Sunteți pe pagina 1din 116
anuarul CASELOR de AVOCATUR~ 2009 APRILIE PRE}: 29 RON GRATUIT pentru abona]i
anuarul CASELOR de AVOCATUR~ 2009 APRILIE PRE}: 29 RON GRATUIT pentru abona]i

anuarul

CASELOR de AVOCATUR~

2009

APRILIE

PRE}: 29 RON

GRATUIT pentru abona]i

anuarul CASELOR de AVOCATUR~ 2009 APRILIE PRE}: 29 RON GRATUIT pentru abona]i

NOT~

ANUARUL CASELOR DE AVOCATUR~, realizat de ZIARUL FINANCIAR, cuprinde

informa]ii despre cele mai mari

100 de firme \n func]ie de

num`rul de avoca]i, conform datelor de la sfår[itul lunii martie 2009 de pe site-ul Baroului Bucure[ti. Datele despre companii au fost

ob]inute \n urma chestionarelor trimise de jurnali[tii ZF acestor

100 de firme, dar [i din alte

surse oficiale, precum site-ul Baroului Bucure[ti.

 

Cristi MOGA

1.

Conduc firme cu rulaj de ordinul milioanelor sau chiar zecilor de milioane de euro [i marje de profit ce pot dep`[i 50%;

2.

Au devenit indispensabili \n majoritatea corpora]iilor care, de[i au departamente juridice interne, se v`d nevoite s` apeleze la experien]a lor pentru luarea celor mai importante decizii;

3.

Primul drum al managerilor din multina]ionalele care p`[esc \n Romånia este de cele mai multe ori c`tre biroul unei firme de avocatur`, deoarece nici m`car sediul nu se mai \nchiriaz` f`r` o consultare am`nun]it` a contractelor;

4.

Serviciile avoca]ilor de business dep`[esc cu mult teoria \nv`]at` \n cadrul facult`]ilor de profil, iar firmele au \nceput s`-[i integreze activitatea \n grupuri care ofer` [i consultan]` financiar-fiscal` sau contabil`;

5.

Au ap`rut „firmele boutique“ care, de[i au doar 5-10 avoca]i, ofer` o consultan]` juridic` apreciat` pe ni[ele pe care se axeaz`, f`r` a fi prea des \n paginile ziarelor economice;

6.

Cunosc „secretele“ marilor tranzac]ii, iar deseori singura leg`tur` dintre dou` fuziuni poate fi echipa de avoca]i care a consiliat cump`r`torii sau vånz`torii \n ambele afaceri;

7.

Fac parte dintr-o pia]` dinamic`, \n care mi[c`rile de avoca]i sunt la ordinea zilei, iar succesul unei firme este de cele mai multe ori [i rezultatul rela]iilor strånse de „camaraderie“ sau chiar familiale;

8.

Reprezint` una dintre pie]ele cu cel mai ridicat ritm de cre[tere \n ultimii trei ani, \n care veniturile celor mai importante firme s-au dublat sau chiar triplat;

9.

Fac parte dintr-o categorie restråns` de romåni care pot \ncasa venituri de 500-600 de euro/or`;

10.

Nu se poate face business f`r` ei.

ZECE MOTIVE

EEDITOR COORDONATOR:

Cristi Moga (0318.256.277); EDITORI:

Ioana David, Roxana Petrescu, Cristina Stoian, Roxana Pricop, Angela Pl`cint`; REDACTOR {EF ZF:

Sorin Påslaru (0318.256.282); ART DIRECTOR: Mihaela Enciu; DTP: Bogdan Popa, Mihaela Viciu, Irina T`n`sescu, Monica B`sceanu, Marcel Pomian, Cristina Turcov, Sânziana Doman, Theodor Zamfir; EDITOR FOTO:

Sorin B`rbulescu, Bogdan Vasile; PRODUC}IE: Rodica Ghenciu;

VÂNZ~RI PUBLICITATE:

Nicoleta Nedea (0318.256.233), Drago[ Stan, Mihaela Sm`du, Cristina Stroe, Alexandru Porfir, Marius Mihai, {tefan Stratan, Petru Dobre, Elena Nicolae (traffic); MARKETING:

Daniela {erban, Daniela C`pitanu, Gabriel Iova, Simona Dinu;

EDITAT DE PUBLIMEDIA INTERNATIONAL; DIRECTOR PUBLISHING:

Cosmina Noaghea

(0318.256.201);

DIRECTOR EDITORIAL:

Cristian Hostiuc

(0318.256.282);

PUBLISHER BUSINESS PRESS:

Cristina Ghele[el

PUBLIMEDIA INTERNATIONAL este o companie a MediaPRO

TIPAR & PREPRESS: CoPrint

4 ANUARUL CASELOR DE AVOCATUR~

aprilie 2009

CUPRINS

Argument

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.3

Cuprins

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.4

Topuri

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.6

. }uca Zbårcea & Asocia]ii

NNDKP

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.12

.16

Mu[at & Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.18

Bo[tin` [i Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.20

Popovici Ni]u & Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.22

D & B David [i Baias

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.24

Voicu & Filipescu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.28

. Stoica & Asocia]ii

Salans

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.30

.32

Schoenherr [i Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.34

Badea Clifford Chance

.36

. Zamfirescu Raco]i Predoiu

Cameron McKenna

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.38

.40

Biri[ Goran

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.42

Wolf Theiss

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.44

RTPR - Allen & Overy

.46

Vil`u & Mitel

.48

PeliFilip

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.50

{erban, Mare[ & Asocia]ii

 

.52

{ova & Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.54

Pia]` pentru str`ini?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.56

. Grigorescu & Asocia]ii

Bulboac` & Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.60

.61

T`n`sescu, Leaua, Cadår & Asocia]ii

.62

Dragomir & Asocia]ii

.64

Gide Loyerette Nouel

.65

Grosu & Asocia]ii

.66

. Gilescu & Partenerii

Sichitiu Alecu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.66

.68

Cecilia Popa [i Asocia]ii

.69

Reff & Asocia]ii

.70

White & Case

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.71

Pachiu [i Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.72

Voinea & Asocia]ii

Buzatu [i Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.99

. Babiuc, Sulica, Protopopescu, Vonica

Gruia Dufaut

DLA Piper

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.73

.74

.75

Burchel & Asocia]ii

Bu[tea-Deheza & Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.99

.99

.100

Anghel, Lizac [i Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.76

Cherche[ & Cherche[

.100

Vasile Deleanu Avoca]i

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.76

Gherbovan-Silinescu

.100

Fenechiu & Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.78

Micu [i Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.101

Lina & Guia

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.79

Mih`lcescu [i Asocia]ii

.

.

.

.101

 

R`dulescu [i Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.101

Afacere de familie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.80

Olteanu [i Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.102

Magda Volonciu [i Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.84

. Popescu, Iosepovici, Zabrautanu &

Ra]iu & Ra]iu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.102

. Ciurtin, Bra[oveanu & Partners

Giurgiu & Asocia]ii

Kinstellar

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.84

.85

.86

Asocia]ii

Rubin, Meyer, Doru & Trandafir

Pinga Ion

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.104

.104

.104

. McGregor & Partners

.

.

.

.

.

.

.

Lucu, Tsignopoulou & Asocia]ii

.

.

.

.

.

.87

Teodoru [i Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.105

Piperea & Asocia]ii Petrescu, {erban & Asocia]ii

.88

.88

. CI Stoica Mihnea

Igret & Oancea

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.105

.105

Andrei Mircea & Asocia]ii

.88

Florea, Diaconescu [i Asocia]ii

 

.106

Ferariu, Negoi]` [i Asocia]ii CI Dobrogeanu - P`un Ioan B`dulescu Mihai-Atanase-Dumitru

.89

.89

.89

.90

Ciubot` & Roat` - Palade Iord`nescu [i Asocia]ii

Du]escu [i Asocia]ii

. Florea Hotca Dieac Neme[

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.106

.106

.107

.107

Vernon, David [i Asocia]ii

.90

. St`nescu Milo[ Dumitru & Asocia]ii

.108

D`nescu, D`nescu [i Asocia]ii

.

.91

Mircea [i Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.108

. B\rsan, Popescu [i Asocia]ii

Radu Marcela

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Garrigues

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.91

.91

.92

. Gu]ium & Asocia]ii

Co[ovanu, Marcu & Asocia]ii

V\rjan & Asan

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.110

.110

.111

D`nil`, Petre [i Asocia]ii

.93

CI Anghel Irina

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.111

Cunescu, Balaciu & Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.93

B\rsan Gheorghe

.112

Enescu, Ene [i Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.94

Anghel Ana-Georgiana

.

.

.

.

.

.

.

.

.112

. Lovin [i Asocia]ii

Ionescu [i Sava

. S`vescu & Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.94

.94

.96

.

Mu[etescu, St`nculescu &

Vlad [i Tudor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.112

.113

Duncea, {tef`nescu & Asocia]ii

.96

. {tef`nic` & Florea

.

.

.113

T`n`sescu, Ispas & Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.

.98

M`gureanu [i Asocia]ii

.

.

.

.

.

.

.113

Turcu & Turcu

.98

Vitzman [i Asocia]ii

.98

Index

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.114

CELE MAI MARI FIRME |N FUNC}IE DE VENITURILE |NCASATE |N 2008 Firm` Venituri \ncasate Firm`
CELE MAI MARI FIRME |N FUNC}IE DE VENITURILE |NCASATE |N 2008
Firm`
Venituri \ncasate
Firm`
Venituri \ncasate
(mil. euro)
(mil. euro)
}UCA, ZBÅRCEA & ASOCIA}II
18,5
VOICU & FILIPESCU
4,7
MU{AT & ASOCIA}II
15,3
D&B DAVID {I BAIAS
4,5
NNDKP
14,8
BIRI{, GORAN
4,0
BO{TIN~ {I ASOCIA}II
11,1
ZAMFIRESCU RACO}I PREDOIU
3,0
STOICA & ASOCIA}II
7,3
{OVA & ASOCIA}II
2,9
POPOVICI NI}U & ASOCIA}II
6,7
DRAGOMIR {I ASOCIA}II
2,4
SCHOENHERR {I ASOCIA}II
5,9
MIRCEA {I ASOCIA}II
0,4

Surs`: companiile, conform declara]iilor anuale de venit depuse la Administra]ia Financiar`. Unele companii pot lipsi din top pentru c` nu au f`cut publice rezultatele financiare

TOPUL PRODUCTIVIT~}II (venituri per avocat \n 2008) Firm` Productivitate Firm` Productivitate (euro) (euro) }UCA,
TOPUL PRODUCTIVIT~}II (venituri per avocat \n 2008)
Firm`
Productivitate
Firm`
Productivitate
(euro)
(euro)
}UCA, ZBÅRCEA & ASOCIA}II
256.000
BIRI{, GORAN
153.000
MU{AT & ASOCIA}II
212.000
{OVA & ASOCIA}II
145.000
STOICA & ASOCIA}II
202.000
DRAGOMIR {I ASOCIA}II
141.000
NNDKP
170.000
VOICU & FILIPESCU
114.000
SCHOENHERR {I ASOCIA}II
168.000
ZAMFIRESCU RACO}I PREDOIU
111.000
POPOVICI NI}U & ASOCIA}II
163.000
D&B DAVID {I BAIAS
109.000
BO{TIN~ {I ASOCIA}II
156.000
MIRCEA {I ASOCIA}II
63.000

Surs`: datele furnizate de companii privind veniturile \ncasate \n 2008 [i num`rul de avoca]i \nregistra]i pe site-ul Baroului Bucure[ti

TOPUL PROFITABILIT~}II PER PARTENER Firm` Profit/partener Firm` Profit/partener (euro) (euro) STOICA &
TOPUL PROFITABILIT~}II PER PARTENER
Firm`
Profit/partener
Firm`
Profit/partener
(euro)
(euro)
STOICA & ASOCIA}II
1.600.000
DRAGOMIR {I ASOCIA}II
300.000
MU{AT & ASOCIA}II
783.000
ZAMFIRESCU RACO}I PREDOIU
266.000
}UCA, ZBÅRCEA & ASOCIA}II
725.000
{OVA & ASOCIA}II
271.000
NNDKP
440.000
MIRCEA {I ASOCIA}II
95.000
VOICU & FILIPESCU
311.000

Surs`: datele comunicate de companii privind num`rul partenerilor (asocia]i [i salariza]i) [i profiturile realizate \n 2008 conform declara]iei anuale de venit

6 ANUARUL CASELOR DE AVOCATUR~

aprilie 2009

CELE MAI ACTIVE FIRME |N FUZIUNI {I ACHIZI}II

 

Nr. tranzac]ii

 

Casa de avocatur`

2008

Exemple

POPOVICI NI}U&ASOCIA}II

17

Preluarea a 25% din Armonia Center Arad, asistarea ArcelorMittal pentru

reactoarele 3 [i 4 de la Cernavod`

}UCAZBÅRCEA&ASOCIA}II

15

A

asistat grupul CEZ \n preluarea proiectului eolian al CWP, Friesland Foods la

vånzarea brandului Napoca, BCR Fond de Pensii la preluarea Omniasig Pensii

NNDKP

10

A

asistat Vodafone la preluarea Proton [i Vegastel, Weatherford la preluarea

Foserco [i Aquafor

MU{AT&ASOCIA}II

9

A

asistat Enel \n proiectul reactoarelor 3 [i 4 precum [i \n proiectul

termocentralei de la Br`ila, Roche Group pentru prelurea Top Diagnostics

SCHOENHERR {I ASOCIA}II

8

A

asistat EDP Renovaveis \n preluarea Renovatio Power [i Cernavod` Power,

Nuclearelectrica \n proiectul reactoarelor 3 [i 4, Heineken la preluarea Bere Mure[

D&B DAVID {I BAIAS

6

L-a asistat pe Jean Valvis la vånzarea LaDorna [i a fost de partea Delhaize la

preluarea La Fourmi

SALANS

5

L-a asistat pe Dinu Patriciu la preluarea Fabian, dar [i pe cei de la CWP la

vånzarea unui proiect eolian

VOICU&FILIPESCU

6

A

asistat Belrom la preluarea unui teren \n Råmnicu-Vålcea, dar [i pe cei de la

TBIH [i Omniasig Viena la vånzarea Omniasig Pensii

RTPR |N ASOCIERE CU ALLEN & OVERY

5

A

asistat preluarea Unita de c`tre Uniqa [i preluarea Aegon Fond de Pensii de

c`tre EFG Eurobank

BIRI{GORAN

4

A

asistat un grup de investitori britanici [i eleni la vånzarea Upground, dar [i pe

cei de la Bantisco Holdings la preluarea Proiect Bucure[ti

STOICA&ASOCIA}II

3

A

asistat Tehnofrig la vånzarea participa]iei la hotelul Hilton, dar [i pe cei de la

Saudi Oger \n preluarea a 50% din Telemobil

LINKLATERS

3

A

acordat asisten]` pentru DHL la preluarea Cargus [i pentru Global Finance

pentru vånzarea La Fourmi

DLAPIPER

3

A

asistat Omega Pharma la preluarea Hipocrate 2000 [i Hipocrate Distribution

Group

VIL~U&MITEL

3

A

asistat GED \n preluarea Diamedix [i pe cei de la Energy Bio Chemicals la

preluarea activelor Carom

CMSCAMERONMCKENNA

3

I-a asistat pe cei de la Eureko Pensii la preluarea KD Pensii [i a Bancpost Fond

 

de Pensii

ZAMFIRESCURACO}I PREDOIU

2

L-a asistat pe omul de afaceri Ovidiu Tender la preluarea Jetran Airs, precum [i

la

vånzarea Atlas Gip

BADEACLIFFORDCHANCE

2

I-a asistat pe cei de la Morgan Stanley [i Lehman Brothers la preluarea unei

participa]ii \n Adama

GIDELOYRETTENOUEL

2

I-a asistat pe cei de la Groupama \n preluarea Asiban, precum [i pe cei de la

Lactalis \n preluarea LaDorna

WOLFTHEISS

2

A

asistat Deutsche Bahn la preluarea Romtrans

8 ANUARUL CASELOR DE AVOCATUR~

aprilie 2009

Surs`: anuarul TOP Tranzac]ii, realizat de ZF

37,3

ani este media de vårst` a partenerilor din 42 de firme de avocatur` de pe pia]a local`;

330

este num`rul total de parteneri ai celor mai mari 100 de case de avocatur` din Bucure[ti, adic` \n medie 3,3 parteneri per firm`;

1.524

de avoca]i este num`rul total de avoca]i angaja]i de cele mai mari 100 de firme de avocatur` din Bucure[ti, respectiv o medie de 15 avoca]i per firm`;

27

de ani are cel mai tån`r partener \n cadrul unei firme de avocatur`; Delia Iuliana Vasiliu lucreaz` \n cadrul firmei Pachiu [i Asocia]ii;

82

de ani este cel mai vårstnic partener din cadrul unei firme de avocatur`; Constantin Cunescu este partener fondator al firmei Cunescu, Balaciu & Asocia]ii;

30,6

ani este media de vårst` a avoca]ilor din 42 de firme de pe pia]`;

28

de ani este media celor mai tinere echipe de avoca]i, care se reg`sesc \n firmele RTPR, \n asociere cu Allen & Overy; PeliFilip [i Grigorescu [i Asocia]ii

38

de ani este media de vårst` a celei mai experimentate echipe de avoca]i care se reg`se[te \n cadrul firmei D`nil`, Petre & Asocia]ii

48

de ani este media de vårst` a partenerilor din cadrul Stoica & Asocia]ii, cea mai experimentat` echip` de parteneri;

32

de ani este media de vårst` a partenerilor din cadrul firmelor Schoenherr [i Asocia]ii, PeliFilip, {ova & Asocia]ii, Lina & Guia [i Ciurtin, Bra[oveanu & Asocia]ii, cele mai tinere echipe de parteneri;

101

mil. euro au \ncasat \n 2008 cele 14 firme care au prezentat declara]ii anuale de venit;

40

mil. euro reprezint` valoarea profiturilor cumulate realizate de cele nou` firme care au prezentat declara]ii anuale de venit \n 2008;

180

mil. euro este valoarea \ncas`rilor pentru cele 100 de firme cuprinse \n anuar aferente anului 2008, calculånd la o medie a \ncas`rilor de 120.000 de euro per avocat [i ]inåndu-se cont de informa]iile disponibile.

STATISTICI

10 ANUARUL CASELOR DE AVOCATUR~

aprilie 2009

PARTENER COORDONATOR: ION NESTOR 56 de ani ▼ Coordoneaz` activitatea departamentului Practici Emergente; ▼ A

PARTENER COORDONATOR:

ION NESTOR

56 de ani

Coordoneaz` activitatea departamentului Practici Emergente;

A absolvit Facultatea de Drept a Universit`]ii Bucure[ti \n 1976;

A fost consilier juridic \n cadrul

Institutului Romån de

A fost consilier juridic \n cadrul Institutului Romån de Consultan]` Romconsult; ▼ A fost cercet`tor juridic

Consultan]` Romconsult;

A fost cercet`tor juridic la Institutul de Cercet`ri Juridice al Academiei Romåne din Bucure[ti.

NNDKP

PARTENERI:

NNDKP |N CIFRE

5.

A reprezentat Otto Wolff Handelgesellschaft \n litigiul al c`rui obiect l-a constituit ac]iunea formulat` de Metalexportimport pentru plata unei daune de 30 de milioane de dolari.

Anul \nfiin]`rii

1990

ANA DICULESCU-{OVA

Num`r de avoca]i (martie)

102

Partener Senior, 55 de ani

Num`r de avoca]i \n Baroul Bucure[ti

87

Media de vårst` a avoca]ilor

31 de ani

ADRIANA IOANA GA{PAR

Partener Senior, 39 de ani

CELE MAI IMPORTANTE CINCI CONTRACTE de-a lungul timpului

ADINA CHILIM-DUMITRIU

CELE MAI IMPORTANTE CINCI CONTRACTE

Partener, 35 de ani

\n care a oferit consultan]` \n 2008

1. asistat statul romån \n procesul de vånzare

A

ALINA RADU

a

pachetului majoritar Romtelecom c`tre

Partener, 35 de ani

ALEXANDRU HARSANY

Partener, 35 de ani

ANA-MARIA MIRON

Partener, 35 de ani

EMIL BIVOLARU

Partener, 32 de ani

GABRIELA CACEREA

Partener, 31 de ani

IOANA NICULEASA

Partener, 35 de ani

M~D~LIN NICULEASA

Partener, 31 de ani

RUXANDRA BOLOGA

Partener, 30 de ani

SIMONA NEAGU

Partener, 40 de ani

SORINA CRE}U

Partener, 34 de ani

1. A acordat consultan]` juridic` diviziei de imobiliare a Deutsche Bank \n leg`tur` cu semnarea unei tranzac]ii \n valoare de 341 mil. euro cu privire la trei proiecte imobiliare;

2. A acordat asisten]` OMV-Petrom \n leg`tur` cu achizi]ia diviziei de servicii petroliere [i a activit`]ii de \ntre]inere de la Petromservice, afacere de 328,5 mil. euro;

3. A consiliat Ford \n etapa post-privatizare, \n procesul de restructurare a grupului de companii achizi]ionate (Automobile Craiova, Ford Romånia [i Mecatim), prin restructurare [i divizare ulterioar`;

4. A acordat asisten]` juridic` Citibank \n leg`tur` cu structurarea [i finalizarea fuziunii Citibank Romånia cu Citibank Irlanda;

12 ANUARUL CASELOR DE AVOCATUR~

aprilie 2009

OTE, tranzac]ie de 675 mil. dolari;

2. A reprezentat OMV \n cadrul procesului de achizi]ie a pachetului majoritar la Petrom, \ntr-o tranzac]ie de peste 1,5 miliarde de euro;

3. A asistat autorit`]ile romåne \n procesele de privatizare a companiilor distribuitoare de electricitate din Dobrogea, Banat, Moldova [i Oltenia;

4. A oferit asisten]` juridic` pentru Gaz de France \n vederea achizi]iei companiei Distrigaz Sud;

5. A asistat Guvernul Romåniei \n procesul de vånzare a pachetului majoritar de ac]iuni a BCR c`tre Erste, tranzac]ie \n valoare de 3,75 mld. euro.

NNDKP

PARTENER COORDONATOR:

MANUELA NESTOR

56 de ani

Coordoneaz` activitatea departamentului Drept Bancar, finan]`ri [i pie]e de capital;

A

absolvit Facultatea de Drept a

Universit`]ii Bucure[ti \n 1976;

urmat cursuri post-universitare \n materie de drept comercial interna]ional [i rela]ii de comer] exterior \n cadrul ASE;

A

A

fost consilier juridic [i consultant general \n cadrul Institutului Romån de Consultan]` Romconsult.

\n cadrul Institutului Romån de Consultan]` Romconsult. Evolu]ia rezultatelor financiare An Cifr` Profit de
Evolu]ia rezultatelor financiare An Cifr` Profit de afaceri (mil. euro) (mil. euro) 2006 11,5 6,5
Evolu]ia
rezultatelor financiare
An
Cifr`
Profit
de afaceri
(mil. euro)
(mil. euro)
2006 11,5
6,5
2007 12,6
5,5
2008 14,8
6,6

PRINCIPALELE DOMENII DE EXPERTIZ~

Drept corporatist, privatiz`ri, fuziuni [i achizi]ii

Concuren]`

Drept financiar-bancar, pie]e de capital [i securitiz`ri

Proprietate intelectual`

Litigii

Tranzac]ii imobiliare

Parteneriat public privat

Taxe

Dreptul mediului

Dreptul muncii

Energie

Infrastructur`

Telecomunica]ii [i media

Domeniul s`n`t`]ii [i produselor farmaceutice

SCURT ISTORIC

NNDKP a fost \nfiin]at` \n 1990, cånd Ion [i Manuela Nestor au decis „\nfiin]area primului parteneriat juridic din Romånia“, ca reac]ie la „provoc`rile tranzi]iei abrupte a Romåniei la economia de pia]`“.

„|n urm` cu 18 ani am intuit poten]ialul enorm pe care \l va avea acest domeniu, atunci aproape

14 ANUARUL CASELOR DE AVOCATUR~

aprilie 2009

inexistent, iar provoc`rile de natur` economic` la care am fost martori cu to]ii, necunoscutul domeniului ne-au atras \n mod deosebit“, spun reprezentan]ii firmei

Dup` cinci ani so]ilor Nestor li s-au al`turat doi avoca]i americani, absolven]i ai Universit`]ii Harvard - Andrew Kingston [i Patricia Petersen - firma transformåndu-se \n 1995 din Nestor & Nestor \n Nestor Nestor & Kingston Petersen. Principalul domeniu de activitate al firmei era reprezentarea investitorilor str`ini \n Romånia \n diverse domenii de activitate.

„Am \nv`]at s` ne adapt`m unei societ`]i \n continu` schimbare, iar odat` cu modific`rile de natur` economic`, social` [i politic` ne-am confruntat cu provocarea primelor privatiz`ri din Romånia, dar [i a unora din tranzac]iile «istorice» din ultimii ani.“

|n 2001 NNDKP [i-a continuat evolu]ia prin fuzionarea cu firma Anei Diculescu-{ova, care a \ntregit practica comercial` deja existent` a NNDKP cu echipa ei de avoca]i pledan]i. „Odat` \mplinit` construc]ia noastr`, am devenit ceea ce suntem azi, una din cele mai puternice case de avocatur` din Romånia.“

MANAGING PARTNER:

FLORENTIN }UCA

40 de ani

Specializat \n drept societar, drept financiar-bancar, finan]`ri de proiecte, concesiuni [i alte forme de Parteneriat Public-Privat;

Este Doctor Magna Cum Laude \n Parteneriat Public-Privat;

Este Doctor Magna Cum Laude \n Parteneriat Public-Privat; ▼ Membru fondator [i secretar general al Camerei

Membru fondator [i secretar general al Camerei de Comer], Industrie [i Agricultur` Francez` din Romånia.

de Comer], Industrie [i Agricultur` Francez` din Romånia. }uca Zbårcea & Asocia]ii PARTENERI: }UCA ZBÅRCEA

}uca Zbårcea & Asocia]ii

PARTENERI:

}UCA ZBÅRCEA & ASOCIA}II |N CIFRE

5.

A asistat Erste Bank \n procedurile privind listarea la Bursa de Valori Bucure[ti \n conformitate cu reglement`rile cu privire la list`rile interna]ionale.

{TEFAN DAMIAN

Anul \nfiin]`rii

2005

deputy MP, 35 de ani

Num`r de avoca]i (martie)

79

CORNEL POPA

Num`r de avoca]i \n Baroul Bucure[ti

72

Partner, 36 de ani

Media de vårst` a avoca]ilor

31 de ani

ANDREEA IONESCU

CELE MAI IMPORTANTE CINCI CONTRACTE JURIDICE de-a lungul timpului

Partner, 34 de ani

SORIN VL~DESCU

Partner, 36 de ani

DAN BORBELY

Partner, 33 de ani

R~ZVAN GHEORGHIU

Partner, 39 de ani

CIPRIAN DRAGOMIR

Partner, 33 de ani

ROBERT RO{U

Partner, 33 de ani

IOANA HRISAFI-JOSAN

Partner, 37 de ani

LEVANA ZIGMUND

Partner, 36 de ani

RALUCA VASILACHE

Partner, 33 de ani

CRISTINA METEA

Partner, 35 de ani

OANA URECHE

Partner, 34 de ani

{ERBAN PÅSLARU

Partner, 32 de ani

CELE MAI IMPORTANTE CINCI CONTRACTE \n care a oferit consultan]` \n 2008

1. A asistat Voestalpine \n vederea dezvolt`rii unui proiect \n industria o]elului de tip greenfield \n sud-estul Romåniei, care avea \n plan o investi]ie de aproximativ 7 mld. euro;

2. A asistat Erste, BRD, BT [i CEC \n leg`tur` cu vånzarea participa]iilor acestora \n cadrul Asiban, \n valoare de 350 mil. euro;

3. A asistat CEZ \n procedurile de achizi]ie a dou` proiecte eoliene de la Fåntånele [i Cogealac, \n Dobrogea, urmare a unei tranzac]ii \n valoare de 300 mil. euro;

4. A asistat Erste Bank/BCR \n vånzarea BCR Asigur`ri [i BCR Asigur`ri de Via]` c`tre Vienna Insurance Group, pentru opera]iunile locale valoarea afacerii ridicåndu-se la 244 mil. euro;

16 ANUARUL CASELOR DE AVOCATUR~

aprilie 2009

1. A asistat AVAS \n cadrul celor dou` etape ale privatiz`rii Automobile Daewoo Craiova - r`scump`rarea pachetului de 51% de]inut de firma corean` Daewoo Motor pentru 55 mil. dolari [i vånzarea c`tre Ford Motor;

2. A asistat Ministerul Finan]elor Publice \n procesul de arbitraj ICSID intentat de EDF statului romån, solicitånd daune \n valoare de peste 100 mil. $;

3. A asistat Deutsche Bank \n cadrul procedurilor vizånd achizi]ia BCR prin privatizare, banca german` fiind unul dintre primii clien]i ai firmei \n 2005;

4. A asistat CEZ \n implementarea procesului de „unbundling“ la nivelul Electrica Oltenia, care a presupus separarea activit`]ilor de distribu]ie [i furnizare de energie electric`;

5. A asistat Zentiva \n procedurile de achizi]ie a Sicomed, tranzac]ie \n valoare de 200 mil. $.

PRINCIPALELE DOMENII DE EXPERTIZ~

Fuziuni, achizi]ii [i privatiz`ri

Litigii [i arbitraje

Drept societar [i comercial

PPP, infrastructur` [i concesiuni

Drept imobiliar

Avia]ie [i drept aerian

Drept bancar [i financiar

Pie]e de capital [i valori mobiliare

Dreptul concuren]ei

Comunica]ii electronice [i IT

Dreptul muncii

Energie [i resurse naturale

Dreptul mediului [i avize de mediu

S`n`tate [i industria farmaceutic`

Asigur`ri [i pensii private

Proprietate intelectual`

Media [i publicitate

SCURT ISTORIC

}uca Zbårcea & Asocia]ii a fost fondat` \n luna martie 2005, sub numele de }uca & Asocia]ii, de c`tre opt avoca]i asocia]i, care sunt \n

MANAGING PARTNER:

GABRIEL ZBÅRCEA

36 de ani

Are o experien]` de 13 ani \n calitate de avocat;

Domeniile sale de specializare

includ dreptul comercial [i corporativ, drept imobiliar, fuziuni, achizi]ii [i privatiz`ri, energie [i resurse naturale;

 

A coordonat procese de privatizare, achizi]ii [i fuziuni de

   

mare amploare din industrie [i sectorul energetic.

 

prezent membri fondatori ai firmei. „Firma a fost constituit` din dorin]a de a promova un model de parteneriat \ntemeiat pe libertatea de expresie, deschidere [i transparen]`, comunicare eficient` [i permanent`, prietenie [i, nu \n ultimul rånd, reguli democratice.“

Din ianuarie 2006 echipei de avoca]i asocia]i i s-au al`turat Gabriel Zbårcea [i Robert Ro[u, iar numele firmei a fost schimbat \n }uca Zbårcea & Asocia]ii.

Echipa de avoca]i asocia]i a fost extins` \n ianuarie 2008 cu Ioana Hrisafi-Josan, Levana Zigmund, Raluca Vasilache, Cristina Metea [i Oana Ureche, iar \n ianuarie 2009, {erban Påslaru a devenit cel de-al 16-lea avocat asociat al firmei.

Evolu]ia rezultatelor financiare An Cifr` Profit de afaceri (mil. euro) (mil. euro) 6,8 2006 3,9
Evolu]ia
rezultatelor financiare
An
Cifr`
Profit
de afaceri
(mil. euro)
(mil. euro)
6,8
2006
3,9
11,3
2007
7,1
18,5 11,6
2008

To]i avoca]ii asocia]i ai }uca Zbårcea & Asocia]ii lucreaz` \mpreun` \nc` de la \nfiin]area casei de avocatur`, \n urm` cu patru ani. |n 2007, }uca Zbårcea & Asocia]ii s-a extins regional, deschizånd primul birou secundar la Cluj-Napoca, \n asociere cu firma local` Nistorescu, {omlea & Asocia]ii. La \nceputul acestui an a fost constituit` TZA Insolven]`, firm` ce func]ioneaz` cu o echip` de [apte practicieni \n insolven]`, coordona]i de c`tre Robert Ro[u.

SENIOR PARTNER: GHEORGHE MU{AT , 59 de ani ▼ Coordoneaz` departamentul de Fuziuni [i Achizi]ii

SENIOR PARTNER: GHEORGHE MU{AT, 59 de ani

Coordoneaz` departamentul de Fuziuni [i Achizi]ii / Privatiz`ri al firmei;

A absolvit Facultatea de Drept a Universit`]ii Bucure[ti \n 1973;

A coordonat tranzac]ii majore de fuziuni [i achizi]ii, precum [i majoritatea privatiz`rilor de anvergur`

din Romånia.

din Romånia.

Profeseaz` de peste 30 de ani \n practica avocaturii;

Mu[at & Asocia]ii

MU{AT & ASOCIA}II |N CIFRE

Anul \nfiin]`rii

1990

Num`r de avoca]i \n Baroul Bucure[ti

72

Media de vårst` a avoca]ilor

30,5 ani

CELE MAI IMPORTANTE CINCI CONTRACTE \n care a oferit consultan]` \n 2008

1. Consilierea Enel \n achizi]ia Electrica Muntenia Sud, \n proiectul construc]iei reactoarelor 3 [i 4 ale Centralei Nucleare de la Cernavod` [i \n proiectul construc]iei unei termocentrale la Br`ila;

2. Reprezentarea cu succes a unui investitor suedez \n fa]a tribunalului arbitral interna]ional de la Washington [i ob]inerea primei victorii a unui investitor privat \mpotriva statului romån \n fa]a ICSID;

3. Asistarea La Caixa \ntr-o serie de finan]`ri \n valoare total` de peste 200 mil. euro acordate pe parcursul anului trecut pentru dezvoltarea a 10 proiecte imobiliare;

4. Asistarea B`ncii Transilvania referitor la vånzarea \n valoare de 100 mil. euro a pachetului majoritar de ac]iuni de]inut la BT Asigur`ri;

5. Ob]inerea unei decizii irevocabile \n favoarea Thyssen Krupp, care a pus cap`t procesului de 25 de ani cu Metalexportimport, pentru o daun` de 37,5 mil. dolari.

CELE MAI IMPORTANTE CINCI CONTRACTE JURIDICE de-a lungul timpului

1. Consilierea Mittal Steel \n achizi]ia fostului Sidex Gala]i, valoarea total` a tranzac]iei fiind de peste 800 de milioane de euro;

2. Asisten]a juridic` acordat` Guvernului Romåniei pentru restructurarea datoriilor companiei Termoelectrica, \n valoare de 1,2 miliarde de euro;

SCURT ISTORIC

Mu[at & Asocia]ii este una dintre primele case de avoca]i din Romånia, \nfiin]at` de c`tre Gheorghe Mu[at, dup` 1 ianuarie 1990. „Firma a \nceput \n scurt timp de la \nfiin]are s` colaboreze cu importante case de avocatur` str`ine [i s` consilieze un num`r tot mai mare de investitori str`ini, \n acea perioad` extrem de dificil` a economiei romåne[ti, care abia descoperea resorturile [i regulile de func]ionare ale unei economii de pia]`.“

Evolu]ia rezultatelor financiare An Cifr` Profit de afaceri (mil. euro) (mil. euro) 2006 N/A N/A
Evolu]ia
rezultatelor financiare
An
Cifr`
Profit
de afaceri
(mil. euro)
(mil. euro)
2006
N/A
N/A
11,6
2007
7
15,3
2008
9,4

3. Asistarea Enel \n achizi]ia Electrica Muntenia Sud, pentru suma de 820 de milioane de euro, cea de-a treia mare privatizare, ca valoare, din Romånia;

Avånd \n prezent 12 parteneri [i peste 100 de avoca]i [i consilieri, ofer` servicii de consultan]` \n toate domeniile avocaturii de business, incluzånd fuziuni [i achizi]ii, privatiz`ri, drept bancar, energie [i resurse naturale, concuren]`,

4. Reprezentarea cu succes a Guvernului Romåniei \ntr-o procedur` arbitral` complex` \n fa]a ICSID (Washington)

drept societar, telecomunica]ii & IT, dreptul muncii, fiscalitate, pie]e de capital sau drept imobiliar.

PARTENERI:

cu preten]ii de peste 350 de milioane de euro formulate de investitorul american Noble Ventures;

Portofoliul firmei cuprinde peste 2.500 de clien]i, majoritatea investitori str`ini printre care corpora]ii multina]ionale, b`nci

GHEORGHE MU{AT

interna]ionale de prestigiu, fonduri de investi]ii,

Senior Partner, 59 de ani

5. Consilierea PPF Investments \ntr-un [ir

fonduri de pensii, companii de investi]ii

ION DRAGNE

de achizi]ii derulate pe pia]a romåneasc`,

imobiliare, precum [i importante companii

Deputy Senior Partner,

incluzånd re]eaua de hoteluri Continental,

publice [i private din Romånia.

42

de ani

distribuitorii de gaze naturale Gaz Sud [i

MONA MU{AT

GDR [i alte companii din diverse

Firma este coordonat` de c`tre avocatul

Co-Managing Partner,

industrii, \n valoare total` de peste 300 de

Gheorghe Mu[at, una dintre cele mai puternice

33

de ani

milioane de euro.

personalit`]i din lumea avocaturii, al`turi de

C~T~LIN B~ICULESCU

Ion Dragne, care ocup` pozi]ia de deputy senior partner, [i de Mona Mu[at [i C`t`lin

Co-Managing Partner, 35 de ani

B`iculescu, pe pozi]ii de co-managing partner.

MIRUNA SUCIU

PRINCIPALELE DOMENII DE EXPERTIZ~

Fuziuni & achizi]ii, privatiz`ri

Drept bancar

Energie & resurse naturale

Concuren]`

Proprietate intelectual`

Drept societar

Telecomunica]ii & IT

Dreptul muncii Fiscalitate Pie]e de capital Drept imobiliar Dreptul mediului

Litigii & arbitraje comerciale

De-a lungul timpului firma coordonat` de c`tre Gheorghe Mu[at a fost implicat` \n majoritatea privatiz`rilor [i tranzac]iilor mari de pe pia]`, asistånd printre altele cump`r`torii Sidex Gala]i sau Electrica Muntenia Sud.

Partner, 33 de ani

LUMINI}A POPA

Partner, 32 de ani

GELU-TITUS MARAVELA

Partner, 32 de ani

ANA MARIA PL~CINTESCU

Partner, 41 de ani

IULIANA CRAICIU

Partner, 34 de ani

DELIA TOPOLEANU

Partner, 35 de ani

ANCA BUTA MU{AT

Partner, 29 de ani

MARIUS BÅRL~DEANU

Partner, 34 de ani

AVOCAT COORDONATOR: DORU BO{TIN~, 41 de ani

A absolvit Facultatea de Drept a Universit`]ii Bucure[ti;

A urmat studii postuniversitare de Managementul Afacerilor la Institutul Romåno-Francez de Administrare a |ntreprinderilor;

A fost consilier juridic al ministrului de finan]e \n perioada 1999-2000.

juridic al ministrului de finan]e \n perioada 1999-2000. Bo[tin` [i Asocia]ii BO{TIN~ {I ASOCIA}II |N CIFRE
juridic al ministrului de finan]e \n perioada 1999-2000. Bo[tin` [i Asocia]ii BO{TIN~ {I ASOCIA}II |N CIFRE

Bo[tin` [i Asocia]ii

BO{TIN~ {I ASOCIA}II |N CIFRE

Anul \nfiin]`rii

1995

Num`r de avoca]i

98

Num`r de avoca]i \n Baroul Bucure[ti

71

Media de vårst` a avoca]ilor

30 de ani

CELE MAI IMPORTANTE CINCI CONTRACTE \n care a oferit consultan]` \n 2008

1. Ofert` public` ini]ial` primar` \n vederea list`rii Transgaz la Bursa de Valori Bucure[ti, prin care a atras aproximativ 65 de milioane de euro. Bo[tin` a asistat Raiffeisen Capital & Investment;

2. A asistat Consiliul Jude]ean Bac`u [i Aeroportul Interna]ional din Bac`u \n procesul de elaborare a contractului de concesiune a lucr`rilor publice pentru modernizarea [i operarea aeroportului;

3. A oferit asisten]` Ministerului Educa]iei, Cercet`rii [i Tineretului la negocierea contractului de furnizare de calculatoare \n valoare de 150 de milioane de euro \n [coli [i licee;

4. A asistat Oltchim \n procesul de due diligence pentru preluarea activelor Arpechim de la Petrom;

5. A asistat firma austriac` Verbund la achizi]ia firmei Winstar Trading International care dezvolt` un proiect eolian \n Dobrogea.

CELE MAI IMPORTANTE CINCI CONTRACTE JURIDICE de-a lungul timpului

1. A asistat compania Al-Arrab \n procesul de achizi]ie \n urma privatiz`rii companiei Electroputere Craiova pentru circa 120 de milioane de euro;

2. A asistat Prim`ria Ia[i \n parteneriatul

\ncheiat cu Iulius Group pentru dezvoltarea proiectului imobiliar Palas din

Ia[i;

3. A asistat FCC Construccion la lucr`rile pentru realizarea Pasajului Basarab, proiect de 114 milioane de euro;

4. A asistat consor]iul Max Boegl-Astaldi \n procesul de construc]ie a noului Stadion Na]ional, investi]ie de 120 de milioane de euro;

5. A asistat CFR Marf` la atragerea unei finan]`ri de 120 de milioane de euro de la Raiffeisen Zentralbank [i Raiffeisen Romånia.

PRINCIPALELE DOMENII DE EXPERTIZ~

Transporturi, comunica]ii

[i

IT

Asigur`ri [i pensii private

Imobiliare

Corporate

Privatizare

Litigii [i execut`ri silite