Sunteți pe pagina 1din 1

KJ KJ KJ KJ U''CO2 17209 U''H2O 21331 U''N2 17050 U''CO 17171 kmol kmol kmol kmol pentru T2 4 KJ pentru T1 U'gar

'gar rCO2 U'CO2 rH2O U'H2O rN.2 U'N2 rCO U'CO 1.593 10 kmol
4 KJ pentru T2 U''gar rCO2 U''CO2 rH2O U''H2O rN.2 U''N2 rCO U''CO 1.768 10 kmol

Avand cele doua valori ale Ugar calculate, pentru a afla valoare Ugar la temperatura Tc folosim interpolarea liniara: Ugar U'gar Tc T1

U''gar U'gar T2 T1

1.63 10

KJ kmol

Pentru a calcula Uaer, procedam la fel, numai ca: KJ pentru T1 U'aer 14886 kmol KJ pentru T2 U''aer 17209 kmol U''aer U'aer 4 KJ Uaer U'aer Tc T1 1.538 10 T2 T1 kmol Energia interna a gazelor este: 1 kmol Kmol N0 Ltaer 0.465 118 kg kg

Nf ch 1.081 N0 ch 1.077 1 Uaer Ugar z Qinc 4 KJ Uz 7.812 10 ( 1 ) N0 ( 1 ) kmol Dupa determinarea Uz se calculeaza Tz astfel: 1. se alege din tabel o plaja de valori ale temperaturii, deoarece la MAS temperatura la finele arderii este mai mare, trebuie mers pana la limita superioara. (ex. T=1800...3000) 2. se noteaza valorile energiilor interne petru produsii arderii. (tabel excel) 3.se calculeaza Ugar rez pentru fiecare din valorile temperaturii din tabel 4. Se incadreaza Uz intre 2 valori Uz rezultate din calculul tabelar si apoi prin interpolare se obtine Tz Din calculele in Excel a rezultat ca temperaturile intre care se situeaza Uz sunt: