Sunteți pe pagina 1din 23

ANALIZA POSTULUI (fisa postului este anexa la contractul de munca) Fisa postului stabileste scopul fiecarui post si subliniaza

principalele sale functii. O specificatie de post defalca functiile in sarcini si activitati mentionand atitudinile, abilitatile si cunostintele necesare pentru realizarea sarcinilor. In functie de post, performantele pot fi evaluate prin metode diferite si adesea o mixare a mai multor metode este calea cea mai cuprinzatoare. Avand fisa postului , angajatul stie exact care sunt responsabilitatile lui si ce se asteapta de la el. Angajatorul este aparat impotriva unor procese cu angajatii. Respecta cerinta legala de a avea fisa postului pentru fiecare angajat din firma. Poate evalua obiectiv munca angajatilor sai. 1. Fisa postului este necesara. 2. Fisa postului este un document obligatoriu. Prin lege. 3. Fisa postului trebuie prezentata la angajare. Nu mai tarziu. 4. Fisa postului este un document general. Pentru orice posibil candidat pe postul respectiv. 5. Fisa postului este un document flexibil. Se poate modifica in timp. Nu exista o sursa sau un model unic pentru o anumita fisa postului . NIVEL MACRO: Tendintele datelor numerice, inregistrari personale Plan de afaceri ( cu precadere pentru dezvoltari ulterioare) Planificarea fortei de munca ( cu precadere pentru dezvoltari ulterioare) Factori PEST (Politic, Economic, Social, Tehnologic)

NIVEL MICRO: Chestionare Interviuri-structurate/ semistructurate Observatii, masuratori (ex: timpul) Evaluari Incidente critice

Problemele in realizarea sarcinilor sunt sublineate in functie de frecventa si importanta lor. Trebuie avut in vedere faptul ca nu toate problemele au solutii legate de instruire si ca instruirea nu rezolva toate problemele legate de performanta muncii. Necesitatile de instruire, astfel identificate umplu golul dintre nivelul performantei actuale si nivelul dorit atat pentru remedierea problemelor cat si pentru dezvoltarile ulterioare. Este important pentru eficienta instruirii si pentru cresterea increderii in procesul de instruire, ca necesitatile sa fie identificate cat mai specific si exact posibil. Aceasta etapa poate fi de durata dar, ca si in alte aspecte ale instruirii, succesul final va fi proportional cu efortul investit in faza pregatitoare. EVALUAREA POSTURILOR

Succesul evaluarii postului depinde de patru elemente cheie: Analiza postului Descrierea postului Studii( anchete) salariale Structura recompenselor si beneficiilor

O definitie practica a evaluarii posturilor este: sa ierarhizezi posturile in termenii importantei sau valorii care o prezinta pentru organizatie, astfel incat sa asigure o salarizare echitabila si consecventa a fiecarui post, salarizare care este administrata sistematic. Succesul evaluarii posturilor depinde de identificarea variantelor cunoscute sub numele de factori compensatori, exemplu: Limitele de autoritate Nivele de responsabilitate( raspundere) Utilizarea resurselor know how Rezolvarea de probleme Raspunderea

Exista mai multe metode utilizate in evaluarea posturilor: 1. Sistemul de evaluare prin puncte: a. Defieste factorii compensatori b. Segmenteaza fiecare factor intr-o scala numerica c. Aloca o pondere fiecarui factor d. Descrie postul folosind factorii ponderati e. Acorda puncte pentru a determina cat valoreaza posturile pentru organizatie f. Ierarhizeaza posturile 2. Ierarhizarea posturilor: a. Compara o descriere de post cu alta b. Ierarhizeaza in ordinea importantei c. Foloseste factori compensatori, ex: luarea deciziilor, complexitatea activitatii d. Foloseste un post drept test si il aseaza in ordinea importantei corespunzatoare gradelor diferitelor segmente identificate. e. Aceasta metoda este usor de folosit si poate fi repede implemenata si este de aceea necostisitoare. Riscul este ca evaloarea poate fi obiectiva si superficiala. 3. Sistemul de clasificare a posturilor. Acest sistem se bazeaza pe urmatorii pasi: a. Creeaza grade generice si descrie aceste grade identificand componentele cheie b. Compara descrierile posturilor cu descrierile generice c. Clasifica postul in functe de gradul fata de care descrierea este cea mai apropiata Sistemul de clasificare este necostisitor si poate fi implementat repede. Riscul este manipularea si trebuie avuta grija in construirea claselor si validarea lor.

ELABORAREA PLANURILOR DE ACTIUNE Planificarea resurselor umane trebuie sa asigure o corelatie corespunzatoare intre cererea si oferta de resurse umane. Pentru a se obtine rezultatele dorite, se vor elabora planuri si programe de actiune specifice, care vor contine masuri necesare pentru solutionarea dezechilibrelor in domeniul resurselor umane. ANALIZA POSTURILOR Aceasta cuprinde pe de o parte descrierea posturilor cu mentionarea sarcinilor, activitatilor, responsabilitatilor cerute, iar pe de alta parte specificarea calitatilor necesare pentru angajatii potentiali: cunostinte, deprinderi, atitudini, aptitudini, alte caracteristici pe care persoanele respective trebuie sa le posede pentru a indeplinii atributiile posturilor respective. Aplicarea principiului omul potrivit la locul potrivit presupune cunoasterea exigentelor fiecarui post, respectiv a cerintelor ( deprinderilor, cunostintelor) ce trebuie satisfacute de persoana ce urmeaza sa il ocupe, precum si cunoasterea obiectiva a persoanei respective. Definirea unui post este un proces complex ce cuprinde: descrierea, specificarea si evaluarea acestuia. Analiza postului consta in studierea acestuia din punct de vedere al facorilor determinabili de influenta, al atributiilor ce ii revin, al naturii acestora, al conditiilor necesare indeplinirii corespunzatoare a obligatiilor si asumarea responsabilitatilor, al nivelului de pregatire cerut ocupantului sau , al conditiilor ocuparii sale. Descrierea postului consta in prezentarea informatiilor esentiale cu privire la toate elementele ce caracterizeaza postul respectiv, pentru a furniza baza necesara evaluarii sale in continuare si pentru a oferi ocupantului sau si sefului acestuia cunostinte indispensabile indeplinirii corespunzatoare a atributiilor prevazute. Specificarea postului se determina din descrierea acestuia si contine cerintele privind pregatirea, experienta, trasaturile de personalitate, aptitudinile fizice si speciale indispensabile ocuparii postului respectiv. Evaluarea postului serveste determinarii complexitatii acestuia comparativ cu alte posturi si stabilirii judicioase a nivelului de salarizare. Aceste criterii de evaluare se inscriu in Fisa postului si li se acorda un calificativ notat de la 1(cazul defavorabil) la 5(cazul favorabil), in raport cu importanta si relevanta sa. Pentru fecare post, seful ierarhic stabileste standardele de performanta ale postului, exprimate prin indicatori cuantificati in conformitate cu specificul activitatilor si al operatiunilor: cantitate, calitate, cost, timp, utilizarea resurselor si mod de realizare. Caracteristicile si componentele posturilor Componentele posturilor: Sarcini Autoritate Responsabilitate Raspundere

Tehnologie Relatii Statut Oportunitati

Caracteristicile postului: Varietataea deprinderilor: gradul in care un post necesita activitati ce implica folosirea diferitelor deprinderi, talente; Identitatea sarcinilor: gradul in care postul necesita indeplinirea unor sarcini complete; Semnificatia sarcinilor: gradul in care munca prestata pe acel post are un impact substantial asupra altor oameni din interiorul sau din afara organizatiei; Autonomia: gradul in care postul ofera libertate si independenta ocupantului sau in planificarea muncii si alegerea procedurilor; Feed-back- gradul in care ocupantul primeste informatii directe si clare asupra performantelor sale.

Aceste caracteristici contribuie la satisfcatia muncii obtinutat de detinatorul postului. Acest lucru nu este influentat insa doar de caracteristicile obiective ale postului, ci si de felul in care ocupantul postului, ci si de felul in care ocupantul postului percepe aceste caracteristici. Analiza muncii Acest proces ofera informatii cantitative si calitative necesare intocmirii : Fiselor de post Specificatiilor persoanei Evaluarii posturilor

Fisele de post stabilesc strategiile si politicile de personal si asigura implementarea functiei de Resurse Umane in organizatie : contin informatii referitoare la postul respectiv, cum ar fi denumirea postului, localizarea postului(departament, sector, sectia), sarcini si responsabilitati( includ si cerintele ocazionale) pot fi generale sau detaliate este bine ca detaliile sa fie cuantificabile (media, minimum, maximum de sarcini executate sau procentaje aproximative de timp alocate diferitelor sarcini) exemplu limite de autoritate se subordoneaza ..., are in subordine..., colaboreaza cu.....

fisele se post sunt de doua tipuri: orientate spre sarcini orientate spre rezultate

definirea postului

fiecare angajat, in organizatia in care lucreaza, indeplineste un ansamblu de atributii de care depinde realizarea obiectivelor stabilite. Postul reprezinta un grup de sarcini, obligatii si responsabilitati similare, pe care le indeplineste un salariat. In ceea ce priveste terminologia folosita, termenul de munca a fost considerat prea general, fiind operationalizat prin introducerea mai multor termeni sau notiuni, ceea ce a facut ca denumirea de post sa aiba, uneori, in limbajul curent, diferite intelesuri, in functie de cum cand si de cine este folosita. Fisa postului este un document util atat pentru personalul din resurse umane, cat si pentru derularea in bune conditii a intregii activitati din cadrul unei companii. In fisa postului trebuie precizate:

sarcinile si responsabilitatile ce iti revin ca titular al jobului; codul COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania) al postului; conditiile de lucru; standarde de performanta; modalitatea de remuneratie; caracteristici personale necesare angajatului pentru indeplinirea cerintelor postului. Fisa postului este un document obligatoriu, potrivit diverselor articole din Codul muncii:

salariatul are obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului (art. 39 alin. (2) lit. a) din Codul muncii). angajatorul are dreptul sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii (art. 40 alin. (1) lit. b) din Codul muncii); anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul cu privire la (...) functia/ ocupatia conform specificatiei COR sau altor acte normative si atributiile postului (art. 17 alin. (2) lit. d) din Codul muncii);

in Contractul Colectiv de Munca se prevede ca atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca. Fisa postului oficializeaza angajarea si salarizarea pentru oamenii cu joburi in companie. Fisa postului va fi semnata si asumata de catre tine, ca angajat, in momentul in care de incadrezi cu o anumita functie in firma. Fisa postului priveste atat angajatul, cat si angajatorul. De aceea, fisa postului poate fi privita din doua perspective:

pentru companiei, jobul este unitatea principala care permite buna organizare a activitatii si stabilirea sarcinilor si responsabilitatilor angajatilor;

pentru angajat, jobul reprezinta un cumul de activitati pe care le are de indeplinit si conditiile de finalizare a acestora in cadrul organizatiei unde lucreaza. Fisa postului serveste mai multor scopuri :

ajuta la definirea postului pentru noii titulari serveste drept punct de pornire in intocmirea anunturilor de recrutare este un instrument de evaluare a performantelor angajatilor

Fisa postului poate fi descrisa pe scurt ca fiind descrierea posturilor/sarcinilor de munca. In structurarea fiecarei fise a postului, managerii de resurse umane trebuie sa faca analize de munca orientate catre fisa postului, scopul fiind, nu cel al unei birocratii inutile, ci cel al unui management al calitatii al intregii firme. Fisa postului ar trebui sa contina date minime despre:denumirea postului de munca, integrarea in structura organizatorica, responsabilitati, sarcini, activitati si actiuni specifice postului de munca, competentele postului de munca, contextul muncii, pregatirea necesara postului de munca, salariul si conditiile de promovare. Denumirea postului de munca este luata din nomenomenclatorul national al profesiilor, pozitia postului de munca este preluata sub forma unei cifre din Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR). De asemenea se pot trece si obiectivele principale ale postului de munca, insa acestea se trec punctual fara prea multe detalieri. Integrarea in structura organizatorica se refera la prezentarea ierarhiilor in cadrul organizatiei, pozitiile de subordonare - coorodonare pe care le detine angajatul in relatie cu ceilalti angajati ai firmei. In cadrul responsabilitatilor sunt specificate obligatiile, indatoririle ce revin angajatului fata de oameni, materiale, bani, unelte, echipamente etc. Responsabilitatile trebuie sa fie redactate clar, pe puncte, pentru ca angajatul sa le inteleaga cat mai bine. Spre exemplu, in fisa postului de manager, la sectiunea responsabilitatilor se vor regasi verbe precum: planifica, dirijeaza, decide, implementeaza, realizeaza, asigura, stabileste. Competentele de munca sunt de fapt partea cea mai importanta din fisa postului. Ele sunt de fapt performantele solicitate detinatorului postului de munca. Spre exemplu, pentru postul de secretar, competentele ar fi: sa stie sa lucreze cu un anumit soft la un anumit nivel de performanta, sa vorbeasca o limba straina sau mai multe etc. Contextul muncii poate influenta activitatea fiecarui angajat. Se refera, in mare, la conditiile de mediu si conditiile fizice ale muncii care pot influenta sanatatea si starea de confort a angajatilor. Tot in contextul muncii sunt integrate si relatiile interpersonale din cadrul organizatiei. Daca angajatul trebuie sa lucreze in echipa sau are de-a face cu diferite alte persoane, se va specifica natura acestor relatii. Pregatirea necesara postului de munca este o preconditie a angajarii. Insa aici ar trebui sa existe

sugestii despre cursurile pe care angajatul ar trebuie sa le urmeze pentru perfectionare. In fisa postului ar trebui sa existe referiri la salariul minim si cel maxim pe care angajatul il poate primi pentru postul pe care il ocupa. Deasemenea, trebuie prezentata si o schema de promovare. Este de retinut ca fisa postului nu este adresata exclusiv unui angajat ce ocupa un anumit post de munca, ea este in fapt o descriere a sarcinilor care revin oricarei persoane care va ocupa un anumit post de munca. Ea se semneaza insa de fiecare candidat in parte, de directorul organizatiei si este posibil sa fie semnata si de catre directorul departamentului de resurse umane. Functia( postul ) reprezinta cea mai simpla subdiviziune a unitatii. Continutul ei este format din totalitatea sarcinilor de serviciu care sunt realizate de un salariat. Functiile se delimiteaza prin competentele, autoritatea si responsabilitatea conferite salariatului care le realizeaza si care in genral trebuie sa fie exprimate prin denumirea functiei respective. Structura de organizare a unitatii trebuie sa asigure conditiile ca fiecare salariat in functia pe care o detine sa isi poata pune in valoare cunostintele profesionale si sa dea curs legaturilor de cooperare dintre compartimente. In vederea organizarii eficiente a productiei si a muncii, utilizarii rationale a personaluluisi a timpului de munca, se vor preciza atributiile si obligatiile fiecarei functii si loc de munca; conducerile unitatilor au obligatia sa stabileasca sarcinile concrete ce revin fiecarui salariat. Atributiile si indatoririle raporturilor ierarhice, conditiile de studii si perioada de testare, precum si alte cerinte si calitati necesare executarii functiei in cele mai bune conditii, se cuprind intr-o fisa de descriere a postului. Sarcinile, atributiile si nivelul de autoritate stabilite fiecarui salariat trebuie sa fie definite clar si precis. Fiecare salariat, conducator sau executant trebuie sa primeasca sarcini numai de la una si aceeasi persoana pentru asigurarea unui randament sporit al activitatilor, intr-un cadru de desfasurare a lor in care responsabilitatile sunt clar stabilite Responsabilitatea trebuie sa fie intodeauna insotita de autoritatea corespunzatoare; responsabilitatea sefului pentru indeplinirea unor sarcini de serviciu ale subordonatilor lui este absoluta. Activitatea unui salaria, incadrat intr-un colectiv sau compartiment, trebuie sa asigure, pe cat posibil, realizarea integrala a uneia sau mai multor lucrari pentru a se putea delimita responsabilitatea si aria de control a acesteia. Persoanele care prelucreaza un volum important de informatii sa fie reunite sub comanda unui singur sef pentru a rezolva operativ cel mai bine cerintele contradictorii care pot aparea in procesul de prelucrare al lor. Pe langa competenta profesionala trebuie verificat ca salariatii care vor ocupa functii de conducere sa aiba capacitatea de a conduce, de a indeplini sau executa lucrari administrative si de a coopera cu alte compartimente.

Pentru fiecare salariat se vor intocmi periodic de seful direct fise de apreciere sau rapoarte de activitate cuprinzatoare in legatura cu activitatea si conduita lui. Productivitatea va fi apreciata pe grade:excelenta, foarte buna, buna, satisfacatoare, slaba.

ANEXE

Model-cadru pentru fisa postului


[Denumirea postului]

Identificarea postului 1. Numele si prenumele titularului: 2. Denumirea postului: 3. Pozitia in COR/Cod: 4. Departamentul/locatia: 5. Nivelul postului: [Conducere/coordonare sau executiet] 6. Relatiile organizatorice a. Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate): b. Functionale (colaborare, pe orizontala): c. Reprezentare (colaborare, consultanta): Descrierea postului 1. Scopul general al postului: [O fraza, maximum doua] 2. Obiectivele postului: [Descrieti principalele obiective si mentionati-le in ordinea importantei lor.] 3. Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: [Intre 8 si 15 sarcini-cheie, mentionate in ordinea importantei lor, sunt in general suficiente pentru a descrie ce trebuie sa faca ocupantul postului.] 4. Descrierea responsabilitatilor postului a. Privind relatiile interpersonale/comunicarea: b. Fata de echipamentul din dotare: c. In raport cu obiectivele postului: d. Privind securitatea si sanatatea muncii: e. Privind regulamentele/procedurile de lucru: 5. Conditiile de lucru ale postului

FISA POSTULUI
DESCRIEREA POSTULUI Departament: Personal Denumirea postului: Sef personal Relatii ierarhice:
Este subordonat : Directorul general

Are in subordine : Specialist salarizare , Specialist recrutare , Referent resurse umane Relatii functionale:
Directorii si managerii firmei Personalul de executie Cu directorii/managerii departamentelor firmei

Relatii de colaborare: Scopul postului:


Titularul postului are rolul de a asigura elaborarea si implementarea politicilor de resurse umane ( recrutare , selectie , integrare , pregatire profesionala , motivare , organizare si relatii de munca ) care sa asigure firmei necesarul de personal corespunzator din punct de vedere cantitativ si calitativ.

Aspecte legate de protectia muncii:


Instructajul pentru prevenirea si stingerea incendiilor Instructajul pentru prevenirea accidentelor de munca

Orar de lucru: Norma intreaga I.Activitati principale:


Angajare,formarea si perfectionarea personalului firmei Coordonarea activitatii de remunerare a personalului firmei Elaborarea si implementarea sistemelor de motivare a personalului Gestionarea relatiilor de munca Stabilirea si urmarirea respectarii regulilor generale de comportament Conducerea si organizarea departamentului

II.Sarcini si indatorari:
1.Asigurarea , angajarea , formarea si perfectionarea personalului necesar firmei

Identifica/centralizeaza necesarul de personal din firma si urmareste incadrarea in limitele aprobate; Asigura necesarul de personal prin recrutare interna si externa; Urmareste respectarea echitatii interne si externe si propune corectiile necesare; Urmareste orientarea si integrarea in organizatie a noilor angajati; Identifica nevoile de instruire ale personalului , in colaborare cu managementul; Monitorizeaza piata fortei de munca si a furnizorilor de servicii din domeniu; Asigura legatura cu departamentul resurse umane din cadrul firmei mama; 2.Coordoneaza activitatea de remunerare a personalului firmei Verifica si vizeaza documentele de personal cu referire la nivelurile salariale : stat de plata , adeverinte de salariat , decizii de transfer , cuantumul bonusurilor si al altor drepturi cu impact asupra remunerarii salariatilor; Coordoneaza activitatea de reevaluare salariala semestriala , pe baza propunerilor managementului si in corelatie cu indicatorii macroeconomici; Urmareste asigurarea echitatii interen si externe printr-o politica adecvata de salarizare. 3.Elaboreaza si implementeaza programe de evaluare a personalului. Elaboreaza sisteme specifice de evaluare a personalului; Cooroneaza si monitorizeaza procesul de evaluare; Centralizeaza rezultatele evaluarilor si le analizeaza in corelatie cu celelalte activitati ale departamentului resurse umane; Raporteaza rezultatele evaluarilor si inainteaza propuneri directiei generale; 4.Elaboreaza si implementeaza sisteme de motivare a personalului. Realizeaza analize la nivelul firmei cu privire la nivelul de satisfactie a angajatilor si propune managementului firmei masuri de corectie necesare; Realizeaza sondaje cu privire la piata fortei de munca , identifica si propune masuri pentru cresterea motivarii angajatilor; Propune masuri in vederea imbuntatirii structurii de organizare a firmei. 5.Asigura buna gestionare a relatiilor. Asigura asistenta managementului in problemele legate de relatiile intre angajati; Faciliteaza comunicare pentru dezvoltarea/mentinerea unui client pozitiv al relatiilor dintre angajati;

Concepe procedure si alte documente specific firmei de probleme de relatii de munca; Medieaza eventualele situatii de natura conflictuala intre angajati; 6.Stabileste si urmareste respectarea regulilor de comportament. Elaboreaza instrumentele de formalizare a politicilor de personal :organigrama , ROI , manualul angajatului , procedurile de lucru, etc.; Informeaza angajatii cu privire la politicile de personal al firmei; Actualizeaza si difuzeaza la nivel de firma documentele avizate; Monitorizeaza respectarea normelor de comportament ale firmei; propune/avizeaza masuri disciplinare. 7.Conduce si organizeaza activitatea departamentului. Stabileste sarcinile salariatilor din subordine ; Elaboreaza si actualizeaza fisele de post ale salariatilor din subordine; Evalueaza periodic activitatea salariatilor din subordine; Negocieaza si concilieaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonal; Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine; Asigura respectarea normelor interne de functionare ale firmei de catre personalul din subordine;

III.Responsabilitatile postului respectarea numarului de salariati aprobat de directia generala , selectionarea candidatilor care corespund cel mai bine postului si integrarea noilor angajati; respectarea clauzelor contractuale negociate; corectitudinea inregistrarilor/actualizarilor in documentele de personal; corectitudinea elaborarii fiselor de post si a formularelor de evaluare; respectarea normelor interne de personal si a legislatiei muncii; coordonarea eficientei personalului in subordine si respectarea de catre acestia a normelor interne; dotarea corespunzatoare a subordonatilor cu resursele necesare; calitatea preatirii profesionale a angajatilor din subordine; imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate; utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei;

adoptarea in permanenta a unui comportament in masura sa promoveze imaginea si interesul firmei. IV.Autoritatea postului reprezinta compania in relatia cu autoritatile publice pentru problem de personal; negoacieaza clauzele contractelor de angajare in limitele stabilite de directia generala; semneaza contractile de munca la rubric angajator; semneaza statele de plata , declaratiile , adeverintele de salariat ,etc.; stabilestye modificarile cu impact asupra salariilor in conformitate cu politica firmei; propune masuri de optimizare a strcuturii organizatorice si a modalitatilor de lucru; solicita respectarea normativelor de resurse umane , propune managementului sanctiuni pentru angajatii ce nu se conformeaza acestora; utilizeaza metodele disponibile intern si extern de documentare in domeniul legislatiei muncii; stabileste perioada executarii sarcinilor pentru subordonati si ia masuri de in vederea eficientei activitatiilor; propune sanctinui/recompense pentru personalul din subordine , semneaza cererile de concediu; semneaza formularele de avans si de cont pentru personalul de subordine; decide prelungirea sau incetarea activitatii dupa perioada de proba a subordonatilor; utilizeaza echipamente , masina , leptopul si telefonul mobil pus la dispoziti de firma.

SPECIFICATII DE PERSONAL Nivel de studii: studii superioare Cursuri de pregatire: management , resurse umane , psihologie , legislatie Experienta: In specialitate min.4ani Pe post- 2 ani pe post asemanator Cunostinte necesare:
psihologie organizational cunostinte juridice/legislatia muncii limba engleza ( citit , scris , vorbit ) cunostinte de management cunostinte privind tehnici de negociere

operare PC ( MS Office ) cunoasterea pietei locale a fortei de munca cunoasterea generala a mediului de afaceri romanesc cultura generala

Aptitudini si deprinderi necesare:


aptitudini generale de invatare aptitudini de comunicare orala si scrisa obligatii de negociere acordare de consultant aptitudini de conducere: previziune , organizare , decizie , coordonare , control evaluare.

Cerinte pentru exercitare:


inteligenta la nivel superior echilibru emotional capacitate de a evalua si a lua decizii abilitati de lucru cu oameni rezistenta mare la stress trasaturi pozitive de caracter : exigenta , obiectivitate , spirit critic , consecventa in actiune comportament adecvat capacitate de abstractizare incredere in sine organizare personala aptitudine generala de invatare aptitudini de negociere initiative spirit practic dorinta de a se informa amabilitate activism

motivatie dorinta de a oferi ajutor altor persoane

FISA POSTULUI
1.Denumirea compartimentului: Compartimentul personal 2.Denumirea postului: Economist 3.Numele si prenumele salariatului : ________________ 4.Se subordoneaza : Director marketing 5.Numele sefului ierarhic: ________________________ 6.Subordoneaza: Personalul compartimentului economic cu incardari inferioare daca
este cazul

7.Relatii functionale: are relatii de serviciu cu toate serviciile , birourile si alte entitati functionale;
are relatii cu persoanele juridice si persoanele fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate

8.Pregatire si experienta: Studii :Absolvent al Facultatii de Stiinte Economice Experienta;minim 2 ani experienta in domeniu Cunostinte specifice :
-legislatie financiar-contabila; -contabilitate financiara si de gestiune; -contabilitate consolidata; -control financiar; Cunostinte operare calculator :Nivel 2

9.Responsabilitati si sarcini: Sarcini : efectuarea misiunii de audit intern conform programarii aprobate de conducere; urmarirea procedurilor utilizate pentru elaborarea documentelor justificative, circulatia
acestora si a sistemelor de contabilizare ;

verificarea procedurilor prin efectuarea testelor de conformitate, sondaje, identificarea


punctelor forte si a punctelor slabe;

analiza procedurilor; controale necesare; efectuarea de controale interne de detectare (confruntarile cu banca, confruntarea
balantei analitice cu cea sintetica, etc.)

comunicarea cu conducerea intreprinderii semnalind prin raport rezultatul controalelor


interne;

verificarea corectei aplicari a procedurilor interne stabilite de conducerea


intreprinderii;

aplicarea normelor nationale de audit financiar (procedurile si principiile fundamentale


care stau la baza activitatii );

colectarea de elemente probante necesare pentru a trage concluzii si a exprima opinii


asupra situatiilor financiare;

utilizarea tehnicii sondajului, urmarind ca in emiterea unor judecati, riscurile sa fie cat
mai mici;

incadrarea in programul de lucru si in bugetul de timp a compartimentului; concluziile din lucrarile efectuate se vor concentra in rapoarte destinate utilizatorilor
dinainte stabiliti;

se asigura ca toate operatiunile miscarilor patrimoniale care fac obiectul inregistrarilor


in contabilitate sa fie inregistrate;

se asigura ca toate inregistrarile contabile transpun corect operatii reale ( verificarea


realitatii inregistrarilor );

executia misiunii de compilare a informatiilor financiare a societatilor din cadrul


grupului (stingerea, clasarea si prepararea unei sinteze a informatiilor financiare )

pastreaza secretul de serviciu. Limite de competente :


In cadrul misiunii incredintate de conducerea unitatii, are acces nelimitat la :

toate documentele justificative intocmite in birourile si compartimentele unitatii,; toate inregistrarile contabile, inclusiv la situatiile de sinteza elaborate de Biroul
Contabilitate Financiara; Verificarea tuturor procedurilor aplicate (aprobate in scris sau verbal) in toate

compartimentele unitatii si modul de aplicare (teste de conformitate, sondaje, etc.) controale care vizeaza exhaustivitatea, realitatea, corecta evaluare, separarea exercitiilor, corecta imputare; In limita imputernicirilor date de conducerea unitatii, reprezinta interesele firmelor din grup, in relatiile cu furnizori, clienti, organe fiscale etc.

Responsabilitati :

raspunde de prezentarea obiectiva, corecta, fidela si fara omisiuni a deficientelor


constate a situatiilor urmarite in misiunea incredintata de conducerea unitatii, in conformitate cu normele nationale de audit;

raspunde de prezentarea in raport a inexactitatilor si erorilor constatate si includerea


elementelor probante.

FISA POSTULUI
1.Denumirea compartimentului: Compartiment comercial 2.Denumirea postului: Director comercial 3.Numele si prenumele salariatului : Buboi Daniela 4.Se subordoneaza : Director general 5.Numele sefului ierarhic: ________________________ 6.Subordoneaza: Angajatii departamentului comercial 7.Relatii functionale:
angajatii Departamentului Financiar-contabil angajatii Departamentului Marketing

angajatii Departamentului Juridic

8.Pregatire si experienta:
Studii obligatorii : universitare economice; Buna cunoastere a mediului concurential de afaceri; Experienta in domeniul commercial de minim 4 ani; Foarte bune cunostinte de limba engleza; Spirit de observatie , dynamism , gandire comerciala, eficienta; Reale si excelente abilitati de comunicare si negociere;

9.Responsabilitati si sarcini: Activitati principale:


Urmarirea zilnica a activitatii personalului aflat in subordine pentru asigurarea aplicarii corecte a procedurilor operationale de achizitii si aprovizionare/livrare; Organizarea departamentului comercial pe criteriul de cost-eficienta , in vederea optimizarii activitatii de aprovizionare/livrare a marfii catre reteaua de magazine; Stabilirea strategiei specific fiecarui magazin pentru implementarea stocului optim si a tuturor procedurilor comeraciale prevazute.

Sarcini si indatorari specific:


Stabilirea unor relatii bune cu furnizorii , pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale; Prospectarea pietei de profil si a conditiilor de achizitii/livrare in vederea optimizarii continue a stocurilor, avand ca scop final obtinerea unei rotatii bune ale acestora si realizarea de profituri;

Responsabilitati ale postului:


Raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu furnizorii; Isi asuma responsabilitatea pentru propunerile de noi furnizori , dup ace a verificat pozitia in piata si standardele serviciilor oferite de catre acestia; Raspunde pentru calitatea activitatii personalului aflat in subordine si pentru fluxul operational la nivelul departamanetului pe care-l conduce;

Autoritatea postului:

Coordoneaza intreaga activitatea comerciala a retelei de magazine pe centre de profit; Transmite catre Directorul de vanzari&marketing raportarile (saptamanale , lunare) privind vanzarile , planul de actiune pentru cresterea vanzarilor ,furnizorii noi , etc.; Concepe impreuna cu Directorul general strategiile comerciale prioritare in vederea atingerii target-urilor stabilite.

FISA POSTULUI
1.Denumirea postului : Asistent manager 2.Obiectivul postului: fuctia de asistent manager persupune omniprezenta ei la diferite
activitati organizate de conducere, consemnarea lucrarilor respective , preluarea, plasarea si arhivarea documentelor rezultate , etc.

3.Responsabilitatile postului:
Preia si transmite mesaje; Redacteaza corespondenta simpla; Expediaza corespondenta; Primeste vizitatorii; Organizeaza sedinte , conferinte; Organizeaza agenda sefului; Are cunostinte de contabilitate; Traduce si in limbi straine.

4.Relatii de munca:
Asistentul manager este subordonat Directorului general; Asistentul manager colaboreaza cu ceilalti angajati ai firmei; Serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidentei stocurilor; Coordonatorul departamenteleor de marketing si secretariat; 5.Activitati desfasurate: Intocmeste si actualizeaza baze de date;

Intocmeste oferat de marfuri; Tine evidenta stocurilor; Intocmeste fisele de magazie; Intretine relatii cu clientii din portofoliu; Primeste vizitatorii; Asigura protocol; Participa la sedinte saptamanale organizate in cadrul firmei; Administreaza si gestioneaza documentele.

FISA POSTULUI
1.Denumirea postului: Contabil economist 2.Numele si prenumele:______________________ 3.Cerintele postului: Studii: absolvent al invatamantului superior economic de specialitate Vechime: min.1 an in domeniu Cunostinte: - cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiarcontabil; -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate; Aptitudini: Inteligenta ( gandire logica, memorie , capacitate de analiza si sinteza) Capacitatea de a prelucra informatii , de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; Corectitudine , atitudine principala in relatiile cu oamenii;

4.Relatii
Ierarhice: este subordonat Directorului Contabil sef Functionale:- relatii de serviciu cu toate serviciile , birourile si alte entitati functionale; -relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate.

5.Atributii , competente si responsabilitati:


Organizeaza , controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; Urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului ( prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii , independentei exercitiului , intangibilitatii bilantului de deschidere , necompensarii);

Organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv , precum si persoanele care exercita acest control; Raspunde de consemnarea corecta si la timp , in scris , in momentul efectuarii ei , in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrare cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare; Raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii. Raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii , cel putin o data pe an , pe parcursul functionarii sale; Raspunde de evidenta formularelor cu regim special; Organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale; Asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare; Efecueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant , pe care o prezinta in consiliul de administratie si respectiv adunarii generale a societatilor; Este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului; Raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea Contabilitatii 82/1991 de regulamnetul de aplicare a acesteia , precum si alte reglementari legale in vigoare , pe linie economica si financiar-contabila.

FISA POSTULUI
1.Denumirea postului: Contabil sef 2.Numele si prenumele:______________________ 3.Cerintele postului: Studii: absolvent al invatamantului superior economic de specialitate Vechime: min.1 an in domeniu Cunostinte: - cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiarcontabil; -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate; Aptitudini: Inteligenta ( gandire logica, memorie , capacitate de analiza si sinteza) Capacitatea de a prelucra informatii , de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; Corectitudine , atitudine principala in relatiile cu oamenii;

4.Relatii
Ierarhice: este subordonat Directorul General , are in subordine personalul compartimentului economic. Functionale:- relatii de serviciu cu toate serviciile , birourile si alte entitati functionale; -relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate.

5.Atributii , competente si responsabilitati:


Organizeaza , controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; Urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului ( prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii , independentei exercitiului , intangibilitatii bilantului de deschidere , necompensarii); Organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv , precum si persoanele care exercita acest control; Raspunde de consemnarea corecta si la timp , in scris , in momentul efectuarii ei , in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrare cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare; Raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii.

Raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii , cel putin o data pe an , pe parcursul functionarii sale; Raspunde de evidenta formularelor cu regim special; Organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale; Asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare; Efecueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant , pe care o prezinta in consiliul de administratie si respectiv adunarii generale a societatilor; Este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului; Raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea Contabilitatii 82/1991 de regulamnetul de aplicare a acesteia , precum si alte reglementari legale in vigoare , pe linie economica si financiar-contabila. Raspunde disciplinar , civil , material si penal,pentru pagubele provocate unitatii; Supravegheaza implemenetarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational; Supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor;

S-ar putea să vă placă și