Sunteți pe pagina 1din 6

Isaac Asimov

NUMELE MEU NCEPE CU "S" (volumul de povestiri NTREBAREA FINAL NINE TOMORROW ! "#$#%

Mars&all 'e(ati)s*+ se sim,ea st-).e)it/ Avea impresia c0 era privit pri) 1eamul murdar al (iroului 2i di)apoia peretelui desp0r,itor de lem)3 c0 e4istau oc&i ce5l 6i4au/ Nu se sim,ea deloc si1ur pe si)e 7) &ai)ele vec&i pe care le scosese di) 6u)dul dulapului! )ici la ad0post su( (orul co(or-t al u)ei p0l0rii pe care alt6el )5o purta )icic-)d! )ici mai )ep0s0tor pe)tru c052i l0sase oc&elarii 7) etui/ e sim,ea )elalocul s0u! iar asta 7i ad-)cea cutele de pe 6ru)te 2i co)6erea o paloare suplime)tar0 c&ipului s0u 7)tre dou0 v-rste/ N5ar 6i putut e4plica )iciodat0 de ce u) specialist 7) 6i8ic0 )uclear0 ca el ar vi8ita u) )umerolo1/ 9Niciodat09! se 1-)di/ 9Niciodat0/9 La )ai(a! )u52i putea e4plica )ici m0car sie2i! at-t doar c0 6usese co)vi)0 de so,ia sa/ Numerolo1ul st0tea 7)apoia u)ei mese vec&i! cump0rat0 pesem)e la m-)a a doua/ Nici o mas0 )5ar 6i putut s0 6ie at-t de vec&e cu u) si)1ur proprietar/ :am acela2i lucru s5are 6i putut spu)e 2i despre &ai)ele (0r(atului/ I)dividul era micu, 2i oac&e2! 2i5l privea pe 'e(ati)s*+ cu )i2te oc&i2ori )e1ri! sc-)tei)d de vitalitate/ ; <-)0 acum! )5am mai avut u) 6i8icia) drept clie)t! rosti el/ 'e(ati)s*+ se 7m(u.or0 imediat/ ; per c05),ele1e,i c05i vor(a despre ceva 6oarte co)6ide),ial/ Numerolo1ul sur-se! ast6el c0 ridurile di) col,urile 1urii 2i pielea di) .urul (0r(ie se 7)ti)ser0/ ; Toate co)sulta,iile mele su)t co)6ide),iale/ ; :red c0 ar tre(ui s0 v0 mai spu) u) lucru! 8ise 'e(ati)s*+/ Nu cred 7) )umerolo1ie 2i )u m0 a2tept s0 7)cep s0 cred 7) ea/ =ac0 asta are vreo importa),0! este (i)e s0 mi5o spu)e,i de acum/ ; =e ce a,i ve)it atu)ci> ; o,ia mea crede c0 dum)eavoastr0 de,i)e,i ceva ; )u 2tiu ce a)ume/ I5am promis/// 2i iat05m05s/ Ridic0 di) umeri! sim,i)d cum i se acce)tuea80 starea de sti)1&ereal0/ ; =ar ce a)ume c0uta,i> Ba)i> ecuritate> O via,0 mai lu)10> :e> 'e(ati)s*+ t0cu! 7) vreme ce )umerolo1ul 7l privi r0(d0tor! )e7)cerc-)d s05l 8oreasc0/ 9=e 6apt9! se 1-)di 6i8icia)ul! 9ce s0 r0spu)d> :0 am trei8eci 2i patru de a)i 2i )ici u) viitor>9 ; =oresc succes! rosti el/ =oresc recu)oa2tere/ ; O slu.(0 mai (u)0> ; Alt slu.(0/ Alt tip de slu.(0/ Actualme)te! 6ac parte di)tr5u) colectiv de lucru 2i m0 supu) ordi)elor primite/ :olectiv de lucru? La asta se re8um0 cercetarea 1uver)ame)tal0/ E2ti u) violo)ist 7)tr5o orc&estr0 sim6o)ic0/ ; Iar dum)eavoastr0 dori,i s0 6i,i prim5solist/// ; Eu vreau s0 p0r0sesc colectivul de lucru 2i s0 devi)/// eu 7)sumi/ ; 'e(ati)s*+ 7)cepu s0 se simt0 aproape purtat de ela)! ame,it! pe)tru simplul 6apt c0 spu)ea toate acestea 2i altei persoa)e dec-t )evestei sale/ ; Acum dou08eci 2i ci)ci de a)i! cu pre10tirea 2i capacit0,ile mele! a2 6i lucrat 7) primele ce)trale atomoelectrice/ Ast08i a2 6i 6ost directorul u)eia di)tre ele sau 2e6ul u)ui 1rup de cercetare teoretic0 di) cadrul vreu)ei u)iversit0,i/ =ar! dup0 cum am por)it 7) via,0! ce se va 7)t-mpla cu mi)e peste dou08eci 2i ci)ci de a)i> @)de m0 voi 10si> Nic0ieri/ Tot 7)tr5u) colectiv de lucru/ :o)ti)u-)d s0 re8olv dou0 proce)te di)tr5o tem0 de cercetare/ M0 7)ec 7)tr5u) ocea) a)o)im de speciali2ti 7) 6i8ic0 )uclear0! iar eu 7mi doresc o i)sul0 perso)al0! dac05),ele1e,i ce vreau s0 spu)/// Numerolo1ul 7)cli)0 7)cet di) cap/ ; =om)ule 'e(ati)s*+! rosti el! 2ti,i c0 )u 1ara)te8 succesul> ) ciuda )e7)crederii sale! 6i8icia)ul sim,i u) o de8am01ire acut0/ ; Nu5l 1ara)ta,i> repet0 el/ Atu)ci! ce naiba 1ara)ta,i> ; O 7m(u)0t0,ire a pro(a(ilit0,ilor/ Mu)ca mea are o )atur0 statistic0/ =eoarece dum)eavoastr0 lucra,i cu atomi! cred c0 7),ele1e,i le1ile statisticii/ ; =ar dum)eavoastr0 le 7),ele1e,i> ; <ute,i 6i si1ur 7) aceast0 privi),0/ u)t matematicia) 2i 6olosesc matematica/ Nu v0 spu) asta ca s05mi cresc o)orariul/ El este sta)dard ; ci)ci8eci de dolari/ =ar 6ii)dc0 su)te,i om de 2tii),0! pute,i aprecia )atura mu)cii mele mai (i)e dec-t al,i clie),i/ Ba c&iar este o pl0cere s0 v5o pot e4plica/ ; =ac0 )u v0 sup0ra,i! 7l 7)trerupse 'e(ati)s*+! a2 pre6era s0 )5o 6ace,i/ N5are rost s05mi povesti,i despre valorile )umerice ale literelor! despre sem)i6ica,ia lor mistic0 2i alte c&estii similare/ <e)tru mi)e! asta )u5)seam)0 matematic0/ 0 trecem la su(iect/// ; A2adar! dori,i s0 v0 a.ut! cu co)di,ia s0 )u v0 plictisesc e4plic-)du5v0 (a8ele proste2ti 2i )e2tii),i6ice ale 6elului cum v5am a.utat/ :orect> ; :orect/ Asta doresc/ ; Totu2i! dum)eavoastr0 co)ti)ua,i s0 pleca,i de la premisa c0 a2 6i u) )umerolo1! ceea ce este 6als/ Am adoptat aceast0 de)umire ca s0 )u 6iu dera).at de poli,ie 2i ; omule,ul c&icoti sec ; )ici de psi&iatri/ u)t u) matematicia) ci)stit/ 'e(ati)s*+ 8-m(i/ ; :o)struiesc modele pe calculator! urm0 omule,ul! 2i studie8 viitoruri pro(a(ile/ ; <o6tim>? ; Asta vi se pare mai r0u dec-t )umerolo1ia> =e ce> =ispu)-)d de date su6icie)te 2i de u) calculator cu o putere de calcul deose(it0! viitorul este predicti(il! cel pu,i) 7) terme)i pro(a(ilistici/ :-)d calcula,i mi2carea u)ui proiectil! pe)tru a ,i)ti o a)tirac&et0! )u pre8ice,i viitorul> Traiectoriile celor dou0 )u se vor i)tersecta! dac0 viitorul ar 6i pre8is

i)corect/ Eu procede8 similar/ =eoarece lucre8 cu u) )um0r mult mai mare de varia(ile! re8ultatele mele su)t mai pu,i) precise/ ; Are,i s0 spu)e,i c0 ve,i pre8ice viitorul meu? ; Foarte apro4imativ/ =up0 aceea! voi modi6ica datele! sc&im(-)du5v0 )umele! dar )ici u) alt 6actor perso)al/ Aoi i)troduce datele modi6icate 7) modelul simulat/ Aoi 7)cerca 2i alte modi6ic0ri de )ume/ Aoi studia 6iecare viitor modi6icat 2i5l voi 10si pe cel 7) care su)te,i mai apreciat dec-t 7) viitorul care v0 a2teapt0 7) mod )ormal/ Baide,i s0 re6ormule8 e4primarea/ A0 voi 10si u) viitor 7) care pro(a(ilitatea recu)oa2terii corespu)80toare va 6i mai mare dec-t pro(a(ilitatea respectiv0 di) viitorul actual/ ; =e ce5mi modi6ica,i )umele> ; =i) c-teva motive ; de alt6el! este si)1ura modi6icare pe care o i)troduc/ ) primul r-)d! este o ac,iu)e (a)al0/ La urma urmelor! dac0 i)troduc o modi6icare ma.or0! sau mai multe modi6ic0ri mi)ore! apar at-tea varia(ile )oi 7)c-t )u mai pot i)terpreta re8ultatul/ <ro1ramul meu )u5i 7)c0 per6ect/ ) al doilea r-)d! este o modi6icare re8o)a(il0/ Nu v0 pot sc&im(a statura ; )u> ; sau culoarea oc&ilor! )ici c&iar temperame)tul/ ) al treilea r-)d! este o modi6icare sem)i6icativ0/ Numele 7)seam)0 mult pe)tru oame)i/ ) s6-r2it! 7) al patrulea r-)d! este o modi6icare 6ireasc0! la care mul,i recur1 8il)ic/ ; Ci dac0 )u 10si,i u) viitor mai (u)> 7)tre(0 'e(ati)s*+/ ; Acesta5i riscul pe care tre(uie s0 vi5l asuma,i/ ) tot ca8ul! v0 spu) c0 )5o s0 v0 6ie mai r0u dec-t acum/ Fi8icia)ul 7l privi )esi1ur pe omule,/ ; Nu cred )imic di) toate astea/ Mai de1ra(0 m5a2 7)crede 7) )umerolo1ie/ ; :re8usem c0 o persoa)0 ca dum)eavoastr0! o6t0 (0tr-)elul! s5ar sim,i mai co)6orta(il 7) pre8e),a adev0rului/ Doresc s v0 a.ut 2i v0 a2teapt0 multe de 60cut/ =ac0 a,i 6i cre8ut c0 su)t u) )umerolo1! )u m5a,i 6i ascultat/ Am cre8ut c0 dac0 v0 spu) adev0rul! m0 ve,i l0sa s0 v0 a.ut/ ; =ac0 pute,i 7)tre80ri viitorul/// ; =e ce )u su)t cel mai (o1at om de pe <0m-)t> Asta voia,i s0 m05)tre(a,i> =ar su)t (o1at ; am tot ce5mi doresc/ =um)eavoastr0 dori,i recu)oa2tere! iar eu vreau s0 6iu l0sat 7) pace/ mi 6ac mu)ca mea/ Nu m0 dera).ea80 )ime)i/ Asta m0 6ace miliardar/ Am )evoie de prea pu,i)i (a)i! iar pe ace2tia 7i o(,i) de la persoa)e ca dum)eavoastr0/ A.utorul acordat oame)ilor 7mi 6ace pl0cere 2i pro(a(il c0 u) psi&iatru ar spu)e c05mi o6er0 u) se)time)t de putere 2i5mi alime)tea80 e1o5 ul/ A2adar/// vre,i s0 v0 a.ut> ; :-t a,i spus c0 m0 cost0> ; :i)ci8eci de dolari/ Aoi avea )evoie de multe detalii (io1ra6ice perso)ale! dar am co)ceput u) 6ormular care s0 v0 1&ide8e/ M0 tem c05i destul de stu6os! dar dac0 mi5l pute,i trimite p-)0 la s6-r2itul s0pt0m-)ii! v0 voi da r0spu)sul p-)0/// ; scoase 7) a6ar0 (u8a i)6erioar0 2i se 7)cru)t0! calcul-)d me)tal ; 7) data de DE a lu)ii urm0toare/ ; :i)ci s0pt0m-)i> At-t de mult> ; Am 2i al,i clie),i! plus pro(leme perso)ale/ =ac0 a2 6i u) escroc! a2 putea 6ace totul mult mai repede/ <ri) urmare! accepta,i> ; Bi)e! se scul0 'e(ati)s*+/ Totul 7)s0 r0m-)e co)6ide),ial/// ; A(solut? A0 voi restitui toate i)6orma,iile c-)d v0 voi spu)e ce modi6icare tre(uie s0 6ace,i 2i v0 dau cuv-)tul c0 )u le voi mai utili8a )iciodat0/ Fi8icia)ul se opri 7) u20/ ; Nu v0 este team0 c0 a2 putea spu)e cuiva c0 )u su)te,i )umerolo1> Omule,ul cl0ti)0 di) cap/ ; :i)e v5ar crede> :&iar presupu)-)d c0 a,i 6i 1ata s0 recu)oa2te,i 7) 6ata cuiva c0 a,i 6ost aici/ FFF ) data de DE! Mars&all 'e(ati)s*+ se a6la 7)ai)tea u2ii cu vopsea scoro.it0! tr01-)d cu coada oc&iului spre 6ereastra 7)apoia c0reia o 6irm0 micu,0 a)u),a 9Numerolo19! a(ia vi8i(il pri) 1eamul murdar de pra6/ <rivi 7)0u)tru! aproape sper-)d c0 acolo e4ista vreu) alt clie)t! ca s0 ai(0 o scu80 de a52i co)solida i)te),ia ce5i tremura 7) ad-)cul mi),ii 2i de a pleca acas0/ ) c-teva r-)duri! 7)cercase s052i alu)1e pro(lema di) 1-)d/ Nu i8(utise s0 stea prea mult 7)ai)tea 6ormularului pe care5l completase/ e sim,ea st-).e)it! (a c&iar i se p0rea o t-mpe)ie s0 complete8e )umele priete)ilor! pre,ul casei! dac0 so,ia lui avusese avorturi 2i c-)d a)ume/ l a(a)do)ase/ ) acela2i timp! 7i 6usese imposi(il s0 )u revi)0 la el 7) 6iecare sear0/ Ispita de a5l demasca pe omule,ul cel l0ud0ros! de a vedea ce urma s0 se 7)t-mple se dovedise ire8isti(il0 7) cele di) urm0/ Fi)alme)te! e4pediase 6ormularul completat pri) po2t0! pu)-)du5i u) tim(ru o(i2)uit! 60r0 s0 se mai si)c&iseasc0 s0 veri6ice dac0 )u cumva 1reutatea plicului )ecesita alt0 marcare/ 9=ac0 7mi va 6i retur)at9! se 1-)dise! 9am termi)at5o cu aiureala asta/9 <licul )u5i 6usese retur)at/ Acum! privea 7) (irou! dar acesta era pustiu/ N5avea de ales dec-t s0 i)tre/ e au8i u) cli)c&et de clopo,el/ B0tr-)ul )umerolo1 ap0ru di)apoia u)ei perdele/ ; =a> A&///! dom)ul 'e(ati)s*+/ ; M5a,i ,i)ut mi)te> se str0dui s0 sur-d0 6i8icia)ul/ ; O&! da/ ; :are este verdictul> Numerolo1ul 72i 7)cruci20 de1etele )oduroase/ ; Mai 7)t-i! stimate dom)! o mic0 pro/// ; Mica pro(lem0 a o)orariului> ; Am termi)at trea(a! dom)ule! 2i merit (a)ii respectivi/ 'e(ati)s*+ )u ridic0 )ici o o(iec,ie/ Era pre10tit s0 pl0teasc0/ =ac0 a.u)sese p-)0 aici! ar 6i 6ost o prostie s0 (at0 7) retra1ere doar di) cau8a (a)ilor/ Num0r0 ci)ci (a)c)ote de 8ece dolari 2i le 7mpi)se peste mas0/ ; =eci> Numerolo1ul )um0r0 2i el (a)c)otele! 60r0 1ra(0! dup0 care le i)troduse 7)tr5u) sertar/

; :a8ul dum)eavoastr0 a 6ost 6oarte i)teresa)t! 7)cepu el/ A5a2 s60tui s0 v0 sc&im(a,i )umele 7) e(ati)s*+/ ; e(a/// :um se scrie> ; 5e5(5a5t5i5)5s5*5+/ 'e(ati)s*+ se &ol(0 i)di1)at/ ; Adic0 s05mi sc&im( i)i,iala> 05l sc&im( pe 9'97)tr5u) 9 9> At-t> ; Este su6icie)t/ At-ta timp c-t modi6icarea este corespu)80toare! u)a mi)or0 este mai si1ur0 dec-t u)a ma.or0/ ; =ar 7) ce 6el mi5ar putea a6ecta ea viitorul> ; :e5)seam)0 u) )ume> 7)tre(0 7)ceti2or )umerolo1ul/ Nu v0 pot r0spu)de la 7)tre(area asta! ci v0 pot spu)e doar c5o va 6ace cumva/ A0 reami)tesc c0 )u 1ara)te8 re8ultatul/ Evide)t! dac0 )u dori,i s0 opera,i modi6icarea! l0sa,i lucrurile a2a cum su)t/ ) ca8ul acesta! )u v0 pot 7)s0 7)apoia o)orariul/ ; Ci ce s0 6ac> 7)tre(0 'e(ati)s*+/ 0 le spu) tuturor c0 )umele meu 7)cepe cu 9 9> ; A0 su1ere8 s0 co)sulta,i u) avocat/ c&im(a,i5v0 )umele le1al/ El v0 poate s60tui 7) privi),a detaliilor/ ; Ci c-t va dura> Areau s0 spu)! dup0 c-t timp vor 7)cepe s0 se 7m(u)0t0,easc0 lucrurile pe)tru mi)e> ; =e u)de s0 2tiu> <oate c0 )iciodat0/ <oate c&iar m-i)e/ ; =ar a,i v08ut viitorul/ Pretindei c0 l5a,i v08ut/ ; Nu ca 7)tr5u) 1lo( de cristal/ Nu! )u! dom)ule 'e(ati)s*+/ :alculatorul meu 7mi o6er0 doar o serie de ci6re/ A0 pot recita pro(a(ilit0,i! dar )5am v08ut )ici o ima1i)e/ 'e(ati)s*+ se 7)toarse 2i p0r0si iute (iroul/ :i)ci8eci de dolari ca s0 sc&im(e o liter0? :i)ci8eci de dolari pe)tru e(ati)s*+? =um)e8eule! ce )ume? Mai r0u dec-t 'e(ati)s*+/ FFF =ur0 aproape o lu)0 p-)0 &ot0r7 s0 discute cu u) avocat/ 2i repet0 c0 oric-)d putea readuce )umele la 6orma i)i,ial0/ 9 05mi acord o 2a)s09! 72i spuse/ :e )ai(a! )u e4ista )ici o le1e 7mpotriva sc&im(0rii )umelor? FFF Be)r+ Bra)d parcurse dosarul pa1i)0 cu pa1i)0! cu oc&iul e4ersat al cuiva care activa de paispre8ece a)i 7) i1ura),0/ Nu era )evoie s0 citeasc0 6iecare cuvi),el/ Orice am0)u)t ciudat i5ar 6i s0rit 7) oc&i/ ; Tipul mi se pare curat! declar0 el/ El 7)su2i era u) i)divid curat! cu te) tra)da6iriu 2i proasp0t sp0lat 2i u) 7)ceput de (urticic0/ <erma)e)tul co)tact cu tot soiul de cusururi ome)e2ti! de la posi(ila i1)ora),0 la posi(ila tr0dare! 7l determi)au s0 se spele 6recve)t/ Locote)e)tul Al(ert Gui)c+! care5i adusese dosarul! era t-)0r 2i pli) de respo)sa(ilitatea 6u)c,iei de o6i,er de i1ura),0 al ta,iei Ba)6ord/ ; =ar de ce e(ati)s*+> 7)tre(0 el/ ; =e ce )u> ; <e)tru c0 mi se pare lipsit de se)s/ 'e(ati)s*+ este u) )ume str0i) 2i! dac0 mi5ar 6i apar,i)ut! eu 7)sumi l5a2 6i sc&im(at 7) altul a)1lo5sa4o)/ =ac0 'e(ati)s*+ ar 6i procedat a2a! ar 6i avut se)s 2i mi s5ar 6i p0rut c-t se poate de 6iresc/ =e ce 7)s0 a sc&im(at pe 9'9 7) 9 9> :red c0 ar tre(ui s0 a6l0m ce motiv a avut/ ; L5a 7)tre(at ci)eva 7) mod direct> ; Bi)e7),eles! 7) cadrul u)or co)versa,ii oarecare/ M5am ocupat eu de asta/ N5a 8is dec-t c0 se s0turase s0 6ie ultimul la al6a(et/ ; <are o e4plica,ie lo1ic0! )u> ; <are! totu2i de ce )u 2i5a sc&im(at )umele 7) a)ds! ori mit&! dac0 dorea u) 9 9> au! dac0 se s0turase de 9'9! de ce )5a dus lucrurile p-)0 la cap0t 2i )u a adoptat u) )ume care s0 7)ceap0 cu 9A9> @) )ume ca ; s0 8icem ; Aaro)s/ ; Nu5i 7)dea.u)s de a)1lo5sa4o)! morm0i Bra)d/ Nu e4ist0 totu2i )imic care s05i 6ie pus 7) c-rc0/ I)di6ere)t c-t de (i8ar0 ar 6i sc&im(area )umelui! ea )u co)stituie o acu8are la adresa )im0)ui/ Locote)e)tul Gui)c+ p0rea realme)te )e6ericit/ ; pu)e5mi! urm0 Bra)d! e4ist0 ceva a)ume care te tul(ur0> Ai tu ceva 7) mi)te! o ipote80! o teorie/// =espre ce5i vor(a> Locote)e)tul se 7)cru)t0/ pr-)ce)ele lui (lo)de se apropiar0 2i (u8ele se su(,iar0/ ; La )ai(a! dom)ule! i)dividul este rus? ; Nu5i adev0rat! este america) de 1e)era,ia a treia/ ; Areau s0 spu) c0 are u) )ume de rus/ :&ipul lui Bra)d 72i pierdu moliciu)ea am01itoare/ ; Hre2it di) )ou! locote)e)te! este u) )ume polo)e8/ T-)0rul ridic0 iritat palmele 7) sus/ ; Tot aia5i? Bra)d! a c0rui mam0 se )umise Wis8eIs*i 7)ai)te de m0riti2! i8(uc)iJ ; 0 )u spui asta )iciodat0 u)ui polo)e8! locote)e)te? ; Ad0u10 cu u) aer mai 1-)ditorJ :red c0 )ici u)ui rus )5ar 6i (i)e s0 i5o spui/ ; =om)ule! r0spu)se Gui)c+ ro2u la 6a,0! voiam s0 v0 spu) c0 polo)e8ii 2i ru2ii 6ac parte di) alia),a r0s0ritea)0/ ; To,i 2tim lucrul 0sta/ ; Este posi(il ca 'e(ati)s*+! sau e(ati)s*+! oricum dori,i s05i spu)e,i! s0 ai(0 rude acolo/ ; Este america) de 1e)era,ia a treia! a2adar! 7) cel mai r0u ca8! poate s0 ai(0 acolo veri de 1radul doi/ :are5i pro(lema> ; ) si)e! )5ar 6i )ici o pro(lem0/ Mul,i america)i au rude 7)dep0rtate 7) ,0rile alia),ei r0s0rite)e! dar 'e(ati)s*+ 2i5 a sc&im(at )umele/ ; :o)ti)u0/ ; <oate c05)cearc0 s0 a(at0 ate),ia/ <oate c0 u) v0r de 1radul doi de acolo urc0 pe scara cele(rit0,ii 2i 'e(ati)s*+ al )ostru se teme ca le10tura s0 )u5i a6ecte8e propriile sale 2a)se de ava)sare/ ; Modi6icarea )umelui )u5l a.ut0 cu )imic/ Tot v0r de 1radul doi r0m-)e/

; Evide)t! dar evit0 s0 )e atra10 ate),ia asupra rela,iei de 7)rudire/ ; Tu ai au8it de vreu) 'e(ati)s*+ di) alia),a r0s0ritea)0> ; Nu! dom)ule/ ; Atu)ci! )u poate 6i prea cele(ru/ :um ar putea 'e(ati)s*+ al )ostru s0 2tie despre el> ; <oate c0 a p0strat le10tura cu rudele/ :&estia asta ar 6i e4trem de suspect0! ,i)-)d seama de 6aptul c0 el este specialist 7) 6i8ic0 )uclear0/ Bra)d parcurse di) )ou! metodic! dosarul/ ; Ipote8a ta este su(,ire! locote)e)te/ Ba c&iar at-t de su(,ire 7)c-t e practic i)vi8i(il0/ ; =om)ule! dum)eavoastr0 pute,i o6eri orice alt0 e4plica,ie 7) privi),a motivului pe)tru care 2i5a sc&im(at )umele 7) 6elul acesta> ; Recu)osc c0 )u pot/ ; Atu)ci! aprecie8 c0 tre(uie s0 i)vesti10m/ Ar tre(ui s0 )e i)teres0m despre 'e(ati)s*+5ii di) alia),a r0s0ritea)0 2i s0 vedem dac0 putem 6ace vreo le10tur0/ ; Hlasul lui Gui)c+ se ridic0 u2or! de parc0 7i ve)ise alt0 idee/ ; <oate c0 2i5a sc&im(at )umele ca s0 a(at0 ate),ia de la ei. Adic0! pe)tru a5i prote.a/ ; Impresia mea este c0 a reu2it e4act co)trariul/ ; <oate c0 )u52i d0 seama de lucrul acesta! dar i)te),ia lui a 6ost de a52i prote.a rudele/ ; Bi)e! suspi)0 Bra)d! s0 7)cepem o i)vesti1a,ie/ =ar dac0 )u 10sim )imic! locote)e)te! su(iectul este 7)c&is/ Las05mi dosarul/ FFF :-)d i)6orma,iile 7i parve)ir0 6i)alme)te lui Bra)d! acesta uitase de locote)e)t 2i de teoriile sale/ <rimi)d datele ce i)cludeau 2aptespre8ece (io1ra6ii a 2aptespre8ece cet0,e)i ru2i 2i polo)e8i cu )umele de 'e(ati)s*+! primul s0u 1-)d 6useseJ :e )ai(a5i asta> Apoi 72i ami)tise! (lestemase 7) 2oapt0 2i 7)cepuse s0 citeasc0/ Totul 7)cepea 7) America/ Mars&all 'e(ati)s*+ (ampre)te% se )0scuse 7) Bu66alo! statul NeI Kor* (data! 6i2a di) mater)itate%/ Tat0l s0u se )0scuse tot 7) Bu66alo! iar mama 7) OsIe1o! statul NeI Kor*/ Am(ii (u)ici di) partea tat0lui se )0scuser0 7) Bial+sto*! <olo)ia (data i)tr0rii 7) tatele @)ite! datele o(,i)erii cet0,e)iei! 6oto1ra6ii%/ :ei 2aptespre8ece cet0,e)i ru2i 2i polo)e8i cu )umele de 'e(ati)s*+ erau urma2i ai u)or persoa)e care! cu vreo ci)ci8eci de a)i 7) urm0! locuiser0 7) Bial+sto* sau 7) prea.ma a2e80rii respective/ Era posi(il s0 6i 6ost 7)rudi,i! totu2i i)6orma,iile e4iste)te )u a6irmau asta e4plicit/ =up0 <rimul R08(oi Mo)dial! statisticile di) Europa r0s0ritea)0 cu)oscuser0 destule lacu)e/ Bra)d parcurse toate (io1ra6iile 'e(ati)s*+5ilor a6la,i 7) via,0! 7)c-)tat de modul am0)u),it 7) care52i 60cuser0 datoria serviciile secrete de i)6orma,ii/ e opri 7) dreptul u)eia di)tre ele 2i 6ru)tea )eted0 i se 7)cre,i o dat0 cu ridicarea (rusc0 a spr-)ce)elor/ <use 6i2a respectiv0 deoparte 2i co)ti)u0 lectura/ La s6-r2it! str-)se toate 6i2ele 7) tea)c! mai pu,i) cea selectat0! 2i le rei)troduse 7) plicul lor/ <rivi)d (io1ra6ia oprit0! (0tu cu o u)1&ie ate)t 7)1ri.it0 7) t0(lia mesei/ ) cele di) urm0! 2ov0i)d! 7l su)0 pe dr/ <aul LristoI di) :omisia pe)tru E)er1ie Atomic0/ FFF =r/ LristoI ascult0 totul cu o e4presie impasi(il0/ Oca8io)al! ridic0 de1etul mic pe)tru a52i ati)1e )asul proemi)e)t 2i a 7)dep0rta u) i)e4iste)t 6ir de pra6/ Avea p0rul 1ri8o)at! rar 2i tu)s scurt/ La 6el de (i)e ar 6i putut um(la cu ,easta ras0/ ; Nu! spuse el! )5am au8it de )ici u) rus 'e(ati)s*+/ <e de alt0 parte! )5am au8it )ici de america)ul cu )umele 0sta/ ; Ei (i)e! 60cu Bra)d sc0rpi)-)du5se la t-mpl0! )u cred c05i vor(a despre ceva serios! totu2i )5a2 vrea s0 a(a)do)e8 i)vesti1a,ia a2a repede/ M0 (ate la cap u) locote)e)t t-)0r! 2i 2ti,i (i)e cum pot 6i 02tia/ Nu i)te),io)e8 s0 6ac ceva care s05l determi)e s0 se adrese8e u)ei comisii a :o)1resului/ ) plus! u)ul di)tre ru2ii pe care5i c&eam0 'e(ati)s*+! mai e4act Mi*&ail A)dreevici 'e(ati)s*+! este specialist 7) 6i8ic0 )uclear0/ i1ur c0 )5a,i au8it )iciodat0 de el> ; Mi*&ail A)dreevici 'e(ati)s*+> Nu/// N5am au8it )iciodat0/ Bi)e7),eles! asta )u5)seam)0 )imic/ ; A2 6i putut spu)e c05i vor(a despre o coi)cide),0! dar 2ti,i c0 ar 6i 6ost )i,el cam mult/ @) 'e(ati)s*+ aici 2i altul acolo! am(ii speciali2ti 7) 6i8ic0 )uclear0/ :el de aici 72i sc&im(0 (rusc )umele 7) e(ati)s*+ 2i este c&iar i)siste)t 7) privi),a asta/ :ori.ea80 imediat orice pro)u),ie 1re2it0/ Repet0 ap0satJ 9Numele meu 7)cepe cu /9 Totul se potrive2te cam prea (i)e! pe)tru ca locote)e)tul meu o(sedat de spio)i s0 )u52i 6rece m-i)ile de 7)c-)tare/ O alt0 curio8itate este 6aptul c0! acum u) a)! rusul 'e(ati)s*+ a disp0rut de pe sce)0/ ; L5au e4ecutat! 8ise sec dr/ LristoI/ ; Este posi(il/ ) mod o(i2)uit! a2a a2 6i co)siderat! de2i ru2ii )u5s mai pro2ti dec-t )oi 2i )u5i e4ecut0 pe speciali2tii 7) 6i8ic0 )uclear0/ E4ist0 o alt0 e4plica,ie pe)tru care tocmai u) specialist 7) 6i8ic0 )uclear0 ar disp0rea pe )ea2teptate/ :red c5o 2ti,i la 6el de (i)e ca mi)e/// ; :ercet0ri strict secrete ; (0)uiesc c0 la asta v0 re6eri,i/ =espre asta ar putea 6i vor(a> ; =ac0 pu)em ipote8a l-)10 celelalte 2i5i ad0u10m teoria locote)e)tului! 7)cep s05mi pu) u)ele 7)tre(0ri/ ; =a,i5mi (io1ra6ia aceea/ ; =r/ LristoI lu0 6i2a! o citi de dou0 ori 2i cl0ti)0 di) cap/ ; O s0 veri6ic 7) Nuclear Abstracte, spuse el/ FFF :olec,ia Nuclear Abstracte acoperea u) perete al ca(i)etului lui LristoI ; tea)curi de micro6ilme 7) cutiu,e ate)t ordo)ate/ Fi8icia)ul 7)cepu s0 e4ami)e8e i)dicele de )ume! 7) vreme ce Bra)d a2tept0 cu toat0 r0(darea de care era capa(il/ ; ) ultimii 2ase a)i! morm0i 6i8icia)ul! u) Mi*&ail 'e(ati)s*+ a co)tri(uit! ca autor sau coautor! la 2ase52apte articole ap0rute 7) pu(lica,iile ruse2ti/ O s0 v0d re8umatele lucr0rilor 2i poate c0 reu2im s0 deducem ceva pe (a8a lor/ Eu u)ul m05)doiesc///

electorul e4trase micro6ilmele cerute! iar LristoI le ordo)0 cro)olo1ic 2i 7)cepu s0 le e4ami)e8e/ Treptat! o e4presie de co)ce)trare ciudat0 7i ap0ru pe c&ip/ ; :urios? e4clam0 el/ ; :e a)ume> LristoI se l0s0 pe spate 7) scau)/ ; <re6er s0 )u v0 spu) deocamdat0/ mi pute,i 6ace rost de o list0 cu to,i speciali2tii ru2i 7) 6i8ic0 )uclear0 care au disp0rut di) via,a pu(lic0 7) ultimul a)> ; A,i 10sit ceva> ; Nu tocmai/// Adic0! dac0 m5a2 6i uitat la u) si)1ur articol! )5a2 6i v08ut mare lucru! dar v08-)du5le pe toate 2i 2tii)d c0 i)dividul acesta poate activa 7)tr5u) pro1ram de cercetare strict secret! la care se adau10 2i (0)uielile dum)eavoastr0/// ; Ridic0 di) umeriJ Nimic importa)t/ ; A2 pre6era s05mi spu)e,i la ce v0 1-)di,i! rosti Bra)d/ =ac0 1re2im ceva! s5o 6acem 7mpreu)0/ ; =ac0 a2a co)sidera,i/// Este posi(il ca i)dividul s0 se 6i apropiat de ceva importa)t 7) pro(lema re6lec,iei ra8elor 1ama/ ; :e5)seam)0 asta> ; =ac0 s5ar o(,i)e u) ecra) care s0 re6lecte ra8ele 1ama! atu)ci s5ar putea co)strui ad0posturi i)dividuale 7mpotriva pra6ului radioactiv! care co)stituie adev0ratul pericol/ O (om(0 atomic0 poate distru1e u) ora2! dar pra6ul radioactiv poate ucide le)t popula,ia de pe o supra6a,0 de mii de *ilometri p0tra,i/ ; Noi e6ectu0m cercet0ri 7) direc,ia aceasta> 7)tre(0 imediat Bra)d/ ; Nu/ ; A2adar! dac0 ru2ii reu2esc s0 pu)0 la pu)ct ap0rarea popula,iei 7)ai)tea )oastr0! vor putea distru1e complet tatele @)ite! cu costul! s0 8icem! a 8ece ora2e de5ale lor/ ; Asta 7)tr5u) viitor destul de 7)dep0rtat/// Totu2i! de ce )e a1it0m 7) a2a m0sur0> Toat0 teoria aceasta a por)it de la 6aptul c0 u) om a modi6icat o liter0 di) )umele s0u/ ; <er6ect! su)t para)oic? apro(0 Bra)d/ Totu2i! )u m0 opresc aici/ Nu! )u? O s0 v0 6ac rost de lista 6i8icie)ilor ru2i care au disp0rut! c&iar dac0 pe)tru asta va tre(ui s0 plec la Moscova/ FFF F0cu rost de list0 2i parcurser0 toate lucr0rile pu(licate de 6i8icie)ii respectivi/ :o)vocar0 o 2edi),0 ple)ar0 a :omisiei! apoi a tuturor somit0,ilor america)e 7) 6i8ica atomic0/ ) cele di) urm0! dr/ LristoI 7)c&eie o 7)tru)ire care ,i)use toat0 )oaptea 2i la care participase! o vreme! 7)su2i <re2edi)tele/ Bra)d 7l a2tepta a6ar0/ Am-)doi ar0tau o(osi,i 2i tra2i la 6a,0/ ; Ei (i)e> 7)tre(0 Bra)d/ LristoI 7)cuvii),0 di) cap/ ; Ma.oritatea su)t de acord/ @)ii au du(ii! dar ma.oritatea su)t de acord/ ; =ar dum)eavoastr0> u)te,i si1ur> ; u)t departe de a 6i si1ur! totu2i 7mi vi)e mai u2or s0 cred c0 ru2ii lucrea80 la reali8area u)ui ecra) 7mpotriva ra8elor 1ama! dec-t s0 cred c0 toate datele pe care le5am descoperit )5au )ici o le10tur0 7)tre ele/ ; 5a decis c0 vom 7)cepe 2i )oi cercet0ri 7) direc,ia respectiv0> ; =a/ ; LristoI 72i trecu palma peste p0rul scurt 2i ,epos/ ; Ne vom co)ce)tra toate 6or,ele/ :u)osc-)d articolele sem)ate de 6i8icie)ii care au disp0rut! le putem c0lca pe urme/ <utem c&iar s0 le5o lu0m 7)ai)te/ Evide)t! ru2ii vor a6la c0 am demarat cercet0rile/// ; N5au dec-t! )5au dec-t/ ) 6elul acesta! )u vor cute8a s0 atace/ Nu v0d )ici u) c-2ti1 7) a sacri6ica 8ece ora2e de5 ale )oastre doar ca s0 distru1em 8ece de5ale lor/// dac0 at-t )oi! c-t 2i ei su)tem prote.a,i/ ; Totu2i! )u vrem ca ei s0 a6le prea repede. :e se va 7)t-mpla cu america)ul e(ati)s*+5'e(ati)s*+> Bra)d cl0ti)0 solem) di) cap/ ; =eocamdat0! )u se poate 6ace a(solut )ici o le10tur0 7)tre el 2i cele descoperite/ :e )ai(a! am rscolit totul? Evide)t! su)t de acord cu dum)eavoastr0/ Tipul ocup0 actualme)te o po8i,ie delicat0 2i )u )e putem 7)10dui s05l me),i)em acolo! c&iar dac0 ar 6i imaculat/ ; <e de alt0 parte! )u putem )ici s05l d0m a6ar0 pur 2i simplu! pe)tru c0 ru2ii vor 7)cepe s052i pu)0 7)tre(0ri/ ; Ave,i alt0 su1estie> Mer1eau pe coridorul lu)1! spre asce)sor! 7) pustietatea de la ora patru dimi)ea,a/ ; I5am e4ami)at activitatea! spuse LristoI/ Este u) i)divid capa(il! c&iar peste medie! 2i )ici )u5i 7)c-)tat de postul de aici/ Nu are temperame)tul )ecesar mu)cii 7) ec&ip0/ ; =eci> ; <e de alt0 parte! posed0 calit0,ile )ecesare 7) 7)v0,0m-)t/ =ac0 putem ara).a ca o u)iversitate importa)t0 s05i o6ere u) loc 7) catedra de 6i8ic0! cred c0 l5ar accepta 6ericit/ E4ist0 destule dome)ii )esecrete 7) care s0 cercete8e! l5am putea me),i)e su( suprave1&ere i ar repre8e)ta u) pas 6iresc/ <oate c0 ru2ii )u vor 7)cepe s052i pu)0 7)tre(0ri/ ; Este o idee! apro(0 Bra)d/ Ba c&iar mi se pare i)teresa)t0/ O s05l i)6orme8 pe 2e6ul meu/ I)trar0 7) asce)sor 2i Bra)d c08u pe 1-)duri/ :e 6i)al pe)tru ceea ce 7)cepuse cu i)i,iala u)ui )ume? FFF Mars&all e(ati)s*+ de5a(ia putea vor(i/ ; Mur c0 )u5mi dau seama cum de s5a putut 7)t-mpla! 7i spuse so,iei sale/ N5a2 6i cre8ut c0 m0 puteau deose(i de u) detector de me8o)i di) la(orator/// =um)e8eule! op&ie! 1-)de2te5te ; Asiste)t @)iversitar de Fi8ic0 la <ri)ceto)? ; :re8i c0 motivul a 6ost comu)icarea ta de la ultima 7)tru)ire A< > ; Nu cred/ A 6ost o lucrare lipsit0 de orice i)teres! dup0 ce to,i di) sec,ie 72i luaser0 di) ea datele i)teresa)te/ ; <oc)i di) de1ete/ ; :red c0 <ri)ceto) m0 urm0rea mai de mult/ Asta5i? Nii mi)te 6ormularele alea pe care le5am completat 7) ultimele 2ase lu)i! i)terviurile alea misterioase/// <e cuv-)tul meu! 7)cepusem s0 cred c0 m0 suspectau de ci)e 2tie ce activitate su(versiv0/ ) realitate! era o i)vesti1a,ie <ri)ceto)/ Ctii c-t de meticulo2i su)t tipii/ ; <oate c0 motivul l5a co)stituit )umele t0u! 8ise op&ie/ M0 re6er la modi6icare///

; 0 m0 ve8i de5acum? Nu5mi va mai dicta )ime)i ce s0 6ac/ Aoi 6i recu)oscut ca atare/ =ac0 am oca8ia s0 lucre8 60r0/// ; e opri 2i se 7)toarse spre 6emeie/ ; Numele meu>? Te re6eri la 9 9/ ; N5ai c0p0tat o6erta dec-t dup0 ce l5ai sc&im(at! )u5i a2a> ; E&e! la mult timp dup0 aceea/ Nu! asta5i )umai o coi)cide),0/ Ni5am mai 8is! op&ie! am aru)cat pe 6ereastr0 ci)ci8eci de dolari )umai ca s05,i 6ac ,ie pl0cere/ =oam)e! c-t de stupid m5am sim,it toate lu)ile astea! i)sist-)d asupra 9 95ului? op&ie adopt0 imediat o po8i,ie de6e)siv0/ ; Eu )u te5am silit s5o 6aci/ Ni5am su1erat )umai! dar )5am i)sistat/ 0 )u spui c5a 6ost vi)a mea/ ) plus! lucrurile au ie2it (i)e/ u)t si1ur0 c0 motivul a 6ost sc&im(area )umelui/ ; Asta5i c&iar o supersti,ie! sur-se i)dul1e)t (0r(atul/ ; Nu5mi pas0 cum 7i spui! dar s0 )u5,i mai sc&im(i )umele di) )ou/ ; Oricum! )5a2 6i 60cut5o/ M5am c&i)uit 7) a2a &al s05i o(li1 s05mi pro)u),e )umele cu 9 9! 7)c-t )5a2 mai re8ista s05i co)vi)1 s0 revi)0 la vec&ea pro)u),ie/ <oate c5ar 6i mai (i)e s05l sc&im( 7) Mo)es! ce cre8i> I8(uc)i 7)tr5u) r-s aproape isteric/ ; Te ro1 s05l la2i a2a cum este? se 7)cru)t0 op&ie/ ; Bi)e! (i)e! doar am 1lumit/// @ite ce5i! s0pt0m-)a viitoare o s0 trec pe la mo2ul 0la! o s05i 8ic c0 totul a mers (i)e 2i5o s05i mai dau 8ece dolari/ E2ti mul,umit0> e sim,i su6icie)t de 6ericit ca s0 se ,i)0 de cuv-)t/ =e data aceasta! )u recurse la )ici o de1&i8are/ <urt0 oc&elarii 2i &ai)ele o(i2)uite 2i se lipsi de p0l0rie/ Ba c&iar 6redo)a vesel 7) vreme ce se apropie de u2a )umerolo1ului 2i p02i 7) lateral! permi,-)d u)ei 6emei cu o e4presie posac0 s0 poat0 trece pe l-)10 el cu u) c0rucior pe)tru 1eme)i/ Ap0s0 cla),a! dar u2a era 7)cuiat0/ Acum! privi)d 6ereastra! v08u c0 disp0ruse carto)a2ul ce a)u),a 9Numerolo1ie9/ ) locul lui se l060ia o &-rtie care 7)cepuse s0 se 7)10l(e)easc0 2i s0 se 7)doaie la col,uri! pe care scria 9=e 7)c&iriat9/ e(ati)s*+ ridic0 di) umeri/ Asta era situa,ia/ El 7)cercase s0 6ac0 ceea ce se cuve)ea/ FFF Fericit c0 sc0pase de e4cresce),a corporal0! Barou)d ,op0ia vesel! iar vorte4urile lui e)er1etice str0luceau cu u) purpuriu5palid pe &iper*ilometri cu(ici/ Mestac* era retras! cu vorte4urile aproape o s6er0 de lumi)0 7) &iperspa,iu/ ; 7)c0 )5am calculat/ ; Baide! 605o o dat0? Re8ultatele )u se sc&im(0! c&iar dac0 7)t-r8ii/ Brr! ce u2urare s0 revii la e)er1ia pur0? Am stat u) microciclu 7)tr5u) corp material ; 2i 7)c0 7)tr5u)ul aproape epui8at/ =ar a meritat! ca s05,i demo)stre8? ; Bi)e! 7)cuvii),0 Mestac*! su)t de acord c0 ai oprit u) r08(oi )uclear pe pla)et0/ ; )seam)0 sau )u u) e6ect de clas0 A> ; i1ur c05i u) e6ect de clas0 A/ ; <er6ect? Acum! veri6ic0 2i ve8i dac0 )u l5am o(,i)ut 6olosi)d u) stimul de clas0 F/ Am sc&im(at o liter0 di)tr5u) )ume/ ; :um>? ; :e mai co)tea80> Ai toate detaliile acolo/ Le5am si)teti8at pe)tru ti)e/ ; :ede8! rosti 2ov0iel)ic Mestac*/ @) stimul de clas0 F? ; =eci! am ctiga! Recu)oa2te? ; Nici u)ul di)tre )oi )u va c-2ti1a! c-)d va a6la tr0.erul/ Barou)d! care 6usese u) (0tr-) )umerolo1 p0m-)tea) 2i 7)c0 )u52i reve)ise di) u2urarea de a 6i sc0pat de 7)truparea respectiv0! spuseJ ; :-)d am 60cut pariul! )5aveai 1ri.a asta/ ; Nu te cre8usem at-t de )e(u) 7)c-t s05l pui 7) aplicare/ ; <e e)tropie? Ci apoi! de ce5,i 6aci 1ri.i> tr0.erul )u va detecta )iciodat0 u) stimul de clasa F/ ; <oate c0 )u! dar va detecta cu si1ura),0 u) e6ect de clasa A/ :orporealele vor e4ista pe acolo 2i dup0 o du8i)0 de microcicli/ tr0.erul le va remarca/ ; Neca8ul cu ti)e! Mestac*! este c0 )u vrei s05,i ac&i,i datoria/ Tra1i de timp/ ; O s5o pl0tesc/ A2teapt0 7)s0 p-)0 ce tr0.erul va a6la c0 am lucrat la o pro(lem0 )eautori8at0 2i am e6ectuat o sc&im(are )epermis0/ Evide)t! dac0/// ; Amu,i/ ; Bi)e! 8ise Barou)d! o s5o readucem la starea i)i,ial0/ El )5o s052i dea seama )iciodat0/ Tiparele e)er1etice ale lui Mestac* str0luceau vicle)e/ ; =ac0 vrei s0 )u52i dea seama! o s0 ai )evoie de alt stimul de clas0 F/ Barou)d 2ov0i/ ; O pot 6ace/ ; M05)doiesc/ ; A2 putea/ ; Arei s0 pariem 2i5) privi),a asta> Radia,iile lui Mestac* 7)cepuser0 s0 .u(ile8e/ ; :um s0 )u? 6u co)vi)s Barou)d/ O s0 repu) corporealele 7) starea i)i,ial0! iar tr0.erul )u va cu)oa2te )iciodat0 di6ere),a/ Mestac* 72i e4ploat0 imediat ava)ta.ul/ ; Atu)ci! a)ul0m primul pariu 2i tripl0m mi8a 7) al doilea/ A,-,area produs0 de sporirea c-2ti1ului 7l pri)se 2i pe Barou)d/ ; =e acord/ Tripl0m mi8a/ ; Batem palma! atu)ci? ; Batem? 555555555555555555555555