Sunteți pe pagina 1din 2

Protejarea resurselor turistice

La ora actuala mediul inconjurator se confrunta cu cateva fenomene majore, care afecteaza intreaga planeta: efectul de sera, reducerea stratului de ozon, poluarea marilor interioare si a oceanelor, a fluviilor si raurilor de pe continente, reducerea biodiversitatii floristice si faunistice. Pe continente mediul narural cunoaste multe dezechilibre datorate activitatii din industrie, agricultura, transporturi si servicii. Astfel, s-au conturat in timp mai multe forme de poluare care, prin suprapunere, dau nastere unor puternice distrugeri ale mediului ambient. La nivel local poluare se manifesta indeosebi prin acumularea de deseuri, gunoaie, circulatie haotica, mirosuri pestilentiale, degradari estetice ale ambientului. Acuzarea problemelor de mediu, din ultimele decenii ale secorului nostru, pune problema modului de gestionare a resurselor, cresterea costurilor legale de poluare, pastrarea unui standard de viata cat mai bun. Mai mult ca oricare domeniu de activitate, turismul este dependent de mediul inconjurator, acesta reprezentand de fapt principala resursa, iar calitatea acestuia poate favoriza sau obstructiona derularea activitatilor turistice. Relieful, padurile, fluviile si raurile, lacurile, marea, apele minerale si termale, parcurile nationale si monumentele naturii, monumentele de arhitectura si arta, valorile etnografice se constituie in cele mai valoroase elemente ale mediului natural si construit, adevarate resurse cu valente turistice, care pot favoriza, in timp si spatiu, dezvoltare multor forme de turism. Mediul inconjurator constituie patrimoniul turistic al unei natiuni, care prezinta propria structura si dezvolta o retea de relatii intre elementele care il alcatuiesc, determinand motivatiile turistilor si o anumita capacitate de adaptare fata de nivelul de valorificare pe care il poate atinge. Aceasta capacitate de adaptare este direct proportional cu diversitatea si calitatea componentelor sale. . !ipurile majore de impact dintre turism si mediu: "volutia actuala a turismului este caracterizata de o innoire profunda a ofertei turistice mondiale, in special prin dezvoltarea unei game de produse turistice noi, superioare atat din punct de vedere calitativ, cat si cantitativ. Revigorarea turismului romanesc va presupune remodelarea produselor turistice in functie de evolutia motivatiilor turistice la nivel intern si international. #in acest punct de vedere se pot aminti principalele tendinte ale turismului pe plan mondial si regional: - preferinta pentru destinatiile la mare distant, care permit diversificarea locurilor de sejur in e$trasezon% - dezvoltarea vacantelor tematice &cultura, sporturi, divertisment, aventuri' organizate pentru o clientela e$igenta si care efectueaza mai multe calatorii turistice pe an% - realizarea de noi produse pentru odihna si recreere, cu cazare turistica dispersata, care urmareste sentimental de autentic si pemite dezvoltarea schimburilor mai active intre populatiile locale si turisti. Aceste deziderate se srijina pe o serie de factori cu valoarea determinata asupra turismului: . (aloarea calitativa si cantitativa a resurselor natural si cultural% ). *ivelul cresterii economice generale, care conduce la cresterea locurilor de munca si a veniturilor%

+. "volutia cursului de schimb valutar, care sustine puterea de cumparare a rezidentilor si turistilor% ,. Repartitia resurselor turistice si a veniturilor care influenteaza evolutia flu$urilor turistice. !urismul se bazeaza deci, in primul rand, pe valorificarea resurselor turistice, iar nivelul si intensitatea valorificarii produc in timp si spatiu efecte negative asupra mediului, care sunt e$primate prin notiunea de impact. -n acest conte$t, resursele turistice nu pot fi e$ploatate in mod salbatic, fara riscul de a fi degradate sau distruse. -mperativele dezvoltatii tuturor formelor de turism nu trebuie sa conduca la suprae$ploatarea resurselor, nu trebuie sa afecteze interesele socio-economice ale populatiei rezidente. #e foarte multe ori bunurile naturale si culturale e$ploatate in turism fac parte din patrimoniul national sau mondial si in acest sens este foarte important sa se vegheze la protectia si conservarea lor. Aceste categorii majore de impact produs de turism asupra mediului natural si construit impune evaluarea corecta a acestui impact, ca instrument de stabilire a viitoarelor amenajari turistice si de orientare a activitatilor turistice, pentru a fi in concordanta cu cerintele de respecare a calitatii mediului inconjurator. #erularea activitatii turistice presupune realizarea unui studio de impact care trebuie sa include analiza urmatoarelor aspect: a' #escrierea activitatii &proiectului' propuse pentru prezentarea obiectivelor, a fazelor de realizare, gradul de e$ploatare al resurselor turistice% b'. Prezentarea situatiei starii acuale a calitatii mediului, a tendintelor de evolutie a componentelor sale, pentru a aprecia nivelul de e$ploatare turistica% c'. Analiza aspectelor de impact, cu investigarea detaliata a tipurilor de impact ce pot aparea si a formelor de manifestare pe termen scurt si mediu.