Sunteți pe pagina 1din 6

Introducere Magazinul universal central UNIC S.A. a nceput existena din luna aprilie 1 !

" #iind una din pri$ele ntreprinderi co$erciale n %epu&lic' dup' r'z&oi. (n 1 " a #ost construit' cl'direa cu " eta)e la intersecia str'zilor *te#an cel Mare +i ,u+-in.(n aprilie 1 ./ S.A. UNICa trecut n cl'direa cu " eta)e 0ce se a#l' la intersecia str.Is$ail +i &d. *te#an cel Mare.1dat' cu darea n exploatare a cl'dirii s2a $a)orat considera&il volu$ul $'r#urilor realizate0s2a $'rit circulaia $'r#urilor.Magazinul UNIC este un co$plex co$ercial $oder 0care include $'r#uri industriale +i ali$entare 0care sunt aran)ate co$pact +i co$od pentru cu$p'r'tori.S'lile de co$er sunt utilate cu utila) co$ercial $odern 0sunt instalate aparate de cas' cu $e$orie #iscal'. (n prezent SA. 3Unic este una dintre cele $ai n#loritoare ntreprinderi de co$er din %epu&lica Molodva0 care propune cu$paratorului 14 secii unite ntr2un &irou unic. (n anul 1 5 $agazinul UNIC a #ost trans#or$at n Societate pe aciuni.S.A.UNICa #ost n#iinat' pe &aza #or$ei $ixte de proprietate 6de stat +i private .7a este o persoan' )uridic'0posed' independen' )uridic'0 #inanciar' +i organizatoric'.8uncioneaz' pe &aza Statutului +i 9egii privind societ'ile pe aciuni0 +i a altor acte legislative.Capitalul statutar al societ'i constituie .1:" $nl lei0valoarea de &ilan a $i)loacelor #ixe alc'tuie+te ! ";; $ii lei0 din care Statului aparin .".!"<0colectivului de $unc' 1!.;"< altor persoane #izice +i )uridice ;."<0cantitatea aciunilor : :.4. =ipurile principale de activitate al S.A.UNIC sunt ur$'toarele> ?acordarea serviciilor de co$er0n acela+i rind activitatea econo$ic' extern'@ ?producerea +i realizarea $'r#urilor de larg consu$ @ ?acordarea serviciilor de deservire social' populaie +i agenilor econo$ici@ ?$ar-eting +i servicii co$erciale de $ediator@ ?producerea +i realizarea produselor ali$entaie pu&lice. (n principiu ntreprinderea S.A. 3UNIC este destul de $are. Are #oarte $ulte secii> de producere0 de eviden' conta&il'0 )uridic' si altele.

%esponsa&il de organizarea +i evidena conta&il' este conduc'torul S.A.UNIC0care creaz' condiii necesare pentru inerea evidenei conta&ile0ntoc$irea d'rilor de sea$' n ter$en sta&ilit0asigur' ndeplinirea strict' de c'tre su&diviziuni +i secii a cerinelor directorului #inanciar +i a conta&ilului2+e# de ntoc$ire a docu$entelor +i de prezentare a in#or$aiei necesare pentru evidena +i alc'tuirea d'rilor de sea$' #inanciare. Airectorul #inanciar asigur' controlul +i re#lectarea pe conturile evidenei conta&ile a tuturor operaiilor gospod're+ti ndeplinite0prezentarea in#or$aiei operative +i ntoc$irea d'rilor de sea$' #inanciare n ter$en sta&ilit0duce r'spundere pentru respectarea principiilor $etodologice de organizare a evidenei conta&ile. Conta&ilul +e# este r'spunz'tor de evidena $i)loacelor #ixe0 decont'rilor de avans0 registrului de casierie. 7videna conta&il' a S.A. 3UNIC se n#'ptuie+te de c'tre conta&ilitate0 care este o su&diviziune independent' a ntreprinderii cu aplicarea siste$ului de inere a evidenei conta&ile +i prezentare a raportului #inanciar con#or$ articolului 1" punctB1C su&punct cC a 9egii privind evidena conta&il'. 1. Conta&ilul r'spunz'tor de evidena $aterialelor +i o&iectelor de $ic' valoare +i scurt' durat'@ 4. Conta&ilul r'spunz'tor de evidena consu$urilor produciei #a&ricate@ /. Conta&ilul r'spunz'tor de evidena $i)loacelor &'ne+ti la conturile de decontare +i din casierie@ !. Conta&ilul r'spunz'tor de evidena $'r#urilor la cantin' +i n alt' direcie@ ". Conta&ilul r'spunz'tor de evidena creanelor ntreprinderii +i avansurile pri$ite@ 5. Conta&ilul r'spunz'tor de evidena datoriilor co$erciale +i a altor datorii. :. =rei conta&ili r'spunz'tori de evidena decont'rilor cu personalul privind retri&uirea $uncii. Siste$ele de $ecanizare +i auto$atizare a datelor const' n cteva progra$e> 1. MS2A1S 6 se #olosesc toi@

4. 1C Salariu 6 se #olosesc conta&ilii ce lucreaz' n acest do$eniu /. 1C Mi)loace #ixe 6 conta&ilul ce duce evidena $i)loacelor #ixe !. 8iecare conta&il are o $as' de lucru0 un co$putator0 o i$pri$ant' $atricial'0 i$pri$ant' laser +i un dulap $are. 9a s#r+itul #iec'rei luni0 #iecare conta&il adun' toate docu$entele pri$are ale sale +i scoate la tipar registrele corespunz'toare +i )urnalele2order +i Cartea $are pe luna curent'. 9e a+eaz' n ordine0 apoi trans$ite acest pacDet la secia de litogra#ie. Acolo ele sunt presate su& #or$' de c'ri0 pe care $ai apoi ni$eni nu poate s' o descoase. Aceste registre su& #or$' de c'ri se a+eaz' n ordinea n dulapul s'u.

Analiza indicatorilor principali ai activit'ii ntreprinderii

Nr 1 2

Indicatorii Eenitul din vnz'riB$ii leiC Costul vnz'rilorB$ii leiC

Formula de calcul 2 2

Anul 2007 Anul 2008 ";51;1;4 / !!".": "4!41 !: !;5:;54:

Abatere a (+;-) 1.11.!" 144!::;

Ritmul de crestere 1;/." 1;/.1

! "

7 8 # 10 11 12

13

Nu$'rul $ediu scriptic de lucr'tori ,roductivitatea $uncii unui lucr'torB$ii leiC EEFNl Ealoarea $edie a activelor Ealoarea $edie a M8 Ealoarea $edie a capitalului propriu CDeltuielile perioadeiBleiC CDeltuielile totale BleiC Nivelul cDeltuielilor Su$a totale B<C CG7FEE?1;;< ,ro#itul &rutBleiC ,ro#otul net BleiC ,ro#itulBpierder eaC perioadei de gestiune pn' la i$pozitareBleiC %ata renta&ilit'ii &ruteB<C %ata renta&ilit'ii neteB<C

/"4

/!.

2!

...5

1!/::..5 /"4""//" 4: /1 . . "

1";5/:.: :/4"/:44. " ; "11/"5;;. " 555" 151 5:/15:!1 14..! 11:"1/4; "/!;/55

5." .1 /: ./. :."

1;!.:: 4;:.:.

!.15! ": " /1/!"

4 :;5!/ ." 5:4:.15 5./1::/ .. ".:;:" 1:.".1.

1;5.15 111.44 111.4 1;:.!! 1;".4" 1";.4!

5;!.! 5. 11 ." 1115!4!" /""!"!.

!/1" :/

!5 !14!

/:.1"1

1;..:5

,HFEE?1;;<

44.;"

44.!1

;./5

1;1.5/

1!

,NFEE?1;;<

:.;4

1;.1.

/.15

1!".;1

Calculul principalilor indicatori econo$ico2#inanciari ne per$it s' constat'$ ur$'toarele concluzii> (n anul 4;;. volu$ul vInz'rilor produciei a constituit "4!41 !: $ii lei0 #a' de ";51;1;4 $ii lei n anul 4;;:0 nregistrInd o cre+tere de 1.11.!" $ii lei0 ceea ce n procente constituie /." <. Cre+terea volu$ului vInz'rilor produciei a condiionat +i cre+terea costului vInz'rilor 0 care a crescut n anul de re#erin' #a' de anul 4;;:cu 144!::; $ii lei sau cu /.11<. Ae ase$enea s2a nregistrat o cre+tere a valorii $edii a activelor #a' de anul precedent cu /: ./.:." $ii lei ceea ce n procente constituie 1;:.:. < 9a S.A. JUnicK n perioada de raport s2a nregistrat pro#it &rut in su$a de 11:"1/4; $ii lei cu o cre+tere #a' de anul 4;;: de 1115!4!" $ii lei sau 1.;" <. 9a S.A. JUnicK n perioada de raport au #ost suportate cDeltuieli totale n su$' de 5:/15:!1 $ii lei0 cu un rit$ de cre+tere de 11.4 <. Nivelul cDeltuielilor totale n anul 4;;. constituie 14..! < nregistrInd o cre+tere de .. <. ,ro#itul net a nregistrat n 4;;.0 "/!;/55 $ii lei0 ceea ce e cu 1:.".1. $ii lei $ai $ult dect n anul 4;;: sau cu ";.4! <. Ma)or'ri au nregistrat rata renta&ilit'ii nete care n anul 4;;. au avut un rit$ de cre+tere respectiv de> 1!".;1 < %ata renta&ilit'ii nete deter$in' cIi &ani sunt o&inui de pro#itul net la #iecare leu din volu$ului vInz'rilor produciei0 deci n anul 4;;. s2a o&inut cu 4.. $ai $uli lei decIt in anul 4;;:. %ata renta&ilit'ii &rute0 caracterizeaz' cota pro#itului &rut n volu$ul vInz'rilor0 sau ci &ani pot #i o&inui la #iecare leu din volu$ul vInz'rilor produciei0 ast#el n anul 4;;. pot #i o&inui 44!1 &ani la #iecare leu din volu$ul vInz'rilor produciei0 ceea ce e $ai $are dect rezultatele o&inute n perioada 4;;: cu /5 &ani sau cu 1.5/ <. Nu$'rul $ediu scriptic a constituit n anul 4;;. /!. lucr'tori0 ceea ce e cu ! persoane $ai $ult puin n anul 4;;: sau cu 21.1! <. Aatorit' $ic+or'rii eseniale a nu$'rului $ediu scriptic cu 21.1! < +i a $a)or'rii si$itoare a venitului din vnz'ri cu /." <0 s2a $a)orat productivitatea $uncii #a' de anul 4;;: cu 5." .1 $ii lei la un lucr'tor sau cu !.:: <.