Sunteți pe pagina 1din 13

Academia Forelor Terestre Nicolae Balcescu, Sibiu

Proiect la informatic Realizarea unei aplicaii Web folosind HTML, PHP i MyS l

Realizat de! Sd. sg. Pripici Stefan Dorinel "rupa ##

Sibiu, $%&'

(bstract!
1|Page

Academia Forelor Terestre Nicolae Balcescu, Sibiu

Site-ul www.scoalademunte.ro i propune s promoveze sportul, snatatea, natura i turismul. Scoala de munte este o scoala educativa la care se poate inscrie orice persoana care iubeste natura, i plac drume iile montane i vrea sa cunoasca te!nici de supravie uire, despre alpinism, escalada, turism, geografie generala, geografie montana, ecologie, prim a"utor premedical, ec!ipament , psi!ologie, pericole in munti, si altele. #ste realizat n $%&', P$P, iar bazele de date sunt realizate n &(S)l.

)uprins !

2|Page

Academia Forelor Terestre Nicolae Balcescu, Sibiu

*ntroducere *apitolul + $%&',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.Pagina *apitolu . P$P,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..Pagina / *apitolul 0 &1S2',,,,,,,,,,,,,,,,,,,......Pagina 3 *oncluzii,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,..,Pagina+. 4ibliografie,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Pagina +0

*ntroducere!

3|Page

Academia Forelor Terestre Nicolae Balcescu, Sibiu

Proiectul este structurat pe 0 capitole i are drept scop e5emplificarea utilizrii concomitente a $%&'-ului, P$P-ului, dar i sincronizarea acestora cu &(S)l n vederea realizrii unui site dinamic. Primul capitol con ine e5plica ii ale codurilor $%&' folosite n diferite pagini ale site-ului. 6l doilea capitol con ine e5plica ii ale codurilor P$P folosite pentru a creea legatura dintre bazele de date i paginile site-ului. 6l treilea capitol prezint utilizarea bazei de date realizat n &(S)l. De asemenea, con ine i c7teva caracteristici ale acesteia.

)apitolul &!
4|Page

Academia Forelor Terestre Nicolae Balcescu, Sibiu

8n acest capitol voi vorbi despre codurile $%&' folosite n realizarea acestui proiect. $%&' este acronimul de la $(per %e5t &ar9up 'anguage, pentru a edita o pagin $%&' este necesar un editor de te5t simplu:;otepad sau ;otepad<<=. Pentru nceput voi e5plica rolul acestor limba"e n creearea site-ului meu. $%&' este codul de baza n realizarea unui site. *omenzile acestuia sunt cuprinse ntre caracterele > ?@A i ?BA, iar pentru nc!eierea unei comenzi se folosete ?CA. 8n continuare voi folosi pagina inde5.!tmlD a site-ului men ionat mai sus pentru a e5emplifica anumite comenzi $%&' > Ende5.!tml contine F fisiere facute in !tml iar legatura cu aceste fisiere se face folosind ,,a +ref , imaginiile de pe fundal se introduce prin ,di- class./im0/1 ,im0 src./*M"2%$3456P"/ alt./munte/ 7idt+./#8%/ +ei0+t./$8%/ 91,9a1 ,9di-15 Gisierele realizate in !tml sunt > $ome, Despre noi, *ontact, Gotografii, Gormular inscriere, 6dministrare cont, Gormular de stergere, Gormular de modificare.
,+tml1 ,body style.bac:0round;ima0e!url<munte5=p0>1 ,+& style.te?t;ali0n!center@1,b1Scoala de Munte,9b1,9+&1 ,+# style.te?t;ali0n!center1,b1,i1Muntele;SPART, B(TDR(,9i1,9b1,9+#1 ,+r1 ,p style.font;size!$%p?@te?t;ali0n!center1 EE,a +ref./inde?5+tml/1,b1,font color./blac:/1Home,9font1,9b1,9a1EE,a +ref./desprenoi5+tml/1,b1,font color./blac:/1Fespre noi,9b1,9font1,9a1EE,a +ref./Goto0rafii5+tml/1,b1,font color./blac:/1Goto0rafii,9font1,9b1,9a1EE,a +ref./contact5+tml/1,b1,font color./blac:/1)ontact,9font1,9b1,9a1EE,a +ref./Gormular inscriere5+tml/1,b1,font
5|Page

S(B(T(TC,

TDR*SM,

Academia Forelor Terestre Nicolae Balcescu, Sibiu

color./blac:/1Gormular *nscriere,9font1,9b1,9a1EE,a +ref./(dministrare5+tml/1,b1,font color./blac:/1(dministrare site,9font1,9b1,9a1EE ,+ead1 ,style type./te?t9css/1 di-5im0 H mar0in! $p?@ border! &p? solid I%%%%ff@ +ei0+t! auto@ 7idt+! auto@ float! left@ te?t;ali0n! center@ J di-5im0 im0 H display! inline@ mar0in! &%p?@ border! &p? solid Iffffff@ J di-5im0 a!+o-er im0 Hborder! &p? solid I%%%%ff@J di-5desc H te?t;ali0n! center@ font;7ei0+t! normal@ 7idt+! K%%p?@ mar0in! $p?@ J

|Page

Academia Forelor Terestre Nicolae Balcescu, Sibiu

,9style1 ,9+ead1 ,body1 ,di- class./im0/1 ,im0 src./Lusteni#5=p0/ alt./munte/ 7idt+./8%%/ +ei0+t./'%%/ 91,9a1 ,9di-1 ,di- class./im0/1 ,im0 src./*M"2%$3456P"/ alt./munte/ 7idt+./#8%/ +ei0+t./$8%/ 91,9a1 ,9di-1 ,di- class./im0/1 ,im0 src./Lusteni5=p0/ alt./munte/ 7idt+./$8%/ +ei0+t./$8%/ 91,9a1 ,9di-1 ,di- class./im0/1 ,im0 src./bus5=p0/ alt./munte/ 7idt+./$8%/ +ei0+t./&8%/ 91,9a1 ,9di-1 ,di- class./im0/1 ,im0 src./"uradi+am5=p0/ alt./munte/ 7idt+./&8%/ +ei0+t./&8%/ 91,9a1 ,9di-1 ,di- class./im0/1 ,im0 src./Piatramare56P"/ alt./munte/ 7idt+./$%%/ +ei0+t./&8%/ 91,9a1 ,9di-1 ,9body1 ,9form1 ,9body1 ,9+tml1

H@!tmlB @C!tmlB reprezint nceputul i sf7ritul codului surs

!|Page

Academia Forelor Terestre Nicolae Balcescu, Sibiu

H@bod(B@Cbod(B reprezint, dup cum o spune i numele, corpul site-ului, partea vizibil a codului. -a se observa faptul c apare comanda st(leD l7ng @bod(B. #ste de fapt o comand *SS i are drept scop sc!imbarea caracteristicilor implicite ale paginii respective. De e5emplu po i sc!imba culoarea fundalului prin comanda bac9ground-*olor. 8n codul dat apare comanda bac9ground-image, comand ce insereaz o imagine pe fundalul site-ului. H@mar)ueeB@Cmar)ueeB deplaseaz un te5t dat. Emplicit, el este setat s se mite de la dreapta la st7nga, dar aceste setri pot fi modificate. H@!+B@C!+B > $ este prescurtarea de la $#6DE;I, capitol. 8n func ie de dimensiunea pe care o dorim putem folosi !+, !., !0, !JK !+ fiind cea mai mare. H@pB@CpB> aceast comand ne permite s inserm un nou paragraf n pagina site-ului. H@ulB> introduce marcatori pentru o listK H@liB@CliB> aceast comand creeaz o nregistrare ntr-o list. H@bB@CbB> activeaz scrisul ngroat H@iB@CiB> activeaz scrisul italicD H@!rB> insereaz o linie orizontal H@brB> insereaz spa iu ntre r7nduri H@formB@CformB> introduce un formular cu anumite c7mpuri-te5t de completat i la comand, ruleaza o ac iune.

)apitolul $!
*odurile P$P sunt folosite pentru a creea o legtur ntre codul de baz $%&' i bazele de date din &(S)l. *u a"utorul acestora se pot creea site-urile dinamice :n care utilizatorul poate interac iona cu site-ul=.

"|Page

Academia Forelor Terestre Nicolae Balcescu, Sibiu

Gisierele realizate in p!p sunt> inscriere.p!pK stergere.p!pK modificare.p!pK vizualizare.p!p. 8n continuare m voi folosi de un cod P$P :inscriere.p!p= pentru a e5plica codurile folosite n acest site>
,Mp+p include /conectare5p+p/@ Na.N2PASTO/nume/P@ Nb.N2PASTO/prenume/P@ Nc.N2PASTO/orasdedomiciliu/P@ Nd.N2PASTO/datanasterii/P@ Ne.N2PASTO/serienrbuletin/P@ Nf.N2PASTO/telefon/P@ N0.N2PASTO/email/P@ N+.N2PASTO/tip/P@ Ni.N2PASTO/se?/P@ N=.N2PASTO/fisier/P@ N:.N2PASTO/locmunca/P@ Nl.N2PASTO/part/P@ Nm.N2PASTO/specializare/P@ Nn.N2PASTO/st/P@

ec+o /Na,br1Nb,br1Nc,br1Nd,br1Ne,br1Nf,br1N0,br1N+,br1Ni,br1N=,br1N:,br1Nl,br1Nm,br1Nn,br1/@ NcerereSQL ./*BSCRT *BTA RparticipantiR <RnumeR,RprenumeR,RorasdomiciliuR,RdatanasteriiR,RserienrbuletinR,RtelefonR,RemailR,RtipR,Rse?R,RfisierR,Rlocmu ncaR,RpartR,RspecializareR,RstR> S(LDCS<TNaT,TNbT,TNcT,TNdT,TNeT,TNfT,TN0T,TN+T,TNiT,TN=T,TN:T,TNlT,TNmT,TNnT>/@ Nr2s l.mys l2 uery<NcerereSQL>@ if<UNr2s l>

#|Page

Academia Forelor Terestre Nicolae Balcescu, Sibiu


ec+o /Croare la inserare/5mys l2error<>@

M1

6cest fiier este folosit pentru a introduce noi nregistrri de date ntr-o baz de date de"a creat. H@Lp!pB> nceputul i sf7ritul codului P$P HMcon N m(s)lOconnect> conecteaz codul P$P la loca ia bazei de date H m(s)lOselectOdb> selecteaz baza de date HEnsert> insereaz n tabelul selectat valorile declarate de ctre utilizator variabilelor, n codul $%&' H#c!o> afieaz un te5t dat de utilizator n cazul n care rularea a avut sau nu success H m(s)lOclose> nc!eie cone5iunea codului !tml cu baza de date.

1$ | P a g e

Academia Forelor Terestre Nicolae Balcescu, Sibiu

)apitolul #

4aza de date realizate cu &(S)l 8n cazul de fa baza de date se numete cursan iD i con ine un tabel denumit participan iD. %abelul con ine +- coloane la care se foloseste in mare parte variabila P6Q*$6Q avand anumite limite de caractere :&=, cel denumit ?AidAA este definit E;% fr limit de caractere. #ste de specificat faptul c acesta are proprietatea 6uto-incrementDK acest lucru nseamn c utilizatorul nu folosete aceast variabil, ea introduc7ndu-se sau terg7ndu-se automat atunci c7nd o noua nregistrare se adaugCterge.

11 | P a g e

Academia Forelor Terestre Nicolae Balcescu, Sibiu

)oncluzii
6cest proiect prezint principalele utilizri ale celor trei limba"e de programare pentru web> $%&', P$P i &(S2'. 6m folosit cele trei programe deoarece n acest mod am putut realiza o mbinare armonioas ntre paginile statice create n $%&' i paginile dinamice create n P$P, pentru ca n final introduc7nd datele ntr-o baz de date, creat cu a"utorul aplica iei &(S2', rezulatatul s fie vizibil i ntr-o pagin $%&'.

12 | P a g e

Academia Forelor Terestre Nicolae Balcescu, Sibiu

4ibliografie

Qomana Rancea, Enformatic aplicat.Programare Seb, #ditura 6cademiei Gor elor %erestre, Sibiu, .T+TK 'umini a Iiurgiu, Programare web, #ditura 6cademiei Gor elor %erestre, Sibiu, .TTFK &eloni Uulie, 8nva singur P$P, &(S)l i 6pac!e, 4ucureti, #ditura *orint, .TT www.w0sc!ools Programare.org> P$P V &anualul Programatorului 'arr( Wllman, P$P si &(S2' pentru site-uri dinamice, #ditura %eora, 4ucureti, .TT-K www.oriceon.com www.cssplaza.com

13 | P a g e

S-ar putea să vă placă și