Sunteți pe pagina 1din 31

2009-2010

CUPRINS


TEMA PROIECT 4
A) Functiuni cladire 5
B) Date generale de conformare a cladirii 5
C) Traficul in cladire . 6
D) Date ale amplasamentului cladirii .
6
E) Terenul de fundare .. 6
F) Dimensiunile cladirii . 7
G) Caracteristicile de rezistenta ale materialelor 7
PREDIMENSIONAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE 8
1) Predimensionare placa 8
2) Predimensionarea grinzilor 8
3) Predimensionarea stalpilor 10
EVALUAREA ACTIUNII SEISMICE 17
CALCULUL ZONELOR PLASTICE 25
CALCULUL ARMATURII RIGLEI 27
Prevederi suplimentare pentru grinzi 27
Momente incovoietoare si arii de armatura pentru grinzi 31
Alcatuirea riglei armarea longitudinala 35
Calculul armaturilor transversale ale riglei in sectiunile inclinate 36
Calculul la forta taietoare in zonele potential plastice 38
Calculul in afara zonelor potential plastice 41
CALCULUL STALPULUI 42
Determinarea diagramelor de eforturi infasuratoare in stalp 42
CALCULUL NODULUI 55
2
CALCULUL PLANSEELOR 57TEMA PROIECT

Se cere proiectarea unei sructuri in cadre de beton armat pentru
realizarea cladirii Cladire anexa cu regim de inaltime P+1E la sala de
sport a clubului sportive scolar nr.1 Constanta, amplasata in strada
Pictor Nicolae Grigorescu nr. 32.
Zona seismica de calcul este zona pentru care a
g
=0.16*g.
Materialelele folosite sunt :
- Beton C20/25
- Otel PC 52 pentru barele longitudinale si OB 37 pentru cele
transversale
Proiectul va cuprinde :
a) Piese scrise
1) Memoriu general
2) Breviar de calcul
b) Piese desenate
1) Plan parter Sc. 1:50
2) Plan etaj curent Sc. 1:50
3) Sectiune transversala Sc. 1:50
4) Sectiune longitudinala Sc. 1:50
5) Plan cofraj placa peste parter Sc. 1:50
6) Plan cofraj placa peste etaj curent Sc. 1:50
7) Plan armare stalpi Sc. 1:50
8) Plan armare grinzi Sc. 1:50
9) Plan armare placa Sc. 1:50
3


A) Functiuni cladire

- Etaj curent
Vestiar sportive
Vestiar sportive
Arhiva multimedia
Birou si spatii de depozitare


- Parter
Vestiar sportivi
Spatii de depozitare materiale sportive

- Subsol
Nu are subsol

- Terasa
necirculabila


B) Date generale de conformare a cladirii

1) Structura de rezistenta
a) Suprastructura: cadru din beton monolit
b) Infrastructura: grinzi continue de fundare sub siruri de stalpi
ortogonali

2) Inchideri si compartimentari
a) Peretii exteriori se vor executa din blocuri de BCA cu dimensiuni
de35x60x25 cm, izolate cu 8 cm de polistiren extrudat .
b) Peretii interior se vor executa din blocuri de BCA cu dimensiuni de
25x60x25 si pereti rigips si pereti PVC pentru grupurile sanitare

3)Modul de realizare a cladirii este din beton armat monolit ( inclusiv
planseele )


C) Traficul in cladire

4
- 2 scari realizate din beton armat fiecare cu o rampa
- Cladirea nu are lift.


D) Date ale amplasamentului cladirii

Localitatea in care este amplasata cladirea este Constanta.
- Acceleratia de varf pentru proiectare a
g
=0.16*g
- Clasa de importanta si de expunere la cutremur conform P100/2006
este III.
- Perioada de colt T
cx
=0.7 secunde
- Clasa de ductilitate este H
E) Terenul de fundare
- Teren pentru care p
conv
= 350kPa


F) Dimensiunile cladirii

- 2 travee de 3.70 m
- 1 travee de 2.55 m
- 1 travee de 3.65 m
- 2 travee de 4.75 m
- 1 travee de 1.75 m

- 1 deschidere de 4.10 m
- 1 deschidere de 2.15 m
- 1 deschidere de 5.40 m
- 1 deschidere de 5.75 m
- 1 deschidere de 3.20 m

- Inaltime nivel = 3.2 m
- Gabarit cladire 6.4mx21mx15m


G) Caracteristicile de rezistenta ale materialelor
- C20/25 R
c
=15
2
mm
N

- OB37 R
a
=210
2
mm
N

- PC52 R
a
=300
2
mm
N


NOTE :

- atic de 15 cm grosime si 60 cm inaltime
5PREDIMENSIONAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE

In cazul structurilor din beton armat, etapa de predimensionare a
elementelor structurale are o importanta crescuta datorita aportului
acestora la incarcarile gravitationale si la masa cladirii.
Criteriile de predimensionare vor fi :
rigiditatea
ductilitatea
cerintele arhitecturale sau tehnice


1) Predimensionare placa
criteriu de rigiditate
criteriu de izolare fonica

P=2*(l
0
*t
0
)
P=2*(4.75+5.75)=21m
cm h cm cm
m
cm
P
h
p p
15 66 . 13 2
180
21
2
180
= = + = + =


2) Predimensionarea grinzilor
criteriu de rigiditate
criteriu architectural

8
1
( =
gr
h
0
* )
12
1
l
2
1
( =
gr
b
gr
h * )
3
1


l
0
=distanta intre stalpi
h
gr
=inaltimea grinzii
6
b
gr
=latimea grinzii

Grinda AC-56
Longitudinal: l
0
=6.25 m hg1=0.54 m~0.60 m =>bg1=0.30 m
Transversal: l
0
=3.65 m hg1=0.40 m~0.50 m =>bg1=0.30 m

Se vor alege pentru grinzile longitudinale Gr.0.60x0.30, iar
pentru grinzile transversale se va alege Gr.0.50x0.30.
Pentru alegerea corecta a dimensiunilor grinziilor trebuie
respectata urmatoare conditie:3) Predimensionarea stalpilor
In cazul stalpilor, criteriul de predimensionare predominant este
cel legat de asigurarea ductilitatii locale a stalpilor prin limitarea
efortului mediu de compresiune.
Impunerea conditiei de ductiliate necesita evaluarea fortei axiale de
compresiune si determinarea unei arii de beton necesare a stalpului. Nu
se propune schimbarea sectiunii stalpilor pe inaltimea cladirii pentru a
evita variatii de rigiditatii etajelor al caror efect defavorabil a fost pus
in evidenta prin calcule dinamice si prin degradarile suferite de acest
tip de cladiri la cutremurele din trecut.

Greutati tehnice
Terasa
Nr.
Crt.
Material Grosime
(m)
(Kn/m
3
) (Kn/m
2
)
1 Termoizolatie 0.2 1.5 1
2 Beton de panta 0.1 24 2.4 1
3 Placa 0,15 25 3,75 1
4 Tencuiala 0,02 19 0,38 1
5 Zapada 1,75 1
6 Atic 0,15 24 3,6 0.4
Total 12,33

Planseu peste parter
Nr.
Crt.
Material Grosime
(m)
(Kn/m
3
) (Kn/m
2
)
1 Covor PVC 0,015 23 1 1
2 Sapa egalizare 0,05 24 1,2 1
3 Placa 0,15 25 3,75 1
4 Tencuiala 0,02 19 0,38 1
5 Utile 3 1
6 Incarcari
echivalente pereti
interiori
1,5 1

b
h
1
4
>
7
Total 10,83


N=Aq+b hst bsthst nr+ b hgr bgr lgr nr
Unde:
N-forta axiala;
A-aria aferenta;
q-valoarea incarcarii;
b-greutatea tehnica a betonului;
bst-latimea sectiunii stalpului;
hst-lungimea sectiunii stapului;
hst-inaltimea stalpului;
hgr-inatimea grinzii;
bgr-latimea grinzii;
lgr-lungimea grinzii;
nr-numarul nivelurilor.


Se cunosc:
3
25
m
kN
b
= q
terasa
= 12.33
2
m
kN
q
planseu
=10.83
2
m
kN

R
c
=15000
2
m
kN

h'
st
=3.20 m
nr=2

Pentru stalpul A8cu aria aferenta A
1
(stalp de colt) :
A
1
=7.42m
2
=0.408
L
gr.1
=3.125 m
L
gr.t
=2.375 m

h
gr.l
=0.60 m
b
gr.l
=0.30 m
h
gr.t
=0.50 m
b
gr.t
=0.30 m
b
1
= =
+
+ + +
nr h R
nr L h b L h b q q A
st b c
grt grt t gr grl grl l gr b planseu terasa
* ' * * 4 . 0
* ) * * * * ( * ) ( *
. . 1

0.2m <dar
b
min=0.35
>

b
1
=0.35 m

St
1
=0.35x0.35 mPentru stalpul D8 cu aria aferenta A2 (stalp perimetral) :
A
2
=15.59 m
2
L
gr1
=5.575 m
L
gr.t
=3.25 m

h
grl
=0.60 m
b
gr.l
=0.30 m
h
gr.t
=0.50 m
b
gr.t
=0.30 m
b
2
= =
+
+ + +
nr h R
nr L h b L h b q q A
st b c
grt grt t gr grl grl l gr b planseu terasa
* ' * * 4 . 0
* ) * * * * ( * ) ( *
. . 2 . 1

0.27m

b
2
=0.35 m

St
2
=0.35x0.35 m


Pentru stalpul C7 cu aria aferenta A3 (stalp central) :
A
3
=27.67 m
2
L
gr1
=4.85 m
L
gr.t
=4.75 m

h
grl
=0.60 m
b
gr.l
=0.30 m
h
gr.t
=0.50 m
b
gr.t
=0.30 m
b
3
= =
+
+ + +
nr h R
nr L h b L h b q q A
st b c
grt grt t gr grl grl l gr b planseu terasa
* ' * * 4 . 0
* ) * * * * ( * ) ( *
. . 3

0.34m

b
3
=0.40 m

St
3
=0.40x0.40 m

9EVALUAREA ACTIUNII SEISMICE


Un factor important in calculul si alcatuirea elementelor structurale din
beton armat il constituie apartenenta lor la structuri supuse seismelor.
Actiunea seismica va fi modelata in cel mai simplu mod folosind metoda
fortelor seismice statice echivalente.
Unde:
Fb-forta taietoare de baza;
Fi-forta seismica de nivel.
! Fi= Fb

Actiunea fortelor laterale este considerata separat pe directia principala de
rezistenta a cladirii.
Modurile proprii fundamentale de translatie pe cele doua directii principale
au contributia predominanta la raspunsul seismic total, efectul modurilor
proprii superioare de vibratii fiind neglijate.
Forta taietoare de baza corespunzatoare modului propriu fundamental pentru
fiecare directie principalase determina dupa cum urmeaza (conform
normativului P100):
Fb=1Sd(T1)m;
1=1;
Fig. 1 Forta seismica de baza Forta seismica de nivel
Fi
10
=0.85;
Unde:
Sd(T1)=ordonata spectrului de raspuns de proiectare corespunzator perioadei
fundamentale T1.
T1=perioada proprie fundamentala de vibratie a cladirii
T
1
=0.05*H
3/4nr-numarul de niveluri al cladirii;
ag-valoare acceleratiei de varf pentru proiectare obtinuta din P100/2006
pentru localitatea in care va fi amplasata cladirea.
q- factorul de comportare al structurii cu valori in functie de tipul structurii si
capacitatea acesteia de disipare a energiei. Pentru o structura din B.A. fara
neregularitati in plan sau pe verticala, pentru clasa de ductilitate H, factorul de
ductilitate q are formula:
Acest raport introduce influenta unora dintre factorii caror li se datoreaza
suprarezistenta structurii, in special a redundantei acesteia. Pentru cladiri in
cadre cu mai multe niveluri, acest raport are valoarea de 1,35.
1-factorul de importanta-expunere a constructiei;
-factorul de corectie care tine seama de contrubutia modului propriu
fundamental prin masa modala efectiva asociata acestuia;
-masa structurii ce se obtine din G;
(T1)-valoare ce se obtine din normativ: pentru fiecare perioada de colt
specifica localitatii constructiei, un spectru de raspuns in care intra cu valoarea
T1 si rezulta (T1).Fi-forta seismica orizontala static echvalenta de la nivelul i;
Fb-forta taietoare de baza corespunzatoare modului fundamental reprezentand
rezultanta fortelor seismice orizontale de nivel;
si-componenta formei fundamentale pe directia gradului de libertate dinamic
de translatie la nivelul i;
n-numarul de niveluri a cladirii;
mi-masa de nivel


Nr.crt Six Siy
P 0.96 0.93
E1 1 1


11
T
1
=0.05*6.4
3/4
=0.2
A
g
=0.16*9.8=1.568
Ptr T
b
<T<T
C

0=
(T1)=2.75 , unde T
1
=0.2, T
b
=0.07, T
c
=0.7
q=5*1.35=6.75
S
d
(T
1
)=1.568* =
75 . 6
75 . 2
0.64
Pentru aflarea masei constructiei se va calcula masa fiecarui element, de la
fiecare etaj in parte.

Calculul fortei taietoare de baza Fb:
Mterasa=(GterasaAterasa) (kg);
Mplanseu=(GplanseuAplanseu) (kg);
Mstalp=(Vstalpb) (kg);
Mgrinda=(Vgrindab) (kg);
Mperete=(Vpereteb) (kg);
Unde:
M-masa elementului;
G-valoarea incarcarii telementului;
A-aria elementului;
V-volumul elementului;
b-greutatea tehnica a elementului.


ETAJ 1:m1= 524.96 tone


PARTER:
m2= 471.42 tone

Fb=1*0.64*950*0.85=516.8 kN

Forta seismica orizontala static echivalenta de la nivelul i se va calcula pe
fiecare nivel pe cele doua axe, X si Y. Pentru fiecare nivel se va calcula ca
suma dintre jumatatea superioara a etajului de sus a planseului si jumatatea
inferioara a etajului de jos a aceluiasi planseu. Pentru aceasta sunt folosite
urmatoarele formule de calcul:

F2
12

F
ix
=F
b
*
ix i
i ix
S m
m S
*
*
E


F
iy
=F
b
*
iy i
i iy
S m
m S
*
*
E


kN
S m
m S
F F
y
y
b y
61 . 281
*
*
*
1 1
1 1
1
=
E
=

kN
S m
m S
F F
y
y
b y
19 . 235
*
*
*
2 2
2 2
2
=
E
=CALCULUL ZONELOR PLASTICE

Actiunile seismice provoaca solicitari mari dezvoltandu-se intr-un timp
redus si pot determina depasirea comportarii elastice a materialelor si
in consecinta elementele structurale au incursiuni in domeniul post
elastic. Zonele cele mai solicitate in care se presupune ca pot sa apara
depasiri ale comportarii elastice se numesc zone potential plastice.
Articulatile plastice sub actiuni seismice apar prin initierea curgerii
armaturii situate in partea superioara sau inferioara a sectiunii
transversale impinse succesiv ca urmare a alternantei momentelor
incovoietoare.
Prevederile prezentate mai jos se refera la elementele liniare de tip
rigla sau stalpi ce fac parte din cadrele etajate participante la preluarea
actiunii seismice. Pentru asigurarea ductilitatii elementelor se considera
zone potential plastice avand o lungime lp.Zonele de la extrimitatea
tuturor stalpilor si de la extremitatile tuturor riglelor, cadrelor desi nu
in toate acestea se formeaza articulatii plastice.
Ductilitatea reprezinta capacitatea unui material, a unei sectiuni, a unui
element, a unei structuri de a dezvolta deformatii plastice semnificative
inainte de rupere avand astfel o
importanta deosebita in
capacitatea de disipare a energiei
induse de seism.


kN
S m
m S
F F
x
x
b x
54 . 277
*
*
*
1 1
1 1
1
=
E
=

kN
S m
m S
F F
x
x
b x
26 . 239
*
*
*
2 2
2 2
2
=
E
=

Fig. 2 Forta seismica de nivel
13

Fig. 3 Zone comprimate Zone intinse
14

( ) 600 , ,
12
max mm h
H
l
s
s
ps
=

lpr=2hr;
Unde:
Hs-lumina dintre grinda si planseul de mai sus;
hs-dimensiunea maxima a sectiunii transversale a stalpului;
hr-inaltimea riglei respective;
lps-lungimea plastica pe stalp (in sus sau in jos);
lpr-lungimea plastica pe grinda (stanga sau dreapta).
H
s
=
12
2 . 3 m
=0.27m l
ps
=0.6m
h
s
=0.25m/0.35m/0.45m
h
rext
=0.60m l
psext
=1.2m
h
rint
=0.75m l
psint
=1.5m
Fig. 4 Lungime plastica
15
CALCULUL ARMATURII RIGLEI

Prevederi suplimentare pentru grinzi :

-in nodurile intermediare ancorarea armaturii longitudinale se realizeaza
prin indoirea barelor din interiorul nodurilor, de exemplu in acest nod de
armare se subliniaza necesitatea de a evita ancorarea din zine potential
plastice din deschiderea armaturii, iar din acelasi motiv in nodurile
marginale armaturile de la partea superioara si cele de la partea inferioara
trebuie sa fie independente;
-pentru riglele cadrelor amplasate in zone seismice cele mai frecvent se
utilizeaza armarea cu bare drepte si etrieri;
-de obicei nu se recomanda utilizarea unor procente de armare peste 1.5%;
-procentele medii de armare, raportul la sectiunea utila b-ho trebuie sa se
incadreze de regula in limitele economice: 0.8-1.8% pentru grinzi monolite
si 1.2% pentru grinzi prefabricate;
-procentele minime pentru armature longitudinala in zonele intinse ale
grinzilor pe reazeme sunt pmin=0.45%, iar pentru celelalte zone intinse
pmin=0.10%;
-nu este permisa intercalarea barealor intre randuri pentru ca impiedica
patrunderea betonului intre bare;
-se recomanda ca ele sa fie dispuse pe cel mult doua randuri atat la partea
superioara cat si la partea inferioara;
-daca armarea rezultata din calcul va fi pusa in opera pe doua randuri sau
mai multe, atunci toate barele vor fi amplasate pe aceeasi verticala;
-distanta llibera intre bare la partea inferioara va fi mai mare sau egala cu
25 mm, dar cel mult cu 200 mm;
-celelalte distante intre bare vor fi mai mari sau egale cu 30 mm dar cu
conditia sa fie mai mari sau egale cu diametrul barelor de la partea
superioara;
-distanta libera intre bare la partea superioara de minim o distanta intre
bare (va fi mai mare sau egala cu 50 mm);
-se va folosi numai otel cu profil periodic;
-armatura longitudinala de rezistenta: diametrul minim este de 10 mm, cel
maxim admis de regula este de 25 mm;
-dimensiunile grinzilor vor fi mereu multiplu de 5 cm;
Fig. 5 Sectiune transversala Fig. 6 Sectiune longitudinala
16


CADRU TRANSVERSALA B C D E F


2 152 162 164 166 150 152

112 122 122 122 122 112


1 152 172 177 182 177 152

92 82 62 62 56 77
Ra= 300 N/mm
hgrt= 50
bgrt= 30
Cadru transversal
armare inferioara2

Aa inferior Stanga-dreapta Aa inferior Stanga-dreapta Aa inferior Stanga -dreapta

E-F

C-D

A-B


C 20/25

C 20/25

C 20/25
a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20
a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20
b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300
h (mm) 500

h (mm) 500

h (mm) 500
Ra 300

Ra 300

Ra 300
Rc 15

Rc 15

Rc 15
M 112

M 122

M 122
h0 480

h0 480

h0 480
ha 460

Ha 460

ha 460
m 0,108

M 0,118

m 0,118
mb 0,4

Mb 0,4

mb 0,4
m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da
0,11

0,13

0,13
p 0,57

P 0,63

p 0,63
Aa 825,05

Aa 903,97

Aa 903,97
p<10% ?
Nu

p<10% ?
Nu

p<10% ?
Nu
Aa calculata Este buna

Aa calculata Este buna

Aa calculata Este buna
Aa efectiva 320=942

Aa efectiva 322=1140

Aa efectiva 322=1140
17
1
Aa inferior Stanga-dreapta Aa inferior Stanga-dreapta Aa inferior Stanga-dreapta
E-F

C-D

A-B


C 20/25

C 20/25

C 20/25
a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20
a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20
b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300
h (mm) 500

h (mm) 500

h (mm) 500
Ra 300

Ra 300

Ra 300
Rc 15

Rc 15

Rc 15
M 77

M 62

M 82
h0 480

h0 480

h0 480
ha 460

Ha 460

ha 460
m 0,074

M 0,060

m 0,079
mb 0,4

Mb 0,4

mb 0,4
m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da
0,08

0,06

0,08
p 0,39

P 0,31

p 0,41
Aa 556,21

Aa 444,26

Aa 593,94
p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu
Aa
calculata
Este buna

Aa calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna
Aa efectiva 316=603

Aa efectiva 316=603

Aa efectiva 318=763


Cadru transversal -armare
inferioara2

Aa inferior Dreapta-stanga

Aa inferior Dreapta-stanga

Aa inferior Dreapta-stanga

A-B

C-D

E-F


C 20/25

C 20/25

C 20/25
a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20
b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300
h (mm) 500

h (mm) 500

h (mm) 500
Ra 300

Ra 300

Ra 300
Rc 15

Rc 15

Rc 15
M 112

M 122

M 122
h0 480

h0 480

h0 480
ha 460

Ha 460

ha 460
m 0,108

M 0,118

m 0,118
mb 0,4

Mb 0,4

mb 0,4
m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da
0,11

0,13

0,13
p 0,57

p 0,63

p 0,63
Aa 825,05

Aa 903,97

Aa 903,97
p<10% ?
Nu

p<10% ?
Nu

p<10% ?
Nu
Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna
Aa efectiva 320=942

Aa efectiva 322=1140

Aa efectiva 322=1140
18

1

Aa inferior
Dreapta-
stanga

Aa inferior Dreapta-stanga

Aa inferior
Dreapta-
stanga
A-B

C-D

E-F


C 20/25

C 20/25

C 20/25
a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20
a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20
b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300
h (mm) 500

h (mm) 500

h (mm) 500
Ra 300

Ra 300

Ra 300
Rc 15

Rc 15

Rc 15
M 92

M 62

M 56
h0 480

h0 480

h0 480
ha 460

ha 460

ha 460
m 0,089

m 0,060

m 0,054
mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4
m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da
0,09

0,06

0,06
p 0,47

p 0,31

p 0,28
Aa 670,07

Aa 444,26

Aa 400,00
p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu
Aa calculata Este buna

Aa calculata Este buna

Aa calculata Este buna
Aa efectiva 318=763

Aa efectiva 316=603

Aa efectiva 316=603Cadru transversal-Armarea superioara2

A superior Stanga-dreapta A superior Stanga-dreapta A superior
Stanga-
dreapta

E-F

C-D

A-B

C 20/25

C 20/25

C 20/25
a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20
a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20
b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300
h (mm) 500

h (mm) 500

h (mm) 500
Ra 300

Ra 300

Ra 300
Rc 15

Rc 15

Rc 15
M 150

M 164

M 152
h0 480

h0 480

h0 480
ha 460

ha 460

ha 460
m 0,145

m 0,158

m 0,147
mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4
m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da
0,16

0,17

0,16
p 0,79

p 0,87

p 0,80
Aa 1130,40

Aa 1246,85

Aa 1146,90
p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu
Aa
calculata
Este buna

Aa calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna
Aa efectiva 420=1257

Aa efectiva 420=1257

Aa efectiva 420=1257


19

1

A superior Stanga-dreapta A superior Stanga-dreapta A superior
Stanga-
dreapta
E-F

C-D

A-B

C 20/25

C 20/25

C 20/25
a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20
a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20
b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300
h (mm) 500

h (mm) 500

h (mm) 500
Ra 300

Ra 300

Ra 300
Rc 15

Rc 15

Rc 15
M 177

M 177

M 152
h0 480

h0 480

h0 480
ha 460

ha 460

ha 460
m 0,171

m 0,171

m 0,147
mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4
m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da
0,19

0,19

0,16
p 0,94

p 0,94

p 0,80
Aa 1357,06

Aa 1357,06

Aa 1146,90
p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu
Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna
Aa efectiva 422=1521

Aa efectiva 422=1521

Aa efectiva 420=1257


2

A superior
Dreapta-
stanga

A superior
Dreapta-
stanga

A superior
Dreapta-
stanga

A-B

C-D

E-F

C 20/25

C 20/25

C 20/25
a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20
a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20
b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300
h (mm) 500

h (mm) 500

h (mm) 500
Ra 300

Ra 300

Ra 300
Rc 15

Rc 15

Rc 15
M 162

M 166

M 152
h0 480

h0 480

h0 480
ha 460

ha 460

ha 460
m 0,156

m 0,160

m 0,147
mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4
m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da
0,17

0,18

0,16
p 0,85

p 0,88

p 0,80
Aa 1230,08

Aa 1263,67

Aa 1146,90
p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu
Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna
Aa efectiva 420=1257

Aa efectiva 422=1521

Aa efectiva 420=1257
20

1

A superior
Dreapta-
stanga

A superior
Dreapta-
stanga

A superior
Dreapta-
stanga
A-B

C-D

E-F

C 20/25

C 20/25

C 20/25
a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20
a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20
b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300
h (mm) 500

h (mm) 500

h (mm) 500
Ra 300

Ra 300

Ra 300
Rc 15

Rc 15

Rc 15
M 172

M 182

M 152
h0 480

h0 480

h0 480
ha 460

ha 460

ha 460
m 0,166

m 0,176

m 0,147
mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4
m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da
0,18

0,19

0,16
p 0,91

p 0,97

p 0,80
Aa 1314,42

Aa 1400,00

Aa 1146,90
p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu
Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna
Aa efectiva 422=1521

Aa efectiva 422=1521

Aa efectiva 420=1257
CALCULUL ARMATURII TRANSVERSALE PENTRU
GRINZI


Ra 300

ha 4602

DESCHIDERE A-B C-D E-F
SECTIUNE A B C D E F
Minf (kNm) 112 122 122 122 122 112
Aainf(mm) 825,05 903,97 903,9695045 903,97 903,97 825,05
Aainf ales 942 942 942 942 942 942
Mcapinf 129,996 129,996 117,279 117,279 117,279 117,279
McapAP 162,495 162,495 146,59875 146,59875 146,59875 146,59875
Msup (kNm) 152 162 164 166 150 152
Aasup(mm) 1130,40 1230,075377 1246,849574 1263,671168 1146,90162 1146,90162
Aasup ales 1257 1257 1257 1521 1257 1257
Mcapsup 173,466 173,466 173,466 209,898 173,466 173,466
McapAP 216,8325 216,8325 216,8325 262,3725 216,8325 216,8325
Aainf ales 942 942 942
Aasup ales 1257 1521 1257


21

2
ZONE POTENTIAL PLASTICE

b(mm) 300 300 300
h0(mm) 480 480 480
Arie aferenta 3,33 5,5 5,51
Lung deschidere 3,65 4,75 4,75
Rt(N/m) 1,1 1,1 1,1
Ra(N/m) 300 300 300
gn(kN/m) 65,5869 99,735 99,8583
pn(kN/m) 2 2 2
q(kN/m) 67,9869 102,135 102,2583
Qas(kN) 242,8884213 343,4558882 334,1613572
Qmediu 1,533386498 2,168282122 2,109604528
ae(mm) 150 150 150
ne 8 10 10
ales 8 8 8
Ae(mm) 50,264 50,264 50,264
p 0,893582222 1,116977778 1,116977778
p>0,2% TRUE TRUE TRUE
mat 0,8 0,8 0,8
qe(N/mm) 643,3792 804,224 804,224
mt 0,733306751 0,415858939 0,445197736
Qeb 333,569252 387,7925164 387,7925164
si(mm) 334,232232 316,0973288 316,0973288
0,5*h0<si<2,5*h0 FALSE FALSE FALSE
IN AFARA ZONELOR POTENTIAL PLASTICE

h(mm) 500 500 500
lp(mm) 1000 1000 1000
b(mm) 300 300 300
h0(mm) 480 480 480
Arie aferenta 3,33 5,5 5,51
Lung deschidere 3,65 4,75 4,75
Rt(N/m) 1,1 1,1 1,1
Ra(N/m) 300 300 300
gn(kN/m) 65,5869 99,735 99,8583
pn(kN/m) 2 2 2
q(kN/m) 67,9869 102,135 102,2583
Qas(kN) 242,8884213 343,4558882 334,1613572
Qmediu 1,533386498 2,168282122 2,109604528
ae(mm) 250 250 250
ne 2 2 2
ales 8 8 8
Ae(mm) 50,264 50,264 50,264
p 0,134037333 0,134037333 0,134037333
p>0,1% TRUE TRUE TRUE
mat 0,8 0,8 0,8
qe(N/mm) 96,50688 96,50688 96,50688
mt 0,733306751 0,415858939 0,445197736
Qeb 432,0379041 432,0379041 432,037904122

1

DESCHIDERE A-B C-D E-F
SECTIUNE A B C D E F
Minf (kNm) 92 82 62 62 56 77
Aainf(mm) 670,07 593,94 444,26 444,26 400,00 556,21
Aainf ales 763 603 603 603 603 603
Mcapinf 105,294 75,0735 75,0735 75,0735 75,0735 75,0735
McapAP 131,6175 93,841875 93,841875 93,841875 93,841875 93,841875
Msup (kNm) 152 172 177 182 177 152
Aasup(mm) 1357,06 1314,42 1357,06 1400,00 1146,90 1146,90
Aasup ales 1521 1521 1521 1521 1257 1257
Mcapsup 209,898 209,898 209,898 209,898 173,466 173,466
McapAP 262,3725 262,3725 262,3725 262,3725 216,8325 216,8325
Aainf ales 763 603 603
Aasup ales 1521 1521 1257
1
ZONE POTENTIAL PLASTICE

b(mm) 300 300 300
h0(mm) 480 480 480
Arie aferenta 3,33 5,5 5,51
Lung deschidere 3,65 4,75 4,75
Rt(N/m) 1,1 1,1 1,1
Ra(N/m) 300 300 300
gn(kN/m) 60,5919 91,485 91,5933
pn(kN/m) 3 3 3
q(kN/m) 64,1919 95,085 95,1933
Qas(kN) 260,9159709 336,2995066 317,3819822
Qmediu 1,647196786 2,123102946 2,00367413
ae(mm) 150 150 150
ne 8 10 8
ales 8 8 8
Ae(mm) 50,264 50,264 50,264
p 0,893582222 1,116977778 0,893582222
p>0,2% TRUE TRUE TRUE
mat 0,8 0,8 0,8
qe(N/mm) 643,3792 804,224 643,3792
mt 0,676401607 0,438448527 0,498162935
Qeb 333,569252 387,7925164 333,569252
si(mm) 334,232232 316,0973288 334,232232
0,5*h0<si<2,5*h0 FALSE FALSE FALSE


23
IN AFARA ZONELOR POTENTIAL PLASTICE

h(mm) 500 500 500
lp(mm) 1000 1000 1000
b(mm) 250 250 250
h0(mm) 450 450 450
Arie aferenta 3,33 5,5 5,51
Lung deschidere 3,65 4,75 4,75
Rt(N/m) 1,1 1,1 1,1
Ra(N/m) 300 300 300
gn(kN/m) 60,5919 91,485 91,5933
pn(kN/m) 3 3 3
q(kN/m) 64,1919 95,085 95,1933
Qas(kN) 260,9159709 336,2995066 317,3819822
Qmediu 1,647196786 2,123102946 2,00367413
ae(mm) 250 250 250
ne 2 2 2
ales 8 8 8
Ae(mm) 50,264 50,264 50,264
p 0,1608448 0,1608448 0,1608448
p>0,1% TRUE TRUE TRUE
mat 0,8 0,8 0,8
qe(N/mm) 96,50688 96,50688 96,50688
mt 0,676401607 0,438448527 0,498162935
Qeb 366,2664902 366,2664902 366,2664902
24

CADRU
LONGITUDINAL

A B C D E F G H2 147 132 122 117 132 132 127 152
112 112 112 112 112 122 122 112

1 162 172 177 172 177 172 177 182
92 82 87 112 112 122 122 112
Ra= 300 N/mm


hgrt= 60


bgrt= 30


Cadrul longitudinal -
armare inferioara


2Aa inferior
Stanga-
dreapta Aa inferior
Stanga-
dreapta Aa inferior
Stanga-
dreapta Aa inferior
Stanga-
dreapta
A-B

C-D

E-F

G-H


C 20/25

C 20/25

C 20/25

C 20/25
a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20
a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20
b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300
h (mm) 600

h (mm) 600

h (mm) 600

h (mm) 600
Ra 300

Ra 300

Ra 300

Ra 300
Rc 15

Rc 15

Rc 15

Rc 15
M 112

M 112

M 122

M 112
h0 580

h0 580

h0 580

h0 580
ha 560

ha 560

ha 560

ha 560
m 0,074

m 0,074

m 0,081

m 0,074
mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4
m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da
0,08

0,08

0,08

0,08
p 0,38

p 0,38

p 0,42

p 0,38
Aa 669,43

Aa 669,43

Aa 731,94

Aa 669,43
p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu
Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna
Aa
efectiva
318=763

Aa
efectiva
318=763

Aa
efectiva
318=763

Aa
efectiva
318=763


25

1

Aa inferior
Stanga-
dreapta
Aa
inferior
Stanga-
dreapta Aa inferior
Stanga-
dreapta Aa inferior
Stanga-
dreapta

A-B

C-D

E-F

G-H

C 20/25

C 20/25

C 20/25

C 20/25
a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20
a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20
b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300
h (mm) 600

h (mm) 600

h (mm) 600

h (mm) 600
Ra 300

Ra 300

Ra 300

Ra 300
Rc 15

Rc 15

Rc 15

Rc 15
M 82

M 112

M 122

M 112
h0 580

h0 580

h0 580

h0 580
ha 560

ha 560

ha 560

ha 560
m 0,054

m 0,074

m 0,081

m 0,074
mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4
m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da
0,06

0,08

0,08

0,08
p 0,28

p 0,38

p 0,42

p 0,38
Aa 484,77

Aa 669,43

Aa 731,94

Aa 669,43
p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu
Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna
Aa
efectiva
316=603

Aa
efectiva
318=763

Aa
efectiva
318=763

Aa
efectiva
318=763


2

Aa inferior
Dreapta-
stanga Aa inferior
Dreapta-
stanga Aa inferior
Dreapta-
stanga
Aa
inferior
Dreapta-
stanga
A-B

C-D

E-F

G-H


C 20/25

C 20/25

C 20/25

C 20/25
a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20
a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20
b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300
h (mm) 600

h (mm) 600

h (mm) 600

h (mm) 600
Ra 300

Ra 300

Ra 300

Ra 300
Rc 15

Rc 15

Rc 15

Rc 15
M 112

M 112

M 112

M 122
h0 580

h0 580

h0 580

h0 580
ha 560

ha 560

ha 560

ha 560
m 0,074

m 0,074

m 0,074

m 0,081
mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4
m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da
0,08

0,08

0,08

0,08
p 0,38

p 0,38

p 0,38

p 0,42
Aa 669,43

Aa 669,43

Aa 669,43

Aa 731,94
p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu
Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna
Aa
efectiva
318=763

Aa
efectiva
318=763

Aa
efectiva
318=763

Aa
efectiva
318=763


26

1

Aa inferior
Dreapta-
stanga Aa inferior
Dreapta-
stanga Aa inferior
Dreapta-
stanga Aa inferior
Dreapta-
stanga

A-B

C-D

E-F

G-H

C 20/25

C 20/25

C 20/25

C 20/25
a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20
a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20
b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300
h (mm) 600

h (mm) 600

h (mm) 600

h (mm) 600
Ra 300

Ra 300

Ra 300

Ra 300
Rc 15

Rc 15

Rc 15

Rc 15
M 92

M 87

M 112

M 122
h0 580

h0 580

h0 580

h0 580
ha 560

ha 560

ha 560

ha 560
m 0,061

m 0,057

m 0,074

m 0,081
mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4
m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da
0,06

0,06

0,08

0,08
p 0,31

p 0,30

p 0,38

p 0,42
Aa 545,86

Aa 515,26

Aa 669,43

Aa 731,94
p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu
Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna
Aa
efectiva
316=603

Aa
efectiva
316=603

Aa
efectiva
318=763

Aa
efectiva
318=763

Cadrul longitudinal -armare
superioara


2
Aa
superior
Stanga-
dreapta
Aa
superior
Stanga-
dreapta
Aa
superior
Stanga-
dreapta
Aa
superior
Stanga-
dreapta
A-B

C-D

E-F

G-H


C 20/25

C 20/25

C 20/25

C 20/25
a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20
a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20
b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300
h (mm) 600

h (mm) 600

h (mm) 600

h (mm) 600
Ra 300

Ra 300

Ra 300

Ra 300
Rc 15

Rc 15

Rc 15

Rc 15
M 147

M 122

M 132

M 127
h0 580

h0 580

h0 580

h0 580
ha 560

ha 560

ha 560

ha 560
m 0,097

m 0,081

m 0,087

m 0,084
mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4
m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da
0,10

0,08

0,09

0,09
p 0,51

p 0,42

p 0,46

p 0,44
Aa 890,39

Aa 731,94

Aa 794,94

Aa 763,38
p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu
Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna
Aa
efectiva
418=10
18

Aa
efectiva
416=80
4

Aa
efectiva
416=80
4

Aa
efectiva
416=804
27


1
Aa
superior
Stanga-
dreapta
Aa
superior
Stanga-
dreapta
Aa
superior
Stanga-
dreapta
Aa
superior
Stanga-
dreapta

A-B

C-D

E-F

G-H

C 20/25

C 20/25

C 20/25

C 20/25
a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20
a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20
b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300
h (mm) 600

h (mm) 600

h (mm) 600

h (mm) 600
Ra 300

Ra 300

Ra 300

Ra 300
Rc 15

Rc 15

Rc 15

Rc 15
M 162

M 177

M 177

M 177
h0 580

h0 580

h0 580

h0 580
ha 560

ha 560

ha 560

ha 560
m 0,107

m 0,117

m 0,117

m 0,117
mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4
m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da
0,11

0,12

0,12

0,12
p 0,57

p 0,62

p 0,62

p 0,62
Aa 987,02

Aa 1084,88

Aa 1084,88

Aa 1084,88
p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu
Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna
Aa
efectiva
418=10
18

Aa
efectiva
420=12
57

Aa
efectiva
420=12
57

Aa
efectiva
420=1257


2
Aa
superior
Dreapta-
stanga
Aa
superior
Dreapta-
stanga
Aa
superior
Dreapta-
stanga
Aa
superior
Dreapta-
stanga
A-B

C-D

E-F

G-H


C 20/25

C 20/25

C 20/25

C 20/25
a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20
a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20
b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300
h (mm) 600

h (mm) 600

h (mm) 600

h (mm) 600
Ra 300

Ra 300

Ra 300

Ra 300
Rc 15

Rc 15

Rc 15

Rc 15
M 132

M 117

M 132

M 152
h0 580

h0 580

h0 580

h0 580
ha 560

ha 560

ha 560

ha 560
m 0,087

m 0,077

m 0,087

m 0,100
mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4
m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da
0,09

0,08

0,09

0,11
p 0,46

p 0,40

p 0,46

p 0,53
Aa 794,94

Aa 700,63

Aa 794,94

Aa 922,47
p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu
Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este
buna
Aa
efectiva
416=804

Aa
efectiva
416=804

Aa
efectiva
416=804

Aa
efectiva
418=
1018

28


1
Aa
superior
Dreapta-
stanga
Aa
superior
Dreapta-
stanga
Aa
superior
Dreapta-
stanga
Aa
superior
Dreapta-
stanga

A-B

C-D

E-F

G-H

C 20/25

C 20/25

C 20/25

C 20/25
a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20

a (mm) 20
a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20

a' (mm) 20
b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300

b (mm) 300
h (mm) 600

h (mm) 600

h (mm) 600

h (mm) 600
Ra 300

Ra 300

Ra 300

Ra 300
Rc 15

Rc 15

Rc 15

Rc 15
M 172

M 172

M 172

M 182
h0 580

h0 580

h0 580

h0 580
ha 560

ha 560

ha 560

ha 560
m 0,114

m 0,114

m 0,114

m 0,120
mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4

mb 0,4
m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da

m<mb ? Da
0,12

0,12

0,12

0,13
p 0,60

p 0,60

p 0,60

p 0,64
Aa 1052,12

Aa 1052,12

Aa 1052,12

Aa 1117,78
p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu

p<10% ? Nu
Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna

Aa
calculata
Este buna
Aa
efectiva
420=
1257

Aa
efectiva
420=
1257

Aa
efectiva
420=
1257

Aa
efectiva
420=
1257CALCULUL ARMATURII LONGITUDINALE
PENTRU GRINZI


Ra 300

ha 5602

DESCHIDERE A-B C-D E-F G-H
SECTIUNE A B C D E F G H
Minf (kNm) 112 112 112 112 112 122 122 112
Aainf(mm) 669,43 0,00 669,43 669,43 669,43 731,94 731,94 669,43
Aainf ales 763 763 763 763 763 763 763 763
Mcapinf 128,184 128,184 128,184 128,184 128,184 128,184 128,184 128,184
McapAP 160,23 160,23 160,23 160,23 160,23 160,23 160,23 160,23
Msup (kNm) 147 132 122 117 132 132 127 152
Aasup(mm) 890,39 794,94 731,94 700,63 794,94 794,94 763,38 922,47
Aasup ales 1018 804 804 804 804 804 804 1018
Mcapsup 171,024 135,072 135,072 135,072 135,072 135,072 135,072 171,024
McapAP 213,78 168,84 168,84 168,84 168,84 168,84 168,84 213,78
Aainf ales 763 763 763 763
Aasup ales 1018 804 804 1018
29

2

ZONE POTENTIAL PLASTICE

b(mm) 300 300 300 300
h0(mm) 580 580 580 580
Arie aferenta 14,46 12,75 13,46 7,72
Lung deschidere 6,25 5,4 5,75 3,2
Rt(N/m) 1,1 1,1 1,1 1,1
Ra(N/m) 300 300 300 300
gn(kN/m) 220,2918 193,4955 204,6018 95,1876
pn(kN/m) 2 2 2 2
q(kN/m) 222,6918 195,8955 207,0018 97,5876
Qas(kN) 757,131075 591,4511833 653,8571315 275,70891
Qmediu 3,955752743 3,090131574 3,41618146 1,440485423
ae(mm) 100 150 150 150
ne 12 14 16 6
ales 8 8 8 8
Ae(mm) 50,264 50,264 50,264 50,264
p 2,01056 1,563768889 1,787164444 0,670186667
p>0,2% TRUE TRUE TRUE TRUE
mat 0,8 0,8 0,8 0,8
qe(N/mm) 1447,6032 1125,9136 1286,7584 482,5344
mt
-
0,477876371
-
0,045065787 -0,20809073 0,779757288
Qeb 809,9442158 621,8109483 680,9724778 346,4404499
si(mm) 329,7535318 351,1361743 339,6077452 433,9800539
0,5*h0<si<2,5*h0 FALSE FALSE FALSE FALSE


IN AFARA ZONELOR POTENTIAL PLASTICE

h(mm) 600 600 600 600
lp(mm) 1000 1000 1000 1000
b(mm) 300 300 300 300
h0(mm) 580 580 580 580
Arie aferenta 14,46 12,75 13,46 7,72
Lung deschidere 6,25 5,4 5,75 3,2
Rt(N/m) 1,1 1,1 1,1 1,1
Ra(N/m) 300 300 300 300
gn(kN/m) 220,2918 193,4955 204,6018 116,6916
pn(kN/m) 2 2 2 2
q(kN/m) 222,6918 195,8955 207,0018 119,0916
Qas(kN) 757,131075 591,4511833 653,8571315 310,11531
Qmediu 3,955752743 3,090131574 3,41618146 1,440485423
ae(mm) 250 250 250 250
ne 4 4 4 4
ales 8 8 8 8
Ae(mm) 50,264 50,264 50,264 50,264
p 0,268074667 0,268074667 0,268074667 0,268074667
p>0,1% TRUE TRUE TRUE TRUE
mat 0,8 0,8 0,8 0,8
qe(N/mm) 193,01376 193,01376 193,01376 193,01376
mt -0,477876371 -0,045065787 -0,20809073 0,779757288
Qeb 731,2595493 731,2595493 731,2595493 731,2595493


30

1

DESCHIDERE A-B C-D E-F G-H
SECTIUNE A B C D E F G H
Minf (kNm) 92 82 87 112 112 122 122 112
Aainf(mm) 545,86 484,77 515,26 669,43 669,43 731,94 731,94 669,43
Aainf ales 763 603 603 603 603 603 763 763
Mcapinf 128,184 101,304 101,304 101,304 101,304 101,304 128,184 128,184
McapAP 160,23 126,63 126,63 126,63 126,63 126,63 160,23 160,23
Msup (kNm) 162 172 177 172 177 172 177 182
Aasup(mm) 987,02 1052,12 1084,88 1052,12 1084,88 1052,12 1084,88 1117,78
Aasup ales 1018 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257
Mcapsup 171,024 211,176 211,176 211,176 211,176 211,176 211,176 211,176
McapAP 213,78 263,97 263,97 263,97 263,97 263,97 263,97 263,97
Aainf ales 763 603 603 763
Aasup ales 1257 1257 1257 12571

ZONE POTENTIAL PLASTICE

b(mm) 300 300 300 300
h0(mm) 580 580 580 580
Arie aferenta 14,46 12,75 13,46 7,72
Lung deschidere 6,25 5,4 5,75 3,2
Rt(N/m) 1,1 1,1 1,1 1,1
Ra(N/m) 300 300 300 300
gn(kN/m) 181,1298 174,3705 184,4118 105,1116
pn(kN/m) 3 3 3 3
q(kN/m) 184,7298 177,9705 188,0118 108,7116
Qas(kN) 653,720625 578,2870167 632,3495772 338,91981
Qmediu 3,41546826 3,021353274 3,303811793 1,770740909
ae(mm) 100 100 100 100
ne 10 10 10 6
ales 8 8 8 8
Ae(mm) 50,264 50,264 50,264 50,264
p 1,675466667 1,675466667 1,675466667 1,00528
p>0,2% TRUE TRUE TRUE TRUE
mat 0,8 0,8 0,8 0,8
qe(N/mm) 1206,336 1206,336 1206,336 723,8016
mt -0,20773413 -0,010676637 -0,151905896 0,614629545
Qeb 712,0558291 712,0558291 712,0558291 495,2905534
si(mm) 345,1316338 345,1316338 345,1316338 392,1452463
0,5*h0<si<2,5*h0 FALSE FALSE FALSE FALSE31
IN AFARA ZONELOR POTENTIAL PLASTICE

h(mm) 600 600 600 600
lp(mm) 1000 1000 1000 1000
b(mm) 300 300 300 300
h0(mm) 580 580 580 580
Arie aferenta 14,46 12,75 13,46 7,72
Lung deschidere 6,25 5,4 5,75 3,2
Rt(N/m) 1,1 1,1 1,1 1,1
Ra(N/m) 300 300 300 300
gn(kN/m) 181,1298 174,3705 184,4118 105,1116
pn(kN/m) 3 3 3 3
q(kN/m) 184,7298 177,9705 188,0118 108,7116
Qas(kN) 653,720625 578,2870167 632,3495772 338,91981
Qmediu 3,41546826 3,021353274 3,303811793 1,770740909
ae(mm) 200 200 200 200
ne 4 4 4 4
ales 8 8 8 8
Ae(mm) 50,264 50,264 50,264 50,264
p 0,335093333 0,335093333 0,335093333 0,335093333
p>0,1% TRUE TRUE TRUE TRUE
mat 0,8 0,8 0,8 0,8
qe(N/mm) 241,2672 241,2672 241,2672 241,2672
mt -0,20773413 -0,010676637 -0,151905896 0,614629545
Qeb 823,2685767 823,2685767 823,2685767 823,2685767