Sunteți pe pagina 1din 1

Consiliul Naional al Elevilor

Fii vocea colegilor ti!

ACORD PARENTAL

Subsemnatul(a), , identificat prin


C.I. seria......, numr............., printe/tutore al elevului....................................................,
din cadrul (unitate de nvmnt)................................................, clasa.........., domiciliat n
localitatea...................................., strada., nr. bl.
sc et., ap... jud. telefon:...., sunt de
acord ca fiul / fiica mea .. s participe la procesul electoral si
la activitile din cadrul Consiliului Naional al Elevilor.

Data:

Semntura

Consiliul Naional al Elevilor


Tel: 0737.932.859 | 0741.517.672
Email: contact@consiliulelevilor.org
Web: www.wedu.ro

S-ar putea să vă placă și