Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de tiine Economice i estiunea !

"acerilor #epartamentul de $ana%ement #isciplina& Managementul ntreprinderilor agroalimentare 'peciali(area& !%robusiness !n univ & )*+)-)*+, -./ .!$0 !N!1232C0 Cap4 + 'istemul a%roalimentar 1.1. Sistemul agroalimentar definire, rol 1.2. Niveluri de operare n sistemul agroalimentar 1.3. Componentele sistemului agroalimentar 1.4. Randamentul energetic i performan a economic! n sistemul agroalimentar Cap4 ) 5ntreprinderea a%roalimentar6 7 domeniu de e8ercitare a mana%ementului 2.1. "ntreprinderea agroalimentar!# rol, particularit! i 2.2. Sisteme de produc ie i tipuri de ntreprinderi din sistemul agroalimentar 2.3. "ntreprinderile agroalimentare din Rom$nia 2.4. "ntreprinderea i integrarea agroalimentar! Cap4 , $ana%ementul 9ntreprinderilor a%roalimentare 3.1. %roces, ciclu i tip de produc ie 3.2. &anagementul activit! ii de 'a(! 3.3. &anagementul activit! ilor au)iliare i de servire Cap4 : $ediul ambiant i in"luenele lui asupra mana%ementului 9ntreprinderilor a%roalimentare 4.1. *actorii de influen ! a mediului am'iant 4.2. Rela ia mediu managementul ntreprinderilor agroalimentare Cap4 ; !bord6ri strate%ice 9n 9ntreprinderile a%roalimentare +.1. Strategia# definire, tipologie +.2. ,la'orarea i aplicarea unei strategii n ntreprinderile agroalimentare Cap4 < $ana%ementul riscului 9n a%robusiness -.1. Risc de produc ie -.2. Risc de pre -.3. Risc financiar -.4. Risc de calitate -.+. Risc de ofert! -.-. Risc de resurse umane Cap4 =4 Comunicarea 9n 9ntreprinderea a%roalimentar6 ..1. Comunicarea n ntreprinderea agroalimentar!# definire, tipologie ..2. /e0nici de comunicare eficiente. 1ariere n calea comunic!rii. ..3. Cultura organi(a ional! a ntreprinderilor agroalimentare ..4. &anagementul sc0im'!rii n ntreprinderile agroalimentare

Biblilo%ra"ie 1. Certo C. Samuel, Managementul modern, ,d. /eora, 1ucureti, 2222. 2. Cole 3. 4erald, Management. Teorie i practic, ,d. 5tiin a, C0iin!u, 2224. 3. Cs6s(, 7., Management agroalimentar, ,ditura 3groprint, /imioara, 1888. 4. &aria 4oian, Silvia 9lad, Managementul ntreprinderilor agroalimentare, ,ditura &arineasa, /imioara, 2221. +. 7lie, :., Stegerean, R., ;soian, C., :ungescu, <., Managementul firmei, ,d. Risoprint, Clu=>Napoca, 222+. -. %!u, 9iorica, 3ura, Comunicare i resurse umane, ,ditura %olirom, 7ai 222-. .. %$nioar!, 7.;., Comunicarea eficient, ,ditura %olirom, 7ai 2224. ?. 9oicu, R., R!dulescu, 9alentina Carmen, Managementul unitilor agroalimentare, ,ditura 3S,, 1ucureti, 2223.

#irector #epartament> -ro"4univ4dr4 .6(van Nistor

.esponsabil disciplina> Con"4univ4dr4 $aria $ortan