Sunteți pe pagina 1din 4

Ordonanta 9 din 21 ianuarie 2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti Publicat in Monitorul Oficial nr.

26 din 25 ianuarie 2000 Emitent: Guvernul In temeiul prevederilor art. 107 alin. 1! "i #! din $on"titutie "i ale art. 1 lit. % din &e'ea nr. 206(1))) privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante* Guvernul +omaniei emite urmatoarea ordonanta: ,rt. 1 Partile "unt libere "a "tabilea"ca in conventii rata doban-ii pentru intar-ierea in plata unei obli'atii bane"ti. ,rt. 2 In ca-ul in care* potrivit di"po-itiilor le'ale "au prevederilor contractuale* obli'atia e"te purtatoare de doban-i fara "a "e arate rata doban-ii* "e va plati dobanda le'ala. ,rt. # .obanda le'ala "e "tabile"te* in materie comerciala* cand debitorul e"te comerciant* la nivelul ta/ei oficiale a "contului "tabilit de 0anca 1ationala a +omaniei. Potrivit art. 7 din $odul comercial* "unt comercianti cei care fac fapte de comert* avand comertul ca o profe"iune obi"nuita* "i "ocietatile comerciale. In toate celelalte ca-uri dobanda le'ala "e "tabile"te la nivelul ta/ei oficiale a "contului "tabilit de 0anca 1ationala a +omaniei* diminuat cu 202. 1ivelul ta/ei oficiale a "contului* in functie de care "e "tabile"te dobanda le'ala* e"te cel din ultima -i lucratoare a fiecarui trime"tru* valabil pentru intre'ul trime"tru urmator. 1ivelul ta/ei oficiale a "contului "e publica in Monitorul Oficial al +omaniei* Partea I* prin 'ri3a 0ancii 1ationale a +omaniei. ,rt. 4 In relatiile de comert e/terior "au in alte relatii economice internationale* atunci cand le'ea romana e"te aplicabila "i cand "5a "tipulat plata in moneda "traina* dobanda le'ala e"te de 62 pe an. ,rt. 5

In raporturile civile dobanda nu poate depa"i dobanda le'ala cu mai mult de 502 pe an. .obanda trebuie "a fie "tabilita prin act "cri". In lip"a ace"tuia "e datorea-a numai dobanda le'ala. ,rt. 6 Prin dobanda "e intele'e nu numai "umele "ocotite in bani cu ace"t titlu* dar "i alte pre"tatii "ub orice titlu "au denumire* la care debitorul "e obli'a drept ec6ivalent al folo"intei capitalului. ,rt. 7 Plata anticipata a doban-ilor "e poate efectua pe cel mult 6 luni. .obanda a"tfel inca"ata ramane bine dobandita creditorului* indiferent de variatiile ulterioare. ,rt. 7 .obanda "e va calcula numai a"upra cuantumului "umei imprumutate. $u toate ace"tea* doban-ile "e pot capitali-a "i pot produce doban-i in temeiul unei conventii "peciale inc6eiate in ace"t "en"* dupa "cadenta lor* dar numai pentru doban-i datorate pe cel putin un an. .i"po-itiile alin. 1 "i 2 nu "e aplica contractului de cont curent* precum "i atunci cand prin le'e "5ar di"pune altfel. ,rt. ) In raporturile civile obli'atia de a plati o dobanda mai mare decat cea "tabilita in conditiile pre-entei ordonante e"te nula de drept. ,rt. 10 .oban-ile percepute "au platite de 0anca 1ationala a +omaniei* de banci* de $a"a de Economii "i $on"emnatiuni* de cooperativele de credit 5 banci populare 5 "i de Mini"terul 8inantelor* precum "i modul de calcul al ace"tora "e "tabile"c prin re'lementari "pecifice. .i"po-itiile pre-entei ordonante nu "unt aplicabile nivelului doban-ii "tabilite prin 6otarari ale cole'iilor 3uri"dictionale ale $urtii de $onturi* potrivit &e'ii nr. )4(1))2 privind or'ani-area "i functionarea $urtii de $onturi* cu modificarile ulterioare. ,rt. 11 ,rticolul 1.07) alineatul 2 din $odul civil* precum "i orice di"po-itii contrare pre-entei ordonante "e abro'a.

Legea 356 din 6 iunie 2002, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti
Publicat in Monitorul Oficial nr. 425 din 17 iunie 2002 Emitent: Parlamentul Parlamentul +omaniei adopta pre-enta le'e. ,rticol unic. 5 9e aproba Ordonanta Guvernului nr. ) din 21 ianuarie 2000 privind nivelul doban-ii le'ale pentru obli'atii bane"ti* emi"a in temeiul art. 1 lit. % din &e'ea nr. 206(1))) privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante "i publicata in Monitorul Oficial al +omaniei* Partea I* nr. 26 din 25 ianuarie 2000* cu urmatoarele modificari "i completari: 1. ,rticolul 1 va avea urmatorul cuprin": :,rt. 1. 5 Partile "unt libere "a "tabilea"ca* in conventii* rata doban-ii pentru intar-ierea la plata unei obli'atii bane"ti.: 2. ,rticolul # va avea urmatorul cuprin": :,rt. #. 5 .obanda le'ala "e "tabile"te* in materie comerciala* la nivelul doban-ii de referinta a 0ancii 1ationale a +omaniei. Potrivit art. 7 din $odul comercial* "unt comercianti cei care fac fapte de comert* avand comertul ca o profe"iune obi"nuita* "i "ocietatile comerciale. In toate celelalte ca-uri dobanda le'ala "e "tabile"te la nivelul doban-ii de referinta a 0ancii 1ationale a +omaniei* diminuat cu 20 2. 1ivelul doban-ii de referinta a 0ancii 1ationale a +omaniei* in functie de care "e "tabile"te dobanda le'ala* e"te cel din prima -i lucratoare a anului* pentru dobanda le'ala cuvenita pe "eme"trul I al anului in cur"* "i cel din prima -i lucratoare a lunii iulie* pentru dobanda le'ala cuvenita pe "eme"trul II al anului in cur". .obanda de referinta a 0ancii 1ationale a +omaniei "e calculea-a ca medie* ponderata cu volumul tran-actiilor* intre dobanda la depo-itele atra"e de 0anca 1ationala a +omaniei "i van-arile rever"ibile de titluri de "tat efectuate de acea"ta in luna anterioara celei pentru care "e face anuntul. 1ivelul doban-ii de referinta a 0ancii 1ationale a +omaniei va fi publicat in Monitorul Oficial al +omaniei* Partea I* prin 'ri3a 0ancii 1ationale a +omaniei.: #. ,lineatul 1 al articolului 10 va avea urmatorul cuprin":

:.oban-ile percepute "au platite de 0anca 1ationala a +omaniei* de banci* de $a"a de Economii "i $on"emnatiuni $.E.$. 5 9.,.* de or'ani-atiile cooperati"te de credit "i de Mini"terul 8inantelor Publice* precum "i modul de calcul al ace"tora "e "tabile"c prin re'lementari "pecifice.: 4. ,rticolul 11 "e abro'a. ,cea"ta le'e a fo"t adoptata de 9enat in "edinta din 7 mai 2002* cu re"pectarea prevederilor art. 74 alin. 2! din $on"titutia +omaniei. p. P+E9E.I1%E&E 9E1,%;&;I* G<EO+G<E 0;=,%; ,cea"ta le'e a fo"t adoptata de $amera .eputatilor in "edinta din 1# mai 2002* cu re"pectarea prevederilor art. 74 alin. 2! din $on"titutia +omaniei. Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 425 din data de 17 iunie 2002