Sunteți pe pagina 1din 28

MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I ADMINISTRAIEI PUBLICE AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL

Programul Operaional Regional 2007-20 ! A"a priori#ar$ ! % Im&un$#$irea in'ra(#ru)#urii (o)iale Domeniul ma*or +e in#er,enie !-. % Rea&ili#area/ mo+erni0area/ +e0,ol#area 1i e)2iparea in'ra(#ru)#urii e+u)aionale preuni,er(i#are/ uni,er(i#are 1i a in'ra(#ru)#urii pen#ru 'ormare pro'e(ional$ )on#inu$ Apel +e proie)#e pen#ru 'on+urile realo)a#e POR )on'orm De)i0iei 3omi(iei 3 420 !567772 'inale +in 7- 2-20 ! GHIDUL SOLICITANTULUI

Apel 20 .

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

A)e(# g2i+ repre0in#$ un 8n+rumar pen#ru )omple#area )ore)#$ a unei 3ereri +e 'inanare +e )$#re (oli)i#anii +e 'inanare neram&ur(a&il$/ 8n )a+rul Programului Operaional Regional 2007-20 !/ A"a Priori#ar$ ! 9:m&un$#$irea in'ra(#ru)#urii (o)iale;/ +omeniul ma*or +e in#er,enie !-. <Rea&ili#area/ mo+erni0area/ +e0,ol#area 1i e)2iparea in'ra(#ru)#urii e+u)aionale preuni,er(i#are/ uni,er(i#are 1i a in'ra(#ru)#urii pen#ru 'ormare pro'e(ional$ )on#inu$;/ pen#ru 'on+urile realo)a#e pen#ru POR )on'orm De)i0iei 3omi(iei 3 420 !567772 'inale +in 7- 2-20 ! G2i+ul (e a+re(ea0$ )u pre)$+ere po#enialilor &ene'i)iari/ re(pe)#i, uni#$i a+mini(#ra#i,#eri#oriale 4au#ori#$i ale a+mini(#raiei pu&li)e lo)ale5/ 1i par#eneria#elor +in#re uni#$ile a+mini(#ra#i,-#eri#oriale 1i uni#$i +e 8n,$$m=n# pre-uni,er(i#ar +e (#a# a'la#e 8n +omeniul pu&li) al a)e(#ora> 8n )a0ul par#eneria#elor/ lea+erul par#eneria#ului ,a 'i uni#a#ea a+mini(#ra#i,-#eri#orial$A)e(# +o)umen# nu are ,aloare +e a)# norma#i, 1i nu e"onerea0$ (oli)i#anii +e re(pe)#area legi(laiei 8n ,igoare la ni,el naional 1i europeanPen#ru ori)e )lari'i)$ri ,$ rug$m ($ ,$ a+re(ai la? Organi(mele In#erme+iare +in )a+rul Ageniilor pen#ru De0,ol#are Regional$/ a (e ,e+ea (e)iunea Ane"e/ Ane"a / a pre0en#ului G2i+ Mini(#erul De0,ol#$rii Regionale 1i A+mini(#raiei Pu&li)e/ Au#ori#a#ea +e Managemen# pen#ru Programul Operaional Regional/ )on(ilier O,i+iu PANAITE-RA3O@IA-BALO@A/ o,i+iu-panai#eCm+rap-ro/ in'oCm+rap-ro/ #el- mo&- 07.7 7D!7.

:n#re&$rile 1i r$(pun(urile )are po# 'i rele,an#e 1i pen#ru ali po#eniali (oli)i#ani/ ,or 'i pu&li)a#e pe www.infore io.roContinutul ghidului poate fi amendat, ca urmare a modificarilor legislative survenite ulterior tiparirii acestuia. Pentru a consulta varianta actualizata a documentului, va rugam sa accesati www.inforegio.ro

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

C!"rin# Seciunea I. Informaii generale............................................................................................................................. 4 ,%1% Alo are finan iar -orientati$.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% / ,%2% 0ontribuia finan iar a soli itantului%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 7 ,%3% A"utor #e stat %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 7 Seciunea II. Reguli i condiii ale procesului de evaluare, selectie .................................................................7 ,,%1% 0riterii #e eligibilitate%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1 ,,%1%1% 2ligibilitatea soli itantului%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1 ,,%1%2% 2ligibilitatea proie telor%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 12 ,,%2% 0riterii #e sele ie%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1& ,,%3% 0ompletarea )i #epunerea ererii #e finanare%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1& ,,%3%1% 0ompletarea ererii #e finanare%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1& ,,%3%2% nto mirea bugetului%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 11 ,,%3%3% !epunerea ererii #e finanare%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 13 ,,%3%&% Pro esul #e e$aluare )i sele tie%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 20 Seciunea III. Contractarea cererilor de finanare selectate..............................................................................2 Seciunea I!. "ne#e.............................................................................................................................................. 2$

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

Seciunea I.

Infor$%&ii ener%'e

Pre0en#ul G2i+ (e a+re(ea0$ po#enialilor (oli)i#ani +e 'inanare 8n )a+rul Domeniului ma*or +e in#er,enie !-. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea i echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare, universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu, apel +e proie)#e pen#ru 'on+urile realo)a#e POR )on'orm De)i0iei 3omi(iei 3 420 !567772 'inale +in 7- 2-20 ! , respectiv: Uni#$i a+mini(#ra#i,-#eri#oriale 4au#ori#$i ale a+mini(#raiei pu&li)e lo)ale5 % UAT Par#eneria#ele +in#re uni#$ile a+mini(#ra#i,-#eri#oriale 1i uni#$i +e 8n,$$m=n# pre-uni,er(i#ar +e (#a# a'la#e 8n +omeniul pu&li) al a)e(#ora Pre(en)!' %"e' *e "roie+)e #e %*re#e%(, #o'i+i)%n&i'or +%re- .n +%'i)%)e *e %!)ori)%)e +on)r%+)%n),- %! .n+/ei%) !n +on)r%+) *e '!+r,ri .n )e$ei!' "re0e*eri'or OUG nr. 1234556 +! $o*ifi+,ri'e i +o$"'e),ri'e !')erio%re "en)r! %+)i0i)%)e% +e 0% f%+e o7ie+)!' +ereri *e fin%n %re *e"!#e .n +%*r!' %+e#)!i %"e' *e "roie+)e. Con)r%+)!' *e '!+r,ri $%i #!#8$enion%) .n*e"'ine9)e !r$,)o%re'e +on*i&ii: %+/i(i&i% % fo#) '%n#%), in SEAP *!", 5;.5;.455<*%)% 'i$i), % fin%'i(,rii '!+r,ri'or e#)e .n%in)e *e 1;.;4.45;= *%)% !')i$ei "',&i +,)re +on#)r!+)or #, fie .n%in)e *e 1;.;4.45;=.

A+)i0i)%)e% +e 0% f%+e o7ie+)!' +ererii *e fin%n&%re *e"!#, .n +%*r!' "re(en)!'!i %"e' *e "roie+)e 0% fi !n% *in A+)i0i),&i'e e'i i7i'e orien)%)i0e en!n&%)e in #e+&i!ne% E'i i7i'i)%)e% "roie+)e'or % "re(en)!'!i G/i*.

&

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

Pen#ru a"a priori#ar$ !/ +omeniul ma*or +e in#er,enie !-. (un# pre,$0ui urm$#orii in+i)a#ori +e moni#ori0are 1i e,aluare ? In+i)a#ori +e program In*i+%)or Indicatori de realizare imediat (output) Uni#$i 1)olare +in 8n,$$m=n#ul o&liga#oriu rea&ili#a#e6e)2ipa#e 3ampu(uri pre-uni,er(i#are rea&ili#a#e 6 e)2ipa#e Indicatori de rezultat (results) 3re1#erea a))e(ului grupurilor +e populaie +e0a,an#a*a#e 4)opii +in me+iul rural/ )opii romi/ e#)-5 la e+u)aia o&liga#orie 3re1#erea num$rului +e 1)oli )u e)2ipamen#e IT In+i)a#ori +e program )omplemen#ari In*i+%)or Indicatori de realizare imediat (output) Uni#$i +in 8n,$$m=n#ul preuni,er(i#ar rea&ili#a#e6 e)2ipa#e % #o#al +in )are?F - 8n,$$m=n# primar 1i gimna0ial 4nr5 ur&an rural - 8n,$$m=n# li)eal 4nr5 ur&an rural - 8n,$$m=n# pro'e(ional 1i #e2ni) 4nr5 ur&an rural 3ampu(uri preuni,er(i#are rea&ili#a#e 6 e)2ipa#e % #o#al +in )are? ur&an rural Indicatori de rezultat (results) A))e( )re()u# la in'ra(#ru)#ura e+u)aional$ rea&ili#a#$ 6 +o#a#$ - #o#al Nr Uni)%)e NrNr E E Uni)%)e

Nr

Indicatori de monitorizare la nivel de proiect (list orientativ)

Num$r uni#$i +in 8n,$$m=n#ul preuni,er(i#ar rea&ili#a#e6 e)2ipa#e % #o#al/ pe me+ii? ur&an6 rural 1i #rep#e +e 8n,$$m=n#? - primar 1i gimna0ial 2- li)eal !- pro'e(ional 1i #e2ni) 3ampu(uri pre-uni,er(i#are rea&ili#a#e 6 e)2ipa#e % #o#al 1i pe me+ii? ur&an6rural

fie are proie t $a #etalia mo#ul 4n are ontribuie la atingerea a estor in#i atori
5

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

Num$r ele,i 8n()ri1i 8n uni#$ile +e 8n,$$m=n# rea&ili#a#e/ pe #ipuri +e 8n,$$m=n# 1i me+ii 4ur&an6rural5/ 8nain#e 1i +up$ rea&ili#are? - 8n,$$m=n# primar 1i gimna0ial 2- 8n,$$m=n# li)eal !- 8n,$$m=n# pro'e(ional 1i #e2ni) 3ampu(uri pre-uni,er(i#are rea&ili#a#e 6 e)2ipa#e #o#al 1i pe me+ii 4ur&an6rural5 4nr5 Num$r ele,i rromi 8n()ri1i 8n uni#$ile +e 8n,$$m=n# rea&ili#a#e/ pe #ipuri +e 8n,$$m=n# 1i me+ii 4ur&an6rural5/ 8nain#e (i +up$ rea&ili#are? - 8n,$$m=n# primar 1i gimna0ial 2- 8n,$$m=n# li)eal !- 8n,$$m=n# pro'e(ional 1i #e2ni) Num$r ele,i )u +i0a&ili#$i 8n()ri1i 8n uni#$ile +e 8n,$$m=n# rea&ili#a#e/ pe #ipuri +e 8n,$$m=n# 1i me+ii 4ur&an6rural5/ 8nain#e 1i +up$ rea&ili#are? - 8n,$$m=n# primar 1i gimna0ial 2- 8n,$$m=n# li)eal !- 8n,$$m=n# pro'e(ional 1i #e2ni)

ce!ti indicatori vor fi avu"i #n vedere de ctre solicitant #n completarea cererii de finan"are, pentru eviden"ierea contri$u"iei proiectului la atingerea o$iectivelor specifice ale a%ei prioritare&domeniului ma'or de interven"ie.

I.%.

A'o+%re fin%n+i%r, >orien)%)i0,?

Alo)area 'inan)iar$ a'eren#$ pre0en#ului apel +e proie)#e e(#e +e G0 milioane euro )o-'inanare +in Hon+ul European pen#ru De0,ol#are Regional$OIJ? Alo)area pen#ru a)e(# apel +e proie)#e ar pu#ea a*unge p=n$ la 200 milioane euro )o-'inanare +in Hon+ul European pen#ru De0,ol#are Regional$ prin realo)$ri +e la al#e +omenii ma*ore +e in#er,en ie +in )a+rul PORAon*!ri %'o+%)e: AEDRBBS Re i!ni NE SE S SV V NV C B8I

A@e "riori)%re *e *e(0o')%re #i *o$enii *e in)er0en)ie %'e POR

Pro+en) AEDR in Aon*!ri %'o+%)e: AEDRBB ! e) *e #)%) >C?

C AEDR .n To)%' fon*!ri %'o+%)e >$i'io%ne E!ro? ;6-14 C ;1-4=C ;2-41 C ;2-5;C ;5-12 C ;4-5DC ;5-D5 C E-E6C

Aon*!ri %'o+%)e: AEDR #i B! e) *e #)%) >$i'io%ne E!ro? 1.2. Infr%#)r!+)!r, e*!+%&ion%'%*in +%re: ()*+ BS ,-,./0

;<4-D=

4E-41

44-D;

42-64

42-41

;<-EE

45-D;

;E-E=

;=-14

123,33 44,52

2 , ! !/7G

"#,!$ !/0.

2",%& !/27

2",'" !/22

"&,&" 2/!7

"!," 2/77

"(,%& 2/G0

"%,2# 2/0!

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

)ererile de finanare depuse *n cadrul acestui apel de proiecte vor fi admise la finanare *n urma unui proces de evaluare, selecie descris *n ceea ce urmeaz *n prezentul +hid,

I.2.

Con)ri7!&i% fin%n+i%r, % #o'i+i)%n)!'!i

Ra#ele +e )o-'inanare apli)a&ile pen#ru )2el#uielile eligi&ile (un#? 7KE +in )2el#uielile eligi&ile ale proie)#elor - Hon+ul European +e De0,ol#are Regional$ 1i &uge#ul +e (#a#/ in propor#ie +e KGE HEDR/ re(pe)#i, !E &uge# +e (#a#> 2E +in )2el#uielile eligi&ile ale proie)#elor % )on#ri&uia proprie a &ene'i)iarilorCheltuielile eligi$ile a'eren#e a)e(#ui apel +e proie)#e pen#ru 'on+urile realo)a#e POR )on'orm De)i0iei 3omi(iei 3 420 !567772 'inale +in 7- 2-20 ! (un# +e#alia#e 8n or+inul +e )2el#uieli eligi&ile a'eren#-

I.&.

AF!)or *e #)%)

in=n+ (eama +e (pe)i'i)ul a)#i,i#$ilor )are urmea0$ a 'i 'inana#e 8n )a+rul +omeniului +e in#er,enie !-. 9Rea&ili#area/ mo+erni0area/ +e0,ol#area 1i e)2iparea in'ra(#ru)#urii e+u)aionale preuni,er(i#are/ uni,er(i#are 1i a in'ra(#ru)#urii pen#ru 'ormare pro'e(ional$ )on#inu$;/ a)#i,i#$i pen#ru +e('$1urarea )$rora (oli)i#anii nu a)ionea0$ )a un agen# e)onomi) 1i nu e"i(#$ premi(e pen#ru a apre)ia )$ ,a 'i +i(#or(iona#$ )on)urena pe piaa Uniunii Europene/ %+e#) *o$eni! $%For *e in)er0en&ie n! in)r, #!7 in+i*en&% "re0e*eri'or "ri0in* %F!)or!' *e #)%).

Seciunea II.

Re !'i 9i +on*i&ii %'e "ro+e#!'!i *e e0%'!%re- #e'e+)ie

:n a)ea(#$ (e)iune/ (un# pre0en#a#e? )ri#eriile +e eligi&ili#a#e/ e,aluare 1i (ele)ie )are ,or 'i apli)a#e #u#uror )ererilor +e 'inanare/ 8n pro)e(ul +e (ele)ie a proie)#elor +epu(e 8n )a+rul a)e(#ui apel +e proie)#e e#apele pro)e(ului +e e,aluare 1i (ele)ie mo+ul +e )omple#are a unei )ereri +e 'inanareProgramului Opera#ional Regional 2007 % 20 ! Regulamen#ului 3on(iliului nr- D0G62002 pri,in+ Regulamen#ul Hinan)iar apli)a&il &uge#ului general al 3omuni#$ilor Europene 1i Regulamen#ului 3omi(iei Europene nr- 2!.262002 +e (#a&ilire a normelor +e#alia#e pri,in+ punerea 8n apli)are a Regulamen#ului 3on(iliului nr- D0G62002 Legi(laiei naionale (i )omuni#are

3ri#eriile +e eligi&ili#a#e/ e,aluare 1i (ele)ie (e &a0ea0$ pe pre,e+erile?

A (e anali0a Ane"a Re'erine legi(la#i,e a pre0en#ului G2i+ Pentru acest apel de proiecte se aplic metoda cererii de proiecte cu termen limit. -ata de lansare : ' /'%/2'" .erioada depunerilor cererilor de finanare seciunea I va *ncepe la: '&/'%/2'" -ata limit de depunere a cererilor de finanare seciunea I: '%/' /2'" -ata limit de depunere a cererilor de finanare sectiunea II: "(/'&/2'"
7

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

ten"ie6 /olicitantul va fi e0clus din procesul de evaluare i selecie pentru acordarea finanrii i )ererea de finanare respins, *n cazul *n care se dovedete c acesta: /e face vinovat de inducerea 1rav *n eroare a 2utoritii de 3ana1ement sau a 4r1anismului Intermediar sau a comisiilor de evaluare i selecie, prin furnizarea de informaii incorecte care reprezint condiii de eli1ibilitate, sau dac a omis furnizarea acestor informaii, 2 *ncercat s obin informaii confideniale sau s influeneze comisiile de evaluare i selecie sau 2utoritatea de mana1ement / 4r1anismul Intermediar *n timpul procesului de evaluare,

II.%.

Cri)erii *e e'i i7i'i)%)e

3ererea +e 'inanare 4in)lu(i, ane"ele la 'ormularul )ererii +e 'inanare5 )omple#a#$ +e )$#re (oli)i#an#/ 'a)e o&ie)#ul 0erifi+,rii e'i i7i'i),&ii (oli)i#an#ului 1i a proie)#ului/ pe &a0a )ri#eriilor enumera#e 8n )on#inuare-

II.%.%. E'i i7i'i)%)e% #o'i+i)%n)!'!i


Joli)i#an#ul eligi&il 8n (en(ul pre0en#ului g2i+ repre0in#$ en#i#a#ea )are 8n+epline1#e )umula#i, )ri#eriile enumera#e 1i pre0en#a#e 8n )a+rul pre0en#ului )api#ol-

;. Ti"!' #o'i+i)%n)!'!i Uni#$i a+mini(#ra#i,-#eri#oriale 4au#ori#$i ale a+mini(#raiei pu&li)e lo)ale5 - +e'ini#e )on'orm Legii a+mini(#raiei pu&li)e lo)ale nr- 2 G6200 / repu&li)a#$/ )u mo+i'i)$rile 1i )omple#$rile ul#erioare? Bu+ee 43on(ilii Bu+eene5 Muni)ipii 43on(ilii lo)ale muni)ipale5 Ora1e 43on(ilii lo)ale or$1ene1#i5 3omune6 43on(ilii lo)ale )omunale5 Prim$ria General$ a Muni)ipiului Iu)ure1#i 43on(iliul General al Muni)ipiul Iu)ure1#i5/ (u&+i,i0iuni a+mini(#ra#i,-#eri#oriale ale Muni)ipiului Iu)ure1#i 4)on(iliul lo)al al (e)#orului5

Par#eneria#elor +in#re uni#$ile a+mini(#ra#i,-#eri#oriale 1i uni#$i +e 8n,$$m=n# pre-uni,er(i#ar +e (#a# )e 81i +e('$1oar$ a)#i,i#a#ea 8n imo&ile a'la#e 8n +omeniul pu&li) al a)e(#ora

4. So'i+i)%n)!' .n*e"'ine9)e +on*i&ii'e *e e'i i7i'i)%)e- re#"e+)i0 #o'i+i)%n)!' NU #e .n+%*re%(, .n ni+i!n% *in #i)!%&ii'e *e $%i Fo#:

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

2- - Je a'l$/ +in pun)# +e ,e+ere al o&ligaiilor +e pla#$ re(#an#e la &uge#ele pu&li)e/ 8n#r-una +in (i#uaiile +e mai *o(? a5 o&ligaiile +e pla#$ ne#e +ep$1e() 6 2 +in #o#alul o&ligaiilor +a#ora#e 8n ul#imele 2 luni/ )on'orm )er#i'i)a#ului +e a#e(#are 'i()al$ emi( +e Agenia Naional$ +e A+mini(#rare Hi()al$> &5 o&ligaiile +e pla#$ +ep$1e() 6D +in #o#alul o&ligaiilor +a#ora#e 8n ul#imul (eme(#ru/ )on'orm )er#i'i)a#ului +e a#e(#are 'i()al$ emi( +e au#ori#$ile a+mini(#raiei pu&li)e lo)ale-; 2-2- Joli)i#an#ul nu poa#e par#i)ipa la +epunerea +e propuneri +e proie)#e 1i nu poa#e +e,eni &ene'i)iar +e 'inanare neram&ur(a&il$/ +a)$ (e 8n)a+rea0$ 8n una +in urm$#oarele (i#uaii? a5 (e a'l$ 8n (#are +e 'alimen#6 in(ol,en$ (au 'a) o&ie)#ul unei pro)e+uri +e li)2i+are (au +e a+mini(#rare *u+i)iar$/ au 8n)2eia# a)or+uri )u )re+i#orii/ 1i-a (u(pen+a# a)#i,i#a#ea e)onomi)$ (au 'a)e o&ie)#ul unei pro)e+uri 8n urma a)e(#or (i#uaii (au (e a'l$ 8n (i#uaii (imilare 8n urma unei pro)e+uri +e a)eea1i na#ur$ pre,$0u#e +e legi(laia (au +e reglemen#$rile naionale> &5 repre0en#an#ul legal a (u'eri# )on+amn$ri +e'ini#i,e )a urmare a 8n)$l)$rii )on+ui#ei pro'e(ionale/ +e)i0ie 'ormula#$ +e o au#ori#a#e +e *u+e)a#$ a,=n+ 'or$ +e re( *u+i)a#a> )5 repre0en#an#ul legal a 'o(# (u&ie)#ul unei *u+e)$i +e #ip re( *u+i)a#a pen#ru 'rau+$/ )orupie/ impli)area 8n organi0aii )riminale (au 8n al#e a)#i,i#$i ilegale/ 8n +e#rimen#ul in#ere(elor 'inan)iare ale Uniunii Europene> +5 8n urma unei pro)e+uri +e a)or+are a unei 'inan$ri neram&ur(a&ile/ +in 'on+uri pu&li)e )omuni#are 1i6(au naionale/ a 'o(# g$(i# ,ino,a# prin#r-o 2o#$r=re *u+e)$#orea()$ +e'ini#i,$/ +e 8n)$l)area )on#ra)#ului +in )au0a nere(pe)#$rii o&ligaiilor )on#ra)#uale-Joli)i#an#ul g$(i# ,ino,a# prin#r-o 2o#$r=re *u+e)$#orea()$ +e'ini#i,$/ +e 8n)$l)area unuia (au mai mul#or )on#ra)#e 'inana#e +in 'on+uri pu&li)e )omuni#are 1i6(au naionale +in )au0a nere(pe)#$rii o&ligaiilor )on#ra)#uale ,a pu#ea ($ +epun$ )ereri +e 'inanare pen#ru a 'i 'inana#e prin POR/ )u )on+iia a)2i#$rii +e&i#elor pre)um 1i a penali#$ilor a'eren#e 1i ($ 'a)$ +o,a+a a)2i#$rii a)e(#ora/ pre)um 1i a 8n+eplinirii/ la momen#ul +epunerii )ererii +e 'inanare/ a ori)$ror m$(uri (#a&ili#e 8n (ar)ina (a +e )$#re in(#ana *u+e)$#orea()$e5 8n )a0ul (oli)i#an#ului pen#ru )are au 'o(# (#a&ili#e +e&i#e 8n (ar)ina (a )a urmare a m$(urilor legale 8n#reprin(e +e au#ori#a#ea +e managemen#/ a)e(#a ,a pu#ea +epune )ereri +e 'inanare prin POR 8n urm$#oarele (i#uaii? <re)unoa1#e +e&i#ul (#a&ili# 8n (ar)ina (a +e au#ori#a#ea +e managemen# 1i 8l a)2i#$ in#egral/ a#a1an+ +o,e0i 8n a)e(# (en(> ia la )uno1#in$ +e&i#ul (#a&ili# 8n (ar)ina (a +e au#ori#a#ea +e managemen# 1i 8l a)2i#$ in#egral/ (au 81i e"prim$ a)or+ul )u pri,ire la (#ingerea a)e(#uia +in ,aloarea )ererilor +e ram&ur(are ul#erioare/ )u )on+iia )a (umele )are urmea0$ a 'i ram&ur(a#e ($ a)opere ,aloarea +e&i#ului/ a#a1=n+ +o,e0i 8n a)e(# (en(:n )a0ul 8n )are re(pe)#i,ul (oli)i#an# nu 1i-a e"prima# a)or+ul )on'orm ar#- 7 alin- 425 +in LG nr- K7G620 )u mo+i'i)$rile 1i )omple#$rile ul#erioare/ 8n($ 'a)e +o,a+a a)2i#$rii +e&i#ului sau (umele )are urmea0$ a 'i ram&ur(a#e po# a)operi ,aloarea +e&i#ului 8n ,e+erea apli)$rii ar#- !K +in OUG nr- DD620 )u mo+i'i)$rile 1i )omple#$rile ul#erioare/ a#un)i re(pe)#i,ul (oli)i#an# +e 'inanare pe DMI !-./ A"a !/ POR ,a pu#ea +epune )ereri +e 'inanare pe a)e(# +omeniu/ a#a1an+ +o,e0i 8n (en(ul )elor +e mai (u(De a(emenea/ 8n )a0ul 8n )are re(pe)#i,ul (oli)i#an# nu re)unoa1#e +e&i#ul (#a&ili# +e au#ori#a#ea +e managemen# pe un )on#ra)# +e 'inanare neram&ur(a&il$ 1i 8l )on#e(#$ 8n in(#an$/ o&in=n+ o 2o#$r=re *u+e)$#orea()$ +e'ini#i,$ 1i ire,o)a&il$ 8n 'a,oarea (a/ a#un)i re(pe)#i,ul (oli)i#an# +e 'inanare pe DMI !-./ A"a !/ POR ,a pu#ea +epune )ereri +e 'inanare pe a)e(# +omeniu/ )u ane"area 2o#$r=rii *u+e)$#ore1#i la +o)umen#aia +epu($ (pre 'inanareA)en&ieM 3erinele +e mai (u( ,or 'a)e o&ie)#ul De+'%r%&iei *e e'i i7i'i)%)e 4,e0i (e)iunea Hormulare/ Hormular I <De)laraie +e eligi&ili#a#e;/ a pre0en#ului G2i+5 )are (e ,a ane"a la 3ererea +e 'inanare-

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

1. So'i+i)%n)!' *o0e*e9)e +on)in!i)%)e% in0e#)i&iei in +onfor$i)%)e +! "re0e*eri'e %r). =< "%r% r%f ; *in Re !'%$en)!' Con#i'i!'!i Nr.;5E134556 +%re #)%7i'e9)e re 'e$en),ri'e ener%'e "ri0in* Aon*!' E!ro"e%n *e De(0o')%re Re ion%',- Aon*!' So+i%' E!ro"e%n 9i Aon*!' *e Coe(i!ne Joli)i#an#ul ,a +emon(#ra )on#inui#a#ea in,e(#iiei pe *!r%)% *e )i$" #+!r#, *e '% *e"!nere% +ererii *e fin%n&%re "Gn, '% fin%'i(%re% +e'!i *e8%' =8'e% %n *e *!", i$"'e$en)%re% "roie+)!'!i. A+e%#), *!r%), in+'!*e e0%'!%re% 9i #e'e+&i% +ererii *e fin%n&%re- *!r%)% *e i$"'e$en)%re % "roie+)!'!i 9i = %ni *!", fin%'i(%re% i$"'e$en),rii "roie+)!'!i. Joli)i#an#ul +e 'inanare ,a 'a)e +o,a+a )on#inui#$ ii in,e(#i iei prin pre0en#area unui a,i0 +e la Mini(#erul E+u)aiei Naionale 8n )e pri,e#e ne)e(i#a#ea 1i opor#uni#a#ea reali0$rii lu)r$rilor in,e(#iionale.- So'i+i)%n)!' *o0e*e9)e +%'i)%)e% *e "ro"rie)%r 3 %*$ini#)r%)or %' )eren!'!i 9i3#%! %' +',*irii +%re f%+e o7ie+)!' in0e#)i&iei #%! %re .n +on+e#i!ne )eren!' 9i3#%! +',*ire% +%re f%+e o7ie+)!' in0e#)i&iei "e o *!r%), .n +onfor$i)%)e +! "re0e*eri'e %r). =< "%r% r%f ; *in Re !'%$en)!' Con#i'i!'!i Nr.;5E134556 +%re #)%7i'e9)e re 'e$en),ri'e ener%'e "ri0in* Aon*!' E!ro"e%n *e De(0o')%re Re ion%',- Aon*!' So+i%' E!ro"e%n 9i Aon*!' *e Coe(i!ne Joli)i#an#ul +e 'inanare ,a 'a)e +o,a+a e"i(#enei unui +rep# real prin)ipal pri,in+ imo&ilul (u&ie)# al )ererii +e 'inanare/ )are )on'er$ #i#ularului +rep#ul +e a o&ine/ po#ri,i# legii/ +in par#ea au#ori#$ii )ompe#en#e/ au#ori0aia +e )on(#ruire (au +e +e('iinare- Do,a+a +rep#ului a(upra imo&ilului (e 'a)e prin a)#ul/ +enumi# #i#lu/ prin )are (e a#e(#$ +rep#ul +e proprie#a#e/ u0/ u0u'ru)#/ (uper'i)ie 4+o&=n+i# prin? )on#ra)# +e ,=n0are-)ump$rare/ +e ()2im&/ +e +onaie/ )er#i'i)a# +e mo1#eni#or/ a)# a+mini(#ra#i, +e re(#i#uire/ 2o#$r=re *u+e)$#orea()$5> (au prin#r-un )on#ra)# +e )on)e(iuneSo'i+i)%n)!' *e fin%n&%re- .n f!n+&ie *e n%)!r% '!i- 0% "re(en)% .n +o"ieLo#$r=rea +e Gu,ern pu&li)a#$ 8n Moni#orul O'i)ial pri,in+ proprie#a#ea pu&li)$ a(upra #erenului 1i6(au in'ra(#ru)#urii (u&ie)# al )ererii +e 'inanare/ )on'orm pre,e+erilor Legii nr-2 !6 77K pri,in+ &unurile proprie#a#e pu&li)a/ )u mo+i'i)$rile (i )omple#$rile ul#erioare 1i6(au al#e +o)umen#e legale 4Legi/ Or+onane/ Lo#$r=ri +e Gu,ern/ Or+ine ale Mini1#rilor/ e#)5 pu&li)a#e 8n Moni#orul O'i)ial/ pen#ru )a0uri par#i)ulare/ 1i6(au +o)umen#e )a+a(#rale 1i 8nregi(#rarea #erenurilor 8n regi(#re - e"#ra( +e )ar#e 'un)iar$6 in#a&ulare 1i6(au a)#ul *uri+i) prin )are a 'o(# +o&=n+i# +rep#ul real in,o)a# +e (oli)i#an#

ten"ie6 4biectul investiiei trebuie s *ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii la data depunerii )ererii de finanare 5ste liber de orice sarcini 6u face obiectul unor liti1ii *n curs de soluionare la instanele 7udectoreti cu privire la situaia 7uridic

6u face obiectul revendicrilor potrivit unor le1i speciale *n materie sau dreptului comun /olicitantul va completa i semna -eclaraia de eli1ibilitate, conform /ectiunii 2ne0e la formularul )ererii de finanare,

10

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

8n accepiunea 2utoritii de 3ana1ement pentru .4R,dreptul de administrare constituit *n favoarea unor tere pri nu este considerat sarcin =. So'i+i)%n)!' %re +%"%+i)%)e% *e % i$"'e$en)% "roie+)!' C%"%+i)%)e o"er%&ion%',- %*$ini#)r%)i0, +o,e+i#$ prin )apa)i#a#ea +e a a(igura re(ur(e umane (u'i)ien#e )=# 1i re(ur(e ma#eriale ne)e(are implemen#$rii proie)#ului 4a (e ,e+ea (e)iunile rele,an#e +in 'ormularul 3ererii +e 'inanare56. So'i+i)%n)!' f%+e *o0%*% +%"%+i),&ii *e fin%n&%re Joli)i#an#ul ,a +o,e+i prin )ererea +e 'inanare/ )apa)i#a#e 'inan)iar$ +e a a(igura )on#ri&uia proprie la ,aloarea )2el#uielilor eligi&ile 4$ini$ 4C *in 0%'o%re% +/e')!ie'i'or e'i i7i'e5 1i a)operirea )2el#uielilor neeligi&ile ale proie)#ului 4in)lu(i, a )2el#uielilor )one"e5 8n )on+iiile ram&ur($rii6+e)on#$rii ul#erioare a )2el#uielilor +in in(#rumen#e (#ru)#uraleJoli)i#an#ul ,a ane"a la 'ormularul 3ererii +e 'inanare? De+'%r%&i% *e %n %F%$en) 4)on'orm Je)#iunii Hormulare la pre0en#ul G2i+5/ Ho),rGre% +e apro&are a +o)umen#a#iei #e2ni)o-e)onomi)e 1i a )2el#uielilor lega#e +e proie)#/ Cer)ifi+%)!' *e %)e#)%re fi#+%', pri,in+ 8n+eplinirea o&ligaiilor +e pla#$ a impo0i#elor 1i #a"elor )$#re &uge#ul general )on(oli+a#/ pre)um (i Cer)ifi+%)!' fi#+%' pri,in+ impo0i#ele 1i #a"ele lo)ale:n )a0ul par#eneria#elor #oi mem&rii par#eneria#ului ,or pre0en#a a)e(#e +o)umen#e- A(#'el/ 8n )a0ul 8n )are )on#ra)#ul +e lu)r$ri a 'o(# (emna# +e o uni#a#e +e 8n,$$m=n# pre-uni,er(i#ar +e (#a#? Uni#a#ea +e 8n,$$m=n# ,a ane"a Lo#$r$rea6Do)umen#ul +e apro&are a +o)umen#a#iei #e2ni)o-e)onomi)e +e la +a#a lan($rii a)2i0iiei pu&li)e +e lu)r$ri (i Uni#a#ea a+mini(#ra#i,-#eri#orial$ ,a ane"a Ho),rGre% +e apro&are a proie)#ului 1i a )2el#uielilor lega#e +e proie)# la +a#a 8n)2eierii A)or+ului +e par#eneria#-

6. So'i+i)%n)!'- .n +%'i)%)e *e %!)ori)%)e +on)r%+)%n),- % .n+/ei%) !n +on)r%+) *e '!+r,ri .n )e$ei!' "re0e*eri'or OUG nr. 1234556 +! $o*ifi+,ri'e i +o$"'e),ri'e !')erio%re "en)r! %+)i0i)%)e% +e f%+e o7ie+)!' "re(en)ei +ereri *e fin%n%re. Con)r%+)!' *e '!+r,ri $%i #!#8$enion%) .n*e"'ine9)e !r$,)o%re'e +on*i&ii: %+/i(i&i% % fo#) '%n#%), in SEAP *!", 5;.5;.455<*%)% 'i$i), % fin%'i(,rii '!+r,ri'or e#)e .n%in)e *e 1;.;4.45;= *%)% !')i$ei "',&i +,)re +on#)r!+)or #, fie .n%in)e *e 1;.;4.45;=.

A)en&ieH In +%(!' .n +%re- +on)r%+)!' *e '!+r,ri e#)e #!#"en*%)3#i#)%)- *o0%*% re"!nerii .n 0i o%re % +on)r%+)!'!i *e '!+r,ri #e *!"!ne '% Or %ni#$!' In)er$e*i%r .n )er$en *e $%@i$ 15 *e (i'e +%'en*%ri#)i+e *e '% *%)% #e$n,rii +on)r%+)!'!i *e fin%n&%re *e +,)re !')i$% "%r)e. In +%(!' .n +%re Benefi+i%r!'- n! *e"!ne *o0%*% re"!nerii .n 0i o%re % +on)r%+)!'!i *e '!+r,ri .n )er$en *e 15 *e (i'e +%'en*%ri#)i+e *e '% *%)% #e$n,rii +on)r%+)!'!i *e fin%n&%re- AM POR "o%)e re(i'i% +on)r%+)!' *e fin%n&%re. 7n cazul parteneriatelor unul din mem$rii parteneriatului respect cerin"a de mai sus. <. Gr%*!' $e*i! *e !)i'i(%re % !ni),&ii *e .n0,&,$Gn) "re8!ni0er#i)%re- +%'+!'%) "e "erio%*% +e'or = %ni *e '% fin%'i(%re% "roie+)!'!i- )re7!ie #, fie +e' "!&in =5C. In +%(!' "roie+)e'or +e 0i(e%(, C%$"!#!ri "en)r! In0,&,$Gn)!' Profe#ion%' 9i Te/ni+- r%*!' $e*i! *e !)i'i(%re >e#)i$%)- !n*e +%$"!#!' n! e@i#),? % +%$"!#!'!i )re7!ie #, fie +e' "!&in =5C.

11

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

II.%.2. E'i i7i'i)%)e% "roie+)e'or


Proie)#ul repre0in#$ o (erie +e a)#i,i#$i 1i o in,e(#iie +e re(ur(e pe o perioa+$ +e#ermina#$ meni#e ($ r$(pun+$ unei ne,oi reale 1i ($ )on+u)$ la reali0area unui o&ie)#i,6 (e# +e o&ie)#i,e pre)i(e- Proie)#ul propu( 8n 3ererea +e 'inanare poa#e 'i )on(i+era# eligi&il 8n )a+rul POR/ a+i)$ poa#e 'i )o-'inana# +in 'on+uri (#ru)#urale 4HEDR5 1i +e la &uge#ul +e (#a#/ +a)$ 8n+epline1#e )umula#i, urm$#oarele )ri#erii?

;. Proie+)!' #e .n+%*re%(, .n +%)e orii'e *e o"er%&i!ni %'e *o$eni!'!i $%For *e in)er0en&ie 1.2 %' A@ei "riori)%re 1 % POR- re(pe)#i,? Rea&ili#area/ mo+erni0area/ e)2iparea in'ra(#ru)#urii e+u)aionale pre-uni,er(i#are/ 3rearea 1i +e0,ol#area )ampu(urilor preuni,er(i#areLu)r$ri 'i0i)e e"prima#e )an#i#a#i,/ )ali#a#i, 1i ,alori)/ pen#ru rea+u)erea a)e(#ora la ni,elul #e2ni) pre,$0u# +e reglemen#$rile #e2ni)e 8n ,igoare/ pen#ru )a#egoria +e 8n)a+rare a lorLu)r$ri 'i0i)e e"prima#e )an#i#a#i,/ )ali#a#i, 1i ,alori)/ pen#ru ri+i)area ni,elului per'ormanelor pre,$0u#e iniial:n (en(ul pre0en#ului G2i+/ lu)r$ri a(upra unor )l$+iri/ reali0a#e a#=# pe ,er#i)al$/ prin )on(#ruirea +e e#a*e noi/ man(ar+e/ )=# 1i pe ori0on#al$ prin )on(#ruirea unui )orp ane"$ 8n )on#inuarea )l$+irii e"i(#en#e/ )are ($ 'ie lega# (#ru)#ural 1i 'un)ional +e )l$+irea e"i(#en#$ 4a)eea1i +e(#inaie 1i 'un)ionare a )orpului ane"$ )on+iiona#$ +e 'un)ionarea )on(#ru)iei iniiale5-

L!+r,ri *e re%7i'i)%re

L!+r,ri *e $o*erni(%re A+)i0i),&i *e e@)in*ere

A)#i,i#$ile eligi&ile orien#a#i,e 8n )a+rul proie)#ului po# 'i? 3on(oli+area/ mo+erni0area/ e"#in+erea )l$+irilor 4#oa#e #ipurile +e in'ra(#ru)#ur$ pen#ru 8n,$$m=n#ul o&liga#oriu/ e")ep#=n+ 3ampu(urile pen#ru :n,$$m=n# Pro'e(ional 1i Te2ni)5> 3on(oli+area/ mo+erni0area/ e"#in+erea 1i +o#area )l$+irilor 1)olilor (pe)iale? (paii +e 8n,$$m=n#/ (paii +e )a0are/ )an#ine/ +i'eri#e 'a)ili#$i pen#ru a))e( 1i a)#i,i#$i +i+a)#i)e> 3on(#ruirea/ e"#in+erea/ )on(oli+area/ mo+erni0area )l$+irilor 3ampu(urilor pen#ru :n,$$m=n# Pro'e(ional 1i Te2ni)> Do#$ri +i+a)#i)e +a)$ au 'o(# pre,$0u#e iniial 8n )on#ra)#ul +e lu)r$ri/ )on'orm Or+inului pri,in+ apro&area )a#egoriilor +e )2el#uieli eligi&ile>

Mo+erni0area u#ili#$ilor/ in)lu(i, )rearea +e 'a)ili#$i (pe)iale pen#ru per(oanele )u +i0a&ili#$i/ pen#ru #oa#e #ipurile +e in'ra(#ru)#ur$ e+u)aional$A)en&ieH NU #e 0or fin%n&% %+)i0i),&i'e 'e %)e *e fin%'i(%re% +on#)r!+&ii'or !nor noi !ni),&i *e .n0,&,$Gn) "re8!ni0er#i)%r *e #)%). 4. V%'o%re% )o)%', % "roie+)!'!i V%'o%re% )o)%', % "roie+)!'!i e#)e +!"rin#, .n)re $ini$ =55.555 'ei 9i $%@i$ <5.555.555 'ei. ten"ie6 9aloarea total a proiectului reprezint suma cheltuielilor eli1ibile si neeli1ibile inclusiv a :92 aferent )heltuielile eli1ibile sunt re1lementate prin ordinul de cheltuieli eli1ibile i reprezint lucrri e0ecutate i nepltite la data semnrii contractului de finanare, lucrri rmase de e0ecutat, dotri dac au fost cuprinse *n contractul de lucrri i neachitate p;n la

12

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

semnarea contractului de finanare, cheltuieli pentru serviciile de diri1enie de antier si cheltuieli de informare i publicitate inclusiv :92 aferent acestora )heltuielile neeli1ibile reprezint cheltuielile aferente documentaiei tehnico<economice, inclusiv e0pertizele i studiile de teren/1eo/topo care au stat la baza *ntocmirii acestora, cheltuieli pentru avize i acorduri, valoarea lucrrilor e0ecutate i pltite de beneficiar *nainte de semnarea contractului de finanare, cheltuieli de consultan, cheltuieli de audit, cheltuieli de diri1enie pltite *nainte de semnarea contractului de finanare i :92 aferent acestora,

1. Proie+)!' re#"e+), 'e i#'%&i% .n *o$eni!' e %'i),&ii *e 9%n#e- "ro)e+&iei $e*i!'!i- efi+ien&ei ener e)i+e- %F!)or!'!i *e #)%) 9i %+/i(i&ii'or "!7'i+e. In pro)e(ul +e prega#ire/ )on#ra)#are (i implemen#are a )on#ra)#ului +e 'inan#are/ #o'i+i)%n)!' % re#"e+)%) #i 0% re#"e+)%: - legi(laia naional$ 1i )omuni#ar$ apli)a&il$ 8n +omeniul egali#$ii +e 1an(e - legi(laia naional$ 1i )omuni#ar$ apli)a&il$ 8n +omeniul )on(#ru)#iilor/ +e0,ol#$rii +ura&ile 1i per'orman#ei energe#i)e a )la+irilor - legi(laia naional$ 1i )omuni#ar$ apli)a&il$ 8n +omeniul a)2i0iiilor pu&li)e2 se vedea =ormularul -eclaraia de an1a7ament/ care se va ane0a la )ererea de finanare,

2. D!r%)% *e i$"'e$en)%re % "roie+)!'!i Dura#a +e implemen#are a a)#i,i#$ilor proie)#ului 4perioa+a )uprin(a 8n#re +a#a (emn$rii )on#ra)#ului +e 'inanare 1i +a#a 'inali0$rii ul#imei a)#i,i#$i pre,$0u#e 8n )a+rul proie)#ului (au perioa+a )uprin(a in#re +a#a (emnarii )on#ra)#ului +e 'inan#are (i ! - 2-20 G in )a0ul ne'inali0arii a)#i,i#a#ilor5- Dura#a +e implemen#are n! "o%)e *e",9i *%)% *e 1;.;4.45;=ATENIEH D%)% !')i$ei "',&i +,)re +on#)r!+)or #, fie .n%in)e *e 1;.;4.45;=. Cri)erii #"e+ifi+e *e e'i i7i'i)%)e So'i+i)%n)!' n! *e#f,9o%r, %+)i0i),&i e+ono$i+e .n #+o"!' o7&inerii *e 0eni)!ri *in e+/i"%$en)e'e %+/i(i&ion%)e "rin "roie+) #%! *in !)i'i(%re% i$o7i'!'!i J +on#)r!i)3$o*erni(%)3 *e(0o')%)3 e@)in#3 +on#o'i*%)- *!", +%(- .n %f%r% %+)i0i),&i'or "en)r! +%re % fo#) fin%n&%) "roie+)!'- "rin %+or*%re% *re")!'!i *e !)i'i(%re % %+e#)or% +,)re )er&e ",r&i Infrastructura/ imobilul i echipamentele care fac obiectul proiectului finanat prin fonduri publice *n cadrul .4R 2''$<2'"% nu pot fi utilizate *n alt scop/ cu alt destinaie dec;t cea principal, de e0emplu, nu pot fi *nchiriate unor teri spaii *n cadrul imobilului modernizat, pe o durat de cinci ani de la finalizarea implementrii proiectului, 4rice *nclcare a acestui criteriu implic *nclcarea prevederilor *n domeniul a7utorului de stat, finanarea acordat respectivului proiect urm;nd s fie recuperat,

13

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

II.2.

Cri)erii *e #e'e+&ie

3ri#eriile +e (ele)ie ,i0ea0$ in prin)ipal urm$#oarele a(pe)#e? S)%*i!' fi(i+ %' e@e+!iei '!+r,ri'or %feren)e %+)i0i),&ii +e 0% f%+e o7ie+)!' +ererii *e fin%n&%re. Pen#ru a)e(# )ri#eriu +e (ele)#ie pun)#a*ul ,a 'i a)or+a#/ +up$ )um urmea0$? - pen#ru un (#a+iu 'i0i) al e"e)uiei/ +e e"emplu/ +e 7GE (e ,or a)or+a 2/G pun)#e % )on'orm 'ormulei 4 00E-7GE5N 0 V%'o%re% %+/i)%), +on#)r!+)or!'!i *e +,)re #o'i+i)%n) "Gn, '% $o$en)!' *e"!nerii +ererii *e fin%n%re Pen#ru a)e(# )ri#eriu +e (ele)#ie pun)#a*ul ,a 'i a)or+a#/ +up$ )um urmea0$? -pen#ru un pro)en#/ +e e"emplu/ +e !0E ,aloare a)2i#a#$ +in ,aloarea a)#uali0a#$ a )on#ra)#ului +e lu)r$ri prin e,en#ualele a)#e a+iionale (e ,or a)or+a 7 pun)#e -)on'orm 'ormulei 4 00E-!0E5N 0 D%)% or*in!'!i *e .n+e"ere % '!+r,ri'or: Pen#ru a)e(# )ri#eriu +e (ele)ie pun)#a*ul ,a 'i a)or+a#/ +up$ )um urmea0$? Da#a or+inului +e 8n)epere a lu)r$rilor e(#e 8n perioa+a 0 -0 -20 !-+a#a +epunerii )ererii +e 'inan#are Je)#iunea II Da#a or+inului +e 8n)epere a lu)r$rilor e(#e 8n perioa+a 0 -0 -20 2-! - 2-20 2 Da#a or+inului +e 8n)epere a lu)r$rilor e(#e 8n perioa+a 0 -0 -20 -! - 2-20 0/ pun)#e 2/G pun)#e G pun)#e 7/G pun)#e 0 pun)#e

Da#a or+inului +e 8n)epere a lu)r$rilor e(#e 8n perioa+a 0 -0 -20 0-! - 2-20 0 Da#a or+inului +e 8n)epere a lu)r$rilor e(#e 8n perioa+a 0 -0 -2007-! - 2-2007

3ri#eriile +e (ele)ie ,or mai ,i0a 1i urm$#oarele a(pe)#e 1i (un# +e#alia#e 8n Grila +e (ele)ie ane"a#$ la pre0en#ul G2i+? 3oninu#ul &uge#ului proie)#ului

II.&.

Co$"'e)%re% 9i *e"!nere% +ererii *e fin%n&%re

II.&.%. Co$"'e)%re% +ererii *e fin%n&%re


Joli)i#an#ul +e 'inanare ,a a,ea 8n ,e+ere anali0area Je)iunii II-!-.- Pro)e(ul +e e,aluare 1i (ele)#ie a pre0en#ului G2i+Hormularul (#an+ar+ al 3ererii +e 'inanare/ Je)iunea I 1i II/ e(#e pre0en#a# 8n Je)#iunea Hormulare a G2i+ului Joli)i#an#ului 1i e(#e +i(poni&il/ 8n 'orma# ele)#roni)/ la a+re(a 2##p?66OOO-in'oregio-ro ten"ie6 )ererea de finanare, Je)iunea I 1i II/ trebuie *nsoit de ane0ele menionate *n acest 1hid, 2ne0ele la )ererea de finanare, Je)iunea I 1i II/ fac parte inte1rant din aceasta,

1&

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

3omple#area 3ererii +e 'inanare/ Je)iunea I 1i II/ in)lu(i, a ane"elor 4mo+ele (#an+ar+ pre,$0u#e prin pre0en#ul G2i+5/ (e ,a 'a)e +onfor$ in#)r!+&i!ni'or *e +o$"'e)%re 1i ,a urm$ri 8n#o)mai mo+elul (#an+ar+Mo+i'i)area mo+elelor (#an+ar+ 4eliminarea/ renumero#area (e)iunilor/ ane"area +o)umen#elor (upor# 8n al#$ or+ine +e)=# )ea (pe)i'i)a#$ e#)5 )on+u)e la re(pingerea 3ererii +e 'inanare/ Je)iunea I 1i II/ pe mo#i, +e ne)on'ormi#a#e a+mini(#ra#i,$L% +erere% *e fin%n&%re- Je)iunea I 1i II/ "o) fi %ne@%)e 9i %')e *o+!$en)e *e+G) +e'e #o'i+i)%)e "rin "re(en)!' G/i* *%+, #o'i+i)%n)!' 'e +on#i*er, !)i'e "en)r! F!#)ifi+%re% 9i %r !$en)%re% "roie+)!'!i "ro"!# #"re fin%n&%re. Pe l=ng$ in(#ru)iunile 1i re)oman+$rile )uprin(e 8n (e)iunile +e mai *o(/ 'ormularul (#an+ar+ al 3ererii +e 'inanare/ Je)iunea I 1i II/ )uprin+e in'ormaii (uplimen#are )u pri,ire la )omple#area 1i ela&orarea +o)umen#elor3ererile +e 'inanare #re&uie ($ 'ie )e/nore*%+)%)e .n 'i$7% ro$Gn, - Nu (un# a))ep#a#e )ereri +e 'inanare )omple#a#e +e m=n$Do#%r!' Cererii *e fin%n&%re- Je)iunea I 1i II/ 0% +!"rin*e- .n $o* o7'i %)ori!- !n O"i# 4a se vedea 8ectiunea (ormulare a 9hidului 8olicitantului 5- Pagina opi( ,a 'i pagina )u num$rul 0 a 3ererii +e 'inanare 4,e0i in+i)aiile pri,in+ )omple#area opi(ului +in 'ormularul 3ererii +e 'inanare5Dup$ )omple#area 3ererii +e 'inanare/ Je)iunea I 1i II/ 8n#r-un e"emplar/ a)ea(#a (e numero#ea0$ +e la pagina 0 4pagina opi(5 la pagina <n; 4un+e pagina <n; ,a repre0en#a p)#- G +in 'ormularul (#an+ar+ al 3ererii +e 'inanare/ re(pe)#i, )ertificarea cererii5/ 8n )olul +in +reap#a 8n *o(ul paginiiHie)are pagina a 3ererii +e 'inanare/ Je)iunea I 1i II/ (e 1#ampilea0$ 1i (e (emnea0$ +e )$#re repre0en#an#ul legal al Joli)i#an#ului (au +e )$#re per(oana 8mpu#erni)i#$ 8n a)e(# (en( +e a)e(#aNumero#area paginilor ,a )on#inua +e la <nP ; pen#ru ane"ele a#a1a#e )ererii +e 'inanare- Numero#area paginilor (e ,a 'a)e )u pi"ul (au )u )erneal$ in+ele&il$Hormularul 3ererii +e 'inanare/ Je)iunea I 1i II/ #re&uie ($ 'ie 8n(oi# +e urm$#oarele Ane@e? 3ererea +e 'inanare/ Je)iunea I/ #re&uie ($ 'ie 8n(oi#$ +e urm$#oarele Ane@e Do(arul +e a)2i0iie pen#ru a)2i0iia pu&li)$ pen#ru a#ri&uirea )on#ra)#elor +e lu)r$ri +e('$1ura#$ 8n )on'ormi#a#e )u pre,e+erile OUG !./ #re&uie ($ )uprin+a o&liga#oriu )el puin urma#oarele +o)umen#e? anunul6in,i#aia +e par#i)ipare 1i +o,a+a #ran(mi#erii a)e(#uia6a)e(#eia (pre pu&li)are 8n JEAP 1i BOUE 8n )a0ul anunurilor +e par#i)ipare pen#ru li)i#aii a )$ror ,aloare e(#ima#$ +ep$1e1#e pragul (#a&ili# la ar# GG alin 425 +in OUG !.6200D/ )u meniunea )$ anunul-in,i#aia #re&uie ($ 'i 'o(# pu&li)a#6$ 8n JEAP +up$ 0 60 62007 2'i1a +e +a#e a a)2i0iiei> !)aie# +e (ar)ini > .'ormulare 1i mo+ele > G)on#e(#aii pri,in+ 'i1a +e +a#e a a)2i0iiei6re0ul#a#ul pro)e+urii 1i De)i0ia 3NJ3 (au a 3ur#ii +e Apel 4+a)a e(#e )a0ul5 > D+e)i0ia +e numire a 3omi(iei +e e,aluare> 7+e)laraiile +e )on'i+eniali#a#e 1i impariali#a#e ale pre1e+in#elui 1i mem&rilor )omi(iei > Krapor#ul pro)e+urii +e a#ri&uire> 7o'er#a )=1#ig$#oare> 0)on#ra)#ul +e a)2i0iie pu&li)$ (emna#/ in)lu(i, ane"ele la )on#ra)# > )on#ra)#ul +e a)2i0iie pu&li)$ +e lu)r$ri 8n)2eia#/ 8n#re (oli)i#an# (i )on(#ru)#or in)lu(i, ane"ele a)e(#uia/ 8n #emeiul pre,e+erilor OUG nr!.6200D )u mo+i'i)$rile i )omple#$rile ul#erioare pen#ru a)#i,i#a#ea )e 'a)e o&ie)#ul pre0en#ei )ereri +e 'inanare-

15

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

A)en&ieH In +%(!' .n +%re- +on)r%+)!' *e '!+r,ri e#)e #!#"en*%)3#i#)%)-*o0%*% re"!nerii .n 0i o%re % +on)r%+)!'!i *e '!+r,ri #e *e"!ne '% Or %ni#$!' In)er$e*i%r .n )er$en *e $%@i$ 15 *e (i'e +%'en*%ri#)i+e *e '% *%)% #e$n,rii +on)r%+)!'!i *e fin%n&%re #e$n%) *e +,)re !')i$% "%r)e. a)#e a+iionale 8n)2eia#e 8n perioa+a ()ur($ p=n$ la #ran(mi#erea +o(arului a)2i0iiei la OI 4+a)a e(#e )a0ul52- A)#ul +e 8mpu#erni)ire au#en#i'i)a#/ 8n original / 8n )a0ul 8n )are 3ererea +e 'inanare nu e(#e (emna#$ +e repre0en#an#ul legal al (oli)i#an#ului/ )i +e o per(oan$ 8mpu#erni)i#$ 8n a)e(# (en(- A)#ul +e 8mpu#erni)ire repre0in#$ ori)e +o)umen# a+mini(#ra#i, emi( +e repre0en#an#ul legal in a)e(# (en(/ )u re(pe)#area pre,e+erilor legale 4e"emple orien#a#i,e? or+in/ +e)i0ie/ +i(po0i#ie/ 2o#$r=re e#)5 3ererea +e 'inanare/ Je)iunea II/ #re&uie ($ 'ie 8n(oi#$ +e urm$#oarele Ane@e ;. A+)!' *e .$"!)erni+ire %!)en)ifi+%)- .n ori in%'48n )a0ul 8n )are 3ererea +e 'inanare nu e(#e (emna#$ +e repre0en#an#ul legal al (oli)i#an#ului/ )i +e o per(oan$ 8mpu#erni)i#$ 8n a)e(# (en(- A)#ul +e 8mpu#erni)ire repre0in#$ ori)e +o)umen# a+mini(#ra#i, emi( +e repre0en#an#ul legal in a)e(# (en(/ )u re(pe)#area pre,e+erilor legale 4e"emple orien#a#i,e? or+in/ +e)i0ie/ +i(po0i#ie/ 2o#$r=re e#)5

4. De+'%r%&i% *e e'i i7i'i)%)e- .n ori in%'- #e$n%), *e +,)re #o'i+i)%n) ,e0i Hormular <De)laraie +e eligi&ili#a#e; Pen#ru proie)#ele implemen#a#e in Par#eneria# (e ,a +epune )=#e o +e)laraie pen#ru 'ie)are mem&ru al Par#eneria#ului ;. De+'%r%&i% *e %n %F%$en)- .n ori in%'- #e$n%), *e +,)re #o'i+i)%n) ,e0i Hormular <De)laraie +e anga*amen#; Pen#ru proie)#ele implemen#a#e in Par#eneria# (e ,a +epune +e)laraie +e anga*amen# +e )$#re par#enerul lea+er 4uni#a#ea a+mini(#ra#i,-#eri#orial$5%. A$i(ul #e la 6inisterul 2#u aiei 7aionale -6o#el ,. 8oli itantul #o$e#e)te ontinuitatea in$estiiei in onformitate u pre$e#erile art% 57 paragraf 1 #in Regulamentul 0onsiliului 7r%1013'200/ are stabile)te reglementrile generale pri$in# 9on#ul 2uropean #e !e($oltare Regional+ 9on#ul 8o ial 2uropean )i 9on#ul #e 0oe(iune 8oli itantul $a #emonstra ontinuitatea in$estiiei pe #urata #e timp s urs #e la #epunerea ererii #e finanare p:n la finali(area elui #e-al 5-lea an #e #up implementarea proie tului% A east #urat in lu#e e$aluarea )i sele ia ererii #e finanare+ #urata #e implementare a proie tului )i 5 ani #up finali(area implementrii proie tului% 8oli itantul #e finanare $a fa e #o$a#a ontinuit ii in$esti iei prin pre(entarea unui a$i( #in partea 6inisterului 2#u aiei 7aionale pri$in# ne esitatea )i oportunitatea proie tului Solicitantul de finanare va face o solicitare scris' utili()nd *odel G. Cerere "en)r! e'i7er%re% A0i(!'!i "ri0in* ne+e#i)%)e% 9i o"or)!ni)%)e% "roie+)!'!i.

G- So'i+i)%n)!' *o0e*e9)e +%'i)%)e% *e "ro"rie)%r 3 %*$ini#)r%)or %' )eren!'!i 9i3#%! %' +',*irii +%re f%+e o7ie+)!' in0e#)i&iei #%! %re .n +on+e#i!ne )eren!' 9i3#%! +',*ire% +%re f%+e o7ie+)!' in0e#)i&iei "e o *!r%), .n +onfor$i)%)e +! "re0e*eri'e %r). =< "%r% r%f ; *in Re !'%$en)!' Con#i'i!'!i Nr.;5E134556 +%re
2

0erina referitoare la forma original a #o umentelor soli itate este $alabil numai pentru exemplarul original al 0ererii #e finanare%%
1/

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

#)%7i'e9)e re 'e$en),ri'e ener%'e "ri0in* Aon*!' E!ro"e%n *e De(0o')%re Re ion%',- Aon*!' So+i%' E!ro"e%n 9i Aon*!' *e Coe(i!ne. So'i+i)%n)!' *e fin%n&%re- .n f!n+&ie *e n%)!r% '!i- 0% "re(en)% .n +o"ieLo#$r=rea +e Gu,ern pu&li)a#$ 8n Moni#orul O'i)ial pri,in+ proprie#a#ea pu&li)$ a(upra #erenului 1i6(au in'ra(#ru)#urii (u&ie)# al )ererii +e 'inanare/ )on'orm pre,e+erilor Legii nr-2 !6 77K pri,in+ &unurile proprie#a#e pu&li)a/ )u mo+i'i)$rile (i )omple#$rile ul#erioare 1i6(au al#e +o)umen#e legale 4Legi/ Or+onane/ Lo#$r=ri +e Gu,ern/ Or+ine ale Mini1#rilor/ e#)5 pu&li)a#e 8n Moni#orul O'i)ial/ pen#ru )a0uri par#i)ulare/ 1i6(au +o)umen#e )a+a(#rale 1i 8nregi(#rarea #erenurilor 8n regi(#re - e"#ra( +e )ar#e 'un)iar$6 in#a&ulare 1i6(au a)#ul *uri+i) prin )are a 'o(# +o&=n+i# +rep#ul real in,o)a# +e (oli)i#an#6. Do+!$en)%&i% )e/ni+o8e+ono$i+, .n 7%(% +,rei% #8% re%'i(%) %+/i(i&i% *e '!+r,ri- ela&ora#$ )on'orm legi(la#iei 8n ,igoare la +a#a lan($rii pro)e+urii 8n(oi#$ +e urm$#oarele? De,i0ul o'er#ei )=1#ig$#oare pen#ru )on#ra)#ul +e lu)r$ri a)#uali0a# )u e,en#ualele a)#e a+iionale 8n)2eia#e 8nain#e +e +epunerea )ererii +e 'inanareRapor#ul pri,in+ (#a+iul 'i0i) al lu)r$rilor (emna# +e +irigin#ele +e (an#ier/ (oli)i#an# 1i e"e)u#an# +in )are ($ re0ul#e (#area #e2ni)$ a lu)r$rilor/ (#a+iul a)#ual al in,e(#iiei/ lu)r$rile e"e)u#a#e/ lu)r$rile r$ma(e +e e"e)u#a#- Rapor#ul pri,in+ (#a+iul 'i0i) al lu)r$rilor nu #re&uie ($ 'i 'o(# ela&ora# )u mai mul# +e ! luni 8nain#e +e +epunerea )ererii +e 'inanare- Rapor#ul ,a a,ea a#a1a# un +e,i0 pen#ru lu)r$rile e"e)u#a#e a(uma# +e (oli)i#an#/ +irigin#ele +e 1an#ier/ e"e)u#an# 1i un +e,i0 pen#ru lu)r$rile r$ma(e +e e"e)u#a# a(uma# +e (oli)i#an#/ +irigin#ele +e 1an#ier/ e"e)u#an#3en#rali0a#orul (i#uaiilor +e pla#$ a)2i#a#e 8n(oi# +e 'a)#uri +e lu)r$ri 1i e"#ra(e +e )on#> Da)a e(#e )a0ul/ Pro)e(ele @er&ale +e 'a0a +e#erminan#$ (emna#e +e IJ3 pre)um (i Pro)e(ele @er&ale +e re)epie parial$ a lu)r$rilor

<.A!)ori(%&i% *e Con#)r!ire 0%'%7i', %feren), in0e#)i&iei +e f%+e o7ie+)!' +ererii *e fin%n&%re E. Ho),rGre% +e apro&are a proie)#ului 1i a )2el#uielilor lega#e +e proie)# 8n )a0ul par#eneria#elor/ 8n )are )on#ra)#ul +e lu)r$ri a 'o(# (emna# +e o uni#a#e +e 8n,$$m=n# preuni,er(i#ar +e (#a#? Uni#a#ea +e 8n,$$m=n# ,a ane"a Lo#$r$rea6Do)umen#ul +e apro&are a +o)umen#a#iei #e2ni)o-e)onomi)e +e la +a#a lan($rii a)2i0iiei pu&li)e +e lu)r$ri (i uni#a#ea a+mini(#ra#i,-#eri#orial$ ,a ane"a Ho),rGre% +e apro&are a proie)#ului 1i a )2el#uielilor lega#e +e proie)# la +a#a 8n)2eierii A)or+ului +e par#eneria#-

ten"ie 8n hotr;rile menionate, trebuie sa fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie sa le asi1ure pentru implementarea proiectului (contribuia la cheltuielile eli1ibile, cheltuielile neeli1ibile si cheltuielile cone0e ) ,

D. Cer)ifi+%)!' *e %)e#)%re fi#+%', pri,in+ 8n+eplinirea o&ligaiilor +e pla#$ a impo0i#elor 1i #a"elor )$#re &uge#ul general )on(oli+a#/ Cer)ifi+%)!' fi#+%' pri,in+ impo0i#ele 1i #a"ele lo)ale
17

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

Certificate depuse vor tre$ui s fie in perioda de vala$ilitate #n momentul depunerii cererii de finan"are : 8eciunea II. :n )a0ul par#eneria#elor #oi mem&rii par#eneria#ului ,or pre0en#a a)e(#e +o)umen#e0. A0i( In#"e+)or%)!' *e S)%) in Co#)r!+&ii pen#ru )on#ra)#ele +e lu)r$ri a )$rui ,aloarea e(#e pe(#e pragul +e li)i#aie +e()2i($/ a)e(#e +o)umen#e urm=n+ a 'i 'urni0a#e +e (oli)i#an#ul +e 'inanare 8n )a+rul ,i0i#ei la 'aa lo)ului3on'orm Lo#$r=rii Gu,ernului nr- 0726 200! pri,in+ a,i0area +e )$#re In(pe)#ora#ul +e J#a# 8n 3on(#ru)ii a +o)umen#aiilor #e)2ni)o-e)onomi)e pen#ru o&ie)#i,ele +e in,e(#iii 'inana#e +in 'on+uri pu&li)e/ pu&li)a#$ 8n Moni#orul O'i)ial nr- DGD +in D (ep#em&rie 200!/ )u mo+i'i)$rile 1i )omple#$rile ul#erioare 1i Or+inul MDLPL nr- 72D62007/ IJ3 nr- G.762007 pri,in+ apro&area Me#o+ologiei +e emi#ere a a,i0ului #e2ni) +e )$#re In(pe)#ora#ul +e J#a# 8n 3on(#ru)ii % IJ3 pen#ru +o)umen#aiile #e2ni)oe)onomi)e a'eren#e o&ie)#i,elor +e in,e(#iii 'inana#e +in 'on+uri pu&li)e 4MO nr- G776 27-0K-20075 - De+'%r%&i% "ri0in* ne*e*!+)i7i'i)%)e% TVA8!'!i/ in original )on+orm (e)#iunii Hormulare a pre0en#ului G2i+

II.&.2. In)o+$ire% 7! e)!'!i


:n )omple#area Je)iunii <Hinanarea proie)#ului; +in 3ererea +e 'inanare/ #o'i+i)%n)!' 0% &ine +on) *e +ri)erii'e *e e'i i7i'i)%)e % +/e')!ie'i'or 1i (#a&ilirea +on)ri7!&iei "ro"rii II.&.2.%. Cri)erii'e *e e'i i7i'i)%)e % +/e')!ie'i'or O +/e')!i%', "o%)e fi +on#i*er%), *re") +/e')!i%', e'i i7i', "en)r! +ofin%n&%re 4ram&ur(are 8n limi#a (#a&ili#$5 8n )a+rul +omeniului ma*or +e in#er,enie !-. al POR/ +a)$ e(#e 8n )on'ormi#a#e )u pre,e+erile or+inului +e )2el#uieli eligi&ile/ *%+, e#)e .n +onfor$i)%)e +! "re0e*eri'e or*in!'!i *e +/e')!ie'i e'i i7i'ee#)e .n +onfor$i)%)e +! "re0e*eri'e Con)r%+)!'!i *e fin%n&%ree#)e .n 'e ,)!r, *ire+), +! %+)i0i),&i'e "ro"!#e .n "roie+) 9i ne+e#%r, "en)r! *e#f,9!r%re% "roie+)!'!i e#)e +onfor$, +! "re0e*eri'e 'e i#'%&iei n%&ion%'e 9i +o$!ni)%re- .n #"e+i%' .n +ee% +e "ri0e9)e: regimul a)2i0iiilor pu&li)e/ prin re(pe)#area normelor Or+onanei +e Urgen$ a Gu,ernului nr- !.6200D pri,in+ a#ri&uirea )on#ra)#elor +e a)2i0iie pu&li)$/ a )on#ra)#elor +e )on)e(iune +e lu)r$ri pu&li)e 1i a )on#ra)#elor +e )on)e(iune +e (er,i)ii )u mo+i'i)$rile 1i )omple#$rile ul#erioareOri+e +/e')!i%', +%re n! #e re ,#e9)e .n +%)e orii'e *e +/e')!ie'i e'i i7i'e- +onfor$ or*in!'!i- 0% fi +on#i*er%), *re") +/e')!i%', nee'i i7i', "en)r! +o8fin%n&%re "rin POR. Ori+e +/e')!i%', nee'i i7i', +e 0% %",re% .n )i$"!' i$"'e$en),rii "roie+)!'!i 0% fi #!"or)%), *e +,)re #o'i+i)%n). :n plu(/ urm$#oarele )a#egorii +e )2el#uieli nu (un# eligi&ile? +o&=n+a 1i al#e )omi(ioane a'eren#e )re+i#elor> a)2i0iia +e +o#ari 6 e)2ipamen# #e+on*8/%n*> amen0i/ penali#$i 1i )2el#uieli +e *u+e)a#$> operarea o&ie)#i,elor +e in,e(#iii e#) :n )a+rul POR/ +on)ri7!&i% .n n%)!r, n! e#)e e'i i7i',-

11

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

II.&.2.2. Con)ri7!&i% "ro"rie % #o'i+i)%n)!'!i Con)ri7!&i% "ro"rie % #o'i+i)%n)!'!i re"re(in), *iferen&% *in)re valoarea total a proiectului 9i valoarea finan"rii neram$ursa$ile acordate de ma%im 5,0 din cheltuielile eligi$ile ale cererii de finan"are . V%'o%re% fin%n&,rii ner%$7!r#%7i'e (e +e#ermin$ )a pro)en# +in ,aloarea eligi&il$ a )ererii +e 'inanare 4(uma )2el#uielilor eligi&ile/ in)lu(i, T@A ne+e+u)#i&il eligi&il5/ )are ,a 'i a)operi#$ +in HEDR 1i/ re(pe)#i,/ &uge#ul +e (#a#Pro+en)!' fin%n&,rii ner%$7!r#%7i'e *in 0%'o%re% +/e')!ie'i'or e'i i7i'e e#)e *e $%@i$ DEC.

II.&.&. De"!nere% +ererii *e fin%n&%re


So'i+i)%n)!' *e fin%n&%re- 0% %0e% .n 0e*ere f%")!' +,- ini&i%'- "en)r! 0erifi+%re% %*$ini#)r%)i0, % *o#%r!'!i *e %+/i(i&ie "!7'i+, "en)r! %)ri7!ire% +on)r%+)!'!i *e '!+r,ri- 0% *e"!ne Cerere% *e fin%n&%re- Se+&i!ne% I +! %ne@e'e %feren)e *e#+ri#e .n #e+&i!ne% II.1.;. Co$"'e)%re% +ererii *e fin%n&%re % "re(en)!'!i G/i*. N!$%i %+ei #o'i+i)%n&i %*$i#i .n !r$% %+e#)ei e)%"e 0or *e"!ne Cerere% *e fin%n&%re- Se+&i!ne% II +! %ne@e'e %feren)e *e#+ri#e .n #e+&i!ne% II.1.;. Co$"'e)%re% +ererii *e fin%n&%re % "re(en)!'!i G/i*. Cerere% *e fin%n&%re- Se+&i!ne% I3 Se+&i!ne% II +o$"'e), >.$"re!n, +! %ne@e'e? re+a)#a#$ .n)r8!n #in !r e@e$"'%r ori in%' +o$"'e) / la )are (e a+auga in 'orma# ele)#roni) un e"emplar )omple# al )ererii +e 'inan#are (i al #u#uror ane"elor la )ererea +e 'inanare/ organi0a#e pe 'i1iere )u nume rele,an#e pe CD8 ROM- ,or 'i #rimi(e 8n#r-un )ole# (igila# prin po1#a re)oman+a#$/ )urier/ (au +epu(e per(onal/ la (e+iul organi(mului in#erme+iar al POR! +in )a+rul ageniei pen#ru +e0,ol#are regional$ +in regiunea un+e (e pre,e+e implemen#area proie)#ului-

Par#ea e"#erioar$ a )ole#ului (igila#/ )ore(pun0$#or )ererii +e 'inanare #re&uie ($ poar#e/ 8n mo+ o&liga#oriu o e#i)2e#$ )u urm$#oarele in'ormaii?
Cerere *e fin%n&%re "en)r! Pro r%$!' O"er%&ion%' Re ion%' 455<845;1 A"a priori#ar$ Domeniul +e in#er,enie ! ;:m&un$#$irea in'ra(#ru)#urii (o)iale; !-. 9Rea&ili#area/ mo+erni0area/ +e0,ol#area 1i e)2iparea in'ra(#ru)#urii e+u)aionale preuni,er(i#are/ uni,er(i#are 1i a in'ra(#ru)#urii pen#ru 'ormare pro'e(ional$ )on#inu$; Mini(#erul De0,ol#arii Regionale (i A+mini(#raiei Pu&li)e Q+enumirea Organi(mului in#erme+iar la (e+iul )$ruia (e +epune 3ererea +e 'inanareR QDenumirea 1i a+re(a (e+iului (oli)i#an#uluiR QTil#ul proie)#uluiR Numai pen#ru 3ererile +e 'inanare/ Je)iunea II

Au#ori#a#ea +e managemen# Organi(m in#erme+iar Joli)i#an# Proie)#ul JMIJ

$e(i Anexa 1 ; <!atele #e onta t ale Organismelor ,nterme#iare=


13

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

3ererile +e 'inanare/ Se+&i!ne% I3 Se+&i!ne% II- #rimi(e prin ori)e al#e mi*loa)e (au #rimi(e la al#e a+re(e ,or 'i re(pin(eLa +epunere/ 'ie)are 3erere +e 'inanare/ Je)iunea I/ ,a primi un num$r +e 8nregi(#rare )e ,a 'i )omuni)a# +e Organi(mul in#erme+iar (oli)i#an#ului 4per(oanei +e )on#a)# a (oli)i#an#ului5- 3ererile +e 'inanare/ Je)iunea I/ ,or primi un num$r uni) +e 8nregi(#rare 8n Ji(#emul in'orma#i) uni) +e managemen# % )o+ JMIJ ./ )are ,a 'i a+u( la )uno1#ina (oli)i#an#ului- E(#e o&liga#oriu ($ (e menione0e num$rul +e 8nregi(#rare 6 )o+ul JMIJ al )ererii +e 'inanare 8n ori)e )ore(pon+en$ pur#a#$ 8n#re (oli)i#an# 1i Organi(mul in#erme+iar/ re'eri#or la )ererea +e 'inanare re(pe)#i,$Organi(mul in#erme+iar ,a in'orma (oli)i#an#ul in #ermenele pro)e+urale )u pri,ire la re0ul#a#ul o&inu# +e )ererea +e 'inanare 8n urma pro)e(ului (ele)ie:n )a0ul re(pingerii unei )ereri +e 'inanare pe mo#i, +e ne)on'ormi#a#e a+mini(#ra#i,$ 6 neeligi&ili#a#e/ (oli)i#an#ul ,a 'i in'orma# 8n +e#aliu au(pra mo#i,elor +e re(pingere- :n )a0ul re(pingerii )ererii +e 'inanare/ (e re)oman+$ luarea 8n )on(i+erare a mo#i,elor +e re(pingere/ )ore)#area6 )omple#area )ererii +e 'inanare 1i re+epunerea a)e(#eia- :n a)e(# )a0/ pro)e(ul +e +epunere 1i (ele)ie ,a 'i relua# 8n #o#ali#a#e/ )ererea +e 'inanare ,a primi un nou )o+ uni) +e 8nregi(#rare e#)-

II.&.4. Pro+e#!' *e e0%'!%re 9i #e'e+)ie


E#apele pro)e(ului +e e,aluare 1i (ele)ie pen#ru )ererile +e 'inanare a'eren#e a)e(#ui apel +e proie)#e (e ,a +e('$1ura la (e+iul Organi(mului In#erme+iar +in regiunea +e +e0,ol#are )ore(pun0$#oarePro)e(ul +e (ele)#ie (i e,aluare ,a 'i al)a#ui# +in #rei )omponen#e? @eri'i)area )on)or+an#ei )ererii +e 'inanare E#apa pre-)on#ra)#uala E#apa +e priori#i0are

II.&.4.%. Verifi+%re% +on+or*%n&ei +ererii *e fin%n&%re @eri'i)area )on)or+an#ei )ererii +e 'inanare (e reali0ea0$ 8n +ou$ e#ape? I-a- @eri'i)area a+mini(#ra#i,$ a +o(arului +e a)2i0iie pu&li)$ pen#ru a#ri&uirea )on#ra)#ului +e lu)r$ri> I-&- @eri'i)area )on'ormi#$ii a+mini(#ra#i,e 1i a eligi&ili#$ii )ererii +e 'inanare 1i ,eri'i)area )on'ormi#$ii +o)umen#aiei #e2ni)o-e)onomi)e I.%. Verifi+%re% %*$ini#)r%)i0, % *o#%r!'!i *e %+/i(i&ie "!7'i+, "en)r! %)ri7!ire% +on)r%+)!'!i *e '!+r,ri :n a)ea(#$ e#ap$/ Organi(mul In#erme+iar ,a ,eri'i)a/ +in pun)# +e ,e+ere al )on'ormi#$ii a+mini(#ra#i,e +o(arul a)2i0iiei pu&li)e pen#ru a#ri&uirea )on#ra)#ului +e lu)r$ri@eri'i)area )on'ormi#$ii a+mini(#ra#i,e a +o(arului a)2i0iiei ,a urm$ri e"i(#ena +o)umen#elorA+e%#), e)%", e#)e e'i$in%)orieHH 3on'ormi#a#ea a+mini(#ra#i,$ a +o(arului +e a)2i0iie pu&li)$ pen#ru a#ri&uirea )on#ra)#ului +e lu)r$ri (e ,eri'i)a pe &a0a )ri#eriilor +in Grila )on'ormi#$ii +o(arului +e a)2i0iie pu&li)$ pre0en#a#$ 8n Je)iunea Grile a pre0en#ului G2i+ pre)um 1i a Li(#ei +e ,eri'i)are a )on'li)#ului +e in#ere(e pre0en#$ 8n (e)iunea Grile a pre0en#ului G2i+Do+!$en)e ne+e#%re % #e *e"!ne .n e)%"% I.%.:
&

8ingle 6anagement ,nformation 8>stem


20

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

a3ererea +e 'inanare % Je)iunea I/ pre0en#$ 8n Je)iunea Hormulare a pre0en#ului G2i+ &Do(arul +e a)2i0iie pen#ru a)2i0iia pu&li)$ pen#ru a#ri&uirea )on#ra)#elor +e lu)r$ri +e('$1ura#$ 8n )on'ormi#a#e )u pre,e+erile OUG !./ #re&uie ($ )uprin+a o&liga#oriu )el puin urma#oarele +o)umen#e? anunul6in,i#aia +e par#i)ipare 1i +o,a+a #ran(mi#erii a)e(#uia6a)e(#eia (pre pu&li)are 8n JEAP 1i BOUE 8n )a0ul anunurilor +e par#i)ipare pen#ru li)i#aii a )$ror ,aloare e(#ima#$ +ep$1e1#e pragul (#a&ili# la ar# GG alin 425 +in OUG !.6200D> 2'i1a +e +a#e a a)2i0iiei> !)aie# +e (ar)ini > .'ormulare 1i mo+ele > G)on#e(#aii pri,in+ 'i1a +e +a#e a a)2i0iiei6re0ul#a#ul pro)e+urii 1i De)i0ia 3NJ3 (au a 3ur#ii +e Apel 4+a)a e(#e )a0ul5 > D+e)i0ia +e numire a 3omi(iei +e e,aluare> 7+e)laraiile +e )on'i+eniali#a#e 1i impariali#a#e ale pre1e+in#elui 1i mem&rilor )omi(iei > Krapor#ul pro)e+urii +e a#ri&uire> 7o'er#a )=1#ig$#oare> 0)on#ra)#ul +e a)2i0iie pu&li)$ (emna#/ in)lu(i, ane"ele la )on#ra)# > a)#e a+iionale 8n)2eia#e 8n perioa+a ()ur($ p=n$ la #ran(mi#erea +o(arului a)2i0iiei la OI 4+a)a e(#e )a0ul52A)#ul +e 8mpu#erni)ire au#en#i'i)a# Numai pen#ru )ererile +e 'inanare 8n(oi#e +e +o(are +e a)2i0iie )on'orme 4)are 8n+epline() #oa#e )ri#eriile +in Grila/ re(pe)#i, )ererile +e 'inan#are )are au primi# <DA; la #oa#e )ri#eriile5 (oli)i#anii ,or +epune la OI 3ererea +e 'inanare Je)#iunea II 8n(oi#$ +e +o)umen#ele a'eren#ePro)e(ul +e ,eri'i)are a )on'ormi#$ii a+mini(#ra#i,e a +o(arului a)2i0iiei ,a +ura ma"im 0 0ile lu)r$#oare +e la +a#a +epunerii 3ererii +e 'inanare % Je)iunea I 1i a ane"elor a'eren#e/ 8n )on+iiile 8n )are nu (un# (oli)i#a#e )lari'i)$ri- :n a)ea(#$ e#ap$ (e po# (oli)i#a )lari'i)$ri o (ingur$ +a#$/ )u un #ermen ma"im a)or+a# (oli)i#an#ului +e G 0ile lu)r$#oareIn )er$en *e ;5 (i'e '!+r,)o%re *e '% *%)% "ri$irii no)ifi+,rii *e %++e")%re- #o'i+i)%n)!' 0% *e"!ne '% OI Cerere% *e fin%n&%re Se+)i!ne% II .n#o&i), *e *o+!$en)e'e %feren)e. 3ererile +e 'inanare nea+mi(e pen#ru ,eri'i)area +o(arului +e a)2i0iie pu&li)$ ,or 'i re#urna#e (oli)i#anilorI.7. Verifi+%re% +onfor$i),&ii %*$ini#)r%)i0e 9i % e'i i7i'i),&ii +ererii *e fin%n&%re 9i 0erifi+%re% +onfor$i),&ii *o+!$en)%&iei )e/ni+o8e+ono$i+e Dup$ +epunerea 3ererii +e 'inanare/ Je)#iunea II/ 8n a)ea(#$ e#ap$/ Organi(mul In#erme+iar o ,a ,eri'i)a/ +in pun)# +e ,e+ere al )on'ormi#$ii a+mini(#ra#i,e 1i a eligi&ili#$ii/ al )on'ormi#$ii +o)umen#aiei #e2ni)oe)onomi)e-Do)umen#e ne)e(are a (e +epune 8n e#apa I-&-? a3ererea +e 'inanare % Je)iunea II/ pre0en#$ 8n Je)iunea Hormulare a pre0en#ului G2i+ 7. A+)!' *e .$"!)erni+ire %!)en)ifi+%) )De)laraia +e eligi&ili#a#e/ 8n original +De)laraia +e anga*amen#/ 8n original/ e% A0i( *in "%r)e% Mini#)er!' E*!+%&iei N%&ion%'e +! "ri0ire '% ne+e#i)%)e% 9i o"or)!ni)%)e% re%'i(,rii '!+r,ri'or in0e#)i&ion%'e. '3opie +up$ +o)umen#ele )are +o,e+e() )ali#a#ea +e proprie#ar 6 a+mini(#ra#or al #erenului 1i6(au al )l$+irii )are 'a)e o&ie)#ul in,e(#iiei (au )on)e(iunea a(upra #erenului 1i6(au )l$+irii )are 'a)e o&ie)#ul in,e(#iiei pe o +ura#$ 8n )on'ormi#a#e )u pre,e+erile ar#- G7 paragra' +in Regulamen#ul 3on(iliului Nr- 0K!6200D )are (#a&ile1#e reglemen#$rile generale pri,in+ Hon+ul European +e De0,ol#are Regional$/ Hon+ul Jo)ial European 1i Hon+ul +e 3oe0iune21

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

Do)umen#aia #e2ni)o-e)onomi)$ Au#ori0aia +e 3on(#ruire Ho),rGre% +e apro&are a proie)#ului 1i a )2el#uielilor lega#e +e proie)# Cer)ifi+%)!' *e %)e#)%re fi#+%', pri,in+ 8n+eplinirea o&ligaiilor +e pla#$ a impo0i#elor 1i #a"elor )$#re &uge#ul general )on(oli+a# S3er#i'i)a#ul 'i()al pri,in+ impo0i#ele 1i #a"ele lo)ale lA,i0 In(pe)#ora#ul +e J#a# in 3o(#ru)ii/ +a)$ e(#e )a0ul mDe)laraia pri,in+ ne+e+u)#i&ili#a#ea T@A-ului@eri'i)area )on'ormi#$ii a+mini(#ra#i,e 1i a eligi&ili#$ii ,a urm$ri e"i(#ena 1i 'orma 3ererii +e 'inanare Je)iunea II 1i a ane"elor/ ,ala&ili#a#ea +o)umen#elor/ re(pe)#area )ri#eriilor a'eren#e eligi&ili#$ii (oli)i#an#ului 1i a proie)#ului/ re(pe)#i, )on+iii pri,in+ #ipul (oli)i#an#ului/ 8n)a+rarea proie)#ului 8n operaiunile 'inana&ile/ +rep#ul +e proprie#a#e a(upra imo&ilului o&ie)# al proie)#ului/ )apa)i#a#ea 'inan)iar$ 1i operaional$ a (oli)i#an#ului/ ,aloarea proie)#ului/ +ura#a proie)#ului/ re(pe)#area legi(laiei )omuni#are pe +omenii (pe)i'i)e3on'ormi#a#ea a+mini(#ra#i,$ 1i eligi&ili#a#ea (e ,eri'i)a pe &a0a )ri#eriilor +in Grila )on'ormi#$ii a+mini(#ra#i,e (i a eligi&ili#$ii pre0en#a#$ 8n Je)iunea 9rile a pre0en#ului G2i+N!$%i +ereri'e *e fin%n&%re +onfor$e *in "!n+) *e 0e*ere %*$ini#)r%)i0 9i e'i i7i'e >+%re .n*e"'ine#+ )o%)e +ri)erii'e *in Gri'%- re#"e+)i0 )ererile +e 'inan#are )are au primi# <DA; la #oa#e )ri#eriile ? #!n) %*$i#e "en)r! 0erifi+%re% +onfor$i),&ii *o+!$en)%&iei )e/ni+o8e+ono$i+e. Cereri'e *e fin%n&%re ne%*$i#e "en)r! 0erifi+%re% +onfor$i),&ii *o+!$en)%&iei )e/ni+o8e+ono$i+e 0or fi re)!rn%)e #o'i+i)%n&i'or. Verifi+%re% +onfor$i),&ii *o+!$en)%&iei )e/ni+o8e+ono$i+e #e 0% f%+e "rin +o$"'e)%re% Gri'ei +onfor$i),&ii *o+!$en)%&iei )e/ni+o8e+ono$i+e *in #e+&i!ne% Gri'e % "re(en)!'!i G/i*. N!$%i %+e'e +ereri *e fin%n&%re +%re .n*e"'ine#+ )o%)e +ri)erii'e *in Gri'% +onfor$i),&ii *o+!$en)%&iei )e/ni+o8e+ono$i+e- re#"e+)i0 %! "ri$i) DA '% )o%)e +ri)erii'e- #!n) %*$i#e "en)r! +on)in!%re% "ro+e#!'!i *e e0%'!%re 9i #e'e+&ie. Cereri'e *e fin%n&%re ne%*$i#e "en)r! +on)in!%re% "ro+e#!'!i *e e0%'!%re 9i #e'e+&ie 0or fi re)!rn%)e #o'i+i)%n&i'or. Pro+e#!' *e 0erifi+%re % +on+or*%n&ei +ererii *e fin%n&%re- .n %+e%#), e)%",- 0% *!r% $%@i$ 45 (i'e '!+r,)o%re *e '% *%)% ini&ierii %+e#)ei e)%"e- .n +on*i&ii'e .n +%re n! #!n) #o'i+i)%)e +'%rifi+,ri. 6otificarea solicitantului asupra rezultatului verificrii concordanei cererii )ererii de finanare se va face *n scris, de ctre 4r1anismul Intermediar *n termen de 2 zile lucrtoare de la data finalizrii etapei,.entru )ererile de finanare declarate admise notificarea va cuprinde i informaiile necesare desfurrii vizitei la faa locului, .entru cererile de finanare declarate respinse notificarea va cuprinde i o scurt detaliere a motivelor care au condus la respin1ere,

g2i*-

II.&.4.2. E)%"% "re8+on)r%+)!%', Vi(i)% '% f%&% 'o+!'!i Pen#ru )ererile +e 'inanare a))ep#a#e in urma ,eri'i)$rii )on)or+anei )ererii +e 'inanare repre0en#an#ul Organi(mului in#erme+iar ,a e'e)#ua o ,i0i#$ la 'aa lo)ului la 'ie)are proie)#La ,i0i#a la 'aa lo)ului (e ,a ,eri'i)a )orelarea )ererii +e 'inanare 1i a Ane"elor a)e(#eia )u (i#uaia +in #erenIn urma ,i0i#ei la 'aa lo)ului (e )omple#ea0$ Grila +e ,eri'i)are pri,in+ ,i0i#a la 'a#a lo)ului +in (e)iunea Grile a pre0en#ului G2i+P!n+)%re% +ereri'or *e fin%n&%re P!n+)%re% +ereri'or *e fin%n&%re #e f%+e "e 7%(% ri'ei *e #e'e+&ie pre0en#a#$ 8n (e)iunea 9rile a pre0en#ului G2i+-

22

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

Joli)i#an#ul ,a #re&ui ($ #ran(mi#$ )lari'i)$rile 8n )on+iiile 1i #ermenul limi#$ (pe)i'i)a#e 8n (oli)i#area +e )lari'i)$riHie)are 3erere +e 'inanare ,a 'i no#a#$ pen#ru 'ie)are )ri#eriu Pun)#a*ul 'inal al )ererii +e 'inanare repre0in#$ (uma pun)#a*elor o&inu#e la 'ie)are )ri#eriuIn +%(!' .n +%re "roie+)!' o7)ine 5 "!n+)e '% ori+%re *in +ri)erii'e *in ri'% *e #e'e+&ie"roie+)!' e#)e re#"in# %!)o$%). Dup$ 'inali0area pro)e(ului +e e,aluare 1i (ele)ie 1i pen#ru ul#ima )erere +e 'inanare +in (e(iunea re(pe)#i,$/ Organi(mul In#erme+iar ,a #ran(mi#e/ 8n +ou$ 0ile lu)r$#oare/ )$#re AM POR +oar un Rapor# General +e (ele)ieII.&.4.&. E)%"% *e "riori)i(%re Men&ion,$ f%")!' +, *%+, 0%'o%re% #o'i+i)%), % )!)!ror +ereri'or *e fin%n&%re %*$i#e '% fin%n&%re "rin "re(en)!' %"e' *e "roie+)e n! 0% %+o"erii %'o+%re% fin%n+i%r, % "re(en)!'!i %"e' *e "roie+)e- n! 0% $%i %0e% 'o+ e)%"% *e "riori)i(%re. :n )a0ul 8n )are/ 0%'o%re% )!)!ror +ereri'or *e fin%n&%re %*$i#e '% fin%n&%re *e",9e9)e %'o+%re% fin%n+i%r, % "re(en)!'!i %"e' *e "roie+)e- AM POR ,a )en#rali0a #oa#e a)e(#e Rapoar#e Generale +e (ele)ie/ al)$#uin+/ 8n &a0a pun)#a*ului o&inu# 8n e#apa +e pun)#are a )ererilor +e 'inanare/ un )la(amen# al a)e(#ora/ )la(amen#ul a(#'el o&inu# repre0en#=n+ 1i or+inea +e a+mi#ere la 'inanare/ p$n= la epui0area 'on+urilor alo)a#e pre0en#ului apel +e proie)#eIn +%(!' .n +%re- .n)r8o re i!ne 0%'o%re% )o)%', % +ereri'or *e fin%n %re *e", e )e 0%'o%re% fon*!ri'or %'o+%)e %+e'ei re i!ni- #e fin%ne%(, "roie+)e'e +%re .n !r$% e)%"ei *e "riori)i(%re in)r, .n 0%'o%re% re ion%',- re#)!' !r$Gn* % #e "riori)i(% '% ni0e' n% ion%'. In +%(!' .n +%re- .n !ne'e re i!ni n! % fo#) %+o"eri), %'o+%re% re ion%',- fon*!ri'e r,$%#e *i#"oni7i'e 0or fi fo'o#i)e "en)r! fin%n %re% "roie+)e'or *in %')e re i!ni +%re in)r, .n "riori)i(%re% n%ion%',. AM POR 0% +o$!ni+% Benefi+i%ri'or *%+, "roie+)!' % fo#) %*$i# '% fin%n&%re. CLARIAICRI 4pen#ru pro)e(ul +e e,aluare 1i (ele)ie 'orma# +in @eri'i)area )on'ormi#$ii a+mini(#ra#i,e 1i a eligi&ili#$ii )ererii +e 'inanare 1i ,eri'i)area )on'ormi#$ii +o)umen#aiei #e2ni)o-e)onomi)e/ E#apa pre)on#ra)#ual$5 Pe par)ur(ul +e('$1ur$rii pro)e(ului +e e,aluare 1i (ele)ie a'eren# unei )ereri +e 'inanare po# apare (i#uaii )are ne)e(i#$ +'%rifi+,ri pri,in+ +o)umen#aia +epu($- :n )a+rul %+e#)!i "ro+e# (e po# (oli)i#a )lari'i)$ri o #in !r, *%),/ 1i #ra(mi(e pe 'a" (oli)i#an#ului +e Organi(mul in#erme+iar +in )a+rul ADR- Termenul +e r$(pun( la )lari'i)$ri ,a 'i +e ma"im G 0ile lu)r$#oare +e la )on'irmarea +e primire pe 'a"- Da)$ a)e(# #ermen nu e(#e re(pe)#a# (au r$(pun(urile nu (un# )ore(pun0$#oare/ proie)#ul 6 proie)#ele )are au '$)u# o&ie)#ul (oli)i#$rii +e )lari'i)$ri po# 'i +e)lara#e neeligi&ile (i ne)on'orme/ )u apli)area paragra'uluiDa)$ (e #ran(mi# )lari'i)$ri )are ,i0ea0$ a(pe)#e +in +erere% *e fin%n&%re 1i ane"ele a)e(#eia/ iar r$(pun(urile (un# ne)ore(pun0$#oare 4parial (au 8n #o#ali#a#e5/ (e poa#e +e)i+e/ 8n 'un)ie +e gra,i#a#ea (i#uaiei )are a '$)u# ne)e(are )lari'i)$rile/ +e)lararea )a neeligi&ila (au ne)on'orm$ a )ererii +e 'inanare #%! poa#e a))ep#a (pre 'inanare )ererea )u re)oman+$ri- A)e(#ea +in urm$ 'a) o&ie)#ul unei +ereri *e +'%rifi+,ri >!ni+e? .n f%(% *e +on)r%+)%re- !')erior f%(ei *e #e'e+&ieATENIEM NU (e a))ep#$ +o$"'e)%re% )ererii +e 'inanare 1i a ane"elor a)e(#eia )u +o)umen#e )are #re&uiau ane"a#e 8n in)e r%'i)%)e% lor 8n)$ +e la +epunereII.&.4.4. Con)e#)%&ii Un (oli)i#an# +e 'inanare )are (e )on(i+er$ ne+rep#$i# +e re0ul#a#ele pro)e(ului +e (ele)ie pen#ru o )erere +e 'inanare +epu($ poa#e 'ormula 8n ()ri( o )on#e(#aie )are ,a 'i #rimi($ (pre (oluionare Au#ori#$ii +e Managemen# pen#ru Programul Operaional Regional/ la (e+iul +in Iu)ure1#i/ (#ra+a Apolo+or nr- 7/ La#ura Nor+/ (e)#or G-

23

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

Con)e#)%&i% #e for$!'e%(, .n #+ri# 9i 0% +!"rin*e? Da#ele +e i+en#i'i)are a )on#e(#a#arului Num$rul +e 8nregi(#rare a )ererii +e 'inanare 1i #i#lul a)e(#eia (au/ +up$ )a0/ #i#lul proie)#ului )are 'a)e o&ie)#ul )ererii +e 'inanare O&ie)#ul )on#e(#aiei Mo#i,ele +e 'ap# 1i +e +rep# Do,e0ile pe )are (e 8n#emeia0$ Jemn$#ura )on#e(#a#arului (au a 8mpu#erni)i#ului a)e(#uia/ pre)um 1i 1#ampila- Do,a+a )ali#$ii +e 8mpu#erni)i# a )on#e(#a#arului (e 'a)e po#ri,i# legii3opia ()ri(orii OI6AM 48n 'un)ie +e e#ap$5 +e 8n1#iinare )u pri,ire la re0ul#a#ul e#apei +e (ele)ie pri,in+ )ererea +e 'inanare (au proie)#ul +in )a+rul a)e(#eia )are 'a)e o&ie)#ul )on#e(#aiei-

3on#e(#aiile (e #rimi# prin po1#$/ )u )on'irmare +e primire (au (e +epun +ire)# la regi(#ra#ura mini(#erului/ 8n a#enia Te'ul AM POR- O )opie a re(pe)#i,ei )on#e(#aii ,a 'i #ran(mi($ (pre in'ormare +e )$#re )on#e(#a#ar 1i organi(mului in#erme+iar un+e a 'o(# +epu($ )ererea +e 'inanare 1i un+e (-a +e('$1ura# pro)e(ul +e (ele)ie3on#e(#aia (e ,a +epune .n )er$en *e $%@i$ 45 *e (i'e +%'en*%ri#)i+e *e '% *%)% .n9)iin&,rii *e +,)re OI3AM % re(!')%)!'!i "ro+e#!'!i *e #e'e+&ie - :nregi(#rarea a)e(#ui +o)umen# (e ,a 'a)e in regi(#rul +e )on#e(#aii al AM POR3on#e(#aiile ,or 'i (oluiona#e +e )$#re AM POR 8n #ermen +e !0 +e 0ile )alen+ari(#i)e +e la +a#a 8nregi(#r$rii )on#e(#aiei la mini(#er- 3on#e(#a#arul poa#e ($ +epun$ pro&e noi 8n (u(inerea )au0ei 8n primele 20 +e 0ile +in )ele !0 +e 0ile )alen+ari(#i)e 8n )are (e 'a)e anali0a a)e(#eia:n (i#uaia 8n )are e"per#ul )$ruia i (-a repar#i0a# )on#e(#aia (pre (oluionare )on(#a#$ )$ e(#e ne)e(ar$ o in,e(#igaie mai am$nuni#$/ )are ,a pre(upune +ep$1irea #ermenului +e !0 +e 0ile )alen+ari(#i)e 8n )are (e poa#e emi#e o opinie a(upra )on#e(#aiei/ )on#e(#a#arul ,a 'i no#i'i)a# 8n ()ri( a(upra #ermenului +e (oluionare )u )el puin ! 0ile 8nain#e +e e"pirarea #ermenului +e (oluionare meniona# an#erior3on#e(#aia poa#e 'i re#ra($ +e )on#e(#a#ar p=n$ la (oluionarea a)e(#eia/ prin (oli)i#area in ()ri( +e re#ragere a )on#e(#aiei la AMPOR (i (pre in'ormare la organi(mul in#erme+iar- :nregi(#rarea a)e(#ui +o)umen# (e ,a 'a)e #o# in regi(#rul +e )on#e(#aiiPrin re#ragerea )on#e(#aiei (e pier+e +rep#ul +e a (e 8nain#a o nou$ )on#e(#aie 8n in#eriorul #ermenului general +e +epunere a a)e(#eia-

2&

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

Seciunea III.

Con)r%+)%re% +ereri'or *e fin%n&%re #e'e+)%)e

3on#ra)#ul +e 'inanare ,a 'i (emna# +e Mini(#erul De0,ol#$rii Regionale 1i A+mini(#raiei Pu&li)e/ 8n )ali#a#e +e Au#ori#a#e +e Managemen# pen#ru Programul Operaional Regional/ Agenia pen#ru De0,ol#are Regional$ +in regiunea re(pe)#i,$/ 8n )ali#a#e +e Organi(m In#erme+iar pen#ru Programul Operaional Regional 2007-20 !/ 1i (oli)i#an#Mo+elul +e 3on#ra)# +e 'inanare poa#e 'i )on(ul#a# +e (oli)i#ani/ a)e(#a 'iin+ ane"a# pre0en#ului G2i+ 4Je)iunea Ane"e/ Ane"a 25/ )u meniunea )$ AMPOR +in )a+rul MDRAP poa#e a+u)e mo+i'i)$ri a(upra a)e(#ui +o)umen# 8nain#e +e (emnarea )on#ra)#ului +e 'inanare prin no#i'i)area (oli)i#anilor +e 'inanare/ (au ul#erior (emn$rii prin a)#e a+iionale/ 8n &a0a mo+i'i)$rilor legi(la#i,e )u impa)# a(upra )lau0elor )on#ra)#uale (au 8n al#e )a0uri o&ie)#i, *u(#i'i)a#eHormularul )ererii +e 'inanare )omple#a# 1i ane"ele la a)ea(#a ,or 'a)e par#e +in )on#ra)#ul +e 'inanare )a ane"e la a)e(#aA+or*%re% +on)r%0%'orii TVA >aza le1al: 4?+ nr, ( / 2''# privind 1estionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul conver1en (publicat *n 34 nr, "%/ "$,'(,2''#) cu modificrile i completrile ulterioare i 6ormele metodolo1ice de aplicare a 4?+ nr,( /2''# aprobate prin @otr;rea nr, 2"! din 2% martie 2'"2, @otr;rea +uvernului nr, $&#/2''$ privind re1ulile de eli1ibilitate a cheltuielilor efectuate *n cadrul operaiunilor finanate prin pro1ramele operaionale, cu modificrile i completrile ulterioare 32el#uiala )u #a"a pe ,aloare a+$uga#$ ne+e+u)#i&il$/ po#ri,i# legii/ e(#e eligi&il$ pen#ru #oa#e programele operaionale 'inana#e +in in(#rumen#e (#ru)#uralePen#ru a 'i eligi&il$/ )2el#uiala )u #a"a pe ,aloare a+$uga#$ ne+e+u)#i&il$ #re&uie ($ 'ie a'eren#$ unor )2el#uieli eligi&ile e'e)#ua#e 8n )a+rul proie)#elor 'inana#e +in in(#rumen#e (#ru)#urale:n ,e+erea ram&ur($rii )2el#uielilor T@A eligi&ile/ &ene'i)iarii au o&ligaia +epunerii/ )a ane"$ a 'ie)$rei )ereri +e ram&ur(are/ a unei +e)laraii pe propria r$(pun+ere pri,in+ ne+e+u)#i&ili#a#ea #a"ei pe ,aloarea a+$uga#$ a'eren#$ )2el#uielilor )uprin(e 8n )ererea +e ram&ur(are/ )er#i'i)a#$ +e organul 'i()al )ompe#en# +in (u&or+inea Ageniei Naionale +e A+mini(#rare Hi()al$Pen#ru #oa#e #ipurile +e )on#ra)#e/ (oli)i#area +e pla#$ a T@A-ului ,a 'i 8n(oi#$ +e o +e)laraie pe propria r$(pun+ere pri,in+ )ore)#i#u+inea (umelor repre0en#=n+ T@A 8n()ri(e 8n 'a)#uri/ pre)um 1i )u pri,ire la re(pe)#area o&ligaiilor re'eri#oare la T@A/ pre,$0u#e +e legi(laia 8n ,igoareR%"or)%re% %+)i0i)%)i'or .n +%*r!' "roie+)!'!i Iene'i)iarul #re&uie ($ #ran(mi#$ o+a#$ )u )ererea +e ram&ur(are 1i rapor#ul +e progre( / )omple#a# 8n 'orma#ul (#an+ar+ pre,$0u# la )on#ra)#ul +e 'inanare/ prin )are (e ,or rapor#a a)#i,i#$ile +e('$1ura#e 8n perioa+a +e rapor#are/ (#a+iul reali0$rii in+i)a#orilor/ re0ul#a#ele pariale6'inale o&inu#e la momen#ul rapor#$rii e#)La 'ie)are rapor# +e progre(/ &ene'i)iarul ,a #re&ui ($ +e()rie mo+ul 8n )are proie)#ul re(pe)#$ legi(laia 8n +omeniul egali#$ii +e 1an(e/ a +e0,ol#$rii +ura&ile-

25

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

Con)ro' 9i %!*i) Iene'i)iarul #re&uie ($ in$ o )on#a&ili#a#e anali#i)$ a proie)#ului/ ($ in$ regi(#re e"a)#e 1i perio+i)e/ pre)um 1i 8nregi(#r$ri )on#a&ile (epara#e 1i #ran(paren#e ale implemen#$rii proie)#ului- Iene'i)iarul #re&uie ($ p$(#re0e #oa#e 8nregi(#r$rile6regi(#rele #imp +e )in)i ani +e la +a#a 8n)2i+erii o'i)iale a Programului Operaional Regional 2007-20 != >eneficiarul are obli1aia de a pstra i de a pune la dispoziia or1anismelor abilitate, dup finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dob;ndite prin Instrumentele /tructurale, pe o perioad de & ani de la data *nchiderii oficiale a .ro1ramului 4peraional Re1ional, Iene'i)iarul are o&ligaia ($ a)or+e +rep#ul +e a))e( la lo)urile 1i (paiile un+e (e implemen#ea0$ (au a 'o(# implemen#a# proie)#ul/ in)lu(i, a))e( la (i(#emele in'orma#i)e/ pre)um 1i la #oa#e +o)umen#ele 1i 'i1ierele in'orma#i)e pri,in+ ge(#iunea #e2ni)$ 1i 'inan)iar$ a proie)#ului- Do)umen#ele #re&uie ($ 'ie u1or a))e(i&ile 1i ar2i,a#e a(#'el 8n)=# ($ permi#$ ,eri'i)area lor- Iene'i)iarul e(#e o&liga# ($ in'orme0e Organi(mul in#erme+iar6 Au#ori#a#ea +e Managemen# )u pri,ire la lo)ul ar2i,$rii +o)umen#elorIene'i)iarul are o&ligaia ($ 'urni0e0e ori)e in'ormaii +e na#ur$ #e2ni)$ (au 'inan)iar$ lega#e +e proie)# (oli)i#a#e +e )$#re Au#ori#a#ea +e Managemen#/ Organi(mul In#erme+iar/ Au#ori#a#ea +e Pla#$63er#i'i)are/ Au#ori#a#ea +e Au+i#/ 3omi(ia European$ (au ori)e al# organi(m a&ili#a# ($ ,eri'i)e (au ($ reali0e0e au+i#ul a(upra mo+ului +e implemen#are a proie)#elor )o'inana#e +in in(#rumen#e (#ru)#urale- Iene'i)iarul are o&ligaia +e a a(igura +i(poni&ili#a#ea 1i pre0ena per(onalului impli)a# 8n implemen#area proie)#ului pe 8n#reaga +ura#$ a ,eri'i)$rilorIene'i)iarul #re&uie ($ a(igure o pi(#$ +e au+i# )are ($ permi#$ po(i&ili#a#ea ,eri'i)$rii +o)umen#elor originale +e )$#re repre0en#anii Au#ori#$ii +e Managemen#/ Organi(mului In#erme+iar/ 3omi(iei Europene/ ale Iiroului European An#i-Hrau+$ 1i +e )$#re 3ur#ea European$ a Au+i#orilor:n )a0ul neregulilor )on(#a#a#e ul#erior 'inali0$rii implemen#$rii proie)#ului/ &ene'i)iarul are o&ligaia ($ re(#i#uie +e&i#ul )on(#a#a#/ pre)um 1i a))e(oriile a)e(#uia re(pe)#i, +o&=n0i/ penali#$i +e 8n#=r0iere 1i al#e penali#$i/ pre)um 1i )o(#urile &an)are- :n )a0ul nere(pe)#$rii o&ligaiei +e re(#i#uire a +e&i#ului/ Au#ori#a#ea +e Managemen# ,a (e(i0a organele )ompe#en#e 8n ,e+erea +e)lan1$rii e"e)u#$rii- Re)uperarea +e&i#ului )a urmare a neregulilor )on(#a#a#e/ (e reali0ea0$ )on'orm pre,e+erilor OUG DD620 ;ot< -epartamentul pentru Aupta 2ntifraud B -A2= asi1ur protecia intereselor financiare ale ?niunii 5uropene *n Rom;nia, -epartamentul are atribuii de control al fondurilor comunitare, fiind coordonatorul naional al luptei antifraud, -A2= efectueaz controale operative la faa locului, din oficiu ori *n urma sesizrilor primite de la autoritile cu competene *n 1estionarea asistenei financiare comunitare, de la alte instituii publice, de la persoane fizice sau 7uridice, mass<media, 4A2=, precum i celelalte /tate 3embre, .otrivit prevederilor =egii nr..,&4333 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, comiterea de infraciuni *mpotriva intereselor financiare ale ?niunii 5uropene se pedepsete cu *nchisoare de p;n la 2' ani i interzicerea unor drepturi, 4rice sesizare privind nere1uli i/sau posibile fraude *n acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi adresat -epartamentului pentru Aupta 2ntifraud: CCC,antifrauda,1ov,ro, antifraudD1ov,ro,

4n *i#erea ofi iala a POR este estimat a a$ea lo in ultimul trimestru al anului 2017%
2/

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

Infor$%re 9i "!7'i+i)%)e Iene'i)iarul are o&ligaia ($ a(igure o ,i0i&ili#a#e po#ri,i#$ 1i o promo,are a+e),a#$ a o&ie)#i,elor/ re0ul#a#elor o&inu#e/ e#) 8n )on'ormi#a#e )u pre,e+erile )on#ra)#uale 1i in(#ru)iunile )uprin(e 8n Manualul +e i+en#i#a#e ,i0ual$ a PORD- Iene'i)iarul ,a +e()rie 8n )a+rul rapoar#elor +e progre( #oa#e a)#i,i#$ile +e in'ormare 1i pu&li)i#a#e +e('$1ura#e/ a'eren#e proie)#ului (i ,or a#a1a la rapor# )opii +up$ ar#i)olele +e pre(a/ 'o#ogra'ii ale lo)aiei proie)#ului +in )are (a reia($ ampla(area panoului 4in #impul e"e)u#$rii lu)r$rilor5 (i a pl$)ii )omemora#i,e 4+up$ 'inali0area lu)r$rilor5/ 'o#ogra'ii ale e,enimen#elor organi0a#e in )a+rul proie)#ului +in )are (a reia($ re(pe)#area )erinelor +e in'ormare (i pu&li)i#a#e/ )opii +up$ pu&li)aii e#)Pen#ru #oa#e e)2ipamen#ele a)2i0iiona#e prin proie)#/ &ene'i)iarul #re&uie (a apli)e la lo) ,i0i&il/ un au#o)olan# in )are (a (e menione0e elemen#ele pre,$0u#e in manualul +e i+en#i#a#e ,i0ualaAr/i0%re Iene'i)iarul #re&uie (a p$(#re0e #oa#a +o)umen#aia lega#$ +e implemen#area proie)#ului in)lu(i, in,en#arul a(upra &unurilor +o&=n+i#e prin 'inanarea neram&ur(a&il$/ #imp +e G ani +e la +a#a 8n)2i+erii o'i)iale a POR-

#isponibil in format ele troni la a#resa #e ,nternet; ???%inforegio%ro sau in format tiprit la se#iile Organismelor ,nterme#iare #in a#rul Ageniilor #e !e($oltare Regional
27

201&

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastru turii so iale !omeniul ma"or #e inter$enie 3%& Reabilitarea 'mo#erni(area' #e($oltarea )i e *iparea infrastru turii e#u aionale preuni$ersitare+ uni$ersitare )i a infrastru turii pentru formare profesional ontinu Ghidul Solicitantului

Seciunea I!.

Ane@e

Ane@% ;: Da#e +e )on#a)# ale organi(melor in#erme+iare Ane@% 4: 3on#ra)# +e 'inanare (forma orientativ) Ane@% I la 3on#ra)#ul +e 'inanare Ane@% II la 3on#ra)#ul +e 'inanare Ane@% III la 3on#ra)#ul +e 'inanare Ane@% IIIA la 3on#ra)#ul +e 'inanare Ane@% V la 3on#ra)#ul +e 'inanare Ane@% 1: A+or* *e P%r)eneri%) Ane@% 2: Re'erine legi(la#i,e AORMULARE STANDARD3MODELE: Aor$!'%r A? 3erere +e 'inanare/ Je)iunea I Aor$!'%r A;? 3erere +e 'inanare/ Je)iunea II 4,a +e,eni Ane@% IV la 3on#ra)#ul +e 'inanare5 Aor$!'%r B: De)laraie +e eligi&ili#a#e Aor$!'%r C: De)laraie +e anga*amen# Aor$!'%r D: Opi( pen#ru )ererea +e 'inanare/ Je)iunea I Aor$!'%r E: Opi( pen#ru )ererea +e 'inanare/ Je)iunea II Aor$!'%r A: De)laraie pri,in+ ne+e+u)#i&ili#a#ea T@A-ului MODEL H: C/e#)ion%r "ri0in* 7%(% $%)eri%', MODEL G: Cerere "en)r! e'i7er%re% A0i(!'!i "ri0in* ne+e#i)%)e% 9i o"or)!ni)%)e% "roie+)!'!i MODEL I: A0i( *in "%r)e% Mini#)er!' E*!+%&iei N%&ion%'e "ri0in* ne+e#i)%)e% 9i o"or)!ni)%)e% "roie+)!'!i MODEL K: Ho),rGre% *e %"ro7%re % "roie+)!'!i 9i % +/e')!ie'i'or 'e %)e *e "roie+) #i % A+or*!'!i *e "%r)eneri%). GRILE ;. G;CAE 8 Gri'% *e 0erifi+%re % +onfor$i),&ii %*$ini#)r%)i0e 9i e'i i7i'i),&ii +ererii *e fin%n&%re 4. G4PT 8 Gri'% *e 0erifi+%re % +onfor$i),&ii *o+!$en)%&iei )e/ni+o8e+ono$i+e 1. G1VAL J Gri'% *e 0erifi+%re % 0i(i)ei '% f%&% 'o+!'!i 2. G2P J A. Gri'% *e #e'e+&ie !ni),i *e .n0,,$Gn) "re!ni0er#i)%r =. G2P J B. Gri'% *e #e'e+&ie +%$"!#!ri 6. G=AP 8 Gri'% +onfor$i),&ii *o#%r!'!i *e %+/i(i&ie "!7'i+, <. G6 8 Li#)% *e 0erifi+%re % +onf'i+)!'!i *e in)ere#e

21

201&

S-ar putea să vă placă și