Sunteți pe pagina 1din 28

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea tiine Economice Catedra: Contabilitate i Informatic Economic

PROIECT DE SPECIALITATE N PRACTICA DE INIIERE LA DESCIPLINA CONTABILITATE


(In baza datelor contabile de la S.R.L.. Tomauto-Plus )

A efectuat: Studenta Adamachi Natalia gr. CON 805 Coordonator: Lector universitar Macovei Tatiana Chisinau, 2010

Cuprins:
1. Caracteristica generala a structurii si organizarii activitatii intreprinderii.6
1.1. Forma organizatorico juridica 1.2. Istoria fondarii intreprinderii 1.3. Structura organizatorica a intreprinderii 1.4. Sfera de producere a intreprinderii

2. Documentarea operatiunilor contabile...18


2.1. Clasificarea documentelor 2.2. Circulatia documentelor la intreprindere

3. Inventarierea si rolul acesteia in contabilitate..26


3.1. Modul de efectuare a inventarierei 3.2. Determinarea rezultatelor inventarierei si contabilitatea acestora

Concluzie.27

Bibliografie.........................................................................................................28 Anexe.................................................................................................................29

Caracteristica generala a structurii si organizarii activitatii intreprinderii

Forma organizatorico-juridica. Conform statutului si a Legii privind Societatea cu raspundere limitata din 24 iulie 2007 intreprinderea se denumeste Societate cu raspundere limitata Tomauto-Plus . Sediul i adresa juridica a S.R.L. Tomauto-Plus- Republica Moldova, or. Chisinau, str. Iazului 72/1 ap.33 Societatea cu raspundere limitata reprezinta intreprinderea, fondata de doua si mai multe persoane juridice si (sau) persoane fizice, care si-au asociat bunurile in scopul desfasurarii in comun a unei activitati de antreprenoriat, sub aceeasi firma, n baza contractului de constituire.Ea poate fi infiintata si de o singura persoana juridica sau fizica. In societatile cu raspundere limitata numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50 persoane. Capitalul statutar subscris al societatilor este divizat in cote subscrise ale asociatilor. Drept documente ce confirma drepturile asociatilor asupra cotelor subscrise sunt: adeverinta cotei de participatie. Societatea cu raspundere limitat sint persoane juridice si poart raspundere pentru obligatiile asumate cu intreg patrimoniul lor. Actionarii, precum si asociatii societatii cu raspundere limitata poarta raspundere pentru obligatiile intreprinderii numai n limitele valorii actiunii (cotelor) care le apartin. Societatea cu raspundere limitata poate fi definita ca o societate consituita pe baza deplinei increderi, de doua sau mai multe persoane, care pun in comun anumite bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in vederea impartirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aporturilor lor. Istoria fondarii societtii. Intreprinderea SC Tomauto-Plus SRL a fost fondata n anul 2007 , Dispozitii generale , art. 1: Societatea este nfiintata prin reorganizarea intreprinderii de stat TomautoPlus . 1.1. Structura organizatorica a societatii

n SC Tomauto-Plus SRL Activeaza o echipa formata din persoane, structura organizatorica fiind prezentata n fig.A

Figura A

Director

Contabil

Secretara

Vinzator

Conducerea este efectuata de catre proprietarul ntreprinderii Toma Victor . Directorul la momentul actual are o experienta bogata de lucru n domeniul antreprenoriatului si trece orice obstacol pentru a-si realiza scopul propus. Directorul a angajat personalul cu a mare precautie , a ncheia contracte cu personalul, furnizorii, clientii sai. Evidenta contabil este dusa de catre contabilul sef, studii economice superioare, care conlucreaza cu vinzatorul ce raspunde de evidenta privind elementele existente la intreprinere, precum si starea lor patrimoniala. Mai este angajata o secretar ce raspunde la apelurile clientilor si indeplineste cerintele conducatorului la cererea acestuia 1.2. Sfera de producere a societatii Conform statutului societatii titlul VI. Scopul infiintarii i genurile de activitate, art. nr. 23: Societatea va practica urmatoarele genuri de activate: Prestarea serviciilor profesioniste de proiectare, montare, amenajare si intreinere pe teritoriul Republicii Moldova ;

Reparatia si deservirea tehnicii auto; Activitatea comerciala i intermediara pe teritoriul Republicii Moldova ; Infaptuirea operatiilor de import; Comercializarea pieselor de schimb auto; Comercializarea productiei de standart european; Activitate economica externa. Societatea are dreptul, in afara de activitatile enumerate n art. 23, la efectuarea altor genuri de activitate, neinterzise de legislatia Republicii Moldova, dar care contribuie la sporirea volumului lor si la folosirea eficienta a propriettii societtii.Societatea va desfasura genurile de activitate, care necesita autorizate prin licente, numai dupa obtinerea licentelor in cauza. La prestarea serviciilor scopul principal al SC Tomauto-Plus SRL este satisfactia consumatorilor, oferindu-le cea mai buna solutie, reiesind din posibilittile si necesitatile lor. Misiunea acestora fiind: #companie ce creeaza valori durabile pentru consumatorii sai, pentru personalul sau si pentru societate prin utilizarea eficienta a cunostintelor si experientei la proiectarea, instalarea si deservirea sistemelor frigorifice si aer conditionat; #companie ce apreciaza consumatorul pentru businessul valoros, nu pentru valoarea businessului; #companie ce dedica aceleasi resurse si entuziasm pentru a mentine relatii cu clientii existenti ca si pentru atragerea clientilor noi; #companie cu o atitudine egala fata de toti clientii, nu doar de unii selectati; #companie ce trateaza clientii ca pe un viitor, nu ca numar ordinal; #companie ce creste prin succes si recunostinta clientilor, nu prin achizitii. Ei lucreaza pentru si cu clientii lor, asigurind calitatea deservirii si nivelul de competenta, ce ar garanta satisfactia deplina si continua a clientilor si stabilirea unui parteneriat avantajos.

Documentarea operatiunilor economice 2.1. Clasificarea documentelor Documentarea, ca procedeu al metodei contabile este actiunea de culegere si consemnare in documente a datelor privitoare la operatiile economice dintr-o intreprindere. Documentele sunt acte scrise in care se consemneaza cifric si letric, in etalon natural, banesc sau de munca, de regula in momentul si la locul infaptuirii lor, operatiile economic-financiare precum si evenimentele determinate de necesitati organizatorice si administrative, cu scopul de a servi ca dovada a infaptuirii acestor operatii si ca baza a inregistrarii lor in contabilitate. Principalul lucru care caracterizeaz orice document primar este componena si amplasarea elementelor. Anume aceasta determina documentul propriu-zis si permit identificarea lui. Documentul se caracterizeaza nu numai prin totalitatea elementelor, ci si prin fiecare din acestea separat, adica caracteristica fiecarui element distinct este n acelasi timp si caracteristica documentului primar, in care acesta se contine. In functie de natura operatiunii economice si destinatia documentelor, elementele acestora pot sa difere, ins unele elemente sunt obligatorii. Elementele obligatorii ale documentelor primare sunt: ^ denumirea documentului, ^ codul formularului, ^ data intocmirii, ^ denumirea agentului economic care a intocmit documentul si locul intocmirii, ^ continutul operatiunii economice, ^ expresia valorica si cantitativa a operatiunii economice, ^ indicarea partilor care au contribuit la efectuarea operatiunii economice, ^ functia si numele persoanelor responsabile de efectuarea si intocmirea corecta a operatiunii economice, ^ semnaturile persoanelor responsabile de efectuarea operatiunii economice .

Denumirea documentului (de exemplu: dispozitia de incasare, factura fiscala) ii atribuie acestuia o forta probanta si indica caracterul operatiunilor economice reflectate; Prin codul formularului se intelege un sistem de simboluri si reguli acceptate pentru sistematizarea, transmiterea, prelucrarea si pastrarea informatiei. Codurile pot fi exprimate atit prin cifre cit si prin litere. Codurile indicate n clasificatorul formularelortip interdepartamentale de documentatie contabila primara sunt elaborate de Departamentul Statistica si Sociologie; Data intocmirii documentului are o insemnatate de control si informationala, intrucit operatiunile numeroase care sunt omogene dupa continut si sens se repeta. Pentru prevenirea utilizarii repetate a documentelor acestea trebuie delimitate in timp; Denumirea agentului economic si locul intocmirii documentului au o importanta informationala pentru documentele contabile expediate (transmise) altui agent economic. Acest element asigura justificarea documentelor interne. De exemplu, la livrarea produselor finite de la depozitul intreprinderii agentului economic A, elementul specificat permite reflectarea in contabilitate a creantelor pe termen scurt aparute la agentul mentionat; Continutul operatiunii economice permite a determina corect conturile contabile n care trebuie sa fie reflectate datele corespunzatoare; Expresia valorica si cantitativa a operatiunii economice se reflecta conform principiului de inregistrare a datelor exprimate in indici i indicatori care diferentiaz acest fapt si obtinute prin intermediul urmaririi (controlului); Elementele partilor permit a reflecta denumirea agentului economic, codul fiscal, adresa etc; Functia si numele persoanelor responsabile de executarea operatiunii economice respective reprezinta informatia privind persoanele fizice care au contribuit la efectuarea operatiunii, determina raspunderea materiala, certifica autorizatia la dreptul efectuarii operatiunii economice; Identificarea persoanelor care au efectuat operatiunea economica este asigurati prin semnatura lor proprie n document. Aceasta stabileste responsabilitatea personala pentru veridicitatea informatiei indicate n document, justifica efectuarea operatiunii. Atle elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiei in documente sunt eementele care difera de la o categorie la atla si asigura detalierea operatiior consemnate, avind un rol completativ. In cazul lipsei unui din elementele enumerate documentul se considera nevalabil.

Amplasarea variata a elementelor determina forma documentelor contabile, care pot fi computerizate (intocmirea documentului primar la computer), iar pentru aceata trebuie sa fie respectate forma si continutul documentelor primare-tip. Orientarea documentelor primare spre prelucrarea automata inseamna ca acestea trebuie sa fie purtatorii, pe de o parte, a informatiei contabile si de control, iar pe de alta parte, a informatiei electronice. Primul factor caracterizeaza aspectul de gestiune a utilizarii documentelor primare, atunci cind conform datelor acestora se efectueaza contabilitatea si controlul, iar al doilea factor aspectul tehnologic, cind informatia initiala a documentelor serveste drept obiect al preluarii automate. In conditiile automatizarii inelegerea esentei documentului necesita constientizarea provenientei si formarii acestora. Pentru descifrare informatiei incluse n documentul electronic sunt necesare programe tehnice si aplicative si cunoasterea sistemului de codificare. De exemplu, n card este instalat un document electronic. Omul nu poate sa-l vada, insa masinile pot citi informatia continuta n acesta. Documentul scos la computer reflecta inregistrarile efectuate cu ajutorul mijloacelor tehnice moderne. Procedeele de documentare pot fi subdivizate in urmatoarele categorii: * introducerea directa a datelor; * introducerea conditionata a datelor; * introducerea n baza indiciilor individuale; * introducerea n baza documentelor codificate in prealabil. Inregistrarea pe purtatori tehnici se efectueaza prin raportarea pe acestea a datelor contabile. Ea poate fi efectuata pe dischete sau discuri (sau alti purtatori de informatii flash memory). In cazul introducerii directe informatia este sesizata nemijlocit de computer. Introducerea conditionata a datelor inseamna ca unele forme de documentare electronica prevad indeplinirea unor conditii determinate pina la prelucrarea prealabila a datelor. Cea mai raspindita este introducerea identificatorului pe care sistemul automatizat poate sa-l identifice. Introducerea conditionata se efectueaza in baza codurilor si identificatoarelor. Introducerea in baza indiciilor individuale. Mijloacele tehnice (echipamente electronice) pot sa identifice trei indicii individuale: amprenta vocii, amprentele degetelor si semnturile. Identificarea este necesara pentru a obtine acces la date.

Introducerea prealabila a datelor codificate. Documentul se ntocmeste cu ajutorul datelor codificate n prealabil. Documentele se intocmesc intr-un exemplar sau mai multe exemplare. Intr-un exemplar se intocmesc astfel de documente importante cum sunt dispozitiile de casa [anexe]. In citeva exemplare se emit documentele prin care se confirma livrarea marfurilor si materialelor (de exemplu facturile fiscale [anexe]). Fiecare exemplar contine semnaturi similare, are functii de destinatie de sine statatoare si se considera drept original atit pentru furnizor cit si pentru cumparator.

Greselile facute cu ocazia intocmirii documentelor pot fi corectate numai cu respectarea anumitor reguli: 1) in documente un se admit stersaturi, razuituri, etc. 2) corectarea documentelor trebuie sa se faca in asa fel incit sa se poata recunoaste cu usurinta ca ea a intervenit cu ocazia intocmirii documentului, un mai tirziu, iar cei care au intocmit documentul au cunostinta de corectarea respectiva. 3) rectificarea greselilor n documente se face prin taierea textului sau a sumei gresite cu o linie, in asa fel, incit sa se poata citi ceeea ce a fost gresit, apoi se scrie textul sau suma corecta, facindu-se mentiune pe documentul rectificat asupra acestui fapt, care se confirma prin semnaturile acelorasi persoane care au semnat initial documentul. 4) in documentele de casa si de banca un se admit corectari.Daca s-au facut greseli n aceste documente, ele se anuleaza prin taierea cu o linie pe diagonala pe care se scrie cuvintul ,,ANULAT, pastrindu-se n continuare n exemplarele sale respective, fara a se detasa si se intocmesc apoi documentele corecte. Erorile descoperite n documente cu ocazia verificarii lor ulterioare, de catre serviciul de contabilitate, se aduc la cunostinta celor care le-au intocmit, precum i a partilor interesate cu privire la operatia consemnata n documentul respectiv.

Clasificarea documentelor

Documente interne 1.Dupa locul de intocmire Documente externe

Documente monetare 2.Dupa continut Documente materiale Documente de decontare

Documente de dispozitie 3.Dupa destinatie Documente executorii Documente justificative de dispozitie Documente de perfectare contabila

4.Dupa volum

Documente unice Documente cumulative

Documente intocmite manual 5.Dupa modul de intocmire Documente intocmite automatizat

Documente ordinare 6.Dupa modul de utilizare Documente cu regim special

Ca o consecinta a varietatii documentelor si diversitatii operatiilor economice, consemnate in ele, apare necesitatea clasificarii lor. Clasificarea documentelor este un fapt de care trebuie sa se tina reama n mod obiectiv. Cunoasterea acestei clasificari ne permite sa folosim documentul adecvat fiecarei operatiuni patrimoniale. Clasificarea documentelor se face dupa mai multe criterii: I)dupa locul de intocmire: *documente interne- documente ce se intocmesc in cadrul intreprinderii, pentru operatiile economice referitoare la activitatea acesteia. Spre exemplu foaia de parcurs (anexa ) care justifica toate cheltuielile cu deplasarile si combustibilul pe firma ; fisa personala (anexa ) in care se inregistreaza veniturile sub forma de salariu si alte plati effectuate in folosul angajatului,precum si impozitul pe venit retinut din aceste plati. *documente externe- documente ce se intocmesc de catre alte intreprinderi/institutii care sunt adresate intreprinderii.. Ca exemplu avem factura de expeditie (anexa ) primita de la SC Sarl Deveo pentru telemarketing .Acest document poate fi confirmat de o delegatie (in lipsa stampilei)(anexa ) care imputerniceste persoana delegat de a primi materiale. II)dupa continut: *documente monetare-se utilizeaza pentruu intocmirea operatiunilor cu mijloace banesti. Spre exeplu dispozitia de incasare (anexa ) care confirma intrarea n casierie a sumei de bani primite. *documente materiale-cele prin care se intocmesc operatiunile privind miscarea activelor materiale pe termen lung, stocuri de marfuri si material. Ca de exemplu factura fiscala (anexa )primita pentru procurarea materialelor . *documente de decontare-se utilizeaza pentru intocmirea operatiunilor de decontare dintre intreprinderi si alte persoane.De exemplu ordinul de plata (anexa ) in baza caruia banca elibereaza o suma de bani pentru achitarea materialelor procurate.

III)dupa destinatie: *documente de dispozitie- prin care se transmite ordinul de a executa o anumita operatie economica. Drept exemplu decontul de avans (anexa ) in baza caruia se

eliberaza mijloace banesti pentru serviciile de terminal sau dispozitia de plata (anexa ) care la fel confirma iesirea numerarului din casierie ; *documente executorii- confirma executarea operatiunilor economice(gestionarul a primit bunuri materiale si marfuri,mijloace banesti in numerar) *documentele justificative-de dispozitie-imbina functiile documentelor de dispozitie cu cele ale documentelor executorii. Dispozitia de plata contine dispozitia de eliberare a banilor si confirma primirea banilor (executarea operaiunii). n primul caz dispozitia de casa joaca rolul de document de dispozitie, in al doilea caz de document justificativ, intrucit prin acesta se justifica casierul. *documente de perfectare contabila- se intocmesc exclusiv in scopuri metodologice in baza documentelor de primele trei tipuri. Un atare document poate fi calcularea uzurii mijloacelor fixe. Aceasta marime reprezinta o operatiune care necesita inregistrarea in contabilitate, insa aceasta nu se fixeaza nici in documentul de dispozitie, nici in documentul executiv. IV)dupa volum: *documente unice- servesc pentru intocmirea si reflectarea unei operatiuni economice. Aceste documente se intocmesc in momentul efectuarii operatiunii . *documente cumulative- se utilizeaza pentru intocmirea citorva operatiuni omogene, pe masura efectuarii acestora in cursul unei perioade determinate (de exemplu n cursul saptaminii, decadei, lunii). Documentele cumulative cuprind fisa-limita pentru ridicarea materialelor un document care reflecta eliberarea multipla a materialelor de la depozit n sectie, fisa de ridicare a materialelor etc.

V)dupa modul de intocmire: *documente intocmite manual; *documente intocmite automatizat; VI)dupa modul de utilizare: *documente ordinare-se executa in tipografie si se vind fara inregistrare.Aceasta se refera la majoritatea doc primare;

*documente cu regim special-se tiparesc pe hirtie speciala in mod centralizat,au serie si numar si se supun unei intregistrari speciale in cazul vinzarii si cumpararii.Ele sunt prevazute pentru intocmirea operatiunilor privind iesirea bunurilor,calcularea TVA (ex: factura fiscala). In functie de continutul si destinatia documentelor, rolul acestora se manifesta pe multiple planuri. Astfel, documentele indeplinesc urmatoarele functii: a) Functia de consemnare letrica si cifrica, cantitativ si valorica a operatiilor economice efectuate in cadrul institutiei publice; b) Functia de acte justificative care stau la baza inregisrarii n contabilitate curenta a operatiilor economice consemnate n ele; c) Exercitarea controlului economic si financiar pentru apararea integrittii patrimoniului. Cu ajutorul documentelor se poate urmari activitatea economica si financiara a institutiei publice in cele mai mici detali. Ele servesc la verificarea activitatilor desfasurate, prin aceasta contribuie la infaptuirea autonomiei economicofinanciare a institutiei publice. Caracterul lor de acte justificative confera documentelor o functie juridica, deoarece cu ajutorul lor se stabilesc drepturile si obligatiile banesti ale intreprinderilor in cazul unor litigii, expertize, lipsuri, fraude. Sunt folosite ca mijloace de prob n justitie, pentru stabilirea adevarului si servesc ca baza in cercetarea organelor judiciare. Si in sfirsit prelucrarea datelor care reprezinta transformarea informatiei primare prin operatiuni logice in scopul obtinerii indicatorilor centralizatori si generalizatori despre obiectele contabile. Procesul de prelucrare a documentelor in contabilitate cuprinde 4 etape: 1) Taxarea (sau evaluarea) prevede transformarea etaloanelor naturale ai de munca intr-un etalon banesc generalizator. De regula, aceasta procedura se efectueaza in documentul primar propriu-zis prin inmultirea cantitatii bunurilor materiale (kg, m, t) cu pretul unitatii. Daca documentul contine etalonul de munca exprimat in unitatea de timp (zile, ore), marimea acestuia se inmulteste cu retributia tarifara a unittii de timp. 2) Gruparea-in acest caz documentele se selecteaza dup criteriul omogen al operatiunii economice. Caracterul gruparii este conditionat de scopul obtinerii informatiei in baza documentelor primare. Astfel, documentele de intrare a materialelor pot fi grupate pe depozite, tipuri de materiale, surse de intrare etc., iar

cele de iesire pe denumiri si direcii de utilizare. Scopul gruparii consta in pregatirea datelor centralizatoare privind miscarea bunurilor si datoriilor pe parcursul perioadei de gestiune, accelerind astfel tinerea contabilittii primare. 3)Simbolizarea (cotarea) -reprezinta indicarea n documentul primar a conturilor corespunzatoare care rezulta din coninutul operaiunii economice concrete. Aceasta etapa necesita un nivel profesional mai inalt, cunoasterea metodologiei de reflectare a operatiunilor economice in conturi. De regula, acest lucru il efectueaz contabilul care activeaz pe un sector concret al procesului contabil (evidenta materialelor, salariilor, consumurilor de productie etc.). Pentru inregistrarea contabila in document este prevazut o rubrica separata cu denumirea Codul contului corespondent sau codul consumurilor. 4) Inregistrarea documentelor in sistemul contabil -prevede reflectarea operatiunilor economice in registrele contabile. Inregistrarile se efectueaza in baza simbolizarii, adica a indicarii conturilor corespondente si se numesc reflectarea operatiunilor. Operatiunile economice se acumuleaza in registrele contabilitatii sintetice (numarul operatiunii, suma), apoi se inregistreaza in registrele contabilitatii analitice . In documentele care confirma operatiunile inscrise deja in registrele contabile se face mentiunea sau se indica pagina registrului in care se inregistreaza valoarea ce rezulta din aceasta operatiune.

2.2.Circulatia documentelor la intreprindere Documentele se afla permanent n miscare. Drumul pe care il parcurg documentele din momentul emiterii sau intrarii in institutia publica si pina la arhivare constituie circuitul documentelor. Miscarea si circulatia acestora reprezinta un obiect important de organizare a contabilitatii si prevede urmatoarele etape: ^ lucrarile executate asupra documentelor primare in procesul intocmirii sau primirii acestora din exterior; ^ circulatia (miscarea) documentelor de la locul de intocmire sau primire pina la locul de prelucrare; ^ circulaia (miscarea) documentelor dupa prelucrare la locul pastrarii permanente a acestora arhiva.

Fiecare etapa a circulatie documentelor are particularitatile sale care trebuie luate in considerare la elaborarea acesteia. De exemplu, la prelucrarea rapoartelor privind circulatia marfurilor o mare insemnatate au intrarea oportuna a acestora de la gestionari, numarul persoanelor care participa la prelucrare i modul de prelucrare. Retinerea documentelor de catre gestionari atenueaza controlul economico-operativ, incalca ritmicitatea activitatii aparatului contabil al intreprinderii. Pentru predarea rapoartelor la contabilitate trebuie sa fie stabilite termenele fixe care depind de distanta la care se afla intreprinderile, volumul informatiei continute in fiecare raport, existena mijloacelor tehnice de transmitere a informatiei. Termenul necesar pentru prelucrare se determina in functie de volumul ultimei care se stabileste de contabilul-sef. Termenele de prelucrare a documentelor trebuie sa asigure oportunitatea primirii datelor generalizate pentru controlul economicooperativ, contabilitatea sintetica si analitica si prezentarea rapoartelor n termen. Informatia primara n procesul primirii si prelucrarii acesteia, precum si dupa prelucrarea si generalizarea in registrele contabile trebuie sa se prezinte riguros. Documentele se pastreaza in mape (dosare) sau se snuruiesc. Pentru fiecare document primar trebuie sa se determine modul de evidenta a primirii-predarii i a pastrarii acestuia. Pe parcursul anului si pina la predarea raportului financiar anual documentele se pastreaza in arhiva curenta a contabilitatii, intrucit pot sa apara necesitati de a preciza unele date, iar la finele anului de a verifica veridicitatea operatiunilor economice. Dupa expirarea anului toate documentele primare (precum si registrele contabile) se predau in arhiva generala a intreprinderii.

In conformitate cu regulile stabilite (legislatia) intreprinderea trebuie sa asigure pastrarea documentelor contabile primare, registrelor contabile si rapoartelor financiare conform termenelor stabilite, insa nu mai putin de cinci ani. La finele perioadei de gestiune documentele pastrate in cadrul compartimentelor se predau la arhiva unittii. In cadrul arhivei documentele se pastreaza grupate pe domenii si in cadrul acestora, cronologic. Termenele de pastrare a documentelor se stabilesc prin acte normative si difera in functie da natura si importanta documentului. In conditiile dezvoltarii sistemelor de prelucrare electronica a datelor apar tot mai multe probleme legate de arhivarea purtatorilor de informatii, respectiv a informatiilor regasite pe suporturi magnetice ca CD, dischete. In conditiile utilizarii computerelor exista unele particularitai in organizarea circulatie documentelor. Acestea sunt conditionate de utilizarea programelor informatice care asigura introducerea, pastrarea, cautarea si verificarea versiunii electronice. Aceste

este un nou nivel de organizare a circulatiei documentelor. In arhiva electronica documentele primare, analogice cu cele ordinare, se plaseaza in mape (sectiuni). In scopul gasirii rapide a documentului necesar exista un sistem special de cautare, punctele de control ale caruia sunt data documentului, denumirea intreprinderii, cuvintele cheie si alti parametri. Sistemul circulatiei documentelor sub forma electronica permite a reglementa formatul masivului informatiei contabile, a crea baza pentru excluderea pierderilor documentelor, sporeste controlul asupra indeplinirii dispozitiilor privind pregatirea si prelucrarea documentelor, pastrarea acestora. La fiecare etapa a circulatiei documentelor se asigura un control necesar prealabil, curent si ulterior. Raspunderea pentru asigurarea pastrarii documentelor in arhive o poarta conducatorul unitatii economice. De faptul cit de rational acestea vor fi intocmite, transmise si prelucrate in contabilitate depinde durata obtinerii infomatiei contabile utilizate pentru control. Circulatia documentelor trebuie sa se faca intr-o anumita ordine dinainte stabilita, nefiind permisa retinerea documentelor in mod nejustificat de catre un compartiment sau altul. Necesitatea circulatiei documentelor este determinata de faptul ca date din acelasi document sunt necesare mai multor compartimente si persoane din institutia publica si nu se poate asigura cate un exemplar pentru fiecare utilizator. Inainte de a le inregistra n contabilitate, documentele economice trebuie sa fie supuse unei verificari minutioase, care are ca scop sa descopere eventualele erori, actiunile ilegale sau incorecte.

Deci, urmeaza verificarea documentelor sub trei aspecte: 1) verificarea sub aspectul formei consta in controlul intocmirii documentelor pe formulare corespunzatoare naturii operatiei economice, completarea tuturor rubricilor, existenta tuturor semnaturilor persoanelor imputernicite sa vizeze, daca nu au avut loc stersturi sau corectari fara a fi certificate; 2) verificarea aritmetica ( cifrica ) consta in controlul preluarii corecte in documente a datelor cifrice si daca s-au efectuat corect calculele aritmetice; 3) verificarea de fond consta in controlul realitatii, necesitatii, oportunitatii, legalittii si economicitatii operatilor consemnate in documentul respectiv; Verificarea realitatii operatiei are ca scop sa descopere daca operatia economica s-a efectuat la data, locul si conditiile prevazute in document, spre exemplu: se verifica suma platita pentru procurarea unor marfuri cu cantitatea de marfuri receptionata.

Dupa completare si verificare, documentele sunt supuse operatiei de prelucrare. Aceasta consta n gruparea documentelor pe operatii, exprimarea valorica a marimii operatiei economico-financiare inregistrata in document, cumularea unor documente primare si obtinerea celor centralizatoare. In compartimentul financiar-contabil, documentele se conteaza, adica se nscrie pe document formula contabila. In baza documentelor contate se completeaza registrele contabile. Circulatia documentelor se organizeaza nemijlocit de aparatul contabil si prevede anumita reguli si modalitati de intocmire si utilizare in activitatea contabila a documentelor contabile. La fiecare intreprindere aceasta presupune un termen scurt intre efectuarea operatiunii economice si obtinerea datelor generalizate necesare organelor de conducere a intreprinderii, utilizarea celor mai perfecte metode si mijloace de culegere si avansare a informatiei la locul de prelucrare a acesteia, sporirea productivitatii muncii salariatilor din contabilitate. Orarul termenelor de completare, verificare si prelucrare a documentelor, inregistrarea si gruparea datelor contabile, parcurgerea altor etape ale procesului contabil se numeste graficul circulatiei documentelor. El se intocmeste de contabilul-sef, tinind cont de particularitatile intreprinderii in baza studierii proceselor de gestiune si de productie si se aproba prin ordinul conducatorului intreprinderii. In grafic se indica denumirea si numarul fiecarui document, destinatia, modul de intocmire a acestuia, cine semneaza, cind (termenele), serviciul (sectia), unde documentul se transmite, cine il primeste, il verifica si il prelucreaza. Graficul trebuie adus la cunostinta executorilor care intocmesc documentele.

Inventarierea si rolul acvesteia in contabilitate 3.1.Modul de efectuare a inventarierei Contabilitatea, ca principal instrument al conducerii, trebuie sa asigure informatii reale asupra activitatii unitatii patrimoniale, in vederea adoptarii de decizii fundamentate din punct de vedere stiintific. Pentru realizarea acestui obiectiv, o conditie fundamentala o reprezinta concordanta deplina care trebuie sa existe intre datele inregistrate in conturi si realitatea faptica existenta in unitate. Mijlocul principal prin care se constata situatia reala a patrimoniului si compararea datelor obtinute pe aceasta cale cu datele contabilitatii, il reprezinta inventarierea. Inventarierea reprezinta un procedeu al metodei contabilitatii de verificare faptica a existentei si starii mijloacelor economice, a creantelor si datoriilor intreprinderii. Prin inventariere se realizeaza un control asupra integritatii elementelor patrimoniale. Potrivind Regulamentului privind inventarierea nr.27 din 28.04.04, inventarierea reprezinta un ansamblu de operatiuni prin care se constata existent tuturor elementelor de active si de pasiv, cantitativ-valoric, dupa caz, in patrimonial sau gestiunea intreprinderii la data la care aceasta se efectuiaza. Inventarierea se afla intr-o strinsa legetura cu celelalte procedee ale metodei contabilitatii. Astfel, toate operatiunile economice se consemneaza in documente corespunzatoare, datele din document se inregistreaza in conturi, exactitatea inregistrarilor din conturi se verifica cu ajutorul balantei de verificare, informatiile din conturi se confrunta cu realitatea si se pun de accord cu aceasta prin intermediul inventarierei, pe baza tuturor acestor lucrari se intocmeste bilantul contabil, raport financiar de sinteza si informare a utilizatorilor. Scopul inventarierei ar fi: determinarea reala a patrimoniului; asigurarea integritatii patrimoniului; repartizarea in timp a cheltuielilor si a veniturilor; constatarea cresterilor sau deprecierilor valorilor contabile ale elementelor patrimoniale prin stabilirea valorii acuale si a valorii de utilitate; stabilirea si evaluarea elementelor patrimoniale care sunt aduse ca aport in natura la capitalul social.

Inventarierea, in calitate de procedeu al metodei contabilitatii are la baza mai multe sarcini, cu ar fi: -constatarea existentei efective a activelor nemateriale, bunurilor materiale si mijloacelor bnesti; -controlul asupra integrittii bunurilor materiale si mijloacelor bnesti prin compararea existentei faptice cu datele scriptice din contabilitate; -stabilirea bunurilor materiale cu termen de pastrare expirat care si-au pierdut partial calitatea initial; -depistarea bunurilor materiale neutilizate in scopul vinzarii ulterioare a acestora, verificarea respectarii regulilor si conditiilor de pastrare a bunurilor materiale si mijloacelor banesti, precum si a regulilor de intretinere si exploatare a masinilor, utilajelor si altor mijloace fixe; -verificarea realittii evaluarii bunurilor materiale reflectate in bilant, mijloacelor banesti in casierie, conturile bancare; -constatarea creantelor si datoriilor efective. Inventariere se efectuiaza in mod obligatoriu in termenele stabilite, in cazul schimbarii gestionaruluiin timpul perioadei de gestiune si la sfirsitul perioadei de gestiune pentru a verifica situatia reala existent si pentru a evalua stocurile. n afar de aceasta inventarierea se efectueaz: - in caz de furt, delapidare, jafuri sau abuz, precum si in caz de deteriorare a bunurilor imediat dupa depistarea acestor cazuri; - in urma incendiului sau calamitatilor naturale imediat dupa stingerea incendiului sau dupa incetarea calamitatilor naturale; - in cazul reevaluarii activelor material; - in cazul reorganizarii, divizarii sau lichidarii intreprinderii; - la solicitarea organelor de control.

Inventarierea ca procedeu al contabilitatii poate fi clasificat dupa urmatoarele criterii:

a) dupa gradul de cuprindere a elementelor patrimoniale: * Inventarierile partiale- care presupun cuprinderea in actiunea de inventariere numai a unei parti din patrimoniu, sau numai unele elemente patrimoniale (material, marfuri), sau numai unele gestiuni din unitatea respective , efectuate in baza ordinului de organizare de inventariere (anexa ) ; * Inventarierile generale-care presupun cuprinderea in actiune de inventariere a tuturor elementelor patrimoniale aflate in patrimonial intreprinderii;

b) dupa momentul in care se efectuiaza inventarierea: * Inventarierile anuale- care se realizeaza la sfirsitul perioadei de gestiune inainte de intocmirea rapoartelor financiare si are rolul de a determina elementele patrimoniale care exista in mod concret; * Inventarierile periodice care se efectuiaza la anumite perioade de timp: luna, trimestru, semestru, conform unei planificari proprii, intocmita intreprindere; * Inventarierile ocazionale- care se efectuiaza in cazuri special, cum ar fi: predariprimiri de gestiune, fuziunea unor intreprinderi,cazuri exceptionale(calamitati, furturi,etc.); * Inventarierile inopinate- care presupune existent unui secret privind declansarea unei inventarieri.Gestionarul nu este informat de aceasta actiune, dar participa la inventariere;

c) dupa modul de efectuare, se deosebeste: * Inventarierile planificate- care se efectuiaza conform graficului intocmit in prealabil, sunt stabilite si prevazute de conducator si politica de contabilitate a intreprinderii; * Inventarierile neplanificate- care se efectuiaza dupa caz, la dispozitia sau solicitarea administratorukui, proprietarului, organelor de control si juridice in cazul calamitatilor natural,la reevaluarea bunurilor, la depistarea unor operatiuni econ dubioase etc.;

* Inventarierile de lichidare- care sunt legate de inchiderea intreprinderii si au o mare insemnatate in legatura cu faptul ca intreprinderea lichidata are, de regula, datorii care trebuie achitate.

Modul de efectuare a inventarierei are loc in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.113.XVI din 27.04.07 si a Regulamentului privind inventarierea nr.27 din 28.04.04. Inventarierea este o lucrare complexa, care presupune parcurgerea mai multor etape, si anume: I-a.Pregatirea inventarierei. Este o etapa premegatoare inventarierei propriu-zise, etapa de care depinde eficienta tuturor lucrarilor ulterioare. Ea prevede crearea condiiilor necesare pentru buna desfurare a acestea. n acest scop, se iau msuri de natur organizatoric i contabil ce prevede: 1) determinarea cu precizie a obiectului i sferei de cuprindere a inventarierii, natura bunurilor (mrfuri, materiale, bani, datorii etc.); 2) emiterea de ctre persoanele responsabile a dispoziiei privind efectuarea inventarierii, prin care se precizeaz componena comisiei, preedintele comisiei, gestiunea supus inventarierii, data de ncepere i sfritul inventarierii; 3) crearea condiiilor de lucru pentru comisia de inventariere; 4) luarea de ctre comisie a msurilor organizatorice necesare. n componena comisiei de inventariere este necesar s fie incluse persoane calificate care cunosc bunurile supuse inventarierii, metodele de evaluare i contabilitate a acestora,intarite prin ordinul conducatorului. Se interzice a numi de dou ori la rnd n calitate de preedinte al comisiei al uneia i aceleiai persoane la acelai gestionar, iar membrii comisiei trebuie sa fie reprezentanti din diferite subdiviziuni ale unitatilor comerciale. In componenta comisiei trebuie sa fie nu mai putin de trei personae. Inventarierea activelor nemateriale si materiale, marfurilor si materialelor, mijloacelor banesti se efectueaza nemijlocit de catre comisie pe teren, in locurile de pastrare si fabricare, pe fiecare gestionar separat.

Inainte de a proceda la verificarea existentei efective a valorilor comisia este obligata: *sa asigure participarea la efectuarea inventarierii a tuturor membrilor comisiei, *sa sigileze incaperile accesorii, subsolurile si alte locuri de pastrare a bunurilor care au intrari si iesiri separate, *sa constate valoarea factica a mijloacelor banesti in casierie si sa solicite intocmirea ultimului raport privind casa, *sa stabileasca incasarile zilei curente conform indicatorilor aparatului de casa, sa predea suma incasata n casieria centrala a intreprinderii de comert, *s verifice starea de functionare a tuturor aparatelor de masurare a greutatii si respectarea termenelor de marcare stabilite, *sa primeasca ultimul (la data inventarierii) registrul de evident a documentelor de incasare si plata sau rapoartele de gestiune privind marfurile si mijloacele banesti, *sa vizeze toate documentele de incasare si plata anexata la registrele sau rapoarte de gestiune privind miscarea marfurilor si ambalajului cu mentionarea pina la inventariere (data), acestea servind apoi drept temei contabil pentru determinarea valorii stocurilor al inceputul inventarierii conform datelor contabile. Masurile contabile cuprind: ~ reflectarea in conturile contabile si n evidenta analitica a tuturor operatiunilor economice efectuate pina la inventariere; ~verificarea corectitudinii si exactitatii reflectarii in conturi a operatiunilor economice prin compararea datelor contabile cu datele evidenei operative; ~intocmirea balantei de verificare pentru marfuri, materiale si alte bunuri in scopul stabilirii cantitatii si valorii care figureaza conform datelor contabile la data inventarierii. II-a..Efectuarea propriu-zisa a inventarierii. Aceasta prevede executarea anumitor lucrari care includ numararea, recalcularea si inregistrarea in listele de inventariere. Existenta bunurilor se constat in acest caz prin cintarire, masurare sau numarare sau efectuarea calculelor tehnice. Nu se admite trecerea haotica de la verificarea unui tip de marfuri la altul. La finele zilei de lucru a datelor efective din borderouri se confrunta si totalurile determinate se introduc in listele de inventar.

Existenta bunurilor aflate in custodie sau arendate nu poate fi stabilita prin recalcularea fizica, de aceea drept temei servesc datele existente n contabilitate. Datele efective stabilite cu ocazia inventarierii se reflecta in lista de inventariere, ce reprezinta un document contabil primar care reflecta existenta bunurilor constatate n procesul inventarierii . Listele se intocmesc separat pe locuri de pastrare, gestionari, pe categorii de bunuri cu termen expirat, degradate. Listele de inventar separate se intocmesc de asemenea pentru bunurile aflate in custodie sau arendate. Aceste liste pot fi completate (intocmite) atit cu mijloace tehnice, cit si manual. Pe fiecare pagina a listei de inventariere se indic numarul de ordine si denumirea bunurilor, cantitatea totala a acestora, indiferent de unitatea masurata. Listele de inventariere se semneaza de catre membrii comisiei si gestionari, iar pe ultima fila gestionarul face mentiunea care confirma ca bunurile au fost verificate n prezenta sa, ca fata de comisie nu are nici o obiectie si bunurile cuprinse in liste se afla n custodie. III-a.Stabilirea si inregistrarea in contabilitate a rezultatelor constatate la inventariere. Propunerile formulate de catre comisiile de inventariere prin procesul verbal de inventariere, dup ace sunt aprobate, servesc compartimentului de contabiltate pentru punerea de accord a datelor din contabilitatea cu realitatea constatnta si consemnata in listele de inventar. Diferentele constatate cu ocazia inventarierii pot fi sub forma de plusuri sau de minusuri.

3.2. Determinarea rezultatelor inventarierei si contabilitatea acestora Stabilirea rezultatelor la inventariere se realizeaza prin punerea de acord a situatiei scriptice cu situatia faptica si se face avand la baza prevederile legii contabilitatii nr 113- XVI din 27/04/2007. Dupa terminarea operatiunilor de inventeriere se intocmeste un proces verbal care trebuie sa contina : -data si locul intocmirii ; -semnaturile persoanelor care au facut parte din comisia de inventariere ;

-gestiunea inventariata ; -plusurile si minusurile constatate ; -cauzele care au dus la apritia lor ; -propuneri p/t scoaterea din uz a obiectelor de inventar sau casare unor stocuri. Dupa inventariere listele de inventariere semnate de presedinte si membrii comisiei se transmit in contabilitate astfel : I-ul exemplar cu borderoul de control si alte documente- contabilului-sef, al II-ea exemplar- gestionarului contra recipisa pe I-ul exemplar. Rezultatele definitive ale inventarierei le constata contabilitatea intreprinderii, confruntind soldurile efective ale marfurilor si materialelor, mijloacelor banesti indicate in liste cu soldurile conform datelor contabilitatii la momentul efectuarii inventarierii. Aici sunt posibile 3 situatii : 1) existenta efectiva = datele inregistrate in contabilitate ; 2) existenta efectiva > datele inregistrate in contabilitate ; 3)existenta efectiva < datele inregistrate in contabilitate. Pentru determinarea rezultatului definitiv al inventarierii se intocmeste balanta de verificare. In ea se reflecta discordantele dintre datele contabilitatii si existenta faptica inscrisa in listele de inventar. Discordantele se evidentiaza dupa cantitate si valoarea separat pe fiecare sortiment, calitate, pret al materialelor si marfurilor, pe ambalaje. Valoarea plusurilor si lipsurilor bunurilor materiale in balanta de verificare se inregisreaza in conformitate cu evaluarea acestora in contabilitatea curenta. Diferentele dintre existenta efectiva a bunurilor materiala constante cu ocazia inventarierii si datele contabile se reglementeaza n conformitate cu art. 42 din Legea contabilitatii n modul urmator: Plusurile constatate la inventariere se inregistreaza in patrimoniu prin debitarea conturilor de active corespunzatoare si majorarea veniturilor, astfel: # plusuri de active pe termen lung (Debit111,112,121,123,125Credit621); #plusuri de active curente (Debit211,213,215,216,217 Credit612); #plusuri de mijloace banesti si documente banesti stabilite in casa (Debit241,246Credit612);

Lipsurile constatate la inventariere se inregistreaza ca o iesire din patrimoniu a elementelor respective de active, prin creditarea conturilor corespunzatoare, si se trec la cheltuieli, astfel: #lipsuri de mijloace fixe (Debit721,124Credit123); #lipsuri de materiale,OMVSD si marfuri (Debit714Credit211,215,216,217,213); #lipsuri de mijloace banesti si documente banesti depistate in casierie (Debit714Credit241,246). Compensarea reciproca a plusurilor si a lipsurilor ca rezultat al resortarii poate fi admisa numai ca axceptie pentru una si aceeasi perioada supusa verificarii, la una si aceeasi persoana in ce priveste bunurile material cu aceeasi denumire si in cantitati identice La documentele prezentate pentru inregistrarea decontarii lipsurilor de bunuri si deteriorarii supra normei perisabilitatii naturale se anexeaza deciziile organelor judecatoresti care confirma lipsa persoanelor vinovate sau refuzul de percepere a prejudiciului. Rezultatele inventarierii trebuie sa fie examinate si aprobate de conducatorul intreprinderii. Acestea se reflecta in contabilitate si in rapoarte in luna in care a fost terminata inventarierea, iar pentru inventarierea anuala in raportul financiar anual pe perioada de gestiune.

Concluzie

Proiectul de specialitate are scopul de a contribui la pregatirea calificata a specialistilor in domeniu, prin obtinerea deprinderilor respective in aspectul cunostintelor teoretice accumulate in procesul de studii la Universitatea de Stat, precum si insusirea practicii contabilitatii in una din unitatile economice. In urma efectuarii proiectului de initiere in practica la SRL Tomauto-Plus eu am luat cunostinte cu caracteristici de baza ale organizarii activitatii economic-financiare. Astfel am studiat evolutia intreprinderii incepind cu caracteristica generala a intrprinderii , documentarea operatiunilor contabile si finalizind cu inventarierea si rolul acesteia in contabilitate. Mai intii am cules informatii privitor la forma organizatorico-juridica, istoria, structura si sfera de productie a intreprinderii, totodata facind cunostinta si deprinzind atmosfera unui colectiv nou, unui colectiv de lucru. Mai apoi am facu cunostinta cu documentele contabile, rolul si circulatia acestora din momentul intocmirii si pina la predarea lor in arhiva. Si in fine am incercat sa inteleg esenta procesului de inventariere, necesitatea, scopul si sarcinile principale ale acesteia. Sunt foarte multumita de experienta pe care am cules-o pe parcursul practicii de initiere in specialitate. Este un lucru ce necesita multa raspundere si rabdare , dar nu-mi pare rau ca am ales aceasta specialitate!

Bibliografie

1) Bazele teoretice ale contabilitatii, Lilia Grigoroi, Liliana Lazari, Editia a IV-a, februarie 2009. 2) Bazele contabilitatii,Viorel Turcanu, Eudochia Bajerean, 2004.

Anexe

S-ar putea să vă placă și