Sunteți pe pagina 1din 57

FOLOSIREA NUMERELOR COMPLEXE N CIRCUITE ELECTRICE DE CURENT ALTERNATIV. 13-1.CURENI, TENSIUNI I IMPEDANE COMPLEXE Enunul problemei.

Pentru un circuit neramificat de curent alternativ, cu reprezentarea vectorial din fig. 13-1, s i se exprime tensiunea i curentul prin numere complexe sub trei forme, algebric, trigonometric i exponenial, dac se cunosc ! 1 " ##$ %, ! # " 1#& % i ' " # (.

)ig. 13-1. *iagrama fazorial +n planul complex.

,ezolvarea problemei. 1. Proiectarea vectorilor pe axele de coordonate real i imaginar. (dunarea vectorilor dup cum s-a artat i +n paragraful 11-1, este uor de fcut dac se cunosc proieciile lor pe axele de coordonate x i -. Pentru cazul de aici, pentru tensiunile ! 1 i ! # , se obin . !1 " ! 1 / cos 0$1 " ##$ / $,2 " 11$ %3 .. ! 1 " ! 1 / sin 0$1 " ##$ / $,400 " 15$ %3 ! .# " $ 6proiecia pe axa x73 . ! .# " ! # " 1#& %. *ac se consider axa x axa real 6817 i axa - axa imaginar 6897 atunci tensiunile ! 1 i ! # pot fi reprezentate +n complex, sub form algebric ! 1 i ! # astfel . .. !1 " !1 8 9 / !1 " 611$ 8 9 / 15$,27 %3 .. ! # " $ - 9 / ! # " - 9 / 1#& %. Primul numr complex este reprezentat prin fazorul ! 1 , iar al doilea prin fazorul ! # . Pentru fazorul curentului ', care este reprezentat pe axa numerelor reale, proiecia pe axa numerelor imaginare este nul i fazorul curentului va fi ' " ' 8 9 / $ " # (. #. :alcularea modulelor i a argumentelor. %aloarea absolut a fazorului, de exemplu ! 1 , numit i modulul mrimii complexe ! 1 , este determinat din triung;iul <=> din fig. 13-1. !1 " ? !1 ? "
.. # 6U 1. 7 # + 6U # 7

Pentru cazul de fa modulele ! 1 , ! # i ' sunt cunoscute din datele problemei. )aza iniial a fazorului numit i argumentul marimii complexe, este pentru ! 1 " 0$1, pentru ! # " -5$1 i pentru ' " $1, ca +n fig. 13-1. 3. )ormele reprezentrii complexe a fazorilor. Problema referitoare la alegerea formei de reprezentare a numerelor i a mrimilor complexe ine de modul +n care se poate determina +n mod univoc un fazor.

@-a artat, mai +nainte, cum poate fi folosit proiecia real i imaginar, obinAndu-se +n acest felforma algebric a mrimii complexe. *ac fiecare din proieciile fazorului ! 1 este scris prin modulul i . .. argumentul su ! 1 " ! 1 / cos 0$13 ! 1 " ! 1 / sin 0$1, atunci se obine forma trigonometric a mrimii complexe ! 1 " ! 1 / cos 0$1 8 9 / ! 1 / sin 0$1 " ! 1 / 6cos 0$1 8 9 / sin 0$17. *up formula lui Euler cos 8 9 / sin " e j , rezult ! 1 " ! 1 / 6cos 0$1 8 9 / sin 0$17 " ! 1 / e j 0$ " ##$ / e j 0$ %.

!ltima expresie se numete forma exponenial a mrimii complexe. !tilizAnd aceast form ! # " ! # / e j 5$ " 1#& / e j 5$ 3

' " ' / e j $ " ' " #(. *iscuii suplimentare 1. *in ce cauz se folosesc mai multe forme de exprimare a numerelor i a mrimilor complexeB )orma exponenial este format din valoarea absolut a mrimii complexe 6modul7 i direcia fazorului 6argument7. (vanta9ul ma9or al formei exponeniale const +n uurina efecturii operaiilor de +nmulire i +mprire a numerelor i mrimilor complexe, cum ar fi, de exemplu, calcularea impedanei complexe ca raportul dintre tensiunea complex i curentul complex. :a dezavanta9, forma exponenial nu permite adunarea sau scderea mrimilor complexe, caz +n care se recurge la forma algebric. )orma trigonometric mai este utilizat i la trecerea de la forma exponenial la forma algebric i invers. >ai 9os se face trecerea de la forma algebric la forma exponenial i invers ! 1 " ##$ / e j 0$ " ##$ / /6cos 0$1 8 9 / sin 0$17 " ##$ / $,2 8 9 / ##$ / $,400 " 611$ 8 9 / 15$,27 %.

#. :um se determin impedana complex a unui circuit neramificat, avAnd curentul ' i tensiunile ! 1 i ! # , reprezentat +n fig.13-1B

Pentru poriunea de circuit de tensiune ! 1 i curentul ', impedana complex va fi C 1 " C 1 / e j1 "
U1 I

"

##$ e j 0$ #

" 11$ / e j 0$ , unde

C 1 " 11$ este modulul impedanei complexe


1 " 0$1 este argumentul impedanei complexe.

)olosind formula lui Euler se obine C 1 " 11$ / 6cos 0$1 8 9 / sin 0$17 " 622 8 9 / 53,27 @e observ c rezistena pur o;mic a poriunii de circuit examinat este r 1 " C 1 / cos 0$1 " 11$ / cos 0$1 i reactana 6pentru cazul de fa inductiv7 D L " C 1 / sin 0$1 " 11$ / sin 0$1, partea real a numrului complex C 1 este c;iar rezistena o;mic r 1 " 22 , iar partea imaginar a numrului complex este reactana inductiv D L " 52,3 , adic C1 " r1 8 9 / D L .
1

Pentru poriunea de circuit cu tensiunea ! # , impedana complex este C # " C # / e


j#

"

U# I

"

1#& e j 5$ #

" 03,2 6cos 5$1 - 9 sin 5$17 "

" - 9 / 03,2 , unde C # " 03,2 i # " - 5$1. :um era de ateptat, pe cea de a doua poriune a circuitului, +n care tensiunea este defazat +napoia curentului cu 5$1, nu exist rezisten activ 6pur7 i rezistena sa are un caracter capacitiv, deci C # " D C " 03,2 i C # " - 9 / DC . (stfel, partea real a impedanei complexe reprezint rezistena activ a poriunii de circuit i partea imaginar a numrului complex este reactana poriunii de circuit, reactan care poate fi inductiv dac numrul imaginar este pozitiv sau capacitiv dac numrul imaginar este negativ.

3. :um se determin tensiunea la bornele unui circuitB FuAnd +n considerare c, +n cazul de fa, circuitul este format din dou laturi de circuit conectate +n serie, cu tensiunile ! 1 i ! # , se obine tensiunea la borne ! ! " ! 1 8 ! # " 11$ 8 9 / 15$,2 - 9 / 1#& " 611$ 8 9 / 03,27 %, cu modulul ! " 11$ +03,2 " 1#& %.
# #

E. :um se obine valoarea instantanee a tensiunii, pornind de la valoarea sa complexB *ac se cunoate expresia complex a tensiunii atunci se obine uor valoarea maxim a tensiunii i faza sa iniial. Pentru tensiunea complex ! 1 " ##$ / e j 0$ , valoarea maxim 6amplitudinea7 este !1 " # / ##$ % i faza iniial egal cu 0$1.

@e obine u 1 " ##$ / %.

sin 6 / t 8 0$17 " 3E2 / sin 6 / t 8 0$17

2. @e pot considera prile real i imaginar a tensiunii complexe i a curentului complex ca fiind componentele lor active i reactiveB *e exemplu, pentru prima poriune de circuit componenta activ a curentului este egal cu proiecia fazorului complex ' pe fazorul tensiunii complexe ! 1 , ca +n fig.13-1. ' a " ' / cos 0$1 " # / $,2 " 1 (, iar componenta reactiv a curentului complex este egal cu proiecia pe o perpendicular ridicat pe fazorul tensiunii complexe, adic ' r " ' / sin 0$1 " # / $,400 " 1,&# (. Este evident c pentru cazul general ' a i ' r , nu au nici un fel de legtur cu partea real i cu partea imaginar a numerelor complexe. :omponenta activ i componenta reactiv a tensiunii complexe ! 1 , in unele cazuri particulare, cum este i problema de mai sus, coincid cu partea real i cu partea imaginar a tensiunii complexe ! 1 din cauza curentului prin circuit i care este orientat dup axa mrimilor reale.

13-2. CIRCUIT (RAMIFICAT) PARALEL CU MAI MULTE RAMURI.

Enunul problemei @ se calculeze prin metoda numerelor complexe, toi curentii din circuitul din fig. 11-1 pentru variabile indicate +n paragraful 11-1.

,ezolvarea problemei 1. :alculul impedanelor din circuit. :um s-a indicat mai +nainte 6paragraful 13-1 discuia suplimentar #7 rezistena, reactana capacitiv i reactana inductiv se scriu sub forma lor complex ,, -9 D C i 9 D L .

*Andu-se valorile elementelor de circuit pentru a calcula reactana capacitiv i reactana inductiv D C " C " # fC " # 2$ #1,# 1$ 0 " 12$ .
1
1

1$ 0 1$$ #1,#

" #1,2 "

1$ E

D L " / F " # / f / F " # / 2$ / $,15 " 0$ . D C " 12$ 3 D L " 0$ 3

'mpedanele complexe ale ramurilor (:G i (*G, C 1 i C # sunt C 1 " , 1 8 9 / D L " 64$ 8 9 / 0$7 " 1$$ / e 30,40 j " 1$$ / e j 3&

C # " , # - 9 / D C " 6#0$ - 9 / 12$7 " 3$$,100 / e j #5 ,54 " 3$$ / e j 3$ . 'mpedana complex total C este
Z1 Z # 1$$ e j 3& 3$$ e j 3$ 3$$$$ e j & 3$$$ e j & C " Z + Z " 4$ + j 0$ + #0$ j 12$ " 3E$ j 5$ " 3E j 5 " " 1 #

3$$$ e j & 32,1& e

j1E , 4# .

" 42 / e

j #1 , 2$ .

C " 42 / e

j #12$ .

@e obine acelai rezultat ca la paragraful 11-1, discuia suplimentar E. #. :alculul curenilor :onsiderm fazorul la borne orientat dup axa numerelor reale pozitive. (tunci fazorul tensiunii va fi ! " ! " 1#$ %. :urentul total complex ' ' "
U Z

"

1#$ 42 e
#14$ .

" 1,E / e j #1 2$

&

:urenii compui din ramuri '1 " '# "


U Z1 U Z#

" "

1#$ 1$$ e
j 3&

" 1,# / e j 3& (.

1#$ 3$$ e j 3$

" $,E / e j 3$ (.

3. :alculul fazorului tensiune ! CD se aplic a doua teorem a lui =irc;;off sub forma ei complex, pentru conturul (:*( ' 1 / C 1 8 ! CD - ' # / C # " $ de unde rezult ! CD " ' # / C # - ' 1 / C 1 " $,E / e j 3$ / #0$ - 1,# / e j 3& / 4$ "

U
i =1

"

I Z
=1

" 1$E / 6cos 3$1 8 9 / sin 3$17 - 50 / 6cos 3&1- 9 / sin 3&17 " " 1$E / $,400 8 9 / 1$E / $,2 - 50 / $,0$1 " " 5$,$00 8 9 / 2# - &0,005 8 9 / 2&,&&E " " 13,35&0 8 9 / 1$5,&&E& " " 13,E 8 9 / 1$5,4 " " 11$,0 / e j 43 %.

*iscuii suplimentare 1. *e ce s-a considerat fazorul tensiunii ca fiind orientat dup axa numerelor realeB *irecia fazorului ! poate fi aleas +n mod arbitrar. (legerea fcut permite obinerea unei expresii simple pentru tensiunea complex ! 6fr parte imaginar7 fiind egal cu $. !"!/e
j $

"!

#. :um este ordinea calculului circuitului, dac se cunosc fie curentul dintr-o ramur oarecare, fie tensiuneaB Hn acest caz orientm fazorul asociat mrimii cunoscute 6fie curent, fie tensiune7 dup axa numerelor reale 6axa x, abscis7 i se va exprima acest fazor printr-un numr complex care este egal cu valoarea efectiv 6a curentului sau tensiunii7, faza iniial considerAndu-se egal cu $. 3. :um decurg calculele dac alegem o alt direcie iniial pentru fazorul tensiunii, ! B *ac, spre exemplu, lum ! " 9 / !, adic orientm vectorul
U

dup direcia pozitiv a axei -, toi curenii compleci vor fi +nmulii cu 9. (tunci, modulele tuturor mrimilor complexe rmAn aceleai, +n timp ce argumentele lor se mresc cu 5$1, adic toi vectorii pivoteaz cu 5$1 +n sens pozitiv. )aptul c modulele vectorilor i defaza9ele rmAn aceleai permit alegerea arbitrar a direciei unui vector. E. :um se rezolv problema folosind admitanele complexe ale ramurilorB (dmitana complex a primei ramuri I 1 va fi I1 "
1 Z1

"

1 R1 + j X L

"

R1 j X L R1 XL " # # # # - 9 / # # R1 + X L R1 + X L R1 + X L

Hn expresia obinut se distinge uor partea activ 6real7 i partea reactiv 6imaginar7 a admitanei. I1 " J1 - 9 / G1 Fa fel se obine i admitana complex i pentru cea de-a doua ramur I# " J# - 9 / G# :onductanele i inductanele au fost obinute +n cazul acesta, +n paragraful 11-# 3 avem astfel

3 3 1 I 1 " 64 / 1$ - 9 / 0 / 1$ 7 3 3 1 I # " 6#,5 / 1$ 8 9 / 1,& / 1$ 7

[S ] . [S ] .

(dmitanele complexe pot fi obinute direct i din impedanele complexe cunoscute I1 "
1 Z1

"

1 1$$ e j 3&

" $,$1 / e j 3& " $,$1 / cos6-3&17 8 9 / $,$1/ sin6-3&17 "

3 3 1 " 64 / 1$ - 9 / 1,& / 1$ 7 .

I# "
1

1 Z#

"

1 3$$ e
j 3$

3 3 3 " 3,33 / 1$ / e j 3$ " 6#,5 / 1$ 8 9 / 1,& / 1$ 7

@e observ c pentru conexiunea paralel admitana complex a circuitului este egal cu suma admitanelor complexe ale ramurilor de circuit3 astfel se obine I

3 3 3 3 I " I 1 8 I # " 4 / 1$ - 9 / 0 / 1$ 8 #,5 / 1$ 8 9 / 1,& / 1$ " 3 3 1 " 61$,5 / 1$ - 9 / E,3 / 1$ 7 .

:urentul complex total din circuit va fi


3 ' " ! / I " 1#$ / 11,& / 1$ / e j #1 2$ . " 1,E / e j #1 2$ . (.

2. :um se verific rezultatele obinuteB (plicAnd numerele complexe la calculul circuitelor de curent alternativ, este uor de verificat calculele, cu a9utorul legilor lui =irc;;off. %erificm, de exemplu, egalitatea sumei curenilor compleci din ramurile de circuit cu curentul complex total 6prima lege a lui =irc;;off7 ' 1 " 1,# / e j 3& " 1,# / 6cos 3&1 - 9 / sin 3&17 " 6$,50 - 9 / $,&#7 (.

' # " $,E / e j 3$ " $,E / 6cos 3$1 8 9 / sin 3$17 " 6$,32 8 9 / $,#7 (.

EfectuAnd suma lor, se va obine


1$

j #12$ .

' 1 8 ' # " $,50 - 9 / $,&# 8 $,32 8 9 / $,# " 1,31 - 9 / $,2# " 1,E / e (.

(dic, tocmai, expresia curentului ' ' " 1,E e j #1 2$ . (.

13-3. CIRCUIT RAMIFICAT PARALEL I SERIE.

11

Enunul problemei @ se determine valoarea i caracterul 6inductiv sau capacitiv7 reactanei D care trebuie conectat pe poriunea (G 6fig. 13-#7 pentru ca tot circuitul s se afle +n rezonan la frecvena de E$$ Kz. @ se calculeze, +n aceste condiii, tensiunea la borne, ! 1 care determin un curent prin condensator ' C " $,1 (, dac F b " 2$ mK 3 , b " #2 3 : " $,4 ).

,ezolvarea problemei 1. :ondiia de stabilire a rezonanei de tensiune +n circuitul din fig. 13-#. (cest regim se poate stabili +ntr-un circuit format dintr-o inductan i o capacitan conectate +n serie dac D L " D C . *in aceat cauz nu se poate calcula valoarea necesar a reactanei care trebuie conectat pe poriunea (G decAt dup ce se calculeaz reactana poriunii G:, cu aceste cuvinte a circuitului format din inductan i condensator conectate +n paralel.

'mpedana complex a bobinei va fi

1#

C b " , b 8 9 / D b " , b 8 9 / / F b ", b 8 9 / # / f / F b " #2 8 9 / # / E$$ / $,$2 " 6#2 8 9 / 1#27 " 1#&,2 / e j &4 E$ .

'mpedana complex a capacitii va fi CC "


1 j XC
1$ 0

"

" j C

1 j # f C

" # E$$ $,4 1$ 0 "

" - 9 / 4$$ $,4 " - 9 / 2$$ " 2$$ / e j 5$ . 'mpedana complex a poriunii G:, C BC este C BC
j &21$

Zb Zc 03&2$ e j11 #$ 1#&,2 e j &4 E$ 2$$ e j 5$ " Z + Z " #2 + j 1#2 j 2$$ " " 1&$ / e b c 3&0 e j 40 3$

" " 6EE,3 8 9 / 10E7 .

(stfel poriunea G: din fig. 13-# poate fi reprezentat printr-o rezisten pur o;mic , " EE,3 6care este partea real a impedanei complexe C BC 7 i o inductan de D L " 10E 6care este partea imaginar pozitiv, a impedanei complexe C BC 7 conectate +n serie, ca +n fig. 13-3.

)ig. 13-3. Hn acest mod, devine evident faptul c poriunea (G trebuie s aibe o reactan capacitiv D C egal cu D L . *eci D " 10E . @c;ema ec;ivalent a circuitului iniial fiind dat +n fig. 13-E.

13

#. :alculul tensiunii la bornele circuitului. (vAnd +n vedere faptul c din datele problemei se cunoate curentul prin condensatorul :, este indicat, ca +n reprezentarea grafic, s se orienteze acest curent dup axa real 3 astfel faza iniial este nul ' C " ' C / e j $ " ' C " $,1 (.

Lensiunea complex a conexiunii paralele ! BC este ! BC " ' C / C C " $,1 / 6- 9 / 2$$7 " - 9 2$ % " 2$ / e j 5$ %.

*up aceea se va determina curentul complex prin bobin 'B "


U BC Zb

"

2$ e j 5$ 1#&,2 e

j &4 E$

" $,35 / e j10 E$ " 6- $,342 M 9 / $,$&&7 (.

:urentul total, ', rezult prin aplicarea primei legi a lui =irc;;off, sub forma complex, +n nodul G, este

' - 'c- 'b" $ ' " ' c 8 ' b " $,1 - $,342 M 9 / $,$&& " 6- $,#42 - 9 / $,$&&7 (. 'mpedana ec;ivalent a circuitului C AC rezult din fig. 13-E, ca fiind egal cu
1E

C AC " , 8 9 / D L - 9 / D C " EE,3 8 9 / 10E - 9 / 10E " EE,3 . Lensiunea complex la bornele circuitului ! este ! " ' / C AC " 6- $,#42 - 9 / $,$&&7 / EE,3 " 6- 1#,0 - 9 / 3,E7 %. (vAnd modulul i deci valoarea efectiv !"?!?"
1#,0 # +3,E #

" 13 %.

#. Hn care cazuri puterea reactiv N O $ i +n care N P $B Hn discuia precedent s-a artat c puterea efectiv a bobinei se exprim printr-un numr pozitiv iar cea a condensatorului printr-un numr negativ. Este o +ntAmplareB @e va arta c nu. Hn capitolul 1$ s-a demonstrat c puterea reactiv N " D / ' # unde reactana D este egal cu D " D L - D C . Hn consecin N " 6D L - D C 7 / ' # " D L / ' # - D C / ' # " N L - N C adic pentru inductana NQ" N L O $ i pentru capacitate NQQ" N C P $. 3. @e pot calcula puterile aparente complexe dac se dau valorile efective ale curenilor din circuitB *a, conform datelor problemei, nu determinm decAt valorile efective ale curenilor i cunoscAnd parametrii circuitului putem calcula +ntotdeauna puterile sub forma lor complex. Pentru aceasta se folosete forma algebric de exprimare a puterii aparente complexe @ " P 8 9 / N. Hn continuare se va aplica aceast metod la calculul circuitului din fig. 13-#.
# Puterea activ a bobinei P b " , b / ' b " #2 / 6$,357 # " 3,42 R.

# Puterea reactiv a bobinei N b " D L / ' b " 1#2 / 6$,357 # "15,# var, de unde rezult puterea aparent complex a bobinei

@ b " P b 8 9 / N b " 63,42 8 9 / 15,#7 %(. (nalog, rezult i pentru condensator


# P C " $ 3 N C "D C / ' C "2$$ / 6$,17 # " 2 var

12

@ C " P C - 9 / N C " - 9 / 2 %(. Si pentru elementul reactiv D PX "$


# #

N C " D / ' # " 10E / 6$,#527 # " 1E,3 var, unde ' este modelul curentului complex ' ' " ? ' ? " 6$,#427 + 6$,$&&7 " $,#52 (. (stfel vom avea @ X " P X - 9 / N X " - 9 / 1E,3 %(. ,ezultatele obinute coincid cu cele de la punctul 1. E. :um se calculeaz puterea aparent a unei puni ramificate de circuitB Expresia puterii aparente complexe @ " ! / 'T se distinge prin generalitatea sa, din cauz c se poate folosi atAt pentru elemente pasive cAt i active ale unui circuit 6a se vedea punctul 1 de la discuii suplimentare7 cAt i pentru o poriune de circuit compus din orice conexiune ale acestor elemente de circuit. :a exemplu se calculeaz puterea complex a poriunii ramificate G: pentru circuitul din fig. 13-#. @e observ c impedana ec;ivalent a poriunii G: este strbtut de curentul total al circuitului ' " 6- $,#42 - 9 / $,$&&7 (. Puntea aparent complex a poriunii G:, @ BC , este

@ BC " ! / 'T" 2$ / e j 5$ 6-$,#42 8 9 / $,$&&7 " - 9 / 2$ / 6- $,#42 8 9 / /$,$&&7 " 63,42 8 9 / 1E,#7 %(.

:omparAnd rezultatul obinut aici cu cel obinut la discuia suplimentar 1 @ b 8 @ c " 3,42 8 9 / 15,# - 9 / 2 " 3,42 8 9 / 1E,# " @ BC , se confirm egalitatea. *iscuii suplimentare 1. :um se stabilete balana puterilor complexeB
10

Hn cazul calculului unui circuit prin metoda complex, se cunosc de obicei tensiunile complexe i curenii compleci. Puterea aparent complex pentru o poriune de circuit care la borne are tensiunea complex ! i este strbtut de curentul complex ' este @ " ! / 'T, unde prin 'Ts-a notat valoarea con9ugat a curentului complex care trece prin poriunea respectiv de circuit. *ac se calculeaz partea real i partea imaginar a mrimii @, se dovedete c prima parte reprezint puterea activ P i a doua puterea reactiv N, adic @ " ! / 'T" P 8 9 / N. )olosind aceste relaii pentru stabilirea balanei puterilor din circuitul reprezentat +n fig. 13-# vom obine succesiv puterea aparent complex a bobinei
j 5$ @ b " ! BC / ' T / $,35 / e j10 E$ " 15,2 / e j &4 E$ " b " 2$ / e "15,2 / 6cos &41E$. 8 9 / sin &41E$.7 " 15,2 / 6$,15 8 9 / /$,5&27 " "63,42 8 9 / 15,#7 %(, de unde rezult pentru bobin puterile

@b" ? @b? " P b " 3,42 R. N b " 15,# var.

3,42 # +15,# #

" 15,2 %(.

Hn mod analog se calculeaz i puterile condensatorului :


j 5$ @ C " ! BC / ' T / $,1 " - 9 / 2 %(. C " 2$ / e

@ C " ? @ C ? " 2 %(.

P C " $. N C " - 2 var. Pentru poriunea de circuit care conine reactana D se calculeaz, mai +ntAi, cderea de tensiune complex ! X ! X " 9 / D / 'T" - 9 / 10E / 6- $,#42 - 9 / $,$&&7 " 6- 1#,0 8 9 / E&7 %.

1&

(poi se calculeaz puterea aparent complex @ X " ! X / 'T" 6- 1#,0 8 9 / E&7 / 6- $,#42 8 9 / $,$&&7 " 3,0 - 9 / $,5& - 9 / / 13,352 M 3,0 " 3,0 M 9 / $,5 M 9 / 13,E M 3,0 " - 9 / 1E,3 %(. *e unde rezult @ X " ? @ X ? " 1E,3 %(. P X " $. N X " - 1E,3 var. Pentru datele problemei, puterea aparent complex total a tuturor elementelor pasive din circuit este @ p " @ b 8 @ C 8 @ X " 3,42 8 9 / 15,# - 9 / 2 - 9 / 1E,3 " 3,42 %(. Puterea reactiv a circuitului rezult nul, din cauz c circuitul este +n regim de rezonan. Puterea complex a sursei de alimentare, @ S este @ S " ! / 'T" 61#,0 - 9 / 3,E7 / 6- $,#42 8 9 / $,$&&7 " 3,42 %(. Hn consecin, puterile complexe ale receptorilor i a sumei de energie sunt egale @ P " @ S , adic are loc ec;ilibrarea puterilor.

13-4. CIRCUIT RAMIFICAT CU INDUCIE MUTUAL.

Enunul problemei Hn circuitul din fig. 13-2 se d tensiunea la borne ! " ##$ %, rezistenele i inductanele poriunilor de circuit

14

/ F# "

,eactana induciei mutuale D m " / > " 4$ . @e cere s se determine curenii i s se construiasc diagrama vectorial topografic.

1 C#

" , # " 1$$ 3 / F 1 " 4$ 3 , 1 " 0$ .

)ig. 13-2. :ircuit format din dou ramuri conectate +n paralel i cuplate prin inducie mutual.

,ezolvarea problemei 1. Lensiunea la bornele ramurilor din circuit. 6fig. 13-27 :urentul ' 1 , +n trecere prin ramura care conine rezistena , 1 i bobina F 1 conectate +n serie, determin cderile de tensiune, care sub form complex, sunt ' 1 / , 1 i ' 1 / 9 / / F 1 . Pe de alt parte, fluxul magnetic al bobinei F # , determinat de curentul ' # din cealalt ramur, traverseaz i bobina F 1 , inducAnd +n aceasta o tensiune electro motoare de inducie
15

mutual E 1 # " ' # / / > " ' # / D M , care este defazat +n urm cu 5$1 fa de curentul ' # . (dic, sub form complex tensiunea electro motoare de inducie mutual E 1 # " - 9 / / > / ' # este ec;ivalent de ctre cderea de tensiune suplimentar pe bobina F 1 ! 1 # " 9 / / > / ' # . UinAnd cont de toate cderile de tensiune discutate mai sus, se poate scrie tensiunea la borne pentru oc;iul ' 6(< 1 G(7 astfel ! " ' 1 / , 1 8 ' 1 / 9 / / F 1 8 ' # / 9 / / >. 613-17 Lensiunea ! 1 # " ' # / 9 / / > din ecuaia 613-17 este luat cu semnul plus pentru c bobinele F 1 i F # sunt cuplate inductiv V+n acordW, cu alte cuvinte, curenii ' 1 i ' # au acelai sens fa de bornele +nsemnate cu asterixuri. 6fig. 13-27 *ac, de exemplu, pentru bobina F 1 6fig. 13-27 asterixul era pus la borna < 1 i nu la borna (, cupla9ul bobinelor F 1 i F # era V+n opoziieW. (tunci termenul ' # / 9 / / > din ecuaia 613-17 trebuia luat cu semnul minus. *eplasarea asterixului de la un capt la altul al unei bobine, +nseamn c bornele de VintrareW i de VsfAritW ale bobinei +i sc;imb locul. ,aionAnd +n acelai mod i pentru oc;iul '' 6(< # G(7 i inAnd +n plus, cont de condensatorul : # , vom avea expresia pentru tensiuni ! " ' # / , # - ' # / 9 / C 8 ' # / 9 / / F # 8 ' 1 / 9 / / >. # 613-#7 #. :alculul curenilor. @e scriu, mai +ntAi, impedanele complexe ale ramurilor, fr a ine seama de inductana mutual C 1 " , 1 8 9 / / F 1 3 C # " , # 8 9 / 6 / F # - C 7 i rezolvAnd # sistemul de dou ecuaii, 613-17 i 613-#7 +n raport cu curenii prin cele dou ramuri, se va obine
1 1

#$

' 1 " ! / Z Z + # M # 613-37 1 #

Z # j M

' # " ! / Z Z + # M # 613-E7 1 #

Z1 j M

Hnlocuind datele numerice, avem succesiv C # - 9 / / > " 1$$ - 9 / 4$ " 1#4 / e j 34 3$ 3

C 1 - 9 / / > " 0$ 8 9 / 4$ - 9 / 4$ " 0$ 3 C 1 / C # 8 # / > # " 60$ 8 9 / 4$7 / 1$$ 8 64$7 # " 1E&2$ / e j 3# E$

Hnlocuind rezultatele obinute mai sus +n ecuaiile 613-37 i 613-E7 vom obine expresiile curenilor ' 1 i ' # ' 1 " ##$ / ' # " ##$ /
1#4 e j 34 3$

1E&2$ e

j 3# E$

" 1,51 / e j &1 1$ (.

0$ 1E&2$ e
j 3# E$

" $,452 / e j 3# E$ (.

Hn continuare se exprim curenii compleci obinui sub forma algebric, avAnd +n vedere c sin &111$Q" $,52 3 cos &111$Q" $,3# 3 sin 3#1E$Q" $,235 cos 3#1E$Q" $,4E1

(stfel ' 1 " 1,51 / 6cos &111$Q- 9 / sin &111$Q7 " 1,51 / 6$,3# - 9 / $,527 " " $,011 M 9 / 1,412 ( 3 ' # " $,452 / 6cos 3#1E$Q - 9 / sin 3#1E$Q7 " $,452 / 6$,4E1 - 9 / $,2357 " " $,&2# M 9 / $,E43 ( 3

#1

' " ' 1 8 ' # " 1,303 - 9 / #,3 " #,02 / e j 25 3$ (.

a7

##

b7
)ig. 13-0. *iagrama fazorial a curenilor 6a7 i diagrama topografic a tensiunilor 6b7 pentru circuitul din fig. 13-2.

#3

13- . CIRCUIT COMPLEX.

Enunul problemei *ou generatoare conectate +n paralel 6fig. 13-&7 a cror tensiune electromotoare sunt E 1 " 114 i E # " 1#E % i sunt +n faz, alimenteaz un circuit exterior cu o impedan activ inductiv C " 6$,2 8 9 / $,37 . 'mpedanele interne ale generatoarelor sunt pur inductive i egale +ntre ele. C $1 " C $# " C $ " 9 / $,$2 . @e cere s se determine toi curenii din circuit i curentul din circuitul exterior pentru valori ale impedanei de sarcin C S egale cu #C, C,
Z E Z #

)ig. 13-&. :ircuitul pentru problema din paragraful 13-2.

#E

,ezolvarea problemei 1. (legerea metodei de calcul. (plicarea metodei numerelor complexe permit alegerea oricrei metode de calcul a circuitelor complexe de curent continuu 6vezi paragraful 3 din capitolul E7. (vAnd +n vedere c circuitul dat conine dou noduri se va aplica metoda celor dou noduri. @e tie c este avanta9os se a determina curentul prin poriunile unui circuit complex pentru mai multe valori ale impedanei poriunii respective prin metoda generatorului ec;ivalent, din care cauz se va aplica i aceast metod. #. :alculul admitanelor ramurilor. (dmitanele complexe ale ramurilor sunt I1 " I # " I3"
1 Z

1 Z$

"

1 " j $,$2

1 - 9 / #$ 3

"

1 $,2 j $,3 " " $,2 + j $,3 $,3E

1 61,E& - 9 / $,447 .

3. :alculul tensiunii +ntre noduri i curenii prin ramuri. Lensiunea nodal complex este ! AB " Y + Y + Y " 1 # 3 " 6114,#2 - 9 / E,#27 %. :urenii compleci prin cele dou ramuri sunt ' 1 " 6E 1 - ! AB 7 / I 1 " 6114 - 114,#2 8 9 / E,#27 / 6- 9 / #$7 " " 4E,4 8 9 / 2 " 42 / e
j 3 #$

E1 Y 1 + E # Y #

114 6 j #$7 + 1#E 6 j #$7 j E4E$ " j #$ j #$ + 1,E& j $,44 1,E& j E$,44

"

(3

#2

' # " 6E # - ! AB 7 / I # " 61#E - 114,#2 8 9 / E,#27 / 6- 9 / #$7 " " 4E,4 - 9 / 112 " 1E# / e j 23 3$ (.

' " ' 1 8 ' # " 4E,4 8 9 / 2 8 4E,4 - 9 / 112 " 105,0 - 9 / 11$ " " #$#,2 / e j 33 (.

3. *iagrama vectorial a curenilor i diagrama topografic a tensiunilor. )azorul tensiunii ! 6fig. 13-0, a i b7 este luat +n discuia pozitiv a numerelor reale pentru c am considerat +n rezolvarea problemei c ! " ! " ##$ %. )azorii curenilor ' 1 i ' # sunt defazai +n urma fazorului tensiune ! cu ung;iul 1 " &111$Q respectiv # " 3#1E$Q. )azorul tensiunii < 1 ( 6fig. 13-27 este format din doi termeni fazorul < 1 = 1 i = 1 ( 6fig. 13-0, b73 fazorul < 1 = 1 este defazat +naintea fazorului curentului ' 1 cu 5$1 iar fazorul = 1 ( +naintea fazorului curentului ' # cu 5$1. !ng;iurile de defaza9 indicate de fazorii < 1 = 1 i = 1 ( au sensul fizic c tensiunea peste o bobin este defazat cu 5$1 +naintea curentului iar din punct de vedere matematic +nmulirea unui fazor cu 9 rotete fazorul +n sens pozitiv cu 5$1, astfel de exemplu fazorul 9 > ' # este defazat +naintea curentului ' # cu 5$1. Hn acelai mod se discut i ramura cealalt 6G<< # ( din fig. 13-27 cu a9utorul ecuaiei 613-#7 i se construiesc fazorii tuturor cderilor de tensiune, +n fig.13-0, b3 se observ c punctele ( i G coincid i pe diagrama fazorial c;iar dac parcurgem diferit circuitul dintre ele. E. :alculul curentului din circuitul exterior pentru valori diferite ale impedanei de sarcin. !tilizAnd metoda generatorului ec;ivalent, curentul este dat de relaia ' " Z +Z e unde
#0
Ee

613-27,

E e - este fazorul tensiunii electromotoare complex a generatorului ec;ivalent. C e - este impedana intern complex a generatorului ec;ivalent. C " C S - este impedana de sarcin variabil. Lensiunea electromotoare E e este +n cazul nostru tensiunea dintre punctele ( i G 6fig. 13-&7 atunci cAnd circuitul exterior este +ntrerupt, adic C S " i ' " $. (tunci cAnd poriunea de impedan C " C S 6fig. 13-&7 este decuplat +n circuit nu rmAne decAt oc;iul de circuit format din cele dou tensiuni electromotoare E 1 i E # . :onsiderAnd pentru circuitul nou obinut curentul '. se va determina tensiunea +ntre punctele ( i G, egal cu tensiunea electromotoare a generatorului ec;ivalent !. AB " E e " E 1 - 'Q/ C $1 " E 1 - Z + Z / C $1 . $1 $# *e unde rezult c Ee"
E1 + E # din cauz c C $1 " C $# " C $ . #
E1 E #

'mpedana intern a generatorului ec;ivalent C e este format din dou impedane identice C $1 " C $# conectate +n paralel fa de punctele ( i G 6fig. 13-&7 astfel c Ce"
Z$ . #

Hnlocuind valorile obinute pentru E e i C e +n relaia 613-27 vom obine expresia impedanei de sarcin, pentru oricare ar fi impedana de sarcin ' " Z + # Z " $ S
E1 + E #
114 +1#E j $,$2 + # Z S

"

#E# j $,$2 + # Z S

613-07.

ParticularizAnd, pentru C S " C, avem ' 6z7 "


#E# j $,$2 + # 6$,2 + j $,37

"

#E# 153 e
j 33

" #$#,2 / e j 33 (.

#&

%aloarea obinut pentru ' coincide cu valoarea gsit mai +nainte ceea ce demonstreaz valabilitatea rezultatelor obinute. Hnlocuind +n relaia 613-07 C S " # / C, C S " $,2 C i C S " $,#2 C avem succesiv ' 6#z7 "
Z # Z E
#E# j $,$2 + # # 6$,2 + j $,37

"

#E# #E# " # + j 1,#2 #,32 e j 3#

" 1$#,5& / e j 3# (.

'

"

#E# #E# #E# 1 " " j $,$2 + # 6$,2 + j $,37 $,2 + j $,32 $,01 e j 32 # #E# #E# #E# 1 " " $,#2 + j $,# j $,$2 + # 6$,2 + j $,37 $,3# e j 35 E

" 350,&#/e j 32 (.

'

"

" &20,#2 / e j 35

(. *iscuii suplimentare :um se pot verifica, prin intermediul balanei puterilor, calculele efectuateB Puterea aparent complex a primului generator este
T @1 " E1 / '1 " 114 / 42 / e j 3 #$ " 1$$#$ / 6cos 31#$Q- 9 / sin 31#$Q7 "

" 61$$$$ - 9 / 24$7 %( " 61$ - 9 / $,247 X%(. *e unde obinem pentru primul generator @ 1 " ? @ 1 ? " 1$,$# X%( 3 P 1 " 1$ XR 3 N 1 " - 24 Xvar. Fa fel avem pentru cel de-al doilea generator
j 23 3$ @ # " E # / 'T " 1&0$$ / e j 23 3$ " # " 1#E / 1E# / e

"61$2$$ 8 9 / 1E#$$7 %( " 61$,2 8 9 / 1E,#7 X%(.

#4

*e unde rezult @ # " ? @ # ? " 1&,0 X%( 3 P # " 1$,2 XR 3 N # " 1E,# Xvar. Puntea activ a celor dou generatoare P 1 8 P # " 61$ 8 1$,27 XR " #$,2 XR.

#5

13-!. CIRCUIT COMPLEX CU INDUCIE MUTUAL.

Enunul problemei Pentru circuitul din fig. 13-4 se cunosc rezistenele i reactanele , 1 " 4$ 3 , # " , 3 " E$ 3 / F 1 " 0$ 3 / F # " / F 3 " 4$ 3
1 C#

" E$ 3 inducia mutual / > " E$ . Lensiunile electromotoare

complexe ale surselor de energie sunt E 1 " E # " 1$$ % i E 3 " #$$ / e j1#$ %. @ se determine curenii, tensiunile i potenialele punctelor din circuit3 s se construiasc diagrama potenialelor3 s se verifice rezultatele obinute cu a9utorul ecuaiei de ec;ilibru a puterilor.

)ig. 13-4

:ircuit complex cu inducie mutual.

3$

@oluia problemei 1. (legerea metodei de calcul. Hn problema precedent pentru un circuit cu dou moduri s-a aplicat metoda celor dou noduri. Pentru aceast problem, cu toate c circuitul conine dou noduri, aceast metod se aplic mai greu, pentru c metoda celor dou noduri presupune calculul admitanelor ramurilor funcie de valorile pe care le iau parametrii circuitului3 dar, +n prezena unei inducii mutuale, apar inductane determinate de cupla9ul inductiv dintre bobine, care, conform problemei sunt necunoscute, pe de alt parte determinarea lor este destul de complicat. (ceast dificultate intervine i +n cazul +n care se aplic alt metod cunoscut dar care impune calculul impedanei totale sau ec;ivalente a ramurilor sau poriunilor de circuit 6metoda superpoziiei, metoda metoda generatorului ec;ivalent7. 'at de ce, +n acest caz, de rezolvarea unui circuit de curent alternativ cu inducie mutual se utilizeaz, cel mai des, ecuaiile lui =irc;;off sau metoda curenilor de contur3 aplicAnd ultima metod se va obine rezultatul mai rapid. #. (plicarea metodei curenilor de contur. @e aleg sensurile curenilor de contur ' I i ' II +n sensul de micare a acelor de ceasornic 6fig. 13-47. @e stabilete ecuaia conturului ()=>GY: i inem seama c, 6vezi paragraful 3-37, dac sensurile curenilor de contur sunt identice i coincid cu sensul de parcurgere, +n ecuaia de contur produsul curentului ' I din primul contur prin propria sa impedan se ia cu semnul plus, adic 'I /
1 R1 + j L1 + j L# j C + R# #

i cu semnul minus produsul

curentului ' II +nvecinat prin impedana comun celor dou contururi - ' II /
1 j L# j C + R# . #

31

)ig. 13-5. *iagrama vectorial a curenilor 6a7 i diagrama potenialelor 6b7 pentru circuitul din fig. 13-4.

3#

:unoscAnd curenii de contur ' I i ' II putem afla curenii prin ramuri astfel ' 1 " ' I " $,3 - 9 / $,$2 " $,3E / e j 5 E2 (.

' # " ' II - ' I " 1,$32 8 9 / $,0 - $,3 8 9 / $,$2 " $,&32 8 9 / $,02 " " $,502 / e j E1 3$ (.

' 3 " ' II " 1,$32 8 9 / $,0 " 1,15 / e j 3$ (.

@e construiete diagrama vectorial +n planul complex a curenilor compleci 6fig. 13-57. Pe de alt parte, trebuie inut cont i de cupla9ul inductiv dintre contururi, care provoac +n primul contur o cdere de tensiune ' II 9 >, ec;ilibrAnd tensiunea electromotoare numeric egal i de sens opus induciei mutuale ' II 9 > 6vezi fig. 13-E7. Lensiunea ' II 9 > trebuie s fie inclus +n ecuaia de contur cu semnul plus, pentru c sensul de parcurgere al conturului i curenii de contur prin bobinele F 1 i F # sunt orientai +n acelai mod fa de bornele cu acelai nume marcate printr-un asterix. *ac se modific sensul de parcurgere cu sensul curentului ' II +n sens invers, tensiunea ' II 9 > trebuie s fie luat, +n ecuaia de contur, cu semnul minus. <binem, astfel, ecuaia primului contur 'I/
1 R1 + j L1 + R# + j L# j C #

' II / R# +

j L# j

1 C#

8 ' II / 9 / / > " E 1 - E # &7.

613-

,aionAnd la fel, se obine ecuaia i pentru cel de-al doilea contur


-

'I/

1 R # + j L# j C 8 ' I / 9 / / > 8 8' II # 1 R# + j L# j C + j L3 + R3 " E# 8 E3 #

/ 613-47.

33

3. :alculul curenilor. 'ntroducAnd datele problemei +n ecuaiile 613-&7 i 613-47 vom obine ' I - 64$ 8 9 / 0$ 8 E$ 8 9 / 4$ - 9 / E$7 - ' II / 6E$ 8 9 / 4$ - 9 / E$ - 9 / E$7 " $ - ' I / 6E$ 8 9 / 4$ - 9 / E$ - 9 / E$7 8 ' II / 6E$ 8 9 / 4$ - 9 / E$ 8 9 / 4$ 8 E$7 " " 1$$ 8 #$$ / e j1#$ .

)ig. 13-5., b7

3E

E. :alculul tensiunilor complexe a tuturor poriunilor din circuit. Pentru poriunea Y: 6fig. 13-47 cu rezisten o;mic , 1 , tensiunea complex este ! NC " , 1 / ' 1 " 4$ / $,3E / e j 5 E2 " #&,# / e j 5 E2 " 6#E M 9 / E7 %.

Lensiunea poriunii :( 6fig. 13-47 este compus din tensiunea pe bobina F 1 i tensiunea care ec;ilibreaz tensiunea electromotoare de inducie mutual. ! CA " ' 1 / 9 / / F 1 8 ' 3 / 9 / / > " 6$,3 - 9 / $,$27 / 9 / 0$ 8 8 61,$32 8 9 / $,07 / 9 / E$ " - #1 8 9 / 25,E " 03 / e
j1313$

%.

Fa fel se obin tensiunile celorlaltor poriuni de circuit ! FA " ' # / 9 / / F # " $,502 / e j E1 3$ / 9 / 4$ " &&,0 / e

j1313$

"

" 6- 2# 8 9 / 24,47 % 3 ! KF " ' # /


1 j C # "

$,502 / e j E1 3$ / 6- 9 / E$7 " 34,4 / e j E4 3$ "


" 6#0 M 9 / #5,E7 %3 ! MK " ' # / , # " E$ / $,502 / e j E1 3$ " 34,4 / e j E1 3$ " 6#5 8 9 / #07 %3

! AD " ' 3 / 9 / / F 3 8 ' 1 / 9 / / > " 61,$32 8 9 / $,07 / 9 / 4$ 8 8 6$,3 - 9 / $,$27 / 9 / E$ " - E0 8 9 / 5E,4 " 1$2,2 / e

j112 E$

%3

! DP " , 3 / ' 3 " E$ / 1,15 / e j 3$ " E&,4 / e j 3$ " 6E1,2 8 9 / #E7 %3 ! NC " #&,# / e j 5 E2 3

! CA " 03 / e

j1$5 1$

3 3

! FA " &&,0 / e

j1313$

! KF "34,4 / e j E4 3$ 3

32

! MK " 34,4 / e j E1 3$ 3

! AD " 1$2,2 / e j112 E$ 3

! DP " E&,4 / e j 3$ .

2. :alculul potenialelor complexe ale punctelor din circuit. (sociem punctului G din circuit 6fig. 13-47 potenialul zero, % B " $. (cest punct reprezint pentru prima i a doua surs borna cu potenialul inferior 6inAnd seama de sensul tensiunii electromotoare E 1 i E # reprezentate +n sc;em7. (stfel, punctele Y i > 6fig. 13-47 reprezint borne cu un potenial mai mare decAt potenialul punctului G. *in datele problemei E 1 " E # " 1$$ %, +n care caz potenialele complexe ale punctelor Y i > sunt % N " % M " 1$$ %. ParcurgAnd prima ramur a circuitului 6fig. 13-47 dup sensul curentului ' 1 6+n sensul micorrii potenialului7 i folosind rezultatele obinute pentru tensiunile poriunilor de circuit, vom avea pentru punctele : i ( potenialele complexe % C " % N - ! NC " 1$$ - #E 8 9 / E " &0 8 9 / E " &0,1 / e j 3 %.

% A " % C - ! CA " &0 8 9 / E 8 #1 - 9 / 25,E " 5& - 9 / 22,E " 111,& / e j #5 2$ %.

Pentru a determina potenialele complexe ale punctelor din ramura a doua, vom considera punctul ( +n sens opus curentului ' # 6sensul creterii potenialului7. % F " % N - ! FA " 5& - 9 / 22,E - 2# 8 9 / 24,4 " E2 8 9 / 3,E " E2,1 / e j E #$ %.

% K " % F 8 ! KF " E2 8 9 / 3,E 8 #0 - 9 / #5,E " &1 - 9 / #0 " &2,0 / e j #$ 1$ %.

Pentru verificare, se poate determina potenialul punctului > 6calculat mai +nainte % M " 1$$ %7

30

% M " % K 8 ! MK " &1 - 9 / #0 8 #5 8 9 / #0 " 1$$ %. Fa fel se obin potenialele punctelor * i P din cea de-a treia ramur a circuitului % D " % A - ! AD " 5& - 9 / 22,E 8 E0 - 9 / 5E,4 " 1E3 - 9 / 12$,# " " #$&,3 / e j E0 #$ %.

% P " % D - ! DP " 1E3 - 9 / 12$,# - E1,2 - 9 / #E " 1$1,2 - 9 / 1&E,# " " #$1,0 / e j 0$ %.

13-!. RE"OLVAREA PRO#LEMEI.

3&

, 1 " 4$

'I / - ' II

1 R1 + j L1 + j L# + j C + R# # 1 / R # + j C + j L# 8 ' II / 9 / #

/>"

, # " , 3 " E$

" E1 - E # -'I /
1 R # + j C + j L# 8 # 1 R# + j C + j L# + j L3 + R3 8 #

/ F 1 " 0$
/ F # " / F 3 " 4$
1 C#

8 ' II /

" E$

8 ' I / 9 / / > " E # 8 E 3

/ > " E$

E 1 " E # " 1$$ %

' I / 64$ 8 9 / 0$ 8 9 / 4$ - 9 / E$ 8 E$7 -

34

E 3 " #$$ / e j1#$ %

- ' II / 6E$ - 9 / E$ 8 9 / 4$ - 9 / E$7 " 1$$ - 1$$ - ' I / 6E$ - 9 / E$ 8 9 / 4$ 9 / E$7 8 ' II / / 6E$ - 9 / E$ 8 9 / 4$ 8 9 / 4$ 8 E$7 " 1$$ 8 #$$ / / e j1#$

'1 " B '# " B '3" B

' 1 " ' II " $,3$$#E&# - 9 / $,$232#EE1# " " $,3$E54$&# / e j1$

' # " ' II - ' I " $,&3E3$2E 8 9 / $,0E32051& " " $,5&0E1E&1 / e j E1 3$

' 3 " ' II " 1,$3E22#0 8 9 / $,25$$EE&0 " " 1,15$54&& / e j 3$

Ecuaia ec;ilibrului punilor

35

! NC " #E,35&43 / e j1$ 3

@ 1 " 1$$ / 6$,3$$#E 8 9 / $,$232#7 " " 3$,$#E&# 8 9 / 2,32# " 3$,E5&#4 / e j1$ .

! CA " 0#,&5&&2 / e j1$5 3

! FA " &4,111102 / e

j1313$

@ # " 1$$ / 6$,&3E#4 - 9 / $,0E3207 " " &3,E3$2E - 9 / 0E,320 " 5&,03452 / e @ 3 " #$$ / e j1#$ 61,$3E2# - 9 /

! KF " 35,$2224 / e j E4 3$ 3 j E1 3$ .

! MK " 35,$2224 / e j E1 3$ 3 $,25$$E7 "

! AD " 1$E,535$# / e 112 E$ 3

" #$$ / e j1#$ / 1,15$52 / e j 3$ "


! DP " E&,034#4 / e j 3$ 3

" #34, 151E / e j 5$ " 9 / #34,151E.

P S " 1$3,E2# Z 3 N S " 1&5,14&E var.


# # P 1 " , 1 / '1 " 4$ / ' 1 " &,EE1$251 Z. # P# " ,# / '# # " E$ / ' # " 34,132E#4 Z.
# # P3 " ,3 / '3 " E$ / ' 3 " 20,&34$04 Z.

P C " 1$#,3$513 Z.

%alorile complexe ale potenialelor sunt reprezentate +n diagrama potenialelor 6fig. 13-5, b7 prin raze-vectoare din originea coordonatelor,
E$

unde se afl situat punctul G, pentru c % B " $. Fa cealalt extremitate a razei-vectoare s-au notat punctele din circuit al crei potenial +l reprezint. Lensiunile tuturor poriunilor de circuit care alctuiesc oc;iul exterior de circuit 6fig. 13-&7 reprezentate pe diagrama potenialelor permite verificarea celei de-a doua legi a lui =irc;;off pentru acest contur +nc;is. Hn adevr, dup fig. 13-5, putem scrie c ! DP 8 ! AD 8 ! CA 8 ! NC " E 1 8 E 3 . 0. Ecuaia ec;ilibrului puterilor. Puterile aparente complexe ale surselor de energie sunt
T @1 " E1 / '1 " 1$$ / 6$,3 8 9 / $,$27 " 63$ 8 9 / 27 %(.

@ # " E # / 'T # " 1$$ / 6$,&32 - 9 / $,027 " 6&3,2 - 9 / 027 %(.
j1#$ @3 " E3 / 'T / 61,$32 - 9 / $,07 " #$$ / e j1#$ / 1,15 / e j 3$ 3 " #$$ / e "

" #E$ / e j 5$ " #E$ / 6cos 5$1 8 9 / sin 5$17 " #E$ / 6$ 8 97 " 9 / #E$ %(.

@uma puterilor active este PS "

P
1

Si

" 3$ 8 &3,2 " 1$3,2 R,

iar suma puterilor reactive este NS "

Q
1

Si

" 2 - 02 8 #E$ " 14$ var.

Puterile active ale consumatorilor sunt

E1

# P 1 " , 1 / '1 " 4$ / 6$,3$E7 # " 5,2 R 3

# P# " ,# / '# " 3&,2 R 3 # " E$ / 6$,5027


# P3 " ,3 / '3 " E$ / 61,157 # " 20,2 R.

@uma puterilor active ale consumatorilor este


Pi " 5,2 8 3&,2 8 20,2 " 1$3,2 Z. PC "

@e observ ec;ilibrul puterilor active PS " PC . Puterile reactive ale consumatorilor sunt
# N 1 " / F 1 / '1 " 0$ / 6$,3$E7 # " & var 3

1 # # N# " L# C / ' # " E$ / 6$,5027 " 3& var 3


#

# N 3 " / F 3 / ' 3 " 4$ / 61,157 # " 11# var.

Pe de alt parte, se poate calcula puterea transportat de ctre cupla9ul magnetic al bobinelor F 1 i F # 6vezi paragraful 13-E, discuia suplimentar #7
j 5 E2 ' 1 / 9 / / > / ' T / E$ / e j 5$ / 1,15 / e j 3$ " 10,# / e 3 " $,3$E / e j 2$ 12 "

" 61$,3 8 9 / 1#7 %( i


T ' 3 / 9 / / > / ' 1 " 1,15 / e j1#5 E2 "

j 3$

/ E$ / e j 5$ / $,3$E / e j 5 E2 " 10,# / e

" 6- 1$,3 8 9 / 1#7 %(.

E#

Puterea activ global transportat P t " 1$,3 - 1$,3 " $. Puterea reactiv transportat N t " 1# 8 1# " #E var. (stfel, suma puterilor reactive ale tuturor consumatorilor, inclusiv puterile transportate, este egal cu
Q " N 1 8 N # 8 N 3 8 N t " & 8 31 8 11# 8 #E " 14$ var. NC "

@e observ i realizarea ecuaiei de ec;ilibru a puterilor active i reactive N S " N C . <G@. Hndeplinirea ecuaiei de ec;ilibru a puterilor active i reactive confirm corectitudinea calculelor.

E3

13.$. PRO#LEME PROPUSE PENTRU RE"OLVARE.

P%&'()*) +),-%. +/%/0%/1.( 13-1. #22. @ se scrie expresiile curenilor i a tensiunilor complexe, dup fig. 13-1$, dac se dau valorile lor efective ca fiind egale cu #( i 1#& %B

)ig. 13-1$.

#20. Hntr-un circuit curentul este exprimat prin valoarea sa complex -93$ m(. Lensiunea complex la bornele circuitului are modulul egal cu 1#$% i argumentul -[. @ se scrie valorile instantanee ale curentului i tensiunii3 s se construiasc diagrama vectorial. #2&. @ se +nmuleasc valorile complexe ale curentului i tensiunii din problema #20 cu 9 i -9. @ se construiasc diagrama vectorial a noilor mrimi complexe. #24. @ se construiasc fazorii tensiunilor pentru care ! 1 " 611$ 8 9 / 15$7 %, ! # " - ##$ % i ! 3 " 611$ - 9 / 15$7 %. @ se calculeze defaza9ele dintre tensiuni.

EE

#25. @e dau valorile instantanee ale curenilor din dou ramuri de circuit i 1 " 1# / sin 6 / t - 3$17 i i # " 4 / sin 6 / t 8 3$17. @ se scrie cele trei forme 6algebric, trigonometric i exponenial7 ale curentului total complex al celor dou ramuri3 s se construiasc diagrama vectorial. #0$. Pentru un circuit neramificat care este compus din trei poriuni de circuit conectate +n serie se dau tensiunile ! 1 " 1$$ %, ! # " 4$ % i ! 3 " 1#$ % 6ca +n fig. 13-1173 s se exprime valorile complexe ale tensiunilor ! 1 , ! # i ! 3 dac 1 " 0$1 i # " 2$13 s se scrie valoarea instantanee a tensiunii la borne, u i s se construiasc fazorul ! pe diagrama vectorial.

)ig. 13-11.

#01. :u cAt trebuie s fie egal tensiunea ! # , +n condiiile problemei #0$, astfel +ncAt s avem +ndeplinit egalitatea ! 3 " ! 1 8 ! # B

E2

#0#. Hntr-un circuit elementele active i reactive ale curentului sunt identice i egale cu 1E,1 (. Lensiunea la bornele circuitului este defazat +n urma curentului i se exprim +n complex ! " ! / e j E2 . @ se stabileasc expresia curentului complex.

#03. Lensiunea la bornele unui circuit are componenta activ egal cu 03,2 % i componenta reactiv 1$5,# %. )aza iniial a curentului prin circuit este egal cu 1#$1. @ se stabileasc expresia tensiunii complexe, dac tensiunea este defazat +naintea curentului. #0E. :um trebuie s se modifice faza iniial a curentului din problema #03, astfel +ncAt componentele activ i reactiv ale tensiunii s exprime prile real i imaginar ale tensiunii complexeB #02. :urentul printr-un circuit este 6$,04E 8 9 / 1,447 (, tensiunea la borne 60$ 8 9 / 1$3,E7 %. @ se calculeze valorile efective ale curentului i tensiunii, rezistena i inductana circuitului. @ se exprime impedana circuitului sub forma complex. #00. @ se calculeze rezistena i inductana unei bobine la frecvena de 2$ Kz, dac impedana sa complex este C b " #E$,4 / e j 21 3$ .

#0&. 'mpedana complex a unui circuit este C "

2 E + j 3 + j # .

se stabileasc sc;ema ec;ivalent a circuitului la frecvena de 1$$ XKz. #04. 'mpedana unui circuit este egal cu 62 - 9 / 07 . :e rezisten trebuie conectat +n circuit astfel +ncAt rezistena s fie numeric egal cu reactana saB #05. Hntr-un circuit, cu rezistena , " 1$ i reactanele D L " #2 , D C " 12 , conectate toate +n serie, curentul complex este ' " - 1# (. @ se calculeze valorile complexe ale tensiunilor la bornele fiecrui element de circuit precum i tensiunea complex la bornele circuitului3 s se construiasc diagrama vectorial.

E0

#&$. @ se calculeze, pentru problema #05, puterea aparent complex. #&1. Lrei impedane, egal fiecare cu 1$$ , sunt conectate +n serie. Lensiunile peste aceste impedane sunt defazate +naintea curentului cu 1$1, E$1 i &$1. @ se calculeze impedana total a circuitului i factorul de putereB #&#. Hntr-un circuit format din dou bobine identice conectate +n serie i un condensator, curentul ' " 4 (, tensiunea la borne 11$ % i puterea activ P " 23$ R. @ se stabileasc expresia complex a impedanelor bobinei i condensatorului i a puterii aparente totale, dac inductana fiecrei bobine este egal cu capacitanaB #&3. @ se stabileasc expresiile complexe ale impedanelor poriunilor de circuit precum i a +ntregului circuit dup diagrama topografic 6fig. 13-1#7, unde, se d ! " ##$ %3 ! 1 " 4$ %3 ! 3 " 0# %3 ! E " #2 %3 ! 2 " 14 % i ' " 1 (.

)ig. 13-1#.

#&E. @ se stabileasc valoarea complex a impedanei, pentru circuitul din problema #&3, care trebuie conectat +n serie, astfel +ncAt pentru acest circuit s se stabileasc un regim de rezonan a tensiunilor.
E&

P%&'()*) +),-%. +/%/0%/1.( 13-2.

#&2. < rezisten , " 3$ , o inductan cu reactan inductiv D L " E$ i un condensator cu reactana capacitiv D C " #2 sunt conectate +n paralel. @ se calculeze rezistena i reactana circuitului serie ec;ivalentB #&0. @ se calculeze, +n condiiile problemei #&2, curenii prin ramuri i curentul total, dac tensiunea la borne este ! " 1#$ / e j 3$ %. @ se stabileasc diagrama fazorial.

#&&. < rezisten, o bobin i un condensator, fiecare avAnd valoarea de #$$ , sunt conectate +n paralel la bornele unei surse de 1#$ %. @ se calculeze curentul sursei. #&4. !n grup de receptoare cu sarcin activ-inductiv este conectat la reeaua de curent alternativ cu tensiunea de ##$ %. :urentul total absorbit de receptoare este egal cu 00 ( i au puterea activ de 5 XR. Hn scopul creterii factorului de putere pAn la $,52 se conecteaz, +n paralel cu receptoarele, o baterie de condensatoare. @ se determine reactana capacitiv a bateriei de condensatoare i s se stabileasc expresiile complexe ale curenilor prin receptoare, prin bateria de condensatoare precum i curentul total al reelei, considerAnd c tensiunea reelei este o mrime real i pozitiv. #&5. Lrei impedane, C 1 " 61$$ 8 9 / 0$7 , C # " 6E$ - 9 / 0$7 i C 3 " 1#$ sunt conectate +n paralel. Lensiunea la bornele circuitului este ! " 1#$ %. @ se determine curenii compleci prin ramuri, curentul total al circuitului precum i puterea aparent complex. @ se stabileasc diagrama vectorial a tuturor curenilor i tensiunilor. #4$. :e impedan trebuie conectat pe o poriune neramificat, pentru circuitul din problema #&5, astfel +ncAt s se obin un regim de rezonanB

E4

#41. Hn circuitul din fig. 13-13 se cunosc curenii prin ramuri ' 1 " $,4 (3 ' # " $,0 (. :urentul ' 1 este defazat +n urma curentului ' # cu un ung;i de 2$1. @ se calculeze tensiunile ! i ! CD , dac , 1 " #2 i D L " 12 B

#4#. @ se stabileasc, pentru circuitul din fig. 13-1E, expresia general a impedanei dac D L " D C " D.

)ig. 13-1E.

E5

P%&'()*) +),-%. +/%/0%/1)() 13-4 23 13- .

#43. @ se calculeze toi curenii din circuitul reprezentat +n fig. 13-1E, precum i tensiunile +ntre punctele (G i G:, dac " D L " 2$$ 3 D C " 1$$$ 3 , 1 " #$$ i ! " 1#$ %B

,#

#4E. @ se calculeze tensiunile +ntre punctele (G i G: 6fig. 13-127 precum i tensiunea la bornele circuitului, ! AC , dac rezistena , 1 este F3 strbtut de un curent egal cu 1,E (. Parametrii circuitului : " 3 F " $,# K3 , 1 " 1$$ 3 , " #$ i f " 10$ KzB

)ig. 13-12.

2$

#42. :onsiderAnd, pentru problema #4E, cunoscut curentul total egal cu 1,E0 (, s se calculeze tensiunea la borne. #40. @ se determine forma general a rezistenei , # , pentru circuitul dat de fig. 13-10, care determin +ntre tensiunea ! i curentul ' 3 , la frecvena ung;iular , un ung;i egal cu 5$1.

#4&. @ se calculeze curentul prin circuitul din fig. 13-1& cAnd cupla9ul bobinelor de inducie este +n acord i +n opoziie dac , " 3$ 3 F 1 " $,1 K3 F # " $,$3 K3 > " $,$23 K3 ! " ##$ % i f " 2$ KzB

21

#44. Pentru circuitul din fig. 13-14 s se calculeze toi curenii dac ! " ##$ %3 f " 2$ Kz3 F 1 " $,# K3 F # " $,E K3 > " $,1 K3 , 1 " #$ i , # " 3$ B

#45. :u a9utorul unui monta9 G<!:KE,<L 6fig. 13-157 se poate asigura un curent ' 1 constant, pentru un numr diferit de lmpi. @ se determine, cu a9utorul legilor lui =irc;;off, relaia necesar +ntre , F i :B

2#

#5$. *ou generatoare cuplate +n paralel avAnd impedanele interne C $1 " C $# " 9 / $,# i tensiunea electromotoare E 1 " 1#$ %3 E # " 1#0 % au o sarcin comun de impedan C " 6# 8 97 . @ se calculeze curenii compleci ai receptorului i a generatoarelorB #51. @ se determine curenii complei +n condiiile problemei #5$, dac se sc;imb tensiunea electromotoare astfel +ncAt E # " 9 / E 1 .

13-4. RSPUNSURI LA PRO#LEMELE PROPUSE PENTRU RE"OLVARE N CAPITOLUL 13.

#22. #20. #2& #24. #25. 1,E.

# / e j132 (3 1#& / e j 5$ %.

3$

/ sin 6 / t - 5$17 m(3 1#$

/ sin 6 / t - 14$17 %.

3$ m(3 1#$ %. 1#$1. 1#,3 / e j 0 3$ " 1#,3 / [cos( 0 3$) + j sin ( 0 3$)] " 1#,#2 - 9 /

#0$. 6 -40,0 8 9 / 2$7 %3 6-01,# - 9 / 21,27 %3 -1#$ %3 3&0 / sin 6 / t - 14$17 %. #01. #0#. #03. #0E. 0$ / e j1#E %.

#$ (. -1#& %. @ se reduc pAn la zero.


23

#02. #00. #0&. #04. #05. #&$. #&1. #&#.

# (3 1#$ %3 34,3 3 -E0 3 0$ / e j 2$ .

12$ 3 $,0 K. $,4 3 #,#3 . (ctiv sau inductiv de 1 sau inductiv de 11 . -1#$ %3 -9 / 3$$ %3 9 / 14$ %3 6-1#$ - 9 / 1#$7 %. 61EE$ 8 9 / 1EE$7 %(. #42 3 $,&#. 6E,1E 8 9 / 117 3 -9 / 11 3 623$ 8 9 / &$$7 %(.

#&3. -9 / 4$ 3 6102 8 9 / 11$7 3 9 / 0# 3 #2 3 9 / 14 3 615$ 8 9 / 11$7 . #&E. #&2. #&0. #&&. #&4. -9 / 11$ . #E,4 3 -11,2 . E (3 3 / e j 0$ (3 E,4 / e j1#$ (3 E,E / e j #E 1$ (.

$,0 (. -2,4 3 00 / e j 21 E$ (3 9 / 3&,5 (3 E3 / e j14 1$ (.


#&5. 6$,443 - 9 / $,237 (3 6$,5#E 8 9 / 1,347 (3 1 (3 6#,4 8 9 / $,427 (3 6330 8 9 / 1$#7 %(. #4$. #41. #4#. #43. #4E. 'nductiv de 11,5 . #3 %3 1#,4 %3
R# ! R1 ! R1 R# ! # 89/ R +R . R1 + R# 1 #

$,1 (3 $,1E (3 $,1 (3 #$ %3 1$$ %. 1E$ %3 #5$ %3 3$$ %.


2E

#42. #40. #4&. #44. #45. #5$. #51.

31$ %.
# L1 L3 R1 R3 ,# " . R1 + R3

#,& %3 & (. #,43 (3 1,$& (3 3,4& (.

# / F / : " 1.
23 / e j #4 (3 #3,& / e j 0 (3 30,# / e j E5 12 (.

3& / e j1E 32 (3 E14 / e j132 (3 E23 / e j E# (.

BIBLIOGRAFIE 1. 'oan de @abata M Gazele electrote;nici, litografia 'PL%L, Limioara, 15&E3 #. ,dule, , M Gazele electrote;nicii, Editura didactic i pedagogic, Gucureti, 15413 3. Limotin, ( i Kortopan, %. M Fecii de bazele electrote;nicii, Editura didactic i pedagogic, Gucureti, 150E3 E. Caitc;iX, >.I. M Probl\mes et exercises dQ]lectrotec;ni^ue g]n]rale, Editions >ir, >oscou, 154$.

22

:!P,'Y@ UTILIZAREA NUMERELOR COMPLEXE N CIRCUITE ELECTRICE DE CURENT ALTERNATIV 13-1. :!,EYU', LEY@'!Y' S' '>PE*(YUE :<>PFEDE.....................1 Enunul problemei........................................................................................ 1 ,ezolvarea problemei................................................................................ .. # *iscuii suplimentare.................................................................................... 3 13-#. :',:!'L 6,(>')':(L7 P(,(FEF :! >(' >!FLE ,(>!,'.........................................................................0 Enunul problemei........................................................................................ 0 ,ezolvarea problemei................................................................................... 0 *iscuii suplimentare.................................................................................... 4 13-3. :',:!'L ,(>')':(L P(,(FEF S' @E,'E................................ 1# Enunul problemei...................................................................................... 1# ,ezolvarea problemei................................................................................. 1# *iscuii suplimentare.................................................................................. 1& 13-E. :',:!'L ,(>')':(L :! 'Y*!:U'E >!L!(F_.................... 15 Enunul problemei...................................................................................... 15 ,ezolvarea problemei................................................................................. #$ 13-2. :',:!'L :<>PFED....................................................................... #E Enunul problemei....................................................................................... #E ,ezolvarea problemei.................................................................................. #2 *iscuii suplimentare................................................................................... #4 13-0. :',:!'L :<>PFED :! 'Y*!:U'E >!L!(F_......................... 3$ Enunul problemei........................................................................................ 3$ @oluia problemei......................................................................................... 31 13-0. ,EC<F%(,E( P,<GFE>E'.......................................................... 34 13-&. P,<GFE>E P,<P!@E PEYL,! ,EC<F%(,E........................... EE Probleme pentru paragraful 13-1.................................................................. EE Probleme pentru paragraful 13-#.................................................................. E4 Probleme pentru paragrafele 13-E i 13-2.................................................... 2$ 13-4. ,_@P!Y@!,' F( P,<GFE>EFE P,<P!@E PEYL,! ,EC<F%(,E HY :(P'L<F!F 13.............................................2E G'GF'<J,()'E``````````````````..20
20

:!P,'Y@ ````````````````````.2&

2&