Sunteți pe pagina 1din 12

ANEXA NR.

REGULAMENT DE NTREINERE I EXPOATARE A DEPOZITULUI DE DEEURI MUNICIPALE AMESTECATE I ASIMILABILE DIN MUNICIPIUL SALONTA

CAPITOLUL I DISPOZIII GENERALE 1. Prevederile prezentului regulament conin cerinele i msurile operaionale i tehnice pentru depozitarea deeurilor n scopul prevenirii sau reducerii ct de mult posibil a afectelor negative asupra mediului ( apa de suprafa, apa subteran, sol i aer ) i asupra sntii populaiei, generate de depozitarea deeurilor, pe durata de funcionare a depozitului i a fost ntocmit pe baza .!. nr. "#$%&''( privind depozitarea deeurilor, a )rdinului ministerului mediului i gospodrii apelor nr. *(*%&''# pentru aprobarea +ormativului tehnic privind depozitarea deeurilor i a ),! nr. *-%&''' privind regimul deeurilor, cu modificrile i completrile ulterioare. &. .epozitul de deeuri municipale amestecate i asimilabile al mun. /alonta, cu o suprafa de 11#.$'' mp este situat pe str. !hestului, fiind nscris cu aceast destinaie n 01 nr. 1$&$* cu nr. cadastral &"#2. ". 3n suprafaa total de 11#.$'' mp, este inclus suprafaa activ a depozitului i o zon de protecie sanitar, sanitar4veterinar, pentru asigurarea condiiilor optime necesare e5ploatrii depozitului, asigurarea stabilitii depozitului i prevenirea riscurilor de orice natur. #. )peratorul care administraz depozitul trebuie sa detina autorizatie eliberata de autoritatea competenta, care sa prevada cel putin6 a) tipul si cantitatea de deseuri care urmeaza sa fie eliminate7 b) cerintele tehnice generale7 c) masurile de precautie necesare7 d) informatiile privind originea, destinatia si tratarea deseurilor, precum si tipul si cantitatea de deseuri. (. ,rmatoarele deseuri nu sunt acceptate an vederea depozitarii6 a) deseuri lichide7 b) deseuri care, an conditiile e5istente an depozit, sunt e5plozive, corozive, o5idante, inflamabile sau puternic inflamabile7 c) deseurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt definite ca infectioase conform normativelor an vigoare7 d) anvelope uzate antregi7 e) orice alt tip de deseuri care nu andeplinesc criteriile de acceptare stabilite an prezentul regulament si an actele normative an vigoare. 2. )peratorul de salubrizare care presteaza activitati de precolectare, colectare si transport al deseurilor municipale va depune aceste deseuri numai la depozitul de deeuri municipale amestecate i asimilabile al mun. /alonta, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. *. 3n depozitul de deeuri municipale amestecate i asimilabile al mun. /alonta, se depoziteaz numai deeurile colectate stric de pe teritoriul municipiului /alonta, fiind interzis depozitarea deeurilor de orice natur colectate din alte localiti.

CAPITOLUL II DEFINIII /emnificaia unor termeni n nelesul prezentului regulament6 a) depozit 8 un amplasament pentru eliminarea final a deeurilor prin depozitare pe sol. .epozitarea deseurilor municipale si a celor asimilabile acestora este permisa numai an locuri speciale, amena9ate conform legislatiei si normelor tehnice an vigoare, si numai dupa obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de legislatia privind protectia si conservarea mediului, igiena si sanatatea populaiei. b) deeuri municipale 8 deeuri mena9ere i alte deeuri, care prin natur sau compoziie, sunt similare cu deeurile mena9ere7 c) analiza de control 4 analiza efectuata in cadrul procedurii de acceptare a deseurilor la depozitare, in cazul in care apar indoieli cu privire la conformarea transportului de deseuri d) analiza rapida 4 analiza de control efectuata pentru deseuri nepericuloase, cu echipamente de testare rapida e) acoperire temporara 4 strat de acoperire, din folii de material plastic sau tesaturi fibroase, care se utilizeaza atunci cand suprafata respectiva de depozitare nu este folosita pentru o anumita perioada de timp7 acoperirea temporara se indeparteaza inainte de inceperea redepozitarii deseurilor f) acoperire provizorie 4 strat de acoperire care se aplica peste deseurile depozitate in primii ani dupa sistarea activitatii, atunci cand au loc cele mai importante tasari7 g) acoperire finala 4 strat de acoperire realizat conform cerintelor de impermeabilizare a suprafetei specifice fiecarei clasa de depozit CAPITOLUL III CERINE CONSTRUCTIVE 3.1. Insta at!! "#nt$% &'n!t'$!(a$# )peratorul depozitului este obligat sa asigure o minima dotare cu instrumente si aparatura de masura si control, care la intervale regulate sa determine starea de functionare a depozitului prin6 1) /istem de monitorizare a apei freatice, care conine " fora9e amplasate in perimetrul aferent depozitului7 &) .atelor meteorologice, pentru amplasamentul depozitului, vor fi preluate, periodic, de la :nstitutul +aional de ;eteorologie i idrologie 6 3.). C#$!nt# "#nt$% !nsta at!! # *!n *'ta$# :n vederea unei functionari corespunzatoare a depozitului, sunt necesare urmatoarele instalatii si echipamente principale6 4 zona de acces, zona de stationare, gard7 4 birou de intrare7 4 echipamente de verificare si prelevare a probelor de deseuri7 4 drumuri ale depozitului7 4 echipament de curatare a rotilor utila9elor de transport7 3.2.1. Zona de acces, zona de staionare, gardul ".&.1.1. 0alea principal de acces catre depozit dinspre drumul public, precum si a intregii zone de acces, se realizeaza in functie de6 4 numarul de utila9e care transporta deseuri7 4 frecventa cu care acestea intra in depozit7 4 marimea si tipul utila9elor7
&

<rebuie sa fie respectate cerintele si normele specifice pentru proiectarea si construirea drumurilor. ".&.1.&. =ccesul pe depozit se marcheaza printr4un panou amplasat la intrarea dinspre drumul public. ".&.1.". Pentru a corela estetic impresia completa depozitului cu peisa9ul, pe toate suprafetele din interiorul amplasamentului depozitului, acolo unde nu e5ista instalatii de functionare, se recomanda plantarea spatiilor verzi (gazon sau tufisuri si copaci), precum si a copacilor de4o parte si de alta a caii principale de acces catre depozit. ".& 1.#. /istemul de supraveghere trebuie sa fie compus din urmatoarele componente6 4 ingradirea completa a amplasamentului depozitului. 3ngradirea trebuie sa se realizeze din6 gard din plasa de otel (marimea ochiurilor plasei > #' 5 #' mm) sau o e5ecutie similara, inaltimea gardului trebuie sa fie de cel putin & m. =tata timp cat conditiile solului permit, gardurile se infig &' cm in pamant, pentru ca animalele salbatice sa nu poata trece pe sub gard7 4 porti de aceeasi inaltime cu gardul, prevazute cu sisteme de inchidere si asigurare7 3.2.2. Biroul de intrare ".&.&.1. .epozitul de deeuri din mun. /alonta, nu deine echipament de cantarire pentru utila9ele care intra pe depozit, pentru depozitarea deeurilor, e5ist?nd numai o cldire care servete ca i birou de intrare, respectiv cabina operatorului responsabil cu preluarea deseurilor. =cesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele sarcini6 4 primirea documentelor de insotire a transportului si verificarea acestora, 4 verificarea organoleptica a deseurilor (control vizual si al mirosului), 4 diri9area transportului de deeuri ctre zona de descrcare ( zona de livrare a cantitilor mici de deeuri sau de depozitare ), 4 controlul utila9elor care parasesc depozitul (descarcare completa7 aprobarea de la locul de descarcare in vederea parasirii depozitului), ".&.&.&. Pentru preluarea cantitatilor mai mici de deseuri (ma5im 1 mc), in zona de acces se amena9eaza un spatiu special destinat acestui scop. .eseurile livrate in cantitati mici sunt sortate si descarcate in containerele amplasate in zona special amena9ata. =ceste operatiuni sunt coordonate de personal specializat. 0ontainerele pline, a cror volum a fost determinat pentru fiecare n parte, se inregistreaza separat nainte de descarcarea pe depozit. .eseurile de echipamente electrice si electronice se colecteaza in recipienti separati, prote9ati de patrunderea apei, si se elimina conform cerintelor specifice. 3.2.3. Echipament de verificare si control al deseurilor, laborator, zona de securitate ".&.".1. Pentru a putea efectua controlul de receptie, in zona de acces, se amplaseaza un echipament pentru controlul vizual al deseurilor si pentru prelevarea probelor. Pentru prelevarea probelor se utilizeaza recipienti si ustensile speciale, precum si echipament pentru protectia muncii. ".&.".&. .eseurile nepericuloase din industrie si din constructii si demolari se analizeaza prin sonda9, prin procedee de testare rapida a urmatorilor indicatori6 4 valoarea p 4 temperatura 4 continut de apa 4 continut de gudroane 4 conductibilitate. Probele deseurilor analizate se pastreaza minimum 1 luna.
"

=naliza probelor poate fi efectuat i prin intermediul unui laborator de specialitate, fiind ncheiat un contract n acest sens. ".&.".". .e asemenea trebuie sa fie amena9ata o zona de securitate pentru deseurile colectate de pe teritorul municipiului /alonta, care nu pot fi acceptate la depozitare (documentele nu sunt corespunzatoare sau tipurile respective de deseuri nu sunt incluse in lista prevazuta de autorizatia de mediu), deeurile provenite din alte localiti vor fi returnate localitilor de unde provin, sau vor fi diri9ate ctre alte halde de gunoi autorizate. ".&.".#. @ona de securitate se echipeaza cu suprafata intarita cu pietris si containere inchise pentru depozitare si transport. 3.2.4. rumurile in incinta depozitului ! rumurile pentru functionare .rumurile din incinta depozitului se realizeaza conform cerintelor specifice si trebuie mentinute permanent in stare de functionare. ".&.#.1. .rumul de acces spre zona de acces se construieste cu dublu sens, cu respectarea cerintelor specifice pentru drumurile cu trafic greu. ".&.#.&. =ccesul catre zona de depozitare se poate realiza prin utilizarea de moloz, pietris sau placi de beton in vederea stabilizarii. Aa realizarea cailor de acces se pot utiliza numai deseuri necontaminate din constructii si demolari. ".&.#.". .rumul pentru compactor si alte utila9e cu senile se realizeaza separat, din pietris sau deseuri necontaminate din constructii si demolari. ".&.#.#. Pe timpul functionarii depozitului sunt necesare amena9ari care sa impiedice murdarirea cu deseuri a spatiilor din afara zonei de depozitare. =ceasta se poate realiza prin asigurarea unei distante de rulare de minimum 1(' m realizata din pietris dur sau deseuri din constructii si demolari, intre zona de depozitare si drumul de iesire din depozit7 ".&.#.(. Pentru functionarea corespunzatoare a unui depozit sunt necesare urmatoarele utila9e pentru tratarea si depozitarea deseurilor si pentru functionarea depozitului6 4 buldozer6 distribuirea deeurilor, aplicarea straturilor de acoperire, nivelarea suprafetei depozitului, realizarea drumurilor 4 rulou4compactor picior de oaie6 compactarea deseurilor mena9ere si a celor voluminoase, maruntirea deseurilor 4 ifron6 acoperirea deeurilor, i va fi folosit i la colectarea deeurilor din construcii7 4 bascul6 transport pm?nt moloz, necesar acoperirii deeurilor c?t i pentru colectarea deeurilor din construcii7 <rebuie sa se asigure un numar suficient din fiecare tip de utila9, tinand cont si de riscurile de defectare a acestora. ".&.#.2. 3n cadrul sistemului de colectare, transport i depozitare a deeurilor, se va nfiina un punct de dezinfecie a utila9elor i recipientelor de colectare. CAPITOLUL +. OPERARE SI MONITORIZARE Pentru e5ploatarea depozitelor de deseuri operatorul care asigura activitatea de administrare a depozitului trebuie sa aiba documente relevante din care sa rezulte6 a) categoria depozitului de deseuri7 b) lista tipurilor definite si cantitatea totala de deseuri autorizata spre depunere an depozitul de deseuri7 c) gradul de pregatire a depozitului pentru operatiile de depozitare a deseurilor si pentru procedurile de supraveghere si control, inclusiv planurile pentru situatii neprevazute, precum si cerintele temporare pentru anchidere si operatiile postanchidere7 d) obligatia operatorului de a informa cel putin trimestrial autoritatile competente cu privire la6 1. tipurile si cantitatile de deseuri evacuate7
#

&. rezultatele programului de monitorizare7 ". toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care sa rezulte respectarea conditiilor impuse si modul de comportare a diferitelor deseuri an depozit7 e) controlul de calitate al operatiilor analitice ale procedurilor de supraveghere si control si%sau al analizelor mentionate ca obligatorii, efectuate an laboratoarele de specialitate. +.1. D',%&#nt# -R#.!st$% *# /%n,t!'na$# <oate documentele, informatiile si instructiunile care se refera la activitatile de la depozit se pastreaza intr4un registru de functionare. Begistrul consta din6 a) documentele de aprobare b) planul organizatoric c) instructiunile de functionare d) manualul de functionare e) 9urnalul de functionare f) planul de interventie g) planul de functionare % de depozitare h) planul starii de fapt Begistrul de functionare se realizeaza in forma scrisa si in forma electronica si se prezinta, la cerere, autoritatii competente pentru protectia mediului. .ocumentele registrului se completeaza in timp. .ocumentele mentionate mai sus trebuie sa contina urmatoarele date6 a) documentele de aprobare Aa depozit trebuie sa e5iste un e5emplar complet si autentificat al documentelor care au stat la baza obtinerii tuturor autorizatiilor si aprobarilor. b) planul organizatoric )rganizarea activitatii in cadrul depozitului de deseuri este prezentata intr4un plan organizatoric, care contine numele si responsabilitatile fiecarei persoane. Aa inlocuirea persoanelor se actualizeaza planul organizatoric. c) instructiunile de functionare :nstructiunile de functionare contin prevederile relevante pentru siguranta si ordine. Cle reglementeaza intregul proces de functionare de la depozit si sunt valabile pentru toti utilizatorii. .e aceea ele se afiseaza la loc vizibil, in zona de acces. :n instructiunile de functionare se includ si reglementari de manipulare a deseurilor de la transportatorii de cantitati mici. .e asemenea, se prevede interzicerea fumatului in incinta depozitului. d) manualul de functionare :n manualul de functionare se stabilesc toate masurile pentru functionarea in stare normala, pentru intretinere si pentru cazuri anormale de functionare. ;asurile necesare in cazurile neobisnuite se coreleaza cu planul de interventie. /arcinile si domeniile de responsabilitate ale personalului conform pct. b), instructiunile de lucru, masurile de control si intretinere, obligatiile de informare, documentare si pastrare a documentelor se stabilesc in manualul de functionare. e) 9urnalul de functionare Durnalul de functionare contine toate datele importante pentru functionarea zilnica a depozitului, in special6 4 date despre deseurile preluate ( stabilirea tipului de deseuri inclusiv codul deseurilor, rezultatele controalelor vizuale si ale analizelor efectuat, c?nd este cazul ), 4 formularul de inregistrare (confimarea de primire) pentru receptia deseurilor, 4 cazurile de neacceptare a deseurilor la depozitare, inclusiv cauzele si masurile intreprinse, 4 rezultatele controalelor proprii si a celor efectuate de autoritati,
(

4 evenimente deosebite, in special defectiuni de functionare, inclusiv cauzele si masurile intreprinse, 4 programul de functionare al depozitului, 4 rezultatele programului de monitorizare. Durnalul trebuie sa fie controlat periodic de conducatorul depozitului, pana la sfarsitul perioadei de monitorizare post4inchidere. f) planul de interventie Pentru fiecare depozit se intocmeste un plan de interventie care descrie toate masurile in cazuri de incendiu, accidente, poluarile accidentale produse pe raza de activitate a depozitului si alte situatii de necesitate. :n planul de interventie se mentioneaza persoanele responsabile si sunt descrise masurile care trebuie luate. :n planul de interventie se mentioneaza si datele de contact pentru urmatoarele institutii6 pompieri, salvare, aparare civila. Planul de interventie trebuie sa fie cunoscut de toti anga9atii si sa fie afisat intr4un loc vizibil. Planul de interventie se intocmeste in acord cu toate autoritatile implicate, iar un e5emplar se preda autoritatii competente pentru protectia mediului. g) planul de functionare % de depozitare /e intocmeste un plan de functionare, care contine toate reglementarile importante despre6 4 procedura de acceptare si control al deseurilor, 4 modul de depozitare, h) planul starii de fapt Pentru depozitele pe care se depoziteaza un singur tip de deseuri (depozite de deseuri municipale, depozite pentru un anumit tip de deseuri de productie), cerintele de continut pentru 9urnalul de functionare si pentru planul de functionare se pot reduce dupa analizare si aprobare de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului. +.). A,,#"ta$#a s! *#"%n#$#a *#s#%$! '$ 4.2.1. "rocedura de acceptare a deseurilor la depozitare #.&.1.1. .eseurile care pot fi depozitate n depozitul de deeuri municipale i asimilabile din mun. /alonta, trebuie sa se regaseasca in autorizatia de mediu a depozitului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare i s respecte criteriile de acceptare pentru aceast categorie de depozit. #.&.1.&. 0riteriile de acceptare a deeurilor la o anumit clas de depozit se stabilesc pe baza analizei6 a) masurilor necesare pentru protectia mediului si an special a apelor subterane si a apelor de suprafata7 b) asigurarii functionarii sistemelor de protectie a mediului7 c) prote9arii proceselor avute an vedere pentru stabilizarea deseurilor an interiorul rampei7 d) protectiei ampotriva pericolelor pentru sanatatea umana. #.&.1.". 0riteriile de acceptabilitate bazate pe proprietatile deseurilor trebuie sa cuprinda6 a) cerinte referitoare la cunoasterea compozitiei totale7 b) limitari ale continutului an materie organica al deseurilor7 c) cerinte sau limitari privind gradul de biodegradabilitate a componentelor deseurilor organice7 d) limitari ale cantitatii de componenti specificati, posibil daunatori%periculosi7 e) proprietati ecoto5icologice ale deseurilor si ale levigatului rezultat. #.&.1.#. /e interzice amestecarea deseurilor an scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumita clasa de depozitare. #.&.1.(.)peratorul care administreaza depozitul trebuie6 a) sa accepte introducerea an depozit numai a deseurilor permise, mentionate an autorizatie, si sa respecte tehnologia de depozitare aprobata de autoritatea care a avizat anfiintarea depozitului7
2

b) sa supravegheze permanent modul de depozitare a deseurilor i s efectueze masuratorile necesare stabilite an autorizatie, pentru e5ploatarea an conditii de siguranta a depozitului7 c) sa nu permita accesul an incinta depozitului a persoanelor neautorizate. #.&.1.2. )peratorul depozitului trebuie sa asigure toate masurile necesare pentru ca deseurile pe care le preia in vederea depozitarii sa respecte conditiile prevazute in autorizatia de mediu. .eseurile acceptate la depozitare trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii6 4 sa se regaseasca in lista deseurilor acceptate pe depozitul respectiv, conform autorizatiei de mediu, 4 sa fie livrate numai de transportatori autorizati, 4 sa fie insotite de documentele necesare, conform prezentului regulament si criteriilor de receptie prevazute de operatorul depozitului. #.&.1.*. .ocumentele care insotesc un transport de deseuri trebuie sa cuprinda cel putin6 4 tipul deseurilor (denumirea si codul, conform ! -(2%&''& privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea Aistei deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase), 4 sursa de provenienta si cantitatea transportata, #.&.1.-. Aa primirea transportului de deseuri se efectueaza un control de receptie. 0ontrolul de receptie poate fi efectuat numai de persoane specializate si consta in6 4 verificarea documentelor care insotesc transportul de deseuri6 cantitatea, caracteristicile, sursa de provenienta si natura deseurilor, conformarea cu analiza de declaratie, date despre transportator, 4 inspectia vizuala, in vederea controlului starii de agregare a deseurilor (namolul de la epurarea apelor uzate poate avea o umiditate de cel mult 2( E) si pentru verificarea conformarii deseurilor transportate cu documentele insotitoare, 4 prelevarea probelor, daca este cazul, si efectuarea analizei de control rapida pentru deseurile nepericuloase. <oate rezultatele controalelor de receptie se inregistreaza in 9urnalul de functionare. #.&.1.$. .aca in urma controlului de receptie rezulta ca sunt respectate toate cerintele de acceptare, operatorul diri9eaza transportul de deseuri catre zona de depozitare. 0ontrolul vizual se repeta si la descarcarea deseurilor. #.&.1.1'. .aca in urma controlului vizual apar indoieli cu privire la respectarea cerintelor pentru depozitare sau se constata ca e5ista diferente intre documentele insotitoare si deseurile livrate, atunci se efectueaza o analiza de control, parametrii analizati fiind stabiliti in functie de tipul si aspectul deseurilor. :n cazurile in care se efectueaza analize de control, se preleveaza si probe martor, care trebuie pastrate minimum 1 luna. #.&.1.11. .aca deseurile nu sunt acceptate la depozitare, operatorul depozitului informeaza imediat generatorul si autoritatea competenta, aceasta din urma stabilind masurile care trebuie luate. Pana la aplicarea masurilor decise, deseurile colectate de pe teritoriul municipiului /alonta, care nu sunt accepate la depozitare, raman in zona de securitate, iar deeurile din alte localiti nu vor fi acceptate nici n zona de securitate. <oate aceste cazuri se inregistreaza in 9urnalul de functionare. #.&.1.1&. .aca deseurile livrate nu corespund cu documentele insotitoare, insa ele se incadreaza in cerintele de acceptare si sunt acceptate la depozitare, atunci acest lucru se mentioneaza in 9urnalul de functionare. !eneratorul deseurilor si autoritatea competenta trebuie sa fie informate despre aceasta. #.&.1.1". :nregistrarea deseurilor acceptate la depozitare se face dupa cum urmeaza6 4 pentru deseuri nepericuloase si inerte, conform formularului de inregistrare a transportului de deseuri prevazut in )rdinul pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Bomaniei, =ne5a " (;=P=; 4 &%&''#, ;<0< 4 &11%&''#, ;C0 4 11-%&''#)
*

/e intocmesc doua e5emplare, unul pentru transportatorul de deseuri si unul pentru operatorul depozitului. 4.2.2. epunerea deseurilor .eseurile se depun astfel incat pe timpul intregii perioade de functionare sa aiba numai influente reduse asupra omului si mediului incon9urator. ;odul de depunere depinde de fiecare tip de deseu in parte (namol, deseuri minerale sau biologice, deseuri voluminoase etc.), precum si de conditiile meteorologice si de forma si dimensiunile depozitului. #.&.&.1. 0erinte de depozitare % ;etode de depozitare Aa depozitare vor fi andeplinite urmatoarele conditii6 a) prevederea si respectarea metodelor si tehnicilor adecvate de acoperire si asigurare a deseurilor, acoperirea si asigurarea se fac zilnic7 b) an cursul operatiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deseurilor vor circula numai pe drumurile interioare amena9ate ale depozitului. c) pe perioada e5ploatarii depozitului se aplica masuri de combatere a insectelor si rozatoarelor prin dezinsectie si deratizare7 d) organizarea depozitului va asigura protectia sanatatii populatiei an general, protectia sanatatii personalului si protectia mediului7 se acorda atentie deosebita ampre9muirii si perdelelor de protectie. .eseurile se depun si se distribuie in straturi cat se poate de subtiri6 ma5. 1 m, apoi se compacteaza. .ensitatea de compactare pentru deseurile mena9ere trebuie sa fie de minim ',tone%mc. .eseurile care pot ridica probleme din punct de vedere al stabilitatii se depun in amestec cu deseuri stabile. .eseurile nepericuloase care nu provin din gospodarii (namol, deseuri prafoase, deseuri voluminoase) se depun numai amestecate cu deseuri mena9ere. +amolul se depoziteaza amestecat cu deseuri mena9ere in proportie de 161'. Aa viteze mai mari ale vantului, cand gardurile de protectie nu sunt suficiente (clasa b), iar deseurile pot fi imprastiate, se construiesc pe marginile zonei de depozitare suprainaltari din pamant cu o inaltime F & m peste nivelul deseurilor, pentru a construi celula de depozitare. /e va acorda o atentie deosebita controlului asupra gazelor formate an depozit, luandu4se masurile necesare pentru a controla acumularea si migrarea gazelor generate. .eseurile pot fi descarcate numai dupa indicatiile operatorului de la locul de descarcare. Pot fi diri9ate catre zona de depozitare numai atatea utila9e care transporta deseuri, incat acestea sa nu reprezinte un pericol pentru personal, iar toate deseurile descarcate sa poata fi distribuite, controlate si compactate imediat. :n zona de depozitare trebuie sa e5iste suficiente compactoare si utila9e cu senila Aa descarcarea deseurilor prafoase, acestea se umezesc si se acopera imediat cu alte deseuri sau cu materiale minerale. <oate deseurile se controleaza vizual si la descarcare (a se vedea si #.&.1.(). .escarcarea unui transport de deseuri este supravegheata si controlata de o persoana instruita in acest scop. .aca apar dubii in ce priveste caracteristicile deseurilor si acceptarea lor pe depozit, atunci conducerea depozitului trebuie sa fie imediat informata asupra acestui fapt, astfel incat ea sa poata lua masurile necesare (retinere in zona de securitate sau o noua verificare). )peratorii din zona de descarcare trebuie sa poarte echipament de protectie colorat, usor de recunoscut. :n zona de descarcare se monteaza panouri pentru interzicerea fumatului.

#.&.&.&. =coperirea deseurilor .eseurile descarcate si compactate se acopera periodic, in functie de conditiile de operare si de prevederile autorizatiei de mediu, pentru a evita mirosurile, imprastierea de vant a deseurilor usoare si aparitia insectelor si a pasarilor. =coperirea are ca scop si imbunatatirea aspectului depozitului. .rept material pentru acoperire se pot utiliza deseuri solide minerale, cum ar fi sol, deseuri din constructii si demolari, cenusa, compost. =utorizatia de mediu trebuie sa contina date despre tipul si grosimea stratului de acoperire. <ipul si grosimea stratului de acoperire se stabilesc in functie de6 4 criterii referitoare la permeabilitatea pentru gazul de depozit si apa din precipitatii, 4 criterii referitoare la volumul pe care ii ocupa stratul de acoperire. .epozitele de deseuri mena9ere sunt prevazute mai intai cu o acoperire provizorie, din pamant, in perioada in care au loc cele mai mari tasari ("4( ani). /tratul de pamant pentru acoperire trebuie sa aiba o grosime de "' 4 (' cm7 pe el se planteaza gazon. +.3. P$'t#,t!a &%n,!! s! "$#0#n!$#a !n,#n*!! '$ "# *#"'(!t# # *# *#s#%$! #.".1. <oate activitatile de administrare a depozitului de deseuri se e5ecuta in baza prevederilor legale referitoare la protectia muncii si prevenirea incendiilor. #.".&. =dministrarea si e5ploatarea depozitului se poate realiza numai de operatori licentiati de =.+.B./.0. care trebuie sa ia toate masurile necesare prevenirii accidentelor si limitarii consecintelor acestora. #.".".<oate persoanele care desfasoara o activitate pe depozit trebuie sa fie instruite corespunzator in ceea ce priveste prevenirea incendiilor si protectia muncii. :nstruirea trebuie sa se realizeze pentru urmatoarele aspecte6 4 drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului in ceea ce priveste protectia muncii si prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de munca in parte, 4 cerintele de protectia muncii si prevenirea incendiilor pe timpul tuturor fazelor de functionare ale depozitului, atat pentru functionarea normala cat si pentru accidente sau cazuri de urgenta, 4 echipamentul de protectie necesar, 4 amplasarea mi9loacelor de combatere a incendiilor7 4 masurile de prim4a9utor, 4 alte cerinte specifice fiecarui loc de munca ( utila9e, cabina operatorului, etc ). Personalul anga9at trebuie sa fie instruit anual in urmatoarele domenii si sa fie informat imediat la aparitia de noi legi, aprobari si reglementari legate de functionarea depozitului6 4 organizarea activitatilor pe depozit (planul de functionare, instructiuni de functionare, planul de alarma etc.) 4 modificarea obligatiilor si responsabilitatilor fiecarui anga9at, in vederea asigurarii conditiilor de protectie a mediului7 4 modul de comportare si actiune in caz de accidente si in cazuri de urgenta. #.".#. 0onstructiile si instalatiile, in special cele pentru depozitarea si%sau utilizarea combustibililor, se proiecteaza, amena9eaza, functioneaza si se verifica conform normelor legale si standardelor tehnice pentru prevenirea incendiilor. #.".(. :n functie de tipul deseurilor acceptate si de marimea depozitului, si conform prevederilor legale, administratorul depozitului asigura functionarea in incinta depozitului a unei unitati P/:. #.".2. Pentru stingerea eventualelor incendii trebuie sa e5iste o rezerva de minimum &'' mc de pamant.

+.+. M'n!t'$!(a$#a *#"'(!t% %! *# *#s#%$! !n t!&"% #1" 'ata$!! ;onitorizarea depozitului de deseuri in timpul e5ploatarii este reglementata prin prevederile ! "#$%&''( privind depozitarea deseurilor i a celorlalte acte n vigoare subsecvente acesteia. )peratorul are obligatia sa monitorizeze depozitul pe intreaga sa perioada de e5ploatare. =uto4monitorizarea emisiilor in faza de e5ploatare a depozitului de deseuri are ca scop verificarea conformarii cu conditiile impuse de autoritatile competente (autorizatia de mediu, autorizatia de gospodarire a apelor etc.). :n anumite cazuri pot fi necesare verificari suplimentare. =cest lucru este recomandat mai ales in caz de accidente sau utilizare necorespunzatoarea a instalatiilor. 0ontroalele suplimentare care se impun (e5emplu6 sol, mirosuri grele) trebuie stabilite de autoritatile competente. Cste necesara obtinerea autorizatiiei de gospodarirea apelor de la autoritatea competenta pentru gospodarirea apelor, in scopul asigurarii respectarii cerintelor legale in vigoare privind protectia calitatii apelor. )peratorul care asigura administrarea depozitului trebuie sa aiba si sa antocmeasca o documentatie specifica urmaririi starii si comportarii depozitului an functie de factorii de mediu si de deseurile depozitate. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, an vederea definirii nivelului de afectare a calitatii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii. .in punct de vedere al deseurilor intrate an depozit se vor consemna an rapoartele operative zilnice urmatoarele6 a) cantitatile de deseuri intrate an depozit pe tipuri de deseu7 b) compozitia deseurilor intrate an depozit7 c) daca deseul provine de la o statie de sortare si elementele de identificare ale acestuia7 d) data si ora fiecarui transport7 e) locul de depozitare an cadrul depozitului. 0ontrolul calitatii apei subterane se realizeaza prin prelevarea probelor de apa din cele trei fora9e de control prevazute an depozit, consemnandu4se urmatoarele6 a) nivelul apei freatice, lunar7 b) analiza apei freatice, =naliza apei trebuie realizata pentru urmatoarele componente6 a) acid clorhidric7 b) acid fluorhidric7 c) mercur si compusii acestuia7 d) cadmiu si compusii acestuia7 e) taliu si compusii acestuia7 f) arsenic si compusii acestuia7 g) plumb si compusii acestuia7 h) crom si compusii acestuia7 i) cupru si compusii acestuia7 9) nichel si compusii acestuia7 G) zinc si compusii acestuia7 l) dio5ine si furani. Pentru realizarea bilantului zilnic al apei din depozit si evaluarea volumului de levigat ce se deverseaza din depozit se vor consemna an rapoartele operative, zilnic, urmatoarele date meteorologice6 a) temperatura minima, ma5ima si la ora 1(,''7 b) cantitatea de precipitatii7 c) directia si viteza vantului dominant7 d) infiltratia, scurgerea, evapotranspiratia, transportul constituentilor solubili prin drena9e cu lizimetrul sau alta metoda acceptata7
1'

e) umiditatea atmosferica la ora 1(,''. Halorile obtinute pentru fiecare factor de mediu se compara cu cele prevazute de normele legislative in vigoare. =nalizele si determinarile necesare pentru auto4monitorizarea emisiilor si controlul calitatii factorilor de mediu se realizeaza conform cu cerintele legale in vigoare, iar rezultatele se inregistreaza % pastreaza pe toata perioada de monitorizare. )peratorul depozitului de deseuri este obligat sa raporteze catre autoritatea de mediu competenta rezultatele activitatii de auto4monitoring semestrial pentru depozitele supuse unui program de conformare. )rice efect negativ inregistrat prin programul de auto4monitoring se raporteaza catre autoritatea de mediu competenta in ma5imum 1& ore. CAPITOLUL 2. INC3IDERE SI MONITORIZARE POST4INC3IDERE 2.1. In,5!*#$#a *#"'(!t% %! :nchiderea incepe o data cu incetarea e5ploatarii depozitului (incetarea depozitarii deseurilor) pe o anumita suprafata a depozitului. :nchiderea depozitelor de deseuri se realizeaza conform cerintelor ! "#$%&''( privind depozitarea deeurilor i a celorlalte acte n vigoare subsecvente acesteia. /uprafata pe care s4a sistat depozitarea trebuie impermeabilizata si se se instaleaz dispozitivele de monitorizare conform punctului ".1. /copul unui sistem de impermeabilizare a suprafeei este protecia de durata i constant mpotriva6 4 formrii de miros i praf7 4 mprtierii de ctre v?nt a deeurilor uoare ( h?rtie, plastic )7 4 ptrunderii apei de precipitaii n corpul depozitului7 4 scurgerii poluanilor n apa subteran7 4 migrrii gazului n atmosfer7 4 apariiei incendiilor pe deposit7 4 deteriorrii stratului de vegetaie de la suprafa din cauza gazului de deposit7 4 nmulirii psrilor i altor animale. =utoritatea competenta trebuie sa efectueze la finalul fazei de inchidere avizarea acestei inchideri si apoi sa ia in considerare urmatoarele6 a) declaratia anuala cu privire la starea depozitului, b) evaluarea anuala a controalelor, c) capacitatea de functionare a sistemelor de etantare din cadrul depozitului si a instalatiilor de monitorizare, d) planuri de functionare si planuri de situatie conform punctului #.1. ,tilizarea ulterioara a amplasamentului se face tinand seama de conditiile si restrictiile specifice impuse de e5istenta depozitului acoperit, in functie de stabilitatea terenului si de gradul de risc pe care acesta il poate prezenta pentru mediu si sanatatea umana. 2.). M'n!t'$!(a$#a "'st4!n,5!*#$# ;onitorizarea post4inchidere a depozitelor de deseuri este reglementata prin prevederile ! "#$%&''( privind depozitarea deseurilor, i a celorlalte acte n vigoare subsecvente acesteia. 0onform prevederilor legale, operatorul depozitului este obligat sa efectueze monitorizarea post4inchidere, pe o perioada stabilita de catre autoritatea de mediu competenta (minimum "' ani). =ceasta perioada poate fi prelungita daca in cursul derularii programului de monitorizare se
11

constata ca depozitul nu este inca stabil si poate prezenta riscuri pentru factorii de mediu si sanatatea umana. )peratorul depozitului este obligat s i constituie un fond pentru nchiderea i urmrirea postnchidere a depozitului. 1ondul se cosntituie n limita sumei stabilite prin proiectul de nchidere a depozitului. 0heltuielile cu e5ploatarea precum i cele estimate pentru nchidere i operaiile posnchidere penttru o perioad de minim "' de ani, sunt acoperite de tariful practicat pentru depozitarea deeurilor autorizate pentru depozitul de deeuri din mun. /alonta. Cste necesara obtinerea autorizatiei de gospodarirea apelor de la autoritatea competenta pentru gospodarirea apelor, in scopul asigurarii respectarii cerintelor legale in vigoare privind protectia calitatii apelor. :n cazul in care se constata efecte negative asupra mediului, operatorul depozitului de deseuri este obligat sa informeze autoritatea de mediu competenta in mod operativ. Halorile obtinute pentru fiecare factor de mediu se compara cu cele prevazute de normele legislative in vigoare. =nalizele si determinarile necesare pentru auto4monitorizarea emisiilor si controlul calitatii factorilor de mediu se realizeaza conform cu cerintele legale in vigoare, iar rezultatele se inregistreaza % pastreaza pe toata perioada de monitorizare. )peratorul depozitului de deseuri este obligat sa raporteze rezultatele activitatii de auto4 monitoring catre autoritatea de mediu competente. CAPITOLUL VI. DISPOZIII TRANZITORII I FINALE 2.1.1. (1) 0onstituie contravenie i se sancioneaz cu amend cuprins ntre &''4&''' lei urmtoarele fapte dup cum urmeaz6 a) depozitarea deeurilor de orice natur din alte localiti7 b) nerespectarea cerinelor i a tehnologiei de depozitare i acoperire a deeurilor7 c) nerealizarea dezinfeciei utila9elor i recipientelor de colectare7 (&) 3n cazul n care contraveniile mai sus enumerate se sv?resc n mod reperat i anume de ma5im " ori, aplic?ndu4se sanciunile aferente n acest sens, va avea loc rezilierea contractului ncheiat pentru delegarea serviciului de salubrizare din mun. /alonta. (") 0ontraveniile menionate mai sus, se completeaz cu contraveniile prevzute .!. nr. "#$%&''( privind depozitarea deeurilor i n ).,.!. nr. *-%&''', actualizat, privind regimul deeurilor, ale altor acte normative aprute n materie i cu cele prevzute n caietul de sarcini i contractul serviciului de salubrizare al municipiului /alonta. (#) 0onstatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre primar si%sau amputerniciii acestuia.

/alonta /eptembrie &''-

1&

S-ar putea să vă placă și