Sunteți pe pagina 1din 3

PROFESOR: DISCIPLINA: Matematic

PROIECT DE LECIE
DATA . CLASA . UNITATEA DE NVARE__Nume e !atu a"e________________________________ TITLUL LECIEI SCOPUL LECIEI

Sc ie ea #i citi ea !ume e"$ !atu a"e. A#imi"a e %e c$u!$&ti!'e La #)* &itu" "ec'iei+ e"e,ii ,$ )i ca-a.i"i:

O(IECTIVE OPERAIONALE:

/0 S %e)i!ea#ca c$ ect ci) e"e #i# a %e)i!ea#ca !ume e"e !atu a"e 10 S ecu!$a#ca !ume e"e $ma!e 20 S t a!#)$ me c$ ect i! !ume e a a.e !ume e c# i#e cu "ite e 30 S e!ume e c$ ect e4u"i"e citi ii #i #c ie ii !ume e"$ 50 60 METODE 7I PROCEDEE DIDACTICE

$ma!e
. .

e8-"ica'ia+ e8-u!e ea+ %ia"$4u"+ e8e ci'iu"+ c$!,e #a'ia+


.

MI9LOACE DE NVM:NT ma!ua"u"+ cu"e4e ea+ TIPUL DE LECIE Lec'ie %e c$mu!ica e %e !$i cu!$&ti!'e DESF7URAREA LECIEI: SC;IA LECIEI Evenimentele leciei Activitatea profesorului
(CNM meto!e mi"loace materiale folosite#

Activitatea elevilor
(CNM meto!e mi"loace materiale folosite#

M$me!t $ 4a!i<at$ ic Ca-ta ea ate!'iei

Ve i)ica ea - e<e!'ei !$ta ea a.#e!'e"$ .

e"e,i"$

&i

Ve i)ica ea temei e"e,i"$ - i! #$!%a= )$"$#i!% %ia"$4u" - $)e#$ > e"e,+ e"e, ? e"e,+ - i! c$!) u!ta ea e<u"tate"$ .

Ve i)ica ea "ec'iei P $)e#$ u" @!t ea. e"e,ii %ac au )$#t a!te i$a e e8e ci'ii %i! tem -e ca e !u au eu&it # "e e<$",e. CAeam u! e"e, "a ta." -e!t u a e<$",a e8e ci'ii %i! tem. Le % e"e,i"$ ca e au )cut t$at tema a"te e8e ci'ii &i e,e!tua"e i!%ica'ii. I!)$ ma ea e"e,i"$ a#u- a $.iecti,e"$ "ec'iei P e%a ea !$i"$ cu!$&ti!'e A!u!' tit"u" "ec'iei !$i &i @" #c ie -e ta.": BSc ie ea #i citi ea !ume e"$ !atu a"eC. Nume e"e !atu a" #e #c iu cu a=ut$ u" ci) e"$ a a.e. Ci) e"e a a.e #u!t: D+/+1+2+3+5+6+E+F #i G. Nume e !atu a" #c i#e i! $ %i!ea : D+/+1+...+ G+/D+//+...+ GG+/DD+/D/+...+ GGG+/DDD+ /DD/+... )$ mea<a #i u" !ume e"$ !atu a"e. U! !uma !atu a" $a eca e %e 1 ci) e #e e- e<i!ta - i! #c ie ea a. u!%e a #i . #u!t ci) e #i aDH u! ! !at $a eca e %e 2 ci) e #e e- e<i!ta - i! a.c u!%e a+. #i c %e#em!ea<a ci) e #i aD+ #.a.m.%. Ci) e"e $ma!e #u!t: I >u!u+ V? ci!ci+ I?/D+ L?5D+ C?/DD+ D?5DD+ M?/DDD. O.#: La #c ie ea #i citi ea !ume e"$ cu a=ut$ u" ci) e"$ $ma!e+ t e.uie #a ti!em c$!t %e u m. e4u"i: /. O ci) a cu $ ,a"$a e mai mica #c i#a "a % ea-ta u!eia cu ,a"$a e mai ma e i!%ica $ #uma E8: IIIJIKII a%ica /1. 1. O ci) a cu $ ,a"$a e mai mica #c i#a "a #ta!4a u!eia cu $ ,a"$a e mai ma e i!%ica $ %i)e e!ta E8: ICJ C?I a%ica GD. 2. Ci) e"e I+I+C+M -$t )i #c i#e c$!#ecuti,e %e ce" mu"t 2 $ i+ ia ci) e"e V+L+D !u #e -$t e-eat c$!#ecuti,e. 1

C$!#$"i%a ea cu!$&ti!'e"$

P $)e#$ u" - $-u!e #- e e<$",a e u mat$a e"e - $."eme: /.Sc ieti cu ci) e a a.e: -at u #ute u!u+ ci!ci#- e<ece mii t ei+ %$ua mi"i$a!e %$ua mii %$ua #ute %$i+ #ai#- e<ece mi"ia %e -at u mi"i$a!e ci!ci <eci #i $-t. 1.Sc ieti cu "ite e !ume e"e: /D1F+ 1EDDDDD/+ 3DD3DD3DDD. 2. Sc ieti t$ate !ume e"e !atu a"e %i#ti!cte %e t ei ci) e ca e #e -$t )$ ma cu ci) e"e 1+3 #i 5. O %$!ati?"e c e#cat$ .

/. 3D/+ /5DD2+ /6DD3DDDD5F

1DD11D1+

1. O mie %$ua <eci #i $-t+ %$ua <eci #i #a-te %e mi"i$a!e u!u+ -at u mi"ia %e -at u mi"i$a!e -at u mii. 2. 135+ 153+ 315+ 351+ 513+ 531.

Tema -e!t u aca#a

Ma!ua": -4 3+ e8: 1+ 2. P4. 5 e8: 5

E"e,ii i#i !$tea<a tema i! caiete.