceste aparate f#r i*a# i!a,i i di pre*e t de pe pla eta Marte- Pe tr# a descoperi *o a s#btera ) a pira!idei, a! co ti #at s) !i"c)! cel)lalt cap)t desc5is al +orte%#l#i p0 ) a ap)r#t # coridor- aceast) fa*), i s$a sp#s l#i 3# ca s) solidifice portal#l- Ec5ipa de cercetare a+ea ac#! posibilitatea de a !er,e de la Mo ta#A pe Marte, a4# ,0 d . s#btera #l pla etei- Ca! di acea perioad), # !ai era e+oie ca 3# ca s) r)!0 ) co ti ## pe sca# - +)&ase! c) f# c&iile !e tale care era# ,e erate de 3# ca p#tea# fi stocate de co!p#ter "i apoi acti+ate . !od co ti ##- Co!p#ter#l p#tea co trola astfel tra s!i&)tor#l pe tr# o sc#rt) perioad) de ti!p "i a+ea s#ficie t) !e!orie s) !odifice fl#%#l te!poral pe tr# apro%i!ati+ patr# ore- acest ca*, treb#ia ca for!ele$,0 d s) fie reco str#ite di !e!oria calc#lator#l#i !od cert, . s), siste!#l a+ea e+oie i i&ial de o fii &) #!a ) +ie- Aceasta treb#ia s) cree*e portal#rile te!porale "i s) le !e &i ) desc5ise pri i ter!edi#l co ce tr)rii !e tale- O dat) ce poarta te!poral) f#sese desc5is), oi p#tea! . re,istra pe caset) ceea ce fii &a #!a ) ,e era di p# ct de +edere !e tal- Ulterior, . re,istrarea p#tea fi folosit) pe tr# crearea # ei oi desc5ideri te!poraleH<

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

2iste!#l era . !od co ti ## perfec&io at- 3ac) 3# ca stabilea o co e%i# e te!poral), ea era . re,istrat) pe ba d)Pe tr# c) # eori .i era dificil s) stabileasc) o a #!it) co e%i# e, . re,istrarea #"#ra "i, practic, a#to!ati*a proces#l acest !od s$a ac#!#lat o . trea,) bibliotec) de date, astfel c) ei # !ai era# e+oi&i s) se ba*e*e totdea# a pe 3# ca Acest pro,res a f)c#t c# p#ti &) ca 3# ca s) fie "i el tri!is . +orte%#ri te!porale- Aceasta se prod#cea pri 6DH< "i 6DHB3# ca a fost apoi selec&io at pe tr# ec5ipa care a plecat pe Marte9olosi d portal#rile te!porale, pla eta Marte a fost 'coli dat)( . c)#tare de pote &iali loc#itori . +ia&)Cercet)torii a# fost e+oi&i s) !ear,) c# 6<I-OOO a i . #r!) pe tr# a p#tea ,)si +re# #l- N# "ti# ce a# descoperit sa# ce a# f)c#t c# i for!a&iile- 3# ca a . cercat s) accese*e aceste i for!a&ii . str#ct#ra sa, dar ele s# t ad0 c . ,ropate "i dificil de accesatOpi ia !ea este c) pira!ida de pe pla eta Marte ser+ea drept a te ) cos!ic) de o co str#c&ie c# tot#l special)Probabil . i terior#l pira!idei e%ist) depo*itat) o . alt) te5 olo,ie- Co for! a!i tirilor l#i 3# ca , el a c)l)torit . i terior#l pira!idei, a +)*#t acolo acele dispo*iti+e care era# opera&io ale "i a #!it i stala&ia respecti+) '2iste!#l de Ap)rare a 2iste!#l#i 2olar(- Co for! relat)rii sale, cercet)torii dorea# s) bloc5e*e acces#l la aceast) te5 olo,ieAcest siste! de ap)rare a fost . c5is retroacti+ . 6DGB, !o!e t care este c# osc#t pri tre !#l&i pasio a&i ai fe o!e #l#i ORN ca fii d . cep#t#l #fo$!a ieiN# !ai a! !#lte de sp#s despre Marte . aceast) etap), c# e%cep&ia fapt#l#i c) fil!#l 'Total Recall( se ba*ea*) . !od stra i# pe # ele e+e i!e te ce a# a+#t loc . cadr#l 'Proiect#l#i Mo ta#A(- 3e pild), !od#l . care a# folosit sca# #l . acest fil! este "oca t de ase!) )tor c# ceea ce se petrecea . i terior#l ba*ei Mo ta#A- Cercet)rile te!porale a# co ti #at "i s$a# reali*at e #!)rate !isi# i p0 ) pe 6< a#,#st
HB

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

6DHB- Acesta a fost !o!e t#l c0 d b#cla te!poral) pre*e t) se . c5idea c)tre 6DGB "i 6DEB-

HG

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

1
NTLNIRE CU MONSTRUL
Pe I a#,#st 6DHB a! pri!it o directi+) pe tr# a !e &i e tra s!i&)tor#l desc5is o $stop- A! #r!at ordi ele p0 ) pe 6< a#,#st- 3#p) acea dat), s$a petrec#t ce+a foarte stra i#S br#sc, tot ec5ipa!e t#l a . cep#t s) se si cro i*e*e c# 'altce+a(- N# re#"ea! s) e d)! sea!a c# ce f# c&i# e se acordase siste!#l dar, . acele !o!e te, pri portal a ap)r#t USS Eldridge / a+a care a fost folosit) . E%peri!e t#l P5iladelp5ia1- Crease! o le,)t#r) direct) c# acea a+)N# s# t si,#r dac) acesta a fost doar # accide t, dar, dac) cercet)torii de la Mo ta#A a# . cercat s) i tre . le,)t#r) c# Eldridge, at# ci e%peri!e t#l treb#ia f)c#t e%act . acea *iE%plica&ia este c) P)!0 t#l /co for! descoperirilor reali*ate . cadr#l acestor e%peri!e te1, ca "i fii &a #!a ), are propri#l s)# biorit! care are # apo,e# la fiecare <O de a i, . totdea# a pe 6< a#,#st- La fel, "i E%peri!e t#l P5iladelp5ia a a+#t loc tot pe 6< a#,#st, dar . 6DGB- aceast) fa*), 3# ca di 6DGB p#tea fi +)*#t .!pre# ) c# fratele s)#- A!bii f#seser) !e!bri ai ec5ipa4#l#i de pe 6JII Eldridge. N# i$a! per!is l#i 3# ca di 6DHB s) se +ad) pe el . s#"i, . 6DGB, pe tr# a e+ita astfel at0t # parado% te!poral, c0t "i ,e erarea efectelor e,ati+e re*#lta te- 3#p) p)rerea !ea, proiect#l ati sese de4a propor&ii apocaliptice- Le,ile at#rii f#seser) de !#lte ori . c)lcate . !od fla,ra t "i to&i cei i!plica&i si!&ea# co seci &ele efaste ale acestor ac&i# i- !pre# ) c# c0&i+a cole,i disc#ta! de4a de c0te+a l# i despre +i ele presi!&iri rele pe care le a+ea! c# pri+ire la proiect- Lorbise! despre capca a de a !a ip#la ti!p#l "i despre !od#l . care toate acestea p#tea# afecta Aar!a pla etar)- 2pera! c) proiect#l se +a distr#,e de la si eUlterior, !ica oastr) i tri,) a creat # fel de 'co!plot( pe care doar 3# ca .l p#tea acti+a- Acel 'co!plot( era desti at
HI

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

s) distr#,) . tre,#l proiect- C)#ta! # !o!e t potri+it pe tr# a p# e cap)t e%peri!e t#l#i- Pro,ra!#l epre+)*#t di 'co!plot( a fost acti+at de ci e+a care s$a apropiat de 3# ca . +re!e ce el se afla pe sca# "i i$a "optit doar at0tS 'ac#! e !o!e t#l( acea clip), 3# ca a de*l) &#it di s#bco "tie t#l s)# # !o str# pe care tra s!i&)tor#l l$a !ateriali*at- N# a ap)r#t . s) . s#btera , +i de era p# ct#l e#tr#, ci # de+a pe . ti derea ba*ei- Mo str#l era foarte !are "i +iole t "i distr#,ea tot ce$i ie"ea . cale- A# fost c0te+a persoa e care l$ a# +)*#t, dar fiecare a descris altfel acea oribil) creat#r)- U ii sp# ea# c) a+ea B !etri . )l&i!e, iar al&ii sp# ea# c) a+ea c5iar D !etri- Perso al, esti!e* c) a+ea . tre <,JO $ B !etri . )l&i!e9rica i d#ce oa!e ilor st)ri stra ii "i i!e i # f#sese s#ficie t de cal! . c0t s) a ali*e*e !o str#l . totalitatea sa=ef#l !e# !i$a ordo at s) . c5id ,e eratoarele, . spera &a c) !o str#l +a disp)rea, . s) f)r) s#cces- Cot)r0se!, deci, c) !o str#l treb#ia s) fie oprit c#!+a- Astfel s$a l#at deci*ia de a . c5ide tra s!i&)tor#l- Pe tr# aceasta, a fost tri!is ci e+a s) . c5id) tra s!i&)toarele de pe Eldridge. P#tea c5iar s) le distr#,) . . tre,i!e, dac) era e+oie de acest l#cr# pe tr# a . ceta s) !ai f# c&io e*ePe de alt) parte, e# "i director#l proiect#l#i a! . cercat f)r) s#cces s) . c5ide! tra s!i&)tor#l de la Mo ta#A- Ne$a! d#s apoi la ce trala electric) "i a! deco ectat . trea,a ba*) de la co!pa ia de electricitate di Lo , Isla d- E er,ia electric) e%ista . s) . co ti #are "i i!ic # se opriseN# era! . ,ri4ora&i de l#!i ), oi dorea! doar s) opri! tra s!i&)tor#l- Ne 5ot)r0se! c) cel !ai b# l#cr# care p#tea fi f)c#t era s) !er,e! . ce trala electric) "i s) t)ie! cabl#rile care cobora# . p)!0 t de la !arile tra sfor!atoare- A! l#at c# !i e # a#to,e c# acetile ) "i a! t)iat cabl#rile care i tra# . p)!0 t- A treb#it s) fi# e%tre! de ate t, c)ci era# foarte . ci se- C5iar "i a"a, ici de aceast) dat) # s$a oprit i!ic; l#!i ile de la ba*) era# . c) apri seHE

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

M$a! ,0 dit c) treb#ie s) !ai e%iste # de+a o alt) s#rs) de e er,ie, despre care oi # e d)d#se! sea!a- A! !ers apoi la cabi a tra sfor!ator#l#i, ce se afla l0 ,) cl)direa tra s!i&)tor#l#i, "i a! t)iat firele care +e ea# di p)!0 t- acel !o!e t, l#!i ile de la ba*) s$a# sti s "i co!p#terele s$a# oprit- s) l#!i ile di cl)direa tra s!i&)tor#l#i co ti #a# s) fie apri seP A! i trat . acea cl)dire "i a! s!#ls cabl#rile di pa o#l care co trola tra s!i&)tor#l- L#!i ile di cl)dire s$a# sti s, dar tra s!i&)tor#l . c) f# c&io aM$a! d#s s#s at# ci "i a! distr#s, p#r "i si!pl#, ec5ipa!e t#lS a! t)iat co d#ctorii, a! t)iat carcasele3istr#sese! de4a s#ficie t ec5ipa!e t pe tr# ca tra s!i&)tor#l s) se opreasc)- 3eodat), toate l#!i ile s$a# sti s- sf0r"it, re#"ise!P Ast)*i . c) !ai pot fi +)*#te #r!ele l)sate de a#to,e . loc#l # de a! distr#s ec5ipa!e t#l acel !o!e t, !o str#l s$a oprit br#sc "i s$a 'e+aporat( . apoi . eter- Portal#l s$a . c5is "i astfel s$a . c5eiat acel c#!plit episod3#p) ce a! oprit tra s!i&)tor#l "i l#cr#rile s$a# li i"tit, a! . &eles, de fapt, ce se . t0!plase- 3#p) ce . c5isese! . trer#p)toarele di ce trala electric), ici # a di l#!i ile de la ba*) # s$a sti s- acel !o!e t, ba*a # !ai era ali!e tat) c# e er,ie electric)- 3#p) ce a! t)iat cabl#rile care se . drepta# spre cl)direa tra s!i&)tor#l#i, . rest#l ba*ei # !ai e%ista c#re t ici la co!p#tere- C# toate acestea, tra s!i&)tor#l f# c&io ase f)r) co!p#tere2iste!#l trec#se, de fapt, . tr$o fa*) de ali!e tare c# free e er,7 /e er,ie ,rat#it)1- Cele do#) siste!e /cele do#) ,e eratoare $ # #l di 6DGB, de la bord#l l#i Eldridge "i # #l de la Mo ta#A, di 6DHB1 era# i terco ectate- tre cele do#) ,e eratoare e%ista o ca titate #ria") de e er,ie care rico"aA+0 d at0t de !#lt) e er,ie . tre ele, toate circ#itele electrice care era# co ectate a# r)!as acti+e, iar l#!i ile apri seMai !#lt dec0t at0t, ,e eratoarele stabiliser) o co e%i# e
HJ

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

. tre 6DHB "i 6DGB- Pri rico"area e er,iei . tre cele do#) !o!e te, s$a creat # +orte% stabil, ce a+ea efect#l # ei a core- 9olosi d acest +orte%, se p#tea proiecta # t# el te!poral c)tre # p# ct specific . ti!p3e e%e!pl#, dac) ci e+a dorea s) c)l)toreasc) . 6D<B, el se proiecta pri cap)t#l +orte%#l#i ce se afla . 6DGB- Pri a!bele capete ale +orte%#l#i se p#tea a4# ,e . orice !o!e t aflat . tre 6DGB "i 6DHB- Mo!e tele de d#p) 6DEB era# accesate pri 6DHB, iar cele a terioare l#i 6DEB pri 6DGBAceasta # . sea! ) c) toate c)l)toriile te!porale se f)cea# . aceast) !a ier) /folosi d +orte%#l pri cipal creat . tre 6DGB "i 6DHB1- ti!p#l acestor e%peri!e te # s$a descoperit +re# ,e erator ici . trec#t, ici . +iitor care s) cree*e # +orte% de o ase!e ea at#r)- E%ist), bi e. &eles, !#lte ,e eratoare . l#!e, dar treb#ia s) fie reali*at) o co e%i# e re#"it), c)reia .i era ecesar # 'efect !artor('Martor( este # ter!e relati+ oc#lt- Ca s#bsta ti+, el se refer) la ci e+a sa# ce+a a #!e- 3e e%e!pl#, o b#cl) di p)r#l c#i+a sa# o foto,rafie pot ser+i drept !artor- Ca +erb, . sea! ) a folosi # obiect pe tr# a i tra . co "tii &a # ei persoa e sa#, c# alte c#+i te, pe tr# a o i fl#e &a . tr$# !od sa# alt#l- U e%e!pl# de 'efect !artor( ar fi at# ci c0 d o persoa ) se folose"te de o b#cl) di p)r#l c#i+a pe care o tratea*) c# o 'po&i# e !a,ic) a i#birii(, iar persoa a de la care pro+i e p)r#l se . dr),oste"te de ea ca*#l 'Proiect#l#i Mo ta#A(, a# e%istat trei i+ele de 'efect !artor(Pri!#l i+el se refer) la oa!e ii care se afla# pe USS Eldridge. Oricare !e!br# s#pra+ie&#itor di ec5ipa4 care p#tea fi ,)sit era ad#s la Mo ta#A pe tr# e%peri!e t#l di 6DHBEra# i cl#se, de ase!e ea, persoa ele despre care se "tia c) s$ a# re. car at de la E%peri!e t#l P5iladelp5ia . coace- 3# ca "i Al @ieleA era# pre*e &i acolo ca doi di tre pri cipalii !artoriAl doilea i+el de 'efect !artor( i!plic) te5 olo,iaHH

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

Fe erator#l care crea p# ct de referi &) fa&) de !o!e t#l *ero /la care e$a! referit a terior s#b #!ele de 'titire*(1 folosit la bord#l l#i Eldridge era folosit, de ase!e ea, "i la Mo ta#AC0 d a+a Eldridge a fost scoas) di #*, 'titire*#l( a fost p#s la p)strare- El a fost ad#s apoi la Mo ta#A, # de a fost . corporat siste!#l#i- Pe l0 ,) 'titire*(, !ai e%ista# do#) tra sreceptoare6B co!ple%e ce co e%a# cele do#) proiecte- Era# tra s!i&)toare 'cross ti!e( /care ,e era# i tersect)ri de !o!e te . ti!p1, p#t0 d s) tra s!it) de$a l# ,#l ti!p#l#i, iar ei a# folosit aceasta pe tr# a i terco ecta cele do#) proiecteAl treilea i+el de 'efect !artor( este biorit!#l pla etarTer!e #l 'biorit!( este # ter!e e*oteric "i se refer) la # ele ca ale de ordi s#perior care re,lea*) +ia&a . tr$# or,a is!@iorit!#rile s# t # re*#ltat al le,ii re*o a &ei pri i ter!edi#l c)reia operea*) at#ra- La fii &ele #!a e, procesele de so! "i 5r) ire i!plic) a #!ite biorit!#ri- E%ist), desi,#r, !#lte biorit!#ri s#btile care ar p#tea fi st#diate . detali#- 3ac) pri+i! P)!0 t#l ca pe # or,a is! +i#, aceasta i!plic) e%iste &a # or biorit!#ri- A oti!p#rile "i !i"carea de rota&ie *il ic) a p)!0 t#l#i i!plic), la r0 d#l lor, biorit!#ri- Oa!e ii de "tii &) de la Mo ta#A a# st#diat pe lar, biorit!#rile P)!0 t#l#i "i rela&ia lor c# . tre,#l # i+ers- Ei a# descoperit c) e%ist) # biorit! pla etar !a4or care ."i are apo,e#l la fiecare <O de a iE%peri!e t#l P5iladelp5ia a a+#t loc . 6DGB- A #l 6DHB era GO de a i !ai t0r*i#, deci # !#ltipl# de <O ce ser+ea drept !artor pote &ial ce a per!is co e%area celor do#) proiecteTreb#ie, de ase!e ea, s) !e &io e* c) este . . tre,i!e posibil
6B

A! re#"it s) ob&i c0te+a tra sreceptoare ce a# fost folosite . cadr#l proiect#l#i- P0 ) . pre*e t # a! re#"it s) . &ele, . . tre,i!e f# c&iile acestora- Este i!posibil s) ob&i i for!a&ii sa# !a #ale despre tra s$ receptoare- 2i ,#ra posibilitate de a ob&i e i for!a&ii despre ele este de a$i . treba pe cei care le$a# folosit- Pri tre p#&i ele r)sp# s#ri pe care a! le$a! ob&i #t p0 ) ac#! a fost # #l co for! c)r#ia acest ec5ipa!e t este strict secret- Oa!e ii c# care a! +orbit "tia# c) era# folosite la a+ioa ele i +i*ibile la radar "stealth$, dar i!e i nu c# oa"te e%act care era rol#l lorHD

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

ca acea co e%i# e s) fi a+#t Ioc f)r) a folosi efect#l !artor, tot#"i aplicabilitatea sa s$a do+edit a fi foarte de folos proiect#l#i- 2per c), p0 ) . acest p# ct, a! re#"it s) ofer cititor#l#i o idee ,e eral) as#pra teoriilor "i aplica&iilor ce a# fost #tili*ate la Mo ta#A3#p) apari&iile di 6< a#,#st 6DHB, ba*a Mo ta#A a fost e+ac#at), iar ali!e tarea c# e er,ie electric) s$a restabilitMa4oritatea celor care a# participat la acest proiect a# fost i tero,a&i, d#p) care a# fost s#p#"i opera&i# ii de 'sp)lare a creier#l#i(-

CLDIRE DISTRUS
2e sp# e c) aceast) cl)dire a fost de+astat) de !o str#Cl)direa se afl) la . *o a de s#d a ba*ei-

DO

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

MONSTRU
Aceast) foto,rafie a fost reali*at) . 6DHE, d#p) ce 'Proiect#l Mo ta#A( a ati s p# ct#l s)# c#l!i a t- Pare a fi # !o str# #ria", de"i . !o!e t#l foto,rafierii # se +edea i!icAr p#tea fi # fe o!e de foto,rafiere a # ei fa to!e, ceea ce ar repre*e ta o e%plica&ie !ai adec+at)- Cl)direa care se +ede . i!a,i e este o i trare . tr$# b# Aer s#btera , aflat la I !etri ad0 ci!e-

D6

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

1"
NATURA TIMPULUI
Aceast) carte +a da a"tere la !#lte . treb)ri, . special despre at#ra ti!p#l#i- 3i e%perie &a pe care o a!, +oi #r!)ri s) clarific # ele aspecte care, de obicei, tre*esc . oa!e i o a #!it) stare de co f#*ieMai . t0i de toate, treb#ie s) "ti&i c) trec#t#l "i +iitor#l pot fi sc5i!batePe tr# a . &ele,e . !od corect acest aspect, e este de a4#tor a alo,ia c# o tabl) de "a5- tr$o partid) de "a5 se fac, . !edie, ca! BO de !#t)ri- 9iecare !#tare +a crea # pla ,e eral diferit al tablei de "a5- 3ac) ci e+a 's$ar d#ce . apoi . ti!p( pe tr# a sc5i!ba o !#tare care f#sese i i&ial f)c#t), ar sc5i!ba . co seci &) toate pla #rile ,e erale ale tablei de "a5, care s# t #lterioare acelei sc5i!b)ri3i tr$o a #!it) perspecti+), ti!p#l ar p#tea fi co siderat # i!p#ls 5ip otic la care c# to&ii e s#p# e! . !od s#bco "tie t- C0 d ci e+a este capabil s) !a ip#le*e o sc5i!bare . ti!p, el !a ip#lea*), de ase!e ea, opi iile "i e%perie &ele oastre s#bco "tie te- Pri #r!are, dac) ti!p#l este sc5i!bat, acest l#cr# # +a p#tea fi obser+at . !od ecesar de ci e+aAcest sce ari# s#,erea*) c) s# te! prec#! i"te piese pe o #ria") tabl) de "a5- tr$o a #!it) !)s#r), acest aspect este ade+)rat- 3e e%e!pl#, ,e eralii ie"i&i la pe sie se pl0 , deseori c) a# fost !ario ete . !0i ile ba c5erilor i ter a&io ali- Este # co!e tari# for&at, dar probabil # ar !ai e%ista r)*boaie dac) ,e eralii ar fi i for!a&i despre ade+)ratele !a"i a&ii ce se afl) . spatele politicii i ter a&io aleE%ist), de ase!e ea, e%e!pl#l Iliadei scris) de Co!er, care pre*i t) po+estea r)*boi#l#i troia - Co for! acestei le,e de, *eii a# !a ip#lat perso a4ele de pe P)!0 t ca pe o tabl) de
D<

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

"a5- Po+estirea este !arcat) de i tri,a di tre oa!e i "i *ei2#biect#l de+i e at0t de co!ple% "i de s, . c0t # eori pare c) Co!er . cearc) s) e ofere o i!a,i e !icrocos!ic) a . tre,#l#i # i+ers orice ca*, c# to&ii s# te! i!plica&i . 4oc#l #!it 'ti!p(Mod#l e+ide t . care o fii &) ."i poate 'prote4a i teresele( este !ai ales acela de a #r!)ri s) ob&i ) c# oa"terea +eritabil) as#pra at#rii ti!p#l#i- 3ac) ea dore"te s) ob&i ) aceasta fie pri practica !edita&iei, fie pri st#dierea astrofi*icii este . . tre,i!e o c5esti# e perso al)La Mo ta#A, oa!e ii de "tii &) a# +)*#t +iitor#lModalit)&ile te5 ice pe care le de&i ea# le$a# oferit c5iar posibilitatea de a +edea +iitor#ri !#ltiple- 3#p) ce a# ales # a #!e sce ari# "i l$a# acti+at tri!i&0 d pe ci e+a sa# ce+a acolo, acel +iitor de+e ea stabil . raport c# ti!p#l de # de se reali*a co e%area- Astfel era creat) o b#cl) te!poral) co cret)3e e%e!pl#, s) sp# e! c) era# +i*io ate !#ltiple +iitor#ri . care diferite persoa e de+e ea# pre"edi &i- 2) pres#p# e! c) +iitor#l . care pre"edi te este '2a! Mo es( era ales de cercet)tori di tr$# !oti+ oarecare- Co e%0 d o persoa ) sa# # l#cr# di pre*e t c# acel +iitor, ei co creti*a# sce ari#l c# pre"edi tele 2a! Mo es- N# . sea! ), tot#"i, c) # sce ari# fi% # !ai p#tea s#feri !odific)ri di partea oa!e ilor de "tii &) perioada c#re t), oi e afl)! . tr$o b#cl) te!poral)Aceast) b#cl) se . ti de de la cel !ai . dep)rtat !o!e t accesat di trec#t, p0 ) la cel !ai . dep)rtat !o!e t accesat di +iitor- Este stabil "i pare i alterabil- Tot#"i, aceasta # . sea! ) c) s# te! c# to&ii s#r,5i# i&i la a fi scla+ii !a ip#latorilor de ti!p- 2#bco "tie t#l are propriile l#i i+ele 5ip otice sa# a#to!atice dar co &i e, de ase!e ea, se!i &ele libert)&ii, care s# t +isele "i i!a,i a&ia oastr)- 3ac) o persoa ) poate '+isa( sa# ."i poate i!a,i a ce+a, acel ce+a poate fi tra sp#s . realitateEste foarte #"or s) filosof)! pe aceast) te!) "i s) di+a,)! !#lt . acest proces- Ideea pe care doresc s) o s#bli ie* .
DB

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

cartea de fa&) este c) !a ip#larea ti!p#l#i a e%istat "i . c) !ai e%ist)- Pri aceasta, !#l&i oa!e i a# fost e%ploata&i "i !#lte s#feri &e tacite a# fost pro+ocate- Ar p#tea fi c# #"#ri &) co siderat), deci, ca fii d l#crarea for&elor . t# eric#l#iMai e%ist) . s) o . trebare i!porta t)- Ci e a fost c# ade$ +)rat . spatele 'Proiect#l#i Mo ta#A(> E%ist) e #!)rate i tri,i "i sce arii pe care oa!e ii le pot co cepe- Cabot icii i$ ar ad#ce . ec#a&ie pe 3#! e*e# "i pe 3ia+ol- Cei pasio a&i de fe o!e #l ORN ar p#tea i!a,i a # sce ari# ,ra dios pri care e%tratere"trii l#pt) pe tr# c#cerirea siste!#l#i ostr# solarCei de arip) st0 ,) +or oferi e%plica&ii pri+i d i!plicarea CIA "i a F#+er #l#i Mo dial 2ecretCred c) toate posibilit)&ile de !ai s#s pot ar# ca o a #!it) l#!i ) as#pra celor petrec#te, de fapt, la Mo ta#A- 2pera &a !ea este c) aceast) carte .i +a co +i ,e pe !#l&i oa!e i s) ias) di #!br)- Astfel, +o! p#tea a+ea !ai !#lte r)sp# s#ri "i !ai p#&i !ister-

PUNCT DE INTERSEC!IE PLANETAR


Acesta este # cerc de co!# ica&ie la ba*a !ilitar) Mo ta#A Air 9orce- st0 ,a se afl) popota, iar . partea dreapt) este # dor!itor- ce tr#l DG

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

cerc#l#i de co!# ica&ie se afl) # p# ct de i tersec&ie a str#ct#rii de li ii pla etare !od or!al o str#ct#r) de li ii . sea! ) o re&ea de li ii spa&iate # ifor! ori*o tale "i perpe dic#lare e*oteris!, o re&ea de li ii se refer) la # tipar secret- P)!0 t#l, c# a sa!bl#l s)# de e er,ii, este or,a i*at . tr$# astfel de siste!3ac) s# t accesate . !od adec+at aceste re&ele ar p#tea f#r i*a e er,ie ,rat#it) /free e er,71 pe tr# . trea,a o!e ire c) di ti!p#l pri!#l#i r)*boi !o dial !a4oritatea ba*elor !ilitare a+ea# # ase!e ea p# ct de i tersec&ie care este de obicei !arcat pri tr$# cerc . 4#r#l s)#-

DI

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

1#
BAZA MILITAR MONTAUK ESTE SIGILAT
3#p) e+e i!e tele di 6< a#,#st 6DHB, ba*a !ilitar) a 9or&elor Aerie e Mo ta#A a fost aba do at)- Pe la sf0r"it#l acel#i a , # se !ai "tia dac) !ai era sa# # ci e+a la ba*) l# a !ai sa# i# ie 6DHG, a# fost tri!ise acolo tr#pe de la @eretele Ne,re- Cred c) era# di cadr#l Mari ei, dar # s# t si,#r- Li se ordo ase s) .!p#"te pe orici e ar fi +e it acolo- A !ai fost o a do#a tr#p), care a +e it d#p) cea a @eretelor Ne,re- 2olda&ii a# tra sportat ec5ipa!e te secrete care era# co siderate !#lt prea i!porta te pe tr# a fi aba do ateUr!)tor#l pas a fost pre,)tirea s#bsol#l#i pe tr# a fi si,ilat- aceast) etap) a# fost . l)t#rate a #!ite do+e*i de at#r) i cri!i atoare- A! a#*it c) o ca!er) pli ) c# sc5elete a fost c#r)&at) . . tre,i!e . #r!a acestei opera&i# iApro%i!ati+ "ase l# i !ai t0r*i#, o cara+a ) c# beto iere a ap)r#t la ba*)- M#l&i oa!e i a# +)*#t aceste !a"i i- Ele a# #!pl#t c# ci!e t +astele spa&ii s#btera e de la ba*a Mo ta#A, i cl#si+ cabi ele de lift- Por&ile a# fost *)+or0te, iar ba*a a fost aba do at) apare t pe tr# totdea# a-

DE

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

1%
MONTAUK ASTZI
3ac) ci e+a c)l)tore"te ast)*i la Mo ta#A Poi t "i . parc#rile di apropierea far#l#i, poate +edea ,i,a tica a te ) radar care se afl) pe cl)direa tra s!i&)tor#l#i- Cei i, ora &i sa# c#ra4o"i pot #r!a dr#!#l pr)f#it ce d#ce la ba*)- Cele !ai !#lte por&i de i trare a# fost . doite sa# distr#se . tr$# fel sa# alt#l, a"a c) i trarea se poate face c# #"#ri &)- Ele a# fost ad#se . aceast) stare probabil de i fractori locali care # eori, .!b)t0 d#$se, a# . ci s petreceri c# bere . peri!etr#l ba*eiTot#"i, acces#l . do!e i#l ba*ei este i ter*is de ,ardie ii stat#l#i Ne? KorA care patr#lea*) periodic pri *o )-6G Pe dr#!#l c)tre ba*) s# t, de ase!e ea, cl)diri . c5iriate- Treb#ie s) preci*e* c) # ispitesc pe i!e i s) . trepri d) o c)l)torie spre ba*)- Probabil !#l&i +or fi c#rio"i d#p) citirea acestei c)r&i "i este de respo sabilitatea !ea s) .i a+erti*e*- N# s# t si,#r de proced#rile le,ale, dar acces#l . ba*) este probabil ile,alCi e !er,e acolo, o face pe propri#l s)# risc- Mai s# t, de ase!e ea, # ele pericole care treb#ie l#ate . co siderare3o#) persoa e pe care le c# osc, care a# participat la 'Proiect#l Mo ta#A(, a# +i*itat *o a spre sf0r"it#l a ilor NHOEle s#s&i c) a# fost r)pite, dar # ."i a!i tesc . . tre,i!e ce s$a petrec#t c# eleO alt) persoa ) a relatat . a#,#st 6DD6 c) . acea perioad) p#tea# fi +)*#te ca!ere +ideo i stalate pe cl)direa tra s!i&)tor#l#i- Aceasta este o i for!a&ie o#) "i repre*i t) o sit#a&ie !ai c#r0 d ci#dat), "tii d c) *o a respecti+) este de
6G

trea,a *o ) 9ort Cero, i cl#si+ i terior#l ba*ei !ilitare Mo ta#A, a fost do at) stat#l#i Ne? KorA ca parc- +re!e ce p0 ) "i . *i#a de ast)*i e%ist) ara 4a!e te politice eobi" #ite c# pri+ire la aceast) ba*), acces#l pe teritori#l ei este i ter*is fii d de datoria ec5ipa4elor de ,ardie i s) # per!it) pre*e &a persoa elor ea#tori*ate . *o )- Cl)dirile se afl) . stare de deteriorare "i repre*i t) # pericol pote &ial pe tr# cei care se d#c acoloDJ

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

!#lt aba do at)Mai e%ist), de ase!e ea, relat)ri care s#s&i c) *o ele s#btera e ale ba*ei a# fost redesc5ise- N# s# t dec0t i for!a&ii spec#lati+e, dar ar treb#i s) .i a+erti*e*e pe to&i cei care ."i fac pla #ri de c)l)torie la Mo ta#A-

DH

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

1(
VON NEUMANN TRIETE*
3#p) fi ali*area pri!ei sc5i&e a acestei c)r&i, a a+#t loc # o# e+e i!e t- M) refer aici la # ele i cide te care a# . cep#t . #r!) c# !#l&i a i, dar care a# fost sol#&io ate abia de c#r0 dAceast) sit#a&ie .l are . ce tr# pe Mo5 +o Ne#!a "i . t)re"te teoria c) el # a !#rit . 6DIH, a"a d#p) c#! se "tie 6DHB a! fost co tactat de # priete de$al !e# di Ne? KorA pe care$l +oi #!i KlarA- El "tia c) era! i teresat de ec5ipa!e te de co!# ica&ie "i !i$a +orbit despre # b)tr0 f#r i*or pe care$l +oi #!i dr- Ri e5art-6I Ri e5art era o le,e d) pri tre f#r i*orii de ec5ipa!e te radioKlarA sp# ea c) acest o! de&i ea o colec&ie de ec5ipa!e te care data# de pri a ii 6DBO "i 6DGO- A! stabilit o . t0l ire c# dr- Ri e5art s#b prete%t#l c) doresc s) c#!p)r tot ec5ipa!e t#l s)#- KlarA e$a f)c#t c# o"ti &), iar Ri e5art !i$a ar)tat i!presio a ta sa colec&ie- 3orea si cer s) o +0 d), dar pre&#l !i s$a p)r#t e%a,erat- O !are parte di ec5ipa!e t era . +ec5it "i ie"it di #*, iar tra sport#l s)# costa ca! . c) pe at0t- Pre&#l prop#s de el era de$a drept#l e%orbita t "i !$a! ,0 dit c) tip#l e p#&i eb# - 3ar se pare c) . eb# ise "i !ai tare d#p) ce a! plecat- KlarA l$a +i*itat di o# "i a fost . t0!pi at la #") c# o ar!) de foc- Ri e5art l$a a!e i &at c# ar!a "i i$a sp#s c) # dorea s)$l !ai +ad) pe tic)los#l de Presto pe proprietatea sa "i ici !)car pe KlarA sa# pe oricare di tre priete ii s)i- A a!e i &at c), dac) e !ai +ede di o# pe acolo, e .!p#"c)KlarA, . cerc0 d s)$l cal!e*e, l$a . trebat ce se petrec#seNici KlarA # "tia de ce era at0t de s#p)rat- Ri e5art i$a sp#s c) Presto se . torsese . oaptea i!ediat #r!)toare *ilei . care .l +i*itase "i l$a 4ef#it6I

3r- Ri e5art este # pse#do i! folosit pe tr# prote4area i ti!it)&iiDD

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

I$a descris c#! ci e+a f#sese la el acas), l$a le,at de sca# , d#p) care a scotocit pri toat) casa "i i$a f#rat ba ii- !od cert # f#sese! e#, iar KlarA "i c# !i e era! de$a drept#l "oca&i- A ii a# trec#t "i #itase! de circ#!sta &ele e i,!atice c# pri+ire la dr- Ri e5art3#p) ce !i$a! rec)p)tat a!i tirile c# pri+ire la 'Proiect#l Mo ta#A(, l$a! rec# osc#t br#sc pe dr- Ri e5art- Era, de fapt, Mo5 Eric +o Ne#!a , creier#l di spatele E%peri!e t#l#i P5iladelp5ia "i al 'Proiect#l#i Mo ta#A(P C# !#l&i a i . #r!), probabil de pri 6DIH, +o Ne#!a f#sese . scris . tr$# 'pro,ra! de relocali*are a !artorilor(- I se atrib#ise o o#) ide titate $ dr- Ri e5art $"i trec#se . tr$# o# rol, cel de f#r i*or de ec5ipa!e te radio- R)!)sese, de ase!e ea, la dispo*i&ia a#torit)&ilor care co d#seser) Proiectele 'P5oe i%( "i 'Mo ta#A( "i l#cra pe tr# ei ori de c0te ori era e+oie- Aceasta se petrecea # eori o dat) la c0te+a l# iAcest o! # doar ar)ta prec#! +o Ne#!a , ci, . pl#s, diplo!ele sale de doctor . !ate!atic) "i fi*ic) era# a,)&ate pe perete "i pro+e ea# di Fer!a ia- ci#da acestor do+e*i e+ide te, el s#s&i ea c) # p)r)sise iciodat) 2tatele U iteEra, de ase!e ea, e+ide t c) !e!oria "i fac#lt)&ile !i tale ale acest#i o! f#seser) afectateA! +orbit despre aceasta c# Al @ieleA "i e$a! ,0 dit c) pre*e &a !ea pe proprietatea l#i +o Ne#!a era prea ,re# de s#portat pe tr# el- Probabil ."i a!i tise de !i e de la Mo ta#A "i asta l$a speriat, f)c0 d#$l s)$"i piard) co trol#l- Toate acestea s# t oric#! fasci a te, . s) i teres#l !e# perso al, oarec#! c#rios, era pe tr# receptoarele radio pe care el le de&i ea- =i Al ."i a!i tise de +o Ne#!a "i dorea s)$l +i*ite*e- 3e fapt, l#i +o Ne#!a /ca dr- Ri e5art1 .i pl)cea de Al- 2per0 d s) p# !0 a pe acele receptoare, l$a! d#s c# !a"i a pe Al la casa l#i Ri e5artN# era! si,#ri c#! s) abord)! sit#a&ia c# receptoarele- Ne ,0 dea! s) !) de,5i*e* c#!+a, dar a! co siderat c) ar fi !ai #"or s)$l p# pe Al s) le c#!pere . #!ele !e#6OO

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

Al a cobor0t di !a"i ) "i l$a sal#tat- E# a! r)!as . )# $ tr#, . spera &a c) !) +a i, ora- A . cep#t s) plo#), a"a c) Ri e5art i$a sp#s l#i Al c) era !ai bi e s) !ear,) la r#lot), aflat) de cealalt) parte a propriet)&ii, acolo # de se afla ec5ipa!e t#l- Ri e5art a trec#t pe l0 ,) !a"i ) "i !$a pri+it direct . oc5i- 9oarte a!abil, !i$a sp#s c) pot +e i "i e#- 2e pare c) Ri e5art # !) rec# osc#se- I$a! #r!at la r#lot) ca "i c#! i!ic # s$ar fi . t0!plat . tre oi- Cei doi +orbea#, iar e# asc#lta!- Ade+)rata ide titate a l#i +o Ne#!a . c) # ie"ea la s#prafa&)- Lorbi d c# oi, p)stra strict perso alitatea drRi e5art- C0 d s$a oprit di +orbit, i$a! sp#s l#i Ri e5art c) a#*ise! c) de&i ea o i stala&ie de recep&ie #ria"), # de fiecare receptor se potri+e"te . tr$# a #!it spa&i# specialEl a sp#sS 'A, l#cr#l )laP M) ,0 dea! s)$l p)stre*- 3ar, !) ro,, $o s)$l folosesc iciodat)- Nici !)car # pot s)$l !i"c- O s)$l p)stre* sa# poate o s)$l +0 d, . c) # "ti#(L$a! . trebat c0t cerea pe el "i !i$a r)sp# s c) !i$l d) pe tr# o !ie de dolari- I$a! sp#s c) e# "i Al # e p#tea! per!ite o ase!e ea s#!), a"a c) a s#,erat s) face! o ofert)Al !i$a sp#s s) ofer EOO de dolari pe tr# patr# fra,!e te de receptoare- A sp#s c) era ce+a !ai p#&i dec0t +oia "i c) treb#ie s) se ,0 deasc)- A! plecat . ter!e i a!icali "i e$a! . tors acas)A! ara 4at o alt) . t0l ire c# el !ai t0r*i#- At# ci e$a sp#s c) dorea ec5ipa!e te 5i$fi "i c) a! p#tea face # sc5i!bA! ,)sit ce e$a cer#t "i e$a! . tors- 2$a #itat la ele "i efecti+ i$a# dat lacri!ile- Era . c0 tat s) +ad) ec5ipa!e t#l "i "i$a a!i tit de oa!e ii care proiectaser) !are parte di el- =i$a cer#t sc#*e "i e$a sp#s c) # p#tea folosi ec5ipa!e t#l- 3orea ba i ,5ea&)- Ne$a sp#s s) e . toarce! s) l#)! receptoarele . ca*#l . care re#"ea! s) +i de! !aterial#lA! tra sportat tot#l di o# la Lo , Isla d- M) si!&ea! fr#strat, dar # dorea! s) re # &- Ec5ipa!e t#l +alora JIO de dolari la f#r i*ori "i l$a! +0 d#t i!ediat- 3orea! s) ob&i repede receptoarele pe tr# c) . cep#se s) de+i ) c# osc#te
6O6

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

pri tre colec&io ari, care le$ar fi ac5i*i&io at i!ediat, dac) # ac&io a! rapid- A! l#at c# !i e HOO de dolari "i e$a! d#s di o# s)$l +ede! pe dr- Ri e5art- M) . so&ea# doi priete i, pe tr# a !) a4#ta c# ec5ipa!e t#l- 3i fericire, +re!ea era fr#!oas) "i # a+ea s) i terfere*e c# pla #rile oastre3r- Ri e5art a ie"it di cas) "i era di o# foarte a!abil "i bi e+oitor- I$a! ar)tat JIO de dolari "i !i$a sp#s c) # dorea ici # ba p0 ) # era si,#r c) era! satisf)c#t de receptoareA! !ers s) +ede! receptoarele "i a! fost foarte s#rpri s- A+ea patr# piese de ec5ipa!e t, iar e# .!i a!i tea! doar de # aEra disp#s s) le +0 d) pe toate pe tr# JIO de dolari pe care .i oferise!, ceea ce era !ai !#lt dec0t acceptabil pe tr# el- 3e fapt, era! p#&i . c#rcat- I i&ial cer#se 6<OO de dolari pe o pies) de ec5ipa!e t, ceea ce . se! a GHOO de dolari pe tr# . tre,#l siste! for!at di patr# piese- Ac#!, d#p) "apte a i, el a acceptat JIO de dolari- Opi ia !ea este c) el dorea, di tr$# a #!it !oti+, ca e# s) de&i aceste receptoare- c) # "ti# e%act care era !oti+#l real9ii d c#rios, pri+ea! c# ate &ie receptoarele . +re!e ce cei doi priete i c# care +e ise! a# i trat . tr$# cote& de p)s)ri # de era depo*itat ec5ipa!e t electro ic prod#s de Vester Electric, care "tia! c) .i i teresea*)- 3r- Ri e5art st)tea pe # sca# . apropiere de receptoare- @r#sc, a! obser+at c) # !ai era Ri e5art- Era Mo5 +o Ne#!a P "i a!i tise de ide titatea sa ade+)rat) "i . cep#se s) +orbeasc)- !od clar ."i a!i tise de !i e "i !i$a sp#s # ele l#cr#ri deosebit de i!porta te pe care . s) #!i este per!is s) le di+#l,- A !ai sp#s c), de$a l# ,#l a ilor, el +)*#se c#! !ilioa e de dolari f#seser) p#"i . co t#ri ba care el+e&ie e secrete- @a ii #r!a# s) fie folosi&i pe tr# co!pe sarea !#ltor oa!e i care a# l#crat la 'Proiect#l Mo ta#A( "i care s#feriser) de pe #r!a proiect#l#i- 2e pare c) . perioada c0 d l$a! +i*itat e#, c# !#l&i a i . #r!), # a #!it fel de se! al a alertat ,r#p#l secret care spri4i ise 'Proiect#l Mo ta#A(- Lo Ne#!a a fost le,at "i 4ef#it . #r!)toarea oapte, iar doc#!e tele despre
6O<

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

co t#rile ba care secrete disp)r#ser)- Ac#! a . &eles c) e# # f#sese! i!plicat c# ade+)rat . acel 4afN# a! re#"it s) tra sport receptoarele p0 ) a do#a *i- Era o !# c) dificil)- A! scos receptoarele di s#port#rile lor pe tr# a fi !ai #"or de tra sportat2e p#tea sp# e c) Ri e5art era pre*e t, dar aceast) perso alitate a sa ap)rea "i disp)rea . !od repetat- Mai . t0i era Ri e5art, apoi era +o Ne#!a - Era prec#! o 4#c)rie 7o$ 7o- fi al s$a stabili*at la perso alitatea l#i +o Ne#!a Mi$a sp#s at# ci c) el ob&i #se aceste receptoare pe tr# # !oti+ foarte b# - Ele p#tea# fi folosite . cadr#l # #ia di cele do#) proiecteS 'Proiect#l Rai bo?( /E%peri!e t#l P5iladelp5ia1 sa# 'Proiect#l Mo ta#A(- Mai !#lt, receptoarele p#tea# face aceasta afl0 d#$se ori# de . spa&i# "i ti!p . # i+ers- El !ai credea c) acest receptor era pri cipal#l !artor de la Mo ta#A . spre USS Eldridge "i sp# ea c) p#tea recep&io a pre*e &a l#i Eldridge di 6DGB2e p)rea c) +o Ne#!a ter!i ase ceea ce a+ea de sp#sPerso alitatea l#i Ri e5art re+e ise di o#, iar e# a! . c)rcat receptoarele pe tr# a le d#ce la Lo , Isla d- N# "tia! c#! f# c&io a# "i ici c#! treb#ia# #tili*ate- Pri!#l !e# pas a fost s)$l ro, pe 3# ca s) efect#e*e o sca are !edi#!ic)- El a i dicat fapt#l c) receptor#l se p#tea acorda c# orice p# ct di ti!p pri p# ct#l de referi &) al !o!e t#l#i *ero- Mi$a sp#s c), dac) re#"ea! s) descop)r c#! se f)cea acordarea sa pe o frec+e &) sa# alta, at# ci a" fi p#t#t s)$l acorde* c# orice p# ct di ti!pMi$a! ad#s a!i te c) +o Ne#!a e sp#sese c) acest ec5ipa!e t co stit#ia o parte foarte i!porta t) di aparat#ra care se folosea la Mo ta#A pe tr# a c)l)tori . ti!p- N# !$a! . trebat p0 ) at# ci dac) ec5ipa!e t#l pe care .l a+ea! ac#! f#sese ori la Mo ta#A, ori pe a+a Eldridge. Cred c) f#sese folosit la e%peri!e t#l di port#l Na+7 Kard di P5iladelp5ia /Port#l Mari ei Militare P5iladelp5ia1, . a ii NGOA! +r#t s) locali*e* pro+e ie &a acest#i ec5ipa!e t pe tr#
6OB

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

a afla ci e l$a fabricat- Pri #r!are, l$a! s# at pe cel !ai !are f#r i*or de ec5ipa!e te radio di &ar)- N# a#*ise iciodat) de receptor#l 9RR <G- A! disc#tat c# !ai !#l&i priete i di bra ") "i a! descoperit o si ,#r) persoa ) care +)*#se sa# a#*ise despre acest tip de receptor- Persoa a respecti+) a sp#s c) receptoarele pro+i de la fir!a RCA- C5iar el de&i #se la # !o!e t dat o ase!e ea pies), dar a +0 d#t$o # #i b)tr0 di Ne? KorA, co tra # #i pre& e%orbita t- M$a! ,0 dit la drRi e5art "i, . #r!a +erific)rii f)c#te pri i ter!edi#l acestei persoa e, s$a do+edit c), . tr$ade+)r, b)tr0 #l respecti+ era c5iar dr- Ri e5art- Acea persoa ) !i$a sp#s . s) c) de&i #se doar do#) piese, di cele pe care !i le +0 d#se dr- Ri e5artE%ista# . total patr# "i el treb#ie s) fi c#!p)rat celelalte do#) de la altci e+a- C# a4#tor#l dr- Ri e5art a! re#"it s) o descop)r "i pe cealalt) persoa )- Era # t0 )r care !i$a sp#s, de ase!e ea, c) receptor#l 9RR <G pro+e ea de la RCAA! 5ot)r0t s) cercete* c0te astfel de receptoare a# fost p#se . circ#la&ie- A! s# at la 2#rpl#s 3isposal A,e c7, le$a! co!# icat seria de la receptor, iar ei a# f)c#t o +erificare pe co!p#ter- O doa! ) de la a,e &ie !i$a sp#s c) f#seser) p#se . circ#la&ie doar trei receptoare 9RR <G- Toate celelalte siste!e ori era# . folosi &), ori f#seser) distr#se- Apoi a preci*at c) aceste receptoare a# fost co fide &iale p0 ) de c#r0 d- Mi$a sp#s c), dac) oricare di tre ele era ar# cat la fiare +ec5i, !a #alele de #tili*are era# distr#se3e ase!e ea, !ai e%ista o i dica&ie co for! c)reia fiecare ec5ipa!e t 9RR <G co &i ea BG A, de ar,i t- 2e sp# e c) ec5ipa!e tele a# fost distr#se "i +0 d#te f#r i*orilor pe tr# a se rec#pera ar,i t#l- ici # ca* # !ai poate fi +orba despre o refolosire a lor, c)ci, pe tr# a fi distr#se, ele a# fost i trod#se la co casorRaport#l i dica fapt#l c) ec5ipa!e tele 9RR <G era# scoase di fabric) doar at# ci c0 d ,#+er #l era de acord s) +0 d) # astfel de dispo*iti+ c)tre o co!pa ie i ter a&io al) de co!# ica&ii- A# e%istat trei ase!e ea sit#a&ii- U dispo*iti+
6OG

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

9RR <G a a4# s la RCA, # #l la ITT /pe coasta de +est a A!ericii1 "i # #l la Lero @eac5, 9lorida- A! . cercat s) ,)sesc persoa ele care a# l#crat c# aceste dispo*iti+e- cele di #r!), a! locali*at # do! pe sio at care l#crase la RCA, la sta&ia de recep&ie a di+i*iei di RocA7 Poi t /p# ct aflat . *o a de est a i s#lei Lo , Isla d1- Acest do! !i$a sp#s c) 9RR <G se aflase la RCA +re!e de a i de *ile- El era foarte pasio at de receptoarele radio "i le co sidera de$a drept#l e%cep&io aleTot#"i, at# ci c0 d era# por ite, sp# ea el, se percepea o i ter$ fere &) foarte stra ie de$a l# ,#l l#i Lo , Isla d 2o# d- Era # !ister "i ici el sa# altci e+a # p#tea s) . &elea,)- A !ai !e &io at c) receptoarele scotea# *,o!ote ci#date "i c) RCA a 5ot)r0t, . fi al, s) # le !ai foloseasc)- Lo Ne#!a !ia sp#s c) do#) receptoare de la RCA, filiala di RocA7 Poi t, a# fost tri!ise . apoi . a ii NBO- U #l a a4# s la P5iladelp5ia Na+7 Kard "i a fost folosit pe tr# a locali*a 'Proiect#l Rai bo?( . 6DGB- Cel)lalt receptor a a4# s la RCA pe tr# a fi de*!e!brat "i st#diat c# scop#l de a fi reprod#s "i aplicat la te5 olo,ia perioadei respecti+e- Este i teresa t de obser+at c), . 6DBO, RCA a f)c#t pro,rese #ria"e . te5 olo,ia radio- special a ii 6DBB "i 6DBG a# ab# dat . oi descoperiri- 3ac) +o Ne#!a are dreptate, RCA a pri!it "i a a ali*at receptoare di +iitor- Este foarte posibil ca . s#"i +o Ne#!a s) le fi tri!is . apoi- Receptor#l care a a4# s la P5iladelp5ia Na+7 Kard a i trat, . cele di #r!), . posesia !ea "i . c) .l !ai a! "i . pre*e t- Receptor#l de*asa!blat a fost .!b# )t)&it de c)tre RCA "i aceasta este +aria ta care a a4# s la RocA7 Poi t, aspect care a fost posibil datorit) reali*)rii # ei b#cle te!porale; de aceea pot fi co statate # ele difere &e . tre receptoarele RCA /receptoarele 9RR <G pe care le$a! ac5i*i&io at rece t de la +o Ne#!a 1 "i cel folosit . ti!p#l E%peri!e t#l#i P5iladelp5ia- A!bele receptoare a# tot#"i !ai !#lte ase!) )ri dec0t difere &e pl#s fa&) de aceasta, de&i , de ase!e ea, ec5ipa!e te proiectate de Tesla, care par a fi i spirate de receptor#l 9RR
6OI

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

<G, ce f#sese tri!is . apoi di +iitor de c)tre +o Ne#!a orice ca*, te5 olo,ia radio a pro,resat foarte !#lt . a ii NBO- Ca i ,i er "i profesio ist . te5 olo,ie radio, co cl#*ia !ea perso al) este c) aceast) de*+oltare # p#tea fi reali*at) f)r) # a4#tor s#s&i #t- 3e e%e!pl#, NiAola Tesla crea totdea# a co tro+erse "i opi ii +ir#le te . l#!ea "tii &ific) at# ci c0 d afir!a c) el se afla . co!# icare c# o a #!it) ras) de e%tratere"triMai e%ist) # alt p# ct de i teres !a4or . ceea ce pri+e"te receptor#l 9RR <G- C0 d a! l#at aceste aparate de la Ri e5art, a! obser+at c) strat#l de al#!i i# era corodat pe i teriorAl#!i i#l # se corodea*) dec0t dac) este a!estecat c# i!p#rit)&i- Pa o#l de al#!i i# di "asi# # a+ea tot#"i o astfel de coro*i# e- A"adar, "asi#l era f)c#t di tr$# al#!i i# foarte p#r- Al#!i i#l co!ercial folosit la ec5ipa!e tele radio # este, de obicei, foarte p#rCe e sp# toate acestea> Treb#ia, f)r) . doial), s) e%iste # !oti+ pe tr# ca al#$ !i i#l s) fie at0t de p#r- Rece t, s$a descoperit . cerc#rile co +e &io ale de sa+a &i c) al#!i i#l poate fi tra sfor!at . tr$ # foarte b# co d#ctor- U #l di priete ii !ei b# i, care l#crea*) la NA2A, !i$a sp#s c), a!estec0 d !erc#r c# al#!i i# "i alcool, !icroca alele de+i s#ficie t de !ari pe tr# ca electro ii s) poat) circ#la pri al#!i i#- Aceast) !etod) creea*), . ese &), # b# co d#ctor electric c5iar la te!perat#ra ca!ereiRi e5art !$a a+erti*at . le,)t#r) c# "asi#l- A sp#s c) acesta ar p#tea fi pol#at c# !erc#r- A ali*e #lterioare a# de!o strat c), . tr$ade+)r, "asi#l s#ferise # a #!it proces de tratare c# !erc#r- pre*e t, opi ia !ea este c) proces#l de tratare era . tr$o a #!it) le,)t#r) c# re*o atorii de ar,i t, care s# t co de satori electrici "i bobi e- Merc#r#l "i al#!i i#l creea*) ca ale !icrofi e de$a l# ,#l "asi#l#i s#per co d#ctor "i ca alele de+i astfel re*o atoare !#ltidi!e sio alePe tr# a co cl#*io a, acest receptor este, de fapt, #
6OE

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

re*o ator !#ltidi!e sio al spa&io$te!poral care a repre*e tat o parte i te,ra t) i!porta t) a oric)rei !a"i i de c)l)torit . ti!p ce a fost folosit) . E%peri!e t#l P5iladelp5ia sa# la Mo ta#A-

6OJ

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

A
O ANALIZA TIIN!IFIC A RADIOSONDEI
"%&ser#aie' A!east( anali)( nu are pretenia de a putea *i +neleas( +n totalitate de pu&li!ul larg. Ea a *ost in!lus( +ns( +n a!east( !arte pentru !ei !are au +n!linaii tehni!e. Are, de asemenea, rolul de a-mi susine a*irmaia !( gu#ernul deine mi,loa!e puterni!e pentru a in*luena #remea.$ Radioso da este alc)t#it) di doi se *ori de tip#l re*is$ te &elor +ariabile- U #l . re,istrea*) te!perat#ra, iar cel)lalt #!iditatea2e *or#l de te!perat#r) este # ter!istor, a c)r#i re*iste &) electric) +aria*) i +ers propor&io al c# te!perat#ra- 2e *or#l de #!iditate este # re*istor electrolitic, a c)r#i re*iste &) electric) +aria*) direct propor&io al c# #!iditatea relati+)- ca*#l celor !ai !#lte radioso de, se *or#l de presi# e este de tip#l co!#tator$selector, se sibil la presi# e /co!#tator baro!etric1- ese &), e!i&)tor#l +ede o re*iste &) +ariabil), selectat) alter ati+ de co!#tator#l baro!etric sa# de # co!#tator sec+e &ial- Oca*io al este selectat # sc#rtcirc#it, de #!it !od de l#cr# refere &ial- Toate acestea le p#te! obser+a la o a ali*) s#perficial) a se *orilor- 3e"i o pri!) a ali*) s#!ar) ar etic5eta aceast) descriere ca fii d ade+)rat), !ai e%ist) tot#"i # ele f# c&ii care a# fost trec#te s#b t)cere, fii d secrete- 2e *or#l de te!perat#r) este o bar) de carbo c# adaos de !etale pre&ioase "i f# c&io ea*) si!ilar # ei a te e pe tr# f# c&ia 3OR- Reali*ea*), de ase!e ea, i +ersia tra sfor!)rii c# osc#te s#b #!ele de e er,ie 3OR- Acest obiect este a!balat . tr$# flaco de !ici di!e si# i "i treb#ie !o tat c# cle!e de fi%are pe # #l di tre bra&ele radioso dei- scop#l ob&i erii # ei +alori corecte a te!perat#rii, este +opsit . alb pe tr# a reflecta c)ld#ra radia t) a soarel#i "i se afl) . e%terior, deas#pra . tre,#l#i pac5et- Acest a!plasa!e t poate
6OH

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

fi . &eles di p# ct#l de +edere al "tii &ei co +e &io ale, dar # poate fi . &eles di cel al "tii &elor relati+iste2e *or#l de #!iditate este # se *or electrolitic- N# .i p#te! . &ele,e f# c&io area, deoarece # re*istor electrolitic obi" #it ."i !odific) re*iste &a i +ers propor&io al c# #!iditatea relati+)- Acest se *or de #!iditate se co!p# e di tr$o ,ril) de trasee co d#cti+e peste care se afl) # strat c# co!po*i&ie c5i!ic) ec# osc#t) "i ac&io ea*) ca o a te ) pe tr# or,o . fa*)- Este, de ase!e ea, si!ilar detectorilor electrolitici care a# fost i trod#"i pe tr# detec&ia e er,iilor s#btile- 2e *or#l de #!iditate este "i el, la r0 d#l s)#, er!etic . c5is . tr$# !ic flaco "i treb#ie !o tat . s#port#l s)# de la partea s#perioar) a radioso dei, fii d astfel co!plet acoperit "i prote4at de ploaie, per!i&0 d . s) aer#l#i s) circ#le . 4#r#l l#iAceast) descriere s#!ar) coresp# de . toc!ai c# i for!a&iile date p#blicit)&ii de c)tre ,#+er - oile ,e era&ii de radioso de, co!#tator#l baro!etric este . s) . loc#it c# # co!#tator de sca are a tre at de # !eca is! de ceasor ic, ad)#,0 d#$i$se # receptor despre care ,#+er #l s#s&i e c) este #tili*at ca tra spo der pe tr# #r!)rirea direc&iei de deplasare "i a altit#di ii- Aceast) i for!a&ie ar co d#ce c)tre ideea c) baro$ co!#tator#l ofer) i for!a&ii referitoare la altit#di e, care pot fi ded#se di presi# e, dar depi d de # ,radie t # ifor! de presi# e pe care at!osfera oastr) # .l are- Aceste date se co for!ea*) "i ele li iei i for!a&iilor p#blicate, dar s# t foarte i e%acteN# cred c) acesta este obiecti+#l real al co!#tator#l#i baro!etric- 3e fapt, este s#,erat # scop c# tot#l diferit- 2e pare c) baro$co!#tator#l co stit#ie f# c&ia corelat), care ar fi ecesar) pe tr# a si cro i*a captarea 3OR c# !edi#l terestr#Este, de ase!e ea, e+ide t c) receptor#l si cro i*ea*) captarea e er,iei 3OR la !edi#l terestr#- 3i acest p# ct, # !ai . &ele, co!plet sc5e!a se *orilorPe l0 ,) se *ori, cealalt) co!po e t) a radioso dei este e!i&)tor#l- Este !od#lat . i!p#ls#ri cro o!etrice, iar rata de
6OD

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

repetare a i!p#ls#rilor +aria*) c# re*iste &a pre*e tat) e!i&)tor#l#i- E%ist) do#) tip#ri de !od#la&ie de i!p#ls#riU #l este acela . care !od#la&ia taie . i!p#ls#ri oscilator#l p#rt)toarei- ca*#l cel#ilalt tip, # i!p#ls de . alt) te si# e reali*ea*) ali!e tarea c# te si# ea @W /@W se! ific) 'baterie @(, c# referire la te si# ea de !as) a oscilator#l#i # dei p#rt)toare1- 2e folosesc do#) frec+e &eS GOO MC* "i 6EHO MC*- Oscilator#l de GOO MC* este co!p#s di li ii si fa*ice c# t#b#l de triod) . c0!p#l li iilor- Oscilator#l de 6EHO MC* este de tip#l c# ca+itate i te,ral), c# t#b#l de triod) . i terior#l c0!p#rilor ca+it)&ii e!i&)tor#l de tip#l i!p#ls#rilor de . trer#pere, e%ist) do#) sec&i# iS oscilator#l de !od#la&ie "i oscilator#l de # d) p#rt)toare- Oscilator#l de !od#la&ie este cel care ,e erea*) i!p#ls#l de . trer#pere "i este, de fapt, # oscilator c# triod), c# o re&ea de blocare . circ#it#l de ,ril)9# c&io area e!i&)tor#l#i este si!pl)- At# ci c0 d oscilator#l f# c&io ea*), te si# ea re*id#al) de ,ril) la bor ele capacitor#l#i /C1 cre"te pro,resi+, iar c0 d ati ,e te si# ea de blocare, oscilator#l se . trer#pe- acest !o!e t, C se descarc) pro,resi+, p0 ) ce te si# ea de ,ril) este ref)c#t)- Pe !)s#r) ce te si# ea la bor ele l#i C cre"te sa# scade, oscilator#l por e"te sa# se opre"te, !od#l0 d astfel c)derea de te si# e pe Rp, care este sc#rtcirc#itat)- Lalorile l#i C, R,, Re%t "i Rref deter!i ) rata de repetare a i!p#ls#rilor pe Rp2e! al#l p#lsator "i pote &ialele sale s# t c#plate capaciti+ la oscilator#l de p#rt)toareAceasta este e%plica&ia #*#al), dar s) l#)! . co siderare acti+itatea relati+ist)- C0 d t#b#l este blocat, se! al#l de ordi . alt se ac#!#lea*) . i terior#l t#b#l#i si!ilar sarci ii electrice pe # capacitor- C# c0t bloca4#l este !ai l# ,, c# at0t se ac#!#lea*) !ai !#lt se! al relati+ist . i terior#l t#b#l#iC0 d t#b#l . cepe s) oscile*e, el basc#lea*) . tre sat#ra&ie "i blocare "i se petrec do#) fe o!e e- Mai . t0i, sarci a relati+ist) ac#!#lat) este e%p#l*at) . !od for&at- al doilea
66O

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

r0 d, basc#larea oscila&iei . tre sat#rare "i blocare are ca efect a!plificarea co!po e telor de ordi . alt pri acti+itate 'O(Re*#ltat#l este c) se! al#l este a!plificat "i eli!i at . i!p#ls#ri- 3i acest p# ct, se! al#l de !od#la&ie este c#plat capaciti+ c# ,rila oscilator#l#i de # d) p#rt)toare, # de i!p#ls#l opre"te oscila&iaAt# ci c0 d e%a!i )! oscilator#l de # d) p#rt)toare, circ#it#l este # #l sta dard- Mod#l . care a fost el opti!i*at are probabil o le,)t#r) c# rea!plasarea t#b#l#i . c0!p#l re&elei re*o a te "i c# co str#c&ia ,e eral) a t#b#l#i9# c&io area de ordi . al& a oscilator#l#i de p#rt)toare este si!ilar) celei a oscilator#l#i de !od#la&ie- C0 d t#b#l trece de la fa*a de sat#ra&ie la cea de blocare, p# ct#l O al +ac##!#l#i este distr#s- Aceasta are ca re*#ltat o a!plificare relati+ist), prec#! "i e+ac#area for&at) a . tre,#l#i se! al stocat . t#b c)tre ie"ire "i c)tre a te )Ie"irea . sc#rtcirc#it a oscilator#l#i de !od#la&ie, care are # pote &ial . i!p#ls#ri /scalar1 de circa J MC* este c#plat) la ,rila oscilator#l#i de # d) p#rt)toare "i pe d#lea*) . 4#r#l p# ct#l#i Z6E, e!i&0 d rafale de se! ale relati+iste ce d#plic) . deaproape se! al#l de i trare de la se *oriE!i&)tor#l folose"te # !od#lator de i!p#ls#ri c# li ie de . t0r*iere, ec5ipat c# # t#b tiratro , reactor de . c)rcare, diod) de blocare, re&ea de for!are de i!p#ls#ri "i tra sfor!ator de i!p#ls#ri care ,e erea*) i!p#ls#ri c# +aloarea de 6GOO L ce ac&io ea*) oscilator#l # dei p#rt)toare- Tiratro #l este . c5is de ie"irea acel#ia"i oscilator de !od#la&ie ca "i toate celelalte piese- Oscilator#l de !od#la&ie . carc) se! al#l relati+ist . li ia de . t0r*iere pri i ter!edi#l tiratro #l#i care este dec#plat, dar are . c) a!plificarea de p# ct 'O(- C0 d tiratro #l se acti+ea*), . tre, co &i #t#l re&elei for!atoare de i!p#ls#ri este . c)rcat . t#b#l oscilator#l#i de p#rt)toare . !o!e t#l i tr)rii # #i p#ls de 6GOO L care 'r#pe( +ac##!#l "i are ca re*#ltat # i+el . alt de 'a!plificare relati+ist)( pri
6E

'P# ct#l ZU se refer) la p# ct#l . care t#b#l se afl) . repa#s666

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

acti+itatea obi" #it) de p# ct 'O( tre,#l a sa!bl# este p#s . f# c&i# e de # pac5et de baterii c# d#rata de f# c&io are de apro%i!ati+ trei ore-

66<

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

B
$ILHELM REICH
3e"i ,#+er #l aprecia foarte !#lt descoperirile "i i +e &iile l#i Vil5el! Reic5, se pare . s) c) de persoa a l#i # prea a+ea# e+oie- Reic5 era !ai !ere# ac#*at de escroc5erie de or,a i*a&iile AMA "i 93A- cele di #r!), i s$a dat o se ti &) foarte aspr) pe tr# sfidarea c#r&ii de 4#decat), at# ci c0 d a ref#*at s) se . f)&i"e*e . fa&a co!plet#l#i de 4#decat)- C)r&ile scrise de el a# fost arse, iar ec5ipa!e t#l s)# de l#cr# a fost distr#s, ceea ce repre*i t) o fla,ra t) . c)lcare a libert)&ii "i drept#rilor o!#l#i- Aceast) ac&i# e a a#torit)&ilor a!erica e a fost c# at0t !ai s#rpri *)toare, c# c0t ea s$a petrec#t . ti!p#rile !oder eAfir!a&iile l#i Vil5el! Reic5 despre fapt#l c) re#"ea s) pert#rbe prop#lsarea ORN$#rilor # i$a# ad#s prea !#lt c0"ti, de ca#*)- El a co cl#*io at c) prop#lsarea ORN$#rilor a+ea loc c# a4#tor#l e er,iei cos!ice sa# or,o ice- Reic5 a i +e tat o 'ar!) spa&ial)( ba*at) pe teoria e er,iei or,o ice "i, c# a4#tor#l ei, p#tea face ca ORN$#rile s) p)r)seasc) repede "i c# re,#laritate spa&i#l aeria . care ap)rea# /co for! relat)rilor !artorilor oc#lari13#p) ce a ie"it di . c5isoare se sp# e c) a#torit)&ile i$a# acordat . !od e%pres per!isi# ea de a l#cra la ec#a&iile despre a ti,ra+ita&ie- Este tot#"i cel p#&i stra i#, !ai ales pe tr# c) .l trata# ca pe # de!e t- I difere t care s# t faptele "i detaliile ce .l a# . ce tr# pe Vil5el! Reic5, se pare c) el a fost folosit de ,#+er #l 2UA pe tr# ,e i#l s)# i +e ti+, d#p) care a fost i*olat pe tr# a # tra s!ite descoperirile sale . alt) parte- Co da! area siste!atic) a efort#rilor sale . t)re"te, f)r) . doial), toate aceste afir!a&ii-

66B

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

C
CONTROLUL MIN!II I RZBOIUL DIN GOLFUL PERSIC
N# a+ea! . c) ser+ici# c0 d a . cep#t R)*boi#l di Folf#l Persic "i a! a+#t astfel posibilitatea s) #r!)resc tra s!isi# ile TL li+e- Acestea s# t pli e de s#bstrat pe tr# !i e, c)ci i for!a&iile ce pro+i de pe fro t de obicei s# t selectate tr$# a di e!isi# i, # reporter CNN a sp#s c) toc!ai se . torsese di K#?eit, # de c)l)torise c# o patr#l) !ilitar)- Ei a# obser+at la # !o!e t dat o patr#l) de iraAie i pe cealalt) d# ) de isip- +re!e ce a!erica ii se . treba# c#! .i +or face pe iraAie i s) se predea, a ap)r#t # elicopter a!erica care i$a s#r+olat pe iraAie i- P0 ) ce elicopter#l a a4# s la d# a de isip # de se afla# iraAie ii, ei ."i ridicaser) de4a !0i ile "i se preda#Acest e+e i!e t este cel p#&i stra i#- Era +orba, tot#"i, de iraAie i care a# l#ptat . R)*boi#l 2f0 t .!potri+a Ira #l#i +re!e de opt a iO alt) "tire pe care a! re!arcat$o a +e it la sf0r"it#l co flict#l#i, at# ci c0 d Fe eral#l de @ri,ad) Neil a fost c5estio at de # reporter brita ic de la @@C- Reporter#l l$a . trebat despre pla #rile sale pri+i d scoaterea iraAie ilor di b# Aerele pe care ,er!a ii le co str#iser) special pe tr# ace"tia- 2e "tia c) aceste b# Aere era# foarte solid co str#ite, astfel . c0t . trebarea era pe depli 4#stificat)Fe eral#l Neil a sp#sS 'Lo! folosi elicoptere psi---(- 6J Apoi "i$a . trer#pt propo*i&ia t#"i d- N# s# a ca o t#se real), dar s$a s#rpri s pe si e sp# 0 d ce+a ce # treb#ia re+elat- 3#p) ce a t#"it a co ti #at s) +orbeasc)- 'M) sc#*a&i, +o! ad#ce
6J

Citatele reprod#se di afir!a&iile Fe eral#l#i Neil # s# t e%acte; ele repre*i t) parafra*)ri d#p) declara&iile sale ba*ate pe a!i tirile !ele despre c#! s$a# desf)"#rat e+e i!e tele66G

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

elicopterele c# siste!e PA /p#blic address1 "i astfel .i +o! scoate afar)-( Pe tr# !i e, declara&ia l#i a fost foarte se! ificati+)P)rerea !ea este c) ,e eral#l f)c#se o ,re"eal) "i a treb#it s)$"i co ti #e fra*a . acela"i to - opi ia !ea #r!a s) sp# ) ce+a de ,e #l 'elicoptere c# e!isii psi5olo,ice(- 2e ,0 dea la # a #!it tip foarte secret de elicoptere dar, ca s) # s# e prea ci#dat pe tr# o!#l obi" #it, cred c) a . loc#it ce +oia s) sp# ) c# 'elicoptere c# siste!e PA(A! f)c#t # ele cercet)ri despre b# Aerele iraAie e "i a! descoperit c) a!erica ii . cercaser) s) ob&i ) pla #rile de co str#c&ie de la ,er!a i- A!erica ii dorea# s) "tie c#! p#tea# pe etra b# Aerele- Fer!a ii le$a# f#r i*at pla #rile "i a!erica ii a# descoperit c) pere&ii era# foarte ,ro"i- C5iar d#p) # bo!barda!e t i te s, iraAie ii se afla# . c) teferi . b# Aere- A+ea# electricitate "i s#ficie t) 5ra ) "i ap) care s) le a4# ,) pe tr# cel p#&i "ase l# i- @# Aerele a+ea# o ,rosi!e de DO c! "i probabil p#tea# re*ista c5iar # ei e%plo*ii #cleare- IraAie ii a+ea#, de ase!e ea, ec5ipa!e t#l ecesar pe tr# a co str#i t# ele care s) .i d#c) la s#prafa&)Reporter#l brita ic "tia c) a!erica ilor # le +a fi #"or s)$i scoat) pe iraAie i afar) di b# Aere- 3e aceea el a for!#lat acea . trebare- Cred c) e abs#rd de s#,erat c) ace"ti !ilitari fa atici s$ar fi predat doar s#b a!e i &area # or elicoptere c# siste!e PA-

66I

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

D
NIKOLA TESLA
NiAola Tesla s$a )sc#t . a #l 6HIE . fosta I#,osla+ieC# osc#t ca 'tat)l radio#l#i(, Tesla era clar+)*)tor "i a+ea # ele capacit)&i para or!ale- Cel !ai re!arcabil aspect !i se pare +i*i# ea pe care el a a+#t$o . ti ere&e, c0 d i s$a re+elat fapt#l c) a+ea s) co str#iasc) # ,e erator de c#re t alter ati+, care +a re+ol#&io a !od#l . care #!a itatea se +a folosi de electricitateTesla a pri!it o ed#ca&ie re asce tist) "i a . +)&at s) +orbeasc) !#lte li!bi- 2$a f)c#t c# osc#t . E#ropa ca i +e tator "i i ,i er . electro ic)- La Paris, ,e i#l s)# a i trat s#b ate &ia # #ia di asocia&ii l#i Ediso "i a fost i +itat s)$l . t0l easc) pe fai!os#l i +e tator- 3e"i Ediso l$a a ,a4at, cei doi # s$a# . &eles c# ade+)rat iciodat)I +e &iile l#i Ediso folosea# c#re t co ti ##, care ecesita o ce tral) electric) la fiecare c0&i+a Ailo!etri- Tesla a . cercat s)$l co +i ,) de fapt#l c) c#re t#l alter ati+ era !#lt !ai eficie t "i a+ea cost#ri de operare !#lt !ai !ici- Ediso era . s) foarte . c)p)&0 at "i capacit)&ile e%traordi are ale l#i Tesla probabil .l f)cea# s) se si!t) a!e i &at . ceea ce pri+e"te presti,i#l "i cariera l#i- Iat) # o! al c)r#i ,e i# era c# !#lt peste cel al l#i Ediso P Ediso # a s#s&i #t iciodat) pla #rile de a re+ol#&io a l#!ea c# a4#tor#l c#re t#l#i alter ati+- Cei doi "i$a# . c5eiat colaborarea at# ci c0 d Tesla l$a i for!at pe Ediso c) ar p#tea .!b# )t)&i . trea,a l#i i stala&ie pri co str#irea de oi !a"i i electrice care s) le . loc#iasc) pe celelalte +ec5i- Ediso i$a oferit IO-OOO de dolari s) p# ) . aplicare pla #l- Tesla a proiectat do#)*eci "i patr# de tip#ri de !a"i i "i a !)rit fabricaEdiso a fost foarte i!presio at, dar # l$a pl)tit iciodat) pe tr# aceste 'ser+icii(, de"i pe at# ci era de4a !ilio ar- El a
66E

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

s#s&i #t apoi c) !od#l . care a procedat # a repre*e tat dec0t 'si!&#l #!or#l#i a!erica (Feor,e Vesti ,5o#se era "i el # i +e tator bo,at "i re #!it "i a rec# osc#t i!ediat ,e i#l l#i NiAola TeslaVesti ,5o#se a s#s&i #t pla #l acest#ia de a prod#ce c#re t alter ati+ folosi d#$se de cascada Nia,ara "i, de at# ci, l#!ea $a !ai fost iciodat) la fel- tre ti!p, Ediso a . cercat s) de!o stre*e c) #tili*area c#re t#l#i alter ati+ p#tea fi !ortal) "i a !ers p0 ) . tr$acolo . c0t a electroc#tat # c0i e . p#blic /c# c#re t alter ati+1 pe tr# a$"i de!o stra p# ct#l de +edereEdiso "i$a fi ali*at #!)r#l st0 4e it "i #!ilitCariera l#i Tesla a . re,istrat o asce si# e rapid) "i e%peri!e tele sale a# de+e it repede foarte re #!ite- El a de!o strat la Madiso 2[#are Farde c) poate diri4a o b)rc#&) de la dista &), pri teleco!a d), dar !#l&i a# co siderat de!o stra&ia ca fii d o +r)4itorieA re#"it c5iar s) prod#c) # 4oc de l#!i i pe p)!0 t#l ,ol la Colorado 2pri ,s- Acest e%peri!e t a fost . !od deosebit re!arcabil, deoarece Tesla a a"e*at direct pe p)!0 t bec#ri, care s$a# apri s- Aceasta de!o stra c) s#prafa&a P)!0 t#l#i se co!porta prec#! # co d#ctor de electricitate "i totodat) do+edea c), pri #tili*area # or !i4loace adec+ate, . trea,a pop#la&ie a p)!0 t#l#i se p#tea b#c#ra de free e er,7 /e er,ie ,rat#it)1- Tesla a creat # t#r #ria" la Lo , Isla d "i c)#ta s) co str#iasc) # siste! care s) f#r i*e*e free e er,7- ti!p#l ac&i# ii, ba c5er#l M-P- Mor,a i$a retras spri4i #l fi a ciar acordat, pe tr# c) el # dorea, s#b ici o for!), free e er,7 pe tr# pop#la&ie, ci /ca orice ba c5er1 era i teresat s) reali*e*e # c0t !ai !are profit de pe #r!a i +e &iilor l#i TeslaCariera l#i Tesla a i trat . decli , iar rep#ta&ia sa a fost !0 4it)- O parte di toate acestea s$a# prod#s datorit) afir$ !a&iilor sale p#blice /care a+ea# loc periodic1, c) el se afla . co!# icare c# o ras) de e%tratere"tri- Receptoarele sale, a"a d#p) c#! se pres#p# e, recep&io a# tra s!isii de pe MarteNi!e i # a e,at +reodat) c) a fost poate cel !ai !are
66J

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

,e i# . electro ic) al o!e irii, dar deoarece el a+ea "i o prof# d) +i*i# e "i . &ele,ere as#pra fe o!e elor s#pra at#rale, era pri+it c# s#spici# e- Ast)*i, !#l&i di cole,ii s)i electro i"ti .l co sider) # e%ce tric care, . t0!pl)tor, a fost str)l#cit . electro ic)- Este, . tr$ade+)r, o e%plica&ie foarte co!od)Opi ia !ea, . s), este aceea c) Tesla era c# !#lt . ai ea +re!#rilor . care a tr)it-

66H

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

E
ISTORIA EXPERIMENTULUI PHILADELPHIA LEGTURA SA CU PROIECTUL MONTAUK
a #l 6D6<, # !ate!aticia pe #!e 3a+id Cilbert a de*+oltat c0te+a oi siste!e diferite de !ate!atic)- U #l di tre ele este c# osc#t s#b #!ele de '2pa&i#l Cilbert(2pa&iile Cilbert s# t descrise de ec#a&ii care s# t asociate # or realit)&i "i spa&ii !#ltiple- 3a+id Cilbert l$a . t0l it pe dr- Mo5 +o Ne#!a . 6D<E "i i$a .!p)rt)"it acest#ia c# o"ti &ele sale- Lo Ne#!a a prel#at de la Cilbert !#lte di tre descoperirile sale "i le$a de*+oltat . !od foarte i ,e ios- 3#p) sp#sele l#i Ei stei , +o Ne#!a era cel !ai str)l#cit di tre to&i !ate!aticie ii +re!ii- El de&i ea o capacitate s#prao!e easc) de a tra sp# e co ceptele teoretice abstracte di !ate!atic) . sit#a&ii reale, fi*ice- Lo Ne#!a a i +e tat, la r0 d#l s)#, oi siste!e !ate!atice- U a #!e drLe+i so a descoperit 'Ec#a&iile de Ti!p ale l#i Le+i so (- A p#blicat trei c)r&i, care ac#! s# t foarte oc#ltate "i aproape i!posibil de ,)sit- U asociat de$al !e# a descoperit do#) di tre ele la I stit#t#l pe tr# 2t#dii A+a sate de la Pri ceto Toat) !# ca sa #r!a s) foloseasc) drept p# ct de plecare pe tr# proiect#l de i +i*ibilitate . care #r!a# s) se tra sp# ) pri cipii teoretice . ca*#l # #i obiect fi*ic- La . cep#t#l a ilor NBO, a# fost de!arate cercet)ri i te si+e a+0 d drept s#biect i +i*ibilitatea- 3r- Mo5 C#tc5i so 2r-, deca #l # i+ersit)&ii di C5ica,o, a fost i for!at despre efort#rile . aceast) direc&ie ale dr- K#rte 5a#er, # fi*icia a#striac pre*e t . acea perioad) la # i+ersitate- Mai t0r*i#, ei s$a# re# it . tr$# ,r#p co d#s de NiAola Tesla- !pre# ), a# st#diat at#ra relati+it)&ii "i a i +i*ibilit)&ii66D

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

6DBB, a l#at fii &) I stit#t#l de 2t#dii A+a sate la U i+ersitatea Pri ceto - Aici era# pre*e &i Albert Ei stei "i Mo5 +o Ne#!a , adic) # sa+a t str)l#cit "i # !ate!aticia ,e ial- La p#&i ti!p d#p) aceea, proiect#l de i +i*ibilitate a fost tra sferat la Pri ceto 6DBE, proiect#l a fost e%ti s, iar Tesla a fost #!it director#l ,r#p#l#i- C# a4#tor#l l#i Tesla, s$a re#"it ob&i erea i +i*ibilit)&ii . ai te de sf0r"it#l a #l#i- Cercet)rile a# co ti #at p0 ) . a #l 6DGO, c0 d a fost . trepri s # test co!plet la @rooAl7 Na+7 Kard /Port#l Mari ei Militare @rooAl7 1- A fost # test !ic, f)r) +reo persoa ) la bord#l +e5ic#l#l#i- Na+a pri!ea e er,ie de la ,e eratoarele aflate pe alte a+e co ectate pri cabl#riCa! . acea perioad), . ,r#p#l de st#di# "i cercetare a fost i!plicat # alt o! de "tii &), T- To? se d @ro? , care era re #!it pe tr# capacitatea sa practic) de a aplica fi*ica teoretic)- @ro? a+ea c# o"ti &e +aste despre ,ra+ita&ie "i despre !i ele !a, etice- El a creat # siste! foarte eficace de ap)rare . ca*#l !i elor, folosi d o te5 ic) #!it) 'de,a#ssi ,(, care decla "a !i ele de la o dista &) ce # p# ea . pericol si,#ra &a i!) #i a ii NBO a a+#t loc o !i,rare !asi+) de perso alit)&i "tii &ifice . A!erica- M#l&i sa+a &i e+rei "i a*i"ti a# fost ad#"i pe f#ri" . &ar)- Mare parte di afl#e &) a fost atrib#it) l#i A- 3# ca Ca!ero 2r- 3e"i c# oa"te! fapt#l c) a+ea co e%i# i +aste c# . alte oficialit)&i, rela&iile sale c# cerc#rile de spio a4 r)!0 e . c) # !isterPri 6DG6, Tesla a+ea la dispo*i&ie, di partea ,#+er #l#i 2UA, fo d#ri eli!itate pe tr# cercet)ri "i e%peri!e te- El a solicitat o a+) de r)*boi, pe p# tea c)reia a plasat !ai !#lte bobi e speciale- 9ai!oasele bobi e Tesla se afla#, de ase!e ea, pe a+)- Tot#"i, el era . ,ri4orat deoarece "tia c), o dat) c# de*+oltarea proiect#l#i, +or ap)rea proble!e . ceea ce pri+e"te ec5ipa4#l +i#- Probabil "tia aceasta datorit) capacit)&ii sale e%traordi are de a +i*#ali*a . . tre,i!e i +e &iile sale .
6<O

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

!i te- orice ca*, Tesla "tia c) starea !i tal) "i corp#rile fi*ice ale !e!brilor ec5ipa4#l#i #r!a# s) fie se+er afectateA+ea e+oie de !ai !#lt ti!p pe tr# perfec&io area e%peri!e t#l#iLo Ne#!a # .i .!p)rt)"ea . s) co cep&iile despre ti!p "i cei doi # s$a# prea . &eles la acest capitol- Lo Ne#!a era # o! de "tii &) str)l#cit, dar el # .!br)&i"ase !etafi*ica s#b ici o for!)- ca*#l l#i Tesla, el era foarte prof# d . aceast) direc&ie, reali*0 d de altfel o . trea,) serie de i +e &ii care a+ea# la ba*) capacitatea sa # ic) de clar+i*i# eO parte di !oti+ele pe tr# care +i*i# ile sale era# at0t de co tro+ersate . l#!ea "tii &ific), era c) . ti!p#l e%peri!e telor sale di Colorado 2pri ,s, . 4#r#l a ilor 6DOO, a relatat c) a fost co tactat de i teli,e &e de pe o alt) pla et) pri !esa4e tri!ise s#b for!a # or se! ale specifice . !o!e t#l c0 d pla eta Marte era la o dista &) relati+ apropiat) de P)!0 t- Aceasta s$a !ai prod#s . a #l 6D<E, c0 d de4a co str#ise t#r #ri radio pe Valdorf Astoria "i pe cl)direa laborator#l#i s)# di Ne? KorA- A s#s&i #t c) pri!ise i for!a&ii c), . ca*#l . care e%peri!e t#l # era !odificat, #r!a s) se . re,istre*e pierderi de +ie&i o!e e"ti- 3e aceea, Tesla a+ea e+oie de ti!p pe tr# a proiecta oi ec5ipa!e teCererea de a a+ea !ai !#lt ti!p la dispo*i&ie # a fost . s) l#at) . sea!)- F#+er #l 2UA treb#ia s) c0"ti,e r)*boi#l "i, pri #r!are, l#i Tesla # i se p#tea acorda ti!p s#pli!e tar- El a co ti #at tot#"i s) l#cre*e la proiect, dar a sabotat . secret opera&i# ea ce a a+#t loc . !artie 6DG<- 3#p) acest e+e i!e t, a fost co cediat sa# a de!isio at /. ceea ce pri+e"te acest s#biect, relat)rile s# t co tradictorii1- 2e pres#p# e c) a !#rit . 6DGB, dar e%ist) do+e*i care s#,erea*) c) ar fi plecat . A ,lia- La . !or!0 tare, . loc#l s)# a fost p#s # corp aba do at- A fost i ci erat a do#a *i d#p) ce f#sese ,)sit cada+r#l, ceea ce # era co for! tradi&iei fa!iliei sale de credi &) ortodo%)- 3ac) a !#rit at# ci sa# #, r)!0 e . c) o e i,!)- 3e ase!e ea, fapt#l c) a# fost l#ate doc#!e te
6<6

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

secrete di seif#l s)# /de c)tre persoa e ec# osc#te1 este ce+a care de4a a fost do+editLo Ne#!a a fost #!it o#l director de proiect- A reali*at # st#di# "i a co cl#*io at c) pe tr# b# a f# c&io are a e%peri!e t#l#i era# ecesare do#) ,e eratoare #ria"e- C5ila pe tr# USS Eldridge a fost t#r at) . i#lie 6DG<- Testele a# fost reali*ate la doc#l #scat- Apoi, spre sf0r"it#l a #l#i 6DG<, +o Ne#!a "i$a dat "i el sea!a, . sf0r"it, c) e%peri!e t#l ar p#tea fi fatal pe tr# oa!e i, a"a c#! de altfel Tesla s#,erase . c) de la . cep#t- C# toate acestea, +o Ne#!a . c) se !ai s#p)ra la a#*#l #!el#i !arel#i i +e tator de ,e i#- A 5ot)r0t c) # al treilea ,e erator +a re*ol+a dile!a- A+ea s#ficie t ti!p pe tr# a co str#i # #l, dar # "i pe tr# a$l si cro i*a c# celelalte do#) ,e eratoare- Cel de$al treilea ,e erator # a f# c&io at iciodat), deoarece c#tia de +ite*e # era co!patibil)- E%peri!e t#l a ie"it de s#b co trol, iar # te5 icia al !ari ei a f)c#t # atac cerebral, de pe #r!a c)r#ia a *)c#t . co!) ti!p de patr# l# i, p)r)si d astfel proiect#lPri #r!are, a# re # &at la al treilea ,e erator- Lo Ne#!a # era !#l&#!it, . s) s#periorii l#i # a+ea# de ,0 d s) !ai a"tepte prea !#ltPe <O i#lie 6DGB, ei a# 5ot)r0t c) sosise !o!e t#l pe tr# teste- 3# ca Ca!ero "i fratele s)#, Ed?ard, se afla# . ca!era de co trol pe tr# a a i i&ia proiect#l- Na+a # !ai era a corat) "i i!ediat a# sosit ordi ele pe tr# a se da start#l opera&i# ii- Pe tr# #r!)toarele 6I !i #te, a+a a fost co!plet i +i*ibil)- Ec5ipa4#l se co fr# ta . s) c# !ari proble!e- 2e si!&ea# c# to&ii foarte r)# "i !a ifesta# fe o!e e de de*orie tare psi5olo,ic) sa# t#lb#r)ri !i tale- Cercet)torii a+ea# e+oie de !ai !#lt ti!p, . s) s$a 5ot)r0t # #lti! ter!e pe tr# 6< a#,#st 6DGB- Ordi ele pro+e ea# de la "ef#l opera&i# ilor a+ale, care !e &io a c) el # era i teresat dec0t de c0"ti,area r)*boi#l#i cerc0 d s) e+ite pierderile o!e e"ti di r0 d#rile celor i!plica&i, +o Ne#!a a #r!)rit s) !odifice ec5ipa!e t#l
6<<

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

pe tr# a se ob&i e doar i +i*ibilitate la radar, "i # i +i*ibilitate efecti+)C# "ase *ile . ai te de test#l fi al, deas#pra a+ei a# ap)r#t trei ORN$#ri- Test#l fi al a fost decla "at pe 6< a#,#st 6DGB3o#) di tre ORN$#ri a# p)r)sit loc#l, iar cel de$al treilea a fost absorbit . 5iperspa&i# "i a a4# s . s#bsol#l ba*ei !ilitare de la Mo ta#ARelat)rile l#i 3# ca i dica# fapt#l c) el "i fratele s)# "tia# c) l#cr#rile #r!a# s) capete o t#r #r) tra,ic) la e%peri!e t#l di 6< a#,#st- Tot#"i, +re!e de B$E !i #te de la decla "area opera&i# ii, sit#a&ia . c) se pre*e ta satisf)c)tor- 2e p)rea c5iar c) proces#l se +a desf)"#ra f)r) efecte de+astatoareObser+atorii . c) p#tea# +edea co t#r#l a+ei i +i*ibile . ap)@r#sc, . s), s$a prod#s o str)f#l,erare albastr) "i a+a a disp)r#t c# tot#l- A te a radio "i tra s!i&)tor#l f#seser) distr#se, iar o parte di !ari ari era# 'co topi&i( c# pere&ii +as#l#i, c)ci !olec#lele lor se a!estecaser) c# cele ale a+ei3# ca "i Ed?ard # s#feriser) acelea"i tra#!e ca "i cole,ii lor- Ei a# fost c#!+a prote4a&i, deoarece s$a# aflat . ca!era ,e erator#l#i care era . co 4#rat) de pere&i de o&elO&el#l a ac&io at ca # sc#t . fa&a e er,iei RE L)*0 d c#! tot#l . 4#r#l lor se distr#,ea, ei a# . cercat s) . c5id) ,e eratoarele "i tra sreceptoarele /aparat co!bi at de e!isie "i recep&ie1, dar, di p)cate, # a# re#"it acela"i 'ti!p(, # alt e%peri!e t a+ea loc patr#*eci de a i !ai t0r*i#- Cercet)rile a# re+elat fapt#l c) P)!0 t#l, ca "i oa!e ii, are propri#l s)# biorit!- Acest biorit! are # p# ct de +0rf la fiecare <O de a i, . totdea# a pe 6< a#,#st- Aceasta coi cidea c# a #l 6DHB "i oferea o f# c&ie s#pli!e tar) pe tr# reali*area co e%i# ilor pri c0!p#l P)!0 t#l#i pe tr# ca Eldridge s) fie atras) . 5iperspa&i#9ra&ii Ca!ero # re#"iser) s) . c5id) ec5ipa!e t#l, deoarece Eldridge se afla . tr$o co e%i# e te!poral) c# ,e erator#l de la Mo ta#A- =i$a# dat sea!a c) # s# t . si,#ra &) pe a+) a"a c) a# co cl#*io at c) cea !ai b# )
6<B

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

sol#&ie ar fi s) sar) peste bord, . spera &a de a sc)pa de c0!p#l electro!a, etic al a+eiA# s)rit "i s$a# tre*it absorbi&i de # t# el te!poral, a4# ,0 d la # !o!e t dat pe doc#l #scat, la Mo ta#A, . a #l 6DHB- A# fost ,)si&i rapid "i co d#"i . s#bsol#l ba*ei !ilitare de la Mo ta#A- Lo Ne#!a i$a . t0l it pe 3# ca "i Ed?ard "i le$a sp#s c) "tia c) +or +e i acolo- Ac#!, el era de4a b)tr0 A sp#s c) a a+#t loc o blocare . 5iperspa&i# "i c) a"tepta di 6DGB acest !o!e t al re+ederii- Le$a sp#s c)l)torilor . ti!p c) te5 icie ii de la Mo ta#A # re#"ea# s) opreasc) ec5ipa!e tele- L#i 3# ca "i Ed?ard li s$a cer#t s) se . toarc) . apoi . 6DGB "i s) . c5id) ,e eratoarele de pe a+a Eldridge. Lo Ne#!a le$a !ai preci*at c), istoric +orbi d, el "tia de4a c) cei doi +or re#"i s) opreasc) ,e eratoarele- 3ar . c) # o f)c#ser)P Le$a sp#s s) distr#,) tot ec5ipa!e t#l, dac) era ecesar ai te de a se . toarce . 6DGB, 3# ca "i Ed?ard a# . depli it # ele !isi# i pe tr# ,r#p#l Mo ta#A- A# f)c#t c0te+a c)l)torii . apoi . 6DGB- # a di tre aceste c)l)torii, 3# ca a trec#t pri portal#l te!poral "i a i trat apoi . tr$# t# el sec# dar, fii d blocat acolo- T# elele sec# dare repre*e ta# # !ister "i aceasta este sit#a&ia "i . pre*e t- 3e"i oa!e ii de "tii &) de la Mo ta#A co sidera# t# elele sec# dare practic i e%iste te, 3# ca # f#sese a+erti*at s) # i tre . tr$ # astfel de t# el . ca*#l . care el tot#"i ap)rea- C#r0 d d#p) aceea "i Ed?ard /fratele l#i 3# ca 1 a a4# s . acela"i t# elLa # !o!e t dat, ei s$a . t0l it c# # ,r#p de e%tratere"tri2e pare c) t# el#l sec# dar era, de fapt, o realitate artificial) creat) de e%tratere"tri- ai te de a da dr#!#l capti+ilor, ei dorea# s) ob&i ) # a #!it ec5ipa!e t te5 ic- Acest ec5ipa!e t era # i str#!e t foarte i!porta t, c)ci el asi,#ra . c)rcarea siste!#l#i de prop#lsie fabricat di cristal, care se afla la bord#l ORN$#l#i di spa&iile s#btera e de la Mo ta#APe e%tratere"tri # .i dera 4a fapt#l c) re # &a# la o a+), . s) era# foarte 5ot)r0&i s) p)stre*e !ister#l as#pra s#rsei de
6<G

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

ali!e tare3# ca "i Ed?ard s$a# . tors la Mo ta#A, de # de a# rec#perat ec5ipa!e t#l pe tr# e%tratere"tri- cele di #r!), era# pre,)ti&i s) se . toarc) pe Eldridge "i s) d#c) la . depli ire ordi ele l#i +o Ne#!a - A4# "i la bord#l a+ei, ei a# distr#s ,e eratoarele, tra s!i&)toarele "i a# t)iat orice cabl# pe care$l +edea# pe p# te- Na+a s$a . tors, . cele di #r!), . port#l di P5iladelp5ia- ai te de . c5iderea +orte%#l#i te!poral, 3# ca s$a . tors la Mo ta#A . 6DHB9ratele s)#, Ed?ard, a r)!as . 6DGB- 3# ca # era si,#r de ce se . torsese- 2$a s#,erat c) pri!ise ordi e . aceast) direc&ie sa# c), p#r "i si!pl#, f#sese pro,ra!at pe tr# a"a ce+aAceast) a+e t#r) s$a do+edit a fi # de*astr# pe tr# 3# ca - P# ctele sale de reper te!poral s$a# di*ol+at . totalitate "i el a pierd#t le,)t#ra c# trase#l s)# te!poral- C0 d referi &ele te!porale s# t pierd#te, poate a+ea loc # a di #r!)toarele trei sit#a&iiS proces#l de .!b)tr0 ire se . ceti e"te, r)!0 e la fel sa# se i te sific)- ca*#l l#i 3# ca , el s$a i te sificat- Astfel 3# ca a . cep#t s) .!b)tr0 easc) rapid3#p) o sc#rt) perioad) de ti!p era aproape pe !oarte di ca#*a b)tr0 e&iiN# s# te! si,#ri c#! s$a prod#s aceasta, dar crede! c) +o Ne#!a l$a tra sferat . tr$# alt ti!p- A# fost c5e!a&i oa!e i de "tii &) s)$l a4#te- N# #!ai c) 3# ca era foarte i!porta t pe tr# b# a desf)"#rare a proiect#l#i, dar era totodat) i!plicat total . . tre,#l proces de cercetare te!poral)- Moartea sa ar fi creat parado%#ri te!porale foarte stra ii "i de aceea ea treb#ia e+itat)3i p)cate, corp#l l#i 3# ca .!b)tr0 ea foarte rapid "i # se p#tea face i!ic care s) opreasc) acest proces- E%ista . s) o posibilitate- Cercet)rile de4a de!o straser) c) fiecare fii &) #!a ) are propria sa ide titate electro!a, etic) # ic), ce era de #!it) 'se! )t#ra electro!a, etic)( sa# doar 'se! )t#ra(3ac) aceast) 'se! )t#r)( p#tea fi co ser+at) . !o!e t#l . care corp#l l#i 3# ca ."i . ceta f# c&iile, p#tea fi teoretic
6<I

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

tra sferat) . tr$# alt corp- A# cer#t a4#tor#l # #ia di tre cei !ai loiali "i eficie &i a,e &iS A- 3# ca Ca!ero 2r-, c5iar tat)l l#i 3# ca "i Ed?ard- 3# ca 2r- era # perso a4 !isterios9#sese c)s)torit de ci ci ori de$a l# ,#l +ie&ii sale- A+ea !#lte le,)t#ri a!oroase care se pare c) # prea !er,ea#- =i$a petrec#t ti!p#l co str#i d b)rci c# p0 *e "i c)l)tori d . E#ropa- U ii s#s&i c) el ar fi ad#s pe f#ri" . &ar) oa!e i de "tii &) a*i"ti pri i ter!edi#l acti+it)&ilor sale oc#ltateE%ist) o si ,#r) do+ad) ta ,ibil) care$l lea,) de cerc#rile de spio a4- Ca!ero 2r- apare . tr$o foto,rafie de la o absol+ire special) a perso al#l#i de la Coast F#ard Acade!7 /Acade!ia Fardei de Coast)1- orice ca*, el # f)cea parte oficial di Farda de Coast)Pri i ter!edi#l te5 olo,iei pe tr# reali*area c)l)toriilor te!porale, ,r#p#l Mo ta#A l$a co tactat pe 3# ca 2r- 6DGJ- I$a# ad#s la c# o"ti &) sit#a&ia "i i$a# sp#s c) este ecesar s) !ai aib) # fi#- El a+ea pe at# ci o alt) so&ie dec0t cea care f#sese !a!a l#i 3# ca - 3# ca 2r- a acceptat s) coopere*e "i c#r0 d i s$a )sc#t # copil, dar a fost o fat)- cele di #r!), . 6DI6 so&ia sa a )sc#t # b)iat- '3# ca ( a fost #!ele pe care l$a# ales copil#l#i, "i el este acela"i 3# ca pe care .l c# osc ast)*iTe5 olo,ia Mo ta#A era e+ide t e%cep&io al), dar # s#ficie t de sofisticat) pe tr# a$l ad#ce pe 3# ca di 6DHB direct . apoi . 6DI6- P#tea# fi al&i factori i!plica&i, dar se pare c) treb#ia ca sa+a &ii s) se ba*e*e pe #tili*area biorit!#l#i de <O de a i al P)!0 t#l#i- +re!e ce corp#l ori,i al al l#i 3# ca era pe !oarte, a fost tra sferat . 6DEB "i 'i stalat( . o#l corp oferit de 3# ca 2r- "i so&ia sa3# ca Mr- # are a!i tiri de di ai te de 6DEB- Este, de ase!e ea, e+ide t c) s#flet#l care oc#pase corp#l s)# . tre 6DI6 "i 6DEB f#sese e%p#l*at de acoloA! a#*it deseori relat)ri despre # proiect secret desf)"#rat de ITT la @re t?ood, Lo , Isla d . 6DEB- Este foarte posibil ca tra sfer#l l#i 3# ca . tr$# o# corp s) fi fost p# ct#l
6<E

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

pri cipal sa# o parte foarte i!porta t) di acest proiectOricare ar fi fost circ#!sta &ele, acest proiect . !od cert #r!)rea s) #tili*e*e c#!+a biorit!#l P)!0 t#l#i care are # cicl# de <O de a iEd?ard Ca!ero se . torsese . 6DGB- Pe de alt) parte, 3# ca era . 6DEB3#p) e%peri!e t#l di a#,#st 6DGB, "efii Mari ei # "tia# ce s) fac)- A# #r!at patr# *ile de "edi &e f)r) +reo co cl#*ie fi al)- cele di #r!) a# 5ot)r0t s) !ai fac) # si ,#r test2pre sf0r"it#l l# ii octo!brie 6DGB, a+a Eldridge a fost a ,re at) . #lti!#l e%peri!e t de i +i*ibilitate- 3e data aceasta, . s), la bord # a+ea s) se !ai afle i!e i- Ec5ipa4#l se .!barcase pe o a+) di apropiere "i co trola ec5ipa!e t#l de la dista &)- Na+a a de+e it i +i*ibil) +re!e de 6I sa# <O de !i #te- C0 d a# e%a!i at a+a, a# co statat c) lipsea o parte di ec5ipa!e t- 3isp)r#ser), practic, do#) tra s!i&)toare "i # ,e erator- 3i ca!era de co trol # !ai r)!)sese dec0t o ,r)!ad) de fiare . fl)c)ri, dar ,e erator#l de p# cte de reper . raport c# !o!e t#l *ero era i tact "i a fost p#s . tr$# loc de depo*itare secretMari a 's$a sp)lat pe !0i i( de . trea,a opera&i# e "i a la sat oficial a+a USS Eldridge c# 4#r al#l s)# de bordNa+a a fost, . cele di #r!), +0 d#t) !ari ei ,rece"ti care !ai t0r*i# a descoperit 4#r alele de bord "i a co statat c) . ele # fi,#ra i!ic de di ai te de ia #arie 6DGGCo for! c# relatarea l#i Al @ieleA, Ed?ard Ca!ero "i$a co ti #at cariera sa . !ari )- A+ea a#tori*a&ie pe tr# # . alt i+el de sec#ritate "i l#cra . !#lte *o e de o i!porta &) deosebit) prec#! atelierele . care se st#dia# +e5ic#lele "i dispo*iti+ele pe ba*) de free e er,7- Era si cer "i se pl0 ,ea c) se folosea# !#lte !etode epotri+ite "i c5iar i #!a e- 3i tr$ # !oti+ a #!e, i s$a 'sp)lat creier#l( pe tr# a #ita E%peri!e t#l P5iladelp5ia "i tot ce era le,at de te5 olo,ia secret)- Al a afir!at c) a# fost folosite te5 olo,ii de re,resie a +0rstei pe tr# a$l p# e pe Ed?ard Ca!ero . tr$# o# corp .
6<J

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

fa!ilia @ieleA- 9a!ilia @ieleA a fost aleas) pe tr# c) a+ea # si ,#r copil care !#rise . prea4!a pri!ei sale *ile de a"tereEd?ard a fost . loc#it "i, . co seci &), p)ri &ilor li 's$a sp)lat creier#l(- 3e at# ci Ed?ard a fost c# osc#t ca Al @ieleATe5 olo,iile de re,resie a +0rstei datea*) di ti!p#l l#i Tesla- Pe c0 d l#cra la E%peri!e t#l P5iladelp5ia, el a creat # dispo*iti+ pe tr# a$i a4#ta pe !ari ari . ca*#l . care "i$ar fi pierd#t coordo area te!poral)- 2cop#l acest#i dispo*iti+ era s)$l read#c) pe i di+id . starea sa or!al) de coordo are te!poral)Ed?ard Ca!ero este ac#! Al @ieleA- Al a cresc#t s#b o#a l#i ide titate, de+e i d i ,i er- cele di #r!), a a4# s s) l#cre*e la ba*a Mo ta#A- U de+a, pe la 4#!)tatea a #l#i 6DHO, el "i$a rea!i tit de ide titatea sa a terioar)- P0 ) "i . pre*e t el co ti #) c# st)r#i &) s) cercete*e E%peri!e t#l P5iladelp5ia "i pl) #ie"te s) !ai scrie o carte- I te &io ea*) s) de!o stre*e "i cel#i !ai sceptic di tre cititori c) E%peri!e t#l P5iladelp5ia a a+#t loc c# ade+)rat-

6<H

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

F
NIVELURILE CUANTICE DE EXISTEN! CONFORM CU OPINIILE LUI PRESTON NICHOLS
C0 d folosesc e%presia ' i+el#rile c#a tice ale e%iste &ei(, 'c#a tice( se refer) la !ai !#lte i+el#ri pote &iale- C#+0 t#l 'c#a tic( pro+i cie di r)d)ci a lati ) '[#a tis(, care . sea! ) ca titateA . &ele,e e%iste &a realit)&ilor !#ltiple . sea! ), de fapt, a . &ele,e ti!p#l- 9i*ica co +e &io al) # ea,) posibilitatea e%iste &elor paralele, dar este . pri cipal orie tat) spre st#di#l#i teoriilor despre !aterie "i a ti!aterie- 3eoarece e%ist) s#ficie te do+e*i pe tr# a i spira o cercetare "tii &ific) . do!e i#, . pre*e t e%ist) . l#!e . 4#r de EO de teorii, di care 6O doar . 2UA, care tratea*) i+el#rile c#a tice ale realit)&iiLoi e%p# e . co ti #are propria !ea teorie ba*at) pe e%peri!e tele !ele, # ele di tre ele pre*e tate . aceast) carte toc!ai ca orice teorie "tii &ific) co!plet), aceast) teorie este pre*e tat) pe tr# c) s$a do+edit aplicabil) . laborator- 3e ase!e ea, ea +a a4#ta cititor#l s) ob&i ) o !ai b# ) . &ele,ere a !od#l#i . care f# c&io ea*) ti!p#lCe este, de fapt, o realitate paralel)> Este o l#!e sa# # # i+ers . care se ,)se"te ca! tot ce a+e! oi aici- 3ac) e co!#t)! pe acea realitate, +o! +edea # alt corp care e +a repre*e ta pe oi . tr$o alt) e%iste &)- U i+ers#l paralel # se +a co!porta . !od ecesar prec#! cel pe care oi .l c# oa"te!, ci +a de&i e caracteristici "i propriet)&i # iceE# . &ele, c) oi e%ist)! . tr$# #!)r de realit)&i paralele2# te! . pri cipal co "tie &i de 'realitatea oastr)(, pe tr# c) s# te! focali*a&i as#pra ei- U i+ers#rile paralele pot a4# ,e . co "tii &a oastr) pri i ter!edi#l +iselor, E2P /percep&ii
6<D

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

e%trase *oriale1, pri i ter!edi#l !edita&iei sa# al st)rilor !e tale artificial i d#seEste i!porta t s) a+e! . +edere o i!a,i e ,lobal) despre !od#l c#! ar ar)ta aceste realit)&i diferite . tr$o for!) sc5e!atic)- Ei stei a teoreti*at c), . ca*#l . care o persoa ) c)l)tore"te . li ie dreapt) di tr$# p# ct dat . spa&i#, +a a4# ,e . cele di #r!) e%act . acela"i p# ct de # de a plecat i i&ial- Aceasta ar p#tea fi co siderat) o b#cl) co!plet)- N# +o! trece ac#! la pre*e tarea ec#a&iilor pri+i d aceast) teorie, c)ci cititor#l le +a p#tea i t#i pri . &ele,erea a ceea ce Ei stei a #!it # 'tor te!poral(- acest scop, p#te! face o a alo,ie . care tor#l este o ',o,oa")( bidi!e sio al)Ei stei a co!parat . tre,#l # i+ers c# # tor te!poral- El a post#lat c) o persoa ), plec0 d di orice p# ct dat . e%terior#l ',o,oa"ei(, +a a4# ,e e%act . cap)t#l op#s al ei- A!bele p# cte +or fi . !od ese &ial acelea"i, c# preci*area c) # #l +a fi #!it 'po*iti+(, iar cel)lalt ' e,ati+(- Pe tr# c) a!bele p# cte se ,)sesc . fl#%#l i fi it al ti!p#l#i, # p# ct ar p#tea fi #!it 'i fi it po*iti+(, iar cel)lalt 'i fi it e,ati+(C# scop#l de a$!i pre*e ta teoria, a! e%trapolat ideea l#i Ei stei "i a! co +ertit tor#l s)# te!poral la o sfer) tridi!e sio al)- Cititor#l ."i poate i!a,i a c# #"#ri &) o sfer) !ai !ic) aflat) . tr$o sfer) !ai !are- Pe tr# a fi "i !ai clar+o! #!i sfera di i terior, 2fera A, care poate fi co!parat) c# o !i ,e de softball- 2fera !ai !are o +o! #!i 2fera @, care poate fi co!parat) c# o !i ,e de basc5et- E%perie &ele oastre di realit)&ile diferite a# toate loc . i terior#l 2ferei A3ac) por i&i di tr$# p# ct de pe 2fera A "i +) deplasa&i . li ie dreapt), +e&i a4# ,e . fi al e%act . loc#l de # de a&i por it- i terior#l 2ferei A tot#l este di a!ic "i . !i"care- Este ti!p#l, a"a c#! .l percepe! oi- 2pa&i#l di tre 2fera A "i 2fera @ # este deloc di a!ic- 3e fapt, este co siderat a fi . repa#sP#te! #!i aceast) s#prafa&) o !are de partic#le te!poraleAcestea # s# t partic#le . se s#l obi" #it al c#+0 t#l#i- 3e fapt, . cercarea de a le descrie . acest # i+ers tridi!e sio al
6BO

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

este ce+a !ai dificil)- P#te! doar pres#p# e e%iste &a acestor partic#le stabile pe tr# c) le p#te! si!&i /!)car . for!) ideatic)1- Aceste partic#le care se afl) . tre 2fera A "i 2fera @ s# t acelea"i partic#le di ti!p#l di a!ic, c# difere &a c) s# t statice sa# . repa#sNoi # s# te! co "tie &i de ti!p#l static, pe tr# c) realitatea oastr) ' or!al)( este co str#it) pe f# c&ii di a!ice sa# pe a"a$*is#l ti!p di a!icO a #!it) realitate te!poral) este creat) at# ci c0 d 3#! e*e# sa# altci e+a creea*) o presi# e as#pra peretel#i 2ferei A- Aceast) presi# e +a ca#*a !i"carea "i deplasarea partic#lelor di a!ice . i terior#l 2ferei A p0 ) se +a reali*a o b#cl), astfel . c5ei d#$se cicl#l Alp5a "i O!e,a /. cep#t#l "i sf0r"it#l1Realitatea oastr) poate fi co siderat) o ,i,a tic) b#cl)- E posibil s) fi . cep#t pri tr$# bi, ba , sa# c# . cep#t#l # i+ers#l#i "i se +a . c5eia . cele di #r!) tot acolo, dar, de fapt, +a co ti #a la esf0r"it- C0 d ci e+a sa# ce+a i ter+i e . acea b#cl) . care oi e afl)! "i creea*) o o#) defor!are te!poral), !odific0 d realitatea, +a crea o o#) b#cl) care este, de fapt, o realitate alter ati+)@#cla ori,i al) # poate fi "tears) sa# e,at)- Ea +a co ti$ #a s) e%iste- No#a b#cl) +a p#tea fi !odificat) . orice !od ale,e cel ce operea*) !odific)rile respecti+e- Ar p#tea fi o desc5idere . a #l 6DEB care !er,e p0 ) . 6DHB- Tot ce se petrece . aceast) perioad) +a repre*e ta o b#cl) alter ati+)N# +a fi o b#cl) . trea,) de si e st)t)toare, ci +a fi ad)#,at) b#clei ori,i ale a realit)&ii oastre or!ale- Astfel, +or fi ad)#,ate b#cle par&iale li iei oastre de ti!p ori,i ale "i p#te! #!i aceast) co ,lo!erare # co!ple% de b#cle- 9iecare b#cl) ar p#tea fi, de ase!e ea, co siderat) # co!ple% de b#cle /# co!ple% se refer) la ce+a care are !ai !#lte ra!ifica&ii1I difere t c0te realit)&i alter ati+e +or fi create di b#cla ori,i al), sferei i se +or ad)#,a realit)&i s#pli!e tare, '. foi d$ o(- Pe l0 ,) realit)&ile alter ati+e create pri sc5i!barea # ei
6B6

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

a #!ite li ii te!porale, !ai pot e%ista realit)&i paralele create la . cep#t#l ti!p#l#i care ."i a#, de ase!e ea, propriile lor b#cle 'ori,i ale(- Poate e%ista, astfel, # i fi it #!)r de b#cle "i de co!ple%e de b#cleU ii oa!e i se pot . treba c#! e c# 2fera @ di e%e!pl#l de !ai s#s- pri cipi# ea e%ist) pe tr# a face teoria f# c&io al)- aceast) etap) # !ai pot ad)#,a alte se!$ ifica&ii 2ferei @, care ser+e"te drept perete ce co &i e partic#le te!porale defor!atoare- Este posibil s) fie # fra,!e t di tr$o alt) str#ct#r) co!ple%) di !etafi*ic)Ac#!, c) a+e&i o idee despre c#! se potri+esc aceste b#cle "i co!ple%e de b#cle . i!a,i ea ,lobal) a # i+ers#l#i, !ai e%ist) o . trebare c5eie care treb#ie for!#lat)Este posibil s) de+e i! co "tie &i de celelalte b#cle "i co!ple%#ri de b#cle> 3a, este posibil- Aceasta este ceea ce s$a petrec#t . ca*#l !e# c0 d !) afla! pe acoperi"#l casei "i i stala! a te a 3elta T /ele!e te care a# fost disc#tate . capitol#l E1- Aceast) a te ) are # efect s#btil i terdi!e sio al c5iar as#pra at#rii ti!p#l#i- Acel !o!e t !i$a per!is s)$!i redob0 desc co "tii &a # ei li ii te!porale alter ati+e pe care o #itase! .!potri+a +oi &ei !elePri #r!are, c)l)toria de la o b#cl) la alta este perfect posibil)- 3e fapt, se pare c), . pri!#l r0 d, acesta a fost !oti+#l pe tr# care a# a+#t loc E%peri!et#l P5iladelp5ia "i 'Proiect#l Mo ta#A(- Aceast) teorie arat) c) pri e%peri$ !e tele reali*ate # a fost creat) doar o b#cl) alter ati+) te!poral), ci "i c) aceast) b#cl) a per!is ORN$#rilor s) a4# ,) pe pla eta oastr)- ORN$#rile e$a# fost . prea4!) di totdea# a, dar se c# oa"te fapt#l c) #!)r#l relat)rilor "i al obser+a&iilor a cresc#t br#sc . a ii NGO3ac) # accepta&i ca fii d ade+)rat i!ic di cele ce a# fost pre*e tate . aceast) carte, este foarte e+ide t at# ci c) aceasta repre*i t) tip#l de a+a ta4 pe care rasele de e%tratere"tri .l a# as#pra oastr)Ur!)tor#l p# ct de +edere pe care doresc s)$l pre*i t este
6B<

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

acela c) realit)&ile paralele s# t f# da!e tate pe pri cipiile co!# e di electro!a, etic)- 3e e%e!pl#, se c# oa"te c) c#re t#l alter ati+ este creat pri alter area difere &elor de pote &ial- Aceasta este cel !ai bi e de!o strat c# a4#tor#l # ei bobi e, # de c#re t#l "i pote &ialit)&ile s# t pre*e tate . #r!)toarea dia,ra!)- Rela&ia di tre +olta4 "i c#re t este cea care face c#re t#l alter ati+ s) f# c&io e*e- Mai departe, rela&ia di tre c#re t "i +olta4 este i!posibil de e%plicat3e ase!e ea, tras)! o dia,ra!) a alo,ic) . care realitatea oastr) este repre*e tat) pri # da 'A( di dia,ra!a a terioar), . +re!e ce '@( este o realitate paralel)- La fel c#! . tre +olta4 "i c#re t e%ist) o i terac&i# e, . !od ase!) )tor e%ist) # a "i . tre cele do#) realit)&iE%trapol0 d aceste pri cipii, se poate . &ele,e c) realit)&ile paralele s# t c# DO de ,rade defa*ate de 'realitatea oastr) or!al)(- C# alte c#+i te, dac) e%ist) o realitate paralel), at# ci treb#ie s) . &ele,e! c) ea este o e er,ie pote &ial), adic) # este . c) acti+)- Ea ar fi, de ase!e ea, c# DO de ,rade de*ec5ilibrat) di p# ct#l ostr# or!al de +edere- 9apt#l c) este o e er,ie pote &ial) . sea! ) c) are capacitatea de a 'c#r,e( spre realitatea oastr) "i +ice+ersa-

/3espre A "i @ se sp# e c) s# t la DO de ,rade defa*ate- 3e la # p# ct de +0rf la alt#l # 'cicl#( de c#re tX+olta4 este de BEO de ,rade- DO de ,rade defa*ate . sea! ) c), at# ci c0 d +olta4#l alter ati+ A se afl) . !o!e t#l 6BB

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

s)# de !a%i!) i te sitate, c#re t#l alter ati+ @ este . p# ct#l s)# de i te sitate O-1

Aceasta e%plic) fapt#l c) . tre pri cipiile electro!a, etice "i celelalte # i+ers#ri # e%ist) doar o rela&ie, ci se s#,erea*) c5iar c), #tili*0 d pri cipiile electro!a, etice, o persoa ) poate p)tr# de teoretic "i practic pe t)r0!#l altor realit)&i, ceea ce i cl#de b#clele te!porale alter ati+e despre care de4a a! +orbitA+e! spera &a c) cele e%plicate !ai s#s +or oferi cititor#l#i o . &ele,ere ,e eral) a !od#l#i . care pri cipiile electro!a,$ etice a# fost folosite pe tr# !a ip#larea ti!p#l#i la Mo ta#A-

6BG

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

G
GLOSAR
+,-./0123 $ a!plificator UC9 /frec+e &) #ltra. alt)1 de p#tere !are- La Mo ta#A, acesta a ser+it drept a!plificator fi al al tra s!i&)tor#l#i . ai te ca o aplica&ie s) fie e!is) pri a te )Co st) di tr$# t#b electro ic !are, c0 t)re"te 6BI A, "i !)soar) DO c! . cea !ai !are di!e si# e a sa4/21/0, $ ter!e e*oteric care se refer) la orice f# c&ii ciclice de +ia&) di or,a is!- @iorit!#l este probabil cel !ai bi e . &eles . ter!e ii orie tali 'Ki( sa# 'C5i(, care repre*i t) for&a s#btil) a +ie&ii ce i!pre, ea*) . tre,#l corp- Ac#p# ct#ra operea*) c# biorit!#rile pe tr# a +i deca o boal)- 3ac) pla eta este co siderat) prec#! # or,a is! +i#, at# ci biorit!#rile +or i cl#de toate f# c&iile s#btile care fac +ia&a posibil) re,l0 d$o . !od adec+at- A oti!p#rile, rota&ia p)!0 t#l#i "i !i"carea ,ala%iilor, toate pot fi l#ate aici . co siderare- Loc#ri speciale, prec#! cel de la 2to e5e ,e /Marea @rita ie1, s# t co siderate a fi co str#ite . ar!o ie c# biorit!#rile pla etei424/35 H5.,62.07 $ . !od obi" #it, bobi ele Cel!5olt* se refer) la do#) bobi e ide tice care s# t separate de o dista &) de !)ri!ea ra*ei bobi elor- C0 d bobi ele s# t co ectate la c#re t, ele +or prod#ce # c0!p !a, etic o!o,e ce se +a . ti de pe o s#prafa&) !ai !are dec0t ar fi ,e erat # a si ,#r)8+029 $ . tr$# t#b electro ic c# +id, electrod#l care e!ite se! al#l !aterial este #!it catod- tr$o cel#l) de electrolit, c#re t#l c#r,e di spre electrod#l e,ati+- ese &), este o s#rs) de c#re t8/8.: $ o # itate de acti+itate . i terior#l # ei # de care se repet) . !od co ti ##- U cicl# +a oscila, . ai te s) se repete3ac) +i*#ali*a&i +al#ri de ocea care s# t toate # ifor!e, seria de +al#ri +or fi #!ite 'cicl#(82,-23530; 323<65107/+3; $ acest ter!e # e%ist) . "tii &a
6BI

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

co +e &io al)- 2e refer) la co!po e ta electric) a # delor electro!a, etice- Teoretic, co!po e ta o $5ert*ia ) este o f# c&ie a # dei- loc#l oscila&iei tra s+ersale, +a oscila pe direc&ia propa,)rii sa# +a oscila lo ,it#di al /c#! ar fi # dele so ore1- Ar p#tea fi co siderat) prec#! o # d) electro!a, etic) 'ac#stic)(D5.0+ T $ presc#rtare de la '3elta Ti!p(- 3elta este folosit) . "tii &) pe tr# a i dica sc5i!barea, pri #r!are '3elta T( i dic) o sc5i!bare . ti!p+3053+ D5.0+ T $ o a te ) octaedr), proiectat) s) c#rbe*e ti!p#l- Arat) prec#! do#) pira!ide c# aceea"i ba*)- Pri defi i&ie, poate facilita co!#tarea /acordarea1 de la # i ter+al te!poral la alt#l- 3o#) bobi e s# t plasate . 4#r#l !#c5iilor pira!idei, la DO de ,rade # a de cealalt)- Co!#tarea de la # i ter+al te!poral la alt#l s$a reali*at pri tr$o serie de i!p#ls#ri "i ali!e tarea c# e er,ie electric), a"a c#! s$a disc#tat . capitol#l 6<- C5iar "i . !o!e tele c0 d a te a # este ali!e tat) c# e er,ie electric), ea are # efect s#btil i terdi!e sio al as#pra at#rii ti!p#l#iDOR $ pro+i e de la '3ead OR,o e( /+ede&i defi i&ia pe tr# 'or,o (1- Aceasta se refer) la e er,ia +ie&ii care a sta, at sa# a de+e it e,ati+)- 3OR poate fi co siderat a tite*a e er,iei +ie&ii=+7; $ i ter+al#l de ti!p . tre !o!e t#l c0 d se prod#ce # fe o!e "i !o!e t#l c0 d are loc al doilea fe o!e =158>53?; $ #!)r#l de # de sa# cicl#ri pe sec# d)H5107 $ /abre+iat C*1 este # cicl# sa# o # d) si!pl)- O # d) co st) di #!eroase cicl#ri care repre*i t), de fapt, repetarea # #i si ,#r cicl#- tr$o for!#lare !ai te5 ic), # 5ert* este fl#ct#a&ia co!plet) a # ei # de de la pl#s /cel !ai . alt p# ct1 la !i #s /cel !ai de 4os p# ct1- 3e pild), ci ci 5ert* . sea! ) ci ci cicl#ri pe sec# d)MH7 $ Me,aCert*, este ec5i+ale t c# 6-OOO-OOO 5ert*,29:.+?/5 95 /,-:.@:1/ $ acestea s# t tri!ise s#b for!a # ei serii de i!p#ls#ri sc#rte care s# t separate de perioade relati+
6BE

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

. del# ,ate de ti!p, . care # este tra s!is ici # se! al21A23 $ se refer) la e er,ia +ie&ii sa# e er,ia se%#al) a"a c#! a fost obser+at) de dr- Vil5el! Reic5- Este e er,ia po*iti+), care e face s) '+ibr)!(2@8/.+021 $ # dispo*iti+ care ec5ilibrea*) "i !e &i e oscila&iile electro ic), o oscila&ie se refer) la o +aria&ie re,#lat) . tre +alori !a%i!e "i !i i!e, prec#! c#re t#l "i +olta4#lP12/580:. P6253/B $ proiect secret care a . cep#t spre sf0r"it#l a ilor NGO- A cercetat #tili*area e er,iei or,o ice, . special c# pri+ire la co trol#l !eteorolo,ic- cele di #r!) a i cl#s 'Proiect#l Rai bo?( "i . s#"i 'Proiect#l Mo ta#A(- 'P5oe i%( era # #!e de cod oficial-@/62<+80/> $ se refer) la orice acti+itate sa# f# c&ie care are efecte as#pra !i &ii sa# a psi5ic#l#i- aceast) carte, psi5o$ acti+ se refer), . pri!#l r0 d, la f# c&iile electro!a, etice sa# la ec5ipa!e t#l electro!a, etic care i fl#e &ea*) ,0 direa "i co!porta!e t#l #!a -@/620123/5 $ "tii &a "i discipli a !od#l#i . care 'f# c&io ea*)( +ia&a- I cl#de st#di#l !od#l#i . care te5 olo,ia i terac&io ea*) c# !i tea, s#flet#l "i corp#l #!a =tii &a, !ate!atica, filo*ofia, !etafi*ica "i st#diile e*oterice s# t toate # ite . st#di#l psi5otro iei- Mai i cl#de, de ase!e ea, ele!e te despre alte realit)&i paralele "i !od#l . care oi i terfer)! c# alte di!e si# i ale e%iste &ei158/-/530 5.58012,+A350/8 $ se refer) la 'efect#l de recipie t( care este creat at# ci c0 d # a #!it spa&i# este . co 4#rat de # c0!p electro!a, etic- 2pa&i#l respecti+ se afl) . i terior#l 'recipie t#l#i(- Pere&ii +or fi c0!p#l electro!a, etic- C0 d . acest spa&i# se afl) oa!e i sa# obiecte, ei se ,)sesc . i terior#l 'efect#l#i de recipie t(R9 $ 9rec+e &) Radio- 9rec+e &ele de peste <O-OOO 5ert* s# t #!ite frec+e &e radio pe tr# c) s# t folosite . tra s!isiile radio15=51/3?5 05,-21+.5 $ aceasta se refer) la factori elec$ tro!a, etici pri care s# te! co ecta&i la # i+ers#l fi*ic "i la
6BJ

PROIECTUL MONTAUK EXPERIMENTE N TIMP

fl#%#l ti!p#l#i- Co "tii &a ti!p#l#i poate fi ase!) at) c# o prof# d) stare de 5ip o*) care ,e erea*) la o fii &) starea de re*o a &) c# diferite frec+e &e "i i!p#ls#ri di # i+ers#l fi*ic15.+0/>/@0 $ f# c&iile relati+iste se refer) la acti+it)&i care s# t . afara sferei oastre or!ale de referi &)- 3e ase!e ea, ele pri+esc !od#l . care acti+it)&ile di alte sfere de referi &) s# t . rela&ie c# ale oastre- Relati+itatea .!br)&i"ea*) co cept#l c) tot#l este eli!itat, i cl#*0 d alte di!e si# i, prec#! "i . tre,#l # i+ers@-+?/:<0/,- $ c0 d st#dia&i fi*ica la # i+el a+a sat, de+i e clar c) spa&i#l "i ti!p#l s# t . !od i e%plicabil rela&io ate # #l c# cel)lalt- 2e co sider) i!proprii referirile doar as#pra ti!p#l#i sa# spa&i#l#i /pe tr# c) ti!p#l "i spa&i#l # e%ist) pri ele . sele1- Este ca "i c#! a! sp# e c) ,#ra oastr) a !0 cat ci a01+3@85-021 $ i str#!e t care ser+e"te at0t pe tr# e!isia, c0t "i pe tr# recep&ia a #!itor se! ale01+3@,/?;021 $ dispo*iti+ care tri!ite se! ale sa# !esa4e electro ice:39; $ 'stare de !i"care( ce se ridic) "i cade . !od periodicPoate fi tra s!is) di tr$# p# ct a #!e c)tre alt#l f)r) s) aib) loc +re# tra sport de !aterie- O # d) co st) di !#lte cicl#ri "i poate tra sporta se! ale, i!a,i i sa# s# ete:39; 5.58012,+A350/8; $ . 4#r#l # ei sarci i electrice care oscilea*), este ,e erat # c0!p- C0!p#l este at0t de at#r) electric), c0t "i de at#r) !a, etic) "i oscilea*), ceea ce d#ce la propa,area # ei # de pri spa&i#- Aceast) # d) este #!it) # d) electro!a, etic):39; 1+9/2 $ # d) electro!a, etic) ce tra sport) i for!a&ii coere te /i!a,i i, s# ete etc-1

6BH