Sunteți pe pagina 1din 1

T'

1
2800K :=
T'
2
2900K :=
Energiile interne corespunzatoare celor doua temepraturi T`1 si T`2 sunt:
U
rez1
77405.43
KJ
kmol
:=
U
rez2
80766.21
KJ
kmol
:=
Valoare lui Tz se obtine astfel:
T
z
T'
1
U
z
U
rez1

( )
T'
2
T'
1

U
rez2
U
rez1

+ 2.821 10
3
K = :=
Valoare lui Tz se recomanda sa fie in intervalul: T= 2400...3000 [K]
Raportul de crestere a presiunii:

p

T
z
T
c
4.213 = := p
z
p
c

T
z
T
c
7.432 10
6
Pa = :=
Pa
N
m
2
:= ; bar 1 10
5
Pa =
p
z
74.321bar =
p
z
7.432 10
6

N
m
2
= ; valori uzuale pentru p
z
:3.5x10
6
...7.5x10
6
[N/m
2
]
1.4 Cal cul ul desti nderi i :
Aplicand ecuatiile politropei rezulta:
md 1.3 :=
p
b
p
z
1

\
|
|
.
md
3.37 10
5
Pa = :=
T
b
T
z
1

\
|
|
.
md 1
1.382 10
3
K = :=
Valori uzuale la MAS:
md= 1.25...1.35
pb= 3x105...6x105 N/m2
Tb= 1200...1700 K
1.5 Cal cul ul mari mi l or caracteri sti ce al e ci cl ul ui de referi nta.
Presiunea medie indicata a ciclului de referinta:
R
M
8.314
KJ
Kmol K
:=
p
0.3 :=