Sunteți pe pagina 1din 36

PROCEDURA INSOLVENEI

Obiective:
Prezentarea definiiei procedurii insolvenei i a caracterelor acestei proceduri Identificarea n textul Legii nr. 85/200 !odificat" a celor dou" !odalit"i de realizare a procedurii insolvenei # procedura general" i procedura si!plificat"$ cunoaterea se!nificaiei fiec"reia dintre acestea i a do!eniului de aplicare %&servarea i reinerea nout"ilor aduse de Legea nr.85/200 cu! ar fi' aplicarea procedurii insolvenei nu doar co!ercianilor( ci i altor persoane )uridice de drept privat care desf"oar" activit"i econo!ice etc. *unoaterea condiiilor de fond i de for!" necesare declan"rii procedurii insolvenei +efinirea i co!pararea noiunilor de insolven, insolvabilitate, refuz de plat, jen financiar Identificarea ,i reinerea- n textul Legii nr. 85/200 !odificat"( a participanilor la procedura insolvenei i o&servarea distinciei dintre noiunea de participani i cea de organe care aplic procedura *unoaterea procedurii propriu zise ,declanarea prin cererile introductive( desc.iderea prin nc.eierea de desc.idere( efectele desc.iderii procedurii( planul de reorganizare( procedura fali!entului regulile de lic.idare *unoaterea situaiilor n care )udec"torul#sindic poate pronuna o .ot"r/re de nc.idere a procedurii( c/t i a efectelor acestei .ot"r/ri Identificarea n textul Legii nr.85/200 ( !odificat" i cunoaterea aspectelor privind r"spunderea !e!&rilor organelor de conducere a societ"ii co!erciale

Seciunea 1 Aspecte introductive 1.1. Noiune i temei le !l


R!"o#tu#ile $u#i%ice %int#e come#ci!ni &e b!'e!'( "e c#e%it( ter!enul 0credit1 av/nd cel puin dou" &en&u#i: credit, n sensul cel !ai cuprinz"tor( )n&e!mn( )nc#e%e#e! "e c!#e i*o !co#%( come#ci!nii )n #el!iile cont#!ctu!le. A priori( co!erul( afacerile( se funda!enteaz" pe relaii de ncredere ntre parteneri( ncredere circu!scris" n cadrul prezu!iei de 0bun credin1 care do!in" raporturile )uridice de drept civil( n general( i cele de drept co!ercial( n special. 0credit1 nsea!n" ns" i !m+n!#e! )n tim" ! "l(ii %!to#iei. +e regul"( n dreptul co!ercial( contractele sunt afectate de !odalit"i( n principal( de ter!ene suspensive( i( uneori c.iar i de condiii suspensive ori rezolutorii. 2n cazul creditorului( desigur( i!portant este ter!enul( ca !odalitate a actului )uridic. 2n cadrul procedurii reorganiz"rii )udiciar" i a fali!entului( at/t Legea nr. 3/4555 ( repu&licat"( !odificat" i co!pletat" prin %rdonana 6uvernului nr. 78/2002( !odificat" prin 4

Legea nr. 82/2007 i prin Legea 435/2003( c/t i Legea nr. 85/200 privind procedura insolvenei prin care s8a a&rogat legea nr. 3/4555( sta&ilesc c" 0a!/narea1 n ti!p a pl"ii datoriei( se refer" la executarea o&ligaiilor &"neti ,pecuniare- . Prestaiile &"neti izvor"sc( de regul" din contracte ,cu! ar fi( de exemplu( !pru!utul( c/nd se pune pro&le!a restituirii su!ei de &ani !pru!utate( v/nzare8cu!p"rare( executarea de lucr"ri( prestarea de servicii( c/nd se pune pro&le!a pl"ii preului sau a tarifului etc.-. %&ligaiile care au ca o&iect su!e de &ani pot izvor i din fapte )uridice stricto senso, fie licite ,respectiv( gestiune de afaceri i plat" nedatorat"( reunite pe principiul !&og"irii f"r" )ust te!ei- fie din delicte sau cvasidelicte. +e altfel( un co!erciant poate s" ai&" datorii &"neti care s" izvorasc" din contracte ,de exe!plu( contract de colaborare- sau c.iar din lege ,de exe!plu( pentru comerciantul persoan fizic, obligaia legal de ntreinere, potrivit art. 8 !i art. "# din $odul familiei-. 2n cazul n care patri!oniul de&itorului nu are lic.idit"i ,su!e de &ani- suficiente pentru acoperirea creanelor( acesta poate fi supus procedurii insolvenei. *adrul legal actual al procedurii reorganiz"rii )udiciare i a fali!entului este legea nr. 85/200 privind procedura insolvenei. Etimolo ic( ter!enul faliment i are originea n cuv/ntul latin fallere( care nsea!n" a nu reui( a grei sau c.iar a nela n afaceri$ conce"tu!l( fali!entul este o procedur" de executare silit" colectiv"( de care &eneficiaz" creditorii de&itorului falit( c.iar dac"( procedura este pornit" nu!ai de unii dintre ei. 9evenindu8se la conceptul de fali!ent existent n *odul co!ercial ro!/n( legiuitorul a dorit s" su&linieze caracterul sancionator al procedurii aplica&il" acelor co!erciani care au nelat &una credin" a partenerilor de afaceri i a creditorilor n general. La origine( co!erciantul declarat n stare de fali!ent era supus unor sanciuni cu! ar fi interzicerea exercit"rii dreptului de a !ai fi co!erciant sau interzicerea dreptului de alege ori de a fi ales( consider/ndu8se c" nu !ai prezint" garaniile !orale necesare unui co!erciant. :voluia regle!ent"rilor este dovedit" c.iar din titlul !ateriei' de la 0fali!ent1 ,procedur" de executare silit" a &unurilor co!erciantului aflat n incapacitate de plat"- p/n" la 0procedura reorganiz"rii )udiciare i a fali!entului1 i n prezent( la procedura insolvenei.

1.,. Domeniul %e !"lic!#e ! Le ii n#. -./,001 "#ivin% "#oce%u#! in&olvenei


*o!parativ cu dispoziiile anterioare existente n Legea nr. 3/4555 !odificat"( privind procedura reorganiz"rii )udiciare i a fali!entului( legea actual" sta&ilete dou" proceduri( respectiv "#oce%u#! ene#!l(2 aplica&il" anu!itor categorii de de&itori aflai n stare de insolven" sau de insolven" i!inent"( i "#oce%u#! &im"li3ic!t( aplica&il" de&itorilor aflai n stare de insolven" i care se ncadreaz" ntr8una dintre categoriile prev"zute n art.4 alin.2. ;stfel( "#oce%u#! ene#!l( care reprezint" procedura prin care un de&itor care ndeplinete condiiile prev"zute de art.4 alin.4( f"r" a le ndeplini si!ultan i pe cele prev"zute n art.4 alin.2( intr" !ai nt/i( ntr8o "e#io!%( %e ob&e#v!ie2 dup" care( n !od succesiv( n procedura de reorganizare )udiciar" i n procedura fali!entului sau separat ntr8una din cele dou" proceduri. P#oce%u#! ene#!l( se aplic" societ"ilor co!erciale( societ"ilor cooperative( organizaiilor cooperatiste( societ"ilor agricole( grupurilor de interes econo!ic i oric"rei alte persoane )uridice de drept privat care desf"oar" activit"i econo!ice. 2

P#oce%u#! &im"li3ic!t( intervine n cazul n care de&itorul intr" direct n procedura fali!entului( fie odat" cu desc.iderea procedurii insolvenei( fie dup" o perioad" de o&servaie de !axi! 0 de zile. P#oce%u#! &im"li3ic!t( se aplic"' co!ercianilor persoane fizice( care acioneaz" individual( asociaiilor fa!iliale( co!ercianilor care fac parte din categoriile prev"zute pentru procedura general"( dar care se afl" n ur!"toarele situaii' nu dein nici un &un n patri!oniul lor$ actele constitutive sau docu!entele conta&ile nu pot fi g"site$ ad!inistratorul nu poate fi g"sit$ sediul nu !ai exist" sau nu corespunde adresei din registrul co!erului$ de&itori care fac parte din categoriile pentru care se poate aplica procedura general" ns" nu au prezentat docu!entele prev"zute n art. 28( n ter!enul prev"zut de lege$ societ"ilor co!erciale dizolvate anterior for!ul"rii cererii introductive$ de&itorilor care i8au declarat prin cererea introductiv" intenia de intrare n fali!ent sau care nu sunt ndrept"ii s" &eneficieze de procedura de reorganizare )udiciar".

Seciunea 2 Definiia, scopul i caracterele procedurii insolvenei ,.1. De3iniie i &co"


Procedura insolvenei este o "#oce%u#( colectiv( 4concu#&u!l(52 unit!#(2 ene#!l(2 )n%#e"t!t( )m"ot#iv! %ebito#ului c!#e &e !3l( )n in&olven(2 !v+n% c! &co" !co"e#i#e! "!&ivului %ebito#ului2 3ie "#in #eo# !ni'!#e! !ctivit(ii !ce&tui!2 &!u "#in lic6i%!#e! uno# bunu#i %in !ve#e! lui "+n( l! &tin e#e! "!&ivului2 3ie "#in 3!liment. Sco"ul legii # prev"zut n art. 2 din Legea nr. 85/200 # const" n crearea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului de&itorului aflat n insolven"( prin una din ur!"toarele posi&ilit"i' reorganizarea de&itorului i a activit"ii acestuia( inclusiv lic.idarea unor &unuri din averea lui p/n" la stingerea pasivului$ fali!entul.

,.,. C!#!cte#e 4t#(&(tu#i5


Procedura reorganiz"rii )udiciare i a fali!entului( este regle!entat" su& for!a unei 0proceduri1( c.iar dac" n fapt( pot exista dou" proceduri distincte' * reorganizarea de&itorului i a activit"ii acestuia$ * lic.idarea patri!oniului( n caz de fali!ent. Lic6i%!#e! n caz de fali!ent nu tre&uie s" fie precedat" n !od o&ligatoriu de reorganizare )udiciar"( deci nu !#e c!#!cte# &ub&i%i!# ,ca n dreptul francez-. C!#!cte#ul colectiv Procedura insolvenei( este o procedur" colectiv" ,concursual"-( n sensul c" toi creditorii de&itorului vor &eneficia de aceasta( c.iar dac"( procedura a fost pornit" ,desc.is"- doar de unul ,unii- dintre ei. Pe l/ng" acest aspect care d" su&stan" procedurii speciale instituit" de legiuitor( n Legea nr. 85/200 ( se definete procedura colectiv" ca fiind 0procedura n care creditorii recunoscui particip" !preun" la ur!"rirea i recuperarea creanelor lor( n !odalit"ile prev"zute de prezenta lege1 ,art.7 alin. 7-. 7n te#menul &t!bilit %e $u%ec(to#ul &in%ic( de la data desc.iderii procedurii( toi creditorii ale c"ror creane sunt anterioare datei ncet"rii pl"ilor vor depune %ecl!#!i! %e c#e!ne. 2n cazul nerespect"rii ter!enului sta&ilit de instan" pentru depunerea declaraiilor de 7

creane( creditorii vor fi %ec('ui din dreptul de a8i valorifica creana pe calea procedurii regle!entat" de legea insolvenei. <unt e8ce"t!i de la aceste reguli creditorii salariai ai de&itorului. ;v/nd caracter colectiv( procedura reorganiz"rii dar !ai cu sea!" a lic.id"rii n caz de fali!ent( se deose&ete de executarea silit" din dreptul co!un( executare care are caracter individual . C!#!cte#ul unit!# Procedura insolvenei are caracter unitar( indiferent de rezultatele econo!ice o&inute. Procedura are caracter unitar i n sensul c" exist" o unic" procedur"( fie c" este general"( fie si!plificat" la care particip" toi creditorii . C!#!cte#ul ene#!l Procedura insolvenei are caracter general deoarece vizeaz" ntregul patri!oniu ,ntreaga 0avere1- a de&itorului. ;cest caracter este !ai evident n cazul fali!entului( c/nd( n principiu( toate &unurile de&itorului pot fi executate silit( cu excepia acelora care( potrivit legii( nu pot face o&iectul execut"rii silite. C!#!cte#ul $u%ici!# Procedura insolvenei are( potrivit denu!irii( caracter )udiciar( deci se dez&ate n faa instanei de )udecat" su& autoritatea i prin inter!ediul acesteia. ;d!inistrarea efectiv" a procedurii se realizeaz" cu a)utorul !ai !ultor organe( respectiv( instanele )udec"toreti( )udec"torul8sindic( ad!inistratorul )udiciar i lic.idatorul. C!#!cte#ul o"e#!tiv *onfor! art. 5 alin. 2 din Legea nr. 85/200 !odificat"( 0%rganele care aplic procedura, respectiv& instanele judectore!ti, judectorul sindic, administratorul judiciar !i lic'idatorul au ndatorirea s asigure efectuarea cu celeritate a actelor !i operaiunilor prevzute de prezenta lege, precum !i realizarea n condiiile legii a drepturilor !i obligaiilor participanilor la aceste acte !i operaiuni1. %perativitatea sau celeritatea rezolv"rii operaiilor n cadrul unui proces este un principiu funda!ental al desf"ur"rii proceselor( n general( i a celor co!erciale( n special. *o!erul presupune ca activitatea s" se desf"oare rapid( cunosc/ndu8se sintag!a timpul cost bani. Pornind de la necesit"ile practice( legiuitorul a avut gri)" ca( n toate regle!ent"rile n !aterie co!ercial"( s" prevad" nor!e )uridice n aplicarea principiului celerit"ii. :ste firesc ca( n cadrul procedurii reorganiz"rii )udiciare i a fali!entului s" existe dispoziii legale prin care creditorii s" ai&" posi&ilitatea de a fi pl"tii c/t de repede posi&il( de c"tre de&itorii lor. =oate c.eltuielile aferente procedurii instituite de prezenta lege( potrivit art. 3 alin. 4 vor fi suportate din averea de&itorului. 2n lipsa disponi&ilit"ilor n contul de&itorului se va utiliza fondul de lic.idare. ;cest fond &e con&tituie din !a)orarea cu 20> a taxelor pl"tite de persoanele fizice i/sau )uridice la oficiul registrului co!erului pentru orice servicii prestate de acesta( sau dup" caz( pentru serviciile de nregistrare n registrul societ"ilor agricole sau n registrul asociaiilor i fundaiilor care desf"oar" activit"i econo!ice.

Seciunea 3
3

Condiiile necesare pentru declanarea procedurii insolvenei 9.1. Con%iii %e 3on% i %e 3o#m(
+ispoziiile legale privind procedura insolvenei se aplic" dac" sunt ndeplinite ur!"toarele condiii' %ebito#ul e&te come#ci!nt2 &ociet(i coo"e#!tive2 &ociet(i ! #icole2 #u"u#i %e inte#e& economic2 "e#&o!ne 3i'ice c!#e !cione!'( in%ivi%u!l &!u )n !&oci!ii 3!mili!le i o#ice !lt( "e#&o!n( $u#i%ic( %e %#e"t "#iv!t c!#e %e&3(o!#( !ctivit(i economice. %ebito#ul &e !3l( )n in&olven( 4)ncet!#e %e "l(i5. ;ceste dou" condiii pot fi calificate con%iii %e 3on%2 la fel cu!( de altfel( erau calificate i n cazul regle!ent"rilor anterioare privind procedura fali!entului. +in punct de vedere 3o#m!l( tre&uie s" existe o .ot"r/re )udec"toreasc" prin care s" se constate ndeplinirea condiiilor de fond( aceasta fiind nc.eierea )udec"torului sindic de declarare a desc.iderii procedurii. Pri!a condiie de fond( a fost de)a analizat". *ea de a doua condiie se refer" la &t!#e! %e in&olven( ! %ebito#ului( respectiv situaia n care de&itorul nu !ai poate face fa" datoriilor co!erciale.

9.,. In&olven! %ebito#ului 4)ncet!#e! %e "l(i5


9.,.1. C!%#ul conce"tu!l ?r!"rind evoluia regle!ent"rilor n !aterie( o&serv"! c" n Co%ul come#ci!l legiuitorul nu a definit insolvena de&itorului n sc.i!&( doctrina i )urisprudena au considerat n !od constant c" insolvena de&itorului const" n lipsa de lic.idit"i ,su!e de &ani- necesare ac.it"rii datoriilor. Le e! n#. 1:/1;;.( n redactarea iniial" f"r" a defini insolvena co!ercial" prevedea c" 0de&itorul nu !ai poate face fa" datoriilor sale exigi&ile cu su!ele de &ani disponi&ile1. Le e! n#. ;;/1;;; de !odificare a Legii nr. 3/4555( n art. 4 prevedea c" legea se aplic" co!ercianilor8persoane fizice i societ"i co!erciale( pentru ca n art. 2 legiuitorul s" dispun" ur!"toarele' 0scopul legii este instituirea unei proceduri pentru plata pasivului de&itorului( n ncetare de pl"i...1 f"r" a folosi ter!enii 0incapacitate de plat"1( 0insolven"1( c.iar dac"( a avut n vedere lipsa de lic.idit"i a de&itorului pentru ac.itarea datoriilor. %.6. nr. 78/2002 de !odificare a Legii nr. 3/4555 a avut un du&lu !erit novator i anu!e' nlocuirea expresiei 0ncetare de pl"i1 cu cea de 0insolven"1$ definirea ter!enului 0in&olven(1 n art. 4 alin. 2( ca fiind acea stare a patri!oniului de&itorului caracterizat" prin incapacitatea v"dit" de plat" a datoriilor exigi&ile cu su!ele de &ani disponi&ile. *aracterul v(%it al incapacit"ii de plat" este prezu!at de legiuitor rezult/nd din faptul c" ti!p de 70 de zile de&itorul a ncetat pl"ile ,art. 72( 7 -. 2n prezent( n Legea nr. 85/200 ( legiuitorul se refer" la trei ter!eni( respectiv 0insolven"1( 0insolven" prezu!at" v"dit"1 i 0insolven" i!inent"1 # pentru ca n art.7 s" defineasc" in&olven! ca fiind 0acea stare a patri!oniului de&itorului care se caracterizeaz" prin insuficiena fondurilor &"neti disponi&ile pentru plata datoriilor exigi&ile$ insolvena 5

"#e'um!t( v(%it( exist" n situaia c/nd de&itorul( dup" 50 de zile de la scaden"( nu a pl"tit datoria sa fa" de unul sau !ai !uli creditori$ iar insolvena este iminent( dac" se dovedete c" de&itorul nu va putea pl"ti la scaden" datoriile exigi&ile anga)ate( cu fondurile &"neti disponi&ile la data scadenei. Insolvena nu se confund" cu insolva&ilitatea i cu refuzul de plat". In&olven! 4inc!"!cit!te! %e "l!t(5 inte#vine )n c!'ul c+n% %ebito#ul nu !#e lic6i%it(i 4&ume %e b!ni5 nece&!#e !c6it(#ii c#e!nelo# ce#te2 lic6i%e i e8i ibile. *reanele sunt' * ce#te( dac" existena lor nu este contestat" sau nu face o&iectul unui litigiu$ * lic6i%e2 dac" constau n su!e de &ani$ * e8i ibile2 dac" au a)uns la scaden". Pe l/ng" celel trei condiii pe care tre&uie s" le ndeplieasc" creanele creditorilor( n plus( Legea nr. 85/200 ( n art. 7( pct. 42( prevede o li!it" !ini!" a valorii acestora( respectiv 35.000 lei( iar pentru creane salariale( salarii !edii pe econo!ie. Insolvena ,incapacitatea de plat"- sau ncetarea de pl"i a de&itorului tre&uie deli!itat" de aa nu!ita jen financiar, care const" n lipsa !o!entan" a lic.idit"ilor necesar" ac.it"rii datoriilor. :ste posi&il ca n scurt ti!p de&itorul s" ncaseze creanele de la proprii s"i de&itori( dovedind astfel( c" nu se afl" n stare de incapacitate de plat". 9.,.,. In&olven! 4inc!"!cit!te! %e "l!t(5 i in&olv!bilit!te! Insolvena ,incapacitatea de plat"- nu nsea!n" insolva&ilitate. +ei se afl" n ncetare de pl"i deoarece nu are lic.idit"i( totui( de&itorul nu este insolva&il at/t ti!p c/t deine n patri!oniu &unuri care pot fi executate silit pentru a fi ndestulai creditorii sau pentru a se continua activitatea( n condiiile n care o&ine am(nri de plat din partea creditorilor. :ste posi&il ca de&itorul nsui s" fie creditor fa" de un alt de&itor( i( ca atare( s" ai&" creane de ncasat. In&olv!bilit!te! const" n i!posi&ilitatea de&itorului de a8i ndeplini o&ligaiile fa" de creditori( at/t din lipsa lic.idit"ilor( c/t i a altor &unuri din care s" fie satisf"cute creanele creditorilor. Practic( pasivul ,datoriile- este !ai !are dec/t activul ,drepturile- patri!oniului. % situaie special" care poate s" apar" n practic" se refer" la cazul de&itorului cu datorii !ai !ari dec/t activul patri!onial ,deci( teoretic( este n stare de insolva&ilitate( cel puin parial"- care ns" nu este n incapacitate de plat"( ntruc/t &eneficiaz" de credite sau de ter!ene de graie acordate de creditori. 9.,.9. In&olven! 4inc!"!cit!te! %e "l!t(5 i #e3u'ul %e "l!t( 2!pre)urarea c" de&itorul refuz" executarea de &un" voie a o&ligaiei de plat" a datoriei nu nsea!n" c" acesta( auto!at( s8ar afla n ncetare de pl"i( i( n consecin"( creditorul s8ar putea ndestula prin executarea silit" a o&ligaiei. +ac" din de&itul solicitat de creditor( o parte nu are un caracter cert( se consider" c" acea crean" nu ndeplinete condiiile prev"zute de lege( neput/ndu8se declana procedura de constatare a incapacit"ii de plat" . 9efuzul de plat" nu se confund" nici cu insolvena ,ncetarea plailor- i nici cu insolva&ilitatea. 9efuzul de plat" al de&itorului poate s" fie nte!eiat sau nente!eiat.

:ste )ntemei!t refuzul de plat" n cazul n care o&ligaiile au fost executate de c"tre de&itor i se pretinde o nou" plat" care( firesc( este nedatorat". +e ase!enea( este )ntemei!t refuzul de plat" n cazul n care creanele s8au prescris prin trecerea ter!enului sau a intervenit co!pensaia( ca !od de stingere a o&ligaiilor reciproce( n !"sura n care de&itorul este el nsui creditor i sunt ndeplinite condiiile prev"zute de lege privind co!pensaia ,art. 443784457 *. civ.- etc. :ste ne)ntemei!t refuzul de plat"( n cazul n care de&itorul( dei dispune de lic.idit"i( cu rea8credin" nu8i ac.it" datoriile. 2n aceast" situaie nu este ndeplinit" condiia de fond a insolvenei i( n consecin"( creditorii nu8i pot ndestula creanele apel/nd la procedura reorganiz"rii )udiciare i a fali!entului( ci pe calea execut"rii silite din dreptul co!un. <emeinici! motivelo# de neplat" a datoriilor va fi apreciat" de $u%ec(to#ul &in%ic( care va decide n consecin"( declar/nd sau nu desc.is" procedura insolvenei. Procedura reorganiz"rii )udiciare( dar !ai cu sea!" lic.idarea( vizeaz" nu nu!ai creanele care izvor"sc din fapte de co!er( dar i din fapte civile i c.iar din lege ,de exe!plu( obligaia legal de ntreinere ce aparine debitorului-.

Seciunea 4 Participanii la procedura insolvenei


Legea nr. 85/200 capitolul II( are ca titlu 0Participanii la procedura insolvenei1( titlu pe deplin )ustificat deoarece( n cadrul procedurii particip" persoane care nu pot fi incluse n categoria 0organe1 cu! ar fi' adunarea creditorilor( co!itetul creditorilor etc. *onfor! art. 5 din Legea nr. 85/200 ( organele care aplic" procedura sunt' instanele )udec"toreti$ )udec"torul 8 sindic$ ad!inistratorul )udiciar$ lic.idatorul.

:.1. In&t!nele $u%ec(to#eti


Potrivit art. din Legea nr. 85/200 ( toate procedurile prev"zute de prezenta lege sunt de com"eten! &eciei %e in&olven( ! t#ibun!lului )n $u#i&%ici! c(#ui! &e !3l( &e%iul %ebito#ului !&t3el cum 3i u#e!'( )n #e i&t#ul come#ului2 #e&"ectiv )n #e i&t#ul &ociet(ilo# ! #icole &!u )n #e i&t#ul !&oci!iilo# i 3un%!iilo# i &unt e8e#cit!te %e c(t#e $u%ec(to#ul &in%ic. Aace e8ce"ie recursul !potriva .ot"r/rilor date de )udec"torul sindic( n &aza art. 8 din Legea nr. 85/200 ( n acest caz fiind co!petent" cu#te! %e !"el. ;cest text legal sta&ilete( pe de o parte( co!petena !aterial" ,ratione materiae- i( pe de alt" parte( co!petena teritorial" ,ratione teritorii- a instanei )udec"toreti a&ilitat" s" aplice procedura reorganiz"rii )udiciar" i a fali!entului. Com"eten! m!te#i!l( *o!petena !aterial" revine( potrivit legii( t#ibun!lului( care are plenitudine de co!peten" n !aterie co!ercial"( cu excepiile prev"zute de lege. Com"eten! te#ito#i!l( 2n confor!itate cu art. din Legea nr. 85/200 co!petent s" aplice procedura reorganiz"rii )udiciare i a fali!entului este t#ibun!lul )n $u#i&%ici! c(#ui! &e !3l( &e%iul %ebito#ului. 2ntr8una din soluiile pronunate de instanele )udec"toreti( s8a ar"tat c" ceea ce intereseaz" n cadrul procedurii fali!entului este sediul co!ercial al societ"ii( respectiv locul unde se afl" principalele &unuri ale de&itorului . 2n o"ini! no!&t#(( aceast" soluie nu este corect" fa" de dispoziia cuprins" n art. din Legea nr. 3/4555( repu&licat"( n prezent( Legea nr. 85/200 ( care sta&ilete co!petena exclusiv" a tri&unalului n )urisdicia c"ruia se afl" sediul de&itorului care figureaz" n registrul co!erului. ;adar( legiuitorul nu vor&ete despre sediul co!ercial unde se afl" &unurile principale ale de&itorului( ci de sediul acestuia aa cu! este nregistrat la %ficiul 9egistrului *o!erului. Legiuitorul sta&ilete co!petena tri&unalului n raza c"ruia se afl" sediul de&itorului( pe considerentul c" n acest teritoriu pot fi g"site !ai uor pro&ele necesare ad!iterii sau respingerii cererii de aplicare a procedurilor i( n pri!ul r/nd( situaia financiar"( care( este tiut( tre&uie s" fie vizat" de ad!inistraia financiar" de la sediul principal al de&itorului. Precizarea f"cut" de legiuitor( respectiv sediul debitorului este vala&il" i se aplic" n
42

situaia n care de&itorul are n alte localit"i din ar" sau din str"in"tate sucursale( &irouri( puncte de lucru( entit"i lipsite de personalitate )uridic". Cu#te! %e !"el va fi instana de recurs( pentru .ot"r/rile pronunate de )udec"torul sindic( potrivit legii. Legea nr. 85/200 prevede dispoziii derogatorii de la dreptul co!un ,codul de procedur" civil"- n !ateria ndeplinirii actelor procedurale ,citarea p"rilor( co!unicarea sau notificarea oric"rui act de procedur"( ter!enul n care tre&uie soluionat recursul( regula potrivit c"reia( .ot"r/rile )udec"torului sindic nu vor putea fi suspendate de instana de recurs-. *a noutate( actuala Lege privind procedura insolvenei prevede c" citarea p"rilor( co!unicarea oric"ror acte de procedur"( a convoc"rilor i notific"rilor se efectueaz" prin Buletinul procedurilor de insolven"( editat de %ficiul Caional al 9egistrului *o!erului( care va fi realizat i n for!a electronic".

VERI=ICAI*V> CUNO?<INELE
4. Prin cererea nregistrat" pe rolul =ri&unalului Bucureti( creditorul <* 69 <; a solicitat desc.iderea procedurii insolvenei !potriva de&itorului <* :LA <9L( cu sediul n localitatea *isl"u( care se afl" n stare de insolven" i !potriva c"ruia deine o creaie cert"( lic.id" i exigi&il" de !ai !ult de 70 de zile( n su!" de 32.000 lei. *are va fi soluia pronunat" de instan"D

:.,. @u%ec(to#ul &in%ic


Eudec"torul8sindic este !uto#it!te! "ublic( &ub &u"#!ve 6e#e! c(#ui! &e e3ectue!'( "#oce%u#! in&tituit( %e le iuito#2 "ut+n% &( %e&emne'e2 l! nevoie2 "e#&o!ne &"eci!li'!te "ent#u invent!#ie#e!2 ev!lu!#e!2 e8"e#ti'!#e! bunu#ilo# %in "!t#imoniul %ebito#ului. Eudec"torul sindic este dese!nat pentru fiecare dosar( n !od aleatoriu( n siste! infor!atizat dintre )udec"torii dese!nai ca )udec"tori sindici( n confor!itate cu prevederile Legii nr. 703/2003 privind organizarea )udiciar"( cu !odific"rile i co!plet"rile ulterioare. ;tri&uiile )udec"torului sindic sunt li!itate la controlul )udec"toresc al activit"ii ad!inistratorului )udiciar i/sau al lic.idatorului i la cererile specifice procedurii insolvenei( Eudec"torul8sindic are ur!"toarele !t#ibuii "#inci"!le: pronunarea !otivat" a .ot"r/rilor privind desc.iderea procedurii$ )udecarea contestaiei de&itorului !potriva cererii introductive a creditorilor pentru nceperea procedurii$ )udecarea opoziiei creditorilor la desc.iderea procedurii$ dese!narea !otivat"( prin sentina de desc.iderea procedurii( a ad!inistratorului )udiciar provizoriu sau a lic.idatorului( care va ad!inistra procedura p/n" la confir!area ori( dup" caz( nlocuirea sa de c"tre adunarea creditorilor sau creditorul care deine cel puin 50> din valoarea creanelor( fixarea re!uneraiei( precu! i a atri&uiilor acestuia pentru aceast" perioad"$ confir!area( prin nc.eiere( a ad!inistratorului )udiciar sau a lic.idatorului )udecarea cererilor cu privire la ridicarea dreptului de&itorului de a8i !ai conduce activitatea$ )udecarea aciunilor introduse de ad!inistratorul )udiciar sau de lic.idator pentru anularea unor transferuri cu caracter patri!onial( anterioare cererii introductive$ 5

)udecarea contestaiilor de&itorului( ale co!itetului creditorilor ori ale oric"rei persoane interesate( !potriva !"surilor luate de ad!inistratorul )udiciar sau de lic.idator$ ad!iterea i confir!area planului de reorganizare sau( dup" caz( de lic.idare( dup" votarea lui de c"tre creditori$ )udecarea aciunii n anularea .ot"r/rii adun"rii creditorilor$ soluionarea o&ieciilor la rapoartele tri!estriale i la cel final ale ad!inistratorului )udiciar sau ale lic.idatorului i a cererilor de ntrerupere a procedurii reorganiz"rii i de intrare n fali!ent$ )udecarea cererilor de atragere a r"spunderii !e!&rilor organelor de conducere( sesizarea organelor de cercetare penal"$ pronunarea .ot"r/rii de nc.idere a procedurii. Aot(#+#ile )udec"torului8sindic sunt %e3initive i e8ecuto#ii. 2!potriva .ot"r/rilor date de c"tre )udec"torul8sindic se poate face #ecu#& l! cu#te! %e !"el( recurs care va fi )udecat n ter!en de 70 de zile de la nregistrarea dosarului. Prin derogare de la dispoziiile art. 700 alin. 7 i 3 din *odul de procedur" civil"( .ot"r/rile )udec"torului8sindic nu vo# "ute! 3i &u&"en%!te %e in&t!n! %e #ecu#& cu excepia celei de respingere a contestaiei de&itorului( a celei prin care se decide intrarea n fali!ent i a .ot"r/rii de soluionare a contestaiei la planul de distri&uire a fondurilor o&inute din lic.idare i din ncasarea de creane.

:.9. A%un!#e! c#e%ito#ilo#


Potrivit art. 47 alin. 4 din Legea nr. 85/200 ( adunarea creditorilor va fi convocat" i prezidat" dup" caz( de c"tre ad!inistratorul )udiciar sau lic.idator( dac" legea sau )udec"torul8sindic nu dispune altfel. *reditorii cunoscui vor fi convocai de !%mini&t#!to#ul $u%ici!# &!u %e lic6i%!to# n cazurile prev"zute de lege. ;dunarea creditorilor va fi convocat" i la cererea creditorilor dein/nd creane n valoare de cel puin 70> din valoarea total" a acestora. Participarea creditorilor n cadrul adun"rilor se face personal( sau prin !puternicit cu procur" special" i autentificat". +e regul"( nu sunt ad!ise declaraiile scrise tri!ise de creditori( cu excepia cazului c/nd legea ad!ite votul prin adeziune. +ac" se ad!ite votarea prin coresponden"( creditorii pot trans!ite votul lor printr8un nscris( se!n"tura fiind legalizat" de notarul pu&lic ori certificat" i atestat" de c"tre avocat sau printr8un nscris n for!at electronic( c"ruia i s8a ncorporat( ataat sau asociat o se!n"tur" electronic" extins"( &azat" pe un certificat vala&il. La edinele adun"rii creditorilor vor participa de&itorul i un delegat al salariailor acestuia vot/nd pentru creanele reprezent/nd salariile i alte drepturi &"neti. 2n cadrul edinelor adun"rii creditorilor( .ot"r/rile se adopt" n prezena titularilor de creane nsu!/nd cel puin 70> din valoarea total" a creanelor( cu excepia cazurilor c/nd legea cere !a)oritate special"( iar deciziile se adopt" cu votul titularilor unei !a)orit"i a creanelor prezente$ <ta&ilirea unor criterii de calcul a valorii totale a creanelor se va face n funcie de ta&elul preli!inar i cel definitiv al creanelor.

:.:. Comitetul c#e%ito#ilo#


40

Potrivit art. 4 alin. 4( )udec"torul8sindic va dese!na( dac" este necesar( n raport cu proporiile cazului( un co!itet for!at din 785 !e!&ri dintre creditorii i creanele &ugetare garantate i c.irografare cele !ai !ari( prin valoare( nscrii n lista de creditori. +ese!narea co!itetului creditorilor se face prin )nc6eie#e. *o!itetul creditorilor poate fi dese!nat ulterior i de adunarea creditorilor( nlocuind co!itetul dese!nat de )udec"torul8sindic. C#e%ito#ii cu c#e!ne !#!nt!te sunt acei creditori care au asupra &unurilor un drept de ipotec"( ga)( privilegii ori alte garanii( i c#e%ito#ii c6i#o #!3!#i sunt aceia care nu au o garanie special" asupra unui &un din patri!oniul de&itorului. *reanele acestora vor fi ac.itate nu!ai dup" acoperirea creanelor acelor creditori ale c"ror drepturi sunt garantate cu &unuri deter!inate din patri!oniul de&itorului. *o!itetul creditorilor poate s" cear" )udec"torului8sindic s" ridice de&itorului %#e"tul %e !*i m!i con%uce !ctivit!te!. ;cest lucru este posi&il atunci c/nd nu a fost confir!at un plan de reorganizare sau c/nd acesta nu a fost propus de de&itor. +e ase!enea( co!itetul creditorilor poate s" introduc" !ciuni "ent#u !nul!#e! uno# t#!n&3e#u#i cu c!#!cte# "!t#imoni!l 3(cute %e %ebito# )n 3#!u%! c#e%ito#ilo#. ;ciunile pot fi introduse n situaia n care anterior acest lucru nu a fost f"cut de c"tre ad!inistratorul )udiciar sau de lic.idator. +eli&er"rile co!itetului creditorilor vor avea loc n prezena ad!inistratorului )udiciar/lic.idatorului i vor fi conse!nate ntr8un proces ver&al( iar deciziile se iau cu !a)oritatea si!pl" din totalul nu!"rului de !e!&ri ai acestuia ,art. 4@ alin. 7 i 3-. 2!potriva aciunilor !"surilor i deciziilor luate de co!itetul creditorilor( orice creditor poate for!ula contestaie la adunarea creditorilor n ter!en de 5 zile de la laurea acestora ,art. 4@ alin. -.

:... A%mini&t#!to#ul &"eci!l


?n alt participant la procedura insolvenei( regle!entat pentru pri!a oar" prin Legea nr. 85/200 ( este !%mini&t#!to#ul &"eci!l( instituit de legiuitor n scopul ocrotirii intereselor acionarilor/asociailor de&itorului persoan" )uridic". ;stfel( dup" desc.iderea procedurii( adunarea general" a acionarilor/asociailor va dese!na un reprezentant( persoan" fizic" sau )uridic"( ca ad!inistrator special care s" reprezinte interesele societ"ii i ale acestora( ur!/nd s" participe la procedur" pe sea!a de&itorului. P/n" n !o!entul ridic"rii dreptului de&itorului de a8i !ai conduce activitatea ad!inistratorul special reprezint" at/t interesele de&itorului c/t i ale acionarilor/asociailor( dup" care( interesele societ"ii vor fi reprezentate de ad!inistratorul )udiciar sau de lic.idator( ad!inistratorul special r"!/n/nd s" reprezinte doar interesele acionarilor asociailor. ;tri&uiile ad!inistratorului special sunt n concordan" cu rolul pe care8l are n cadrul procedurii. ;stfel( ad!inistratorul special' expri!" intenia de&itorului de a propune un plan de reorganizare$ particip" n calitate de reprezentat al de&itorului la )udecarea unor aciuni prev"zute de lege$ propune un plan de reorganizare$ for!uleaz" contestaii n cadrul procedurii$ ad!inistreaz" activitatea de&itorului( su& supraveg.erea ad!inistratorului )udiciar( dup" confir!area planului( dup" intrarea n fali!ent particip" la inventar i la ntreaga procedur" prev"zut" de lege$ pri!ete notificarea de nc.idere a procedurii.

:.1. A%mini&t#!to#ul $u%ici!#


44

De&emn!#e! ad!inistratorului se poate face de c"tre $u%ec(to#ul &in%ic prin .ot"r/rea de desc.idere a procedurii. +e ase!enea( n cadrul pri!ei edine a adun"rii creditorilor sau ulterior( c#e%ito#ii care dein cel puin 50> din valoarea total" a creanelor pot decide dese!narea unui ad!inistrator( c.iar dac" acesta fusese dese!nat de )udec"torul sindic( prin .ot"r/rea de desc.idere a procedurii. *reditorul care deine cel puin 50> din valoarea total" a creanelor poate s" decid"( f"r" consultarea adun"rii creditorilor( dese!narea unui ad!inistrator )udiciar sau lic.idator n locul ad!inistratorului )udiciar sau lic.idatorului provizoriu ori s" confir!e ad!inistratorul )udiciar provizoriu sau( dup" caz( lic.idatorul provizoriu i s"8i sta&ileasc" re!uneraia. +ecizia adun"rii creditorilor sau a creditorului ce deine cel puin 50> din valoarea total" a creanelor poate fi contestat" de c"tre creditorii ne!ulu!ii la )udec"torul sindic n ter!en de 7 zile de la data pu&lic"rii acesteia n &uletinul procedurilor de insolven". +ac" n acest ter!en decizia nu este contestat"( )udec"torul sindic va nu!i prin nc.eiere ad!inistratorul )udiciar propus de creditori sau de creditorul ce deine cel puin 50> din valoarea total" a creanelor( dispun/nd ncetarea atri&uiilor ad!inistratorului )udiciar provizoriu pe care l8a dese!nat prin sentina de desc.idere a procedurii. +ac" n regle!ent"rile anterioare persoana dese!nat" ca ad!inistrator tre&uia s" ndeplineasc" condiiile prev"zute de lege cu privire la "#e (ti#e! "#o3e&ion!l( i la vec6ime! )n !ctivit!te! "#!ctic(( n prezent( prin Legea nr. 435/2003( i prin Legea nr. 85/200 se sta&ilete o singur" condiie' ad!inistratorul( persoan" fizic" sau societate co!ercial"( inclusiv reprezentantul acesteia( s" ai&" calitatea de practician n reorganizare i lic.idare( n condiiile legii. +e ase!enea( ad!inistratorul tre&uie s" fac" dovada c" este asigurat pentru r"spundere profesional"( prin su&scrierea unei polie de asigurare vala&ile care s" acopere eventualele pre)udicii cauzate n ndeplinirea atri&uiilor sale. =otodat"( se prevede c" refuzul ne)ustificat al practicianului n reorganizare i lic.idare de a accepta dese!narea ca ad!inistrator va fi sancionat de )udec"torul8sindic cu a!end" de la 500 9%C la 4000 9%C. Legea 85/200 prevede interdicii ,inco!pati&ilit"i- privitoare la calitatea de ad!inistrator )udiciar( i anu!e' persoana fizic" care are calitatea de fondator( ad!inistrator( cenzor sau reprezentatnt al unui co!erciant$ executorii )udec"toreti$ persoana fizic" sau )uridic" care are calitatea de lic.idator. ;d!inistratorul( pe parcursul desf"ur"rii procedurii regle!entate n prezenta lege( ndeplinete ur!"toarele !t#ibuii' exa!ineaz" activitatea de&itorului n raport cu situaia de fapt i ntoc!ete un raport a!"nunit asupra cauzelor i !pre)ur"rilor care au dus la apariia st"rii de insolven"( cu !enionarea persoanelor c"rora situaia le8ar fi i!puta&il"( precu! i asupra posi&ilit"ii reale de reorganizare efectiv" a activit"ii de&itorului ori a !otivelor care nu per!it reorganizarea. 9aportul va fi supus )udec"torului8sindic ntr8un ter!en care nu va dep"i 70 de zile$ ela&oreaz" planul de reorganizare a activit"ii de&itorului n funcie de raportul ntoc!it$ supraveg.eaz" operaiunile de gestionare a patri!oniului de&itorului$ conduce n tot sau n parte activitatea de&itorului$ sta&ilete datele edinelor adun"rii creditorilor$

42

introduce aciuni pentru anularea actelor frauduloase nc.eiate de de&itor n dauna drepturilor creditorilor( a transferurilor cu caracter patri!onial sau a operaiunilor co!erciale nc.eiate de de&itor( precu! i a constituirii unor garanii acordate de de&itor( care sunt suscepti&ile a pre)udicia drepturile creditorilor$ !enine sau denun" unele contracte nc.eiate de de&itor$ exa!ineaz" creanele i( atunci c/nd este cazul( for!uleaz" o&iecii la acestea$ ur!"rete ncasarea creanelor referitoare la &unurile din averea de&itorului sau la su!ele de &ani transferate de c"tre de&itor nainte de desc.iderea procedurii$ cu condiia confir!"rii de c"tre )udec"torul sindic( nc.eie tranzacii( descarc" de datorii( descarc" fide)usorii( renun" la garaniile reale$ sesizeaz" )udec"torul sindic n leg"tur" cu orice pro&le!" care ar presupune intervenia acestuia( n principal( n cazul n care constat" c" nu exist" &unuri n averea de&itorului ori c" acestea sunt suficiente pentru acoperirea c.eltuielilor ad!inistrative$ aplic" sigilii( inventariaz" &unuri i ia !"suri pentru conservarea lor. B(&u#ile luate de ad!inistratorul )udiciar pot fi conte&t!te de c"tre de&itor( de oricare dintre creditori i de orice persoan" interesat". *ontestaia tre&uie nregistrat" n ter!en de 5 zile de la data la care respectiva !"sur" a fost co!unicat" persoanelor respective. *ontestaia este soluionat" de )udec"torului sindic n ca!era de consiliu( ntr8un ter!en de 40 de zile de la nregistrarea ei( fiind posi&il"( dac" se consider" necesar( citarea contestatorului i a ad!inistratorului )udiciar( put/nd dispune suspendarea execut"rii !"surii adoptate( sau s" desfiineze !"surile ilegale luate de ad!inistrator. Eudec"torul sindic( n exercitarea atri&uiilor de control poate desfiina !"surile ilegale luate de ad!inistratorul )udiciar( c.iar dac" nu au fost contestate. ;d!inistratorul )udiciar poate fi sancionat cu a!end" )udiciar" n cazul n care( cu rea8credin" nu8i ndeplinete atri&uiile sau le ndeplinete cu nt/rziere. Fai !ult dec/t at/t( n orice stadiu al procedurii( pentru !otive te!einice( )udec"torul8sindic poate dispune( prin nc.eiere irevoca&il"( nlocuirea ad!inistratorului.

VERI=ICAI*V> CUNO?<INELE
4. La ter!enul de )udecat" din 20 septe!&rie 200@( creditoarea <* %=< <; a solicitat instanei s" dispun" n sarcina ad!inistratorului )udiciar convocarea adun"rii creditorilor n vederea confir!"rii sau nu n funcie a ad!inistratorului )udiciar dese!nat de )udec"torul8sindic. La data de 7 noie!&rie 200@( a avut loc adunarea creditorilor av/nd ca ordine de zi confir!area ad!inistratorului )udiciar dese!nat de )udec"torul8sindic. *reditoarea <* %=< <; a prezentat o cerere de sc.i!&are a lic.idatorului )udiciar <* 99;L <9L cu ad!inistratorul <* B: <9L. 2n cadrul adun"rii creditorilor legal constituit"( fiind prezeni creditori ale c"ror creane nsu!ate reprezentau 55(7> din valoarea total" a creanelor s8a votat pentru sc.i!&area ad!inistratorului )udiciar de c"tre creditorii dein/nd 53( > din totalul creanelor( restul creditorilor prezeni vot/nd !potriv". 2n consecin"( ad!inistratorul )udiciar dese!nat de )udec"torul8sindic a apreciat c" s8a .ot"r/t sc.i!&area sa( solicit/nd instanei s" ia act de .ot"r/rea adun"rii creditorilor. Ga ad!ite )udec"torul8sindic cererea de sc.i!&are a ad!inistratorului )udiciarD

47

:.C. Lic6i%!to#ul
2n cazul nceperii procedurii fali!entului( )udec"torul8sindic va dese!na un lic.idator. ;tri&uiile ad!inistratorului )udiciar nceteaz" la !o!entul sta&ilirii atri&uiilor lic.idatorului. Legea prevede n art.23 alin.7 c" poate fi nu!it lic.idator c.iar ad!inistratorul )udiciar dese!nat anterior. Lic.idatorul poate fi( la fel ca i ad!inistratorul )udiciar( o persoan" fizic" sau o societate co!ercial" prin persoana fizic" dese!nat" care tre&uie s" ndeplineasc" aceleai condiii( respectiv &( !ib( c!lit!te! %e "#!ctici!n )n #eo# !ni'!#e i lic6i%!#e ca i ad!inistratorul )udiciar( av/nd ur!"toarele !t#ibuii' exa!ineaz" activitatea de&itorului asupra c"ruia se pornete procedura si!plificat" n raport cu situaia de fapt i ntoc!ete un raport a!"nunit asupra cauzelor i !pre)ur"rilor care au dus la ncetarea de pl"i( cu !enionarea persoanelor c"rora le8ar fi i!puta&il" aceast" situaie. +up" ntoc!irea raportului( n ter!en de cel !ult 0 de zile de la dese!narea sa( lic.idatorul l supune spre apro&are )udec"torului sindic$ conduce n tot sau n parte activitatea de&itorului$ introduce aciuni pentru anularea actelor frauduloase nc.eiate de de&itor n dauna drepturilor creditorilor( a transferurilor cu caracter patri!onial sau a operaiunilor co!erciale nc.eiate de de&itor( precu! i a constituirii unor garanii acordate de de&itor( care sunt suscepti&ile a pre)udicia drepturile creditorilor$ aplic" sigilii( inventariaz" &unurile i ia !"suri corespunz"toare pentru conservarea lor$ exa!ineaz" creanele i( atunci c/nd este cazul( for!uleaz" o&iecii la acestea$ ur!"rete ncasarea din averea de&itorului a creanelor rezultate din transferul de &unuri sau de su!e de &ani efectuate de acesta naintea desc.iderii procedurii$ pri!ete pl"i pe sea!a de&itorului i le conse!neaz" n contul averii de&itorului$ vinde &unuri din averea de&itorului( n confor!itate cu dispoziiile legii$ cu condiia confir!"rii de c"tre )udec"torul sindic( nc.eie tranzacii( descarc" de datorii( descarc" fide)usorii( renun" la garaniile reale$ sesizeaz" )udec"torul sindic n leg"tur" cu orice pro&le!" care ar i!pune intervenia acestuia$ orice alte atri&uii sta&ilite prin nc.eiere de c"tre )udec"torul sindic.

G:9IAI*;HI8GI *?C%J=ICH:L:
1. La 40 ianuarie 200 ( =ri&unalul Bucureti( prin )udec"torul8sindic( a ad!is cererea de&itoarei <* 969 <9L( a desc.is produra fali!entului !potriva acesteia( a ridicat dreptul de ad!inistrare al de&itoarei i a dispus dizolvarea societ"ii$ a nu!it lic.idator )udiciar pe d8l <L i a pus n vedere acestuia s" ntoc!easc" un raport de activitate a!"nunit n sensul art. 20 alin. 4 lit. &- din Legea 85/200 i s"8l depun" la dosarul cauzei p/n" la ur!"torul ter!en de )udecat". +e ase!enea( a sta&ilit ur!"toarele ter!ene li!it"' 8 pentru nregistrarea cererii de ad!itere a creanelor( la 44 !artie 200 ( 8 pentru verificarea creanelor( ntoc!irea i afiarea ta&elului preli!inar al creanelor( 44 aprilie 200 ( 8 pentru definitivarea ta&elului creanelor( 5 !ai 200 ( 8 pentru pri!a adunare a creditorilor( 4 !ai 200 . 43

Lic.idatorul )udiciar nu s8a confor!at dispoziiilor date prin .ot"r/rea de desc.idere a procedurii i nu a ndeplinit n !od corespunz"tor atri&uiile prev"zute de art. 25 din Legea 85/200 . ;stfel( nu a ntoc!it la ti!p raportul asupra cauzelor care au dus la apariia insolvenei de&itorului$ la ter!enul din 43 !artie 200 ( nc" nu notificase desc.iderea procedurii$ la ter!enul din 5 !ai 200 a depus la dosar un pri! ta&el al creanelor de&itorului intitulat 0ta&el definitiv1( dei nu ntoc!ise nc" ta&elul preli!inar la ter!enul li!it" sta&ilit ,44 aprilie 200 -. La ter!enul din 20 iunie 200 ( lic.idatorul )udiciar a ar"tat c" a recuperat o parte din creanele de&itorului( respectiv 8.5@8 lei. Aa" de aspectele ar"tate( )udec"torul8sindic a pus n vedere lic.idatorului s" ntoc!easac" un plan de distri&uire( iar n cazul n care nu se nregistreaz" contestaii la acesta( s" treac" la distri&uirea su!elor. P/n" la ter!enul din 2 septe!&rie 200 ( lic.idatorul )udiciar nu a ntoc!it( nu a nregistrat la grefa instanei i nu a prezentat singurului creditor din dosar un raport asupra fondurilor o&inute din lic.idare i un plan de distri&uire ntre creditori. ;v/nd n vedere toate aceste aspecte( la 2 septe!&rie 200 ( unicul creditor nscris la !asa credal"( ;AP <ector 3( a for!ulat ver&al cerere de nlocuire a lic.idatorului )udiciar. *e va decide )udec"torul8sindic n leg"tur" cu cererea de nlocuire a lic.idatorului )udiciarD Fotivai soluia.

45

Seciunea 5 Desfurarea procedurii propriu- ise ..1. Ce#e#ile int#o%uctive


Procedura ncepe pe &aza unei cereri introductive for!ulat" de una dintre ur!"toarele c!te o#ii %e "e#&o!ne: de&itorul nsui$ creditorii de&itorului$ de orice alte persoane sau instituii prev"zute de lege. Potrivit art. 7 alin. 2 din Legea nr. 85/200 ( va putea introduce cerere( *o!isia Caional" a Galorilor Fo&iliare( !potriva persoanelor )uridice aflate su& supraveg.erea i controlul acesteia( care ndeplinesc criteriile prev"zute de dispoziiile legale speciale pentru pornirea procedurii prev"zute de prezenta lege. ..1.1. Ce#e#e! %ebito#ului 2n confor!itate cu art. 2@ alin.4 din lege( de&itorul aflat n stare de insolven" este obli !t s" adreseze tri&unalului o cerere pentru a fi supus dispoziiilor prezentei prevederi( n ter!en de !axi!u! 70 de zile de la apariia st"rii de insolven" i "o!te s" for!uleze cererea dac" aceast" stare este i!inent". Introducerea pre!atur"( cu rea8credin" sau tardiv" de c"tre de&itor a unei cereri de desc.idere a procedurii are ca efect r"spunderea patri!onial" a de&itorului persoan" fizic" sau a reprezentanilor statutari ai persoanelor )uridice de&itoare( pentru pre)udiciile cauzate. 2n cazul societ"ilor co!erciale de&itoare( cererea introductiv" va fi &emn!t( de c"tre persoanele care( potrivit actelor constitutive( au calitatea de reprezentant al societ"ii n relaiile cu terii. Potrivit art.2@ alin.5 din Legea nr. 85/200 ( !odificat"( cererea de&itorului se va )udeca de urgen" n ter!en de 5 zile n ca!era de consiliu. Obiectul ce#e#ii2 n funcie de opiunea de&itorului( poate consta' fie n reorganizarea )udiciar" a activit"ii confor! unui plan( prin restructurarea operaional" i /sau financiar" restructurarea corporativ" prin !odificarea structurii capitalului social$ restructurarea activit"ii prin lic.idarea unor &unuri din averea proprie. fie intenia de a intra n fali!ent( apel/nd la procedura si!plificat". ;ceste !"suri pot fi luate separat sau !preun". Potrivit art. 28 alin.4 din Legea nr. 85/200 ( repu&licat"( ce#e#e! %ebito#ului v! t#ebui &( 3ie )n&oit( %e u#m(to!#ele !cte: * &ilanul conta&il certificat de ad!inistrativ i cenzor auditor( i copii de pe registrele conta&ile curente$ * list" a tuturor &unurilor de&itorului( incluz/nd toate conturile din &"ncile prin care de&itorul i ruleaz" fondurile$ pentru &unurile grevate se vor !eniona datele din registrele de pu&licitate$

8 list" cuprinz/nd pl"ile i transferurile patri!oniale efectuate de de&itor n cele 420 de zile anterioare for!ul"rii cererii introductive$ * lista nu!elor i a adreselor creditorilor( indiferent de tipul de creane ale acestora ,certe sau su& condiie( lic.ide sau nelic.ide( scadente sau nescadente( necontestate sau contestate-( ar"t/ndu8se su!a( cauza i drepturile de preferin"$ * descriere su!ar" a !odului de reorganizare$ * contul de profit i pierderi pentru anul anterior depunerii cererii$ 8 lista !e!&rilor grupului de interes econo!ic( sau dup" caz( a asociailor cu r"spundere neli!itat" pentru societ"ile n nu!e colectiv i n co!andit" si!pl". * declaraia de&itorului cu privire la procedura pentru care opteaz"' procedura de reorganizare a activit"ii pe &aza unui plan sau procedura de lic.idare a averii. * declaraia pe proprie r"spundere autentificat" de notar sau certificat" de avocat din care s" rezulte c" nu a fost conda!nat pentru vreuna din infraciunile prev"zut" de lege. 2n situaia n care %ebito#ul nu %i&"une )n momentul )n#e i&t#(#ii ce#e#ii %e v#eun! %in in3o#m!iile ar"tate !ai sus( are la dispoziie un ter!en de 5 zile( n"untrul c"ruia ur!eaz" s" depun" i s" nregistreze infor!aia respectiv" la tri&unal. 2n situaia n care dosarul nu este co!pletat cu toate actele i infor!aiile necesare n ter!enul i!pus de lege( cererea va fi respins". Sco"ul ce#e#ii int#o%uctive este plata datoriilor pe care de&itorul le are fa" de creditori. :xist" o singur" e8ce"ie le !l( "ot#ivit c(#ei! %ebito#ul nu !#e "o&ibilit!te! %e ! ce#e #eo# !ni'!#e! &ociet(ii. :ste vor&a de dispoziia din art. 28 lit. )( unde se arat" c" de&itorul nu poate cere reorganizarea )udiciar" dac"( n ulti!ii cinci ani( s8a !ai f"cut o astfel de cerere sau a fost o&iectul unei astfel de cereri introduse de creditori. %r( pentru a se o&serva acest lucru( legea prevede o&ligaia de&itorului de a da o declaraie pe proprie r"spundere sau de a prezenta un certificat de la %ficiul 9egistrului *o!erului( sau( dup" caz( un certificat din 9egistrul societ"ilor agricole. ..1.,. Ce#e#ile c#e%ito#ilo# %rice creditor care are o c#e!n( ce#t( ,necontestat"-( lic6i%( ,care const"( de regul"( n su!e de &ani- i e8i ibil( ,care a a)uns la scaden"- are dreptul s" introduc" l! t#ibun!l o ce#e#e )m"ot#iv! %ebito#ului "#e'um!t )n in&olven(. =recerea a 70 de zile de la data c/nd de&itorul tre&uia s" efectueze plata nu nsea!n"( auto!at( c" acesta se afl" n ncetare de pl"i. ;stfel( ntr8o situaie de spe" s8a ar"tat c"( dei ter!enul de 70 de zile expirase( societatea de&itoare nu se afla n ncetare de pl"i i( ca atare( dac" societatea creditoare ar fi pornit executarea silit" a de&itorului( ar fi o&servat c" acesta avea lic.idit"ile necesare ac.it"rii datoriei . 2n concluzie( ce#e#e! %e %ecl!n!#e ! "#oce%u#ilo# "#ev('ute %e Le e! n#. -./,001 v! 3i #e&"in&(2 o#i %e c+te o#i c#e%ito#ul nu 3!ce %ov!%! c( %ebito#ul &*!# !3l! )n )ncet!#e %e "l(i2 con3o#m le ii. Procedura poate fi "o#nit( %e un &in u# c#e%ito#( ur!/nd ca( n cazul ad!iterii ei( s" fie citai i ceilali creditori pentru a fi acoperite creanele lor( at/t n cazul reorganiz"rii )udiciare( c/t i n cazul lic.id"rii averii de&itorului .
47 43

..,. De&c6i%e#e! "#oce%u#ii


4@

Potrivit celor dou" proceduri prev"zute de lege( "#oce%u#! ene#!l( i "#oce%u#! &im"li3ic!t(( )udec"torul8sindic va pronuna o )nc6eie#e %e %e&c6i%e#e ! "#oce%u#ii2 dac" sunt ndeplinite condiiile pentru fiecare din cele dou" proceduri. Prin nc.eierea de desc.idere a procedurii )udec"torul8sindic va dispune ca ad!inistratorul )udiciar sau( dup" caz( lic.idatorul s" efectueze notific"rile prev"zute de art. 4 din lege. 2n cazul n care exist" opoziie din partea creditorilor sau a de&itorului( )udec"torul8sindic va soluiona acetse cereri( printr8o sentin". ;d!i/nd opoziia( )udec"torul8sindic nu va putea p"stra desc.is" procedura insolvenei i va revoca nc.eierea de desc.idere a procedurii. 2n ter!en de 38 de ore de la nregistrarea cererii creditorilor( )udec"torul8sindic va co!unica cererea( n copie( de&itorului. La cererea de&itorului( )udec"torul sindic poate s"8i o&lige pe creditorii care au introdus cererea s" conse!neze la o &anc" co!ercial" o c!uiune de cel !ult 40> din valoarea creanelor( n ter!en de 45 zile. *auiunea ur!eaz" a fi restituit" n situaia n care cererea introductiv" este ad!is". Necon&emn!#e! )n te#men ! c!uiunii( atrage respingerea cererii introductive. 2n !"sura n care $u%ec(to#ul*&in%ic con&t!t( c( %ebito#ul e&te )n &t!#e %e in&olven(( va respinge contestaia i va desc.ide procedura printr8o sentin". +ac" %ebito#ul nu e&te )n &t!#e %e in&olven(( )udec"torul8sindic respinge cererea creditorilor. 2n situaia n care %ebito#ul nu conte&t( )n te#men de cinci zile soluia )udec"torului8 sindic confor! c"reia s8ar afla n insolven"( )udec"torul8sindic va da o &entin(( prin care va dispune %e&c6i%e#e! "#oce%u#ii dese!n/nd un ad!inistrator )udiciar provizoriu sau un lic.idator provizoriu. +e&itorul tre&uie s" depun" n ter!en de 40 zile de la desc.iderea procedurii toate actele necesare( n caz contrar( ad!inistratorul )udiciar put/nd s" anga)eze unul sau !ai !uli experi de specialitate care s" furnizeze )udec"torului8sindic toate datele necesare n leg"tur" cu averea de&itorului.

..9. E3ectele %e&c6i%e#ii "#oce%u#ii


..9.1. E3ectele %e&c6i%e#ii "#oce%u#ii cu "#ivi#e l! "!t#imoniul %ebito#ului: Potrivit art. 7 desc.iderea procedurii are ca efect &u&"en%!#e! %e %#e"t ! tutu#o# !ciunilo# $u%ici!#e &!u e8t#!$u%ici!#e pentru realizarea creanelor pornite !potriva de&itorului sau asupra &unurilor acestuia( aciuni care au fost pornite naintea declan"rii procedurii( cu excepia c"ilor de atac declanate de de&itor ,de exe!plu( aciunea nregistrat la tribunal sau la $urtea de arbitraj de pe l(ng $amera de $omer !i industrie a )om(niei, prin care un creditor a solicitat obligarea debitorului la plata datoriei ce rezulta dintr*un contract nc'eiat cu acesta-$ Su&"en%!#e! te#menelo# %e "#e&c#i"ie n care creditorii puteau s"8i valorifice creanele !potriva de&itorului aflat n incapacitatea de plat" ,art.30-. +e exe!plu( creditorii au dreptul s pretind debitorului executarea obligaiilor n termen de trei ani de la data scadenei acestora, confor! +ecretului nr. 4 @/4558. =er!enele vor rencepe s" curg" dup" 70 de zile de la nc.iderea procedurii. +e la data desc.iderii procedurii nu &e "o!te !%(u ! nici o %ob+n%( o#i c6eltui!l( c#e!nelo# ne !#!nt!te &!u "(#ilo# ne !#!nt!te din creanele garantate( cu e8ce"i! cazului c/nd( n planul de reorganizare( prin progra!ul de plat" a creanelor se prevede altfel ,art. 34-$ 48

+up" desc.iderea procedurii( e&te inte#'i& !%mini&t#!to#ilo# &( )n&t#(ine'e2 3(#( !co#%ul $u%ec(to#ului*&in%ic2 !ciunile &!u "(#ile &oci!le "e c!#e le %ein l! %ebito#ul care este supus procedurii reorganiz"rii )udiciare i a fali!entului ,art. 32-$ 2n cazul nerespect"rii acestor dispoziii actul de nstr"inare va fi lovit de nulit!te !b&olut(. Eudec"torul sindic va dispune in%i&"onibili'!#e! aciunilor sau p"rilor sociale n registrele speciale de eviden" sau n conturile nregistrate electronic ,pentru aciunile no!inative n for!" de!aterializat"-. *a efect al desc.iderii procedurii i p/n" la data confir!"rii planului de reorganizare( aciunile societ"ilor e!itente( n sensul Legii nr. 25@/2003( !odificat" privind piaa de capital( se suspend" de la tranzacionare( de la data co!unic"rii *o!isiei Caionale de Galori Fo&iliare care( la r/ndul ei( va retrage valorile !o&iliare respective de pe piaa regle!entat" pe care acestea se tranzacioneaz". %rice con&titui#e %e !#!nii "e#&on!le &!u #e!le( dup" desc.iderea procedurii va fi nul(( cu e8ce"i! cazurilor prev"zute de lege sau autorizate de )udec"torul sindic$ +e&itorul are o&ligaia &( "un( l! %i&"o'ii! !%mini&t#!to#ului ,n cazul reorganiz"rii )udiciare- sau a lic.idatorului ,n cazul lic.id"rii averii- to!te in3o#m!iile ce#ute %e !ceti! cu "#ivi#e l! !ctivit!te! i !ve#e! &!( precu! i li&t! "l(ilo# i ! t#!n&3e#u#ilo# "!t#imoni!le f"cute de el n cele 50 de zile anterioare desc.iderii procedurii. +up" r"!/nerea irevoca&il" a .ot"r/rii de desc.idere a procedurii( toate actele i corespondena e!ise de de&itor( ad!inistrate sau lic.idate vor cuprinde n !od o&ligatoriu !eniunea 0insolven"1( iar dup" intrarea n reorganizare )udiciar" sau fali!ent( actele i corespondena vor purta !eniunea 0n reorganizare )udiciar"1 sau( dup" caz( 0n fali!ent1. ..9.,. E3ectele %e&c6i%e#ii "#oce%u#ii cu "#ivi#e l! %ebito# +esc.iderea procedurii ridic" de&itorului dreptul de a8i conduce activitatea( de a8i ad!inistra &unurile ,averea-( i de a dispune de ele( cu excepia cazului c/nd i8a !anifestat intenia de reorganizare. *.iar i n situaia declar"rii inteniei de reorganizare( creditorii( co!itetul creditorilor i co!itetul asociailor/acionarilor pot cere )udec"torului8sindic s" ridice de&itorului dreptul de ad!inistrare( dac" se constat" pierderi continue n averea de&itorului sau indicii cu privire la i!posi&ilitatea realiz"rii planului de reorganizare. +reptul de&itorului de a8i conduce activitatea nceteaz" totdeauna n caz de fali!ent. *onducerea activit"ii i ad!inistrarea averii de&itorului se va face de c"tre ad!inistratorul )udiciar sau lic.idator( dup" caz.

VERI=ICAI*V> CUNO?<INELE
4. Prin cererea nregistrat" pe rolul =ri&unalului Bucureti( creditorul <* %F <9L a solicitat desc.iderea procedurii prev"zute de Legea nr. 85/200 !potriva de&itorului <* 6F <9L care se afl" n stare de insolven" i fa" de care deine o crean" cert"( lic.id" i exigi&il" de !ai !ult de 70 de zile n valoare de 55.575 lei. 2n susinerea cererii a depus nscrisuri( n copie. *onfor! art. 77 alin 4 din Legea nr. 85/200 ( cererea 45

creditorului a fost co!unicat" de&itorului. ;cesta nu a contestat c" ar fi n ncetare de pl"i i nici nu i8a declarat intenia de reorganizare. a- :ste ad!isi&il" cererea creditoruluiDFotivai. &- *e va decide instana de )udecat" cu privie la desc.iderea proceduriiDFotivai soluia. c- 2n ipoteza n care se va decide desc.iderea procedurii generale( ce !"suri tre&uie luate de )udec"torul sindic prin sentina de desc.idere a proceduriiD 2. Prin cererea nregistrat" la 43.02.2008( creditoarea <* K <; a solicitat desc.iderea procedurii insolvenei !potriva de&itoarei <* C <9L. 2n cererea sa( creditoarea arat" c" prin sentina civil" nr. 34@4/200@ a Eudec"toriei <ectorului 4 Bucureti( definitiv" i investit" cu for!ul" executorie( de&itoarea a fost o&ligat" la plata su!ei de 20.280 lei 8 contravaloarea serviciilor prestate i 4.270 lei 8 c.eltuieli de )udecat". La data de 28.02.2008( de&itoarea for!uleaz" contestaie solicit/nd respingerea cererii de desc.idere a procedurii( ntruc/t nu se afl" n stare de insolven"( ar"t/nd c" efectueaz" pl"i curente c"tre furnizori i c" are &unuri care pot acoperi creana invocat". *are va fi soluia instanei de )udecat"D Fotivai soluia.

Seciunea ! Situaia unor acte "uridice #nc$eiate de de%itor 1.1. Acte $u#i%ice 3#!u%ulo!&e
Legiuitorul prevede situaia a dou" c!te o#ii %e !cte $u#i%ice: acte )uridice 0frauduloase1( nc.eiate de de&itor n dauna drepturilor creditorilor( n cei 7 ani anterior desc.iderii procedurii ,art. @8-$ acte privind constituirea unor drepturi sau trans!iterea de drepturi patri!oniale c"tre teri i pentru restituirea de c"tre acetia a &unurilor trans!ise i a valorii altor prestaii executate( realizate de de&itor ,art. 80 alin 4-. ;naliz/nd cele dou" texte( o&serv"! c" legiuitorul deli!iteaz" 0actele frauduloase1 de alte acte )uridice care( n sens larg( sunt i ele 0frauduloase1 deoarece lezeaz" interesele creditorilor. ;ctele )uridice prev"zute n art. 80 alin. 4 lit. c- acte nc'eiate cu intenia tuturor prilor implicate n ele de a sustrage bunuri de la urmrirea de ctre creditor, sau de a le leza n orice alt fel drepturile sunt n !od evident acte frauduloase pentru creditori. 2n o"ini! no!&t#(( 0actele frauduloase1 nc.eiate de de&itor( la care se refer" legiuitorul( sunt acele !cte c!#e &*!u )nc6ei!t "#in &(v+#i#e! uno# in3#!ciuni 4fals( nel"ciune( gestiune frauduloas"( deturnare de fonduri( &ancrut" frauduloas" etc.- &!u c!#e )n%e"line&c con%iiile unui %elict civil. 2n aceste cazuri( nu se poate trece la anularea actelor )uridice dec/t dac" se dovedete existena unei fapte ilicite( culpa&ile( a de&itorului. *elelalte categorii de acte )uridice prev"zute n art. 80 lezeaz" interesele creditorilor( dar nu presupun n !od o&ligatoriu s"v/rirea unor infraciuni sau delicte civile( cu ocazia nc.eierii sau execut"rii lor. 20

Pentru aceste categorii( nu!ai ntr8o singur" situaie legiuitorul prevede o fapt" ilicit"( vinov"ia de&itorului i a tuturor p"rilor i!plicate !&r"c/nd for!a inteniei de a sustrage bunuri de la urmrirea de ctre creditor sau de a leza n orice alt fel drepturile ,art. 80 alin. 4 lit. c-.

1.,. Acte #e!li'!te %e %ebito# "#ivin% con&titui#e! &!u t#!n&3e#ul %e %#e"tu#i "!t#imoni!le c(t#e te#i
1.,.1. C!te o#ii %e !cte $u#i%ice con&titutive &!u t#!n&l!tive %e %#e"tu#i #e!le )nc6ei!te %e %ebito# 2n aceast" categorie se cuprind ur!"toarele !cte' Acte %e t#!n&3e# cu titlu #!tuit efectuate n cei trei ani anteriori desc.iderii procedurii. <unt acte cu titlu gratuit n care se transfer" un drept patri!onial real sau de crean"' * contractul de donaie$ * cesiunea de crean" cu titlu gratuit$ * prest"rile de servicii cu titlu gratuit$ Aac e8ce"ie de la aceast" categorie sponsoriz"rile n scop u!anitar. O"e#!iuni come#ci!le n care prestaia de&itorului dep"ete v"dit pe cea pri!it"( e3ectu!te )n cei t#ei !ni !nte#io#i %e&c6i%e#ii "#oce%u#ii. +in aceast" categorie fac parte' * contractele de v/nzare8cu!p"rare n care preul pl"tit de de&itor dep"ete n !od v"dit valoarea &unului cu!p"rat$ * contractele care au ca o&iect prestarea unor servicii ,mandat, transport, consultan, comision etc.-( n care prestaia de&itorului este v"dit superioar" din punct de vedere valoric fa" de prestaia celeilalte p"ri etc. Acte )nc6ei!te )n cei t#ei !ni !nte#io#i %e&c6i%e#ii "#oce%u#ii( cu intenia tuturor p"rilor i!plicate de a sustrage &unuri de la ur!"rirea de c"tre creditori sau de a le leza n orice alt fel drepturile$ Acte %e t#!n&3e# %e "#o"#iet!te c(t#e un c#e%ito# pentru stingerea unei datorii anterioare sau n folosul acestuia( efectuate n cele 420 de zile anterioare desc.iderii procedurii( dac" su!a pe care creditorul ar putea s8o o&in" n caz de fali!ent al de&itorului este !ai !ic" dec/t valoarea actului de transfer$ Con&titui#e! o#i "e#3ect!#e! unei !#!nii #e!le ,de exe!plu( o ipotecpentru o crean" care era c.irografar" ,adic"( f"r" o garanie special"- n cele 420 de zile anterioare desc.iderii procedurii. Pl(ile !ntici"!te !le %ebito#ilo#( efectuate n cele 420 de zile anterioare desc.iderii procedurii( dac" scadena lor fusese sta&ilit" pentru o dat" ulterioar" desc.iderii procedurii. Legea prevede n art. 80 alin. 2 c" "ot 3i !nul!te i unele o"e#!iuni )nc6ei!te )n !nul !nte#io# %e&c6i%e#ii "#oce%u#ii cu persoane aflate n raporturi )uridice cu de&itorul( %!c( &unt )n "! ub! c#e%ito#ilo#. <unt avute n vedere operaiunile nc.eiate ' * cu un asociat co!anditat sau asociat dein/nd cel puin 20> din capitalul societ"ii co!erciale de&itoare( dac" aceasta este societate n co!andit" si!pl" sau societate n nu!e colectiv$ 24

* cu un !e!&ru sau ad!inistrator( atunci c/nd de&itorul este un grup de interes econo!ic * cu un acionar dein/nd cel puin 20> din aciunile de&itorului( atunci c/nd de&itorul este o societate pe aciuni$ * cu un ad!inistrator( director sau !e!&ru al organelor de supraveg.ere ale de&itorului societate pe aciuni$ societate cooperativ" sau( dup" caz( o societate agricol" * cu orice alt" persoan" fizic" ori )uridic" dac" aceasta deine o poziie do!inant" asupra de&itorului sau activit"ii sale$ * cu un coindivizar asupra unui &un co!un ,de exe!plu( cu o persoan care are calitatea de coproprietar asupra unor bunuri ale debitorului-. Aciune! "ent#u !nul!#e! unui t#!n&3e# cu caracter patri!onial "o!te 3i int#o%u&( de ad!inistratorul )udiciar sau lic.idator n ter!en de un an de la data expir"rii ter!enului sta&ilit pentru ntoc!irea raportului ad!inistratorului( dar nu !ai t/rziu de 48 luni de la data desc.iderii procedurii. ;cest drept l are i co!itetul creditorilor( care poate fi autorizat de )udec"torul sindic s" porneasc" o ase!enea aciune dac" ad!inistratorul sau lic.idatorul nu o face. Nu "ot 3i !nul!te actele )uridice privind transferul cu caracter patri!onial f"cute de de&itor n cursul desf"ur"rii nor!ale a activit"ii sale. +ac" societatea are n o&iectul principal de activitate co!ercializarea de produse industriale( activitate pe care o face n !od curent( nu pot fi anulate actele )uridice privind aceast" activitate. 2n cazul anul"rii actelor )uridice( terul do&/nditor cu titlu gratuit de &un" credin" va restitui &unurile n starea n care se g"sesc( iar n lipsa lor valoarea cu care s8a !&og"it( iar dac" este de rea8credin" va restitui n toate cazurile ntreaga valoare( precu! i fructele percepute. =erul do&/nditor care a restituit averii de&itorului &unul sau valoare lui va avea !potriva averii o crean" de aceeai valoare ,dac" a fost de &un"8credin"-. ;ciunea poate fi introdus" i !potriva su&do&/nditorului pentru a recupera &unul ori valoarea acestuia nu!ai dac" acesta nu a pl"tit valoarea corespunz"toare a &unului sau tre&uia s" cunoasc" c" transferul iniial este suscepti&il de a fi anulat. 1.,.,. Situ!i! uno# !cte $u#i%ice cu e8ecut!#e &ucce&iv( ;d!inistratorul sau lic.idatorul poate s" !enin" sau s" denune orice cont#!ct "e te#men lun &!u )nc6i#ie#ile nee8"i#!te( at/ta ti!p c/t aceste contracte nu au fost executate n totalitate ori n !od su&stanial de c"tre p"rile i!plicate. +ac" un cont#!ct e&te %enun!t( cocontractantul are dreptul la %e&"( ubi#i printr8o aciune ndreptat" !potriva de&itorului . Cont#!ctele %e munc( &!u %e )nc6i#ie#e vor putea fi denunate nu!ai cu respectarea ter!enelor legale de preaviz ,vezi art.8 alin.5-. Prin derogare de la dispoziiile prev"zute n *odul !uncii( n cazul procedurii si!plificate( precu! i n cazul intr"rii n fali!ent n procedura general"( desfacerea contractelor individuale de !unc" ale anga)ailor de&itoarei se va face de urgen" de c"tre lic.idator( f"r" a fi necesar" efectuarea procedurii de concediere colectiv". <ingura o&ligaie pe care o are lic.idatorul este de a acorda personalului concediat preavizul de 45 zile lucr"toare. *u acordul creditorilor( ad!inistratorul sau lic.idatorul va putea !enine cont#!ctele %e c#e%it i poate !odifica clauzele lor( !odific"ri care vor fi supuse apro&"rii )udec"torului sindic( care va avea n vedere ca ele s" fie at/t n folosul averii de&itorului( c/t i n cel al creditorilor.
45

22

+ac" ntr8un contract( de&itorul tre&uie s" fac" "l(i "e#io%ice( !eninerea lui nu l va o&liga pe ad!inistrator sau lic.idator s" fac" pl"i restante pentru perioadele anterioare desc.iderii procedurii. ;ceste pl"i se vor face din averea de&itorului n cadrul procedurii. 2n cazul n care &e vin%e c(t#e %ebito# un bun mobil f"r" ca preul s" fi fost ac.itat( dac" &unul nu se afl" nc" la dispoziia de&itorului v/nz"torul i poate lua napoi &unul. =oate c.eltuielile aferente v/nz"rii i c.iar restituirii vor fi suportate de c"tre v/nz"tor( care va restitui de&itorului orice avans din pre. +ac" v/nz"torul accept" ca &unul s" fie livrat( el va recupera preul prin nscrierea creanei n ta&loul de creane. +ac" &unul este livrat la cererea ad!inistratorului sau lic.idatorului( preul va fi pl"tit din averea de&itorului. 1.,.9. Situ!i! !lto# cont#!cte Situ!i! cont#!ctelo# %e )nc6i#ie#e "#ivin% un imobil !l %ebito#ului *ontractul de nc.iriere privind un &un i!o&il al de&itorului nu v! 3i %e&3iin!t( cu e8ce"i! cazului c/nd n contract s8a prev"zut altfel. *u toate acestea( ad!inistratorul sau lic.idatorul poate s" refuze s" asigure c.iriaului( pe ti!pul nc.irierii( prestarea oric"ror servicii datorate de de&itor n calitate de proprietar. *.iriaul are dreptul de a sc"dea din c.iria pe care o pl"tete costul serviciilor datorate de proprietar. :vident( c.iriaul poate opta fie pentru evacuarea cl"dirii( fie pentru deinerea n continuare a i!o&ilului. Situ!i! cont#!ctelo# Dintuitu "e#&on!eE 4cont#!cte cu c!#!cte# &t#ict "e#&on!l5 ;d!inistratorul sau lic.idatorul poate s" denune un contract cu caracter strict personal nc.eiat de de&itor sau prin care acesta s8a o&ligat s" efectueze anu!ite servicii specializate. Aace e8ce"ie cazul n care creditorul accept" ca prestaia s" fie efectuat" de o alt" persoan"( dese!nat" de ad!inistrator sau lic.idator. Cont#!ctele "#ivin% t#!n&3e#ul uno# m(#3u#i o#i titlu#i %e v!lo!#e cot!te l! o bu#&( %e m(#3u#i &!u "e o "i!( #e lement!t(2 l! o !numit( %!t( &!u )nt#*o "e#io!%( %e tim". 2n cazul acestor contracte( dac" scadena intervine sau perioada expir" dup" data desc.iderii procedurii( se va efectua o operaiune de co!pensare &ilateral" a tuturor contractelor cuprinse n acordul !aster de netting respectiv( iar diferena rezultat" va tre&ui s" fie pl"tit" averii de&itorului( dac" aceasta este creditoare( i va fi nscris" n ta&elul de creane( dac" este o o&ligaie a averii de&itorului. Cont#!ctele %e comi&ion 4 !#t. -; 5 2n cazul n care de&itorul este co!isionar i deine titluri pentru &unuri ce ur!eaz" a fi pri!ite ori pentru !arf"( co!itentul va fi n drept s"8i ia napoi titlurile sau !arfa( ori s" cear" ca valoarea lor s" fie pl"tit" de co!isionar. Cont#!ctele %e con&i n!ie 4 !#t. ;0 5 2n cazul n care de&itorul are calitatea de consignatar ( proprietarul/consignantul va avea dreptul s"8i recupereze &unul( cu excepia cazului n care de&itorul are un drept de garanie asupra &unului. +ac" !arfa nu este n posesia de&itorului i el nu o poate recupera de la dein"torul actual( proprietarul va putea s"8i nscrie creana n ta&elul de creane( cu valoarea pe care !arfa o avea la data nregistr"rii cererii introductive( a expir"rii ter!enului pentru contestarea cererii creditorului de c"tre de&itor ori( la data respingerii contestaiei de&itorului. +ac" de&itorul era n posesia !"rfii la acea dat"( dar a pierdut ulterior posesia( proprietarul poate cere ca ntreaga valoare a !"rfii s" fie nscris" n ta&elul de creane. 27

Situ!i! &"eci!l( ! !&oci!tului &!u !cion!#ului %ebito# 4!#t. ;95 +ac" un asociat ori acionar este de&itor ntr8o astfel de procedur"( i dac" i!plicarea de&itorului n cadrul procedurii nu atrage dizolvarea acelei societ"i( ad!inistratorul sau lic.idatorul are ur!"toarele posi&ilit"i' * s" solicite lic.idarea dreptului de&itorului n acea societate( potrivit ulti!ei situaii financiare apro&ate$ * s" propun" ca de&itorul s" fie p"strat ca asociat( dac" ceilali asociai sunt de acord. +ispoziia se aplic" n !od corespunz"tor i !e!&rilor societ"ilor cooperative i ai grupurilor de interes econo!ic. Antecont#!ctul %e v+n'!#e*cum"(#!#e 4!#t. ;915 %&ligaiile ce rezult" dintr8un antecontract de v/nzare8cu!p"rare cu dat" cert"( anterioar" desc.iderii procedurii( n care pro!itentul8v/nz"tor intr" n procedur"( vor fi executate de c"tre ad!inistratorul )udiciar/lic.idator la cererea pro!itentului8cu!p"r"tor( dac" sunt ndeplinite cu!ulativ ur!"toarele condiii' * preul a fost ac.itat integral sau poate fi ac.itat la data cererii( iar &unul se afl" n posesia pro!itentului8cu!p"r"tor$ * preul nu este inferior valorii de pia" a &unului$ * &unul nu are o i!portan" deter!inant" pentru reuita unui plan de reorganizare.

Seciunea & Pri'ele 'suri


+ac" )udec"torul sindic consider" c" cererile introductive sunt nte!eiate declar" desc.is" procedura i va trece la adoptarea pri!elor !"suri care constau n ur!"toarele' Noti3ic!#e! tuturor creditorilor( de&itorului( oficiului registrului co!erului unde de&itorul este n!atriculat sau( dup" caz( registrului societ"ilor agricole( pentru a se face cuvenitele !eniuni *onfor! legii( noti3ic!#e t#ebuie &( cu"#in%( in mo% obli !to#iu !numite elemente2 cum !# 3i: termenele limit de depunere de c"tre creditori a opoziiilor la .ot"r/rea de desc.idere a procedurii( termenul limit pentru nregistrarea cererii de ad!itere a creanelor asupra averii de&itorului( termenul de verificare al creanelor( ntoc!ire( afiare i co!unicare a ta&elului preli!inar( termenul de definitivare a tabelului creanelor precu! i locul, data !i ora primei !edine a adun"rii creditorilor. St!bili#e! m!&ei c#e%!le *reditorii( cu excepia salariailor( ale c"ror creane sunt anterioare datei de desc.idere a procedurii( vor depune cererea de ad!itere a creanelor n ter!enul fixat n .ot"r/rea de desc.idere a procedurii( declaraii care vor fi nregistrate ntr8un registru care se va p"stra la grefa tri&unalului. <unt inclui n categoria creditorilor i acionarii titulari de aciuni la purt"tor. *ererea de ad!itere a creanelor va cuprinde !eniunile prev"zute n art. 5( inclusiv eventualele drepturi de preferin" sau garanii( depun/ndu8se docu!ente )ustificative n acest sens.

23

=oate creanele vor fi supuse procedurii de verificare( cu excepia creanelor &ugetare care rezult" din titluri executorii necontestate n ter!enele legale( i a creanelor constatate prin titluri executorii. Legea conine dispoziii aplica&ile ur!"toarelor categorii de creane' * c#e!nele ne !#!nt!te i "(#ile ne !#!nt!te ale creanelor garantate care nu sunt scadente vor fi nscrise n ta&elul de creane cu ntreaga lor valoare$ * c#e!nele con&t+n% )n obli !ii( care nu au fost calculate n valoare !onetar" sau a c"ror valoare este supus" !odific"rii( vor fi calculate de ad!inistrator i nscrise n ta&elul de creane cu valoare no!inal" pe care o aveau n !o!entul desc.iderii procedurii$ * c#e!nele e8"#im!te )n v!lut( vor fi nregistrate la valoare lor n lei( la cursul B"ncii Caionale a 9o!/niei existent la data desc.iderii procedurii$ * c#e%ito#ul c!#e( nainte de nregistrarea cererii de ad!itere2 ! "#imit o "l!t! "!#i!l(( va solicita nregistrarea pentru partea din crean" nencasat"$ * co%ebito#ul sau 3i%e$u&o#ul care este ndrept"it la desp"gu&ire sau la restituire din partea de&itorului va fi trecut n ta&elul de creane cu su!a pe care a pl"tit8o creditorului$ * co%ebito#ul sau 3i%e$u&o#ul care are un drept de garanie particip" la !asa credal" nu!ai c" preul o&inut din v/nzare &unurilor grevate va fi atri&uit creditorului( sc"z/ndu8se su!a datorat" Legiuitorul instituie "#e'umi! n art. alin 7 din lege c" toate creanele prezentate sunt vala&ile dac" nu sunt contestate de ad!inistrator( de&itor sau creditor. ;d!inistratorul verific" fiecare cerere de creane i docu!entele )ustificative( ntoc!ind t!belul "#elimin!# de creane pe care l va afia. =oate contestaiile vor fi soluionate !preun" pronun/ndu8se o &entin(( dup" care( ad!inistratorul va ntoc!i t!belul %e3initiv al creanelor pe care il va )n#e i&t#! la tri&unal av/nd gri)" s"8l afieze la sediul de&itorului. %rice persoan" interesat" poate for!ula contestaii cu privire la creanele i drepturile de preferin" trecute de ad!inistratorul )udiciar sau lic.idator n ta&elul preli!inar de creane. Dec(%e#e! %in %#e"tul %e ! %e"une ce#e#e %e !%mite#e ! c#e!nelo# 2n ipoteza n care titularii de creane nu au depus cerere p/n" la expirarea ter!enului prev"zut de lege sunt dec"zui din dreptul de a8i valorifica creanele. +ec"derea din dreptul de valorificare a creanelor va putea fi invocat" oric/nd de partea interesat"( at/t pe cale de aciune( c/t i prin excepie( n cadrul unei aciuni.

Seciunea ( Planul de reor)ani are


25

Planul va prevedea fie #e&t#uctu#!#e! i continu!#e! !ctivit(ii de&itorului( fie lic6i%!#e! uno# bunu#i din averea acestuia(fie o co!&inaie a celor dou" variante P#o"une#e! "l!nului Planul poate fi propus de' %ebito#2 cu apro&area adun"rii generale a acionarilor/asociailor( o dat" cu for!ularea cererii sale introductive sau ulterior( p/n" la afiarea ta&elului definitiv al creanelor( dac" i8a prezentat intenia de reorganizare. +eclaraia sa nu va fi acceptat" i nici un "l!n "#o"u& nu v! 3i !%mi& "ent#u %ebito#ul c!#e &e !3l( )nt#*un! %in u#m(to!#ele &itu!ii' * n ulti!ii 5 ani s8a !ai aflat ntr8o procedur" de reorganizare )udiciar" i de fali!ent$ * a fost conda!nat definitiv pentru' &ancrut" frauduloas"( gestiune frauduloas"( a&uz de ncredere( fals( nel"ciune( delapidare( !"rturie !incinoas"( ori infraciuni prev"zute n Legea concurenei nr. 24/455 ( !odificat" ori ad!inistratorul societ"ii de&itoare a fost conda!nat. !%mini&t#!to#ul $u%ici!# 2 n ter!en de 70 de zile de la data afi"rii ta&elului definitiv al creanelor$ unul &!u m!i muli c#e%ito#i %ein+n% )m"#eun( cel "uin ,0F %in v!lo!#e! tot!l( ! c#e!nelo#2 n ter!en de 70 de zile de la data afi"rii ta&elului definitiv al creanelor$ Ne#e&"ect!#e! te#menului atrage dec"derea p"rilor din dreptul de a depune un plan de reorganizare sau lic.idare i( ca ur!are( trecerea( din dispoziia tri&unalului( la procedura fali!entului. +ac" se propune un "l!n %e #eo# !ni'!#e i continu!#e! !ctivit(ii %ebito#ului( planul v! in%ic! "e#&"ectivele %e #e%#e&!#e n raport cu posi&ilit"ile i specificul activit"ii de&itorului( cu !i)loacele financiare disponi&ile i cu cererea pieei fa" de oferta de&itorului( cu interesele creditorilor i cu ordinea pu&lic". Planul de reorganizare va indica mo%!lit!te! %e lic6i%!#e ! "!&ivului 4%!to#iilo#5. E8ecut!#e! "l!nului %e #eo# !ni'!#e nu v! "ute! %e"(i 9 !ni &ocotii %e l! %!t! con3i#m(#ii lui. +up" trecerea unui ter!en de cel !ult 48 luni de la confir!area planului( aceast" perioad" poate fi extins" cu cel !ult nc" o perioad" de un an. Planul de reorganizare s" cuprind" !eniuni referitoare la' categoriile de creane care nu sunt defavorizate( trata!entul categoriilor de creane defavorizate( dac" i n ce !"sur" asociaii cu r"spundere neli!itat" i de&itorul vor fi desc"rcai categoriilor de creane( n co!paraie cu valoarea ce ar fi pri!it" prin distri&uire n caz de fali!ent. Planul va specifica !"surile adecvate pentru punerea sa n aplicare( !"suri prev"zute de legiuitori cu titlu de exe!plu cu! ar fi' !odificarea actului constitutiv al de&itorului( viz/nd inclusiv !a)orarea capitalului social( fuziunea de&itorului sau a&sor&irea sa cu sau de c"tre alt" persoan" )uridic"( conversia creanelor( prelungirea datei scadenei( a!/n"ri( ealon"ri de ac.itare a c#e!nelo#2 e!iterea de titluri de valoare n condiiile Legii nr.25@/2003 privind piaa de capital i ale Legii nr. 74/4550( repu&licat". Planul de reorganizare va fi depus ,n copie- la grefa tri&unalului i la 9egistrul *o!erului( dup" caz( la 9egistrul societ"ilor agricole( fiind co!unicat de&itorului( prin ad!inistratorul special( ad!inistratorului )udiciar( co!itetului creditorilor i co!itetului asociailor/acionarilor. A%mite#e! "l!nului 2n ter!en de 20 de zile de la nregistrarea planului( )udec"torul8sindic va convoca o edin" la care vor fi citai cei care au propus planul i persoanele !enionate !ai sus( i n care planul va fi !%mi& sau #e&"in&( dup" audierea persoanelor citate( put/nd cere p"rerea unui 2

expert( practician n reorganizare i lic.idare( care s" confir!e posi&ilitatea de realizare a planului( nainte de ad!iterea lui. +ac" sunt ad!ise !ai !ulte planuri n intervale de ti!p relativ scurte( )udec"torul8sindic le va supuse !preun" la vot n adunarea creditorilor. Public!#e! "l!nului +up" ad!iterea planului( )udec"torul8sindic va dispune( ad!inistratorului )udiciar pu&licarea unui anun referitor la propunerea planului n Buletinul Procedurilor de Insolven"( cu !enionarea datei cand se va vota( faptul c" se poate vota i prin coresponden"( precu! i a datei de confir!are a planului. Vot!#e! 4!cce"t!#e! "l!nuluiPotrivit art. 55( dup" ad!iterea planului( )udec"torul8sindic va dispune convocarea adun"rii creditorilor( n ter!en cuprins ntre 20 i 25 de zile( dar nu !ai devre!e de afiarea ta&elului definitiv al creanelor. Gotarea planului se face potrivit ur!"toarelor reguli' fiecare crean" &eneficiaz" de un drept de vot$ voteaz" separat ur!"toarele categorii de creane' acreane garantate$ &creane salariale$ ccreane &ugetare$ dcreane c.irografare care aparin furnizorilor f"r" de care activitatea de&itorului nu se poate desf"ura i care nu pot fi nlocuii$ ecelelalte creane c.irografare. *reditorii care au creane su&ordonate( !e!&rii( asociaii i acionarii pot participa la edin" i pot vota cu privire la plan dar nu!ai n cazul n care acesta le acord" !ai puin dec/t ar pri!i n cazul fali!entului. =otodat"( creditorii care( direct sau indirect( controleaz"( sunt controlai sau se afl" su& control co!un cu de&itorul( n sensul legislaiei pieei de capital( pot participa la edin"( dar pot vota cu privire la plan nu!ai n cazul n care acesta le acord" !ai puin dec/t ar pri!i n cazul fali!entului. ?n plan se consider" acceptat de c"tre o categorie de creane dac" n categoria respectiv" planul este acceptat n condiiile prev"zute de lege( respectiv' de c"tre o !a)oritate de )u!"tate plus unu din valoarea creanelor din acea categorie$ de c"tre cel puin )u!"tate din nu!"rul titularilor de creane din categoria respectiv". 2n situaia n care planul prevede c"( pentru creanele dintr8o anu!it" categorie( nu se va pri!i ni!ic( se consider" c" acestea au respins planul i nu e necesar" votarea planului de c"tre creanele categoriei respective. Con3i#m!#e! "l!nului Planul va fi con3i#m!t %e c(t#e $u%ec(to#ul*&in%ic dac"( cel puin dou" dintre categoriile de creditori !enionai !ai sus ,care voteaz" separat- accept" planul n situaia n care exist" dou" categorii de creditori. +oar un singur plan de reorganizare poate fi confir!at. 2n ipoteza n care nici un plan nu este confir!at i a expirat ter!enul pentru propunerea unui plan( )udec"torul8sindic va dispune nceperea procedurii fali!entului. Gotarea i confir!area planului produc ur!"toarele efecte' * activitatea de&itorului este reorganizat" n !od corespunz"tor$ * creanele i drepturile creditorilor i ale celorlalte p"ri interesate sunt !odificate aa cu! este prev"zut n plan$ * n cazul unei execut"ri silite( planul confir!at va fi socotit ca o .ot"r/re definitiv" !potriva de&itorului. 2@

2n opinia noastr"( interpretarea care tre&uie dat" dispoziiei cuprins" n art. 402( partea final"( este ur!"toarea' .ot"r/rea pronunat" de )udec"torul sindic privind confir!area planului n care se prevede lic.idarea ,v/nzarea- unor &unuri din averea de&itorului va fi pus" n executare pe calea procedurii de executare silit" din dreptul co!un.

VERI=ICAI*V> CUNO?<INELE
1. Prin nc.eierea din data de 25 august 200@( s8a dispus desc.iderea procedurii insolvenei !potriva de&itoarei <* 9A <;( iar la 25 !ai 2008 se afiaz" ta&elul definitiv al creanelor. %dat" cu depunerea cererii de desc.idere a procedurii( de&itoarea i8a expri!t i intenia de reorganizare a societ"ii( iar la data de 45 iunie 2008 aceasta depune i un plan de reorganizare. Planul( cuprinz/nd toate ele!entele prev"zute de lege( a fost nregistrat la 9egistrul co!erului( fiind co!unicat co!itetului creditorilor. *reditoarea <* 9=9 <9L solicit" respingerea planului de reorganizare propus de de&itoare i trecerea la procedura fali!entului( susin/nd c" acesta nu este ad!isi&il din ur!"toarele !otive' * nu a fost depus de c"tre o persoan" ndrept"it"( confor! prevederilor legale( * nu a fost respectat ter!enul legal de depunere a planului de reorganizare ( * planul nu are anse o&iective de realizare. *are va fi soluia instanei de )udecat"D Fotivai soluia.

Seciunea* +eor)ani area


Debito#ul t#ebuie &( )n%e"line!&c( %e )n%!t(2 &c6imb(#ile %e &t#uctu#( "#ev('ute )n "l!n. Debito#ul v! 3i con%u& %e !%mini&t#!to#ul &"eci!l &ub &u"#!ve 6e#e! !%mini&t#!to#ului $u%ici!#. ;cionarii i asociaii cu r"spundere li!itat" nu au dreptul de a interveni n conducerea activit"ii ori n ad!inistrarea averii de&itorului( cu excepiile prev"zute de lege sau n plan. C#e%ito#ii "ot 3!ce o"o'iie %!c( &e con&t!t( c( e8ecut!#e! "l!nului c!u'e!'( "ie#%e#i )n !ve#e! %ebito#ului. +ac" %ebito#ul nu &e con3o#me!'( "l!nului( ad!inistratorul )udiciar sau oricare dintre creditori poate cere( n scris( $u%ec(to#ului &in%ic &( !"#obe )nce"e#e! "#oce%u#ii 3!limentului. +ac" se apro&" o ase!enea cerere( !odific"rile aduse creanelor ori drepturilor p"rilor interesate( prin planul de reorganizare( r"!/n definitive. =u#ni'!#e! &e#viciilo# +ispoziiile legale ,art. 403- prev"d necesitatea furniz"rii de servicii ,electricitate( gaze( ap"( servicii telefonice etc.- pe ti!pul continu"rii activit"ii de&itorului n perioada de reorganizare. *u toate acestea( la cererea creditorului furnizor( )udec"torul8sindic poate s" dispun" ca de&itorul s" depun" o cauiune la &anc" ce nu va dep"i 70> din costul serviciilor prestate de&itorului i neac.itate. 28

Obli !i! )ntocmi#ii i "#e'ent(#ii #!"o!#telo# %e c(t#e %ebito# "#in !%mini&t#!to#ul &"eci!l &!u2 %u"( c!'2 %e c(t#e !%mini&t#!to#ul $u%ici!#. =ri!estrial( de&itorul( prin ad!inistratorul special sau ad!inistratorul )udiciar tre&uie s" prezinte )udec"torului8sindic rapoarte privind situaia financiar" a de&itorului( rapoarte care se nregistreaz" la grefa instanei ,tri&unalului-( notific/ndu8se tuturor creditorilor depunerea rapoartelor( pentru a fi consultate. 2n cazul nerespect"rii planului de c"tre de&itor sau dac" se constat" pierderi n averea de&itorului pe parcursul desf"ur"rii activit"ii( oricare dintre creditori poate solicita )udec"torului8sindic s" apro&e intrarea n fali!ent a de&itorului. *ererea de intrare n fali!ent nu suspend" continuarea activit"ii de&itorului.

S e c i u n e a 1, -ali'entul
Potrivit art. 40@ din lege( int#!#e! )n 3!liment are loc n ur!"toarele c!'u#i' de&itorul i8a declarat intenia de a intra n fali!ent ori nu i8a declarat intenia de reorganizare( iar nici unul dintre su&iectele ndrept"ite nu au propus un plan de reorganizare ori nici un plan dintre cele propuse nu a fost acceptat i confir!at$ de&itorul i8a declarat intenia de reorganizare( dar nu a propus un plan de reorganizare( ori planul propus nu a fost acceptat i confir!at i nici o alt" persoan" ndrept"it" nu a propus un plan de reorganizare sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat sau confir!at$ nu au fost ndeplinite o&ligaiile de plat" i celelalte sarcini asu!ate. Eudec"torul8sindic pronun" o sentin"( sau dup" caz o nc.eiere prin care se decide intrarea n fali!ent. Prin aceeai .ot"rare de intrare n fali!ent( )udec"torul8sindic va pronuna dizolvarea societ"ii de&itoare dispun/nd' ridicarea dreptului de ad!inistrare al de&itorului$ dese!narea unui lic.idator( n cazul procedurii generale provizorii( sta&ilirea atri&uiilor i a re!uneraiei acestuia$ ter!enul !axi! de predare a gestiunii averii de la de&itor/ad!inistrator c"tre lic.idator$ ntoc!irea i predarea c"tre lic.idator n ter!en de zece zile a unei liste cuprinz/nd nu!ele i adresele creditorilor i toate creanele acestora de la data intr"rii n fali!ent$ notificarea intr"rii n fali!ent.

VERI=ICAI*V> CUNO?<INELE
4. Prin cererea nregistrat" pe rolul =ri&unalului Bucureti( creditorul ;.A.P. <ector 7 a solicitat( n &aza Legii nr. 85/200 ( desc.iderea procedurii insolvenei !potriva de&itorului <.*. A.I. <.9.L.( care se afl" n stare de insolven" i fa" de care deine o crean" cert" lic.id" i exigi&il" n su!" de 488.000 lei.

25

*ererea creditorului a fost co!unicat" de&itorului( acesta necontest/nd c" ar fi n ncetare de pl"i. a- *e va decide instana de )udecat" n privina cererii creditorului( av/nd n vedere faptul c" de&itorul <.*. A.I. <.9.L. fusese dizolvat( ,f"r" lic.idarea patri!oniului- anterior for!ul"rii cererii introductiveD Fotivai soluia. &- 2n ce condiii un creditor poate for!ula cererea introductiv" ,pentru a fi ad!isi&il"-.

10.1. B(&u#i "#eme# (to!#e lic6i%(#ii


Pri!a !"sur" pe care o dispune )udec"torul8sindic n cadrul procedurii fali!entului este &i il!#e! bunu#ilo# %in !ve#e! %ebito#ului( lic.idatorul ur!/nd s" ia !"suri pentru conservarea lor. Gunu#ile c!#e vo# 3i &i il!te sunt prev"zute( cu titlu de exemplu( n art. 447( i anu!e' !agazinele( !agaziile( depozitele( &irourile( corespondena co!ercial"( ar.iva( dispozitivele de stocare i prelucrare a infor!aiei( contractele( !"rfurile. Nu vo# "ute! 3i &i il!te o&iectele care vor tre&ui valorificate de urgen"( spre a se evita deteriorarea lor !aterial" sau pierderea din valoare( ca!&iile i alte titluri de valoare scadente n scurt ti!p precu! i aciunile ori alte titluri de participaie ale de&itorului( care vor fi luate de lic.idator pentru conservarea lor( registrele de conta&ilitate i nu!erarul pe care lic.idatorul l va depune la &anc". ;plicarea sigiliilor nu este o&ligatorie dac" inventarierea se poate efectua ntr8o singur" zi. 2n al doilea r/nd( lic.idatorul va face o inventariere a &unurilor lu/nd n posesie &unurile respective( n calitate de depozitar )udiciar.

10.,. E3ectu!#e! lic6i%(#ii


2n aplicarea procedurii de lic.idare se vor ur!"ri dou" principii' #!"i%it!te! o"e#!iunilo#$ lic6i%!#e! bunu#ilo# c+t m!i !v!nt!$o&( pentru a fi satisf"cute creanele creditorilor. Lic6i%!#e! bunu#ilo# v! 3i e3ectu!t( %e lic6i%!to#2 &ub cont#olul $u%ec(to#ului &in%ic. Gunu#ile vo# "ute! 3i v+n%ute' * n &loc( ca un ansa!&lu n stare de funcionare$ * individual. Bunurile se v/nd prin negociere direct" sau prin licitaie pu&lic". 2n cazul &unurilor i!o&ile v/nzarea se face prin negociere direct" i se vor ndeplini for!alit"ile prev"zute de lege. V!lo#ile mobili!#e vo# 3i v+n%ute )n con%iiile Le ii n#. ,;C/,00: "#ivin% "i!! %e c!"it!l. Sumele #e'ult!te %in v+n'(#i vo# 3i %e"u&e l! o unit!te ! unei &ociet(i b!nc!#e2 )n contul !ve#ii %ebito#ului( pentru a fi distri&uite creditorilor. *reditorii care &eneficiaz" de ipoteci sau de alte garanii reale vor fi satisf"cui din su!ele de &ani o&inute din v/nzarea &unurilor afectate de garanii. Legiuitorul prevede ca noutate faptul c"( creditorii au dreptul s" pri!easc" su!a datorat" la care se adaug" do&/nzile( !a)or"rile i penalit"ile( precu! i c.eltuielile f"cute. +ac" din su!ele o&inute prin v/nzare 70

nu pot fi acoperite creanele garantate( pentru diferena de ncasat( creditorii vor deveni creditori c.irografari intr/nd n concurs cu ceilali creditori c.irografari ,ale c"ror creane nu sunt garantate printr8o garanie special"-. +xemplu& ,ocietatea comercial - este supus procedurii falimentului. ,ocietatea comercial are . creditori, dintre care unul /, !i*a asigurat creana printr*un gaj asupra a dou automobile din patrimoniul debitorului su. 0n urma scoaterii la v(nzare a automobilelor, s*a obinut suma de 12 milioane lei, insuficient pentru acoperirea integral a creanei /, de 32 milioane lei. 4entru restul de 52 milioane lei, creditorul / , intr n concurs cu ceilali # creditori ai debitorului falimentar, ale cror creane nu au fost garantate printr*o garanie special.

10.9. Di&t#ibui#e! &umelo# #e!li'!te )n u#m! lic6i%(#ii


Potrivit art. 427( la fiecare trei luni( calculate de la data nceperii lic.id"rii( lic.idatorul va prezenta )udec"torului8sindic un raport asupra fondurilor o&inute din lic.idare i din ncasarea de creane precu! i un plan de distri&uire ntre creditori. Eudec"torul8sindic poate prelungi cu cel !ult o lun" ter!enul pentru prezentarea raportului i a planului de distri&uie( care vor fi depuse la grefa tri&unalului i notificate creditorilor. C#e!nele vo# 3i "l(tite )n u#m(to!#e! o#%ine: taxele( ti!&rele i orice alte c.eltuieli aferente procedurii( inclusiv pentru conservarea i ad!inistrarea &unurilor din averea de&itorului( precu! i plata retri&uiilor persoanelor anga)ate pentru realizarea procedurii reorganiz"rii )udiciare i a fali!entului$ creane izvor/nd din raporturi de !unc"( pe cel !ult luni anterioare desc.iderii procedurii$ creanele reprezent/nd creditele( cu do&/nzile i c.eltuielile aferente( acordate de instituii de credit dup" desc.iderea procedurii precu! i creanele ce rezult" din continuarea activit"ii de&itorului$ creanele &ugetare$ creanele reprezent/nd su!ele datorate de c"tre de&itor unor teri n &aza unor o&ligaii de ntreinere( alocaii pentru !inori sau de plat" a unor su!e periodice destinate asigur"rii !i)loacelor de existen"$ creanele reprezent/nd su!ele sta&ilite de )udec"torul sindic pentru ntreinerea de&itorului i a fa!iliei sale( dac" acesta este persoan" fizic"$ creane reprezent/nd credite &ancare cu c.eltuielile i do&/nzile aferente celor rezultate din livr"ri de produse( prest"ri de servicii sau alte lucr"ri( precu! i din c.irii$ alte creane c.irografare. creanele su&ordonate( ce izvor"sc din credite acordate persoanei )uridice de&itoare de c"tre un asociat sau acionar dein/nd cel puin 40> din capitalul social( respectiv din drepturile de vot in adunarea general" a asociailor sau( dup" caz( de c"tre !e!&rul grupului de interes econo!ic( c/t i cele care izvor"sc din acte cu titlu gratuit( n ordinea de preferin" prev"zut" de lege$

10.:. 7nc6i%e#e! "#oce%u#ii

74

Lic6i%!to#ul e&te obli !t &( )ntocme!&c( un #!"o#t 3in!l !l lic6i%(#ii i &(*l "#e'inte $u%ec(to#ului &in%ic2 )m"#eun( cu bil!nul ene#!l. ;ceste docu!ente vor fi co!unicate creditorilor i de&itorului i se vor afia la ua tri&unalului. %rice obiecie privitoare la acestea( se va for!ula )n te#men %e . 'ile )n!inte %e %!t! convoc(#ii. Eudec"torul sindic va exa!ina raportul final( inclusiv o&ieciile f"cute de creditori( ur!/nd s"8l apro&e sau s"8l resping". R!"o#tul )ntocmit %e lic6i%!to# v! 3i !"#ob!t %e $u%ec(to#ul &in%ic "#int#*o &entin( dac" au fost for!ulate o&ieciuni &oluion!te &!u "#int#*o )nc6eie#e dac" nu au fost for!ulate ase!enea o&ieciuni . Lic6i%!#e! v! 3i con&i%e#!t( )nc6i&( c+n% $u%ec(to#ul &in%ic !"#ob( #!"o#tul 3in!l i c+n% to!te 3on%u#ile !u 3o&t %i&t#ibuite c#e%ito#ilo#2 i!# cele #(m!&e !u 3o&t %e"u&e l! b!nc(. 7n o#ice &t!%iu !l "#oce%u#ii2 $u%ec(to#ul &in%ic "o!te %! o &entin( %e )nc6i%e#e ! !ce&tei! dac" exist" una din ur!"toarele situaii' de&itorul nu are &unuri care s" fie supuse procedurii( deci se afl" n stare de insolva&ilitate$ &unurile existente nu sunt suficiente pentru a acoperi c.eltuielile ad!inistrative i nici un creditor nu se ofer" s" avanseze su!ele corespunz"toare.
4

10... E3ectele 6ot(#+#ii %e )nc6i%e#e ! "#oce%u#ii


7nc6i%e#e! "#oce%u#ii "#o%uce e3ecte !t+t cu "#ivi#e l! "e#&o!nele c!#e !u "!#tici"!t )n c!%#ul "#oce%u#ii2 c+t i cu "#ivi#e l! %ebito#. E3ectele 6ot(#+#ii %e )nc6i%e#e ! "#oce%u#ii 3!( %e "e#&o!nele c!#e !u concu#!t l! e3ectu!#e! !ce&tei!. Prin nc.iderea procedurii( )udec"torul sindic( ad!inistratorul( lic.idatorul i toate persoanele care i8au asistat sunt desc"rcai de orice ndatoriri sau responsa&ilit"i cu privire la procedur" fa" de de&itor i averea lui( creditori( titulari de garanii( acionari sau asociai. E3ectele 6ot(#+#ii %e )nc6i%e#e ! "#oce%u#ii 3!( %e %ebito#. 2n principiu( de&itorul este desc"rcat de o&ligaiile pe care le avea nainte de nregistrarea cererilor introductive( su& rezerva de a nu fi g"sit vinovat de &ancrut" frauduloas" sau de pl"i ori transferuri frauduloase ,art. 47 -. *u toate acestea de&itorul va fi desc"rcat de o&ligaii dac" vor fi pl"tite n cadrul procedurii. ;ceste dispoziii nu se aplic" de&itorilor care n ulti!ii 5 ani au !ai fost supui acestei proceduri i au &eneficiat de aceste dispoziii.

10.1. P#eci'(#i &"eci!le cu "#ivi#e l! )nc6i%e#e! "#oce%u#ii


2n !od firesc( "#oce%u#! #eo# !ni'(#ii $u%ici!#e i ! 3!limentului &e "o!te )nc6i%e )n o#ice &t!%iu !l "#oce&ului2 %!c( %ebito#ul ! !c6it!t )n )nt#e ime c#e!nele c#e%ito#ilo# . =otodat"( "#oce%u#! #eo# !ni'(#ii $u%ici!#e i ! 3!limentului &e )nc6i%e )n u#m(to!#ele c!'u#i: nu exist" &unuri n averea de&itorului care s" poat" fi scoase la v/nzare pe calea execut"rii silite pentru a fi ndestulai creditorii$ &unurile existente n averea de&itorului nu sunt suficiente pentru acoperirea c.eltuielilor ad!inistrative$ acoperirea creanelor !ai nainte de lic.idarea tuturor &unurilor din averea de&itorului$ nici un creditor nu a nregistrat vreo declaraie de creane$
4@

72

ndeplinirea planului de reorganizare$ realizarea creanelor creditorilor n ur!a lic.id"rii averii de&itorului prin fali!ent . Noti3ic!#e! )nc6i%e#ii "#oce%u#ii Eudec"torul8sindic va notifica sentina de nc.idere a procedurii tuturor creditorilor( asociailor/acionarilor( +ireciei teritoriale a finanelor pu&lice i %ficiului 9egistrului *o!erului( i( dup" caz( registrului societ"ilor agricole( pentru efectuarea !eniunilor.
48

10.C. R(&"un%e#e! memb#ilo# o# !nelo# %e con%uce#e


Pe#&o!nele cu 3uncii %e con%uce#e i %e cont#ol2 #e&"ectiv !%mini&t#!to#ii2 %i#ecto#ii i cen'o#ii c!#e !u cont#ibuit l! &t!#e! %e inc!"!cit!te %e "l!t( ! %ebito#ului vo# #(&"un%e "!t#imoni!l. R(&"un%e#e! v! 3i "!t#imoni!l( ,n sensul o&lig"rii acestor persoane la acoperirea unei p"ri din datoriile societ"ii co!erciale de&itoare-( %!c( !u &(v+#it un! %in u#m(to!#ele 3!"te' au folosit &unuri sau credite ale persoanei )uridice n folosul propriu sau al unei alte persoane$ au f"cut acte de co!er n interes personal( su& acoperirea societ"ii$ au dispus continuarea unei activit"i care a dus la starea de incapacitate de plat"( pentru c" ur!"reau un interes personal$ au inut conta&ilitate fictiv" intenionat sau au f"cut s" dispar" unele docu!ente$ au deturnat sau au ascuns o parte din activul societ"ii( sau au !"rit n !od fictiv pasivul acesteia$ au folosit !i)loacele ruin"toare pentru a procura societ"ii fonduri n scopul nt/rzierii efectu"rii de pl"i$ n luna precedat" ncet"rii pl"ilor( au pl"tit sau au dispus s" se pl"teasc" cu preferin" unii creditori( n dauna celorlali creditori. ;ciunea privind anga)arera r"spunderii persoanelor care au contri&uit la insolvena de&itorului poate fi pornit" de ad!inistratorul )udiciar sau de lic.idator i( n !od excepional( de c"tre co!itetul creditorilor sau creditorul care deine !ai !ult de )u!"tate din valoarea tuturor creanelor( cu autorizarea )udec"torului8sindic. +reptul la aciune se prescrie n ter!en de 7 ani de la data la care a fost cunoscut" sau tre&uia cunoscut" persoana care a cauzat apariia st"rii de insolven". ;ciunea privind anga)arera r"spunderii persoanelor care au contri&uit la insolvena de&itorului se soluioneaz" de c"tre )udec"torul8sindic n cursul procedurii( i nicidecu! dup" nc.eierea acesteia. 2n afara r"spunderii patri!oniale( n astfel de situaii( de cele !ai !ulte ori 8 cei vinov!i vo# #(&"un%e i "en!l2 n !"sura n care faptele sunt calificate de legiuitor ca in3#!ciuni' bancrut frauduloas, gestiune frauduloas, fals, uz de fals, n!elciune etc. 2n privina r"spunderii penale( n art. 433 legiuitorul prevede infraciunea de b!nc#ut( 3#!u%ulo!&( const/nd n fapta persoanei care' * falsific"( sustrage sau distruge evidenele de&itorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia$

77

* nf"ieaz" datorii inexistente sau prezint" n registrele de&itorului( n alt act sau n situaia financiar" su!e nedatorate( fiecare dintre aceste fapte fiind s"v/rite n frauda creditorilor$ * nstr"ineaz"( n frauda creditorilor( n caz de insolven" a de&itorului prev"zui la art. 4 lit. & i c din lege( o parte din active. Persoanele vinovate de &ancrut" frauduloas" se pedepsesc cu nc.isoare de la luni la 5 ani.

VERI=ICAI*V> CUNO?<INELE
4. 2n fapt( la data de 8 iulie 200@( tri&unalul a desc.is prin sentin" procedura insolvenei !potriva de&itoarei <.*. ;< <.9.L. +esc.iderea procedurii a fost notificat" de&itoarei( iar aceasta nu i8a declarat intenia de reorganizare. La data de 4 octo!&rie 200@( tri&unalul a desc.is procedura fali!entului !potriva de&itoarei( i8a ridicat dreptul de ad!inistrare( a dispus dizolvarea acesteia i a dese!nat lic.idator )udiciar. 2n raportul s"u asupra cauzelor insolvenei( lic.idatorul a o!is s" indice persoanele culpa&ile de starea de insolven" a patri!oniului de&itoarei. La 2 octo!&rie 200@( ;P( unul dintre cei trei creditori( a for!ulat n nu!e propriu o cerere prin care a solicitat )udec"torului sindic s" fie autorizat pentru a introduce o aciune de atragere a r"spunderii personale !potriva ad!inistratorului de&itoarei( iar su!ele de &ani ce s8ar o&ine n ur!a execut"rii silite s"8i revin" n totalitate( deoarece este titularul unei creane nsu!/nd 5> din valoarea total" a acestora. a- *ererea privind atragerea r"spunderii personale a ad!inistratorului de&itoarei poate fi for!ulat" de c"tre un singur de&itorD Fotivai soluia. &- *ererea for!ulat" de c"tre creditorul ;P este nte!eiat"D Fotivai soluia. c- 2n ipoteza n care de&itoarea nu ar !ai deine &unuri prin a c"ror valorificare s" poat" fi acoperite creanele sau c.eltuielile ad!inistrative( ce va decide instana de )udecat"D Fotivai soluia.

Cuvinte* c6eie:
In&olven(: acea stare a patri!oniului de&itorului care se caracterizeaz" prin insuficiena lic.idit"ilor ,su!e de &ani- necesare ac.it"rii creanelor certe( lic.ide i exigi&ile. In&olven! "#e'um!t( v(%it(: exist" n situaia c/nd de&itorul( dup" 50 de zile de la scaden"( nu a pl"tit datoria sa fa" de unul sau !ai !uli creditori$ In&olven! iminent(: dac" se dovedete c" de&itorul nu va putea pl"ti la scaden" datoriile exigi&ile anga)ate( cu fondurile &"neti disponi&ile la data scadenei. C#e!ne ce#te' dac" existena lor nu este contestat" sau nu face o&iectul unui litigiu$ C#e!ne lic6i%e: dac" constau n su!e de &ani$ 73

C#e!ne e8i ibile: dac" au a)uns la scaden". @en( 3in!nci!#(' lipsa !o!entan" a lic.idit"ilor necesar" ac.it"rii datoriilor$ este posi&il ca n scurt ti!p de&itorul s" ncaseze creanele de la proprii s"i de&itori( dovedind astfel( c" nu se afl" n stare de incapacitate de plat". In&olv!bilit!te!: i!posi&ilitatea de&itorului de a8i ndeplini o&ligaiile fa" de creditori( at/t din lipsa lic.idit"ilor( c/t i a altor &unuri din care s" fie satisf"cute creanele creditorilor. Practic( pasivul ,datoriile- este !ai !are dec/t activul ,drepturile- patri!oniului. P#oce%u#! ene#!l(' reprezint" procedura prin care un de&itor care ndeplinete condiiile prev"zute de art.4 alin.4( f"r" a le ndeplini si!ultan i pe cele prev"zute n art.4 alin.2( din Legea nr. 85/200 !odificat"( intr" !ai nt/i( ntr8o perioad" de o&servaie2 dup" care( n !od succesiv( n procedura de reorganizare )udiciar" i n procedura fali!entului sau separat ntr8una din cele dou" proceduri$ se aplic" societ"ilor co!erciale( societ"ilor cooperative( organizaiilor cooperatiste( societ"ilor agricole( grupurilor de interes econo!ic i oric"rei alte persoane )uridice de drept privat care desf"oar" activit"i econo!ice. P#oce%u#! &im"li3ic!t(' intervine n cazul n care de&itorul intr" direct n procedura fali!entului( fie odat" cu desc.iderea procedurii insolvenei( fie dup" o perioad" de o&servaie de !axi! 0 de zile$ se aplic"' co!ercianilor persoane fizice( care acioneaz" individual( asociaiilor fa!iliale( co!ercianilor care fac parte din categoriile prev"zute pentru procedura general"( dar care se afl" n ur!"toarele situaii' nu dein nici un &un n patri!oniul lor$ actele constitutive sau docu!entele conta&ile nu pot fi g"site$ ad!inistratorul nu poate fi g"sit$ sediul nu !ai exist" sau nu corespunde adresei din registrul co!erului$ de&itori care fac parte din categoriile pentru care se poate aplica procedura general" ns" nu au prezentat docu!entele prev"zute n art. 28( n ter!enul prev"zut de lege$ societ"ilor co!erciale dizolvate anterior for!ul"rii cererii introductive$ de&itorilor care i8au declarat prin cererea introductiv" intenia de intrare n fali!ent sau care nu sunt ndrept"ii s" &eneficieze de procedura de reorganizare )udiciar". Re3u'ul %e "l!t( )ntemei!t : refuzul de plat" n cazul n care o&ligaiile au fost executate de c"tre de&itor i se pretinde o nou" plat" care( firesc( este nedatorat" sau refuzul de plat" n cazul n care creanele s8au prescris prin trecerea ter!enului sau a intervenit co!pensaia( ca !od de stingere a o&ligaiilor reciproce( n !"sura n care de&itorul este el nsui creditor i sunt ndeplinite condiiile prev"zute de lege privind co!pensaia ,art. 443784457 *. civ.- etc. Re3u'ul %e "l!t( ne)ntemei!t: refuzul de plat"( n cazul n care de&itorul( dei dispune de lic.idit"i( cu rea8credin" nu8i ac.it" datoriile$ n aceast" situaie nu este ndeplinit" condiia de fond a insolvenei i( n consecin"( creditorii nu8i pot ndestula creanele apel/nd la procedura insolvenei. Reo# !ni'!#e! $u%ici!#(: procedura ce se aplic" de&itorului persoan" )uridic"( n vederea ac.it"rii datoriilor acestuia$ presupune ntoc!irea apro&area( i!ple!entarea unui plan de reorganizare. P#oce%u#! 3!limentului' procedura de insolven" ce se aplic" de&itorului n vederea lic.id"rii averii acestuia pentru acoperirea pasivului( ur!at" de radierea de&itorului din registrul n care este n!atriculat. 75

Ce#e#e int#o%uctiv(: cererea adresat" tri&unalului co!petent de c"tre de&itor( creditori( precu! i de c"tre orice alte persoane sau instituii expres prev"zute de lege( prin care se declaneaz" procedura insolvenei.

Giblio #!3ie &electiv(:


4. <!aranda ;ng.eni( Fagda Golonciu( *a!elia <toica( D#e"t Come#ci!l, :diia 3( :ditura *.L. BecM( Bucureti( 2008( p. 23482@8$ 2. <tanciu +. *"rpenaru( <#!t!t %e %#e"t come#ci!l #om+n, :ditura ?niversul Euridic ( Bucureti( 2005( p. 858@55$ 7. Legea nr. 85/200 privind procedura insolvenei( !odificat" prin' %.?.6. nr. 8 /200 ( %.?.6. nr. 4@7/2008( Legea nr. 25/2040( Legea nr. 4 5/2040( Legea nr. 4@@/2040.