Sunteți pe pagina 1din 33

BAP"# curs " $%"&'$%"(# seria C S.L. Dr. Ing.

Camelia Negrutiu

Curs 1

BETONUL ARMAT si PRECOMPRIMAT


S.L. Dr. Ing. Camelia Negrutiu camelia.negrutiu@dst.utclu .r!

BAP1
Descrierea cursului) Descrie *r!*rietatile +et!nului sim*lu si armat# c!m*!rtarea +et!nului structural ,mecanisme interi!areO+iecti.e) Intelegerea *r!*rietatil!r +et!nului sim*lu si armat ,de la *unerea in !*era *ana la s/arsitul *eri!adei de e0*l!atare-# as!cierea +et!nului cu armatura# c!m*!rtarea la Med# 1ed# Ned a elementel!r# elemente de *r!iectare c!n/!rm EC$La+!rat!r) met!de *ractice de testare a +et!nului sim*lu si armat2 met!de de dimensi!nare a elementel!r de +et!n armat.

BAP1
Bi+li!gra/ie)
SR EN "33$'"'")$%%( Eur!c!d $) Pr!iectarea structuril!r de +et!n# Partea "'") Reguli generale 4i reguli *entru cl5diri C!rnelia M5gureanu 6 7Bet!ane de 8nalt5 re9isten:5 4i *er/!rman:5;# Ed. UT Pres# $%%&# ISBN) 3<&'==$'%"&'" >!ltan ?iss# Traian One: 6 7Pr!iectarea structuril!r de +et!n du*5 SR EN "33$'";# Ed. A+el# $%%@# ISBN 3<&""(%<%'% SR EN $%='")$%%$# Bet!n# Partea ") S*eci/ica:ie# *er/!rman:5# *r!duc:ie 4i c!n/!rmitate CP %"$A" 6 $%%<) C!d de *ractic5 *entru *r!ducerea +et!nului B!gdan BegCe4# Adela CCi!rean# Catinca Le:ia# Dumitru M!ld!.an# O/elia C!r+u# Camelia Negru:iu 6 DBETON ARMAT ' Endrum5t!r de La+!rat!r;# ISBN 3<@'3<&'==$'&&<'%# Ed. U.T.PRES# $%%< Si alteleF.

BAP1
Teme) Pr!+leme acasa $ teste *e *arcursul semestrului de .eri/icare a cun!stintel!r ,*r!+lemeE0amen) ".G !re *r!+leme ".G !re te!rie N!tare) NH I ,%.$G 0 media testel!r- J ,%.&G 0 n!ta *r!+leme- J ,%.( 0 n!ta te!rie-. Test " K G2 Test $ K G2 N!ta *r!+leme K G2 N!ta te!rie K G Pre9enta si *r!m!.area testel!r este !+ligat!rie *entru intrarea in e0amen. Pre9ente) C!n/!rm regulamentului2 Recu*erarile de la+!rat!r se e/ectea9a in ultima 9i din semestru.

PCA (Portland Cement Association): 7Du*a a*a# +et!nul este cel mai /!l!sit material *e *lan m!ndial;.

PCA (Portland Cement Association):


Pr!ductia de ciment *e *lan m!ndial

SUA 5% India 6% China 37%

Tipuri de beton
Bet!n !+isnuit ,!rdinarL c!ncrete Bet!n de inalta re9istenta ,CigC strengtC A *er/!rmance c!ncrete Bet!n de ultra inalta re9istenta ,ultra CigC strengtC A *er/!rmance c!ncrete Bet!n aut!c!m*actant ,sel/'c!m*acting c!ncrete Bet!n .acuumat ,.acuum c!ncrete Bet!n *!r!s ,*er.i!us c!ncrete Bet!n celular aut!cla.i9at ,cellular c!ncrete Bet!n cu sticla ,glass c!ncrete Bet!n cu *ra/ de cauciuc ,ru++er c!ncrete Bet!n cu agregate recicla+ile ,recLcled c!ncreteSi multe alteleF

Puncte forte Rezistenta la compresiune Puncte slabe Rezistenta la intindere


/ctI,"A"% 6 "A$%-/c

Grinda de beton armat

zona comprimata

26 h
b

Etrieri 6/200 mm c 212 Bst500S

Cum arata armatura?

Carcase de armaturi
http://###.ma$fran%.d /int"& n/products/spac rs/distanc & tub s.php

http://southampton.mdfoundations .com/r inforc d!concr t .htm"

Carcase de armaturi

http://'idar 'it.b"o(spot.ro/)*1*/* +/r 'it&structur &)*11&ch c%in(& for&r bar.htm"

E emple de structuri
TCe MateNaL ArcC ,"3=G- ' St. L!uis# MO2 Eer! Saarinen# HAIA R!cOL CreeO Bridge# Cali/!rnia# "3&$

http://b"o(.aia.or(/fa'orit s/)**7/*)/ 1,!th !(at #a-!arch!1.65!st!"o.h tm"

http://###.shutt rstoc%.com/pic& 55,*31,*/stoc%&photo&roc%-&cr %& brid( &is&a&r inforc d&concr t &op n& spandr "&arch&brid( &in&ca"ifornia&bui"t& in.htm"

E emple de structuri

Penang Bridge: /h 0 nan( 1rid( 23ambatan 0u"au 0inan( in 4a"a-5

Rio-Niteroi Bridge: /h 6io&7it roi 1rid( conn cts th citi s of 6io d 3an iro and 7it roi in 1razi".

http://b"u an( ")6.b"o(spot.com/)**+!*)!*1!archi' .htm"

E emple de structuri

Construit in anii 1.3*: bara;u" 1art" tt in Arizona

http://###.t ach n(in rin(.or(/'i #!" sson.php8 ur"9http://###.t ach n(in rin(.or(/co"" ction/cub!/" ssons/cub!dams/cub!d ams!" sson*).$m"

E emple de structuri
1ad!dara# Mu arat# India $%%@ http://###.sch#artzar ch.com/pro; cts/'ado dara!airport.htm"

Conditiile asocierii armaturii cu betonul

C!e/icienti de e0*ansiune termica similari ,"%'G mmAm Aderenta dintre +et!n si armatura Mediul alcalin din *asta de ciment intarit ,*BI"&.G'"$.G-. C!r!9iunea in armatura ince*e su+ .al!area de "%.

A!anta"ele betonului armat


P!t lua !rice /!rma C!m*!rtare /!arte +una la /!c C!m*!rtare /!arte +una la actiuni ne*re.a9ute Dura+ilitate +una 6 se *r!iectea9a *entru G% de ani. Utili9area materialel!r l!cale si a materialel!r reciclate Igienice# dura+ile# re9istente si 7l!N maintenance; Ecran *entru radiatii Inertie termica

#eza!anta"ele betonului armat


Masa mare a +et!nului ,greutate *r!*rie mare a elementel!r structurale H!l!sirea inc!m*leta a sectiunii trans.ersale Bet!nul /isurat incarca su*limentar c!nstructia Re9istenta sla+a la *atrunderea a*ei si a s!lutiil!r agresi.e C!ntr!lul calitatii di/icil si c!stisit!r Di/icultatea scCim+arii scCemei statice Dem!lare di/icila Ha+ricarea cimentului este *!luanta

Q,ciment-I&"G% OgAmc Q,a*a-I"%%% lAmc

Ce este betonul?
C!m*!nentele +et!nului ,PA r 6% A(r (at fin )6%

DensitateaImasaA.!lum

Apa < aditi'i 16%

Cim nt < adaosuri 11% A(r (at mari ,1%

La " mc +et!n IR &(= Og ciment IR "=% l a*a

A*aAciment I circa %.(G

Ce sunt adaosurile?
Pra/ul de silice ,silica /umeEste un deseu industrial /in# re9ultat din *r!ductia alia el!r de siliciu si /er!' siliciu si este eli+erat din /urnale *rin ga9ele de e.acuare. Inainte de anii "3<%# *ra/ul de silice era eli+erat direct in atm!s/era. Electricitatea este *r!dusa in di/erite m!duri# iar term!centralele care ard car+une *r!duc mai mult de umatate din electricitatea *r!dusa in Statele Unite. Aceste /a+rici *r!duc de asemenea material re9idual cum ar /i cenusile 9+urat!are# de*use *e *eretii cu*t!arel!r. Aceste *r!duse de c!m+ustie erau la ince*ut tratate ca deseuri si de*!9itate *e terenuri. Este un *r!dus nemetalic c!nstand in general din silicati si alumin!'silicati de calciu# re9ultat in /urnale in *r!ductia /ierului si !telului. Se /!l!seste in +et!n din anii "3<%.

Cenusile 9+urat!are ,/lL asC-

>gura de /urnal ,+last /urnace slag-

Ce sunt aditi!ii?
REDUCATORI DE APA Reduc cantitatea de a*a necesara de *ana la G'"%P. In c!nsecinta# +et!nul cu acest aditi. are ne.!ie de mai *utina a*a ca sa atinga aceeasi lucra+ilitate decat un +et!n /ara aditi.. Reduc tim*ul de intarire a +et!nului# /!l!sindu'se cu *recadere in climate calde# unde tem*eraturile ridicate c!nduc la di/icultati in turnare si /inisare. Mentin lucra+ilitatea +et!nului un tim* mai indelungat# *ana la instalarea *ri9ei. Cresc .ite9a de intarire a +et!nului# re9istentele atingandu'se mult mai re*ede. Se /!l!sesc in climate reci# unde tem*eraturile negati.e ar *utea c!nduce la ingCetul a*ei de Cidratare# daca +et!nul s'ar intari neaccelerat. Necesita ra*iditatea *unerii in !*era si /inisarii +et!nului. Reduc cantitatea de a*a de *ana la "$'&%P si asigura ! lucra+ilitate mare a +et!nului de *ana la =% minute# urmata de ! scadere drastica a dura+ilitatii. Se adauga de !+icei direct *e santier. Im*iedica c!r!9iunea armaturii ingl!+ate in structuri e0*use la c!nditii agresi.e de mediu ,*lat/!rme marine etc-. INTAR>IETORI DE PRI>A

ACCELERATORI DE PRI>A

SUPERPLASTIHIANTI

INBIBITORI DE CORO>IUNE

$tructura betonului
Bet!nul este casant la intindere# dar se c!m*!rta +ine la c!m*resiune Structura c!m*le0a# din & /a9e# care gu.ernea9a c!m*!rtarea +et!nului structural) M!rtar ,!m!gen si elasticAgregate , !m!gene si elastice>!na de tran9itie ,9!na de c!ntact dintre agregatele de dimensiuni mari si *asta de ciment Cidratat# cu un ra*!rt AAC mult mai mare dat!rita /!rmarii unei *elicule de a*a in urul agregatel!r mari in tim*ul amestecului-.
Structura b tonu"ui

mortar a(r (at mari

zona d tranziti

Circa 1*&15 =m

Proprietatile betonului proaspat


C!nsistenta) gradul de m!+ilitate al amestecului ". 1art!ase) S"# S$ 6 elemente de +et!n sim*lu $. Plastice) S&# S( 6 elemente de +et!n armat &. Hluide) SG 6 elemente s*eciale
C!nsistenta

S" "%'(%

S$ G%'3%

S&

S(

SG K$$%

Tasare ,mm-

"%%'"G% "=%'$"%

Proprietatile betonului proaspat


Lucra+ilitatea) usurinta cu care un +et!n este *us in !*era) ". C!nsistent ,cum 7curge;$. C!e9i. ,tendinta de segregare sau sangerare&. C!nsumul de energie la c!m*actare.
S (r (ar
http://###. nhanc & so"utions.com/0a( s /So"utions/Concr t So"Ind $.htm"

>1"

din(?

4ustir

http://###.f"ic%ri' r. com/photos/ap rtom /111+3+533/

Proprietatile betonului proaspat


Temperatura la turnare Betonul proaspat = 5300C
Tem*eratura aer ,%C'& F. JG S '& S '"% R J&% Tem*eratura +et!n *r!as*at la li.rare ,%CK G# daca C K $(% OgAm& K "%# daca C S $(% OgAm& K "% Nu se rec!manda /ara masuri s*eciale Nu se rec!manda /ara masuri s*eciale O+ser.atii Hisurare

Proprietatile betonului intarit


Densitatea a*arentaI masaA.!lum
Bet!n H!arte greu Mreu Mi l!ciu Us!r H!arte us!r

Qa*

R $G%% $$%%' ,OgAmc$G%%

"<%"' $$%%

"%%%' "<%%

S"%%%

Proprietatile betonului intarit


C!m*actitatea I legata de .!lumul *!ril!r in +et!n C P I ,Qa* A Q- 0 "%% ,.!lumul a*arent Qa* I m A 1 ,.!lumul *artii s!lide Q I m A 1s Pr!cedee mecanice de im+unatatire a c!m*actitatii) .i+rarea# .acuumarea# *resarea# laminarea# centri/ugarea

Proprietatile betonului intarit


Re9istentele +et!nului) Bet!nul se clasi/ica du*a re9istenta la c!m*resiune. Clasa de re9istenta) /cO I re9istenta la c!m*resiune caracteristica ,.al!area cu *r!+a+ilitatea de 3GP-# determinata *e cilindru T"G% 0 &%% mm /cO#cu+e I re9istenta la c!m*resiune caracteristica ,.al!area cu *r!+a+ilitatea de 3GP-# determinata *e cu+ "G% 0 "G% 0 "G% mm

Proprietatile betonului intarit


Clasele de re9istenta ale +et!anel!r)
C@A"% @ "% "$ "G "= $% $% $G $G &% &% &< &G (G Bet!n C"$A"G C"=A$% C$%A$G C$GA&% C&%A&< C&GA(G C(%AG% (% G%

/cO ,MPa/cO#cu+e ,MPa-

C(GAGG CG%A=% CGGA=< C=%A<G C<%A@G C@%A3G

C3%A"%G

C"%%A""G

/cO ,MPa/cO#cu+e ,MPa-

(G GG

G% =%

GG =<

=% <G

<% @G

@% 3G

3% "%G

"%% ""G

Proprietatile betonului intarit


Clasele de re9istenta ale +et!anel!r)
In *r!iectare se lucrea9a cu re9istenta la c!m*resiune *e cilindru /cO si .arsta de re/erinta a +et!nului este $@ 9ile. /cd I re9istenta DE CALCUL la c!m*resiune /cd I Ucc 0 /cO A Vc cc I c!e/icient ce tine seama de e/ectele de lunga durata asu*ra re9istentei la c!m*resiune I %.@W" c c I c!e/icient *artial *entru +et!n *entru starea limita ultima I ".G *t situatii *ermanente de *r!iectare I ".$ *t situatii accidentale de *r!iectare /cm I re9istenta la c!m*resiune medie I /cO J @ MPa I /cO *t t I &W$@ 9ile

*t t K $@ 9ile

Proprietatile betonului intarit


S!licitari c!m*use) S!licitare /a.!ra+ila /c#+ia0ial X ".$G 0 /c#a0ial

S!licitare /!arte /a.!ra+ila /c#tria0ial X ,=W<- 0 /c#a0ial

S!licitare de/a.!ra+ila

%actorii de influenta ai rezistentei la compresiune


Re9istenta la c!m*resiune este) ". DIRECT *r!*!rti!nala cu) D!9a ul de ciment# ti*ul de ciment# agregatul gr!sier ,+et!n !+isnuit-# ra*!rtul a*aAciment ,*ana la %.G-# tim*ul. $. IN1ERS *r!*!rti!nala cu) ra*!rtul a*aAciment ,*este %.G-# tem*eraturile care nu se incadrea9a in ta+elul anteri!r# s!licitarile dinamice.