Sunteți pe pagina 1din 14

Cuprins

INTRODUCERE.................................................................................................................3 1. Aspecte conceptuale ale globalizrii.. !. Ten"inele procesului "e globalizare.........................................................# 3. $erspecti%ele globalizrii...............................................................& . Riscurile globalizrii....................................................................................................11 CONC'U(IE...................................................................................................................1 )I)'IO*RA+IE..............................................................................................................1,

INTRODUCERE Actualitatea i importana problemei abordate. *lobalizarea reprezint acel -eno.en co.ple/0 caracteristic perioa"ei conte.porane0 care se .ani-est la ni%el global. Ca ur.are a e%oluiei acestui proces0 lu.ea a reuit s suporte o .uli.e "e sc1i.bri in %ia a politica0 social0 econo.ic si cultural. Iar "atorit -aptului c acest proces este ine%itabil0 apare o oarecare "i-icultate 2n e%itarea e-ectelor negati%e ale acestui proces. De ase.enea0 globalizarea este un proces "estul "e contro%ersat0 -iin" pri%it sub "ou aspecte0 2n pri.ul r3n" pute. %orbi "espre un aspect poziti%0 ce se concentreaz pe bene-iciile uni-or.izrii i a .on"ializrii societilor. Iar 2n cel "e4al "oilea r3n"0 pute. %orbi "espre un aspect negati%0 ce acuz procesul "e globalizare pentru pier"erea in"i%i"ualitii unui popor sau a unei co.uniti. Respecti%0 stu"ierea i analizarea acestei te.e0 2n opinia .ea0 este "estul "e i.portant "eoarece o apro-un"are .ai a"2nc in analiza acestui proces poate contribui la rezol%area sau e%itarea consecinelor negati%e generate "e acest proces nu.it 5 globalizare. I"enti-icarea i stu"ierea ten"inelor globalizrii0 a perspecti%elor i potenialului0 contribuie la 2nelegerea apro-un"at a procesului "e globalizare. 6n acelai ti.p0 este -oarte i.portant0 i"enti-icarea i stu"ierea riscurilor globalizarii0 a"ica acele "eza%anta7e generate "e acest proces0 care au pro"us .o"i-icri 2n toate "o.eniile %ieii sociale0 politice0 econo.ice i culturale. 6n po-i"a0 a%anta7elor pe care le a"uce globalizarea0 este -oarte i.portant s cunoate. "eza%anta7ele0 proble.ele care trebuiesc neaprat e%itate sau 2n unele cazuri rezol%ate pentru a nu a-ecta .ai .ult "ec2t au reuit s a-ecteze. Scopul i obiectivele te ei. Scopul re-eratului rezi" 2n e-ectuarea unei cercetri a.ple 8i "etaliate a speci-icului co.unicrii 2n procesul negocierilor interna9ionale. 6n realizarea scopului .i4a. propus ur.toarele obiective: i"enti-icarea aspectelor conceptual ale globalizrii. stabilirea ten"intelor procesului "e globalizare. i"enti-icarea perspecti%elor globalizrii. analiza riscurilor globalizrii.

Cuvintele c!eie" globalizarea0 riscurile globalizrii0 ten"inele globalizrii0 potenialul globalizrii0 perspecti%ele globalizrii0 a%anta7e ale globalizrii0 statele lu.ii0 relaii internaionale.
3

1.

Aspecte conceptuale ale globalizrii.

6n globalistica conte.poran0 ter.enul globalizare este -olosit pentru a caracteriza totalitatea proceselor integratoare i "ezintegratoare "e "i.ensiuni planetare 2n "o.eniul econo.ic0 politic i cultural0 precu. i sc1i.brile antropogene "in .e"iul a.biant0 care au caracter uni%ersal ca -or.0 iar "in punct "e %e"ere al coninutului a-ecteaz interesele 2ntregii co.uniti .on"iale. *lobalizarea0 ca .o"alitate sau siste. "e receptare i abor"are pe ter.en lung a .arilor proble.e conte.porane0 "eter.inate "e interaciunea .ultiplelor procese i -eno.ene econo.ice0 te1nice0 politice0 sociale0 culturale0 ecologice etc. i preconizarea soluionrii lor 2ntr4o larg perspecti% "e ctre co.unitatea internaional. 6ntr4o ase.enea %iziune globalist0 ansa.blul "ob3nzite propieti sau 2nsuiri pe care co.ponentele nu le pose". *lobalizarea0 ca .o"alitate sau siste. "e receptare i abor"are pe ter.en lung a .arilor proble.e conte.porane0 "eter.inate "e interaciunea .ultiplelor procese i -eno.ene econo.ice0 te1nice0 politice0 sociale0 culturale0 ecologice etc. i preconizarea soluionrii lor 2ntr4 o larg perspecti% "e ctre co.unitatea internaional. 6ntr4o ase.enea %iziune globalist0 ansa.blul "ob3nzite propieti sau 2nsuiri pe care co.ponentele nu le pose" . Abor"area globalist 2n "o.eniul econo.ico4social a -ost iniiate "e clubul "e la Ro.a0 organis. apolitic0 -on"at 2n anul 1&#:0 pentru care proble.atica .on"ial a "e%enit o preocupare e.ble.atica. irul nu.eroaselor lucrri elaborate 2ntr4o ase.enea %iziune sub -or.a rapoartelor ctre Clubul "e la Ro.a a -ost "esc1is "e cartea ;'i.itele creterii<0 aprut 2n 1&=!. 6n acelai spirit au aprut> <O.enirea la rsp3ntie< ?1&= @A ;Restructurarea or"inii internaionale< ?1&=#@A ;Brana pentru # .iliar"e<0 ?1&:3@A ;Re%oluia "esculilor< ?1&:,@. 6n 1&&!0 a -ost publicat lucrarea ;$ri.a re%oluie global< elaborate "e "oi proe.inen i .e.bri ai Clubului "e la Ro.a ?Ale/an"er Cing i )ertran" Dc1nei"er@0 care contribuie substanial la 2nelegerea procesului "ez%oltrii globale i la a"optarea .surilor "e politic econo.ico4social ce se i.pun pentru asigurarea perspecti%ei globale a lu.ii. $e un plan .ai larg0 era -iresc c0 2n con"iiile 2n care co.unicaiile au "e%enit uni%ersale0 in-or.aiile instantanee0 transporturile supersonice i ar.ele rac1eto4nucleare planetare0 lu.ea sa se trans-or.e treptat 2ntr4o entitate cu trsturi globale0 tinz3n" spre o pia global i un siste. social global. <*u%ernele sunt "ezorientate c3n" sunt con-runtate cu sc1i.bri econo.ice "ra.atice i cu i.plicaiile lor sociale<. Dac nu sunte. -oarte c1ibzuii ne pate pericolul real ca societatea4reea s -ie .ult .ai puin ec1itabil0 coerent0 "ec3t cea care a e/istat 2n rile in"ustriale 2n ulti.a parte a acestui secol. 6n ulti.ul ti.p este -rec%ent "iscutat i e-ectul

globalis.ului asupra relaiilor internaionale. De rele%0 2n conte/t0 c e/tin"erea curentului liberal0 preconizat "e globaliti0 "uce la agra%area "ecala7ului "intre rile bogate i srace. E/ist .ai .ulte procese interelaionate care "e-inesc globalizarea. Acu. c3te%a "ecenii Ears1all Ec'u1an a %orbit "espre ;satul .on"ial< ?t1e global %illage@ surprinz3n" cu acea e/presie esena -eno.enului "in zilele noastre> 4 te1nologii ale in-or.aiei care ne pun .ai repe"e i .ai "ens 2n legtur unii cu aliiA 4 co.pri.area "istanelor prin noi te1nologiiA 4 inter4conectarea i creterea "epen"enelor reciproceA 4 integrarea pieelor -inanciare i co.ercialeA 4 internaionalizarea ?globalizarea@ cresc3n" a pro"uciei ?prin inter.e"iul -ir.elor cu acti%itate global@A 4 apariia unor proble.e ;planetare<0 care necesit abor"ri globaleA 4 rsp3n"irea "e co.porta.ente i clisee presupuse a e/pri.a raionalitatea unui 1o.o oecono.icus ce nu cunoate -rontiere i e.oii ?senti.ente@ ;locale<4apariia unui 1o.o globalus@A 4 "ez%oltarea "e i"entiti transnaionale0 etc.1 Eartin AllroF a-ir. c ;globalizarea se re-er la toate acele procese prin care popoarele lu.ii sunt incorporate 2ntr4o singur societate .on"ial0 societate global.< Ant1onG *i"ees> ;globalizarea poate -i "e-init ca intensi-icarea relaiilor sociale 2n lu.ea 2ntreag care leag 2ntr4o ase.enea .sur localitile 2n"eprtate0 2nc3t e%eni.entele care au loc sunt pri%ate prin pris.a altora si.ilar0 petrecute la .ulte .ile "eprtare i in%ers.< E.anuel Ric1ter> ;globalizarea este reeaua global care a a"unat laolalt co.uniti pe aceast planet0 2ntr4o "epen"en .utual i o unitate ale unei singure lu.i.<! Biperglobalitii plaseaz globalizarea 2n "o.eniul econo.icului0 trat3n"4o ca pe un proces "e "enaionalizare a econo.iilor0 prin "ez%oltarea unei econo.ii -r granie0 cu instituirea unor reele transnaionale "e pro"ucie0 co.er i -inane0 .ult .ai puternice "ec3t statele 2nsi. De consi"er c globalizarea econo.ic creeaz i %a crea noi -or.e "e organizare social ce %or 2nlocui 2ntr4un -inal statele4naiune tra"iionale. A"epii 1iperglobalizrii preconizeaz o econo.ie global tot .ai integrat0 cu o polarizare cresc3n" 2n plan social0 cu instituii "e gu%ernare global i e/tensie global0 "e -apt o nou or"ine .on"ial0 2n care su%eranitatea i autono.ia statal se ero"eaz continuu. 3
1

Articol Globalizarea si regionalizare, http://ru.scribd.com/doc/3 43!""#/113/$onceptele%de%globalizare% &$"&'(i%regionalizare )*izitat 2 .1+.2+13,


2

-ez*oltarea durabil. /n conte0tul globaliz.rii % http://ru.scribd.com/doc/22#3#343/globalizarea )*izitat 3+.11.2+13,


3

Globalizarea economic. % http://ru.scribd.com/doc/22#3#343/globalizarea )*izitat 3+.11.2+13,. "

2. Tendinele procesului de globalizare.


Analiza globalizrii actuale0 ca ur.toarele> 1@ Accentuarea rolului "eosebit "e i.portant 7ucat "e "i.ensiunea econo.ico4-inanciara globalizrii. Aceast ten"in9 este pus 2n e%i"en9 "e> a@ $ro.o%area 2ntreprin"erilor transna9ionale. Alt-el spus0 asigurarea cli.atului -a%orabil a-ir.rii unui rol puternic structurant al 2ntreprin"erilor .ultina9ionale.Acestea 28i i.planteaz -iliale 2n nu.eroase 9ri. $ractic0 ele au a"optat o "ubl strategie 5 una co.ercial0 %iz3n" penetrarea pie9elor "in a-ara 9rilor lor "e origine 4 8i alta pro"ucti% "estinat cutrii "e baze "e pro"uc9ie care sle per.itsse ser%easc "e pie9ele "e%enite cu a"e%rat globale. $entru a -i e-iciente 8i a -ace -a9 concuren9ei0 .ultina9ionalele au creat a"e%rate re9ele "e pro"uc9ie0 care sunt0 "e -apt0 siste.e interna9ionale repartizate 2n unit9i specializate. 6n acest sens0 se pot i"enti-ica "ou -or.e principale> re9ele integrateale cror unit9i "e pro"uc9ie apar9in unui grup ?1ol"ing@ ce "e9ine capitalul 8i re9ele e/ter4nalizatece asociazunit9i 7uri"ic autono.e 8i al cror .o" "e con"ucere se spri7in pe "e9inerea altor acti%e "ec3t cele strict -inanciare. Astzi0 re9elele interna9ionale "e pro"uc9ie se nu.rprintre actorii structuran9i ai globalizrii "in econo.ie. Dina.ica e.ergen9ei 8i -unc9ionrii lor se 2nscrie 2n ca"rul e%olu9iei globalizrii 8i structurarea lor se bazeaz pe strategiile "e control in"ustrial al grupurilor care "in aceastcauzsunt li"erii pe baza acti%elor pe care ei le "e9in. Re9elele interna9ionale "e pro"uc9ie 28i au originea 2n trans-or.area co.paniilor .ultina9ionale care0 pe "e o parte0 reac9ioneaz la e%olu9iile globalizrii 8i0 pe "e alt parte0 inter%in ca actori ai structurrii sale. Ele se 2nscriu 2n "ina.ica globalizrii. b@ A.pli-icarea procesului "e "e regle.entare. Acest proces se.ni-ic> "ispari9ia politicilor protec9ioniste ale statelor 8i organiza9iilor econo.ice intergu%erna.entaleA o relati% ar.onizare a ni%elurilor %eniturilor principalelor 9ri in"ustrializateA trans-or.area -or.elor "e concuren9A -or.area oligopolurilor construite pe o bazinterna9ional 8i nu una na9ional. c@ Trecerea co.paniilor transna9ionale "e la o -or. "e organizare "e tip .ulti"o.estic la o -or. 2ntra"e%r global. +or.a "e organizare "e tip .ulti4"o.estic se caracteriza prin aceea c-iecare "intre -iliale pro"ucea 2n principal pentru pia9a sa "e i.plantare0 iar -or.a "e organizare
4

-eno.en co.ple/ 8i pluri"i.ensional0 general 8i

atotcuprinztor0 e%i"en9iaz o serie "e tendine ale e%olu9iei sale. $rintre acestea se nu.r 8i

1endin2. % o trans3ormare m.surabil.sau obser*abil./n s4nul unui sistem dat 5i care poart. /n ea germenii dinamicelor 5i comportamentelor *iitoare ale acestui sistem. !

global presupune c -ilialele .ultina9ionalelor participla structurarea re9elelor interna9ionale "e pro"uc9ie ce lucreaz pentru pie9ele .on"iale0 la ni%el continental0 c1iar planetar. "@ Dporirea %olu.ului in%esti9iilor 2n strintate. *lobalizarea a"uce cu sine o cre8tere consi"erabila %olu.ului in%esti9iilor -cute 2n strintate "e ctre -ir.ele transna9ionale. Aceasta 2ntruc3t aceste -ir.e "oresc s"ep8easc li.itrile i.puse "e practicile protec9ioniste statale prin "ob3n"irea unui rol "e actor econo.ic local i.portant. Aici0 inter%ine 8i le spri7in 8i Organiza9ia Eon"ial a Co.er9ului -acilit3n" -or.area "e uniuni %a.ale interna9ionale 8i "es-iin9area restric9iilor %a.ale i.puse prin .suri protec9ioniste "e "i-erite state sau organiza9ii intergu%erna.entale econo.ice. Treptat0 puterile publice accept"ez%oltarea -ilialelor -ir.elor .ultina9ionale 2n consens cu ne%oile acestora "e pro"uc9ie 8i nu cu cele "eter inate "e pia9a intern. Alt-el spus0 -ir.ele .ultina9ionale 2ncep spro"uc acolo un"e este .ai e-icient0 iar costurile "e pro"uc9ie .ai .ici 8i0 apoi0 %3n" un"e puterea "e cu.prare a popula9iei este .ai ri"icat. Ast-el0 se creeazpre.ise reale realizrii unor in%esti9ii "irecte 2n 9rile 2n "ez%oltare ce o-er con"i9iile i.puse "e .ultina9ionale0 a"ic.3n"e lucru .ai ie-tin 8i costuri colaterale ale pro"uc9iei .ai .ici "ec3t 2n 9rile un"e pro"usul respecti% este %3n"ut. e@ Desc1i"erea pie9elor na9ionale la i.porturi 8i in%es4ti9iile strine. Aceasta antreneaz o trans-or.are a structurilor in"ustriale care %" o anu.it"estructurare a oligopolurilor na49ionale ce 9in "e .aniera alocrii resurselor. Co.paniile in%estesc 2n strintate pentru a 2ntri 8i a48i structura instru.entul "e pro"uc9ie 8i co.ercializare insist3n" 2nspe ceea ce este nucleul acti%it9ii proprii. Dispari9ia treptata protec9io4nis.ului are "rept ur.are cre8terea concuren9ei care0 2n -inal0 con"uce la solu9ii a"ec%ate "e re"ucere a costurilor pentru ca societatea sr.3nco.petiti%. 6n acest scop0 co.paniile in%estesc ur.rin" o strategie "e cre8tere pe "ou "i.ensiuni0 una %iz3n" -or.area "e ansa.bluriglobale i.plantate ce aco4perconco.itent pie9ele cele .ai "ina.ice 8i zone "e pro"uc9ie cele .ai -a%orabile0 cealaltaban"on3n" acti%it9ile noncentrale 8i -c3n" apel siste.atic la pia9 sau la sub2nc1iriere. !@ A.pli-icarea i.pactului globalizrii asupra securit9ii u.ane 8i securit9ii na9ionale. Ac9iunea u.anitar pose" o "i.ensiune interna9ional0 "atorit uni%ersalit9ii "reptului interna9ional u.anitar0 al principiilor care gu%erneaz aceast ac9iune 2n -a%oarea tuturor %icti.elor con-lictelor ar.ate. Deci0 ac9iunea u.anitareste a-ectat"e globalizare0 2n "o.eniul gestionrii riscurilor 8i a.enin9rilor "e securitate0 cci acestea ac9ioneaz"e o .anierinter"epen"entla ni%el local0 regional 8i global0 precu. 8i 2n planul co.unicrii

coerente 2ntre cei interesa9i. *lobalizarea are un i.pact puternic asupra securit9ii u.ane0 prin e-ectele poziti%e 8i negati%e pe care le genereaz2n toate "o.eniile e/isten9ei 8i acti%it9ii a.enilor.

Ast-el0 ea "eter.inun puternic -lu/ .igrator co.pus "in persoane acti%e care pleac"in locurile natale 2n cutare "e .unc 8i con"i9ii .ai bune "e trai. E.igran9ii0 prin acti%itatea prestat 2n 9ara "e Hpri.ire<0 pro"uc bog9ie at3t pentru aceasta c3t 8i pentru 9ara "e origine. Dar0 2n "ru.ul lor ctre un loc .ai bun "e .unc 8i "e trai e.igran9ii Htransport< 8i "i%erse boli0 printre care DIDA este cea .ai -rec%ent 8i .ai periculoas0 co.porta.ente "e%iante. De ase.enea0 2n ti.p0 ei pot genera con-licte sociale se.ni-icati%e 2n 9ara "e pri.ire0 at3t "in cauza nea"aptrii unora "intre ei la noile e/igen9e0 nor.e 8i reguli "e con%ie9uire0 c3t 8i a concuren9ei pe care o -ac nati%ilor pentru ocuparea unor locuri "e .unc. 6n plus0 unii "intre e.igran9i pot -i atra8i 2n acti%it9i speci-ice cri.ei organizate0 ceea ce a"uce atingere securit9ii u.ane proprii0 "ar 8i a securit9ii co.unit9ii 2n care triesc 8i ac9ioneaz. Toto"at0 con-lictele sociale pe care le pot "eclan8a e.igran9ii 2n 9ara "e pri.ire pot a-ecta serios securitatea na9ional. 6n acest sens0 re%oltele urbane "in +ran9a0 "in !II, 8i !II#0 sau cea "in aprilie !II& "in Republica Eol"o%a constituie e/e.ple e"i-icatoare. , 3@ Ri"icarea gra"ului "e concuren9al actorilor statali 8i nonstatali0 al actorilor econo.ici 8i politici pentru accesul0 stp3nirea 8i .en9inerea posesiei resurselor "e .aterii pri.e esen9iale0 a surselor "e appotabil. *lobalizarea -ace posibilcre8terea concuren9ei 2ntre "i-eri9i actori statali 8i nonstatali0 2ntre "i%er8i actori econo.ici na9ionali 8i .ultina9ionali0 pentru a a%ea un acces .ai larg la principalele resurse "e pro"uc9ie 8i la pie9e "e "es-acere0 la sursele "e appotabil. Dispr3n" barierele protec9ioniste instituite anterior "e statele na9ionale0 acu.0 transna9ionalele0 2n principal0 ac9ioneaz0 prin toate .i7loacele pentru a a%ea acces neli.itat la "i-erite resurse .ateriale 8i u.ane. Ast-el0 ele intr2n concuren9cu alte -ir.e si.ilare0 "ar 8i cu pro"uctori na9ionali0 cu "i-erite co.unit9i u.ane. Uneori0 aceastHlupt< pentru resurse poate "uce la apari9ia sau la 2ntre9inerea unor con-licte ar.ate. # @ *estionarea e-icace a resursei u.ane. +eno.enul globalizrii a"uce cu sine .o"i-icri substan9iale 8i 2n .aterie "e gestionare a resurselor u.ane. 'ibertatea "e circula9ie a persoanelor -ace ca .3na "e lucru cali-icats-ie cutat"e ctre to9i cei interesa9i. De aici o concuren92ntre solicitan9i 8i o ne%oie sporit"e gestionare atenta acestei resurse. $oliticile 8i practicile pri%in" resursele u.ane sunt elaborate 8i puse 2n oper "e structuri specializate ale 2ntreprin"erilor .ari 8i .ici. Cu toate c astzi to9i cei interesa9i au con8tientizat i.portan9a strategica unei gestionri e-icace a resurselor u.ane0 2n -apt0 pu9ini sunt cei care iau "ecizii a"ec%ate 2n acest sens. =
"

Articol 6oi tendinte:globalizare si regionalizarea, http://ru.scribd.com/doc/4 3+#+!#/6oi%1endinte% Globalizarea%si%7egionalizarea )8izitat 2 .1+.2+13,. $etre Duu0 ;*lobalizare %ersus separatis. politic<0 )ucuresti !I1I0 E"itura Uni%ersitatii Nationale "e Aparare ;Carol I<0 pagina ,=4#,.
!

9rene $:;<, =ar> G?:, @ome 3uture directions o3 human resource practices in @ingapore, http://AAA.3sa.ula*al.ca/personnel/8ernaG/7;(/$7BC+ /boulangerCcheA.htm. )*izitat 2 .1+.2+12, #

'ibertatea "e circula9ie a -or9ei "e .unc -ace ca procesul gestionrii resurselor u.ane ale unei 2ntreprin"eri0 in"i-erent "e talia 8i natura ei0 s-ie unul co.ple/ 8i pluri"i.ensional. $ersoanele cu cali-icare 2nalt0 "eci0 co.petiti%e pe pia9a .uncii pot pro-ita "e e-ectele globalizrii .ai .ult "ec3t cele cu o cali-icare sczut sau necali-icate. Ast-el0 speran9a -iecrui in"i%i" "e a gsi un loc "e .unc .ai bun 8i .ai bine pltit este .otorul ce pune .ulte persoane 2n .i8care at3t la ni%el na9ional ?.igra9ia "e la sat ctre ora8@0 c3t 8i la ni%el interna9ional ?.igra9ia "inspre 9rile 2n "ez%oltare ctre statele "ez%oltate@.

3. Perspectivele globalizrii.
6n conte/tul perspecti%elor globalizrii0 *eorge Ritzer a-ir. c H2nsui procesul "e globalizare este o perspecti% care pune accentul pe capacitatea unor state .o"erne i organizaii 2n .are .sur capitaliste "e a4i spori puterea i in-luena pe glob<. HEste cel .ai i.portant i a.plu -eno.en al prezentului -iin" greu "e i.aginat un scenariu 2n ur.a cruia s4i 2ncetineasc rit.ul sau s 2nceteze<. Alt-el spus0 globalizarea este "oar un .o" "e autopropulsare oarb a societ9ii te1nologice0 a"uc3n" unora 5 a"ic celor pu9ini 4 lu/ 8i prosperitate0 2n ti.p ce .a7oritatea sunt .arginaliza9i 8i con"a.na9i la srcie. Dingurii bene-iciari ai globalis.ului sunt corpora9iile 8i bncile transna9ionale0 iar apetitul acestora pentru pro-it .a/i. se e/pri. 2n -uziunile "intre gigan9ii in"ustriali 8i bancari .enite s acapere o por9iune c3t .ai .are "in pia9a .on"ial. Du.e enor.e0 care "ep8esc "eseori $I)4ul unor 9ri .e"ii "ez%oltate0 sunt puse 2n 7oc0 s-i"3n" legisla9ia antitrust. $ara"o/ul este c pri.a .sur a"optat "e noul colos ie8it "in -uziune este re"ucerea -or9ei "e .unc0 aruncarea 2n 8o.a7 a .ii "e anga7a9i. Earile corpora9ii 8i bnci au 2nceput s se organizeze 2n trusturi gigantice 8i procesul este 2n curs. 6ntreprin"erea .are 8i puternic o absoarbe pe cealalt sau o scoate "in uz0 "ict3n"u48i tot .ai e%i"ent legile ei. Din punct "e %e"ere teoretic0 co.peti9ia "e.ocrat " c38tig "e cauz celor .ai buni 8i .ai %re"nici0 iar "o.inarea acestora0 ine%itabil0 este bene-ic pentru to9i. 6n %irtutea acestei teorii o.enirea .erge 2nainte0 cu oc1ii 2nc1i8i0 a.e9it "e .ira7ul globalizrii. Dar nu toat lu.ea s4a si.9it 2ncura7at "e aceast "irec9ie. 6ntreprin"erea .ai .ic0 absorbit sau 2nlturat0 s4a si.9it %icti.. Jara .ai .ic 8i .ai neputincioas s4a si.9it "e.obilizat0 srcit "e "o.ina9ia transna9ional. Decala7ele nu s4au esto.pat0 ci au sporit. Ei7loacele prin care s4au 2ntrit unii n4au -ost toc.ai cele .ai u.ane. Trustul "o.inant a "e%enit tot .ai e/clusi% 8i .ai rapace. A%anta7a9ii cu .i7loace sporite au .ers %ictorios0 ac1izi9ion3n" 2n propor9ie geo.etric0 -c3n" "in ceilal9i ni8te "eza%anta7a9i0 ba c1iar ni8te scla%i. 'egea succesului 2ntreprin"erii a pri.at asupra %ie9ii o.ului care s4a po.enit "islocat 2n .as0 lsat 2n %3nt sau sus9inut prin a7utoare.
'

*lobalizarea tin"e s "e%in o "ictatur la -el "e atroce ca 8i co.unis.ul. Dac acesta "in ur. .anipula oa.enii0 cer3n" sracilor s48i ia soarta 2n .3ini 8i s pro"uc0 obligatoriu0 pe sea.a lor0 globalizarea .anipuleaz 8i ea0 cu .ai .ult succes0 oa.enii0 cer3n" sracilor s se supun celor boga9i 8i prosperi0 2ntrin"u4le acestora prosperitatea. 6n aceste con"i9iile0 "ac obiecti%ul globalizrii este instituirea unei "o.ina9ii co.plete asupra planetei 2n toate "o.eniile> econo.ic0 -inanciar0 co.ercial0 politic0 .ilitar0 cultural 8i religios0 este e%i"ent c %iitorul libert9ii trece prin %ictoria -or9elor na9ionale asupra i"eologiei globalizrii. : De ase.enea0 autorii "in literatura "e specialitate e%i"eniaz c3te%a perspecti%e ale procesului "e globalizare0 care ur.eaz s le enu.er .ai 7os. a. #erspectiva pietei libere. De consi"era ca globalizarea si a"optarea in intreaga lu.e a %alorilor a.ericane ?sociale0 politice si econo.ice@ elibereaza energiile econo.ice latente si con"uce la o -olosire .ult .ai e-icienta a resurselor .on"iale in sca"ere0 la .a/i.izarea a%utiei .on"iale si la bene-icii econo.ice pentru toate popoarele. b. #erspectiva populist$ %nationalist$&. *lobalizarii 2i sunt atribuite -eno.ene precu.> cresterea inegalitatii econo.ice si a so.a7ului in ca"rul econo.iilor in"ustrializate0 re"ucerea sau c1iar prabusirea progra.elor sociale si a statului bunastarii in nu.ele co.petiti%itatii internationale0 "istrugerea culturilor nationale si a autono.iei politie nationale0 .igratia ilegala0 cri.inalitatea in crestere. c. #erspectiva comunitarian$. Acesti critici sustin ca progra.ele "e bunastare sociala "in tarile in"ustrializate %or -i eli.inate in nu.ele co.petiti%itatii internationale si al .a/i.izarii pro-itului0 iar oa.enii "e pretuti"eni %or -i uni-or.izati in consu.atori pasi%i. Co.unitarienii0 ca si .ulti "intre populisti0 consi"era ca globalizarea este responsabil pentru aproape toate proble.ele politice si econo.ice "in lu.e0 inclusi% inegalitatea %eniturilor si so.a7ul cronicA "upa cu. s4a e/pri.at un critic0 saracii tarilor bogate sub%entioneaza bogatii tarilor srace.&

4. Riscurile globalizrii.
6n ceea ce pri%ete riscurile0 proble.ele poteniale i pericolele globalizrii0 2n econo.ia .on"ial acestea sunt 2nelese i preciate in .o" "i-erit. $rocesele "e globalizare0 "e cele .ai .ulte ori0 sunt saluate 2n rile "ez%oltate0 iar 2n rile 2n curs "e "ez%oltare ele cauzeaz o

Globalizarea economiei % http://AAA.seap.us*.ro/Dro/cursuri/;$1@/;$1@CG;.pd3 )*izitat 3+.11.2+13,.

'

Articol Eerspecti*ele procesului de globalizare, http://biblioteca.regieli*e.ro/re3erate/economie/perspecti*ele%procesului%de%globalizare%la%ni*elul%romaniei% 1!!2" .html )*izitat 2 .1+.2+13,. 1+

2ngri7orare serioas. Aceasta este "eter.inat "e -aptul c a%anta7ele globalizrii0 se "istribuie neuni-or.. $reocesele conte.porane "e globalizare se "es-oar0 2nainte "e toate 2ntre rile "ez%oltate "in punct "e %e"ere in"ustrial i "oar 2n rin"ul al "oilea0 ele cuprin" i rile 2n curs "e "ez%oltare. *lobalizarea 2ntarete poziiile rilor "ez%oltate0 o-er2n"u4le a%anta7e supli.entare. 6n acelai ti.p0 "es-urarea proceselor "e globalizare0 2n ca"rul "i%iziunii conte.porane a .uncii a.enin s ing1ee situaia rilor .ai puin "ez%oltate 5 ale aa4nu.itei peri-erii .on"iale 5 care "e%in .ai cur2n" obiecte "ec2t subiecte ale globalizrii. $rin ur.are0 ni%elul i.pactului poziti% al proceselor "e globalizare asupra econo.iei unor ri aparte "epin"e "e locul pe care aceasta 2l ocup 2n econo.ia .on"ial. De -acto0 cea .ai .are parte a a%anta7elor le re%in in"i%izilor i rilor bogate. 6n acest conte/t0 "espre neuni-or.itatea lu.ii %orbete i -aptul c "oar 3,: "e .iliar"ari pose" tot at2tea bogii c2t i !0, .iliar"e "e oa.eni luai 2.preun0 a"ic aproape o 7u.atate "in populaia $.3ntului. 6n ulti. instan0 "e globalizare pro-it "oar 1 0,K "in populaia care locuiete 2n rile occi"entale0 2n ti.p ce r.3n neatinse "e ea ase.enea spaii ca C1ina0 In"ia0 Asia "e su"4est i A.erica 'atin0 i asta se 2nti.pl "atorit -aptului c a%anta7ele globalizrii nu se "istribuie uni-or.. Ast-el0 se pot e%i"enia trei grupe "e riscuri0 proble.e poteniale care apar 2n etapa conte.poran "e "ez%oltare a internaionalizrii a acti%itii econo.ice0 2n -uncie "e ara asupra creia acestea pot a%ea i.pact. 6n procesul globalizrii este posibil apariia in-luenei "istrugptoare a -orelor centri-uge legate "e acest proces0 ceea ce poate con"uce la ruperea legturilor tra"iionale 2n interiorul rii0 la "egra"area 2ntreprin"erilor "e pero"ucie neco.petiti%0 se pot agra%a proble.ele sociale0 poate a%ea loc ptrun"erea agresi% a i"eilor0 %alorilor0 -or.elor "e co.porta.ent strine pentru aceast societate. 6n calitate "e proble.e ce pot genera consecine negati%e pot enu.era ur.atoarele> 4 4 4 Distribuirea neuni-or. a a%anta7elor globalizrii 2n planul "i-eritelor ra.uri ale econo.iei naionale. $osibila "ezin"ustrializare a econo.iilor naionale. $osibilitatea ca controlul asupra econo.iei unor ri su%erane s -ie preluat "e la gu%ernele su%erane "e alte .3ini inclusi% "e rile .ari puternice0 "e corporaiile transnaionale sau "e organis.ele internaionale. 4 $osibila "estabilizare a s-erei -inanciare0 e%entual instsbilitatea la ni%el regional sau global0 globale.
11

cauzat

"e

inter"epen"ena

econo.iilor

naionale

2n

plan

.on"ial.

Oscilrile econo.ice locale sau crizele "intr4o ar pot a%ea ur.ri regionale sau c1iar

Cele .ai neplcute ur.ari ale globalizrii le pot resi.ti rile .ai puin "ez%oltate0 printre care pot -i enu.erate> 4 4 A.pli-icarea r.3nerii 2n ur.0 "in punct "e %e"ere te1nologic -a "e rile "ez%oltate. Creterea "i-erenierelor social4econo.ice a .arginalizrii0 a"ica "istrugerea societii statale0 care 2nsea.n "estr.area puterilor sociale0 ruperea relaiilor tra"iionale "intre oa.eni0 pier"erea "e ctre in"i%i" a senti.entului "e apartenen la o co.unitate sau alta0 "e legtur cu un grup oarecare pro-esional sau etnic. 4 4 4 4 Drcirea .asei generale a populaiei. Creterea "epen"enei rilor .ai puin "ez%oltate "e stabilitatea i -uncionarea nor.al a siste.ului econo.ic .on"ial. 'i.itarea "e ctre cor.poraiile transnaionale a capacitii statelor "e a pro.o%a o politic econo.ic "e orientare naional. Creterea "atoriilor e/terne0 2n pri.ul rin" -a "e organis.ele -inanciare internaionale0 -apt care 2.pie"ic progresul "e .ai "eparte.1I 6n calitate "e pericol0 .uli econo.iti "enu.esc "ein"ustrializarea econo.iei0 "eoarece procesul "e globalizare se asociaz cu sc"erea ni%elului "e ocupare a -orei "e .unc 2n ra.urile prelucrate at3t 2n Europa0 c2t i 2n DUA. Tot aceasta este cauza apariiei unor regiuni "epresi%e. 6ntr a"e%r partea ra.urilor prelucrtoare 2n econo.ia rilor "ez%oltate "in punct "e %e"ere in"ustrial se re"uce brusc. Integrarea global crescin" a pieelor "e capital a.enin politica econo.ic a unor ri0 "eoarece capitalul strin sub -or. "e in%estiii "irecte sau "e porto-oliu ascun"e un anu.it pericol pentru econo.ia naional legat "e -aptul c acest capital are proprietatea "e a "isprea "in ar tot at3t "e repe"e cu. a aprut. Unul "intre cele .ai .ari riscuri ale globalizrii este creterea o.a7ului. De prognozeaz c pentru -uncionarea econo.iei .on"iale 2n acest secol %a -i ne%oie "e "oar !IK "in populaie. Eai .ult -or "e .unc nu %a -i necesar. A cincea parte "in cei care caut un loc "e .unc %a -i su-icient petru pro"ucerea .r-urilor "e pri. necesitate i pentru o-erirea tuturor ser%iciilor scu.pe. Aceste !IK0 2n orice ar ar -i0 %or participa acti% la %iaa societii. Celelalte :IK r.ase %or a%ea proble.e 2n cautarea locului "e .unc. De e/e.plu0 nu.rul locuitorilor "e .unc 2n in"ustria "in *er.ania "e %est sa re"us cu .ai .ult "e un .ilion i aceasta 2n con"iiile c2n" 2n *er.ania lucrurile .erg relati% bine. Un alt pericol poate -i consi"erat procesul "e re"ucere a nu.arului "e locuri "e .unc 2n ur.a trans-erului unor pri a proceselor "e pro"ucie ale co.paniilor "in rile cu un cost 2nalt
1+

Articol $auzele si implicatiile procesului globalizarii economiei mondiale, 9oana%Adriana =urariu, 2+11, http://AAA.u**g.ro/studiaeconomia/images/2++1/*2/43.&2+$AFG;B;&2+@9&2+9=EB9$A199B; &2+E7?$;@FBF9&2+GB?HAB9GA799 )*izitat 2 .1+.2+13,. 12

al -orei "e .unc 2n rile un"e plata .uncii este 7oas. E/portul "e locuri "e .unc poate -i ne"orit pentru econo.ia unui ir "e state. 6ns cel .ai "es0 co.paniile "in rile "ez%oltate 2nceteaz s .ai pro"uc .r-uri care le a"uc pier"eri i trec la pro"ucia acelor .r-uri pentru care este ne%oie "e un personal "e 2nalt calitate. 11 Un alt pericol este legat "e .obilitatea -orei "e .unc. Eigraia 2n .as a populaiei0 care captt un caracter global0 se trans-or. 2ntr4o surs superioar "e agra%are a situaiei social4 econo.ice 2n lu.e. Con-or. "atelor ONU 2n 1&&, locuiau 2n a-ara rilor "e batin 1!, .ilioane "e oa.eni. Ca -actor "estabilizator se .ani-est noile -or.e "e ocupare a -orei "e .unc i globalizarea pieei -orei "e .unc. +lu/ul "e -orei "e .unc "in a-ar a agra%at concurena "e pia "e .unc "in rile "ez%oltate0 -apt ce a con"us la 2nrutirea relaiilor ineretnice i la creterea naionalis.ului 2n aceste ri. Ur.rile negati%e ale circulatiei -ortei "e .unc "e acu. "e.ult sunt recunoscute ca -ocar potenial "e pericol0 iar acu.a 2n .ulte ri acest pericol este consi"erat pe "eplin real. 6n con"iiile globalizrii toate rile 2ncearc s atrag specialiti talentai i lucrtori cali-icai0 acor"in"u4le uor %ize i a".i3n"u4i pe propriile piee. Circulaia -orei "e .unc 2ntre ri %a con"uce la creterea global a pro"ucti%itii .uncii0 "eoarece se %a a7unge la o situaie opti. 2n "istribuirea -orei "e .unc. Una "intre proble.ele globalizrii este poteniala instabilitate global generat "e in"epen"ena siste.elor econo.ice naionale la ni%el .on"ial. Ca rezultat0 -luctuaiile econo.ice locale sau crizele "intr4o ar pot a%ea ur.ri regionale i c1iar globale. O ase.enea posibilitate are nu "oar caracter teoretic0 ci este pe "eplin real. E-ectele negati%e ale globalizrii sunt raportate i la con-lictele poteniale0 pe care le poate genera. 6n acest .o"0 globalizarea a"uce o.enirii at3t posibiliti noi c3t i pericole. i balana ur.rilor negati%e i a celor negati%e se sc1i.b per.anent0 at3t 2n -uncie "e ti.p c3t i 2n -uncie "e ri0 regiuni0 continente.1!

CONC'U(IE
*lobalizarea este un siste. sau un -eno.en co.ple/0 uneori a.bi%alent0 c1iar contra"ictoriu0 care a -ost pri%it 8i analizat 2n .o" "i-erit "e ctre cei care 8i4au asu.at acest risc sau aceast rspun"ere. Dincolo "e aceste analize0 globalizarea r.3ne un -apt real0 %iu0 cu care trebuie s ne con-runt.0 in"epen"ent "e %oin9a sau op9iunea noastr. De consi"er c cel .ai .are pericol pe care4l poate i.plica globalizarea este "ezu.anizarea unora "intre cei pe care
11

Articol A*antaIele si riscurile globalizarii, http://AAA.noiscriem.net/2+12/+3/a*antaIele%si%riscurile% dez*oltariiC1+.html )*izitat 2 .1+.2+13,.


12

Articol Globalizarea: tendinte si riscuri, http://biblioteca.regieli*e.ro/proiecte/stiinte%politice/analiza% teoretico%metodologica%a%globalizarii%tendinte%si%riscuri%12' )*izitat 2 .1+.2+13,. 13

%alul ei 2i 2ng1ite pur 8i si.plu. Cucerit "e pia90 "opat "e tele%iziune0 sport sau Internet0 lu.ea globalizat trie8te 2n acela8i ti.p pe -on"ul unei crize generale a sensurilor %ie9ii0 un "ezastru cultural 8i e"uca9ional global0 si.pto. 2ngri7ortor0 "ar sigur0 al barbarizrii societ9ii %iitorului. Cultura tra"i9ional a societ9ilor "ispare sau se pre-ace 2n spectacol 8i .ar- ?EcDonal"izarea@0 cultura u.anist e eli.inat tot .ai .ult "e te1no48tiin9a in%a"atoare 8i trans-or.at 2ntr4o pseu"o48tiin9. O.ul .on"ial sau globalizat0 o.ul centrat "oar econo.ic0 risc s "e%in o.ul ato.izat care trie8te nu.ai pentru pro"uc9ie 8i consu.0 golit "e cultur0 politic0 sens0 con8tiin90 religie 8i orice transcen"en9. $robabil acesta este ulti.ul sta"iu 2n e%olu9ia u.anit9ii. 6n ciu"a tuturor acestor a%ertis.ente nu pute. e%ita sau eli.ina globalizarea. De ase.enea0 lu3n" 2n consi"eraie -aptul c globalizarea se re-er la un process accentuat "e integrare pe plan .on"ial i "e rsp3n"ire a unui set "e i"ei .ai .ul sau .ai pu in legate "e acti%itatea econo.ic i "e pro"ucia bunurilor .ateriale0 pot a-ir.a cu certitu"ine c aici pute. %orbi i "espre -orele pro.otoare ale acesteia0 i anu.e0 liberalizarea co.erului internaional i a -lu/ului "e capital0 i "esigur accelerarea progresului te1nologic i societatea in-or.aional. $roble.e cu. sunt> creterea econo.ic0 e/plozia "e.ogra-ic 2n rile slab "ez%oltate0 ali.entaia0 sub"ez%oltarea0 poluarea ec1ilibrul ecologic0 e/ploatarea oceanelor0 proli-erarea ar.elor "e "istrugere 2n .as etc. nu .ai pot -i rezol%ate "ec3t la scar global. Aceasta nu 2nse.n 2ns c organis.ele statale naionale 2nceteaz s4i .ai 7oace rolul lor acti%e pe scena internaional. Dtatul naional r.3ne0 2nc .ult %re.e0 unitatea politic structural a siste.ului internaional0 c1iar i acolo un"e au aprut i se "ez%olt -or.e integrare econo.ic supranaional. Aceasta 2nsea.n c 2n analiza proble.aticii internaionale trebuie s se opereze la "ou ni%eluri "i-erite0 .on"ial i naional. Realitatea const 2n -aptul c globalizarea reprezint un -eno.en obiecti% i ansolut ine%itabil al conte.poranietii0 care poate -i -r3nat cu .i7loacele politicii econo.ice0 2ns nu poate -i oprit sau anulat0 pentru c aa este cerina i.perioas a societii conte.porane i a progresului te1nico4tiini-ic. i totui0 globalizarea intr4a"e%r s4a trans-or.at 2n cel .ai i.portant instru.ent econo.ic "e organizare a %ieii internaionale. rile trebuie s reacioneze 2n .o" a"ec%at la procesele "e globalizare0 pentru a se a"apta la noile con"iii i a -olosi ansele pe care le o-er internaionalizarea econo.iei .on"iale.

)I)'IO*RA+IE
1. +EI0 Lorl" Econo.ic OutlooM0 1&&=A !. Nstase0 A. 5 )tlia pentru %iitor0 E"itura NeF Open Ee"ia0 !IIIA

14

3. $a8cu0 I.E. 5 Co.bating Terroris.. NATO an" Transatlantic Di.ension0 )ucure8ti0 Institutul pentru Dtu"ii $olitice "e Aprare 8i Istorie Eilitar0 !II!A . Lol-enso1n D. Na.es 5 Opening CeGnote A""ress0 2n %ol. Culture Counts0 +inancing0 Resources an" t1e Econo.ics o- Culture in Dustainable De%elop.ent0 $rocee"ings o- t1e Con-erence +lorence0 ItalG0 T1e Lorl" )anM0 Las1ington D.C.0 !IIIA ,. ORDO Eic1ael D.0 EICBEN4*REEN )arrG0 IRLIN Douglas A.0 Is *lobalization To"aG ReallG Di--erent t1an *lobalization a Bun"re" Oears AgoP0 National )ureau o- Econo.ic Researc10 LorMing $aper =1&,0 Nune 1&&&. #. RUNNER *eorg0 CU$$ER Berbert0 HEuropean options o- autono.G> a tGpologG o- autono.G .o"els o- .inoritG sel-4go%ernance<0 2n *al CIN*A ?"ir.@0 EinoritG go%ernance0 '*IQECEI0 )u"apest0 !II!. =. Eani-estations pour le Tibet "ans le .on"e 4 .ars !II&0 in-o.netQFFFQEani-estations4pour4le4Tibet4"ans.1t.l :. EEOER Eric $aul0 I.passe "es nRgociations0 reprise "es co.bats. Ressorts "u sRparatis.e ta.oul au Dri 'anMa0 1ttp>QQFFF..on"e4"iplo.atiSue.-rQ !II=QI Q EEOERQ1 ,&I. &. 'es Suatre ni%eau/ "e la globalisation0 1ttp>QQFFF.entrepriseglobale.bizQ#=Q!II:Qles4Suatres4 ni%eau/4"e4la4globalisation ?%izitat !=.1I.!I13@ 1I. $etre Duu0 ;*lobalizare %ersus separatis. politic<0 )ucuresti !I1I0 E"itura Uni%ersitatii Nationale "e Aparare ;Carol I<0 pag. 13&. 1ttp>QQFFF.tibet4

1"