Sunteți pe pagina 1din 8

DEZUMANIZAREA PERSONAJULUI STAVRACHE DIN NUVELA IN VREME DE RAZBOI

DE I. L. CARAGIALE

Date biografice e!"re I. L. Caragia#e


(1852 1912, Haimanale, azi I. L .Caragiale, jud. Dmbovi a!

"#rii$or roman. %e&o$ al lui Co'$a#(e Caragiale )i Iorgu Caragiale. Debu$ de '#(i e )i ver'uri la revi'$a *+(im&ele,. - vreme reda#$or la ziarul *.im&ul,, /m&reuna #u 0mine'#u )i "lavi#i. 1 edi$a$ &ubli#a ii 'a$iri#o 2umori'$i#e (*Cla&onul,, *Calendarul #la&onului,, *3o4$ul roman,! )i /m&reuna #u "lavi#i )i Co)bu#, revi'$a 5 6a$ra 7. 1 48#u$ &ar$e din #er#ul *9unimea,. .em&eramen$ de inu$a #la'i#a, de'8vr)i$ ar(i$e#$ al #on'$ru# iei drama$i#a, ob'erva$or &ro4und )i minu io' al reali$8 ilor 'o#iale au$o($one, #rea$or al unor memorabile $i&uri, Caragiale a ridi#a$ $ea$rul romne'# la nivelul euro&ean. In #omediile 'ale (*- noa&$e 4ur$unoa'a,, *Conu Leonida 4a a #u rea# iunea,, *- '#ri'oare &ierdu$a,, *D2ale #arnavalului,!, 'a$irizeaz8 moravuri &oli$i#e 'i 4amiliale, u$iliznd #u remar#abil e4e#$ #omi#ul de 'i$ua ie )i limbaj, e:&re'ia '$ereo$i&a de4ini$orie, umorul (in#lu'iv #el ab'urd!. In'$an$aneele /n &roz8, #u adre'8 #ri$i#8 (*"#(i e u)oare,, *3omen$e,, *"#(i e nou8,!, &relunge'# 'i dezvol$8 $i&ologia de mare diver'i$a$e a #omediilor, in$ind #u &re#8dere orizon$urile mi#ii burg(ezii. Drama *%8&a'$a, )i unele nuvele (*- 48#lie de &a)$i,, *;8#a$,, *In vreme de r8zboi,! analizeaz8 '$8ri ob'e'ive ajun'e la &aro:i'm, iar &ove'$irile 4an$a'$i#e (*<ir Ianulea,, *1bu Ha'an,, *Hanul ui 38njoal8, ! valori4i#8 ane#do$i#ul de 'ur'8 orien$al8 'au 4ol#lori#8. 3embru de onoare &o'$ mor$em al 1#ademiei (19=8!. OPERE Comedii> O noapte furtunoas, 18?9; Conu Leonida fa cu reaciunea, 18?9; O scrisoare pierdut, 188=; D-ale Carnavalului, 1888-1889. Drame> Npasta, 189@. %uvele $ragi#e> O fclie de pate, Pcat, In vreme de r !oi, Dou loturi. ;ove'$iri (de in'&ira ie 4ol#lori#8!> La "anul lui #n$oal, Calu dracului, La conac, %ir Ianulea, &!u 'asan. 3omen$e )i '#(i e> D-l (oe, Lanul sl!iciunilor, )i ita, *n peda+o+ de coala noua,,ele+rame, ,riumful talentului, #itic, Inspeciune e$#.
2

Pre$e%tarea ge%era#& a %'(e#ei In vreme de rzboi

Caragiale e'$e #el din$i mare '#rii$or obie#$iv din li$era$ura noa'$r8. In a#ela)i $im&, e'$e un inova$or )i un model &en$ru genera iile de mai $rziu. Din#olo de &re#um&8nirile #omi#ului (de 'i$ua ie, de a$mo'4er8, de limbaj, de #ara#$er! in o&era 'a de o e:e& ional8 do$a ie #la'i#8, Caragiale '2a im&u' $o$deauna #a un morali'$, un ob'erva$or 4in al umani$8 ii )i un re&u$a$ #ara#$erolog. Da#a in #omediile, momen$ele )i '#(i ele 'ale &redomin8 #omi#ul /n 'ine, /n nuvele $ragi#ul e'$e &ermanen$ oglindi$ #a /n$r2un *&oliedru lumina )i luminnd #u 4e$ele 'ale, (+. C8line'#u!. Indi'#u$abil, nuvela *In vreme de r8zboi, 'e /n'#rie &rin$re #a&odo&erele lui Caragiale )i a le /n$regii noa'$re li$era$uri nuveli'$i#a. De)i a 4o'$ 'ubin$i$ula$8 de au$or dre&$ *'#(i 8,, a#ea'$8 valoroa'a &roz8 e'$e de4a&$ o nuvel8 #u un larg )i 'u' inu$ 'u4lu e&i#. 1 4o'$ '#ri'a in anul 1898, unul din #ei mai rodni#i ani din /n$reaga &erioad8 de #rea ie a '#rii$orului. Aie#are din$re #ele $rei #a&i$ole ale nuvelei are '$ru#$ura #om&ozi ional8 #la'i#a. Ca $ema$i#8 'e /n'#rie n 'eria de'$ul de generoa'8 a &rozelor de'&re 'e$ea de /navu ire #are dezumanizeaz8 )i mu$ileaz8 'u4le$e, mo$iv &rezen$ /n *3ara,, *Comoara, )i *3oara #u noro#, de Ion "lavi#i 'au /n *Hagi2.udo'e, al lui Delavran#ea. %uvela are, &e /n$reg &ar#ur'ul de'48)ur8rii ei, rezolv8ri #om&ozi ionale demne de m8ie'$ria marelui '#rii$or. 0a 'e de'48)oar8 &e $rei &lanuri. ;rimul &lan e'$e #el al &ove'$i$oruluiB al doilea &lan e'$e dialoga$> &er'onajele 'e /n$lne'# )i 'e /n4run$8. "e &oa$e vorbi )i de un dialog #u umbrele, in '$8rile (alu#inan$e ale erouluiB al $reilea &lan, #are #on'$i$uie )i #adrul &ove'$irii, e'$e na$uraB ea relie4eaz8 a$mo'4era /n #a&i$olele II )i III. In &rimul &lan, '#rii$orul e'$e a#ela #are rela$eaz8 4a&$ele )i 'ugereaz8 /nl8n uirile #auzale. Cn#e&u$ul nuvelei ni2l &rezin$8 &e "$avra#(e 4oar$e mul umi$> *om #u dare de mn8, #u (an la drum,. 1u$orul e'$e &ermanen$ #el #are dea&8n8 )irul /n$m&l8rilor, #u obie#$ivi$a$e. Dneori /n'8, in$ervine #u &aran$eze 'au '#ur$e #omen$arii de 4in8 ironie #are dezv8luie adev8rul, de'&rinzndu2l de a&aren ele &rin #are (angiul /n)eal8 &e #ei din jur )i 'e /n)eal8 'ingur. 1'$4el, #nd "$avra#(e
E

&rime)$e ve)$ile de'&re bravurile mili$are ale 4o'$ului &reo$, &ove'$i$orul $ine '8 'ugereze adev8ra$a 4a 8 a lu#rurilor )i o 4a#e #u ironie> *Curio' lu#ruF Cine ar 4i v8zu$ 4igura lui nei#a "$avra#(e(G! ar 4i r8ma' in mirare &ri#e&nd bine #8 /n 'u4le$ul 4ra$elui mai mare nu 'e &e$re#e nimi# analog #u bu#uria la #i$irea ve)$ilor de'&re 'u##e'ul de bravur8 al r8'&o&i$ului.,. 1l$eori u)urin a #u #are (angiul g8'e)$i 'olu ii 'i n8'#o#e)$e mo$ive 'alva$oare e'$e 'ub$il ironiza$8 de au$or> *Gdeoda$8 4a a i 'e lumineaz8B /n8un$rul 4run i a '#n$eia$ o mare in'&ira ie ,B *gndurile omului /n#e&ur8 '8 '4rie iu$e in #er#uri '$rm$eG, e$#. 1l doilea &lan, #el dialoga$, 'ur&rinde grada$, a$$ /n real, #$ )i /n (alu#ina iile (angiului, a#ela)i &ro#e' al &ierderi e#(ilibrului &'i(i#. In a#ela)i #a&i$ol, 4r8mn$area l8un$ri#8, &endularea din$re #er$i$udine )i in#er$i$udine e'$e 'ugera$8 de monologul in$erior al eroului> *GDar o '8 /ndr8znea'#8 '8 'e mai /n$oar#8H GDar da#8 /ndr8zne)$e )i 'e2n$oar#eHG1$un#i #e2i de 48#u$H GDaF dar 'ergen$ul 'e &oa$e /n$oar#eB &o&a baF G- veniHGn2o veniHG, e$#. In #a&i$olul al doilea, dialogul 'e #on#en$reaz8 &e 'ublinierea '$8rii de /n#ordare. Cn#ordarea moral8 /i rede)$ea&$8 $eama de2a nu &ierde averea. In dialogul #u avo#a$ul, #are /l a'igura #8 nu are nevoie de ni#i o m8'ur8 legal8, nelini)$ea /)i 4a#e lo#> *2 %umai unul 'ingur &e lume $e2ar &u$e #8l#aG 2 CineH /n$reab8 d2l "$avra#(e. 2 ;o&a. 2 1), nu mai &oa$e #8l#a, '8ra#ul.,. Cel da2al $reilea &lan, al na$urii, 4a#e din nuvela lui Caragiale o #rea ie modern8. %a$ura e'$e &rezen$a$8 dire#$ /n #on#ordan 8 #u '$area &'i(ologi#8 a eroului &rin#i&al. .oa$e /n$m&l8rile 'e &e$re# noa&$eaB a$$ #ele rele #$ )i (alu#ina iile (angiului> &o&a vine la 4ra$ele lui noa&$ea, i 'e ara$8 /n 'omn $o$ noa&$ea, 4e$i a vine '8 #um&ere gaz )i ra#(iu $rziuB $o$ noa&$ea &o&a 'e /n$oar#e '8 #ear8 bani 4ra$elui. %a$ura e'$e &er#e&u$8 &rin im&re'ionabili$a$ea eroului. 0lemen$ul audi$iv devine &regnan$> *14ar8 &lou8 m8run el, &loaie re#e de $oamn8, )i boabele de a&8 &relingndu2'e de &e '$re)ini )i &i#nd /n #li&e ri$ma$e &e 4undul unui bu$oi dogi$ (G! 48#eau un 4el de #n$are #u nenum8ra$e )i #iuda$e /n ele'uri.,. %a$ura 'e 'ubordoneaz8 unui 'en$imen$ 'au unei 'enza ii> 'une$ul bu$oiului dogi$ #reeaz8 un 4el de #n$are #are 'ubliniaz8

ob'e'ia eroului> *Leg8na$e de mi)#area 'une$elor, gndurile omului /n#e&ur8 '8 '4rie iu$e /n #er#uri '$rim$e G,. In $o$ali$a$ea ei, nuvela *In vreme de r8zboi, demon'$reaz8 a#eea)i de'8vr)ire a ob'erva iei vie ii &rin in$ermediul ar$ei, &re#um /n '#(i e 'au /n #omedii. Caragiale *o&ereaz8, a'u&ra vie ii #u in'$rumen$e de mare e4i#a#i$a$e> analiz8 de$alia$8, '$abilirea &re#i'8 a '$8rilor morale )i de #on)$iin 8, '$il 'obru )i #on#i', al$ernarea vorbirii dire#$e #u monologul in$erior e$#. Conjuga$e $oa$e a#e'$ea, #on4er8 nuvelei individuali$a$e )i uni#i$a$e 'ub ra&or$ anali$i# 'i '$ili'$i#.

De$')a%i$area #'i Sta(rac*e


Dezumanizarea lui "$avra#(e e'$e &rogre'iv8, irever'ibil8. Cn$lnirea real8 #u 4ra$ele '8u 'e &e$re#e #nd a#e'$a vine di'&era$ '82i #ear8 '&rijinul )i #nd /n min$ea (angiului #on4uzia din$re vi' )i reali$a$e deveni'e un 'emn 'igur al deze#(ilibrului moral. %o$a iile '#rii$orului 'un /n manier8 na$urali'$8> *(or#8ieli,, *geme$e,, *$remura "$avra#(e din $o$ $ru&ul,, *#u #(i&ul /ngrozi$,, *#u &8rul vlvoi,, *#u minile /n#le)$a$e,, *#u gura &lin8 de '&um8 ro)ie,, $rn$e)$e ma'a 48#nd2o 8nd8ri, are &orniri #riminale, iar #nd e'$e imobiliza$ *'#ui&8,, *rde #u (o(o$,, *#n$8 &o&e)$e,. Caragiale 'ur&rinde &er'onajul /n '$area de agi$a ie ma:im8, #nd /nnebune)$e. In a#e'$ &rim &lan, analizeaz8 minu io' 4ie#are 4enomen, #om&unnd a'$4el o 4oaie de ob'erva ie a&roa&e )$iin i4i#8. "#rii$orul urm8re)$e, /n a#ela)i &lan, #a $r8'8$ur8 de #ara#$er )i l8#omia lui "$avra#(e, #are e'$e a$$ de mare, /n#$ /na&oierea averii e'$e &en$ru el 'imilar8 #u o #a$a'$ro48. De ai#i, drama. In #a&i$olul al doilea, '$area de #o)mar a eroului e'$e 'ugera$8 )i de a#el 'uge'$iv *dialog #u umbrele,. Ara$elui, #are i 'e /n48 i)eaz8 /n vi' /n &o'$ura de o#na), "$avra#(e i 'e adre'eaz8 &e un $on #are2i $r8deaz8 ura dar mai ale' $eama #8 va &ierde averea> *2 .i#8lo'ule '$rig8 d2l "$avra#(e ne2ai 48#u$ neamul de r'F "8 &le#i '8 nu $e mai v8dF ;lea#8F Du2$e /na&oi de2 i i'&8)e)$e &8#a$eleF,. Ie&li#a 4ra$elui e'$e meni$8 '82i &un#$eze ob'e'ia> *2 Credeai #2am muri$, nei#8H,.

Re"ere critice
.i$u 3aiore'#u, Comediile D-l Cara+iale, 1885, CriticeB +. Ibr8ileanu, Numele proprii -n opera comic a lui Cara+iale , in .piritul naional -n cultura rom/nB ;om&iliu Con'$an$ine'#u, Comediile lui I. L. Cara+iale, /n .crieriB +. C8line'#u, I. L. Cara+iale /n Istoria literaturii rom/ne de la ori+ini p/n -n pre entB erban Cio#ule'#u, 6ladimir "$reinu, .udor 6ianu, I. L. Cara+iale, /n Istoria literaturii rom/ne moderneB $. Cazimir, Comediile, /n volumul Cara+iale0 *niversul comicB erban Cio#ule'#u, Prefa la vol. I. L.. Cara+iale 1 O scrisoare pierdut, )iaa lui I. L. Cara+iale, Cara+ialianaB I. Con'$an$ine'#u, .paiul -nc"is, carnavalescul, #otivul lumii 2pe dos3, Portret al dramatur+ului -n tineree i mai t/r iu, I. L. Cara+iale i -nceputurile teatrului european modernB +eorge 3un$eanu, .tructurile teatrului comic la Cara+iale, /n .u! semnul lui &ristarcB 3ir#ea Iorgule'#u, 4seu despre lumea lui Cara+ialeB 3ir#ea .omu)i, #arile comedii, /n Opera lui I. L. Cara+ialeB ;aul Kari4o&ol, Pentru arta literarB 1l. ;aleologu, 5unul sim ca parado6B Alorin 3anole'#u, Cara+iale i Cara+iale 1 7ocuri cu mai multe strate+ii.

C'"ri%! Tit#'++++++++++++++++++++++++, Date biografice e!"re I. L. Caragia#e++++++++++Pre$e%tarea ge%era#& a %'(e#ei In vreme de rzboi. De$')a%i$area #'i Sta(rac*e+++++++++++++../ Re"ere critice++++++++++++++++++++0 C'"ri%!++++++++++++++++++++++..1

S-ar putea să vă placă și