Sunteți pe pagina 1din 27

Dumnezeu ca restaurator o perspectiv! teologic! asupra c!

r"ii lui Neemia1

God as Restorer - A Theological Perspective on the Book of Nehemiah


Prof Dr Tiberius RA!"
Chair Department, Grace College & Theological Seminary Abstract A theological incursion into the book of Nehemiah gives us an insight into who God is and what He does. Nehemiah describes God as the Creator God who is sovereign over the events of history, hears the prayer of the faithful, blesses, protects, and wants to continue in a covenant relationship with his people. The book of Nehemiah also afrms that the faithful trust in God, they pray, plan, and work even though the enemy makes their work harder to accomplish. The theological insights of the book serve as a constant encouragement for God's people who are still called by their Creator to minister in the midst of opposition. Keywords: God, Nehemiah, covenant, Jerusalem, reconstruction, reformation

1. Articolul 'God as Restorer - A Theological Perspective on the Book of Nehemiah' a fost tradus n limba romn# de Sorin Sabou. Mul$umim autorului pentru permisiune.

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108.

Introducere
Biblia este o carte despre Dumnezeu. Dumnezeu ni se reveleaz! n multe feluri prin Scripturi, "i diferite c!r#i din Biblie ne arat! harul "i m!re#ia lui Dumnezeu, caracterul s!u divers, mila "i dragostea sa care r!scump!r! "i restaureaz!. n timp ce cartea lui Neemia l descrie pe Dumnezeu n primul rnd ca Unul care "i restaureaz! poporul "i #ara acestora, cartea descrie complexitatea naturii "i lucr!rilor lui Dumnezeu. Cartea lui Neemia de asemenea ne nva#! despre poporul lui Dumnezeu, ascultarea lor, credincio"ia lor, "i fr!mnt!rile lor. Pe de alt! parte, cartea lui Neemia ne descoper! "i inimile rele "i planurile celor necredincio"i care se r!zvr!tesc fa#! de Dumnezeu "i ncearc! s! deturneze planurile poporului s!u.

Imperiul persan. Copyright 1999 MANNA; folosit cu permisiune

83

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. Dup! ce au fost n exilul babilonian timp de 70 de ani, israeli"ilor li s-a permis ntoarcerea n "ara lor. Cir cel Mare, ntemeietorul imperiului persan a dat edictul c! israeli"ii se pot ntoarce n "ara lor #i c! #i pot rezidi chiar #i Templul, centrul vie"ii lor religioase. Neemia este unul dintre conduc!torii sub a c!rui comand! se ntorc acas! unii dintre israeli"i. Cartea este mp!r"it! n dou!, unde capitolele de la 1 la 6 se ocup! cu restaurarea poporului lui Dumnezeu, iar capitolele de la 7 la 13 se ocup! cu reforma poporului restaurat.2

Ce ne nva!" cartea lui Neemia despre Dumnezeu?


n cartea lui Neemia Dumnezeu se descoper! mai nt!i ca #i Creator (1:5). n rug!ciunea de la nceput, Neemia se roag! Dumnezeului cerurilor.3 Expresia Dumnezeul cerurilor apare de 9 ori n Vechiul Testament #i se refer! la Yahweh. Breneman spune c! expresia Dumnezeul cerurilor era folosit! n mod obi#nuit n imperiul persan chiar de c!tre persani cnd vorbeau despre dumnezeul lor.
4

Expresia vorbe#te

despre puterea creatoare a lui Dumnezeu #i despre caracterul s!u care inspir! reveren"!. El este #i Dumnezeul leg!mntului, care nu doar c! a f!cut leg!minte cu poporul s!u, dar el este #i cel care p!streaz! leg!mntul. Dumnezeu aude rug!ciunea poporului s!u (1:6, 1:11, 2:4) #i el este
2. Paul R. House, Old Testament Theology (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1998). 518-522. 3. Gen. 24:3, 24:7, 2 Chron. 36:23, Ezra 1:2, Neh. 1:2, 1:4, 1:5, 2:4, 2:20, and Jon. 1:9. 4. Mervin Breneman, Ezra, Nehemiah, Esther, vol. The New American commentary ; v. 10 (Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 1993). 171.

84

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. cel care le iart! p!catul (1:4).5 Dumnezeu este "i un Dumnezeu care d! legi "i instruc#iuni (1:7-8). De"i el este iubitor "i milos, Dumnezeu este sfnt, drept, "i just, "i el trebuie s! judece "i s! pedepseasc! pe cei ce nu #in legile "i poruncile lui (1:8b).6 Neemia "tie c! Dumnezeu este Dumnezeul care restaureaz! "i r!scump!r! pe poporul s!u (1:9-10).7 De aceast! dat! Neemia urmeaz! s! mearg! "i s! lucreze la rezidirea Ierusalimului, "i de aceea el "i ncheie rug!ciunea apelnd la mila "i compasiunea lui Dumnezeu preg!tindu-se pentru audien#a pe care o are la mp!rat. Potrivit cu Ezra 4:21, Artarxerxes poruncise ncetarea lucrului n Ierusalim, "i astfel Neemia "tie c!, omene"te vorbine, "ansele sale sunt mici. F!cnd apel la mila "i compasiunea lui Dumnezeu, el recunoa"te c! Yahweh "i ar!tat compasiunea fa#! de patriarhi (2 mp. 13:23) "i el "i-a ar!tat compasiune fa#! de poporul s!u dup! ce la eliberat din Egipt (Exod 33:19). n capitolul 2, expresia mna bun! a Dumnezeului meu a fost peste mine, arat! spre un Dumnezeu care binecuvinteaz!, protejeaz!, "i poart! de grij! (2:8; 2:18).8 Dac! aceast! expresie este derivat! din sfera secular! n sensul bog!#iei regale (1 mp. 10:13; 2:18), atunci folosirea ei

5. A se vedea rug!ciunea lui Solomon din 2 Cron. 6:40. Att Solomon, ct "i Neemia apeleaz! la Dumenzeu care vede "i aude. 6. Rug!ciunea lui Neemia "i are r!d!cinile n Torah lui Dumnezeu. Neem. 1:8-9 este o parafrazare a lui Deut. 30:1-5. 7. Aceast! idee nu este nou! la Neemia. Motivul ntreit al p!catului - judec!#ii - restaur!rii poate g!sit peste tot n literatura profetic!, n special n profe#ii mici. 8. Expresia mna bun! a Dumnezeului meu apare "i n Ezra 7:6; 7:9; 7:28; 8:18; 8:22; 8:31, Neem. 2:8 "i 2:18.

85

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. aici are o semnica!ie deosebit": ceea ce apare la un nivel a grantul bogat al mp"ratului persan devine un canal prin care bog"!ia mp"ratului mp"ra!ilor ajunge la poporul s"u.9 Dumnezeu este #i Dumnezeul care cheam" #i inspir" pe cineva s" lucreze. Neemia #tie c" Yahweh este Cel care l-a chemat pe el s" fac" ceva pentru poporul s"u (2:12). Nevoia spiritual" a lui Neemia a fost ndrumare de la Dumnezeu. Pn" #i cei mai apropia!i oameni ai lui Neemia nu au #tiut nimic, ... el nu a vorbit iresponsabil nici chiar cu cei care i mp"rt"#eau idealurile.10 Neemia de asemenea #tia c" Dumnezeu este Cel care d" succes poporului s"u (2:20). De aceea, Neemia nu se r"zbun" cnd ntlne#te mpotrivire, ci se ncrede n Yahweh, Cel care le va da prop"#ire. n mijlocul mpotrivirii Neemia nu este paralizat, ci el se organizeaz". Ne vom ridica #i vom zidi este hot"rrea lui Neemia. Men!ionarea autorit"!ii mp"ratului va de mai mare importan!" lui Sanballat dect harul lui Dumnezeu,11 dar Neemia apeleaz" mai degrab" la suveranitatea lui Dumnezeu dect la sceptrul mp"ratului. Dup" ce capitolul 3 descrie lucrul nemaintlnit n echip" sub conducerea lui Neemia, nceputul capitolului 4 se focalizeaz" asupra opozi!iei conduse de Sanballat #i Tobiah. Dumnezeul lui Neemia este prezentat ca unul care aude rug"ciunea celui credincios care este batjo-

9. H.G.M. Williamson, Word Biblical Commentary: Ezra, Nehemiah (Waco, Texas: Thomas Nelson Publishers, 1985). 93. 10. R. Brown, The Message of Nehemiah: Gods Servant in a Time of Change (Downers Grove: Inter-Varsity Press, 1998). 54. 11. L.W. Batten, The Books of Ezra and Nehemiah (Edinburgh: T. & T. and Clark, 1949). 204.

86

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. corit !i dispre"uit (4:4). ntreaga rug#ciune a lui Neemia este o reminiscen"# a Psalmilor 44, 74, !i 79, !i ndeosebi a situa"iei n care Ezechia era amenin"at de Sanherib.12 Neemia ncurajeaz# poporul ar#tnd spre caracterul lui Dumnezeu !i spre lucr#rile sale din trecut n istorie (2:14). Aceasta nu este pentru prima oar# cnd onoarea lui Dumnezeu se a# n joc, ci ntotdeauna el iese victorios. Limbajul lui Neemia (Nu te teme) este o reminiscen"# a cuvintelor de reasigurare !i victorie ale altor conduc#tori din Scriptur# (cf. Exod 14:13; Num. 14:9; Deut. 20:3; 31:6; Iosua 10:25).13 n suveranitatea sa, Dumnezeu ncurc# planul du!manilor, !i acest lucru este cunoscut att de du!man, ct !i de cei credincio!i (4:15). Neemia d# credit lui Dumnezeu, care le-a ncurcat planul - o arma"ie paralel# m#rturisirii !i disper#rii n care adesea Dumnezeu i duce pe du!manii din vechime ai poporului s#u (Exod 15:14-16; 23:27-28; Deut. 2:25; 11:25, etc.).14 Du!manii lui Neemia ncearc# mai departe s# descurajeze !i s# opreasc# pe credincio!i de la a lucra la reconstruc"ie, dar Neemia n"elege c# Dumnezeu este cel care cheam#/trimite pe cineva s# fac# lucrarea (6:12). Dac# Neemia ar fugit, el ar ar#tat o lips# de ncredere n Dumnezeu care l-a chemat. Dac# el ar intrat n templu s#-!i scape via"a, el ar c#lcat legea lui Moise.15 Faptul c# el nu face aceste lucruri
12. Williamson, Word Biblical Commentary: Ezra, Nehemiah. 217. A se vedea !i 2 mp. 19:14-19. Este important de notat aici c# rug#ciunea lui Neemia, n lumina nv#"#turilor lui Isus, nu este normativ#, ci descriptiv#. 13. Breneman, Ezra, Nehemiah, Esther. 198. 14. Williamson, Word Biblical Commentary: Ezra, Nehemiah. 227. 15. A se vedea Breneman, Ezra, Nehemiah, Esther. 212.

87

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. arat! t!ria caracterului "i cur!#ia inimii lui Neemia. Neemia apeleaz! la credincio"ia lui Dumnezeu "i i cere s!-"i aduc! aminte de du"manii s!i "i de lucrarea lor (6:14). Neemia "tie c! Dumnezeu este Cel care r!spl!te"te att pe cel drept, ct "i pe cel r!u, "i de aceea las! r!zbunarea pe seama lui Dumnezeu.16 Neemia 6:15 nu sun! doar ca o victorie, ci "i ne d! mult! informa#ie istoric!. Recontruirea zidului a fost f!cut! n doar 52 de zile "i lucrul a fost ncheiat pe data de 25 Elul.17 Versetele care urmeaz! arat! rapid c! lucrarea a fost f!cut! cu ajutorul Dumnezeului nostru "i c! du"manii lui Dumnezeu "i na#iunile dimprejur "i-au dat seama de acest lucru (6:16). Blenkinsopp sugereaz! c! probabil scriitorul se bazeaz! pe tema, familiar! din imnuri "i predici profetice, popoarelor care au fost for#ate s! recunoasc! mna lui Dumnezeu n ce i s-a ntmplat Israelului (de ex. Ps.. 118:23; 126:2).18 Chiar dac! n capitolele 7-13 accentul este pe reformarea poporului, Dumnezeu nc! are un rol important, pentru c! el este Cel care aduce nu doar restaurare just!, ci "i reformarea poporului. n timp ce capitolele 1-6 se focalizeaz! asupra restaur!rii zice a Ierusalimului, capitolele 7-13 se focalizeaz! asupra reform!rii spirituale a poporului. Neemia recunoa"te din nou (ca "i n 2:11) c! Dumnezeu este Cel care l-a inspirat

16. Deut. 32:35; Ps. 94:1; Rom. 12:19. 17. Cei mai mul#i dintre speciali"ti sunt de acord c! Elul corespunde lunilor August-Septembrie, iar al#ii c! ar vorba de luna Octombrie. Pentru o discu#ie detaliat! cu privire la cronologie vezi R.A. Parker and W.H. Dubberstein, Babylonian Chronology 626 Bc-Ad 75, vol. 19 (Providence, Rhode Island: Brown University Press, 1956). 18. J. Blenkinsopp, Ezra-Nehemiah, Old Testament Library (Philadelphia: Westminster, 1988). 273.

88

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. (Dumnezeul meu mi-a pus n inim!) s! conduc! poporul att spre reconstruc"ie zic! #i spre reformare spiritual! (7:5). F!r! ndoial! c! el a evaluat atent problema grav! a marelui spa"iu gol nconjurat de ziduri; apoi prime#te solu"ia prin inspira"ie, ca #i alte suete care caut!, din vechime #i de azi.19 Acest recens!mnt, spre deosebire de cel din 1 Cronici 21, este aprobat de Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este central! n reformarea poporului. Reac"ia poporului la citirea legii se vede n nchinare.20 Ezra sfr#e#te citirea Legii binecuvntnd pe DOMNUL, marele Dumnezeu (8:6). Acest titlu dat lui Dumnezeu este neobi#nuit #i nu mai apare n Vechiul Testament.21 Acestui Dumnezeu mare trebuie s! i se aduc! nchinare, #i actul nchin!rii vine dup! revela"ia lui Dumnezeu prin Legea sa. Dup! ce au citit Legea #i s-au nchinat, citesc mai departe #i Levi"ii i ajut! s! clarice n"elesul Legii (8:8). Chiar dac! poporul a cunoscut Legea ca ind Legea lui Moise, cartea lui Neemia arat! clar c! Dumnezeu este autorul Legii (8:14). Moise a fost doar un instrument umil prin care el s-a revelat pe sine.22

19. Batten, The Books of Ezra and Nehemiah. 264. 20. A se vedea LC Allen, For He is Good.Worship in Ezra-Nehemiah, Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series (1998): 15-34. 21. Titlul (,-.+/0& "#$%&'()*+&! nu mai apare n Vechiul Testament. Totu#i forma (12*+& (,$.+/0& poate g!sit! n Neem. 1:5; 9:32; Ier. 32:18, #i Dan. 9:4. 22. Neemia 9:3 men"ioneaz! Cartea Legii DOMNULUI, ar!tnd din nou spre provenien"a divin! a Legii.

89

RA%&, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. n!elegerea lui Dumnezeu care se reveleaz" pe sine #i nchinarea adus" acestui Dumnezeu mare sunt doar o parte a procesului de reformare. M"rturisirea p"catelor este de asemenea un element crucial n reformarea poporului (9:1-3). Dup" ce poporul #i m"rturise#te p"catele este ndemant de Levi!i s" se ridice #i s" binecuvnteze pe DOMNUL (9:5).23 Versetul 5 ncepe o rug"ciune bogat" n teologie care poate mp"r!it" astfel: 1) 9:6 - Dumnezeu ca #i Creator, 2) 9:7-8 - Dumnezeu ca cel care face leg"mnt, 3) 9:9-11 - Dumnezeu ca Eliberator, 4) 9:9-11 - Dumnezeu ca Sus!in"tor, #i 5) 9:22-31 - Dumnezeu ca cel care le d" !ara. n contrast cu idolii fal#i, temporari, Dumnezeu este din ve#nicie n ve#nicie (9:5).24 n timp ce numele idolilor sunt f"r" valoare, numele lui Dumnezeu este glorios #i n"l!at (9:5b). Dumnezeu este Cel care a creat cerurile #i p"mntul. Merismul cerurile #i p"mntul din Geneza 1 este prezent din nou pentru a ar"ta faptul c" Dumnezeu a creat totul.25 Dumnezeu nu a nceput un proces teist evolutiv, iar acum st" de o parte f"r" s" aib" vreo putere. Dumnezeu a creat atunci #i acum nc" este implicat activ. El este singurul care-#i sus!ine crea!ia (9:6). Verbul folosit aici #i tradus p"streaz" este verbul ebraic h$y$h care nseamn" a tr"i, a

23. A se vedea L.J. Liebreich, The Impact of Nehemiah 9: 5-37 on the Liturgy of the Synagogue, Hebrew Union College Annual 32, (1961): 227-237. 24. A se vedea F.C. Fensham, Neh. 9 and Pss. 105, 106, 135 and 136. Post-Exilic Historical Traditions in Poetic Form, Journal of Northwest Semitic Languages 9, (1981): 43-45. 25. Pentru o analiz" detaliat" a folosirii merismului n Biblia ebraic" vezi J. Krasovec, Merism: Polar Expression in Biblical Hebrew, Biblica 64 no 2, (1983): 231-239.

90

RA%&, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. sus!ine via!a, a p"stra via!a. Versetul 6 ncheie armnd c" r"spunsul potrivit al crea!iei fa!" de Creatorul #i Sus!in"torul ei este nchinare.26 M"re!ia lui Dumnezeu este armat" prin alegerea #i c"l"uzirea lui Avraam. Avraam nu este personajul principal n stadiul cosmic #i r"scump"r"tor al istoriei. Dumnezeu este Cel care este m"re!, el este Cel care l-a ales pe Avraam, el este Cel care l-a adus n !ara promis", #i Cel care i-a schimba nu doar numele, ci #i via!a (9:7). Dumnezeu este Dumnezeul leg"mntului car" traseaz" termenii #i condi!iile leg"mntului cu Avraam. Sfr#itul versetului 7 accentueaz" din nou credincio#ia lui Dumnezeu. El este f"c"torul leg"mntului #i sus!in"torul acestuia. De ce? Pentru c" acesta este caracterul s"u, natura sa; el este drept. Evenimentul exodului este amintit pentru a continua n"l!area lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezentat ca Dumnezeu care vede suferin!a celor asupri!i (9:9). Dumnezeul lui Neemia nu doar c" a creat cerurile #i p"mntul, ci el #i-a ales un popor #i vede suferin!a lor #i aude strig"tul lor. Pentru a-#i elibera poporul din robie, Dumnezeu a f"cut semne #i minuni.27 Ca rezultat numele lui Dumnezeu a fost n"l!at #i reputa!ia sa a fost m"rit" (9:10).28 Minunile lui Dumnezeu nu au ncetat la !"rmul

26. Vezi F.C. Holmgren, Faithful Abraham and the Am$n Covenant. Nehemiah 9, 6-10, 1, Zeitschrift fr die alttestamentliche Wissenschaft 104, no. 2 (1992): 249-254. 27. Expresia semne #i minuni apare frecvent n Deuteronom n cuvnt"rile lui Moise care vorbesc despre Dumnezeu care-#i elibereaz" poporul din Egipt. Deut 4:34, 6:22, 7:19, 26:8, 29:3, #i 34:11. Pentru o analiz" deosebit" a Exodului vezi J.J. Davis, Moses and the Gods of Egypt: Studies in the Book of Exodus (Winona Lake, Indiana: Baker Book House, 1971). 28. n Orientul Apropiat antic numele cuiva era echivalent cu reputa!ia sa.

91

RA%&, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. m!rii (9:11), ci au continuat n perioada din pustie. Dumnezeu nu doar c! "i-a eliberat poporul din Egipt, ci l-a "i c!l!uzit prin pustie. Dumnezeu c!l!uze"te "i d! poporului s!u stlpii de nor "i de foc (9:12). Totu"i c!l!uzirea lui Dumnezeu se vede cel mai bine nu n stlpii de nor "i de foc, ci n Legea pe care i-a dat-o robului s!u Moise (9:13). Stlpii vor dispare, dar Cuvntul lui Dumnezeu va r!mne pentru totdeauna ca "i stlpi pentru via#! "i lucrare. De asemenea Dumnezeu "i cheam! poporul la odihn! "i sn#ire prin #inerea Sabatului sfnt (9:4) a lui Dumnezeu. Dumnezeu este portretizat ca Cel care a dat pine "i ap! poporului s!u n vremea r!t!cirii prin pustie (9:15). Expresia pine "i ap! apare de dou! ori n Vechiul Testament. Prima oar! apare n Ex 16:4 unde Dumnezeu promite poporului c! i va hr!ni chiar "i n pustie. Neemia 9:15 este cel!lalt loc n care apare aceast! expresie "i este o m!rturie istoric! a mplinirii acelei promisiuni de c!tre Dumnezeu. Chiar dac! israeli#ii au r!spuns c!l!uzirii "i providen#ei lui Dumnezeu, iar prin r!zvr!tirea lor mpotriva lui "i a robilor s!i (9:16), Dumnezeu tot i-a iertat (9:17). Bun!tatea "i compasiunea lui Dumnezeu sunt n contrast cu lipsa de credin#! a poporului. Mai mult, Dumnezeu este prezentat ca ind ncet la mnie "i plin de dragoste.29 Nu doar c! Dumnezeu nu-"i p!r!se"te poporul (9:17), dar el continu! s!-i c!l!uzeasc! prin stlpii de nor "i de foc (9:19).30 Toate acestea sunt posibile datorit!

29. $irul de atribute bun "i milos, ncet la mnie "i plin de dragoste apare "i n Ex 34:6, Ps 103:8, Ioel 2:13, "i Iona 4:2. 30. Promisiunea lui Dumnezeu de a nu-"i p!r!si poporul este men#ionat! "i n Deut 31:6, 31:8, "i n 1 mp 6:13.

92

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. marii ndur!ri a lui Dumnezeu (9:19).31 Dincolo de proviziile materiale ale apei "i pinii, Dumnezeu le-a dat "i hran! spiritual! poporului s!u (9:20). Poporul poate primi "i pricepe instruc#iunile lui Dumnezeu prin Duhul.32 Dumnezeu este Cel care le-a adus victoria n lupt! (9:22), cre"tere n num!r, "i mo"tenirea #!rii promise (9:23-24). Expresia numero"i ca stele cerului este o referire direct! la leg!mntul avraamic (Gen 12:2; 15:5). Toat! aceast! scen! are forma "i aspectul unei ceremonii de rennoire a leg!mntului (Exod 34).33 n timp ce Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor "i milostiv, el este "i sfnt, drept "i just "i el trebuie s! pedepseasc! p!catul. El este Dumnezeu care judec! (9:27). Ca "i chiria"ii restan#i care nu "i-au pl!tit chiria, israeli#ii au fost izgoni#i din #ara lor de c!tre Dumnezeu, proprietarul cel drept. Chiar "i a"a, pentru c! Dumnezeu este un Dumnezeu al marii ndur!ri (9:27, 28, 31), i-a sc!pat din mna asupritorilor lor (9:28), ia instruit cu r!bdare "i i-a c!l!uzit (9:29). Expresia De aceea, acum din 9:23 arat! o tranzi#ie n rug!ciunea lui Neemia. Pn! acum, rug!ciunea lui Neemia a fost o recapitulare istoric! a bun!t!#ii lui Dumnezeu ar!tate ncepnd cu leg!mntul f!cut cu Avraam pn! n vremea exilului. Acum Neemia se include pe sine n rug!ciune folosind adverbul acum, ar!tnd spre restaurarea prezent! din care face parte. Dumnezeul c!ruia se roag! Neemia este acela"i

31. De trei ori n cartea lui Neemia substantivul ndurare este folosit mpreun! cu adjectivul mare. Aceea"i expresie marea ndurare este folosit! pentru a-l descrie pe Dumnezeu n Isaia 54:7 "i Dan 9:18. 32. n unele versiuni grece"ti apare expresia duhul sfnt. 33. Breneman, Ezra, Nehemiah, Esther. 240.

93

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. mare, puternic !i deosebit care este credincios leg"mntului !i care iube!te poporul. Faptul c" Neemia l poate chema pe Dumnezeu ca Dumnezeul nostru arat" spre intimitatea dorit" de Dumnezeu cu cei care-l iubesc !i ascult" (9:32). Neemia recunoa!te justi#ia !i echitatea lui Dumnezeu !i m"rturise!te c" Dumnezeu a ac#ionat cu dreptate n judecata sa fa#" de un popor rebel (9:33).34 Dup" ce Neemia instituie reforme radicale n mijlocul poporului (12-13), cartea se ncheie cu Neemia rugndu-se ca Dumnezeu s"-!i aduc" aminte de png"rirea celor necredincio!i !i de lucrarea bun" pe care a f"cut-o n timpul restaur"rii (13:14, 22, 29, 31). Brenemen arm" c" Neemia ncepe cu rug"ciune !i se ncheie cu rug"ciune. Pentru rezultate de durat", lucrarea nu trebuie separat" niciodat" de rug"ciune.35

Ce ne nva!" cartea lui Neemia despre poporul lui Dumnezeu #i despre cei necredincio#i?
Cartea lui Neemia este n primul rnd despre Dumnezeu, dar cartea ne vorbe!te !i despre poporul lui Dumnezeu !i despre du!manii lor.36 Primul verset al c"r#ii ne vorbe!te despre rolul crucial pe care l are

34. Neemia m"rturise!te faptul c" Dumnezeu este drept att la nceputul (9:8), ct !i la sfr!itul rug"ciunii (9:33). 35. Ibid. 275-6. 36. n acest articol Neemia !i cei care lucreaz" cu el la reconstruc#ie sunt prezenta#i ca poporul lui Dumnezeu, iar Sanbalat, Tobiah !i cei care se mpotrivesc reconstruc#iei sunt prezenta#i ca cei necredincio!i. Vezi D. Kraemer, On the Relationship of the Books of Ezra and Nehemiah, Journal for the Study of the Old Testament 59, (1993): 73-92.

94

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. Neemia n carte.37 La persoana nti el ne spune prin ce a trecut cnd a aat de starea de acas! de la Ierusalim. n timp ce slujea pe mp!ratul persan Artaxerxes, Neemia a! de starea grav! a Ierusalimului (1:2-3). Neemia vede starea trist! a lucrurilor "i amestec! lacrimile cu rug!ciunea "i postul. Omul lui Dumnezeu vede nevoia "i simte nevoia reconstruc#iei. Neemia este sensibil "i pricepe lucrurile spiritual (1:4). De la nceputul c!r#ii vedem c! Neemia este un om al rug!ciunii "i postului.38 Aceast! prim! rug!ciune scris! n cartea Neemia ncepe cu m!rturisirea p!catelor (1:4-7). Neemia "tie cine este Dumnezeu "i i se adreseaz! ca atare, Dumnezeul creator (1:5). Neemia de asemenea "tie c! judecata lui Dumnezeu a venit datorit! neascult!rii poporului fa#! de leg!mntul pe care l-a f!cut Dumnezeu cu Moise. Neemia arat! semnele unui mare conduc!tor prin faptul c! se include "i pe sine "i casa tat!lui s!u ntre cei care au p!c!tuit "i au adus exilul babilonian (1:6-7). Dup! ce m!rturise"te p!catul personal "i pe al poporului, Neemia continu! cernd ajutorul lui Dumnezeu (1:8-11). Versetul 8 arat! faptul c! omul lui Dumnezeu "tie ce spune DOMNUL.39 Neemia cunoa"te Legea DOMNULUI dat! prin robul s!u Moise. Teologia pe care o cunoa"te

37. n Biblia ebraic!, Ezra-Neemia este o singur! carte. Faptul c! ambele c!r#i au nara#iuni redate la persoana nti singular sugereaz! c! att Ezra ct "i Neemia au scris c!r#ile care le poart! numele, iar un editor/compilator le-a a"ezat mpreun! ntr-o singur! carte. 38. To#i b!rba#ii "i femeile mari din Biblie "i din istoria bisericii au fost oameni ai rug!ciunii "i postului. 39. Dr. Robert Smith, preaching professor at Beeson Divinity School suggests that before one stands up and declares Thus says the LORD, one must know what the LORD says.

95

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. Neemia nu l face s! se ngmfe, ci el este umil "i "tie c! el "i compatrio#ii s!i sunt doar ni"te slujitori ai DOMNULUI (1:10). Sfr"itul capitolului 1 ne spune c! pozi#ia lui Neemia la curtea persan! era de paharnic al mp!ratului (1:11). Williamson spune c! paharnicii mp!ra#ilor din antichitate, pe lng! priceperea n selectarea "i servirea vinului, "i datoria lor de a-l gusta ca siguran#! mpotriva otr!virii, ofereau mp!ratului "i companie prietenoas! "i plin! de tact.40 Astfel, capitolul 1 ne spune c! Neemia pleac! dintr-o pozi#ie respectat! "i bine pl!tit! pentru a rezidi Ierusalimul "i reforma propriul popor. Via#a lui Neemia este sc!ldat! n rug!ciune (2:4). Brown spune c! rug!ciunea lui Neemia accentueaz! necesitatea rug!ciunii, descrie caracterul imediat al rug!ciunii, portretizeaz! intimitatea rug!ciunii, demonstreaz! ncrederea rug!ciunii, "i provoac! ecacitatea rug!ciunii.41 Neemia arat! respect fa#! de str!mo"ii s!i cnd vorbe"te despre Ierusalim ca despre locul mormintelor p!rin#ilor mei (2:5). Rug!ciunea sa arat! c! omul lui Dumnezeu este un om cu viziune. El vede Ierusalimul nu ceea ce este, ci ceea ce va (2:6). Chiar dac! respect! autoritatea mp!ratului, el recunoa"te c! ceea ce i va da reu"it! este providen#a "i purtarea de grij! a lui Dumnezeu (2:8). Chiar dac! Dumnezeu este cu Neemia, mpotrivirea oamenilor r!mne. Totu"i, n mijlocul mpotrivirii se vede motiva#ia lui Neemia. El a nceput lucrarea de reconstruc#ie pentru c! a c!utat binele copiilor lui Israel (2:10). Sanbalat horonitul "i Tobiah amonitul sunt prezenta#i prin contrast cu Neemia "i nu le place c!

40. Williamson, Word Biblical Commentary: Ezra, Nehemiah. 174. 41. Brown, The Message of Nehemiah: Gods Servant in a Time of Change. 47-48.

96

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. cineva ajut! poporul lui Dumnezeu (2:10).42 Cu toate acestea, ca un bun conduc!tor, Neemia "i d! seama de ct de mare este stric!ciunea (2:11-17a), "i apoi ia ini#iativa rezidirii zidului Ierusalimului, ncurajnd pe fra#ii s!i evrei s! i se al!ture n lucrarea de reconstruire (2:17b-18a). Poporul este convins de m!rturia depus! de Neemia "i ncep lucrarea (2:18b). Chiar dac! mpotrivirea este nc! prezent! "i du"manii lui Dumnezeu batjocoresc "i dispre#uiesc poporul lui Dumnezeu (2:19), Neemia este ncrez!tor n providen#a lui Dumnezeu "i este sigur c! Dumnezeu care l-a chemat s! fac! lucrarea i va da "i reu"it!. Mai mult, Neemia refuz! compromisul nednd du"manilor s!i vreo parte din #ar! "i din mo"tenire (2:20). Blenkinsopp claric! faptul c! negarea unei 'p!r#i' corespunde cu formula tradi#ional! care denot! disociere politic! (cf. 2 Sam 20:1; 1 mp 12:16), iar 'preten#ia' arat! spre dreptul legal de a exercita jurisdic#ie.43 Capitolul 3 este un exemplu excelent de lucru n echip! n care poporul lui Dumnezeu se adun! s! fac! lucrarea de reconstruc#ie. Lista celor angaja#i n reconstruc#ia zidurilor Ierusalimului avanseaz! segment dup! segment mprejurul zidului n direc#ia invers! a acelor ceasornicului, ncheind circuitul de la "i pn! la Poarta Oilor (3:1-32).44 Capitolul arat! "i ndemn!rile deosebite de conduc!tor ale lui Neemia care organizeaz! reconstruc#ia celor patruzeci "i cinci de sec#iuni ale zidului

42. Vezi WC Van Wyk and APB Breytenbach, The Nature of the Conict in Ezra-Nehemiah, Hervormde teologiese studies 57, no. 3/4 (2001): 1254-1264. 43. Blenkinsopp, Ezra-Nehemiah. 226. 44. Williamson, Word Biblical Commentary: Ezra, Nehemiah. 198.

97

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. Ierusalimului.45 Marele preot Eliashib conduce prin exemplu !i este men"ionat primul (3:1).46 Fensham sugereaz# c# Neemia a vrut s# arate c# are cooperarea Marelui preot !i astfel !i a celorlal"i preo"i.47 Poarta Oilor este men"ionat# prima !i are prioritate pentru c#, probabil, era poarta prin care erau aduse oile de jertf# la pia"#.48 Faptul c# oamenii din Ierihon s-au al#turat lucr#rii de reconstruc"ie (3:2) arat# c# acei oameni n-au considerat distan"a mare de c#l#torie ca ind o piedic# n calea realiz#rii a ceea ce !i-au propus. Pe lng# Ierihon, sunt men"ionate Tecoa (3:5, 27), Gibeon, Mizpah (3:7), Zanoah (3:13), Beth-haccherem (3:14), Beth-zur (3:16), !i Keilah (3:17). Oamenii erau diferi"i nu doar n ce prive!te locul de unde veneau, ci !i prin profesiile !i ocupa"iile lor. Astfel, aurari (3:8, 31), f#c#tori de mir (3:8), ociali de rang nalt (3:9, 12, 14, 15, 16, 17), levi"i (3:17), preo"i (3:22), slujitori de la templu (3.26), !i negustori (3:32) s-au supus conducerii lui Neemia !i au lucrat la reconstruc"ie. n contrast cu to"i ace!tia care arat# umilin"# !i lucru n echip# sunt nobilii din Tecoa care n-au sprijinit lucrarea de reconstruc"ie.49 Williamson spune c# refuzul conduc#torilor din Tecoa de a sluji nu ar

45. n proiectul de reconstruc"ie sunt incluse zece por"i (Neemia 3:1, 3, 6, 13-15, 26, 28-29, 31). 46. Ezra 10:6, Neem 3:20-21. 47. F.C. Fensham, The Books of Ezra and Nehemiah (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1982). 48. Breneman, Ezra, Nehemiah, Esther. 186. 49. Textul ebraic spune c# nobilii lor nu !i-au plecat gturile n slujba DOMNULUI.

98

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. trebui s! surprind!. Rentoarcerea exila"ilor din Babilon duce la tensiuni cu cei care au r!mas n "ar!.50 Reconstruc"ia a continuat s! aib! parte de mpotrivire din partea lui Sanbalat, Tobiah #i sus"in!torii lor (4:1). Pentru a doua oar! ni se spune n carte c! Neemia #i cei credincio#i sunt batjocori"i de du#manii lor. Sanbalat este men"ionat ca cel care se nfurie tare cnd aude ve#tile bune c! reconstruc"ia progreseaz!. Ideea c! atunci cnd se ntmpl! ceva bun nu va place cuiva este un principiu bun de "inut minte cnd faci lucrarea lui Dumnezeu. Mnia inimii sale se vede n afar! prin cuvinte de batjocur! care pun la ndoial! t!ria poporului (Ce fac ace#ti evrei slabi?),51 hot!rrea lor de a rezidi zidul (l vor restaura pentru ei n#i#i?), zelul lor religios (Pot aduce ei jertfe?) (4:2). Chiar dac! Tobiah se al!tur! acestor batjocuri #i cuvinte descurajatoare, Neemia se ntoarce #i apeleaz! la Dumnezeu care l-a chemat s! fac! lucrarea (4:3-4). Rug!ciunea lui Neemia nu este normativ!, ci descriptiv! (4:4-5). Cre#tinii de azi nu trebuie s! foloseasc! aceast! rug!ciune ca model pentru rug!ciune fa"! de cei care li se mpotrivesc. Mai degrab! s! urmeze principiul lui Isus din Matei 5:38-48 ca #i ghid pentru comportamentul fa"! de du#mani. n ciuda unei mpotriviri aspre #i insulte, lucrarea celor credincio#i a contiunat #i este r!spl!tit! pentru c! oamenii au avut inim! s! lucreze (4:6). Mnia celor necredincio#i (4:7) i face s! comploteze m-

50. Williamson, Word Biblical Commentary: Ezra, Nehemiah. 204. 51. Cuvntul evrei este folosit ca o batjocur! etnic! pentru a insulta mo#tenirea na"ional! a poporului.

99

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. potriva Ierusalimului !i s" provoace tulburare n cetate (4:8).52 Pentru c" pietatea nu este un nlocuitor pentru munca grea, cei credincio!i r"spund att prin rug"ciune ct !i prin planicare (4:9). Totu!i, chiar dac" ei au credin#" n Dumnezeu, !i se roag", !i planic", vor descuraja#i (4:10).53 Ne putem imagina poporul cntnd aceast" plngere n timp ce lucrau la zid.54 McConville crede c" aceast" plngere din 4:10 a fost un fel de refren ctat n timpul lucrului. n ciuda tonului negativ se poate c" a avut rolul de a-i #ine s" lucreze - nu diferit de 'cnt"rile spirituale' care ncurajau lucr"torii robi din vremurile recente.55 Cuvintele descurajatoare ale celor necredincio!i se transform" n amenin#"ri (4:11), dar n loc de a descuraja#i cei credincio!i continu" s" e organiza#i (4:12-13). Conducerea lui Neemia se vede din nou cnd ncurajeaz" poporul ar"tnd nu spre pre#uirea de sine, ci amintindu-le de m"re#ia !i majestatea lui Yahweh (4:14).56 Fiind ncuraja#i de cuvintele lui Neemia lucr"torii se ntorc la lucru iar cei necredincio!i !i dau seama c" Dumnezeu lupta mpotriva lor (4:15-19). Cei credincio!i n#eleg c" scopul pentru care lupt" era cauza lui Dumnezeu !i !i dau seama de partea pe care

52. Num"rul du!manilor este n cre!tere !i acum i cuprinde !i pe ashodi#i. 53. Versetul 10 con#ine o plngere care arat" o melancolie disperat". Ibid. 226. 54. Breneman, Ezra, Nehemiah, Esther. 196. 55. J.G. McConville, Ezra, Nehemiah, and Esther (Edinburgh: Westminster John Knox Press, 1985). 91. 56. Priceperea lui Neemia ca !i conduc"tor se vede n faptul c" vede situa#ia n mod corect (Cnd am v"zut frica lor), v"znd astfel nevoia de ncurajare (Nu v" teme#i).

100

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. o are el ntr-un r!zboi al s!biilor "i al vorbelor.57 Neemia conduce prin exemplu. Lucrarea de reconstruc#ie a continuat (4:21) n timp ce Neemia persevera n ncurajarea poporului, planicnd lucrul, "i lucrnd cot la cot cu fra#ii s!i (4:22-23). Capitolul 5 arat! spre problemele interne care rezultau din nedreptate, opresiune, "i greut!#i economice.58 n timp ce necredincio"ii sunt furio"i v!znd lucrurile bune, Neemia este mniat v!znd nedreptatea (5:6). Neemia confrunt! p!catul nobililor "i conduc!torilor (5:7-8) "i croie"te pa"ii spre restaurare (5:9-11). Cei care au gre"it ascult! de cuvintele lui Neemia "i ncep s! repare ce au stricat (5:12-13a). Doar dup! ascultare "i restituire, poporul poate s! laude pe DOMNUL (5:13b). Spre deosebire de predecesorii s!i, Neemia conduce prin exemplu, "i chiar dac! el a fost desemnat guvernator, nu a operat cu mentalitatea: aceasta nu este n descrierea slujbei mele. Mai degrab!, cu umilin#!, Neemia nsu"i a lucrat la zid (5:14-16). Yamauchi observ! c! purtarea lui Neemia ca "i guvernator a fost c!l!uzit! de principiile slujirii, nu de ale oportunismului.59 Neemia s-a confruntat att cu probleme externe ct "i cu probleme interne. Dup! ce s-a ocupat cu problemele interne ale nedrept!#ii "i asupririi n capitolul 5, Neemia se confrunt! cu pericole externe n capi-

57. Ideea c! Dumnezeu va lupta pentru ei este prezent! "i n Exod 14:14, Deut 1:30, 3:22, 20:4, Iosua 10:14, 42 "i 23:10. 58. Se pare c! nu este sprijin n acest capitol pentru euforia evangheliei prosperit!#ii din ziua de azi creat! de cei care predic! "i nva#! Biblia selectiv. 59. E. Yamauchi, Ezra-Nehemiah, Expositors Bible Commentary, vol. 4 (Grand Rapids: Zondervan, 1998). 710.

101

RA%&, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. tolul 6. Cei care s-au mpotrivit lucr!rii de reconstruc"ie #i-au continuat mpotrivirea complotnd s!-i fac! r!u lui Neemia, dar mna lui Dumnezeu a fost peste Neemia care #i-a dat seama c! invita"ia du#manilor de a se ntlni este doar o curs! (6:1-2). Fensham observ! c! Neemia a #i-a dat seama de uneltire. Este posibil ca el s! primit unele informa"ii care au descoperit complotul lor; este posibil ca ambele p!r"i s! avut informatori.60 De#i du#manii i-au trimis patru invi"a"ii s! se ntlneasc!, de ecare dat! Neemia a refuzat nvita"ia pentru c! el avea alte priorit!"i (6:3-4), iar acestea sunt reconstruc"ia zidului. n acest episod Neemia arat! n"elepciune n discern!mnt #i n r!spuns, #i perseveren"! n continuarea lucrului. Du#manii s!i apeleaz! la minciun! (6:5), #i chiar cnd Neemia este acuzat c! ncearc! s! r!stoarne monarhia persan! (6:6-7), el #i d! seama de minciuna du#manilor (6:8). Neemia #tie c! poate sl!bi de toate amenin"!rile din afar! #i se roag! ca Dumnezeu s!-l nt!reasc! din nou. (6:9). Planul du#manilor de a-l deturna pe Neemia continu! cnd Tobiah #i Sanbalat mituiesc un preot pe nume $hemaia ul lui Delaia.61 Discern!mntul lui Neemia se vede din nou pentru c! #i d! seam! c! $hemaia este folosit s!-l sperie pe Neemia #i s! p!c!tuiasc! (6:12-13). Strategia de a discredita conduc!torul este subtil! #i obi#nuit! azi.62

60. Fensham, The Books of Ezra and Nehemiah. 200. Se poate ca Fensham s! aib! dreptate, dar se poate #i c! Dumnezeu l-a ajutat s!-#i dea seama de iminen"a pericolului. 61. 1 Cronici spune c! Delaia a fost preot, iar $hemaia tot un preot care putea intra n Templu n care, spune el, c! Neemia a c!utat refugiu. 62. Breneman, Ezra, Nehemiah, Esther. 212.

102

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. Neemia se roag! o rug!ciune scurt! de impreca"ie prin care el las! r!zbunarea pe mna lui Dumnezeu (6:14). Pn! acum Neemia a fost descris ca #i conduc!torul care vedea nevoia reconsturirii zidului, a sim"it aceasta, s-a rugat pentru aceasta, #i a organizat poporul pentru a realiza reconstruirea, iar acum sarcina este ndeplinit!. Neemia 6:15 spune c! zidul a fost terminat n 52 de zile. Viteza cu care a fost terminat zidul arat! spre c!l!uzirea #i harul lui Dumnezeu, #i spre ndemnarea de conduc!tor a lui Neemia. Chiar cei necredincio#i v!d c! mna lui Dumnezeu a fost la lucru (6:16), de#i ei nu se poc!iesc de rebeliunea lor, ci continu! s! intimideze (6:17-19). Capitolul 7 ncepe cea de a doua parte a c!r"ii care se focalizeaz! asupra reform!rii poporului.63 ndemnarea de conduc!tor a lui Neemia se vede din nou cnd desemneaz! oameni pentru diferite sarcini n jurul Ierusalimului (7:1). Hanani (1:2) este identicat drept un om credincios #i tem!tor de Dumnezeu (7:2).64 Neemia d! dovad! din nou c! e un bun conduc!tor delegnd lucrul de la templu (7:1), la por"ile cet!"ii (7:2-3), #i planicnd repopularea Ierusalimului (7:4). Nici o sarcin! nu este prea mic! pentru Neemia dac! Dumnezeu este cel care l inspir!. Pentru a duce la ndeplinire sarcina repopul!rii cet!"ii Dumnezeu l c!l!uze#te pe Neemia s! adune pe conduc!torii cet!"ii #i s! fac! un recens!mnt (7:5-72). Williamson arm! c! scopul adun!rii a fost de a face un recen-

63. Capitolele 1-6 se focalizeaz! asupra reconstruirii zidului, iar capitolele 7-13 se focalizeaz! asupra reform!rii poporului. 64. Hanani (7:2) este o form! prescurtat! a lui Hanania (1:2).

103

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. s!mnt al popula"iei, pe baz! c!ruia s! se ia o hot!rre echitabil! cu privire la cine se va muta n cetate.65 Cei credincio#i se adun! uni"i #i i cer lui Ezra, marele preot #i nv!"!tor al Legii, s! citeasc! din Legea lui Dumnezeu dat! poporului prin Moise, slujitorul lui Dumnezeu. Chiar dac! citirea a durat #ase ore, poporul a ascultat pentru c! reformarea lor va putea avea loc doar dac! ascult! de revela"ia lui Dumnezeu (8:1-5). Dup! ce Ezra l-a binecuvntat pe DOMNUL, poporul a r!spuns nchinndu-se lui Dumnezeu (8:6).66 Treisprezece levi"i au interpretat Legea, aceasta ind una dintre multele sarcini ale lor descrise n Legea mozaic! #i practicat! la Templu (Deut 33:10; 2 Cron 17:7-9; 35:2; Neem 8:7-9). Poporul a r!spuns cu plns auzirii #i n"elegerii cuvntului lui Dumnezeu. Lacrimile lor cel mai probabil au fost lacrimi de poc!in"!. Citirea legii #i explicarea ei poporului a avut acest efect. Ei au devenit con#tien"i de p!catele lor #i au plns.67 Att Neemia ct #i Ezra ncurajeaz! poporul s! se bucure #i n mijlocul bucuriei lor s!-#i aduc! aminte de cei care sunt prea s!raci s! s!rb!toreasc! (8:9-10). Faptul c! poporul a n"eles Legea i-a dus mai nti la poc!in"!, #i apoi lacrimile s-au transformat n bucurie cnd au celebrat n"elegerea cuvintelor lui Dumnezeu pentru ei (8:11-12). Reformarea poporului continu! cu un timp de rug!ciune #i post (9:1). Sacul #i cenu#a au reprezentat semnul jalei, iar versetele urm!toare

65. Williamson, Word Biblical Commentary: Ezra, Nehemiah. 271. 66. Verbele a se nchina #i a se pleca sunt uneori folosite mpreun! (Gen. 24:26, 28; Exod 4:31, 12:27; 2 Cron 29:29). 67. Fensham, The Books of Ezra and Nehemiah. 218.

104

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. arat! c! rug!ciunea lor care urmeaz! a fost o rug!ciune de m!rturisire "i poc!in#! de p!cate. Comunitatea care intr! n rennoirea leg!mntului cu Yahweh accentueaz! puritatea "i astfel se separ! de cei din afar!.68 Rennoirea leg!mntului are loc doar dup! ce israeli#ii "i-au m!rturisit p!catele "i s-au poc!it (9:2). Ceremoniile rennoirii leg!mntului au continuat cteva zile "i ele au nsemnat citirea Legii, m!rturisirea p!catelor, "i nchinare adus! lui Yahweh (9:3). Rug!ciunea care urmeaz! (9:6-37) ncepe cu un ndemn: Ridica#i-v!, binecuvnta#i pe DOMNUL Dumnezeul vostru pe veci de veci (9.5b). Rug!ciunea este ndreptat! spre n!l#area lui Dumnezeu pentru lucr!rile r!scump!r!toare din istorie.69 Rug!ciunea exprim! credin#a poporului n Dumnezeu care a f!cut leg!mnt cu tat!l lor Avraam, Cel care i-a r!scump!rat din robia egiptean!, dar "i Cel care i-a pedepsit pe drept pentru rebeliunea lor (9:6-21). Neemia 9:38 descrie rennoirea leg!mntului dintre israeli#i "i Yahweh. For#a acordului este atestat! de faptul c! este f!cut n scris "i pecetluit ca o garan#ie a autenticit!#ii "i s! ajute mpotriva c!lc!rilor ulterioare.70 Poporul continu! hot!rrea lor de a respecta Legea lui Dumnezeu "i de a nu se mai c!s!tori ntre neamuri (10:28-39).71

68. Vezi S.M. Olyan, Purity Ideology in Ezra-Nehemiah as a Tool to Reconstitute the Community, Journal for the Study of Judaism 35, no. 1 (2004): 1-16. 69. Vezi partea I Ce ne nva#! cartea Neemia despre Dumnezeu? 70. Williamson, Word Biblical Commentary: Ezra, Nehemiah. 332. 71. Neemia 10:30-39 schi#eaz! obliga#iile leg!mntului. Pentru o discu#ie detaliat! cu privire la c!s!torie interetnic! vezi J. Goldingay, Old Testament Theology, Israels Gospel, vol. 1 (Downers Grove: IVP, 2003). 747-751.

105

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. Cei credincio!i se adun" pentru o ceremonie special" de dedicare a templului (12:27-30) care implic" ritualul cur"#irii. Williamson sugereaz" c" acest ritual avea n vedere !i sp"larea lor !i a hainelor, stropire ritual", aducere de jertfe pentru p"cat, post, !i oprire de la via#a sexual"; cf. Exod 19:10, 14-15; Lev. 16:28; Num 8:5-8, 19.72 Ca un conduc"tor remarcabil Neemia conduce prin organizarea procesiunilor !i serviciul de dedicare, !i prin delegarea responsabilit"#ilor de la Templu (12:31-47). Citirea Legii lui Dumnezeu continu" s" produc" schimbare n via#a poporului !i ei continu" s" se separe de cei din afara comunt"#ii de credin#" israelite (13:1-3). Dup" ce a lipsit din Ierusalim din cauza c"l"toriei la curtea persan", Neemia se ntoarce !i imediat ia o pozi#ie ferm" fa#" de Tobiah care a png"rit Templul prin prezen#a lui acolo, !i porunce!te s" se cure#e camerele (13:4-9). Fensham spune c" a fost vorba de un act de desacralizare aducrea unei persoane a!a de profane ca Tobiah ntr-o camer" sacr".73 Neemia reorganizeaz" pe levi#i !i reinstitutie zeciuelile care par a fost uitate ct timp a fost plecat Neemia (13:10-14). Cartea lui Neemia se termin" ar"tndu-se ndemn"rile de mare conduc"tor ale lui Neemia. Un conduc"tor evlavios care confrunt" p"catul. Neemia confrunt" pe cei care au uitat porunca a patra care face ca Sabatul s" e pentru odihn" !i nchinare, !i porunce!te ca levi#ii s" se cure#e !i s" sn#eac" ziua de Sabat (13:15-22). n cele din urm", Neemia confrunt" pe cei care s-au c"s"torit cu femei p"gne (12:23-31)

72. Williamson, Word Biblical Commentary: Ezra, Nehemiah. 373. 73. Fensham, The Books of Ezra and Nehemiah. 261.

106

RA$%, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. aducndu-le aminte de c!derea lui Solomon datorit! femeilor str!ine care i-au ntors inima dinspre DOMNUL (1 mp 11:1-9).74

Concluzie
Cartea lui Neemia ne arat! frumuse"ea #i m!re"ia lui Dumnezeu care creeaz!, sus"ine, face leg!mnt cu oamenii, #i care #i restaureaz! poporul la o rela"ie adev!rat cu el. n economia lui Dumnezeu exist! mari lideri slujitori ca Neemia care accept! chemarea lui Dumnezeu #i lucreaz! n via lui, #i sunt cei care se mpotrivesc lucr!rii. A#a ca n vremea lui Neemia, Dumnezeu nc! cheam! oameni care s! fac! lucrarea n mijlocul mpotrivirii #i batjocurii.

ce face se roag! pentru popor 1:4 planic! pentru popor 2:6-8 persevereaz! mpotriva manilor poporului 4:9,23

motiva!ia sa pentru c! Dumnezeu #i "ine leg!mntul 1:5 pentru c! Dumnezeu l inspir! 2:12 du#- pentru c! Dumnezeu le stric! planurile 4:15, 20

74. Fensham sugereaz! c! Neemia a primit permisiune de la curtea persan! #i c! acesta este motivul pentru care el i-a putut lovi pe unii #i pe al"ii s!-i trag! de p!r. Ibid. 267. Williamson probabil are dreptate cnd spune c! acest incindent a fost local #i restrns, Neemia ind provocat de ceea ce au spus copii izbucnind n mnie violent!. Williamson, Word Biblical Commentary: Ezra, Nehemiah. 398-399.

107

RA#$, Tiberius / Jurnal teologic 11.1 (2012): 82-108. pledeaz! pentru unitatea poporu- pentru c! lui Dumnezeu i place lui 5:10-11 cios 6:2, 8, 12 Neemia ca "i slujitor conduc!tor unitatea 5:19, 13 numele ntre popoare 6:16 vede minciuna "i r!mne credin- pentru c! Dumnezeu "i proclam!

Ierusalimul n timpul lui Neemia Copyright 2004 MANNA Toate drepturile rezervate. Folosit cu permisiune

108