Sunteți pe pagina 1din 33

A. Calculul indicatorilor pe baza datelor din bilan a) Indicatori de structur a bilanului Bilan simplificat ncheiat la 31.12.

2008
Nr.crt. 0 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 cti!e im"#ili$ate I$obili%ri necor&orale I$obili%ri cor&orale I$obili%ri 'inanciare cti!e circ%lante &in care' (tocuri )reane In*estiii 'inanciare &e ter$en scurt )asa +i conturi la bnci ()( * +(,+apital%ri. &in care' )a&ital &ro&riu ,ondul social al $e$brilor ).A.,ondul &entru a.utoare /n ca% de deces al $e$brilor ).A.-. ,ondul de rul$ent al $e$brilor Asociaiilor de 0ro&rietari Alte 'onduri &ri*ind acti*itatea 'r sco& &atri$onial /at"rii. &in care' 1atorii &e ter$en scurt 1atorii &e ter$en lun2 ()( * 0 1,Explicaii 1 31.12.2007 lei 2 727590 0 2!333 701257 355157 30795 50# 0 323#54 10#2747 10!1!!7 1!5490 #9!177 0 0 0 210#0 210#0 0 10#2747 31.12.2008 lei 3 1147750 0 95511 1052239 4347#3 4101! 2500 0 3912!7 15#2533 14##770 13599! 1303991 37!# 0 45015 937!3 29#02 !39!1 15#2533

+/lei
4= 3 - 4 4201!0 0 !917# 3509#2 79!2! 10221 1992 0 !7413 4997#! 427103 -29494 407#14 37!# 0 45015 72!#3 #722 !39!1 4997#!

% 4=3/2 1"5774!# 0 3"!2704! 1"500504 1"224199 1"331905 4"9212! 0 1"20#159 1"4!1591 1"402295 0"#2177# 1"4550! 0 0 0 4"4479! 1"413757 0 1"4!1591

Evoluia anual a activelor imobiliz ate i circulante


1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 activ e imobilizate activ e circulante 2007 2008

Evoluia anual a capitalurilor i a datoriilor


1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 capital datorii 2007 2008

A+a cu$ se obser* din situaia strii &atri$oniale re'lectat de bilanul contabil la 31.12.200#" societatea a /nre2istrat /n anul 200# o cre+tere a ca&italului cu 427103 lei &rin acu$ulrile de &ro'it +i cre+terea 'ondului social al $e$brilor. 1e ase$enea se &oate obser*a o cre+tere a acti*elor i$obili%ate cu 4201!0 lei" datorit cre+terii *alorilor i$obili%rilor cor&orale +i a i$obili%rilor 'inanciare" +i a acti*elor circulante cu 79!2! lei datorit cre+terii *alorii stocurilor" creanelor +i dis&onibilitilor. 1atoriile )asei au crescut /n anul 200# cu 72!#3 lei" datorit cre+terii datoriilor &e ter$en scurt cu #722 lei +i a datoriilor &e ter$en lun2 cu !3!91 lei. 3n con'or$itate cu bilanul contabil +i contul de &ro'it +i &ierdere /nc4eiat la 31.12.200#" situaia 'inanciar contabil este &re%entat /n tabelul 1.2. 5abelul nr. 1. 2 6*oluia re%ultatului e7erciiului " anii 2007-200# Nr. crt. 0 1 2 3 4 5 ! Explicaii 1 8enituri din acti*itatea 'r sco& &atri$onial )4eltuieli &ri*ind acti*itatea 'r sco& &atri$onial 2e$%ltat%l acti!it3ii f3r3 sc"p patrim"nial - exce&ent 8enituri din acti*iti econo$ice )4eltuieli &ri*ind acti*itile econo$ice 2e$%ltat%l acti!it3ii ec"n"mice-pr"fit 31.12.2007 lei 2 27412# 24#2#5 25#43 7#457 75405 3052 31.12.2008 lei 3 352557 273003 79554 107097 9505# 12039 +/lei 4 7#429 2471# 53711 2#!40 19!53 #9#7

Grafic comparativ 2007-2008 privind rez ultatele financiare pentru activitatea fr scop patrimonial
400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 venituri cheltuieli excedent

2007 2008

Grafic comparativ 2007-2008 privind rezultatele financiare privind activitile economice


120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 venituri cheltuieli profit 2007 2008

3n ur$a des'+urrii acti*itii 'r sco& &atri$onial" *eniturile au /nre2istrat /n anul 200# cre+teri /n *aloare de 7#429 lei" au crescut +i c4eltuielile cu 2471# lei" re%ult9nd ast'el o cre+tere a e7cedentului /n anul 200#" /n *aloare de 53711 lei. 1e ase$enea" /n ur$a des'+urrii acti*itii econo$ice" *eniturile au crescut cu 2#!40 lei" /n anul 200#" iar c4eltuielile" de ase$enea" au crescut cu 19!53 lei" re%ult9nd ast'el o cre+tere a &ro'itului /n *aloare de #97# lei" datorit 'a&tului c *eniturile sunt $ai $ari dec9t c4eltuielile. b) Indicatori ai ec4ilibrului 'inanciar 4"n&%l &e r%lment 5 cti! circ%lant 6 /at"rii pe termen sc%rt ,-:2007) = 355157 lei ; 210#0 lei = 334077 lei ,-:200#) = 4347#3 lei ; 290#2 lei = 4049#1 lei 4"n&%l &e r%lment e7&ri$ e7&resia ec4ilibrului 'inanciar &e ter$en lun2 +i a contribuiei acestuia la reali%area ec4ilibrului 'inanciar &e ter$en scurt. ,- a*9nd o *aloare &o%iti* &e cei doi ani" arat 'a&tul c ec4ilibrul 'inanciar al )asei este $ai &uin a$eninat. 8alorile ,- &e cei doi ani nu sunt 'oarte $ari" deci resursele sunt utili%ate e'icient" nee7ist9nd o &olitic 'inanciar &rea &rudent. 1e ase$enea se arat c" ca&italul &er$anent 'inanea% o &arte din acti*ele circulante. ,a&tul c 'ondul de rul$ent a crescut /n anul 200# este 'a*orabil deoarece o &arte tot $ai ne/nse$nat din 'ondul de rul$ent *a 'inana acti*ele circulante. Ne!"ia &e f"n& &e r%lment 5 1t"c%ri + +reane 6 /at"rii pe termen sc%rt <,-:2007) = 30795 lei 50# lei ; 210#0 lei = 10223 lei <,-:200#) = 4101! lei 2500 lei ; 29#02 lei = 13714lei

Ne!"ia &e f"n& &e r%lment este e7&resia ec4ilibrului 'inanciar &e ter$en scurt" a ec4ilibrului dintre necesarul +i resursele de ca&italuri circulante :ale e7&loatrii). <,- este $ai $ic /n anul 2007" deci situaia 'inanciar a )asei este $ai stabil dec9t /n anul 200#. 1e ase$enea" *alorile &o%iti*e ale <,- /n cei doi arat c acti*ele circulante de&+esc datoriile &e ter$en scurt" deci &ute$ s&une c situaia 'inanciar a )asei /n cei doi ani este stabil. (re$"reria net3 5 4"n&%l &e r%lment 6 Ne!"ia &e f"n& &e r%lment 5re%oreria net:2007) = 334077 lei ; 10223 lei = 323#54 lei 5re%oreria net:200#) = 4049#1 lei ; 13714 lei = 3912!7 lei (re$"reria net3 este e7&resia cea $ai concludent a des'+urrii unei acti*iti ec4ilibrate +i e'iciente. 6a rele* calitatea ec4ilibrului 2eneral al /ntre&rinderii at9t &e ter$en lun2 c9t +i &e ter$en scurt" sco9nd /n e*iden dis&onibilitile e7istente la ni*elul ).A.-.0.0. 5re%oreria net &o%iti*" din cei doi ani" e*idenia% c e7erciiile 'inanciare s-au /nc4eiat cu un sur&lus $onetar" e7&resia concret a &ro'itului net din &asi*ul bilanului +i a altor acu$ulri bne+ti. 3$bo2irea tre%oreriei /n anul 200# arat c ).A.-.0.0. dis&une de lic4iditi su'iciente care &er$it ra$bursarea datoriilor c) Indicatori de 2estiune -ite$a &e r"taie a acti!el"r im"#ili$ate = 8ite%a de rotaie a acti*elor i$obili%ate:2007) = + cti!e im"#ili$ate 7#457 lei 7257590 lei = 0"11

8ite%a de rotaie a acti*elor i$obili%ate:200#) =

107097 lei 71147750 lei

= 0"09

Ast'el re%ult c e'icacitatea $ana2e$entului acti*elor i$obili%ate &rin e7a$inarea )A" 2enerat de o anu$it cantitate de acti*e i$obili%ate" este $ai $are /n anul 2007 dec9t /n anul 200#. Acti*ele i$obili%ate 'iind utili%ate cu e'icien. -ite$a &e r"taie a acti!el"r t"tale 5 + ("tal acti!e

8ite%a de rotaie a acti*elor totale:2007) 5 8ite%a de rotaie a acti*elor totale:200#) =

7#457 lei 10#2747 lei 107097 lei 15#2533 lei

= 0"072 = 0"0!#

1eci" e'icacitatea $ana2e$entului acti*elor totale &rin e7a$inarea )A" 2enerat de o anu$it cantitate de acti*e totale" este $ai $are /n anul 2007 dec9t /n anul 200#. A+adar acti*ele au 'ost utili%ate cu e'icien /n e7erciiul 'inanciar al anului 2007. 1t"c me&i% -ite$a &e r"taie a st"c%ril"r 5 +"st%l !:n$3ril"r x 378 $ile 8ite%a de rotaie a stocurilor:2007) = 8ite%a de rotaie a stocurilor:200#) = 25!! lei 5!!90 lei 341# lei 7#1!9 lei 7 3!5= 17 %ile 7 3!5 = 1! %ile

6'icacitatea $ana2e$entului stocurilor &rin e7a$inarea )A" 2enerat de o anu$it cantitate de stocuri" este $ai $are /n anul 200#" ast'el stocurile sunt 'olosite cu e'icien" a*9nd dre&t re%ultat cre+terea rentabilitii /n anul 200#. -ite$a &e r"taie a &e#itel"r clieni 5 8ite%a de rotaie a debitelor clieni :2007) = 8ite%a de rotaie a debitelor clieni :200#9 5 1"l& me&i% clieni + 1!2 lei 7#457 lei 54# lei 107097 lei x 378 $ile 7 3!5 = 1 %i 7 3!5 = 2 %ile

,a&tul c *ite%a de rotaie a debitelor clieni a crescut /n anul 200#" indic &roble$e le2ate de controlul /$&ru$uturilor acordate clienilor :$e$brilor) +i /n consecin" creane $ai 2reu de /ncasat -ite$a &e r"taie a cre&itel"r f%rni$"ri 5 8ite%a de rotaie a creditelor 'urni%ori:2007) = 8ite%a de rotaie a creditelor 'urni%ori:200#) 5 1"l& me&i% f%rni$"ri xx 378 $ile + 5190 lei 7#452 lei !944 lei 107097 lei 7 3!5 = 24 %ile

7 3!5 = 23 %ile

,a&tul c *ite%a de rotaie a creditelor 'urni%ori a sc%ut /n anul 200#" se arat c ).A.-.0.0 obine /n acest an un nu$r $ai $ic de %ile de creditare de la 'urni%orii si. d) Indicatori de rentabilitate Indicatorii rentabilitii economice se deter$in &rin inter$ediul ratei de rentabilitate econo$ic :-e)= 2e 5 2e$%ltat%l expl"at3rii cti!e t"tale 19115 lei 10#2747 lei 70441 lei 15#2533 lei x 100 x 100 = 1"7? x 100 = 4"4?

-e :2007) = -e :200#) =

2ata renta#ilit3ii ec"n"mice re&re%int corelaia dintre un re%ultat econo$ic +i $i.loacele econo$ice :ca&italuri). ,a&tul c rata de rentabilitate econo$ic este $ai $are /n anul 200# ne arat c acti*ele dis&onibile de la ni*elul )asei sunt utili%ate cu e'icien $ai $are dec9t /n anul 2007. A+adar acest cre+tere a ratei re'lect 'a&tul c re%ultatul e7&loatrii este su'icient &entru a 'inana necesarul de acti*e circulante +i acti*e i$obili%ate /n acti*itatea de e7&loatare. Indicatorii rentabilitii financiare se deter$in &rin inter$ediul ratei de rentabilitate 'inanciar :-')= 2f 5 -':2007) = -':200#) = 0r"fit%l net +apital pr"pri% 2##95 lei 1!5490 lei 91593 lei 13599! lei x 100 x 100= 17? x 100= !7?

2ata renta#ilit3ii financiare e7&ri$ corelaia dintre &ro'it +i ca&italuri /n calitatea lor de surse de 'inanare a acti*itii /ntre&rinderii. ,a&tul c rentabilitatea 'inanciar a )asei este $ai $are /n anul 200#" se arat c" ).A.-.0.0. a a*ut o ca&acitate $ai $are de a obine &ro'it" /n acest an" din ca&italurile an2a.ate /n acti*itatea sa" datorit cre+terii &ro'itului brut /n anul 200# cu #9#7 lei >. Analiza rezultatelor (inteti%9nd &entru o &erioad de acti*itate dat :ca surse de /$bo2ire) +i c4eltuieli :ca surse de srcire)" contul re%ultatului e7erciiului arat cu$ s-a a.uns de la starea

&atri$onial iniial la cea 'inal" re'lectat /n bilanurile de la /nce&utul +i s'9r+itul e7erciiului :reali%ea% le2tura dintre bilanul iniial +i cel 'inal). 3n contul re%ultatului e7erciiului" acesta se deter$in ca di'eren /ntre *eniturile +i c4eltuielile e7erciiului" indi'erent de data /ncasrii sau &lii acestora. Acest as&ect conduce la di'erenierea 'lu7urilor de *enituri +i de c4eltuieli /n dou cate2orii= 'lu7uri de *enituri /ncasabile/c4eltuieli &ltibile i 'lu7uri calculate. Veniturile ncasabile cu&rind *eniturile /ncasate /n cursul e7erciiului +i *eniturile de /ncasat /n e7erciiul ur$tor. Cheltuielile pltibile cu&rind c4eltuielile &ltibile /n cursul e7erciiului +i c4eltuieli de &ltit /n e7erciiul ur$tor :c4eltuie cu $aterialele +i ser*iciile &rocurate din a'ar +i consu$ate" c4eltuieli cu &ersonalul" i$&o%itul &e &ro'it etc). 8eniturile /ncasabile :c4eltuieli &ltibile" $a.orate +i res&ecti* di$inuate re%ultatul net +i tre%oreria" /n ti$& ce veniturile i cheltuielile calculate nu au in'luen dec9t asu&ra re%ultatului" 'r a a'ecta direct tre%oreria. 8eniturile +i c4eltuielile calculate &ot in'luena tre%oreria nu$ai sub incidena unor as&ecte 'iscale. )oninutul in'or$aional al contului re%ultatului &er$ite a&recierea &er'or$anelor" e*aluate &rin soldurile inter$ediare de 2estiune" ca&acitatea de auto'inanare +i riscul econo$ic. (tructura contului de &ro'it +i &ierdere &e cele trei ti&uri de acti*iti &er$ite de2a.area unor solduri de acu$ulri bne+ti &oteniale" destinate s /nde&lineasc o anu$it 'uncie de re$unerare a 'actorilor de &roducie +i de 'inanare a acti*itii denu$ite s"l&%ri interme&iare &e ;esti%ne. 0rinci&alele $ar.e de acu$ulare sau s"l&%ri interme&iare &e ;esti%ne <(I@) sunt ur$toarele= marja comercial :adaosul co$ercial) *i%ea% /n e7lcusi*itate /ntre&rinderile cu &ro'il co$ercial sau nu$ai acti*itatea co$ercial a /ntre&rinderilor cu acti*itate $i7t. Acti*itatea co$ercial &resu&une cu$&rarea +i re*9n%area $r'urilor" $r'urile 'iind considerate bunuri destinate re*9n%riiA producia exerciiului ! " include *aloarea bunurilor +i ser*iciilor 'abricate de /ntre&rindere &entru a 'i *9ndute" stocate sau utili%ate &entru ne*oile &ro&eii. 1in acest $oti* acest indicator cu&rinde trei ele$ente= &roducia *9ndut" &roducia stocat +i &roducia i$obili%atA valoarea adu#at VA e7&ri$ cre+terea de *aloare re%ultat din utili%area 'actorilor de &roducie" /ndeosebi a 'orei de $unc +i a ca&italului" &este *aloarea

bunurilor +i ser*iciilor &ro*enind de la teri /n cadrul acti*itii curente. 8aloarea adu2at asi2ur re$unerarea &artici&anilor direci +i indireci la acti*itatea econo$ic a /ntre&rinderii= &ersonalul" &rin salarii" inde$ni%aii +i alte c4eltuieliA statul" &rin i$&o%ite" ta7e +i *rs$inteA creditorii" &rin dob9n%i" di*idende +i co$isioane &ltiteA acionarii" &rin di*idendeA /ntre&rinderea" &rin ca&acitatea de auto'inanare.

(e calculea% &ornind de la &roducia e7erciiului $a.orat cu $ar.a co$ercial +i di$inuat consu$urile de bunuri +i ser*icii 'urni%ate de teri. excedentul brut din exploatare !$! e7&ri$ acu$ularea brut din acti*itatea de e7&loatare" in9nd cont de 'a&rul c a$orti%area +i &ro*i%ioanele sunt doar c4eltuieli calculate" nu +i &ltite. 6>6 e7&ri$ ca&acitatea &otenial de auto'inanat a in*estiiilor :a$orti%ri" &ro*i%ioane +i &ro'it)" de ac4itare a datoriilor ctre bu2etul statului +i de re$unerare a in*estiiilor de ca&ital :acionarii +i creditorii)" e7cedentul brut de e7&loatare e7&ri$ acu$ularea brut din acti*itatea de e7&loatare" lu9nd /n calcul o&eraiile le2at strict de &roducia industrial" acti*itatea co$ercial sau &restarea de ser*iciiA %ezultatul exploatrii %!" &ri*e+te acti*itatea nor$al +i curent a /ntre&rinderii. -e%ultatul e7&loatrii e7&ri$ $ri$ea absolut a rentabilitii acti*itii de e7&loatare" obinut &tin deducerea tuturor c4eltuielilor :&ltibile +i calculate)" din *eniturile e7&loatrii :/ncasabile +i calculate)A %ezultatul curent este deter$inat at9t de re%ultatul e7&loatrii nor$ale +i curente c9t +i de cel al acti*itii 'inanciare. 6ste deci re%ultatul tuturor o&eraiile curente ale /ntre&rinderiiA %ezultatul exerciiului" e7&ri$ $ri$ea absolut a rentabilitii 'inanciare cu care *or 'i re$unerai acionarii &entru ca&italurile &ro&rii subscrise. Acest &ro'it net trebuie s 'ie susinut de e7istena unor dis&onibiliti $onetare reale" ast'el el *a r$9ne doar un &otenial de 'inanare. 0ro'itul net se stabile+te &ornind de la re%ultatul curent /naninte de i$&o%itare +i cel e7ce&ional din care se deduce i$&o%itul &e &ro'it. 3n ca%ul ).A.-.0.0." a*9nd /n *edere deli$itarea act*itilor 'r sco& &atri$onial de acti*itatea econo$ic a )asei" situaia soldurilor inter$ediare de 2estiune are ur$toarea con'i2uraie=

0entru acti*itatea econo$ic a )asei= =ar>a c"mercial3 5 -enit%ri &in !:n$3ri &e m3rf%ri 6 +"st%l &e c%mp3rare al m3rf%ril"r !:n&%te B):2007) = 5!721 lei ; 39553lei = 171!# lei B):200#) = 7#134 lei ; 4#0#7 lei = 30047 lei Bar.a co$ercial &e anul 200# este $ai $are dar nu cu $ult" 'a de anul 2007" /ns trebuie s ine$ cont de s&eci'icul acti*itii )asei" de /ntra.utorare a $e$brilor +i deci &racticarea unor adaosuri co$erciale $ici. ,a&tul c $ar.a co$ercial este &o%iti*" at9t /n anul 2007 c9t +i /n anul 200#" ne arat 'a&tul c s-a cu$&rat $ar'a +i s-au /ncasat banii din *9n%are. =ar>a #r%t3 &in !:n$3ri 5 0r"fit%l #r%t &in !:n$3ri/+ifra &e afaceri &in !:n$3ri 7 100 B>8:2007) = 395#4 lei/5!721 lei x 100 = !9"79 ? B>8:200#) = 479#7 lei/7#134 lei x 100 = !1"42 ? ,a&tul c $ar.a brut din *9n%ri a sc%ut" e*idenia% 'a&tul c ).A.-.0.0 nu &oate s-+i controle%e conturile de &roducie +i s obin &reul de *9n%are o&ti$" acest lucru dator9ndu-se 'a&tului c &ro'itul brut din *9n%ri +i res&ecti* ci'ra de a'aceri din *9n%ri a crescut /n anul 200#. 0r"&%cia exercii%l%i 5 0r"&%cia !:n&%t3 +0r"&%cia st"cat3 + 0r"&%cia im"#ili$at3 6 2e&%cerea st"c%ril"r 06:2007) = 1947 lei 0:200#) = !5#0 lei 0 0 0 ; 0 = 1947 lei 0 ; 0 = !5#0 lei

0rin ra&ortul 06:200#)/06:2007) = 3"379 se calculea% indicile no$inal de cre+tere al &roduciei acesta 'iind de 337"9 ?" re%ult9nd o rat no$inal de cre+tere a &roduciei de 337" 9 ? /n anul 200# 'a de anul 2007. Aceast cre+tere a 06 /n anul 200#" datorit cre+terii &roduciei *9ndute ne arat c acti*itatea des'+urat de ).A.-.0.0. de &roducie /n anul 200# este $ai e'icient. -al"area a&3%;at3 5 0E +=+ 6 +"ns%m%ri pr"!enin& &e la teri 8A:2007) = 1947 lei 8A:200#) = !5#0 lei 171!# lei = 19115 lei 30047 lei = 3!!27 lei

-a&ortul 8A:200#)/8A:2007) = 1"31 e7&ri$ o cre+tere a *alorii adu2ate /n anul 200# 'a de anul 2007" 'a&t o in'luenea% &o%iti* re%ultatele 'inanciare ale )asei. -al"area a&3%;at3 e7&ri$ cre+terea de *aloare re%ultat din utili%area 'actorilor de &roducie" /n s&ecial $unc +i ca&ital" &este *aloarea $aterialelor ener2iei" ser*iciilor cu$&rate de ).A.-.0.0. de la teri. )re+terea /n anul 200# datorit cre+terii &roduciei e7erciiului +i-a $ar.ei co$erciale e7&ri$ 'a&tul c sursa de acu$ulri bne+ti din care se 'ace re$unerarea &artici&anilor direci +i indireci la acti*itatea econo$ic a ).A.-.0.0. &ersonal" stat" creditori" acionari +i a ).A.-.0.0. &rin ca&acitatea de auto'inanare a crescut /n anul 200#. EBE 5 + 1%#!enii &e expl"atare 6 +helt%ieli c% imp"$ite. taxe ?i !3rs3minte 0;0 0 = 41531 lei 34073 lei = ##3#1

asimilate + chelt%ieli c% pers"nal%l 6>6:2007) = 41531 lei 6>6:200#) = 5457!7 lei 0 ; 259 lei

67cedentul brut al e7&loatrii :6>6) sau" du& ca%" insu'iciena brut din acti*itatea de e7&loatare :I>6) se stabile+te ca di'eren /ntre *aloarea adu2at" &lus sub*eniile de e7&loatare" &e de o &arte" +i i$&o%itele" ta7ele +i c4eltuielile de &ersonal" &e de o alt &arte. 67cedentul brut al e7&loatrii a crescut /n anul 200#" e7&ri$ acu$ularea brut din acti*itatea de e7&loatare cu in'luen 4otr9toare asu&ra rentabilitii econo$ice +i a ca&acitii &oteniale de auto'inanare a in*estiiilor. ,a&tul c /n anul 200# a crescut datorit cre+terii *alorii adu2ate a c4eltuielilor cu i$&o%itele ta7ele +i *rs$intelor asi$ilate +i a c4eltuielilor cu &ersonalul deter$in o cre+tere a ca&acitii &oteniale de auto'inanare a in*etiiilor din a$orti%ri" &ro*i%ioane +i &ro'it" de ac4itare a datoriilor ctre bu2etul statului +i de re$unerare a in*etitorilor de ca&ital 2e$%ltat%l expl"at3rii <2E9 5 EBE + <-enit%ri &in pr"!i$i"ane pentr% expl"atare + lte !enit%ri &in expl"atare9 6 <+helt%ieli c% am"ti$3rile ?i pr"!i$i"anele pentr% -6:2007) = 19115 lei -6:200#) = 70441 lei 0 0 0 ; 0 0 = 19115 lei 0;0 0 = 70441 lei expl"atare + lte chelt%ieli &e expl"atare9

,a&tul c re%ultatul e7&loatrii a crescut /n anul 200#" e*idenia% o cre+tere a rentabilitii acti*itii de e7&loatare /n cadrul ).A.-.0.0.

2e$%ltat%l c%rent 5 2e$%ltat%l &in expl"atare + -enit%ri financiare + -enit%ri financiare &in pr"!i$i"ane 6 +helt%ieli financiare 6 +helt%ieli pri!in& am"rti$area ?i pr"!i$i"anele -e%ultatul curent:2007) = 19115 lei -e%ultatul curent:200#) = 70441 lei cre+terii re%ultatului din e7&loatare. 2e$%ltat%l net 5 2e$%ltat%l c%rent + 2e$%ltat%l extra"r&inar 6 +helt%ieli c% imp"$it%l -e%ultatul net:2007) = 41531 lei -e%ultatul net:200#) = ##3#1 lei 0 ; 0 = 41531 lei 0 ; 0 = ##3#1 lei 0 0 0 ; 0 ; 0 = 19115 lei 0 ; 0 ; 0 = 70441 lei

-e%ultatul o&eraiunilor curente ale ).A.-.0.0. este $ai $are /n anul 200#" datorit

-e%ultatul net al e7erciiului :-<6) a*9nd /n *edere 'a&tul c ).A.-.0.0. este &ersoan .uridic 'r sco& &atrio$onial" calculul i$&o%itului &e &ro'it se 'ac enu$ai &e ba%a &ro'itului brut obinut din acti*iti econo$ice" din $asa ba%ei i$&o%abile sc%9ndu-se 10 ? din *eniturile acti*itii 'r sco& &atri$onial. 3n anii 2007" 200# ).A.-.0.0. nu datorea% i$&o%it &e &ro'it. 3n anul 200# a crescut re%ultatul de2a.at de /ntrea2a acti*itate a /ntre&rinderii" deter$in9nd cre+terea *ariaiei situaiei nete a ).A.-.0.0. /ntre desc4iderea +i /nc4iderea e7erciiului ca ur$are a acti*itii econo$ice" acest lucru dator9ndu-se cre+terii *alorii re%ultatului curent al acti*itii &ichiditatea #eneral re&re%int ca&acitatea )asei &e ter$en scurt de a con*erti /n lic4iditi creanele i$obili%ate. Aceasta se a&recia% ca 'iind 'a*orabil c9nd are o $ri$e su&raunitar cu&rins /ntre 1"5 +i 2. 8aloarea su&raunitar a ratei do*ede+te c cel &uin &e ter$en scurt )asa /+i &oate &lti datoriile e7i2ibile. *ichi&itatea c%rent3 5 cti!e circ%lante//at"rii c%rente Cic4iditatea curent:2007) = 355157/210#0 = 1!"#5 Cic4iditatea curent:200#) = 4347#3/29#02 = 14"59 )u c9t ra&ortul este $ai $are dec9t 1 /n anii 2007" 200#" cu at9t $ai $ult )asa este &us la ad&ost de o insu'icien de tre%orerie care ar &utea 'i &ro*ocat de ra$bursarea datoriilor la cererea creditorilor. 3n anul 2007 acti*ele circulante s-au trans'or$at /ntr-un ti$& scurt /n lic4iditi &entru a ac4ita datoriile curente.

Indicatorul

lichiditii

#lobale

re'lect

&osibilitatea

tuturor

co$&onenelor

&atri$oniale curente ale /ntre&rinderii de a se trans'or$a /ntr-un ter$en scurt /n lic4iditi &entru a satis'ace obli2aiilor de &lat e7i2ibile. Cic4iditatea /n sens lar2 este cunoscut +i sub nu$ele de lic4iditate inter$ediar. (e a&recia% c acest ra&ort ar trebui s tind s&re o $ri$e unitar" deoarece orice o&eraie de trans'or$are a stocurilor /n $i.loacele bne+ti i$&une anu$ite c4eltuieli care /n condiiile unei lic4iditile subunitare sar &re.udicia ec4ilibrului econo$ic. *ichi&itatea ime&iat3 <test%l aci&9 5 < cti!e circ%lante 6 1t"c%ri9 / /at"rii pe termen sc%rt Cic4iditatea i$ediat:2007) = :355157 ; 30795)/210#0 = 15"39 Cic4iditatea i$ediat:200#) = :14347#3 ; 4101!) / 29#02 = 13"21 ,a&tul c /n anii 2007" 200#" lic4iditatea i$ediat are o *aloare unitar" datoriile &e ter$en scurt &ot 'i &ltite &e sea$a nu$erarului a'lat /n casierie" a dis&onibiltilor bancare +i a &lasa$entelor de scurt durat.

1.1. Metoda de claculaie a costurilor aplicat la S.C. SHAMS S.R.L.


0entru e7ecuia /n antre&ri% a lucrrilor de construcie cas3 &e l"c%it (.). (DAB( (.-C. /nre2istrea% ur$toarele consu$uri de resurse $ateriale= 1. (ubsol $ontare 2resie +helt%ieli materiale @resie ; 130 $.&. x 40 lei/$.&. Ade%i* ; 50 saci x 1# lei/sac )4it rosturi ; 22 saci x 22 lei/sac ("tal 2. (ubsol 'inisa. structurat +helt%ieli man"per3 5.200 lei 130 $.& x 14 lei/$.&. 900 lei 4#4 lei 7.880 lei ("tal +helt%ieli man"per3 250 $.& x ! lei/$.&. 1.820 lei 1.#20 lei

+helt%ieli materiale 8o&sea structurat ; 250 $.&. x 10 lei/$.&. lei A$ors ; 2 2lei x 200 lei/2leat ("tal lei 3. ,os se&tic +helt%ieli materiale

2.500

1.500 lei

400 lei 2.@00 ("tal

1.800 lei

+helt%ieli man"per3

)i$ent ; 40 saci x 13 lei/ sac >alastru ; 4 $.c. x 20 lei/$.c. (c9ndur ; 2 $.c. x 300 lei/$.c. )$in *i%itare ; 3 buc. x 300 lei/buc.

520 lei )o'rare +i turnare #0 lei !00 lei 900 lei

1.500 lei

Didroi%olaie ; 40 $.&. x 50 lei/$.&. 2.000 lei 40 $.&. x 15lei/$.&. ("tal A.100 lei ("tal 4. Bontare 2ard lateral &lci beton cu 'undaie beton +helt%ieli materiale 0lci beton ; 340 $.l. x #0 lei/$.l. )i$ent ; #00 saci x 13 lei/sac A2re2ate ; 320 $.c. x 20 lei/$.c. (c9ndur co'rare ; 32 $.c. x 300 lei/$.c. ("tal 27.200 lei 10.400 lei !.400 lei +helt%ieli man"per3 (cos 2ard *ec4i )o'rare +i turnare= 340 $.l. x 15 lei/$.l.

!00 lei 2.100

1.000 lei 4.#00 lei 1.700 lei 7.800 lei

9.!00 lei Bonta. &lci 83.700 lei ("tal

5. Bontare 2ard strad +helt%ieli materiale )i$ent ; 90 saci x 13 lei/ sac A2re2ate ; 15 $.c. x 20 lei/$.c. (c9ndur ; 3 $.c. x 300 lei/$.c. ("tal !. 0lacare scri e7terioare cu 2ranit +helt%ieli materiale @ranit ; 90 $.&. x 240 lei/ $.&. Ade%i* e7terior ; 40 saci x 24 lei/sac. )4it rosturi e7tra ; 1# &un2i x 2# lei/&un2 ("tal 7. 0iscin +helt%ieli materiale )i$ent ; 400 saci x 13 lei/ sac (c9ndur ; ! $.c. x 300 lei/$.c. A2re2ate ; 120 $.c.. x 20 lei/$.c. Didroi%olaie ; 170 $.&. x 50 lei/$.&. @resie e7terioar )4it rosturi ; 1! &un2i x 2# lei/&un2 +helt%ieli man"per3 5.200 lei (&tur= 1.#00 lei 100 $.c. x 10 lei/$.c. 1.000 lei 9!0 lei !!0 lei 2.500 lei 2.550 lei 240 lei )o'rare interior +i e7terior= 120 $.&. x # lei/$.&. #.500 lei 5urnare= !.#00 lei 110 $.c. x ! lei/$.c. Didroi%olaii= 450 lei 170 $.&. x 15 lei/$.&. 0lacare cu 2resie= 170 $.&. x 15 lei/$.&. +helt%ieli man"per3 1.170 lei 30 $.l. x ! lei/$.l. 300 lei 30 $.l. x # lei/$.l. 900 lei Bontare 2ard 'or.at 2.370 lei ("tal +helt%ieli man"per3 21.!00 lei 90 $.&. x 30 lei/$.&. 9!0 lei 540 lei 23.100 lei ("tal 2.700 lei 1#0 lei 240 lei 300 lei 720 lei

2.700 lei

("tal lei

22.@@0 #. Alei betoane &lacate cu &lci cera$ice

("tal

7.770 lei

)4eltuieli $ateriale 0lci cera$ice ; 120 $.&. x 2# lei/ $.&.

)4eltuieli $ano&er 3.3!0 lei 120 $.&. x 15 lei/$.&.

1.#00 lei 1.800 lei

Ade%i* e7terior ; 40 saci x 24 lei/sac 9!0 lei ("tal A.320 lei ("tal 9. 5otalul c4eltuielilor +i a $ano&erei ("tal chelt%ieli materiale (ubsol (ubsol ,os @ard lateral @ard strad 0lacri 2ranit 0iscin Alei beton ("tal ("tal chelt%ieli man"per3 !.5#0 lei 2.900 lei 4.100 lei 53.!00 lei 2.370 lei 23.100 lei 22.990 lei 4.320 lei 11@.@70 lei ("tal

1.#20 lei 1.500 lei 2.100 lei 7.500 lei 720 lei 2.700 lei 7.!70 lei 1.#00 lei 28.8A0 lei

1.2. Propuneri privind aplicarea metodei de calculaie pe comenzi la S.C. SHAMS S.R.L.

1.2.1. 1istem%l &e c"nt%ri f"l"sit pentr% "r;ani$area c"nta#ilit3ii &e ;esti%ne )onturile cu a.utorul crora se reali%ea% contabilitatea c4eltuielilor de &roducie +i calculaia costurilor se nu$esc conturi de #estiune. Aceste conturi au $enirea de a &reda c4eltuielile de e7&loatare din contabilitatea 'inanciar unde ele sunt ordonate du& natura lor &entru a le ordona du& destinaia lor /n contabilitatea de 2estiune" aceast reordonare a c4eltuielilor *a &er$ite ur$toarele= calcularea costului e'ecti* al &roduciei obinuteA decontarea acestei &roduciiA stabilirea abaterilor costurilor e'ecti*e :din &ostcalculaii) 'a de costurile &restabilite :din altecalculaii) /n sco&ul e7ercitii controlului bu2etar asu&ra costurilor.

3n 'elul acesta se creea% interde&endea contabilitii de 2estiune 'a de contabilitatea 'inanciar. 3n &lanul de conturi 2eneral aceste conturi se 2sesc /n clasa a 9-a nu$it conturi de #estiune" ele se caracteri%ea% &rin 'a&tul c la s'9r+itul &erioadei de 2estiune nu a&ar /n bilanul contabil /ntr-u c9t datele &e care le conin au 'ost de.a /nre2istrate /n contabilitatea 'inanciar &e ba%a creia se /ntoc$e+te bilanul contabil" de ase$enea trebuie +tiut 'a&tul c aceste conturi au o 'uncie contabil $ai elastic /n ceea ce &ri*e+te debitarea +i creditarea lor /ntr-u c9t $odul de or2ani%are a contabilitrii de 2estiune este lsat la latitudinea 'iecrei 'ir$e 'iind in'luenat de s&eci'icul acti*itii des'+urate +i de ne*oile de in'or$aii ale $ana2erilor. )lasa a 9-a de conturi este stucturat &e 3 2ru&e de conturi= 2ru&a 90 E1econtri /n ter$enFA 2ru&a 92 E)onturi de calculaieFA 2ru&a 93 E)ostul &roducieiF.

Aceste 2ru&e de conturi conin /n total 10 conturi &ro&use &entru utili%are de ctre Binisterul ,inanelor" trebuie cunoscut 'a&tul c /n 'uncie de $etodele de calculaie a costurilor 'olosite" a2enii econo$ici &ot 'olosii +i alte conturi &e care +i le in*entea% sin2uri. )ele 10 conturi $enionate de ctre Binisterul ,inanelor sunt considerate su'iciente &entru a o'erii un minim de informaii cu &ri*ire la costuri +i la &roducia obinut. @ru&a de conturi 90 E1econtri interneF se des'+oar &e ur$toarele conturi sintetice de 2radul I= 901 E1econtri interne &ri*ind c4eltuielileFA 902 E1econtri interne &ri*ind &roducia obinutFA 903 E1econtri interne &ri*ind di'erenele de &reF.

901 Decontri interne privind cheltuielile Acest cont se 'olose+te pe de o parte &entru e*idena decontrilor interne &ri*ind c4eltuielile acti*itii de ba% +i au7iliare" c4eltuielile indirecte de &roducie" c4eltuielie 2enerale de ad$inistare" c4eltuieli de des'acere care au 'ost /nre2istrate /n contabilitatea 'inanciar iar $ai a&oi se /nre2istrea% +i /n contabilitatea de 2estiune" iar pe de alt parte &entru re'lectarea costului e'ecti* al &roduciei obinute.acest cont 'ace inter'aa /ntre contabilitatea 'inanciar +i contabilitatea de 2estiune" este un cont #if%nci"nal care 'uncionea% du& re2ulile contului de pasi!.

1e cre&itea$3 /n cursul lunii cu oca%ia decontrii c4eltuielilor de e7&loatare &e destinaii /n 'uncie de &osibilitile de identi'icare a acestora &e locurile de c4eltuieli +i obiecte de calculaie. 1e &e#itea$3 la s'9r+itul lunii cu costul e'ecti* al &roduciei 'inite +i al cele /n curs de e7ecuie" du& care se s"l&ea$3. 902 Decontri privind producia obinut Acest cont se utili%ea% &entru e*idena decontrilor interne &ri*ind costul &roduciei obinute /n cursul lunii la &re de /nre2istrare pe de o parte" pe de alt parte &entru decontarea la s'9r+itul lunii a costului e'ecti* al acelea+i &roducii obinute &e &arcursul lunii. 0rin ur$are soldul su *a re&re%enta di'erene de &re" +i anu$e= s"l& cre&it"r ; di'eren 'a*orabilA s"l& &e#it"r 6 di'eren ne'e*orabil.

6ste un cont #if%nci"nal. 1e cre&itea$3 &e &arcursul lunii cu &reul de /nre2istrare al &roduciei 'inite obinute &rin &rocesul de &roducie. 1e &e#itea$3 la s'9r+itul lunii cu costul e'ecti* al &roduciei res&ecti*e" indi'erent de soldul su acest cont se /nc4ide la s'9r+itul lunii /n cores&onde cu 903 E1econtri interne &ri*ind di'erenele de &re. 903 Decontri interne privind diferenele de pre 6ste 'olosit &entru a /nre2istra la s'9r+itul lunii di'erenele dintre &reul &restabilit :cel din antecalculaii) +i costul e'ecti* al &roduc+iei obinute din &rocesul de &roducie :cel din &ostcalculaii). 6ste un cont de acti!. 1e &e#itea$3 la s'9r+itul lunii cu oca%ia calculrii +i /nre2istrrii di'erenelor a'erente &roduciei 'inite obinute din &rocesul de &roducie. 1e cre&itea$3 la s'9r+itul lunii cu oca%ia /nc4iderii /n $o$entul decontrii di'erenelor asu&ra costului &roduciei ob+inute" deci n% pre$int3 s"l& final. @ru&a de conturi 92 E)onturi de calculaieF se des'+oar &e ur$toarele conturi sintetice de 2radul I= 921 E)4eltuielile acti*itii de ba%FA 922 E)4eltuielile acti*itii au7iliareFA 923 E)4eltuieli indirecte de &roducieFA 924 E)4eltuieli 2enerale de ad$inistaieFA 925 E)4eltuieli de des'acereF.

921 Cheltuielile activitii de baz Gine e*idena c4eltuielilor e'erente acti*itii de ba% a unei /ntre&rinderi. Are 'uncia contabil de acti!. 1e &e#itea$3 &e &arcursul lunii cu oca%ia colectrii c4eltuielilor directe a'erente acti*itii de ba% care au 'ost /nre2istrate +i /n contabilitatea 'inanciar" se $ai debitea% +i la s'9r+itul lunii cu cotele cores&un%toare de c4eltuieli indirecte re&arti%ate reional asu&ra costului &roduselor 'abricate" lucrilor e7ecutate sau ser*iciilor &restate. 1e cre&itea$3 la s'9r+itul lunii co costul e'ecti* al &roduciei 'inite obinute +i al &roduciei /n curs de e7ecuie obinute din acti*itatea de ba%" cu acest oca%ie contul s"l&:n&%-se. 922 cheltuielile actvitilor auxiliare Acest cont ine e*idena c4eltuielilor oca%ionate de acti*itile au7iliare ale /ntre&rinderii" este un cont de acti!. 1e &e#itea$3 /n cursul lunii cu oca%ia colectrii c4eltuielilor directe a'erente acti*itii au7iliare care au 'ost /nre2istrate +i /n contabilitatea 'inanciar" se $ai debitea% +i la s'9r+itul lunii cu cota cores&un%toare c4eltuielilor 2enerale de ad$inistraie re&arti%ate raional asu&ra costului &roduciei au7iliare destinate *9n%rii. 1e cre&itea$3 la s'9r+itul lunii cu= *aloarea &roduciei au7iliare li*rate &entru acti*itatea de ba% a 'ir$ei" &entru sectorul ad$inistrati* +i de conducere sau &entru sectorul de des'acereA cu costul e'ecti* al &roduciei detsinate *9n%rii +i al &roduciei /n curs de e7ecuie" oca%ie cu care contul de s"l&ea$3. 923 Cheltuieli indirecte de producie Gine e*idena c4eltuielilor indirecte cunoscute +i sub denu$irea de c4eltuieli co$une ale seciilor. Aceste c4eltuieli sunt structurate /n dou 2ru&e= c4eltuieli cu /ntreinerea +i 'uncionarea utila.elor din seciiA c4eltuieli 2enerale de ad$inistraie a seciilor.

6ste un cont de acti!. se &e#itea$3 &e &arcursul lunii cu oca%ia colectrii c4eltuielilor co$une ale seciilor &ri*ind acti*itatea de ba%" care sunt /nre2istrate +i /n contabilitatea 'inanciar" se $ai debitea% +i la s'9r+itul lunii cu *aloarea &roduselor" lucrrilor" ser*iciilor etc &ri$ite de la seciile au7iliare &entru necesitile acti*itii de ba%" care nu se identi'ic &e obiecte de calculaie. 1e cre&itea$3 la s'9r+itul lunii cu oca%ia re&arti%rii raionale a c4eltuielilor co$une ale seciilor asu&ra costului &roduciei &binute" oca%ie cu care se s"l&ea$3. 924 Cheltuieli enerale de ad!ini"traie

)u a.utorul acestui cont se ine e*idena c4eltuielilor oca%ionate de conducerea +i ad$inistrarea /ntre&rinderii. 1e &e#itea$3 &e &arcursul lunii &entru a colecta c4eltuielile oca%ionate de conducerea +i ad$inistrarea 'ir$ei care sunt /nre2istrate +i /n contabilitatea 'inanciar" se $ai debitea% +i la s'9r+itul lunii cu *aloarea &roduselor" lucrrilor" ser*iciilor etc. &ri$ite de la seciile au7iliare &entru ne*oile co$&arti$etului de ad$inistrare +i conducere a /ntre&rinderii. 1e cre&itea$3 la s'9r+itul lunii cu oca%ia re&arti%rii raionale a c4eltuielilor 2enerale de ad$inistraie at9t asu&ra costului &roduciei obinute din acti*itatea de ba% c9t +i asu&ra costului &roduciei din acti*itatea au7iliar destinat *9n%rii" s"l&:n&%-se. 924 Cheltuieli de de"facere Gine e*idena c4eltuielilor &e care le oca%ionea% *9n%area &roduselor 'abricate :c4eltuieli de de&o%itare" $ani&ulare" trans&ort" conser*are etc.) este un cont de acti!. 1e &e#itea$3 &e &arcursul lunii cu oca%ia colectrii c4eltuielilor oca%ionate de acti*itile de des'acere" se $ai debitea% +i la s'9r+itul lunii cu *aloarea &roduselor" lucrrilor" ser*iciilor etc. &ri$ite de la acti*itatea au7iliar &entru ne*oile sectorului de des'acere. 1e cre&itea$3 la s'9r+itul lunii cu oca%ia re&arti%rii raionale a c4eltuielilor de des'acere asu&ra costului &roduciei obinute" s"l&:n&%-se. @ru&a de conturi 93 E)ostul &roducieiF se des'+oar &e ur$toarele conturi sintetice de 2radul I= 931 E)ostul &roduciei obinuteFA 933 E)ostul &roduciei /n curs de e7ecuieF.

931 Co"tul produciei obinute Acest cont in e*idena &roduciei 'inite obinute" &roducia 'init obinut &oate 'i re&re%entat &rin= &roduse 'inite" se$i'abricate destinate *9n%rii$ lucrri e7ecutate +i ser*icii &restate &entru teri" in*estiii &ro&rii etc. 1e &e#itea$3 /n cursul lunii cu costul de /nre2istrare al &roduciei 'inite obinute din &rocesul de &roducie. 1e cre&itea$3 la s'9r+itul lunii cu costul e'ecti* al &roduciei res&ecti*e decontat &e sea$a c4eltuielilor oca%ionate. Indi'erent de soldul su acest cont se /nc4ide la s'9r+itul lunii &rin inter$ediul contului 903 E1econtri interne &ri*ind di'erenele de &reF c4iar dac di'erenele sunt 'a*orabile sau ne'a*orabile. 933 Co"tul produciei #n cur" de execuie

)u a.utorul acestui cont de ine e*idena costului e'ecti* al &roduciei neter$inate indi'erent dac ea &ro*ine din acti*itatea de ba% sau din acti*itatea au7iloiar. 6ste un cont de acti!. 1e &e#itea$3 la s'9r+itul lunii cu costul e'ecti* al &roduciei neter$inate re%ultate din acti*itatea de ba% +i din acti*itatea au7iliar. 1e cre&itea$3 la s'9r+itul lunii cu costul e'ecti* al acelea+i &roducii decontat &e sea$a c4eltuielilor e'ectuate" s"l&:n&%-se. 3.3.2 ="n";rafie c"nta#il3 pri!in& nre;istr3rile cr"n"l";ice ?i sistematice n c"n&iiile aplic3rii met"&ei pe c"men$i la 1.+. 1B =1 1.2.*. Betoda de calculaie &e co$en%i se a&lic de ctre /ntre&rinderile cu &roducie indi*idual +i de serie" cu &rocese co$&le7e de 'abricaie" /n care &rodusul 'init este re%ultatul /$binrii $ecanice a unor subansa$ble" &iese sau c4iar ansa$ble 'abricate anterior ca &ri inde&endente. Betoda &e co$en%i s&re deosebire de alte $etode are anu$ite &articulariti 2enerate de s&eci'icul &roceselor te4nolo2ice +i anu$e= i$&lic deli$itarea +i e*aluarea &roduciei neter$inate datorit *ariaiei &e care o are de la o &erioad la alta :/n eta&a de &ostcalcul)A &urttoru 'inal este &rodusul" iar cel utili%at &entru ur$rirea +i /nre2istrarea costurilor este co$andaA obiectul co$en%ii di'er" /n ra&ort de $odul de or2ani%are a &roduciei. *arianta 'r se$i'abricateA *arianta cu se$i'abricate. 3n 'uncie de aceste &articulariti aceast $etod de calculaie se &re%int /n dou *ariante=

=et"&a pe c"men$i !arianta f3r3 semifa#ricate Ca &roducia indi*idual +i de serie se or2ani%ea% /n *arianta 'r se$i'abricate" co$anda are ca obiect un &rodus sau un lot de &roduse" &rin calculaie nu se 'ace di'ereniere a c4eltuielilor &e re&ere sau &rile co$&onente ci ea rele* cel $ult &artea cu care 'iecare secie &artici& /n 'abricaie +i deci la 'or$area costurilor. Bodelul 2eneral de calcul a costului /n cadrul acestei 'or$e de or2ani%are a calculaiei este=

Hnde= )u ; cost unitarA )4d ; c4eltuieli directeA

)4i ; c4eltuieli indirecteA s ; seciaA a ; 'elul c4eltuielilor directeA I ; 'elul c4eltuielilor indirecte. 3n condiiile /n care $etoda &e co$en%i s-ar a&lica la (.). (DAB( (.-.C.aceasta dis&une de dou secii de ba% +i de dou secii au7iliare= centrala electric :)6) +i centrala de a& :)A)" (.) (DAB( (.-.C. e7ecut dou co$en%i o cas de locuit :)) +i o 2rdini :@)" /nre2istr9nd ur$toarele c4eltuieli= c4eltuieli cu $ateriile &ri$e +i $aterialele consu$abile /n *aloare de 11.000 leiA c4eltuieli cu salariile /n *aloare de 10.000 leiA c4eltuieli cu a$orti%area /n *aloare de 3.900 leiA c4eltuieli a'erente centralei electrice /n *aloare de 3.040 leiA c4eltuieli a'erente centralei de a& /n *aloare de 2.1!0 leiA

3n continuare se *or &re%enta o&eraiile econo$ice care se e'ectua% &e &arcursul unei &erioade de 2estiune" +i $odul de /nre2istrare a lor /n ordine cronolo2ic +i siste$atic /n contabilitatea $ana2erial a (.). (DAB( (.-.C. 1) 3nre2istrarea c4eltuielilor cu consu$ul de $aterii &ri$e +i $ateriale consu$abile /n su$ de 11.000 lei &e ba%a E(ituaiei de re&arti%are a consu$urilor de $aterialeF" ast'el= $aterii &ri$e= - la secia I= - la co$anda )= - la co$anda @= - la secia a II-a= - la co$anda )= - la co$anda @= $ateriale consu$abile= - la seciile &rinci&ale de &roducie= - la secia I= - la secia a II-a= - la seciile au7iliare= - la centrala electic :)6)= - la centrala de a& :)A)= la sectorul ad$inistrati* +i de conducere= !.000 leiA 4.000 leiA 2.500 leiA 1.500 leiA 2.000 leiA 1.500 leiA 500 leiA 5.000 leiA 2.000 leiA 1.200 leiA #00 leiA 1.!00 leiA 1.000 lei !00 lei 1.400 lei.

? @21 C+helt%ielile acti!it3ii &e #a$3D

@01 C/ec"nt3ri interne pri!in& chelt%ielileD

11.000 lei @.000

921/I/cd.) 921/I/cd.@ 921/II/cd.) 921/II/cd.@ @22 C+helt%ielile acti!it3il"r a%xiliareD 922/)6 922/)A @23 C+helt%ieli in&irecte &e pr"&%cieD 923/I 923/II @2A C+helt%ieli ;enerale &e a&ministaieD

2.500 1.500 1.500 500 1.700 1.000 !00 2.000 1.200 #00 2.000

2) (e /nre2istrea% &e ba%a E(ituaiei de re&arti%are a salariilor" contribuiilor la asi2urrile +i &rotecia socialF includerea acestora /n costuri la c4eltuielile cu $ano&era" ast'el= 2.1) )4eltuielile cu salariile /n su$ de 10.000 lei" re&arti%ate ast'el= - salariile $uncitorilor de ba% din seciile &rinci&ale de &roducie - la secia I= - la cd.)= - la cd.@= - la secia a II-a= - la cd.)= - la cd.@= 4.000 leiA 2.400 leiA 1.#00 leiA !00 leiA 1.!00 leiA !00 leiA 1.000 leiA

- salariile &ersonalului din seciile au7iliare= - la centrala electric= - la centrala de a&= &roducie= - la secia I= - la secia a II-a= - salariile &ersonalului din sectorul ad$inistrati* +i de conducere= ? @21 C+helt%ielile acti!it3ii &e #a$3D 921/I/cd.) 921/I/cd.@ 921/II/cd.) 921/II/cd.@ 922/)6 922/)A @23 C+helt%ieli in&irecte &e pr"&%cieD 923/I 923/II @2A C+helt%ieli ;enerale &e a&ministaieD 1.#00 !00 !00 !00 = @01 C/ec"nt3ri interne pri!in& chelt%ielileD

2.000 leiA 1.200 leiA #00 leiA 3.000 leiA 1.!00 leiA 1.400 leiA 1.000 lei. 10.000

- salariile $uncitorilor au7iliari +i ale &ersonalului 56(A din seciile &rinci&ale de

A.000

@22 C+helt%ielile acti!it3il"r a%xiliareD

2.000 1.200 #00 3.000 1.!00 1.400 1.000

2.2) )4eltuieli cu asi2urrile +i &rotecia social care re&re%int 30? din salarii= ? @21 C+helt%ielile acti!it3ii &e #a$3D 921/I/cd.40 921/I/cd.50 921/II/cd.40 921/II/cd.50 922/)6 540 1#0 1#0 300 700 3!0 = @01 C/ec"nt3ri interne pri!in& chelt%ielileD 1.200 3.000

@22 C+helt%ielile acti!it3il"r a%xiliareD

922/)A @23 C+helt%ieli in&irecte &e pr"&%cieD 923/I 923/II @2A

240 @00 4#0 420 helt%ieli ;enerale &e a&ministaieD 300

3) (e /nre2istrea%" &e ba%a E(ituaiei de calcul +i re&arti%are a a$orti%rii i$obili%rilor cor&oraleF" includerea /n c4eltuielile de &roducie a a$orti%rii i$obili%rilor cor&orale &e luna res&ecti*" /n su$ de 3.900 lei" ast'el= la seciile au7iliare= - la centrala electric= - la centrala de a&= la seciile &rinci&ale de &roducie= - la secia I= - la secia a II-a= la sectorul ad$inistrati* +i de conducere= ? = @01 C/ec"nt3ri interne pri!in& chelt%ielileD @22 C+helt%ielile acti!it3il"r a%xiliareD 922/)6 22/)A @23 C+helt%ieli in&irecte &e pr"&%cieD 923/I 923/II @2A C+helt%ieli ;enerale &e a&ministaieD 1.000 !00 400 1.700 1.000 !00 A00 3.000 1.000 leiA !00 leiA 400 leiA 1.!00 leiA 1.000 leiA !00 leiA 400 lei.

4) 0e ba%a E)entrali%atorului notelor de &redare &roduseF" se /nre2istrea% &roducia 'init obinut &e &arcursul lunii" +tiind c" co$anda ) are o *aloare de 12.000 lei iar co$anda @ o *aloare de #.100 lei . @31 C+"st%l pr"&%ciei "#in%teD 5 @02 C/ec"nt3ri interne pri!in& pr"&%cia "#in%t3D 931/) 902/) 12.000 20.010

931/@

902/@

#.100

5) (e decontea% consu$urile reci&roce dintre seciile au7iliare ast'el= 5.1) 6ner2ia electric 'urni%at de centrala electric &entru centrala de a&" /n *aloare de 1.!00 lei= @22 C+helt%ielile acti!it3il"r a%xiliareD/+E 5 @22 C+helt%ielile acti!it3il"r a%xiliareD/+ 1.700

5.2) A&a 'urni%at de centrala de a& &entru centrala electric" /n *aloare de 400 lei= @22 C+helt%ielile acti!it3il"r a%xiliareD/+ c4eltuielile seciilor au7iliare" ast'el= !.1) 1econtarea c4eltuielilor centrale electrice /n su$ de 3.040 lei" ast'el= - la seciile &rinci&ale de &roducie= - la secia I= - la secia a II-a= - la sectorul ad$inistrati* +i de conducere= ? = @22 C+helt%ielile acti!it3il"r &e #a$3D 922/)6 @23 C+helt%ieli in&irecte &e pr"&%cieD 923/I 923/II @2A C+helt%ieli ;enerale &e a&ministaieD !.2) 1econtarea c4eltuielilor centralei de a& /n su$ de 2.1!0 lei" ast'el= - la seciile &rinci&ale de &roducie= - la secia I= - la secia a II-a= - la sectorul ad$inistrati* +i de conducere= ? = @22 C+helt%ielile acti!it3il"r &e #a$3D 922/)6 @23 C+helt%ieli in&irecte &e pr"&%cieD 923/I 923/II @2A C+helt%ieli ;enerale &e a&ministaieD 1.A00 #00 !00 770 1.400 leiA #00 leiA !00 leiA 7!0 lei. 2.170 2.200 1.200 1.000 8A0 2.200 leiA 1.200 leiA 1.000 leiA #40 lei. 3.0A0 5 @22 C+helt%ielile acti!it3il"r a%xiliareD/+E A00

!) 0e ba%a E(ituaiei de re&arti%are a c4eltuielilor acti*itilor au7iliareF se decontea%

7) 0e ba%a E(ituaiei de re&arti%are a c4eltuielilor indirecte de &roducieF" se /nre2istrea% re&arti%area c4eltuielilor res&ecti*e" 'olosind dre&t ba% de re&arti%are salariile directe +i contribuiile la asi2urrile +i &rotecia social a'erente salariilor directe. 7.1) (e calculea% coe'icientul de re&arti%are ast'el= &entru 'iecare secie /n &arte"

7.2) (e calculea% cotele de c4eltuieli indirecte de &roducie : 'iecreia dintre cele dou co$en%i" ast'el= - &entru secia I= - cd.)= :1.#00 lei - cd.@= :300 lei 540 lei) x 2"012 = 4.70#"0# lei 90 lei) x 2"012 = 1.571"92 lei lei 5otal= !.2#0 - &entru secia a II-a= - cd.)= :!00 lei - cd.@= :1.000 lei 1# lei) x 2"317 = 1.#07"2! lei 300 lei) x 2"317 = 3.012"74 lei 5otal = 4.#20 lei

) cu*enite

7.3) Includerea /n costul co$en%ilor a cotelor de c4eltuieli indirecte de &roducie= @21 C+helt%ielile acti!it3ii &e #a$3D 5 @23 C+helt%ieli in&irecte &e pr"&%cieD 923/I 921/I/cd.) 921/I/cd.@ 921/II/cd.) 921/II/cd.@ 4.70#"0# 1.571"92 923/II 1.#07"2! 3.012"74 4.#20 !.2#0 11.100

#) 0e ba%a E(ituaiei de re&arti%are a c4eltuielilor 2enerale de ad$inistaieF se /nre2istrea% re&arti%area acestora" 'olosind dre&t ba% de re&arti%are costul de &roducie. #.1) (e calculea% coe'icientul de re&arti%are : ) ast'el=

= 0"210

#.2) (e calculea% cotele de c4eltuieli 2enerale de ad$inistraie : &entru 'iecare dintre cele dou co$en%i" ast'el= - cd.)= - secia I= 954.#0# x 0"210 = 2.051 lei - secia a II-a= 40#.72! x 0"210 = #59"22 lei 5otal= 2.#!4"32 lei - cd.@= - secia I= 3#5.192 x 0"210 = #0#"90 lei - secia a II-a= 4#1.274 x 0"210 = 1.02!"7# lei 5otal = 1.#35"!# lei

) cu*enite

#.3) Includerea /n costul co$en%ilor a cotelor de c4eltuieli 2enerale de ad$inistraie= @21 C+helt%ielile acti!it3ii &e #a$3D 5 @2A C+helt%ieli ;enerale &e A.700 a&ministraieD 921/I/cd.) 921/I/cd.@ 921/II/cd.) 921/II/cd.@ 2.051 #59"22 #0#"90 1.02!"7#

9) 0e ba%a EIn*entarului de &roducie /n curs de e7ecuieF se /nre2istrea% costul acesteia" cunosc9nd c &e co$en%i se &re%int ast'el= - cd.)= - secia I= 1.551"3# lei - secia a II-a= 945"5# lei 5otal 2.49#"7! lei - cd.@= - secia I= 5otal !!0"#2 lei 1.501"24 lei @21 C+helt%ielile acti!it3ii &e #a$3D A.000 - secia a II-a= #40"42 lei @33 C+"st%l pr"&%ciei n c%rs 5

&e exec%ieD 933/) 921/) 2.49#"7! 921/I/@ 921/II/) 933/@ 921/@ 1.501"24 921/I/) 921/II/@ !!0"#2 #40"42 1.551"3# 945"5#

10) (e calculea% costul e'ecti* al &roduciei 'inite obinute +i se /nre2istear decontarea c4eltuielilor a'erente acesteia. 1im#"l%l c"nt%l%i analitic &e calc%laie ("tal%l chelt%ielil"r <c"st%l c"mplet9 <lei9 0 921/I/) 921/II/) ("tal c&.+ 921/I/@ 921/II/@ ("tal c&.E 1 11.553"1# 4.945"5# 17.A@8.77 4.!!0"#2 5.#40"42 10.801.2A <lei9 2 1.553"1# 945"5# 2.A@8.77 !!0"#2 #40"42 1.801.2A +"st%l efecti! al pr"&%ciei n c%rs &e exec%ie +"st%l efecti! <c"mplet9 al pr"&%ciei finite <c"l. 1 6 c"l. 29 <lei9 3 10.000 4.000 1A.000 4.000 5.000 @.000 4 10 +antitatea &e pr"&. finite "#in%te <nr.#%c.9 <lei9 5 1A0 +"st%l efecti! %nitar <c"l.3/c"l.A9

@ 23.000

1.000

@02 C/ec"nt3ri interne pri!in& 5 pr"&%cia "#in%t3D 902/)

@21 C+helt%ielile acti!it3ii &e #a$3D 921/) 14.000 921/I/) 921/II/)

10.000 4.000 4.000 5.000

902/@

921/@

9.000 921/I/@ 921/II/@

11) )alculul +i /nre2istrarea di'erenelor de &re a'erente &roduselor dinite obinute :dintre costul standard +i costul e'ecti*).

Acestea re&re%int soldul contului 902 E1econtri interne &ri*ind &roducia obinutF +i se /nre2istrea% ast'el= @03 C/ec"nt3ri interne pri!in& 5 &iferenele &e preD @02 C/ec"nt3ri interne pri!in& pr"&%cia "#in%t3D 2.@00

12) (e decontea% costul e'ecti* al &roduciei 'inite obinute. @01 C/ec"nt3ri interne pri!in& 5 chelt%ielileD 931/) 931/@ 14.000 9.000 @31 C+"st%l pr"&%ciei "#in%teD 23.000

13) 3nc4iderea contului de di'erene 903 E1econtri interne &ri*ind di'erenele de &reF &rin re&ari%area acestora la costul &roduciei obinute" ast'el= @31 C+"st%l pr"&%ciei "#in%teD 5 931/) 931/@ @03 C/ec"nt3ri interne pri!in& &iferenele &e preD 903/) 903/@ 2.000 900 2.@00

14) 1econtarea costului e'ecti* al &roduciei /n curs de e7ecuie= @01 C/ec"nt3ri interne pri!in& 5 chelt%ielileD 931/) 931/@ &re%int ast'el= @33 C+"st%l pr"&%ciei n c%rs &e exec%ieD 2.49#"7! 1.501"24 A.000

-e'lectarea /nre2istrrilor cronolo2ice a'erente celor &re%entate" /n 'or$ siste$atic" se

/
12/931 14/933 23.000 4.000

@01 C/ec"nt3ri interne pri!in& chelt%ielileD


!.000 1.!00 2.000 1.400 4.000 2.000 3.000 1.000 1.200 !00 900 300 1.000 1.!00 5otal 27.000 1/921 1/922 1/923 1/924 2.1/921 2.1/922 2.1/923 2.1/924 2.2/922 2.2/922 2.2/923 2.2/924 3/922 3/923

400 3/924 27.000 5otal

/
1/901 2.1/901 2.2/901 7/923 5otal cost de &roducie #/923 5otal cost co$&let 22.300 4.700 27.000 23.000 4.000

@21 C+helt%ielile acti!it3ii &e #a$3D


4.000 23.000 9/933 10/902

27.000

5otal

/
1/901 2.1/901 2.2/901 7/923/I 5otal cost de &roducie #/924 5otal cost co$&let 2.500 1.#00 540 4.70#"0# 9.340 2.051 11.553"1#

@21/,/+
1.553"1# 1.000 9/933 10/902

11.553"1#

5otal

@21/,/E

1/901 2.1/901 2.2/901 7/923/I 5otal cost de &roducie #/924 5otal cost co$&let

1.500 !00 1#0 1751.92 3.#51"92 #0#"90 4.!!0"#2

!!0"#2 4.000

9/933 10/902

4.!!0"#2

5otal

/
1/901 2.1/901 2.2/901 7/923/I 5otal cost de &roducie #/924 5otal cost co$&let 1.500 !00 1#0 1.#07"2! 7.0#7"2! #5#"32 4.945"5#

@21/,,/+
945"3# 4.000 9/933 10/902

4.94#"5#

5otal

/
1/901 2.1/901 2.2/901 7/923/I 5otal cost de &roducie #/924 5otal cost co$&let 500 1.000 300 3.000 4.#12"74 1.027"!# 5.#40"42

@21/,,/E
#10"42 5.000 9/933 10/902

5.#40"42

5otal

/
1/901 2.1/901 2.2/901 3/901 5otal

@22 C+helt%ielile acti!it3il"r &e #a$3D


2.500 1.#00 540 4.70#"0# 5.200 2.200 #40 1.400 7!0 5.200 !.1/923 !.1/924 !.2/923 !.2/924 5otal

@22 /+E

1/901 2.1/901 2.2/901 3/901 5.2/922/)A 5otal

1.000 1.200 3!0 !00 40 3.200

1!0 2.200 #40

5.1/922/)A !.1/924 !.2/923

3.200

5otal

/
1/901 2.1/901 2.2/901 3/901 5.2/922/)6 5otal !00 #00 240 400 1!0 2.200

@22 /+
40 1.400 1.7!0 5.1/922/)6 !.1/924 !.2/923

2.200

5otal

/
1/901 2.1/901 2.2/901 3/901 !.1/922 !.2/922 5otal

@23 C+helt%ielile in&irecte &e pr"&%cieD


2.000 3.000 900 1.!00 2.200 1.400 11.100 11.100 5otal 11.100 7/921

/
1/901 2.1/901 2.2/901 3/901 !.1/922 !.2/922 5otal 1.200 1.!00 4#0 1.000 1.200 #00 !.2#0

@23 /,
4.70#"0# 1.571"92 7/921/I/40 7/921/I/50

!.2#0

5otal

/
1/901 2.1/901 2.2/901 3/901 !.1/922 !.2/922 5otal #00 1.400 420 !00 11.000 !00 4.#20

@23 /,,
1.#07"2! 3.012"74 7/921/I/40 7/921/I/50

4.#20

5otal

@2A C+helt%ielile ;enerale &e a&ministraieD

1/901 2.1/901 2.2/901 3/901 !.1/922 !.2/922 5otal

1.400 1.000 300 400 #40 7!0 4.700

4.700

#/921

4.700

5otal

/
4/902 13/903 5otal

@31 C+"st%l pr"&%ciei "#in%teD


20.100 2.900 223.000 23.000 12/901 23.000 5otal

/
4/902 13/903 5otal 12.000 2.000 114.000

@31 /+
14.000 14.000 12/921 5otal

/
4/902 13/903 5otal #.100 900 9.000

@31 /E
9.000 9.000 12/921 5otal

/
10/921

@02 C/ec"nt3ri interne pri!in& pr"&%cia "#in%t3D


23.000 20.100 2.900 4/931 11/903 5otal

5otal

23.000

23.000

/
10/921 14.000

@02 /+
12.000 2.000 4/931 11/903 5otal

5otal

14.000

14.000

/
10/921 9.000

@02 /E
#.100 900 4/931 11/903 5otal

5otal

9.000

9.000

@33 C+"st%l pr"&%ciei n c%rs &e exec%ieD

9/921 5otal

4.000 4.000

4.000 4.000

14/931 5otal

/
9/921/40 5otal 2.49#"7! 2.49#"7!

@33/+
2.49#"7! 2.49#"7! 14/901 5otal

/
9/921/50 5otal 1.501"24 1.501"24

@33/E
1.501"24 1.501"24 14/901 5otal

/
11/901 5otal

@03 C/ec"nt3ri interne pri!in& &iferena &e preD


2.900 2.900 2.900 2.900 13/931 5otal

/
11/901 5otal 2.000 2.000

@03 /+
2.000 2.000 13/931 5otal

/
11/901 5otal 900 900

@03 /E
900 900 13/931 5otal